Espe, 1879-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1879-1891, Espe sogn, Sallinge herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1879, 2907, 0408, Hans Larsen, gaardmand, 72, i Espe. Født i Espe. Søn af gaardmand Lars Larsen
1880, 1403, 1903, Christian Henriksen, tjenestekarl, 20, paa Fjellebro
1880, 2403, 2703, Rasmus Rasmussen, husmand, 52, paa Espe Mark
1880, 2204, 2504, Hans Carl Hansen, 2 og 4 maaneder, søn af husmand og væver Rasmus Hansen, af Espe
1880, 2404, 0205, Niels Nielsen, 1½ døgn, søn af ugift Anne Margrethe Nielsen
1880, 0506, 1206, Morten Pedersen Skytte, gaardmand, 75½, paa Espe Mark. Født i Vesterhæsinge. Søn af kroejer Peder Hansen Skytte
1880, 1308, 2008, Anders Nielsen, husmand og bødker, 63, paa Espe Mark
1881, 0802, 1402, Emil Peter Johansen, 16 og 3 maaneder, søn af afdøde dugmager Hans Johansen, i Espe
1881, 2502, 0303, Hans Larsen, aftægtsmand, 79, i Findinge
1881, 0904, 1404, Udøbt dreng, ½ døgn, søn af ugift fruentimmer Ane Marie Rasmussen, paa Espe Mark
1881, 0507, 1107, Jens Larsen, aftægtsmand, 76, paa Espe Højlod
1881, 0807, 1307, Erik Kristian Georg Hansen, 5 maaneder, søn af bager Niels Hansen, af Espe
1881, -, 0212, 2 dødfødte drenge (tvillinger), sønner af husmand og smed Anders Jensen, af Espe
1881, -, 01011882, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Nielsen, paa Espe Højlod
1882, 0402, 1002, Peder Hansen, tjenestekarl, 27, i Espe. Søn af afdøde husmand Hans Hansen sammesteds
1882, 0503, 1003, Svend Barnkop Jensen, 5 uger, søn af kjøbmand Rasmus Jensen, i Espe
1882, 2112, 2912, Niels Jensen, bolsmand, 56, paa Espe Mark
1883, -, 2604, Dødfødt dreng, søn af husmand og gartner Frederik Hansen, i Espe
1883, 1410, 2210, Hans Knudsen, husmand, 68, i Espe Tingskov
1884, 1901, 2401, Hans Frederik Larsen, 13 dage, søn af gaardmand Kristen Larsen, i Findinge
1884, 0302, 1102, Lars Pedersen, gaardmand, 74, i Espe. Søn af gaardmand Peder Hansen sammesteds
1884, 1803, 2503, Niels Knudsen, arbejdsmand og indsidder, 73, i Espe. Død i Volstrup, Ringe Sogn
1884, 0110, 0910, Niels Petersen, gaardmand, 57, i Findinge. Søn af gaardmand Peter Nielsen sammesteds
1885, 0801, 1401, Niels Nielsen, aftægtsmand, 76, i Agerup. Søn af gaardmand Niels Nielsen i Espe
1885, 1403, 2003, Peder Nikolajsen, aftægtsmand, 76, paa Findinge Mark. Søn af sadelmager Nikolaj Lund Pedersen paa Ringe Mark
1885, 1804, 2504, Karl Johannes Rasmussen, 1 og 3 maaneder, søn af husmand Hans Rasmussen, paa Espe Højlod
1885, 1105, 1805, Hans Nielsen, aftægtsmand, 79, i Findinge. Søn af gaardmand Niels Troelsen sammesteds
1885, 1106, 1706, Poul Rasmussen, husmand, 27, paa Espe Mark. Født i Gjestelevlunde. Søn af bolsmand Rasmus Hansen
1885, -, 2012, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Nielsen, paa Espe Højlod
1885, 2212, 2912, Peder Nielsen, husmand, 72, paa Findinge Mark. Født i Gjestelevlunde. Søn af husmand Niels Larsen
1886, 0804, 1604, Peder Larsen, aftægtshusmand, 87, paa Espe Mark
1886, 2203, 3003, Rasmus Andersen, murmester, 71, Ellepindhuset, Brahetrolleborg Sogn
1886, 0205, 1005, Mads Larsen, gaardmand, 79, i Espe
1886, 3005, 0606, Niels Peder Martin Hansen, 5 maaneder, søn af ugift fruentimmer Anne Marie Hansen, i huset hos husmand Mads Christensen, af Espe
1886, 1710, 2310, Rasmus Pedersen, husmand, 54, paa Espe Mark
1886, 0811, 1311, Henning Ditlev Jensen, handelsbetjent, 19, i Nyborg
1887, 0711, 1211, Mads Larsen, husmand og væver,53, i Findinge
1888, 0801, 1601, Peder Christensen, fhv. bolsmand, 90, i Espe
1888, 1203, 1903, Hans Peter Henrik Petersen, skræderlærling, 16 af Tørringe, Sønder Broby Sogn. Hos sin stedfader husmand Mads Christensen i Espe
1888, 0305, 1105, Hans Madsen Juul, 9 maaneder, søn af husmand Rasmus Madsen Juul, af Espe Mark
1888, 0705, 1405, Jens Rasmussen, aftægtsmand, 85, paa Espe Mark
1888, 1205, 1905, Valdemar Jørgensen, 3 maaneder, søn af husmand og skrædder Hans Jørgensen, af Findinge
1888, 2207, 2707, Hans Larsen, gaardmand, 69, i Espe. Født i Vøjstrup, Nørre Broby Sogn. Søn af gaardmand Lars Andersen
1888, -, 0209, Dødfødt dreng, søn af husmand og murer Rasmus Hansen, paa Espe Højlod
1889, 0603, 1203, Jørgen Rasmussen, husmand og murer, 82, i Espe
1889, 2311, 2911, Morten Andersen, husmand, 78, paa Espe Højlod. Søn af husmand Anders Pedersen sammesteds
1890, 1201, 1801, Jens Rasmussen, aftægtsmand, 72, paa Espe Mark
1890, 0711, 1211, Niels Peter Raaschou, gift sognepræst for Espe og Vantinge Menigheder, 67, i Espe
1891, 2704, 0205, Hans Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 29, paa Espe Mark
1891, 2005, 2505, Dødfødt dreng, søn af præstegaardsforpagter Niels Peter Andersen, i Espe
1891, 0208, 0808, Peder Nielsen, gift gaardmand, 70, paa Espe Mark
1891, 0608, 1308, Knud Hansen, gift husmand, 61, paa Espe Mark
1891, 0112, 0812, Peder Larsen, gift husmand, 62, paa Espe Højlod
1879, 1601, 2201, Pedernille Pedersen Top, 11 maaneder, datter af husmand Henrik Pedersen Top, paa Espe Højlod
1879, 2602, 0603, Karen Nielsdatter, enke, 80½, af Espe. Husmand Rasmus Olsen
1879, 1003, 1803, Maren Nielsdatter, enke, 95, opholdende sig hos sin datter husmand Jakob Pedersens enke, i Findinge. Husmand Rasmus Tychsen i Nybølle
1879, 1610, 2510, Johanne Sophie Hansen, 46, af Espe Mark. Husmand Rasmus Rasmussen
1879, 1711, 2511, Johanne Hansen, enke, 84, paa Espe Højlod. Skrædder Johan Frederiksen
1879, 2411, 0112, Anne Margrethe Rasmusdatter, 55, paa Espe Mark. Husmand og murer Niels Ditlevsen
1879, 0412, 1212, Fanny Eline Annette Raaschou f. Grundtvig, 38 og 9 maaneder, i Espe. Sognepræst Raaschou
1879, 2512, 02011880, Hansine Pedersen, 28 og 9 maaneder, i Findinge. Datter af afdøde gaardmand Peder Rasmussen sammesteds
1880, 0201, 0901, Maren Hansdatter,72, i Espe. Gaardmand Morten Pedersen Skytte
1880, 1204, 1804, Maren Jensine Davidsen, 7 maaneder, datter af husmand Niels Davidsen, paa Espe Mark
1880, 1504, 2004, Anne Katrine Hansen, 5 og 9 maaneder, datter af husmand og væver Rasmus Hansen, i Espe
1880, 2706, 0307, Karen Dorthea Rasmussen, 22, i Findinge. Datter af bolsmand Rasmus Rasmussen sammesteds
1880, 2709, 0210, Mariane Andersen, 51, paa Findinge Mark. Bolsmand Knud Hansen
1880, 1011, 1711, Anne Kathrine Hansdatter, enke, 74 og 9 maaneder, i Lundsgaard. Gaardmand Anders Knudsen
1881, 0404, 1004, Marie Hansine Nielsen, 5 maaneder, datter af ugift fruentimmer Jensine Nielsen. I pleje hos husmand Rasm. Henriksen Vobbe i Espe
1881, -, 2702, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Larsen, paa Espe Mark
1881, 1208, 1808, Ane Marie Frederiksdatter, 61, paa Herringe Mark. Husmand Niels Henriksen
1881, 3010, 0511, Ane Margrethe Rasmusdatter, enke, 69, i Findinge. Aftægtshusmand Hans Larsen
1881, 2711, 0212, Christiane Hansen, 42, i Espe. Husmand og smed Anders Jensen
1882, 0503, 1403, Ane Dorthea Frederiksdatter, 64, paa Espe Mark. Gaardmand Rasmus Pedersen (Holme)
1882, 2604, 0305, Ane Kirstine Hansdatter, enke, 74, i Espe Tingskov. Husmand Søren Klausen
1882, 0807, 1307, Johanne Marie Hansen, ugift fruentimmer og almisselem, 36, i Findinge
1883, 08014, 1601, Nielsine Jensen, 34, i Espe. Gaardmand Hans Peter Larsen
1884, -, 1702, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Nielsen, paa Espe Højlod
1884, 2104, 3004, Dorthe Sophie Pedersdatter, 66, paa Espe Mark. Bolsmand Kristen Jensen
1884, 0105, 0805, Frederikke Gustavsdatter, enke, 70, i Espe. Husmand og væver Hans Hansen
1884, -, 2309, Dødfødt pige, datter af husmand og skrædder Hans Jørgensen, i Findinge
1884, 0212, 0912, Ane Marie Olesdatter, enke, 84, i Espe. Husmand Peder Jensen
1885, 0202, 0902, Karen Hansdatter, 69, paa Findinge Mark. Aftægtsmand Peder Nikolajsen
1885, 1306, 1906, Mette Kirstine Jensen, 81, paa Espe Højlod. Aftægtsmand Peder Jensen
1885, -, 0509, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Madsen Juul, paa Espe Mark
1885, 1505, 2305, Ane Pedersdatter, enke, 85, paa Boltinggaarden, Ringe Sogn. Husmand Poul Madsen i Espe
1886, 2602, 0403, Karoline Larsen, 25, paa Espe Højlod. Datter af husmand Peder Larsen sammesteds
1886, 2104, 2704, Ane Katrine Andersen Lundsgaard, 16, datter af gaardmand Knud Andersen Lundsgaard, paa Findinge Mark
1886, 0405, 1105, Karen Kirstine Jørgensen, 31, i Espe. Skolelærer og kirkesanger M. H. Rivert
1886, 1606, 2406, Birthe Kirstine Pedersdatter, enke, 89, opholdende sig hos sin datter boelsmand Niels Jensens enke, paa Espe Mark. Husmand Bertel Rasmussen i Brændelydinge
1886, 2707, 3107, Marie Andersen, 10, datter af afdøde husmand og bødker Niels Andersen, paa Espe Mark
1887, 2001, 2701, Laura Marie Nielsen, 5½, datter af gaardmand Lars Nielsen, af Agerupgaard
1887, 0406, 1006, Maren Jørgensdatter, enke, 78, paa Espe Mark. Bolsmand Rasmus Rasmussen
1887, 1806, 2506, Maren Kirstine Jensen,26, paa Espe Mark. Datter af afdøde bolsmand Niels Jensen sammesteds
1887, 0409, 1009, Anne Marie Frederiksdatter, enke, 81, af Espe. Smed Søren Hansen
1887, 2312, 2912, Anne Kristensdatter, enke,91, af Espe. Husmand Hans Pedersen
1887, 2912, 05011888, Abelone Jensen, 69, af Espe. Indsidder Hans Rasmussen
1888, -, 1706, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Rasmussen, af Espe Højlod
1888, 1507, 2007, Anna Larsen, 5 uger, datter af gaardmand Kristen Larsen, af Findinge
1888, 0308, 1008, Berteline Marie Jensen, 24, tjenende i Lydinggaarde, Brahetrolleborg Sogn. Datter af afdøde bolsmand Niels Jensen paa Espe Mark
1888, 2308, 2608, Augusta Dorthea Rasmussen, 7 dage, datter af banevogter Anders Rasmussen, paa Espe Mark
1888, 2908, 0509, Marie Hansen f. Svendsen, enke, 71, i Espe. Død i Widskøfle i Sverige. Sognepræst Hansen
1888, 2211, 2811, Mariane Lovise Kristiansen,29, i Espe. Bolsmand Hans Peter Jensen
1889, 1801, 2601, Anne Katrine Nielsdatter, enke, 74, af Espe Mark. Husmand Jørgen Hermansen
1889, 1802, 2502, Marie Andersine Jensen, 64, paa Espe Mark. Husmand og murer Rasmus Jørgensen
1889, 0803, 1403, Christiane Iversen, 56, paa Espe Mark. Husmand Hans Hansen
1889, 0106, 0606, Maren Jensdatter, enke, 64, af Espe Tingskov. Husmand Hans Knudsen
1889, 2310, 3010, Ane Pedersdatter, enke, 77, af Findinge. Gaardmand og sognefoged Peder Rasmussen
1889, 0412, 1212, Ane Elisabeth Andersen, 47, af Espe. Kjøbmand Rasmus Jensen
1890, -, 2302, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Rasmussen, af Espe Højlod
1890, 2704, 0305, Anne Margrethe Albrechtsen, enke og husholderske, 55, hos husmand og murer Rasmus Jørgensen, paa Espe Mark. Ledvogter Iver Jensen af Aarup
1890, 0505, 1205, Maren Lovise Georgine Staal, enke, 79, paa Espe Mark. Smed Jesper Hansen
1890, 0308, 0908, Karen Hansdatter, enke, 83, paa Espe Mark. Gaardmand Lars Henriksen
1890, 2308, 2908, Johanne Frederiksdatter, enke,77, i Findinge. Aftægtsgaardmand Hans Nielsen
1890, 1510, 2110, Anne Marie Nielsen, 48, i Findinge. Gaardmand Mads Andersen
1890, 1910, 2410, Anne Marie Jørgensen, tjenestepige, 28, hos bolsmand Rasmus Rasmussen, i Findinge
1890, 2710, 0111, Anne Margrethe Hansen, enke, 60, i Findinge. Husmand og væver Mads Larsen
1891, 3103, 1004, Karen Fog, 6 dage, datter af sognepræst Johannes Fog, af Espe. Død i Øls Præstegaard i Aalborg Amt
1891, 2606, 0207, Anne Josefine Rasmussen, 9, datter af ugift Maren Jensine Rasmussen. I pleje hos husmand Hans Rasmussen paa Espe Mark
1891, 1807, 2307, Rassine Pedersen, 19, af Espe. Datter af gaardmand Jens Pedersen sammesteds
1891, 3009, 0610, Karen Hansen, 21, af Espe. Datter af husmand og væver Rasmus Hansen sammesteds
1891, 0610, 1410, Ane Kirstine Jensdatter, enke og aftægtskone, 86, i Espe. Gaardmand Peder Jørgensen
1891, 0911, 1611, Thora Andersen, 5, datter af bødker Hans Kristian Andersen, i Espe
1892, 2001, 2701, Johanne Katrine Rasmussen, 52, i Espe. Gaardmand Peder Rasmussen
1892, 2101, 2901, Johanne Hansdatter, enke og aftægtskone,71, paa Espe Mark. Husmand Hans Pedersen