Vester Skerninge, 1851-1873, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1851-1873, Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1851, 21 November, Viet, Jens Sørensen [ungkarl], 33, tjener paa Rødkilde, Karen Rasmussen [pige], 29, hos moderen Rasmus Høis enke i Vesterskjerninge
1851, 28de November, Viet, Povel Jakobsen [ungkarl], 43, tjener paa Vesterskjerninge Kroe, Mette Katr. Eriksdatter [enke], 49, hos moderen Erik Kristensens enke i Nørremark
1851, 12de December, Viet, Jakob Olesen Janke [snedker], 36, i Vesterskjerninge, Kirstine Hansen [pige], 24, hos Rasmus Madsens enke i Vesterskjerninge
1852, 19de Februar, Viet, Knud Nielsen [ungkarl], 36, søn af boelsmand Niels Knudsen i Ulbølle - tjener paa Hvidkilde, Adamine Mogensdatter [pige], 34, hjemme - datter af huusmand Mogens Rasmussen i Vesterskjerninge
1852, 16de April, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl], 36, søn af indsidder Jørgen Nielsen i Egense - tjener i Svendborg, Anne Marie Hansdatter [pige], 29, datter af Hans Madsen Piil i Vesterskjerninge
1852, 23de October, Viet, Niels Jensen [ungkarl], 28, i Staagerup - nu eier af Hans Jørg. Sørensens boelsted i Nørremark, Anne Katrine Hansdatter [pige], 22, hos sin fader Hans Jørg. Sørensen i Vesterskjerninge Sogn
1852, 29de October, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl], 33, søn af gaardmand Peder Pallesen i Dongshøirup, Karen Rasmusdatter [pige], 33, i Vesterskjerninge - datter af huusmand Rasmus Larsen i Syltetorn
1853, 6te Februar, Viet, Christian Nielsen [ungkarl], 28, af Svendborg - søn af arbeidsmand Niels Kristensen i Kallundborg, Mette Katrine Jørgensdatter [pige], 31, datter af indsidder Jørgen Jørgensen Svelmøe i Vesterskjerninge
1853, 18 Marts, Viet, Hans Henriksen [ungkarl], 20, hos faderen huusmand Henrik Hansen i Vesterskjerninge, Anne Marie Hansdatter [pige], 31, hos faderen Hans Schroll i Ulbølle
1853, 28de April, Viet, Hans Nielsen [ungkarl og murer], 38, eier af Ole Vævers enkes huus i Vesterskjerninge Sogn, Johanne Olesdatter [pige], 32, tjener paa Vesterskjerninge Kroe
1853, 10de November, Viet, Kristen Dideriksen [enkemand, indsidder], 55, i Vesterskjerninge, Karen Rasmusdatter [enke], , af Vesterskjerninge - forhen gift med Hans Madsen i ......
1853, 16de September, Viet, Jens Nielsen [skrædermester], 27, af Faaborg, Anne Marie Jørgensdatter [pige], 25, hjemme hos forældrene -datter af huusmand Jørgen Ritter i Hanemosehuus
1853, 6te October, Viet, Peder Kristian Nikolaisen [enkemand, huusmand], 43, i Ulbølle, Johanne Pedersdatter [pige], 42, hos Johan Schroll i Vesterskjerninge
1853, 12de November, Viet, Ole Kristian Hansen [ungkarl], 31, hos faderen huusmand Hans Olesen i Vesterskjerninge, Karen Pedersdatter [pige], 37, tjener Ole Huus i Vesterskjerninge
1853, 10de November, Viet, Lars Pedersen [enkemand, huusmand], 42, Æblemose i Vesterskjerninge Sogn, Kirstine Sofia Nielsdatter [pige], 33, hos faderen huusmand Niels Pedersen i Nørremark i Vesterskjerninge
1853, 16de December, Viet, Mads Jensen [ungkarl], 26, af Steenstrup, Anne Susanne Albertsdatter [pige], 31, hos broderen bødker Rasmus Albertsen i Vester Skjerninge
1854, 3die Februar, Viet, Jørgen Jørgensen [ungkarl], 30, tjenende i Vestermølle, Birgitte Marie Møller [jomfru], 31, i Vester Mølle
1854, 12te Februar, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl], 24, hjemme hos moderen Jørgen Eriksens enke i Vester Skjerninge, Johanne Marie Frideriksen [pige], 22, tjener Rasmus Træskomand i Vester Skjerninge
1854, 3die September, Viet, Jakob Johansen Møller [møllebestyrer], 35, i ....strand i Norge - søn af møller Johan J. Rasmussen i Vesterrmølle, Ingeborg Helene Johnsen [jomfru], 38, Vesterskjerninge-datter af skipper Halvor Johnsen Rang. i Holt i Norge
1854, 26de October, Viet, Mads Hansen [ungkarl], 40, tjener i Svendborg - søn af Anne Madsdatter i Langaae, Catrine Jakobsen Stützer [pige], 50, hos broderen Peter Stützer i Vester Skjerninge
1854, 17de November, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 28, tjener i Gundstrup Mølle, Anne Jensdatter [pige], 24, hos faderen Jens Væver i Vesterskjerninge
1854, 8de October, Viet, Mikkel Sørensen [ungkarl], 33, hos huusmand Lars Nielsen Smed i Vesterskjerninge, Anne Sofie Hansdatter [pige], 24, hos huusmand Lars Nielsen i Vesterskjerninge
1855, 17de Februar, Viet, Kristen Larsen [ungkarl og skræder], 33, af Ollerup - eier af Jak. Andersens huus i Vester Skjerninge, Anne Marie Hansdatter [enke], 32, Vester Skjerninge
1855, 20de April, Viet, Anders Clausen [ungkarl], 32, af Aastrup - .... huussted i Ulbølle, Maren Pedersdatter [pige], 28, i Vester Skjerninge
1856, 23de Mai, Viet, Kristen Olesen [ungkarl], 38, af Vester Skjerninge - gaardmand og broder til forrige afdøde mand, Else Kristoffersdatter [enke], 32, i Vester Skjerninge
1856, 28de Juni, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl, boelsmand], 31, i Vesteraabye, Else Kirstine Jørgensdatter [pige], 29, hos broderen Johan Jørgensen i Vester Skjerninge Sogn
1856, 18de Juli, Viet, Friderik Ludolf Stützer [sadelmager], 39, eier af et huus i Lunde Sogn, Anne Marie Jeppesdatter [pige], 37, hos faderen Jeppe Mikaelsen i Vester Skjerninge
1856, 11te Julii, Viet, Søren Pedersen [enkemand], 37, hos sin fader gaardmand Peder Sørensen i Vester Skjerninge, Karen Rasmusdatter [pige, tjenestepige], 29, hos gaardmand Ped. Sørensen i Vester Skjerninge
1856, 15de November, Viet, Niels Espersen [ungkarl], 28, af Staagerup - huusmand efter faderen, Karen Sørensen [pige], 28, hos stedf. Ole Olesen i Vester Skjerninge
1856, 7de November, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl], 28, hos faderen huusmand Jørgen Jørgensen i Lunghuus Vester Skjerninge, Maren Kristensdatter [pige], 25, hos moderen Kristen Kjergaards enke i Vesterskjerninge
1856, 19de December, Viet, Jens Jørgen Knudsen [ungkarl], 32, af Ulbølle - tjener paa Rødkilde, Anne Johanne Andersdatter [pige], 39, i Vester Skjerninge
1857, 9de Januar, Viet, Mads Larsen [smedesvend], 34, hos enken i Vester Skjerninge, Karen Madsdatter [enke], 32, enke efter bemeldte smedesvends broder i Vester Skjerninge
1857, 6te Juni, Viet, Jakob Nikolaisen [ungkarl], 33, af Vesteraabye - fæster af godset Leerdal i Vester Skjerninge Sogn, Maren Andersdatter [enke], 55, i huuset Leerdal i Vester Skjerninge Sogn
1857, 23de Mai, Viet, Anders Andersen [ungkarl], 33, af Vester Skjerninge - hos faderen ... Anders Gammelgaard, Anne Katrine Knudsdatter [pige], 23, i Vester Skjerninge - hos faderen Knud Ladefoged i Vester Skjerninge
1857, 13de Juni, Viet, Mikael Jørgensen [ungkarl], 28, af Kirkebye - hos faderen gaardmand Jørgen Hansen i Egebjerg, Karen Jørgensdatter [pige], 30, datter af gaardmand Jørgen Rasmussen i Vesterskjerninge
1857, 4de Juli, Viet, Peder Pedersen [ungkarl], 22, af Østerskjerninge - hjemme hos faderen hjulmand Peder Knudsen, Maren Madsdatter [pige], 29, hos moderen Mads Rasmussens enke i Vesterskjerninge
1857, 18de September, Viet, Johan Kristoffersen [ungkarl], 29, af Vesterskjerninge-hjemme hos stedfaderen Rasmus Brandt i Bøilesgaard, Maren Pedersdatter [pige], 28, hjemme hos faderen gmd. Peder Rasmussen i ....gaard i Vesterskjerninge
1857, 20de November, Viet, Jens Nielsen [ungkarl], 25, af Egebjerg - hjemme hos faderen Niels Rasmussen ibid [Egebjerg], Maren Sørensdatter [pige], 28, af Vester Skjerninge - hos stedf. gaardmand Ole Olesen ibid.
1857, 6de November, Viet, Peter Hansen [enkemand og murer], 30, af Lunde Sogn - eier af et huus ibid., Hansine Madsdatter [pige], 35, tjener i Præstegaarden i Vester Skjerninge Sogn
1857, 6de November, Viet, Hans Henrik Nielsen [ungkarl], 27, af Vesteraabye - fæster af et huus i Peirup Bye, Karen Dorthea Pedersdatter [pige], 24, tjener Niels Træskomand i Vester Skjerninge Nørremark
1857, 28de November, Viet, Peder Jeppesen [ungkarl], 25, af Vester Skjerninge - hos faderen gaardmand Jeppe Mikaelsen ibid., Johanne Marie Hansen [pige], 22, af Vester Skjerninge - hos moderen Hans Bekgaards enke ibid.
1858, 8de Januar, Viet, Jens Jensen [ungkarl], 29, af Vester Skjerninge - hos faderen Jens Pedersen i Vester Skjerninge, Anne Kirstine Hansdatter [pige], 26, hjemme hos moderen Hans Degns enke ...gaard i Vester Skjerninge
1858, - [dato ikke indført], Viet, Ditlev Hansen [ungkarl], 42, af Østerskjerninge Ballen - hos faderen Ditlev Hansen indsidder ibid., Anne Marie Rasmusdatter [pige], 38, i Egense - hos Hans Pedersen Smed i Vesterskjerninge
1858, 29de April, Viet, Peder Nielsen [ungkarl], 22, tjener Hans Jacob Hansen Møller i Vesterskjerninge, Bodil Nielsdatter [pige], 25, tjenende møller D. Lau i Vestermølle Vester Skjerninge Sogn
1858, 28de Mai, Viet, Henrik Pedersen [ungkarl], 26, af Tvede Sogn - hos faderen snedker Peder Hansen ibid., Mette Kirstine Hansdatter [pige], 24, af Vester Skjerninge - hjemme hos stedfaderen Niels Hansen Pøl ibid.
1858, 4de Juni, Viet, Peder Hansen [huusmand, enkemand og træskomand], 49, af Ulbølle, Anne Marie Hansdatter [pige], 40, tjener gaardmand Peder Rasmussen i Vester Skjerninge
1858, 4de Juni, Viet, Lars Jensen [ungkarl], 43, søn af gaardmand Jens Larsen i Ulbølle - hos mandens enke ibid., Abelone Knudsen [pige], 23, datter af Knud Hansen Ladefoged i Vesterskjerninge
1858, 1ste October, Viet, Jens Nielsen [ungkarl], 33, søn af indsidder Niels Hansen i Egense Sogn, Gjertrud Kirstine Kristiansdatter [pige], 38, af Vester Skjerninge - hos gmd. Rasmus Sørensen i Vester Skjerninge
1858, 17de December, Viet, Kristen Hansen [ungkarl], 38, søn af Hans Hor..boe i Ulbølle Sogn, Karen Dorthea Hansen, 21, hos faderen Hans Sørensen i Vesterskjerninge
1859, 18de Marts, Viet, Jens Nielsen [enkemand], 33, søn af indsidder Niels Hansen i Egense Sogn, Anne Johanne Rasmusdatter [pige], 24, af Vester Skjerninge - hos faderen Rasmus Tømmermand i V. Skjerninge
1859, 9de September, Viet, Niels Andersen [ungkarl], 24, søn af Anders Nielsen Stage i Vester Skjerninge - tjener paa Nielstrup, Sofie Amalie Andersen [pige], 23, hos Rasmus Larsen her i sognet [Vester Skjerninge]
1859, 14de October, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl], 23, af Egense - tjener ibidem., Johanne Marie Frideriksdatter [enke], 28, i Vester Skjerninge - enke efter Jørgen Eriksens søn Anders
1859, 8de October, Viet, Jens Kristoffersen [ungkarl], 28, søn af afgangne Kristoffer Johansen i Vesterskjerninge, Anne Marie Jørgensdatter [pige], 34, datter af afgangne gaardmand Jørgen Rasmussen i Vesterskjerninge
1859, 15de October, Viet, Lars Nielsen [ungkarl], 37, søn af tømmermand Niels Knudsen i Ulbølle, Juliane Marie Hansdatter [pige], 34, datter af huusmand Hans Olesen i Vester Skjerninge
1860, 13 Juli, Viet, Hans Willumsen [enkemand og huusmand], 53, af Vesterskjerninge, Johanne Hansen [pige], 34, født paa Skarøe - nu p.t. opholder sig hos brudg. i Vester Skjerninge
1860, 3die August, Viet, Peder Møller Pedersen [ungkarl], 23, hos faderen gaardmand Peder Johan Pedersen i Vesterskjerninge, Maren Andersen [pige], 23, hos faderen gaardmand Anders Jakobsen i Vesterskjerninge
1860, 9de November, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 28, værende hos faderen huusmand Hans Rasmussen af Steenstrup, Anne Margrethe Jensen [pige], 27, datter af afgangne væver Jens Jørgensen i Vesterskjerninge
1861, 19de Januar, Viet, Anders Hansen [ungkarl], 26, hos moderen enke efter afgangne Hans Andersen Degn i Vester Skjerninge, Naomi Margrete Henriette Jørgensen [pige], 21, pleiedatter hos gaardmand Johan Jørgensen i Vester Skjerninge Sogn
1861, 16de Februar, Viet, Kristen Rasmussen [ungkarl], 39, søn af gaardmand Rasmus Andersen Degn i Ulbølle - hos samme ibid., Maren Jensen [pige], 31, hos moderen Jens Vævers enke i Vesterskjerninge
1861, 15de Februar, Viet, Hans Pedersen [ungkarl], 26, søn af hjulmand Peder Sørensen i Lunde Sogn, Christine Rasmussen [pige], 26, datter af Rasmus Kristensen Brandt i Vesterskjerninge
1861, 22de Februar, Viet, Peder Jørgen Jensen [ungkarl], 24, hos moderen Jens Vævers enke i Vesterskjerninge, Karen Hansen [pige], 22, hos moderen gaardmand Hans Bisgaards enke i Vesterskjerninge
1861, 23de Marts, Viet, Kristen Marqvardsen [ungkarl], 35, hos gaardmand Peder Hansen i Grønderup, Else Marie Rasmussen [enke], 23, enke efter afgangne Niels Olesen huusmand i Vester Skjerninge Sogn
1861, 27de April, Viet, Niels Pedersen [ungkarl], , af Østerhæsinge - fortiden i Egense - født 1819, Caroline Dorothea Nicolaisen [pige], , af Vester Skjerninge - født samme sted 1827
1861, 23de November, Viet, Niels Madsen [ungkarl, gaardmand], 34, i Mynderup, Karen Nielsdatter [pige], 31, hos faderen gaardmand Niels Mortensen i Vester Skjerninge
1861, 20de November, Viet, Niels Jensen Gammelgaard [ungkarl], 30, hos faderen Jens Tømmermand i Vester Skjerninge Sogn, Johanne Rasmussen [pige], 25, hos Knud Ladefoged gaardmand i sognet [Vester Skjerninge]
1861, 8de November, Viet, Kristian Hansen [ungkarl], 35, af Trunderup, Maren Larsen [pige], 30, i Vester Skjerninge - hos faderen Lars Væver i Nørre....
1862, 22de Februar, Viet, Jørgen Larsen [ungkarl], 39, tjener gaardmand Svend Aagesen, Anne Kirst. Bendtsen [pige], 29, hos huusmand Jøgen Povelsen i Vester Skjerninge
1862, 12 Juli, Viet, Hans Jensen [ungkarl], 26, af Dyernisse, Anne Katrine Kristoffersen [pige], 33, hos faderen i Nørremark i Vester Skjerninge Sogn
1862, 11de October, Viet, Jørgen Rasmussen [ungkarl], 26, af Steenstrup Sogn, Nikoline Sørensen [pige], 22, af Vester Skjerninge Sogn
1862, 7de November, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl], 37, tjenende i Hundstrup Sogn, Anne Kristoffersdatter [pige], 35, hos faderen Kristoffer Madsen i Vester Skjerninge
1862, 15 November, Viet, Mads Hansen [ungkarl], 28, af Ulbølle Nørremark, Bodil Kristensen [pige], 31, af Vester Skjerninge
1862, - [dato ikke indført], Viet, Hans Henrik Jespersen [ungkarl], 21, af Hundstrup, Marie Katrine Pedersen [pige], 27, i Vester Skjerninge - hos faderen Peder Skræder [Andersen]
1862, 26 April, Viet, Anders Rasmussen, 29, af Kogtved - tjenende i Svendborg, Christiane Severine Hansen [pige], 27, af Vester Skærninge
1863, 29 Mai, Viet, Knud Jørgen Hansen [ungkarl], 26, af Oure - tjenende i Vester Aaby, Johanne Nielsen [pige], , hos faderen Niels Jacobsen i Vester Skærninge
1863, 6 November, Viet, Rasmus Madsen [enkemand], 52, af Egense Sogn, Mette Marie Jensdatter [pige], 37, hos faderen boelsmand Jens Pedersen i Havemose i Vester Skjerninge
1863, 12 November, Viet, Henrik Eriksen [ungkarl], 25, af Ballen, Maren Nielsen [pige], 26, af Ulbølle
1864, 21 April, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 41, af Qværndrup, Abelone Rasmussen [pige], 19, af Nøisomhed
1864, 7 Mai, Viet, Ernst Peder Stytzer [sadelmager, enkemand], 51, i Vester Skærninge, Marie Elisabeth Nielsen [fraskilt], 44, af Vester Skærninge
1864, 17 September, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 36, af Korshavn - tjenende her i sognet [Vester Skjerninge], Anna Sophie Frederiksen [pige], 26, af Knarrebæk i Ollerup Sogn
1864, 15 October, Viet, Peder Jørgen Eriksen [ungkarl], 34, af Diernisse, Karen Sophie Nielsen [enke], 27, af Smallehavehuus i Vester Skærninge Sogn-enke efter hmd. Hans Nielsen
1864, 12 November, Viet, Rasmus Nielsen [enkemand], 34, af Syltemae, Johanne Sørensdatter [pige], 38, af Ollerup - tjenende paa Ringsgaarden i Ulbølle
1865, 24 Februar, Viet, Henrik Nielsen [ungkarl, skræder], 27, i Vester Skærninge Nørremark, Vilhelmine Jensen [pige], 26, af Ulbølle - fortiden i Vester Skjerninge
1865, 30 August, Viet, Mads Christensen [ungkarl, kjøbmand], 29, i Vester Skærninge, Rasmine Caroline Flindt [jomfru], 17, af Svendborg - opholdende sig i Vester Skærninge
1865, 6 October, Viet, Søren Hansen [ungkarl og huusmand], 43, af Vester Skærninge Nørremark, Maren Larsdatter [pige], 32, Vester Skærninge
1865, 11 November, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 36, af Egense, Karen Jensen [pige], 30, af Gammelgaard
1866, 5 Januar, Viet, Hans Mortensen [ungkarl], 26, af Ulbølle, Anna Margrete Rasmussen Møller [pige], 26, af Lindholm i Vester Skærninge
1865, 29 December, Viet, Frederik Johan Rasmussen [ungkarl], 27, Øster Skærninge, Maren Christophersen [pige], 28, af Dyrkenshuus
1866, 10 April, Viet, Peder Erhardt Marius Ramsing [lieutenant], 28, , Sophie Hedevig Utke [jomfru], 19, af Bernekilde
1866, 15 Juni, Viet, Hans Pedersen [enkemand, gaardmand], 55, af Vester Skærninge, Anna Kirstine Nicolaisen [pige], 33, af Ulbølle
1866, 3 August, Viet, Søren Christensen [enkemand, huusmand og væver], 55, af Vester Skærninge, Sara Marie Elisabeth Jørgensdatter [pige], 31, tjenende i Præstegaarden
1866, 21 December, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl], 26, af Vester Aabye - fortiden tjenende paa Rødkilde, Johanne Nielsen [ugift fruentimmer], 24, af Vester Skærninge
1867, 22 Februar, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl], 22, af Vester Skærninge, Mette Marie Pedersen [pige], 26, af Brydemagaard i Vester Skærninge
1867, 26 April, Viet, Niels Jensen [enkemand, gaardmand], 42, af Engholm i Vester Skærninge, Marie Cathrine Hansen [pige], 28, af Damgaard i Vester Skærninge
1867, 3 Mai, Viet, Hans Kristoffersen [ungkarl], 29, af Vester Skærninge, Lisbeth Kirstine Rasmussen [pige], 35, tjenende i Vester Skærninge
1867, - [dato ikke indført], Viet, Frederik Nielsen [ungkarl], 27, af Ollerup Skovmark, Sophie Jensen [enke], 26, af Sønderlunghuus - enke efter Jens Chr. Pedersen
1867, 18 Oktober, Viet, Rasmus Rasmussen Skov [ungkarl og dyrlæge], 27, af Ulbølle, Maren Andersen [pige], 25, af Vester Skærninger
1867, 15de November, Viet, Rasmus Jensen [enkemand], 43, af Pasop i Sørup Sogn, Johanne Marie Hansen [pige], 30, af Vester Skærninge
1867, 7de December, Viet, Theodor Olsen [ungkarl og murer], 29, af Veistrup, Abelone Nielsen [pige], 29, af Vester Skærninge
1867, 21de December, Viet, Peder Kristensen [ungkarl], 31, af Hundstrup, Marie Kirstine Hansen [pige], 26, af Vester Skærninge
1868, 26 Juni, Viet, Kristoffer Andersen [ungkarl], 57, af Vester Aaby - tjenende her [Vester Skærninge], Mette Marie Madsdatter [enke], 75, af Vester Skærninge
1868, 16 Oktober, Viet, Mads Jespersen [enkemand, huusmand], 56, af Syltemae, Karen Sophie Rasmussen [pige], 32, af Syltemae
1868, 30 Oktober, Viet, Lars Jensen [ungkarl], 34, af Vester Skjærninge, Anna Katrine Rasmussen Møller [pige], 27, af Vester Skjærninge
1868, 31 Oktober, Viet, Hans Pedersen [ungkarl og musikus], 24, af Svendborg, Mette Marie Rasmussen Møller [pige], 24, af Vester Skjærninge
1868, 14 November, Viet, Jørgen Knudsen [ungkarl], 27, af Ballen, Maren Nielsen [pige], 28, af Vester Skjærninge
1868, 19 November, Viet, Lars Jensen [ungkarl], 32, af Staagerup - Steenstrup Sogn, Maren Kirstine Kristensen [pige], 32, af Vester Skjærninge
1868, 22de December, Viet, Jens Hansen Bisgaard [ungkarl og gaardmand], 36, af Vester Skjærninge, Anna Margrete Carlsdatter [pige], 35, af Vester Skjærninge
1868, 30 December, Viet, Rasmus Larsen [enkemand, gaardmand], 28, paa Skaarup Mark, Maren Kirstine Knudsen [pige], 21, Æresager
1869, 5 Mai, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 27, Nørrebroby, Anna Kirstine Nikolaisen [enke], 36, af Holmested - enke efter Hans Pedersen
1869, 11 Mai, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 33, af Vester Aaby - tjenende paa Fuglesang, Marie Kirstine Mortensen [enke], 46, af Fuglesang - enke efter Johan Jørgensen
1869, 27 Mai, Viet, Peder Jakobsen [enkemand, husmand og skipper], 47, af Jakobsminde, Maren Pedersen [pige], 32, af Ulbølle - tjenende i Jakobsminde
1869, 9 September, Viet, Johan Henrik Halberg Clemmesen [ungkarl og kjøbmand], 28, af Svendborg, Catrine Georgine Eriksen [jomfru], 19, af Skjærninggaard
1869, 24de September, Viet, Johannes Nielsen [ungkarl, møllersvend], 34, i Vester Mølle, Anna Hansen [pige], 25, af Damgaard
1869, 4de Oktober, Viet, Jørgen Andersen [enkemand, husmand, hørsvinger], 46, i Vester Skjærninge, Anna Jensen [pige], 35, af Staagerup - opholdende sig i Vester Skjærninge
1869, 12 November, Viet, Jens Kristensen Møller [ungkarl, skomager], 36, i Vester Skjærninge, Julie Kirstine Svartz [pige], 37, af Steenstrup - opholdende sig i Vester Skjærninge
1869, 23 December, Viet, Anders Pedersen [ungkarl], 25, af Steenstrup, Sophie Lisbet Rasmussen [pige], 26, af Smallehave
1870, 8de Marts, Viet, Christian Sørensen [ungkarl], 31, af Ollerup - fortiden i Svendborg, Anne Dorthea Madsen [pige], 33, af Frørup - nu i Vester Skjerninge
1870, 17de April, Viet, Jørgen Martin Nielsen [ungkarl, styrmand], 31, af Thorø, Anne Sophie Larsen [pige], 21, af Vester Skjerninge
1870, 20de April, Viet, Lars Hansen Bisgaard [ungkarl], 30, af Vester Skjerninge, Maren Jeppesen [pige], 32, af Vester Skjerninge
1870, 4de Juni, Viet, Peder Christian Heidemann [ungkarl, snedker], 29, af Svendborg, Anne Marie Larsen [pige], 29, af Vester Skjerninge
1870, 5te November, Viet, Hans Andreas Hansen [ungkarl], 27, af Spanget, Anne Cathrine Larsen [pige], 27, af Vester Skjerninge
1871, 13de Mai, Viet, Knud Pedersen [ungkarl], 27, af Øster Skjerninge, Bodil Marie Hansen [pige], 28, af Vester Skjerninge
1871, 20de Mai, Viet, Anders Nielsen [ungkarl], 27, af Vester Skjerninge, Mette Marie Christiansen [pige], 27,
1871, 4de November, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl, skomager], 35, af Vester Skjerninge, Anne Lisbeth Jeppesen [pige], 30, af Vester Skjerninge
1871, 11te November, Viet, Hans Christensen Møller [ungkarl, sadelmager], 36, af Vester Skjerninge, Anne Jensen [pige], 21, af Vester Skjerninge
1872, 31te Maj, Viet, Morten Nielsen [ungkarl, skomager], 30, af Vester Skjerninge, Rasmine Andersen [pige], 22, af Vester Skjerninge
1872, 22de Maj, Viet, Christian Hansen [ungkarl, væver], 39, af Vester Skjerninge, Karen Jeppesen [pige], 37, af Vester Skjerninge
1872, 14de Juni, Viet, Jens Nielsen [ungkarl, smedesvend], 28, af Ulbølle, Hansine Hansen [pige], 22, af Vester Skjerninge
1872, 16de Juni, Viet, Peder Pedersen [ungkarl], 50, af Vester Skjerninge, Anne Marie Johansen [pige], 39, af Vester Skjerninge
1872, 12te Juli, Viet, Thomas Larsen [ungkarl], 26, af Vester Skjerninge, Maren Hansen [pige], 30, af Damgaard i Vester Skjerninge Sogn
1872, 20de Juli, Viet, Lars Nielsen [ungkarl], 30, af Vester Skjerninge, Anne Johansen [pige], 27, af Vester Skjerninge
1872, 21 September, Viet, Joachim Christen Klindt [skolelærer], 33, af Vester Skjerninge, Henriette Christine Lau [jomfru], 20, af Vester Mølle
1872, 11 October, Viet, Frands Bertelsen [ungkarl], 44, af Vester Skjerninge, Maren Rasmusdatter [pige], 43, af Vester Skjerninge
1872, 15 November, Viet, Peder Ditlevsen [ungkarl], 27, af Ulbølle, Karen Sophie Madsen [pige], 27, af Rønnekjærsgaard i Vester Skjerninge
1872, 16de November, Viet, Christen Pedersen [ungkarl], 29, af Ulbølle, Anne Lovise Madsen [pige], 23, af Rønnekjærsgaard i Vester Skjerninge
1873, 10 Januar, Viet, Christian Nielsen [enkemand, indsidder], 57, af Ollerup, Marie Cathrine Sørensen [pige], 53, af Vester Skjerninge
1873, 14 Marts, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl], 29, af Vester Skjerninge - født 1843, Karen Hansen [pige], , af Bøjlesgaard - født 1847 Bøjlesgaard i Vester Skjerninge
1873, 29 April, Viet, Peder Frederiksen [ungkarl], , af Vester Skjerninge - født 1849, Anne Hansen [enke], , af Vester Skjerninge - født 1844 - enke efter smed Peder Hansen
1873, 20 April, Viet, Hans Peder Nielsen [ungkarl, kudsk], , paa Holstenshus i Diernisse Sogn - født 1843, Pouline Jørgensen [pige], , af Vester Skjerninge - født 1843
1873, 21 Maj, Viet, Peder Jensen [ungkarl], , tjenende paa Ringsgaard i Ulbølle Sogn - født 1843, Karen Hansen [pige], , af Vester Skjerninge - født 1848
1873, 8 November, Viet, Christian Clausen [enkemand, murer], , af Vester Hæsinge - født 1832, Anne Cathrine Rasmussen [pige], , af Vester Skjerninge - født 1844
1873, 6te November, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl, bødker], , af Østerskjerninge - født 1841, Karen Rasmussen [pige], , af Vester Skjerninge - født 1846
1873, 7de November, Viet, Hans Madsen Jensen [ungkarl, gaardmand], , af Gl. Bernekilde - født 1846, Juliane Nielsen [pige], , af Vester Skjerninge - født 1850
1873, 26de November, Viet, Jens Rasmussen [enkemand, husmand], , af Vester Skjerninge - født 1827, Karen Marie Jensen [pige], , af Vester Skjerninge - født 1834
1873, 20de December, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl], , af Lehnskov i Egense Sogn - født 1847, Anne Marie Jacobsen [pige], , af Vester Skjerninge - født 1839
1873, 30 December, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl, tømrer], , af Vester Skjerninge - født 1841, Maren Hansen [pige], , af Vester Skjerninge - født 1839
1874, 3die Januar, Viet, Jacob Christophersen [ungkarl, bager], , af Vester Skjerninge - født 1839, Johanne Christine Rasmussen [pige], , af Vester Skjerninge - født 1842