Søby, 1880-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1880-1891, Søby sogn, Ærø herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1880, 2501, 2901, Anders Kristensen, aftægtsmand, 65, i Søby
1880, 2203, 2503, Frederik Rasmus Hansen, ½, søn af gaardmand Erik Klausen Hansen, i Søby
1880, 2203, 2603, Anders Thygesen, aftægtshusmand, 92, i Søby
1880, 2503, 3003, Hans Rasmussen, aftægtsmand, 76, i Sømarken
1880, 0304, 0704, Jørgen Lorentzen Kræmer, bager, i Søby
1880, 0704, 1204, Kristian Frederik Jørgensen, 2 maaneder, søn af ugift fruentimmer Johanne Kristensen, i Skjelhusene
1880, 0105, 0505, Peder Kristensen, aftægtsmand, 72, i Havrekobbel
1880, 2005, 2505, Knud Hansen, aftægtsmand, 77, i Snorløkke
1880, 2006, 2406, Hans Kristensen, aftægtsgaardmand, 91, i Søby
1880, 3011, 0312, Peter Hansen Lauritsen, 9 maaneder, søn af husmand Laurits Kristensen Lauritsen, i Søby
1880, 0812, 1212, Hans Jørgensen, 16, søn af afdøde Lars Jørgensen Hansen, i Sømarken
1881, 0502, 0902, Mads Klausen Madsen, ungkarl, 21, i Søby. Søn af gaardmand Mads Klausen Knudsen
1881, 1602, 2202, Dødfødt dreng, søn af smed Kristen Hansen Kristensen, i Bromaj
1881, 2202, 2502, Otto Larsen, 9 maaneder, søn af indsidder og jordemodermand Niels Kristian Larsen, i Søby
1881, 1203, 1603, Mads Klavsen Madsen, ½, søn af indsidder Peder Kristensen Madsen, i Søby
1881, 1405, 1905, Hans Peter Hansen, 3 maaneder, søn af skipper Hans Peter Hansen, i Søby
1881, 2207, 2707, Albert Hansen Albertsen, snedker og parcellist, 73½, i Søby
1881, 1510, 1910, Albert Hansen Jensen, 2 uger, søn af forpagter jens Lassen Albertsen, i Søby
1881, 2611, 0312, Rasmus Pedersen, skipper, 42, i Søby
1881, 1212, 1612, Rasmus Hansen Pedersen, 3 uger, søn af husmand Peder Hansen Albertsen, i Søby
1881, 2112, 2412, Anders Peter Josefsen, 6 uger, søn af indsidder Anders Pedersen Josefsen, i Søby Mark
1881, 2412, 2812, Johan Hendrik Johansen, kaadbo, 48, i Søby Mark
1882, 2801, 0102, Dødfødt dreng, søn af kaadbo Peder Olsen, i Vrangeagre
1882, 2405, 2705, Peter Eriksen Knudsen, 3 maaneder, søn af parcellist Mads Thomsen Knudsen, i Langevræte
1882, 2405, 2705, Hans Pedersen, aftægtsgaardmand, 67, i Søby
1882, 2805, 3105, Peter Kristensen Rasmussen, 2, søn af gaardmand Rasmus Madsen Rasmussen, i Søby
1882, 0106, 0506, Anders Pedersen Josefsen, 27, i Leby. Søn af husmand Anders Pedersen Josefsen
1882, 1707, 2007, Anders Hansen, aftægtsmand, 81, i Søby
1882, 0910, 1310, Jørgen Hansen Kristiansen, husmand, 55½, i Søby
1882, 2810, 0111, Henrik Kristensen Madsen, 1 uge, søn af indsidder Mads Henriksen Madsen, paa Stenagre
1882, 0812, 1212, Peder Hansen Albertsen, husmand, 60, i Søby
1883, 0401, 0901, Dødfødt dreng, søn af parcellist Bærend Andersen Hansen, i Snorløkke
1883, 0501, 1001, Hans Madsen, aftægtsmand, 69, i Haven Mark
1883, 3001, 0202, Knud Albertsen Knudsen, fattiglem, 30½, i Søby
1883, 0306, 0706, Kristen Hansen Jensen, 7½, søn af forpagter Jens Lassen Albertsen, i Søby
1883, 2007, 2407, Dødfødt dreng, søn af husmand Anders Lauritsen Pedersen, i Søby
1883, 1309, 1709, Peter Jørgensen, rebslager, 59, i Søby
1883, 0312, 0712, Laurits Madsen Kristensen, skrædder, 76, i Søby
1884, 1201, 1701, Palle Kristensen, enkemand og aftægtsmand, 79, i Langevræte
1884, 0405, 0805, Hans Albertsen, enkemand og aftægtsmand, 74, i Snorløkke
1884, 0406, 0906, Rasmus Kristensen, 5, søn af skrædder Hans Jørgen Kristensen, i Snorløkke
1884, 1306, 1706, Peter Jørgensen, gift aftægtsmand, 79, i Stenagre
1884, 1409, 1809, Peder Knudsen, gift skipper og husmand, 53 og 9 maaneder, i Søby
1884, 2309, 2709, Erik Klausen Hansen, gift gaardmand, 31½, i Søby
1884, 0310, 0810, Niels Hansen Nilsen, 3 uger, søn af parcellist Hans Jørgen Nilsen, i Langevræte
1884, 2210, 2710, Peder Pedersen Hansen, 6½, søn af parcellist Peder Pedersen Hansen, paa Stenagre
1884, 0311, 0811, Mads Kristensen, gift parcellist, 65, i Haven
1885, 1501, 1901, Lavrits Jensen, enkemand og indsidder, 64, i Søby
1885, 1903, 2503, Hans Madsen, gift fattiglem, 73, i Søby
1885, 2103, 2603, Jørgen Eriksen, 12 dage, søn af parcellist Hans Madsen Eriksen, i Røndal
1885, 1405, 1805, Peder Lauritsen Pedersen, gift husmand, 43, i Søby
1885, 0206, 0806, Laurits Hansen, gift husmand, 69, i Søby
1885, 1606, 2006, Hans Madsen Knudsen, 7 dage, søn af møllerkusk Albert Knudsen, i Søby
1885, 2311, 2811, Laurits Andersen, enkemand og aftægtsmand, 85, i Søby
1886, 0301, 0701, Peter Rasmussen, enkemand og fattiglem, 95, i Søby
1886, 0901, 1401, Hans Pedersen (Kusk), gift parcellist, 64, i Søby Mark
1886, 0103, 0503, Knud Jensen Knudsen, 1½, søn af arbejdsmand Anders Knudsen, i Søby
1886, 1604, 2104, Hans Hansen (Møller), enkemand og gaardmand, 34, i Søby Mark
1886, 2605, 3005, Mads Klausen Knudsen, gift gaardmand, 66, i Søby
1886, 0410, 0710, Jørgen Hansen, enkemand og husmand, 82, i Søby
1886, 2410, 3010, Kristen Jørgensen, ugift aftægtsmand, 74, i Søby
1886, 2710, 0111, Hans Rasmussen Madsen, ugift, 27, i Langevræte. Søn af afdøde parcellist Mads Madsen
1887, 1601, 2101, Erik Hansen Nikolajsen, 8 dage, søn af møllersvend Erik Hansen Nikolajsen, i Søby
1887, 1901, 2301, Klaus Jensen, enkemand og fattiglem, 83, i Søby
1887, 2101, 2601, Hans Hansen, enkemand og aftægtsmand, 81½, i Søby
1887, 2401, 2901, Knud Matthisen Knudsen, gift fattiglem, 71, i Søby
1887, 1806, 2306, Peder Larsen Mikkelsen, gift gaardmand, 84, i Haven
1887, 2207, 2607, Hans Jørgensen, gift parcellist, 81, i Søby
1887, 2410, 2910, Peder Kristensen, gift parcellist, 71, i Skjelhaven
1887, 1211, 1711, Knud Jensen, enkemand og aftægtsmand, 84, i Søby
1888, 0401, 0901, Dødfødt dreng, søn af husmand Anders Lauritsen Pedersen, i Søby
1888, 1303, 1703, Peder Hansen, enkemand og aftægtsmand, 89, i Langevræte
1888, 2503, 3103, Jens Hansen Jensen, ugift husmand, 83, i Haven
1888, 2904, 0305, Rasmus Madsen Rasmussen, gift gaardmand, 66, i Søby
1888, 0506, 0906, Jørgen Hansen Jørgensen, 2 dage, søn af arbejdsmand Hans Pedersen Jørgensen, i Søby
1888, 1406, 1706, Peder Pedersen Lauritsen, gift parcellist, 50, i Søby
1888, 0207, 0607, Anders Kristensen Rasmussen, 3 uger, søn af gaardmand Rasmus Hansen Frederiksen, i Søby
1888, 1207, 1507, Kristen Hansen, enkemand og fattiglem, 67, i Søby
1888, 0908, 1308, Jens Jørgen Jensen, 3 maaneder, søn af indsidder Jørgen Jensen, i Søby
1888, 2908, 0209, Hans Hansen, gift parcellist, 68, paa Stenagre
1888, 2909, 0310, Peder Lauritsen Albertsen, ungkarl og skrædder, 25, i Langevræte
1888, 1012, 1512, Hans Kristensen, gift aftægtsgaardmand, 75, i Haven
1889, 0202, 0602, Anders Sørensen, gift smed og kaadby, 73, i Søby
1889, 1505, 2005, Laurits Peder Møller, 3 og 9 maaneder, søn af fisker Hans Rasmussen Møller, i Rudkjøbing
1889, 1906, 2106, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Hansen Pedersen, i Søby
1889, 2808, 3108, Jens Knutzen, ungkarl og mursvend, 23, i Søby
1889, 2010, 2410, Claus Jørgensen Mogensen, ungkarl og tjenestekarl, 21, paa Søbygaard
1889, 2910, 0111, Peder Pedersen Kristensen, ungkarl og skrædder, 24, i Søby
1889, 0612, 1112, Hans Lauritsen, enkemand og gaardmand, 55, i Søby
1889, 2812, 01011890, Laurits Kristensen Lauritsen, enkemand og aftægtsmand, 85, i Søby
1890, 1401, 1801, Laurits Kristian Nissen, gift husmand, 73, i Søby
1890, 2802, 0503, Rasmus Hansen Kristensen, ½, søn af arbejdsmand Kristian Jakob Kristensen, i Søby
1890, 1503, 1903, Laurits Madsen Lauritsen, 3 maaneder, søn af gaardmand mads Hansen Lauritsen, i Søby
1890, 2403, 2803, Hans Pedersen Madsen, 12½, søn af parcellist Peder Hansen Madsen, i Langevræte
1890, 2004, 2404, Carl August Behrens, enkemand og pensionist, 66, i Haven
1890, 2609, 3009, Mads Rasmussen, 14½, søn af afdøde gaardmand R. M. Rasmussen, i Søby
1890, 2710, 3010, Hans Pedersen (Frandsen), enkemand og fattiglem, 72, i Søby
1890, 2710, 0111, Anders Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 65, i Søby
1890, 2711, 0112, Kristen Andersen, enkemand, aftægtsmand og forhen skipper, 88, i Søby
1890, 1412, 1812, Rasmus Madsen, ungkarl og indsidder, 75, i Søby
1890, 2112, 2712, Jens Kristian Knutzen, gift gaardbestyrer, 30½, i Søby Mark
1891, 2103, 2503, Jørgen Knudsen, gift husmand, 44, i Søby
1891, 2108, 2508, Peter Henriksen, gift aftægtsmand, 84, i Snorløkke
1891, 0509, 1009, Anders Hansen Andersen, enkemand og snedker, 37, i Albertsløkke
1891, 3011, 0312, Dødfødt dreng, søn af førstelærer Hans Hansen Petersen, i Søby
1891, 2512, December, Dødfødt dreng, søn af kaadbo Kristen Madsen, i Vrangeagre
1891, December, 3112, Hans Hansen Andersen, gift indsidder, 58, i Søby
1880, 1902, 2202, Karen Andersen, enke, 80, i Søby. Indsidder Knud Hansen Knudsen
1880, 2102, 2602, Anne Katrine Eriksen, enke, 90, i Haveløkkke. Parcellist Albert Hansen
1880, 1204, 1604, Anne Marie Knudsen, 3 og 3 maaneder, datter af ugift fruentimmer Johanne Knudsen, i Søby
1880, 0106, 0506, Sidsel Rasmussen, 9, datter af gaardmand Rasmus Madsen Rasmussen, i Søby
1880, 2108, 2508, Ellen Holgersen, 22, i Søby Mark. Datter af afdøde parcellist Jens Holgersen Pedersen
1881, 1801, 2201, Johanne Pedersen, 71, i Havrekobbel. Parcellist Hans Albertsen
1881, 2901, 0202, Anne Marie Hansen, 4½, datter af kaadbo Albert Hansen, i Søby
1881, 0102, 0502, Ellen Marie Klavsen, 64, i Søby. Indsidder og fisker Albert Jensen
1881, 0602, 1102, Ellen Marie Hansen, 7 maaneder, datter af gaardmand hans Lauritsen, i Søby Mark
1881, 1702, 2502, Klara Larsen, 9 maaneder, datter af indsidder og jordemodermand Nils Kristian Larsen, i Søby
1881, 2302, 2702, Sille Marie Rasmussen, enke, 75, i Søby. Fattiglem Jørgen Rasmussen
1881, 2402, 2802, Maren Andersen, 9 maaneder, datter af husmand Peder Andersen, i Søby
1881, 0406, 0806, Anne Marie Pedersen, enke, 59½, i Vrangeagre. Kaadbo Ole Hansen Olsen
1881, 1306, 1706, Sidsel Hansen, enke, 61½, i Langevræte. Parcellist Mads Madsen
1881, 1008, 1308, Anne Pedersen, enke, 91, i Søby. Gaardmand Rasmus Madsen
1881, 0509, 0909, Anne f. Pedersen, 40, i Snoreløkke. Parcellist Peder Pedersen Hansen
1881, 1810, 2210, Johanne Pedersen, 3 uger, datter af husmand Hans Pedersen, i Søby
1881, 0312, 0812, Anne Holgersen, 1, datter af parcellist Jens Holgersen, i Søby Mark
1881, 0412, 0812, Johanne Hansen, 23½, i Søby Mark. Indsidder Anders Pedersen Josefsen
1881, 2712, 02011882, Johanne Madsen, 43, i Søby Mark. Gaardmand Hans Lauritsen
1882, 0601, 0110, Bodil Rasmussen, 74, i Langevræte. Aftægtsmand Palle Kristensen
1882, 0601, 1101, Kristine Marie Johanne Eriksen, 2, datter af husmand Kristian Hansen Eriksen, i Søby
1882, 2301, 2801, Ingeborg Jørgensen, 7, datter af parcellist Albert Hansen Jørgensen, i Snorløkke
1882, 0402, 0702, Karen Madsen, enke, 71½, i Søby. Indsidder Hans Kristensen
1882, 3003, 0404, Ellen Jørgensen, enke, 56, i Søby. Parcellist Hendrik Hansen
1882, 1107, 1507, Anne Kristensen, enke, 77, i Haven. Gaardmand Anders Kristensen
1882, 2308, 2608, Helga Magdalene Pedersen, enke, 74, i Søby. Stenkløver og husmand Nikolaj Pedersen
1882, 2109, 2709, Bodil Kristensen, 28, i Sømarken. Parcellist Peder Pedersen
1882, 1310, 1910, Maren Jensen, 11½, datter af forpagter Jens Lassen Albertsen, i Søby
1882, 2710, 0111, Margrete Lauritsen, enke, 68, i Søby. Husmand Klavs Lauritsen
1882, 1411, 1711, Karen Hansen, 48, i Røndal. Parcellist Hans Lauritsen
1883, 0204, 1004, Anne Katrine Madsen, jordemoder, 32, i Søby. Indsidder Mads Hansen Løw
1883, 1005, 1505, Agate Kristensen, enke, 82, i Langevræte. Husmand Mads Henriksen
1883, 1205, 1705, Ellen Hansen, 52, i Haven. Datter af afdøde parcellist Hans Rasmussen
1883, 1606, 2106, Maren Hansen, 36½, i Langevræte. Datter af aftægtsmand Tyge Kr. Hansen
1883, 2606, 2906, Karen Madsen, 25, i Søby. Datter af gaardmand Mads Klausen
1883, 0208, 0708, Karen f. Madsen, 32, i Søby Mark. Gaardmand Hans Hansen Møller
1883, 0109, 0409, Sidsel Jørgensen, 38, i Søby. Datter af husmand Jørgen Hansen
1883, 1412, 1912, Anne Jørgensen, 34, i Søby. Gaardmand Peder Hansen
1884, 0901, 1301, Anne Margrete Pedersen, 35, i Bromaj. Datter af afdøde parcellist Peder Kristiansen
1884, 2801, 0202, Karen Rasmussen, enke, 76, i Søby. Gaardmand Peder Kristensen
1884, 0702, 1102, Kirsten Andersen, 26, i Leby. Datter af husmand Anders Pedersen Josefsen
1884, 1302, 1602, Pige, 15 minutter, datter af snedker Jørgen Kristensen, i Søby
1884, 2302, 2702, Ellen Mortensen, 1 dag, datter af fisker Andreas Kristensen Mortensen, i Søby
1884, 1503, 2003, Anne Margrete Kristensen, enke, 79, i Langevræte. Indsidder Kristen Andreasen
1884, 2704, 0105, Kirsten Rasmussen, ½, datter af parcellist Rasmus Madsen, i Tuemose
1884, 0105, 0805, Kirsten Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af parcellist Albert Nissen Hansen, i Snorløkke
1884, 1206, 1606, Ellen Cecilie Albertsen, 4½ maaned, datter af husmand og fisker Rasmus Lauritsen Albertsen, i Søby
1884, 1007, 1407, Anne Margrete Pedersen, 29½, i Søby. Gaardmand Anders Kristensen Madsen
1884, 2309, 2609, Dødfødt pige, datter af husmand Anders Lauritsen Pedersen, i Søby
1884, 1611, 2011, Maren Jørgensen, enke, 64, under et ophold i Søby. Husmand Hans Hansen fra Otterup Sogn paa Fyn
1884, 2712, 3112, Maren Andersen, 3 uger, datter af husmand Peder Andersen, i Søby
1884, 3012, 03011885, Nikoline Steen, 61, i Vaarbjerg, Bregninge Sogn. Parcellist Nils Henning Nissen
1885, 0104, 0704, Maren Kristensen, 15, datter af parcellist Kristen Henriksen, i Albertsløkke
1885, 1404, 1804, Anne Marie Jensen, enke, 76, i Søby. Indsidder Anders Pallesen
1885, 1206, 1606, Maren Madsen, gift, 68, i Søby. Aftægtsmand Hans Hansen
1885, 1607, 2007, Maren Jakobsen, enke, 91 og 9 maaneder, i Leby Kobbel. Parcellist Peder Hansen Rasmussen
1885, 2507, 2807, Maren Olsen, enke, i Søby Mark. Kaadbo Johan Hendrik Johansen
1885, 1008, 1408, Johanne Lauritsen, enke, i Haven. Gaardmand Hans Pedersen
1885, 2509, 2909, Anne Hansen, gift, 63, i Stenfloden. Indsidder Knud Jensen Mikkelsen
1885, 0612, 1012, Anne Kirstine Hansen, ugift, 26, i Søby Mark. Datter af afdøde gaardmand Hans Kr. Hansen
1886, 0302, 0602, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Kristian Petrus Jensen, i Søby
1886, 2404, 2804, Else Marie Nissen, enke, 40, paa Vaarbjerg, Bregninge Sogn. Teglværksarbejder Jessen i Egensund
1886, 1905, 2305, Maren Hansen, enke, 74, i Haven. Parcellist Hans Hansen
1886, 2508, 3008, Sofie Jensen, enke, 88, i Langevræte. Parcellist Albert Hansen
1886, 0112, 0612, Ellen Pedersen, gift, 44, i Søby. Skipper Rasmus Hansen Kristensen
1887, 1401, 1801, Maren Pedersen, enke, 70, i Søby. Smed Henning Jørgensen
1887, 1402, 1902, Anne Eriksen, 9 dage, datter af parcellist Hans Madsen Eriksen, i Røndal
1887, 1802, 2202, Ellen Hansen, gift, 71, i Søby Mark. Aftægtshusmand Palle Rasmussen
1887, 0103, 0503, Egidia Andersen, 8 maaneder, datter af husmand Henrik Andersen, i Søby
1887, 1103, 1603, Lili Dagmar Lind, 6 uger, datter af sognepræst Hans Daniel Lind, i Søby
1887, 2507, 2807, Ingeborg Jensen, enke,79½, i Søby. Gaardmand Kristen Kristensen
1887, 2109, 2609, Bodil Pedersen, gift, 54, i Søby. Kaadbo Mads Pedersen
1887, 0611, 1111, Egidie Jørgensen, enke, 84, i Søby. Husmand Kristen Kristensen
1888, 2102, 2502, Margrete Pedersen, 4½, datter af afdøde arbejdsmand Peder Lauritzen Pedersen, i Søby
1888, 0408, 0908, Kirsten Lauritsen, enke, 82, i Sømarken. Parcellist Hans Rasmussen
1888, 2311, 2811, Sofie Kristensen, enke, 80, i Haven. Gaardmand Hans Jensen
1889, 2801, 0202, Anne Katrine Mikkelsen, enke, 76, i Snorløkke. Skrædder Knud Hansen
1889, 1703, 2103, Ellen Hansen, enke, 52, i Søby. Sømand Knud Hansen Knudsen
1889, 2703, 0104, Engerline Mariane Petersen, gift, 70, i Haven. Pensioneret sejlmager C. A. Behrens
1889, 3103, 0504, Anne Margrete Rasmussen, enke, 57, i Søby. Indsidder Jens Lauritsen
1889, 1109, 1509, Karen Sofie Jensen, ugift husholderske, 51, hos skipper J. Jensen, i Søby
1889, 2910, 0211, Egidie Hansen, enke, 74, i Søby. Husmand Rasmus Jensen
1889, 0212, 0612, Maren Hansen, ugift, 64, boende hos parcellist Jens Holgersen, i Søby Mark
1889, 2312, 2812, Kirsten Nissen, 18, datter af gaardmand Rasmus Hansen Nissen, i Søby Mark
1889, 3112, 05121890, Ellen Hansen, ugift, 25, i Haven. Datter af afdøde gaardmand Hans Madsen
1890, 0502, 1002, Maren Madsen, enke, 68, paa Stenagre. Parcellist Peder Jørgensen
1890, 1203, 1603, Maren Raahauge, gift, 72, paa Stenagre. Husmand Henrik Kristensen Madsen
1890, 0104, 0804, Anne Sophie Frederikke Barfoed Fabricius, enke, 86½, … paa Søbygaard. Kjøbmand Ch. Barfoed i Svendborg
1890, 0504, 1104, Ellen Marie Nissen, gift, 23, i Søbymark. Arbejdsmand Kristian Jakobsen Kristensen
1890, 0704, 1104, Maren Pedersen, 7 uger, datter af færgekarl Hans Pedersen, i Søby
1890, 1604, 2004, Anne Marie Hansen, gift, 63, i Søby. Postfører Peter C. Dann
1890, 0305, 0705, Dødfødt pige, datter af lærer Hans Hansen Petersen, i Søby
1890, 1205, 1605, Antoinette Rasmussen, gift, 49, i Søby. Gaardmand Laurits Jensen Jørgensen
1890, 1305, 1705, Egidie Rasmussen, 3 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Hansen Frederiksen, i Søby
1890, 1606, 2006, Bodil Albertsen, gift, 67½, i Søby. Fattiglem Hans Pedersen (Frandsen)
1890, 0607, 1007, Anne Kathrine Hansen, gift, 37, i Søby. Snedker Thomas Knudsen
1890, 2010, 2410, Anne Eriksen, gift, 51, i Røndal. Smed Rasmus Olsen Henriksen
1890, 0311, 0811, Anne Katrine Hansen, enke, 77, i Søby. Husmand og forhen gaardmand Hans Jørgensen
1890, 0712, 1112, Anne Mette Lauritsen, enke, 86½, i Søby. Aftægtsgaardmand Jørgen Lauritsen
1890, 0912, 1312, Egidia Hansen, 9 maaneder, datter af husmand Hans Jensen Hansen, i Søby
1891, 1001, 1501, Maren Albertsen, gift, 68, i Havrekobbel. Parcellist Hans Madsen
1891, 0802, 1202, Anne Kristiansen Jensen, enke, 71, i Bromaj
1891, 0405, 0805, Anne Kirstine Pedersen, enke, 74, i Søby. Aftægtsgaardmand Anders Kristensen
1891, 1203, 1603, Anne Katrine Jørgensen, enke, 72, i Søby. Fattiglem Hans Madsen
1891, 1705, 2105, Maren Margrete Rasmussen, 4 maaneder, datter af parcellist Laurits Hansen Rasmussen, i Bromaj
1891, 0708, 1308, Dødfødt dreng, datter af fisker Anders Lauritsen Pedersen, i Søby
1891, 1008, 1308, Anne Marie Rasmussen, gift, 42½, i Søby. Fisker Anders Lauritsen Pedersen
1891, 1410, 1910, Anne Margrethe Lauritsen, ugift, 29 og 9 maaneder, i Søby. Datter af kaadbo Laurits Kristensen Lauritsen
1891, 2511, 2811, Maren f. …, enke, 65, i Søby. Husmand og baadfører Jens Andersen Mikkelsen
1891, 2612, 3112, Ellen Andersen, gift, 29, i Søby. Gaardmand Anders Kristensen Madsen