Aastrup, 1890-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1890-1891, Aastrup sogn, Sallinge herred,Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1890, 2505, 3105, Anders Andreassen, gaardmand paa aftægt, 77, i Aastrup. Søn af gaardmand Andreas Sørensen
1890, 3108, 0509, Niels Kristoffer Hansen, 19, i Aastrup. Søn af gaardmand Niels Hansen
1891, 1601, 2301, Hans Pedersen, aftægtsgaardmand, 84, i Aastrup. Søn af gaardmand Peder Hansen (Sjellander)
1891, 2601, 0202, Peter Julius Henriksen, 7 uger, søn af fisker Anders Henriksen, i Aastrup
1891, 0603, 1103, Rasmus Marten Nielsen, 4, søn af husmand Thomas Nielsen, i Aastrup
1891, 0204, 0804, Niels Rasmussen, gift husmand, Dannebrogsmand og invalid fra Krigen 1848, 68, i Aastrup
1891, 1305, 1605, Hans Peter Agertoft Hansen, 4, søn af gaardmand Hans Frederik Hansen, i Aastrup
1891, 1807, 2407, Rasmus Hansen, aftægtsmand, 90, i Aastrup
1891, 1712, 2212, Johannes Karl Hansen, 4 dage, søn af husmand og hjulmans Hans Nielsen Hansen
1892, 1301, 2101, Jens Peter Kræmer, husmand og skrædder, 60, i Aastrup. Født paa Als
1890, 1501, 2301, Karen Hansen, enke, 92, i Aastrup. Husmand Hans Hansen Søby
1890, 0102, 0702, Karen Nielsen, enke, 89, i Aastrup. Indsidder Hans Andersen
1890, 2904, 0605, Anne Kristensen, 82, i Aastrup. Aftægtsgaardmand Hans Pedersen
1890, 1708, 2308, Anne Kristensen, ugift, 72, i Aastrup. Datter af gaardmand Kristen Pedersen sammesteds
1890, 2910, 0411, Karen Marie Larsen, ugift, 34, i Aastrup. Datter af husmand Lars Rasmussen sammesteds
1890, 1811, 2211, Johanne Marie Kristine Pedersen, 3 maaneder, datter af husmand og bestyrer Kristian Pedersen, i Aastrup
1891, 1001, 1601, Karen Marie Ludvigsen, 50, i Aastrup. Smed Rasmus Kristian Klausen
1891, 1001, 1701, Anne Sofie Bertelsen, 14 dage, datter af gaardmand Hans Bertelsen, i Aastrup
1891, 2802, 0703, Karen Kristensen, 78, i Aastrup. Gaardmand Peder Pedersen
1891, 0503, 1103, Petra Johanne Katrine Frederikke Mortensen, 3 dage, datter af skibstømrer Karl Marius Mortensen, i Aastrup
1891, 1904, 2504, Maren Kirstine Pedersen, 31, i Katterø, Diernisse Sogn. Smed Peter Kristian Johansen
1891, 0905, 1505, Anna Martine Henriksen, 14 dage, datter af indsidder Hans Henriksen, i Aastrup (Skyttehus)
1891, 1310, 2010, Maren Pouline Rasmussen, 21, i Aastrup. Datter af gaardmand Rasmus Henriksen sammesteds