Gislev, 1814-1824, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1814-1824, Gislev sogn, Gudme herred, Svendborg amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 3die April, Viet, Mads Rasmussen [konstabel], 36, tjenende i Frørup, Karen Jørgensdatter, 31, hjemme hos faderen Jørgen Hjulmand i Sandager
1814, 18de Juni, Viet, Jens Christensen [huusmand, enkemand], 29, boende i Gislew, Kirsten Jensdatter, 52, kom fra Odense hvor hun sidst har tjent
1814, 25de Juni, Viet, Stephen Jensen [enkemand, gaardmand], 61, i Gislew, Anne Torbensdatter, 28, hjemme hos faderen gaardmand Torben Christophersen i Sandager
1814, 2 Juli, Viet, Christen Frederiksen [hjulmand], 32, i Gislew, Anne Magrete Christensdatter, 32, hjemme hos moderen Christen Christophersens enke i Gislew
1814, 30te Juli, Viet, Henrik Hansen [gaardmand], 49, i Kullerup Bye i Ellested Sogn, Johanne Pedersdatter, 30, hjemme hos faderen gaardmand Peder Jacobsen udflytter af Gislew
1814, 20de November, Viet, Hans Rasmussen [tjenestekarl], 57, i Gislew, Christiane Hansdatter [enke], 31, efter afgangne huusmand Lari Holme
1814, 29de October, Viet, Hans Mortensen [tjenestekarl], 38, i Gislew, Abelone Nielsdatter [enke], 34, after afgangne gaardmand Jens Nielsen af Holme
1814, 23de October, Viet, Lars Andersen [tjenestekarl], 33, i Fjellerup, Anne Rasmusdatter [enke], 57, efter afgangne gaardmand Hans Nielsen i Fjellerup
1814, 22de October, Viet, Jens Torbensen [gaardmand], 38, i Sandager, Sophie Hansdatter, 31, hjemme hos faderen gaardmand Hans Espensen i Raundrup
1814, 5te November, Viet, Jens Christensen [huusmand, ungkarl], 32, i Kullerup Bye i Ellested Sogn, Anne Magrete Pedersdatter, 25, kom fra Eskildstrup i Søllinge Sogn - men ellers hjemme [Fjellerup]
1814, 23de November, Viet, Gunder Hansen [mester og forstander], 29, ved Hørfabriqwen paa Moltkenborg i Svindinge Sogn, Maria Kirstine Berntsdatter, 24, hos faderen i Raundrup selveiergaardmand Bernt Espensen
1814, 30 October, Viet, Michael Jespersen [stykkudsk], 29, fød Hasmark i Nørup Sogn, Anna Catrrine Hansdatter, 31, hjemme hos faderen gaardmand Hans Madsen i Lamdrup
1814, 20 November, Viet, Mads Tobiesen [landsoldat], 26, tjener paa Holmelund, Anne Marie Nielsdatter, 28, tjener paa Holmelund
1815, 12te Marts, Viet, Niels Hansen [ungkarl, annekteret soldat], 39, ved Kronens Regiment - fra Skaarup Bye, Anne Andersdatter [enke], 40, boende i Grøftehaugen i Gislev Sogn
1815, 8de April, Viet, Hans Madsen [enkemand, gaardmand], 61, af Moltkenborg Gods - boende i Lamdrup, Anna Jensdatter [pige], 38, tjenende hos gaardmand Hans Pedersen i Gos...
1815, 25de Juni, Viet, Rasmus Jensen [enkemand, huusmand], 36, i Raundrup, Anna Rasmusdatter [pige], 32, tjenende paa Raundrupgaarden
1815, 25de Juni, Viet, Gomme Gommesen Bekker [studiosus], 29, paa Holmelund, Anna Nielsdatter [pige], 24, opholder sig hos Hans Kristensen Skræders enke i Holme
1815, 18de November, Viet, Hans Hansen [ungkarl, forhen ladefoged], 50, paa Lykkesholm - nu tilhuse hos huusmand Lars Rasmussen i Sandager, Karen Pedersdatter [pige], 42, tjenende som bryggerpige paa Lykkesholm
1816, 10de Februar, Viet, Rasmus Nielsen [enkemand, boelsmand], 40, i Grøftehauge, Kirsten Pedersdatter [pige], 20, hjemme hos faderen gaardmand Peder Eriksen ad Holme
1816, 14de Februar, Viet, Jacob Pedersen [ungkarl], 28, tjenende faderen Peder Jacobsen udflytter fra Gislev, Mette Maria Andreasdatter [enke], 43, boende i Holme Sølt - enke efter afgangne Rasmus Nielsen
1816, 4de Mai, Viet, Jørgen Poulsen [ungkarl], 20, fra Rynkebye i Ringe Sogn, Johanne Hansdatter [pige], 33, tjener hos gaardmand Peder Larsen af i Raundrup
1816, 29 Juni, Viet, Jonas Jensen [ungkarl], 36, tjente hos kudsk paa Lammedrup til sidste maidag, Karen Rasmusdatter [enke], 40, af Strarup - efter afgangne Henning Hansen Skræder
1816, 29 September, Viet, Hans Madsen Snarup [ungkarl], 38, tjener hos gaardmand Niels Hansen Strarup udflytter af Gislev, Christiane Davidsdatter [pige], 33, tilhuse hos selveier Christen Hansen i Grøftehaugen
1816, 9de November, Viet, Christen Hansen [ungkarl], 29, hjemme hos moderen og forestaaer hendens gaard i Gislev Dong, Mette Pedersdatter, 33, tjenende paa Raundrupgaarden som kokkepige
1816, 26de October, Viet, Hans Rasmussen [enkemand, boelsmand], 36, i Brangstrup i Ringe Sogn, Kirsten Knudsdatter [pige], 35, hjemme hos faderen Peder Rasmussen gaardmand i Sandager
1816, 9de November, Viet, Hans Rasmussen [enkemand, huusmand], 40, i Holme af Lykkesholme Gods, Gjertrud Hansdatter, 24, tjener hos gaardmand Kristoffer Ibsen i Holme
1816, 16de November, Viet, Hans Jørgen Jørgensen [ungkarl], 30, tjenende gaardmand Peder Rasmussen i Sandager, Elisabeth Nielsdatter [enke], 42, boer i og er fæster af Hylshuus ved Sandager-eft. hmd. Hans Pedersen
1816, 3die November, Viet, Niels Trolle [skolelærer], 25, i Sandager, Karen Hansdatter [stuepige], 25, tjenende i Præstegaarden
1816, 3die November, Viet, Henrik Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 30, i Giislev, Anna Magrete Thomasdatter [enke], 37, af Giislev
1816, 23de November, Viet, Lars Hansen [ungkarl], 21, hjemme hos faderen boelsmand Hans Pedersen - udfløtter fra Freltofte, Maren Larsdatter [pige], 21, hjemme hos faderen gaardmand Lars Nielsen - udfløtter af Holme
1816, - [dato ikke indført], Viet, Jørgen Frederiksen [ungkarl], 33, tjener gaardmand Hans Johansen i Sandager, Karen Hansdatter [pige], 25, sidder til huse hos huusmand Lars Hansen i Giislev
1817, 1 Juni, Viet, Knud Pedersen [enkemand, huusmand], 63, i Trunderup, Anne Maria Clausdatter [enke], 57, huusmandsenke af Sandager
1817, - [dato ikke indført- ei viet], Viet, Hans Andersen [ungkarl og landsoldat], 26, tjenende huusmand Anders Hansen i Svindinge, Anne Larsdatter [enke], 25, efter huusmand David Davidsen i Lamdrup
1817, 15de November, Viet, Lars Madsen [ungkarl], 26, tjenende gaardmand Anders Larsen i Svindinge, Anne Larsdatter [enke], 25, efter huusmand David Davidsen i Lamdrup
1817, 8de November, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl og gaardbrugende enkes søn], 34, hos moderen Rasmus Pedersens enke i Sandager, Maren Hansdatter [pige], 24, hjemme hos faderen gaardmand Hans Larsen i Sandager
1817, 20de December, Viet, Hans Christensen [enkemand og huusmand], 61, boende i Sandager, Maren Jensdatter [enke], 40, tilhuse hos enkemand og huusmand Hans Christensen i Sandager
1817, 20de December, Viet, Jens Hansen [ungkarl og huusfæster], 28, boende i Sandager, Anne Magrete Jørgensdatter [pige], 32, hos gaardmand Hans Hansen i Sandager
1818, 21 Juni, Viet, Jørgen Knudsen [ungkarl], 35, af Sandager, Mette Rasmusdatter [pige], 33, tjenende som kokkepige paa Ramdrupgaarden
1818, 6te Juni, Viet, Hans Hansen [enkemand, gaardmand], 63, i Sandager, Catrine Rasmusdatter, 47, tjenende gaardmand Hans Hansen i Sandager
1818, 10de October, Viet, Peder Hansen [ungkarl], 26, fra Kogsbølle Mølle - fæstemøller af Kogsbøølle Mølle, Anne Magrete Hansdatter [pige], 31, fra Holme - hjemme hos faderen gaardmand Hans Jensen af Holme
1818, 26 Juni, Viet, Gebhard Helm [hr. sognepræst], 25, til Langaae og Øxendrup menigheder, Elise Marie Lovise Colding [jomfru], 20, af Giislev Præstegaard
1818, 10 October, Viet, Anders Rasmussen [enkemand], 58, fæstegaardmand af Ørbecklunde Gods - boende i Frørup Bye, Karen Jensdatter [pige], 36, hos gaardmand Anders Jacobsen i Lamdrup
1818, 31 October, Viet, Erich Pedersen [ungkarl], 26, fæster af afgangne Anders Ibsens gaard i Dong, Anne Dorthe Larsdatter [enke], 36, efter afgangne gaardmand Anders Ibsen af Dong
1818, 28 November, Viet, Frederik Christian Møller [ungkarl], 53, huusfæster af Lykkesholm Gods i Giislev, Anne Maria Andersdatter, 35, har sidst tjent hos birkedommer Haastrup fra Liselund
1818, 12 December, Viet, Rasmus Christophersen [ungkarl], 28, gammel gaardmands hjælpende søn af Giislev, Anne Sophie Pedersdatter [pige], 20, hos forældrene gaardfolk i Holme
1819, 9de Januar, Viet, Lars Hansen [ungkarl], 30, hos sin moder afg. gmd. Hans Geertsens enke i Freltofte i Lyndelse, Maria Andersdatter [pige], 29, hjemme hos faderen gaardmand Anders Larsen i Fjellerup
1819, 28de Februar, Viet, Lars Christensen [ungkarl], 25, tjenende paa Raundrupgaarden, Karen Rasmusdatter [pige], 28, tjenende paa Raundrupgaarden
1819, 6te Marti, Viet, Rasmus Jochumsen [ungkarl], 37, hos selveiergaardmand Lars Knudsen af Refsvindinge, Karen Maria Andersdatter [enke], 40, efter afg. selveiergaardmand Christen Jensen i Sandager
1819, 14de Marti, Viet, Carl Emil Frisch [skrædersvend], 21, af Nyborg, Karen Nielsdatter [pige], 25, tjenende paa Holmelund
1819, 15de Mai, Viet, Hans Pedersen [ungkarl], 28, har fæstet faderens Peder Eriksens gaard af Holme, Lovise Hansdatter [pige], 29, hjemme hos moderen i Dong
1819, 1 Mai, Viet, Rasmus Torbensen [ungkarl], 36, af Sandager, Anne Pedersdatter [enke], 42, efter gaardmand Niels Nielsen af Fjellerup
1819, 18de Juli, Viet, Rasmus Jensen [enkemand], 65, huusfæster i Svindinge, Mette Hansdatter [pige], 28, tjener gaardmand Peder Nielsen i Lamdrup
1819, 29de October, Viet, Jens Hansen [ungkarl], 24, af Lamdrup, Karen Hansdatter [pige], 19, af Lamdrup Koehauge
1819, 13de November, Viet, Claus Knudsen [ungkarl], 40, af Sandager, Anne Rasmusdatter [enke], 46, efter Mads Andersen af Giislev
1819, 20de November, Viet, Lars Rasmussen [enkemand og huusmand], 66, i Sandager af Krumstrup Gods, Mette Kirstine Poulsdatter [pige], 33, tjener gaardmand Claus Bendixen i Sandager
1819, 27de November, Viet, Hans Pedersen [ungkarl], 43, selveiergaardmand i Lørup i Ryslinge Sogn, Karen Rasmusdatter [pige], 36, tjenende gaardmand Christopher Madsen i Giislev
1819, 4de December, Viet, Jens Hansen [ungkarl], 34, tjenende gaardmand Christen Lykkesen i Ellerupgaarden i Gudbjerg Sogn, Karen Larsdatter [pige], 20, hjemme hos faderen Lars Davidsen i Grøftehaugen
1819, 4de December, Viet, Geert Hansen [ungkarl], 28, af Freltofte i Lyndelse Sogn, Karen Jørgensdatter [pige], 26, hos gaardmand Niels Rasmussen i Fjellerup
1820, 16 Januar, Viet, Knud Nielsen [enkemand], 54, af Sandager, Johanne Knudsdatter [pige], 48, af Sandager
1820, 2de Marti, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 31, af Sandager, Maren Rasmusdatter [pige], 25, af Giislev
1820, 22de April, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl], 36, gaardfæster i Frørup Sogn, Karen Johansdatter [pige], 18, af Grøftehaugen
1820, 18de Marti, Viet, Jørgen Larsen [enkemand], 45, i Refsvindinge Bye, Karen Conradsdatter [pige], 34, tjenende gaardmand Peder Eriksen af Holme
1820, 22de April, Viet, Jacob Jensen [ungkarl], 40, tjenende som kudsk paa Lykkesholm, Anne Maria Jensdatter [pige], 25, hjemme hos moderen Jens Klausens enke i Giislev
1820, 14de October, Viet, Anders Jensen [ungkarl], 26, fra Ellinge Bye - henhørende under Skiellerup Sognekald, Karen Rasmusdatter [enke], 43, efter afgangne huusfæster Lars Nielsen i Sandager
1820, 18de November, Viet, Sivert Rasmussen [ungkarl], 35, i Giislev - hos moderen gaardmandsenke efter Rasmus Clausen, Anne Dorthe Hansdatter [pige], 20, hjemme hos faderen gaardmand Hans Christensen i Giislev
1820, 25de November, Viet, Hans Hansen [enkemand], 68, selveierboelsmand i Sølt, Magrete Jensdatter [pige], 25, tjener hidtil Ole Pedersens enke i Kullerup
1821, 13de Januar, Viet, Jacob Jacobsen [enkemand, huusmand], 42, i Holme, Anna Rasmusdatter [pige], 43, tjener her i sognet
1821, 2den Juni, Viet, Peder Larsen [enkemand, selveiergaardmand], 46, i Holme, Karen Rasmusdatter [pige], 20, gaardmand Rasmus Nielsens datter i Lamdrup
1821, 30te Juni, Viet, Niels Jørgensen [tjenestekarl], 30, i Holme, Abelone Johansdatter [pige], 22, hos faderen Johan Jensen i Grøftehaugen
1821, 3 November, Viet, Jacob Albrectsen [smedesvend], 27, hos smeden i Sandager, Cathrine Marie Jørgensdatter, 28, hos faderen huusmand Jørgen Hansen i Sandager
1821, 10de November, Viet, Mads Knudsen [ungkarl], 26, hjemme hos faderen Knud Hansen i Sandager, Gjertrud Maria Ibsdatter [pige], 21, hjemme hos faderen Ib Jensen i Strarup
1821, 8de December, Viet, Christian Andersen [ungkarl], 30, tjener i Nyborg hos smedemester Jensen, Sophie Maria Christensdatter [pige], 29, hjemme hos stiffaderen huusmand Jørgen Hansen i Herbekshuset
1822, 5 Januar, Viet, Christopher Schow Hviid [ungkarl], 25, fra Sandagergaard i Sandager Sogn i Bjerbye Herred ved Bogense, Anna Maria Henrichsdatter [pige], 22, hjemme hos faderen hmd. Henrich Pedersen paa Sandager Mark i Giislev
1822, 23 Marti, Viet, Hans Christensen [enkemand og huusmand], 65, boende i Sandager, Kirsten Mortensdatter, 41, tjenende Mikel Andersen
1822, 1 Juni, Viet, Jens Jørgensen [ungkarl], 26, af Holme, Anne Maria Hansdatter, 27, tjenende paa Raundrupgaarden
1822, 4 Mai, Viet, Peder Madsen [ungkarl], 29, fra Kogsbølle i Windinge Sogn, Anne Madsdatter [pige], 25, fra Holme
1822, 18 Mai, Viet, Claus Stephansen [ungkarl], 38, af Giislev, Kirsten Hansdatter [pige], 23, i Giislev
1822, 18 Mai, Viet, Niels Espensen, 41, tjener som avlskarl paa Krumstrup, Maren Rasmusdatter [pige], 28, hjemme hos moderen gaardmandsenke af Sandager
1822, 30 Juni, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl og skræder], 36, i Giislev, Johanne Maria Jensdatter [pige], 21, i Giislev
1822, 12te October, Viet, Peder Rasmussen [enkemand og gaardmand], 39, i Sandager, Anne Maria Rasmusdatter [pige], 26, i Sandager
1822, 12te October, Viet, Johan Carl Rasmussen [ungkarl], 41, i Lørup Bye i Ryslinge Sogn, Anna Pedersdatter [pige], 32, hos forældrene i Giislev
1822, 19 October, Viet, Christopher Knudsen [ungkarl], 45, tjenende paa Raundrupgaarden, Maren Rasmusdatter [pige], 22, tjenende paa Raundrupgaarden
1822, 2den November, Viet, Michael Ibsen [ungkarl], 21, hjemme hos forældrene i Sandager Straruphuse, Anna Dorthea Knudsdatter [pige], 29, hjemme hos forældrene i Sandager
1822, 17de November, Viet, Jørgen Jørgensen [ungkarl], 40, tjener gaardmand Hans Hansen i Sandager, Karen Pedersdatter [pige], 25, sidder tilhuse hos huusmand Anders Jæger i Sandager
1822, 7de December, Viet, Rasmus Willads Holst [ungkarl og møllebygger], 26, af Faaborg, Johanne Marie Nielsdatter, 22, af Sandager
1822, 14 December, Viet, Jacob Madsen [tømmersvend], 23, fra Faaborg, Anna Magrete Christophersdatter [pige], 29, fra Sandager
1822, 7de December, Viet, Hans Knudsen [ungkarl og gaardfæster], 36, af Kappedrup, Anna Kirstine Johansdatter [pige], 28, af Grøftehaugen
1823, 26de Januar, Viet, Niels Rasmusen [ungkarl], 30, fra Gudbjerg, Maria Kristine Jørgensdatter [pige], 21, tjener paa Holmelund
1823, 25 October, Viet, Niels Hansen [enkemand, huusmand], 47, boende paa Sandager Mark, Bodil Johansdatter [pige], 24, tjenende gaardmand Erich Pedersen i Dong
1823, 5 Juli, Viet, Peder Rasmusen [ungkarl], 40, af Østeraabye, Lucie Charlotte Jeppesdatter [pige], , tjenende paa Holmelund
1823, 25 October, Viet, Hans Jørgen Hansen [tjenestekarl], 31, af Holme, Karen Rasmusdatter [enke], 43, afgangne Jørgen Mikkelsens enke i Holme Sølt
1823, 8 November, Viet, Jens Larsen [ungkarl, tjenestekarl], 29, i Giislev, Magrete Conradsdatter [pige, tjenestepige], 24, i Giislev
1823, 8 November, Viet, Anders Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], 27, fra Ørbek, Kirsten Andersdatter [pige], 26, af Holme
1823, 29 November, Viet, Lars Rasmussen [tjenestekarl], 28, paa Lundsgaard i Frørup Sogn, Maren Pedersdatter [pige], 27, hjemme hos forældrene i Herbekhusene
1824, 7 Februar, Viet, Jens Hansen [enkemand, selveiergaardmand], 42, i Holme, Anne Kirstine Christensdatter [pige], 27, i Sandager
1824, 10 April, Viet, Anders Nielsen [enkemand, huusmand], 54, i Holme, Dorthe Andersdatter [pige], 34, i Holme
1824, 12 Juni, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl og skræder], 32, i Giislev, Else Hansdatter [pige], 31, i Giislev
1824, 12 Juni, Viet, Morten Nielsen [ungkarl], 30, fra Frørup, Karen Pedersdatter [pige], 22, tjenende paa Raundrupgaard
1824, 22 Mai, Viet, Hans Rasmusen [ungkarl], 26, af Sandager, Anna Maria Hansdatter [pige], 22, af Sandager
1824, 26 Juni, Viet, Frederich Conradsen [ungkarl], 27, tjenende udfløttegaardmand Hans Nielsen i Iglemose, Karen Eggertsdatter [pige], 25, hjemme hos faderen Eggert Knudsen i Herbek
1824, 19 Juni, Viet, Hans Knudsen [ungkarl], 34, tjenende paa Raundrupgaarden, Karen Maria Andersdatter [pige], , tjener gaardmand Mads Knudsen af Holme
1824, - [dato ikke indført], Viet, Peder Stephansen [ungkarl], 35, af Giislev, Johanne Jensdatter [enke], 36, efter afgangne Anders Ditlevsen - af Giislev
1824, - [dato ikke indført], Viet, Frederik Hansen [ungkarl], 48, af Raundrup, Anne Nielsdatter [pige], 23, af Raundrup
1824, 11 November, Viet, Johan Jacob Sander [borger og bagermester], 30, i Odense, Magrethe Bekker [jomfrue], 25, af Holmelund
1824, - [dato ikke indført], Viet, Jens Hansen [ungkarl], 28, af Ellerup, Karen Henrichsdatter [pige], 21, af Sandager