Vester Skerninge, 1851-1873, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1851-1873, Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1851, 2111, Jens Sørensen, ungkarl, 33, tjener paa Rødkilde og pige Karen Rasmussen, 29, hos moderen Rasmus Høis enke, Vesterskjerninge
1851, 2811, Povel Jakobsen, ungkarl, 43, tjener paa Vesterskjerninge Kroe og enke Mette Katr. Eriksdatter, 49, hos moderen Erik Kristensens enke, Nørremark
1851, 1212, Jakob Olesen Janke, snedker, 36, Vesterskjerninge og pige Kirstine Hansen, 24, hos Rasmus Madsens enke, Vesterskjerninge
1852, 1902, Knud Nielsen, ungkarl, 36, søn af boelsmand Niels Knudsen, Ulbølle, tjener paa Hvidkilde og pige Adamine Mogensdatter, 34, hjemme hos faderen huusmand Mogens Rasmussen, Vesterskjerninge
1852, 1604, Niels Jørgensen, ungkarl, 36, søn af indsidder Jørgen Nielsen, Egense, tjener i Svendborg og pige Anne Marie Hansdatter, 29, datter af Hans Madsen Piil, Vesterskjerninge
1852, 2310, Niels Jensen, ungkarl, 28, Staagerup, nu eier af Hans Jørg. Sørensens boelsted, Nørremark og pige Anne Katrine Hansdatter, 22, hos sin fader Hans Jørg. Sørensen, Vesterskjerninge Sogn
1852, 2910, Rasmus Pedersen, ungkarl, 33, søn af gaardmand Peder Pallesen, Dongshøirup og pige Karen Rasmusdatter, 33, Vesterskjerninge, datter af huusmand Rasmus Larsen, Syltetorn
1853, 0602, Christian Nielsen, ungkarl, 28, Svendborg, søn af arbeidsmand Niels Kristensen, Kallundborg og pige Mette Katrine Jørgensdatter, 31, datter af indsidder Jørgen Jørgensen Svelmøe, Vesterskjerninge
1853, 1803, Hans Henriksen, ungkarl, 20, hos faderen huusmand Henrik Hansen, Vesterskjerninge og pige Anne Marie Hansdatter, 31, hos faderen Hans Schroll, Ulbølle
1853, 2804, Hans Nielsen, ungkarl, murer og eier, 38, af Ole Vævers enkes huus, Vesterskjerninge Sogn og pige Johanne Olesdatter, 32, tjener paa Vesterskjerninge Kroe
1853, 1011, Kristen Dideriksen, enkemand og indsidder, 55, Vesterskjerninge og enke Karen Rasmusdatter, 62, Vesterskjerninge, (efter tambour Hans Madsen)
1853, 1609, Jens Nielsen, skrædermester, 27, Faaborg og pige Anne Marie Jørgensdatter, 25, hjemme hos forældrene, datter af huusmand Jørgen Ritter, Hanemosehuus
1853, 0610, Peder Kristian Nikolaisen, enkemand og huusmand, 43, Ulbølle og pige Johanne Pedersdatter, 42, hos Johan Schroll, Vesterskjerninge
1853, 1211, Ole Kristian Hansen, ungkarl, 31, hos faderen huusmand Hans Olesen, Vesterskjerninge og pige Karen Pedersdatter, 37, tjener Ole Huus, Vesterskjerninge
1853, 1011, Lars Pedersen, enkemand og huusmand, 42, Æblemose, Vesterskjerninge Sogn og pige Kirstine Sofia Nielsdatter, 33, hos faderen huusmand Niels Pedersen, Nørremark, Vesterskjerninge
1853, 1612, Mads Jensen, ungkarl, 26, Steenstrup og pige Anne Susanne Albertsdatter, 31, hos broderen bødker Rasmus Albertsen. Vester Skjerninge
1854, 0302, Jørgen Jørgensen, ungkarl, 30, tjenende i Vestermølle og jomfru Birgitte Marie Møller, 31, Vester Mølle
1854, 1202, Anders Jørgensen, ungkarl, 24, hjemme hos moderen Jørgen Eriksens enke, Vester Skjerninge og pige Johanne Marie Frideriksen, 22, tjener Rasmus Træskomand, Vester Skjerninge
1854, 0309, Jakob Johansen Møller, møllebestyrer, 35, Tvedestrand, Norge, søn af møller Johan J. Rasmussen, Vestermølle og jomfru Ingeborg Helene Johnsen, 38, Vesterskjerninge, datter af skipper Halvor Johnsen Rangenæs, Holt, Norge
1854, 2610, Mads Hansen, ungkarl, 40, tjener i Svendborg, søn af Anne Madsdatter, Langaae og pige Catrine Jakobsen Stützer, 50, hos broderen Peter Stützer, Vester Skjerninge
1854, 1711, Hans Nielsen, ungkarl, 28, tjener i Gundstrup Mølle og pige Anne Jensdatter, 24, hos faderen Jens Væver, Vesterskjerninge
1854, 0810, Mikkel Sørensen, ungkarl, 33, hos huusmand Lars Nielsen Smed, Vesterskjerninge og pige Anne Sofie Hansdatter, 24, hos huusmand Lars Nielsen, Vesterskjerninge
1855, 1702, Kristen Larsen, ungkarl, skrædder og eier, 33, Ollerup, af Jak. Andersens huus, Vester Skjerninge og enke Anne Marie Hansdatter, 32, Vester Skjerninge
1855, 2004, Anders Clausen, ungkarl, 32, Aastrup Mark, huussted i Ulbølle og pige Maren Pedersdatter, 28, Vester Skjerninge
1856, 2305, Kristen Olesen, ungkarl og gaardmand, 38, Vester Skjerninge, broder til forrige afdøde mand og enke Else Kristoffersdatter, 32, Vester Skjerninge
1856, 2806, Rasmus Jensen, ungkarl og boelsmand, 31, Vesteraabye og pige Else Kirstine Jørgensdatter, 29, hos broderen Johan Jørgensen, Vester Skjerninge Sogn
1856, 1807, Friderik Ludolf Stützer, sadelmager og eier et huus, 39, Lunde Sogn og pige Anne Marie Jeppesdatter, 37, hos faderen Jeppe Mikaelsen, Vester Skjerninge
1856, 1107, Søren Pedersen, enkemand, 37, hos sin fader gaardmand Peder Sørensen, Vester Skjerninge og pige og tjenestepige Karen Rasmusdatter, 29, hos gaardmand Ped. Sørensen, Vester Skjerninge
1856, 1511, Niels Espersen, ungkarl og huusmand efter faderen, 28, Staagerup og pige Karen Sørensen, 28, hos stedfaderen Ole Olesen, Vester Skjerninge
1856, 0711, Niels Jørgensen, ungkarl, 28, hos faderen huusmand Jørgen Jørgensen, Lunghuus, Vester Skjerninge og pige Maren Kristensdatter, 25, hos moderen Kristen Kjergaards enke, Vesterskjerninge
1856, 1912, Jens Jørgen Knudsen, ungkarl, 32, Ulbølle, tjener paa Rødkilde og pige Anne Johanne Andersdatter, 39, Vester Skjerninge
1857, 0901, Mads Larsen, smedesvend, 34, hos enken i Vester Skjerninge og enke Karen Madsdatter, 32, (efter bemeldte smedesvends broder), Vester Skjerninge
1857, 0606, Jakob Nikolaisen, ungkarl og fæster, 33, Vesteraabye, af godset Leerdal, Vester Skjerninge Sogn og enke Maren Andersdatter, 55, i huuset Leerdal, Vester Skjerninge Sogn
1857, 2305, Anders Andersen, ungkarl, 33, Vester Skjerninge, hos faderen ... Anders Gammelgaard og pige Anne Katrine Knudsdatter 23, hos faderen Knud Ladefoged, Vester Skjerninge
1857, 1306, Mikael Jørgensen, ungkarl, 28, Kirkebye, hos faderen gaardmand Jørgen Hansen, Egebjerg og pige Karen Jørgensdatter, 30, datter af gaardmand Jørgen Rasmussen, Vesterskjerninge
1857, 0407, Peder Pedersen, ungkarl, 22, Østerskjerninge, hjemme hos faderen hjulmand Peder Knudsen og pige Maren Madsdatter, 29, hos moderen Mads Rasmussens enke, Vesterskjerninge
1857, 1809, Johan Kristoffersen, ungkarl, 29, Vesterskjerninge, hjemme hos stedfaderen Rasmus Brandt, Bøilesgaard og pige Maren Pedersdatter, 28, hjemme hos faderen gaardmand Peder Rasmussen, i Nummegaard, Vesterskjerninge
1857, 2011, Jens Nielsen, ungkarl, 25, hjemme hos faderen Niels Rasmussen, Egebjerg og pige, Maren Sørensdatter, 28, hos stedfaderen gaardmand Ole Olesen, Vester Skjerninge
1857, 0611, Peter Hansen, enkemand, murer og eier af et huus, 30, Lunde Sogn og pige Hansine Madsdatter, 35, tjener i Præstegaarden, Vester Skjerninge Sogn
1857, 0611, Hans Henrik Nielsen, ungkarl, 27, Vesteraabye, fæster af et huus i Peirup Bye og pige Karen Dorthea Pedersdatter, 24, tjener Niels Træskomand, Vester Skjerninge Nørremark
1857, 2811, Peder Jeppesen, ungkarl, 25, hos faderen gaardmand Jeppe Mikaelsen, Vester Skjerninge og pige Johanne Marie Hansen, 22, hos moderen Hans Bekgaards enke, Vester Skjerninge
1858, 0801, Jens Jensen, ungkarl, 29, hos faderen Jens Pedersen, Vester Skjerninge og pige Anne Kirstine Hansdatter, 26, hjemme hos moderen Hans Degns enke, Danesgaard, Vester Skjerninge
1858, - [dato ikke indført], Ditlev Hansen, ungkarl, 42, hos faderen indsidder Ditlev Hansen, Østerskjerninge Ballen og pige Anne Marie Rasmusdatter, 38, Egense, hos Hans Pedersen Smed, Vesterskjerninge
1858, 2904, Peder Nielsen, ungkarl, 22, tjener Hans Jacob Hansen Møller, Vesterskjerninge og pige Bodil Nielsdatter, 25, tjenende møller D. Lau, Vestermølle, Vester Skjerninge Sogn
1858, 2805, Henrik Pedersen, ungkarl, 26, hos faderen snedker Peder Hansen, Tvede Sogn og pige Mette Kirstine Hansdatter, 24, hjemme hos stedfaderen Niels Hansen Pøl, Vester Skjerninge
1858, 0406, Peder Hansen, enkemand, huusmand og træskomand, 49, Ulbølle og pige Anne Marie Hansdatter, 40, tjener gaardmand Peder Rasmussen, Vester Skjerninge
1858, 0406, Lars Jensen, ungkarl, 43, hos faderen gaardmand Jens Larsens enke, Ulbølle og pige Abelone Knudsen, 23, datter af Knud Hansen Ladefoged, Vesterskjerninge
1858, 0110, Jens Nielsen, ungkarl, 33, søn af indsidder Niels Hansen, Egense Sogn og pige Gjertrud Kirstine Kristiansdatter, 38, hos gaardmand Rasmus Sørensen, Vester Skjerninge
1858, 1712, Kristen Hansen, ungkarl, 38, søn af Hans Horneboe, Ulbølle Sogn, Karen Dorthea Hansen, 21, hos faderen Hans Sørensen i Vesterskjerninge
1859, 1803, Jens Nielsen, enkemand, 33, søn af indsidder Niels Hansen, Egense Sogn og pige, Anne Johanne Rasmusdatter, 24, af Vester Skjerninge, hos faderen Rasmus Tømmermand, Vester Skjerninge
1859, 0909, Niels Andersen, ungkarl, 24, søn af Anders Nielsen Stage, Vester Skjerninge, tjener paa Nielstrup og pige Sofie Amalie Andersen, 23, hos Rasmus Larsen, her i sognet
1859, 1410, Jens Rasmussen, ungkarl, 23, Egense, tjener sammesteds og enke Johanne Marie Frideriksdatter, 28, Vester Skjerninge, (efter Jørgen Eriksens søn Anders)
1859, 0810, Jens Kristoffersen, ungkarl, 28, søn af afgangne Kristoffer Johansen, Vesterskjerninge og pige Anne Marie Jørgensdatter, 34, datter af afgangne gaardmand Jørgen Rasmussen, Vesterskjerninge
1859, 1510, Lars Nielsen, ungkarl, 37, søn af tømmermand Niels Knudsen, Ulbølle og pige Juliane Marie Hansdatter, 34, datter af huusmand Hans Olesen, Vester Skjerninge
1860, 1307, Hans Willumsen, enkemand og huusmand, 53, Vesterskjerninge og pige Johanne Hansen, 34, født paa Skarøe, nu p.t. opholder sig hos brudgommen
1860, 0308, Peder Møller Pedersen, ungkarl, 23, hos faderen gaardmand Peder Johan Pedersen, Vesterskjerninge og pige Maren Andersen, 23, hos faderen gaardmand Anders Jakobsen, Vesterskjerninge
1860, 0911, Rasmus Hansen, ungkarl, 28, hos faderen huusmand Hans Rasmussen, Steenstrup og pige Anne Margrethe Jensen, 27, datter af afgangne væver Jens Jørgensen, Vesterskjerninge
1861, 1901, Anders Hansen, ungkarl, 26, hos moderen afgangne Hans Andersen Degns enke, Vester Skjerninge og pige Naomi Margrete Henriette Jørgensen, 21, pleiedatter hos gaardmand Johan Jørgensen, Vester Skjerninge Sogn
1861, 1602, Kristen Rasmussen, ungkarl, 39, hos faderen gaardmand Rasmus Andersen Degn, Ulbølle og pige Maren Jensen, 31, hos moderen Jens Vævers enke, Vesterskjerninge
1861, 1502, Hans Pedersen, ungkarl, 26, søn af hjulmand Peder Sørensen, Lunde Sogn og pige Christine Rasmussen, 26, datter af Rasmus Kristensen Brandt, Vesterskjerninge
1861, 2202, Peder Jørgen Jensen, ungkarl, 24, hos moderen Jens Vævers enke, Vesterskjerninge og pige Karen Hansen, 22, hos moderen gaardmand Hans Bisgaards enke, Vesterskjerninge
1861, 2303, Kristen Marqvardsen, ungkarl, 35, hos gaardmand Peder Hansen, Grønderup og enke Else Marie Rasmussen, 23, (efter huusmand Niels Olesen), Vester Skjerninge Sogn
1861, 2704, Niels Pedersen, ungkarl, Østerhæsinge, for tiden i Egense, født 1819 og pige Caroline Dorothea Nicolaisen, Vester Skjerninge, født 1827 samme sted
1861, 2311, Niels Madsen, ungkarl og gaardmand, 34, Mynderup og pige Karen Nielsdatter, 31, hos faderen gaardmand Niels Mortensen, Vester Skjerninge
1861, 2011, Niels Jensen Gammelgaard, ungkarl, 30, hos faderen Jens Tømmermand, Vester Skjerninge Sogn og pige Johanne Rasmussen, 25, hos Knud Ladefoged gaardmand, Vester Skjerninge
1861, 0811, Kristian Hansen, ungkarl, 35, Trunderup og pige Maren Larsen, 30, Vester Skjerninge, hos faderen Lars Væver, Nørremark
1862, 2202, Jørgen Larsen, ungkarl, 39, tjener gaardmand Svend Aagesen og pige Anne Kirst. Bendtsen, 29, hos huusmand Jøgen Povelsen, Vester Skjerninge
1862, 1207, Hans Jensen, ungkarl, 26, Djernisse og pige Anne Katrine Kristoffersen, 33, hos faderen, Nørremark, Vester Skjerninge Sogn
1862, 1110, Jørgen Rasmussen, ungkarl, 26, Steenstrup Sogn og pige Nikoline Sørensen, 22, Vester Skjerninge Sogn
1862, 0711, Rasmus Andersen, ungkarl, 37, tjenende i Hundstrup Sogn og pige Anne Kristoffersdatter, 35, hos faderen Kristoffer Madsen, Vester Skjerninge
1862, 1511, Mads Hansen, ungkarl, 28, Ulbølle Nørremark og pige Bodil Kristensen, 31, Vester Skjerninge
1862, - [dato ikke indført], Hans Henrik Jespersen, ungkarl, 21, Hundstrup og pige Marie Katrine Pedersen, 27, Vester Skjerninge, hos faderen Peder Skræder [Andersen]
1862, 2604, Anders Rasmussen, 29, af Kogtved, tjenende i Svendborg og pige Christiane Severine Hansen, 27, Vester Skærninge,
1863, 2905, Knud Jørgen Hansen, ungkarl, 26, Oure, tjenende i Vester Aaby og pige Johanne Nielsen, 27, hos faderen Niels Jacobsen, Vester Skærninge
1863, 0611, Rasmus Madsen, enkemand, 52, Egense Sogn og pige Mette Marie Jensdatter, 37, hos faderen boelsmand Jens Pedersen, Havemose, Vester Skjerninge
1863, 1211, Henrik Eriksen, ungkarl, 25, Ballen og pige Maren Nielsen, 26, Ulbølle
1864, 2104, Rasmus Hansen, ungkarl, 41, Qværndrup og pige Abelone Rasmussen, 19, Nøisomhed
1864, 0705, Ernst Peder Stytzer, enkemand og sadelmager, 51, Vester Skærninge og frskilt Marie Elisabeth Nielsen, 44, Vester Skærninge
1864, 1709, Rasmus Hansen, ungkarl, 36, Korshavn, tjenende her i sognet og pige Anna Sophie Frederiksen, 26, Knarrebæk, Ollerup Sogn
1864, 1510, Peder Jørgen Eriksen, ungkarl, 34, Diernisse og enke Karen Sophie Nielsen, 27, Smallehavehuus, Vester Skærninge Sogn, (efter huusmand Hans Nielsen)
1864, 1211, Rasmus Nielsen, enkemand, 34, Syltemae og pige Johanne Sørensdatter, 38, Ollerup, tjenende paa Ringsgaarden, Ulbølle
1865, 2402, Henrik Nielsen, ungkarl og skrædder, 27, Vester Skærninge, Nørremark og pige Vilhelmine Jensen, 26, Ulbølle, fortiden i Vester Skjerninge
1865, 3008, Mads Christensen, ungkarl og kjøbmand, 29, Vester Skærninge og jomfru Rasmine Caroline Flindt, 17, Svendborg, opholdende sig i Vester Skærninge
1865, 0610, Søren Hansen, ungkarl og huusmand, 43, Vester Skærninge, Nørremark og pige Maren Larsdatter, 32, Vester Skærninge
1865, 1111, Hans Hansen, ungkarl, 36, Egense og pige Karen Jensen, 30, Gammelgaard
1866, 0501, Hans Mortensen, ungkarl, 26, Ulbølle og pige Anna Margrete Rasmussen Møller, 26, Lindholm, Vester Skærninge
1865, 2912, Frederik Johan Rasmussen, ungkarl, 27, Øster Skærninge og pige Maren Christophersen, 28, Dyrkenshuus
1866, 1004, Peder Erhardt Marius Ramsing, lieutenant, 28 og jomfru Sophie Hedevig Utke, 19, Bernekilde
1866, 1506, Hans Pedersen, enkemand og gaardmand, 55, Vester Skærninge og pige Anna Kirstine Nicolaisen, 33, Ulbølle
1866, 0308, Søren Christensen, enkemand, huusmand og væver, 55, Vester Skærninge og pige Sara Marie Elisabeth Jørgensdatter, 31, tjenende i Præstegaarden
1866, 2112, Jørgen Hansen, ungkarl, 26, Vester Aabye, fortiden tjenende paa Rødkilde og ugift fruentimmer Johanne Nielsen, 24, Vester Skærninge
1867, 2202, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 22, Vester Skærninge og pige Mette Marie Pedersen, 26, Brydemagaard, Vester Skærninge
1867, 2604, Niels Jensen, enkemand og gaardmand, 42, Engholm, Vester Skærninge og pige Marie Cathrine Hansen, 28, Damgaard. Vester Skærninge
1867, 0305, Hans Kristoffersen, ungkarl, 29, Vester Skærninge og pige Lisbeth Kirstine Rasmussen, 35, tjenende i Vester Skærninge
1867, - [dato ikke indført], Frederik Nielsen, ungkarl, 27, Ollerup Skovmark og enke Sophie Jensen, 26, Sønderlunghuus, (efter Jens Chr. Pedersen)
1867, 1810, Rasmus Rasmussen Skov, ungkarl og dyrlæge, 27, Ulbølle og pige Maren Andersen, 25, Vester Skærninge
1867, 1511, Rasmus Jensen, enkemand, 43, Pasop, Sørup Sogn og pige Johanne Marie Hansen, 30, Vester Skærninge
1867, 0712, Theodor Olsen, ungkarl og murer, 29, Veistrup og pige Abelone Nielsen, 29, Vester Skærninge
1867, 2112, Peder Kristensen, ungkarl, 31, Hundstrup og pige Marie Kirstine Hansen, 26, Vester Skærninge
1868, 2606, Kristoffer Andersen, ungkarl, 57, Vester Aaby, tjenende her og enke Mette Marie Madsdatter, 75, Vester Skærninge
1868, 1610, Mads Jespersen, enkemand og huusmand, 56, Syltemae og pige Karen Sophie Rasmussen, 32, Syltemae
1868, 3010, Lars Jensen, ungkarl, 34, Vester Skjærninge og pige Anna Katrine Rasmussen Møller, 27, Vester Skjærninge
1868, 3110, Hans Pedersen, ungkarl og musikus, 24, Svendborg og pige Mette Marie Rasmussen Møller, 24, Vester Skjærninge
1868, 1411, Jørgen Knudsen, ungkarl, 27, Ballen og pige Maren Nielsen, 28, Vester Skjærninge
1868, 1911, Lars Jensen, ungkarl, 32, Staagerup, Steenstrup Sogn og pige Maren Kirstine Kristensen, 32, Vester Skjærninge
1868, 2212, Jens Hansen Bisgaard, ungkarl og gaardmand, 36, Vester Skjærninge og pige Anna Margrete Carlsdatter, 35, Vester Skjærninge
1868, 3012, Rasmus Larsen, enkemand og gaardmand, 28, Skaarup Mark og pige Maren Kirstine Knudsen, 21, Æresager
1869, 0505, Hans Rasmussen, ungkarl, 27, Nørrebroby og enke Anna Kirstine Nikolaisen, 36, Holmested, (efter Hans Pedersen)
1869, 1105, Hans Hansen, ungkarl, 33, Vester Aaby, tjenende paa Fuglesang og enke Marie Kirstine Mortensen, 46, Fuglesang, (efter Johan Jørgensen)
1869, 2705, Peder Jakobsen, enkemand, husmand og skipper, 47, Jakobsminde og pige Maren Pedersen, 32, Ulbølle, tjenende i Jakobsminde
1869, 0909, Johan Henrik Halberg Clemmesen, ungkarl og kjøbmand, 28, Svendborg og jomfru Catrine Georgine Eriksen, 19, Skjærninggaard
1869, 2409, Johannes Nielsen, ungkarl og møllersvend, 34, Vester Mølle og pige Anna Hansen, 25, Damgaard
1869, 0410, Jørgen Andersen, enkemand, husmand og hørsvinger, 46, Vester Skjærninge og pige Anna Jensen, 35, Staagerup, opholdende sig i Vester Skjærninge
1869, 1211, Jens Kristensen Møller, ungkarl og skomager, 36, Vester Skjærninge og pige Julie Kirstine Svartz, 37, Steenstrup, opholdende sig i Vester Skjærninge
1869, 2312, Anders Pedersen, ungkarl, 25, Steenstrup og pige Sophie Lisbet Rasmussen, 26, Smallehave
1870, 0803, Christian Sørensen, ungkarl, 31, Ollerup, fortiden i Svendborg og pige Anne Dorthea Madsen, 33, Frørup, nu i Vester Skjerninge
1870, 1704, Jørgen Martin Nielsen, ungkarl og styrmand, 31, Thorø og pige Anne Sophie Larsen, 21, Vester Skjerninge
1870, 2004, Lars Hansen Bisgaard, ungkarl, 30, Vester Skjerninge og pige Maren Jeppesen, 32, Vester Skjerninge
1870, 0406, Peder Christian Heidemann, ungkarl og snedker, 29, Svendborg og pige Anne Marie Larsen, 29, Vester Skjerninge
1870, 0511, Hans Andreas Hansen, ungkarl, 27, Spanget og pige Anne Cathrine Larsen, 27, Vester Skjerninge
1871, 1305, Knud Pedersen, ungkarl, 27, Øster Skjerninge og pige Bodil Marie Hansen, 28, Vester Skjerninge
1871, 2005, Anders Nielsen, ungkarl, 27, Vester Skjerninge og pige Mette Marie Christiansen, 27, Vester Skjerninge
1871, 0411, Niels Rasmussen, ungkarl og skomager, 35, Vester Skjerninge og pige Anne Lisbeth Jeppesen, 30, Vester Skjerninge
1871, 1111, Hans Christensen Møller, ungkarl og sadelmager, 36, Vester Skjerninge og pige Anne Jensen, 21, Vester Skjerninge
1872, 3105, Morten Nielsen, ungkarl og skomager, 30, Vester Skjerninge og pige Rasmine Andersen, 22, Vester Skjerninge
1872, 2205, Christian Hansen, ungkarl og væver, 39, Vester Skjerninge og pige Karen Jeppesen, 37, Vester Skjerninge
1872, 1406, Jens Nielsen, ungkarl og smedesvend, 28, Ulbølle og pige Hansine Hansen, 22, Vester Skjerninge
1872, 1606, Peder Pedersen, ungkarl, 50, Vester Skjerninge og pige Anne Marie Johansen, 39, Vester Skjerninge
1872, 1207, Thomas Larsen, ungkarl, 26, Vester Skjerninge og pige Maren Hansen, 30, Damgaard, Vester Skjerninge Sogn
1872, 2007, Lars Nielsen, ungkarl, 30, Vester Skjerninge og pige Anne Johansen, 27, Vester Skjerninge
1872, 2109, Joachim Christen Klindt, skolelærer, 33, Vester Skjerninge og jomfru Henriette Christine Lau, 20, Vester Mølle
1872, 1110, Frands Bertelsen, ungkarl, 44, Vester Skjerninge og pige Maren Rasmusdatter, 43, Vester Skjerninge
1872, 1511, Peder Ditlevsen, ungkarl, 27, Ulbølle og pige Karen Sophie Madsen, 27, Rønnekjærsgaard, Vester Skjerninge
1872, 1611, Christen Pedersen, ungkarl, 29, Ulbølle og pige Anne Lovise Madsen, 23, Rønnekjærsgaard, Vester Skjerninge
1873, 1001, Christian Nielsen, enkemand og indsidder, 57, Ollerup og pige Marie Cathrine Sørensen, 53, Vester Skjerninge
1873, 1403, Peder Rasmussen, ungkarl, 29, Vester Skjerninge, født 1843 og pige Karen Hansen, Bøjlesgaard, født 1847 Bøjlesgaard, Vester Skjerninge
1873, 2904, Peder Frederiksen, ungkarl, Vester Skjerninge, født 1849 og enke Anne Hansen, Vester Skjerninge, født 1844, (efter smed Peder Hansen)
1873, 2004, Hans Peder Nielsen, ungkarl og kudsk, Holstenshus, Diernisse Sogn, født 1843 og pige Pouline Jørgensen, Vester Skjerninge, født 1843
1873, 2105, Peder Jensen, ungkarl, tjenende paa Ringsgaard, Ulbølle Sogn, født 1843 og pige Karen Hansen, Vester Skjerninge, født 1848
1873, 0811, Christian Clausen, enkemand og murer, Vester Hæsinge, født 1832 og pige Anne Cathrine Rasmussen, Vester Skjerninge, født 1844
1873, 0611, Niels Jørgensen, ungkarl og bødker, Østerskjerninge, født 1841 og pige Karen Rasmussen, Vester Skjerninge, født 1846
1873, 0711, Hans Madsen Jensen, ungkarl og gaardmand, Gl. Bernekilde, født 1846 og pige Juliane Nielsen, Vester Skjerninge, født 1850
1873, 2611, Jens Rasmussen, enkemand og husmand, Vester Skjerninge, født 1827 og pige Karen Marie Jensen, Vester Skjerninge, født 1834
1873, 2012, Niels Rasmussen, ungkarl, Lehnskov, Egense Sogn, født 1847 og pige Anne Marie Jacobsen, Vester Skjerninge, født 1839
1873, 3012, Rasmus Pedersen, ungkarl og tømrer, Vester Skjerninge, født 1841 og pige Maren Hansen, Vester Skjerninge, født 1839
1874, 0301, Jacob Christophersen, ungkarl og bager, Vester Skjerninge, født 1839 og pige Johanne Christine Rasmussen, Vester Skjerninge, født 1842