Tranderup, 1870-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1870-1891, Tranderup sogn, Ærø herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1870, 0401, 1101, Thomas Hansen Pedersen, gaardmand, 83, Bjergene
1870, 2901, 0202, Peder Lauritsen Hansen, 13, søn af gaardmand Laurits Hansen Jensen, i Tranderup
1870, 2702, 0403, Hans Pedersen, 10, søn af gaardmand Jens Hansen Pedersen, i Vindeballe
1870, 0104, 0804, Jørgen Pedersen Beck, parcellist, 66, i Voderup
1870, 0404, 0804, Peder Hansen Lauritsen, 2½ maaned, søn af gaardmand Eli Lauritsen, i Tranderup
1870, 0906, 1306, Laurits Pedersen, 9 maaneder, søn af ugift Birthe Marie Pedersen, af Voderup
1870, 0312, 0712, Magnus Hansen Hammer, 58, i Tranderup. Søn af degnen Hammer
1871, 1903, 2503, Knud Knudsen Hansen, aftægtsmand, 62, i Kindeballe
1871, 0604, 1404, Albert Jensen Lauritsen, 23, i Windeballe. Søn af gaardmand Laurits Hansen Lauritsen
1871, 1108, 1308, Johannes Hansen, 5, søn af huusmand Rasmus Hansen, i Windeballe
1871, 3008, 0409, Laurits Hansen Christensen, 4 maaneder, søn af hjulmand Laurits Hansen Christensen, i Bornæs
1871, 2809, 0310, Jeppe Lauritsen Jepsen, parcellist, 52, i Voderup
1871, 0511, 0911, Rasmus Christensen Rasmussen, fattiglem, 63, i Tranderup
1871, 1311, 1711, Albert Pedersen Hansen, 7, søn af huusmand Hans Albertsen Hansen, af Vindeballe
1872, 1803, 2103, Rasmus Andersen, tjenestedreng, 14, søn af huusmand Peder Chr. Andersen, i Vindeballe
1872, 0506, 0806, Christen Hansen, gaardmand, 56, i Tranderup
1872, 1309, 1709, Christen Hansen Christensen, 14, søn af gaardmand Christen Hansen Christensen, i Tranderup
1872, 1210, 1510, Christen Jensen Simonsen, 30 uger, søn af murer Simon R. Simonsen, i Tranderup
1872, 1411, 1711, Christen Jørgensen, fattiglem, 55
1872, 0412, 0912, Peder Hansen Lauritsen, aftægtsmand, 77, Tranderup
1872, 0712, 1212, Claus Peder Clausen, husejer, 35, Voderup
1873, 2101, 2501, Jørgen Hansen Pedersen, ungkarl, 23, Vindeballe. Søn af gaardmand Jens Hansen
1873, 0403, 0703, Peder Christensen, 9 maaneder, søn af tjenestekarl Peder Christensen, i Voderup
1873, 0504, 0904, Hans Peder Knudsen, 14 og 9 maaneder, søn af kromand Knud Knudsen, i Tranderup
1873, 1204, 1604, Peder Lauritsen (Hansen), gaardmand, 48, i Tranderup
1873, 1609, 2009, Peder Hansen Petersen, huusmand, 55, Vindeballe Mark
1873, 0810, 1310, Ole Andersen, lærer, 30, i Tranderup Skole
1873, 3110, 0511, Rasmus Jensen, aftægtsmand, 76, i Tranderup
1874, 1201, 1601, Knud Lauritsen Knudsen, 7, søn af huusmand Knud Lauritsen Knudsen, af Vindeballe
1874, 1201, 1701, Dødfødt dreng, søn af tjenestekarl Jens Rasmussen Christensen, af Vindeballe
1874, 0603, 1303, Rasmus Rasmussen Petersen, aftægtsmand, 67, Tranderup
1874, 2503, 3003, Laurits Hansen Lauritsen, 1, søn af tjenestekarl Christen Lauritsen, i Vindeballe
1874, 0304, 0704, Jens Christensen Knudsen, 9 maaneder, søn af kaadbo Knud Lauritsen Knudsen, i Vindeballe
1874, 1110, 1610, Albert Lauritsen Hansen, parcellist, 53, i Voderup
1874, 2010, 2410, Peder Andersen, enke og aftægtsmand, 89, i Tranderup
1874, 0212, 0712, Jens Hansen, indsidder, 61½, i Voderup
1874, 0612, 1012, Rasmus Hansen, 14, søn af gaardmand Lars Hansen, i Tranderup
1875, 0901, 1401, Knud Petersen, gaardejer, 68½, i Bornæs
1875, 0102, 0602, Hans Pedersen Rasmussen, almisselem, 45, af Voderup
1875, 0102, 0602, Christen Jensen Pedersen, 9 maaneder, søn af gaardejer Hans J. Pedersen, i Bornæs
1875, 1403, 1803, Peter Jørgensen, 3, søn af rebslager Christen Jensen Jørgensen, i Tranderup
1875, 1803, 2303, Albert Jensen Lauritsen, 25, i Vindeballe. Søn af kaadbo Laurits Hansen Lauritsen
1875, 2904, 0505, Jens Lauritsen Pedersen, aftægtsmand, 65, i Tranderup
1875, 1005, 1505, Hans Christensen, enkemand, 78, i Fattighuset
1875, 0109, 0509, Jørgen Clausen Madsen, 8 dage, søn af muurmester Christian Mathiasen Madsen, i Voderup
1875, 3110, 0511, Knud Christen Christensen, aftægtsmand, 69, i Tranderup
1875, 2312, 3012, Christian Henrik Lausen, skolelærer og kirkesanger, 68, i Tranderup
1875, 2612, 04011876, Jens Jørgen Jensen, 4½, søn af parcellist Jørgen Jensen, i Voderup
1876, 0501, 1001, Niels Christensen Olsen, huusmand, 32, i Vindeballe
1876, 1701, 2201, Jørgen Peder Olsen, 5, søn af afdøde huusmand Niels Christensen Olsen, i Vindeballe
1876, 1203, 1803, Laurits Jensen, aftægtsmand, 59½, i Tranderup
1876, 0104, 0404, Simon Rasmussen Simonsen, enkemand og husmand, 49, i Tranderup
1876, 2108, 2408, Christian Hansen Christiansen, ½, søn af arbejdsmand Christian Hansen Christiansen, i Tranderup
1876, 1209, 1609, Udøbt dreng, 3 uger, søn af Ped. Hansen Lavritsen, Tranderup
1876, 2809, 0310, Christen Lauritsen Christensen, 1 uge, søn af parcellist Laurits Rasmussen Christensen, i Vuderup
1876, 0610, 1110, Erik Eriksen Nielsen, 22 og 10 maaneder, i Toften. Søn af gaardejer Niels Nielsen
1876, 1212, 1812, Andreas Andersen, 21, i Vindeballe. Søn af husmand Peder Christensen Andersen
1876, 2512, 2812, Hans Andersen Lavritsen, 22 uger, søn af parcellist Rasmus Lavritsen, fra Voderup
1877, 2201, 2601, Hans Lauritsen, almisselem, 83, i Tranderup
1877, 2303, 3003, Niels Hansen Nielsen, sømand og indsidder, 49½, i Vindeballe
1877, 0405, 0805, Laurits Hansen Jensen, gaardmand, 59, i Tranderup
1877, 2306, 2806, Christen Hansen, gaardmand, 53, i Tranderup
1877, 3107, 0408, Hans Peder Martin Andersen, 7 dage, søn af husmand Anders Hansen Andersen, Tranderup Mark
1877, 3110, 0311, Peder Clausen, 2 dage, søn af gaardmand Rasmus Jørgen Clausen, Tranderup Mark
1877, 2411, 2911, Rasmus Peder Jensen, aftægtsmand, 73, i Vuderup
1877, 2912, 05011878, Peder Hansen, 11, søn af parcellist Hans Nielsen Hansen, af Voderup
1878, 1606, 2106, Hans Christensen, aftægtsmand, 60, i Voderup
1878, 2606, 2906, Christen Nielsen Olsen, 2, stedsøn af husmand Jørgen Nielsen, i Vindeballe
1878, 2408, 2808, Christian Frederik Ferdinand Henrik Schultz, 16 uger, søn af glarmestersvend Otte Henrik Schultz, af Vindeballe
1878, 2110, 2510, Hans Christian Rosenberg Gundorph, sognepræst, 65½, i Tranderup
1878, 1911, 2411, Anders Hansen Andersen, husmand, 68, i Tranderup
1878, 0112, 0612, Lavrits Jensen, aftægtsgaardmand, 78, i Vindeballe
1879, 2702, 0503, Lavrits Eriksen, skrædder, 53, i Voderup
1879, 1004, 1504, Peder Lauritsen Pedersen, kaadbo, 57, i Tranderup
1879, 1206, 1506, Hans Madsen Hansen, 6 uger, søn af forpagter Jens Albertsen Hansen, af Vindeballe
1879, 2707, 3107, Jørgen Jensen Jørgensen, 17, søn af gaardmand Jens Jørgensen, i Tranderup
1879, 2809, 0310, Berndt Frederik Bauditz, aftægtsmand, 71, i Voderup
1880, 1401, 1801, Christian Hansen Christiansen, 7, søn af indsidder Rasmus Simonsen Christiansen, Tranderup
1880, 1901, 2401, Knud Knudsen, kromand, 54, i Vindeballe
1880, 0403, 0803, Peder Christensen, aftægtsmand, 70, i Voderup
1880, 0403, -, Thomas Christensen, aftægtsmand, 90½, i Tranderup
1880, 3103, 0404, Lavrits Andersen Nielsen, 6 dage, søn af snedker Hans Jørgen Nielsen, Orehoved, Ærøeskjøbing Sogn
1880, 0904, 1404, Claus Hansen, 25, i Voderup. Søn af husmand Lavrits Hansen
1880, 1404, 1904, Claus Peder Jensen 17, søn af afdøde Chr. Lavritsen Jensen, af Vindeballe
1880, 2205, 2705, Rasmus Jørgen Pedersen, husmand, 58, i Bornæs
1880, 3105, 0406, Jens Albertsen Lavritsen, snedker, 26, i Vindeballe. Søn af aftægtsmand Lavrits Hansen Christensen
1880, 2906, 0307, Knud Rasmus Edvard Sidenius, sognepræst, 43, i Tranderup
1880, 0708, 1008, Hans Nielsen Hansen, 12, søn af husmand Christensen Hansen, i Tranderup
1880, 1308, 1608, Peder Christensen Lavritsen, almisselem, 77, i Fattighuset
1880, 2209, 2609, Dødfødt dreng, søn af husmand Christen Pedersen Jensen, af Vindeballe Mark
1880, 2510, 3110, Hans Madsen Hansen, 9 dage, søn af arbejdsmand Hans Madsen Hansen, af Vindeballe
1880, 1511, 1911, Hans Hansen Lavritsen, 1 og 4 maaneder, søn af husmand Hans Hansen Lavritsen, af Vindeballe
1881, 2406, 2906, Hans Pedersen, ungkarl og teglværksarbejder, 47, af Tranderup
1881, 2608, 3008, Knud Pedersen Albertsen, 18, i Voderup. Søn af parcellist Knud Albertsen
1881, 1010, -, Christen Hansen, enkemand og aftægtsmand, 76, i Olde, Rise Sogn
1881, 0311, 0811, Rasmus Jensen Hansen, parcellist, 53, i Voderup
1882, 3101, 0402, Dødfødt dreng, søn af murer Peder Christensen Nielsen, af Vindeballe
1882, 1303, 1803, Hans Rasmussen, aftægtsmand, 73, i Strandhusene
1882, 3103, 0504, Hans Jørgen Pedersen, gaardmand, 38, i Borgnæs
1882, 2405, 3005, Peder Hansen, aftægtsgaardmand, 80, i Tranderup
1882, 1607, 2007, Hans Hansen Lavritsen, husmand, 44, i Vindeballe
1883, 0405, 1005, Niels Hansen Olsen, husmand, 63½, Graahøje
1883, 2709, 0110, Hans Andreas Andersen, enkemand og arbejdsmand, 90, i Vindeballe
1883, 2510, 3010, Hans Pedersen Hansen, gaardmand, 62, i Tranderup
1883, 3110, 0711, Johan Christoffer Olsen, 16, stedsøn af husmand Jørgen Nielsen, Vindeballe
1883, 2512, 3112, Rasmus Hansen Pedersen, aftægtshusmand, 73, i Voderup
1884, 1702, 2202, Dødfødt dreng, søn af husmand Laurits Rasmussen Christensen, Voderup
1884, 0303, 0803, Hans Madsen, 34 og 9 maaneder, af Vindeballe. Søn af gaardmand Hans Christensen Madsen
1884, 2603, 0104, Christian Anton Vilhelm Kromann, gift husmand, 72 og 9 maaneder, i Vindeballe
1884, 2904, 0305, Christen Madsen Christensen, 10 uger, søn af husmand Lavrits Rasmussen Christensen, i Voderup
1884, 1606, 2106, Niels Christensen Olsen, 11½, stedsøn af husmand Jørgen Nielsen, i Vindeballe
1884, 2507, 2907, Mads Peder Clausen, 13 og 9 maaneder, søn af smed Claus Christensen Clausen, Borgnæs
1884, 0212, 0612, Jens Hansen Jensen, husmand, 61, i Tranderup
1885, 0101, 0601, Jens Lavritsen Pedersen, 3½, søn af parcellist Peder Jensen Pedersen, Borgnæs
1885, 2201, 2701, Jens Jensen, enkemand og fattiglem, 77, i Voderup
1885, 1703, 2003, Hans Madsen Hansen, 18 uger, søn af præstegaardsforpagter Jens Albertsen Hansen, Vindeballe
1886, 2003, 2603, Lavrits Hansen, enkemand og indsidder, 80, i Tranderup
1886, 0209, 06009, Christen Hansen Nielsen, vejmand og husmand, 69, Vindeballe (Spegesilden)
1886, 2009, 2409, Lavrits Hansen Jensen, ugift parcellist, 26½, af Vindeballe
1886, 0312, 0612, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jørgen Lavritsen Andersen, af Vindeballe
1887, 0301, 0701, Anders Pedersen Andersen, gift aftægtsmand, 70, i Voderup
1887, 2703, 0104, Christen Thomsen Clausen, gift og tidl. sømand, 85, nu hos sønnen smed Cl. Chr. Clausen, Borgnæs
1887, 3103, 0504, Hans Albert Hansen, 2, søn af gaardbestyrer Hans Andersen Hansen, Vindeballe Mark
1887, 2508, 2908, Albert Knudsen Albertsen, gift indsidder og fattiglem, 64, i Vindeballe
1887, 0310, 0710, Lavrits Jensen, 8 og 9 maaneder, søn af husmand Peder Hansen Jensen, Tranderup
1887, 0511, 1111, Peder Hansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 93, i Vindeballe
1887, 1211, 1811, Peder Clausen Pedersen, ugift parcellist, 51, paa Tranderup Mark
1887, 2811, 0312, Claus Hansen Pedersen, 7 dage, søn af teglarbejder Anders Pedersen, Tranderup
1888, 0502, 1002, Albert Hansen Pedersen, aftægtsmand, 78, paa Tranderup Mark
1888, 2905, 0406, Christian Hansen Christiansen, 9 maaneder, søn af husmand Christian Hansen Christiansen, i Tranderup
1888, 0306, 0806, Rasmus Eriksen, slagter, 81, af Vindeballe
1888, 1707, 2107, Hans Mikkelsen Jørgensen, 3 uger, søn af gaardmand Peder Jensen Jørgensen, Tranderup
1888, 2210, 2610, Niels Hansen, aftægtshusmand (skrædder), 80, i Tranderup
1888, 2411, 2911, Knud Knudsen Lauritsen, aftægtsmand og skrædder, 91½, i Vindeballe
1888, 2911, 0412, Rasmus Pedersen, kaadbo og aftægtsmand, 84½, i Vindeballe
1888, 1412, 1912, Christian Hansen Christiansen, bager, 71, i Tranderup
1889, 0303, 0803, Jens Albertsen Jensen, 24, uger, søn af parcellist Albert Jensen, Vindeballe Mark
1889, 0105, 0505, Mads Christensen Madsen, 3 maaneder, søn af arbejdsmand Peder Madsen, i Vindeballe
1889, 0706, 1006, Jakob Thyge Madsen, ugift indsidder, 79, i Vindeballe
1889, 1207, 1807, Hans Christensen Madsen, gift gaardmand, 69, i Vindeballe
1889, 0708, 1208, Andreas Andersen, gift indsidder og snedker, 74, i Vindeballe
1889, 0909, -, Thomas Christensen, aftægtsmand, 83, i Voderup
1889, 2612, 02011890, Vilhelm Theodor Johansen, gift provst i Ærø Provsti og sognepræst, 65½, i Tranderup
1890, 0601, 1101, Lavrits Rasmussen Christensen, gift husmand, 49½, i Voderup
1890, 1204, 1704, Hans Lauritsen Jensen, enke og aftægtsmand, 74, i Tranderup
1890, 0805, 1305, Albert Eriksen Albertsen, gift gaardmand, 63, i Grønnemose
1890, 1305, 1705, Lavrits Jensen, 1½, søn af husmand Peder Hansen Jensen, af Tranderup
1890, 0406, 0707, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Hansen Nielsen, Lavbrogaarden, Vindeballe Mark
1890, 1907, 2407, Jens Jørgen Jørgensen, gift gaardmand, 60, i Tranderup
1890, 1408, 1808, Jørgen Lavritsen Andersen, gift indsidder, 30, i Vindeballe
1890, 0709, 1209, Hans Pedersen Hansen, gift aftægtsgaardmand, 70, i Tranderup
1890, 1711, 2211, Lavrits Hansen Christensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 76, i Vindeballe (Lundsgaard)
1890, 0912, 1312, Jens Hansen, 14, søn af arbejdsmand og husmand Niels Hansen, Voderup
1890, 1312, 1712, Christen Hansen Knudsen, 6 uger, søn af gaardmand Albert Knudsen, i Tranderup
1891, 1101, 1501, Hans Hansen Jørgensen, gift aftægtshusmand, 69, i Tranderup. Født sammesteds
1891, 1805, 2305, Christen Lauritsen Hansen, 1 maaned, søn af gaardmand Claus Rasmussen Hansen, af Tranderup Mark
1891, 0806, 1206, Marius Nielsen, 8, søn af bager Jørgen Clausen Nielsen, af Tranderup
1891, 1206, 1606, Jens Albertsen Jensen, 7, søn af parcellist Christen Peder Jensen, af Vindeballe
1891, 0209, 0509, Hans Vilhelm Hansen, 3½, søn af husmand Hans Lavritsen Hansen, af Strandhusene
1891, 2309, 2609, Christen Knudsen Christensen, enkemand og fhv. gaardmand, 46, i Tranderup, Tranderup Toft
1891, 0711, 1011, Christen Peder Hansen, 9 dage, søn af gaardbestyrer Hans Pedersen Hansen, af Vindeballe
1891, 2511, 3011, Christen Knudsen, enkemand og aftægtskaadbo, 90½, i Tranderup. Født sammesteds
1891, 2911, 0312, Hans Lauritsen, enkemand og aftægtshusmand, 90, i Tranderup. Født i Skovby
1870, 1503, 1903, 2 dødfødt piger (tvillinger), døttre af parccellist Jørgen Jensen, i Voderup
1870, 0604, 1104, Mette Knudsdatter, pige, 85, havde ophold hos parcellist Knud Albertsen, i Voderup
1870, 1506, 1906, Karen Lauritsen, 6 uger, datter af gaardmand Peder Hansen Lauritzen, i Tranderup
1870, 3008, 0309, Ellen Marie Pedersen, 54, i Tranderup. Datter af aftægtsmand Hans Pedersen
1870, 1809, 2209, Karen Christensen, enke, 77, i Vindeballe. Indsidder Laurits Pedersen Rasmussen
1870, 1811, 2411, Ane Christine Calle, 66, hos sin svoger lærer C. H. Lausen. Datter af skipper Hans Calle i Faaborg
1871, 0603, 1103, Dødfødt pige, datter af parcellist Albert Nielsen, i Voderup
1871, 2103, 2703, Kirsten Clausen, enke, 77, i Tranderup. Kaadbo Hans Pedersen
1871, 0312, 0812, Johanne Marie Nielsen, ½, datter af gaardmand Niels Christensen Nielsen, i Tranderup
1872, 0703, 1103, Ane Chatrine Lauritsen, gift, 36, i Tranderup. Indsidder Albert Jensen Lauritsen
1872, 1003, 1403, Johanne Kirstine Christensen, enke, 64, i St. Rise. Huusmand Hans Thomsen
1872, 2003, 2503, Mette Marie Jensen, gift, 35, i Tranderup. Murer Simon Rs. Simonsen
1872, 1204, 1704, Dødfødt pige (tvilling), datter af gaardmand Albert Christensen, i Bornæs
1872, 2211, 2611, Bodil Kirstine Hansen, 22 dage, datter af tjenestekarl Thomas Hansen, Vindeballe
1872, 2711, 0212, Anne Margrete Lauritsen, enke, 88, af Vindeballe. Gaardmand Peder Jensen
1872, 2712, 02011873, Marie Hansen, gift, 58, af Vindeballe. Indsidder Hans Jensen Pedersen
1873, 0101, 0601, Bodil Marie Steen, pige, 78, havde ophold hos Knud Pedersen, i Borgnæs. Datter af jordbruger Hans Chrf. Steen i Ærøskjøbing
1873, 1102, 1502, Ane Kirstine Hansen, enke, 81, af Tranderup. Aftægtsmand Niels Hansen
1873, 0404, 0904, Ane Petersen, gift, 55, Voderup. Parcellist Peder Mads Jensen
1873, 2804, 0305, Maren Kirst Jacobsen, 16, datter af ugift Johanne Marie Lauritsen, Ærøskjøbing
1873, 0305, 0705, Ellen Marie Lauritsen, 2 uger, datter af gaardmand Peder Hansen Lauritsen, af Tranderup
1873, 0705, 1005, Sidsel Christensen, almisselem, 60, Vindeballe
1873, 0707, 1007, Sophie Margrethe Pedersen, 22½, af Vindeballe Mark. Datter af Peder Hansen Pedersen
1873, 1311, 1811, Sidsel Marie Jensen, ugift, 60, Voderup
1873, 0312, 0812, Ane Marie Nielsen, 8½, datter af gaardmand Albert Nielsen, af Voderup
1873, 2612, 3112, Ane Margrethe Hansen, gift, 35, i Bognæs. Gaardmand Albert Christensen
1873, 1505, -, Karen Nielsen, tjenestepige, 66, Tranderup Mark
1874, 1803, 2303, Ane Marie Simonsen, 4½, datter af husmand Simon Rasmussen Simonsen, i Tranderup
1874, 0504, 0904, Ane Margrethe Jensen, gift, 51, i Voderup. Parcellist Christen Hansen Petersen
1874, 2005, 2605, Maren Mikkelsdatter, aftægtsenke, 77, i Vindeballe. Kaadbo Jens Christensen
1874, 1010, 1510, Kirstine Petersen, 1 dag, datter af tjenestepige Birthe Catrine Pedersen, Tranderup
1874, 1110, 1510, Birthe Kathrine Petersen, tjenestepige, 33, i Tranderup
1874, 1910, 2610, Karen Kirstine Petersen, gift, 35, i Voderup. Hans Nielsen Hansen
1874, 0811, 1211, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Andersen Lauritsen, af Ærøskjøbing
1874, 1512, 1912, Bodil Petersen, gift, 50, Vindeballe Mark. Husmand Hans Albertsen
1874, 1912, 2312, Sidsel Kirstine Hansen, 14, datter af husmand Rasmus Jensen Hansen, i Voderup
1875, 0901, 1301, Ane Sophie Jørgensen, enke, 90, i Tranderup. Husmand Hans Jørgensen
1875, 1801, 2301, Karen Lauritsen, 3, datter af gaardmand Peder Hansen Lauritsen, i Tranderup
1875, 2001, 2601, Maren Kirstine Andersen, 8, datter af parcellist Anders Hansen Andersen, Tranderup Mark
1875, 2401, 2801, Ellen Marie Jørgensen, enke, 74 i Tranderup. Aftægtsmand Albert Jørgensen
1875, 2601, 0102, Johanne Hansen, enke, 73, i Voderup. Parcellist Jørgen Pedersen Beck
1875, 0403, 1103, Sidsel Lauritsen, enke, 62, i Voderup. Parcellist Niels Hansen Olsen
1875, 0503, 1203, Ane Margrethe Lauritsen, 17, datter af gaardeier Laurids Hansen Christensen, i Vindeballe
1875, 2903, 0504, Birthe Kirstine Lauritsen, 12½, datter af gaardeier Laurids Hansen Christensen, i Vindeballe
1875, 3003, 0304, Maren Sofie Nielsen, 9 maaneder, datter af parcellist Hans Jørgen Nielsen, i Voderup
1875, 0404, 0904, Dødfødt pige, datter af tjenestekarl Christen Lauritsen Christensen, af Bornæs
1875, 0904, 1504, Maren Hansen,7, datter af Parcellist Peter Rasmussen Hansen, i Voderup
1875, 0206, 0706, Anne Marie Christensen, 9 maaneder, datter af parcellist Laurids Rasmussen Christensen, i Voderup Mark
1875, 0907, 1307, Bodil Marie Lauritsen, 4 maaneder, datter af gaardejer Peder Hansen Lauritsen, i Tranderup
1875, 2007, 2307, Anne Marie Nielsen, gift, 53, i Tranderup. Huusejer Jørgen Nielsen
1875, 2807, 0208, Bodil Marie Christensen, gift, 38, i Tranderup. Gaardejer Niels Christensen Nielsen
1875, 1908, 2308, Anne Thomsen, gift, 53, i Tranderup. Kaadbo Hans Lauritsen Jensen
1875, 2608, 3008, Johanne Pedersen, enke, 70, i Soderup. Aftægtsmand Christen Jensen
1875, 1710, 2210, Anne Marie Knudsen, 14, datter af kromand Knud Knudsen, i Vindeballe
1875, 2210, 2610, Anne Marie Olsen, enke, 53, fra Voderup. Parcellist Jeppe Lauritsen Jepsen
1875, 0412, 0912, Birthe Katrine Andersen, gift, 88, i Vindeballe. Almisselem Andreas Andersen
1875, 0612, 1112, Kirsten Clausen, gift, 71, i Voderup. Aftægtsmand Rasmus Pedersen Jensen
1876, 1104, 1504, Anne Pedersen, enke, 65, i Vindeballe. Husmand Peder Pedersen
1876, 3004, 0505, Sidsel Marie Simonsen, 12, datter af afdøde murer Simon Rasmussen Simonsen, i Tranderup
1876, 2407, 2807, Johanne Kirstine Nielsen, 7 og 9 maaneder, datter af husmand Jørgen Nielsen, i Tranderup
1876, 1809, 2509, Sidsel Marie f. Knudsen, gift, 28 og 9 maaneder, Vindeballe. Datter af Albert Christensen Knudsen. Jens Peter Hansen
1876, 2709, 0210, Ane Marie Gabrielsen, almisselem, 50, i Tranderup
1876, 1811, 2311, Sidsel Marie Jensen, enke, 76, i Vindeballe. Gaardmand Jeppe Jensen
1877, -, 1302, Maren Hansen, enke, 69, i Ærøeskjøbing. Almisselem Rasmus Jensen af Stokkeby
1877, 0604, 1204, Sofie Pedersen, 19, i Bjergegaarden. Datter af Thomas Hansen Pedersen
1877, 0705, 1105, Karen Christensen, ugift, 66, opholdssted hos gaardmand Niels Christensen Nielsen, i Tranderup
1877, 1905, 2505, Bodil Marie Clausen, enke, 64, i Tranderup. Gaardmand Jens Lauritsen Pedersen
1878, 2802, 0505, Johanne Hansen, almisselem, 81½, i Tranderup
1878, 0303, 0803, Bodild Clausen, enke, 78, Tranderup. Husmand Claus Rasmussen Lavritsen
1878, 1205, 1605, Karen Simonsen, 22, Tranderup. Datter af afdøde husmand Simon Rasmussen Simonsen
1878, 1905, 2405, Ellen Marie Jensen, ugift væverske, 41, i Vindeballe
1878, 2207, 2607, Ane Cathrine f. Pedersen, enke, 68, i Bornæs. Gaardmand Hans Madsen Clausen
1878, 2009, 2609, Ellen Sofie f. Christensen, gift, 46, i Voderup. Gaardmand Albert Nielsen
1878, 2610, 3110, Dødfødt pige, datter af indsidder Hans Larsen, af Vindeballe
1878, 0212, 0712, Ane Marie Eriksdatter, enke, 87, af Vindeballe. Kromand Hans Peder Knudsen
1879, 2701, 3101, Ellen Marie f., enke, 77, i Tranderup. Gaardmand Peder Hansen Lavritsen
1879, 2701, 0102, Inger Clausdatter, enke, 85, af Voderup. Gaardmand Christen Hansen
1879, 0606, 1306, Ane Marie Hansen, gift, 60, i Voderup. Husmand Lavrits Hansen
1879, 1607, 2107, Ingeborg Pedersen, 29, tjente hos Niels Jensen Fabr. Eriksen, Tranderup. Datter af husmand Jens Pedersen i Olde
1879, 1607, 2107, Ane Marie f. Rasmussen, enke, 67½, af Voderup. Skrædder Lavrits Eriksen
1879, 2207, 2507, Birthe Marie f. Knudsen, enke, 82, fra Vindeballe. Husmand Jens Rasmussen Pedersen
1879, 0410, 1110, Bodild Marie Hansen, gift, 22, af Tranderup. Tjenestekarl Albert Knudsen
1879, 0710, 1110, Sidsel Marie f. Clausen, enke, 65, i Tranderup. Aftægtsgaardmand Knud Christensen
1879, 2212, 2812, Johanne Hansen, ugift syerske, 43, i Tranderup
1879, 2912, 03011880, Birthe Marie f. Lavritsen, enke, 58½, i Vindeballe. Gaardmand Christen Lavritsen Jensen
1880, 0601, 1101, Karen Jensen, ugift almisselem, 82, i Tranderup Fattighus
1880, 0702, 1102, Ane f. Pedersen, enke, 76, Vindeballe. Sømand Lavrits Clausen af Ærøeskjøbing
1880, 0902, 1502, Karen Hansen, 19 uger, datter af tjenestekarl Knud Pedersen Hansen, af Vindeballe
1880, 2102, 2702, Ane Andersen, 31, af Vindeballe. Datter af husmand Peder Christensen Andersen
1880, 1606, 2006, Marie Hansen, enke, 73, af Voderup. Husmand Jens Hansen
1880, 2407, 2807, Ane Marie Pedersen, 1 og 9 maaneder, datter af indsidder Andreas Pedersen, af Tranderup
1880, 1508, 1908, Ane Margrete Lavritsen, gift, 61, i Tranderup. Aftægtshusmand Albert Hansen Pedersen
1880, 1511, 2011, Karen f. Pedersen, enke, 80, i Tranderup. Husmand Thomas Mikkelsen
1881, 1203, 1803, Birthe Marie Hansen, 17, datter af gaardmand Hans Pedersen Hansen, i Tranderup
1881, 2004, 2604, Kirsten Albertsen, enke, 80, i Vindeballe. Gaardmand Hans Madsen
1881, 1906, 2206, Karen Christine Hansen, 1, datter af præstegaardsforpagter Jens Albertsen Hansen, Tranderup Præstegaard
1882, 1902, 2402, Ane Marie Hansen, enke, 68, i borgnæs. Husmand Rasmus Jørgen Pedersen
1882, 2802, 0303, Johanne Pedersen, ugift fattiglem, 81½, i Tranderup
1882, 1106, 1506, Karen Christensen f. Lavritsen, gift, 41, Voderup. Husmand Peder Christensen
1882, 1306, 1706, Marie Hansen, ugift indsidderske, 71, i Tranderup
1882, 1606, 2106, Dødfødt pige, datter af husmand Christen Pedersen Hansen, Vindeballe Mark
1882, 0112, 0812, Ane Marie Christensen f. Moritsen, gift, 57, i Vindeballe. Gaardmand Christen Jensen Christensen
1882, 1912, 2712, Mette Kirstine Hansen, gift, 28, Voderup. Gaardmand Hans Jørgen Hansen
1882, 2412, 3012, Birthe Marie Lavritsen, gift, 39, Voderup. Parcellist Hans Hansen Lavritsen
1883, 1801, 2301, Ane Marie Christensen, enke, 77, Tranderup Fattighus. Fattiglem Rasmus Christensen Rasmussen
1883, 2403, 3003, Karen Pedersdatter, enke, 78, i Tranderup. Husmand Rasmus Simonsen
1883, 0304, 0904, Kirstine Hansen, enke, 79, i Voderup. Parcellist Peder Hansen Terkelsen
1883, 0804, 1604, Egidie Christensen, gift, 72, Tranderup. Husmand Hans Jensen Hansen
1883, 2004, 2704, Ellen Sofie Nielsen, 3 og 9 maaneder, datter af gaardmand Albert Nielsen, i Voderup
1884, 0701, 1301, Karen Jensen, enke og aftægtskone, 84 og 9 maaneder, Voderup. Husmand Claus Christensen
1884, 0204, 0604, Maren Nielsen, 1½, datter af husmand Jørgen Nielsen, i Vindeballe
1884, 0509, 0909, Sidsel Marie Christensen, enke, 83, i Tranderup. Aftægtsgaardmand Peder Lavritsen
1885, 0304, 0804, Karen Christensdatter, enke og aftægtskone, 84, Tranderup. Gaardmand Peder Christensen Nielsen
1885, 1212, 1812, Birthe Cathrine Christensen, gift, 73½, Tranderup Mark. Husmand Anders Clausen Hansen
1886, 0602, 1102, Maren Madsen, enke, 76½, i Tranderup Mark. Bolsparcellist Hans Nielsen Andersen
1886, 2403, 3003, Ane Marie Eriksen, gift, 69, i Voderup. Aftægtsgaardmand Niels Nielsen
1886, 1904, 2404, Ane Marie Lauritsen, 17, datter af parcellist Hans Hansen Lavritsen, Voderup
1887, 1602, 2302, Johanne Christiansen, gift, 72, i Vindeballe. Husmand Albert Knudsen Albertsen
1887, 1403, 1803, Kirsten Pedersen, 36, Vindeballe. Datter af indsidder Jens Rasmussen Pedersen
1887, 3004, 0505, Sidsel Marie Nielsen, sypige, 30, i Vindeballe. Datter af afdøde parcellist Niels Andersen Nielsen, af Voderup
1887, 1107, 1507, Kirsten Hansen, enke, 79, af Vindeballe. Indsidder Jens Rasmussen Pedersen
1887, 3107, 0508, Ellen Marie Jensen, gift, 62, Vindeballe. Aftægtsgaardmand Albert Christensen Knudsen
1887, 1810, 2310, Ane Sofie Hansen, gift, 37, af Voderup. Parcellist Jens Hansen Andersen
1887, 0711, 1211, Mette Cæsilie Ægidie Jensen, gift, 31, i Tranderup. Husmand Anders Hansen
1887, 0112, 0512, Karen Lavritsen, 10 uger, datter af gaardmand Eli Lavritsen, Tranderup Mark
1888, 2202, 2802, Ane Cathrine Lavritsen, 28, Vindeballe. Datter af skrædder Claus Christensen Lavritsen
1888, 2103, 2703, Ellen Jensen, enke og aftægtskone, 67, i Tranderup. Kaadbo Lavrits Jensen
1888, 3003, 0504, Ane Margrethe Rasmussen, gift, 62, i Vindeballe. Husmand Peder Christensen
1888, 0104, 0704, Gjertrud Hansen, gift, 43, i Voderup. Husmand Niels Hansen
1888, 0104, 0604, Maren Sofie Lavritsen, 7, datter af husmand Claus Pedersen Lavritsen, i Tranderup
1888, 0805, 1405, Sidsel Marie Hansen, ½, datter af kaadbo Peder Jensen Hansen, i Tranderup
1888, 1807, 2307, Dødfødt pige, datter af husmand og fisker Hans Christensen Hansen, i Tranderup
1888, 0808, 1308, Ane Marie Albertsen, gift, 50½, i Vindeballe. Indsidder Knud Lavritsen Knudsen
1888, 1109, 1409, Ane Marie Madsen, tjenestepige, 47½, hos gaardmand Erik Christensen, Thomasminde
1888, 2310, 2610, Ane Marie Rasmussen, enke, 64½, Bjærgegaarden. Gaardmand Thomas Hansen Pedersen
1888, 2411, 2811, Ellen Jensen, gift, 85 og 9 maaneder, i Tranderup Mark. Aftægtsmand Hans Lavritsen
1889, 2404, 2904, Ægidia Kirstine Hansen, 2, datter af kaadbo Jens Nissen Hansen, af Tranderup
1889, 1105, 1605, Christine Christensen, enke, 79, af Tranderup- Gaardmand Peder Hansen
1889, 0106, 0506, Mette Marie Andersen, 4 og 4 maaneder, datter af parcellist Anders Hansen Andersen, af Voderup
1889, 1908, 2208, Agnete Kirstine Andersen, ugift husejerske, 75, i Tranderup
1889, 1310, 1710, Maren Kirstine Andersen, ugift, 40, Tranderup. Datter af afdøde parcellist Hans Nielsen Andersen
1889, 2510, 3010, Ane Margrethe Lavritsen, ugift, 57, Vindeballe. Datter af afdøde skrædder Knud Knudsen Lavritsen
1889, 0112, 0612, Mette Marie Knudsen, gift, 60, Tranderup (Vindeballe). Aftægtsgaardmand Christen Lavritsen Christensen
1890, 2101, 2701, Agnete Lavritsen, 25½, af Voderup. Datter af parcellist Hans Hansen Lavritsen
1890, 3001, 0502, Ellen Pallesen, enke, 89, af Voderup. Parcellist Christen Madsen
1890, 0502, 1002, Ane Christensen, gift, 79, Strandhusene, Vindeballe Mark. Aftægtshusmand Peder Jensen Pedersen
1890, 2303, 2803, Maren Lavritsen, enke, 91, af Tranderup. Kaadbo Christen Pedersen
1890, 0304, 0804, Karen Madsdatter, gift, 81 og 9 maaneder, af Tranderup. Kaadbo Lavrits Hansen Pedersen
1890, 1105, 1605, Sidsel Marie Christensen, gift, 48, Tranderup. Gaardmand Niels Christensen Nielsen
1890, 1211, 1711, Ellen Jensen, enke, 86, af Vindeballe. Kaadbo Rasmus Pedersen
1890, 1911, 2511, Ane Margrethe Lavritsen, 20, Tranderup Mark. Datter af parcellist Lavrits Jensen Lavritsen
1890, 1612, 2012, Ane Marie Kirstine Christensen, 5, datter af parcellist Christen Hansen Christensen, i Tranderup
1890, 1812, 2312, Maren Lavrine Bodil Hansen, 5½, datter af ugift Jensine Dorthe Hansen, opholdende sig hos husmand Niels Hansen, i Voderup
1890, 2512, 3012, Claudine Marie Hansen, 6½, datter af husmand Niels Hansen, i Voderup
1890, 3112, 04011891, Thomine Cicilie Rasmine Clausen, 5 uger, datter af rebslager Johan H. B. Clausen, i Tranderup
1891, 2501, 2901, Maren Christine Christensen, 3, datter af parcellist Christen Hansen Christensen, Tranderup
1891, 0202, 0702, Karen Pedersen, gift, 81½, i Tranderup. Aftægtsgaardmand Jens Rasmussen Christensen
1891, 0402, 0702, Bodil Marie Madsen, 6, datter af gaardmand Christen Nielsen Madsen, af Vindeballe
1891, 2102, 2502, Ane Margrethe Nielsen, enke, 83, i Voderup. Parcellist Peder Christensen
1891, 0603, 1103, Karen Pedersen, enke, 86, af Tranderup. Fattiglem Peder Christensen Lavritsen
1891, 0405, 0805, Ellen Marie Lavritsen, gift, 41½, i Tranderup. Particulier og husejer Christen Knudsen Christensen
1891, 1605, 2005, Mette Marie Christensen, 8, datter af gaardmand Peder Christensen, af Tranderup
1891, 0107, 0607, Sidsel Marie Lavritsen, ugift, 20, Lundsgaard. Datter af gaardmand Christen Lavritsen
1891, 0707, 1107, Sidsel Hansen, ugift, 74, i Tranderup (under Fattigvæsenet). Datter af husejer Claus Hansen
1891, 1507, 1807, Inger Kathrine Christensen, 2½, datter af parcellist Christen Thomsen Christensen, af Voderup
1891, 1907, 2407, Johanne Pedersen, 7 og 9 maaneder, datter af gaardmand Peder Pedersen Fillipsen, Borgnæs
1891, 2207, 2507, Caroline Kirstine Pedersen, 7, datter af husmand Jørgen Lavritsen Pedersen, Tranderup Mark
1891, 2507, 2907, Johanne Marie Rasmussen, 11, datter af hjulmand Mads Jørgen Rasmussen, i Ærøeskjøbing, Vindeballe
1891, 1908, 2308, Ane Marie Eline Christensen, 13 og 3 maaneder, datter af afdøde husmand Lavrits Rasmussen Christensen, af Voderup
1891, 2508, 2908, Ane Kathrine Clausen, enke, 66 og 9 maaneder, af Voderup. Parcellist Peder Rasmussen
1891, 2712, 02011892, Kirsten Rasmussen, gift, 81½, af Tranderup Mark. Født i Bregninge. Aftægtsgaardmand Mikkel Clausen
1891, 2712, 3112, Birthe Kathrine Lavritsen, enke, 85, af Vindeballe. Født i Tranderup. Indsidder Rasmus Lavritsen