Sandholdts Lyndelse, 1856-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1856-1891, Sandholts Lyndelse sogn, Sallinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1856, 2405, 3105, Christen Rasmussen Thorslund, gaardmand, 53, paa Sandholtslyndelse Mark
1857, 3006, 0507, Johan Frederik Rasmussen Møller, aftægtshuusmand, 89½, i Sandholtslyndelse
1858, 1602, 2302, Rasmus Sørensen, huusmand, 57, paa Sandholtslyndelse Mark
1858, 0205, 0905, Jacob Marius Nielsen, 3 maaneder, søn af tjenestepige Anne Marie Eriksen, paa Damsboe i Jordløse sogn
1859, 0111, 0611, Poul Nielsen, 17½, søn af indsidder Niels Andersen, i Sandholtslyndelse
1860, 0708, 1108, Niels Jørgensen Paaske, 17, søn af huusmand Jørgen Larsen, paa Sandholtslyndelse Mark
1860, 0110, 0610, Hans Christian Madsen, aftægtsgaardmand, 73, i Sandholtslyndelse
1860, 3010, 0411, Dødfødt dreng (tvilling), søn af gaardmand Hans Hansen, i Sandholtslyndelse
1860, 2711, 0312, Hans Christophersen, huusmand, 71½, i Sandholtslyndelse
1860, 0812, 1612, Anders Pedersen, 7 uger, søn af indsidder Peder Andersen, i Sandholtslyndelse
1861, 0901, 1701, Henning Hansen, husmand og smed, 47, i Sandholtslyndelse
1861, 2907, 0408, Hans Hansen, almisselem, 40, i Sandholtslyndelse
1861, 0208, 0708, Rasmus Madsen, gaardmand, 79, paa Sandholtslyndelse Mark
1861, 1308, 1608, Peter Wilhelm Jensen, huusmand og smed, 59, i Sandholtslyndelse
1861, 0810, 1510, Hans Jensen, aftægtshuusmand, 78, i Sandholtslyndelse
1861, 1611, 2111, Søren Renaldo Scherrig, skovfoged og jæger, 40, paa Sandholt
1861, 2612, 3012, Rasmus Rasmussen, 13, søn af tjenestepige Johanne Nielsdatter, af Sandholtslyndelse
1862, 1101, 1601, Rasmus Nielsen, tjenestekarl, 24, i Sandholtslyndelse
1862, 1802, 2302, Jacob Pedersen, huusmand, 60, i Sandholtslyndelse
1862, 0707, 1307, Rasmus Larsen, 9 maaneder, søn af Anna Sørensdatter, i Sandholtslyndelse
1863, 1002, 1802, Peder Christensen, 10, søn af huusmand Christen Jørgensen, i Sandholtslyndelse
1863, 1603, 2303, Hans Andersen Bæk, enkemand og aftægtsgaardmand, 77 og 9 maaneder, i Sandholtslyndelse
1863, 1806, 2106, Christen Madsen Hansen, tjenestekarl, 46, i Sandholtslyndelse
1864, 1804, 2504, Hans Hansen Krog, aftægtsgaardmand og enkemand, 90½, i Sandholtslyndelse
1864, 1805, 2405, Jørgen Rasmussen, 3, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, i Sandholtslyndelse
1864, 1805, 2405, Peter Hansen, ugift og menig af 15. Infanterie Regiment 2. Comp. no 162, 32, paa Feltlazareth no 4 paa Sandholt. Født i Sotterup, Sorø Amt
1864, 2005, 2405, Jens Jørgen Olsen, ugift trainkudsk fra Feltlazareth no 13, 24, paa Feltlazareth no 4 paa Sandholt. Født i Lille Lynderup, Frederiksborg Amt
1864, 1406, 206, Jørgen Rasmussen Mose, gift aftægtsgaardmand, 65, i Sandholtslyndelse
1864, 2006, 2406, Rasmus Jørgensen, ugift tjenestekarl, 30, hos forpagter Finderup, paa Sandholt
1864, 1810, 2910, Stephan Christensen, enkemand og aftægtshuusmand, 72, i Sandholtslyndelse
1864, 2310, 3010, Rasmus Hansen, gift huusmand, 85, i Sandholtslyndelse
1865, 0203, 0803, Christen Pedersen, 9 maaneder, søn af ugift fruentimmer Marie Rasmussen, i Sandholtslyndelse
1865, 1511, 1911, Niels Nielsen, 3 uger, søn af ugift fruentimmer Karen Kirstine Nielsen, paa Sandholtslyndelse Mark
1866, 0101, 0801, Hans Novel v. Nøragger, kammerherre, hofjægermester og besidder, 75, af Stamhuset Sandholt
1866, 1507, 2207, Christen Christensen Carlslund, 7 dage, søn af gaardmand Rasmus Christensen Carlslund, paa Sandholtslyndelse Mark
1866, 0308, 0808, Peder Jørgensen (Mose), ungkarl, 30, i Sandholtslyndelse. Søn af gaardmand Jørgen Rasmussen
1866, 0311, 2111, Claus Bernhard Wolff, gift huusmand, 67, paa Sandholts Mark. Født i ..heden i Ditmarsken
1866, 3012, 06011867, Peder Christian Nielsen, 2, søn af huusmand Niels Jørgensen, i Sandholtslyndelse
1867, 0403, 1003, Johan Andreas Johansen, 17 dage, søn af indsidder Anders Johansen, i Sandholtslyndelse
1867, 1804, 2204, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Hansen Bæk, i Sandholtslyndelse
1867, 0505, 1205, Lars Jochumsen, enkemand og aftægtshuusmand, 75, i Sandholtslyndelse
1867, 0512, 1512, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jens Nielsen, i Sandholtsløkke
1868, 0103, 0803, Udøbt dreng, søn af Anne Kathrine Jørgensen og Rasmus Jørgensen Pilegaard, i Sandholtslyndelse
1868, 0303, 1003, Peder Frederiksen, gift gaardmand, 39, paa Sandholtslyndelse Mark
1868, 1805, 2105, Udøbt dreng, søn af gaardmand Hans Hansen Bæk, i Sandholtslyndelse
1868, 1906, 2606, Christen Jørgensen, gift huusmand, 54, i Sandholtslyndelse
1869, 2303, 3103, Rasmus Hansen, gift huusmand, 85, i Kirketvedhuset ved Sandholt
1869, 1008, 1508, Rasmus Hansen, 4 maaneder, søn af huusmand Hans Rasmussen, paa Sandholtslyndelse Mark
1870, 0401, 1101, Rasmus Christensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 73, i Sandholtslyndelse
1870, 0401, 0901, Christen Rasmussen Mose, 1, søn af huusmand Rasmus Rasmussen Mose, i Sandholtslyndelse
1870, 1403, 1903, Niels Knudsen, tjenestekarl, 38, i Sandholtslyndelse
1870, 0905, 1605, Niels Sørensen, enkemand og gaardmand, 70, i Sandholtslyndelse
1870, 2905, 0406, Johan Andreas Hansen, gift huusmand, 75, i Sandholtslyndelse
1870, 0509, 1109, Lars Johansen, gift indsidder, 54, paa Sandholtslyndelse Mark
1871, 0802, 1702, Peder Mortensen, enkemand og fhv. herskabskudsk, 74, i Sandholtslyndelse
1871, 2703, 0204, Peder Hansen, 11 og 9 maaneder, søn af huusmand Hans Rasmussen, paa Sandholtslyndelse Mark
1871, 2011, 2511, Rasmus Rasmussen, 3, søn af indsidder Poul Rasmussen Lindegaard, paa Svanninge Mark
1872, 0405, 1005, Niels Henning Christensen Krog, 19. i Sandholtslyndelse. Søn af sognefoged og gaardmand Christen Hansen Krog
1872, 2105, 2705, Hans Hansen, gift gaardmand, 49, i Sandholtslyndelse
1872, 0110, 0510, Jens Pedersen, gift aftægtsmand, 72, i Gaarden Marthedahl paa Sandholtslyndelse Mark
1873, 2909, 0610, Jørgen Rasmussen Pilegaard, gift aftægtsgaardmand, 75, i Sandholtslyndelse
1873, 0610, 1310, Niels Pedersen, gift huusmand, 80, paa Sandholtslyndelse Mark
1874, 0606, 1006, Christopher Nielsen, gift indsidder og arbejdsmand, 41, i Sandholtslyndelse
1874, 0809, 1409, Jens Rasmussen, gift aftægtsgaardmand og lægdsmand, 70, i Sandholtslyndelse
1876, 0907, 1407, Johan Jacob Jacobsen, gift kirkesanger og skolelærer, 64 og 9 maaneder, i Sandholtslyndelse. I 33 og 9 maneder kirkesanger og skolelærer
1877, 2303, 3003, Johan Andreas Johansen Hesselhus, 7 og 11 maaneder, stifsøn af indsidder Peder Pedersen, Sandholts Lyndelse Mark
1877, 1907, 2307, Kristen Rasmussen, gift gaardmand, 53 og 9 maaneder, i Sandholts Lyndelse
1877, 1210, 1810, Jesper Jørgensen, enkemand og aftægtshusmand, 78, i Sandholts Lyndelse
1878, 0501, 1101, Niels Hansen Sandberg, 13, søn af gaardmand hans Henriksen, i Sandholts Lyndelse
1878, 0405, 1105, Peder Pedersen, enkemand, aftægtshusmand og tømmermand, 80 og 4 maaneder, i Sandholts Lyndelse
1879, 2403, 3103, Christen Madsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 82 og 4 maaneder, i Sandholts Lyndelse
1880, 1404, 2104, Rasmus Rasmussen, 9 maaneder, søn af husmand Peder Rasmussen, paa Sandholts Lyndelse Mark
1880, 3004, 0705, Niels Hansen, 16, søn af husmand Hans Sørensen, paa Sandholts Lyndelse Mark
1880, 2405, 3105, Rasmus Rasmussen, ugift, 24, i Sandholts Lyndelse. Søn af gaardmand Rasmus Rasmussen
1880, 3105, 0406, gift husmand og hjulmand, 72, i Sandholts Lyndelse
1880, 0110, 0810, Jørgen Larsen, gift husmand, 76, paa Sandholts Lyndelse Mark
1881, 0802, 1502, Hans Andersen, enkemand, husmand og snedker, 79, paa Sandholts Lyndelse
1881, 0304, 1204, Niels Hansen, gammel ungkarl, skemand og musikant, 69½, paa Sandholts Lyndelse Mark
1881, 1804, 2304, Hans Bernhard Wolff, 8, søn af tømmermester Hans Wolff, paa Sandholts Lyndelse Mark
1881, 2906, 0307, Anders Larsen Neldeberg, 19 uger, søn af snedker Lars Hansen, paa Sandholts Lyndelse Mark
1881, 1012, 1712, Peder Hansen Sandberg, 13, søn af gaardmand Hans Henriksen, af Sandholts Lyndelse
1882, 1502, 2402, Lars Pedersen Møller, gift møller, 70, i Sandholts Mølle
1882, 2503, 0104, Hans Eriksen, enkemand, indsidder og væver, 80, i Sandholts Lyndelse
1883, 0901, 1701, Poul Andersen, enkemand og husmand, 76, i Sandholts Lyndelse
1883, 0504, -, Jens Hansen, ungkarl, 25, i Sandholts Lyndelse. Født i Vejle. Søn af gaardmand Hans Jensen i Vejle
1883, 1804, 2404, Kristen Eriksen, enkemand og husmand, 78, i Sandholts Lyndelse
1883, 2904, 0405, Mads Kristensen, enkemand og gaardmand, 59, i Sandholts Lyndelse
1883, 3007, 0308, Anders Kristiansen, 17, i Sandholts Lyndelse. Søn af afdøde gaardejer Kristian Nielsen i Ringe
1883, 0711, 1511, Hans Wolff, 6 uger, søn af tømmermester Wolff, i Sandholts Lyndelse
1884, 1901, 2701, Niels Larsen, 2 uger, søn af væver Lars Kristensen, Sandholts Lyndelse
1884, 1904, 2704, Peder Gustav Nørregaard Nielsen, 4 maaneder, søn af gaardmand Niels Nielsen, i Sandholts Lyndelse
1884, 0808, 1308, Hans Johansen Marthedal, ungkarl og tjenestekarl, 20½, i Sandholts Lyndelse
1885, 2609, 0210, Mads Madsen, husmand og væver, 75, i Sandholts Lyndelse
1886, 0406, 1006, Peder Nielsen Sandbjerg, husmand, 71, i Sandholts Lyndelse
1886, 0607, 1107, Hans Kristian Rasmussen Bøgelund, søn af husmand Hans F. Joh. Rasmussen, paa Sandholts Lyndelse. Døbt samme dag som han fødtes
1886, 2912, 04011887, Hans Frederik Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af boelsmand Christen Hansen, paa Sandholts Lyndelse
1887, 2205, 3005, Hans Frederik Hansen, 1 maaned, søn af boelsmand Christen Hansen, paa Sandholts Lyndelse
1888, 0702, 1402, Rasmus Rasmussen Mose, husmand, 68, i Sandholts Lyndelse
1888, 1203, 1803, Dødfødt dreng, søn af hjulmand Peder Hansen, i Sandholts Lyndelse
1888, 1403, 2103, Niels Christensen, husmand, 45, i Sandholts Lyndelse
1888, 2205, 2705, Hans Frederik Hansen, 4 dage, søn af boelsmand Christen Hansen, paa Sandholts Lyndelse Mark. Født 17.5.1888
1888, 0708, 1108, Hans Rasmussen Eriksdal, husmand, 70, paa Sandholts Lyndelse Mark
1888, 1610, 2110, Jørgen Frederik Adolf Hjort, 2½ maaned, søn af ugift Marie Jørgensen, af Sandholts Lyndelse. Plejebarn af indsidder Jørgen Jørgensen i Sandholts Lyndelse
1888, 1712, 2312, Niels Peter Marius Nielsen, 7 uger, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Sandholts Lyndelse
1889, 1003, 1603, Niels Nielsen, gaardmand, 42, i Sandholts Lyndelse
1889, 2207, 3007, Rudolph Hansen, 5 uger, søn af ugift husjomfru Johanne Kirstine Hansen, paa Østrupgaard
1889, 2607, 3007, Peter Hansen, 5 uger, søn af ugift husjomfru Johanne Kirstine Hansen, paa Østrupgaard
1890, 2201, 2701, Jørgen Jacobsen, husfæster, 55, i Sandholts Lyndelse
1890, 0802, 1502, Hans Christensen, gaardmand, 65, i Sandholts Lyndelse
1890, 2904, 0505, Christen Hansen, boelsmand, 34, paa Sandholts Lyndelse Mark
1890, 0712, 1312, Hans Hansen (Bæk), aftægtsgaardmand, 71, i Sandholts Lyndelse
1856, 0701, 1501, Kirsten Henningsdatter, enke, 78, i Sandholtslyndelse. Gaardmand Niels Hansen
1856, 0106, 0706, Maren Christensdatter, 29½, i Sandholtslyndelse. Huusmand og væver Niels Johansen
1857, 2706, 0207, Karen Christensdatter, 34, i Sandholtslyndelse. Huusmand Jesper Jørgensen
1857, 2408, 3008, Anne Marie Madsen, 9 uger, datter af tjenestepige Maren Christensen, i Sandholtslyndelse
1857, 2909, 0410, Anne Marie Jørgensen Paaske, 2½, datter af huusmand Jørgen Larsen, ved Sandholtslyndelse
1857, 2911, 0712, Juliane Jørgensdatter, enke, 82, i Sandholtslyndelse. Gaardmand Hans Jochumsen
1857, 1305, 2005, Jensine Nielsen, 21, i Sandholtslyndelse. Datter af gaardmand Niels Sørensen
1857, 1705, 2205, Marie Hansen Skov, 4 og 9 maaneder, datter af huusmand Hans Rasmussen Skov, i Sandholtslyndelse
1859, 0801, 1601, Edel Sophie Hansdatter, almisselem, 87, i Sandholtslyndelse
1859, 1405, 1905, Gjertrud Hansdatter, 63, i Sandholtslyndelse. Gaardmand Hans Christian Madsen
1859, 0107, 0607, Christiane Jespersdatter, indsidderske, 53, i Sandholts Løkke
1859, 1708, 2208, Maren Hansdatter, 84½, i Sandholtslyndelse. Aftægtsgaardmand, Hans Hansen Krag
1860, 2304, 3004, Marie Rasmussen Lindegaard, 30, i Sandholtslyndelse. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1860, 0907, 1307, Anne Rasmussen Mose, ½, datter af huusmand Rasmus Rasmussen Mose, i Sandholtslyndelse
1860, 1007, 1507, Dødfødt pige, datter af tjenestepige Mette Kirstine Pedersdatter, i Sandholtslyndelse
1860, 2008, 2508, Karen Jespersdatter, enke, 68, af Sandholtslyndelse. Aftægtsgaardmand Henrik Nielsen
1860, 1611, 2311, Anne Marie Sørensdatter, enke, 80, i Sandholtslyndelse. Aftægtshuusmand Johan Frederik Rasmussen Møller
1861, 1704, 2104, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Anne Cathrine Jørgensen, i Sandholtslyndelse
1861, 2604, 0205, Ane Margrethe Christensen, 6, datter af huusmand Christen Jørgensen, i Sandholtslyndelse
1861, 0907, 1507, Anne Hansdatter, enke, 59½, paa Sandholtslyndelse Mark. Gaardmand Christen Rasmussen Thorslund
1861, 2208, 2808, Kirsten Hansen, 30, i Sandholtslyndelse. Datter af afdøde gaardmand Hans Christian Madsen
1862, 1201, 1901, Dødfødt pige, datter af gaardmand Christen Hansen Krog, i Sandholtslyndelse
1862, 0703, 1503, Christiane Michaelsdatter, gift distriktsjordemoder, 65, for Vester Hæsinge og Sandholtslyndelse Sogne. Kudsk Peder Mortensen paa Sandholt
1862, 0804, 1404, Karen Henningsen, 1, datter af afdøde huusmand og smed Henning Hansen, i Sandholtslyndelse
1862, 1011, 1711, Ellen Kathrine Hansdatter, 59½, i Sandholtslyndelse. Huusmand Poul Andersen
1863, 1403, 1803, Dødfødt pige, datter af tjenestepige Mette Kirstine Pedersdatter, i Sandholtslyndelse
1863, 1909, 2409, Anne Madsdatter, 56, i Sandholtslyndelse. Huusmand og væver Lars Christensen
1864, 0904, 1704, Anne Poulsdatter, 35, i Sandholtslyndelse. Huusmand Poul Andersen
1864, 1805, 2205, Johanne Marie Hansen, 10 uger, datter af indsidder og arbeidsmand Hans Rasmussen Mose, i Sandholtslyndelse
1864, 0208, 0908, Teppeke Rasmusdatter, aftægtsenke,76, i Sandholtslyndelse. Gaardmand Christen Hansen
1864, 0408, 0908, Frederikke Frederiksen, 31, i Sandholtslyndelse. Gaardmand Hans Christensen
1864, 2109, 2509, Sophie Nielsen, 2½, datter af huusmand Niels Jørgensen, i Sandholtslyndelse
1865, 0204, 1104, Hansine Madsen, 15, datter af huusmand og væver Mads Madsen, i Sandholtslyndelse
1866, 0701, 1501, Mette Marie Hansen Bæk, 6½, datter af gaardmand Hans Hansen Bæk, i Sandholtslyndelse
1866, 0403, 1203, Amalia Henriette Christiane Nøragger f. Suckov, enke, 74, til Stamhuset Sandholt. Kammerherre og hofjægermester Nobel v. Nøragger
1866, 1703, 2203, Karen Andersen Pilegaard, 3, datter af gaardmand Anders Jørgensen Pilegaard, i Sandholtslyndelse
1866, 0804, 1604, Anne Lovise Sophie v. Suckov, ugift, 73, forhen paa Sandholt. Datter af generalmajor v. Suckov
1866, 2205, 2905, Ane Marie Rasmusdatter, 50, i Sandholtslyndelse. Gaardmand Niels Sørensen
1866, 2011, 2711, Anne Hansdatter, enke, 53, i Sandholtslyndelse. Huusmand Hans Christophersen
1867, 2101, 2801, Hansine Christensen Krog, 15, datter af sognefoged og gaardmand Christen Hansen Krog, i Sandholtslyndelse
1867, 1302, 1902, Mette Kathrine Larsdatter, 66, paa Sandholtslyndelse Mark. Indsidder og væver Hans Eriksen
1867, 3005, 0606, Sophie Marie Christensdatter, enke, 67, i Sandholtslyndelse. Huusmand Rasmus Hansen
1867, 0107, 0707, Anne Marie Hansdatter, 72, i Sandholtslyndelse. Aftægtsgaardmand Christen Madsen
1867, 0107, 0707, Hansine Larsen Neldeberg, 1 dag, datter af snedker Lars Hansen, i Sandholts Løkke
1867, 2008, 2508, Frederikke Hansen, 4 uger, datter af gaardmand Hans Christensen, i Sandholtslyndelse
1868, 0202, 0902, Caroline Vilhelmine Andersdatter, 73, paa Sandholtslyndelse Mark. Arbeidsmand Lars Johansen
1868, 2605, 0106, Mette Marie Hansen Bæk, 8 dage, datter af gaardmand Hans Hansen Bæk, i Sandholtslyndelse
1868, 2312, 2912, Anne Kirstine Jørgensen Pilegaard, 34, paa Sandholtslyndelse Mark. Arvefæster Peder Christensen
1869, 0501, 1301, Else Marie Hansdatter, 56, i Sandholtslyndelse. Huusmand Mads Madsen
1869, 2501, 3101, Frederikke Hansen, 9 uger, datter af gaardmand Hans Christensen, i Sandholtslyndelse
1869, 1409, 1909, Johanne Christensen Carlslund, 2 dage, datter af gaardmand Rasmus Christensen Carlslund, paa Sandholtslyndelse Mark
1869, 0712, 1412, Maren Andersdatter, 66, i Sandholtslyndelse. Huusmand Christen
Eriksen
1870, 0406, 1206, Dødfødt pige, datter af huusmand og væver Lars Christensen, i Sandholtslyndelse
1870, 1912, 2612, Caroline Thuesen, 1 og 9 maaneder, datter af ugift Petrine Pedersen, i Sandholtslyndelse
1871, 2501, 0102, Susanne Hansen Marthedal, 37, paa Sandholtslyndelse Mark. Huusmand Hans Sørensen
1871, 1410, 2010, Sophie Severine Nielsen, 1 og 3 maaneder, datter af huusmand Niels Jørgensen, i Sandholtslyndelse
1872, 1805, 2405, Gjertrud Pedersdatter, 46, paa Sandholtslyndelse Mark. Gaardmand Jørgen Nielsen
1872, 1112, 1512, Karen Christensen, 33, i Sandholtslyndelse. Indsidder Niels Christensen
1873, 0411, 1011, Pedernille Pedersdatter, enke, 58, i Sandholtslyndelse. Husmand Christen Jørgensen
1874, 2303, 3003, Maren Sørensdatter, ugift sypige, 64, i Sandholtslyndelse
1875, 1703, 2503, Kathrine Nielsdatter, ugift almisselem, 83, i Sandholtslyndelse
1875, 1308, 1908, Anne Andersdatter, enke, 72, i Sandholtslyndelse. Aftægtsgaardmand Jørgen Rasmussen Pilegaard
1876, 2603, 0304, Karen Rasmusdatter, enke, 82, i Sandholtslyndelse. Aftægtsgaardmand Jørgen Rasmussen Mose
1876, 0705, 1205, Kirsten Larsdatter, 50, i Sandholtslyndelse. Husmand Niels Jørgensen
1878, 3101, 0702, Karen Kirstine Jørgensen, 2½, datter af indsidder Jørgen Jørgensen, i Sandholts Lyndelse
1878, 2205, 2805, Johanne Rasmussen Mose, 12 og 4 maaneder, datter af husmand Rasmus Rasmussen Mose, i Sandholts Lyndelse
1880, 2806, 0307, Ane Jensen, 50, i Sandholts Lyndelse. Gaardmand Mads Kristensen
1880, 0911, 1611, Marie Nielsdatter, ugift, 58, paa Sandholts Lyndelse Mark. Datter af husmand Niels Pedersen
1880, 2811, 0412, Johanne Jørgensdatter, enke, 77, i Sandholts Lyndelse. Gaardmand Jens Rasmussen
1881, 0502, 1502, Maren Larsdatter, 81, paa Sandholts Lyndelse Mark. Snedker Hans Andersen
1881, 0504, 1204, Rasmine Kristensen, 35, paa Sandholts Lyndelse Mark. Husmand og snedker Lars Hansen
1881, 2004, 2404, Maren Margrethe Hansen Møllebæk, 4 dage, datter af bødker Hans Madsen, i Sandholts Lyndelse. Født 16.4.1881
1881, 1205, 1905, Christiane Christensen, enke, 48, i Sandholts Lyndelse. Gaardmand Hans Hansen
1881, 0912, 1712, Vilhelmine Christiane Regitze Amalie Bruun, ugift frøken, 62, Absalonsgade 22, 4., Kjøbenhavn
1883, 1507, 2007, Maren Kristensen, 37, i Sandholts Lyndelse. Husmand Jens Kristian Larsen
1883, 2610, 0411, Thora Hansine Kristine Madsen Frydenlund, 4 maaneder, datter af Mette Kirstine Kristoffersen
1883, 1412, 2012, Anne Jørgensen Pilegaard, ugift, 46, i Sandholts Lyndelse. Datter af afdøde gaardmand Jørgen Rasmussen Pilegaard
1884, 2108, 2808, Mette Marie Carlsdatter, 61, paa Sandholts Lyndelse Mark. Indsidder Mads Larsen
1885, 0303, 3003, Ane Kirstine Nielsdatter, enke og husfæsterske, 82, i Sandholts Lyndelse. Husfæster Jacob Pedersen
1885, 2205, 3005, Edel Johansdatter, enke og aftægtskone, 80
1885, 0910, 1510, Karen Petersen Marthedal, ugift, 22. Datter af afdøde gaardmand Peder Frederiksen Marthedal
1886, 2201, 2901, Maren Kristensdatter, 60, Sandholts Lyndelse. Gaardmand Jochum Hansen
1886, 2102, 2702, Karen Hansdatter, enke, 93, Kirketvedhus, Sandholts Løkke. Husmand Rasmus Hansen
1886, 0905, 1505, Ane Andersdatter, enke, 91, i Sandholts Lyndelse. Husmand Johan Andreas Hansen
1886, 1811, 2511, Maren Nielsdatter, enke, 92. Husmand Niels Pedersen
1887, 2803, 0404, Ane Marie Rasmusdatter,69, i Sandholts Lyndelse. Gaardmand Niels Jørgensen
1887, 0309, 0809, Gjertrud Marie Hansen, 15, plejedatter af gaardmand Jochum Hansen, i Sandholts Lyndelse
1887, 2009, 2609, Kirsten Larsdatter (Aaskov), 69, Sandholts Lyndelse. Husmand Hans Rasmussen (Skov)
1887, 3011, 0412, Johanne Severine Nielsen, 9 maaneder, datter af husmand Lars Nielsen, i Sandholts Lyndelse
1887, 0112, 0912, Kirsten Jørgensdatter, 64. Smed R. Andersen Klive
1888, 0404, Ane Christine Hansen, 63, paa Sandholts Lyndelse. Husmand Hans Rasmussen
1888, 1405, 2105, Dødfødt pige, datter af ugift Ane Hansen, i Sandholts Lyndelse og ungkarl Henrik Hansen Sandberg, begge af Sandholts Lyndelse
1888, 1209, 1909, Ane Dorthea Jensdatter, enke, 84½, Sandholts Løkke. Skovfoged Claus Bernhard Wolff
1889, 2205, 2705, Ane Andersen, enke, 80, Sandholts Familiehus. Husmand Jens Nielsen af Haarby
1889, 2706, 0107, Anne Kirstine Hansen, 48. Gaardmand Rasmus Jensen
1890, 2901, 0402, Anne Margrethe Johansdatter, enke, 80, opholdt sig hos husmand Anders Johansen, i Sandholts Lyndelse. Gaardmand Niels Hansen i Gl. Stenderup
1890, 2006, 2506, Mette Larsdatter, 78, i Sandholts Lyndelse. Gaardmand Hans Christian Johansen
1890, 0811, 1511, Karen Rasmussen, 28 og 9 maaneder, under et ophold i Haagerup. Hjulmand Peder Hansen i Sandholts Lyndelse
1891, 0806, 1506, Caroline Frederikke Bruun, konventualinde, 78, i Odense adelige Frøkenkloster
1891, 2912, 0401, Karen Rasmusdatter, 64, paa Sandholts Lyndelse Mark. Husmand Hans Sørensen