Svendborg - Sct. Nicolai, 1888-1891, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1888-1891, Svendborg - Sct. Nicolai sogn, Sunds herred, Svendborg amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1888, 5de Januar, Viet, Jens Pedersen [forhenværende gendarm, ungkarl], 35, af Svendborg - født i Østofte, Maren Kirstine født Hansen [enke], 44, af Svendborg - efter restauratør J. H. Bækman Hansen - født i Herringe
1888, 19de Februar, Viet, Christian Sofus Andersen [pottemagersvend], 23, af Svendborg - født i Odense, Anne Kirstine Nielsen, 22, af Svendborg - født i Viggerslev
1888, 22de Februar, Viet, Lars Larsen [fotograf], 35, af Maribo - født i Brahetrolleborg Sogn, Anna Emilie Nielsine Hansen, 22, af St. Nicolai Sogn - født i Brahetrolleborg Sogn
1888, 26de Februar, Viet, Johan Ludvig Hansen [styrmand], 26, af Rudkjøbing - født i Rudkjøbing, Elisabeth Magdalene Iversen, 27, af St. Nicolai - født her i sognet
1888, 14de Marts, Viet, Edvard Emil Peter Hansen [typograf], 22, født her i sognet, Caroline Rasmussen [ugift], 20, født i St. Jørgens Sogn
1888, 13 April, Viet, Hans Nicolai Christian Gottlieb Gudberg [skomager], 27, af Skaarup - født i Svendborg, Camilla Petra Jørgensen, 28, her af sognet - født i Haarby
1888, 10 Maj, Viet, Hans Larsen [tjenestekarl], 29, af sognet - født i Vester Skjerninge, Johanne Margrethe Petersen, 32, af sognet - født i Sct. Jørgens Sogn
1888, 4de Maj, Viet, Jens Peter Jensen [landmand], 25, af Odense - født i Vester Aaby, Madsine Kirstine Larsen, 26, født i Sanderum Sogn
1888, 20 Maj, Viet, Frederik Adolf Hansen [kjøbmand], 32, af Kjøbenhavn - født i Kjøbenhavn, Johanne Ulrikke Liberoht, 24, født her i sognet
1888, 4de Maj, Viet, Niels Poulsen [fyrbøder], 29, af Svendborg - født i Verninge, Sofie Hansen, 29, af Langkildehus af Stenstrup Lunde Pastorat - født i Lunde
1888, 26 Maj, Viet, Hans Peter Hansen [ungkarl, landmand], 25, af Stenstrup - født i Stenstrup, Frederikke Caroline Jensen, 23, her af sognet - født i Vor Frue
1888, 11te Juni, Viet, Ludvig Eriksen [frisør], 33, født i St. Nicolai Sogn, Caroline Cathrine Haarup, 21, født i Vor Frue
1888, 24 Juni, Viet, Niels Andreas Andersen [skomager], 25, født her i sognet, Amalie Marie Ryssel, 22, født i Tydskland (Berlin)
1888, 12de September, Viet, Theodor Marius Christensen [bestyrer], 29, af Aarhus - født der, Kirstine Frederikke Rasmussen, 22, født her i sognet
1888, 28de September, Viet, Carl Frederik Linderstrøm Lang [kursusbestyrer, cand. mag.], 29, af Kjøbenhavn - født i Vemmetofte, Ellen Hedevig Bach, 25, født i Randers
1888, 23de Oktober, Viet, Emil August Theodor Wennerwald [enkemand, kunstmaler], 29, født i Kjøbenhavn, Ingeborg Johanne Emilie Hansen, 21, født her i sognet
1888, 24de Oktober, Viet, Carl Christian Salzwedel [mejerist], 29, af Stubshoved Mejeri i Gudme Sogn - født i Vejstrup, Mette Marie Ludvigsen, 19, af Stubshoved Mejeri i Gudme Sogn - født i Brandstrup (Vejle Amt)
1888, 25de Oktober, Viet, Charles Johannes Christensen [handelsfuldmægtig], 27, af Nyborg - født i Gudme, Ane Kirstine Flindt, 23, født i Sct. Nicolaj Sogn
1888, 4de November, Viet, Jens Nielsen [ungkarl], 30, af Svendborg - født i Hundstrup, Abelone Nielsen Jensen, 31, af Svendborg (Sct. Nicolai Sogn)
1888, 7de November, Viet, Peter Bjørnsen [kontorist], 23, af Rudkjøbing - født i Aarhus, Ane Marie Kristensen, 23, her af sognet - født sammested
1888, 9de November, Viet, Oscar Hermann Degenkolbe [uldspinder], 37, født i Chrimmitsschau i Sachsen, Rasmine Kirstine Knudsen, 26, af Sørup - født sammested
1888, 18de November, Viet, Hans Knudsen [skomager], 22, her af sognet - født i Kværndrup, Eline Claudine Petersen, 21, her af sognet - født paa Thurø
1888, 30de November, Viet, Lars Rasmussen [handelsgartner], 29, her af sognet - født i Kallø Tarm pastorat, Marie Elisabeth Franzette Flindt, 20, her af sognet - født i Vor Frue
1888, 2den December, Viet, Olaf Rye Andersen [hotelvært], 38, af Sct. Nicolai Sogn - født sammested, Sophie Frederikke Cæcilie Freudenreich, 36, af Flensborg
1888, 19de December, Viet, Jens Christensen [lærer], 26, født i Ørre Sogn, Ane Cathrine Nielsen, 19, født i Aulum Sogn
1888, 21de December, Viet, Christian Julius Rasmussen [skipper], 27, af Thorø - født sammested, Ane Lovise Lassen, 22, her af sognet - født sammested
1888, 31de December, Viet, Niels Petersen [detaillist], 22, af St. Nicolai Sogn - født i Aulum Sogn, Stine Marie Larsen, 23, af St. Nicolai Sogn - født i Lunde Sogn
1889, 6te Januar, Viet, Svend Adolf Vest [maler], 22, her af sognet - født i St. Nicolai Sogn, Anne Kirstine Rasmussen, 20, her af sognet - født i Østerskjærninge
1889, 24de Februar, Viet, Hans Jacob Hansen [matros], 27, her af sognet - født i Sct. Nicolai Sogn, Nielsine Nielsen, 29, her af sognet - født i Nørre Sundby (Aalborg)
1889, 3die Marts, Viet, Mads Oluf Nielsen [tømmermand], 24, her af sognet - født i Svendborg Vor Frue, Madsine Kristine Marie Nielsen, 22, her af sognet - født i Grædstrup
1889, 8de Marts, Viet, Jes Poulsen [styrmand], 26, her af sognet - født i Ullebølle (Als), Torvaldine Marie Laurine Rasmine Hansen, 23, her af sognet - født i Vor Frue
1889, - [dato ikke indført], Viet, Jens Christian Andersen [husmand], 33, af Svendborg St. Nicolai - af Græsholmene - født i Ryslinge, Anne Marie Karoline Beck, 27, af Svendborg St. Nicolai - født i Høier i Sønderjylland
1889, 24de April, Viet, Hans Albert Christensen [skytte], 25, af Majbølle Sogn - født i Majbølle, Lovise Augusta Andersen, 28, af Troense - født i Bregninge
1889, 28de April, Viet, Niels Christian Petersen [kvaseskipper], 22, af Bregninge - født sammested, Petrine Marie Rasmine Storm, 24, her af sognet - født i Humble
1889, 4de Maj, Viet, Peder Pedersen [saugskærer], 21, af Svendborg - født i Krarup, Ane Kirstine Pedersen, 26, af Aarslev - født i Aarslev
1889, 5te Maj, Viet, Hans Henrik Hansen [gartner], 30, født i Heden, Ane Kirstine Hansen, 28, født i Svanninge
1889, 24de Maj, Viet, Johan Emil Keim [sømand], 25, af Svendborg - født i Laurvik (Norge), Ægidie Petersen, 22, her af sognet - født sammested
1889, 26de Maj, Viet, Rasmus Hansen [skomager], 34, her af sognet - født i Vor Frue, Johanne Hansen, 25, her af sognet - født i Egense
1889, - [dato ikke indført], Viet, Ras. Knudsen [snedker], 31, af Svendborg - født i Vor Frue, Elvine Marie Bennetzen, 26, af St. Nicolai - født i Vor Frue
1889, 5te Juni, Viet, Hans Rasmussen Eriksen [forpagter], 33, af Skovsgaard (Lunde Sogn) - født i Marstal, Rasmine Marie Hansen, 21, født i Sallingelund
1889, 25de Juni, Viet, Michael Strøbeck [hattemager], 27, af Svendborg - født i Svendborg Vor Frue, Agnes Petersen, 22, af St. Nicolai Sogn - født 1867 sammested
1889, 9de Juli, Viet, Christian Nielsen [redaktionssekretær], 25, af Holbæk - født i Jærslev, Eline Mathilde Nielsen, 32, her af sognet - født her i sognet
1889, 10de Juli, Viet, Lauritz Lauritzen [former], 26, af Svendborg - født i Fredericia, Pouline Jørgensen, 22, her af sognet - født i Fredericia
1889, 13de Juli, Viet, Ernst Frederik Jansen [rebslager], 25, født 1863 i Kjøge, Eline Sofie Albertine Andersen, 23, født 1866 i Svendborg St. Nicolai Sogn
1889, 30de Juli, Viet, Rasmus Madsen Rasmussen [matros], 24, af Marstal - født i Marstal, Ane Katrine Nielsen, 25, her af sognet - født i Ommel
1889, 25de October, Viet, Niels Anton Julius Steffensen [ungkarl], 25, af Odense - født i Odense, Gustave Emilie Petersen, 28, af St. Nicolai Sogn - født i Svendborg Vor Frue
1889, 3die November, Viet, Rasmus Christoffersen [ungkarl, arbejdsmand], 44, født i Egense, Ane Johanne Jensen, 37, her af sognet - født i Sørup
1889, 3die November, Viet, Rasmus Christian Rasmussen Møller [ungkarl, møllebygger], 23, født i Faaborg, Petrine Sofie Knudsen, 21, født i Ærøskjøbing
1889, 14de November, Viet, Lars Nielsen [ungkarl, skomager], 27, af Roorud - født i Roorud, Ane Kirstine Spodsberg, 24, her af sognet - født sammested
1889, 17de November, Viet, Kristian Villiam Thuge [ungkarl, tømrer], 22, født i Nysted, Anne Kirstine Hansen [pige], 24, her af sognet - født i Oure
1889, 27de December, Viet, Anton Frederik Emil Gjerstrup [gartner], 31, af Langesø i Vigerslev Sogn - født i Holstenshus, Marie Dorthea Petersen, 38, født i Framlev
1890, 12te Januar, Viet, Jørgen Petersen [ungkarl, musiker], 41, af Hømarken - født i Lunde, Karoline Mikkelsen født Nielsen, 33, af Hømarken - født i Lyndelse
1890, 24de Januar, Viet, Erik Hansen [skrædder], 65, af Hømarken - født i Gudbjerg, Ane Marie Hansen, 40, af Hømarken - født i Sørup
1890, 3die Februar, Viet, Niels Valdemar Nielsen [styrmand], 30, født i Vor Frue, Charlotte Marie Jensen, 24, født i Sct. Nicolai
1890, 16de Februar, Viet, Jens Jørgen Johannes Hansen [sømand], 26, af Tved - født i Tved, Ane Katrine Ludovika Jensen, 23, af Sct. Nicolai - født i Middelfart
1890, 5de Februar, Viet, Karl Kristian Nielsen [ungkarl, sømand], 38, af Svendborg, Rasmine Petrine Kehler [enke], 36, født Gudbjerg
1890, 4de Maj, Viet, Søren Andersen Hansen [møller], 28, af Vissenberg Sogn - født i Klovborg Sogn, Anne Nielsen, 29, af Sct. Nicolai Sogn - født i Oure
1890, 11te Maj, Viet, Hans Clausen Jørgensen [snedkersvend], 27, af Svendborg - født i Svendborg Sct. Nicolai Sogn, Ane Kathrine Rasmussen, 25, af Svendborg - født paa Strynø
1890, 15de Maj, Viet, Georg Lauritz Terkelsen [smeddemester], 30, født i Nyborg, Lovise Marie Catrine Kroll, 30, født i Kjøbenhavn
1890, 16de Maj, Viet, Hans Jørgensen [postbud], 41, af Svendborg - født i Ulbølle, Birthe Marie Hansen, 39, af Svendborg - født i Sønderaaby
1890, 1ste Juni, Viet, Jesper Peter Valdemar Liberoth [enkemand, ølhandler], 29, af Svendborg - født i Svendborg, Thalia Vilhelmine Hansen født Hansen [enke], 29, af Svendborg - født i Stenstrup - efter former Jens Hansen
1890, 6te Juli, Viet, Poul Marius Møller [garver], 24, af sognet - født i Bogense, Lovise Kirstine Poulsen, 20, af sognet - født i Svendborg
1890, 27de Juli, Viet, Friedrich Wilhelm Fink [snedker], 33, af Svendborg - født i Tuchlin i Preussen, Christiane Jensen, 44, af Svendborg - født i Ulbølle
1890, 7de Oktober, Viet, Martin Lund [typograf], 25, af Svendborg - født 1865 i Holbæk, Vilhelmine Nørregaard, 28, af Svendborg - født 1862 i Vor Frue
1890, 14de Oktober, Viet, Adam Vilhelm Salomonsen [tjenestekarl], 22, her af sognet (Græsholmene) - født 1868 i Mern Sogn, Ane Kirstine Rasmussen, 24, her af sognet (Græsholmene) - født 1866 i Svendborg
1890, 2den November, Viet, Anders Larsen [styrmand], 31, af Svendborg - født i Bregninge, Emilie Nikoline Pedersen, 20, her af sognet - født paa Thurø
1890, 8de November, Viet, Rasmus Peder Rasmussen [tømrer], 23, af sognet - født 1868 paa Thurø, Helene Marie Sørensen, 25, af sognet - født 1865 i Svendborg Vor frue
1890, 11te November, Viet, Jens Jørgensen [maskinarbejder], 32, af Sct. Nicolai Sogn - født 1859 i Mullerup, Marie Helene Dagmar Eleonora Kristensen, 21, af Sct. Nicolai Sogn - født 1869 i Svendborg Sct. Nicolai Sogn
1890, 14de November, Viet, Poul Smith [konsul og kjøbmand], 30, af Holbæk - født i Holbæk, Ingeborg Wiggers, 19, her af sognet - født 1871 her i sognet
1891, 14de Februar, Viet, Jørgen Christian Jensen [maskinarbejder], 29, af Sørup - født i Skjelskør, Frederikke Augusta Iversen, 27, af Sct. Nicolai - født sammested
1891, 1ste Marts, Viet, Alfred Christian Harald Mortensen [toldassistent], 29, af Korsør - født i Rønne, Olga Cathrine Hansine Hansen, 20, af Sct. Nicolai - født sammested
1891, 2den Marts, Viet, Jens Peder Rasmussen [smed], 26, af Hesselager - født i Kjerte Sogn, Ane Marie Hansine Henriksen, 20, af Trolleborg - født sammested
1891, 30de April, Viet, Rasmus Nielsen Jensen [tømrer], 29, af Pasop Sørup Sct. Jørgens Sogn - født i Sct. Jørgens, Helene Amalie Petersen, 23, af Høje Bøge Sct. Jørgens Sogn - født i Ullerslev
1891, 6de Maj, Viet, Jens Hansen [skomager], 26, af Lundby - født i Landet Sogn, Edvardine Maren Christine Jensen, 25, af Sct. Nicolai - født i Vindeby
1891, 8de Maj, Viet, Jørgen Rasmussen [vognmandskarl], 36, af Sct. Nicolai - født paa Drejø, Anne Marie Birthe Elvine Frederiksen, 29, her af sognet - født i Skaarup
1891, 19de Maj, Viet, Rasmus Hansen [enkemand, smed], 42, af Svendborg - født i Stubberup Sogn, Hansine Petrine Rasmine With født Johansen [fraskilt], 48, af Sct. Nicolai - født sammesteds - fra skomager Knud Hansen With
1891, 24de Maj, Viet, Jens Rasmussen [murer], 31, af Svendborg - født i Egense, Laurine Petrine Christiansen, 31, af Sct. Nicolai Sogn - født i Vester Skjerninge
1891, 4de Juni, Viet, Hans Georg Oluf Carl Theodor Rasmussen [telegrafist, lieutenant], 25, af Fredericia - født i Middelfart, Sofie Hansine Knudsen, 25, af Sct. Nicolai - født her i sognet
1891, 8te Juni, Viet, Lars Christian Larsen [møllerkarl], 27, af Hjørring - født i Bjerreby, Christine Petrine Petersen, 29, af Sct. Nicolai - født i Svendborg
1891, 11te Juni, Viet, Lauritz Erik Theodor Møller [toldassistent], 30, af Sct. Nicolai - født i Karreby Sogn (Slesvig), Hansine Johanne Christiansen, 22, af Sct. Nicolai - født i Svendborg Vor Frue
1891, 24de Juli, Viet, Jens Peter Jensen [enkemand, skræder], 32, af Lunde - født paa Sejrø, Nielsine Petersen [pige], 24, af Lunde - født i Sct. Nicolai
1891, 1ste August, Viet, Abraham Josef Gottfred Jonassen [styrmand], 20, af Svendborg - født i Bandholm, Laura Mathilde Trauboth, 19, født i Svendborg Sct. Nicolai
1891, 2den August, Viet, Anders Christian Andersen [sømand], 27, af Svendborg - født i Bødstrup, Anna Margaretha Vilhelmine Simonsen, 24, af Svendborg - tidligere Gravensten i Slesvig hvor hun er født
1891, 17de August, Viet, Sophus Dresler [kjøbmand], 34, af Nykjøbing paa Falster - født i Nykjøbing paa Falster, Agnes Ottilde Rützau, 28, af Sct. Nicolai - født sammested
1891, 28de August, Viet, Andreas Christian Stuckmann [læge], 27, af Næsby - født i Nykjøbing paa Falster, Mathilde Hansine Caroline Baagøe, 26, af Sct. Nicolai - født sammested
1891, 30de August, Viet, Lars Peter Larsen [tjenestekarl], 27, af Sct. Nicolaj - født i Tved, Marie Kirstine Madsen, 23, af Sct. Nicolaj - født i Tved
1891, 2den Oktober, Viet, Hans Frederik Kjær [enkemand, skolelærer], 42, af Vissenbjerg - født i Viggerslev, Ellen Riber [ungpige], 18, af Sct. Nicolai - født sammested
1891, 11te Oktober, Viet, Anton Theodor Frederiksen [gaardejer], 37, af Spodsbjerg Longelse Sogn - født i Longelse, Ida Emilie Henriette Petersen, 30, ligeledes fra Spodsbjerg - født i Brandstrup
1891, 23de Oktober, Viet, Johan Henrik Rasmussen [skibsfører], 27, af Svendborg - født i Sct. Nicolai, Mary Hansine Hansen, 23, født i Sct. Nicolai
1891, 30te Oktober, Viet, Theodor Marius Snoer [felbereder], 25, født i Sct. Nicolai, Emilie Rasmine Petersen, 26, af Sct. Nicolai - født sammested
1891, 1ste November, Viet, Anton Laurids Jensen [smed], 25, af Svendborg - født i Flade, Johanne Rasmussen, 24, af Sct. Nicolai - født i Egense
1891, 8de November, Viet, Mads Nielsen [enkemand, arbejdsmand], 40, af Svendborg - født i Stenstrup, Karen Johanne Rasmussen [pige], 36, af St. Nicolai - født i Kværndrup
1891, 8de November, Viet, Niels Peter Unserud [enkemand, former], 70, af Svendborg - født i Kjøbenhavn, Nielsine Andrea Nielsen [pige], 35, af Sct. Nicolai - født i Vor Frue
1891, 11te November, Viet, Theodor Christian Hinding [handelsrejsende], 35, af Svendborg - født i Nykjøbing paa Mors, Karen Lovise Emma Rekstad, 29, af Sct. Nicolai - født her i sognet
1891, 13de November, Viet, Hans Jørgen Hansen [tømmersvend], 31, af Svendborg - født i Oure Sogn, Karen Markvardsen, 26, af Sct. Nicolai - født i Stenstrup
1891, 20de December, Viet, Jens Christian Valdemar Jensen [smed], 24, af sognet - født i Vemmeløv Sogn, Jørgine Louise Caroline Jørgensen, 24, af sognet - født i Stenstrup Sogn
1891, 20de December, Viet, Heinrich Christian Büchler [murer], 25, af Kjøbenhavn - født i Ordrup, Caroline Mathilde Petersen, 25, af Sct. Nicolai - født i Svendborg Vor Frue
1891, 27de December, Viet, Niels Killerup [maskinmester], 23, her af sognet - født i Sct. Nicolai, Karen Rasmussen, 25, her af sognet - født i Svendborg
1891, 9de December, Viet, Laurits Erasmus Thomsen [styrmand], 29, af Snøde Langeland Danmark - født i Snøde, Emma Kirstine Pidl, 26, her i sognet - født i Rudkjøbing