Hillerslev, 1886-1892, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1886-1892, Hillerslev sogn, Sallinge herred,Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1886, 0804, 1504, Lars Pedersen Ravn, gift husmand, 45, i Nybølle
1886, 1304, 1904, Hans Frederik Frederiksen, 1½, søn af bestyrer Rasmus Frederiksen, paa Arbejdsanstalten
1886, 1704, 2404, Hans Jensen, husfæster, 63, paa Sallinge Mark
1886, 1205, 1905, Mads Jørgensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 83, i Nybølle
1886, 2205, -, Anders Salomonsen, ugift møllersvend, 17, i Nybølle Mølle
1886, 3005, 0306, Hans Jensen, ugift fattiglem, 64, paa Arbejdsanstalten
1886, 1008, 1408, Johannes Ortmann, ugift, 20, i Højrup. Søn af gjæstgiver Ortmann
1886, 2008, 2608, Anders Christian Frederiksen, 3 maaneder, søn af skræder Peder Frederiksen, i Sallinge
1886, 2209, 2909, Mads Christensen, gift husmand, 62, i Nybølle
1886, 1212, 1712, Jørgen Madsen, enkemand og husfæster, 64, i Sallinge
1887, 1501, 2101, Hans Larsen, gift husmand og væver, 66, i Højrup
1887, 1902, 2602, Lars Madsen, gift gaardfæster, 69, i Hillerslev
1887, 2003, 2703, Hans Hansen, gift husfæster, 85, i Hillerslev
1887, 2005, 2605, Udøbt dreng, 6 uger, søn af gaardmand Hans Andersen, i Nybølle
1887, 2605, 3005, Dødfødt dreng, søn af indsidder Rasmus Andersen, i Sallinge
1887, 1610, 2210, Christoffer Hansen, ugift, 19½, i Sallinge. Søn af gaardmand Hans Jensen
1887, 2210, 2610, Dødfødt dreng, søn af skræder Peder Frederiksen, i Sallinge
1887, 1112, 1712, Niels Hansen, enkemand og fattiglem, 70, paa Nybølle Arbejdsanstalt. Fra Østerhæsinge
1888, 1701, 2301, Hans Andersen, enkemand og husfæster, 66, i Sallinge
1888, 0802, 1202, Niels Peder Hansen, 8 uger, søn af ugift Ane Marie Hansen. I pleje hos Ane Dorthea Pedersen, i Nybølle
1888, 1002, 1602, Jens Knudsen, gift aftægtshusmand, 67, i Nybølle
1888, 1302, 2002, Rasmus Madsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 87, i Sallinge
1888, 1402, 2202, Hartvig Max Viben, gift aftægtsgaardmand, 73, i Nybølle
1888, 1703, 2603, Hans Peder Nielsen Grundtvorm, gift forpagter, 47, af Sallinge Kro
1888, 0904, 1604, Søren Christensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 76, i Nybølle
1888, 0405, 1005, Hans Christian Hansen, 3 maaneder, søn af gaardmand Christen Hansen, Sallinge
1888, 3005, 0506, Hans Hansen, ungkarl, 63, opholdt sig hos gaardmand Jokum Hansens enke, i Hillerslev
1888, 2906, 0507, Hans Christian Nielsen, enkemand og gaardfæster, 69, i Hillerslev
1888, 0608, 1208, Hans Peder Andersen, 4 maaneder, søn af indsidder Niels Andersen, Erikshaabs Familiehus
1888, 0210, 0910, Mads Larsen, gift aftægtsgaardmand, 88, i Sallinge
1888, 0910, 1510, Hans Rasmussen, gift gaardfæster, 64, i Hillerslev
1888, 0312, 1012, Knud Nielsen, enkemand og skræder, 71, boende hos sønnen skræder Niels Peder Knudsen, i Nybølle
1889, 2001, 2801, Ole Hansen, gift gaardfæster, 71, i Sallinge
1889, 2101, 3001, Hans Jørgen Hansen, enkemand og gaardejer, 74, i Nybølle
1889, 3001, 0602, Lars Hansen, gift skomager, 70, i Hillerslev
1889, 1602, 2202, Hans Hansen Pilegaard, 7 maaneder, søn af gaardmand Hans Hansen Pilegaard, i Sallinge
1889, 2903, 0404, Niels Peder Christiansen, ugift tjenestekarl, 30, hos gaardmand Jørgen Hansen, i Sallinge
1889, 0704, 1304, Peder Johannes Staal, ½, søn af skomager Anders Larsen, Staal, i Hillerslev
1889, 1105, 1705, Peder Valdemar Jørgensen Toftlund, 1 maaned, søn af husmand Hans Jørgensen, i Nybølle
1889, 1308, 1608, Jens Sørensen, gift indsidder, 35, i Hillerslev
1889, 2009, 2709, Lars Jørgen Jensen, gift møller, 78, i Sallingelunde
1889, 0510, 1210, Rasmus Andersen, gift gaardbestyrer, 40, i Sallinge
1889, 2312, 2912, Niels Henrik Andersen, 6 uger, søn af ugift Johanne Marie Nielsen, i Sallinge
1889, 2612, 03011890, Hans Hansen, gift aftægtsgaardmand, 79½, Dønnestrup i Nørre Lyndelse Sogn. Forhen boende i Højrup
1890, 2601, 0202, Lars Eriksen, enkemand og aftægtshusmand, 85, i Sallinge
1890, 0402, 1002, Rasmus Christensen, enkemand og husfæster, 77, paa Sallinge Mark
1890, 1703, 2403, Lars Pedersen, enkemand og husfæster, 88, i Hillerslev
1890, 2503, 3003, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Chr. Hansen, i Nybølle
1890, 0406, 1206, Frederik Christian Hansen, gift aftægtshusmand, 78, i Nybølle
1890, 1006, 1706, Søren Madsen, gift husmand, 73, i Højrup
1890, 1208, 1708, Lars Christensen, gift fattiglem, 82, i Sognets Arbejdsanstalt
1890, 0609, 1309, Hans Peder Jakobsen, ungkarl, 25, i Nybølle
1890, 0711, 1411, Christen Iversen, enkemand og aftægtshusmand, 70, i Hillerslev
1890, 2112, 2612, Peder Christiansen, enkemand og husfæster, 69, paa Sallinge Mark
1891, 1101, 1901, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand Sigfred Poulsen, i Højrup
1891, 0403, 1203, Jens Andersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 86, i Sallinge
1891, 0704, 1304, Niels Rasmussen, enkemand, 46, tjente paa Rynkebygaard
1891, 1206, 1606, Peder Pedersen, gift indsidder og fattiglem, 73, i Sallinge
1891, 1608, 2308, Dødfødt dreng, søn af husmand Peder Andersen, i Nybølle
1891, 2608, 3008, Albert Theodor Andersen, 7 uger, søn af ugift Ane Andersen, tjenende paa Egneborg i Brahetrolleborg Sogn. Plejebarn hos kjøbmand H. Kr. Hansen, i Nybølle
1891, 1309, 2009, Hans Pedersen Lykke, enkemand og indsidder, 58, i Nybølle
1891, 2310, 2910, Rasmus Rasmussen, 8, søn af gaardmand Niels Kr. Rasmussen, i Hillerslev
1892, 1501, 2101, Hans Eriksen, enkemand og aftægtshusmand, 87, i Nybølle
1886, 2801, 0502, Ane Marie Nielsdatter, 70, i Hillerslev. Aftægtshusmand Christen Iversen
1886, 1002, 1802, Karen Nielsen, 45, paa Sallinge Mark. husmand Hans Nielsen
1886, 2302, 2802, Jørgine Kirstine Jørgensen, 9 maaneder, datter af husmand Hans Jakob Jørgensen, i Nybølle
1886, 2402, 2802, Christiane Pedersen, ugift fattiglem, 39, paa Arbejdsanstalten
1886, 0503, 1203, Johanne Nielsdatter, enke, 72, i Sallinge. Gaardmand Hans Rasmussen
1886, 0903, 1403, Dødfødt pige, datter af skomager Hans Jensen, i Nybølle
1886, 3103, 0904, Ane Katrine Rasmussen, 53, i Højrup. Gaardmand Christen Clausen
1886, 0104, 0704, Dorthe Kirstine Hansen, 9 maaneder, plejedatter af indsidder Hans Christensens enke, i Sallinge
1886, 0604, 1104, Nikoline Sofie Andersen, 3 maaneder, datter af gaardmand Erik Andersen, Hillerslev
1886, 0804, 1104, Dødfødt pige, datter af indsidder Rasmus Andersen, Sallinge
1886, 1004, 1404, Johanne Nielsdatter, enke, 86, paa Arbejdsanstalten. Fattiglem Peder Hansen
1886, 0805, 1405, Johanne Marie Madsdatter, enke, 84, i Sallinge. Husfæster Mads Johansen
1886, 1705, 2405, Maren Christine Larsen, 9 maaneder, datter af kjøbmand Erik Larsen, i Sallinge
1886, 2105, 2705, Ane Dorthe Mortensen, 19, i Lergravhuset ved Sallinge. Datter af ugift Maren Kirstine Hansen
1886, 2505, 3005, Ane Kirstine Rasmussen, 18 dage, datter af husmand Jørgen Rasmussen, i Nybølle
1886, 2805, 0206, Petrine Hansen, 32, i Nybølle. husmand Jørgen Rasmussen
1886, 0206, 0906, Ane Katrine Jensen, 1 og 3 maaneder, datter af skomager Hans Jensen, i Nybølle
1886, 2109, 2709, Kirsten Nielsen, 44, i Nybølle. Gaardmand Lars Andersen
1886, 0412, 1112, Ane Dorthe Hansen, 42, i Nybølle. Husmand Niels Rasmussen
1887, 1201, 1801, Pernille Jensdatter, enke, 88, i Nybølle. Husmand Lars Rasmussen
1887, 0102, 0902, Rasmine Bonnesen, 26, i Nybølle. Datter af gaardmand Bonne Rasmussen
1887, 1804, 2504, Johanne Larsdatter, 65, i Hillerslev. Husmand Mads Christiansen
1887, 1405, 1905, Ane Kirstine Jakobsen, 12, datter af husmand Niels Jakobsen, Nybølle
1887, 2205, 3005, Abelone Madsdatter, enke, 72, i Nybølle. Husmand Hans Davidsen
1887, 2405, 3005, Karen Sofie Jørgensen, fraseparered hustru, 54, i Nybølle. Husmand Hans Pedersen
1887, 0606, 1006, Karen Olsen, enke, 79, i Bøgelund. Skovfoged Peder Christensen
1887, 1406, 1906, Udøbt pige, 1/4 time, datter af husmand Hans Andersen, i Nybølle
1887, 2407, 3007, Ane Katrine Jensen, 61, i Nybølle. Husmand Peder Rasmussen
1887, 3107, 0408, Karen Kirstine Hansen Limkilde, 40, i Nybølle. Indsidder Rasmus Rasmussen
1887, 2211, 2911, Maren Pedersdatter, 69, i Nybølle. Gaardmand Hans Jørgen Hansen
1887, 1512, 2312, Maren Rasmussen, 59, i Nybølle. Husmand Lars Jensen
1888, 1302, 2002, Johanne Jørgensdatter, enke, 83, i Hillerslev. Husfæster Erik Madsen
1888, 0104, 0704, Johanne Christiansdatter, 73, i Sallinge. Husmand Lars Eriksen
1888, 1805, 2505, Ane Marie Pedersdatter, enke, 80, i Højrup. Aftægtsgaardmand Frands Nielsen
1888, 2305, 2905, Maren Christensdatter, enke, 76, Sallinge. Husmand og drejer Morten Nielsen
1888, 3005, 0506, Ane Hansen, enke, 76, i Nybølle. Husmand Ludvig Pedersen
1888, 3005, 0506, Johanne Marie Andersen, 30, i Højrup. Skræder Christen Madsen
1888, 0607, 1207, Ida Louise Blom f. Schønhejder, enke, 64, i Sallinge. Gaardfæster Blom
1888, 1409, 2009, Mette Jørgensdatter, enke, 83, i Nybølle. Bolsmand Anders Andersen
1888, 2509, 0310, Karen Larsdatter, enke, 64, i Hillerslev. Gaardmand Lars Madsen
1888, 1711, 2411, Marie Hansen, 60, i Nybølle. Kjøbmand Jørgen Johansen
1888, 2711, 0212, Camilla Marie Madsine Madsen, 9 maaneder, datter af skræder Christen Madsen, i Højrup
1888, 1412, 2112, Abigael Jensen, enke, 88, i Højrup. Smed Ludvig Madsen
1888, 1912, 2712, Jensine Marie Elisabeth Jensen, ugift, 21, i Højrup. Datter af landpost Christen Jensen
1889, 3101, 0702, Maren Knudsdatter, enke, 67, boede til leje hos husmand Jørgen Rasmussen, i Sallinge. Bolsmand Lars Jørgensen, Havrevænget i Gjæstelev Sogn
1889, 2202, 0103, Maren Larsdatter, ugift, 72, i Hillerslev Hospital
1889, 2107, 2607, Karen Marie Poulsen, 1 maaned, plejebarn hos detaillist H. C. Hansen, i Nybølle
1889, 0408, 1108, Dødfødt pige, datter af ugift Mette Katrine Rasmussen, i Nybølle
1889, 2608, 0109, Dødfødt pige, datter af smed Henrik Jensen, i Nybølle
1889, 1709, 2009, Eline Marie Rasmussen Møllebjærg, ugift, 18, i Hillerslev. Datter af indsidder Rasmus Hansen Møllebjærg
1889, 1809, 2309, Ane Margrethe Iversen, 26, i Erikshaabs Familiehus. Indsidder Niels Andersen
1889, 0810, 1510, Ane Kirstine Rasmusdatter, 69, i Sallinge. Bødker Anders Pedersen
1889, 2110, 2810, Anna Adamine født Bülov, enke, 66, i Højrup. Skolelærer Simonsen, i Gjærup
1889, 2710, 0311, Johanne Julie Knudsen, 3 maaneder, datter af skræder Niels Peder Knudsen, i Nybølle
1890, 1201, 1701, Dorthe Kirstine Rasmussen, enke og fattiglem, 72, i Sallinge. Indsidder Hans Christiansen
1890, 2801, 0402, Ane Nielsdatter, enke, 86, i Hillerslev. Husmand Claus Christiansen
1890, 0302, 1002, Mette Kirstine Nielsdatter, 78, paa Sallinge Mark. Husmand Rasmus Christensen
1890, 1502, 2102, Udøbt pige, 2 maaneder, datter af kjøbmand Poulsen, i Højrup
1890, 3007, 0308, Johanne Hansen, 3 uger, datter af gaardmand Jørgen Hansen, i Hillerslev
1890, 1208, 1708, Agnete Gustava Blom, 2 dage, datter af gaardfæster Blom, Sallinge
1890, 0209, 0809, Ane Kirstine Rasmusdatter, enke, 76, i Nybølle. Gaardmand Jens Christensen
1890, 2910, 0211, Anna Marie Frederikke Nielsen, 2 maaneder, datter af ugift Maren Kirstine Knudsen, i Nybølle
1890, 2711, 3011, Dødfødt pige, datter af ugift Mette Katrine Andersen, af Hillerslev
1890, 2912, 05011891, Dorthea Jørgensen, 67, paa Sallinge Mark. Husfæster Christen Nielsen
1891, 0401, 1201, Johanne Kirstine Hansen, enke, 83, i Møllemosegaard. Gaardejer Ludvig Schroll
1891, 1201, 1901, Marie Elisabeth Rasmussen, 6, datter af portner Anders Rasmussen, i Kjøbenhavn. Plejedatter af husmand Hans Hansen, i Nybølle
1891, 1901, 2401, Marie Pedersen, enke, 76, i Hollerslev. Skomager Lars Hansen
1891, 2904, 0605, Johanne Kirstine Knudsen Skregeskov, 29, i Sallinge. Gaardmand Rasmus Madsen
1891, 1605, 2205, Johanne Marie Eriksdatter, enke, 74, i Sallinge. Gaardmand Ole Hansen
1891, 0807, 1407, Johanne Sofie Henriksen, ugift, 21, i Nybølle. Datter af husmand Henrik Hansens enke, i Nybølle
1891, 0609, 1309, Dødfødt pige (tvilling), datter af ugift Anne Margrethe Rasmussen, i Nybølle
1891, 2010, 2510, Karoline Mathilde Petrine Mathiesen, 6, datter af ugift Dorthea Andersen, paa Arbejdsanstalten
1891, 1712, 2312, Birthe Katrine Kristensdatter, enke, 85. Indsidder Claus Kristian Jakobsen
1891, 0812, 1612, Elisa Ernestine Charlotte Sibille Lucia Schaffalitzky de Muckadell f. dal Borgo di Poemo, enke, 77, priorinde i Odense adelige Frøkenkloster. Baron Schaffalitzky de Muckadell
1891, 2512, 3012, Karen Hansdatter, enke, 81, i Nybølle. Husmand Anders Jørgensen
1891, 3112, 08011892, Johanne Else Kirstine Hansen, ugift, 23, i Nybølle. Datter af købmand H. C. Hansen
1892, 0101, 0801, Anne Kristine Rasmussen (tvilling), datter af ugift Anne Margrethe Rasmussen, i Nybølle
1892, 0401, 1101, Lisbeth Nielsdatter, 67, i Nybølle. Aftægtshusmand Mads Henriksen
1892, 0601, 1101, Dødfødt pige, datter af ugift Maren Kirstine Knudsen, i Nybølle
1892, 1301, 2001, Maren Pedersdatter, enke, 81, i Nybølle. Bolsmand Hans Rasmussen