Heden, 1860-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1860-1891, Heden sogn, Sallinge herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid
Kirkebog www.virgo-fyn.dk

1860, 1302, 2102, Peder Andersen, boelsmand, 68, i Heden. Født sammesteds. Søn af Anders Pedersen
1860, 1303, 2003, Christen Pedersen, gaardmand, 64, i Heden. Født sammesteds. Søn af gaardmand Peder Larsen
1860, 2805, 0206, Christen Rasmusen, aftægtsgaardmand, 76, i Heden. Født i Nørre Broby Sogn
1860, 0307, 0907, Knud Mortensen, gaardmand og sognefoged, 57, i Heden. Født i Heden. Søn af gaardmand Morten Sørensen
1860, 0312, 1012, Niels Simonsen, huusmand, 64, i Heden. Født i Heden. Søn af huusmand Simon Jacobsen
1861, 3112, 074011862, Knud Christensen, huusmand, 47, i Heden. Født i Heden. Søn af huusmand Christen Eriksen
1862, 0801, 1501, Rasmus Rasmussen, 3 maaneder, søn af huusmand Rasmus Rasmussen, paa Heden Mark
1862, 1301, 1901, Anders Larsen, indsidder, 74, i Heden. Født i Ryslinge Sogn
1862, 2001, 2801, Søren Christoffersen, aftægtsgaardmand, 76, i Heden. Født i Heden. Søn af gaardmand Christoffer Mortensen
1862, 1202, 2002, Christen Andersen, 31, i Heden. Født i Nybølle, Hillerslev sogn. Søn af gaardmand Anders Rasmussen i Nybølle. Plejesøn af gaardmand Jens Knudsen i Heden
1862, 2002, 0203, Hans Peter Larsen, 3 maaneder, søn af pige Karen Dorthea Hansen, tjenende hos gaardmand Knud Hansen, Grønnegaard i Heden
1862, 0704, 1404, Knud Pedersen, 3 og 9 maaneder, søn af huusmand Peder Knudsen, paa Heden Mark
1862, 0407, 0607, Dødfødt dreng, søn af smed Rasmus Jørgensen, i Heden
1862, 2609, 0210, Peder Christian Pedersen, 8, søn af ugift fruentimmer Ane Pedersdatter, paa Heden Mark
1862, 2011, 2711, Niels Nielsen, tømmermand og aftægtshuusmand, 59, paa Heden Mark. Født 1803 i Steenstrup. Søn af huusmand Niels Nielsen
1863, 0302, 1102, Peder Christensen, huusmand, 69, paa Heden Mark. Født i Sallinge, Hillerslev Sogn
1863, 3110, 0611, Niels Madsen, 20, i Heden. Søn af gaardmand Mads Nielsen
1863, 1811, 2611, Hans Johansen, smed og aftægtsmand, 73, i Heden. Født 1790 i Heden. Søn af smed Johan Pedersen
1864, 2201, 3001, Lars Jørgen Andersen, gaardmand, 27, paa Heden Mark. Født 29.3.1836 i Heden. Søn af eier af Nyballegaard Jørgen Andersen
1864, 3006, 0607, Niels Pedersen Nielsen, 34, i Heden. Født 4.5.1830 sammesteds. Søn af afdøde huusmand Peder Nielsen
1864, 2711, 0312, Jørgen Christian Andersen, 4, søn af afdøde gaardmand Lars Jørgen Andersen, i Heden
1865, 0802, 1602, Rasmus Jørgensen, smed, 40, i Heden
1865, 2602, 0603, Jens Knudsen, gaardmand, 73, i Heden. Født 1791 i Hillerslev. Søn af gaardmand Knud Hansen
1865, 0703, 1503, Johan Rasmussen, 5 uger, søn af huusmand Rasmus Johansen, paa Heden Mark
1865, 0707, 1507, Rasmus Rasmussen, 8, søn af huusmand Rasmus Hansen, paa Heden Mark
1866, 3006, 0707, Søren Jensen, 3½, søn af gaardmand Jens Christian Sørensen, i Heden
1866, 2808, 0209, Peder Jensen, huusmand og væver, 64, paa Heden Mark. Født 1802 i Heden. Søn af huusmand Jens Pedersen Væver
1867, 0504, 1204, Hans Nielsen, ungkarl, 65, i Heden. Søn af gaardmand Niels Pedersen
1867, 0106, 0606, Rasmus Andersen, boelsmand, ..
1867, 1909, 2609, Rasmus Christiansen, 1 og 9 maaneder, søn af smed Christian Johansen, i Heden
1867, 0610, 1410, Jørgen Jørgensen, 4 maaneder, søn af gaardmand Mads Jørgensen, Heden Mark
1868, 1804, 2504, Lars Pedersen Beck, gaardmand, 82, i Heden. Født 1786 i Heden. Søn af boelsmand Peder Pedersen
1869, 1205, 1905, Jørgen Frederik Warberg, personel capellan, 34, for Munkebo Menighed i Fyen. Søn af kammerraad Andreas Conrad Warberg, Ensomhed
1869, 1706, 2306, Rasmus Christian Nielsen, 9 maaneder, søn af boelsmand Hans Christian Nielsen, Heden Mark
1869, 1310, 2010, Frederik Christian Rasmussen, fhv. veibetjent, 78
1869, 1610, 2210, Hans Hansen, 11, søn af huusmand Rasmus Hansen, paa Heden Mark
1870, 1301, 2001, Lars Hansen, 20, hos gaardmand Hans Jensen, i Heden. Søn af huusmand Rasmus Andersen i Heden
1870, 2303, 3003, Hans Jørgensen, skrædder og huusmand, 70, i Heden
1870, 0404, 1004, Jens Hansen, 8 dage, søn af skrædder Christoffer Hansen, i Heden
1871, 0701, 1401, Jørgen Nielsen, aftægtsgaardmand, 87½, i Heden. Født 3.7.1783 i Heden. Søn af gaardmand Niels Christensen
1871, 2101, 2801, Peder Pedersen, gaardmand, 70, i Heden. Født 23.2.1800 i Espe. Søn af gaardmand Peder Hansen
1871, 3101, 0502, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Anders Christensen, i Heden
1871, 1105, 1705, Andreas Conrad Warberg, kammerraad og pensioneret forvalter ved Grevskabet Mucadel. 74, paa Ensomhed, Heden Sogn
1872, 2601, 0202, Lars Pedersen, aftægtshusmand, 83, paa Heden Mark. Født i Trunderup, Jordløse Sogn
1872, 2901, 0402, Jens Carl Wilhelm Frederiksen, 4, søn af indsidder Christen Frederiksen, i Heden. Født sammesteds
1872, 0207, 0707, Niels Jensen, 15, søn af husmand Jens Nielsen, i Heden
1873, 1901, 2601, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Anders Christensen, i Heden
1873, 2506, 0307, Rasmus Madsen, gaardmand, 53, i Heden. Født i Heden. Søn af gaardmand Mads Rasmussen
1873, 1208, 1708, Jens Hansen, 2 uger, søn af skrædder Christoffer Hansen, i Heden
1873, 1309, 1709, Peder Hansen, 26, i Heden. Søn af husmand Hendrik Rasmussen
1874, 0102, 0602, Christen Jørgensen, 8 uger, søn af gaardejer Mads Jørgensen, paa Heden Mark
1874, 0902, 1502, Niels Nielsen, 12 uger, søn af husmand og slagter Peder Nielsen, i Heden
1874, 3004, 1605, Christen Knudsen, 21, i Heden By. Søn af afdøde husmand Knud Christensen
1874, 0706, 1306, Jens Andersen, 6, søn af gaardmand Anders Jørgen Andersen, Heden By
1875, 1602, 2102, Jens Hansen, 4½ uge, søn af husmand og skrædder Christoffer Hansen, i Heden
1875, 1303, 2103, Peder Jespersen, enkemand og hospitalslem, 79, i Heden
1875, 0104, 0804, Rasmus Emil Adolph Christensen, 20, i Heden. Søn af husmand Hendrik Rasmussen
1875, 1708, 2308, Rasmus Hansen, gaardmand, 83, i Heden
1876, 0301, 0901, Christen Jørgensen, 5 uger, søn af gaardmand Mads Jørgensen paa Heden Mark
1876, 0602, 1302, Niels Rasmussen, 10, søn af husmand Rasmus Hansen, paa Heden Mark
1877, 0809, 1509, Peder Madsen, 18, søn af gaardmand Mads Nielsen, i Heden
1877, 1209, 1509, Mads Nielsen, gaardmand, 69, i Heden. Født i Heden. Søn af gaardmand Niels Pedersen
1878, 1207, 1707, Dødfødt dreng, søn af indsidder Kristen Pedersen, i Heden
1878, 1011, 1811, Jørgen Christian Jørgensen, 10, søn af gaardmand Mads Jørgensen, paa Heden Mark
1879, 0803, 1603, Niels Peder Pedersen, 7 maaneder, søn af indsidder Kristen Pedersen, i Heden
1879, 2504, 3004, Hans Christian Hansen, 20 uger, søn af Rasmus Hansen Bromose, paa Heden Mark
1879, 1606, 2106, Jens Hansen, 33, i Heden. Søn af væver og husmand Rasmus Andersen
1879, 0410, 1210, Jens Pedersen, hospitalslem, 78, i Heden
1880, 0703, 1303, Rasmus Andersen, husmand og væver, 57, i Heden By
1880, 2005, 2705, Hans Rasmussen, 19, i Heden By. Søn af afdøde husmand og væver Rasmus Andersen
1882, 0206, 0806, Rasmus Rasmussen, husmand, 54, paa Heden Mark
1882, 0111, 0711, Hans Christian Madsen, gaardmand, 60, i Heden By
1883, 2301, 0102, Jens Jørgen Povelsen, ungkarl, 42, paa Heden Mark. Søn af bolsmand Povel Jensen
1883, 1405, 2105, Mads Rasmussen, aftægtsgaardmand, 90, i Heden
1883, 0506, 1106, Henrik Rasmussen, enkemand og husmand, 66, i Heden
1883, 1007, 1307, Frederik Christian Jensen, 5 maaneder, søn af indsidder Kristen Jensen, i Heden
1884, 0901, 1601, Hans Rasmussen Pilegaard, gaardeier, 51, i Heden
1884, 1202, 1702, Kristen Andersen, 6 maaneder, søn af gaardeier Anders Kristensen, i Heden
1884, 3103, 0604, Hendrik Pedersen, almisselem, 90
1884, 1908, 2508, Jens Nielsen, huseier, 67, paa Heden Mark
1884, 1411, 2111, Hans Christian Hansen, boelbæster, 66, i Heden
1885, 2501, 3001, Jørgen Hansen, husmand, 61, paa Heden Mark
1885, 0911, 1411, Peder Pedersen, husmand, 62, i Heden
1885, 2211, 3011, Hans Pedersen, aftægtsmand, 78, i Heden
1886, 1802, 2402, Peder Larsen, ugift gaardbestyrer, 57, i Heden
1886, 3009, 0710, Peder Jørgensen, gift husmand og snedker, 67, Heden By
1886, 1211, 1911, Morten Pedersen, aftægtsmand og hospitalslem, 75, i Heden
1887, 0205, 0905, Kristen Andersen, 2, søn af gaardmand Anders Kristensen, i Heden
1887, 1805, 2405, Peder Jørgensen, enkemand og gaardfæster, 70, i Heden
1887, 2909, 0510, Søren Pedersen, gift gaardfæster, 29, i Heden. Født 11.6.1858 i Heden
1888, 2801, 0602, Povl Jensen, gift gaardmand, 84, paa Heden Mark
1888, 2603, 0304, Rasmus Balslev, gift maler og husejer, 49, Heden
1888, 1906, 2306, Kristen Kristensen, gift gaardejer, 59, Heden
1889, 0102, 0802, Anders Pedersen, gift husmand og fhv. post, 67
1889, 0506, -, Jens Peder Rasmussen, 13, søn af arbejdsmand Rasmus Rasmussen, af Hillerslev Sogn
1889, 2709, 0410, Anders Kristensen, gift arvefæster og gaardmand, 63, Heden By
1889, 1510, 2210, Hans Pedersen, 17, søn af skrædder Jens Pedersen. Født 20.6.1872
1890, 1001, 1701, Anders Knudsen, gift indsidder, 39, Heden Mark. Født 2.8.1850 i St. Hans Sogn, Odense
1890, 0302, 0902, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jørgen Kristensen, Heden
1890, 1202, 1602, Jørgen August Martin Jørgensen, søn af smed Anders Jørgensen, Hedengaard
1890, 2403, 3103, Hans Johansen, gift aftægtsmand, 79, Heden Mark
1890, 1004, 1704, Peder Jensen, enkemand og husmand, 79, Heden Mark
1890, 1104, 1704, Kristian Marcus Kristensen, 5, søn af husmand Knud Kristensen, Heden By
1890, 1309, 1809, Hans Christian Andersen, 3, søn af afdøde gaardmand Anders Christensen, Heden By
1891, 2403, 3103, Jens Pedersen, 15, søn af skrædder Jens Pedersen, Heden Mark
1891, 0506, 1006, Peder Pedersen, ugift, 20, Heden Mark. Søn af skrædder Jens Pedersen
1891, 2409, 3009, Hans Olaf Olsen, 9 dage, søn af gaardmand Hans Peder Olsen, Heden By
1864, 2108, 2608, Karen Christensen, 3½, datter af gaardmand Christen Jørgensen, i Heden
1864, 0711, 1311, Karen Kirstine Madsen, 1 og 3 maaneder, datter af indsidder Mads Pedersen Madsen, i Heden
1865, 2303, 3003, Sidsel Hansdatter, enke, 74, i Heden. Boelsmand Peder Andersen
1865, 2805, 0206, Trine Jensine Christiansen, 3, datter af smed Christian Johansen, i Heden
1866, 2301, 3101, Maren Hermansdatter, enke, 62, i Heden. Huusmand Niels Simonsen
1866, 0505, 1305, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Johansen, paa Heden Mark
1866, 1211, 2111, Kirsten Jensdatter, 83, paa Heden Mark. Huusmand Lars Pedersen
1867, 1107, 1707, Birthe Cathrine Grundvorth Jacobsen, 7, datter af huusmand Morten Jacobsen, paa Heden Mark
1868, 2802, 0403, Christiane Pedersdatter, 79, 79. Hospitalslem Peder Jespersen
1868, 1612, 2312, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Christensen, i Heden
1869, 1704, 2304, Hanna Marie Thomsen, tjenestepige, 33, hos kammerraad Warberg, paa Ensomhed
1869, 3105, 0706, Caroline Christensen, 36, i Heden. Huusmand Herman Nielsen
1869, 0907, 1707, Karen Rasmusdatter, enke, 85, i Heden. Gaardmand Jørgen Madsen
1870, 2201, 3001, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Christensen, i Heden
1870, 1602, 2402, Johanne Eriksdatter, enke, 88, i Heden. Gaardmand Jens Knudsen
1870, 1605, 2305, Karen Hansdatter, enke, 66, paa Heden Mark. Huusmand og væver Peder Jensen
1871, 2305, 2905, Maren Christine Nielsen, 3, datter af huusmand Hermann Nielsen, i Heden
1871, 0307, 1007, Karen Hansdatter, 50½, paa Mark. Født 31.10.1820. Huusmand Rasmus Johansen
1871, 0407, 1007, Ane Christine Andersen, 7, datter af gaardmand Mads Jørgensen, paa Heden Mark
1871, 1510, 2210, Udøbt pige, 4 uger, datter af huusmand og slagter Peder Nielsen, i Heden
1871, 1411, 2111, Karen Jensdatter, 71, i Heden. Født 1.4.1800. Gaardmand Rasmus Hansen
1871, 2712, 04011872, Ane Knudsdatter, enke, 58, i Heden. Født Marts 1813. Gaardmand og sognefoged Knud Mortensen
1872, 2710, 0311, Dødfødt pige, datter af husmand og slagter Peder Nielsen, i Heden
1873, 2605, 3005, Ane Marie Jørgensdatter, 56, i Heden By. Husmand Jens Nielsen
1873, 2808, 0309, Mette Simonsdatter, enke, 79, i Heden By. Husmand Hans Mariussen
1873, 2212, 2712, Maren Kirstine Andersen, 23, i Heden. Datter af husmand Anders Christensen
1874, 0503, 1103, Ane Marie Pedersdatter, enke og almisselem, 88, i Heden. Husmand Knud Andersen
1874, 0605, 1005, Hanssine Hansen, ½, datter af pige Ane Kirstine Hansen, i Heden
1874, 0905, 1505, Karen Sophie Jensen, 9½, datter af gaardmand Jens Christian Sørensen, paa Heden Mark
1874, 0905, 1505, Johanne Kirstine Knudsen, ugift fruentimmer, 55, i Heden
1874, 1205, 1905, Marie Kirstine Knudsen, 23, Heden. Datter af afdøde husmand Knud Christensen
1874, 2405, 2905, Kirsten Andersdatter, 61, i Heden. Husmand Anders Christensen
1874, 1111, 1811, Marie Sophie Eriksen, 1, datter af gaardejer Erik Christian Jensen, i Heden
1875, 0604, 1104, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Christensen, i Heden
1875, 1606, 2006, Dødfødt pige, datter af gaardmand Erik Christian Jensen, i Heden
1875, 1806, 2306, Sidsel Marie Knudsdatter, enke og ejerinde, 55, af Hedengaard. Gaardejer Lars Jørgen Andersen
1876, 1003, 1503, Maren Andersen, ½ dag, datter af smaahandler Niels Andersen, i Heden
1876, 3112, 07011877, Karen Sophie Nielsen, 14 dage, datter af slagter Peder Nielsen, i Heden
1877, 1903, 2603, Ane Christine Christensen, 10 maaneder, datter af fruentimmer Mette Kirstine Nielsen, paa Heden Mark
1877, 2405, 3105, Ane Marie Andersen, 15 timer, datter af gaardmand Anders Kristensen, i Heden
1877, 0308, 1008, Rasmine Mette Kirstine Rasmussen, 12, datter af husmand Rasmus Rasmussen, paa Heden Mark
1877, 2610, 0111, Johanne Larsdatter, enke, 82, i Heden. Skrædder Hans Jørgensen
1878, 2405, 0106, Maren Hansdatter, 70, paa Heden Mark. Huusmand Peder Jensen
1878, 1811, 2411, Mette Kirstine Hendriksen, ugift indsidderske, 44, i Heden
1879, 1902, 2302, Mette Rasmusdatter, aftægtsenke, 80, i Heden
1879, 1303, 2303, Martha Marie Hansen, 7 maaneder, datter af husmand og skrædder Christoffer Hansen, i Heden
1879, 1703, 2303, Ane Marie Andersen, 6 timer, datter af gaardmand Anders Kristensen, i Heden
1879, 0504, 1204, Johanne Marie Rasmussen, 42, i Heden. Gaardmand Anders Kristensen
1879, 0207, 0707, Sidsel Jørgensdatter, 74, i Heden. Husmand Morten Pedersen
1879, 0508, 1108, Karen Andersen, 6, datter af gaardmand Anders Jørgen Andersen, i Heden
1879, 0609, 1409, Birthe Kirstine Pedersdatter, 47, paa Heden Mark. Indsidder Jens Christian Hansen
1880, 2703, 0304, Kirsten Hendriksdatter, 78, i Heden. Aftægtshusmand Hans Pedersen
1880, 1504, 2204, Johanne Andersen, 15, datter af gaardmand Anders Jørgen Andersen, i Heden
1880, 0507, 1107, Kristine Victoria Adolfine Andersen, 21, i Heden. Stifdatter af indsidder Kristen Frederiksen
1880, 0707, 1307, Ane Kirstine Hansen, 1½, datter af væver Jens Hansen, i Heden – se fødte
1880, 0908, 1608, Karen Sørensdatter, 54, paa Heden Mark. Husmand Peder Knudsen
1880, 2608, 3008, Jensine Frederiksen, 5, datter af indsidder Kristen Frederiksen, i Heden
1881, 2602, 0603, Dødfødt pige, datter af gaardmand Kristen Kristensen, i Heden
1881, 2204, 2804, Ane Marie Hansen, 55, paa Heden Mark. Indsidder Rasmus Hansen
1881, 2205, 2705, Edel Kristensen, 59, i Heden. Husmand Hendrik Rasmussen
1882, 1601, 2301, Christine Marie Warberg f. Schmidt, enke, 81, paa Ensomhed. Godsforvalter og kammerraad Warberg
1882, 0704, 1404, Maren Larsdatter, 71, i Heden Hospital. Indsidder Lars Andersen
1882, 1606, 2306, Ane Kirstine Andersen, 24, paa Heden Mark. Husmand Anders Pedersen
1883, 0307, 0707, Pernille Larsdatter, aftægtsenke, 82, paa Heden Mark
1884, 0801, 1301, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Andersen, Heden Mark
1884, 0502, 1402, Ane Andersdatter, aftægtsenke, 80, i Heden
1884, 2202, 2902, Eline Kristine Hansen, 14, datter af detaillist Hansen, i Heden
1884, 2805, 0206, Karen Kirstine Edelbine Knudsen, 3 uger, datter af husmand Thorvald Knudsen, i Heden
1884, 2805, 0506, Caroline Mathilde Balslev, 13½, datter af maler Balslev, i Heden
1884, 2707, 0108, Ane Andersdatter, 64. Snedker Peder Jørgensen
1885, 2202, 2802, Mette Kirstine Pedersdatter, enke, 66. Gaardmand Mads Nielsen
1885, 3004, 0705, Ane Kirstine Sørensdatter, 64 og 9 maaneder, i Heden. Gaardmand Peder Jørgensen
1885, 2811, 0412, Johanne Marie Hansen, 5, datter af væver Jens Hansen, i Heden
1886, 0702, 1302, Karen Rasmussen, ugift, 28, i Heden. Datter af gaardmand Rasmus Madsen
1886, 1203, 1903, Knudsine Pedersdatter, 24, paa Heden Mark. Datter af husmand Peder Knudsen. Jens Kristian Sørensen
1886, 2004, 2604, Ida Sofie Kamille Sørensen, 7 maaneder, datter af Jens Kristian Sørensen
1886, 0205, 1005, Kirsten Jørgensdatter, enke, 84, i Heden. Gaardfæster Lars Pedersen Bek
1886, 2507, 3107, Mette Marie Rasmusdatter, 64. Gaardmand Hans Kristensen
1886, 1808, 2308, Karen Kirstine Edeline Knudsen, 3 maaneder, datter af teglværksforpagter Thorvald Kristian Knudsen, i Heden. Født 17.11.1887
1886, 1908, 2308, Josefine Kristine Hansen, 5, datter af Han s Andersen. Født i Mosle i Virnnamod Sogn, Smaaland i Sverrig
1887, 1605, 2205, Hansine Marie Andersen, 3, datter af kjøbmand Niels Andersen, i Heden
1887, 2511, 0112, Thyra Knudsen Grønnegaard,6, datter af gaardmand Knud Hansen Grønnegaard, Heden
1888, 1702, 2202, Sørine Marie Kirstine Pedersen, 3 maaneder, datter af gaardmand Søren Pedersen, Heden By
1888, 1702, 2302, Ane Jespersdatter, enke og aftægtskone, 77, Heden Mark
1888, 2203, 2703, Marie Hansdatter, aftægtsenke, 84, Heden
1888, 3010, 0411, Godtfredsine Hansen, 32, Nørre Søby Mark. Indsidder Anders Johansen
1889, 3107, 0408, Dødfødt pige, datter af husmand Thorvald Knudsen, Heden By
1889, 1309, 1909, Ane Kirstine Jensdatter, enke, 64, Heden By. Fæsteboelsmand Hans Kristian Hansen
1890, 2106, 2706, Ane Kirstine Andersen, 12, datter af købmand Niels Andersen, Heden
1890, 2908, 0409, Karen Marie Madsen, 4 maaneder, datter af gaardmand Knud Madsen, Heden By
1891, 0202, 0902, Dorthe Kirstine Pedersen, gift, 62, Heden By. Husmand Jens Nielsen (Ølsted)
1891, 2003, 2503, Inger Marie Hansen, 6 uger, datter af propritær Anton Hansen, Hedengaard
1891, 2403, 3003, Andrea Margrete Knudsen, 1, datter af afdøde stenhugger Anders Knudsen, Heden Mark
1891, 1508, 2008, Johanne Rasmusdatter, enke, 74, Heden Mark. Anders Pedersen (kaldet Post)