Vejle, 1877-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1877-1891, Vejle sogn, Sallinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1877, 27 Januar, 3 Februar, Hans Pedersen, gaardmand, 76, paa Vejle Mark. Karen født Rasmussen, fra Vejle. Søn af gaardmand Peder Hansen, paa Vejle Mark
1877, 14 Februar, 21 Februar, Hans Kristoffer Hansen, kjøbmand, 57 3/4, i Vejle. Kirsten født Nielsen, i Vejle
1877, 22 Maj, 28 Maj, Rasmus Hansen, aftægtsmand og enkemand, 88, paa Vejle Mark
1877, 24 Juni, 29 Juni, Hans Rasmussen, husmand og enkemand, 51 3/4, paa Vejle Mark
1877, 10 September, 15 September, Lars Nielsen, husmand, 44, paa Vejle Mark. Maren født Rasmussen, paa Vejle Mark
1877, 23 September, 29 September, Niels Hansen, soldat, 24, i Nyborg. Søn af boelsmand Hans Henrik Nielsen, paa Vejle Mark
1877, 3 October, 7 October, Anders Jørgensen, 4 dage, søn af husmand Søren Jørgensen og Maren født Mortensen, paa Vejle Mark
1878, 22 Januar, 27 Januar, Andreas Kristensen, 10 maaneder, søn af husmand Kristen Hansen og afdøde Karen født Madsen, paa Vejle Mark
1878, 25 Marts, 31 Marts, Niels Peter Nielsen, 1 dag, søn af gaardmand Niels Nielsen og Abelone Marie Hansen, i Vejle
1878, 4 Maj, 10 Maj, Anders Hansen, aftægtsmand og enkemand, 75½, i Vejle
1878, 2 Juni, 8 Juni, Hans Nielsen, husmand og bødker, 65, i Vejle. Født i Allested 1813
1878, 24 Juli, 29 Juli, Karl Kristiansen, 2, søn af husmand og hørmand Kristen Kristiansen og Karen født Nielsen, i Vejle
1878, 28 November, 5 December, Anders Kristensen, aftægtsmand og enkemand, 78, paa Vejle Mark
1879, 3 Marts, 10 Marts, Lars Rasmussen, ungkarl, 72, af Vejle. Søn af afdøde gaardmand Rasmus Pedersen og afdøde hustru Ane Andersen
1879, 31 Maj, 6 Juni, Hans Peter Petersen Teglgaard, 19, Teglgaard paa Vejle Mark. Søn af gaardmand Peder Hansen og Johanne Marie Kristensen, af Nørre Broby
1880, 27 Januar, 4 Februar, Anders Pedersen, aftægtsmand, 76 3/4, paa Vejle Mark
1880, 5 Marts, 12 Marts, Kristen Andersen, enkemand og husmand, 70, paa Vejle Mark
1880, 8 Maj, 13 Maj, Søren Jørgensen, husmand, 38, paa Vejle Mark
1880, 17 Maj, 22 Maj, Jens Kristian Nielsen, indsidder, 51, paa Vejle Mark
1880, 4 December, 8 December, Lavrits Peter Larsen, 9, søn af afdøde husmand Lars Nielsen og Maren født Rasmussen, paa Vejle Mark
1880, 13 Oktober, 16 Oktober, Dødfødt dreng, søn af murer og husmand Niels Kristensen og Ane født Nielsen, af Vejle,
1881, 8 Januar, 15 Januar, Jens Madsen, gaardmand, 59, paa Vejle Mark
1881, 16 Januar, 22 Januar, Alfred Tehrnhajn Evald, teglværksejer, 25, af Vejlegaards Teglværk
1881, 9 Februar, 16 Februar, Erik Pedersen, gaardmand og enkemand, 64, i Vejle
1881, 27 April, 4 Maj, Kristian Povlsen, husmand, 38, paa Vejle Mark (Bjerget). Søn af boelsmand Povl Jakobsen, paa Espe Mark
1881, 31 Maj, 7 Juni, Niels Hansen, aftægtshusmand, 83, paa Vejle Mark
1881, 21 Juni, 26 Juni, Hans Rasmussen, 4 uger, søn af husmand Niels Marius Rasmussen og Maren Katrine født Jensen, paa Vejle Mark
1882, 10 Marts, 18 Marts, Kristian Jørgensen, husejer og kirkeværge, 77, i Vejle. Født paa Langeland 20 Juni 1805 paa Bjerrebygaard
1882, 17 Maj, 23 Maj, Hans Larsen, husejer og hjulmand, 69, i Vejle
1882, 17 Juli, 24 Juli, Jens Kristensen, husejer og skomager, 33, i Vejle
1882, 15 November, 22 November, Anders Kristian Nielsen, 1 og 3 maaneder, søn af husmand og murer Anders Nielsen og Mette Kirstine født Andersen, paa Vejle Mark
1882, 6 December, 13 December, Anders Jørgen Kristiansen, 4 maaneder, søn af husmand Jesper Kristiansen og Karoline født Jensen, af Vejle
1883, 22 Januar, 29 Januar, Mathias Rasmussen, aftægtsgaardmand, 81, i Vejle
1883, 9 Marts, 16 Marts, Kristen Jørgensen, 11 maaneder, søn af husmand Jørgen Henriksen og Karen Marie født Hansen, paa Vejle Mark
1883, 12 Marts, 19 Marts, Hans Kristian Larsen, 15 3/4, søn af afdøde husmand Lars Nielsen og Maren født Rasmussen, paa Vejle Mark
1883, 5 April, 12 April, Jens Hansen, ungkarl, 26, i Vejle. Søn af afdøde gaardmand Hans Jensen og afdøde Ane Kirstine født Hansen, i Vejle
1883, 12 Juli, 16 Juli, Hans Kristensen, ungkarl, 22½, paa Vejle Mark. Søn af husmand Kristen Hansen og afdøde Karen født Henriksdatter, paa Vejle Mark
1883, 17 Avgust, 23 Avgust, Jens Hansen, gaardmand, 56, paa Vejle Mark. Født i Vejle 24 August 1827
1883, 30 Avgust, 4 September, Jesper Eriksen, aftægtshusmand og væver, 70½, i Vejle
1883, 5 Oktober, 11 Oktober, Peder Pedersen, ungkarl og fattiglem, 80, paa Lumby Arbejdsanstalt. Født i Nørre Søby 1803
1883, 8 Oktober, 11 Oktober, Udøbt søn, 14 dage, søn af indsidder Peder Andersen og Maren Katrine født Johansen, paa Vejle Mark (Fattighuset)
1883, 15 Oktober, 22 Oktober, Jens Peter Henriksen, 12, søn af husmand og hjulmand Jens Henriksen, paa Vejle Mark
1883, 13 November, 19 November, Jørgen Kristian Hansen, 1½, søn af husmand Mads Kristian Hansen og Margrethe født Nielsen, i Vejle
1884, 16 April, 22 April, Hans Kristian Ottesen, husmand og kludesamler, 31, i Vejle
1884, 3 Juni, 8 Juni, Kristen Andersen, 7, søn af husmand Anders Kristensen og Karen Kirstine født Andersen, paa Vejle Mark
1885, 28 Januar, 3 Februar, Rasmus Hansen, aftægtshusmand og forhenværende smed, 68, paa Vejle Mark. Født i Vejle Sogn 5 December 1817
1885, 10 Februar, 15 Februar, Anders Kristian Larsen, 6 maaneder, søn af ungkarl og snedker Jørgen Pedersen, af Heden og Ane Kirstine Larsen (nu gift med røgter Hans Kristian Jensen, Brobygaard)
1885, 15 Februar, 20 Februar, Karl Otto Hansen, 9 maaneder, søn af husmand Niels Hansen og Jensine født Johansen, paa Vejle Mark
1885, 27 Marts, 4 April, Anders Kristian Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 22, paa Vejle Mark. Søn af husmand Niels Kristensen
1885, 15 Juni, 21 Juni, Hans Kristian Andersen, 5, født i Nørre Lyndelse Sogn paa Arbejdsanstalten, søn af indsidder og kludesamler Peder Andersen og Marie Katrine født Johansen, Vejle Fattighus
1885, 30 Juni, 6 Juli, Hans Hansen, boelsmand, 72, i Vejle. Født sammesteds 8 Marts 1813
1885, 12 November, 20 November, Frederik Nielsen, enkemand, husmand og væver, 54, paa Vejle Mark. Født i Sødinge 1831
1886, 13 Februar, 20 Februar, Hans Hansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 89½, i Vejle. Født 1796
1886, 6 Marts, 14 Marts, Jørgen Georg Ottesen, 4 3/4, søn af afdøde husmand og kludesamler Hans Kristian Ottesen og Gjertrud Marie Hansine født Hansen, af Vejle
1886, 22 Marts, 28 Marts, Mads Kristian Rasmussen, forhenværende teglværksejer, 46, paa Vejle Mark. Nu under Fattigvæsenet. Separeret fra sin hustru Maren født Nielsen
1886, 23 Maj, 29 Maj, Peder Kristian Hansen, husmand, 61, i Vejle
1886, 28 Maj, 2 Juni, Jens Theodor Karl Nielsen, 2½, søn af gaardmand Niels Nielsen og Abelone Marie født Hansen, af Vejle
1886, 11 Juni, 18 Juni, Jørgen Madsen, fattiglem, 89, opholdt sig hos sin svigersøn husmand Rasmus Madsen, paa Vejle Mark
1886, 30 Juni, 6 Juli, Peder Larsen, husmand, 30, paa Vejle Mark. Født 21 September 1855 i Nørre Søby
1886, 23 Juli, 29 Juli, Andreas Hansen, husmand, uhrmager og enkemand, 71, i Vejle. Født i Niebølle i Sønderjylland 25 Januar 1845
1886, 19 November, 26 November, Rasmus Jørgensen, aftægtshusmand og enkemand, 77, paa Vejle Mark
1887, 20 Januar, 27 Januar, Kasper Peter Thomsen, aftægtshusmand, 78, paa Vejle Mark
1887, 2 Maj, 9 Maj, Povl Hansen, husmand, 59, paa Vejle Mark. Født i Fangel 1887. Ægteviet i Vejle 5 November 1862
1887, 22 Juni, 27 Juni, Jens Kristian Jensen, 3 maaneder, søn af indsidder Hans Kristian Jensen og Anna Kirstine født Larsen, paa Vejle Mark
1887, 28 December, 4 Januar 1888, Hans Jørgensen, enkemand, 69, hos sin broder gaardmand Rasmus Jørgensen, i Vejle. Født i Haarby Sogn 1818
1888, 29 Februar, 8 Marts, Frederik Christiansen, enkemand og fattiglem, 81½, paa Lumby Fattiganstalt. Født i Viby 1806
1888, 2 April, 9 April, Kristian Jespersen, enkemand, forhenværende boelsmand og nu aftægtshusmand, 79, i Vejle. Født i Vittinge 1808
1888, 7 Juli, 13 Juli, Lars Pedersen, proprietær og ejer, 71, af Vejlegaard. Født i Drigstrup 1817
1888, 20 Avgust, 23 Avgust, Valdemar Emil Hansen, 10 uger, søn af bager Martin Hansen og Sofie Grethe født Rasmussen, af Vejle
1888, 28 Avgust, 3 September, Lars Peter Nikolajsen, ungkarl, 20, paa Vejle Mark. Søn af husmand Niels Nikolajsen
1888, 21 December, 28 December, Alfred Kristian Pedersen, 3 maaneder, søn af ugift Kirsten Hansen, af Vejle og ungkarl, tjenestekarl Kristian Pedersen, af Nørre Broby
1889, 6 Juli, 10 Juli, Rasmus Pedersen, murer og indsidder, 49, paa Vejle Mark
1890, 24 Januar, 30 Januar, Anders Kristensen, husmand, 47, paa Vejle Mark (Bjerget). Født paa Aarslev Mark 30 Januar 1843
1890, 26 April, 3 Maj, Hans Kristoffersen, husmand, 70, paa Vejle Mark. Født i Tommerup 26 April 1820
1890, 5 Januar, 8 Februar, Ole Pedersen, forhen husmand, 76, Nørre Lyndelse
1890, 27 September, 5 Oktober, Svend Martin Hansen, 1/4, søn af husmand Niels Hansen, paa Vejle Mark
1890, 9 November, 17 November, Jørgen Hansen, aftægtshusmand, 76, paa Vejle Mark. Født paa Vejle Mark 1814. Søn af husmand Hans Nielsen og Maren Pedersdatter
1890, 4 December, 12 December, Rasmus Hansen Fischer, aftægtsgaardmand og enkemand, 80, i Vejle. Født i Lumby i Nørre Lyndelse Sogn 12 Oktober 1810
1891, 1 Januar, 8 Januar, Anders Kristensen, husmand og forhenværende drejer, 67, paa Vejle Mark. Født i Fangel Sogn 18 April 1823
1891, 14 Marts, 20 Marts, Niels Jørgensen, indsidder og gift, 54, paa Vejle Mark. Født i Radby Allested Sogn 10 December 1846
1891, 27 Marts, 3 April, Niels Rasmussen, smed, 53, i Vejle. Født i Vullerslev, Stenløse Sogn 17 Marts 1838
1891, 7 September, 13 September, Dødfødt dreng, husmand og klodsemager Jens Peter Nielsen og Ane Margrethe født Jensen, af Vejle
1891, 16 September, 22 September, Karl Bang Broholm, 5, søn af gaardmand og dyrlæge Broholm
1891, 28 December, 5 Januar 1892, Hans Mathiasen, forhenværende husmand og aftægtsmand, 58, paa Vejle Mark. Født i Kjøng
1877, 28 Januar, 1 Februar, Dødfødt pigebarn, datter af pige Ane Kirstine Frederiksen, af Vejle
1877, 26 Marts, 31 Marts, Maren Johansen, aftægtskone og enke, 77, paa Vejle Mark. Husmand Knud Hansen, i Dyrehavehuset paa Vejle Mark
1877, 29 Marts, 5 April, Sidsel Nielsen, aftægtskone og enke, 70, paa Vejle Mark. Husmand Henrik Andersen
1877, 22 Maj, 28 Maj, Karen Madsen, gift, 47, paa Vejle Mark. Husmand Kristen Hansen
1877, 10 Juni, 15 Juni, Ane Marie Nielsen, 8, datter af husmand Niels Rasmussen og Ane Nielsen, paa Vejle Mark
1877, 12 Avgust, 17 Avgust, Ane Kirstine Olsen, gift, 64, paa Vejle Mark. Husmand Niels Jensen
1877, 17 September, 22 September, Ane Hansen, enke, 82, af Sallinge i Hillerslev Sogn. Indsidder Rasmus Jørgensen
1878, 3 Januar, 10 Januar, Ane Marie født Mortensen, gift, 52, paa Vejle Mark. Husmand Mads Hansen
1878, 10 Januar, 18 Januar, Ane Marie født Pommer, gift, 37 3/4, i Vejle. Skolelærer og kirkesanger P. V. Winther
1878, 14 Januar, 23 Januar, Maren født Rasmussen, 76, i Vejle. Aftægtsgaardmand Anders Hansen
1878, 2 Februar, 9 Februar, Karen født Johansen, gift, 28, i Vejle. Husmand Rasmus Pedersen
1878, 6 Februar, 9 Februar, Maren Petersen, 19 dage, datter af husmand Rasmus Petersen og afdøde Karen født Johansen, i Vejle
1878, 8 Februar, 12 Februar, Karen Kirstine Petersen, 2 3/4, datter af husmand Rasmus Petersen og afdøde Karen født Johansen, i Vejle
1878, 13 Februar, 21 Februar, Karen Nielsen, 12½, datter af husmand Niels Jensen og Ane født Hansen, af Vejle Mark
1878, 20 Februar, 26 Februar, Anna Petersen, 1 maaned, datter af husmand Rasmus Petersen og Karen født Johansen, i Vejle
1878, 20 Marts, 26 Marts, Ane Jensen, aftægtskone, 71½, i Vejle. Født i Fangel
1878, 1 April, 8 April, Maren Rasmussen, sypige, 36, i Vejle
1878, 27 April, 4 Maj, Maren født Madsen, gift, 55, i Vejle. Husmand og tømmermand Hans Kristian Hansen
1878, 2 Oktober, 9 Oktober, Karen født Jørgensen, enke, 76, i Vejle. Husmand Peder Kristoffersen
1878, 5 Oktober, 12 Oktober, Sofie født Jørgensen, gift, 54, Vejle Mark. Husmand Kristian Madsen
1878, 16 December, 23 December, Ane født Pedersen, ugift og fattiglem, 85, under Fangel Fattigvæsen
1879, 24 Maj, 31 Maj, Nielsine Nikoline Hansen, 3, datter af gaardmand Peder Hansen og Maren født Nielsen, af Teglgaard paa Vejle Mark
1879, 2 Juni, 9 Juni, Johanne født Pedersen, gift, 65, Vejle Mark. Husmand Jørgen Hansen
1879, 14 Juli, 21 Juli, Marie Kristine Hansen, 8 3/4, datter af gaardmand Hans Madsen og Maren Kirstine født Andersen, i Vejle
1879, 1 September, 7 September, Ane Sofie født Larsen, gift, 68, paa Vejle Mark. Husmand Kristen Andersen
1879, 10 Oktober, 17 Oktober, Kirsten født Andersen, aftægtskone og enke, 88, af Vejle. Husmand Hans Andersen
1879, 20 Oktober, 25 Oktober, Ane Katrine født Pedersen, fattiglem (under Bellinge Fattigvæsen), 64, ophold hos svigersønnen husmand Hans Henrik Johansen, paa Vejle Mark
1879, 29 November, 5 December, Ane Magdalene født Pedersen, gift, 32, Dalgaard paa Vejle Mark. Husmand Anders Rasmussen
1879, 25 Juli, 30 Juli, Ane Marie Jensen, ugift, 39, i Vejle. Født i Vejle 1840. Datter af almisselem Jens Jeppesen og Maren Andersdatter
1880, 20 Januar, 27 Januar, Ane Sofie født Jørgensen, gift, 66, i Vejle Fattighus. Indsidder Frederik Christiansen
1880, 22 Januar, 30 Januar, Larsine Kristine Larsen, 4 uger, datter af ugift Maren Kirstine Jeppesen, paa Vejle Mark og ungkarl Peder Larsen, tjener i Sanderum
1880, 27 Februar, 6 Marts, Mette født Larsen, gift, 56, af Vejle. Gaardmand Rasmus Jørgensen
1880, 5 Marts, 12 Marts, Johanne Marie Johansen, 13, datter af indsidder og murer Johan Kr. Kornbeck Jørgensen og Ane Margrethe Jensen, i Vejle Fattighus
1880, 3 Maj, 9 Maj, Hansine Rasmussen, 10 maaneder, datter af ugift Ane Sofie Andersen, tjenende i Allested og ungkarl Hans Rasmussen. I pleje hos husmand Kristen Hansen, paa Vejle Mark
1880, 15 Maj, 21 Maj, Bodil Katrine Rasmussen, gift, 44, paa Vejle Mark. Husmand Rasmus Kristensen
1880, 24 Maj, 30 Maj, Maren Kristine Hansine Nielsen, 1 dag, datter af gaardmand Niels Nielsen og Abelone Marie født Hansen, i Vejle
1880, 22 Juni, 27 Juni, Hulda Emilie Nielsen, 5  maaneder, datter af ugift Maren Kirstine Rasmussen, af Vejle Mark og Jakob Peter Nielsen, tjener paa Valdemar Slot
1880, 29 Juni, 4 Juli, Marie Sofie Henriksen, 4, datter af nuværende husmand og hjulmand Jens Henriksen og afdøde Johanne Kirstine født Mortensen, dengang af Espe
1880, 21 August, 26 August, Katrine Marie Frederiksen, 1½, datter af gaardmand Henrik Frederiksen og Karen Marie født Kaspersen, paa Vejle Mark
1880, 5 December, 8 December, Marie Nielsen, 1½, datter af husmand Peder Nielsen og Ane Margrethe født Pedersen, i Vejle
1880, 10 December, 13 December, Nielsine Nielsen, 4, datter af husmand Peder Nielsen og Ane Margrethe født Pedersen, i Vejle
1880, 11 December, 13 December, Karen Sofie Nielsen, 1 3/4, datter af husmand og murer Anders Nielsen og Mette Kirstine født Andersen, af Vejle Mark
1880, 11 December, 14 December, Larsine Frederikke Karoline Amalie Abelone Petrine Hansen, 4, datter af skræder Hans Karl Theodor Niels Hansen og Kristiane Frederikke født Jørgensen, af Vejle
1881, 28 Februar, 8 Marts, Kirsten Andersen, gift, 76, Vejle Mark. Født 7 April 1805 paa Vejle Mark. Indsidder Kristian Jespersen
1881, 21 Marts, 28 Marts, Mette Marie Rasmussen, gift, 61, Vejle Mark. Husmand Peder Madsen
1881, 16 Juni, 22 Juni, Ane Kristensen, enke, 80, paa Vejle Mark. Aftægtshusmand Niels Hansen
1881, 18 Juni, 24 Juni, Karen Marie Andersen, 6½, datter af nuværende husmand Anders Kristensen og Karen Kirstine født Andersen, paa Vejle Mark
1881, 29 Juni, 4 Juli, Kirsten Andersen, sypige, 23, plejedatter af snedker Kristen Nielsen og Karen født Hansen, paa Vejle Mark. Født i Fangel Sogn 7 April 1858
1881, 1 Oktober, 7 Oktober, Rasmine Holgersen Rasmussen, 4, datter af forhenværende teglværksejer Mads Kristian Rasmussen og Maren født Nielsen
1881, 18 November, 24 November, Dødfødt pigebarn, datter af skomagersvend Niels Kristian Rasmussen og Ane Marie Hansine født Larsen, paa Vejle Mark
1881, 20 November, - [dato ikke indført], Sidsel Hansdatter, enke, 72, besøg hos sin datter gift med boelsmand Peder Nielsen paa Vejle Mark
1882, 6 April, 13 April, Ane Sofie Hansen, 19 3/4, datter af husmand og hjulmand Hans Larsen og Johanne født Nielsen, i Vejle
1882, 1 Avgust, 8 Avgust, Ane Kirstine født Larsen, gift, 41, paa Vejle Mark. Husmand Niels Nikolajsen
1882, 2 Oktober, 9 Oktober, Kirsten født Rasmussen, gift, 61, paa Vejle Mark. Husmand Rasmus Madsen
1882, 21 December, 29 December, Maren født Rasmussen, gift, 71, i Vejle. Gaardmand Kristen Madsen
1883, 30 April, 6 Maj, Kirsten Kristoffersen, fattiglem og fraskilt hustru, 67. Født i Nørre Søby 20 September 1815. Forhenværende husmand Jørgen Hansen
1883, 3 Maj, 10 Maj, Hansine Dorthea Hansen, 23, i Vejle. Datter af afdøde kjøbmand Hans Kristoffer Hansen og Kirsten født Nielsen
1883, 3 Oktober, 7 Oktober, Karen Hansine Dorthea Fischer Rasmussen, 2 maaneder, datter af gaardmand Anders Fischer Rasmussen og Ane Margrethe født Mortensen, i Vejle
1884, 18 Februar, 23 Februar, Karen født Andersen, enke, 81, i Vejle. Født paa Vejle Mark 6 December 1802. Aftægtshusmand og væver Jesper Eriksen
1884, 26 Februar, 3 Marts, Johanne Marie Pedersen, ugift, 21, i Vejle. Datter af husmand Peder Kristian Hansen og Karen født Jakobsen
1884, 3 Marts, 10 Marts, Maren født Rasmussen, fraseparerede hustru, 46 3/4, hos sin svoger husmand Jørgen Andersen (Stæhr), paa Vejle Mark. Hjulmand Jens Henriksen
1884, 19 Oktober, 26 Oktober, Ane Katrine Nielsen, ugift, 21, paa Vejle Mark. Datter af indsidder Niels Jørgensen og Kirstine født Rasmussen
1884, 26 December, 2 Januar 1885, Marie Sofie født Rasmussen, gift, 50, paa Vejle Mark. Husmand og væver Frederik Nielsen
1885, 14 Marts, 22 Marts, Udøbt pige, 6 uger, datter af husmand og væver Jesper Karl Straaby og Maren født Rasmussen, paa Vejle Mark
1885, 20 Marts, 27 Marts, Mette Kirstine født Andersen, 41, paa Vejle Mark. Husmand og murer Anders Nielsen
1885, 5 April, 13 April, Johanne født Pedersen, gift, 36, paa Vejle Mark (Bjerget). Husmand Hans Andersen
1885, 4 Maj, 11 Maj, Kirsten født Andersen, gift, 51½, paa Vejle Mark. Husmand og tømmermand Niels Kristensen
1885, 25 September, 2 Oktober, Petrine Hansine Nielsen, 11½, datter af husmand Niels Kristensen og afdøde Kirsten født Andersen, paa Vejle Mark
1885, 4 November, 9 November, Gjertrud født Rasmussen, enke, 77, i Vejle. Forhenværende husmand Niels Jørgensen
1885, 19 November, 25 November, Povline Adolfine Andersen, 7 3/4, datter af indsidder og kludesamler Peder Andersen og Marie Katrine født Johansen, i Vejle Fattighus
1885, 22 December, 29 December, Karoline født Jensen, gift, 37, i Vejle. Husmand Jesper Kristiansen
1886, 21 Februar, 27 Februar, Appeline Karoline Larsen, 2, datter af indsidder Peter Larsen og Karen Kirstine født Hansen, paa Vejle Mark
1886, 19 Marts, 26 Marts, Mathilde Elise Hansen Balle, 5, datter af bager Erik Hansen Balle og Sofie født Pedersen, i Vejle
1886, 21 April, 27 April, Karen Marie Thomsen, 15, datter af afdøde husmand og kludesamler Hans Kristian Ottesens hustru Gjertrud Marie født Hansen, i Vejle
1886, 28 April, 5 Maj, Kirsten født Mathiasdatter, enke og aftægtskone, 85, i Gjestelev Lunde. Husmand Rasmus Nielsen. Ophold hos sin svigersøn husmand Hans Kristensen, paa Vejle Mark
1886, 14 Juli, 19 Juli, Maren født Jørgensen, gift, 67, i Vejl. Født i Ølsted 5 Marts 1819. Husmand Hans Jensen
1886, 19 September, 24 September, Johanne Nielsen, 7½, datter af afdøde husmand og væver Frederik Nielsen og Marie Sofie født Rasmussen, paa Vejle Mark
1886, 8 Oktober, 15 Oktober, Karen Marie født Hansen, gift, 47, paa Vejle Mark. Husmand Jørgen Henriksen
1887, 18 Marts, 24 Marts, Karen født Rasmussen, enke, 67, paa Vejle Mark. Aftægtshusmand og smed Rasmus Hansen
1887, 21 Maj, 26 Maj, Karen født Hansen, gift, 66, paa Vejle Mark. Husmand og snedker Kristen Nielsen
1887, 30 Juni, 3 Juli, Karen Petrine Jensen, 16 uger (4 maaneder), datter af indsidder Hans Kristian Jensen og Anne Kirstine født Larsen, paa Vejle Mark
1887, 17 Avgust, 21 Avgust, Ane Katrine Andersen, 12, datter af indsidder og kludesamler Peder Andersen og Marie Katrine født Johansen, i Vejle Fattighus
1887, 8 September, 11 September, Nielsine Rasmine Rasmussen, 7 uger, datter af husmand Niels Marius Rasmussen og Maren Katrine født Jensen, paa Vejle Mark
1888, 8 Januar, 15 Januar, Maren Kristine Nielsen, 3 uger, datter af sognefoged og gaardmand Niels Nielsen og Abelone Marie født Hansen, i Vejle
1888, 27 Januar, 3 Februar, Ane Kirstine født Larsdatter, gift, 60, paa Vejle Mark. Husmand Kristen Hansen
1888, 30 Januar, 6 Februar, Olga Kristine Margrethe Nielsen, 5½, datter af sognefoged og gaardmand Niels Nielsen og Abelone Marie født Hansen, i Vejle
1888, 23 Februar, 2 Marts, Maren Kirstine født Andersen, gift, 62, af Vejle. 1. gaardmand Anders Madsen, 2. gaardmand Hans Madsen
1888, 25 April, 1 Maj, Kristian Lynggaard født Jakobsen, enke, 68, af Brændekilde. Gaardejer Jørgen Hansen Lynggaard
1888, 1 Maj, 7 Maj, Marie Kirstine født Rasmussen, gift, 53, paa Vejle Mark. Husmand Jørgen Andersen Stohn
1888, 15 Maj, 21 Maj, Karen Kristine Hansen, 3 maaneder, datter af husmand Niels Hansen og Jensine født Johansen, paa Vejle Mark
1888, 20 Maj, 26 Maj, Nielsine Hansen, 19 3/4, paa Vejle Mark. Datter af husmand Hans Mathiasen og Kirsten født Nielsen
1888, 29 December, 5 Januar 1888, Juliane Jensdatter, gift, 68, i Vejle. 1. gaardmand Hans Jørgensen, 2. gaardmand Rasmus Rasmussen
1889, 14 Februar, 22 Februar, Johanne Marie Pedersen, gift, 64, Vejle Mark. 1. husmand Rasmus Rasmussen, paa Fangel Mark, 2. husmand Kristian Madsen
1889, 20 Marts, 24 Marts, Agnes Katrine Pedersen, 1 dag, datter af gaardmand Peder Kristian Pedersen, paa Vejle Mark
1889, 4 Maj, 10 Maj, Karen Marie født Hansen, gift, 53, Vejle Mark. Husmand Andreas Pedersen
1889, 15 Maj, 22 Maj, Nielsine Pedersen, gift, 32, i Vejle. Gaardmand Niels Madsen
1889, 13 Juni, 20 Juni, Nielsine Vilhelmine Nikolajsen, 18, paa Vejle Mark. Datter af husmand Niels Nikolajsen
1889, 16 Juni, 22 Juni, Mette Kirstine født Larsen, enke, 76, paa Vejle Mark. Gaardmand Hans Rasmussen
1889, 2 Juli, 7 Juli, Marry Emilie Nielsen, 9 maaneder, datter af skomager og husejer Erik Nielsen og Dorthea Rasmussen, i Vejle
1889, 10 December, 16 December, Maren født Andersen, gift, 65, paa Vejle Mark. Husmand Anders Hansen
1890, 26 Januar, 3 Februar, Dorthe Kirstine født Larsen, gift, 28, paa Vejle Mark. Gaardmand Peder Kristian Pedersen
1890, 28 Februar, 7 Marts, Karen født Sørensen, gift, 70, paa Vejle Mark. Husmand Jens Nielsen
1890, 2 Marts, 10 Marts, Maren født Povlsen, gift, 44, paa Vejle Mark. Husmand Jens Kristensen
1890, 10 Marts, 18 Marts, Karen Marie Vestergaard Jørgensen, 7, datter af nuværende husmand Niels Jørgensen og Thora Nathalia født Vestergaard, paa Vejle Mark
1890, 11 April, 20 April, Ane Kirstine født Rasmussen, aftægtskone, 85, hos sin svigersøn gaardmand Peder Eriksen, paa Vejle Mark. Aftægtsmand Jens Kristian Ibsen, af Radby
1890, 15 April, 23 April, Ane Nielsdatter, aftægtskone og enke, 83, opholdende sig hos sin svigersøn husmand Jens Kr. Nielsen, paa Vejle Mark. Husmand Anders Andersen
1890, 22 Juni, 27 Juni, Maren Jensine Marie Pedersen, 4, datter af husmand Anders Pedersen og Kirsten født Jørgensen, paa Vejle Mark
1890, 19 December, 26 December, Petra Emilie Kristiansen, 7 dage, datter af husmand Kristian Ditlev Kristiansen og Anne Kirstine født Frederiksen
1891, 28 Januar, 4 Februar, Hanna Marie Valborg Hansen Bæk, 1½, datter af ugift Johanne Marg. Barbare Kristiansen Bech, paa Vejle Mark
1891, 3 Maj, 8 Maj, Kirsten født Nielsen, enke, 58, i Vejle. Født 1832. Kjøbmand Hans Kristoffer Hansen
1891, 18 December, 28 December, Karoline Kristensen, gift, 53, paa Vejle Mark. Husmand og murer Anders Nielsen
1891, 25 December, 31 December, Anne Marie Pedersdatter, gift, 68, paa Vejle Mark. Husmand og murer Hans Kristiansen
1891, 31 December, 7 Januar 1892, Johanne Vest Madsen, 3 uger, datter af gaardmand Mads Kristian Madsen og Johanne født Ludvigsen, paa Vejle
1891, 19 December, 26 December, Vilhelmine Frederikke Augusta Fabricius Tengnagel født von Rømer, enke, 77, til Rosenfeld Fideikomis. Opholdt sig i Kjøbenhavn. Major Mathias Leth Fabricius Tengnagel
1891, 22 December, 28 December, Margrethe Jensen, gift, 69, i Vejle Fattighus. Murer Johan Christian Kornbech Jørgensen