Faaborg, 1823-1833, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1823-1833, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1823, 1ste Februar, Viet, Niels Peder Jørgensen [søefarende], 21, , Ellen Kirstine Simonsdatter [tjenestepige], 21, her i byen
1823, 6te Marti, Viet, Jens Hansen [kjøbmand], 34, her i byen, Frederikke Augusta Christiansdatter Madsen, 22,
1823, 18de April, Viet, Hans Henrik Eriksen [møllersvend], 28, i Langs Mølle, Karen Christine Rasmusdatter [tjenestepige], 32, her i byen
1823, 18 April, Viet, Ernst Albrecht Lüders [eier], 31, af Blangstrup ved Odense, Margarethe Kirstine Ploug [jomfru], 24, agent S. Plougs datter her i byen
1823, 10 Mai, Viet, Hans Rasmussen [tjenestekarl], 37, , Johanne Pedersdatter [tjenestepige], 49,
1823, 23 Mai, Viet, Johan Henrik Cheitche [garversvend], 40, , Abel Kirstine Larsen [tjenestepige], 22,
1823, 14 Juni, Viet, Christian Nielsen [dyrelæge], 28, paa Falster, Anne Kirstine Levenius [pige], 24,
1823, 28 Juni, Viet, Jens Mouritzen [enkemand, huusmand], 45, i Nye Stennerup, Birthe Pedersdatter [tjenestepige], 35, her i byen
1823, 1ste November, Viet, Mads Poul Henriksen [skoemagersvend], 27, , Anne Andersdatter Munk [tjenestepige], 24, her i byen
1823, 7de November, Viet, Gregorius Ca..mar Foss [skomagermester], 23, , Anne Margarethe Jeppesdatter [tjenestepige], 24, her i byen
1823, 8de November, Viet, Henning Hansen [tømmermand], 29, af Djernisse Sogn, Anne Katharine Pedersdatter [tjenestepige], 29, her i byen
1823, 14 November, Viet, Johan Ø..ag Meier [borger og bager], 25, her i byen, Maren Marie Nielsen [jomfru], 25, her i byen
1823, 28de November, Viet, Johannes Hansen [baadfører], 33, her i byen, Mette Hansdatter [tjenestepige], 29, her i byen
1823, 28de November, Viet, Anders Hansen [møllersvend], 46, her ved Veirmøllen, Marie Kirstine Ersberg [tjenestepige], 19, her i byen
1823, 27 December, Viet, Niels Christ. Faaborg [styrmand], 31, , Maren Rasmusdatter [tjenestepige], 25, her i byen
1824, 16 Januar, Viet, Johannes Muuss [skomagermester og borger], 32, her i byen, Elisabeth Rebekka Poulsen [tjenestepige], 27, her i byen
1824, 18 Januar, Viet, Rasmus Christensen Ewald [dagleier], 27, , Dorothea Marie Frederiksen, 26, her fra byen
1824, 6 Februar, Viet, Søren Hansen [dagleier], 32, her i byen, Maren Jørgensdatter, 32, her i byen
1824, 9 April, Viet, Jørgen Hansen [bødkersvend], 32, her i byen, Anne Marie Hullewad, 24, skrædermester Jørgen Hullewads datter
1824, 7 Mai, Viet, Christopher Hansen [tømmermand], 26, her i byen, Bodil Marie Hasel, 21, politibetjent Hasels datter
1824, 21 Mai, Viet, Georg Abraham Bruns [kjøbmand], 33, i Lybech, Frederikke Christiane Ploug [jomfru], 20, her i byen - datter af agent S. H. Ploug
1824, 26 Mai, Viet, Søren Nicolai Bor..i [matros], 31, farende som matros - her fra byen, Anne Kirstine Braumsted, 25, afdøde skræder Braumsteds datter her i byen
1824, 21 Juli, Viet, Jørgen Ploug Hemzel [enkemand og kjøbmand], 33, her i byen, Gjertrud Jørgensen [jomfru], 20, tjente her i Faaborg
1824, 8 August, Viet, Hans Jørgen Christophersen [bødkermester], 27, i Bogense, Christiane Rasmusdatter [tjenestepige], 28, her af byen
1824, 21 August, Viet, Lars Jørgensen [uhrmager og gjørtler], 25, i Horne, Anne Marie Mortensdatter [tjenestepige], 32,
1824, 6 November, Viet, Lars Johansen Kleve [tjenestekarl], 39, , Anne Marie Hansdatter [tjenestepige], 30,
1824, 13 November, Viet, Peder Brylle [skoemagermester], 29, , Birthe Marie Winning, 40, afdøde gjæstgiver Winnings datter
1824, 26 November, Viet, Hans Peder Theodor Mum... [chorsanger og 2den lærer], 23, ved Borgerskolen her i byen, Anne Kirstine Boemann [jomfru], 17, kobberhandler og kobbersmed G. Boemans datter
1824, 17 December, Viet, Thorsten Johnsen Berg [borger og malermester], 27, i Svendborg, Henriette Krag [jomfru], 20, datter af haararbeider og barbeer Krag her i byen
1824, 19 December, Viet, Henrik Abrahamsen Woller [træedreier], 58, her i byen, Anne Katharine Pedersdatter [tjenestepige], 35,
1825, 31 Marts, Viet, Christopher Meier [borger og sadelmagermester], 25, i Assens, Erikke Kirstine Jahn [pige], 24, datter af møller Jahn i Lange Mølle
1825, 8 April, Viet, Hans Larsen Brandt [borger og muurmester], 32, her i byen, Anne Dorothea Hardt [pige], 40, datter af afgangne skipper M. P. Hardt her i byen
1825, 16 April, Viet, Johan Ulrik Libreth [smed], 29, paa Hveedholm, Johanne Sophie Roulund [tjenestepige], 27, her i byen
1825, 27 April, Viet, Hans Clausen Aagesen [styrmand], 31, farende som styrmand - her fra byen, Karen Sophie Christoffersen [tjenestepige], 28, ogsaa her i byen
1825, 5 Mai, Viet, Nicolai Lorentz Koss [borger og smedemester], 31, her i byen, Lisbeth Rasmusdatter [tjenestepige], 21,
1825, 7 Mai, Viet, Hans Ernst Frederik Syberg [forpagter], 22, , Anne Margrethe Hemzel [jomfrue], 22, kjøbmand H. Mogensens steddatter
1825, 24 Juni, Viet, Ole Bryne [afskediget toldbetjent og enkemand], 63, , Inger Sophie Clausdatter, 32, født her i byen
1825, 24 Juni, Viet, Timm Pinster [hattemagersvend], 30, her i byen, Anna Katharine Nielsdatter [tjenestepige], 31, her i byen
1825, 29 Juli, Viet, Henrik Poulsen [bødkersvend], 32, her i byen, Larsline Chirstine Rosenwind [tjenestepige], 28, fra Odense
1825, 18 November, Viet, Svend Lauritz Hammer [guldsmedsvend], 26, , Marie Kirstine Arentzen [pige], 17, datter af guldsmed Mathias Arentzen her i byen
1825, 19 November, Viet, Lars Nielsen [tjenestekarl], 45, , Anne Margarethe Nielsdatter [tjenestepige], 28, her i byen
1825, 25 November, Viet, Hans Peder Ellegaard [ungkarl og skibstømmermand], 22, her i byen, Maren Hansdatter [tjenestepige], , her i byen
1825, 25 November, Viet, Rasmus Hansen [bondekarl], 29, fra Haastrup, Kirsten Knudsdatter [tjenestepige], 23, her i byen
1825, 26 November, Viet, Hans Christian Nielsen [smedesvend], 25, her af byen, Anne Dorothea Kjellerup, 26, afdøde snedker J. Kjellerups datter
1825, 9 December, Viet, Christian Peter Christensen [kjøbmnand], 29, her i byen, Clara Charlotte Pedersen [jomfru], 22, datter af bager H. Pedersen her i byen
1826, 6 Januar, Viet, Peder Andersen [ungkarl og brændeviinsbrænder], 33, her i byen, Maren Hansdatter [enke], 46, efter afdøde brændeviinsbrænder Hans Hansen
1826, 15 Marts, Viet, Peter Brylle [enkemand og skoemager], 30, her i byen, Anne Catharine Jørgensdatter [tjenestepige], 19,
1826, 17 Marts, Viet, Jesper Madsen [hr. procurator og forvalter], , ved Stamhuuset Holsteenshuus, Ditlevine Johanne Marie Brandt [jomfru], , datter af afdøde toldkasserer Brandt her i byen
1826, 20 April, Viet, Lars Hansen [styrmand og ungkarl], 28, , Marie Magdalene Jørgensen [tjenestepige], 28, her i byen
1826, 20 Mai, Viet, Niels Hansen Re..strup [enkemand og skoemagermester], 36, , Birthe Marie Rasmusdatter [tjenestepige], 33, her i byen
1826, 24 Juni, Viet, Johan Henrik Andreasen Kokkendorf [bondekarl], 23, fra Brahetrolleborg Gods, Catharine Larsdatter [tjenestepige], 26, her i byen
1826, 28 Juli, Viet, Hans Hansen [tjenestekarl], 36, her i byen, Maren Hansdatter [tjenestepige], 35, her i byen
1826, 27 October, Viet, Jørgen Jensen Jørgensen [matros], 27, , Gjertrud Johanne Tynde [tjenestepige], 25, her i byen
1826, 28 October, Viet, Søren Wæber [enkemand og sadelmager], 35, i Vesterskjærninge, Maren Christensdatter [enke], 48, som tjente her i byen
1826, 9 November, Viet, Hans Michael Hansen [bagersvend], 29, , Marie Catharine N.ntved [tjenestepige], 24, her i byen
1826, 9 November, Viet, Niels Peter Illum [søemand], 26, , Kirsten Mortensdatter [tjenestepige], 23, her i byen
1826, 13 November, Viet, Hans Hansen [ungkarl], , af Svanninge Sogn, Maren Jensdatter [tjenestepige], , her i byen
1826, 17 November, Viet, Christen Hansen [tjenestekarl], 29, her i byen, Petrine Edsberg [tjenestepige], 21, her i byen
1826, 23 November, Viet, Niels Hansen [tømmersvend], 32, her i byen, Marie Kirstine Hansdatter [tjenestepige], 22, her i byen
1826, 23 November, Viet, Jacob Larsen [enkemand og huusmand], 36, i Vesteraabye, Kirstine Christensdatter [tjenestepige], 49, her i byen
1826, - [dato ikke indført], Viet, Peter Christensen [tjenestekarl], , paa Nakkebølle, Margarethe Rasmusdatter [tjenestepige], , her i byen
1827, 5 Januar, Viet, Peder David Zarts Adolph [borger og farver], 29, her i byen, Magdalene Catharine Boldt [jomfru], 16, bager H. H. Boldts datter
1827, 13 Januar, Viet, Jens Rasmussen [tjenestekarl], 30, her i byen, Johanne Catharine Pedersdatter [tjenestepige], 26, her i byen
1827, 28 Marts, Viet, Rasmus Petersen [smedesvend], 27, her i byen, Kirstine Andersen, 33, datter af smedemester H. Andersen her i byen
1827, 27 April, Viet, Carl Frederik Møller [borger og bogbinder], 27, her i byen, Maren Rasmusdatter [pige], 21, født i Svanninge men opfødt her
1827, 18 Juli, Viet, Jens Boesen Voss [snedkersvend], 25, her i byen, Johanne Kirstine Møller [pige], , fra Odense-opholdt sig her hos sin broder bogbinder Møller her i byen
1827, 4 August, Viet, Christian Frederik Hansen [sadelmagersvend], 24, her i byen, Kirstine Catharine Hansen, 26, slagter Stabek Hansens datter
1827, 17 August, Viet, Jens Hansen [skomagersvend], 25, her i byen, Engel Margarethe Lunau, 25, født i Tydskland (Holsteen)
1827, 18 August, Viet, Jens Offersen [dagleier og enkemand], 55, her i byen, Karen Rasmusdatter [pige], 32, født i Svanninge - tjente her i byen
1827, 19 October, Viet, Jørgen Christian Hansen [kobbersmedsvend], 24, her i byen, Johanne Marie Rasmusdatter [tjenestepige], 29, her i byen
1827, 27 October, Viet, Julius Nielsen Bang [handelsfuldmægtig], 45, , Birthe Kirstine Faaborg [jomfrue], 37, datter af afdøde sognepræst paa Auernakøe hr. H. Faaborg
1827, 15 December, Viet, Niels Hansen [bondekarl], 21, fra Gjerup Brahetrolleborg Sogn, Anne Kirstine Jensdatter [tjenestepige], 29, her i Menigheden
1828, 23 Februari, Viet, Poul Christian Wagner [ungkarl og strømpevæver], 26, fra Sørup, Anne Kirstine Hirtsfeldt [pige], 24, født her i byen
1828, 18 April, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl, væver], 35, fra Djernisse, Ingeborg Hansdatter [pige], 26, født i Svanninge
1828, 10 Mai, Viet, Jørgen Jensen [ungkarl, skrædersvend], 24, født i Horne, Maren Andersdatter [pige], 25, født i Horne - tjente her i byen
1828, 17 Mai, Viet, Lars Jørgensen [ungkarl], 34, født paa Bjrønøe, Inger Poulsdatter [pige], 28, født paa Bjørnøe
1828, 30 Mai, Viet, Lars Pedersen [ungkarl, søefarende], 35, født i Korshavn, Karen Hansdatter [pige], 26, født og tjenende her i byen
1828, 21 Juni, Viet, Mads Hansen [ungkarl], 34, født i Djernisse Sogn, Mette Sophie Mathiasdatter [pige], 28, født i Særslev Sogn - tjente her
1828, 11 October, Viet, Erik Nielsen [ungkarl], 47, født i Kjerteminde - møllersvend i Lange Mølle, Ane Marie Elisabeth Jessen [pige], 30, født i Lange Mølle
1828, 17 October, Viet, Lars Hansen [ungkarl, constitueret toldkasserer], 40, født i Mullerup i Sjelland, Catarine Elisabeth Knur [frøken], 25, født i Nestved
1828, 15 November, Viet, Rs. Olsen [ungkarl, snedkersvend], 24, født i Espe Sogn, Andrea Andreasen [pige], 26, født her i byen
1828, 21 November, Viet, Julius Lorentzen [ungkarl, veenhandler], 27, født i Kjøbenhavn - boer i Slagelse, Louise Jensine Jacobsen [jomfrue], 21, her i byen
1828, 19 December, Viet, Jens Hansen Birkholm [ungkarl, skipper], 27, født her i byen, Ane Pedersdatter [pige], 27, født i Diernisse - tjener agent Voigt
1828, 19 December, Viet, David Jepsen Bager [enkemand, styrmand], 36, født i Ærøeskjøbing, Ane Catrine Hansdatter [pige], 31, født i Falsled - tjener agent Voigt
1829, 24 April, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl], 30, født paa Auernakøe - gaardmand paa Auernakøe, Ane Cathrine Nielsdatter [pige], 18, født paa Bjørnøe - hjemme hos sine forældre paa Bjørnøe
1829, 11 Juli, Viet, Christen Christensen [ungkarl, muursvend], 34, født paa Ærøe - arbeidende her i byen, Ida Dorthea Møller [enke], 32, efter karethmager Jørgen Larsen Møller - .... her i byen
1829, 25 Juli, Viet, Lorentz Petersen [ungkarl], 22, fra Auernakøe - gaardmand paa Auernakøe, Inger Marie Nielsdatter [pige], 23, Niels Larsens datter paa Bjørnøe
1829, 18 - [måned ikke indført, måske August], Viet, Niels Jensen [ungkarl], 34, fra Milling - tjenende her i byen, Maren Jørgensdatter [pige], 34, født i Svanninge - indsidderske her i byen
1829, 26 August, Viet, Carl Frederik Hassel [ungkarl], 31, hoboist ved 1ste Jydske Infanteri Regiment, Johanne Christine Søderberg [jomfrue], 27, her af Menigheden
1829, 29 August, Viet, Mads Eriksen Hvid [ungkarl], 29, baandvæver her i byen, Karen Hansdatter [tjenestepige], 31, her i byen
1829, 4 September, Viet, Frands Sophus v. Bülow [ungkarl], 23, født i Høier ved Tøndern - consumpbetjent her i byen, Christiane Marie Sporleder [jomfru], 18, født i Kjøbenhavn - hos sine forældre her i byen
1829, 10 October, Viet, Anders Rasmussen [ungkarl], 53, født i Vesterskjerninge - tjente i Svanninge Sogn, Kirsten Møller [enke], 50, efter dagleier Rasmus Hendriksen Holm her i byen
1829, 16 October, Viet, Christian Nicolai Hoffgaard [ungkarl, malermester], 25, født i Svendborg - boede her i byen, Christiane Marie Krag [jomfrue], 19, født her i byen - er hos sine forældre
1829, 31 October, Viet, Anders Larsen [ungkarl, kæmner og commisionair], 32, i Odense - boede her i byen, Luccie Charlotte B..kker [jomfrue], 25, født i Sallinge - nu her i Menigheden
1829, 3 November, Viet, Søren Larsen [ungkarl, hjulmand], 28, født i Horne - opholdende sig her i byen, Ane Petersdatter, 25, født i Horne - tjenestepige her i byen
1829, 14 November, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl, skoemagermester], 32, født her i byen - boede her i byen, Blanca Flora Chatarine Hansen [pige], 23, født og tjener her i byen
1829, 21 November, Viet, Rasmus Nielsen Møller [ungkarl, bødkermester], 27, født i Odense - her i byen, Ane Chatrine Henriksen [pige], 41, født paa Strynøe - her af byen
1829, 29 December, Viet, Lars Johansen [enkemand, dagleier], 44, her af byen, Maren Hansdatter [pige], 30, født i Gjerup Trolleborg Sogn
1830, 15 Januar, Viet, Hans Peter Bruun [ungkarl, skoemagersvend], 29, født og arbeider her i byen, Else Kirstine Petersdatter [pige], 31, født i Millinge
1830, 29 Januar, Viet, Abraham Hendriksen [ungkarl, skomager], 36, født her i byen, Ane Marie Rasmusdatter [enke], 47, efter skræder Jørgen Hullevad
1830, 19 Februar, Viet, Mads Christiansen Tørring [ungkarl], 34, født i Tørring i Jylland - tjenende her i byen, Dorthea Jørgensdatter [enke], 51, efter værtshusholder Rasmus Rasmussen i Slukefter
1830, 28 Februari, Viet, Andreas Scheffmann [ungkarl, constitueret toldbetjent], 27, født i Næraae, Christiane Cathrine Grøn [jomfru], 23, født i Assens - hos krigsraad Thue her i byen
1830, 30 April, Viet, Anders Hansen [ungkarl, skoemagersvend], 42, født i Odense - arbeidende her i byen, Ane Sophie Johansen [enke], 51, efter smedesvend Christian Hansen her i byen
1830, 3 April, Viet, Hans Wilhelm Krag [ungkarl, barbeer og haarskjærer], 24, født her i byen - forret her i byen, Xathrine Maegrethe Christensen [jomfrue], 30, født i Herringe - her af menigheden
1830, 19de April, Viet, Carl Frederik Gjørling [ungkarl, snedkersvend], 30, født i Frederiksborg - arbeidende her i byen, Elisabeth Marie Hjelte [jomfrue], 27, født i Kjøbenhavn - hjemme hos faderen her i byen
1830, 17de Mai, Viet, Peter Iversen [ungkarl, grovsmedmester], 32, født i Svanninge - boende i Krarup, Ane Marie Henningsen [pige], 29, født i Trolleborg Sogn - tjener her i byen
1830, 21 Mai, Viet, Jens Jensen [ungkarl, smedemester], 30, født i Kjerte Sogn - her af byen, Mathilde Edel Benedicte født Verdeck [enke], , efter afdøde smedemester Jens Lund her i byen
1830, 22 Mai, Viet, Ole Rasmussen [ungkarl], 30, født i Svanninge - tjent i Jordløse, Ane Kirstine Larsdatter [enke], 31, efter sømand Rasmus Hansen Auernakøe - boende her i byen
1830, 29 Mai, Viet, Ludvig Christian Gotfred Sonnenberg [ungkarl, sadelmagermester], 30, født i Arneburg i Preusen - boende her i byen, Maren Dorthea Sørensen [pige], 22, født her i byen - hjemme hos sine forældre her i byen
1830, 4 Juni, Viet, Peter Hansen [gaardmand og enkemand], 39, boende i Svanninge, Ane Marie Knudsdatter, 31, født i Trolleborg - tjenende her i byen
1830, 20 Juni, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl, skipper], 27, født i Ærøeskjøbing, Ane Kirstine Horne [pige], 26, født her i byen - hos sine forældre her i byen
1830, 12 October, Viet, Bertel Erik Weber [ungkarl, matros], 29, født i Ærøeskjøbing, Ane Johanne Jørgensen [pige], 25, født her i byen
1830, 5 November, Viet, Johan Frederik Leth [hr., ungkarl, ordineret catheket og 1ste lærer], 27, ved Faaborg Borgerskole, Henrikke Melschen[jomfrue], 22, her af menigheden
1830, 10 December, Viet, Søren Horne [ungkarl, skipper], 28, født her i byen, Agnete Kirstine Danieline Jørgensen [jomfrue], 23, født her i byen
1831, 27 April, Viet, Poul Jacob Bøving [ungkarl, skovrider], 32, født her i byen, Riborg Kirstine Voigt [jomfrue], 25, datter af agent Laurits Peter Voigt
1831, 20 Mai, Viet, Claus Jørgen Mathiasen [ungkarl, glarmestersvend], 25, født i Rendsburg - her af byen, Gjertrud Marie Johansdatter [pige], 26, født i Svendborg - tjenende her i byen
1831, 25 Juni, Viet, Peter Christian Hofte [ungkarl, skoemagersvend], 24, født her i byen, Ane Hedevig Hulevad [pige], 32, født her i byen
1831, 7 Juli, Viet, Jens Rasmussen [enkemand, værtshuusholder], 49, boende her i byen, Barbara Margrethe Petersdatter [pige], 38, confirmeret i Haastrup - tjenende her i menigheden
1831, 5 August, Viet, Holger Olivarius Johnsen [ungkarl, organist, kirkesanger og skolelærer], 28, i Nørup ved Weile, Johanne Marie Boemann [jomfrue], 23, her af menigheden
1831, 28 September, Viet, Anders Roed Hauhsted [ungkarl, bagermester], 28, født her i byen - boende her i byen, Ane Margrethe Kaster [jomfrue], 31, født her i byen - hjemme hos moderen
1831, 15de October, Viet, Jørgen Christian Braacher [ungkarl, bagersvend], 30, født her i byen - boer i Assens, Ane Matte Sophia Hartmann [jomfru], 26, født her i byen - hos bager H. Petersen her i byen
1831, 19de November, Viet, Mads Eriksen Hvid [enkemand, væver], 31, boende her i byen, Margrethe Johansdatter [pige], 34, født i Diernisse - tjenende i Faaborg
1831, 9de December, Viet, Martin Conradsen [ungkarl, kjøbmand], 32, født i Weile Gauerslund sogn i Jylland - boende her i byen, Sophia Christiane Ulrikke Hansen [pige], 26, confirmeret i Krarup - tjenende her i byen
1831, 10de December, Viet, Christian Hansen [ungkarl, styrmand], 30, født i Gjærup - her af byen, Mette Marie Stokkebye [jomfrue], 28, født i Ærøeskjøbing - her af byen
1832, 4 Januar, Viet, Christen Petersen [ungkarl, matros], 34, confirmeret paa Strynøe - fra Svendborg, Maren Petersdatter Mose [pige], 23, confirmeret her i byen - her af menigheden
1832, 28 Januar, Viet, Niels Nielsen [ungkarl], 37, confirmeret i Snøde - tjenende her i byen, Ane Marie Mortensdatter, , confirmeret i Faaborg - indsidderske her i byen
1832, 2 Februar, Viet, Jonathan Bergmann Kjøge [enkemand, skeemagermester], 39, her af byen, Mette Marie Toft [pige], 35, confirmeret i Hadersleben - tjenende her i byen
1832, 14de April, Viet, Knud Hansen [arvefæster, enkemand], 41, af Trolleborg, Ane Marie Petersdatter [oige], 34, confirmeret i Vesterhæsinge - tjenende her i byen
1832, 16 Mai, Viet, Jens Ludvig Balslev [ungkarl, kjøbmand], 34, confirmeret i Verninge - nu bosat i Kjerteminde, Helene Kirstine Madsdatter [pige], 29, confirmeret i Trolleborg - tjener her i byen
1832, 1 Juni, Viet, Carl Christian Simonsen [ungkarl, bagermester], 26, født i Kjøbenhavn - boende her i byen, Kirstine Larsen [jomfrue], 24, født her i byen
1832, 27 Juni, Viet, Knud Hermann Lassen [ungkarl, examinatus juris., fuldmægtig], 30, confirmeret i Thüm - her i byen, Ane Kirstine Boemann [jomfrue], 20, født her i byen
1832, 22 Juni, Viet, Ludvig Ditlev H..nne [ungkarl, sadelmagermester], 27, født i Trolleborg - opholder sig i Skydeberg, Nicoline Johansen [pige], 24, født her i byen - tjenende her i byen
1832, 29 Juni, Viet, Johan Christopher Voigt [enkemand, kjøbmand], 37, boende her i byen, Kirsten Cathrine Ploug [jomfrue], 30, her af byen
1832, 14 Juli, Viet, Knud Simonsen [ungkarl, handskemagermester], 27, født i Haderslev - her i byen, Wolborg Nielsen [pige], 42, født i Odense - her i byen
1832, 5te October, Viet, Frederik Christian Løndahl [ungkarl, bødkermester], 31, confirmeret her i byen - boende her i byen, Severine Mathiasen [pige], 21, confirmeret her i byen - her i byen
1832, 9de November, Viet, Frederik Christian Petersen [enkemand, handskemagermester], 23, her i byen, Johanne Hansdatter [pige], 26, født her i byen - tjenende her i byen
1832, 17 November, Viet, Adolph Frederik Friis [fuldmægtig, ungkarl ], 30, født i Haarbye - her i byen, Christiane Marie Frederikke Nielsen [jomfrue], 28, født i Kjøbenhavn - her af byen
1832, 14de December, Viet, Hans Frederiksen [ungkarl], 36, født i Egeberg - tjenende i Diernisse, Ane Cathrine Abrahamsen [enke], 44, efter pumpemager Hendrik Abrahamsen - boende her i byen
1833, 11te Januar, Viet, Christen Madsen Nicolaisen [ungkarl, tømmermester], 28, confirmeret i Vesterskjerninge - boende i Assens, Ane Margrethe Christensen [jomfrue], , født her i byen
1833, 14de Marts, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl], 29, confirmeret i Steenstrup - tjenende her i byen, Barbara Margrethe Petersdatter [enke], 39, efter værtshuusholder Jens Rasmussen her i byen - boende her i byen
1833, 19de April, Viet, Jørgen Ploug [ungkarl, viceconsul, kjøbmand], 32, confirmeret i Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn - boende her i byen, Elisabeth Sophia Wamberg [jomfrue], 27, confirmeret i Odense - her af byen
1833, 19de April, Viet, Anthon Leverentz Toxwerdt [ungkarl, candid- chirurg og medicand.], 33, confirmeret i Kjøbenhavn - practiserende læge i Svendborg, Frederikke Christiane Brunsch født Ploug [enke madam], 29, confirmeret i Faaborg - her af byen
1833, 23 Mai, Viet, Peter Christensen [ungkarl, malersvend], 27, confirmeret her i byen - opholdende sig her i byen, Susanne Rasmine Jacobsen [pige], 23, confirmeret her i byen - hos sine forældre her i byen
1833, 31 Mai, Viet, Peter Kaster [ungkarl, snedkermester], 28, confirmeret her i byen - opholdende sig her i byen, Sophia Amalia Lang [jomfrue], 24, confirmeret her i byen - hjemme hos sine forældre her i byen
1833, 31 August, Viet, Hans Albert Jørgensen [enkemand, dagleier], 42, boende her i byen, Hansine Jacobine Haugsted [pige], 26, confirmeret her i byen - tjenende her i byen
1833, 13 September, Viet, Mads Laussen (Larsen) [ungkarl, huusfæster], 22, confirmeret i Westeraaby - boende paa Bjørnøe, Karen Larsdatter [pige], 32, confirmeret i Faaborg - hjemme hos forældrene paa Bjørnøe
1833, 4de October, Viet, Jørgen Christensen [ungkarl], 27, confirmeret i Faaborg - huusfæster paa Bjørnøe, Johanne Chatrine Madsdatter [pige], 26, confirmeret i Westeraabye - tjenende paa Bjørnøe
1833, 5te October, Viet, Hans Møller [enkemand, kleinsmedmester], 37, boende her i byen, Ane Marie Hansdatter [pige], 29, confirmeret i Westeraaby - tjenende her i byen
1833, 26de October, Viet, Hans Nicolai Tvede [ungkarl], 35, confirmeret her i byen - tjenende her i byen, Kirsten Andersdatter [pige], 39, confirmeret her i byen - indsidderske her i byen
1833, 16de November, Viet, Povel Petersen [ungkarl, huusfæster], 23, confirmeret i Ollerup - boende paa Bjørnøe, Ane Marie Petersdatter [pige], 20, confirmeret i Svanninge - tjenende i Faaborg
1833, 22de November, Viet, Wilhelm August Knippel [ungkarl, malermester], 27, confirmeret i Kjøbenhavn - boende her i byen, Dorothea Christiansen [pige], 23, confirmeret her i byen - hjemme hos moderen