Herringe, 1871-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1871-1891, Hérringe sogn, Sallinge herred,Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1871, 0601, 1301, Johannes Madsen, 2 uger, søn af boelsmand Niels Madsen, paa Herringe Mark
1871, 0604, 1404, Hans Christian Mikkelsen, gift huusmand og tømmermand, 64, paa Herringe Mark
1871, 3005, 0606, Hans Mortensen, ungkarl, 75 i aftægt hos gaardmand Rasmus Nielsen, Herringe Mark
1871, 2207, 2807, Knud Rasmussen, gift huusmand, 75, i Pensylvanien
1871, 2907, 0308, Valdemar Andersen, 5 uger, søn af murer Jens Andersen, i Kudskehuset ved Fjellebro
1871, 1111, 1711, Christian Frederik Castonier Bertelsen, 1, søn af sognepræst Bertelsen, i Herringe
1871, 0710, 1510, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Pedersen, Herringe
1872, 1206, 1806, Lars Pedersen, gift husmand og skrædder, 60, af Rudme
1873, 1510, 2210, Hans Jørgensen, gift gaardmand, 61, af Rudme
1874, 1205, 2005, Lars Rasmussen, gift aftægtsmand, 72, af Herringe
1874, 1910, 2610, Henrik Knudsen, enkemand og aftægtsmand, 88, af Ageruphuset
1875, 1501, 2201, Hans Christian Jørgensen, 1, søn af møller Jørgen Andersen, paa Herringe Mark
1875, 2702, 0603, Jens Peder Knudsen, 9 maaneder, søn af gaardmand Søren Knudsen, i Rudme
1875, 2803, 0404, Knud Nielsen, ½, søn af husmand Rasmus Nielsen, i Pensylvanien
1875, 0606, 1206, Jørgen Peder Nielsen, 7, søn af husmand Niels Hansen, i Herringe
1875, 0608, 1208, Frands Frederiksen, gift husmand, 75, af Herringe
1875, 1810, 2510, Christen Pedersen, gift aftægtsgaardmand, 71, i Rudme
1876, 0903, 1703, Christen Jørgensen, ungkarl og malerlærling, 18, af Herringe. Søn af husmand Jørgen Christensen sammesteds
1876, 2004, 2704, Henrik Juel, gift godsforvalter paa Fjellebro og forpagter af Sundsgaard, 76
1876, 0311, 1011, Rasmus Jørgensen, 2 maaneder, søn af husmand Anders Jørgensen, af Herringe
1876, 0811, 1611, Hans Hansen, enkemand og aftægtsmand, 81, af Rudme
1877, 0402, 1202, Jens Jensen, enkemand og aftægtsmand, 87, Uglekroghus i Tornhave
1877, 0704, 1504, Knud Ludvig Nielsen, 4, søn af indsidder Christian Nielsen, af Herringe Hospital
1877, 2504, 0305, Jens Frederiksen, 18, af Herringe. Søn af husmand Frederik Larsen
1877, 0707, 1307, Josias Jensen, enkemand og aftægtshusmand under fattigforsørgelse, 80, af Herringe
1877, 1308, 1808, Anders Urbansen, enkemand og arbejdsmand, 44, paa Sundsgaard
1878, 0102, 1102, Morten Ingvar Faber, ugift, 28, i Rudme. Søn af gaardejer Peder Faber
1878, 1810, 2010, Jens Rudolf Andersen, 12, søn af murer Andersen, Kuskehuset ved Fjellebro
1878, 2110, 2410, Hans Christian Martin Hansen, 6, søn af husmand Mads Hansen, af Herringe
1878, 1411, 2011, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Henrik Andersen, af Herringe
1878, 2812, 04011879, Jens Sørensen, gift stationsforvalter, 32, i Rudme
1879, 2104, 2804, Hans Ditlevsen, enkemand og aftægtsmand, 83, af Aabrohuset
1879, 2604, 0205, Jørgen Hansen Jørgensen, 27, ugift, af Herringe. Søn af snedker Johannes Jørgensen
1879, 1911, 2711, Henrik Hansen, 1, søn af husmand og skomager Erik Hansen, af Herringe
1879, 0712, 1212, Hans Henrik Sørensen, ugift sadelmagersvend, 28, i Herringe
1880, 1403, 1903, Christian Henriksen, ugift tjenestekarl,20, paa Fjellebro
1880, 1206, 1906, Jens Larsen, ugift indsidder og skomager, 51, i Pensylvanien
1880, 2711, 3011, Erik Christian Eriksen, 5, søn af boelsmand Hans Jørgen Eriksen, i Gjelsted Sogn. Midlertidig ophold hos skovfoged Larsen, Fjellebro
1880, 2912, 01011881, Anton Henrik Hansen, 1, søn af ugift Sophie Marie Hansen, i Jordemoderhuset i Herringe
1881, 2807, 0208, Rasmus Nielsen, 15 uger, søn af gaardmand Rasmus Nielsen, af Herringe Mark
1881, 1710, 2410, Hans Madsen, enkemand og træskomand, 73, af Herringe Hospital
1882, 0708, 1408, Hans Jørgensen, enkemand, aftægtsmand og bødker, 87½, af Rudme
1882, 2308, 2908, Peder Nielsen, gift indsidder, 55, af Fjellebro Familiehus
1882, 0509, 1109, Anders Hansen, ugift almisselem, 35, af Rudme. Søn af afdøde aftægtsmand Hans Jørgensen
1883, 2703, 0304, Rasmus Pedersen, gift fæstehusmand, 76, i Pensylvanien
1883, 0605, 1205, Mathias Halvorsen, enkemand og aftægtshusmand, 83, i Rudme
1883, 2412, 2912, Christian Hempel, ugift fuldmægtig, 55, paa Adressekontoret i Odense
1884, 0607, 1107, Frederik Christian Larsen, gift husmand, 72, i Herringe
1884, 1208, 1608, Niels Ditlev Jakobsen, ugift tjenestekarl, 26, Boltinggaard i Ringe
1884, 3010, 0511, Niels Peter Hansen, 4 maaneder, søn af indsidder og skomager Lars Peder Hansen
1884, 2311, 2911, Anders Andersen, gift husmand, 55, i Herringe
1885, 0901, 1601, Ditlev Madsen, ugift skomager, 29, i Aabrohuset
1885, 0504, 1104, Hans Koborg, 5 maaneder, søn af sognefoged Hans Koberg, Herringe
1885, 1809, 2509, Niels Madsen, gift husmand, 64, i Herringe
1885, 2410, 3110, Niels Rasmussen, gusfæster, 75, Fjellebro Skov
1885, 1512, 2312, Jørgen Madsen, enkemand og aftægtshusmand, 86½, i Herringe
1886, 2501, 0102, Niels Kristian Johansen, ugift, 24, Herringe. Søn af husmand Johan Pedersen
1887, 0501, 1001, Ernst Kristian Momberg, gift sadelmager, 80, i Pensylvanien
1887, 2901, 0402, Frederik Kristian Nielsen, 1 maaned, søn af gaardmand Rasmus Nielsen, Herringe Mark
1887, 0502, 1102, Niels Hansen, gift indsidder, 60½, Fjellebro Familiehus
1887, 0706, 1306, Johannes Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 23, boende hos indsidder Hans Peder Pedersen, i Ageruphuset
1887, 0712, 1312, Jens Peder Hansen, ugift fragtmand, 58, til huse hos husmand Rasmus Pedersens enke, i Pensylvanien
1888, 0301, 1001, Peder Christian Christiansen, gift kjøbmand, 30, i Herringe
1888, 2601, 0202, Johannes Jørgensen Skovlund, 1, søn af maltgjører Jørgen Andersen, Herringe
1888, 0902, 1702, Hans Larsen, gift gaardmand, 69, Herringe Mark
1888, 2405, 3005, Niels Martin Christiansen, 17, søn af husmand og smed Johan Christian Christiansen, Herringe
1888, 0212, 0712, Ejnar Larsen, 4 maaneder, søn af gaardmand Peder Lavrits Larsen, Herringe
1888, 3112, 07011889, Jens Rasmussen, ugift fattiglem, 84½, i pleje hos boelsmand Lars Hansen, Herringe
1889, 2205, 2905, Albert Emil Koborg, 2 uger, søn af sognefoged Hans Hansen Koborg
1889, 3007, 0508, Rasmus Peder Faber, gift gaardejer og løjtnant af Nørregaard, 44, i Rudme
1890, 0101, 0801, Johan Pedersen, gift husmand, 77, i Herringe
1890, 1508, 2208, Ludvig Andreas Daniel Castonier Bertelsen, gift frøegaardsmester (gartner), 25, Kirkebergs Senarps Sogn i Skaane
1890, 0710, 1310, Rasmus Knudsen, gift gartner, 64, Gartnerhuset ved Fjellebro
1891, 0201, 0701, Knud Alfred Pedersen, 3 og 9 maaneder, søn af urmager Hans Karl Pedersen, Rudme
1891, 2701, 0302, Henrik Pedersen, gift aftægtsmand, 80, Herringe
1891, 1402, 2102, Hans Jensen, aftægtsmand, 86, Pensylvanien
1891, 0304, 0904, Anders Larsen, ungkarl, 83, Herringe Hospital
1891, 0504, 1104, Morten Pedersen, ugift partikulier, 81½, til huse hos snedker Niels Hansen, i Odense
1891, 1804, 2204, Hans Jørgen Frandsen, 4, søn af gaardmand Peder Frandsen, af Herringe Mark
1891, 0205, 0605, Jens Frandsen, 11, søn af gaardmand Peder Frandsen, af Herringe Mark
1891, 2506, 0207, Henrik Hansen, gift husfæster, 74, i Tornhave
1875, 2203, 3003, Cicilie Juel, ugift, 69, af Herringe
1875, 1209, 1909, Mette Katrine Andersen, 29, af Herringe. Møller Jørgen Andersen
1876, 2201, 2801, Edel Kirstine Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 72, i Herringe. Husmand Lars Rasmussen
1876, 0905, 1705, Anne Kirstine Mortensdatter, aftægtsenke, 93, hos boelsmand Hans Larsen, paa Herringe Mark
1876, 2105, 2905, Johanne Dortea Jørgensen, ugift, 21, i Rudme. Datter af gaardmand Hans Jørgensen
1876, 2109, 2709, Vilhelmine Peder Christoffersen, 1, datter af kjøbmand og gjestgiver Jens Albrecht Christoffersen, af Rudme
1877, 0202, 0802, Stine Jørgensen, 4, datter af møller Jørgen Antonsen, af Herringe
1878, 0101, 0801, Anne Margrete Christiansdatter, aftægtsenke, 86, hos smed H. J. Alsing, i Rudme
1878, 2103, 3103, Marie Dorthea Frederikke Christiansen, 1 dag, datter af ugift Anne Marie Jørgensen, af Skamby Sogn. For tiden i Familiehuset
1878, 2809, 0110, Jensine Vilhelmine Frydenlund, 7, datter af gartner R. Knudsen Frydenlund, paa Fjellebro
1878, 1010, 1310, Hansine Nielsen, 7, datter af indsidder Peder Nielsen, af Familiehuset ved Fjellebro
1878, 0811, 1111, Anne Sofie Hansen, 9, datter af indsidder Niels Hansen, af Familiehuset ved Fjellebro
1879, 2502, 0403, Anne Hansdatter, 78, af Pensylvanien. Aftægtsmand Hans Jensen
1879, 0806, 1606, Karen Ditlevsdatter, aftægtsenke, 89, af Herringe
1879, 2806, 0207, Karoline Julie Pedersen, mejerilærling, 18, hos gaardmand og løjtnant Faber, i Rudme
1879, 0210, 0810, Kristiane Gustavsdatter, enke og aftægtskone, 71, af Rudme. Gaardmand Kristen Pedersen
1880, 1402, 2102, Karen Jørgensdatter, 69, af Herringe. Sognefoged og gaardmand Hans Hansen Koborg
1880, 1203, 1903, Birthe Katrine Hansdatter, enke og aftægtsenke, 79, af Herringe. Husmand Niels Johan Nielsen
1880, 3103, 0704, Karen Sofie Frederikke Hansen, 4, datter af indsidder Hans Larsen Hansen, af Boltinggaards Skov
1880, 1004, 1604, Maren Dorthea Christoffersen, 1, datter af gjæstgiver Jens Albrekt Christoffersen, af Rudme
1880, 2305, 2905, Maren Kristensen, ugift husbestyrerinde, 55, paa Fjellebro
1880, 2207, 2807, Ida Jørgensen, 3, datter af ugift Marie Kirstine Hansen, af Familiehuset
1880, 1111, 1911, Birthe Kirstine Christoffersdatter, 60, af Aabrohus. Husmand og skomager Mads Hansen
1880, 1512, 2212, Marie Jensdatter, 64, af Tornhave. Husmand Henrik Hansen
1880, 2612, 03011881, Karen Christiansdatter, 63, af Rudme. Husmand og smed Hans Jakob Alsing
1881, 2002, 2802, Maren Pedersen, 38, af Herringe. Husmand og snedker Niels Hansen
1881, 1606, 2106, Dorthea Pedersdatter, enke, 59, af Herringe Hospital. Indsidder Søren Henriksen
1881, 2307, 2907, Pouline Jensen, tjenestepige, 22, hos gaardmand Morten Rasmussen, i Herringe
1881, 1108, 1808, Anne Marie Frederiksdatter, 61, af Ageruphuset. Husmand Niels Henriksen
1881, 2909, 0110, Sophie Lovise Hansen Koborg, 2, datter af gaardmand Hans Koborg, af Herringe
1881, 0610, 0910, Edelline Marie Madsen, 19, af Herringe. Datter af bødker Tobias Madsen
1881, 1010, Marie Kirstine Hansen Koborg, 8 maaneder, datter af gaardmand Hans Koborg, af Herringe
1881, 2010, 2310, Gjertrud Sophie Andersen, 19, af Herringe. Datter af husmand Anders Andersen
1882, 0601, 1301, Katrine Marvig, ugift lærerinde, 69, under et besøg hos skovfoged Kr. Larsen, paa Fjellebro. Af Kjøbenhavn
1882, 0203, 1003, Karen Kristensdatter, enke og aftægtskone, 72, Herringe. Gaardmand Jens Rasmussen
1882, 1303, 1903, Dødfødt pige, datter af sømand Kristian Jensen, af Herringe
1882, 1805, 2405, Anne Marie Knudsdatter, 70½, Herringe. Fhv. gaardmand Hans Madsen
1882, 0106, 0806, Dorthe Sophie Hansdatter, 64, Herringe. Husmand Peder Hansen
1882, 0606, 1106, Marie Hansen, ugift lærerinde, 36, Herringe Præstegaard
1882, 1708, 2108, Mette Marie Johansen, ugift tjenestepige, 22, hos gaardmand Hans Jensen, af Herringe
1883, 0404, 1104, Frederikke Frederiksdatter, enke, 72, i Pensylvanien. Husmand Knud Rasmussen
1883, 0908, 1308, Dorte Olsdatter, ugift almisselem, 74, af Herringe
1883, 1110, 1810, Anne Magdalene Kristensen, 47, Rudme. Husmand Hans Johansen
1883, 0111, 0811, Anne Marie Madsen, 18½, datter af husmand Tobias Madsen, af Herringe
1883, 1111, 1711, Klara Harriet Rasmussen, 2, datter af husmand mads Rasmussen, Jordemoderhus, Herringe
1883, 3112, 05011884, Sexta Marie Koborg, 3 maaneder, datter af gaardmand Hans Koborg, af Herringe
1884, 2702, 0403, Mette Jørgensdatter, enke, 85, af Stenstrup. Husmand og Bødker Anders Kristensen
1884, 0906, 1306, Mette Marie Jakobsen, ugift, 32, i tjeneste hos husmand Hans Hansen, i Tornhave. Født 9.10.1852 i Skjellerup
1884, 1807, 2407, Anna Nikoline Petra Simonsen, 3 maaneder, datter af ugift Johanne Kirstine Nielsen, Rynkeby i Ringe Sogn. I pleje hos husmand Jørgen Kristensen i Herringe
1884, 2909, 0610, Kirstine Jensen, 59, Tornhave. Husmand Hans Hansen
1884, 1911, 2611, Anne Katrine Hansdatter, enke, 76, Herringe. Husmand Frands Frederiksen
1885, 0701, 1401, Karen Pedersdatter, 70, Rudme. Aftægtsgaardmand Peder Rasmussen Faber
1885, 1106, 1606, Thora Emilie Jensen, 3 maaneder, datter af husmand og sømand Kristian Jensen, Herringe
1886, 1509, 1909, Hansine Hansen, 3½, datter af Kristine Jensen, Fjellebro Familiehus. Plejedatter af indsidder Hans Pedersen
1886, 0410, 0910, Mariane Larsine Bender, enke, 56, i Herringe. Husmand Niels Madsen
1886, 1010, 1610, Anne Crentz f. Hansen, 57. Skolelærer Crentz
1887, 0101, 0801, Anne Kathrine Johansen, 1, datter af indsidder Hans Johansen, Herringe
1887, 1901, 2301, Dødfødt pige, datter af landpost Anders Hansen, Rudme
1887, 2901, 0602, Avgusta Nielsine Martine Lønqvist, 2 uger, datter af ugift Karen Marie Larsen, Fjellebro
1887, 0102, 0702, Maren Frederikke Povlsen Lindtner, enke, 91, paa Fjellebro, Herringe. Skovfoged Johan Lindtner
1887, 1905, 2605, Anna Hedevig Pedersen, 2, datter af Hans Peder Pedersen, Ageruphuset
1887, 0908, 1408, Jenny Augusta Pedersen, 3 maaneder, datter af indsidder Hans Peder Pedersen, Ageruphuset
1887, 1208, 1808, Karen Kirstine Nielsen, datter af husmand Rasmus Nielsen, Pensylvanien
1887, 2210, 3110, Johanne Katrine Johansdatter, 79, Herringe. Snedker Johannes Jørgensen
1888, 1601, 2101, Ingeborg Marie Koborg, 1 maaned, datter af sognefoged Hans Hansen Koborg, Herringe
1888, 1503, 2203, Katrine Frederiksen, enke, 78, Rudme. Gaardmand Niels Knudsen
1888, 2106, 2706, Anne Katrine Knudsen, 16, datter af gaardmand Søren Knudsen, Rudme
1889, 1102, 1802, Johanne Larsdatter, enke, 85, i Herringe. Skomager Frederik Christopher Bender
1889, 1005, 1505, Charlotte Katinka Amalie Astrup, ½, datter af ugift Anne Hansen og ungkarl Hans Peder Pedersen Astrup
1889, 2205, 2705, Karen Dorthea Andersen, 24. Urmager Hans Karl Pedersen
1889, 1909, 2509, Maren Mikkelsen f. Nielsdatter, enke, 79½, i Herringe. H. C. Mikkelsen
1890, 0801, 1401, Anne Margrethe Rasmusdatter, enke, 62, i Herringe. Husmand Frederik Larsen
1890, 1504, 2304, Anna Marie Kristensen, 34, Rudme. Gaardmand Jørgen Ditlev Jørgensen
1890, 0805, 1405, Petronille Hansine Henriksen, 42, Herringe Mark. Husmand Erik Hansen
1890, 2507, 3107, Johanne Kirstine Pedersen, 55, Rudme. Indsidder Lars Pedersen
1890, 2711, 0512, Ida Jørgensdatter, 80, Herringe. Gaardmand Christen Nielsen
1891, 1803, 2503, Anne Margrete Jørgensdatter, 75, Herringe. Husmand Rasmus Kristiansen
1891, 3003, 0304, Anna Rasmussen Storm, 12, datter af ugift Maren Rasmussen, Pensylvanien
1891, 1504, 1804, Anne Marie Frandsen, 14, datter af gaardmand Peder Frandsen, Herringe Mark
1891, 2304, 3004, Anne Kirstine Nielsen, ugift modehandlerinde, 48, Rudme
1891, 2007, 2407, Dagmar Sofie Frandsen, 8, datter af gaardmand Peder Frandsen, Herringe Mark
1891, 2208, 2608, Hansine Nikoline Hansen, 6 og 9 maaneder, datter af husmand Anders Hansen, Pensylvanien
1891, 1612, 2312, Karen Madsdatter, enke, 77, til huse hos gaardmand Niels Sofus Hansen, Herringe. Husmand Lars Nielsen
1891, 2312, 02011892, Inger Kirstine Nielsine Jensen, 65, Herringe. Fæstehusmand Kristian Aagaard