Faaborg Købstad, 1878-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1878-1891, Faaborg Købstad, Sallinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1878, 0701, 1101, Christian Lauritz Egede Saabye, 2½ maaned, søn af tømmersvend Christian L. Saabye
1878, 2301, 2801, Hans Gidion Hansen (Møller), ugift smedesvend, 21. Født 7.3.1857 i Faaborg. Søn af afdøde steenhugger A. H. H. G. Møller
1878, 0102, 0502, Jens Peter Gabrielsen, 2 maaneder, søn af snedker Jens Chr. L. Gabrielsen
1878, 2402, 0203, Peder Rasmussen (Gammelgaard), gift dagleier, 61 og 9 maaneder
1878, 0403, 0903, Niels Larsen, gift skibstømrer, 43. Født i Steenstrup
1878, 0503, 0903, Lars Nielsen, enkemand, skibstømrer og fattiglem, 56. Født i Diernisse
1878, 1603, 2203, Jens Rasmussen Dyreborg, enkemand og fhv. skibstømrer, 70½. Født paa Dyreborg, Horne Sogn
1878, 2103, 2503, Victor Albert Frederik Dyreborg, 1 dag, søn af skibstømrer Agnus Rasm. Dyreborg
1878, 2903, 0304, Jørgen Ploug Larsen, ugift bødkersvend, 50. Født i Faaborg. Søn af bødker Ole Larsen
1878, 0504, 1104, Christian Ludvig Rasmussen, ugift daglejer, 44 og 11 maaneder. Født i Faaborg. Søn af skomager Jørgen Rasmussen
1878, 1104, 1704, Andreas Jørgensen, gift tømrersvend, 50. Født i Svanninge
1878, 0805, 1305, søren Jensen (Kalmar), enkemand og afskediget vægter, 73 og 11 maaneder. Født i Svanninge
1878, 0207, 0507, Hans Carl Sophus Nicolaisen, 11 dage, søn af baadfører Thorvald Nicolaisen
1878, 0707, 1207, Rasmus Peder Rasmussen, 9 og 9 maaneder, søn af dagleier Jørgen Peder Rasmussen, Brahetrolleborg
1878, 1607, 2007, Hans Christian Larsen, ugift mursvend. Født 4.2.1858 i Faaborg
1878, 0408, 0708, Christian Marius Christiansen, 2, søn af dagleier Jens Carl Marius Christiansen  
1878, 1008, 1308, Ludvig Christian Gottfred Sonnenburg, enkemand og sadelmager, 77. Født i Arnsburg, Preussen
1878, 1008, 1508, Otto Sigvardsen, 9 maaneder, søn af skibscapitain Niels Sigvardsen
1878, 2909, 0410, Ivar Petersen, enkemand og skipper, 74. Født i Ærøeskjøbing
1878, 2909, 0410, Niels Jensen, enkemand og dagleier, 82 og 9 maaneder. Født i Svanninge
1878, 0210, 0510, Jørgen Peter Larsen, 1 og 9 maaneder, søn af dagleier Hans Larsen
1878, 1810, 2410, Thyge Jensen Hjorth, enkemand og fhv. toldassistent, 80, i Odense
1878, 2610, 3010, Christian Andersen, 18 dage, søn af dagleier Jørgen Andersen
1878, 1511, 1911, Peter Andersen Borritz, gift og pens. vægter, 87. Født paa Langeland
1878, 1711, 2511, Udøbt dreng, 4 timer, søn af skipper Peter Lauritz Hansen
1878, 0312, 0612, Udøbt dreng, 7 uger, søn af ugift fruentimmer Henningmine Sophie Madsen
1879, 0701, 1001, Udøbt dreng, søn af kjøbmand Johan Carl Andersen
1879, 1101, 1601, Hans Andersen, arbeidsmand, 58. Født i Svanninge
1879, 1702, 2202, Peter Rasmussen Dyreborg, gift seilmager, 41. Født i Faaborg
1879, 2202, 2602, Anders Christian Andersen, 4 maaneder, søn af litzenbroder Rasmus Andersen
1879, 2602, 0403, Johan Jørgen Snoer, gift skomagermester, 68. Født i Faaborg
1879, 1304, 1604, Niels Marius Jørgensen, 1 og 7 maaneder, søn af arbeidsmand Peder Jørgensen. Født i Svendborg
1879, 3004, 0505, Peter Larsen, dagleier, 65. Født i Brylle, Vissenberg Sogn
1879, 2905, 0306, Jens Hansen Birkholm, enkemand og fhv. skipper, 77½. Født i Faaborg
1879, 2506, 3006, Carl Christian Frederik Rønnow, 1 dag, søn af afdøde reservelieutenant og styrmand Carl Christian Fred. Rønnow
1879, 0407, 1707, Morten Hansen Kolding, gift skipper, ca 50, af Strandhusene ved Kolding
1879, 2207, 2607, Mathias Sander Hadberg, 1 dag, søn af skrædder Mathias Sand. Hadberg
1879, 1908, 2508, Hans Petersen, gift arbeidsmand, 48. Født i Skovby paa Ærø
1879, 0309, 0609, Rasmus Rasmussen, 6 dage, søn af tjenestekarl Lars Rasmussen
1879, 1209, 1709, Lars Hansen, enkemand og fhv. skibsfører, 83½. Født i Falsled
1879, 2709, 0110, Carl Christian Ulrich Nissen, 9 maaneder, søn af bogbinder August Julius Nissen
1879, 0412, 0912, Knud Lauritz Nielsen, 5 uger, søn af møllersvend Lars Christ. Nielsen
1879, 2612, 3012, Lars Nielsen, gift dagleier og fattiglem, 82
1880, 1201, 1901, Peder Jeppesen, gift klodsemager, 52. Født i Fjelsted
1880, 2201, 2801, Jens Marius Rasmussen, ugift handelsbetjent, 26, Faaborg. Født i Faaborg. Søn af gjæstgiver Rasmussen
1880, 3101, 0501, Alfred Victor Valdemar Pedersen, 9½, søn af sømand Niels Pedersen
1880, 1702, 2002, Peder Jensen, ugift(?), arbeidsmand og vagabond, 47. Født Kolt Sogn, Ning Herred, Jylland
1880, 0803, 1103, Jens Peter Petersen, 14 dage, søn af avlsbruger J.P. Petersen
1880, 1203, 1803, Rasmus Peter Sørensen, 1, søn af arbeider H. P. Sørensen
1880, 0905, 1305, Peter Hansen, enkemand og dagleier, 68. Født i Vester Ørum, Østersnede Sogn ved Veile
1880, 0905, 1405, Frederik Christian Sonnenburg, 14 maaneder, søn af sadelmager Lars Peter Nielsen Sonnenburg
1880, 2005, 2605, Carl Frederik Belschner, enkemand og skrædermester, 79 og 11 maaneder, i Odense
1880, 1506, 1906, Hans Christian Hansen, ugift snedkermester, 61. Født i Faaborg
1880, 1806, 2106, Ole Hieronimus Jensen, 7 dage, søn af kjøbmand Laurits A. M. Jensen
1880, 2206, 2606, Christian Christiansen, 6 dage, søn af tømrer Niels Christiansen
1880, 1607, 2007, Frederik Edsberg, 7, søn af kjøbmand A. V. T. Edsberg
1880, 1009, 1309, Dødfødt dreng, søn af fisker Hans Poulsen
1880, 1509, 2009, Carl Frederik Anton Hansen, ugift smedesvend, 43 i Faaborg. Født i Faaborg. Søn af skomager Hans Hansen
1880, 2509, -, Dødfødt dreng, søn af skipper Hans Larsen
1880, 0510, 0910, Christian Clausen, ugift skomagersvend, 55. Født i Ulkebølle paa Als
1880, 1010, 1510, Hans Hansen, 5 og 9 maaneder, søn af dagleier Jørgen Hansen
1880, 1310, 1810, Hans Frederik Iversen, gift vævermester, 62½. Født i Faaborg
1880, 1910, 2510, Peter Jepsen Bager, gift købmand, 48. Født i Faaborg
1880, 1211, 1711, Knud Nielsen Mogensen, enkemand og skipper, 66. Født i Ærøeskjøbing
1880, 1311, 1711, Jens Aage Madsen, 3 maaneder, søn af kjøbmand Anders Lud. Madsen
1880, 1811, 2211, Christoffer Hendriksen, gift snedkermester, 58½. Født i Faaborg
1880, 3012, 03011881, Hans Thyge Hansen, separeret mand, ugift mursvend og fattiglem, 69. Født i Faaborg
1881, 2301, 2901, Carl Christian Thorvald Hullevad, gift blokkedreier, 37½, i Marstal. Født i Faaborg
1881, 2301, 2801, Johan Bernhard Julius Olsen, ugift arbeidsmand, 27. Født i Frederiksberg
1881, 3101, 0302, Hans Christian Illum, 10 dage, søn af skibsfører Christian Frederik Illum
1881, 1403, 1903, Mads Peter Simonsen, 7, søn af skrædder Hans Simonsen
1881, 2003, -, Gustav Adolph Lavendt, ugift, 24. Søn af kjøbmand Johan Peter Heinrich Lavendt
1881, 2803, 3103, Hans Christensen, gift dagleier, 44. Født i Østerby
1881, 3003, 0704, Rasmus Ditlev Schwensen, ugift partikulier, 80. Født i Stoldlund, Kliplev Sogn
1881, 1605, 1905, Rasmus Christian Frandsen, 5 dage, søn af detailhandler M. Frandsen
1881, 2205, 2505, Mads Peter Christensen, ugift farver, 37. Født i Ormidtslev ved Korsør
1880, 2610, 04061881, Lars Peter Conrad Nielsen, gift fisker, 22. Født 1.6.1859 i Faaborg
1881, 0806, 1306, Rasmus Jørgen Valdemar Jørgensen, 4 maaneder, søn af arbeidsmand Niels Jørgensen
1880, 2610, 13061881, Jacob Henrik Jacobsen, ugift sømand, 21½. Født 16.3.1859 i Faaborg. Søn af afdøde Mads Jacobsen
1881, 2106, 2506, Joseph Magnusson, enkemand? og jernbanearbeider, 51, af Sverrig og hjemmehørende i Sverrig
1881, 0307, 0707, Christian Nielsen Thomsen, fraskilt snedker og fattiglem, 66. Født i Storeheddinge
1881, 1309, 1609, Jørgen Hansen, gift arbejdsmand, 43 og 9 maaneder. Født i Tranderup
1881, 2509, 3009, Hans Anton Marius Hansen, fotograf, 20. Født 17.11.1861 i Brahe Trolleborg. Søn af fotograf N. M. Hansen
1881, 2610, -, Claus Nielsen, ugift arbejdsmand, 54, af Svanninge
1881, 0811, 1111, Rasmus Nielsen, 6 dage, søn af skibstømrer Mads Nielsen
1881, 1811, 2111, Dødfødt dreng, søn af uldhandler Anders Christen Christensen
1881, 2811, 0512, Peder Christensen, gift malermester, 75. Født i Faaborg
1881, 0812, 1012, Peder Marius Sørensen, 1 dag, søn af smedesvend Peder Henrik Sørensen
1881, 1112, 1612, Frederik Godthardt Mogensen, gift skipper, 36. Født 4.6.1844 i Faaborg
1881, 1212, 1512, Ole Julius Pedersen, gift daglejer, 35 og 9 maaneder. Født 25.12.1845 i Brahetrolleborg, Svendborg Amt
1881, 1512, 2012, Johan Frederik Møller, gift lærer og kirkesanger,68½, i Vesterhæsinge. Født i Nørrebroby
1881, 2712, 3112, Niels Jørgen Timm Martin Olinto Piester, gift murmester, 52 og 9 maaneder. Født i Faaborg
1881, 2611, 0312, Rasmus Pedersen, gift baadfører, 42, fra Søby
1882, 0901, 1201, Anders Peder Andersen, 14, søn af gaardmand Anders Andersen, Bjørnø. Født paa Bjørnø
1882, 1301, 2001, Mads Nielsen, gift daglejer, 74 og 9 maaneder. Født i Diernisse
1882, 0902, 1402, Otto Nikolai Nielsen, 3 uger, søn af gaardskarl Hans Nielsen
1882, 1302, 2102, Rasmus Jensen, enkemand og vævermester, 73 og 9 maaneder. Født i Gjærup, Brahetrolleborg Sogn
1882, 1403, 1703, Henrik Lund Rasmussen, 6 uger, søn af former Carl Henrik Rasmussen
1882, 1904, 2204, Carl Christian Nielsen, 16, søn af træskomand Christian Nielsen. Født i Faaborg
1882, 0105, 0605, Carl Christen Vilhelm Storm, 13 og 3 maaneder, søn af skibsrheder Niels Rasmussen Storm. Født i Faaborg
1882, 3005, 0506, Hans Frederik Noer, gift snedker, 92 og 9 maaneder. Født i Nakskov
1882, 1506, 1906, Christen Rasmussen, gift daglejer, 64. Født paa Avernakø
1882, 1806, 2306, Christen Poulsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 74½. Født paa Bjørnø
1882, 0408, 0908, Carl Vilhelm Jensen, gift avlsbruger, 51. Født i Sandholt Lyndelse
1882, 0708, 1208, Johan Christoph Frederik Luth (ogsaa kaldet Hocker), gift smedesvend og fattiglem, 52½. Født i Brüel i Mecklenburg Schwerin
1882, 1708, 2108, Rasmus Pedersen, gift daglejer,53. Født i Østerhæsinge
1882, 2408, 2908, Hans Olsen Lundbye, gift politiassistent, 55 og 9 maaneder. Født i Lundby, Hammel Sogn ved Næstved
1882, 0309, 0709, Niels Hansen Lundsfryd, gift daglejer, 60 og 3 maaneder. Født i Gjærup, Trolleborg Sogn
1882, 1709, 2109, Christen Andersen, ugift almisselem (glarmestersvend), 45. Født i Svendborg
1882, 0310, 0710, Viggo Marius Simonsen, 4½, søn af mølleejer Lars Simonsen. Født i Faaborg
1882, 2010, 2510, Jens Knudsen, ugift daglejer, 53. Født i Fjeldstred ved Middelfart
1882, 1311, 1811, Christian Frederik Illum, gift skipper, 41. Født i Faaborg
1882, 1511, 2111, Poul Anton Jacobsen, gift og fhv. kjøbmand, 68 og 5 maaneder. Født i Faaborg
1882, 1911, 2311, Christen Hansen (Drud), ugift fattiglem, 80. Født i Mullerød, Dreslette Sogn
1882, 0412, 0912, Christen Hansen Erreboe, ugift og fhv. lærer, 82½. Født i Tersløse
1882, 0812, -, Dødfødt dreng, søn af daglejer Rasmus Christiansen
1882, 1312, 1912, Ole Larsen, enkemand og bødkermester, 87 og 9 maaneder. Født i Odense
1882, 1812, -, Niels Jensen Nielsen, ugift tjenestekarl, 22. Født i Horne
1882, 2912, 02011883, Hans Frederik Emil Petersen, 12 dage, søn af fotograf Hans Petersen. Født i Faaborg
1882, 3112, 05011883, Rasmus Pedersen (Bøgebjerg), gift daglejer, 58. Født i Vester Aaby
1883, 2001, 2701, Vilhelm Asmus Thomsen, gift skrædder, 51 og 9 maaneder. Født i Sønderborg
1883, 2101, 2701, Christen Jørgensen, gift daglejer og lem, 69, i Ploug Hempels Stiftelse. Født i Brahetrolleborg
1883, 2501, 3001, Hans Peter Jørgensen, gift arbejdsmand og fhv. mejeribødker, 32. Født i Brahetrolleborg Sogn
1883, 1502, 2102, Rasmus Hansen Storm, 17, søn af skibsrheder Niels Rasmussen Storm. Født i Faaborg
1883, 1402, 1702, Dødfødt dreng, søn af værtshusholder Mads Nielsen
1883, 2202, 2602, Alfred Emil Sørensen,9 dage, søn af murmester A. C. Sørensen
1883, 2402, 0103, Henrik Christian Arboe, enkemand og pens. kaptejn af Fodfolket, ridder af Dannebrog, 56. Født i Hillerød
1883, 1003, 1503, Jørgen Poulsen, 4 dage, søn af fisker Hans Jørgen Poulsen
1883, 2703, 3103, Søren Larsen, enkemand og gaardmand, 82, paa Bjørnø. Født sammesteds
1883, 3103, 0504, Peter Christian Poulsen, gift skræddermester, 66. Født i Odense
1883, 0604, 1004, Marius Christian Johanne Christensen, 1½, søn af ugift fruentimmer Johanne Christensen. Født i Faaborg. I pleje hos arbejdsmand Peder Hansen
1883, 1604, 1904, Niels Hansen Nielsen, 16 dage, søn af arbejdsmand Niels Nielsen. Født i Faaborg
1883, 2704, 0205, Henrik Christoffer Toft, enkemand og snedker, 43. Født i Faaborg
1883, 2804, 0405, Hans Pedersen, gift daglejer og fhv. ølbrygger, 59 og 8 maaneder. Født i Svanninge
1883, 2804, 0405, Hans Idon Jacobsen, 7 maaneder, søn af snedkermester H. F. T. Jacobsen. Født i Faaborg
1883, 0105, 0705, Otto Jensen, gift skibstømrer, 36½. Født i Ollerup
1883, 0305, 0705, Udøbt dreng, 1 dag, søn af ugift fruentimmer Ida Augusta Vikkelsen. Født i Faaborg
1883, 0805, 1205, Knud Christian Jensen Holm, gift telegrafbestyrer, 55 og 11 maaneder. Født i Horne
1883, 1305, 1705, Hans Pedersen (Knold), enkemand og husmand, 61 og 9 maaneder, paa Bjørnø. Født i Horne
1883, 2505, 2905, Frederik Christian Nielsen, 3 timer, søn af portør Niels Peder Nielsen
1883, 2405, -, Peter Larsen, gift arbejdsmand, 46
1883, 2906, 0307, Hans Christian Møller, enkemand og fhv. møller,73. Født paa Als
1883, 0607, -, Dødfødt dreng, søn af fragtmand Rasmus Madsen
1883, 1307, 1707, Hans Peter Andersen, 2 maaneder, søn af tjenestekarl og kusk Hans Christian Andersen. Født i Faaborg
1883, 2507, 3007, Rasmus Madsen, 6 uger, søn af ugift fruentimmer Marie Madsen. Født i Faaborg
1883, 1208, 1608, Hans Pedersen, enkemand, smedesvend og arrestant, 41. Født i Oure ved Bogense
1883, 1708, 2208, Hans Andersen, gift skibsfører, 63. Født paa Bøjden, Horne sogn
1883, 1708, 2008, Dødfødt dreng, søn af kleinsmed Peder Michael Petersen
1883, 1309, 1709, Carl Vilhelm Christensen, 12 uger, søn af arbejdsmand Rasmus Christensen
1883, 1309, 1709, Carl Christian Vilhelm Jørgensen, 11 og 9 maaneder, søn af daglejer og klodsemager Jørgen Jørgensen
1883, 2609, 2909, Marius Johannes Hansen,7½ maaned, søn af daglejer Rasmus Hansen
1883, 0710, 1110, Niels Jørgen Jacobsen, 14 dage, søn af brænderibestyrer Mads Jacobsen
1883, 2110, 2610, Hans Hansen Lundsfryd, gift daglejer, 51½. Født i Gjærup, Trolleborg Sogn
1883, 2510, 3010, Niels Jørgen Jensen, ugift tømmermester, 29½. Født i Faaborg
1883, 2410, 2810, Carl Marius Hansen Møller, 17 uger, søn af enkemand (Møller) Hans Hansen, i Brahetrolleborg Sogn. Født i Grønderup
1883, 2810, 0111, Thorvald Christian Pedersen (tvilling), 7 dage, søn af daglejer Mads Nielsen Pedersen
1883, 3010, 0211, Udøbt dreng, 6 uger, søn af kjøbmand Sophus Andersen
1883, 1011, 1411, Dødfødt dreng, søn af daglejer Peder Hansen Jørgensen
1883, 1810, 2111, Lars Hansen, gift husfæster, 48, paa Bjørnø
1883, 1312, 1712, Frederik Sophus Sørensen, 4 uger, søn af smedesvend Peter Henrik Sørensen
1883, 1712, 2112, Johan Joakim Hartmann, gift skomagermester, 80. Født i Faaborg
1883, 2812, 02011884, Søren Jørgensen, enkemand og tømmermand, 61 og 9 maaneder. Født i Falsled, Svanninge Sogn
1884, 0901, 1401, Peter Hansen Frederiksen, ugift tømrer, 29. Søn af husmand Frederik Sørensen i Horne
1884, 1701, 2101, Hans Milling, enkemand, fhv. vognmand og fattiglem, 74. Født i Faaborg
1884, 0302, 0902, Martin Rasmussen, ugift tjenestekarl, 25½. Født 14.10.1858 i Brahetrolleborg Sogn. Søn af indsidder Rasmus Madsen i Vesteraaby
1884, 1502, 2102, Rasmus Rasmussen, gift, fhv. skibsfører og værtshusholder, 72 og 9 maaneder. Født i Faaborg
1884, 2102, 2702, Rasmus Madsen, gift murer, 33½. Født 1850 i Trunderup, Kværndrup Sogn
1884, 0203, 0603, Anders Nielsen, ungkarl og fattiglem, 65. Født i Horne
1884, 2203, 2603, Poul Ernst Vilhelm Dreyer, elev, 19 og 9 maaneder, hos en tandlæge i Kjøbenhavn. Født 1.6.1864 i Faaborg. Søn af guldsmed H. Dreyer
1884, 2205, 2605, Henning Hansen, enkemand og tømmermester, 91. Født i Haastrup, Jordløse Sogn
1884, 2405, 3005, Hans Peter Ludvigsen, gift møllersvend, 51. Født i Diernisse
1884, 2605, 2905, Dødfødt dreng, søn af skomagersvend Frederik Christian Rasmussen
1884, 3006, 0507, Ole Sørensen, gift vægter, 44. Født …
1884, 2906, 0207, Carl Andersen, 3 timer, søn af kjøbmand Johan Carl Andersen
1884, 2407, 2807, Hans Richard Rasmussen, 13 timer, søn af styrmand Rasmus Peter Rasmussen
1884, 2409, 2909, Rasmus Jørgensen, enkemand og skomagermester, 86½. Født i Faaborg
1884, 2509, 3009, Henrik Ludvig Frands Poulsen, snedkermester, 55 og 9 maaneder. Født i Faaborg
1884, 2609, -, Dødfødt dreng, søn af styrmand Niels Peder Hansen
1884, 0111, 0511, Hans Christian Hansen, 4 og 9 maaneder, søn af husmand Peder Møller Hansen. Født i Faaborg
1884, 0811, 1311, Niels Jensen, gift skrædersvend, 42. Født i Randers
1884, 1712, 2312, Niels Sigvardsen, gift skibsfører, 52½. Født paa Vejrø ved Lolland
1884, 3112, 05011885, Jens Peder Milling, ugift, fhv. sømand og fattiglem, 32. Født i Faaborg
1885, 2501, 3001, Poul Jacob Bøving, enkemand og fhv. skovrider, 85 og 9 maaneder, paa Brahesminde Gods. Født i Faaborg
1885, 0602, 1302, Peter Johansen, husejer, 66. Født i Ulbølle
1885, 0602, 1302, Carl Johan Petersen, 2 dage, søn af møllersvend Johan Petersen
1885, 0702, 0902, Henrik Knudsen, 1 time, søn af fragtmand Hans Knudsen
1885, 1102, 1702, Peter Rasmussen, husmand, 76. Født i Falsled
1885, 2302, 2702, Rasmus Christiansen (Helvad), gift arbejdsmand, 49. Født i Hundstrup
1885, 2202, 2702, Jens Nielsen Halberg, omrejsende, 73. Født i Ærøskjøbing
1885, 2602, 0403, Erik Jensen, fhv. jærnstøber, 59 og 9 maaneder. Født i Vester Aaby
1885, 2103, 2603, Poul Jørgen Poulsen, 9 maaneder, søn af fisker Hans Jørgen Poulsen
1885, 2203, 2703, Peder Hans Marius Nielsen Olsen, 4 og 11 maaneder, søn af ugift fruentimmer Sophie Caroline Olsen. Plejesøn af gasværksbestyrer H. Nielsen
1885, 2403, 2803, Peter Mortensen, ugift malersvend, 62. Født i Faaborg
1885, 3003, 0304, Ludvig Frey, ugift rebslager, 54 og 9 maaneder. Født i Slagelse
1885, 3103, 0704, Jacob Heinrich Vilhelm Schonsen, slagtersvend, 20. Født 16.3.1865 i Faaborg. Søn af slagter Schonsen
1885, 0304, 0904, Hans Rasmussen, fhv. gjæstgiver, 67. Født i Millinge
1885, 0904, 1404, Carl Christian Helding, 8 dage, søn af skrædersvend Rasmus Peter Helding
1885, 1804, 2404, Niels Frederik Sørensen, gift kobbersmed, 66. Født i Kjøbenhavn
1885, 1405, 1905, Gotfred Vilhelm Gotfredsen, enkemand og naalemager, 72. Født i Faaborg
1885, 2905, -, Dødfødt dreng, søn af skipper Georg Frederik Sofler
1885, 1106, 1606, Jacob Schousen, gift slagter, 64. Født i Aarhus
1885, 1806, 2506, Lars Balslev Leth, gift pastor emer., 88½. Født i Svanninge
1885, 2706, 3006, Frederik Carl Christian Larsen, 1 dag, søn af sømand Frederik Larsen
1885, 2806, 0207, Jørgen Mathiesen, 8 dage, søn af arbejdsmand Peter Mathiesen
1885, 0708, 1108, Johannes Rasmussen, 1 dag, søn af styrmand Rasmus Peter Rasmussen
1885, 0808, 1308, Rasmus Axelsen, aftægtsmand, 78. Født paa Strynø
1885, 1808, 2208, Herman Sørensen, 12 timer, søn af murer Hans Herman Marius Sørensen
1885, 3108, 0409, Julius Peter Marcilius Mortensen, ugift, 28. Søn af fiskehandler … Mortensen
1885, 3108, 0509, Hans Poulsen Vollenberg, værtshusholder, 53. Født i Faaborg
1885, 1509, 2109, Niels Christian Nielsen Præstekjær, snedkerlærling, 18 og 3 maaneder. Født i Horne. Søn af smaakjører Hans Nielsen Præstekjær
1885, 1709, 2109, Niels Marius Hansen, 2 dage, søn af skibsfører Hans Hansen
1885, 1509, -, Frands Pedersen, handelslærling, 19½. Født i Øster Skjerninge
1885, 2210, 2910, Hans Markussen Hullevad, enkemand og blokkedrejer, 68½. Født i Faaborg
1885, 2410, 2910, Jørgen Petersen, 17 dage, søn af ugift fruentimmer Marie Ergotine Elisabeth Petersen
1885, 2510, 2810, Peder Rasmussen Skov, gift fhv. værtshusholder, 53
1885, 1311, 1811, Udøbt dreng, 2 timer, søn af træskomand Peter Chr. Rasmussen
1885, 0712, 1412, Hans Vilhelm Frederiksen, enkemand og pens. toldassistent (Dannebrogsmand), 79 og 9 maaneder
1885, 2612, 3012, Louis Camillo Emil Andersen, gift buntmager, 40. Født i Helsingør
1886, 0401, 0901, Niels Jørgen Rasmussen (kaldet Dyreborg), enkemand og fisker, 78 og 9 maaneder. Født paa Dyreborg
1886, 1901, 2301, Knud Carl Stæhr, ugift smedesvend, 631. Født i Nyborg
1886, 2701, 3001, Alfred Edvard Julius Johnsen, gift boghandlerkommis, 28. Født i Faaborg
1886, 1402, 1702, Udøbt dreng, 7 dage, søn af skomagersvend Fr. Chr. Rasmussen
1886, 0203, 0903, Frederik Eden Frederiksen, gift rentier og fhv. farver, 79 og 9 maaneder. Født i Fedderswarden i Tyskland
1886, 1003, 1303, Peder Hansen Pedersen, 5 maaneder, søn af tømrer Jacob Pedersen
1886, 2203, 2703, Jørgen Madsen Beck, enkemand og roersbetjent, 63 og 9 maaneder. Født i Dreslette Sogn
1886, 0304, 0804, Lars Nielsen, gift arbejdsmand, 71. Født i Diernisse
1886, 2104, 2704, Jørgen Rippen, ugift fattiglem, 53. Født …
1886, 1005, 1505, Johannes Johansen, gift brovægter, 53. Født i Faaborg
1886, 2605, 3105, Rasmus Clausen, gift lokomotivfører, 36½. Født paa Fyen
1886, 0206, 0506, Otto Sophus Larsen, 1 og 2 maaneder, søn af arbejdsmand Ole Larsen, i Kjøbenhavn. Født i Kjøbenhavn. I pleje hos skomagersvend Fr. Rasmussen
1886, 0506, 0806, Udøbt dreng, 1 time, søn af sømand Jens Rasmussen Pedersen
1886, 0606, 1106, Jens Christian Jensen, gift bager, 56 og 9 maaneder. Født i Svanninge
1886, 0706, 1106, Ludvig Frederik Kruuse, gift birkedommer, 57, i Muckekadell m. flere Birker
1886, 0906, 1206, Hans Jørgen Hansen, 4½, søn af daglejer Jørgen Hansens enke
1886, 2206, 2606, Rasmus Christian Jensen, tømrersvend, 18. Født i Faaborg
1886, 2806, 0207, Anders Marius Clausen, 10 og 9 maaneder, søn af skorstensfejer P. Clausen
1886, 1807, 2207, Jørgen Petersen, gift og pens. toldassistent, 84. Født paa Falster (Guldborg)
1886, 2607, 3007, Rasmus Jensen, gift detailhandler, 46. Født i Haastrup
1886, 0408, 0908, Aage Henry Villads Jørgensen, 9 maaneder, søn af cigarmager G. Jørgensen
1886, 1008, 1408, Johannes Ortmann, jærnbaneassistent, 20½. Født i Faaborg. Søn af gjæstgiver J. F. Ortmann, i Høirup
1886, 0508, 1108, Anders Christiansen, enkemand og husmand, 74, hjemmehørende i Rynkeby Sogn. Død paa besøg i Faaborg
1886, 2008, 2508, Carl Johan Petersen, 3½ maaned, søn af møllersvend Johan Petersen
1886, 3108, 0409, Henrik Frants Ludvig Petersen, 2 maaneder, søn af snedker A.V. Petersen
1886, 0309, 0809, Emilius Jørgen Hee Sorwad Berg, 3 og 9 maaneder, søn af apotheker J. A. E. Berg
1886, 2109, 2709, Carl Knudsen Rønnow, gift pottemager, 68½. Født i Odense
1886, 2709, 0210, Christian Marius Rasmussen, 4½, søn af tømrer Rasmus Peter Rasmussen
1886, 0510, 0910, Rasmus Hansen, enkemand og fhv. skrædder, 87. Født i Trolleborg Sogn
1886, 0510, 0910, Jørgen Peter Rasmussen, gift arbejdsmand, 64. Født i Svanninge Sogn
1886, 0510, 1210, Hans Christian Didriksen, ugift smedesvend, 33 og 2 maaneder. Født i Fjelsted Sogn
1886, 1310, 1610, Hans Hansen, ugift husejer og fhv. nagelskærer, 80. Født i Svanninge
1886, 1810, -, Sophus Thomsen, 14 maaneder, søn af skibsfører Thomsen, af Marstal. Død under et besøg i Faaborg
1886, 1810, 2210, Peder Sørensen, ugift daglejer, 84. Født i Falsled
1886, 2810, 0311, Conrad Christoffer Hage Kirchheiner, gift restauratør, 79½. Født i Borre paa Møen
1886, 0411, 0811, Lars Jensen Madsen, 6½, søn af disker Jørgen Madsen, paa Bjørnø
1886, 2111, 2611, Peter Heinrich Leonhard, pens… kordegn og Dannebrogsmand, 78. Født i Slesvig
1886, 0612, 1112, Niels Hansen (Ravn), gift husejer, 32½. Født i Østerby, Svanninge Sogn
1886, 1812, 2112, Jens Peter Christiansen, 8 maaneder, søn af arbejdsmand (litsenbroder) Jens Carl Marius Christiansen
1886, 1812, 2312, Johan Christoffer Rasmussen, gift arbejdsmand, 63½
1886, 2012, 2712, Mads Jørgensen, gift baadfører, 62. Født i Jordløse Sogn
1887, 05014, -, Niels Petersen, gift klodsemager, 34. Født i Horne
1887, 1501, 1901, Otto Johannes Schultz, 3½ maaned, søn af arbejdsmand Poul Schultz
1887, 1503, 2103, Søren Hansen Thrane, gift pladsformand og husejer, 43. Født i Horne
1887, 0704, 1304, Hans Peder Hansen, gift uhrmager, 72. Født i Faaborg
1887, 2805, 0306, Rasmus Petersen, gift tømrer, 59 og 5 maaneder. Født i Sandholts Lyndelse
1887, 1006, 1606, Rasmus Petersen, enkemand og fhv. husmand, 80½. Født i Oure
1887, 1206, 1606, Christian Peter Olsen Larsen, 2 og 9 maaneder, hos morfaderen bager Noer. Søn af vognmand Peter Larsen, i Kjøbenhavn
1887, 1207, 1607, Carl Christian Petersen, 4 dage, søn af arbejdsmand J. Chr. Petersen
1887, 2807, 0108, Jens Peter Dreyer, gift og fhv. slagtermester, 46, paa Sindssygeanstalten i Odense. Født i Faaborg
1887, 3107, 0308, Johan Carl Christian Hansen, 3 uger, søn af arbejdsmand Jens Peter Hansen
1887, 0108, 0408, Lauritz Johannes Martin Sørensen, 9 maaneder, søn af postbud Søren Julius Sørensen
1887, 1308, 1708, Johannes Frederik Jørgen Michael Pedersen, 15 uger, søn af kleinsmed P. M. Pedersen
1887, 1508, 1908, Udøbt dreng, 5 uger, søn af gjæstgiver O. Fr. Th. Jensen
1887, 2208, 2708, Hans Jørgen Lang, gift murmester, 55. Født i Faaborg
1887, 2308, 2708, Jordan Lausen, værtshusholder, 57. Født i Frørup i Slesvig
1887, 2608, 3008, Hans Casper Hansen, 12 dage, søn af maskinpudser Casper Hansen
1887, 0909, 1309, Berthel Andreas Hansen, enkemand og drejer, 76 og 3 maaneder. Født i Faaborg
1887, 1209, 1609, Hans Axel Tainvilde Jørgensen, handelscommis, 22½. Født i Faaborg
1887, 2709, 0310, Marius Peter Christensen, 2 og 9 maaneder, søn af husmand Rasmus Christensen (Rigaard)
1887, 0110, 0510, Jacob Lauritz Jensen, 3 ¾ maaneder, søn af fhv. kjøbmand L. Jensen
1887, 1710, 2010, Carl Frederik Nielsen, 6 dage, søn af arbejdsmand Fr. Nielsen
1887, 2410, 2910, Jens Peter Storm, 26. Søn af afdøde skipper Jens Storm
1887, 2610, 3110, Jørgen Frederik Jørgensen, 9 og 9 maaneder, søn af kusk Hans Jørgensen
1887, 2910, 0311, Peter Christian Hansen, malersvend, 45
1887, 3110, 0511, Hans Lorentzen Sulsbrück, gift skræddermester, 57. Født i Simmersted, Magstrup Sogn i Nordslesvig
1887, 0511, 1011, Rasmus Madsen, gift væver, 62 og 3 maaneder. Født i Faaborg
1887, 1611, 2011, Johan John Davidsen, 6 og 11 maaneder, søn af kreaturhandler Rasmus Davidsen
1887, 1712, 2212, Anders Knudsen, gift husmand, 75. Født i Aastrup
1888, 1601, 2101, Mads Hansen, daglejer,49. Født i Svanninge
1888, 2201, 2801, Anders Suddergaard Madsen, gift kjøbmand og medlem af Byraadet, 48 og 3 maaneder. Født i Lemvig
1888, 2201, 2701, Anders Carl Christian Madsen, 11 og 11 maaneder, søn af skrædder Chr. Andersen
1888, 0602, 1102, Rasmus Hendriksen, enkemand og snedkermester, 67 og 9 maaneder. Født i Pejrup Sogn
1888, 1002, 1502, Rasmus Anton Nielsen, 1 maaned, søn af værtshusholder H. P. Nielsen
1888, 2102, 2702, Christian Voigt, enkemand, cand. phil. og fhv. kjøbmand, 79. Født i Faaborg
1888, 2902, 0603, Andreas Hoffgaard, enkemand og fhv. tobaksfabrikant, 75. Født i Svendborg
1888, 0703, 1403, Hans Christian Frederik Hansen, enkemand og skomager, 70 og 3 maaneder. Født i Frederiksund
1888, 2403, 3103, Carl Gorgius, enkemand og partikulier, 91 og 3 maaneder. Født i Nibe
1888, 0204, 0704, Jens Larsen, enkemand og indsidder, 82, forhen i Katterød
1888, 2104, 0105, Hans Valdemar Andersen, student, 21 og 8 maaneder. Født 3.8.1866 i Faaborg
1888, 0105, 0705, Niels Peter Carl Nordstrøm, 17 dage, søn af skomagermester N. P. Nordstrøm
1888, 1005, 1605, Peter Jørgensen, arbejdsmand, 51. Født i Rongstrup, Moldrup Sogn, Bjerring Pastorat ved Haderslev
1888, 2305, 3005, Niels Frederik Hansen, ugift handelscommis, 35 og 2 maaneder. Født 5.3.1853 i Odense
1888, 0106, 0606, Peder Hansen, handelscommis, 19 og 3 maaneder. Søn af daglejer R. Hansen
1888, 1206, 1806, Rasmus Madsen, skomagersvend, 20. Søn af vægter P. Madsen (Ravn)
1888, 2806, 0307, Hans Sophus Hoffgaard, gift og fhv. tobaksfabrikant, 72 og 9 maaneder. Født i Svendborg
1888, 0507, 1007, Frederik Bernhard Pade, gift kammerraad og fhv. godsinspektør paa Holstenshus, 72½. Født paa Hesbjerg, Ubberup Sogn
1888, 1707, 2307, Ferdinand Alexander Bordier, malermester, 50½. Født i Faaborg
1888, 2807, 0108, Knud Hansen Krog, enkemand og væver, 73 og 9 maaneder, i Bjerne. Født i Horne
1888, 0708, 1308, Niels Hansen, uldspindersvend, 22. Født i Faaborg
1888, 1808, 2408, Johan Lauritz Erreboe, gift og prakt. læge, 81, Født paa Trudsholm paa Sjælland
1888, 2308, 2808, Jens Julius Christian Storm, ugift jernbaneassistent, 36, Født i Faaborg
1888, 0909, 1409, Peter Frederik Wildschütz Jessen, gift barber, 67. Født i Schwabstedt i Slesvig
1888, 1009, 1409, Hans Rasmussen Jensen, 3 og 9 maaneder, søn af daglejer Peter Jensen
1888, 0310, 0810, Carl Johansen Schvartz, gift skomagermester, 67½. Født i Brahetrolleborg
1888, 2010, 2510, Christen Pedersen, gift klodsemager, 69½. Født i Svaninge
1888, 2310, -, Dødfødt dreng, søn af skipper G. F. Sofler
1888, 3010, 0311, Jørgen Jørgensen, fraskilt arbejdsmand, 45. Født i Vissenbjerg
1888, 1011, 1411, Rasmus Christensen, 2 maaneder, søn af arbejdsmand R. Christensen
1888, 2111, 2411, Hans Marius Jensen, 7 og 9 maaneder, plejesøn af værtshusholder Hans Rasmussen. Født i Faaborg
1888, 2611, 2911, Julius Henrik Jensen, 10 uger, søn af landpost Niels Jensen
1888, 2911, 0412, Rasmus Marius Henrik Hansen, 9 og 8 maaneder, søn af styrmand N. P. Hansen
1888, 1012, 1512, Jørgen Joachim Larsen, kjøbmand, 59½. Født i Faaborg
1888, 3112, 04011889, Cai Otto Hein Johansen, 7 uger, søn af kjøbmand Chr. E. Johansen
1889, 0601, 1401, Niels Frederik Lieberoth, enkemand og smedemester, 62 og 3 maaneder. Født i Millinge
1889, 1703, 2203, Hans Hansen Rasmussen, skibsfører, 58. Født i Marstal
1889, 2003, 2303, Hans Jørgen Stude, enkemand og skomager (fattiglem), 71
1889, 2303, 2803, Hans Christian Sørensen, ungkarl og smed (fattiglem), 77
1889, 0704, 1204, Hans Christensen (Bigaard), enkemand og aftægtsmand, 88 og 3 maaneder. Født i Svanninge
1889, 2304, 2704, Hans Johansen, gift tøjfabrikant, 78 og 9 maaneder. Født i Vesterskjerninge
1889, 1805, 2205, Hans Peder Nielsen, ugift sejlmager, 30 og 9 maaneder. Født i Faaborg
1889, 2005, 2205, Rasmus Andersen Rasmussen, tjenestekarl, 18. Født i Korshavn
1889, 2105, 2505, Niels Christian Hagbard Jørgensen, ½, søn af enke Anne Elisabeth Hansen f. Jørgensen
1889, 0806, 1106, Hans Peter Johannes Knold, 10 maaneder, søn af landhandler J. Chr. Hansen Knold
1889, 1606, 1906, Udøbt dreng, 3 uger, søn af mejerist Michael Møller Rasmussen
1889, 1706, 2006, Frederik Christian Isaack, 29 og 9 maaneder. Født i Faaborg. Søn af buntmager … Isaack
1889, 1606, 1906, Oskar Vilhelm Hansen, 11 maaneder, søn af ugift fruentimmer Vilhelmine Renpcke, fra Aarhus. Død under et ophold i Faaborg
1889, 2606, 2906, Poul Poulsen, gift daglejer, 72 og 11 maaneder. Født i Diernisse
1889, 0807, 1307, Henning Jørgensen, murmester, 68 og 9 maaneder. Født i Faaborg
1889, 1307, 1707, Niels Petersen, 5 uger, søn af ugift fruentimmer Mette Marie Christensen Meyer, i Østerhæsinge. I pleje hos arbejdsmand Niels Petersen
1889, 0308, 0908, Claus Jacob Carlsen Buck, enkemand og brovægter, 53 og 11 maaneder. Født i Vester Skjerninge
1889, 0408, 0808, Niels Frederik Rasmussen, skrædersvend, 19 og 3 maaneder. Født i Faaborg
1889, 2108, 2608, Rasmus Christian Hansen Rasmussen, 2 maaneder, søn af Margrethe Sofie Hansen
1889, 2208, 2608, Rasmus Knudsen, 8 dage, søn af daglejer Christian Knudsen
1889, 0109, 0409, Gerner Holst, 5½, søn af sejlmager L. Holst
1889, 1710, 2310, Johan Christoffer Voigt Johnsen, exam. jur., 51. Født i Faaborg
1889, 0711, 1011, Christian Georg Nielsen, 3 maaneder, søn af mælkehandler Rasmus Nielsen
1889, 2711, 3011, Heinrich Madsen, gift pottemagersvend, 57. Født i Middelfart
1889, 2711, 0212, Niels Martin Mortensen, 1½ time, søn af daglejer Niels Mortensen
1889, 2911, 0212, Morten Larsen Mortensen, 2 dage, søn af daglejer Niels Mortensen
1889, 0112, 0612, Niels Sørensen, enkemand og daglejer, 91 og 3 maaneder. Født i Falsled
1889, 2312, 3012, Frands Michael Frandsen, gift kjøbmand, 55 og 10 maaneder. Født i Faaborg
1889, 3012, 03011890, Christen Jørgens Hess, 9 dage, søn af murermester H. Chr. Hess
1890, 0701, 1101, Carl Petersen, 1 dag, søn af daglejer J. Chr. Petersen
1890, 0801, 1301, Otto Christensen, 1 maaned, søn af daglejer Rasmus Christensen
1890, 1601, 2001, Johannes Petersen, 10 dage, søn af daglejer J. Chr. Petersen
1890, 2401, 2701, Christen Storm, 16 dage, søn af skibsfører L. Storm
1890, 0502, 1002, Hans Simonsen, skræddermester, 48. Født i Gjæstelev Sogn
1890, 0103, 0703, Christian Hjalmer Gotlieb Petersen, 12, søn af sejlmager A. Petersen
1890, 2603, 3103, Nicolai Jensen Twede, tømrermester, 76 og 10 maaneder. Født i Faaborg
1890, 1204, 1604, Marius Madsen, 2½, søn af ugift fruentimmer Ane Marie Madsen
1890, 1605, 2205, Alexius Julius Martin Bøttern, gift praktiserende læge, 53 og 8 maaneder
1890, 0906, 1306, Christian Sørensen, 6 dage, søn af fisker Hans Sørensen
1890, 0907, 1107, Dødfødt dreng, søn af bagermester G. H. F. Geiler
1890, 1209, 1709, Hans Peter Hansen Sorø, gift fisker, 33½, i Faaborg
1890, 1809, 2009, Olaf Victor Clausen, 5 maaneder, søn af møller Otto Ludvig Clausen
1890, 2309, 2909, Jørgen Larsen, gift daglejer, 82½
1890, 0510, 1110, Erik Rasmussen Mogensen, enkemand og skibsrheder (fattiglem), 71
1890, 2311, 2811, Mads Peter Maibom, gift skomager, 40
1890, 2612, 02011891, Johan Frederik Petersen Illum, gift baadbygger, 72 og 9 maaneder
1891, 1701, 2201, Peter Henrik Sørensen, gift smedemester, 37 og 9 maaneder
1891, 0602, 1102, Hans Christian Christensen, enkemand og malermester, 68
1891, 1303, 1903, Søren Eriksen, skibstømrer, 74
1891, 1903, 2303, Peter Marius Thor Raun, handelskommis, 32 og 10 maaneder. Søn af købmand Raun
1891, 2103, 2803, Hans Rasmussen Bül, gift vognmand, 63
1891, 3003, 0404, Christian Knudsen, enkemand og lærer, 43 og 9 maaneder, ved Realskolen. Født i Assens
1891, 3003, 0604, Rasmus Nielsen, gift tømrer, 79
1891, 2803, 0204, Ludvig Søren Berentsen, gift skomager, 81
1891, 3103, 0604, Mads Nielsen, gift værtshusholder, 57
1891, 0704 ,1404, Jens Rasmussen, gift husmand, 72 og 11 maaneder
1891, 2404, 3004, Jørgen Hansen, enkemand, sognefoged og gaardfæster, 71, paa Bjørnø
1891, 1005, 1505, Richard Johannes Petersen, 4 maaneder, søn af bødker Jørgen Petersen
1891, 1305, 1905, Hans Larsen, gift daglejer, 71 og 3 maaneder. Født i Diernisse
1891, 1905, 2305, Jørgen Peder Rasmussen, 13 maaneder, søn af daglejer Lars Rasmussen Bül
1891, 2306, 2606, Niels Markusen, fattiglem og daglejer, 72. Født i Aastrup
1891, 2506, 2706, Christian Birkholm, 8 dage, søn af skipper O. Chr. P. Birkholm
1891, 0207, 0407, Rasmus Hansen Rasmussen, 3 uger, søn af stenhugger Fr. Rasmussen
1891, 1707, 2207, Claus Madsen Clausen, gift urmager, 37½. Født 5.1.1854 i Bjerne
1891, 1807, 2207, Peter Meldal, gift og fhv. farver, 83 og 4 maaneder
1891, 2407, 2907, Jens Christian Andersen, gift murermester, 60½
1891, 0308, 0708, Peder Hendriksen, ugift fattiglem, 67½
1891, 1108, 1808, Anders Nielsen Stage, gift kreaturhandler, 35. Født i Horne
1891, 1508, 1808, Dødfødt dreng, søn af detailhandler O. F. B. Sørensen
1891, 2008, 2508, Jørgen Andersen, gift uldhandler, 63. Født i Kjøng
1891, 1109, 1709, Hans Knudsen Hansen, 7 dage, søn af bagermester Niels Peter Anton Hansen
1891, 2109, 2809, Rudolph Georg Danielsen, ugift sømand, 31 og 10 maaneder, hjemmehørende i Nakskov
1891, 2209, 2509, Hans Peter Hansen, 4 uger, søn af skibsfører H. Hansen
1891, 1311, 1611, Dødfødt dreng, søn af købmand P. H. Hansen
1891, 1711, 2311, Hans Rasmussen Hansen, gift gartner, 61 og 9 maaneder. Født i Horne
1891, 2511, 3011, Hans Christian Jensen, 6, søn af arbejdsmand Peder Christian Jensen
1891, 2811, 0412, Jens Peter Petersen, gift arbejdsmand, 48 og 9 maaneder
1891, 3011, 0412, Niels Petersen, ugift assistent i Sparekassen, 40
1891, 0312, 0812, Laurs Therkildsen, gift Lærer ved Borgerskolen, 33
1891, 0512, 0912, Anders Christian Rasmussen, enkemand og fhv. købmand, 54
1891, 1412, 1812, Niels Rasmussen, fattiglem og skomager, 76
1891, 1812, 2312, Niels Larsen Jensen, 2½ maaned, søn af arbejdsmand Peter Jensen
1891, 1812, 2212, Anders Hansen, fattiglem, 73
1891, 1812, 2212, Claus Hansen Elnif, 1½, søn af arbejdsmand Cl. H. Elnif
1891, 2312, 2812, Søren Hansen, gift arbejdsmand, 70, Ploug Hemp. Stiftelse
1891, 2512, 2912, Johan Joachim Heinrich Frederik Kruse, gift stenhugger, 64½
1891, 2612, 2912, David Christian Anker Friis, 5 uger, søn af maskinmester Friis
1891, 2812, 02011892, Peter Madsen (Ravn), vægter, 66
1878, 1201, 1701, Udøbt pige, 2 dage, datter af Petrine J. E. Mose
1878, 1301, 1701, Anne Marie Andersen, ugift, 62. Datter af ugift fruentimmer Sophie Hansen, i Faaborg
1878, 1701, 2401, Maren Jørgensdatter, gift, 83. Født i Millinge, Daglejer Niels Jensen
1878, 0702, 1202, Karen Kirstine Buch, gift, 26. Født i Verninge. Møllebygger Niels Hansen
1878, 0802, 1302, Anne Andersen, gift, 82. Født i Trolleborg Sogn (Brahetrolleborg). Bødker Ole Larsen
1878, 1902, 2502, Pouline Nybølle, enke, 70 og 9 maaneder. Født 6.4.1807 i Faaborg. Hattemager … Philipsen
1878, 0303, 0603, Marie Caroline Henningsen, 13 dage, datter af daglejer Niels Henningsen
1878, 0903, 1303, Caroline Marie Dreyer, 1 uge, datter af guldsmed Hans Dreyer
1878, 2103, 2703, Caroline Kirstine Bech, enke, 75 og 3 maaneder. Født paa Carlslund. Kammerraad og toldforvalter H. M. Schultz
1878, 2503, 3003, Bertha Hansen, gift, 32. Født paa Illum, Svanninge sogn. Skipper Peter Joh. Illum
1878, 2403, 3003, Kirsten Hansdatter, enke og fattiglem, 78, i Vester Hæsinge. Husmand Hans Larsen Nymann
1878, 2803, 0304, Johanne Madsen, enke, 72. Født i Faaborg. Buntmager Fr. Chr. Petersen
1878, 0704, 1104, Hansine Frederikke Sørensen, gift, 23 og 9 maaneder. Skibstømrer Agnus Rasmussen Dyreborg
1878, 1905, 2305, Catharine Rasmussen, gift, 34 og 3 maaneder. Født i Svanninge Sogn. Murer Hans Chr. Hess
1878, 1905, 2305, Elise Frederikke Mogensen, 1 maaned, datter af skipper Fr. Grotth Mogensen
1878, 0106, 0606, Eva Margarethe Sørensen, enke, 74. Født i Kjøbenhavn. Snedker Hansen
1878, 0206, 0606, Anne Kirstine Harrebek, gift, 66. Slagter Ole Nielsen
1878, 1006, 1506, Magdalene Mathilde Hansen, gift, 31 og 9 maaneder. Født i Faaborg. Maskinmester Niels Hansen
1878, 3006, 0306, Frederikke Cecilie Mose, ugift, 21. Datter af smed Niels Madsen Mose
1878, 3107, 0508, Marie Catharine Nentvig, enke, 86. Født i Svendborg. Daglejer Hans Michael Hansen
1878, 2608, 3108, Johanne Petersen, gift, 49 og 9 maaneder. Født i Faaborg. Skipper Knud Hansen Mogensen
1878, 1209, -, Karen Nielsdatter, ugift, 51. Datter af gaardmand Niels Jensen, i Vester Hæsinge
1878, 1709, 2009, Severine Hansine Hansen, 5 og 9 maaneder, datter af sadelmager H. H. Hansen
1878, 1909, 2309, Anne Marie Sophie Kirkenhoff, enke, 49. Skrædersvend Fred. Christ. Kruse i Kjøbenhavn
1878, 2209, 2609, Anne Marie Ulbrandt, gift, 25. Født i Faaborg. Styrmand Pet. Nielsen Lauritzen 1853
1878, 0810, 1110, Hansine Georgine Hempel, ugift, 45. Datter af afdøde møller Johan Melchior Hempel
1878, 1010, 1410, Karen Rasmusdatter, enke, 77. Født i Svanninge. Daglejer Lars Andersen
1878, 0910, 1410, Elna Johanne Leth Rasmussen, 2½, datter af lærer Rasm. Chr. Rasmussen
1878, 2610, 3110, Anne Johanne Marie Jørgensen, gift, 35. Født i Faaborg. Arbeidsmand Jens Pedersen Lykke
1878, 0711, 1111, Bodil Henriksdatter, enke, 87. Født i Troense. Fattiglem Henrik Frederiksen
1878, 0711, 1211, Henriette Vilhelmine Schersen, ugift, 23. Født i Faaborg. Datter af kjøbmand H. F. Schersen
1879, 1301, 1801, Sophie Ranzau Aaby, enke, 75. Født paa Lyø. Møller Johan Melchior Hempel, Gillebromølle
1879, 3001, 0302, Sophie Christine Magdalene Beck, gift, 36. Født i Haderslev. Skomager Peter Christian Jensen Ulbrandt
1879, 0402, 1002, Marie Cecilie Holst, ugift, 24½. Født i Faaborg. Datter af seilmager A. N. Holst
1879, 1002, 1302, Sophie Christine Magdalene Jensen Ulbrandt, 20 dage, datter af skomager Peter Christian Jensen Ulbrandt
1879, 1502, 1902, Karen Jørgine Rasmussen, 3 uger, datter af kurvemager Jens Rasmussen
1879, 2002, 2502, Christiane Jensen, enke, 71 og 11 maaneder. Født i Vantinge. Glarmester Anders Jensen
1879, 2602, 0303, Anne Marie Hansen, 63. Født i Faaborg. Datter af snedkermester Lars Hansen
1879, 0803, 1203, Anna Marie Kirstine Jensen, gift, 43. Født i Haastrup, Dagleier Jørgen Pedersen
1879, 2203, 2703, Maren Sophie Hansen, ugift, 28. Født i Faaborg. Datter af tømmermand Niels Hansen
1879, 2903, 0304, Karen Pedersen, enke, 91½. Født i Svinninge. Handelsmand Daniel Isak
1879, 0104, 0704, Catharine Dorothea Heimer, enke. Født i Flensburg. Snedker Chr. Fr. Toft
1879, 1104, 1504, Marie Magdalene Bordier, ½, datter af maler Ferdinand A. Bordier
1879, 3004, 0505, Karen Jensdatter, enke, 81. Postfører Jørg. Jørgensen
1879, 0305, 1005, Ellen Catharin Voss, gift, 63, Født i Faaborg. Naalemager G. V. Godtfredsen
1879, 0805, 1205, Emilie Hempel, 5 dage, datter af bager og gjæstgiver Simon Hempel
1879, 1105, 1605, Anne Margarethe Nielsen, enke, 91½. Født i Espe. Dagleier Lars Nielsen
1879, 2705, 3005, Dødfødt pige, datter af snedker Jens Christ. Lars Gabrielsen
1879, 0706, 1106, Catharine Dorothea Toft, 1 og 4 maaneder, datter af snedker H. Toft
1879, 0706, 1306, Ottine Caroline Hartmann, enke, 65. Kjøbmand Christian Udbye
1879, 1006, 1406, Anna Rasmine Maren Jacobine Clausen, 11 og 3 maaneder, datter af brovægter Claus Buch
1879, 2207, 2607, Christiane Louise Birkholm, 1 dag, datter af baadfører Christen Albertsen Birkholm
1879, 2607, 3107, Anne Hansen, ugift, 75. Datter af husmand Hans Pedersen i Aastrup
1879, 1308, 1608, Hansine Kirstine Rasmussen, 7, datter af arbeidsmand Niels Rasmussen. Født paa Bjørnø
1879, 2108, 2508, Karen Kirstine Møller, gift, 43, født i Faaborg. Slagter Henning Hansen
1879, 3108, 0509, Anne Marie Rasmussen Dyreborg, ugift, 57. Datter af styrmand R. R. Dyreborg
1879, 1309, 1709, Maren Rasmussen, 5½, datter af arbeidsmand Jørgen Peder Rasmussen
1879, 0110, 0610, Maren Henriksen, gift, 43. Født i Svanninge. Avlsbruger Lars Peter Sørensen
1879, 0211, 0811, Bo9line Marie Dorothea Pedersen, 25. Født i Faaborg. Datter af afdøde sømand Rasmus Pedersen
1879, 2011, 2411, Aase Meta Margarethe Andersen, 18 dage, datter af arbeidsmand Andreas Andersen
1879, 0912, 1312, Julie Theodore Octavia Nielsen, 16 uger, datter af gaardskarl Hans Nielsen
1879, 1912, 2312, Agnes Margarethe Maibom, 4 uger, datter af skomager Mads Peter Maibom
1879, 2112, 2412, Emilie Marie Elisabeth Sorvad Berg, 16 uger, datter af apotheker Johan Andreas Emilius Berg
1879, 2312, 2712, Eline Helene Jensen, gift, 23. Født i Møllekjær ved Aabenraa. Uhrmager Peter Martin Skovby
1880, 0201, 0801, Ane Marie Rasmussen, gift, 41. Født i Nørre Skovby. Arbeidsmand Hans Nielsen
1880, 0601, 1201, Anne Cathrine Pedersen, enke, 57, Født i Svanninge. Hattemager Valentin Lundager Ploug Nissen
1880, 2201, 2701, Anne Jensine Jørgensen, enke, 82. Født i Faaborg. Skipper Peder Stokkebye
1880, 2601, 3101, Johanne Hedevig Sabine Nødebo, enke, 740 Født paa Kristianshavn, Kjøbenhavn. Toldassistent J. Bruun, paa Bøiden
1880, 2801, 0202, Petra Jensine Madsen, 1 og 3 maaneder, datter af dageleier Mads Madsen
1880, 0502, 1002, Eleonore Sophie Leth, 14, datter af afdøde cand. phil. Jens Mathias Leth
1880, 2702, 0203, Erikke Margrethe Groth, ugift fattiglem, 57 og 11 maaneder. Født i Faaborg. Datter af Nicoline Dreier
1880, 1903, 2403, Marie Louise Lørup, fraskilt, 35. Mursvend Chr. Olsen
1880, 2203, 2703, Hulda Elisabeth Holst, 2, datter af seilmager Hans Laur. Holst
1880, 2603, 3103, Anne Kirstine Hedevig Hansen, 42 og 11 maaneder. Datter af afdøde bødker Jørg. Hansen
1880, 0504, 1004, Anne Birgitte Hedevig Petersen, enke, 92. Født her i byen. Kobbersmed Hans Boemann
1880, 1004, 1504, Karoline Josephine Victoria Madsen, ugift, 26. Datter af gjørtler Lars Pet. Madsen
1880, 1904, 2404, Agnes Caroline Marie Larsen, 8½, datter af uhrmager And. Jørg. Larsen
1880, 0205, 0805, Maren Petra From, gift, 64. Vævermester Rasmus Jensen
1880, 2605, 2905, Maren Hansdatter, enke, 80. Født paa Fyen. Dagleier Lars Nielsen
1880, 2905, 0206, Anne Pedersen, enke, 86. Født i Horne. Vægter Peder Borrits
1880, 1406, 1706, Johanne Catharine Madsdatter, enke, 75, Født i Peirup. Husmand Jørgen Christensen
1880, 1806, 2106, Anne Catharine Marie Hansen, 1½, datter af skomager Peter Hansen
1880, 1107, 1507, Ane Margrethe Poulsen, ugift, 34. Datter af ugift fruentimmer Marie Ægidia Poulsen
1880, 1107, -, Dødfødt pige, datter af bager Simon Hempel
1880, 2507, 3107, Dorothea Marie Hansen, enke, 82. Fattiglem Rasmus Evald
1880, 2607, 3007, Anna Kirstine Madsen, gift, 53. Født i Millinge. Garver Hans Hansen
1880, 06008, 1108, Karen Abelone Jeppesen, gift, 37. Født i Faaborg. Skomager Carl Bjærrebye
1880, 1408, 1708, Petra Dorothea Valentine Petersen, 2½, datter af sadelmager Jacob Peter Christian Petersen
1880, 1408, 1708, Elise Frederikke Mogensen, 5 uger, datter af skibsfører Fr. Gotthardt Mogensen
1880, 1608, 2008, Marie Pouline Jacobsen, ugift, 74. Født i Faaborg. Datter af kanceliraad Poul Jacobsen
1880, 1708, 2008, Christiane Oline Mortensen, tjenende, 17, i Faaborg. Født i Ulbølle Strandhuse. Datter af skibsfører Mortensen
1880, 2308, 2708, Marie Magdalene Josephine Martin Petersen, gift, 34. Arbeidsmand Albert Henriksen Albertsen
1880, 2708, 3108, Maren Andersdatter, enke og fattiglem, 78. Født i Horne. Skrædder Jørgen Jensen
1880, 0109, 0609, Anne Kirstine Horne, enke, 75 og 9 maaneder. Skibsrheder Niels Rasm. Mogensen
1880, 0509, 1009, Caroline Nissen, enke, 88 og 9 maaneder. Født i Flensborg. Møller Jensen Nybøl Mølle paa Sundsved
1880, 2209, 2709, Ellen Johansdatter, gift, 61. Født i Vester Aaby. Dagleier Johan Jørgensen
1880, 2409, -, Karen Jensen Aabro, ugift, 27. Datter af gaardmand Jens Andersen i Salling
1880, 0410, 0910, Dorothea Petroline Hansen, 2, datter af arbeidsmand Rasmus Madsen Hansen
1880, 0510, 0910, Dødfødt pige, datter af kunstdreier Hans Peter Christian Henriksen
1880, 0610, 0910, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Rasmus Madsen Hansen
1880, 1010, 1510, Christine Catharine Holst, gift, 31. Snedker Henrik Christoffer Toft
1880, 1910, 2510, Emilie Christine Jensen, gift, 62. Født i Faaborg. Murmester Fred. Chr. Sørensen
1880, 0511, 0911, Anne Marie Nielsen, gift, 55. Født i Nordborg. Møllersvend, Christian Pedersen
1880, 1811, 2211, Marie Caroline Anne Illum, 10½ maaned, datter af skipper Niels Illum
1880, 1512, 1812, Marie Kirstine Rasmussen, gift, 55½. Født i Faaborg. Tømrer Søren Jørgensen
1880, 1612, 2112, Margarethe Christiansdatter, gift, 63. Født i Diernisse. Gaardmand Jørgen Hansen
1880, 1712, 2112, Dagmar Agnete Melchior, 4 maaneder, datter af Fr. W. Melchior
1880, 2412, 2812, Anne Marie Sørensen, enke, 65. Født i Faaborg. Sadelmager Lørup
1881, 1401, 2101, Karen Marie Christensen, enke, 80. Gartner Thor Frandsen
1881, 2201, 2701, Maren Pedersen, 8 dage, datter af møllersvend Johan Pedersen
1881, 2501, 2901, Johanne Sophie Petra Møller, fraskilt kone og fattiglem, 45. Født i Kissendrup. Efter … Ohmann
1881, 0302, 0702, Henriette Christine Toft, 8 maaneder, datter af snedker Henrik Chr. Toft
1881, 0502, 0902, Maren Andreasdatter Voppe, gift, 40. Født i Øster Hæsinge. Fyrbøder Jochum Petersen
1881, 0702, 1102, Helene Catharine Kirstine Mose, ugift, 35. Datter af smed Niels Madsen Mose
1881, 1803, 2403, Marie Vilhelmine Frederiksen, ugift, 39. Født i Kjøbenhavn. Datter af toldassistent og dannebrogsmand Frederiksen
1881, 2104, 2804, Elise Johanne Kirstine Munk, gift, 29. født i Faaborg. Lærer Christian Knudsen
1881, 2704, 0205, johannem arie Jacobsen, enke, 48. Født i Strandby. Brænderibestyrer Fr. Syborg
1881, 0305, 0905, Charlotte Bekker, enke, 77.Født paa Hellerup, Mægler A. Larsen
1881, 1305, 1805, Kirstine Jørgensen Ploug, gift, 39. Født i Horne. Skipper Johan Hansen Borg
1881, 1605, 2105, Anne Kirstine Tønnesen, gift, 81. Skrædermester Rasmus Hansen
1881, 1505, 1905, Kirstine Hadberg, 1 dag, datter af skrædder M. S. Hadberg
1881, 1505, 2005, Kirstine Severine Madsen, gift, 24. Født i Lunde Sogn. Møllersvend Anders Christian Johan Sørensen
1881, 1705, 2105, Julie Gustava Kaster, 1 og 1 maaned, datter af rebslager Peter Kaster
1881, 2105, 2505, Kirstine Nielsen, gift, 37. Født i Egtved pr. Kolding. Skrædder M. S. Hadberg
1881, 2905, 0306, Karen Rasmusdatter, gift, 66. Født i Millinge. Husmand Hans Christensen (Bisgaard)
1881, 3105, 0306, Anne Marie Hansdatter, enke, 77. Født paa Drejø. Gaardmand Lars Nielsen
1881, 0106, 0406, Anne Dorothea Christine Petersen, gift, 24. Sadelmager Jacob Peter Christian Petersen
1881, 1206, 1706, Bertha Pedersen, enke,71. Født i Millinge. Vægter Jens Jeppesen
1881, 1806, 2106, Dødfødt pige, datter af skomagermester M. Jørgensen Hieronymus
1881, 2306, 2706, Kirstine Carlslund, gift, 38, Født i Ærøeskjøbing. Sømand Niels Petersen
1881, 2506, 3006, Doris Margarethe Lunau, enke, 79½. Født i Eutin. Skomager Jens Henning Hansen
1881, 0807, 1407, Maren Jensdatter, gift, 75 og 9 maaneder. Født i Millinge. Fisker Niels Jørgen Rasmussen Dyreborg
1881, 0108, -, Marie Kirstine Pedersen, gift, 41. Født i Horne. Arbeidsmand Lars Jensen
1881, 1008, 1308, Karen Pedersdatter, fraseparerede hustru, 62. Født i Falsled, Svanninge Sogn. Skibstømrer Peder Milling
1881, 3008, 0209, Anne Dorothea Christine Petersen, 3 maaneder, datter sadelmager J. P. Chr. Petersen
1881, 1309, 1609, Anna Cathrine Elisabeth Jacobsen, enke og hospitalslem, 85. Født i Brahetrolleborg. Sejlmager … Holst
1881, 1509, 2109, Ane Sofie Cecilie Knudsen, ugift, 46. Født i Kjøbenhavn. Datter af afdøde fragtmand … Knudsen
1881, 1909, 2209, Amanda Pedersen, 1 maaned, datter af daglejer Mads Nielsen Pedersen
1881, 2409, 0110, Maren Hansen, gift, 63. Født i Hundtofte, Stenstrup Sogn. Gaardmand Rasmus Mikkelsen, Bjørnø
1881, 3010, 0610, Frederikke Inger Jørgensen, ugift, 19 og 9 maaneder. Datter af murmester H. Jørgensen
1881, 2510, 2910, Anna Elisabeth Hansdatter, enke, 61. Født i Nørre Broby. Daglejer Hans Andersen
1881, 0611, 0911, Ane Pedersen, 2 dage, datter af ugift fruentimmer Jørgine Sofie Pedersen
1881, 1311, -, Jørgine Sofie Pedersen, ugift, 19. Datter af husmand Peder Pedersen i Ulbølle
1881, 1511, 2211, Henrikke Marie Hansen, ugift, 64. Født i Faaborg. Datter af afdøde organist Henrik Hansen
1881, 1711, 2211, Karen Hansdatter, gift, 65½. Født i Haarby Sogn. Roersbetjent … Beck
1881, 2711, 0312, Udøbte piger (tvillinger) – 2 timer, døtre af møllersvend Johan Pedersen
1881, 2911, 0312, Kirsten Pedersen Hilskov, gift, 38. Født i Østerhæsinge Sogn. Arbejdsmand Jens Andersen Skov
1881, 0712, 1312, Ane Margrethe Hansen, gift, 60½. Født i Faaborg. Daglejer Peder Hansen
1881, 0812, 1212, Ingerfine O. Olsen, gift, 39. Født i Sverrig. Arbejdsmand August Knudsen
1882, 1701, 2001, Oline Johanne Marie Truelsen, 7 dage, datter af gartner Olaf Truelsen. Født i Faaborg
1882, 2101, 2601, Ane Kirstine Rasmussen, enke, 90½. Født i Sønderbroby. Arbejdsmand Jørgen Hansen
1882, 0102, 0402, Alfrida Christine Pedersen, 7 og 4 maaneder, datter af sømand Niels Petersen. Født i Faaborg
1882, 1302, 2102, Nielsmine Petrea Georgine Jørgensen, gift, 67. Født i Svendborg. Tobaksfabrikant Andreas Hoffgaard
1882, 1402, 1702, Johanne Sørensen, 8, datter af gaardmand Lars Sørensen, paa Bjørnø
1882, 1203, 1803, Ane Catharine Andersen, gift, 44. Født i Odense. Fhv. bager Johannes Frederik Møller
1882, 2403, 2803, Ane Marie Nielsen, gift, 41½. Født i Svanninge. Daglejer Niels Nielsen
1882, 0904, 1504, Hedevig Sophie Sandberg, enke, 80. Fragtmand … Knudsen
1882, 1904, 2204, Anne Cathrine Madsen, 11, datter af fisker Jørgen Madsen. Født paa Bjørnø
1882, 0705, 1105, Ingeborg Hansdatter, enke, 80. Født i Svanninge. Baadfører Mads Jensen
1882, 0705, 1505, Emma Louise Gottlieb, gift, 70 og 9 maaneder. Født i Kjøbenhavn. Branddirektør og kæmner C. N. Wiborg
1882, 1105, 1505, Marie Kirstine Snoer, 11 maaneder, datter af skomager A. H. Snoer. Født i Faaborg
1882, 2105, 2705, Ane Kirstine Hansen, gift, 51. Født i Ny Stenderup. Daglejer Jens Hansen
1882, 1506, 2206, Karen Larsdatter, gift, 79. Født i Diernisse. Daglejer (fattiglem) Jens Larsen af Diernisse
1882, 1107, 1507, Sophie Charlotte Amalie Petersen, enke, 83 og 9 maaneder. Født i Kjøbenhavn. Drejer J. Sørensen
1882, 1607, 2007, Johanne Caroline Amalie Petersen, 4½ maaned, datter af arbejdsmand Jørgen Petersen. Født i Faaborg
1882, 1607, 2107, Anna Margrethe Christine Hansen, ugift, 24. Født i Faaborg. Datter af afdøde sadelmager Jacob Hansen
1882, 0808, 1208, Christiane Hansen, gift, 71. Født i Faaborg. Drejermester Bertel Hansen
1882, 1308, 1708, Birthe Hansdatter, enke, 77. Født i Højrup. Rebslager Johannes Dorn
1882, 1908, 2208, Ebba Rigmor Storm, 11 maaneder, datter af bestyrer af Arbejdsanstalten Peder Frederik Storm. Født i Faaborg
1882, 1908, 2308, Alma Mathilde Jacobsen, 12 dage, datter af brænderibestyrer Mads Jacobsen. Født i Faaborg
1882, 2908, 0209, Johanne Magdalene Meyer, enke, 85. Født i Altona. Klodsemager Rasmus Poulsen
1882, 2809, 0310, Mathilde Schrøder, enke, 57. Født i Fredericia. Kjøbmand Ingvard Albertus Bendsen
1882, 0810, 1210, Elisa Christine Mogensen, enke, 38. Født i Faaborg. Skipper Frederik Godthardt Mogensen
1882, 1310, 1910, Julie Laurentia Adolphine Ortmann, enke, 69 og 10 maaneder. Født i Faaborg. Pastor … Gravenhorst i Bredsten
1882, 1410, 1810, Sophie Hempel, 2 maaneder, datter af bager Simon Hempel. Født i Faaborg
1882, 0611, 1111, Maren Madsen, ugift, brødsælgerske og lem, 60 (67?), i Ploug Hempels Plejehus. Født i Svanninge
1882, 0711, -, Dødfødt pige, datter af daglejer Mads Hansen
1882, 1911, 2411, Marie Kirstine Madsen, gift, 64. Født i Faaborg. Fiskehandler Jens Mortensen
1882, 2011, 2511, Anne Margarethe Vikkelsø, gift, 73 og 9 maaneder. Født i Odense. Daglejer Hans Milling
1882, 2611, 0212, Anne Catharine Lund, enke, 89½. Født i Gjelsted Sogn. Fhv. forpagter Frederik Christian Clement paa Holstenshus
1882, 2911, 0212, Caroline Birgitte Horne, ugift,63, Født i Faaborg. Datter af afdøde kjøbmand og skipper Hans Sørensen Horne
1882, 0912, 1412, Anna Catharine Bager, 12½, datter af afdøde kjøbmand Hans Peter Jepsen Bager. Født i Faaborg
1882, 2712, 3012, Johanne Steen, 2 ¾ maaned, datter af arrestforsvarer Frederik Ferdinand Steen. Født i Faaborg
1883, 1101, 1301, Udøbt pige, død kort efter, datter af husmand Anders Jensen
1883, 1701, 2201, Caroline Christine Frank, ugift, 69 og 9 maaneder. Født i Faaborg, døbt 27.6.1813
1883, 0102, 0702, Johanne Marie Rasmussen, gift, 64½. Født i Faaborg. Murmester R. Hansen
1883, 1302, 1902, Maren Rasmussen, gift, 85. Født i Millinge, Svanninge Sogn. Daglejer Niels Sørensen
1883, 2102, 2602, Charlotte Cecilie Elisabeth Sorvad Berg, 8 og 4 maaneder, datter af apotheker J. A. E. Berg. Født i Faaborg
1883, 2602, 0103, Dødfødt pige, datter af daglejer Henrik Jensen (Lykkeby)
1883, 1703, 2103, Karen Rasmusdatter, enke, 89½. Født i Katterø 1793 i Diernisse Sogn
1883, 0204, 0704, Anne Kirstine Jørgensen, enke, 87. Født i Hesselager. Daglejer Jesper Andersen
1883, 1304, 1904, Karen Pedersen, gift, 49. Født i Bjerne, Horne Sogn. Vægter Rasmus Jacob Hansen
1883, 1905, 2405, Jensine Nicoline Andersen Skov, 10½, datter af daglejer Jens Andersen Skov. Født i Ny Stenderup
1883, 0406, 0806, Ingeborg Catharine Børglum, enke, 50½. Født i Faaborg. Sadelmager Jacob Hansen
1883, 0406, 0706, Sara Marie Ingemann, enke, 74. Født i Kjøbenhavn. Overvagtmester … Lund
1883, 1506, 1906, Else Marie Madsen, 8½, datter af ugift fruentimmer Johanne Madsen. Født i Faaborg. I pleje hos skomager J. Maibom
1883, 1706, 2006, Hansine Ambrodt, ugift fattiglem, 57. Født i Faaborg
1883, 2506, 2906, Johanne Marie Otterstrøm, enke, 77. Født i Faaborg. Slagtermester Jørgen Frederik Gjøg
1883, 0907, -, Hanne Hansdatter Knold, ugift, 29. Født i Horne. Datter af gaardmand Hans Andersen Knold, Bjerne Mark
1883, 1907, 2407, Emma Eulalia Marie Jørgensen, enke, 57. Født i Frederikssund. Datter af distriktslæge … Jørgensen. Bygmester Hans Lang
1883, 2507, 3007, Josefine Cecilie Hansen, 15 og 9 maaneder, datter af afdøde skibsfører N. Hansen. Født i Faaborg. I plejeforældre bødker N. Møller
1883, 0108, 0408, Anne Marie Pofler, 10½ maaned, datter af skibsfører … Pofler. Født i Faaborg
1883, 2008, 2308, Marie Caroline Ørsnes, 4 timer, datter af kjøbmand … Ørsnes
1883, 1708, -, Karen Dorothea Kirstine Andersen, gift og husmandskone, 46, i Jordløse. Død i Arresten i Faaborg
1883, 0709, 1209, Julie Kirstine Charlotte Siverts, 8 maaneder, datter af sadelmager H. S. Siverts
1883, 0510, 1110, Ane Kirstine Birgitte Mogensen, enke, 50. Født i Faaborg. Skibscapt. … Svane
1883, 1010, 1510, Johanne Margarethe Clausen, ugift, 76 og 9 maaneder. Født i Faaborg. Datter af afdøde skipper Johannes Clausen
1883, 1910, 2410, Anne Tillebæk, enke, 87. Født i Faaborg. Skomagermester Bertel Clausen
1883, 0411, 0811, Johanne Marie Meyer, gift, 67. Født i Faaborg. Bødkermester Niels Møller
1883, 2011, 2611, Anna Hansdatter, gift, 74. Født i Jordløse. Daglejer Hans Rasmussen (Gren)
1883, 2311, 3011, Marie Caroline Magdalene Lagoni, gift, 31 og 5 maaneder. Født i Faaborg. Overretssagfører og godsforvalter … Hoskjær
1883, 2811, 0312, Riborg Kirstine Voigt, gift, 77. Født i Faaborg. Pens. skovrider S. Bøving
1883, 1512, 2112, Caroline Martine Lanken, gift, 66 og 9 maaneder. Født i Svendborg. Pumpemager Hans Markussen Hullevad
1883, 2412, 2812, Maren Jørgensdatter, gift, 50½. Født paa Korshavn. Arbejdsmand Niels Rasmussen
1884, 1101, 1501, Hanna Louise Anna Hansen, gift, 29. Født i Faaborg. Skomager Carl Christian Hansen
1884, 1501, 1901, Mette Marie Tofte, enke og fattiglem, 89. Skomager Jonathan Bergmann Kjøge
1884, 1302, 1802, Thomasine Marie Thomsen, gift, 66½. Født i Brahetrolleborg. Skibstømrer Andreas Christian Løve Hansen
1884, 2002, 2602, Maren Catharine Guhl, ugift, 79, Stiftelsen af 2. Januar. Født i Faaborg. Datter af skomager … Guhl
1884, 2102, 2602, Elisabeth Birkholm, 4 maaneder, datter af skipper P. A. Birkholm
1884, 2902, 0503, Laura Kirstine Jensine Christiansen, 6 uger, datter af klodsemager jacob Christiansen
1884, 2902, -, Louvise Wilhelmine Hansen, 18 og 9 maaneder, datter af overlærer Chr. Hansen, Odense
1884, 0403, 0803, Anne Mathilde Hansen, 11 dage, datter af husmand Peder Møller Hansen
1884, 0703, 1103, Gudrun Bruun, 9 uger, datter af pastor Chr. Bruun
1884, 0803, 1103, Christiane Nielsen, 8 dage, datter af klodsemager Frederik Nielsen
1884, 2103, 2503, Udøbt pige, 6 timer, datter af daglejer Claus Hansen Elnif
1884, 2203, 2703, Anne Kirstine Boemann, enke, 72. Født i Faaborg. Prokurator K. H. L. Johnsen
1884, 2303, 2903, Marie Christiane Birkholm, 20 dage, datter af skibsfører Ole Christian Peter Birkholm
1884, 0104, 0504, Johanne Marie Petersen, 3 uger, datter af røgter Jens Peter Petersen
1884, 0305, 0805, Hanne Ulbrandt, gift, 31 og 11 maaneder. Murmester Jørgen Hansen Jørgensen
1884, 0406, 0706, Ida Vilhelmine Frederikke Andrea Hansen, ½, datter af portør Hans Jacob Hansen
1884, 1306, 1706, Elise Marie Petrine Hansen, enke og fattiglem, 74. Født i Faaborg. Snedker Chr. Nielsen Thomsen
1884, 1806, 2306, Gertrud Petrine Mortensen, 9, datter af daglejer Christian Mortensen. Født i Faaborg
1884, 3006, 0507, Anna Kirstine Elisabeth Christiansen, 1, datter af tømmermester Niels Christiansen
1884, 1107, 1507, Olga Simonsen, 5 dage, datter af lærer Peter Carl Lykke Simonsen
1884, 1109, 1609, Anna Kirstine Madsen, gift, 35½. Født i Vesterskjerninge. Malermester N. Rasmussen
1884, 1809, 2209, Johanne Cathrine Jørgensen, enke, 82. Født i Faaborg. Lodsoldermand … Dyrehauge i Nyborg
1884, 0410, 0810, Mariane Jesdatter, enke, 76. Født paa Brandsø, Husby Sogn. Skomager Hans Christian Snoer
1884, 0311, 1011, Hansine Caroline Christine Petersen, gift, 27 og 9 maaneder. Født i Faaborg. Smedesvend Peter Henrik Sørensen
1884, 1311, 1811, Kirstine Hansen, gift, 44. Født i Millinge. Malermester H. C. Christensen
1884, 2111, 2411, Petra Margarethe Petersen, 2 dage, datter af klejnsmed Peter Michael Petersen
1884, 2611, 0112, Anne Dorothea Jacobsen, 26½. Født i Faaborg. Datter af husmand Rasmus Jacobsen
1884, 0912, 1312, Bodil Kirstine Gaaei, ugift, 72. Født i Faaborg. Datter af afdøde skipper Gjør
1884, 2312, 2912, Petra Christine Emilie Jessen, ugift, 28. Datter af barbér Peder F. V. Jessen. Methodist
1885, 1101, 1501, Marie Larsen, ugift fattiglem, 79. Født i Haastrup
1885, 1401, 2001, Anne Sophie Frederikke Crentz, gift, 45. Født i Nyborg. Sømand Chr. Møller
1885, 1401, 2001, Johanne Catharine Wils, gift, 59 og 9 maaneder. Født i Faaborg. Fhv. kjøbmand H. F. Scheerens
1885, 2802, 0603, Maren Nielsen, gift, 43. Født i Øster Hæsinge. Daglejer Hans Andersen
1885, 0103, 0603, Maren Rasmusdatter, gift, 85. Født paa Dyreborg, Horne Sogn. Malersvend Hans Jensen
1885, 0203, 0603, Thora Petrea Catharine Harbech, 4 maaneder, datter af styrmand … Harbech
1885, 0803, 1203, Maren Jørgensen Hjeronimus, gift, 49. Født i Horne. Vognmand J. Martin Hansen
1885, 1003, 1703, Diana Laurine Marie Jacobsen, 2 og 4 maaneder, datter af fisker (daglejer) Jacob Jacobsen. Født i Faaborg
1885, 1603, 2003, Anne Marie Hansen Elnif, 7 uger, datter af arbejdsmand Claus Hansen Elnif
1885, 1703, 2103, Dorothea Christiansen, enke, 75. Født i Faaborg. Malermester V. A. Knippel
1885, 1803, 2303, Clementine Birgitte Schmidt, ugift, 78½. Født i Faaborg. Datter af landmaaler … Schmidt
1885, 2603, 3003, Petrine (Thrine) Edsberg, enke, 79. Født i Faaborg. Kalkbrænder Chr. Hansen
1885, 3003, 0404, Karen Pedersdatter, enke, 80. Født i Jordløse. Savværksejer P. Hansen
1885, 1304, 2004, Johanne Sophie Jacobsdatter, enke, 64 og 3 maaneder. Født i Pejrup. Daglejer Rasmus Pedersen Bøgebjerg
1885, 1604, 2104, Gjertrud Sophie Caroline Hempel, 1 og 7 maaneder, datter af bager Simon Hempel
1885, 2904, 0605, Anne Andersen, enke, 86. Født i Vester Aaby. Slagter Peder Jensen
1885, 1405, 1905, Petrea Marie Klingenberg, gift, 56. Født i Kjerteminde. Kjøbmand F. M. Frandsen
1885, 0106, 0506, Johanne Marie Hansen, enke og fattiglem, 75. Født i Faaborg. Skomager … Ulbrandt
1885, 0106, 0506, Mette Jørgensdatter, enke, 78 og 9 maaneder. Født i Millinge. Arbejdsmand Christen Madsen
1885, 0506, 1006, Anne Caroline Poulsen,23 uger, datter af daglejer Anders Poulsen. Født i Faaborg
1885, 1306, 1806, Petra Marentine Madsen, 1 og 4 maaneder, datter af arbejdsmand Mads Peter Madsen
1885, 2706, 3006, Benny Ludovika Larsen, 1 dag, datter af sømand Frederik Larsen
1885, 0307, 0707, Alma Mathilde Johanne Jacobsen, 8½ maaned, datter af brænderibestyrer Mads Jacobsen
1885, 0607, 0907, Birtha Hansine Hansen, 6½, datter af afdøde daglejer Jørgen Hansen
1885, 0707, 1107, Caroline Marie Nielsen, 1 of 4 maaneder, datter af arbejdsmand Anders Peter Nielsen
1885, 2907, 0108, Dorothea Ewald, enke og fattiglem, 80. Født i Faaborg
1885, 1308, 1808, Ernstine Charlotte Amalie Petersen, gift, 33. Født i Kjølstrup, Arbejdsmand Søren Rasmussen
1885, 2408, 2808, Hanne Rasmussen, 8 dage, datter af mejerist M. M. Rasmussen
1885, 2908, 0309, Kirsten Rasmussen, gift, 42. Født i Diernisse. Møllerkusk Peter Nielsen
1885, 1809, 2409, Birgitte Margrethe Trochmann, enke, 80. Født i Assens. Sergeant og danselærer … Kolbe
1885, 2209, 2809, Anne Kirstine Braunsted, enke, 87. Født i Trolleborg. Styrmand Søren Nicolai Børglum
1885, 2910, 0211, Olga Maren Christiane Noer, 4 maaneder, datter af snedkermester W. F. C. Noer
1885, 1911, 2411, Anne Marie Hansdatter Skytte, gift, 48. Født paa Dyreborg, Horne Sogn. Daglejer Jacob Rasmussen
1885, 1912, 2312, Bertha Caroline Sophie Jensen, 9 maaneder, datter af bremsevogter ved Jernbanen A. Jensen
1885, 2012, 2812, Caroline Jensen, enke, 64½. Født i Nordborg paa Als. Skomagermester … Frederiksen. Methodist
1885, 2812, 3112, Mathilde Marie Schousen, 8 dage, datter af ugift fruentimmer Karen Sophie Vilhelmine Frantsine Schousen
1886, 0301, 0801, Riborg Pouline Octava Bøving, 41. Født paa Hanneslund, Svanninge Sogn. Datter af afdøde skovrider … Bøving
1886, 1801, 2301, Anne Catharine Hansen Thrane, 17½, datter af klodsemager Jørgen Peter Thrane. Født i Nørre Højrup
1886, 1801, 2301, Anne Clausen, gift, 74½. Født i Trolleborg Sogn. Smed Niels Jensen
1886, 1102, 1602, Maren Magdalene Poulsen, enke, 50. Født i Faaborg. Smedesvend J. P. Petersen  
1886, 1003, 1603, Petrine Hansen, gift, 69. Født i Svanninge. Skipper Rasmus Christensen
1886, 3103, 0803, Elisabeth Sophie Vamberg, enke, 79. Kjøbmand og konsul Jørgen Ploug
1886, 2305, 2605, Mette Sophie Thomsen, gift, 54½. Født i Marstal. Skomager G. Hansen
1886, 3005, 0506, Marie Magdalene Bøving, enke, 66 og 9 maaneder. Kjøbmand Poul Jacobsen
1886, 1508, 1908, Marie Stephine Schmidt, enke, 74. Født i København. Toldassistent J. Petersen
1886, 1907, -, Thora Koppel, ugift, 39½. Datter af afdøde handelsmand … Koppel Meyer. Mosait
1886, 2608, 3008, Anne Kirstine Pedersen, gift, 62½. Født i Rynkeby, Ringe. Tømrer Hans Christian Johansen
1886, 2409, 2709, Pouline Sophie Rasmussen, 6 dage, datter af daglejer Hans Peder Rasmussen
1886, 2909, 0210, Birthe Christine Poulsen, gift, 31½. Født paa Bjørnø. Fisker Hans Sørensen
1886, 0511, 1211, Susanne Rasmine Jacobsen, enke, 75 og 11 maaneder. Født i Faaborg. Malermester P. Christensen
1886, 2311, 2711, Anne Marie Hansdatter, enke og fattiglem, 82. Født i Faaborg. Smed Corfitz Møller
1887, 1701, 2101, Petra Kirstine Petersen, 6½, datter af arbejdsmand Niels Peter Petersen
1887, 2301, 2701, Cecilie Schmit, enke og fattiglem, 95½. Handelsmand … Davidsen
1887, 2901, 0402, Gjertrud Hansen, enke og jordemoder, 82.Handelsfuldmægtig H. Ch. Hansen
1887, 2901, 0302, Marie Hansdatter, enke, 91. Født i Vesteraaby. Skomager Jørgen Rasmussen
1887, 0302, 0802, Anna Lorentze Schou, enke,78½. Født i Aalborg. Skomager Johan Joachim Hartmann
1887, 1002, 1402, Johanne Marie Caroline Rasmussen, 7 dage, datter af ugift fruentimmer Jensine Rasmine Jensen
1887, 0703, 1103, Julie Sophie Jacobsen, 7 uger, datter af brænderibestyrer Mads Jacobsen
1887, 1803, 2303, Mathilde Frederikke Winning, enke og klasselottericollectrice, 66.Født i Faaborg. Brandkaptejn Preben Bille Poulsen
1887, 1803, 2303, Marie Frederiksen, 9 og 3 maaneder, steddatter af væver Carl Christian Frederik Helding. Født i Faaborg
1887, 1903, 2403, Karen Marie Petersen, 14 og 11 maaneder, datter af arbejdsmand Niels Peder Pedersen. Født i Vester Aaby
1887, 0904, 1304, Udøbt pige, 10 uger, datter af fragtmand Peter Rasmussen
1887, 1004, -, Dødfødt pige, datter af tømrer Niels Larsen
1887, 2704, 0305, Johanne Marie Nielsen (Fløiborg), enke, 61. Født i Horne. Daglejer Niels Pedersen
1887, 3005, 0306, Anne Kirstine Larsen, gift, 46½. Født i Svanninge Sogn. Smedesvend Søren Larsen Jensen
1887, 0306, 0706, Marie Rasmussen, gift, 42. Banevogter … Eluif ved Pederstrup Station, paa Arbejdsanstalten
1887, 1206, 1606, Udøbt pige, 5 minutter, datter af arbejdsmand Peder Sørensen
1887, 3006, 0407, Maren Pedersdatter, enke, 76. Født i Horne. Daglejer Niels Rasmussen
1887, 0707, 1207, Anne Kirstine Christensen, gift, 33. Født i Sørup. Fisker N. S. Jensen
1887, 1107, 1607, Mette Marie Nielsen (Voller), ugift, 81½. Født i Faaborg
1887, 2407, 2907, Marie Kirstine Nielsen, enke, 57½. Født i Stenstrup Sogn. Daglejer Hans Mortensen af Hundstrup
1887, 3107, 0508, Christiane Hansdatter, ugift, 69. Født i Jordløse
1887, 0208, 0608, Thormine Classon, ugift, 85 og 7 maaneder. Født i Faaborg. Datter af organist og kjøbmand Thorkild Classon
1887, 1208, 1708, Gunnild Sophie Helene Leonore Brannsted, ugift, 73. Født i Faaborg. Datter af bendrejer S. A. Brannsted
1887, 1408, 1908, Jensine Karen Kirstine Pedersen, Ellegaard, 3 og 9 maaneder, datter af fyrbøder P. Pedersen Ellegaard
1887, 2108, 2508, Johanne Cathrine Rasmussen, enke, 61 og 9 maaneder. Født paa Avernakø. Daglejer Hans Pedersen
1887, 2508, 2908, Dagmar Dorothea Christiane Jørgensen, 5½ maaned, datter af enke Anne Elisabeth Jørgensen
1887, 2808, 0109, Anna Petersen, enke, 82½. Født i Sandholt Lyndelse. Skræddermester … Kjøbke
1887, 0409, 0709, Johanne Andersen, 2 maaneder, datter af gaardbestyrer Frits Andersen, paa Rødby Mark
1887, 1609, 2009, Anne Kirstine Clausen, 2 timer, datter af uhrmager C. M. Clausen
1887, 2410, 3110, Maren Jørgensdatter, ugift og fhv. postkone til Hvedholm, 87. Født i Faaborg
1887, 2910, 0111, Elisabeth Rigmor Marie Hansen,9 dage, datter af skomager P. Hansen
1887, 0312, 1012, Lucie Magdalene Schwensen, gift, 82½. Født paa Østrupgaard, Haastrup Sogn. Particulier C. Gorgius
1887, 2212, 2712, Alfrida Martine Hansine Jochumsen, 2 og 9 manaeder, datter af skomager J. A. V. A. Jochumsen
1887, 2412, -, Marie Pedersdatter, enke, 92. Gaardejer Jens Larsen af Mynderup, Hundstrup Sogn
1888, 0101, 0701, Mette Margarethe Clausdatter, enke, 67½. Skipper Hans Hansen
1888, 0101, 0701, Magdalene Catharine Boldt, enke, 77½. Født i Faaborg. Farver og restauratør … Adolf
1888, 0301, 1001, Adolfine Caroline Johansen, gift, 66 og 11 maaneder. Født i Faaborg. Snedker R. Hendriksen
1888, 0701, 1001, Catharine Simonsen, 2 timer, datter af møller Lars Simonsen
1888, 0901, 1201, Ida Marie Fransiska Petersen, ½, datter af snedker A.V. Petersen
1888, 1201, 1601, Anna Marie Catharine Hansen, 1 og 8 maaneder, datter af møllebygger Niels Hansen
1888, 2301, 2701, Agnes Kirstine Louise Rasmussen, 1 og 8 maaneder, datter af smedesvend M. P. Rasmussen
1888, 3101, 0802, Johanne Henriette Jacobe Bredsdorff, enke, 90 og 9 maaneder. Født i Vester Skjerninge. Pastor emeritus B. Leth
1888, 3101, 0602, Mette Kirstine Clausen, gift, 49. Født i Vester Aaby Sogn. Brovægter Claus Buch
1888, 0102, 0402, Anne Marie Christine Christensen, 4 uger, datter af daglejer Jørgen Christensen
1888, 2502, 2902, Udøbt pige, ½ time, datter af kjøbmand H. P. Jørgensen
1888, 0303, 1003, Anne Kirstine Rasmussen, gift, 74. Født i Faaborg. Smedemester N. F. Lieberoth
1888, 1303, 1703, Christine Rasmine Knudsen, 6 dage, datter af kjørekarl H. Chr. Knudsen
1888, 2403, 2803, Martha Johanne Pedersen, 13½ maaned, datter af bødker J. Pedersen
1888, 2503, 3103, Ottonie Sophie Petersen, 9 maaneder, datter af ugift fruentimmer Anne Sophie Pedersen Skov
1888, 2703, 3103, Karen Madsen, 24. Datter af daglejer Mads Madsen
1888, 2803, 0304, Laura Elisabeth Hansen, 2, datter af maskinpudser Casper Hansen
1888, 2404, 0105, Anna Margarethe Elisabeth Topp, enke, 93. Født i Faaborg. Snedkermester H. F. Noer
1888, 2704, 0205, Marie Sophie Hansen, 3 uger, datter af tømrer H. Hansen
1888, 0505, 0905, Julie Frederikke Kirstine Frandsen, 1 og 5 maaneder, plejedatter af cigarmager J. Knudsen. Født i Diernisse
1888, 1805, 2305, Marie Hansdatter, enke, 78½. Født i Gudme. Skomager H. Chr. Hansen
1888, 2605, 3005, Karen Marie Hansen Holm, enke, 43 og 11 maaneder. Født i Vester Hæsinge. Værtshusholder Lauesen
1888, 0206, 0606, Marie Kirstine Madsdatter, enke, 69½. Født i Krarup. Boelsmand Rasmus Hansen af Ulbølle
1888, 0306, 0706, Anne Kirstine Jørgensen, enke, Født 24.8.1795 i Faaborg. Skipper From
1888, 0807, 1107, Eline Margarethe Rasmussen, gift, 52½. Født i Faaborg. Møller C. N. Clausen
1888, 2307, 2807, Karen Kirstine Petersen, enke, 76. Født i Kjøbenhavn. Vognmand Morten Hansen
1888, 2507, 2807, Louise Frederikke Halmø, ugift, 62. Født i Faaborg. Datter af skipper Halmø
1888, 2507, 3007, Caroline Christine Lovise Poulsen, enke, 70. Født i Angel. Jærnstøber E. Jensen
1888, 2707, 0108, Dorathea Hansdatter, enke, 69. Født i Svanninge. Værtshusholder Mads Christiansen
1888, 1808, 2308, Caroline Kirstine Madsen, 19½, under et ophold i Millinge. Datter af arbejdsmand Mads Madsen
1888, 1908, 2308, Anna Caroline Martine Halmø, ugift, 64. Datter af skipper Halmø
1888, 1609, 2109, Christiane Petersen, enke, 87 og 11 maaneder. Født i Jordløse. Skipper O. Hansen
1888, 1909, 2209, Frederikke Christine Larsen, 7 maaneder, datter af sømand Frederik Larsen
1888, 0410, 0910, Elna Catharine Jørgensen, 1½, datter af arbejdsmand Lars Jørgensen
1888, 0910, 1510, Oline Sophie Marie Petersen, ugift, 51. Født i Odense
1888, 2510, 2910, Marie Rasmussen, enke, 76. Født i Diernisse. Tømrer Niels Hansen
1888, 1312, 1712, Anna Emilie Rasmussen, 5 uger, datter af arbejdsmand N. M. Rasmussen
1888, 1712, 2112, Bertha Caroline Christine Bjerby, 17, hos opsynsmand Ole Madsen, ved Sygehuset. Født i Faaborg. Datter af skomager C. Chr. Bjerby
1888, 1712, 2212, Caroline Cathrine Sieverts, ugift og fattiglem, 46. Født i Faaborg. Datter af sadelmager Sieverts
1889, 0701, 1101, Anna Kirstine Sihl, 7 dage, datter af sømand Carl Sihl
1889, 0402, -, Dødfødt pige, datter af møller L. Simonsen
1889, 0602, 1202, Sophie Amalie Lang, enke, 80, Født i Faaborg. Snedkermester P. Kaster
1889, 1402, 2202, Anne Frandsdatter, enke, 86. Født i Øxenhaverne, Aaby Sogn. Aftægtsmand Rasmus Axelsen
1889, 1802, 2302, Mette Juliane Lund, gift, 74 og 3 maaneder. Født i Kjøbenhavn. Sognefoged J. C. Chievitz
1889, 1303, 1603, Augusta Johnsen, 5½, datter af exam. jur. … Johnsen. Født i Faaborg
1889, 1903, 2303, Johanne Margrethe Mikkelsen, enke, 62.  Født i Brahetrolleborg. Daglejer Mads Sørensen
1889, 2603, 0204, Marie Kirstine Frederikke Hansen, 25½. Datter af garver H. Hansen
1889, 0404, 1004, Marie Kirstine Nielsen, enke, 69 og 9 maaneder. Født i Faaborg. Skomager Jens Peter Dideriksen
1889, 1004, 1604, Johanne Augusta Bern, 1 og 3 maaneder, datter af bødker J. F. Bern
1889, 2404, 2904, Karen Sophie Hansen, gift, 34. Født i Horne. Arbejdsmand Lars Jørgensen
1889, 2504, 3004, Karen Hansen, enke, 72. Født i Svanninge. Klodsemager Chr. Pedersen
1889, 2305, 2905, Karen Marie Petersen, enke, 68. Født i Trolleborg. Baadfører M. Johansen
1889, 2505, 2805, Hansine Marie Christensen, 18 dage, datter af enke Johanne Andreasine Christensen
1889, 0506, 0806, Anne Kirstine Hansen, gift, 67. Født i Faaborg. Murmester H. Jørgensen
1889, 2506, 2906, Caroline Kirstine Jepsen, gift, 49. Født i Faaborg. Snedkermester Chr. Gabrielsen
1889, 0607, 1007, Johanne Mathilde Rippen, ½, datter af Marie Laura Rippen
1889, 0807, 1107, Anna Dorthea Fentz, 1½, datter af bager W. Fentz
1889, 2907, 0108, Otilie Nielsen, 6 dage, datter af detaillist C. F. Nielsen
1889, 0108, 0508, Maren Petersen, enke, 59. Født i Svanninge. Gaardmand Niels Larsen
1889, 0308, 0608, Ellen Margrethe Arffmann, 4 maaneder, datter af læge A. Th. Arffmann
1889, 0408, 0808, Mette Marie Jørgensen, enke, 67. Født i Faaborg. Sejlmager A. N. Holst
1889, 2903, 3103, Sofie Levin, 2 døgn, datter af slagtermester … Levin
1889, 1807, 2407, Karen Jørgensdatter, enke, 81, i Millinge. Indsidder Lars Madsen
1889, 1408, -, Anne Marie Cathrine Cecilie Christensen, gift, 59, i Falsled. Skibsbygmester Peder Nielsen
1889, 2008, 2408, Abelone Petersen, gift, 64. Født i Odense. Uldspinder F. Schultz
1889, 0209, 0409, Marie Andersen, 10 timer, datter af murmester A. Andersen
1889, 0509, 0809, Hanne Lucas (mosait), enke, 84. Født i Faaborg. Kjøbmand og kantor … Abraham
1889, 3009, 0410, Anne Marie Elisabeth Hansen, 58 og 9 maaneder. Født i Faaborg. Typograf … Fich
1889, 1010, 1410, Theodora Vilhelmine Christensen, gift, 31. Født i Kjøbenhavn. Exam. jur. J. Johnsen
1889, 1710, 2110, Anne Cathrine Clausen, enke, 64. Født i Strandhave, Vester Aaby. Stenhugger Hans Møller
1889, 2110, 2510, Bertha Sophie Pedersen, 9 og 9 maaneder, datter af sømand Lars Pedersen. Født i Faaborg
1889, 0211, -, Ane Dorthea Jørgensen, enke, 83½. Født i Dalby paa Fyen. Handskemager Bodi fra Kjerteminde
1889, 2211, 2511, Ella Christine Marie Madsen, 7 dage, datter af styrmand H. J. Madsen
1889, 1012, 1412, Maren Knudsen, enke, 81, paa Korshavn. Skolelærer Andreas Jensen, Aa…kel
1890, 0801, 1301, Maren Andersen, enke, 86. Født i Horne. Fragtmand Hans Christensen
1890, 1701, 2301, Eggertine Rasmine Amalie Frey, gift, 53. Bager Th. Storm
1890, 1801, 2501, Anne Marie Pedersen, gift, 68 og 3 maaneder. Født i Falslev. Skræddermester A. C. Hansen
1890, 2901, 0302, Caroline Gietz, gift, 51½. Født i Faaborg. Sadelmager Chr. Voss
1890, 0102, 0602, Marie Catharine Augusta Hansen, 10 maaneder, datter af møllebygger Niels Hansen
1890, 0702, 1002, Pouline Catharine Mathilde Jensen, 10 maaneder, datter af bagermester J. Jensen
1890, 1102, 1502, Andrea Christiane Fentz, 4 maaneder, datter af bagermester Fentz
1890, 2503, 2903, Margrethe Sophie Jensen, enke, 74. Født i Diernisse. Daglejer Lars Nielsen
1890, 2704, 0305, Nielsine Jørgensdatter, enke, 65½. Slagter Peder Jensen
1890, 1605, 2105, Petra Sophie Nielsen, 1½, datter af landpost H. Chr. Nielsen
1890, 2405, 2905, Anne Jensen, enke, 78 og 9 maaneder. Snedkermester L. Jacobsen
1890, 0806, 1206, Marie Cathrine Andresen, 9½, datter af mursvend Christen Andresen
1890, 1006, 1606, Camilla Kirstine Hansen, 1½, datter af ugift fruentimmer Mette Marie Hansen. Født i Faaborg
1890, 0607, 1207, Anne Marie Iversen, enke, 37. Buntmager L. Andersen
1890, 1107, 1607, Juliane Breum, enke, 74. Urmager H. R. Hansen
1890, 1407, 1907, Kirstine Nielsdatter, enke, 83 og 11 maaneder. Daglejer Hans Rasmussen
1890, 2107, 2507, Sophie Elisabeth Christensen, 9 og 9 maaneder, datter af slagtermester J. Christensen
1890, 2207, 2607, Martha Petrine Nielsen, 8, datter af skibstømrer Rasmus Nielsen
1890, 2207, 2607, Metha Marie Solberg, 16 dage, datter af felberedersvend … Solberg
1890, 1307, -, Maren Nielsen, gift, 37. Født i Falsled. Skibsfører Ricarth Nielsen
1890, 0808, 1208, Rasmine Madsen, 3½, datter af ugift fruentimmer Ane Madsen
1890, 1908, 2208, Dødfødt pige, datter af avlsbruger Jacob Christiansen
1890, 0609, 1209, Johanne Sophie Hansen, gift, 24. Fisker N. P. Jensen
1890, 2609, 0210, Maren Hansdatter, ugift og fhv. tjenestepige, 70½
1890, 0110, 1110, Amanda Petra Hansen, gift. Fuldmægtig Storm fra Königsberg
1890, 1110, 1610, Johanne Petrine Milling, ugift tjenestepige, 20 og 3 maaneder. Født i Tommerup
1890, 1310, 1710, Mette Marie Olsen, enke og hospitalslem, 83, Faaborg Hospital. Smed L. Olsen
1890, 2010, 2410, Hansine Vilhelmine Olivia Madsen, ugift, 30. Datter af gjørtler … Madsen
1890, 2210, 2510, Oline Hansen, ugift, 19½. Datter af herredsfuldmægtig … Hansen
1890, 2310, 2510, Dagmar Petersen, 9 dage, datter af baadfører Adolph Petersen
1890, 0611, 1311, Marie Elise Petersen, gift, 63. Fhv. skipper F. Hansen
1890, 1111, 1411, Dødfødt pige, datter af skibsfører L. P. Larsen
1890, 1711, 2111, Jacobine Kirstine Petersen, enke, 49 og 9 maaneder. Skipper N. Sigvartsen
1890, 2912, 03011891, Marie Birgitte Rasmussen, gift, 59. Malermester P. S. Hansen
1891, 0201, 0801, Pouline Sophie Rasmussen, gift, 49 og 9 maaneder. Hørsvinger P. M. Hollegaard
1891, 0701, 1001, Abelone Mathilde Petersen, 11 og 3 maaneder, datter af arbejdsmand M. N. Petersen
1891, 0801, 1401, Sophie Hansen, gift, 39. Arbejdsmand M. P. Madsen
1891, 1801, 2201, Mette Cathrine Christensdatter, enke, 74. Arbejdsmand J. Larsen
1891, 0302, 1002, Petra Elise Clausen, 10½, datter af tømrer H. D. Clausen
1891, 2602, 0303, Anne Cathrine Larsen, enke, 93. Daglejer Peder Pedersen Ellegaard
1891, 2802, 0503, Kirsten Nielsdatter, enke, 79 og 3 maaneder. Husmand Rasmus Jørgensen, af Sønder Broby
1891, 0203, 0903, Anne Marie Larsen, gift, 72. Arbejdsmand Jørgen Mortensen
1891, 1003, 1603, Christiane Tillebæk, enke og hospitalslem, 88, Faaborg. Skomagermester Christian Tillebæk
1891, 1103, 1603, Martha Rasmine Jensen, 8 maaneder, datter af fisker Niels Peter Jensen
1891, 1003, 1603, Udøbt pige, ½ dag, datter af ugift Jensine Lovise Emilie Larsen
1891, 0204, 0504, Betty Coppel, ugift mosait, 45. Født i Faaborg. Datter af handelsmand Coppel Meyer
1891, 0504, 1104, Birthe Kirstine Pedersdatter, gift, 65½. Daglejer Lars Petersen
1891, 1104, 1604, Hansine Hansen, gift, 69 og 9 maaneder. Skomagermester Henrik Hansen
1891, 1504, 1804, Maren Christine Mathiesen, 4 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand P. Mathiesen
1891, 2004, 2704, Helene Stokkebye, ugift, 83
1891, 3005, 0306, Mathilde Møller, enke, 47. Født i Haderslev. Daglejer P. Jørgensen
1891, 0306, 0806, Kirstine Petersen Tommerup, gift, 77. Født i Assens. Malermester og brandinspektør A. Hundt
1891, 0607, 0907, Amalie Poulsen, 8 dage, datter af ugift Marie Cathrine Poulsen
1891, 1407, 1807, Engel Marie Eriksen, gift, 45. Skipper G. F. Pofler
1891, 2607, 2907, Anna Vilhelmine Rasmussen, ½, datter af vognmand P. Chr. Rasmussen
1891, 1608, 2008, Maren Larsen, enke, 71 og 9 maaneder. Daglejer Anders Iversen Andersen
1891, 1809, 2109, Pouline Rasmine Poulsen, 13 dage, datter af fisker L. Chr. Poulsen
1891, 2710, 0211, Maren Larsen, gift, 67. Vognmand Niels Petersen. Født i Aaby
1891, 1111, 1611, Pouline Dorthea Søndenbroe, enke, 72. Købmand E. C. Hay
1891, 1511, 2011, Karen Marie Pouline Hildegard Steen, 8 og 9 maneder, datter af murer J. Chr. Steen
1891, 1611, 2311, Maren Larsen, gift, 64. Arbejdsmand P. Hansen
1891, 2911, 0512, Maren Bloch, enke, 78. Hjulmand Lars Hansen
1891, 0412, 0812, Anne Marie Hansdatter, enke, 67. Daglejer Johan Christoffer Rasmussen
1891, 1712, 2312, Maren Christiansdatter, gift, 72 og 9 maaneder. Tømrermester Ole Chr. Nielsen
1891, 1612, 2112, Maren Larsen, enke, 80 og 11 maaneder. Politibetjent J. Ch. Juul
1891, 1912, 2312, Maren Pedersen, enke, 83 og 9 maaneder, (Ploug Hempels Stiftelse). Smaakører M. Rasmussen
1891, 0712, 1112, Hansine Sophie Larsen, 11, datter af Martha Kirstine Hansen, fra Horne
1891, 2012, 2412, Ane Jørgensen, gift, 63 og 9 maaneder. Arbejdsmand H. Nielsen
1891, 2112, 2812, Antoinette Mortensen, gift, 77. Skræddermester J. G. Johansen
1891, 2112, 2812, Anne Elisabeth Sørensen, 33½. Datter af arbejdsmand Fred. Madsen
1891, 2412, 2912, Marie Madsen, ugift fattiglem, 51
1891, 2512, 2912, Ane Marie Knudsen, enke og fattiglem, 53. Garver Petersen
1891, 2712, 0201, Karen Rasmussen, gift, 61, Kirkestræde, Faaborg. Vægter Peder Madsen (Ravns)
1891, 2412, 3112, Maren Jespersen, ugift lem, 68 og 8 maaneder, i Ploug Hempels Stiftelse
1891, 2812, 02011892, Marie Solberg f. Petersen, gift, 31. Garversvend Solberg
1891, 3012, 05011892, Johanne Cathrine Braunster, ugift syjomfru, 85½
1891, 2409, 2909, Caroline Christine f. Angelo, enke, 64. Dyrlæge Schmidt
1891, 3112, 07011892, Johanne Johansen f. Michelsen, enke, 92. Tøjfabrikant H. Johansen
1891, 3112, 05011892, Dorthea Henriksen f. Olsen, gift, 66. Smed Henriksen