Brahetrolleborg, 1872-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1872-1891, Brahetrolleborg sogn, Sallinge herred,Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1872, 0502, 1202, Rasmus Christensen, husmand, 60, Gjerup
1872, 2602, 0403, Niels Conradsen, enkemand og aftægtsmand, 90, i Gjerup
1872, 0203, 0803, Carl Buk, indsidder, 74½, i Spangen
1872, 0704, 1504, Jørgen, Nielsen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardmand Niels Hansen, Haagerup
1872, 1905, 2405, Elias Birger Christian Kruuse, 1 og 3 maaneder, søn af birkedommer Kruuse, i Spangen
1872, 0306, 0806, Anders Madsen, gift aftægtsmand, 76, i Gjerup
1872, 2306, 2906, Frederik Jørgensen, aftægtsmand og forhen gaardmand, 82, i Haagerup
1872, 2907, 0208, Hans Frederik Rasmussen, ungkarl, 61, i Grønderup. Søn af smed Rasmus Christensen
1872, 0308, 0808, Peder Andersen, gift husmand, 66, i Kræmerhuset
1872, 0509, 1009, Udøbt dreng, søn af husmand Jørgen Hansen, af Brændelydinge
1872, 0810, 1310, Jørgen Carl Christian Nielsen, 2 maaneder, søn af pige Caroline Sofie Madsen, af Ellepindhuset
1872, 0612, 1312, Jørgen Madsen, 4 uger, søn af pige Kirsten Jespersen, af Pugehus
1873, 2401, 3101, Jørgen Christensen, skomager, 64 og 9 maaneder, i Sviben
1873, 0202, 1002, Christoffer Hansen, sadelmager, 60, ved Trolleborg
1873, 1701, 2201, Dødfødt dreng, søn af husmand Jens Larsen, Nybo
1873, 2102, 2802, Hans Nielsen, husmand og væver, 69, i Lydingegaarde
1873, 0704, 1504, Hans Nielsen, aftægtsmand, 79½, i Brændelydinge
1873, 1204, 1904, Peder Pedersen Top, 5½, søn af gaardmand Hans Pedersen Top, Haagerup
1873, 1604, 2204, Rasmus Hansen, gaardmand, 43, i Haagerup
1873, 2904, 0405, Peder Marius Pedersen, 4½, søn af indsidder Peder Jensen, i Sviben
1873, 2605, 0406, Christian Larsen, aftægtsmand, 81, i Grønderup
1873, 1007, 1607, Søren Christensen, enkemand og aftægtsmand, 75 og 3 maaneder, i Fleninge
1873, 0511, 1211, Mandrup Larsen, husmand, 68, i Mellemhaven
1873, 1911, 2511, Lars Larsen Sølvbjerg, 4 uger, søn af gaardmand Peder Larsen Sølvbjerg
1873, 0812, 1312, Hans Peder Hansen, indsidder, 75, i Mellemhaven
1874, 1401, 2201, Lars Hansen (Plovheld), gaardmand, 49, i Gjerup
1874, 1801, 2701, Rasmus Mortensen, enkemand og aftægtsmand, 87, Gjerup
1874, 0602, 1502, Dødfødt dreng, søn af pige Margrethe Dorthe Sørensen, af Nyløkke
1874, 1403, 2003, Andreas Knudsen, 6, søn af husmand Niels Knudsen, i Gjerup
1874, 1903, 2503, Lars Christian Hansen, husmand, 66, i Knagelbjerg, Gjerup
1874, 0104, 1004, Jens Christensen, husmand, 81, i Nybo
1874, 3004, 0505, Hans Rasmussen, fattiglem, 63½, i Hospitalet
1874, 2105, 2705, Jørgen Jørgensen, fattiglem, 74, i Hospitalet
1874, 2405, 3005, Peder Andreas Andersen, 8 dage, søn af boelsmand Mads Andersen, Gjerup
1874, 2505, 3105, Dødfødt dreng, søn af husmand Jørgen Hansen, Brændelydinge
1874, 0107, 0707, Rasmus Rasmussen, aftægtsmand, 83, i Lydingegaarde
1874, 0107, 0707, Lars Ludvig Henrik Rasmussen, 9 maaneder, søn af pige Kathrine Henriksen, af Spangen
1874, 1308, 1808, Hans Jensen, bolsmand, 82, Gjerup
1874, 3009, 0710, Niels Jørgensen, aftægtsgaardmand, 76, i Haagerup
1874, 0710, 1210, Knud Jeppesen, indsidder, 37½, Nyløkke
1874, 1411, 2211, Hans Peder Hansen, 1 dag, søn af pige Rasmine Kirstine Mortensen, af Gjerup
1874, 2211, 2811, Rasmus Nielsen, husmand, 49, i Sandhus
1874, 2311, 0212, Jens Rasmussen Pilegaard, gaardmand, 39 og 9 maaneder, i Lydingegaarde
1874, 2811, 0612, Lars Hansen, 2½, søn af husmand Hans Pedersen, Fleninge
1874, 1512, 2012, Rasmus Marius Hansen, 14 dage, søn af gaardbestyrer Hans Jac. Hansen, Gml. Egneborg
1875, 0401, 1101, Johan Rasmussen, aftægtsmand og forhen gaardmand, 74, Fleninge
1875, 2601, 0102, Mads Knudsen, enkemand og husmand, 64, Nyløkke
1875, 1903, 2603, Tyge Nielsen, husmand, 68 og 3 maaneder, i Grønderup
1875, 2604, 0305, Niels Jensen, enkemand og indsidder, 88, i Spangen
1875, 3004, 0505, Mads Larsen, væver og husmand, 81, i Fagsted
1875, 1005, 1505, Jens Ludvig Larsen, 9, søn af indsidder Jørgen Larsen, i Gjerup Teglværk
1875, 1405, 2005, Hans Jørgen Hansen Møller, 1, søn af møller Hans Hansen, Grønderup
1875, 2005, 2505, Dødfødt dreng, søn af pige Ane Kirstine Hansen, Bernstorfsminde
1875, 1403, 2003, Jørgen Hansen, gift aftægtshusmand, 87½, i Spangen
1875, 0506, 1106, Hans Hansen (Aarslev), husmand, 62, i Haagerup
1875, 0606, 1106, Jens Nielsen Jensen, 1 dag, søn af husmand Rasmus Jensen, i Fagsted
1875, 2906, 0307, Søren Mortensen, tjente, 28, i Sønder Broby. Plejesøn af indsidder Hans Rasmussen, Høbbelhuset
1875, 2107, 2807, Rasmus Christian Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af ugift Ane Christensen, Brændelydinge
1875, 3107, 0508, Anders Nielsen, aftægtsgaardmand, 88, i Lydingegaarde
1875, 3008, 0309, Jørgen Andersen, indsidder, 61, i Mellemhaven
1875, 1109, 1809, Ferdinand Carl Otto Reventlow, excellence, gehejmekonferentsraad, kammerherre, hofjægermester, lensgreve, komandør af Dannebrog, besidder af grevskaberne Christianssæde og Rentlow samt Baroniet, 72, Brahetrolleborg
1875, 0112, 1012, Niels Christensen, husmand, 69, i Mellemhaven
1875, 1312, 1712, Udøbt dreng, søn af husmand Hans Christian Sørensen, Haagerup Mark
1876, 1301, 2001, Peder Christian Larsen, 18, søn af husmand Lars Christoffersen, Haagerup
1876, 0903, 1503, Hans Christian Haagerup, gift almisselem, 61, i Trolleborg Hospital
1876, 0105, 0505, Jens Frederik Jensen, søn af ugift Karen Andersen, Lydingegaarde
1876, 2705, 0206, Udøbt dreng, søn bolsmand Lars Hansen, Gjerup
1876, 3105, 0606, Hans Christian Christensen, aftægtsgaardmand, 84, i Haagerup
1876, 2206, 2706, Rasmus Nielsen, 13 maaneder, søn af afdøde husmand Rasmus Nielsen, Sandhus
1876, 0208, 0808, Anders Nielsen, enkemand og skrædder, 72½, Gjerup
1876, 1209, 1609, Lars Nielsen (Lybo), almisselem, 70½, i Trolleborg Hospital
1876, 1111, 1811, Jens Nielsen (Greve), indsidder, 91, i Haagerup
1876, 0112, 0812, Hans Hansen Helsing, 10½, søn af lærer og organist Helsing, Grønderup
1877, 2901, 0502, Lars Frandsen, ugift, 34, Gjerup. Søn af indsidder Frands Larsen
1877, 0602, 1402, Jesper Pedersen, aftægtsmand, 68, i Nybo
1877, 0802, 1402, Dødfødt dreng, søn af pige Ane Kirstine Rasmussen, Gjerup
1877, 1302, 2002, Morten Rasmussen (Lyst), gift indsidder, 63 og 9 maaneder, i Nybo
1877, 1003, 1603, Lars Christensen, aftægtsmand, 78, i Brændelydinge
1877, 1703, 2203, Rasmus Knudsen, tømmermand, 56 og 9 maaneder, i Spangen
1877, 1803, 2203, Jens Larsen, enkemand og aftægtsmand, 78½, Nyløkke
1877, 2003, 2703, Conrad Pedersen, ugift smed, 58, i Lydingegaarde
1877, 2403, 0304, Christen Rasmussen (Løkkesen), aftægtsmand, 87, i Grønderup
1877, 3103, 0504, Frederik Emil Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 20, paa Egneborg
1877, 2804, 0605, Rasmus Marius Jørgensen, 10 dage, søn af væver Hans Christian Jørgensen, Spangen
1877, 2306, 2906, Hans Christensen (Jyde), husmand, 59 og 9 maaneder, i Lydingegaarde
1877, 2608, 3108, Hans Larsen, 27, Haagerup. Søn af husmand Lars Christoffersen
1877, 2709, 0310, Udøbt dreng, 1 maaned, søn af husmand Hans Christian Rasmussen, Fleninge
1877, 1812, 2312, Jens Jacob Jensen, 9 dage, søn af gaardforpagter Hans Jensen, Haagerup
1877, 1912, 2712, Anders Pedersen, gaardmand, 67 og 9 maaneder, i Fleninge
1878, 0201, 0901, Detlef Herman Jacob Havemann, godsforvalter paa Sandholt, 74, boende paa Nøjsomhed
1878, 2101, 2801, Rasmus Knudsen (Bonde), aftægtsmand, 85, ophold hos gaardmand Knud Madsen (Bonde), Gjerup
1878, 2402, 0403, Hans Pedersen, gift husmand, 56 og 9 maaneder, i Fleninge
1878, 2602, 0803, Lars Jørgensen, enkemand og skrædder, 78, havde ophold hos svigersønnen i Brændelydinge. Tidligere kirkeværge ved Aastrup Kirke
1878, 2803, 0304, Carl Marius Helding, 4, søn af væver Johan Christian Helding, Høbbel Familiehus
1878, 1304, 2004, Hans Rasmussen, gift indsidder, 74, i Sviben
1878, 1804, 2604, Peder Otto Pedersen, 5½, søn af gaardmand Niels Pedersen, Nybo
1878, 2404, 0105, Jørgen Larsen, gift arbejdsmand,48, Gjerup Teglværk
1878, 0905, 1605, Peder Hansen, gift husmand, 45, i Mellemhaven
1878, 2005, 2505, Johan Henrik Hansen, ugift almisselem, 63, i Hospitalet
1878, 1906, 2406, Hans Christiansen, gift indsidder og træskomand, 67, i Mellemhaven
1878, 2106, 2706, Lars Pedersen, enkemand og indsidder, 71 og 9 maaneder, Mellemhaven
1878, 2608, 3008, Hans Carl Olsen, 14, ophold hos Hans Christensens enke, Lydingegaarde
1878, 1409, -, Anders Peter Nielsen, rideknægt, 16½, paa Arreskov. Hjemmehørende i Odense
1878, 1710, 2210, Hans Rasmussen (Hornebo), ungkarl og almisselem, 469, i Hospitalet
1878, 2011, 2611, Jens Hansen (Nathan), gift husmand, 49 og 9 maaneder, i Fagsted
1878, 1312, 2012, Jørgen Christiansen (Duus), enkemand og aftægtsgaardmand, 61, i Fagsted
1878, 1712, 2312, Hans Hansen (Schroll), gift indsidder, 52, i Mellemhaven
1879, 0402, 0902, Jørgen Hansen, gift indsidder, 55, i Fleninge
1879, 1503, 2303, Hans Andersen, 7, søn af husmand Anders Rasmussen, Grønderup
1879, 2303, 3003, Knud Madsen, gift indsidder, 60, i Mellemhaven
1879, 2403, 3103, Hans Albrecht Hansen Blidegn, 1 og 3 maaneder, søn af gaardmand Hans Albrecht Christiansen, Haagerup
1879, 0904, 1604, Niels Uldriksen, enkemand oh aftægtshusmand, 86 og 9 maaneder, i Nybygtgaard
1879, 1104, 1804, Jesper Jørgensen, gift aftægtsmand, 76, i Pugehus
1879, 2904, 0605, Peder Hansen, gift husmand, 49 og 9 maaneder, i Nybo
1879, 1606, 2306, Nicolaj Conrad Krohn, gift læge, 75, paa Brahetrolleborg
1879, 0307, 0907, Hans Christiansen, gift husmand, 62 og 9 maaneder, i Mellemhaven
1879, 0907, 1307, Hans Emil Mortensen, 5½, søn af Vilhelmine Elisabeth Nielsen. I pleje hos H. Rasmussen, Høbbet Familiehus
1879, 1007, 1607, Hans Christian Hansen, 5 dage, søn af gaardbest. H. Jacob Hansen, Gml. Egneborg
1879, 1507, 2007, Carl Vilhelm Johansen, 9, søn af indsidder Joh. Ped. Hansen, Høbbet Familiehus
1879, 1508, 2108, Povl Hansen, gift fæstehusmand, 76½, af Haagerup
1879, 0911, 1611, Niels Lavrits Larsen, 8 dage, søn af indsidder Rasm. Larsen, Sviben
1879, 1911, 2711, Jens Christian Hansen (Odense), gift husmand, 55, i Nybo
1879, 1612, 2312, Didrik Hansen, gift indsidder, 62 og 5 maaneder, i Spangen
1880, 0102, 0602, Hans Hansen (Tærsker), ungkarl, 66, i Hospitalet
1880, 0304, 1004, Rasmus Pedersen (Munkebro), gift indsidder, 76, i Mellemhaven
1880, 1005, 1505, Rasmus Johansen (Post), enkemand og aftægtsgaardmand, 79½, i Gjerup
1880, 0106, 0606, Jørgen Peder Jørgensen Torpegaard, 6 dage, søn af indsidder Søren Jørgensen, Gjerup
1880, 2906, 0407, Dødfødt dreng, søn af indsidder Henrik Rasmussen, Nybo
1880, 2007, 2607, Knud Madsen Bonde, enkemand, gaardmand og Dannebrogsmand, 55, Gjerup
1880, 1508, 1908, Heine Peder Hansen, 5 maaneder, søn af kjøbmand Johannes Hansen, Haagerup
1880, 1708, 2208, Rasmus Peder Nielsen, ugift tjenestekarl, 23, paa Egneborg
1880, 2009, 2709, Lars Jørgensen, ungkarl, 78, ophold hos gaardmand Johan Holm, Haagerup
1880, 2809, 0410, Johannes Martin Pedersen, 11, plejefader indsidder Anders Rasmussen, Fleninge
1880, 0510, 1110, Christian Christensen (Skibsbygger), enkemand og almisselem, 67, i Trolleborg Hospital
1880, 2310, 3010, Peder Larsen, ugift, 27, Gjerup. Søn af gaardmand Lars Pedersen
1880, 0311, 1011, Berthel Rasmussen, gift husmand, 82, i Brændelydinge
1880, 2011, 2711, Rasmus Andersen, ugift, 58, ophold hos gaardmand Rasmus Rasmussen, Lydingegaard
1880, 3011, 0612, Hans Henriksen, ugift almisselem, 69, i Trolleborg Hospital
1880, 0212, 0912, Christopher Madsen Bonde, gift indsidder, 46, i Gjerup
1880, 1512, 2112, Rasmus Detlev Conradsen (tvilling), 2, søn af gaardmand Niels Conradsen, Gjerup
1880, 2412, 3112, Christen Møller Hansen Blidegn, 13, søn af gaardmand Hans Albrecht Christiansen, Haagerup
1880, 3012, 07011881, Søren Vilhelm Andersen Skyggelund, 18 dage, søn af gaardmand Anders Sørensen, Lydingegaard
1881, 0502, 1202, Søren Nielsen, gift husmand, 71, i Gjerup
1881, 2302, 0303, Conrad Nielsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 72, i Gjerup
1881, 2702, 0703, Rasmus Nielsen, ugift tjenestekarl, 28, paa Høbbet
1881, 0603, 1403, Rasmus Jørgen Rasmussen, 9 og 9 maaneder, søn af indsidder Jørgen Peder Rasmussen, Spangen
1881, 1203, 1903, Berthel Hansen, ungkarl, 28, Spangen. Søn af indsidder Hans Henrik Berthelsen
1881, 1903, 2603, Rasmus Andersen (Marqvardsen), gift husmand, 48, i Grønderup
1881, 2303, 3003, Niels Petersen (Bolteskov), enkemand og almisselem, 81, i Trolleborg Hospital
1881, 1804, 2704, Peder Andersen, gift gaardmand, 44, i Haagerup
1881, 2404, 3004, Niels Frederik Hansen Plovheld, 2 maaneder, søn af gaardmand Hans Larsen, af Gjerup
1881, 0805, 1405, Lorentz Hansen Schmidt, gift dyrlæge, 57, i Bernstorffminde
1881, 2607, 0208, Rasmus Nielsen, gift husmand, 28, i Spangen
1881, 0909, 1609, Hans Peter Michelsen, 17 dage, søn af indsidder Christian Peter Hoffmann Michelsen, Gjerup
1881, 1210, 1610, Hans Henrik Pedersen, 3, søn af indsidder Niels Pedersen, Spangen
1881, 3110, 0411, Hans Jensen, gift almisselem, 80, i Hospitalet
1881, 0411, 1211, Anders Nielsen, ugift, 22, i Gjerup
1881, 0711, 1411, Hans Christian Pedersen, 15 uger, søn af gaardmand Niels Pedersen, Nybo
1882, 2001, 2701, Rasmus Rasmussen (Banke), ugift gaardmand, 62, i Grønderup
1882, 2002, 2602, Olaf Peder Pedersen, 18 timer, søn af indsidder Peder Julius Viggo Pedersen, Spangen
1882, 2202, 2802, Rasmus Andersen, gift murer, 55, i Brændelydinge
1882, 2602, 0503, Rasmus Jensen Flindt, 12 dage, søn af indsidder Jacob Jensen Flindt, Gjerup
1882, 0503, 1203, Ludvig (Bargmann), 9 maaneder, ophold hos bedstefaderen bødker Johan Ch. Bargmann, Ellepindhus, Søn af bødker Johan Christian Bargmann i Horne
1882, 1203, 1803, Conrad Frederik Oest, enkemand og fæster, 75, af et sted i Bernstoffsminde
1882, 1403, 2003, Peder Olsen, gift indsidder, 78, i Nyløkke
1882, 2105, 2605, Søren Andersen, enkemand og almisselem, 84, i Hospitalet
1882, 2507, 2807, Niels Larsen, ungkarl, 44½, i Nybo
1882, 3007, 0408, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Peder Jensen, Fleninge
1882, 2508, 3008, Frederik Ludvig Pedersen, 4 ¾ maaned, søn af indsidder Rasmus Pedersen, af Nyløkke
1882, 2908, 0509, Peder Rasmussen, gift husmand, 66, i Spangen. Fisker ved Brahetrolleborg
1882, 0109, 0709, Conrad Christiansen, gift fæstehusmand, 74, i Lydingegaarde
1882, 0809, 1209, Dreng, døde strax, søn af dyrlæge Hans Jørgen Madsen, Bernstoffsminde
1882, 1410, 2010, Rasmus Jensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 79 og 9 maaneder, i Fleninge
1882, 1511, 2111, Carl Christian Iversen, 4, søn af smed Niels Peder Iversen, Lydingegaarde
1882, 2311, 3011, Peder Hansen, gift almisselem, 77½, i Brahetrolleborg Hospital
1882, 2411, 3011, Rasmus Pedersen, ugift skrædder, 22 og 9 maaneder, ophold hos husmand Anders Pedersen, Fagsted
1882, 2611, 0312, Dødfødt dreng, søn af Ane Marie Christine Hansen, Grønderup
1882, 0812, 1412, Jørgen Pedersen (Bolteskov), arrestforsvarer, 54½, i Spangen
1882, 1212, 1812, Udøbt dreng, 6 uger, søn af gaardmand Erik Hansen, Lydeingegaarde
1882, 2812, 3112, Dødfødt dreng, søn af husmand Søren Jørgensen, Gjerup
1883, 1101, 1601, Hans Henrik Bertelsen (Dragon), gift indsidder, 79, i Spangen
1883, 2502, 0503, Jørgen Rasmussen, gift husmand og tømmermand, 64, i Lydingegaarde
1883, 2403, 3103, Hans Jacob Hansen, gift smed, 69½, paa Brahetrolleborg
1883, 2705, 0206, Johan Christoffer Eltzholtz, gift og pensioneret gartner, 82, Brahetrolleborg
1883, 3006, 0507, Knud Nielsen, gift husmand, 67 og 9 maaneder, i Nyløkke
1883, 0308, 0808, Hans Jørgen Rasmussen, 11 dage, søn af gaardmand Lars Rasmussen, Fagsted
1883, 1708, 2308, Jens Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 82, Lydingegaarde
1883, 0709, 1809, Oskar Gustav Schroll, 14 dage, søn af læge E. Schroll, Brahetrolleborg
1883, 2610, 0211, Rasmus Hansen, gift gaardmand, 51 og 3 maaneder, i Haagerup, Rodal
1883, 2410, 2810, Carl Marius Hansen Møller, 17 uger, søn af enkemand, fhv. møller og nu husforpagter H. Hansen, Grønderup
1883, 0811, 1511, Rasmus Hansen, gift husmand og skrædder, 73, og 3 maaneder, i Mellemhaven
1883, 2511, 0312, Christian Christiansen, 31 og 9 maaneder, ugift, Brændelydinge. Søn af gaardmand og Dannebrogsmand Chr. Pedersen
1884, 1501, 2101, Rasmus Rasmussen, gift indsidder, 70, i Sviben
1884, 2201, 2801, Jens Peder Christensen, ugift, 24, Fleninge. Søn af gaardmand Christen Hansen
1884, 2501, 0102, Hans Rasmussen, gift aftægtsmand, 73 og 9 maaneder, i Gjerup
1884, 0502, 1002, Rasmus Jørgensen, 3, søn af tmd. Jørgen Jørgensen, Lydingegaarde  
1884, 1202, 1902, Lars Jørgensen, gift indsidder i Kjøbenhavn, 62, Mellemhaven
1884, 2202, 2902, Jørgen Axel Nielsen, 3½, havde ophold hos bedstefaderen sognefoged og Dannebrogsmand Ch. Pedersen, Brændelydinge. Søn af bolsmand Anders Nielsen, Fangel Mark
1884, 1003, 1703, Frederik Vilhelm Bagger, fhv. sognepræst for Brahetrolleborg og Krarup Sogne, 79, var boende i Kjøbenhavn
1884, 1103, 1603, Hans Nielsen, faa timer, søn af Ane Marie Christine Hansen, Grønderup
1884, 1103, 1803, Rasmus Johansen (Snedevind), enkemand og gaardmand, 81½, i Gjerup
1884, 1903, 2303, Niels Christian Nielsen (Kusk), gift husmand, 64½, i Fleninge
1884, 2203, 2803, Niels Jensen Christiansen (Fisker), gift husmand, 60, i Brændelydinge
1884, 2304, 2704, Rasmus Pedersen, 2 dage, søn af indsidder Peder Julius Viggo Pedersen, Spangen
1884, 2205, 2905, Hans Mortensen, husmand, 62½, i Kirkeskovhus
1884, 2905, 0206, Dødfødt dreng, søn af Kirstine Jensine Christiansen, Gjerup
1884, 2107, 2407, Hans Jacob Hendriksen, 1 maaned, søn af ugift Kathrine Hendriksen, af Nybo
1884, 0408, 0908, Lars Hansen (Mærgelgraver), gift indsidder, 71, i Spangen
1884, 0908, 0508, Hans Pedersen, enkemand og indsidder, 88, i Hospitalet
1884, 2410, 3110, Hans Hansen, ungkarl og bagersvend, 25, havde ophold hos faderen H. Hansen, Bernstoffsminde
1884, 2610, 3110, Hans Christophersen Bæk, gift murer og indsidder, 53, i Mellemhaven
1884, 3010, 0611, Niels Rasmussen, gift indsidder, 70, i Fagsted
1884, 0711, 1311, Rasmus Jørgen Jensen, enkemand, husmand og skrædder, 74 og 9 maaneder, Grønderup
1884, 2311, 2811, Thomas Nielsen, gift husmand, 60, Grønderup
1885, 2501, 3101, Rasmus Pedersen, gift aftægtsgaardmand, 91, i Haagerup
1885, 3101, 0302, Johannes Rentzmann, 3 maaneder, søn af Johanne Margrethe Retzmann, ophold hos husmand R. Hansens enke, Mellemhaven. Født 11.10.1884 i Kjøbenhavn
1885, 3101, 0502, 3 dødfødte drenge (trillinger), sønner af gaardmand Anders Nielsen, Lydingegaarde
1885, 0502, 1102, Elias Jensen Flindt, ugift røgter, 49, paa Trolleborg
1885, 0803, 1303, Niels Nielsen (Tambo), gift indsidder, 79, i Nyløkke
1885, 0903, 1503, Niels Peder Hansen, 3 uger, søn af gaardbestyrer H. J. Hansen, Gammel Egneborg
1885, 1103, 1503, Udøbt dreng, søn af indsidder Niels Pedersen, Spangen
1885, 2103, 2703, Christen Knudsen, gift aftægtsgaardmand, 68, i Haagerup
1885, 2604, 0105, Dødfødt dreng, søn af indsidder Anders Rasmussen, Fleninge
1885, 0505, 1205, Niels Olsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 84½, i Grønderup
1885, 2705, 3105, Christian Hansen, gift indsidder, 59, i Gjerup
1885, 1006, 1406, Udøbt dreng, søn af Hansine Kirstine Madsen Skjønaa, Brændelydinge
1885, 0907, 1507, Jørgen Mortensen Sølvbjærg, gift gaardmand, 46, i Sølvbjærg
1885, 1807, 2307, Lars Løkkesen, gift husmand, 73, i Gjerup
1885, 2007, 2707, Jørgen Jensen, gift skrædder, 77, i Grønderup
1885, 0108, 0508, Hans Peder Nielsen, tjenestedreng, 16, paa Høbbet. Født i Svanninge
1885, 2809, 0510, Frits Peder Christian Jørgensen, 3 maaneder, søn af Ane Kirstine Sørensen, Nybo
1885, 0512, 1212, Lars Hansen (Banke), gift gaardmand, 67 og 9 maaneder, i Grønderup
1885, 2212, 2912, Marius Peder Mathiessen, gift andenlærer, 29, i Gjerup
1886, 1201, 2001, Gottfred Rasmussen, gift bolsmand, 63, i Fagsted
1886, 1601, 2201, Carl Jensen, 3 og 9 maaneder, plejesøn hos husmand Carl Nielsen, Knagelbjærg. Søn af Ane Marie Nielsen, Gjerup
1886, 3101, 0702, Otto August Hansen, 23 uger, søn af kjøbmand J. Hansen, Haagerup
1886, 1102, 1702, Rasmus Rasmussen, gift husmand og snedker, 58, i Lydingegaarde
1886, 0503, 1203, Jens Pedersen, gift husmand og hørsvinger, 71, i Gjerup
1886, 1503, 2003, Lavrits Christensen, 7 uger, søn af avlsforvalter Jens Jørgen Christensen, p.t. Gjerup
1886, 2203, 3003, Rasmus Andersen, enkemand og murmester, 71, Ellepindhus
1886, 2903, 0304, Rasmus Larsen, gift indsidder, 47, i Spangen
1886, 1404, 2104, Victor Jørgensen Krog, 4 og 9 maaneder, søn af lærer M. J. Krog, Gjerup
1886, 0406, 0906, Hans Jørgen Ullum, gift og fhv. kjøbmand i Odense, 75, nød ophold paa sønnens gaard, Snyltegaarden, Nybo
1886, 0706, 1106, Ludvig Frederik Kruuse, gift birkedommer for Mukadel, Holstenshus, Brahetrolleborg m.f. birker, 57 boede i Faaborg
1886, 2206, 2906, Anders Briand (de Crevecoeur), enkemand, particulier og tidligere ejer af Krumstrup i Ryslinge Sogn, 85, Spangen
1886, 2008, 2508, Povl Ludvig Larsen, enkemand og indsidder, 65, i Sliberværket
1886, 2808, 0209, Hans Henningsen, gift aftægtsmand, 71, i Haagerup  
1886, 0809,1209, Niels Hansen, gift indsidder, 71, i Knagelbjærg
1886, 0910, 1610, Lars Povlsen, ugift og forhen bolsmand, 63, i Grønderup
1886, 2910, 0611, Peder Pedersen, 15½, tjente hos gaardmand Rasmus Jensen, Lydingegaarde. Søn af husmand Knud Pedersen, Kværndrup
1886, 0911, 1511, Peder Larsen, ugift husmand og murer, 90 og 1o maaneder, i Mellemhaven
1886, 2511, 0112, Hans Hansen, gift skrædder og husmand, 67, i Haagerup
1886, 0912, 1612, Jørgen Christian Nielsen, 2 dage, søn af ugift Johanne Marie Kirstine Pedersen, Sviben
1887, 0701, 1301, Hans Madsen, enkemand og husmand, 87, i Spangen
1887, 1801, 2401, Peder Christian Jochumsen, enkemand, 72, ophold paa Fattiggaarden
1887, 0702, 1202, Jesper Anton Jespersen Sølund, 9, søn af gaardmand Peder Jespersen, Nybo
1887, 1104, 1904, Jørgen Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 75, i Nybo
1887, 2404, 3004, Hans Christian Hansen, 9 og 9 maaneder, søn af indsidder Johan Peder Hansen, Spangen
1887, 2205, 2805, Rasmus Peder Madsen, 2 maaneder, søn af ugift Maren Kirstine Jensen, Gjerup
1887, 2305, 2805, Jørgen Christian Johansen, 26, Høbbehus. Søn af indsidder Johan Peder Hansen
1887, 0206, 0806, Jørgen Nielsen, ugift husmand, 43, i Lydingegaarde
1887, 2206, 2706, Christen Pedersen, gift fæstehusmand, 56, i Brændelydinge
1887, 2506, 3006, Peder Olsen, enkemand og almisselem, 83 og 9 maaneder, paa Fattiggaarden
1887, 1307, 1907, Hans Hansen, gift husmand, 76, i Nybo
1887, 1307, 1807, Morten Rasmussen (Prisholm), gift husmand, 69, i Brændelydinge
1887, 1507, 2007, Peder Henriksen, enkemand og aftægtsmand, 82, i Haagerup
1887, 0408, 0908, Hans Christensen, gift gaardmand, 52, Fleninge
1887, 1808, 2208, Søren Nielsen, gift husmand, 66, i Haagerup
1887, 3009, 0610, Rasmus Peter Christian Petersen, 8, plejebarn i Røglemarkshuset, Vester Aaby Sogn
1887, 0910, 1610, Dødfødt dreng, søn af ugift Jensine Severine Andersen, Grønderup
1887, 2810, 0311, Lavrits Christian Jørgensen, 2 og 9 maaneder, søn af væver Hans Christ. Jørgensen, Spangen
1887, 1211, 1811, Jørgen Jensen, ugift, 20 og 9 maaneder, Lydingegaarde. Søn af gaardmand Rasmus Jensen
1887, 2111, 2711, Marius Christian Larsen, 7 dage, søn af ugift Ane Johanne Hansen, Gjerup
1887, 0712, 1112, Christian Hendrik Petersen, gift husmand, 47, i Grønderup. Født i Slesvig
1887, 1012, 1712, Hans Rasmussen Holm, gift aftægtsmand, 75, i Nybo
1888, 2302, 0103, Anders Jørgensen (Garver), enkemand, 82, i Nybo
1888, 0203, 0903, Rasmus Andersen, Birkholm, 14, hos stedfaderen gaardmand Niels Nielsen, Haagerup. Søn af afdøde gaardmand Peder Andersen
1888, 0404, 1004, Lars Christophersen, gift indsidder, 65, i Gjerup
1888, 1104, 1604, Jacob Hansen, gift tømmermand og indsidder, 48, i Nybo
1888, 1904, 2604, Niels Hansen, 1½, søn af husmand Rasm. Hansen (Jyde), Lydingegaarde
1888, 2504, 0205, Rasmus Rasmussen Gavnbo, 7½ maaned, søn af husmand Niels Rasm. Gavnbo, Lydingegaarde
1888, 2504, 0205, Rasmus Lavrits Theodor Larsen Hansen, 2, ophold hos snedker Rasmus Rasmussens enke, Lydingegaarde. Søn af ugift Johanne Hansen i Lydinge
1888, 2804, 0405, Niels Madsen, enkemand, 63, paa Fattiggaarden
1888, 0907, 1404, Ramsus Peder Rasmussen, 1 dag, søn af husmand Peder Andreas Rasmussen (Snedevind), Lydingegaarde
1888, 1908, 2408, Povl Hansen, gift indsidder, 67, i Lydingegaarde
1888, 2108, 2508, Rasmus Nielsen (Egneborg), enkemand, aftægtsmand og forhen fæster af gaarden Gamle Egneborg, 79, i Mellemhaven
1888, 2508, 3108, Hans Pedersen (Kornelius), enkemand og fattiglem, 67, paa Dortheenlund, Jordløse. Fra Arbejdsgaarden
1888, 0511, 1111, Peter Mathias Jensen, 5, søn af indsidder And. Chr. Nielsen Skytteg., Nybo
1888, 2011, 2711, Jørgen Hansen (Haagerup), enkemand og indsidder, 68, i Mellemhaven
1888, 2611, 0112, Anders Pedersen, ugift og forhen landmand, 64, ophold paa Brændegaard
1889, 1302, 1702, Hans Christian Møller, 7 dage, søn af husmand Ludvig Carl Olsen Møller, Spangen
1889, 2102, 0103, Jørgen Jensen, gift husmand, 72, i Fagsted
1889, 2102, 2702, Jørgen Rasmussen (Banke), gift indsidder, 37, i Gjerup
1889, 0704, 1204, Lars Christophersen, gift husmand, 72, i Haagerup
1889, 1604, 2304, Rasmus Jørgensen Krog, ugift, 23, i Haagerup. Søn af aftægtsgaardmand Jørg. Madsen
1889, 2304, -, Rasmus Pedersen Krog, ungkarl, 19 og 9 maaneder, tjente paa Egneborg
1889, 2204, 2804, Jeppe Jensen (Bebe), gift husmand, 63, i Gjerup
1889, 2905, 0506, Lars Jørgensen, gift indsidder, 63, i Spangen
1889, 0909, 1409, Anders Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 84, i Haagerup
1889, 1309, 2109, Johan Henrik Christian Bargmann, gift bødker, 68, i Ellepindhus
1889, 1309, 1909, Dødfødt dreng, søn af snedker Henrik Børge Jensen, Bernstoffsminde
1889, 1609, 2309, Niels Herman Hansen (Krog), gift aftægtsgaardmand, 67, i Fleninge
1889, 1709, 2109, Niels Nielsen (Løkkesen), husmand, 61, i Nyløkke
1889, 2009, 2609, Mads Pedersen, gift aftægtsgaardmand, 74, i Brændelydinge
1889, 2511, 0112, Dødfødt dreng, søn af indsidder Peder Christian Buk, Ulstruphuset
1889, 2112, 2812, Niels Hansen, gift smed, 70, i Mellemhaven
1889, 2312, 3012, Rasmus Sørensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 77, i Haagerup
1889, 2412, 2812, Peder Rasmussen (Væver), enkemand og fattiglem, 77, paa Arbejdsgaarden, Bernstoffsminde
1889, 2912, 04011890, Rasmus Jørgensen (Lyst), gift indsidder, 57, i Mellemhaven
1890, 2201, 2501, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Jacob Jensen, Fleninge
1890, 2202, 0203, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Rasmussen Gavnbo, Lydingegaarde
1890, 2403, 2903, Rasmus Rasmussen, 17 og 3 maaneder, søn af husmand Hans Henrik Rasmussen, i Fleninge
1890, 2703, 0204, Peder Rasmussen (Fik), gift husmand, 65, i Gjerup
1890, 3103, 0504, Erik Andersen (Basse), enkemand og skovfoged, 85½, i Nybygtgaarde
1890, 2405, 3005, Hans Henningsen Krog, enkemand og aftægtsgaardmand, 90, Haagerup
1890, 0206, 0706, Svend Jensen (Svendsen), enkemand og forhen forpagter, 90, paa Egneborg, nu Nøjsomhed
1890, 2706, 0307, Niels Nielsen, gift husmand, 61, i Nybo
1890, 3006, 0307, Carl Jochumsen, enkemand og forhen væver, 70, nu paa Fattiggaarden
1890, 2008, 2408, Henrik Johannes Pedersen, 8 uger, søn af politiassistent Pedersen, Haagerup
1890, 2508, 3008, Lars Nielsen, 14, i pleje hos husmand Rasm. Konradsen, Lydingegaarde. Søn af ugift Mette Marie Rasmussen i Mellemhaven
1890, 1009, 1709, Christian Hansen, gift indsidder, 62 og 9 maaneder, i Silkehuset (Sølvbjærg)
1890, 2709, 0410, Peder Pedersen (Gaardskarl), gift husmand, 70, paa Fleninge Mark
1890, 1111, 1711, Niels Jensen, gift tømmermand, 81 og 9 maaneder, i Haagerup
1890, 2311, 3011, Niels Christian Hansen, 1, søn af husmand Hans Jacob Hansen, Mellemhaven
1890, 0212, 0712, Udøbt dreng, 6 uger, søn af husmand Lars Nikolajsen, Nybo
1890, 1412, 2112, Morten Nielsen, 5, søn af Sofie Frederikke Hansen, Haagerup. I pleje hos husmand Josef Jørgensen, Haagerup
1891, 0501, 1201, Jens Larsen, gift bødker, 82, i Haagerup
1891, 1901, 2501, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Nielsen, Slibeværket
1891, 1702, 2302, Lars Nielsen (Løkkesen), ungkarl, 54, ophold paa Fattiggaarden
1891, 3003, 0504, Alfred Bernhard Larsen, 3 maaneder, søn af indsidder Niels Larsen, Gjerup
1891, 0605, 1305, Mads Christensen Pedersen, gift gaardmand, 50, i Nybygtgaarde
1891, 0905, 1605, Hans Jørgen Carl Hansen, 9 maaneder, søn af tømmermand H. Hansen, Brændelydinge
1891, 1405, 2005, Hans Henrik Krog, ungkarl, 44, i Haagerup
1891, 2006, 2406, Ferdinand Kristian Møller, 9 uger, søn af husmand Ludvig Karl Olsen Møller, Spangen
1891, 1108, 1808, Hans Nielsen, gift hjulmand, 75, Bernstoffsminde
1891, 1508, 2008, Lars Larsen, 1 og 3 maaneder, søn af væver Kristoffer Larsen, Haagerup
1891, 2708, 0109, Kristian Larsen (Banke), gift gaardmand, 38, i Grønderup
1891, 2808, 0309, Rasmus Olsen, ungkarl, 22, i Haagerup. Tog præleminæreksamen 1890, kontorist paa Byfogedkontoret i Svendborg
1891, 0810, 1510, Lars Frederiksen, enkemand og husmand, 78, i Nybo
1891, 0910, 1510, Michael Hansen, enkemand og aftægtsmand, 77, i Gerup
1891, 2110, 2810, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 25, Mellemhaven. Søn af husmand Hans Krist. Rasmussen
1891, 2210, 2810, Johannes Hansen Plovheld, 2 maaneder, søn af gaardmand Hans Larsen Plovheld, Gerup
1891, 3010, 0511, Hugo Hjalmar Dittmann, 16, søn af garvermester Dittmann, Spangen
1891, 0812, 1412, Johan Pedersen, gift gaardmand, 47, i Gerup
1891, 1612, 2212, Johan Ditlev Figat Rasmussen (Post), gift husmand, 64, i Mellemhaven
1891, 3012, 06011892, Konrad Nielsen, enkemand og husmand, 75, i Gerup
1872, 1601, 2201, Maren Rasmusdatter, enke, 84, af Haagerup. Husmand Hans Christian Nielsen
1872, 1901, 2801, Kirsten Pedersen, 6, datter af husmand Rasmus Pedersen, af Fleninge
1872, 2701, 0502, Karen Larsdatter, enke, -, opholdt sig hos sønnen boelsmand Lars Sørensen, af Gjerup. Husmand Søren Hansen af Flemløse
1872, 0404, 1004, Dødfødt pige, datter af pige Maren Kirstine Rasmussen, af Gjerup
1872, 2004, 2704, Ane Marie Jensen, 30 og 9 maaneder, gift, i Gjerup. Boelsmand Lars Sørensen
1872, 2604, 0205, Karen Knudsdatter, gift almisselem, 86, Fleninge. Husmand Jesper Jacobsen
1872, 2904, 0605, Ane Kathrine Rasmussen, enke, 76, Mellemhaugen. Husmand Rasmus Hansen
1872, 1205, 1705, Ane Larsdatter, gift, 69, Fleninge. Aftægtsmand og fhv. gaardmand Rasmus Jensen
1872, 2206, 2806, Johanne Rasmussen, 27, i Lydinggaarde. Datter af gaardmand Rasmus Andersen
1872, 2906, 0507, Karen Jørgensen, gift, 33, Haagerup. Gaardmand Hans Hansen
1872, 0207, 0507, Karen Marie Helding, 9 maaneder, datter af indsidder Johan Christian Helding, af Gjerup
1872, 1507, 2007, Ane Kirstine Jørgensen, 28, opholdt sig hos plejefader gaardmand Niels Andersen Krog, i Haagerup. Datter af afdøde gaardmand Jørgen Nielsen af Vantinge
1872, 0309, 0709, Sofie Jørgensen, gift, 60 og 9 maaneder, af Nyløkke. Husmand Erik Nielsen
1872, 1510, 2210, Ane Johanne Larsen, gift, 34½, af Trolleborg. Indsidder Hans Peder Rasmussen
1872, 2811, 0612, Ane Kirstine Lang, gift, 38, af Grønderup. Gaardmand Hans Christiansen Heldbo
1872, 2412, 2912, Dødfødt pige, datter af indsidder Peder Jensen, i Sviben
1873, 0601, 1301, Johanne Nielsen, gift, 75½, af Lydingegaarde. Aftægtsmand Jens Rasmussen
1873, 0901, 1601, Maren Pedersdatter, gift, 50½, Nybo. Gaardmand Jesper Pedersen
1873, 1501, 2201, Ane Marie Hansen, ugift fruentimmer, 61, opholdt sig i Grønderup
1873, 1901, 2701, Maren Hansen, gift, 40½, af Fleninge. Husmand Knud Jacobsen
1873, 0402, 0902, Johanne Hansen, 10, datter af husmand Jens Hansen, af Fagsted
1873, 0402, 1002, Udøbt pige, 1 maaned, datter af gaardmand Hans Pedersen, i Haagerup
1873, 0403, 1103, Karen Rasmussen, gift, 69 og 3 maaneder, Gamle Egneborg. Gaardmand Rasmus Nielsen
1873, 2203, 2903, Ane Kathrine Pedersen, enke, 87, i Spangen. Arbejdsmand Anders Jørgensen
1873, 2403, 0104, Josefine Julie Mortensen, 12, datter af husmand Hans Mortensen, Kirkeskovhus
1873, 0105, 0805, Kirsten Hansdatter, gift, 79½, Grønderup. Gaardmand Christian Larsen
1873, 2306, 2706, Maren Kirstine Frederiksen, -, datter af gaardmand Lars Frederiksen, i Haagerup
1873, 1307, 1807, Ane Kirstine Nielsen, 9½, datter af boelsmand Niels Nielsen, i Pugehus
1873, 2807, 0208, Ane Kirstine Pedersdatter, enke, 80½, af Lydinggaarde. Gaardmand Hans Andersen
1873, 1008, 1408, Ane Ka    thrine Olsen, 7, datter af Maren Kirstine Pedersen, i Gjerup
1873, 1408, 1908, Abelone Skov f. Steen, enke, 92½, opholdt sig i Ollerup Fattighus. Forpagter Skov
1873, 1508, 2108, Maren Pedersdatter, gift, 44, i Sviben. Indsidder Peder Jensen
1873, 2008, 2508, Ane Kathrine Andersen, ugift indsidderske, 56, i Haagerup
1873, 2708, 0209, Mette Marie Larsdatter, enke, 77, i Grønderup. Gaardmand Hans Larsen Banke
1873, 2310, 3010, Maren Sofie Hansen, 10 og 9 maaneder, datter af murer Christen Peder Hansen, af Gjerup
1873, 1811, 2511, Maren Nielsen, 1½, datter af bolsmand Niels Nielsen, i Pugehus
1873, 1012, 1712, Maren Jørgensdatter, gift, 57, i Gjerup. Indsidder Peder Rasmussen
1874, 2701, 0202, Ane Jørgensdatter, enke, 81, af Gjerup. Aftægtsmand Johan Peder Hansen
1874, 2801, 0202, Ane Kathrine Hansen, 4½, datter af indsidder Hans Pedersen, Grønderup
1874, 3101, 0802, Josefine Elisabeth Christoffersen, 2½, datter af indsidder Hans Christoffersen, Høbbet Familiehus
1874, 1502, 2202, Ane Kathrine Hansen, gift, 34, Mellemhaven. Indsidder Mads Larsen
1874, 1702, 2402, Gjertrud Nielsdatter, gift, 53, i Gjerup. Gaardmand Conrad Nielsen
1874, 2403, 3103, Elise Marie Eggert, enke, 84, Brahetrolleborg. Fisker Jens Nielsen
1874, 0904, 1504, Ane Marie Nielsdatter, enke, 96½, hos sønnen indsidder Lars Rasmussen, Nybølle Kirkelong. Smed Rasmus Christensen i Grønderup
1874, 2905, 0506, Ane Kirstine Pedersen, ugift, 31, opholdt sig hos broderen gaardmand Mads Pedersen, Nybygtgaarde. Datter af afdøde gaardmand Peder Madsen
1874, 0206, 0806, Christiane Hansine Frederiksen, 10 maaneder, datter af pige Karen Nielsen, af Nye Egneborg. I pleje hos væver Niels Olsen, Brændelydinge
1874, 1806, 2506, Dorthea Rasmusdatter, aftægtsenke, 84, af Lydingegaarde. Gaardmand Anders Andersen
1874, 1607, 2207, Kirsten Madsen, gift, 30, Haagerup. Gaardmand Hans Hansen
1874, 2107, 2707, Ane Marie Pedersdatter, aftægtsenke, 76, Fleninge. Gaardmand Knud Hansen
1874, 0309, 0909, Conradine Hansen, gift, 23, Spangen. Indsidder Hans Henrik Berthelsen
1874, 0810, 1310, Caroline Marie Kristine Hansen, 3 maaneder, datter af kusk Niels Peder Hansen, paa Trolleborg
1874, 2311, 2911, Christiane Rasmussen, 6 dage, datter af gaardmand Lars Rasmussen Banke, i Fagsted
1874, 2611, 0212, Ane Kirstine Caroline Frederikke Rasmussen, 11 maaneder, datter af ugift Erenstine Charlotte Amalie Pedersen, paa Arreskov. Plejefader husmand Rasmus Jørgensen, i Gjerup
1874, 0212, 0812, Pedersine Jørgensen, 1½, datter af husmand Jørgen Johansen, i Gjerup
1874, 0412, 1112, Ane Marie Rasmussen, gift, 30 og 3 maaneder, Gamle Egneborg. Gaardbestyrer Hans Jacob Hansen
1874, 2712, 04011875, Johanne Marie Eriksen, enke, 90 og 9 maaneder, ophold hos svigersønnen i Nybo. Bødker Bargmann
1875, 0601, 1301, Ellen Jensen, enke, 79, Nyløkke. Husmand Hans Rasmussen
1875, 2301, 3001, Severine Rasmusdatter, gift, 59, Gjerup. Husmand Michel Hansen
1875, 0602, 1002, Marie Pedersdatter, enke, 77, Nyløkke. Indsidder Rasmus Jørgensen
1875, 1002, 1502, Karen Madsen, almisselem 63, i Trolleborg Hospital. Manden Christian Christensen f.t. i Horsens Tugthus
1875, 1202, 1802, Ane Marie Larsdatter, enke, 75, Mellemhaven. Skomager Hans Peder Hansen
1875, 1802, 2502, Karen Kirstine Larsen, 11 og 9 maaneder, datter af indsidder Lars Christoffersen, Gjerup
1875, 2202, 0103, Ane Marie Jensen, gift, 58 og 4 maaneder, Mellemhaven. Husmand Peder Rasmussen Dyrmann
1875, 2702, 0403, Charlotte Amalie Mathiesen Kockendorf, enke og almisselem, 87, i Trolleborg Hospital. And. Christensen
1875, 0703, 1203, Frederikke Magdalene Brodersen, ugift indsidderske, 75, i Gjerup
1875, 2503, 3103, Hanne Marie Rasmussen, 24 og 9 maaneder, hos gaardmand Mads Frederiksen, Brændelydinge. Datter af husmand Rasmus Jørgensen, Nyløkke
1875, 1704, 2304, Marie Henriette Pedersen, 3 maaneder, datter af indsidder Niels Pedersen, Spangen
1875, 1804, 2404, Mette Nielsdatter, enke, 83, ophold hos husmand Niels Jensen, Grønderup. Bødker Jens Rasmussen i Krarup
1875, 1305, 1905, Ane Marie Hansen, enke, 72, Silkehus. Væver Hans Rasmussen
1875, 1405, 2005, Johanne Kirstine Hansen, 6½, datter af skrædder Hans Hansen, Haagerup
1875, 2305, 2805, Maren Knudsen, 33, tjenende paa Brahetrolleborg. Datter af væver Knud Albrechtsen, Vester Skjerninge
1875, 0606, 1106, Ane Marie Pedersen, gift, 69, Grønderup. Indsidder Hans Hansen (Sallinge)
1875, 1106, 1806, Karen Nielsen, 28, Lydingaarde. Datter af afdøde gaardmand Niels Jørgensen
1875, 2307, 2807, Ane Marie Larsen, ugift almisselem, 68, i Trolleborg Hospital
1875, 0908, 1308, Karen Nielsen, enke, 84½, hos snedker Sørensen, Faaborg. Husmand Niels Rasmussen, Ny Knagelbjerg
1875, 1008, 1508, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Jensen, Grønderup
1875, 2308, 2808, Ane Sofie Hansen, enke, 46, Haagerup. Gaardmand Rasmus Hansen
1875, 2508, 3008, Maren Jørgensen, gift, 36, Grønborghus. Husmand Niels Jensen
1875, 2210, 2910, Marie Jørgensdatter, enke, 73, paa et besøg i Trunderup, Kværndrup Sogn. Indsidder Jens Christian Nielsen, af Skarntyde Mølle, Nybygtgaarde
1875, 2711, 0412, Ane Hansine Hansen, 19 og 3 maaneder, tjente hos smeden paa Trolleborg. Datter af skrædder Ludvig Detlev Hansen af Lydingegaarde
1875, 0412, 0912, Maren Madsen, gift, 73, Mellemhaven. Indsidder Lars Pedersen
1875, 1012, 1712, Ane Marie Pedersdatter, gift, 69, Fleninge. Væver Lars Nielsen
1876, 0602, 1402, Maren Jespersen Sølund, 3 maaneder, datter af gaardmand Peder Jespersen, Nybo
1876, 2202, 2802, Ane Cathrine Hansen, gift, 30, Lydingegaarde. Husmand Niels Rasmussen
1876, 2003, 2503, Mette Marie Jørgensen, gift, 39, Pugehus. Husmand Børge Henrik Christiansen
1876, 1804, 2404, Karen Sørensdatter, gift, 73, Fleninge. Husmand Peder Jacobsen
1876, 1804, 2404, Ane Cathrine Simonsdatter, gift, 68 og 9 maaneder, Gjerup. Husmand Conrad Nielsen
1876, 3004, 0505, Ane Marie Johansen, enke, 75½, ophold paa Gjerup Teglværk. Indsidder Christoffer Rasmussen
1876, 0205, 0805, Karen Hansen Holm, gift, 61 og 9 maaneder, Spangen. Arrestforsvarer Jørgen Pedersen
1876, 1105, 1805, Marie Cathrine Eriksen, enke, 86, i Fagsted. Fhv. godsforvalter Diderik Feldthusen
1876, 2205, 2905, Karen Andersen, 23, Lydingegaarde. Datter af gaardmand Jens Pilegaards enke
1876, 0106, 0806, Metha Johanne Concordia Ullum, 28 og 9 maaneder, Skyttegaard. Datter af Ullum
1876, 2706, 0407, Sophie Magdalene Hansen, enke, 71, Haagerup. Aftægtsgaardmand Christian Larsen
1876, 0307, 0607, Ane Marie Johansen, 4 maaneder, datter af indsidder Anders Johansen, Hobbet
1876, 0107, 0607, Marie Rasmine Andersen, 2 og 9 maaneder, datter af husmand Hans Andersen, Gjerup
1876, 1607, 2107, Maren Christiansdatter, enke, 92, Trolleborg. Sadelmager Hans Christoffersen
1876, 0508, 1108, Karen Larsen, gift, 52, Lydingegaarde. Gaardmand Hans Eriksen
1876, 2011, 2911, Mette Cathrine Knudsdatter, enke, 79 og 5 maaneder, Haagerup. Gaardmand Niels Sørensen
1876, 0712, 1412, Pedersine Larsen, 16 og 9 maaneder, datter af gaardmand Lars Frandsen, Nybygtgaarde.
1877, 0302, 1302, Johanne Larsdatter, enke, 88, i Grønderup. Gaardmand Marqvard Christensen
1877, 1203, 2203, Valdborg Josefine Rasmussen, 22, Spangen. Datter af tmd. Rasmus Knudsen
1877, 2004, 2704, Kirsten Hansdatter, gift, 87, Nybygtgaarde. Aftægtsmand Niels Ulriksen
1877, 0805, 1405, Ane Kirstine Madsen, 37½, Gjerup. Datter af husmand Conrad Nielsen
1877, 2505, 0106, Karen Andersen, enke, 57, Lydingegaarde. Gaardmand Søren Vilh. Andersen
1877, 1008, 1508, Kirsten Nielsen, 17½, datter af gaardmand Niels Hansen, Haagerup
1877, 1808, 2208, Anna Johanne Christine Ulrich, gift, 56 og 9 maaneder, Spangen. Skrædder Ludvig Detlev Sørensen
1877, 0310, 1010, Ane Kirstine Rasmussen, gift, 51, Nybo. Husmand Niels Nielsen
1877, 1410, 2010, Vilhelmine Mogensine Cicilie Osin, 17, ophold hos gaardmand Jørgen Mogensen Dyre, Fagsted. Datter af afdøde snedker Holger Osin, i Vester aAby
1877, 3010, 0511, Ane Pedersen (Krog), enke, 66 og 9 maaneder, af Mellemhaven. Indsidder Jørgen Andersen
1878, 1401, 2001, Ane Sophie Hansen Lundsfryd, 4 maaneder, datter af indsidder Henning Hansen Lundsfryd, Bernstoffsminde
1878, 1402, 2102, Ellen Frederiksdatter, gift, 78½, Brændelydinge. Skrædder Lars Jørgensen
1878, 1402, 2102, Ane Margrethe Hansdatter, enke, 85 og 9 maaneder, ophold i Spangen. Husmand Bjørnsen af Nybo
1878, 2002, 2602, Laura Christine Larsen, 5 maaneder, datter af husmand Christen Larsen, Brændelydinge
1878, 2403, 3003, Maren Pedersen, ugift, 59, Sølyst
1878, 2803, 0304, Ane Marie Nielsen, 7, datter af husmand Niels Nielsen, Nybo
1878, 0804, 1504, Mette Cathrine Detlevsdatter, gift, 75, Gjerup. Gaardmand Rasmus Johansen (Post)
1878, 2506, 0107, Mette Kirstine Jensen, 7½, datter af husmand Niels Jensen, Grønderup
1878, 0807, 1207, Josephine Julie Rasmussen, 2½, datter af indsidder Jørgen Rasmussen, Spangen
1878, 1507, 2007, Mette Marie Hansdatter, gift, 60 og 3 maaneder, Nybygtgaarde. Skovfoged Erik Andersen
1878, 1308, 2008, Ane Gjertrud Andersen f. Barnkob, gift, 69, Ellepindhus. Murmester Rasmus Andersen
1878, 2108, 2608, Marie Larsen Lund, gift, 33, Fagsted. Gaardmand Lars Rasmussen (Banke)
1878, 2609, 3009, Nielsine Larsen, gift, 58, Grønderup. Indsidder Hans Cornelius Schmidt
1878, 2609, 0310, Maren Christensdatter, enke, 77, Haagerup. Gaardmand Frederik Jørgensen
1878, 0611, 1011, Dødfødt pige, datter af indsidder Peder Christian Buk, Grønderup
1879, 0401, 1101, Maren Kirstine Povlsen, gift, 43, Gjerup. Gaardmand og Dannebrogsmand Knud Madsen (Bonde)
1879, 1001, 1701, Johanne Marie Rasmussen, enke, 85, Spangen. Indsidder Jørgen Hansen
1879, 1002, 1702, Charlotte Marie Bonde f. Müller, enke, 90½, Trolleborg. Seminarielærer og sidst møller Jørgen Bonde
1879, 2502, 0403, Ane Margrethe Pedersen, enke og pens. gjordemoder, 72, Mellemhaven. Husmand Mandrup Larsen
1879, 0103, 0703, Kathrine Dorthea Christensdatter, gift, 83, Hospitalet. Almisselem Niels Pedersen
1879, 0103, 0803, Pederline Marie Pedersen, 15 uger, datter af gaardmand Niels Pedersen, Nybo
1879, 1803, 2503, Mette Marie Kirstine Lorentzen f. Pedersen, enke, 82 og 3 maaneder, Haagerup. Godsforvalter Christian H. Lorentzen
1879, 1803, 2303, Ane Johanne Christiansen, 13, datter af husmand Hans Frederik Christiansen, Nyløkke
1879, 3003, 0404, Johanne Jensdatter, enke, 78, Gjerup. Husmand Lars Hansen
1879, 1004, 1604, Mette Marie Andersen, enke og fattiglem, 77, i Hospitalet. Husmand Hans Jørg. Larsen, Haagerup
1879, 0305, 1005, Marie Kirstine Larsdatter, enke, 65, opholdt hos gaardmand Knud Madsen Bonde. Aftægtsmand Rasmus Knudsen, Gjerup
1879, 0905, 1605, Dødfødt pige, datter af Ane Kirstine Hansen, Bernstoffsminde
1879, 1805, 2505, Johanne Sørensen, 19½, Fleninge. Datter af indsidder Søren Pedersen
1879, 2005, 2705, Caroline Lovise Pedersen, ugift, 69, Knaphus
1879, 3107, 0508, Laurine Christiane Rasmussen, 3½, Fagsted. Gaardmand Lars Rasmussen
1879, 1909, 2509, Karen Marie Nielsen, 15½, datter af husmand Niels Rasmussen (Møllebjærg), Haagerup
1879, 0110, 0910, Karen Rasmusdatter, gift, 64, Lydingegaarde. Gaardmand Rasm. Andersen
1879, 1210, 1810, Mortine Hansen, ugift, 28½, ophold hos morbroderen husmand Hans Mortensen, Nybo. Datter af indsidder Hans Henrik Bertelsen, Spangen
1879, 2311, 3011, Lovise Andersen, 3 maaneder, datter af garversvend Povl Andersen, Fleninge
1879, 2311, 0112, Maren Jensdatter, enke, 85, Grønderup. Gaardmand Christen Rasmussen (Løkkesen)
1879, 2411, 0312, Johanne Hansen, gift, 34, Sølvbjærg. Gaardmand Peder Larsen Sølvbjærg
1879, 1312, 2112, Rasmine Jensine Hansen, 5 maaneder, datter af bolsmand Lars Hansen, Gjerup
1879, 1412, 2012, Ingeborg Susanne Erichsen, ugift butiksjomfru, 19, paa Corinth. Født i Odense
1879, 1912, 2712, Ane Marie Jensdatter, enke, 87 og 9 maaneder, Fagsted. Gaardmand Peder Pedersen Krog  
1880, 0601, 1201, Maren Andersen Birkholm, 9, datter af gaardmand Peder Andersen, Haagerup
1880, 1302, 1802, Rasmine Rasmussen, 2 dage, datter a f indsidder Anders Rasmussen, Gjerup
1880, 2502, 0403, Rachel Christine Helsing f. Bendixen, enke, 84, ophold hos sønnen i Grønderup Skole. Toldbetjent Helsing
1880, 1404, 2104, Ane Cathrine Henriette Rasmussen, 3, datter af indsidder Jørgen Peder Rasmussen, Spangen
1880, 1306, 1706, Karen Marie Jensdatter, gift, 65, Grønderup. Husmand Rasmus Jørgen Jensen
1880, 1109, 1609, Povline Jensine Hansen f. Pedersdatter, enke, 69, Trolleborg. Sadelmager Christopher Hansen
1880, 1809, 2409, Ane Magdalene Hansen, 10 maaneder, datter af væver Rasmus Hansen, Fleninge
1880, 2010, 2510, Caroline Pedersine Johansen, 15, datter af indsidder Johan Peder Hansen, Høbbethus
1880, 2412, 3012, Maren Henriksdatter, gift, 78, Haagerup. Aftægtsgaardmand Hans Henningsen Krog
1881, 1901, 2501, Maren Jensen, gift, 75, Fleninge. Husmand Hans Jensen
1881, 3101, 0702, Pedernille Hansdatter, gift, 76, Haagerup. Aftægtsgaardmand Peder Henriksen
1881, 3101, 0602, Dødfødt pige, datter af møller Hans Hansen, Grønderup
1881, 1002, 1702, Ane Marie Larsdatter, enke, 78 og 9 maaneder, Gjerup. Bolsmand Hans Jensen
1881, 2002, 2602, Josephine Pedersen, 7 dage, datter af indsidder Niels Pedersen, Spangen
1881, 0703, 1303, Dødfødt pige, datter af indsidder Anders Rasmussen, Fleninge
1881, 1104, 1604, Ane Dorthe Olsen (Munkebro), enke, 72 og 9 maaneder, Trolleborg Hospital. Rasmus Pedersen (Munkebro)
1881, 2405, 3005, Maren Pedersen, gift, 75 og 9 maaneder, Nyløkke. Husmand Christen Andersen
1881, 1106, 1706, Ellen Margrethe Hansen, enke, 78, Brændelydinge. Væver Peder Rasmussen
1881, 2806, 0507, Birgitte Sophie Kruuse, 14, datter af birkedommer Kruuse, Haagerup
1881, 2807, 0308, Kirsten Jacobsdatter, gift, 69, Ulstruphus (Fagsted). Indsidder Peder Olsen
1881, 0610, 0910, Johanne Kirstine Hansen, -, datter af Sofie Dorthe Hansen, Haagerup
1881, 2911, 0712, Kirsten Jensen, 11 maaneder, datter af gaardmand Carl Madsen Jensen, af Lydingegaarde
1882, 0301, 1001, Margrethe Sørensdatter, enke, 69, Grønderup. Husmand Thyge Nielsen
1882, 1201, 1901, Marie Dorthe Hansen Lundsfryd, 14 og 9 maaneder, tjente hos Lars Rasmussen, i Fagsted. Datter af indsidder Henning Lundsfryd, Bernstoffsminde
1882, 1901, 2401, Dødfødt pige, datter af indsidder Anders Rasmussen, Fleninge Mark
1882, 2501, 3101, Edle Dorthea Lagoni f. Holm, enke, 68, hos svigersønnen procurator Kramer, Odense. Lars Lagoni i Grønderup
1882, 1003, 1803, Christiane Lovise Vilhelmine Bang f. Ejlartzen, enke, 75, husbestyrerinde hos svogeren C. Oest, Bernstoffsminde. Gartner Christian Ejlartzen paa Sæland
1882, 2303, 2903, Caroline Jensine Nielsen, 10 maaneder, plejebarn hos Christoffer Bondes enke, Gjerup
1882, 3103, 0704, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Larsens datter, Gjerup
1882, 1505, 2005, Olga Lovise Schroll, 10 maaneder, datter af læge E. Schroll, Brahetrolleborg
1882, 1805, 2405, Johanne Rasmine Nielsine Nielsen, 10 maaneder, datter af gusmand Rasmus Nielsen, Spangen
1882, 2106, 2506, Marie Sophie Clavsen, 1 dag, datter af Sophie Hansen, Nybo
1882, 2206, 2606, Vilhelmine Albertine Tommerup, 57, Spangen. Indsidder Peder Rasmussen
1882, 1407, 1907, Severine Jensdatter, enke, 78 og 9 maaneder, Gjerup. Bolsmand Anders Madsen
1882, 3007, 0508, Hansine Hansen f. Hahnefeldt, 73½, ophold hos svigersønnen lærer Helsing i Grønderup. Manden skibsfører H. Hansen er for mange aar siden bleven borte paa søen
1882, 2008, 2408, Jørgine Jacobsen, 1, datter af gaardmand Jørgen Jacobsen, Gjerup
1882, 1709, 2309, Marie Hansen (tvilling), -, datter af ugift Karen Jørgensen, Lydingegaarde
1882, 1709, 2309, Dødfødt pige (tvilling), datter af ugift Karen Jørgensen, Lydingegaarde
1882, 1909, 2309, Karen Jørgensen, ugift, 22, ophold hos tmd. Jørgen Rasmussen, Lydingegaarde
1882, 1810, 2210, Dødfødt pige, datter af ugift Josefine Marie Andersen, Fagsted
1882, 3110, 0611, Mette Kirstine Rasmussen, ugift indsidderske, 67 og 9 maaneder, Lydingegaarde. Under et besøg hos brodersønnen i Krarup
1882, 0411, 1011, Maren Jørgensdatter, enke, 67½, af Silkehus. Indsidder Hans Jeppesen
1882, 0611, 1111, Birgitte Dorthea Pedersen, enke, 79 og 9 maaneder, ophold hos stedsønnen lærer Jørgensen, Ludvigsminde. Lærer og Dannebrogsmand Rasmus Jørgensen, Ludvigsminde
1882, 2211, 2911, Erikke Christiansdatter, enke, 75, Grønderup Familiehus. Indsidder Ditlev Frandsen
1882, 1012, 1512, Ane Andersdatter, ugift indsidderske, 69, i Mellemhaven
1882, 2812, 05011883, Ane Rasmusdatter, enke, 72, Nybygtgaarde. Husmand Peder Andersen
1883, 1301, 1901, Gjertrud Kirstine Jeppesen, gift, 42½, Bernstoffsminde. Indsidder Henning Hansen Lundfryd
1883, 1502, 2205, Kirsten Jørgensen Krog, ugift, 32, Haagerup. Datter af gaardmand Jørgen Madsen
1883, 2802, 0603, Frederikke Frederiksdatter, enke, 79, Gjerup. Bolsmand Christen Christensen
1883, 1204, 1904, Karen Eriksen, enke, 84, Sandhuset. Skovfoged Søren Hansen
1883, 1405, 1905, Ane Kirstine Hansen, gift, 43, Gjerup. Gaardmand Mads Andersen
1883, 2405, 2905, Gjertrud Pedersdatter, enke, 69, Gjerup. Fæstehusmand Søren Nielsen
1883, 2405, 3005, Ane Marie Madsen, gift, 66, Slibeværket. Indsidder Povl Ludvig Larsen
1883, 1506, 2106, Karen Nielsen, enke, 53, Brændelydinge. Murer Rasmus Andersen
1883, 2406, 3006, Karen Marie Jørgensen, gift, 38, Grønderup. Husforpagter Hans Hansen
1883, 2906, 0407, Ane Johanne Elise Johansen, 15 og 9 maaneder, datter af indsidder Johan Peder Hansen, Høbbet Familiehus
1883, 0207, 0707, Ane Marie Jensen, enke, 89 og 9 maaneder, havde ophold hos indsidder Rasm. Lyst i Mellemhaven. Indsidder skrædder Peder Nielsen, Lydingegaard
1883, 2407, 3007, Sophie Frederikke Hansdatter Helding, gift, 56, Sviben. Drejer S. C. Sørensen
1883, 0108, 0608, Sophie Charlotte Marie Olsen, 4 og 9 maaneder, datter af indsidder Hans Olsen, Spangen
1883, 1208, 1808, Ane Kirstine Jørgensen, ugift, 31, Lydingegaarde. Datter af afdøde husmand og tmd. Jørgen Rasmussen
1883, 2708, 0109, Vilhelmine Christiane Hansen f. Dedenroth, enke og oldfrue, 73, paa Brahetrolleborg
1883, 3108, 0609, Julie Marie Larsen, gift, 27, Grønderup. Smed Andreas Madsen
1883, 0109, 0609, Karen Marie Hansen, 8 maaneder, datter af Ane Kirstine Nielsen, i Øster Hæsinge. I pleje hos husmand Hans Jørgensen, Nybo
1883, 0310, 0810, Ane Kirstine Hansdatter, enke, 86 og 9 maaneder, ophold hos husmand Niels Christophersen. Husmand Jacob Knudsen i Gjerup
1883, 2510, 3110, Hansine Christiansen, enke, 49 og 9 maaneder, Fleninge. Husmand Hans Pedersen
1883, 2610, 3110, Marie Pederline Jensen, almisselem, 63, i Brahetrolleborg Hospital. Datter af skolelærer Hansen i Seden ved Odense. Hansen er født i Høst… i Brændelydinge
1883, 0611, 1111, Jørgine Buk (tvilling), 9 maaneder, datter af indsidder Peder Christian Buk, i Grønderup
1883, 1111, 1511, Pederline Buk (tvilling), 9 maaneder, datter af indsidder Peder Christian Buk, i Grønderup
1883, 1012, 1612, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Hansen Holm, Nybo
1884, 0101, 0901, Birthe Elisabeth Madsen, enke og almisselem, 84, i Trolleborg Hospital. Skovarbejder Hans Jacob Hansen, boende i Ulstruphuset
1884, 0602, 1402, Karen Jensdatter, enke, 85, Fleninge. Gaardmand Hans Rasmussen
1884, 1702, 2402, Konradine Severine Kristine Hansen, 2 maaneder, datter af indsidder Niels Peder Hansen, Nyløkke
1884, 2302, 0103, Pedersine Næraa Braat, ugift, 84, lejer i Fleninge
1884, 2802, 0703, Karen Hansdatter, enke, 72, Mellemhaven. Indsidder og træskomand Hans Christiansen
1884, 0803, 1803, Ane Nielsine Nielsen, 15½, datter af gaardmand Knud Nielsen, Haagerup
1884, 2403, 2803, Christiane Frederiksdatter, gift, 68½, Nyløkke. Indsidder Niels Rasmussen
1884, 2304, 2704, Anna Pedersen, 1 dag, datter af indsidder Peder Julius Viggo Pedersen, Spangen
1884, 1106, 1706, Kirstine Jensine Christiansen, 25, af Gjerup. Datter af husmand Christian Hansen
1884, 1806, 2106, Marie Knudsen, gift, 62 og 9 maaneder, Nyløkke. Husmand Rasmus Jørgensen
1884, 2207, 2707, Mariane Jørgensen, 1 og 9 maaneder, datter af tmd. Jørgen Jørgensen, i Lydingegaarde
1884, 1909, 2509, Ane Kirstine Osin, ugift, 27, ophold hos gaardmand Jørgen Mogensen Dyre, Fagsted. Født i Vester Aaby
1884, 2709, 0310, Ane Sophie Hansen, gift, 58 og 9 maaneder, Gjerup. Gaardmand Lars Hansen Immerkjær
1884, 3009, 0310, Dødfødt pige, datter af husmand Søren Thygesen, Grønderup
1884, 1810, 2510, Johanne Madsdatter, enke, 83, Grønderup. Husmand Peder Andersen
1884, 0811, 1311, Johanne Knudsdatter, enke, 92, Knagelbjærg. Husmand Lars Christian Hansen
1884, 2611, 3011, Dødfødt pige, datter af husmand Jørgen Rasmussen, Nyløkke
1884, 3011, 0812, Marie Andersen, 16, datter af husmand A. Holm, Brændelydinge
1884, 0812, 1312, Sophie Marie Lehn, gift, 60, Nybygtgaarde. Hjulmand J. Pedersen Krog
1884, 1312, 1912, Mette Kirstine Pedersen, gift, 67, Fagsted. Husmand Jørgen Jensen
1884, 2512, 3112, Maren Hansdatter, enke, 67, Ny Pugehus. Indsidder Jesper Jørgensen
1885, 1901, 2601, Ane Olsdatter, enke, 58, Gjerup. Hjulmans Hans Nielsen
1885, 1202, 1702, Anna Rasmusdatter (Krølle), enke, 74, Grønderup. Husmand Thomas Nielsen
1885, 2702, 0703, Ane Larsdatter, gift, 58, Bernstorffsminde. Indsidder Jacob Hansen
1885, 1203, 1603, Ane Marie Nielsen, 59, Nybygtgaarde. Husmand Søren Nielsen
1885, 2704, 0505, Johanne Caroline Christensen, 12, datter af husmand Jens Christensen, Nybo
1885, 0505, 1005, Dødfødt pige, datter af ugift Johanne Larsen, Nybygtgaarde
1885, 2505, 3005, Kirsten Hansen (Møllebæk), enke, 87, Fattiggaarden. Indsidder Jens Thomsen
1885, 2905, 0306, Caroline Andreassen, enke, 84, Nyløkke. Niels Nielsen (Tambo)
1885, 1907, 2407, Ane Kirstine Nielsen, enke, 89, opholdt sig hos svigersønnen L. Rasmussen, Brændelydinge. Gaardmand Hans Larsen i Haagerup.
1885, 2208, 2808, Rasmine Kristine Jørgensen, 3½, datter af væver Hans Christian Jørgensen, Spangen
1885, 0209, 0809, Karen Marie Hansen Axglæde, 1 og 3 maaneder, datter af gaardmand Erik Hansen, Lydingegaarde
1885, 2009, 2609, Christiane Pedersdatter, enke, 84 og 9 maaneder, Haagerup. Gaardmand Niels Jørgensen
1885, 0810, 1510, Josephine Louise Mortensen, gift, 29, Gjerup. Husmand Niels Vilhelmsen
1885, 1110, 1810, Maren Johansen Holm, 16 maaneder, datter af gaardmand Johan Holm, Haagerup
1885, 1610, 2310, Magdalene Kirstine Rasmusdatter, enke, 83, i Lydingegaarde. Husmand Conrad Christiansen
1886, 0801, 1401, Severine Knudsdatter, gift, 70 og 9 maaneder, Bernstoffsminde. Snedker Jens Jochumsen
1886, 0901, 1601, Laura Elise Hansen, 10 og 9 maaneder, datter af indsidder Johan Peder Hansen, Spangen
1886, 2701, 0102, Ane Jensdatter, enke, 90½, opholdt sig hos svigersønnen Hans Ch. Jensen, Mellemhaven. Gaardmand Hans Nielsen (Lundsfryd) i Gjerup
1886, 2903, 0604, Ane Cathrine Madsen, gift, 56, Lydingegaarde. Husmand Hans Rasmussen
1886, 1604, 2104, Karen Nielsen (tvilling), - datter af indsidder Jørgen Peder Nielsen, Mellemhaven
1886, 1804, 2104, Kirstine Nielsen (tvilling), 2 dage, datter af indsidder Jørg. P. Nielsen, Mellemhaven
1886, 1804, 2304, Conradine Severine Kirstine Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af indsidder Niels Peder Hansen, Brahetrolleborg
1886, 1904, 2404, Ane Marie Rasmusdatter, gift, 83 og 9 maaneder, Spangen. Indsidder Anders Jørgensen
1886, 0406, 0906, Maren Elisabeth Iversen, 9 uger, datter af husmand Frederik Peder Iversen, Mellemhaven
1886, 1606, 2406, Birthe Kirstine Pedersdatter, enke, 89, opholdt sig hos datteren bolsmand Niels Jensens enke, Espe Mark. Husmand Bertel Rasmussen, Brændelydinge
1886, 2306, 2806, Pethrine Vilhelmsen, gift, 35, Fleninge Mark. Husmand Jørgen Jensen
1886, 0808, 1308, Maren Pedersen, ugift, 60 og 5 maaneder, i Fagsted
1886, 0109, 0609, Pedersine Christine Mandrupsen, gift, 44, Mellemhaven. Husmand Frederik Peder Iversen
1886, 1009, 1709, Birthe Kirstine Knudsdatter, enke, 90, ophold hos gaardmand Morten Andersen. Aftægtsgaardmand Hans Pedersen, Grønderup. Døbt Birthe Marie
1886, 1109, 1509, Ane Frederiksen, gift, 50, Haagerup. Smed Lars Jørgensen
1886, 2910, 0411, Ane Kirstine Madsen, gift, 63, i Gjerup. Husfæster Hans Nielsen
1886, 2910, 0411, Caroline Jensine Margrethe Nielsen, 1 maaned, datter af ugift Karen Marie Jensen, Gjerup
1886, 2411, 0212, Anna Marie Elisabeth Ehlern f. Winther, enke, 76, opholdt sig i Trolleborg Mølle. Kaarl. og stempelforvalter og kammerassessor Ehlern, Kjøbenhavn
1886, 0812, 1612, Tobia Marie Lange, enke, 75, Brahetrolleborg. Gartner Elzholtz
1886, 2112, 2612, Martha Hansine Rasmussen, 14 dage, datter af husmand Frederik Rasmussen, Mellemhaven
1887, 1201, 2001, Ane Marie Jørgensen, enke, 85, Lydingegaarde. Gaardmand Hans Johansen
1887, 1801, 2601, Maren Henriksdatter Skytte, gift, 42 og 9 maaneder, Spangen. Indsidder Niels Pedersen
1887, 2701, 0202, Kirsten Andersdatter, enke, 73, Spangen. Indsidder Lars Hansen
1887, 2202, 2702, Karen Kirstine Jensen, 1 dag, datter af husmand Hans Jacob Jensen, Fleninge
1887, 2103, 2703, Johanne Marie Iversen, 6, havde sit ophold paa Børnehjemmet. Datter af husmand Frederik Peder Iversen, Mellemhaven
1887, 2006, 2306, Dødfødt pige, datter af bolsmand Rasm. Christensen, Haagerup
1887, 3006, 0307, Karen Jensen, ugift, 76, i Nybo
1887, 1807, 2407, Kirsten Rasmussen (Lyst), gift, 69, Mellemhaven. Indsidder Jørgen Hansen
1887, 1808, 2308, Sara Christensen, ugift, 24 og 9 maaneder, Fleninge. Datter af afdøde gaardmand Hans Christensen
1887, 2810, 0311, Ane Marie Knudsdatter, enke, 91, ophold hos sønnen husmand Knud Jacobsen, Fleninge. Gaardmand Jacob Christensen, Fleninge
1887, 2411, 0112, Ane Kirstine Jørgensen, enke, 63, Spangen. Tmd. Rasmus Knudsen
1887, 0612, 1312, Johanne Kirstine Andersdatter, enke, 79, Mellemhaven. Husmand Niels Rasmussen
1887, 1812, 2312, Johanne Marie Rasmussen, 4, Lydingegaarde. Indsidder Søren Rasmussen
1887, 2312, 3012, Dødfødt pige, datter af ugift Anine Margrethe Hansen, Bernstoffsminde
1888, 0201, 0801, Dødfødt pige, datter af ugift Anna Birthe Gabrielsen, Egneborghus
1888, 1001, 1701, Ane Cathrine Andersen, ugift og pensioneret, 63, Gjerup
1888, 2601, 0102, Johanne Marie Rasmussen, 1 og 3 maaneder, datter af husmand Jørgen Rasmussen, Nyløkke
1888, 0702, 1302, Karen Kirstine Pedersdatter, gift, 67, Gjerup. Husmand Hans Nielsen
1888, 1502, 2202, Ane Jensdatter, gift, 57, Gjerup. Husmand Conrad Nielsen
1888, 0103, 0803, Hansine Martine Hansen, 19, hos plejemoderen væver Hans Nielsens enke, Lydingegaarde. Datter af indsidder Peder Hansen Krog, Hunderup
1888, 1803, 2703, Karen Christensdatter, gift, 71, Grønderup. Aftægtsgaardmand Peder Rasmussen (Ærøbo)
1888, 2503, 3103, Maren Hansdatter, enke, 88, Lydingegaard. Aftægtsgaardmand Rasmus Rasmussen
1888, 0304, 0704, Andrea Rasmussen, ugift, 27, tjenende i Gjerup
1888, 0704, 1404, Margrete Hansdatter, gift, 74, Nyløkke. Daglejer Christen Jensen
1888, 2204, 2604, Marie Henriette Møller, 11 maaneder, datter af husmand Ludvig Carl Olsen Møller, Spangen
1888, 0705, 1005, Marie Antonette Jespersen Sølund, 10 uger, datter af gaardmand Peder Jespersen, Nybo
1888, 1005, 1705, Maren Nielsen Heldbjærg, 10 maaneder, datter af gaardmand Niels Nielsen, Haagerup
1888, 1305, 1905, Ane Rasmusdatter, enke, 76, i Haagerup. Gaardmand Kristen Knudsen
1888, 1405, 1805, Sophie Amalie Wøldike, ugift, 70, i Haagerup Præstegaard
1888, 1505, 2205, Ane Marie Madsdatter, gift, 80, Nybo. Husmand Lars Frederiksen
1888, 1705, 2305, Maren Andersen Kildevæld, 1 maaned, datter af gaardmand Anders Nielsen, Lydingegaard
1888, 2605, 0406, Karen Hansine Hansen, ugift almisselem, 51, paa Fattiggaarden
1888, 2905, 0406, Birte Cathrine Madsen, ugift almisselem, 18, paa Fattiggaarden
1888, 0308, 1008, Bertheline Marie Jensen, ugift, 24, tjente i Lydingegaarde
1888, 2009, 2609, Kirsten Knudsen, gift, 28, Fleninge. Gaardmand Peder Andersen
1888, 1810, 2610, Jensine Jensen, 1 dag, datter af træskomand Hans Jacob Jensen, Fleninge
1888, 2510, 2810, Dagmar Fiorella Brodersen, 5 maaneder, datter af skomager Hans Jacob Brodersen, Gjerup
1888, 2511, 0212, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Christensen, Fleninge
1888, 1112, 1612, Hansine Larsen, 4 uger, datter af ugift Johanne Pedersen, Gjerup
1889, 2003, 2503, Kirsten Rasmine Amalie Pedersen, 2, datter af indsidder Rasmus Pedersen, Nyløkke
1889, 2903, 0204, Caroline Christiane Krohn f. Grønning, enke, 86, boede ved Frederiksberg. Læge Conrad Krohn, Brahetrolleborg
1889, 2304, 2804, Maren Jacobsdatter, enke, 70, ophold paa Fattiggaarden. Indsidder Didrik Hansen, Spangen
1889, 0305, 0905, Maren Christensen, gift, 64, Grønderup. Husmand og væver Peder Andersen
1889, 0805, 1505, Ane Christiansen, enke, 60 og 9 maaneder, ophold hos husmand Carl Pedersen, Brændelydinge. Husmand Peder Nielsen, Egebjærg
1889, 0805, 1505, Marie Kirstine Andersen Birkholm, 17, datter af afdøde gaardmand Peder Andersen, Haagerup
1889, 1105, 1605, Karen Dorthe Nielsen, enke, 49 og 9 maaneder, Gjerup. Husmand Christopher Madsen
1889, 0606, 1106, Ane Kathrine Hansdatter, enke, 87, ophold paa Fattiggaarden. Indsidder Lars Rasmussen, Mellemhaven
1889, 0507, 1007, Ane Marie Jensdatter, enke, 90, ophold hos skovfoged H. Pedersen, i Høbbet. Indsidder Michel Pedersen, Røglemarkshus
1889, 0309, 0709, Maren Rasmusdatter, enke, 93, Nybo. Indsidder Jørgen Hansen
1889, 0709, 1209, Sophie Josephine Hansen, 16, datter af indsidder Joh. Peder Hansen, Spangen
1889, 0910, 1610, Maren Knudsdatter, enke, 84, ophold hos husmand Jens Frederik Larsen, Haagerup. Fattiglem Peder Hansen, Brahetrolleborg
1889, 2110, 2810, Anna Adamine Simonsen f. Bülow, enke, 66, ophold hos bager Simonsen i Højrup. Lærer Lars Simonsen i Gjerup
1889, 1311, 2011, Marie Kirstine Hansdatter, gift, 68, Haagerup. Aftægtsgaardmand Rasm. Sørensen
1889, 1712, 2312, Karen Louise Hansen, gift, 42, Haagerup. Gaardmand Niels Nielsen
1889, 2312, 3012, Juliane Hansen, gift, 62, Haagerup. Husmand Jens Christophersen
1890, 1301, 1801, Josephine Julie Hansen, 2, datter af indsidder Lars Peder Hansen, Brahetrolleborg
1890, 3012, 0402, Udøbt pige, 15 minutter, datter af murer Ole Frederik Jensen, Gjerup
1890, 0302, 0802, Mary Christine Rasmine Pedersen, 1 og 9 maaneder, datter af skrædder Peder Christian Pedersen, Fagsted
1890, 1802, 2502, Caroline Hernandine Pedersen (Tommerup), enke, 67, Spangen. Husmand Ole Gerth Jørgen Pedersen
1890, 0403, 1203, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Christensen, Fleninge
1890, 1603, 2203, Bodil Sophie Larsen, gift, 63, Ellepindhus. Murmester Peder Hansen
1890, 1704, 2404, Anne Sybille Hansen f. Vinter, enke, 56, Brahetrolleborg. Smed Hans Jacob Hansen
1890, 1105, 1805, Jørgine Lavrine Rasmussen, 7 maaneder, datter af husmand Hans Chr. Rasmussen, Fleninge Mark
1890, 2305, 2905, Johanne Pedersdatter, enke, enke, 81, boende i Fleninge. Slagter Jørgen Nielsen, Mellemhaven
1890, 2805, 0206, Anna Marie Hansen, 13 maaneder, datter af smed Hans J. Hansen, Brahetrolleborg
1890, 2706, 0307, Maren Rasmusdatter, enke, 89, i Spangen. Indsidder Carl Buch
1890, 0210, 0810, Hanne Rasmine Margrete Nielsen, ugift, 30, Spangen. Husmand Niels Carstensen
1890, 1310, 1710, Mine Juliane Johansdatter (tyske Mine), enke, 75, Fleninge. Husmand Rasmus Andersen
1890, 2510, 3110, Karlsine Marie Jensine Jørgensen, 8 maaneder, datter af ugift Sofie Juliane Pedersen, Fattiggaarden
1890, 2710, 0211, Anna Matilde Ingeborg Larsen, 7 uger, datter af husmand Jens Larsen, Nyløkke
1890, 0411, 1011, Ane Katrine Andersen, gift, 28, Haagerup. Bolsmand Rasm. Kristensen
1890, 0911, 1511, Ane Rasmussen, gift, 45, Nybo. Husmand Hans Andersen
1890, 0811, 1511, Karen Rasmussen, gift, 28, midlertidig ophold hos gaardmand .. H. Hansen, Haagerup. Hjulmand Peder Hansen, Sandholts Lyndelse
1890, 2711, 0312, Rasmine Kirstine Rasmussen Gavnbo, 4 og 9 maaneder, datter af gaardmand Anders Rasmussen Gavnbo, Lydingegaarde
1890, 0912, 1512, Kristiane Rasmusdatter, enke, 87, ophold paa Fattiggaarden. Husfæster Rasmus Klavsen i Spangen
1890, 2912, 04011891, Severine Kristine Nielsen, 4 dage, datter af Karen Kirstine Kristensen, Spangen
1891, 1001, 1601, Olga Marie Svendsen, 1 dag, datter af forpagter D. Svendsen, Egneborg
1891, 1302, 1802, Josefine Jensen Thomsen, gift, 51, Nybygtgaarde. Husmand Jens Hansen Jørgensen
1891, 1703, 2303, Ane Katrine Hansdatter (Heden), enke, paa Fattiggaarden. Daglejer Hans Peder Andersen, i Spangen
1891, 2803, 0304, Ane Marie Rasmusdatter, enke, 90, Haagerup. Gaardmand Rasmus Pedersen
1891, 1304, 2004, Jørgine Jacobsen, 7, datter af gaardmand Jørgen Jacobsen, Gjerup
1891, 1005, 1605, Kristiane Knudsdatter, enke, 77, Gjerup. Væver Hans Christiansen
1891, 3105, 0606, Kristiane Nielsdatter, gift, 75, Brændelydinge. Væver Niels Olsen
1891, 0206, 0606, Johanne Marie Rasmusdatter, enke, 81, Haagerup. Tømmermand Niels Jensen (Mølleskov)
1891, 0606, 1206, Kirsten Henriksdatter, enke, 86, paa Fattiggaarden. Indsidder Hans Jensen, Spangen
1891, 3006, 0507, Marie Sofie Pedersdatter, enke, 80, Mellem. Indsidder Christian August Jørgensen
1891, 0107, 0807, Johanne Hansdatter, enke, 64, ophold hos gaardmand And. Nielsen, Lydingegaarde. Husmand Niels Jensen Kristiansen, Brændelydinge
1891, 0308, 0808, Johanne Jørgensdatter, enke, 82, opholdssted hos sønnen tmd. Kristen Andersen, i Lydingegaarde. Husmand Anders Kristensen, Søfælde
1891, 2109, 2609, Karen Hansen, ugift, 59, ophold hos husmand Rasmus Pedersen, Gerup
1891, 2409, 2909, Karoline Kristine Schmidt f. Angelo, enke, 64, boede i Faaborg efter mandens død. Dyrlæge Schmidt, Bernstoffsminde
1891, 2010, 2610, Mette Kirstine Hansdatter, enke, 85, Haagerup. Bødker Jens Larsen
1891, 2110, 2810, Maren Andrea Hansen Plovheld (tvilling), 2 maaneder, datter af gaardmand Hans Larsen Plovheld, Gerup
1891, 2510, 3110, Maren Lavrine Hansen, 27, Mellemhaven. Datter af smed Niels Hansen
1891, 2910, 0311, Kamilla Johanne Oline Nielsine Rasmussen, 3 maaneder, datter af indsidder Peder Rasmussen, Grønderup
1891, 2711, 0212, Maren Kirstine Hansine Rasmussen, ugift, 44, i Nyløkke. Datter af Rasm. Jørgensen, Nyløkke
1891, 2312, 3012, Jensine Hansen, enke, 70, Grønderup. Gaardmand Lars Hansen (Banke)
1891, 2412, 3112, Maren Hansdatter, gift, 70, Lydingegaarde. Skrædder Ludvig Ditlev Hansen
1891, 2612, 02011892, Ane Katrine Jørgensen Krog, gift, 36, Haagerup. Sadelmager Lars Nielsen
1891, 2912, 04011892, Mette Marie Hansen, gift, 59, Lydingegaarde. Gaardmand Rasmus Rasmussen