Krarup, 1878-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1878-1891, Krarup sogn, Sallinge herred,Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1878, 0803, 1303, Rasmus Rasmussen, gift aftægtshusmand, 75, i Krarup
1878, 1403, 2003, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Jens Larsen Aagaard, af Krarup
1878, 2703, 0204, Hans Christian Andreasen, 1 og 3 maaneder, søn af husmand Jens Andreasen, paa Krarup Mark
1878, 1007, 1407, Dødfødt dreng, søn af snedker Rasmus Rasmussen, Krarup
1878, 1407, 1907, Rasmus Andersen Bæk, gift husmand, 31, paa Krarup Mark
1878, 1009, 1609, Jakob Nielsen, enkemand og boelsmand, 85, i Nelleborg
1879, 0105, 0805, Niels Hansen Gemahl, enkemand, aftægtsgaardmand, fhv. sognefoged og Danebrogsmand, 77, i Krarup
1879, 2808, 0309, Niels Pedersen, gift husmand, 60, i Krarup
1879, 2809, 0410, Peder Jensen, ugift skrædder, 70, i Høje Lunde. Besøg hos gaardmand Jens Hansen i Snarup
1879, 0912, 1412, Dødfødt dreng, søn af tømrer Anders Nielsen, af Krarup
1880, 1701, 2301, Rasmus Hansen, enkemand og almisselem, 83, paa Krarup Tørvelong
1880, 0702, 1302, Rasmus Pedersen, tjenestekarl, 19, i Klosterhus. Søn af husmand Peder Rasmussen
1880, 0108, 0608, Peder Jørgen Jespersen, gift bødker og husmand, 48, i Snarup
1880, 0508, 0908, Christen Julius Christiansen, 7 maaneder, søn af boelsmand Henrik Christiansen, Svendborg Hømark
1880, 1708, 2208, Rasmus Peder Nielsen, tjenestekarl, 23, paa Ny Egneborg. Søn af husmand Niels Jørgensen, Snarup Mark
1881, 0202, 0902, Anders Nielsen, gift boelsmand, 56, i Lydinge
1881, 2503, 0204, Niels Peder Clausen Madsen, ungkarl, 18, i Søfælde. Søn af gaardmand Mads Madsen
1881, 2903, 0604, Lars Pedersen, gift husmand, 54, i Snarup
1881, 2904, 0705, Jørgen Pedersen, gift husmand, 53, i Snarup
1881, 0209, 0909, Carl Johan Andersen, ugift væver, 26, Krarup Mark. Søn af husmand Anders Knudsen
1881, 2411, 0112, Peder Rasmussen, gift husfæster, 56, Klosterhus
1881, 1912, 2412, Christian Henrik Christiansen, 11, søn af høker Henrik Christiansen, i Snarup
1882, 0602, 1302, Rasmus Nielsen, gift husmand, 67, i Krarup
1882, 2202, 0103, Hans Mortensen, gift husmand, 48, i Krarup
1882, 2303, 2803, Niels Nielsen, 5, søn af boelsmand Jørgen Nielsen, i Krarup
1882, 2506, 3006, Rasmus Larsen, ½, søn af Johanne Marie Nielsen, i Krarup
1882, 0108, 0508, Rasmus Henriksen, gift husmand, 65, i Snarup
1882, 0308, 0908, Jacob Nielsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 85, Krarup
1883, 0204, 1004, Hans Nielsen, gift husmand, 49, i Kirkeby. Arbejdede hos gaardmand Rasmus Rasmussen i Snarup
1883, 0305, 1005, Didrik Beldring, ½, søn af skolelærer Beldring, i Krarup
1883, 2006, 2406, Jens Peder Christiansen, 6½, søn af indsidder Hans Jørgen Christiansen, i Søfælde Fattighus
1883, 2406, 2906, Mads Larsen Aagaard, enkemand og aftægtsgaardmand, 67, i Lydinge
1884, 2302, 0103, Anders Christensen, gift husmand, 71, i Søfælde
1884, 2903, 0604, Dødfødt dreng, søn af møllebestyrer Hans Christian Sørensen, i Søfælde
1884, 1104, 1904, Lars Hansen, ungkarl, 20, søn af gaardmand Hans Madsens enke, i Snarup
1884, 2804, 0505, Hans Larsen, gift husmand, 44, i Snarup
1884, 1605, 2305, Niels Hansen, enkemand og aftægtsmand, 91, i Snarup
1884, 2505, 3005, Hans Peder Sørensen, tjenestedreng, 15, søn af møllebestyrer Hans Chr. Sørensen, i Søfælde
1885, 1606, 2206, Niels Hansen, gift husmand, 35, i Snarup
1885, 2506, 3006, Niels Peder Andersen, ungkarl, 20 og 9 maaneder, i Snarup. Søn af gaardmand Anders Madsen
1886, 2604, 0205, Christian Schmidt Rasmussen, 5 maaneder, søn af husmand Jens Peder Rasmussen, i Snarup
1886, 2005, 2505, Christian Ejnar Nielsen, ½, søn af indsidder Hans Jakob Nielsen, Klosterhus
1886, 1907, 2407, Hans Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 63, i Lydinge
1886, 2209, 2809, Peder Pedersen, 5 maaneder, søn af boelsmand Niels Pedersen, Snarup Mark
1887, 2602, 0203, Christen Christensen, 3 dage, søn af indsidder Christian Christensen, i Snarup
1887, 2403, 3103, Frederik Andersen, enkemand og husmand, 88, Snarup
1887, 2012, 2812, Morten Rasmussen, gift husmand, 75, Krarup
1888, 2901, 0302, Jacob Olsen, aftægtsmand, 77, Snarup
1888, 3004, 0405, Lars Jørgensen, tjenestekarl, 58, Snarup
1888, 1106, 1606, Jens Jensen, gaardmand, 55, Lydinge
1888, 3007, 0608, Jens Pedersen, gift aftægtsmand, 76, Snarup
1888, 1408, 2008, Jørgen Nielsen Toftegaard, gift gaardmand, 54, Krarup
1888, 1908, 2508, Rasmus Madsen, enkemand og aftægtsmand, 69, Snarup
1888, 3009, 0610, Rasmus Henningsen, enkemand og aftægtsmand, 87, Krarup
1888, 2006, -, Hans Bendtsen, gift brøndgraver, 72, paa arbejder i Krarup
1888, 0811, 1611, Jens Peder Jørgensen, gift urmager, 57, Frydenborg
1888, 1312, 2012, Anders Knudsen, gift husmand, 73, Krarup Mark
1889, 3101, 0702, Jens Hansen, gift aftægtsmand, 67, Søfælde
1889, 1806, 2406, Anders Madsen, gift gaardmand, 60, Snarup
1889, 1908, 2408, Henning Peder Iversen, gift husmand, 58, Krarup
1889, 1712, 2312, Anders Hansen, ungkarl, 42, Krarup
1890, 2301, 2801, Christian Ejnar Nielsen, 8 maaneder, søn af indsidder Hans Jacob Nielsen, Klosterhus
1890, 1504, 2104, Rasmus Nielsen Rasmussen, 14, søn af skrædder Niels Rasmussen, Krarup
1890, 2705, 0206, Christen Christensen, gift aftægtsmand, 67, Snarup
1890, 0807, 1307, Hans Peder Mortensen, 1 maaned, søn af husmand Christen Jacob Mortensen, Lydinge
1890, 2809, 0410, Johannes Hansen, gift gaardmand, 58, Søfælde
1891, 2602, 0503, Rasmus Nielsen Gammelgaard, gift aftægtsmand, 68, Krarup
1891, 1305, 1705, Anders Hansen, ugift? fattiglem, 60, Faaborg. Døde i Snarup
1891, 2205, 2905, Rasmus Pedersen, gift husmand, 76, Krarup
1891, 1208, 1908, Rasmus Eriksen, gift gaardmand, 67, Lydinge
1891, 0209, 0709, Frederik Kristian Hansen, 2, søn af husmand Peder Hansen, Krarup
1891, 2811, 0412, Hans Sørensen, gift husmand, 72, Snarup
1892, 0901, 1401, Jørgen Hansen, gift husmand, 56, Krarup
1892, 1701, 2301, Kristen Rasmussen Møllebæk, gift husmand, 61, Krarup
1878, 2401, 2901, Karen Hansdatter, enke og aftægtskone, 82, i Krarup. Husmand Jørgen Jensen
1878, 0804, 1604, Maren Cathrine Andersen, 4 maaneder, datter af husmand Rasmus Andersen, Krarup Mark
1878, 0705, 1205, Karen Larsdatter, ugift fattiglem, 53, paa Snarup Mark. Datter af husmand Lars Andersen, Snarup
1878, 1705, 2405, Anne Marie Christensen, enke, 67, Mosegaard, Krarup. Gaardmand Morten Johannessen
1879, 1101, 1701, Karen Marie Rasmussen, 2, steddatter af gaardmand Mads Chr. Larsen, Snarup Mark
1879, 0304, 0604, Dødfødt pige, datter af husmand Christian Mortensen, af Snarup
1879, 0704, 1504, Anne Jørgensen Krog, ugift, 30, af Grøftebjerg. Datter af afdøde boelsmand Jørgen Andersen Krog
1879, 2705, 0206, Andrine Martine Marie Olsen, 1, datter af fruentimmer Anne Ditlevsen, af Snarup
1879, 2607, 0108, Maren Rasmusdatter, enke, 77, i Søfælde. Skovfoged Hans Villadsen
1879, 0909, 1609, Mariane Nielsen f. Jørgensen, enke, 84, af Snarup. Pensioneret skovfoged Frederik Chr. Küster Nielsen
1879, 1510, 1910, Anne Marie Nielsdatter, ugift fattiglem under Vesterhæsinge – Sandholt Lyndelse Commune, 77, opholdt sig hos tømrer Anders Nielsen, Krarup Mark
1879, 2911, 0612, Anne Marie Nielsdatter, enke, 85, i Krarup. Gaardmand Mads Nielsen
1880, 0201, 0901, Ane Marie Andersdatter, 59, af Krarup. Husmand Jørgen Andersen
1880, 3101, 0702, Karen Mikkelsdatter, enke og aftægtsenke, 89, i Grøftebjerg Søfælde. Husmand Søren Andersen af Ryslinge
1880, 0502, 1102, Rasmine Andersen, 4 maaneder, datter af husmand Lars Andersen Bæk, af Krarup Mark
1880, 3103, 0604, Karen Nielsdatter Jensen, 11, datter af boelsmand Niels Andersen Jensen, i Søfælde
1880, 1206, 1806, Maren Larsdatter, enke, 87, i Lydinge. Gaardmand Jens Pedersen
1881, 1301, 2001, Anne Pedersen, 27, Snarup Teglværk. Indsidder Mads Nielsen
1881, 0102, 0602, Sidsel Olsdatter, enke og fattiglem, 86, i Krarup. Skomager Peder Joh. Dichmann
1881, 2202, 2702, Marie Laurine Pedersen, 3 maaneder, datter af ugift Kirsten Pedersen, i Klosterhus
1881, 1204, 1904, Anne Margrethe Jensdatter, enke, 65, i Snarup. Husmand Jens Madsen
1881, 1604, 2304, Abelone Nielsen, enke, 45, i Snarup. Husmand Lars Pedersen
1881, 2211, 2911, Karen Pouline Rasmine Frederiksen, 2, datter af ugift Lovise Kirstine Christensen, i Snarup
1881, 2112, 2812, Anne Marie Rasmussen, 10, datter af gaardmand Anders Rasmussen, i Søfælde
1882, 2702, 0103, Anne Kirstine Mortensen, 1, datter af husmand Hans Mortensen, i Krarup
1882, 0205, 0805, Marie Nielsen, 9, datter af boelsmand Jørgen Nielsen, i Krarup
1882, 1011, 1911, Sophie Karoline Diderikke Schrader f. Hommel, enke, 69, opholdt sig hos sin svigersøn skovfoged Rasmussen, Klosterhus. Skovfoged Schrader paa Lolland
1882, 2212, 2912, Maren Kirstine Jensen, 1, datter af gaardmand Jørgen Jensen, Krarup
1883, 2402, 0303, Pedernille Mortensen, ugift, 23, i Krarup. Datter af gaardmand Morten Poulsen
1883, 2607, 3107, Mette Marie Andersdatter, 80, i Krarup. Aftægtsgaardmand Rasmus Henningsen
1884, 2604, 0305, Anne Kirstine Hansen, ugift, 23, i Krarup. Datter af gaardmand Hans Rasmussen
1884, 1609, 2209, Christiane Hansen, 30, i Krarup. Gaardmand Jørgen Jensen
1885, 1001, 1601, Kirsten Nicolaisdatter, 69, i Snarup. Husmand Hans Henrik Hansen
1885, 0201, 1101, Abelone Rasmussen, 24 timer, datter af husmand Jens Rasmussen, i Snarup
1885, 1501, 2301, Anne Jørgensen, 43, i Lydinge Mølle. Møller Jens Henriksen
1885, 1801, 2601, Karen Dorthea Hansen, enke, 64, i Klosterhus. Husmand Peder Rasmussen
1885, 1805, 2305, Ane Marie Rasmussen, 8, datter af gaardmand Hans Peder Rasmussen, i Snarup
1885, 2305, 2805, Dorthea Christoffersdatter, 68, i Lydinge. Husmand Hans Pedersen
1885, 1006, 1606, Johanne Margrethe Pedersen, ugift, 51, Krarup. Smed Henning P. Iversens søster
1886, 0702, 1502, Karen Frederiksen, 36, Snarup. Husmand Jens Peder Rasmussen
1886, 1305, 2005, Karen Kirstine Christensen, 49, i Lydinge. Gaardmand Jens Jensen
1886, 2905, 0306, Anne Kirstine Nielsdatter, enke, 81, i Snarup. Husmand Jens Sørensen
1886, 1706, 2406, Karen Sophie Amalie Bertelsdatter, 69, Krarup. Husmand og skrædder Jørgen Jespersen
1886, 3007, 0508, Kirstine Pedersen, 63, Snarup. Husmand Niels Jørgensen
1886, 1908, 2508, Maren Kirstine Jensen, 3, datter af gaardmand Jørgen Jensen, i Krarup
1886, 0212, 0812, Anne Marie Henningsen, enke, 86, Krarup. Smed Peder Iversen
1888, 3001, 0602, Mette Katrine Hansen, 41, Snarup. Husmand Niels Nielsen
1888, 1903, 2603, Jensine Kristine Christensen, 34, Snarup. Gaardmand Hans Hansen
1888, 0504, 1204, Maren Hansen, 61, Krarup. Gaardmand Henning Jacobsen
1888, 0205, 0705, Alberta Olivia Mortensen, 3 maaneder, datter af tjenestekarl Christen Jacob Mortens, Snarup
1888, 2307, 2707, Josephine Lovise Pedersen, 4 maaneder, datter af husmand Rasmus Pedersen, Snarup
1888, 1802, 2202, Dødfødt pige, datter af boelsmand Johannes Christensen, Søfælde
1888, 0310, 0710, 2 dødfødt piger (tvillinger), døtre af husmand Hans Nielsen, Krarup
1889, 1102, 1802, Anne Katrine Eriksen, 14, datter af husmand Jørgen Eriksen, Snarup
1889, 1202, 1702, Kirsten Jørgensen Krog (tvilling), 1 maaned, datter af indsidder Søren Jørgensen Krog, Krarup
1889, 2703, 3103, Anne Jørgensen Krog (tvilling), 2 maaneder, datter af indsidder Søren Jørgensen Krog, Krarup
1889, 3107, 0408, Lavra Christiane Nielsen, 3½, datter af husmand Niels Nielsen, Snarup
1890, 1001, 1701, Petrine Christine Iversen, ugift, 24, Krarup. Plejedatter af smed Henning Peder Iversen
1890, 1101, 1701, Dødfødt pige, datter af husmand Christian Christensen, Snarup
1890, 2603, 0304, Ane Steffensdatter, enke, 84, Brændekilde Væde. Husmand Rasmus Hansen
1890, 2405, 2905, Johanne Madsdatter, enke, 89, Tange. Husmand Lars Andersen
1890, 1606, 2106, Johanne Madsdatter, enke, 84, Hillerslev. Indsidder Philip Johansen
1890, 2008, 2608, Johanne Sophie Hansen, 42, Snarup. Gaardmand Jens Andersen
1891, 1503, 2103, Anna Kirstine Jørgensen Krog, 1, datter af husmand Søren Jørgensen Krog, Krarup
1891, 2404, 2504, Julie Hansen, 2, stifdatter af smed Claus Vilh. Madsen, Krarup. Født i Hundstrup
1891, 0407, 1007, Mary Jessen Jensen, ½ dag, datter af husmand Hans Jessen Jensen, Snarup
1891, 0308, 0808, Johanne Jørgensdatter, enke, 82, opholdt sig hos sin søn tømrer Christen Andersen, Lydinggaarde. Husmand Anders Christensen, Søfælde
1891, 0609, 1009, Elna Anna Ida Randbøll Pedersen, 2, datter af mejeribestyrer Georg Julius Pedersen, Krarup
1891, 1112, 1712, Mariane Larsdatter, enke, 83, Krarup. Husmand Rasmus Rasmussen
1891, 1912, 2812, Ane Kirstine Andersen, gift, 36, Lydinge. Gaardmand Lars Rasmussen
1892, 0301, 1101, Anne Kirstine Rasmussen, gift, 60, Krarup. Smed Niels Peder Sejrup Hansen