Svendborg - Sørup, 1912-1921, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1912-1921, Svendborg, Sørup sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1912, 0101, 0601, Rasmus Peder Rasmussen, cigarmagerlærling, 18, Odensevej. Søn af husejer Rasmus Hansen Rasmussen og Jensine Christine født Hansen. Født i Tranekjær
1912, 1101, 1401, Peder Pedersen, gift og arbejdsmand, 70, af Ny Pasop 19. Født i Ellerup, Gudbjerg Sogn. Søn af Inger Pedersen. Laurentine født Pedersen
1912, 2501, 2801, Frederik Theobald Andersen, 5 dage, søn af montør Theobald Frederik Andersen og Hansine født Andreasen af Apothekervej 9. Født dersteds
1912, 2502, 0303, Peder Rasmussen, 10 maaneder, søn af husmand, arbejdsmand Rasmus Rasmussen og Maren Poulsen født Rasmussen af Sørup Sogn. Født dersteds
1912, 2502, 2902, Sigismund Nielsen, skræddersvend, 50, Ny Pasop 18. Født i Rønninge. Søn af arbejdsmand Niels Pedersen og Ane født Petersen. Marie Sofie født Jørgensen
1912, 1703, 2403, Frits Eglin Iversen Gemmer, 8 maaneder, søn af maler Richard Iversen Gemmer og Emma født Eglin, Ny Pasop 15. Født i Odense, Vor Frue Sogn
1912, 1004, 1504, Villiam Eberhard Huldgren Noppenaug, 2 uger, søn af arbejdsmand Henrik Christian Noppenaug og Laura Kirstine Julie født Jensen af Ny Pasop 15. Født sammesteds
1912, 1304, 1904, Poul Didriksen, gift og tømmermester, 63, af Sørup. Søn af gaardejer Didrik Povlsen og Kirsten født Larsdatter af Sørup. Laurentine født Nielsen
1912, 1306, 2006, Jørgen Nielsen, gift, 87, af Ravnemosehuset. Født paa Skarø. Søn af husmand Niels Nielsen og Karen Rasmusdatter. Maren Nielsen født Rasmussen
Ret herfra
1912, 1507, 2107, Alfred Pilegaard Nielsen (tvilling), 5 timer, søn af tømrer Carl Ditlev Pilegaard Nielsen og Thyra Jørgine født Rasmussen-Aagaard af Odensevej
1912, 1507, 2107, Ejner Pilegaard Nielsen (tvilling), 12 timer, søn af tømrer Carl Ditlev Pilegaard Nielsen og Thyra Jørgine født Rasmussen-Aagaard af Odensevej
1912, 1607, 2107, Oluf Svend Olsen, 3 uger, søn af banevogter Lars Peder Olsen og Ingeborg Louise Frederikke født Jørgensen, af Banevogterhuset paa Sørup Mark
1912, 0308, 0708, Knud Verner Hansen, 2 uger, søn af tømrer Christen Hansen og Lydia Marie Eleonora Kirstine født Poulsen, af Belvedere. Født dersteds
1912, 0510, 0910, Hans Hansen, enkemand, 91, Pasopvej 4. Født i Gudme. Søn af skrædder og husmand Hans Hansen og Kirsten Jensdatter. Stine født Hansdatter
1912, 2911, 0312, Hans Madsen Nielsen, enkemand, 77, Pasopvej 2. Født i Lindelse. Søn af Karen Hansdatter og Niels Rasmussen. Elisabeth født Hansen
1913, 0905, 1505, Theodor Henrik Christensen, gift og montør, 42, Ny Pasop 18. Født paa Bagterp Hede, St. Hans Sogn i Hjørring. Søn af Mariane Kristensen. Jensine Marie Christensen født Christiansen
1913, 1405, 1805, Hans Hansen, 19 dage, søn af smed Hans Rasmussen Hansen og Karen Margrethe født Hansen, Ny Pasop 2 B. Født sammesteds
1913, 1106, 1506, Henning Frode Henningsen, 3½, søn af arbejdsmand Carl Peter Henningsen og Sophia født Nielsen, Gl. Pasop, St. Jørgens Sogn. Født i København, St. Lucas Sogn
1913, 2907, 0308, Børge Laurentius Schiøtt Christiansen, 2¾, søn af opvarter Christian Schiøtt Christiansen og Karen Sofie Alberta Schiøtt Christiansen født Nielsen, af Ny Pasop 14. Født sammesteds
1913, 0108, 0708, Christen Nielsen Lund, enkemand, 88, Faaborgvej 47. Født i Skaarup. Søn af arbejdsmand Niels Lund og Maren Eggertsdatter. Karen Lund født Hansen
1913, 2608, 0409, Jens Larsen Steffensen, [enkemand og forhenværende husmand, 79, i Gudbjerg, boede Odensevej. Søn af husmand Steffen Hansen og Kirsten Jensdatter af Gudbjerg. Kirsten Larsen
1913, 0109, 0309, Christian Valdemar Peter Lundsgaard, 3 dage, søn af former Carl Emil Frederik Lundsgaard og Karen Marie Rasmine født Andersen, af Pasopvej 22. Født sammesteds
1913, 1709, 2109, Aage Hjorth Hansen, 16 dage, søn af arbejdsmand Karl Peter Kristian Hansen og Kristine Marie født Rasmussen, af Ny Pasop 4. Født sammesteds
1913, 0412, 1012, Hans Hulgaard, gift, 46, Hulgaarden. Født i Sørup Sogn. Søn af afdøde gaardejer Niels Hansen og Ane Kirstine født Hansen. Karen Marie født Holm
1914, 0101, 0801, Niels Pilegaard Nielsen, petroleumshandler, 53, i Sørup. Født i Bregninge Sogn paa Taasinge. Søn af skibsfører Hans Nielsen og Anne Marie født Rasmussen af Sørup
1914, 0202, 0802, Otto Frederik Pedersen, 3¾, søn af væver Jacob Pedersen og Ane født Hansen af Ny Pasop 19
1914, 0403, 0803, Kai Frimann Larsen, 10 maaneder, søn af arbejdsmand Lars Christian Larsen og Laurine Marie Sofie Frederikke født Jensen af Rødskebølle. Født dersteds
1914, 3003, 0504, Poul Carlo Nielsen, 5, søn af arbejdsmand Carl Julius Nielsen og Petrine Kirstine Nielsen født Jensen af Ryttervej. Født i Skovsbo, Egense Sogn
1914, 2604, 0105, Henrik Ludvig Hansen, gift og maskinsmed, 63, boende Faaborgvej 9. Født i Stenstrup. Søn af landpost Hans Andersen og Anne Elisabeth født Jensen. Maren Pedersen
1914, 2405, 2905, Hans Larsen, enkemand og gaardmand, 48, i Rødskebølle. Født i Birkum Fraugde Sogn. Søn af husmand Rasmus Larsen og Ane Marie født Pedersen. Maren Larsen født Larsen
1914, 0206, 0806, Jørgen Nielsen, gift og arbejdsmand, 64, Faaborgvej 18. Født i Dreslette. Søn af husmand Niels Madsen og Ane Marie Pedersdatter. Johanne Andrea Mathilde født Nielsen
1914, 1206, 1806, Rasmus Peder Rasmussen, gift, 41, Pasop 9. Født i Bjerreby. Søn af slagter Peder Rasmussen og Caroline Rasmussen. Martha Marie Rasmussen født Sørensen
1914, 1306, 1806, Lars Pedersen, gift og husejer, 70, Faaborgvej 7. Født i Hundstrup. Søn af Maren Jensen. Maren Pedersen født Larsen
1914, 2206, 2706, Niels Hansen, aftægtsgaardmand, og gift, 95, af Sørup. Født i Sørup. Søn af gaardmand Hans Rasmussen (kalder Hans Eriksen) og Anne Nielsdatter. Ane Kirstine Hansen født Børgesen
1914, 2109, 2709, Hans Jørgen Hansen, fraskilt og møllersvend, 44, paa Kristiansmølle, Mølmarksvej. Født i Pasop. Søn af tømrer Peder Hansen og Marie Kirstine Hansen født Jørgensen
1914, 2609, -, Frederik Christian Rasmussen, gift og forhenværende gaardfæster, 80, Store Viby paa Hindsholm. Født i Store Viby. Søn af gaardfæster Rasmus Frederiksen og Sine. Maren Rasmussen født Jensen
1914, 2610, 0111, Niels Christoffersen, gift og arbejdsmand, 57, Ny Pasop 12. Født i Høje, Lunde Sogn. Søn af skomager Christoffer Mortensen og Karen Kirstine. Camilla Christiane Christoffersen født Frederiksen
1915, 0202, 0802, Henrik Hansen, gift og aftægtsgaardmand, 85, Rødskebølle. Født i Sørup. Søn af gaardmand Hans Rasmussen Rytter af Ryttergaarden og Anne Cathrine Henriksdatter. Karen Kirstine født Madsen
1915, 2402, 0203, Anders Ottosen, gift, 66, af Faaborgvej 21. Født i Herrested. Søn af husmand Otto Pedersen og Karen Rasmussen. Maren født Nielsen
1915, 2403, 2803, Dødfødt dreng, søn af barber Laurits Christian Jørgensen og Mathilde Caroline Christine født Simonsen af Belvedere
1915, 1404, 1804, Aksel Hansen, 7 uger, søn af smed Hans Rasmussen Hansen og Karen Margrethe født Hansen, af Ny Pasop 2b. Født dersteds
1915, 1504, 1804, Oscar Verner Hansen, 4 maaneder, søn af arbejdsmand Christen Marius Hansen og Agnes Jensine født Andersen, af Ny Pasop 3. Født dersteds
1915, 0605, 1305, Aksel Sophus Jensen, 17, søn af murer Morten Jensen og Sofie født Henriksen, af Sørup. Født i Sørup
1915, 1705, 2305, Dødfødt dreng, søn af gaardskarl Hans Jensen Hansen og Jensine Kirstine Margrethe født Nielsen, af Ny Pasop (Eskildhus)
1915, 1606, 2006, Marius Andreas Sophus Ottesen, gift og forhenværende forvalter, 84, paa Tranekær. Født i Skebjerg. Søn af magasinforvalter Hans Ottesen og Anne Sofie født Kroll Oldenbjerggaard Tullebølle Sogn. Emily Charlotte Ottosen født Dam
1915, 0407, 1107, Villy Martinus Edelbert Jensen, 6 uger, søn af arbejdsmand Lars Ovel Jensen og Mathilde født Larsen af Sørup. Født dersteds
1915, 1709, 2309, Valdemar Ferdinand Andreas Kjær, fraskilt og murer, 64, Hannelund. Født i Svendborg. Søn af murermester Jens Christian Kjær og Marie Kristine født Rask. Fraskilt fra Augusta Vilhelmine Jacobine født Lange, Jærnbanevej St. Jørgens
1915, 2509, 0110, Jens Christian Larsen, gift og snedker, 34, af Belvedere. Født i Gudbjerg Sogn. Søn af bødker Jørgen Larsen og Ane Marie født Pedersen af Mullerup. Anne Johanne Marie Caroline født Nielsen
1916, 1502, 2002, Udøbt dreng, 1 maaned, søn af Carl Christian Krüger og Augusta Thora født Hansen, af Faaborgvej 14. Født dersteds
1916, 2403, 0204, Aage Christian Larsen (Larsson), 2½, søn af tjenestepige Anna Lovise Larsson og tjenestekarl Peter Christian Sørensen. Født paa Fødselsstiftelsen i Aarhus. I pleje hos mormoderen Marie Larsson i Sørup, enke efter arbejdsmand Svend Oluf Larsson
1916, 0505, 1005, Aage Verner Rasmussen, 3, søn af maskinarbejder Hans Jørgen Rasmussen og Ane Marie født Nielsen. Født i Sørup
1916, 0605, 1305, Christian Pedersen, fattighuslem, forhenværende arbejdsmand og enkemand, 55, paa Sørup Hannelund. Født i Bredsten Sogn, Søn af husmand, smed Peder Jørgensen og Mette Marie født Olesen. Karen Christine Pedersen
1916, 2108, 2408, Svend Aage Moses, 15 dage, søn af slagter Josef Andreas Moses og Camilla født Jensen, af Faaborgvej 37. Født dersteds
1916, 0409, 0509, Dødfødt dreng, søn af slagter Oscar Erik Ulrik Carl Grouleff og Jensine født Jensen, af Faaborgvej 16. Født sammesteds
1916, 0112, 0712, Jens Christian Carlsen, arbejdsmand, 42, boende Odensevej. Født Vester Aaby. Søn af arbejdsmand Lars Carlsen og Maren født Rasmussen. Maren Christine født Larsen
1917, 2001, 2701, Søren Pedersen, stationsmester, 73, Sørup Station. Født i Nølev i Jylland. Søn af gaardmand Peder Pedersen og Anna Raphaelsdatter. Anna Eline født Petersen
1917, 2301, 2801, Niels Schmidt Nielsen, forhenværende sadelmager, 63, Ny Pasop 17. Født i Fredericia. Søn af enke Ane Marie Schmidt født Nielsen. Marie Elisabeth født Thomsen
1917, 0602, 1202, Hans Mortensen, alderdomsforsørget, fhv. husmand og enkemand, 91, paa Fattiggaarden Hannelund. Født i Vindinge. Søn af husmand Morten Hansen og Ane Pedersdatter. Karen Tønnesen
1917, 1802, 2202, Rasmus Nielsen, fhv. boelsmand og enkemand, 79, boende hos maler Christiansen, Bettysminde, Odensevej, Rødskebølle. Søn af indsidder Niels Hansen og Sidsel Hansdatter. Maren født Jensen
1917, 0803, 1503, Oluf Frederik Rasmussen, matros, 34, Fattiggaarden Hannelund. Født i St. Jørgens Sogn. Søn af fisker Knud Rasmussen og Sofie Louise født Larsen
1917, 0903, 1303, Tage Ejgil Albers Pedersen, 9 maaneder, søn af købmand (grosserer) Peder Marius Pedersen og Emma Josephine født Jørgensen, boende hos forældrene Pasop 1
1917, 2303, 2503, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Marius Poulsen og Laura Andresine født Larsen, Ny Pasop 20 kælderen
1917, 2404, 2904, Niels Jensen Larsen, fhv. husmand, 73, boede hos sin datter enke Maren Christine Carlsen født Larsen, Odensevej. Ane Marie Frederiksen
1917, 0105, 0705, Jens Rasmussen, arbejdsmand og husejer, 663, Pasop 10. Født i Egebjerg i Kirkeby Sogn. Søn af væver Rasmus Jensen og Johanne Hansdatter. Mathilde Boline født Nielsen
1917, 0205, 0705, Jens Peter Jørgensen, 1¾, søn af tjenestepige Hilde Hansen i Dongs Høirup. Født i Svendborg. I pleje hos lagerarbejder Christian Christensen og Johanne født Spitzmaul, Belvedere 3
1917, 2605, 3005, Kai Ebbe Rasmussen, 6 uger, søn af ølkusk Nicolaj Peter Rasmussen og Betty Camilla Hansen, af Faaborgvej 7
1917, 1107, 1707, Anders Christensen, aftægtsmand og enkemand, 87, Sørup Mark. Født i Øster Skerninge. Søn af husmand Christen Pedersen og Kirsten Nielsdatter. Anne Dorthea født Madsen
1917, 1907, 2307, Rasmus Christoffersen, husmand, 72, Belvedere. Født i Egense. Søn af indsidder Christoffer Hansen og Anne Kirstine Jeppesdatter. Anne Johanne født Jensen
1917, 3107, 0508, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Alfred Marius Christensen og Ingeborg Augusta Hvidt, af Faaborgvej 2
1917, 1610, 2010, Hans Jørgen Ferdinand Larsen, arbejdsmand og enkemand, 52, Faaborgvej 22. Født i Faaborg. Søn af høker Niels Møller Larsen og Maren Sofie Jørgensen. Mette Marie Hedevig Kreiberg
1917, 2511, 0212, Hans Frederik Johan Skjellerup, uldhandler, 56, Ny Pasop 2. Født i Gislev Sogn. Søn af skovfoged Hans Skjellerup og Kirsten. Fraskilt fra Hansine Hansen
1918, 2201, 2701, Ejner Vilhelm Schiødt Christiansen, 18, Ny Pasop 14, 1. sal. Født i Svendborg Nicolaj Sogn. Søn af lejetjener Christian Schiødt Christiansen
1918, 2701, 0302, Dødfødt dreng, søn af snedker Hans Peder Jensen og Anna Marie født Carlsen, Faaborgvej 33
1918, 1203, 1603, Povl Johansen, gaardejer, 72, i Sørup Sogn. Født i Lunde Sogn. Søn af gaardejer Johannes Poulsen og Kirsten Jensen. Marie født Frederiksen
1918, 0804, 1404, Søren Madsen, arbejdsmand, 76, i Sørup. Født i Egense. Søn af forpagter Mads Rasmussen og Marie Sørensen. Maren Nielsdatter
1918, 1705, 2205, Peter Henriksen, arbejdsmand, 81, Gl. Pasop 21. Født i Vindinge Sogn. Søn af gdr. Henrik Rasmussen og Johanne Larsdatter. Kirsten Drejer
1918, 3005, 0506, Hans Peter Hulgaard, købmand, 43, i Kværndrup. Født i Sørup. Søn af boelsmand Christen Hulgaard og Johanne Marie født Hansen. Karen født Jensen
1918, 0611, 1011, Carl Christian Pedersen Bonnesen, tjenestekarl, 25, paa Ballinggaard ved Ringe. Født i Egense. Søn af forsøgsleder Jacob Pedersen Bonnesen og Anne Madsen, Vestmanhuset
1918, 2708, 3108, Hans Jessen Gregersen, fuldmægtig paa Langes Jernstøberi i Svendborg, 63, Belvedere 4. Født i Brindtofte paa Falster. Søn af Gregers Gregersen og Henriette født Jessen. Nielsine født Svendsen
1918, 1211, 1911, Svend Aage Rasmussen, 2,  søn af gaardejer Karl Valdemar Laurits Rasmussen og Kathrine Kristiansen i Rødskebølle. Født i Stenstrup
1918, 1311, 1711, Ejvind Knud Martens Clausen, 6, søn af pudser Niels Peter Clausen og Anne Marie født Martens, Apothekervej 3. Født dersteds
1918, 1411, 2111, Rasmus Johannes Nielsen, stationsarbejder, 24, i Odense. Født i Hundstrup. Søn af cementstøber Niels Nielsen og Hansine født Rasmussen af Ny Pasop
1918, 2411, 0112, Søren Henriksen, maskinarbejder, 35, Faaborgvej 45. Født i Eising Sogn. Søn af indsidder Niels Christian Henriksen og Ane Margrethe Jensen. Anne Lovise Pedersen
1918, 1112, 1512, Mikkel Nielsen, arbejdsmand og fhv. husmand, 74, Faaborgvej 7. Født i Lundby Taasing. Søn af gaardfæster Niels Mikkelsen og Ane Hansen. Maren Hansen
1918, 2312, 2912, Jes Henriksen Clausen, tjenestekarl og rekrut, 20, Centralkasernen i Næstved. Født i Sørup Sogn. Søn af husmand Frederik Henrik Clausen og Jensine Marie Jensen
1919, 0502, 1302, Hans Thorvald Rasmussen, fhv. lærer, 33, i Bregninge paa Ærø, nu mumnus paa Middelfart Sindssygeanstalt. Sødt i Sørup Sogn. Søn af boelsmand Martin Rasmussen og Ane Marie Caroline Hansen
1919, 1402, 2002, Ingvard Rasmus Laurits Nielsen, 12, søn af vandværksmester Kristoffer Nielsen og Hanne Margrethe Albertine født Larsen, Pasopvej
1919, 2802, 0603, Ole Hansen, fhv. gaardmand og enkemand, 81, i Sørup By og Sogn. Født i Tordensgaarden. Søn af gaardejer Hans Larsen og Inger Kirstine Hansdatter. Marie Cathrine Christensdatter
1919, 2802, 0603, Udøbt dreng, 5 timer, søn af arbejdsmand Christen Hermann Jacobsen og Anne Margrethe født Jensen. Rødskebølle
1919, 2102, 2702, Peter Larsen, fhv. gaardejer og enkemand, 76, Belvedere. Født i Tved. Søn af husmand Lars Nielsen og Christiane Rasmusdatter. Karen født Jensen
1919, 2103, 2603, Niels Christen Pedersen, arbejdsmand, 80, Rødskebølle. Født i Stenstrup. Søn af postkører Peter Christensen. Petrine Pedersen
1919, 0804, 1504, Hans Nielsen, fhv. petroleumshandler og enkemand, 62, Odensevej. Født i Teglhuse Taasing. Søn af skipper Hans Nielsen Pilegaard. Anne Marie Nicoline født Nielsen
1919, 0205, 0805, Hans Peder Nielsen, arbejdsmand, 63, Thinggaardsvej. Født i Svendborg. Søn af daglejer Mads Nielsen og Mariane Nielsen født Hansen. Gerda Nielsen født Hansen
1919, 2405, 3005, Hans Andreasen, husfæster, 77, i Rødskebøll. Født i Egense. Søn af Anne Margrethe Rasmusdatter og skriver paa Hvidkilde Andreas Eriksen. Marie Kirstine født Hansen
1919, 2206, 2906, Poul Christian Hansen, 1 maaned, søn af forpagter Carl Christian Hansen og Maren Dorthea Rasmussen, Rødskebølle (Uglebjerghuset)
1919, 1107, 1707, Niels Johan Andersen, forpagter, 52, Lehnshøj. Født i Ollerup Sogn Orte Mølle. Søn af møller Frederik Andersen og Christine Hansdatter. Maren Kirstine født Larsen
1919, 2607, 0108, Hans Christian Jørgen Laurits Nielsen Riise, former i Svendborg, 37, boede i Belvedere. Født i Sørup Sogn. Søn af husmand Mads Nielsen og Karoline født Nielsen
1919, 1411, 2311, Henning Mathias Bertramsen, 2 uger, søn af tobaksarbejder Christian Bertramsen og Augusta Christine født Sørensen. Apothekervej 4. Født der
1919, 0512, 1412, Christian Thorkild Knudsen, 12, søn af vognmand Rasmus Knudsen og Ane Marie født Andersen, Faaborgvej 26. Født der
1920, 2502, 0203, Lars Larsen, husmand, 57, Tordensgaarden. Født samme sted. Søn af husmand Rasmus Larsen og Ane Andersdatter. Karentine Christine født Christensen
1920, 2803, 0104, Frederik Hansen, tømrer, 71, Faaborgvej 18. Født i Sørup Sogn. Søn af væver Hans Christian Frederiksen og Anne Kirstine Hansen i Belvedere. Marie Kirstine født Nielsen
1920, 0305, 0805, Alfred Peder Juul, 16, søn af gaardejer Peder Nielsen Juul og Ane Marie Pedersen, Faaborg Landevej. Født samme sted
1920, 2304, 3004, Henrik Axel Møller, 24, Gl. Pasop 9. Født i Sørup. Søn af former Axel Viktor Møller og Rasmine Sofie født Jørgensen
1920, 3005, 0206, Arne Hansen, 2 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Peder Hansen og Pouline født Madsen. Pilegaardsvej 17. Født i Sørup
1920, 0206, 0606, Karl Heinrich Moses, 2 maaneder, søn af Karen Marie Larsen, Ny Pasop 1 og barnefader slagter Laurits Henrik Moses, Faaborgvej 51. Født i Ny Pasop
1920, 2506, 3006, Hans Vilhelm Christiansen, fhv. smed, 67, Faaborgvej 3. Født i Højby. Søn af smed Christian Eriksen og Sidsel Eriksen. Anna dorthea Elisabeth født Christiansen
1920, 0207, 0807, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Niels Peter Jensen og Laurine Kristine født Eriksen, Apothekervej 5
1920, 0307, 0807, Hans Hansen, arbejdsmand, 55, Ny Pasop 8. Født i Øster Skerninge. Søn af husmand og væver Rasmus Hansen og Cecilie født Jensen. Maren Kirstine Sofie født Skov
1920, 2108, 2708, Mads Nielsen Madsen, husmand, 33, Rødskebølle. Født i Gudme. Søn af gaardmand Peder Madsen og Karen Kirstine født Hansen. Christine født Pedersen
1920, 1809, 2109, Bronu Christiansen, 3 maaneder, søn af former Carl Adolf Christiansen og Ane Katrine født Henriksen, af Faaborgvej 2. Født dersteds
1920, 2109, 2609, Poul Gerner Johansen, 3 uger, søn af maskinarbejder Niels Peter Johansen og Marie født Nielsen, af Apothekervej 4. Født dersteds
1920, 2209, 2709, Peter Madsen, rentier, 63, Thinggaardsvej 2. Født i Haundrup. Søn af gaardejer Mads Christensen og Karen Christensen. Stine født Pedersen
1920, 2810, 3110, udøbt dreng, 3 dage, søn af arbejdsmand Valdemar Otto Peter Andersen og Ane Hansine født Andersen Thuelund, Rødskebølle
1920, 2811, 0512, Helge Madsen, 3½ maaned, søn af Elna Elvira Eleonore Madsen, Faaborgvej. Født i Stenstrup
1920, 0312, 0912, Jens Peter Nielsen, gaardejer, 60, Eskegaarden. Født i Lunde Sogn. Søn af gaardejer Anders Nielsen og Dorthea født Madsen. Marie Kirstine født Andersen
1921, 1101, 1601, Hans Christian Andersen, fhv. væver og enkemand, 92, Fattighuset, Rødskebølle. Født i Hillerslev Sogn. Søn af væver Anders Knudsen og Katrine Kristensdatter. Ane Marie født Kristensen
1921, 0802, 1302, Claus Pedersen, musiker, 76, Rødskebølle. Født i Lunde Sogn. Søn af boelsmand Peder Rasmussen og Karen født Knudsdatter. Anne Sørine Bertine født Hansen
1921, 2003, 2503, Niels Vilhelm Nielsen, skomagermester og enkemand, 68, Vestergade 38 i Svendborg. Født i Korsør. Søn af skibstømrer Vilhelm Nielsen og Ane Cathrine. Rasmine født Hansen
1921, 2003, 2203, Karlo Villy Richard Thorkild Madsen, 2 dage, søn af fabrikarbejderske Edel Carla Hedevig Olsen, af Faaborgvej 27. Født der
1921, 1804, 2204, Otto Helmuth Hansen, 3, søn af maskinarbejder Hans Emil Hansen og Friede Bertha født Schwank, Faaborgvej 38. Født der
1921, 2505, 2905, Anders Madsen, 1 uge, søn af arbejdsmand Lars Madsen og Rasmine Christine født Hansen, af Rødskebølle. Født der
1921, 2705, 0106, Anders Jørgen Nielsen (kaldet Thuesen), fhv. husfæster i Vaarø og enkemand, 79, bopæl Hannelund. Født paa Birkholm, Dreiø Sogn. Søn af boelsmand Niels Rasmussen og Karen født Hansen. Boel født Larsen
1921, 1106, 1606, Niels Rasmussen, fodermester, 61, paa Kølleskovgaard. Født i Steenstrup. Søn af indsidder Rasmus Hansen og Maren født Henriksen
1921, 1206, 1606, Hans Reinhold Jensen, hjulmand, 65, Svendborg. Født i Gudbjerg Sogn. Søn af husmand Jens Jørgensen og Sidsel Rasmusdatter. Marie Elisabeth Jensen
1921, 2607, 3107, Frederik Hansen, gartnersvend, 25, Belvedere. Født i Sørup Sogn. Søn af gartner Hans Christian Thomsen Hansen og Trine Marie født Rasmussen, Belvedere
1921, 2309, 2809, Hans Nielsen Eriksen, kusk, 69, Faaborgvej 36. Født i Øster Skerninge. Søn af gaardejer Erik Nielsen og Maren født Hansen, Sørup By
1921, 2609, 0210, Hans Rasmussen, 67, Hannelund. Født i Egense. Søn af indsidder Rasmus Jensen og Laurine Jensine Jensen
1921, 3110, 0611, Aage Poulsen, 1 dag, søn af tjenestepige Agnes Kristine Poulsen, Lehnshøj og forkarl Karl Kristian Pedersen, af Avnslev. Født paa Lehnshøj
1921, 0511, 1011, Friderich Valdemar Jørgensen, forhenværende snedkermester og enkemand, 79, Gl. Pasop 8. Født i Rødby. Søn af tømmermand Zacharias Jørgensen og Karen Marie født Pedersen. Marie født Flor
1912, 2702, 403, Maren Andersen født Christensen, 81, Faaborgvej 26. Født i Belvedere. Datter af husmand Christen Nielsen og Anne Marie Sievertsdatter. Fyrbøder Rasmus Andersen
1912, 1503, 2003, Jenny Valborg Rasmussen, 4½, datter af afdøde drejer Jens Rasmussen og Mathilde Mariane født Christiansen, af Faaborgvej 3. Født sammesteds
1912, 1304, 1904, Karen Marie Larsen, fhv. kammerjomfru paa Egeskov, 60, boede Kølleskovgaard. Født i Paarup Sogn. Datter af husejer Lars Hansen og Laurine født Pedersdatter
1912, 2505, 0206, Andrea Kirstine Margrethe Knudsen født Petersen, enke, 66, født i Hals. Datter af Johanne Marie Hansdatter og barnefader Peder Christian Madsen. Skrædder Knud Christian Olsen Knudsen af Randers
1912, 1406, 2006, Mette Kirstine Rasmussen født Hansen, 46, Tordensgaarden. Født i Ollerup. Datter af gaardmand Jørgen Hansen Sloth og Maren født Hansen. Gaardejer Erik Rasmussen
1912, 0107, 0507, Anne Dorthea Christensen født Madsen, 67, Sørup Mark. Født i Fiskop, Egense Sogn. Datter af husmand og murer Mads Nielsen og Maren Hansdatter. Boelsmand Anders Christensen
1912, 3110, 0611, Karen Larsen født Jensen, 56, af Belvedere. Født i Heldager, Tved Sogn. Datter af Johan Jensen og Marie. Husejer Peder Larsen
1912, 0511, 0911, Meta Margrethe Hansen, 9½, datter af montør Hans Carl Olsen Hansen og Else Marie født Knudsen, af Thinggaard. Født i Ny Pasop 2a
1912, 2411, 0112, Dagmar Henriette Rasmussen Møller, 14, datter af smed Johan Christian Rasmussen Møller og Anne Kirstine født Hansen, af Faaborgvej. Født dersteds
1912, 1312, 1612, Kirstine Dombernowsky født Andersen, 44, af Faaborgvej 1a, stuen. Født i Truelstrup, Daastrup Sogn paa Sjælland. Datter af husmand Peder Andersen og Ane Nielsdatter. Værkfører Peder Edvard Dombernowsky
1912, 1512, 1912, Ane Marie Nicoline Pilegaard Nielsen født Nielsen, 55, af Odensevej. Født i Espe. Datter af husmand og murer Niels Ditlevsen og Maren. Petroleumshandler Hans Nielsen
1912, 0912, 1512, Karen Christine Pedersen født Hansen, 38, Gl. Pasop 9. Født i Uggerløse, Ondløse Sogn. Datter af husmand Niels Hansen, af Ondløse. Smed Kristian Pedersen
1913, 1201, 1601, Esther Elvira Johansen, 9 maaneder, datter af maskinarbejder Niels Peter Johansen og Marie født Nielsen, af Ny Pasop 1. Født dersteds
1913, 0202, 0702, Sidsel Eriksen født Frederiksen, enke, 84, Faaborgvej 3. Født i Nørre Søby. Datter af husmand Frederik Erik Pedersen og Birthe født Pedersdatter. Smed Christian Eriksen af Højby
1913, 0302, 1002, Hansine Henriette Christensen født Winther, enke, 82, Sørup. Født i Rudkjøbing. Datter af købmand Thorkild Peter Winther og Hanne Kristiane født Krøjer. Fhv. lærer Mads Christensen i Rudkøbing
1913, 1406, 1806, Martha Vanner født Jensen, enke, 81, Marievej 1. Født i Magleby paa Langeland. Datter af arbejdsmand Jens Pedersen og Anna Cathrine. Kurvemager Jacob Frandsen Vanner
1913, 2402, 2802, Mathilde Christina Hansen født Olsen, 68
1913, 0910, 1610, Anne Marie født Madsdatter, enke, 88, af Sørup. Født i Ulbølle. Datter af smed Mads Andersen og Anne Katrine Nielsdatter. Smed Hans Mortensen
1913, 1410, 2110, Adrine Christine Fløytrup, rentenyderske, 62, Faaborgvej 33. Født paa Sølyst. Datter af skovrider Hans Henrik Fløytrup og Marie Elisabeth født Carre
1913, 0911, 1711, Marie Olsen født Nielsen, enke, 79, Rødskebølle. Født i Vester Skerninge. Datter af husmand Niels Nielsen og Maren Nielsen. Husmand Hans Peter Olsen
1913, 2611, 3011, Ane Jessine Christensen født Jessen, 34, af Sørup. Født i Nordby paa Fanø. Datter af styrmand Niels Jessen og Mette født Christensen. Arbejdsmand Jens Chr. Christensen
1913, 2610, 3010, Marie Andrea Frederiksen, 28, Faaborgvej 29. Født i Faaborg. Datter af købmand Carl Frederiksen og Anna født Lund, af Svendborg
1913, 2012, 2612, Verona Christiansen, 4½, datter af former Carl Adolf Christiansen og Ane Cathrine født Henriksen, af Faaborgvej 24. Født i Svendborg
1914, 0301, 1101, Petrine Kirstine Nielsen født Nielsen, 35, Ryttervej. Født i Hvorslund Sogn. Datter af husmand Lars Jensen og Mariane født Pedersen. Arbejdsmand Carl Julius Nielsen
1914, 2701, 0102, Kirsten Seltz født Mathiasdatter, enke, 84, Faaborgvej 23. Født i Ullerslev Sogn. Datter af arbejdsmand Mattis Nielsen og Anne Cathrine Larsdatter. Arbejdsmand Johan Daniel Selz af Kogtved, St. Jørgens Sogn
1914, 2102, 0103, Johanne Marie Nielsen født Nielsen, enke, 73, hos sin datter i Rødskebølle. Født i Galbjerg, Gudme Sogn. Datter af sognefoged Nielsen og Inger Marie, af Guldbjerg
1914, 1203, 1603, Inger Margrethe Hansen, 5 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Henrik Hansen og Margrethe født Sørensen, Faaborgvej 28. Født i Kogtved, St. Jørgens sogn
1914, 2703, 0204, Ane Elisabeth Nielsen født Nielsen, enke, 71, Faaborgvej 10. Født i Trustrup, Ølst Sogn. Datter af indsidder Niels Henriksen og Mette Pedersdatter. Arbejdsmand Jørgen Nielsen, i Randers
1914, 1004, 1704, Marie Rasmussen født Svendsen, enke, 73, Sørup. Født i Bjerreby. Datter af Ane Svendsdatter, Bjerreby Hospital. Arbejdsmand Poul Rasmussen, Rødskebølle
1914, 1705, 2105, Dødfødt pige, datter af gørtler Evald Leander Nielsen og Astrid Sofie Karoline født Rasmussen, af Belvedere
1914, 1206, 1806, Dorthea Pedersen født Christoffersen, enke, 63, Søgaardsvej 17. Født i Sørup. Datter af husfæster Christoffer Andersen og Ane Marie Nielsen, af Belvedere. Husfæster Mads David Pedersen af Belvedere
1914, 1007, 1607, Anna Marie Brandt født Petersen, 40, Gl. Pasop 23. Født i Hallindskov. Datter af forpagter Hans Christian Pedersen og Henriette født Rasmussen, af Vester Skerninge. Tømmermester Niels Hansen Brandt
1914, 2708, 3008, Lilly Elvira Riget, 3 maaneder, datter af smed Rasmus Reinholdt Riget og Hansine født Jensen, af Ny Pasop 19. Født dersteds
1914, 2408, 3008, Viola Petra Petersen, 2 maaneder, datter af arbejderske Karla Marie Petersen, Ny Pasop 19. Født sammesteds
1914, 2809, 0410, Ane Margrethe Jensen, enke, 76, boende Faaborgvej 16. Født i Svindinge. Købmand Rasmus Jensen, Bagergade i Svendborg
1914, 1912, 2612, Lubine Laurine Clausen, 11, datter af husejer og arbejdsmand Frederik Henriksen Clausen og Jensine Marie født Jensen, af Sørup. Født dersteds
1915, 0302, 1002, Gusta Løve, legatnyderske, 76, Møllergade 57, Svendborg Frue Sogn. Født i Rudkøbing. Datter af skipper Rasmus Løve og Maren Balieu
1915, 0602, 1102, Rasmine Hansen født Christensen, enke, 69, Faaborgvej 32. Født i Kværndrup. Datter af gaardfæster Christen Hansen og Bartholette Dorthea Henriksdatter. Kedelsmed Hans Christian Hansen
1915, 1302, 1702, Edith Kirstine Sørensen, 5 maaneder, datter af syerske Jenny Petersen Ploug, Faaborgvej 24. Født i Egebjerg, Kirkeby Sogn
1915, 1402, 2102, Poulinda Sofie Theilada, 10 maaneder, datter af Marie Kristine Pedersen Theilade og Ejner Jørgensen, Sørup Sogn. Født sammesteds
1915, 1502, 2102, Maren Sørensen født Mejlstrup, enke, 75, boede i Svendborg Frue Sogn (Porthusvej 7). Født i Vandel. Boelsmand Thomas Sørensen
1915, 0703, 1503, Maren Dorthea Eriksen født Rasmussen, enke, 45, af Rødskebølle. Født i Brændeskov, Gudbjerg Sogn. Datter af Marie Nielsen og ungkarl Mads Rasmussen. Arbejdsmand Carl Eriksen
1915, 0404, 0804, Emma Vibeke Albers Pedersen, 8 maaneder, datter af fuldmægtig Peter Marius Pedersen og Emma Josefine født Jørgensen, Gl. Pasop 1. Født sammesteds
1915, 1504, 2004, Marie Kirstine Jacobsen født Hansen, enke, 79, Brogade 8. Født i Svendborg. Datter af boelsmand Hans Steffensen og Johanne Steffensen, af Græsholmene. Vævermester Hans Jørgen Jacobsen
1915, 1705, 2405, Anna Marie Karoline født Bech, væverske, 53, Ny Pasop 4. Født i Højer i Sønderjylland. Arbejdsmand Jens Christian Andersen
1915, 2807, 0108, Maren Pedersen født Larsen, enke, 74, boende Nørreskov, Landet Sogn. Født i Lundby, Landet. Datter af husfæster Lars Rasmussen og Margrethe Larsdatter. Arbejdsmand Lars Pedersen, af Faaborgvej 7
1915, 2511, 2811, Polly Frederikke Nielsine Bødtker Laustsen, 7 maaneder, datter af savskærer Laurits Laustsen og Edel Sofie Kirstine født Andersen, af Faaborgvej 43. Født dersteds
1915, 2911, 0512, Maren Nielsen født Rasmussen, enke, 73, boende i Ravnemosehuset. Født paa Birkholm. Datter af fisker Rasmus Nielsen og Anne. Arbejdsmand Jørgen Nielsen
1915, 0212, 0812, Anne Marie Jørgensen født Andersdatter, enke, 82, boende paa Hellegaarden. Født i Skovsbo, Egense Sogn. Datter af husmand Anders Holm og Sofie. Gaardmand Rasmus Jørgensen
1915, 0612, 1212, Maren Kirstine Kolding født Andersen, enke, 63, boende Hannelund. Datter af indsidder Anders Madsen, Kølleskov Fattighus. Landinspektør Kolding
1915, 1512, 1912, Dødfødt pige, datter af kludekræmmer Rasmus Rasmussen og Maren Pouline født Rasmussen, Sørup
1915, 2712, 02011916, Mathilde Kirstine Bünger født Hansen, 59, Faaborgvej 53. Født i Odense. Datter af snedker Hans Hansen og Maren Katrine Hansen. Bagermester Niels Frederik Bünger
1916, 0803, 1203, Martine Hansen født Jensen, enke, 74, Gl. Pasop 7. Født i Lindelse. Datter af boelsmand Jens Hansen og Ane Margrethe Madsen. Savskærer Hans Christian Hansen, af Hesselager
1916, 2503, 0204, Ane Margrethe Jensen født Hansen, 72, Faaborgvej 37. Født i Sørup. Datter af gaardmand Hans Jensen og Bodil Marie født Jacobsdatter. Tømrer Søren Jensen
1916, 3003, 0604, Anna Kirstine Christiansen, 5, datter af smed Rasmus Elkjær Christiansen og Johanne Marie født Hansen, af Apothekervej 11. Født i Sørup
1916, 2504, 0105, Ane Margrethe Offersen født Hansen, 48, Rødskebølle. Født i Bobjerg, Lunde Sogn. Datter af Ane Marie Hansen. Husmand Mads Offersen
1916, 2005, 2605, Anne Marie Hansen født Rasmussen, enke, 80, Belvedere. Født i Marslev. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen og Ane Marie Knudsdatter. Gaardmand senere arbejdsmand Rasmus Hansen
1916, 2306, 2906, Caroline Christensen født Rasmussen, enke, 77, Rødskebølle. Født i Kogtved. Datter af husmand Rasmus Mikkelsen og Bodil Larsdatter, St. Jørgens Sogn. Træskomand Rasmus Christensen
1916, 0707, 1207, Ane Marie Rasmussen født Nielsen, 43, Sørup. Født i Ulbølle. Datter af husmand Lars Nielsen og Anne Marie født Hansen. Maskinarbejder Hans Jørgen Rasmussen
1916, 0508, 1308, Agnes Hansen, 15, datter af arbejdsmand Andreas Hansen og afdøde Jørgine Nicoline født Jensen, Ny Pasop 2. Født i Skovballe, Bjerreby Sogn
1916, 0808, 1108, Andrea Madsen født Nielsen, 46, Rødskebølle. Født Bregninge Sogn, Taasinge. Datter af skibstømrer Niels Eriksen og Bodil Eriksen. Sømand Laurits Madsen
1916, 0309, 0509, Gertrud Hansine Bekker, 3 dage, datter af tjenestepige Ida Frederikke Nielsine Bekker, af Rødskebølle
1916, 1710, 2210, Jensine Planik, 9 maaneder, datter af tjenestepige Julie Planik, Rødskebølle. Født i Kirkeby. I pleje hos husmand Jens Petersen, Rødskebølle
1916, 2412, 3012, Johanne Marie Madsen født Larsen, enke, 83, boende hos sin svigersøn agent Jacob Bonnesen, Sørup. Født i Lunde Sogn. Datter af husmand Lars Hansen og Johanne Sohnesdatter. Husfæster Rasmus Madsen
1916, 2512, 3112, Maren Mortensen født Hansen, enke, 77, boende hos en sin søn postbud Mortensen, Apothekervej 1. Født i Drejø Sogn. Datter af gaardmand Hans Hansen og Maren. Postfører Hans Mortensen af Skarø
1917, 0501, 1101, Ane Kirstine Rasmussen født Andersdatter, enke, 83, boende hos sin søn Rasmus Rasmussen, Kølleskov. Født i Stenstrup. Maltgører Frits Rasmussen af Øster Skerninge
1917, 1701, 2101, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Carl Emilius Fyrsterling og Bothilde født Olsen, af Faaborgvej
1917, 0904, 1304, Maren Mouritzen født Andersen, 63, Rødskebølle. Født i Landet Sogn. Datter af boelsmand Anders Larsen og Karen født Kristoffersen. Husmand Anders Mouritzen
1917, 1706, 2106, Anna Susanne Rasmussen, forhenværende tyende, 81, boede Gl. Pasop 12. Født i Vester Skerninge. Datter af Maren Thomasdatter og barnefader Rasmus Peder Andersen, af Ulbølle
1917, 2606, 3006, Stine Nielsen født Rasmussen, 60, ’Qvinehøj’. Født i Gudbjerg Sogn. Datter af skovfoged Rasmus Larsen og Maren født Nielsen. Tømrer Hans Nielsen
1917, 0908, 1508, Ane Margrethe Hansen født Andersen, enke, 70, Belvedere. Født i Bregninge (Taasinge). Datter af Johanne Laursdatter. Arbejdsmand Niels Hansen
1917, 2308, 2608, Edith Lykke Christensen, 2 uger, datter af arbejdsmand Heirich Edvard Peter Christensen og Isabella Henriette født Weber, Faaborgvej 7
1917, 2608, 0209, Sidsel Nielsen født Pedersen, enke, 86, ’Hannelund’. Født i St. Jørgens Sogn. Datter af arbejdsmand Peder Jensen og Karen Hansdatter. Arbejdsmand Anders Nielsen
1917, 2209, 2709, Maren Clausen, 65, Faaborgvej 33. Født paa ’Qvinehøj’. Datter af indsidder Claus Pedersen og Margrethe født Rasmussen
1917, 2711, 0212, Rasmine Knudsen født Johansen, 83, Sørup. Født paa Thurø. Datter af tømrer Johan Mouritzen og Maren Hansdatter. Forhenværende ringer og husejer Hans Christian Knudsen
1917, 1012, 1612, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Hans Jensen Hansen og Jensine Kristine Margrethe født Nielsen, af Ny Pasop. Født dersteds
1918, 2803, 0104, Agnes Jensen, 3½ maaned, datter af tjenestepige Anne Elonora Petersen, Herluf Trolles 12, Svendborg. I pleje hos arbejdsmand Laurids Hansen, Faaborgvej 1
1918, 0706, 1306, Petra Kirstine Albertha Dreyer, 13, datter af Maren Sofie Dreier (nu gift med sadelmager Martin Hansen), Faaborgvej 21. Født i St. Jørgens Sogn
1918, 0106, 0506, Udøbt pige, 5 minutter, datter af Augusta Ingeborg Hvidt, Faaborgvej 2
1918, 1207, 1607, Ellen Annine Schlippe Steffensen, 5½, datter af portør August Sofus Marius Christen Schlippe Steffensen og Elne født Jensen, af Ny Pasop 2a. Født i Svendborg
1918, 0108, 0608, Thora Karen Kirstine Hansen født Christensen, 33, Klostergade 4, Faaborg. Født i Sørup. Datter af tømrermester Rasmus Christensen og Maren Kirstine Jensen, Qvinehøj. Lokomotivfører Axel Henrik Hansen
1918, 1409, 2009, Frida Thyra Petronelle Christensen, tjenestepige, 19, Belvedere. Født i Sørup. Datter af afdøde murer Hans Christensen og Maren Eline Christine født Christensen
1918, 2809, 0410, Ane Andersen født Hansen Lerche, enke, 78, Faaborgvej 19. Født i Bjernemark, Bregninge Sogn. Datter af skibstømrer Hans Hansen Lerche og Martine Hansdatter, Bregninge Sogn. Arbejdsmand Frits Andersen, Troense
1918, 2910, 0311, Martha Marie Nielsen, bogholderske, 24, i København Frederiksberg Allé 14. Født i København. Datter af støbemester Martinus Nielsen og Hansine født Hansen, Faaborgvej 29
1918, 0611, 1011, Anne Margrethe Petersen, tjenestepige, 19, Fruerstuevej 18, Svendborg. Født i Odense. Datter af væver Jacob Pedersen og Anne født Hansen, Ny Pasopvej 19
1918, 1311, 1711, Nanne Marie Rasmussen, syerske, 33, Thinggaardsvej 9. Født i Troense, Bregninge Sogn. Datter af sømand Adolf Rasmussen og Ane Marie født Christensen, København
1918, 1411, 2111, Johanne Marie Hansen født Jørgensdatter, enke, 93, Belvedere. Født i Vester Skerninge. Husmand Christen Hansen, Lunde
1918, 2111, 2711, Augusta Thora Krüger født Hansen, 28, Ny Pasop 2. Født i Herning. Datter af arbejdsmand Hans Hansen og Maren Hansen. Støberiarbejder Karl Kristian Krüger
1918, 3112, 01011919, Dødfødt pige, datter af smed Hans Rasmussen Hansen og Karen Margrethe født Hansen, Ny Pasop 3
1918, 3112, 07011919, Ane Kirstine Larsen født Hansen, enke, 86, Slæbæk. Født i Skaarup Sogn. Datter af gaardejer Hans Rasmussen og Inger Jørgensdatter. Husfader Niels Larsen, Rødskebølle
1919, 1802, 2502, Kathrine Margrethe Rasmussen født Christiansen, 30, Rødskebølle. Født i Hejls. Datter af gaardejer Hans Peter Christiansen og Mette Kirstine Smidt. Gaardejer Carl Valdemar Laurids Rasmussen
1919, 2202, 2702, Emma Matint.. Rautiane, husbestyrerinde, 38, i Assens. Født i Finland, Kongenkan.., Borgaa Stift. Datter af husmand M. Rautianen og Anne, Finland
1919, 0803, 0903, Dødfødt pige, datter af Karla Marie Pedersen, af Ny Pasop 19
1919, 1204, 1804, Marie Nielsine Hansen, 11, datter af murermester Peder Møller Hansen og Laura Rasmine Marie født Andersen, Apothekervej. Født i Sørup
1919, 1904, 2604, Alma Ingeborg Rasmussen, 1½, datter af gaardejer Karl Valdemar Laurits Rasmussen og Katrine Kristiansen, Rødskebølle. Født i Stenstrup
1919, 0305, 0705, Valborg Thomsen, 1¾, datter af elektricitetsbestyrer Erik Thomsen og Agnes Pedersen, Hvidkilde Elektricitetsværk, Ollerup Sogn. Født sammesteds
1919, 2605, 2905, Anna Gudrun Marie Rasmussen, 1, datter af arbejdsmand Simon Rasmussen og Hansine Marie født Olsen, Belvedere 2. Født samme sted
1919, 2604, 2904, Grete Lilian Veronika Lisewsky, 1 maaned, datter af Maria Vladislava Lisewsky, Odensevej 14. Født samme sted
1919, 1107, 1407, Dødfødt pige, datter af malersvend Axel Theodor Jensen og Mathilde Sørine Julie født Knudsen, Faaborgvej 27
1919, 1307, 1707, Mette Marie Hansdatter, 90, paa Hannelund. Født i Strandhuse, St. Jørgens Sogn. Datter af husmand Hans Christoffersen og Mette Kirstine Rasmusdatter, Pasop, St. Jørgens Sogn
1919, 1409, 2109, Thora Lubine Theilade Christensen, 8 maaneder, datter af arbejdsmand Karl Bernhard Kristensen og Marie Christence Pedersen Theilade, Faaborgvej 7
1919, 2709, 0210, Hansine Sørensen født Jensen, 62, Faaborgvej 6. Født i Sørup Sogn. Datter af arbejdsmand Jens Hansen og Kirsten Hansen. Landpostbud Peder Sørensen
1919, 1310, 1810, Bodil Mortensen født Hansen, 43, Apothekervej 1. Født paa Skarø. Datter af husmand Mads Hansen og Anne Katrine Christoffersen. Landpostbud Hans Mortensen
1919, 1811, 2311, Laura Rasmine Marie Møller Hansen født Andersen, 56, Skyttevej (v. Apothekervej). Født i Sønder Højrup. Datter af murermester Anders Nielsen og Sofie … Murermester Peder Møller Hansen
1919, 2111, 2711, Karen Jensen født Jørgensen, enke, 76, Rødskebølle. Født i Gudbjerg. Datter af arbejdsmand Anders Jørgensen og Anne Knudsdatter. Tømrer Lars Jensen
1919, 2512, 01011920, Johanne Kirstine Simonsen født Pedersen, enke, 83, Faaborgvej 55. Født i Skydebjerg Sogn. Datter af husmand Peder Thuesen og Christiane Dorothea Andersdatter. Stenhugger Jens Peter Simonsen
1920, 0601, 1301, Maren Kirstine Jørgine Knudsen født Jørgensen, 36, boede paa Hannelund hos sine forældre. Født i Herrested. Datter af bestyrer Rasmus Jørgensen og Karen Marie født Jørgensen. Fabrikarbejder Søren Knudsen, Skovhavevej i Tved
1920, 1001, 1301, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Alfred05us Christensen og Augusta Ingeborg With, af Faaborgvej 2
1920, 0703, 1403, Caroline Rise født Nielsen, enke, 66, af Belvedere. Født i Tved. Datter af skibstømrer Niels Larsen og Marie … Former Mads Nielsen (Rise)
1920, 2503, 0204, Marie Eriksen født Jensen, enke, 89, Tordensgaardene. Født i Helsinge Sogn. Datter af gaardejer Jens Madsen og Margrethe Larsdatter. Boelsmand Hans Eriksen
1920, 2703, 0104, Udøbt pige, 10 dage, datter af arbejdsmand Julius Larsen og Mathilde Eilgran, af Sørup Mark. Født dersteds
1920, 0606, 1306, Ellen Marie Carlsen, 1 maaned, datter af slagter Hans Ejnar Carlsen og Olga Johanne Rasmussen, Pigegaardsvej 17
1920, 1506, 2006, Irene Margrethe Larsen, 7½ maaned, datter af arbejdsmand Anders Andersen Larsen og Ane Sørine født Nielsen, Pilegaardsvej 7 1.
1920. 1506, 2006, Rasmine Johansen, forhenværende tjenestepige, 76, Belvedere. Født i Vester Skerninge. Datter af husmand Johan Hansen og Margrethe Rasmussen, Vester Skerninge
1920, 1606, 2006, Hedevig Martha Nielsen, 6 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Madsen Nielsen og Johanne Marie Rasmine født Rasmussen, Ny Pasop 2
1920, 2506, 3006, Karen Marie Pedersen, 51, Rødskebølle. Født Stenstrup. Datter af arbejdsmand Niels Christian Pedersen og Petrine født Petersen, Rødskebølle
1920, 0107, 0707, Kirsten Hansen født Jensdatter, enke, ophold hos sin søn Faaborg Landevej. Født i Kirkeby Sogn. Datter af gaardejer Jens Knudsen og Birthe Kathrine Hansdatter, af Dongs Højrup, Kirkeby Sogn. Murer Jens Frederik Hansen, Rødskebølle
1920, 0407, 0807, Laurine Kirstine Jensen født Eriksen, 22, Apothekervej 5, 1. Født i Skaarup Sogn. Datter af gaardejer Morten Eriksen og Mette Marie Andersen, Taarup Sogn. Dokarbejder Niels Peter Jensen
1920, 0807, 1107, Dødfødt pige, datter af skibsbygger Hans Rasmussen Hansen og Karen Margrethe født Hansen, af Ny Pasop 3
1920, 2107, 2307, Dødfødt pige, datter af lithograf Johan Henrich August Mejer og Karen Marie Gudrun født Mortensen, af Belvedere
1920, 2608, 3108, Anne Dorthea Jensen født Christoffersdatter, enke, 89, Pjentemøllestræde 1. Født i Egense. Datter af indsidder Christoffer Hansen og Ane Kirstine Jeppesdatter. Stenhugger Lars Peter Christian Jensen, Svendborg
1920, 0310, 0910, Marie Christensen, 7, datter af bogholder Christen Christensen og Emilie Christine Clausen, af Ny Pasop 2A. Født i Sørup Sogn
1920, 2010, 2410, Laurentine Pedersen født Pedersen, enke, 67, Ny Pasop 19. Født i Stenstrup. Datter af indsidder Peder Jepsen og Hanne. Arbejdsmand Peder Pedersen
1920, 0512, 1212, Ane Margrethe Hansen født Christensen, enke, 70, Faaborgvej 8. Født i Frørup Sogn. Datter af gaardejer Christen Hansen og Ane født Jensen. Gaardejer Hans Hansen, Tved
1920, 1312, 1712, Anna Kathrine Christine Christensen Dalmose, 5, datter af agent Christen Laurits Christensen Dalmose og Hansine Christine født Nielsen, Ny Pasop 14. Født i Vorgod Sogn
1921, 2712, 0101, Astrid Kirstine Moses, 13½, datter af slagter Bendix Moses og Marie født Jensen, af Belvedere. Født i Sørup
1921, 2002, 2302, Ane Sophie Rasmussen født Rasmussen, enke, 63, Faaborgvej 24. Født i Hesselager Sogn. Datter af indsidder Rasmus Hansen og Birthe Marie født Olesdatter, Øster Skerninge. Tømrer Peder Rasmussen
1921, 2302, 2702, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Axel Valdemar Jensen og Ane Marie Rasmussen, af Ny Pasop 9 (Eggertsvej)
1921, 2103, 2403, Hansine Hansen, 2 uger, datter af garver Carl Hansen og Bertha født Eriksen, af Ny Pasop 13 (Eggertsvej)
1921, 3003, 0304, Marie Markussen, 1, datter af arbejdsmand Peder Markussen og Bodil Margrethe født Larsen, Faaborgvej 18
1921, 1804, 2404, Maren Madsen født Nielsen, enke, 79, Sørup. Født i Sørup. Datter af gaardejer Niels Pedersen og Karen Andersdatter. Husmand Søren Madsen
1921, 1705, 2205, Margrethe Christence Madsen født Pedersen, enke, 89, Ryttervejen. Født paa Drejø. Datter af lærer Jens Pedersen og Johanne Madsdatter. Træskomand Niels Madsen
1921, 2106, 2706, Annine Sofie Christiane Sørensen Klixbøll, forhenværende modehandlerinde, 79, Faaborgvej 10. Født i Fredericia. Datter af underofficer Sønnich Peter Sørensen Klixbøll og Stine Kathrine Jensdatter
1921, 2607, 3007, Karen Kirstine Hansen født Madsen, enke, 80, Rødskebølle. Født i Krarup. Datter af Anne Hansdatter og barnefader Mads Larsen af Lydinge. Gaardejer Henrik Hansen
1921, 0712, 1512, Marie Jensen født Andersen, 64, Sølyst. Født i Vester Skerninge. Datter af gaardejer Anders Andersen og Katrine Knudsen. Gaardejer Hans Peter Jensen