Gestelev, 1884-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1884-1891, Gestelev sogn, Sallinge herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1884, 2001, 2801, Niels Hansen, ungkarl, 39, af Gjestelev. Søn af gaardmand Hans Nielsen
1884, 1703, 2403, Anders Jørgensen, ungkarl, 17, tjente i Freltofte. Søn af bødker Niels Chr. Jørgensen, i Bolteskov
1884, 0405, 1305, Niels Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 87, i Gjestelevlunde
1884, 2111, 2411, Bertel Frederik Hansen, gift, tømmermand og husmand, 54, paa Palleshave Mark
1884, 2412, 3112, Hans Rasmussen, boelsmand og gift, 50, i Gestelevlunde
1885, 1503, 2103, Christen Justesen, gift og aftægtsmand, 82, hos svigersønnen gaardmand Lars Hansen, af Palleshave
1885, 2104, 2604, Jens Peter Petersen, 5 maaneder, søn af ugift Charlotta Tekla Juliane Petterson. I pleje hos husmand Lars Jensens enke, i Gjestelev
1885, 2206, 2806, Peder Christensen, enkemand og fattiglem, 70, under Lumby Sogn. I pleje hos svigersønnen murer Joh. Chr. Jensen, af Palleshave Mark
1885, 2906, 0407, Rasmus Larsen, gift, træskomand og lejehusmand, 36, paa Gjestelev Mark
1885, 0708, 1308, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Christ. Landkildehus, af Havrevænget
1885, 2108, 2608, Kristian Povlsen, 6, søn af husmand Peder Povlsen, af Gjestelev Mark
1885, 1110, 1710, Hans Jørgen Hansen, husmand og gift, 59, paa Palleshave Mark
1885, 2710, 0311, Peder Christiansen, ugift og husejer, 45, i Eskildstrup Skovby Sogn
1885, 2012, 2712, Niels Clausen Eilertsen, husejer og gift, 71, paa Palleshave Mark
1886, 2103, 2703, Anders Hansen, husfæster og gift, 66, i Gjestelev
1886, 0904, 1404, Dødfødt dreng, søn af husmand Knud Madsen, af Gjestelev
1886, 0707, 1307, Henrik Hansen, 4, søn af husmand Peder Hansen, af Palleshave
1886, 1109, 1709, Jørgen Jensen, husejer, væver og gift, 61, paa Gjestelev Mark
1887, 0102, 0802, Peder Andersen, husmand og gift, 76, i Havrevænget
1887, 2904, 0405, Rasmus Rasmussen, 9 dage, søn af bolsmand Lars Rasmussen, af Havrevænget
1887, 1505, 1905, Rasmus Andersen Aalund, 4, søn af bolsmand Lars Rasmussen Aalund, af Gjestelevlunde
1887, 2705, 0206, Lars Rasmussen Aalund, bolsmand og gift, 30, i Gjestelevlunde
1887, 2607, 3007, Niels Andersen (tvilling)], 8 timer, søn af bolsmand Peder Christian Andersen, af Gjestelev
1887, 2607, 3007, Frederik Andersen (tvilling)], 8 timer, søn af bolsmand Peder Christian Andersen, af Gjestelev
1887, 0508, 1108, Hans Hansen Rosenlund, 10, søn af husmand Peder Hansen Rosenlund, af Palleshave Mark
1888, 0202, 0802, Søren Larsen, tømmermand, husmand og gift, 66, i Gjestelevlunde
1888, 2512, 02011889, Anders Rasmussen, 21, af Gjestelevlunde. Søn af afdøde bolsmand Hans Rasmussen
1889, 2002, 2802, Rasmus Hansen, aftægtsgaardmand og enkemand, 85, i Gjestelevlunde
1889, 0608, 1108, Jens Sigurd Hansen, 2 dage, søn af bolsmand Nikolaj Hansen af Havrevænget
1889, 2309, 3009, Rasmus Johannes Nielsen, 18, af Havrevænget. Søn af gaardmand Rasmus Nielsen
1890, 1801, 2601, Dødfødt dreng, søn af husmand Lars Knudsen, af Palleshave
1890, 2201, 2901, Rasmus Hansen, aftægtsmand og enkemand, 78, i Havrevænget
1890, 2701, 0302, Jørgen Larsen, fattiglem og enkemand, 78, anbragt paa Lumby Arbejdsanstalt
1890, 2609, 0310, Jens Hansen Koborg, enkemand, 76, af Gjestelev. Bolsmand Jørgen Pedersens svigerfader
1891, 0301, 0901, Rasmus Jørgensen Stokkebro, husmand og gift, 52, paa Palleshave Mark
1891, 2002, 2702, Jørgen Olsen, boelsmand og gift, 35, i Palleshave
1891, 2906, 0407, Lars Kristian Hansen, 13, søn af tømmermand Henrik Hansen, af Gjestelev
1891, 0808, 1508, Anders Jørgensen, husmand og gift, 69, paa Laadnebakken
1891, 3008, 0509, Rasmus Pedersen, boelsmand, den ældre og gift, 68, i Gjestelevlunde
1891, 2912, 06011892, Mads Jensen (Hvidkjær), gaardejer og gift, 66, i Gjestelev
1884, 1605, 2405, Else Jensdatter, 59, af Gjestelev, Morten Andersen [gaardmand], , , ,
1884, 1207, 1807, Karen Pedersdatter, 70, af Gjestelevlunde, Rasmus Hansen [aftægtsmand], , ,
1884, 0909, 1409, Maren Sofie Hansen, 3/4, søn af husmand Jørgen Hansen, af Gjestelevlunde
1884, 1510, 2210, Marie Pedersen Ravn, 45, af Gjestelev Mark. Husmand Knud Madsen
1884, 0711, 1611, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Nielsen Sandberg, af Gjestelev Mark
1884, 1811, 2511, Maren Povlsdatter, ugift, 78, paa aftægt hos boelsmand Mads Christensen, af Gjestelevlunde
1884, 0308, 1008, Ane Marie Hansen, 1 dag, datter af husmand Niels Hansen Søndergaard, af Gjestelevlunde
1884, 0508, 1108, Karen Margrethe Larsdatter, enke, 79, hos sin søn husmand Niels Hansen Kusk, 79, i Gjestelev. Husmand Hans Nielsen, af Fangel
1885, 0602, 1402, Ane Marie Hansdatter, enke, 84, paa aftægt hos gaardmand Morten Andersen, i Gjestelev. Husmand Christen Knudsen, af Gjestelev Mark
1885, 0902, 1502, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Larsen, af Gjestelev Mark
1885, 1504, 1904, Gjertrud Marie Sørine Nielsine Larsen, 1½, datter af træskomand Rasmus Larsen, af Gjestelev Mark
1885, 1207, 1807, Anthonie Dorthe Hansen, 16, datter af husmand Niels Hansen Søndergaard, af Gjestelevlunde
1886, 1401, 2201, Henriette Tange, 13, datter af gaardmand, folketingsmand A. Tanges enke, af Gjestelev Mark
1886, 1402, 2002, Adelaide Eleonora Christiane Nissen, 58, i huset hos skolelærer Jacobsen, i Gjestelev
1886, 2502, 0703, Dorthe Andersen (tvilling), 5, datter af arbejdsmand Jørgen Andersen, ved Nordskov
1886, 0303, 0703, Maren Andersen (tvilling), 5, datter af arbejdsmand Jørgen Andersen, ved Nordskov
1886, 2704, 0405, Maren Markusdatter, 74, af Gjestelevlunde. Boelsmand Niels Nielsen Strandby
1886, 1005, 1705, Maren Hansdatter, enke, 63, af Gjestelevlunde. Boelsmand Peder Pedersen
1886, 1809, 2209, Petra Katarina Julie Madsen, 8 maaneder, datter af husmand Niels Madsen, paa Gjestelev Mark
1886, 2109, 2609, Maren Kirstine Andersen, 1½ maaned, datter af smed Christen Andersen, af Gjestelev
1887, 0801, 1401, Ane Hansdatter, enke, 78, af Havrevænget. Husfæster Claus Andersen
1887, 3003, 0604, Karen Kirstine Hansen, 49, af Havrevænget. Husmand Albrecht Hansen
1887, 0404, 1104, Maren Kristine Pedersen, 1 dag, datter af boelsmand Rasmus Pedersen, af Gjestelevlunde
1887, 0106, 0706, Kirstine Jensen, enke, 87, boede hos sin søn friskolelærer H. Jakobsen, i Palleshave. Husmand Lars Jakobsen, af Ore
1887, 2507, 3107, Anne Marie Hansen Landkildehus, 6, datter af husmand Hans Christ. Landkilde, af Havrevænget
1887, 0811, 1511, Maren Rasmusdatter, enke, 67, af Havrevænget. Husmand Peder Andersen
1888, 1402, 2002, Karen Pedersdatter, enke, 73, af Gjestelevlunde. Husmand Søren Larsen
1888, 0903, 1503, Karen Larsdatter, enke, 72, af Gjestelevlunde. Boelsmand Rasmus Andersen
1888, 2803, 0204, Martha Kristine Pedersen, 8 dage, datter af boelsmand, den unge Rasmus Pedersen, af Gjestelevlunde
1888, 2107, 2607, Kristine Kamilla Jensen, 2½, datter af husmand Lars Jensen, af Havrevænget
1888, 2708, 0209, Rasmine Rasmussen, 3 dage, datter af væver Hans Rasmussen, af Palleshave
1888, 1409, 2009, Karen Larsen, 39, af Palleshave. Væver Hans Rasmussen
1888, 1709, 2309, Dødfødt pige, datter af boelsmand Mads Christensen, af Gjestelevlunde
1888, 2311, 2911, Sidsel Marie Pedersdatter, enke, 84, paa Gjestelev Laadnebakke. Væver Jørgen Jensen
1888, 0612, 1312, Ane Marie Andersdatter, enke, 79, paa Gjestelev Laadnebakke. Aftægtsmand Hans Henriksen
1889, 3101, 0702, Maren Knudsdatter, enke, 67, af Havrevænget. Boelsmand Lars Jørgensen
1889, 0405, 1005, Johanne Christiansen, enke, 85, i Palleshave. Husmand Simon Christoffersen
1889, 0608, 1308, Mette Marie Iversen, 23, af Gjestelevlunde. Datter af smed Christen Iversen
1889, 2108, 2608, Karen Hansdatter, enke, 81, af Gjestelev. Husmand Lars Jørgensen
1889, 2908, 0509, Kirstine Rasmusdatter, enke, 76, af Gjestelev. Gaardmand Jens Jensen Hvidkjær
1889, 2709, 0410, Karen Hansdatter, enke, 78, Gjestelevlunde. Husmand Povl Andersen
1889, 1510, 2010, Julie Mathilde Hansen, 10 dage, datter af tømrer Henrik Hansen, af Gjestelev
1889, 3110, 0711, Ingrid Christine Hansen, 5, datter af boelsmand Nikolaj Hansen, af Havrevænget
1889, 0411, 1011, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jens Jørgensen, af Palleshave
1889, 0912, 1712, Maren Henriksen, 21, af Palleshave, Stifdatter af husmand Niels Knudsen
1890, 0402, 1202, Ane Kirstine Christensen, 60, af Gjestelev. Gaardmand Niels Henriksen
1890, 1105, 1605, Birthe Hansdatter, enke og aftægtskone, 72, af Gjestelevlunde. Gaardmand Hans Hansen
1890, 0711, 1411, Ane Andersen, 54, af Gjestelevlunde. Smed Christen Iversen
1891, 1906, 2606, Dorthe Margrethe Michelsen, enke, 87, af Palleshave. Gaardmand Lars Hansens svigermoder
1891, 2006, 2506, Maren Kirstine Hansen, 37, af Gjestelev Mark. Husmand Niels Larsen
1891, 2605, 3105, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Larsen, paa Gjestelev Mark
1891, 1711, 2411, Sexta Johanne Kruuse, 32. Fhv. proprietær Søkjær. Datter af etatsraad Kruuse, til Nordskov