Gislev, 1835-1841, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1835-1841, Gislev sogn, Gudme herred, Svendborg amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1835, 14de Marts, Viet, Hans Hansen [enkemand, huusmand], 47, i Holme, Anne Magrete Hansdatter, 36, fra Østerskjerninge
1835, 7de November, Viet, Anders Rasmusen [ungkarl], 32, af Sandager, Anna Catrine Jochumsdatter [pige], 27, af Sandager
1835, 19 December, Viet, Hans Larsen [væversvend], 23, af Nyborg, Karen Christensdatter [pige], 24, af Holme Sølt
1836, 23 Januar, Viet, Knud Pedersen [huusfæster], 27, i Frørup, Anna Maria Mathiasdatter, 26, af Sandager
1836, 30 April, Viet, Christen Andersen [ungkarl], 43, af Frørup Sogn, Birgitte Christensdatter [pige], 30, af Sandager Mark
1836, 23 April, Viet, ..brand Bekker [styrmand], 31, af Holmelund, Johanne Maren Margret Albjerg [jomfru], 24, af Holmelund
1836, 6 November, Viet, Lars Hansen [ungkarl], 34, af Herrested, Gjertrud Hansdatter [enke], 45, efter huusmand Mads Andersen af Holme
1836, 23de October, Viet, Jens Madsen [ungkarl], 30, tjener i Refsvindinge, Karen Clausdatter [pige], 29, i Raundrup
1836, 26de November, Viet, Peder Hansen [ungkarl og smed], 27, i Kullerup, Anna Cathrine Nielsdatter [pige], 21, af Fjellerup
1836, 12 November, Viet, Anders Rasmussen [ungkarl], 28, af Lambdrup, Mette Larsdatter [enke], 40, efter gaardmand Peder Nielsen af Lambdrup
1836, 12 November, Viet, Peder Larsen [ungkarl], 35, af Svindinge, Maren Pedersdatter [pige], 30, af Fjellerup
1836, 19de November, Viet, Poul Tønnesen [selveierboelsmand], 32, af Frørup, Maren Stephansdatter [pige], 24, af Giislev
1836, 26de November, Viet, Ole Mikkelsen [tjenestekarl], 29, af Sandager, Maren Hansdatter [pige], 39, af Sandager
1837, 15de April, Viet, Hans Clausen [ungkarl], 28, af Raundrup, Karen Hansdatter [pige], 29, af Sandager
1837, 3die Juni, Viet, Peder Eliasen [ungkarl, bødker], 34, i Giislev, Johanne Hansdatter [pige], 19, af Bobjerg i Lunde Sogn
1837, 27de Mai, Viet, Peder Nielsen [ungkarl, gaardmand], 30, i Kullerup, Birthe Hansdatter [pige], 18, af Holme
1837, 23de September, Viet, Christen Nielsen [tjenestekarl], 39, af Fjellerup, Christiane Rasmusdatter, 30, af Holme
1837, 7de October, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl], 40, tjenende paa Lykkesholm, Karen Christensdatter [pige], 30, af Fjellerup
1837, 21de October, Viet, Hans Christian Nielsen [ungkarl], 33, gaardbrugende enkes søn - af Giislev, Karen Clausdatter [enke], 27, efter Jens Hansen i Kohauge
1837, 18de November, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 40, af Holme - tjener gaardmand Hans Mortensen i Holme, Maren Knudsdatter [pige], 28, af Sandager
1837, 4de November, Viet, Niels Hansen [enkemand], 37, af Holme, Kirsten Jørgensdatter, 26, i Holme
1837, 2den December, Viet, Niels Jensen [ungkarl], 34, fra Sandager Veirmølle, Maren Nielsdatter [enke], 38, efter skomager Jørgen Møller i Giislev
1837, 11te November, Viet, Niels Madsen [selveiergaardmand], 24, af Refsvindinge, Anna Maria Elisabeth Pedersdatter [pige], 26, af Raundrup
1837, 18de November, Viet, Mads Jørgensen [tjenestekarl], 43, paa Lykkesholm, Karen Hansdatter [pige], 31, af Giislev
1837, 10de December, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 40, af Røde Mølle, Jacobine Knudsdatter [pige], 23, fra Frørup - nu i Giislev
1837, 2den December, Viet, Lars Andersen [ungkarl og gaardfæster], 30, af Giislev Dong, Johanne Marie Madsdatter [pige], 25, af Holme
1838, 13de Februar, Viet, Hans Jacob Christian Frederik Wolf [sognepræst], 29, for Naur og Sur Menigheder i Ribe Stift i Judland, Christiane Henriette Colding [jomfru], 26, af Giislev Præstegaard
1838, 11 April, Viet, Anders Christensen [ungkarl], 45, af Oure, Christiane Rasmusdatter [enke], 44, af Sølt - efter Jørgen Hansen
1838, 4 August, Viet, Niels Andersen [ungkarl], 28, af Lunde, Maren Nielsdatter [pige], 32, hjemme hos faderen huusmand Niels Hansen i Giislev
1838, 9de Juni, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], 32, af Holme, Maren Christensdatter [pige], 28, af Sandager
1838, 28 Juli, Viet, Peder Jensen [enkemand, gaardmand], 47, af Sølt, Christiane Jørgensdatter [pige], 26, af Dong
1838, 27 October, Viet, Niels Pedersen [ungkarl], 27, af Holme, Kirsten Hansdatter [enke], 53, af Lamdrup - efter afgangne gaardmand Peder Jensen
1838, 30 September, Viet, Johan Christian Jacobsen [ungkarl], 42, tjenende gaardmand Jens Andersen i Sølt, Anna Nielsdatter [enke], 50, af Holme - efter Gunner Bekker
1838, 3die November, Viet, Christen Jørgensen [ungkarl], 29, fra Fjellebroe, Karen Jacobsdatter, 24, af Holme
1838, 23de December, Viet, Hans Larsen [ungkarl], 26, fra Nyborg, Karen Hansdatter [pige], 26, af Hylshuus
1838, 15de December, Viet, Peder Nielsen [ungkarl og møller], 29, af Steenbjerg Veirmølle, Karen Clausdatter [pige], 21, af Raundrup
1839, 20 April, Viet, Mads Nielsen [ungkarl], 32, af Trunderup, Johanne Nielsdatter [pige], 25, af Raundrup
1839, 25de Maj, Viet, Hans Peter Christensen [ungkarl], 26, af Lakkendrup, Johanne Cathrine Andersdatter [pige], 25, af Lambdrup
1839, 26de October, Viet, Michael Ibsen [huusmand, enkemand], 38, i Strarup, Karen Hansdatter [pige], 32, af Sandager
1839, 26de October, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 28, fra Trunderup, Johanne Marie Pedersdatter [pige], 23, af Raundrup
1839, 19 October, Viet, Jacob Albrectsen [huusmand og enkemand], 45, af Sandager, Cathrine Maria Bender [pige], 31, af Herringe - men tjenende paa Lykkesholm
1839, 26 October, Viet, Peder Hansen [ungkarl], 42, af Sandager, Marthe Hansdatter [pige], 33, af Giislev
1839, 16de November, Viet, Christen Christophersen [ungkarl], 25, af Sandager, Anna Hansdatter [pige], 33, af Giislev
1839, 9de November, Viet, Hans Larsen [ungkarl], 30, af Giislev, Karen Nielsen [pige], 24, af Fjellerup
1839, 30de November, Viet, Søren Albretsen [ungkarl], , af Sandager, Maren Hansdatter [pige], 36, af Sandager
1839, 14de December, Viet, Ole Nielsen Lerche [enkemand og huusmand], 57, i Meistrup, Karen Findsdatter [pige], 29, af Giislev
1840, 28de Marts, Viet, Lars Jørgensen [ungkarl], 35, tjenende hos Skytte paa Lykkesholm, Caroline Jørgensdatter [pige], 35, af Holme
1840, 11te April, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl, gaardfæster], 33, i Holme, Kirstine Nielsdatter [pige], 23, af Giislev
1840, 7de November, Viet, Christen Christiansen [ungkarl], 27, af Raundrup, Anna Maria Nielsdatter [enke], 33, hos faderen Niels Brydekrog i Holme Sølt -efter huusmand Jens Pedersen
1840, 28de November, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 35, tjenende i Qverndrup Sogn, Karen Larsdatter [enke], 40, efter Jens Hansen i Sølt
1840, 5te December, Viet, Peder Christensen [ungkarl], 29, af Fjellerup, Karen Nielsdatter [pige], 32, tjenende paa Holmelund
1840, 21de November, Viet, Johan Andersen [ungkarl, bødker], 36, i Sandager, Dorthea Maria Rasmusdatter [pige], 38, i Sandager
1840, 19de December, Viet, Lars Pedersen [ungkarl], 28, tjenende i Kullerup, Anna Cathrine Hansdatter [pige], 35, af Sandager
1840, 12 December, Viet, Lars Jensen [ungkarl], 32, af Hedehuus i Ellested Sogn, Karen Sophie Justsdatter [pige], 20, af Hedehuus
1841, 6de Februar, Viet, Hans Rasmusen [ungkarl], 28, af Ryslinge, Karen Nielsdatter [enke], 26, i Sandager - efter gaardmand Hans Larsen
1841, 6de Marti, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], 31, af Dong, Sophie Mikkelsdatter [enke], , paa Holme Mark - efter afgangne Hans Pedersen
1841, 3die April, Viet, Morten Rasmusen [ungkarl], 27, af Fjellerup, Johanne Hansdatter [pige], 31, i Sølt
1841, 28 Marti, Viet, Hans Jørgensen [enkemand, gaardmand], 67, i Lambdrup Kohauge, Anne Maria Pedersdatter [ugift], 52, født i Trunderup
1841, 3die April, Viet, Niels Henrichsen [ungkarl], 22, af Giislev, Anna Jørgensdatter [pige], 27, af Giislev
1841, 14de August, Viet, Jens Rasmusen [ungkarl, gaardmand], 42, i Gudme, Anne Maria Eriksdatter [pige], 22, af Dong
1841, 27de Juni, Viet, Hans Hansen [ungkarl, væver], 36, i Sandager, Karen Pedersdatter [enke], 44, i Sandager - efter indsidder Jørgen Jørgensen
1841, - [dato ikke indført], Viet, Hans Jespersen [ungkarl, brændeviinskarl], 29, i Svendborg, Anna Jochumsdatter [pige], 28, paa Raundrup Mark
1841, 20de November, Viet, Peder Hansen Clausen [ungkarl], 36, af Lambdrup, Maren Hansdatter [pige], 30, Lambdrup
1841, 4de December, Viet, Torben Hansen [ungkarl], 30, af Giislev, Gjertrud Larsdatter [pige], 30, af Giislev