Vester Hæsinge, 1873-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1873-1891, Vester Hæsinge sogn, Sallinge herred,Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1873, 0203, 0903, Jens Peter Jørgen Johansen, 1 og 3 maaneder, søn af ugift Ane Cathrine Johansen, p.t. i Faaborg. I pleie hos mormoderen i Vesterhæsinge
1873, 2004, 2504, Mads Laurits Madsen Albrektslund
1873, 0908, 1508, Ejler Hansen, gift gaardejer, 47, i Vesterhæsinge. Født sammesteds
1873, 2408, 2908, Jørgen Jørgensen, gift indsidder i Ny Stenderup og tjente som røgter, 53, paa Barnehøjgaarden i Diernisse Sogn. Født i Vesterhæsinge
1873, 0210, -, Søren Simonsen, aftægtsmand, 79, af Adserballig paa Als. Døde hos sønnen skovfoged Simonsen her i Sognet (Vesterhæsinge)
1873, 0102, 0902, Jørgen Christensen Stokkebro, 9 maaneder, søn af gaardmand Christen Hansen Stokkebro, paa Vesterhæsinge Mark
1874, 0903, 1603, Jens Mouritsen, gift fæstegaardmand, 51, i Vesterhæsinge
1874 ,2104, 2604, Johan Christian Jørgensen, gift husmand, 58, i Ny Stenderup
1874, 2405, 3105, Rasmus Pedersen, bødker, 88, i Vesterhæsinge
1874, 0707, 1307, Niels Andersen, gift husmand, 47, i Ny Stenderup
1874, 1907, 2307, Niels Andersen, gift fattiglem, 73, paa Vesterhæsinge Mark
1874, 1109, 1809, Frederik Hansen, gift husmand og væver, 57, paa Vesterhæsinge Mark
1874, 1209, 1909, Jørgen Pedersen, 7, søn af husmand og murer Christen Pedersen, paa Vesterhæsinge Mark
1875, 0705, 1405, Carl Rasmussen, 10 dage, søn af gaardmand Anders Rasmussen, i Vesterhæsinge
1875, 0306, 0906, Jens Rasmussen Skov, gift murer og husmand, 70, i Vesterhæsinge
1875, 3006, 0607, Peder Eriksen, gift indsidder, 69, i Vesterhæsinge
1875, 0207, 0707, Hans Kristian Hansen, 7, søn af gaardmand Jørgen Hansen, i Gammel Stenderup
1875, 2411, 0112, Hans Kristian Nielsen, 1, søn af husmand Niels Kristian Nielsen, paa Vesterhæsinge Mark
1875, 2911, 0512, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Jensen, i Ny Stenderup
1875, 0212, 0912, Peder Madsen Albrektslund, 21 dage, søn af husmand Lars Madsen Albrektslund, i Vesterhæsinge
1875, 0607, -, Rasmus Hansen, ugift skrædersvend, 21, Vesterhæsinge
1876, 0201, 1001, Johannes Ejlersen, 9, plejesøn af Ejler Hansens enke, i Vesterhæsinge
1876, 1901, 2701, Jens Nielsen Aalund, ½, søn af gaardmand Rasmus Nielsen, paa Vesterhæsinge Mark
1876, 0102, 0902, Hans Hansen, gift aftægtsgaardmand, 91, paa Vesterhæsinge Mark
1876, 0202, 1002, Jørgen Ejler Nielsen, 2 og 10 maaneder, søn af møller Niels Rasmus Nielsen, paa Vesterhæsinge Mark
1876, 0202, 0902, Anders Jørgen Andersen, 9 maaneder, søn af husmand Niels Andersen, paa Vesterhæsinge Mark
1876, 1303, 1903, Peder Pedersen, 5 dage, søn af husmand Rasmus Pedersen Villebro, i Ny Stenderup
1876, 1803, 2503, Hans Hansen, gift husmand og tømmerarbejder, 52, paa Vesterhæsinge Mark
1876, 1004, 1804, Peder Eriksen, ugift husmand, 64, i Vesterhæsinge
1876, 0809, 1509, Niels Pedersen, gift gaardfæster, 63, i Vesterhæsinge
1876, 1210, 2010, Johan Kristian Hansen, gift husmand og smed, 56, paa Vesterhæsinge Mark
1876, 2712, 03011877, Rasmus Pedersen Villebro, gift husmand, 44, i Ny Stenderup
1877, 2102, 0103, Peder Hansen, gift indsidder, 76, paa Gammel Stenderup Mark
1877, 1505, 2205, Jørgen Hansen, gift almisselem, 74, paa Vesterhæsinge Mark
1877, 0908, 1308, Kristian Kristiansen, enkemand og røgter, 66, i Vesterhæsinge
1877, 1110, 1910, Niels Rasmussen Nielsen, gift møller, 46, paa Vesterhæsinge Mark
1877, 0612, 1312, Peter Kristian Møller, 4, søn af husmand og tømmer Kristen Møller, i Gammel Stenderup
1878, 1907, 2507, Laurits Kristiansen, 13 dage, søn af murer Kristian Klausen, i Vesterhæsinge
1878, 3012, 06011879, Niels Pedersen, gift husmand, 63, i Ny Stenderup
1879, 0601, 1301, Poul Rasmussen, gift aftægtshusmand, 84, i Ny Stenderup
1879, 2301, 3101, Jens Kristensen, gift husmand, 73, i Vesterhæsinge
1879, 2502, 0503, Niels Vilhelm Hansen, 19 dage, søn af ugift Marie Kristine Kongstad, paa Vesterhæsinge Mark
1879, 0505, 1005, Martin Julius Hansen, 7, søn af ugift Karen Hansen. Plejesøn af husmand Hans Kristian Nielsen, paa Vesterhæsinge Mark
1879, 2905, 0506, Niels Kristian Jensen, 3, søn af skomager Rasmus Frederik Jensen, i Gammel Stenderup
1879, 2612, 01011880, Niels Rasmussen Staalbjerg, ½, søn af bødker Hans Rasmussen, paa Vesterhæsinge Mark
1880, 1101, 1601, Sigurd Sivertson, ½, søn af mejeriforpagter Sigurd Olaf Sivertson, i Vesterhæsinge
1880, 1301, 1901, Hans Peter Rasmussen, 10, søn af murer Rasmus Hansen, paa Vesterhæsinge Mark
1880, 3101, 0702, Dødfødt dreng, søn af møller Rasmus Møller, i Gammel Stenderup
1880, 2802, 0603, Sigurd Olaf Sivertson, gift mejeriforpagter, 37, i Vesterhæsinge
1880, 1203, 1903, Peder Kristensen, enkemand og aftægtshusmand, 84, paa Vesterhæsinge Mark
1880 ,1803, 2503, Kristian Jørgensen, 10, søn af husmand Lars Jørgensen Paaske, i Vesterhæsinge
1880, 0306, 1006, Hans Peter Pedersen, 21, i Ny Stenderup. Søn af husmand Peder Nielsen
1880, 2407, 2907, Jørgen Hansen, gift husmand, 55, paa Vesterhæsinge Mark
1881, 2201, 2801, Anders Hansen Neldeberg, husmand og snedker, 47, paa Vesterhæsinge Mark
1881, 1105, 1505, Rasmus Mortensen, 14 dage, søn af husmand Rasmus Mortensen, paa Vesterhæsinge Mark
1881, 1905, 2605, Julius Jensen,4, søn af husmand og skomager Hans Peter Jensen, paa Gammel Stenderup Mark
1881, 2205, 2705, Hans Peter Rasmussen, 6, søn af husmand Lars Rasmussen, i Ny Stenderup
1881, 1604, -, Niels Rasmussen, aftægtsmand, 95, hos svigersønnen boelsmand Peder Hansen, i Ny Stenderup
1881, 2606, 0207, Jørgen Jensen, enkemand, aftægtshusmand og væver, 81, i Ny Stenderup
1881, 0510, 1010, Kristian Hansen, 1½, søn af husmand Marius Ludvig Hansen, i Ny Stenderup
1881, 2511, 0312, Jørgen Pedersen, enkemand, husmand og skomager, 79, paa Vesterhæsinge Mark
1881, 2212, 2712, Aage Edvard Jensen, 8 maaneder, søn af smed Jens P. Mikkelsen Fugl, Heden 26, stuen, i Odense
1882, 1601, 2301, Peder Nikolaj Grundtvig Nielsen, 7, søn af gaardmand Anders Nielsen, i Vester Hæsinge
1882, 2002, 2702, Kristen Hansen, 1½, søn af bolsmand Rasmus Hansen, i Ny Stenderup
1882, 0403, 1003, Hans Jørgen Hansen, ugift seminarieelev, 22, paa Vesterhæsinge Mark. Søn af boelsmand Hans Rasmussen
1882, 0603, 1303, Hans Peter Jørgensen, ugift, 22, paa Vesterhæsinge Mark. Søn af husmand Jørgen Hansen
1882, 1903, 2503, Hans Peter Møller, 4, søn af tømrer Kristen Møller, i Gammel Stenderup
1882, 2903, 0504, Hans Eriksen Balle, gift gaardmand, 75, i Vesterhæsinge
1882, 1504, 2304, Hans Frederik Poulsen, ½ (8 maaneder), søn af husmand Niels Jakob Poulsen, paa Vesterhæsinge Mark
1882, 2005, 2505, Mads Peter Madsen Albrektslund, 4, søn af husmand Ludvig Madsen Albrektslund, paa Vesterhæsinge Mark
1882, 0506, 1006, Niels Kristian Ludvig Nielsen, ugift kontorist, hos forældrene i Odense. Fra Hvedholm
1882, 2306, 2906, Jørgen Jensen, 11½ maaned, søn af husmand Hans Jensen, paa Vesterhæsinge Mark
1882, 0607, 1107, Hans Hansen, 14, søn af husmand Niels Peter Hansen, paa Vesterhæsinge Mark
1882, 0508, 0808, Mads Rasmussen, gift fattiglem, 74, paa Vesterhæsinge Arbejdsanstalt
1882, 0409, 0909, Bernhard Madsen Albrektslund, 8, søn af husmand og musikker Lars Madsen Albrektslund, i Vesterhæsinge
1882, 1710, 2310, Niels Peter Theodor Hansen, 1, søn af bolsforpagter Rasmus Madsen Hansen, paa Vesterhæsinge Mark
1882, 2610, 0211, Hans Kristian Jensen, 19, i Ny Stenderup. Søn af husmand Jens Madsen
1882, 2011, 2711, Rasmus Hans Kristen Møller, bolsmand og snedker, 50, i Gammel Stenderup
1882, 1112, 1612, Anders Nielsen, 5 dage, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Gammel Stenderup
1883, 1302, 2002, Jørgen Pedersen, gift husmand, 77, i Ny Stenderup
1883, 1902, 2502, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Lars R. Jørgensen Egløv, paa Vesterhæsinge Mark
1883, 0404, 0804, Dødfødt dreng, søn af ugift Maren Rasmussen, paa Vesterhæsinge Arbejdsanstalt
1883, 2504, 0305, Niels Kristian Jørgensen, 13, søn af husmand og hørbereder Jørgen Hansen, paa Vesterhæsinge Mark
1883, 0805, 1505, Kristen Hansen, 18. Født 25.10.1864 paa Vesterhæsinge Mark. Søn af boelsmand Hans Rasmussen paa Vesterhæsinge Mark
1882, 2712, 3112, Niels P. Jensen Mose, 1 døgn, søn af handelsbestyrer Rasmus Mose, i Vejstrup, Nørre Broby Sogn. Født sammesteds
1883, 1605, 2005, Jens Sørensen, enkemand og aftægtshusmand, 84, i Ny Stenderup
1883, 0707, 1307, Mads Larsen, gift gaardmand, 87, i Ny Stenderup
1883, 2907, 0508, Kristian Eriksen, 8, søn af indsidder Jørgen Eriksen, paa Vesterhæsinge Mark
1883, 1610, 2110, Jens Nielsen, gift indsidder, 68, i Ny Stenderup
1883, 0412, 1212, Poul Jørgensen, ugift (enkemand) og aftægtshusmand, 89, i Vesterhæsinge
1883, 1912, 2412, Rasmus Hansen, gift husmand og murer, 58, paa Vesterhæsinge Mark
1884, 0202, 0802, Niels Pedersen, 33, i Gammel Stenderup. Søn af gaardmand Peder Jørgensen
1884, 1902, 0103, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jørgen Hansen, paa Vesterhæsinge Mark
1884, 2803, 0204, Erik Kristian Viggo Pedersen, 4 maaneder, søn af ugift Maren Eriksen, i Ny Stenderup
1884, 1604, 2104, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Kristian Peder Jørgensen, paa Vester Hæsinge Mark
1884, 2105, 2605, Mads Peter Madsen, 6, plejesøn af husmand Jørgen Madsens enke, i Ny Stenderup
1884, 1506, 2006, Andreas Søren Møller, møllebygger og aftægtshusmand, 73, i Vesterhæsinge
1884, 1506, 2006, Hans Larsen, husmand, 70, i Ny Stenderup
1884, 0607, 1107, Peder Sørensen, husmand, 69, paa Vesterhæsinge Mark
1884, 0608, 1008, Niels Peter Madsen, 10, plejesøn af husmand Kristoffer Madsen, i Ny Stenderup
1884, 1708, 2108, Erik Nielsen, fattiglem, 85, i Ny Stenderup
1885, 1701, 2301, Kristen Jensen Aaskov, ugift fattiglem, 81, opholdt sig paa Vesterhæsinge Fattiggaard
1885, 0102, 0702, Peder Pedersen, husmand og snedker, 81, i Gammel Stenderup
1885, 2403, 0304, Klavs Jørgen Kristiansen, 22, i Familiehuset paa Vesterhæsinge Mark. Søn af murer Kristian Klavsen
1885, 2404, 0105, Jørgen Jørgensen, søn af ugift Karoline Jørgensen, af Vesterhæsinge Mark. Plejefader husmand Jørgen Nielsen sammesteds
1885 ,0305, 1305, Mads Larsen, 3 maaneder, søn af husmand og landpost Lars Larsen, i Vesterhæsinge
1885, 1005, 1605, Johannes Andreas Andersen, 11, søn af husmand Peder Andersen, i Gammel Stenderup
1885, 2005, 2505, Dødfødt dreng, søn af bager Hans Madsen, i Vesterhæsinge
1885, 0806, 1306, Rasmus Hansen, gift husmand, 84, i Vesterhæsinge
1885, 2906, 0307, Peder Henriksen, husmand, 76, i Ny Stenderup
1885, 0607, 1007, Ole Jensen, aftægtshusmand, 77, i Vesterhæsinge
1885, 2007, 2407, Dødfødt dreng, søn af mølleejer Hans Peter Nielsen Lund, paa Vesterhæsinge Mark
1885, 3107, 0708, Niels Jensen, gaardmand, 75, i Vesterhæsinge
1885, 0809, 1409, Anders Jensen Hansen Balle, ungkarl og gaardbestyrer, 46, i Vesterhæsinge
1885, 0311, 1011, Niels Pedersen Krog, husmand, 75, i Vesterhæsinge
1885, 0811, 1411, Anders Nielsen, 12 timer, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Gammel Stenderup
1885, 2911, 0712, Jens Kristoffer Simonsen, gift husmand, 81, paa Vesterhæsinge Mark
1886, 1201, 1901, Niels Hansen, aftægtshusmand, 73, i Gammel Stenderup
1886, 2501, 3101, Erik Kristian Valdemar Pedersen, 10 maaneder, søn af husmand Hans Kristian Pedersen, i Ny Stenderup
1886, 2601, 0302, Peder Jørgensen, gaardmand, 74, i Gammel Stenderup
1886, 0203, 0803, Hans Pedersen Krog, husejer, 73, paa Vesterhæsinge Mark
1886, 1304, 1904, Peder Andersen, indsidder, 66, i Ny Stenderup
1886, 0305, 1005, Frederik Hansen, bestyrer, 46, paa Vesterhæsinge Fattiggaard
1886, 0305, 0805, Jørgen Peder Valdemar Nielsen, 2, søn af husmand Lars Nielsen, i Ny Stenderup
1886, 1905 ,2505, Laurits Christian Pedersen, mejerielev, 15 og 9 maaneder, i gaardmand Kristen Bankes Mejeri, i Vester Hæsinge. Søn af gaardmand Hans Pedersen i Jordløse
1886, 2105, 2605, Hans Peder Nielsen Mose, 19, af Gammel Stenderup. Født i Gammel Stenderup. Stedsøn af gaardejer Lars Jensen Schmidt sammesteds
1886, 2807, 0308, Søren Sørensen, husmand, 71, paa Vesterhæsinge Mark
1886, 0108, 0808, Hans Peder Jørgensen, 1 uge, søn af ugift Caroline Jørgensen, tilhuse hos faderen husmand Jørgen Nielsen, paa Vesterhæsinge Mark
1886, 2011, 2811, Dødfødt dreng, søn af husmand Peder Møller, paa Vesterhæsinge Mark
1887, 1801, 2601, Rasmus Nielsen, gaardmand, 60, paa Vesterhæsinge Mark
1887, 2302, 0103, Hans Rasmussen, væver og aftægtshusmand, 67, paa Vesterhæsinge Mark
1887, 1103, 1803, Christian Nielsen, tjenestekarl, 20, tjenende paa Østrupgaard, Haastrup Sogn. Søn af husmand Niels Johansen i Ny Stenderup
1887, 0407, 1007, Carl Vilhelm Rasmussen, 2½, søn af indsidder Daniel Rasmussen, paa Vesterhæsinge Mark
1887, 0507, 1007, Hans Frederik Povlsen, 4, søn af husmand Niels Jacob Povlsen, paa Vesterhæsinge Mark
1887 ,2208, 2808, Frederik Møller Hansen, 9 maaneder, plejesøn af husmand Mads Rasmussen, paa Vesterhæsinge Mark
1887, 2408, 2908, Ludvig Christoffer Madsen Albrektslund, husmand, 41, paa Vesterhæsinge Mark
1887, 0309, 0909, Christoffer Pedersen, smed, 62, i Ny Stenderup
1887, 1010, 1710, Jens Rasmussen, aftægtshusmand, 76, i Vesterhæsinge
1887, 2711, 0312, Peder Eriksen, husmand og væver, 51, i Ny Stenderup
1887, 2911, 0712, Hans Offer Pedersen, gaardmand, 69, paa Vesterhæsinge Mark
1887, 2911, 0612, Hans Christian Knudsen, husmand og træskomand, 73, paa Vesterhæsinge Mark
1887, 0912 ,1312, Ludvig Madsen Albrektslund, 7 dage, søn af husmand Lars Madsen Albrektslund, i Vesterhæsinge
1888, 2701, 0402, Peder Nielsen, husmand, 48, paa Vesterhæsinge Mark
1888, 3101, 0702, Lars Jensen, husmand, 58, paa Vesterhæsinge Mark
1888, 1702, 2602, Dødfødt dreng, søn af husmand Christian Peder Jørgensen, paa Vesterhæsinge Mark
1888, 1704, 2304, Peder Rasmussen, husmand, 51, paa Vesterhæsinge Mark
1888, 2404, 3004, Jørgen Jensen, aftægtsgaardmand, 74, paa Vesterhæsinge Mark
1888, 0605, 1205, Jens Rasmus Thorvald Jensen, ½, søn af ugift Ane Margrete Jensen. Plejesøn af væver Jens Jørgensen i Vesterhæsinge
1888, 0905, 1605, Christen Pedersen, husmand, 72, i Ny Stenderup
1888, 1606, 2206, Christen Nielsen, aftægtshusmand, 73, paa Vesterhæsinge Mark
1888, 1708, 2108, Dødfødt dreng, søn af gaardbestyrer Mads Pedersen Kistrup, i Ny Stenderup
1888, 1112, 1812, Hans Peder Jørgensen Stormgaard, gaardmand, 66, i Vesterhæsinge
1888, 0207, 0707, Christen Pedersen, ungkarl og gaardbestyrer, 27, hos sin moder gaardmand Peder Jørgensens enke, i Gl. Stenderup
1889, 1002, 1402, Dødfødt dreng, søn af skrædder Lars Peder Hansen, i Vesterhæsinge
1889, 1203, 1803, Hans Pedersen, indsidder, 27, i Ny Stenderup
1889, 2903, 0404, Niels Peder Christiansen, tjenestekarl, 30, i Sallinge By, Hillerslev Sogn. Søn af indsidder Christian Clausen Murer i Vesterhæsinge
1889, 1305, 2005, Hans Pedersen, ungkarl og gaardbestyrer i Sanderum Sogn, 30, hos sin fader gaardmand Peder Hansen (Top) i Vesterhæsinge. Født sammesteds
1889, 3008, 0509, Carl Christian Vinther Jørgensen, 1, søn af ugift Mine Jensen, i Hatting. Plejesøn af husmand Jørgen Jensen i Ny Stenderup
1889, 1009, 1609, Mads Hansen, husmand, 68, paa Vesterhæsinge Mark
1889, 1712, 2412, Peder Hansen, indsidder, 71, paa Vesterhæsinge Mark
1890, 1801, 2301, Julius Jensen, 2 maaneder, søn af husmand og kvæghandler Hans Peder Jensen, i Ny Stenderup
1890, 0502, 1002, Jens Pedersen, fattiglem, 63, paa Vesterhæsinge Fattiggaard
1890, 1303, 1803, Rasmus Peter Rasmussen, 2 maaneder, søn af fattiggaardsbestyrer Peder Rasmussen, Vesterhæsinge
1890, 3004, 0805, Peder Christoffer Pedersen, 5, søn af husmand Peder Iver Pedersen, paa Vesterhæsinge Mark
1890, 1007, 1507, Jørgen Vilhelm Jørgensen, 4 maaneder, søn af ugift Caroline Jørgensen, paa Vesterhæsinge Fattiggaard
1890, 1508, 1908, Rasmus Johansen, 26, søn af afdøde husmand Johan Christian Jørgensen, i Ny Stenderup. Bestyrede huset hos sin moder
1890, 1709, 2309, Jens Pedersen, 32, i Gammel Stenderup. Søn af afdøde gaardmand Peder Jørgensen
1890, 2310, 3110, Rasmus Hansen Stokkebro, fraskilt husmand og kreaturhandler, 83, i Strandby, Haarby Sogn. Død i Stokkebrogaarden paa Vester Hæsinge Mark
1890, 1812, 2412, Lavrits Hansen, 13, søn af husmand Rasmus Hansen, i Ny Stenderup
1891, 0801, 1601, Christen Nielsen Skytte, gaard og kroejer, 55, i Vesterhæsinge
1891, 3001, 0602, Rasmus Hansen Holm, fattiglem, 55, paa Vesterhæsinge Fattiggaard
1891, 0703, 1303, Jens Kaspersen, enkemand, fattiglem og vagabond, 60, paa Vesterhæsinge Fattiggaard
1891, 2204, 2804, Peder Johansen, gift indsidder, 55, i Ny Stenderup
1891, 3004, 0705, Hans Jochum Henningsen, 10 maaneder, søn af smed Anders Henningsen, i Vesterhæsinge
1891, 2005, 2705, Jens Eriksen, gift husmand, 70, i Ny Stenderup
1891, 2305, 2805, Niels Christian Jensen, 1½, søn af fragtmand Rasmus Jensen, i Vesterhæsinge
1891, 2705, 0106, Hans Jensen, gift husmand og tækkemand, 51, paa Vesterhæsinge Mark
1891, 2707, 0208, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Rasmussen, i Ny Stenderup
1873, 0301, 0901, Hansine Rasmussen Holm, 13, datter af indsidder Rasmus Hansen Holm, i Vesterhæsinge Fattighus
1873, 2201, 2901, Karen Jørgensen, 38, i Vesterhæsinge. Murer Christian Clausen
1873, 1302, 2002, Mette Kirstine Rasmussen, 63, paa Vesterhæsinge Mark. Husmand Mads Larsen
1873, 0403, 1403, Caroline Charlotte Frederikke Møller, ugift, 30, i Vesterhæsinge. Født paa Diaconissestiftelsen i Kjøbenhavn. Datter af skolelærer J. F. Møller
1873, 3003, 0704, Maren Nielsen, 14 dage, datter af gaardmand Hans Nielsen, i Gammel Stenderup
1873, 1204, 1804, Anne Marie Hansen, 7 maaneder, datter af indsidder Hans Andersen, i Ny Stenderup
1873, 0205, 0805, Trine Ejlersdatter, enke, 62, i Gammel Stenderup. Husmand Niels Sørensen
1873, 1305, 1905, Karen Madsdatter, 50, i Gammel Stenderup. Husmand Lars Rasmussen
1873, 0808, 1208, Birthe Petersdatter, enke, 74, i Ny Stenderup. Indsidder Hans Hansen i Haastrup
1873, 1308, 1908, Ellen Margrethe Nielsen, ugift, 18, i Gammel Stenderup. Datter af husmand Niels Hansen
1873, 2708, 0209, Maren Pedersen, enke, 78, i Vesterhæsinge. Husmand Jens Christensen
1873, 1011, 1611, Maren Jørgensen, 84, i Vesterhæsinge. Bødker Rasmus Pedersen
1874, 0102, 0702, Karen Marie Jensen, 10 maaneder, datter af husmand Hans Jensen, paa Vesterhæsinge Mark
1874, 0502, 1302, Karen Rasmussen, enke, 73, i Vesterhæsinge. Boelsmand Niels Pedersen Skytte
1874, 0603, 1303, Marie Dorthea Jensen Kipper, 21, i Ny Stenderup. Husmand Jens Andersen Skov
1874, 2603, 0104, Caroline Amalie Møller, ugift, 32, i Gammel Stenderup. Datter af afdøde snedker Johan Fred. Rasmussen Møller
1874, 0305, 1005, Nielsine Hansen, 3 maaneder, datter af ugift Karen Nielsen, i Ny Stenderup. I pleje ved husmand Anders Andersen sammesteds
1874, 1305, 1905, Karen Carstensdatter, enke og almisselem, 73, i Vesterhæsinge. Indsidder Andreas Ambraat
1874, 1405, 2005, Ane Margrethe Larsdatter, 62, i Gammel Stenderup. Indsidder Christian Christiansen
1874, 1605, 2205, Maren Jensdatter, enke, 82, i Rindebæk paa Vesterhæsinge Mark. Gaardfæster Peder Hansen
1874, 0508, 1008, Petrine Pedersen, sypige, 33, i Vesterhæsinge
1874, 0309, 1009, Laurine Nielsen, 4, datter af husmand Peder Nielsen, paa Vesterhæsinge Mark
1874, 2609, 0110, Christine Pedersen, 2, datter af husmand Christen Pedersen, paa Vesterhæsinge Mark
1874, 1411, 2111, Laurine Jørgensen, 12, datter af afdøde husmand Jørgen Jørgensen, i Ny Stenderup
1875, 0601, 1301, Karen Kristensdatter, enke, 68, i Ny Stenderup. Gaardmand Rasmus Sørensen
1875, 1701, 2301, Ane Marie Johansdatter, gift, 75, paa Vesterhæsinge Mark. Væver Peder Kristensen
1875, 1202, 1902, Dorthea Jensen, gift, 42, paa Vesterhæsinge Mark. Boelsmand Hans Rasmussen
1875, 1703, 2503, Sofie Karoline Hansen, 14 dage, datter af husmand Marius Ludvig Hansen, i Ny Stenderup
1875, 3004, 0505, Karoline Mathilde Nielsen, 16, datter af gaardmand Lars Nielsen, paa Vesterhæsinge Mark
1875, 2405, 2905, Maren Eriksdatter, 61, i Vesterhæsinge. Husmand Ole Jensen
1875, 2505, 3005, Dødfødt pige, datter af husmand Johan Jørgensen, i Ny Stenderup
1875, 1508, 2008, Karen Sigvartsdatter, huskone og fraskilt, 55, paa Vesterhæsinge Mark
1875, 1511, 2211, Dorthea Sørensdatter, 52, paa Vesterhæsinge Mark. Husmand Hans Hansen
1875, 2711, 0312, Lovise Voldborg Rasmussen, 6, datter af gaardmand Rasmus Kristensen, i Vesterhæsinge
1875, 3012, 0501, Marie Eriksdatter, 56, paa Vesterhæsinge Mark. Husmand Mads Hansen
1876, 2701, 0302, Maren Hansen, 2 og 9 maaneder, datter af boelsmand Hans Rasmussen, paa Vesterhæsinge Mark
1876, 0404, 1004, Karen Knudsen, 27, i Ny Stenderup. Husmand Jørgen Larsen
1876, 3105, 0606, Karen Marie Hansen, 43, i Vesterhæsinge. Husmand og væver Rasmus Pedersen
1876, 1607, 2107, Line Augusta Blicher, 14, datter af sognepræst Blicher, i Vesterhæsinge
1876, 0508, 1108, Marie Cramer, ugift husjomfru, 44, i Vesterhæsinge Præstegaard
1876, 1209, 1709, Dødfødt pige, datter af indsidder Niels Rasmussen, i Gammel Stenderup
1876, 2510, 2910, Dødfødt pige, datter af ugift Frederikke Marie Hansen Krog, paa Vesterhæsinge Mark
1876, 0611, 1311, Maren Rasmusdatter, gift, 79, i Ny Stenderup. Aftægtshusmand Jens Sørensen
1876, 1211, 1711, Maren Hansen, 54, i Ny Stenderup. Husmand Jens Madsen
1876, 2311, 3011, Maren Kristensdatter, 70, i Vesterhæsinge. Indsidder Erik Nielsen
1877, 0201, 0601, Jakobine Kristine Nielsen, 3 og 11 maaneder, plejedatter af husmand Rasmus Hansen, i Vesterhæsinge
1877, 1302, 2102, Maren Hansdatter, enke, 67, i Gammel Stenderup. Husmand og bødker Jørgen Rasmussen
1877, 2503, 3103, Dorthea Jensen, 53, paa Vesterhæsinge Mark. Husmand Søren Pedersen
1877, 2305, 2905, Karen Pedersen, 60, paa Vesterhæsinge Mark. Datter af husmand Peder Rasmussen
1877, 1606, 2106, Ane Kirstine Jensen, 55, paa Vesterhæsinge Mark. Husmand Rasmus Hansen
1877, 1308, 1908, Karen Kirstine Jørgensen, 14, datter af indsidder Kristen Jørgensen, i Østrupgaards Familiehus, i Haastrup Sogn
1877, 1009, 1609, Ane Kirstine Buhr, 3 uger, datter af ugift Hansine Jensen (datter af Jens Eriksen), i Ny Stenderup. Født i Faaborg
1877, 0311, 0911, Johanne Petrine Nielsen, 9, datter af husmand Hans Nielsen, paa Vesterhæsinge Mark
1877, 1712, 2212, Ane Christensen Steenbjerg, tjenestepige, 38, hos gaardmand Hans Peter Jørgensen Stormgaard, paa Vesterhæsinge Mark
1878, 2201, 3001, Ane Nielsen, 31, i Gammel Stenderup. Husmand og skomager Rasmus Frederik Jensen
1878, 1304, 2004, Ane Marie Jensen, enke, 44, paa Vesterhæsinge Mark. Husmand og tømrer Hans Hansen
1878, 0405, 1105, Karen Madsdatter, enke, 86, i Gammel Stenderup. Husmand Peder Andersen
1878, 1305, 2005, Kirsten Jørgensdatter, 57, i Ny Stenderup. Husmand Kristen Pedersen
1878, 2705, 0106, Karen Jørgensen, 12, datter af husmand Jørgen Hansen, paa Vesterhæsinge Mark
1878, 2007, 2507, Kirstine Kristiansdatter, enke og almisselem, 75, i Vesterhæsinge. Indsidder Klaus Pedersen
1878, 0308, 0808, Karen Dorthea Jensen, 1½, sdatter af husmand Hans Jensen, paa Vesterhæsinge Mark
1878, 1209, 1909, Karen Nielsen, ugift, 51 tilhuse hos gaardmand Peder Jørgensen, i Gammel Stenderup. Døde i Faaborg. Datter af gaardmand Niels Jensen i Vesterhæsinge
1878, 0810, 1510, Dorthea Jensen, 5, datter af husmand og skomager Rasmus Frederik Jensen, i Gammel Stenderup
1878, 0512, 1212, Maren Johansdatter, enke, 74, ophold hos gaardmand hans Nielsen, i Gammel Stenderup. Husmand Rasmus Hansen i Tommerup
1879, 0602, 1202, Gjertrud Marie Jørgensen, 19, paa Vesterhæsinge Mark. Datter af husmand Jørgen Hansen
1879, 1103, 1703, Laurine Nielsen, 1, datter af husmand Peder Nielsen, paa Vesterhæsinge Mark
1879, 1703, 2403, Anna Johanne Balle f. Thomsen, enke, 86, i Vesterhæsinge Præstegaard. Krigsraad og distriktslæge A. Balle i Nordborg
1879, 1404, 2104, Ane Kathrine Rasmussen, gift, 49, paa Vesterhæsinge Mark. Gaardmand Kristen Pedersen Banke
1879, 0105, 0705, Karen Jakobsdatter, enke, 74, paa Gammel Stenderup Mark (’Pallehuset’). Husmand Peder Hansen
1879, 1605, 2305, Ane Margrethe Nielsdatter, enke, 47, til huse i Skovengaard, Vesterhæsinge Mark. Værtshusholder H. P. Madsen i Faaborg
1879, 1606, 2106, Gudrun Sivertsen, 1½, datter af mejeriforpagter S. O. Sivertsen, i Vesterhæsinge
1879, 2707, 3107, Rasmine Johansen, 8, datter af indsidder Johan Jørgensen, i Ny Stenderup
1879, 0910, 1710, Anine Marie Nielsdatter, enke og almisselem, 85, paa Vesterhæsinge Mark. Indsidder Knud Pedersen
1880, 0401, 1201, Johanne Rasmusdatter, 82, i Ny Stenderup. Væver og aftægtsmand Jørgen Jensen
1880, 0702, 1502, Ane Margrethe Jensen, 7 maaneder, datter af husmand Hans Jensen, paa Vesterhæsinge Mark
1880, 0603, 1403, Mariane Jørgensen, 5 uger, datter af indsidder Mads Jørgensen, i Ny Stenderup
1880, 2406, 0107, Margrethe Andersdatter, enke, 76, i Vesterhæsinge. Gaardmand Hans Kristensen
1880, 0307, 0907, Maren Pedersdatter, enke, 80, i Ny Stenderup. Aftægtshusmand Poul Rasmussen
1880, 0911, 1611, Marie Nielsdatter, 58, paa Sandholts Lyndelse Mark. Datter af husmand Niels Pedersen
1880, 2712, 04011881, Ingeborg Marie Kristiansen Bommelund, gift, 49, i Ny Stenderup. Husmand Hans Rasmussen
1881, 0501, 0901, Ane Marie Jensen, 1½ døgn, datter af indsidder Anders Jensen, i Vesterhæsinge
1881, 0104, 0904, Rasmine Lovise Kristensen, 8 maaneder, datter af vejmand Kristen Kristensen, i Vesterhæsinge
1881, 1606, 2106, Ane Kathrine Madsdatter, enke, 85, paa Vesterhæsinge Fattiggaard. Husmand Hans Hansen i Ny Stenderup
1881, 1111, 1811, Karen Kristensdatter, enke, 70, paa Vesterhæsinge Mark. Bødker Peder Sørensen
1882, 1201, 2001, Ane Hansen, ugift husholderske, 27, hos gaardmand Christen Thorslund, paa Vesterhæsinge Mark
1882, 1402, 2102, Maren Kirstine Hansen, 4½, datter af ugift Maren Kirstine Frederiksen. Plejedatter af væver Frederik Hansens enke paa Vesterhæsinge Mark
1882, 2502, 0303, Ane Katrine Andersen, 55, i Nystenderup. Indsidder Hans Hansen
1882, 2503, -, Kirsten Madsdatter, 65, midlertidigt ophold hos sønnen husmand Mads Rasmussen, paa Vesterhæsinge Mark. Husmand Rasmus Sørensen i Haastrup
1882, 2106, 2406, Hansine Kristine Mortensen, 5, plejedatter af husmand Peder Hansen, i Gammel Stenderup
1882, 0607, 1107, Kirsten Jensdatter, enke og fattiglem, 81, paa Vesterhæsinge Arbejdsanstalt
1882, 0507, 0907, Dødfødt pige, datter af indsidder og murer Kristian Klavsen, i Vesterhæsinge
1882, 1509, 2009, Petrine Hansen, 4, datter af husmand Niels Hansen, i Gammel Stenderup
1882, 0811, 1511, Maren Jensine Hansen, 53, i Gammel Stenderup. Boelsmand Steffen Hansen
1882, 3011, 0812, Ane Marie Hansdatter, enke, 86, i Vesterhæsinge Mark. Gaardmand Hans Hansen
1883, 1903, 2403, Inger Marie Henriksdatter, gift, 54, i Ny Stenderup. Husmand Niels Johansen
1883, 0704, 1204, Kirsten Kristiansen, ugift aftægtskone, 79, i Ny Stenderup
1883, 0307, 0807, Mettine Jørgensen, 15 uger, datter af husmand Kristian Peder Jørgensen, paa Vesterhæsinge Mark
1883, 0608, 1208, Dødfødt pige, datter af indsidder Kristian Klavsen, i Vesterhæsinge
1883, 2208, 2808, Karen Hansdatter, enke og aftægtsenke, 74, i Gammel Stenderup. Møller Peder Rasmussen
1883, 0409, 0809, Ane Kirstine Nielsdatter, enke, 65, boende i Ny Stenderup. Husmand og murer Jens Nikolaj Klipper
1883, 0909, 1509, Karen Larsdatter, gift, 66, paa Vesterhæsinge Mark. Aftægtsgaardmand Jørgen Jensen
1883, 1110, 1810, Mette Rasmusdatter, gift, 73, i Gammel Stenderup. Husmand og snedker Peder Pedersen
1883, 3010, 0611, Karen Hansen, 8, datter af gaardmand Rasmus Hansen, i Ny Stenderup
1883, 2611, 0112, Johanne Kirstine Rasmussen, gift, 48, i Gammel Stenderup. Husmand Peder Andersen
1883, 0512, 1212, Rasmine Lovise Kristensen, 1, datter af indsidder og vejmand Kristen Kristensen, paa Vesterhæsinge Mark
1884, 1901, 2601, Maren Kirstine Jørgensdatter, gift, 68, paa Vesterhæsinge Mark. Indsidder Peder Hansen
1884, 2201, 2701, Ane Marie Hansen, 9, datter af indsidder Peder Nielsen, i Ny Stenderup
1884, 1202, 1802, Mette Pedersen, 48, paa Vesterhæsinge Mark. Husmand Søren Pedersen
1884, 1802, 2502, Johanne Marie Andersen, tjenestepige,35, tjenende hos gaardmandKristen Hansen Stokkebro, paa Vester Hæsinge Mark. Datter af ugift Ane Ditlevsdatter
1884, 2102, 0103, Petronille Hansen, 5, datter af gaardmand Jørgen Hansen, paa Vesterhæsinge Mark
1884, 2902, 0503, Maren Johanne Nielsen, 9, datter af ugift Johanne Marie Nielsen, i Ny Stenderup
1884, 2603, 0304, Maren Kristine Sofie Pedersen, 1½, datter af gaardmand Niels Pedersen, paa Vesterhæsinge Mark
1884, 1604, 2504, Ane Margrete Nielsen, 12, datter af ugift Johanne Marie Nielsen, i Ny Stenderup
1884, 3004, 0705, Nicoline Vilhelmine Frederikke Balslev f. Meyer, enke, 74½, opholdt sig i Vesterhæsinge. Sognepræst Rasmus Vilhelm Balslev i Nørre Broby
1884, 1405, 2005, Kirsten Jakobsdatter, 78, i Ny Stenderup. Husmand Peder Henriksen
1884, 1506, 2006, Katrine Marie (Eriksen) f. Schnell, 33, paa Vesterhæsinge Fattiggaard. Fattiglem Jørgen Eriksen
1884, 2806, 0407, Margrete Nielsen, 3 uger, datter af bolsmand Niels Nielsen, i Vesterhæsinge
1884, 0907, 1307, Kristine Eriksen, 3½, datter af indsidder Jørgen Eriksen, paa Vesterhæsinge Fattiggaard
1884, 1307, 1707, Hansine Hansen, ugift, 56, opholdt sig hos sin søsters mand gaardmand Hans P. Lindegaard, i Vesterhæsinge
1884, 1609, 2109, Ane Marie Jørgensen, 10 maaneder, plejedatter af husmand Jørgen Nielsen, paa Vesterhæsinge Mark
1884, 2710, 0111, Karen Hansdatter, enke, 92, opholdt sig hos svigersønnen husmand Rasmus Hansen, i Vesterhæsinge. Husmand Anders Nielsen i Ny Stenderup.
1884, 2711, 0612, Margrethe Kristensdatter, enke, 82, i Vesterhæsinge. Bolsmand Jens Rasmussen
1884, 2312, 2812, Ane Marie Jørgensdatter, ugift fattiglem, 59, hos svigersønnen indsidder Hans Johansen, paa Vesterhæsinge Mark
1884, 2412, 3012, Ane Margrete Hansdatter, enke og aftægtskone, 76, opholdt sig hos svigersønnen Lars Rasmussen, i Gammel Stenderup. Husmand og snedker Johan Frederik Rasmussen Møller sammesteds
1885, 0202, 0902, Maren Madsdatter, gift, 60, Vesterhæsinge. Husmand og træarbejder Peder Rasmussen
1885, 1703, -, Ane Margrete Cicilie Rasmussen, 13, plejedatter af gaardmand Hans Peter Lindegaard, i Vesterhæsinge
1885, 0905, 1305, Martha Larsen, 3 maaneder, datter af husmand og landpost Lars Larsen, i Vesterhæsinge
1885, 2905, 0306, Ane Kirstine Kristiansen, ½, datter af husmand og murer Peder Kristiansen, i Gammel Stenderup
1885, 0506, 0906, Ane Kirstine Kristiansen, 7 maaneder, datter af indsidder og murer Kristian Klavsen, paa Vesterhæsinge Mark
1885, 0606, 1106, Margrete Hansdatter, gift, 62, i Gammel Stenderup. Husmand Niels Hansen (Møller)
1885, 0707, 1107, Maren Hansdatter, enke, 84, paa Vester Hæsinge Mark. Husfæster Jørgen Jørgensen
1885, 1810, 2510, Betty Marie Henriksen, 2, datter af ugift lem Maren Henriksen, paa Vesterhæsinge Fattiggaard
1885, 2910, 0411, Hansine Karoline Jørgensen, 7, datter af husmand Rasmus Peter Jørgensen, i Ny Stenderup
1885, 2511, 0112, Ane Kirstine Pedersdatter, enke og aftægtskone, 90, hos sønnen Peder Pedersen, i Vesterhæsinge. Husmand Peder Kristensen
1885, 3011, 0812, Kirsten Hansen, 49, i Vesterhæsinge. Gaardejer Mads Hansen
1885, 2012, 2412, Anna Helga Skytte, 4, datter af kroejer Kristen Nielsen Skytte, i Vesterhæsinge
1886, 0802, 1302, Karen Jakobsdatter, 60, i Ny Stenderup. Husmand Christen Christensen
1886, 2203, 2803, Johanne Johanesdatter, enke, 85, paa Vesterhæsinge Fattiggaard. Fattiglem Mads Rasmussen
1886, 3004, 0805, Karen Pedersdatter, enke, 59, paa Vesterhæsinge Mark. Husmand Jørgen Hansen
1886, 1705, 2205, Ane Marie Nielsen, 27, i Ny Stenderup. Steddatter af husmand Christoffer Madsen
1886, 1408, 2008, Petra Rasmine Jensen, 1, datter af husmand Hans Christian Jensen, i Ny Stenderup
1886, 0209, 0809, Sofie Jørgensen, 3 maaneder, datter af husmand Christian Peder Jørgensen, paa Vesterhæsinge Mark
1886, 1509, 2109, Gjertrud Marie Pedersen, 1 maaned, datter af gaardbestyrer Rasmus Jørgen Pedersen, i Vesterhæsinge
1887, 0401, 1101, Ane Rasmussen, enke, 60, i Ny Stenderup. Indsidder Peder Andersen
1887, 3001, 0502, Martha Marie Hansen, 9 maaneder, datter af lærer Rasmus Hansen, i Vesterhæsinge
1887, 3003, 0304, Ingeborg Charlotte Christensen, ½, datter af ugift Christine Carlsen, tjenende paa Brobygaard. I pleje hos indsidder Lars Peder Hansen i Ny Stenderup
1887, 2409, 3009, Maria Hansen, 10 timer, datter af lærer Rasmus Hansen, i Vesterhæsinge
1887, 0410, 0810, Martha Hansen, 10 dage, datter af lærer Rasmus Hansen, i Vesterhæsinge
1887, 1910, 2610, Karen Christensen Banke, 28 og 9 maaneder, i Strandby, Haarby Sogn. Gaardejer Hans Pedersen Hansen
1887, 2810, 0511, Ane Marie Nielsen Aalund, 43, i Vesterhæsinge. Indsidder Hans Nielsen
1888, 2002, 2802, Hansine Margrete Nielsen, 34, paa Vesterhæsinge Mark. Gaardmand Niels Pedersen
1888, 2104, 2704, Ane Johansdatter, enke og fattiglem, 89, paa Vesterhæsinge Fattiggaard. Indsidder Jens Hansen i Ny Stenderup
1888, 1805, 2705, Rasmine Rasmussen, 1 maaned, datter af husmand og træarbejder Hans Rasmussen, paa Vesterhæsinge Mark
1888, 2205, 2705, Marie Rasmussen, 1 maaned, datter af træarbejder Hans Rasmussen, paa Vesterhæsinge Mark
1888, 1011, 1611, Maren Kirstine Pedersen, 2 og 9 maaneder, datter af indsidder Hans Pedersen og nuværende Lovise Christine Hansen, i Ny Stenderup
1888, 0312, 1112, Maren Andersdatter, enke,78, i Vesterhæsinge. Gaardmand Hans Eriksen
1889, 1501, 2201, Johanne Møller, 57, i Ny Stenderup. Husmand Lars Jakob Christensen
1889, 0504, 1204, Astrid Sofie Hedevig Hansen, 10, datter af enkemadam Hansen, i Odense
1889, 0105, 0805, Gjertrud Kirstine Jørgensen, 33, paa Vesterhæsinge Mark. Datter af husmand Jørgen Johansen
1889, 1405, 1905, Jensine Kristine Hermansen, 2 og 9 maaneder, datter af slagter Hermansen, Vester Hæsinge
1889, 2407, 2907, Mette Margrethe Sørensen, enke, 77, i Ny Stenderup. Husmand Niels Pedersen
1889, 1908, 2308, Petra Nielsine Pedersen, 17 dage, datter af bolsmand Rasmus Jørgen Pedersen, i Vesterhæsinge
1889, 2910, 0511, Karen Hansdatter, enke, 87, paa Vesterhæsinge Mark. Husmands Peder Madsen
1889, 0211, 0911, Anne Olsen, 46, i Vesterhæsinge. Husmand Hans Peder Hansen
1890, 0301, 1101, Sidsel Hansen, 71, i Vesterhæsinge. Aftægtsgaardmand Hans Peder Lindegaard
1890, 1501, 2001, Marie Kristine Olsen, ½, datter af ugift Johanne Mortensen, paa Vesterhæsinge Mark
1890, 2001, 2701, Margrete Pedersen, pige, 48, hos broderen husmand Peder Pedersen, i Gammel Stenderup
1890, 2601, 0102, Karen Christensdatter, enke, 90, paa Vesterhæsinge Mark. Aftægtshusmand Christen Nielsen
1890, 1902, 2302, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Eriksen, i Ny Stenderup
1890, 0303, 1003, Ane Marie Nielsen, 48, i Gammel Stenderup. Bolsmand Niels Nielsen
1890, 1603, 2203, Sofie Eliasdatter, ugift fattiglem, 74, paa Vesterhæsinge Fattiggaard
1890, 1804, 2304, Ane Rasmusdatter, enke og fattiglem, 83, paa Vesterhæsinge Fattgigaard
1890, 2204, 2804, Kirstine Andersdatter, enke, 60, i Vesterhæsinge. Husmand Rasmus Hansen
1890, 0405, 1105, Clausine Christiansen, 3, datter af murer Christian Clausen, paa Vesterhæsinge Mark
1890, 2806, 0607, Ane Kirstine Jørgine Jørgensen Ejlsø, 1½, datter af husmand jens Chr. Jørgensen Ejlsø, Vester Hæsinge Mark
1890, 1007, 1507, Dødfødt pige, datter af skræddermester Lars Peder Hansen, i Vesterhæsinge
1890, 2307, 2907, Ane Katrine Rasmussen, 46, paa Vesterhæsinge Mark. Murer Christian Clausen
1890, 1109, 1609, Ane Kirstine Hansen(datter), enke, 70, i Ny Stenderup. Husmand Johannes Hansen
1890, 1111, 1611, Caroline Catrine Poulsen, 2 maaneder, datter af ugift Hansine Rasmine Rasmussen. I pleje hos husmand Lars Nielsen i Ny Stenderup
1891, 1502, 2202, Dødfødt pige, datter af fragtmand Jens Peder Jørgensen, Vesterhæsinge Mark
1891, 1604, 2304, Karen Madsdatter, enke, 82, i Ny Stenderup. Husmand Jørgen Pedersen
1891, 0905, 1605, Karen Kirstine Hansen, ugift, 20½, paa Vesterhæsinge Mark. Husmand Niels Peter Hansen
1891, 1006, 1606, Rasmine Hansine Jørgensen, ugift, 35, tjente i Vejle. Datter af husmand og skrædder Jørgen Rasmussen, paa Vesterhæsinge Mark. Steddatter af væver Rasmus Pedersen i Ny Stenderup
1891, 2509, 2909, Ane Kirstine Larsen, fattiglem og fraseparered, 58, paa Vesterhæsinge Fattiggaard. Separered indsidder Peder Larsen
1891, 0111, 0711, Ane Marie Nielsdatter, 67, i Ny Stenderup. Gaardmand Peder Hansen
1891, 2611, 2911, Maren Annine Pedersen Kistrup, 2 maaneder, datter af gaardbestyrer Mads Pedersen Kistrup, i Ny Stenderup
1891, 2811, 0312, Ane Katrine Sørensdatter, enke og fattiglem, 80, paa Vesterhæsinge Fattiggaard. Husmand Jørgen Hansen paa Vesterhæsinge Mark
1891, 2612, 3112, Lavra Petra Matine Simonsen, 1 og 9 maaneder, datter af indsidder Lars Simonsen, i Ny Stenderup
1891, 2612, 3112, Abelone Christiansdatter, 83, paa Vesterhæsinge Mark. Indsidder Hans Rasmussen
1892, 0101, 0601, Ane Severine Madsen, fhv. stuepige, 69, paa Sandholt
1892, 0701, 1401, Johanne Rasmusdatter, 76, i Gammel Stenderup. Husmand Frands Hansen