Svendborg - Vor Frue, 1864-1875, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1864-1875, Svendborg - Vor Frue sogn, Sunds herred, Svendborg amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1864, 29de October, 2 November, Jørgen Christian Madsen [gift, bødkersvend og skjo.fliker], 58, Hulgade, , , , ,
1864, 2 November, 10 November, Niels Nielsen, , i Hulgade, , , Søren Nielsen [møllebygger], ,
1864, 9 November, 14 November, Johan Christian Lohse [pensioneret politibetjent, gift], 70, Vestergade - født i Nakskov, , , , ,
1864, 8 November, 14 November, Peter Christian Andersen, 14, i Hømarken, , , Anders Larsen [huusmand], ,
1864, 10 November, 14 November, Georg Frederik Theodor Rehfeldt, , i Møllergade, , , Rehfeldt [skræddersvend], ,
1864, 24 November, 30 November, Frits Christian Sørensen [ugift glarmester], 29, Møllergade - født i Svendborg, , , Sørensen [glarmester], ,
1864, 3 December, 8 December, Rasmus Mogensen [ugift fattiglem], 85, Fattiggaarden, , , , ,
1864, 4 December, 8 December, Rasmus Møller, , i Møllergade, , , Carl Møller [skipper], ,
1865, 11 Januar, 18 Januar, Hans Frederik Rasmussen, , i Overgade, , , Rasmus Rasmussen [sømand], ,
1865, 17 Januar, 20 Januar, Michael Jensen West [ugift, forhen kjøbmand, fattiglem], 45, Fattiggaarden, , , , ,
1865, 27 Januar, 1 Februar, Niels Jacob Nielsen, 15, født i Svendborg, , , Nielsen [afdøde skolelærer], ,
1865, 1 Februar, 7 Februar, Peter Iversen [tjenestekarl, ugift - tjente hos kjøbmand Qvist], 46, i Møllergade - født i Hesselager, , , , ,
1865, 11 Februar, 15 Februar, Jørgen Rasmussen [enkemand, slagter, fattiglem], 59, Fattiggaarden, , , , ,
1865, 19 Februar, 24 Februar, Johan Jørgen Ostvald [enkemand, fattiglem], 63, Fattiggaarden, , , , ,
1865, 27 Februar, 3 Marts, Frederik Christen Jensen, , i Møllegade, , , Jes Jensen [værtshuusholder], ,
1865, 28 Marts, 3 April, Hans Lauritz Dupont, 3, i Møllergade, , , Dupont [bomuldsvæver], ,
1865, 23 April, 27 April, Johan Christian Rasch, , i Vestergade, , , C. Rasch [slagtermester], ,
1865, 3 Mai, 8 Mai, Hans Jørgen Grønvald [handelsbetjent, ugift], 22, i Møllergade, , , Grønvold [kjøbmand], ,
1865, 15 Mai, 19 Mai, Christen Jørgen Marius Rasmussen, 1, i Møllergade, , , Rasmussen [forgylder], ,
1865, 29 Mai, 2den Juni, Carl Mortensen [gift, slagtermester], 37, Vestergade - født i Svendborg, , , Mortensen [slagter], ,
1865, 6te Juni, 12te Juni, Fritz Edvard Carl Kunert, 1, i Møllergade, , , Kunert [bogbinder], ,
1865, 5te Juni, 10de Juni, Johannes Brodersen [gift, vægter], 59, Bagergade, , , , ,
1865, 28de Juni, 3die Juli, Jørgen Mortensen [gift, dagleier], 69, Ørkildsgade, , , , ,
1865, 5te Juli, 10de Juli, Hans Mathias Hansen [gift, forhen farver, nu restaurateur], 57, paa Torvet, , , , ,
1865, 25de Mai, 1ste Juni, J. E. Jensen [forhen sognepræst, gift], 80, fra Østerskjerninge og Hundstrup - Bagergade, , , , ,
1865, 13de Juli, 17de Juli, Peder Jensen Hansen, , i Overgade, , , Christopher Hansen [skrædermester], ,
1865, 19de Juli, 25de Juli, Christen Christensen [gift, huusmand], 70, paa Hallingskov, , , , ,
1865, 22de Juli, 25de Juli, Ludvig August Trauboth, , i Vestergade, , , Trauboth [smedesvend], ,
1865, 22de Juli, 25de Juli, Hans Hansen [gift, fyrbøder], 38, paa Langes Støberi i Bagergade, , , , ,
1865, 3die August, 7de August, Niels Peter Nielsen, , i Bagergade, , , N. Nielsen [dreier], ,
1865, 19de August, 22de August, Christian Petersen, , i Møllergade, , , Petersen [apotheker], ,
1865, 24de August, 28de August, Niels Jørgensen [ugift, skrædersvend], 52, Sygehuset, , , , ,
1865, 30te August, 4de September, Jens Andersen Steen [tømmermand, enkemand], 50, hjemmehørende paa Broholm, , , , ,
1865, 30te September, 4de October, Johan Henrik Christian Søberg, , i Fruestræde, , , Søberg [farver], ,
1865, 12te October, 18de October, Rasmus Hansen [gift, huusmand], 27, paa Hallingskov, , , , ,
1865, 30te October, 2den November, Hans Jørgen Rasmussen, , i Hallingskov, , , Rasmus Hansen [afdøde], ,
1865, 16de November, 20de November, Ferdinand John Taylor Jacobsen, 3, i Vestergade - født i Rudkjøbing, , , F. Jacobsen [jernstøberiarbeider], ,
1865, 14de December, 20de December, Rasmus Hendriksen [gift, skibstømmermand], 55, Ørkildsgade, , , , ,
1865, 19de December, 22de December, Leonard Høglund [ugift], 25, hjemmehørende i Rodala Kimeta ved Aaboe i Findland, , , , ,
1865, 20de December, 26de December, Hans Frederik Knudsen, 12, i Vestergade, , , Knud Hansen [arbeidsmand], ,
1865, 27de December, 30te December, Johann Julius Friederich Saknies, , i Hulgade, , , Saknies [nagelsmedsvend], ,
1866, 27de December 1865, 2den Januar, Rasmus Nielsen [gift, dagleier], 80, Frue Kirkestræde, , , , ,
1865, 25de August, - [dato ikke indført], Hans Christian Jørgensen [gift, møllebygger], , Vestergade, , , , ,
1866, 30te December 1865, 5te Januar, Lauritz Laurberg Groth, , i Møllergade, , , Groth [rebslager], ,
1866, 30te December 1865, 2den Januar, Peder Pedersen [enkemand, fattiglem], 70, Fattiggaarden, , , , ,
1866, 11te Januar, 14de Januar, Christian Jensen, 2, i Hallingskov, , , P. Jensen [huusmand], ,
1866, 17de Januar, 20de Januar, Hans Christian Nicolai Lindegaard, , i Møllergade, , , N. J. Lindegaard [skomagermester], ,
1866, 18de Januar, 23de Januar, Knud Hansen [enkemand, fattiglem], 56, indlagt paa Sygehuset, , , , ,
1866, 19de Januar, 23de Januar, Hans Petersen [gift, tømmermester], 75, Bagergade, , , , ,
1866, 30te Januar, 2den Februar, Hans Hansen, 5, i Hallingskov, , , Hans Hansen [huusmand], ,
1866, 28de Februar, 3die Marts, P. J. Thunes [udøbt søn], , i Bagergade, , , P. J. Thune [smedesvend], ,
1866, 11te Marts, 14de Marts, Jacob Hansen Appeldorph [ugift, væversvend - arbeidede hos væver Brettschneider], 34, hjemmehørende i Odense, , , , ,
1866, 2den April, 6te April, Lauritz Hansen Frandsen [gift, snedker], 39, Ørkildsgade, , , , ,
1866, 3die April, 9de April, Peter Hansen [enkemand, rebslagermester], 70, Møllergade, , , , ,
1866, 26de April, 30te April, Anders Christiansens [dødfødt søn], , i Græsholmene, , , Anders Christiansen [skibstømrer og huusmand], ,
1866, 9de Mai, 11te Mai, Christine Jørgensens [dødfødt søn], , , , , , Christine Jørgensen [datter af smaakjører H. Jørgensen],
1866, 12te Mai, 18de Mai, Wilhelm Møller Petersen, 4, i Vestergade, , , Peder Iversen Hansen [tømmermand], ,
1866, 26de Mai, 29de Mai, Christopher Johansen [enkemand, dagleier], 49, paa Sygehuset, , , , ,
1866, 31te Mai, 5te Juni, Carl Ludvig Jacob Andersen, , i Møllergade, , , Andersen [farver], ,
1866, 2den Juni, 5te Juni, Frederik Antonius Børre, 1, , , , , Ane Cathrine Jørgine Wilhelmine Børre [ugift fattiglem],
1866, 8de Juniu, 12te Juni, Peter Ketel Petersen [arbeidsmand, enkemand], 62, Møllergade, , , , ,
1866, 12te Juni, 15te Juni, Hans Andersen, 3, paa Hallingskov, , , Anders Andersen [huusmand], ,
1866, 19de Juni, 22de Juni, Otto Henriksen Kock, , paa Torvet, , , N. H. Kock [kjøbmand], ,
1866, 5te Juli, 10de Juli, Christian Petersen, , i Bagergade, , , , Marie Amalie Christensen [ugift],
1866, 26de Juli, 30te Juli, Rasmus Henningsen [arbeidsmand, gift], 39, Vestergade, , , , ,
1866, 2den August, 4de August, Rasmus Andersens [dødfødt søn], , i Christiansminde, , , Rasmus Andersen [sømand], ,
1866, 5te August, 9de August, Rasmus Pedersen [arbeidsmand, gift], 65, Bagergade, , , , ,
1866, 20de August, 23de August, Axel Jørgensen, , i Ørkildsgade, , , Jørgensen [modelsnedker], ,
1866, 21de August, 24de August, Lars Andersen [dagleier, gift], 48, Bagergade, , , , ,
1866, 27de August, 31te August, Hans Larsen Gulfeldt [kludesamler, gift], 66, Vestergade, , , , ,
1866, 14de October, 19de October, Rasmus Michael Peter Henningsen, 3, i Bagergade, , , Henningsen [snedker], ,
1866, 5te November, 10de November, Christian Ferdinand Eriksen [skrædermester, gift], 35, Bagergade, , , , ,
1866, 10de November, 14de November, Carl Christian Munkeboe [gift, skrædersvend], 39, paa Sygehuset - født i Hillerød, , , , ,
1866, 11te December, 17de December, Martin Ludvig Heckmann, , paa Torvet, , , Christopher Heckmann [sømand], ,
1866, 26de December, 31te December, Peter Sørensen [gift, naalemager, bælgtræder], 66, ved Frue Kirke - Møllergade, , , , ,
1866, 27de December, 31te December, Edvard Marius August Printzlau, , i Gaasestrædet, , , Printzlau [typograpf], ,
1867, 10 Januar, 14 Januar, Wilhelm Martinus Poulsen, 4, i Øxenbjergmark, , , Poulsen [glarmester], ,
1867, 17 Januar, 22 Januar, Georg Møller, , i Møllergade, , , Møller [skipper], ,
1867, 23 Januar, 29 Januar, Peder Herskind Hansen, 1, i Vestergade, , , Peder Hansen [sømand], ,
1867, 8 Februar, 12 Februar, Carl Fritz Frederik Mathiesen, 1, i Bagergade, , , Mathiesen [styrmand], ,
1867, 10 Februar, 18 Februar, Hans Olsens [dødfødt søn], , i Hulgade, , , Hans Olsen [klodsemager], ,
1867, 15 Februar, 19 Februar, Wiggo Waldemar Christensen, 9, i Bagergade, , , Christensen [gartner], ,
1867, 16 Februar, 19 Februar, Julius Buchs [dødfødt søn], , i Ørkildsgade, , , Julius Buch [slagtermester], ,
1867, 7 Marts, 14 Marts, Frederik Mølmark [gift, practiserende læge], 56, Møllergade, , , , ,
1867, 24 Marts, 29 Marts, Ludvig Emanuel Marvig, 1, , , , Marvig [skomager], ,
1867, 5 April, 8 April, Peter Nielsen, , i Øxenbjergmark, , , H. C. Nielsen [avlsmand], ,
1867, 16 April, 23 April, Svend Martin Møller [gift, skipper], 32, Møllergade, , , , ,
1867, 27 April, 3 Mai, Carl Rasmussen, 16, i Overgade, , , Hans Rasmussen [smaakjører], ,
1867, 1 Mai, 6 Mai, Christian Nielsen [ugift, slagtersvend], 27, paa Sygehuset, , , , ,
1867, 5 Mai, 10 Mai, Niels Christian Hvidberg, , , , , Hvidberg [farveforhandler], ,
1867, 5 Mai, 10 Mai, Hans Jørgensen, 11, i Hulgade, , , Jørgen Rasmussen [dagleier], ,
1867, 10 Juni, 17 Juni, Anders Christiansen [gift, dagleier], 58, Overgade, , , , ,
1867, 14 Juni, 19 Juni, Johan Georg Wiggers [gift, pensioneret toldassistent, dannebrogsmand], 70, paa Torvet, , , , ,
1867, 23 Juni, 27 Juni, Hans Christian Laurits Mortensen, 1, i Møllergade, , , Mortensen [smed], ,
1867, 30 Juni, 4 Juli, Michael Andersen Wiberg Jørgensen, 5, i Ørkildsgade, , , Jørgensen [modelsnedker], ,
1867, 9 Juli, 13 Juli, Martin Christopher Mortensen [ugift, photograpf], , Møllergade, , , , ,
1867, 9 August, 15 August, Hans Jørgen Baagøe [gift, kjøbmand, ridder af dannebrog og D. M.], 84, Møllergade, , , , ,
1867, 17 August, 21 August, Carl Frederik Børmer [fraskilt, handskemager], 56, Fattiggaarden, , , , ,
1867, 18 September, 23 September, Peder Josva Pedersen, , i Ørkildsgade, , , Claus Pedersen [dagleier], ,
1867, 22 September, 26 September, Peter Petersen, 1, i Svendborg, , , Hans Søren Pedersen [skibstømrer], ,
1867, 24 September, 1 October, Frederik Ferdinand Jørgensen [gift, skomagermester], 40, Møllergade, , , , ,
1867, 25 September, 29 September, Hans Pedersen, , i Porthuset, , , Hendrik Pedersen [skovfoged], ,
1867, 3 October, 9 October, Lars Peter Lindegaard [enkemand, væver], 78, Hallingskov, , , , ,
1867, 16 October, 21 October, Simon Albjerg [ugift, malermester], 55, Sygehuset, , , , ,
1867, 17 October, 21 October, Peter Vilhelm Graae, 12, paa Sygehuset, , , , Marie Graae [ugift],
1867, 26 October, 31 October, Rasmus Rasmussen [ugift, almisselem], 79, Fattiggaarden, , , , ,
1867, 6 November, 11 November, Hans Karenus Vilhelm Møller, , Vestergade, , , , Ane Marie Jensine Hansen [ugift],
1867, 11 November, 15 November, Christian Ferdinand Vilhelm Jensen, 2, i Vestergade, , , Niels Jensen [dagleier], ,
1867, 13 November, 19 November, Frederik Poulsen [enkemand, toldkontrolleur], 72, Fruestræde, , , , ,
1867, 14 November, 19 November, Trauboths [udøbt søn], , i Vestergade, , , Trauboth [smedesvend], ,
1867, 21 November, 27 November, Lars Pedersen [gift, murer], 56, Hulgade, , , , ,
1867, 22 November, 29 November, Rasmus Pedersen [gift, klodsemager], 53, Vestergade, , , , ,
1867, 29 November, 4 December, Hans Hansen, , i Møllergade, , , Peder Hansen [handelsmand], ,
1868, 29 December 1867, 3 Januar, Anton Ceres Bronie [gift, værtshuusholder], 50, Sygehuset, , , , ,
1868, 2 Januar, 8 Januar, Nielsine Kirstine Nielsens [dødfødt søn], , i Grubbemøllestrædet, , , , Nielsine Kirstine Nielsen [ugift],
1868, 14 Januar, 17 Januar, Langkildes [navn ikke indført - søn], , i Hulgade, , , Langkilde [smedesvend], ,
1868, 20 Januar, 25 Januar, Peder Hansen [gift, tømmermand], 67, Bagergade, , , , ,
1868, - [dato ikke indført], 25 Januar, Mads Hansen, , , , , , ,
1868, 30 Januar, 3 Februar, Carl Laurits Jørgensen, , i Bagergade, , , Jørgensen [vognmand], ,
1868, 10 Februar, 15 Februar, Jens Pedersen [gift, arbeidsmand], 59, Bagergade, , , , ,
1868, 16 Februar, 21 Februar, Harald Fedder Martillo Madsen, 3, i Bagergade, , , Madsen [skipper], ,
1868, 23 Februar, 27 Februar, Hvidbergs [udøbt tvilling - søn], , i Møllergade, , , Hvidberg [farvehandler], ,
1868, 26 Februar, 29 Februar, Niels Møller, , i Ørkildsgade, , , L. Møller [skibsbygmester], ,
1868, 4 Marts, 10 Marts, Hans Mortensens [dødfødt søn], , i Hømarken, , , Hans Mortensen [huusmand], ,
1868, 14 Marts, 20 Marts, Carl Adolph Thejll [enkemand, justitsraad, landinspecteur, ridder af dannebrog], 86, decoenent ved den svenske Sct. Helene Madeille i Klostergaarden, , , , ,
1868, 30 Marts, 3 April, Johanne Sophie Knudsens [dødfødt søn], , i Vestergade, , , , Johanne Sophie Knudsen [ugift],
1868, 5 April, 8 April, Hans Carl Nielsen, , i Bagergade, , , Nielsen [dreier], ,
1868, 21 April, 27 April, Morten Frandzen [forhen garver, enkemand], 78, paa Torvet, , , , ,
1868, 23 April, 27 April, Hans Jørgen Hansen, , i Hallingskov, , , Anders Knudsen Hansen [huusmand], ,
1868, 26 April, 1 Mai, Erik Mathiesen [tvilling], , i Bagergade, , , Mathiesen [skipper], ,
1868, 7 Mai, 12 Mai, Hendrik Nicolai Nielsen Sølvbjerg [gift, litsenbroder], 49, Kjeddelsmedstræde, , , , ,
1868, 9 Mai, 14 Mai, Hans Pedersen, 14, i Vestergade, , , Peder Iversen Hansen [tømmermand], ,
1868, 9 Mai, 14 Mai, Hans Hansen [enkemand, almisselem], 78, Fattiggaarden, , , , ,
1868, 9 Juni, 16 Juni, Niels Rasmussen [gift, snedker], 35, Møllergade, , , , ,
1868, - [dato ikke indført], 18 Juni, Christen Larsen Palle [gift, skipper], , Sindssygeanstalten i Vordingborg, , , , ,
1868, 20 Juni, 24 Juni, Hans Madsen [aftægtsmand, enkemand], 65, Hallingskov, , , , ,
1868, 3 Juli, 9 Juli, Johannes Johansen [enkemand, smed], 70, Bagergade, , , , ,
1868, - [dato ikke indført], 15 Juli, Knud Olsen Grønvold [gift, kjøbmand, brandcapitain, ridder af dannebrog], 55, Møllergade, , , , ,
1868, 17 August, 20 August, Niels Antonius Hansen, , af Nyborg, , , , Andreasine Petrine Hansen [ugift],
1868, 28 August, 31 August, Marius Nicolai Jørgensen, , i Møllergade, , , O. Jørgensen [tobaksfabriqeur], ,
1868, 3 September, 8 September, Axel Peter Lemming, , i Møllergade, , , Lemming [gjørtler], ,
1868, 4 September, 8 September, Peter Christian Olsen, , i Hulgade, , , Olsen [baadfører], ,
1868, 10 September, 14 September, Thomas Bøgh, 1, i Ærøeskjøbing, , , Bøgh [slagtermester], ,
1868, 14 September, 18 September, Carl Christian Bach, , i Fruestræde, , , Bach [fuldmægtig], ,
1868, 28 September, 1 October, Johan Andreas Müller, , i Bagergade, , , Müller [sæbesyderibestyrer], ,
1868, 14 October, 19 October, Rasmus Jørgen Rasmussen, , i Hulgade, , , , Karen Johanne Jørgensen [ugift],
1868, 15 October, 20 October, Matz Lorenzen [gift, forhen forpagter], 77, paa Hvidkilde - Vestergade, , , , ,
1868, 5 November, 9 November, Fritz Christian Benjamin Kopp, 9, i Hulgade, , , Kopp [afdøde skomager], ,
1868, 9 November, 14 November, Niels Larsen Hansen [gift, forhen felbereder], 75, Vestergade, , , , ,
1868, 30 November, 4 December, Niels Hansen [gift, kludesamler], 45, Hallingskov, , , , ,
1868, 6 December, 11 December, Axel Julius Nicolai Lind, 11, i Vestergade, , , Lind [smed], ,
1869, 31 December 1868, 4 Januar, Wiggo Emil Udbye, , i Møllergade, , , Udbye [kjøbmand], ,
1869, 15 Januar, 21 Januar, Frederik Wilhelm Kugler [gift, organist og musiklærer], 60, Fruestræde, , , , ,
1869, 21 Januar, 27 Januar, Andreas Jacob Fich [enkemand, forhen malermester], 77, Møllergade, , , , ,
1869, 27 Januar, 2 Februar, Peter August Wilhelm Krüger, 16, i Fruestræde, , , Krüger [afdød politibetjent], ,
1869, 16 Februar, 22 Februar, Holger Ossin [enkemand, snedkersvend], 54, Sygehuset, , , , ,
1869, 21 Februar, 1 Marts, Frederik Wilhelm Petersen, , i Vestergade, , , J. K. Petersen [skipper], ,
1869, 25 Marts, 2 Marts, Peter Ludvig Edvard Mortensen, 3, i Kjeddelsmedstrædet, , , Mortensen [sømand], ,
1869, 2 Marts, 8 Marts, Emil Scheuer [gift, snedker], 28, Sygehuset, , , , ,
1869, 14 Marts, 18 Marts, Hyrum Smith Jacobsen, , i Vestergade, , , Jacobsen [smedesvend], ,
1869, 17 Marts, 22 Marts, Johan Frederik Phaff [gift, tømmermester og møllebygger], 59, Pintemøllestræde, , , , ,
1869, 14 April, 21 April, Hans Poulsen [gift, bødkermester], 74, Møllergade, , , , ,
1869, 20 April, 24 April, Hans Albert Holst, , i Grubbemøllestræde, , , Holst [maler], ,
1869, 6 Mai, 11 Mai, Rasmus Møller Knudsen, , i Møllergade, , , Knudsen [farver], ,
1869, 29 Mai, 4 Juni, Carl Christian Schmidt, 7, i Møllergade, , , Schmidt [væver], ,
1869, 31 Mai, 4 Juni, Hans Jørgen Lange, 9, paa Torvet, , , Lange [meelhandler], ,
1869, 12 Juni, 17 Juni, Maren Rasmussen [udøbt søn], , af Kogtved, , , , Maren Rasmussen [ugift],
1869, 19 Juni, 23 Juni, Carl Johannes Gottlieb Scheumann, , i Kjeddelsmedstræde, , , Scheumann [garversvend], ,
1869, 22 Juni, 28 Juni, Jørgen Lars Jørgensen [gift, sømand], 46, Bagergade, , , , ,
1869, 29 Juni, 3 Juli, Johan Jørgen Snoer [gift, forhen skomager og vægter], 58, Bagergade, , , , ,
1869, 6 Juli, 12 Juli, Thomas Lorentzen [gift, slagter], 52, af Wissenbjerg Sogn - p.t. i Bagergade, , , , ,
1869, 19 Juli, 24 Juli, Jacob Madsen [gift, klodsemager], 41, Møllergade, , , , ,
1869, 4 August, 10 August, Rasmus Larsen [enkemand, boelsmand], 66, Hømarken, , , , ,
1869, 8 September, 10 September, Rolf Cornelius Kragh, , i Møllergade, , , Kragh [uhrmager], ,
1869, 5 October, 11 October, Gotfred Christensen Rasmussen [ugift, sømand], 21, i Ørkildsgade, , , H. Larsen Rasmussen [sandmand], ,
1869, 2 November, 8 November, Jørgen Andersen [gift, arbeidsmand], 63, Hulgade, , , , ,
1869, 14 November, 19 November, Carl Johan Heinrich Mühlenfeldt, 10, i Bagergade, , , Mühlenfeldt [rottejæger], ,
1869, 20 November, 24 November, Jens Lang [enkemand, fattiglem], 73, paa Fattiggaarden, , , , ,
1869, 11 December, 15 December, Christian Lohse [ugift, fattiglem], 46, paa Fattiggaarden, , , , ,
1869, 21 December, 24 December, Jæhgers [udøbt søn], , i Møllergade, , , Jæhger [stolemager], ,
1869, 26 December, 30 December, Hans Rasmussen [enkemand, dagleier], 63, Møllergade, , , , ,
1870, 27 December 1869, 4 Januar, Johan Christian Hoffmann [gift, forhen stabstrompeter], 62, Skolegade, , , , ,
1870, 30 December 1869, 4 Januar, Hans Rasmussen [enkemand, fattiglem], 68, paa Fattiggaarden, , , , ,
1870, 9 Januar, 13 Januar, Frederik Christian Jensen [ugift, arbeidsmand], 52, Fattiggaarden, , , , ,
1870, 15 Januar, 21 Januar, Frits Vilhelm Schleimann [gift, smedemester], 48, Vestergade, , , , ,
1870, 17 Januar, 21 Januar, Christian Nielsen [gift, rebslagersvend], 46, Veiemøllehusene, , , , ,
1870, 8 Februar, 15 Februar, Johan Engel [enkemand, forhen høker], 70, Bagergade, , , , ,
1870, 9 Februar, 14 Februar, Peter Strengberg [fraskilt,fattiglem], 69, Fattiggaarden, , , , ,
1870, 23 Februar, 1 Marts, Hans Jacob Møller [gift, slagtermester], 47, Kongeveien, , , , ,
1870, 28 Februar, 5 Marts, Marius Thomsen Mikkelsen [gift, spækhøker], 46, Møllergade, , , , ,
1870, 3 Marts, 5 Marts, Carl Theodor von Wørden [ugift, maskinarbeider], 52, Ørkildsgade, , , , ,
1870, 22 Marts, 25 Marts, Hans Rasmussen Jacobsen, , i Ørkildsgade, , , Carl August Jacobsen [dreiermester], ,
1870, 3 April, 8 April, Axel Emil Rasmus Lund, 2, i Møllergade, , , P. A. Lund [kjøbmand], ,
1870, 1 Mai, 5 Mai, Torben Flindt [enkemand, fattiglem], 81, Fattiggaarden, , , , ,
1870, 2 Mai, 5 Mai, Henrik Andreas Polycarpus Bøgh, , i Kjeddelsmedstræde, , , Bøgh [slagter], ,
1870, 2 Mai, 9 Mai, Diderik Christian Nielsen [gift, bødker], 37, Ørkildsgade, , , , ,
1870, 3 Mai, 9 Mai, Peter Johan Schleimann, , i Møllergade, , , Schleimann [slagter], ,
1870, 23 Mai, 27 Mai, Rasmus Petersen [Palle] [smaakjører, gift], 59, Bagergade, , , , ,
1870, 11 Juni, 16 Juni, Gjertrud Marie Knudsens [udøbt søn], , i Ørkildsgade, , , , Gjertrud Marie Knudsen [ugift],
1870, 14 Juni, 18 Juni, Hans Hansen [gift, skræder], 32, Bagergade, , , , ,
1870, 18 Juni, 23 Juni, Rasmus Hansen Rasmussen, 6, i Bagergade, , , Rasmus Rasmussen [dagleier], ,
1870, 2 Juli, 7 Juli, Hans Peter Jensen [gift, forhen skipper], 71, Møllergade, , , , ,
1870, 5 Juli, 11 Juli, P. W. Wiingaards [udøbt søn], , i Møllergade, , , P. W. Wiingaard [kurvemager], ,
1870, 11 Juli, 18 Juli, Claus Petersen [gift, kudsk], 41, Kjeddelsmedstræde, , , , ,
1870, 13 August, 17 August, Hans Hansen Møller, , i Ørkildsgade, , , J. H. Møller [skipper], ,
1870, 29 August, 1 September, Niels Johannes Knudsen [gift, arbeidsmand], 40, Ravns Mølle, , , , ,
1870, 30 August, 3 September, Hans Frandsen [enkemand, skomagermester], 82, Vestergade, , , , ,
1870, 8 September, 12 September, Hans Frederik Marius Rasmussen, 1, i Ørkildsgade, , , , Karen Rasmussen [ugift],
1870, 9 September, 15 September, Johannes Flindt [gift, vertshuusholder og forhen bager], 75, Møllergade, , , , ,
1870, 1 October, 5 October, Jens Jensen, 2, i Græsholmene, , , Jørgen Jensen [huusmand], ,
1870, 1 October, 6 October, Peter Arentzen Seltz [gift, sømand], 41, Fruestræde, , , , ,
1870, 3 October, 7 October, Johan Laue [enkemand, skrædersvend], 41, Sygehuset, , , , ,
1870, - [dato ikke indført], 11 October, Peder Hansen, 14, i Hømarken, , , Hans Andreasen [huusmand], ,
1870, 10 October, 14 October, Carl Emil Augustinus, , i Bagergade, , , Augustinus [smedesvend], ,
1870, 16 October, 20 October, Christian Lauritsen [ugift, snedkersvend], 21, Sygehuset, , , , ,
1870, 18 October, 24 October, Niels Hansen [gift, huusmand], 68, Hallingskov, , , , ,
1870, 16 November, 19 November, Severin Bruun [ugift, skomagerlærling], 23, Sygehuset, , , , ,
1870, 21 November, 25 November, Johan Frederiksen [gift, forhen sadelmager, fattiglem], 79, Fattiggaarden, , , , ,
1870, 17 November, 23 November, Niels Søren Berthelsen [sliber, gift, fattiglem], 68, Bagergade, , , , ,
1870, 23 November, 29 November, Albrecht Christopher Rasmussen West [ugift, forhen handelsassistent], 41, Fruestræde, , , , ,
1870, 28 November, 2 December, Joseph Moses [gift, slagter], 42, Vestergade, , , , ,
1870, 26 November, 1 December, Jacob Jensens [dødfødt søn], , i Pindmøllestrædet, , , Jacob Jensen [arbeidsmand], ,
1870, 3 December, 7 December, Ludvig Frandsen, , i Møllergade, , , Johan Frandsen [skomager], ,
1870, 14 December, 17 December, Hemming Jens Peter Rasmussen, , i Overgade, , , Hans Rasmussen [arbeidsmand], ,
1870, 17 December, 19 December, Christen Hansens [dødfødt søn], , i Græsholmene, , , Christen Hansen, ,
1870, 19 December, 20 December, Heinrich Selcks [dødfødt søn], , i Ravns Mølle, , , Heinrich Selck [uldspinder], ,
1870, 24 December, - [dato ikke indført], Mathias Bentzen [enkemand, smedesvend], 58, Gaasetorvet, , , , ,
1871, 10 Februar, 14 Februar, Rasmus Rasmussen, , i Vestergade, , , Rasmussen [forgylder], ,
1871, 14 Februar, 21 Februar, Ludvig Eriksen [gift, slagtermester], 57, Vestergade, , , , ,
1871, 4 Marts, 9 Marts, Niels Ludvigsen West [enkemand, smedemester], 81, Fruestræde, , , , ,
1871, 5 April, 10 April, Hans Pedersen Albech, , i Vestergade, , , Albech [forhen farver], ,
1871, 13 April, 18 April, Rasmus Hansen [gift, arbeidsmand], 56, Ørkildsgade, , , , ,
1871, 14 April, 20 April, Anders Holm [ugift, væversvend], 48, fra Bjerreby Sogn - p.t. Sygehuset, , , , ,
1871, 19 April, 26 April, Lars Peter Sophus Larsen [gift, skomagermester], 34, Møllergade, , , , ,
1871, 29 April, 4 Mai, Frederik Jørgen Peter Huusom, , i Møllergade, , , E. Huusom [smed], ,
1871, 15 Mai, 20 Mai, Hans Hermansen [gift, fattiglem], 65, Fattiggaarden, , , , ,
1871, 18 Mai, 23 Mai, Jørgen Mortensen [fraskilt, arbeidsmand], 64, Møllergade, , , , ,
1871, 20 Mai, 23 Mai, Stamms [udøbt søn], , i Møllergade, , , Stamm [billedhugger], ,
1871, 23 Mai, 31 Mai, Joseph Svendsen [gift, værtshusholder], 65, Caroline Amalielund, , , , ,
1871, 18 Juni, 21 Juni, Rasmus Nielsen Andersen Jensen, , i Ørkildsgade, , , E. Jensen [skipper], ,
1871, 21 Juni, 26 Juni, Ludvig Lagoni [gift, forhen kjøbmand], 57, Grubbemøllestræde, , , , ,
1871, 28 Juni, 4 Juli, Hans Liebholt Wilhjelm [gift, procurator], 77, Møllergade, , , , ,
1871, 28 Juni, 4 Juli, Peder Mortensen [gift, arbeidsmand], 72, Møllergade, , , , ,
1871, 17 Juli, 24 Juli, Hans Ditlev Christensen [gift, huustømmermand], 41, Caroline Amalielund, , , , ,
1871, 1 August, 4 August, Hans Christian Marius Hansen, , i Fruestræde, , , Anders Peter Hansen [arbeidsmand], ,
1871, 3 August, 9 August, Hans Aarsleff Hansen [gift, felbereder], 72, Sørup Sogn, , , , ,
1871, 20 August, 25 August, Carl Anton Bronée [ugift, snedkersvend], 25, Bagergade, , , , ,
1871, 2 October, 9 October, Frederik Hansen [ugift, skomager og garver], 79, Møllergade, , , , ,
1871, 6 October, 7 October, Augustinus [dødfødt søn], , i Bagergade, , , Augustinus [smed], ,
1871, 26 October, 2 November, Adolph Jørgensen [ugift, fattiglem], 53, paa Fattiggaarden, , , , ,
1871, 15 November, 21 November, Mads Andreas Bloch [gift, felbereder], 62, Vestergade, , , , ,
1871, 6 December, 12 December, Christian Petersen [gift, skrædersvend], 34, Fruestræde, , , , ,
1871, 19 December, 22 December, Hans Jacob Hansen, , i Hulgade, , , Peter Hansen [arbeidsmand], ,
1872, 30 December 1871, 6 Januar, Niels Jensen [ugift, tjenestekarl], 49, Sygehuset - tjente paa Hvidkilde i Sørup Sogn, , , , ,
1871, 23 Marts, 24 Marts, Ane Marie Jensens [dødfødt søn], , i Hulgade, , , , Ane Marie Jensen [ugift],
1872, 10 Januar, 17 Januar, Poul Petersen [gift, felbereder], 86, Møllergade, , , , ,
1872, 24 Januar, 30 Januar, Johannes Andreas Olsen, 7, i Ørkildsgade, , , Olsen [styrmand], ,
1872, 14 Februar, 16 Februar, Petersens [dødfødt søn], 72, i Vestergade, , , Petersen [svovlstikkefabrikant], ,
1872, 14 Februar, 20 Februar, Christian Nicolai Lindegaard [enkemand, skomager], 72, Fruegade, , , , ,
1872, 22 Februar, 27 Februar, Christian Abraham Nørregaard, , i Bagergade, , , Nørregaard [styrmand], ,
1872, 24 Februar, 27 Februar, Laurits Christian Siverts Jacobsen [ugift, tjenestekarl], 20, paa Sygehuset - født 1850 i Svendborg, , , , ,
1872, 2 Marts, 8 Marts, Andreas Julius Hass Agerskov [commandeur, udskrivsningschef, ridder af dannebrog, gift], 60, Bagergade, , , , ,
1872, 3 Marts, 11 Marts, Peter Viborg Arentsen [gift, bødker], 67, Fruestræde, , , , ,
1872, 7 Marts, 9 Marts, Rasmus Jensens [dødfødt søn], , i Kjeddelsmedstræde, , , Rasmus Jensen [arbeidsmand], ,
1872, 28 Marts, 30 Marts, Niels Peter Christensen, , paa Møllebakken, , , , Karen Kirstine Nielsen [ugift],
1872, 23 Marts, 24 Marts, Jægers [dødfødt søn], , i Møllergade, , , Jæger [stolemager], ,
1872, 2 April, 8 April, Jens Petersen [gift, aftægtsmand], 74, Øxenbjergmark, , , , ,
1872, 6 April, 12 April, Hans Henrik Busch [gift, farver], 55, Ørkildsgade, , , , ,
1872, 21 April, 27 April, Niels Pedersen [gift, boelsmand], 62, Hømarken, , , , ,
1872, 6 Mai, 11 Mai, Jens Peter Marius Hemming Rasmussen, , i Møllergade, , , Hans Rasmussen [arbeidsmand], ,
1872, 17 Mai, 19 Mai, Andersens [dødfødt søn], , i Kjeddelsmedstrædet, , , Andersen [styrmand], ,
1872, 6 Juni, 10 Juni, Johan Michael Leonhard Hoffmann [gift, skræder], 42, Bagergade, , , , ,
1872, 5 Juli, 9 Juli, Gumme Carl Vilhelm Larsen, , i Hulgade, , , Hans Larsen [dagleier], ,
1872, 12 Juli, 17 Juli, Arndt Valdemar Larsen, 3, i Møllergade, , , Larsen [afdøde skomager], ,
1872, 29 Juli, 3 August, Carl Vilhelm Printzlaü [enkemand, krigsassessor, pensionist], 80, Bagergade, , , , ,
1872, 2 August, 8 August, Johan Frederik Kjær [gift, kammerraad, forhen proprietair], 79, Møllergade, , , , ,
1872, 11 August, 16 August, Mads Rasmussen, 14, i Ørkildsgade, , , Rasmus Madsen [arbeidsmand], ,
1872, 26 August, 31 August, Hans Peter Rasmussen [gift, forhen skomagermester], 64, Møllergade, , , , ,
1872, 25 August, 2 September, Peder Rasmussen [gift, forhen arrestforsvarer], 72, Bagergade, , , , ,
1872, 10 September, 13 September, Vilhelm Marius Hansen, , i Møllergade, , , , Kirsten Hansen [ugift],
1872, 27 September, 2 October, Ludvig Hansen [ugift, cigarmager], 34, Bagergade, , , , ,
1872, 19 September, 5 October, Hans Rasmussen [gift, sandgraver], 53, Ørkildsgade, , , , ,
1872, 5 October, 8 October, A. H. Gotfredsens [dødfødt søn], , i Møllergade, , , A. H. Gotfredsen [bager], ,
1872, 16 October, 21 October, Hans Rasmus Blinkenberg, , i Møllergade, , , Blinkenberg [dreier], ,
1872, 9 November, 11 November, Peter Henningsen [tjenestedreng], 15, paa Broholm - paa Sygehuset, , , , ,
1872, 13 November, 18 November, Hans Hansen [gift, tømmermand], 62, Ørkildsgade, , , , ,
1872, 9 December, 18 December, Anders Christian Frederik Nielsen [smedelærling], 15, paa Thurøe, , , , ,
1872, 25 December, 28 December, Martin Jørgensen, , i Øxenbjergmarken, , , Jens Jørgensen [huusmand], ,
1873, 3 Januar, 6 Januar, Rasmus Frederik Hansen, , i Møllergade, , , Peder Hansen [dagleier], ,
1873, 8 Januar, 11 Januar, Niels Peter Christian Hansen, , i Hømarken, , , , Marie Sophie Hansen [ugift],
1873, 17 Januar, 23 Januar, Viggo Henningsen [ugift, slagter], 24, Vestergade, , , , ,
1873, 23 Januar, 29 Januar, Frands Sørensen [gift, forhen væver], 75, Hulgade, , , , ,
1873, 8 Februar, 14 Februar, Christian Petersen [gift, værtshusholder], 48, Møllergade, , , , ,
1873, 4 Marts, 12 Marts, Frederik Emanuel Lützen [kammerherre, udskrivsningschef, ridder af dannebrog og dannebrogsmand], 62, Møllergade, , , , ,
1873, 7 Marts, 11 Marts, Christen Nielsen [ugift, fattiglem], 81, paa Fattiggaarden, , , , ,
1873, 1 April, 4 April, Carl Emil Caspersen, , i Vestergade, , , Caspersen [gartner], ,
1873, 10 April, 15 April, Villiam Sophus Wiingaard, , i Møllergade, , , C. W. Wiingaard [kurvemager], ,
1873, 12 Maj, 16 Maj, Jørgen Pedersen [gift, former], 52, Bagergade, , , , ,
1873, 3 Juni, 6 Juni, Theodor Johan Heuckendorff, , i Vestergade, , , Heuckendorff [forhen husfoged], ,
1873, 4 Juni, 9 Juni, Rudolph Ferdinand Bodenhoff [gift, telegrafist], 56, Møllergade, , , , ,
1873, 19 Juni, 22 Juni, Carl Vilhelm Udbye, , i Møllergade, , , Udbye [kjøbmand], ,
1873, 26 Juli, 28 Juli, Madsine Jørgensen [udøbt søn], , i Fruestræde, , , , Madsine Jørgensen [ugift],
1873, 27 Juli, 1 August, Johannes Balthazar Zehngraff [enkemand, skræder], 85, Bagergade, , , , ,
1873, 1 August, 5 August, Peter Hansen [ugift, skomagersvend, fattiglem], 41, paa Fattiggaarden, , , , ,
1873, 4 August, 8 August, Hans Peter Jensen, 3, i Græsholmene, , , Jørgen Jensen [husmand], ,
1873, 9 August, 11 August, J. H. B. Hansens [dødfødt søn], , i Vestergade, , , J. H. B. Hansen [værtshusholder], ,
1873, 15 Juli, 21 Juli, Christen Pedersen [enkemand, skræder], 88, Vestergade, , , , ,
1873, 14 September, 18 September, Christian Berthelsen [enkemand, forhen farver, fattiglem], 88, paa Fattiggaarden, , , , ,
1873, 26 September, 2 October, Lars Jørgensen [gift, tømmermand], 64, Kjeddelsmedstræde, , , , ,
1873, 15 October, 20 October, Peter Andreas Storm, 4, i Hømarken, , , Storm [murer], ,
1873, 14 November, 19 November, Jens Sørensen [ugift, fattiglem], 65, paa Fattiggaarden, , , , ,
1873, 21 November, 26 November, Frits Christian Benjamin Jæger, 3, i Hulgade, , , Jæger [skipper], ,
1873, 22 November, 28 November, Hans Jensen [gift, værtshusholder], 56, Møllergade, , , , ,
1873, 24 November, 29 November, Jørgen Jensen [gift, stenhugger], 56, Vestergade, , , , ,
1873, 24 November, 1 December, Andreas Peter Christensen [gift, vært], 45, i ...gerforeningen, , , , ,
1873, 28 November, 2 December, Lars Jensen [enkemand, arbejdsmand], 71, Bagergade, , , , ,
1873, 2 December, 8 December, Johan Heinrich Jürs [ugift, skrædersvend], 37, Sygehuset, , , , ,
1873, 8 December, 11 December, Hans Hansen [tvilling], , i Vestergade, , , R. Hansen [slagter], ,
1873, 8 December, 15 December, Hans Andersen [gift, arbejdsmand], 45, Møllergade, , , , ,
1873, 12 December, 15 December, Rasmus Johansens [dødfødt søn], , i Græsholmene, , , Rasmus Johansen [husmand], ,
1873, 10 December, 16 December, Peter Hansen Jensen [enkemand, bagermester], 68, Møllergade, , , , ,
1873, 11 December, 18 December, Simon Christophersen [ugift, aftægtsmand], 71, Hallingskov, , , , ,
1873, 21 December, 29 December, Niels Pedersen [gift, arbejdsmand], 72, Ørkildsgade, , , , ,
1874, 28 December 1873, 3 Januar, Mads Hansen [enkemand, arbejdsmand], 59, , , , , ,
1874, 2 Januar, 7 Januar, Frederik Schmidt [enkemand, sadelmager, fattiglem], 76, , , , , ,
1874, 3 Januar, 8 Januar, Anders Peter Andersen, 6, i Ørkildsgade, , , Andersen [styrmand], ,
1874, 9 Januar, 14 Januar, Carl Laurits Sørensen [ugift, skomagersvend], 49, Fattiggaarden, , , , ,
1874, 30 Januar, 4 Februar, Peter Johansen [gift, arbejdsmand], 77, Fattiggaarden, , , , ,
1874, 1 Februar, 6 Februar, Johan Conrad Casper Stamm [gift, billedhuggersvend], 32, Møllergade, , , , ,
1874, 1 Februar, 4 Februar, Marius Bendix Petersen, , i Kjeddelsmedstræde, , , Petersen [kobbersmedsvend], ,
1874, 15 Februar, 15 Februar, Gorm Albjergs [dødfødt søn], , i Kjeddelsmedstræde, , , Gorm Albjerg, ,
1874, 23 Februar, 4 Marts, Johan Carl Vilhelm Albert Boeck [gift, handelsrejsende], 35, Møllergade, , , , ,
1874, 7 Marts, 12 Marts, Carl August Jacobsen [gift, drejermester], 36, Bagergade, , , , ,
1874, 6 Marts, 13 Marts, Michael Strøbech [enkemand, tømmermester], 82, Bagergade, , , , ,
1874, 11 Marts, 16 Marts, Rasmus Peter Julius Sørensen, 5, i Vestergade, , , , Nicoline Hansen [ugift],
1874, 9 Marts, 17 Marts, Ludvig Qvist [gift, kjøbmand], 69, Møllergade, , , , ,
1874, 13 Marts, 19 Marts, Jørgen Laurits Christian Lund [contorist], 16, Møllergade, , , , ,
1874, 23 Marts, 27 Marts, Andreas Valdemar Jensen, 5, i Ørkildsgade, , , P. Jensen [arbejdsmand], ,
1874, 24 Marts, 30 Marts, Peter Marius Thune, 10, i Vestergade, , , Thune [smedesvend], ,
1874, 24 Marts, 30 Marts, Anders Rasmussen [enkemand, aftægtsmand], 78, Hallingskov, , , , ,
1874, 28 Marts, 31 Marts, Rasmus Pedersens [dødfødt søn], , i Bagergade, , , Rasmus Pedersen [smedesvend], ,
1874, 29 Marts, 4 April, Hans Peter Gunnarsen, 10, i Møllergade, , , Gunnarsen [skræder], ,
1874, 24 April, 29 April, Carl Johan Wille, 13, i Møllergade, , , Wille [blikkenslager], ,
1874, 9 Maj, 13 Maj, Frederik Møller [gift, smedesvend], 31, Vestergade, , , , ,
1874, 10 Juni, 16 Juni, Jens Jørgensen [enkemand, forhen skipper], 74, Ørkildsgade, , , , ,
1874, 12 Juni, 18 Juni, Erik Andersen [gift, tømmermand], 62, Pløjeholmene, , , , ,
1874, 15 Juni, 20 Juni, Niels Nielsen [ugift, tjenestekarl], 27, Sygehuset, , , , ,
1874, 4 Juli, 9 Juli, Jens Henningsen [gift, snedkermester], 58, Møllergade, , , , ,
1874, 19 Juli, 22 Juli, Andreas Jensen Dreier, , i Vestergade, , , , Kirsten Dreier [ugift],
1874, 1 August, 6 August, Rasmus Hansen Goldberg, 2, i Møllergade, , , Goldberg [detaillist], ,
1874, 1 August, 6 August, Hans Pedersen [enkemand, sømand], 74, Hallingskov, , , , ,
1874, 3 August, 7 August, Knud Peter Hansen [gift, arbejdsmand], 60, Vestergade, , , , ,
1874, 4 August, 12 August, Carl Frederik Heidemann [gift, snedker], 80, Bagergade, , , , ,
1874, 8 August, 12 August, Christopher Martin Martinsen, , i Bagergade, , , Martinsen [snedker], ,
1874, 9 August, 10 August, Nicolaj Jensens [dødfødt søn], , i Møllergade, , , Nicolaj Jensen [blikkenslagermester], ,
1874, 30 August, 4 September, Hans Aarslev Hansen [ugift, fattiglem], 56, Fattiggaarden, , , , ,
1874, 3 September, 7 September, Peter Larsen [ugift, skrædersvend], 45, Fattiggaarden, , , , ,
1874, 27 September, 30 September, Ejnar Jørgensen, 4, i Møllergade, , , Jørgensen [translateur], ,
1874, 9 October, 12 October, Ludvig Johannes Graucob, , i Bagergade, , , Graucob [skomager], ,
1874, 23 October, 29 October, Anders Christiansen [gift, husmand og skibstømmermand], 45, Hømarken, , , , ,
1874, 2 November, 6 November, Christen Hansen [gift, skomager], 49, Fruestræde, , , , ,
1874, 10 November, 16 November, Andreas Frederik West [enkemand, forhen kjøbmand], 82, Torvet, , , , ,
1874, 13 November, 19 November, Peter Carl Christian Andreas Carstens, , i Hallingskov, , , , Marie Caroline Thomsen [ugift],
1874, 19 November, 23 November, Ernst Brandt [jun., gift, kjøbmand], 57, Møllergade, , , , ,
1874, 1 December, 5 December, Niels Jensen [enkemand, skomager], 63, Fattiggaarden, , , , ,
1874, 10 December, - [dato ikke indført], Frederik Emil Guntofte [sømand], 23, Sygehuset, , , , ,
1874, 12 December, 18 December, Preben Ludvig Hansen, 5, i Møllergade, , , E. Hansen [sadelmager], ,
1874, 23 December, 28 December, Michael Ostvald [enkemand, skomager, fattiglem], 61, paa Fattiggaarden, , , , ,
1874, 25 December, 31 December, Hans Poulsen [enkemand, skræder], 63, Møllergade, , , , ,
1875, 29 Januar, 5 Februar, Bengt Gunnarsen, , i Møllergade, , , Gunnarsen [skræder], ,
1875, 14 Februar, 19 Februar, Rasmus Pedersen [gift, tømmermand], 60, Vestergade, , , , ,
1875, 1 Marts, 5 Marts, Hans Christian Rasmussen, , i Møllergade, , , Hans Rasmussen [arbejdsmand], ,
1875, 17 Marts, 19 Marts, Johannes Laurits Jørgensen, , i Møllergade, , , Jørgensen [detaillist], ,
1875, 20 Marts, 27 Marts, Peder Sørensen [gift, daglejer], 73, Hømarken, , , , ,
1875, 31 Marts, 6 April, Jens Andersen [gift, kurvemager], 55, Hulgade, , , , ,
1875, 6 April, 8 April, Jens Jensen [gift, arbejdsmand], 43, , , , , ,
1875, 7 April, 12 April, Hans Olsen [gift, væversvend], 48, Møllergade, , , , ,
1875, 15 April, 22 April, Hans Rasmussen [enkemand,gagemøller], 74, Møllergade, , , , ,
1875, 29 April, 30 April, Rasmus Jensens [dødfødt søn], , i Kjeddelsmedstrædet, , , Rasmus Jensen [arbejdsmand], ,
1875, 2 Maj, 5 Maj, Hans Rasmussen Lieberoth, 3, i Kjeddelsmedstrædet, , , Lieberoth [snedker], ,
1875, 30 April, 7 Maj, Jens Steen [gift, tømmermester], 59, Bagergade, , , , ,
1875, 19 Maj, 24 Maj, Anders Christian Julius Mortensen, , i Vestergade, , , H. Mortensen [detaillist], ,
1875, 20 Maj, 24 Maj, Frederik Herman Henriksen [ugift, smedesvend hos Axelsen], 31, i Ørkildsgade, , , , ,
1875, 25 Maj, 27 Maj, Andreas Carl Hansen [ugift, slagtersvend], 30, Sygehuset, , , , ,
1875, 14 Juni, 17 Juni, Vilhelm Wegener [ugift, fattiglem], 74, Fattiggaarden, , , , ,
1875, 7 Juli, 11 Juli, Carl Hansen, , i Vestergade, , , Hansen [slagter], ,
1875, 13 Juli, 19 Juli, Carl Emil Lohse [gift, bager], 59, Ørkildsgade, , , , ,
1875, 5 August, 10 August, Jens Carl Christian Henningsen [ugift, snedkermester], 29, Møllergade, , , , ,
1875, 11 August, 14 August, Christian Cæcilius Eriksen, , i Kjeddelsmedstræde, , , , Ane Marie Hansen [ugift],
1875, 17 August, 20 August, Herman Emil Huusom, , i Bagergade, , , C. Huusom [cigarmager], ,
1875, 18 August, 23 August, Jens Hansen [gift, værtshusholder], 42, Møllergade (Klippen), , , , ,
1875, 4 September, 7 September, P. Petersens [dødfødt søn], , i Bagergade, , , P. Petersen [snedker], ,
1875, 14 September, 17 September, Edvard Theodor Lavinius Christian Mundeling, , født i Oure, , , Johann Ch. Heinrich Mundeling [omrejsende skærsliber], ,
1875, 6 October, 11 October, Hans Steffensen [enkemand, fattiglem], 52, Fattiggaarden, , , , ,
1875, 8 October, 14 October, Jean Albrecht Andersen [gift, skibstømrer], 30, Ørkildsgade, , , , ,
1875, 11 October, 14 October, Johan Magnus Sjølund [ugift, styrmand], 22, paa skonnerten 'Tre Brødre' af Sverige, , , , ,
1875, 17 October, 21 October, Søren Rasmussen, 2, , , , Peder Rasmussen [daglejer], ,
1875, 31 October, 5 November, Christen Madsen Christiansen [gift, husmand], 62, Hømarken, , , , ,
1875, 6 November, 9 November, Hans V. Nielsen [ugift, slagter], 44, Bagergade, , , , ,
1875, 11 November, 18 November, Rasmus Hansen [gift, arbejdsmand], 58, Vestergade, , , , ,
1875, 19 November, 22 November, Rasmus Jensen [gift, murer], 33, Søgaardsvejen, , , , ,
1875, 22 November, 24 November, Laurits Nielsen [ugift, fattiglem], 44, Fattiggaarden, , , , ,
1875, 27 November, 3 December, Poul Hansens [dødfødt søn], , i Vestergade, , , Poul Hansen [skræder], ,
1875, 30 November, 4 December, Niels Rasmussen [gift, daglejer], 63, Vestergade, , , , ,
1875, 2 December, 7 December, Rasmus Ditlevsen [gift, tømmermand], 66, Bagergade, , , , ,
1876, 28 December 1875, 3 Januar, Emil Villiam Wiingaard, , i Møllergade, , , P. W. Wiingaard [kurvemager], ,
1865, 1 Januar, 5 Januar, Karen Andersen [ugift, tjenestepige], 59, Ørkildsgade, , , , ,
1865, 11 Januar, 16 Januar, Nicoline Sophie Andersen, 2, Hømarken, , , Anders Mortensen [huusmand], ,
1865, 20 Januar, 25 Januar, Birthe Kirstine Petersen [enke], 77, Vestergade, Hans Pedersen [dageljer], , , ,
1865, 2 Februar, 9 Februar, Trine Vegner Sander, 49, Vestergade, Sander [smed], , , ,
1865, 17 Februar, 23 Februar, Josephine Ottomine Flindt, 3, Kjedelsmedstræde, , , F. Flindt [skomager], ,
1865, 20 Februar, 24 Februar, Ane Dorthea Johansen [ugift fattiglem], 57, Fattiggaarden, , , , ,
1865, 21 Februar, 28 Februar, Gjertrud Rasmussen [enke], 83, Hulgade, P. Rasmussen [daglejer], , , ,
1865, 27 Februar, 3 Marts, Karen Lucie Eriksen [fattiglem, ugift], 79, Fattiggaarden, , , , ,
1865, 8 Marts, 11 Marts, Sophie Henriette Mathilde Stender, 1, Hulgade, , , Stender [kammerjæger], ,
1865, 9 Marts, 16 Marts, Meta Kristine Dagmar Andersen, 1, Møllergade, , , Andersen [rebslager], ,
1865, 15de Marts, 20de Marts, Wilhelmine Rasmussen, 55, Bagergade, Wessel [toldassistent], , , ,
1865, 20de Marts, 24de Marts, Martine Sophie Huusom født Zachariasen, 44, Møllergade, E. Huusom [smedemester], , , ,
1865, 30te Marts, 6te April, Anna Jensine Boline Petersen, 15, Møllergade, , , J. Petersen [smedemester], ,
1865, 8de April, 12te April, Caroline Huusom, 13, Møllergade, , , E. Huusom [smedemester], ,
1865, 20de April, 24de April, Agnete Christiane Møller, 2, Møllergade, , , Carl Møller [skipper], ,
1865, 23de April, 26de April, Karen Sophie Holm født Petersen, 42, Vestergade, Christian Holm [dagleier], , , ,
1865, 12te Mai, 16de Mai, Frederikke Adelaide Frederiksen, 7, pt. Møllergade - i Kjøbenhavn, , , Frederiksen [cigarmager], ,
1865, 13de Mai, 17de Mai, Nielsine Rasmussen, , , , , , Ane Marie Nielsen [ugift],
1865, 21de Mai, 26de Mai, Caroline Marie Albertine Holst, 5, Grubbemøllestrædet, , , Holst [maler], ,
1865, 28de Mai, 2den Juni, Maren Wessel født Møller [enke], 74, Vestergade, Wessel [toldassistent], , , ,
1865, 31te Mai, 6te Juni, Ane Cathrine Johansen født Iversen, 53, Vestergade, F. Johansen [skipper], , , ,
1865, 24de Juni, 26de Juni, Ida Johanne Meidell, 1, Møllergade, , , Meidell [premierlieutenant], ,
1865, 26de Juni, 30te Juni, Christine Eleonore Rasch født Lindegaard, 70, Vestergade, A. Rasch [slagtermester], , , ,
1865, 9de Juli, 13de Juli, Rasmine Hansine Schjønning, , Kjeddelsmedstræde, , , Christen Nielsen Schjønning [skipper], ,
1865, 7de Juli, 11te Juli, Doris Wilhelmine Wille, , Møllergade, , , Wille [blikkenslager], ,
1865, 3die August, 8de August, Karen Hendriksen, 67, Hallingskov, Anders Rasmussen [aftægtsmand], , , ,
1865, 6te August, 9de August, Agnete Møller, 2, Ørkildsgade, , , L. Møller [skibsbygmester], ,
1865, 16de August, 21de August, Elisabeth Mathilde Børgesen, , Ørkildsgade, , , N. Børgesen [smedesvend], ,
1865, 16de August, 21de August, Christiane Augustine Henningsen født Kaisen, 56, Møllergade, J. Henningsen [snedkermester], , , ,
1865, 1ste September, 8de September, Else Marie Gottschalch [ugift - boende hos enkemadam Lerche], 72, i Møllergade, , , , ,
1865, 5te September, 12te September, Ane Marie Hansen født Knudsen, 66, Møllergade, Hansen [rebslager], , , ,
1865, 6te September, 8de September, Ane Margrethe Bøgh, , i Vestergade, , , , Maren Bøgh [ugift],
1865, 11te September, 15de September, Ellen Cathrine Saabye født Groth [enke], 59, Møllergade, H. E. Saabye [toldbetjent], i Assens, , ,
1865, 11te September, 15de September, Jensine Ane Cathrine Hansen, 5, i Hømarken, , , P. Hansen [huusmand], ,
1865, 12te September, 15de September, Wilhelmine Mathilde Rasmussen, 1, Kjeddelsmedstræde, , , , Eleonore Rasch [ugift],
1865, 14de September, 18de September, Rasmine Kirstine Hansen, , i Hømarken, , , P. Hansen [huusmand], ,
1865, 11te November, 17de November, Marie Sophie Frederikke Møller, 13, Overgade, , , Hans Jacob Møller [slagtermester], ,
1865, 15de November, 18de November, Maren Lindegaard [enke], 86, boende paa Asylet, Lindegaard [skomager], , , ,
1865, 29de November, 2den December, Fritze Johanne Riise, , Bagergade, , , Riise [krydsbetjent], ,
1865, 17de December, 21de December, Hansine Martine Hansen, 1, Møllergade, , , Hansen [saddelmager], ,
1866, 31te December 1865, 5te Januar, Ane Margrethe Groth født Nielsen, 37, Møllergade, S. Groth [rebslagermester], , , ,
1866, 3die Januar, 10de Januar, Karen Marie Jensen, 7, Hallingskov, , , Peder Jensen [skibstømrer], ,
1866, 7de Januar, 10de Januar, Bodil Cathrine Petersen, 33, Hallingskov, Peder Jensen [skibstømrer], , , ,
1866, 7de Januar, 12te Januar, Julie Caroline Jespersen, 23, , Søren Emil Egeberg [sømand], , , ,
1866, 8de Januar, 13de Januar, Henriette Huusfeldt [enke], 56, Bagergade, Rasmus Jørgensen [vognmand], , , ,
1866, 18de Januar, 23de Januar, Caroline Amalie Laurentine Frederikke Johansen, 3, Bagergade, , , Johansen [skomagersvend], ,
1866, 15de Februar, 20de Februar, Johanne Mortensdatter [ugift], 21, Ørkildsgade, , , Morten Pedersen [arbeidsmand], ,
1866, 20de Februar, 26de Februar, Anna Marie Theresia Demant [enke, almisselem], 73, Fattiggaarden, , , , ,
1866, 2den Marts, 6te Marts, Ane Jensine Flor født Hansen, 52, Hulgade, Johan Christian Flor [sømand], , , ,
1866, 14de Marts, 17de Marts, Ane Marie Nielsen, , Vestergade, , , Hans Christian Nielsen [tjenestekarl], ,
1866, 3die April, 9de April, Karen Kirstine Hansen [ugift], 44, Gaasetorvet, , , , ,
1866, 10de April, 13de April, Frederikke Andersen født Christensdatter, 47, paa Hallingskov, A. Andersen [boelsmand], , , ,
1866, 11te April, 19de April, Maren Jespersen [ugift], 47, i Arresten - hjemmehørende i Gudbjerg Sogn, , , , ,
1866, 10de Juni, 15de Juni, Ida Kirstine Petrea Petersen, 1, Ørkildsgade, , , , Ellen Kirstine Iversen [pige],
1866, 11te Juni, 15de Juni, Jacobine Jensen født Rasmussen, 47, Overgade, Hans Jensen [steenhugger], , , ,
1866, 20de Juli, 25de Juli, Birthe Marie Hansen [fraskilt], 38, Vestergade - havde fattighjælp fra Tved, , , , ,
1866, 2den August, 7de August, Johanne Marie Andersen, 42, Vestergade, Peder Iversen [tømmermand], , , ,
1866, 15de August, 18 August, Petersens [barn - udøbt pige], , Møllergade, , , Petersen [apotheker], ,
1866, 19de October, 25de October, Elise Johanne Printzlau født Hansen, 57, Bagergade, C. W. Printzlau [assessor, vægtervagtmester], , , ,
1866, 20de October, 25de October, Maren Hansdatter, 48, Borrehuset ved Mølmarks Mølle, Peder Nielsen [dagleier], , , ,
1866, 27de October, 31te October, Johanne Nielsine Petersen, 2, Vestergade, , , Peder Iversen Hansen [tømmermand], ,
1866, 8de November, 14de November, Johanne Kirstine Schleimann født Hansen, 48, Bagergade, Schleimann [skrædermester], , , ,
1866, 6te December, 12te December, Dorthea Marie Rasmussen født Jørgensen, 43, Ørkildsgade, N. Rasmussen [skipper], , , ,
1866, 14de December, 17de December, Caroline Marie Andrea Munkeboe, , Bagergade, , , Munkebo [afdød skrædersvend], ,
1867, 9 Januar, 14 Januar, Johanne Clemmentine Juul født Clemmensen [enke], 52, Fruestræde, Juul [farver], i Faaborg, , ,
1867, 20 Januar, 25 Januar, Julie Marie Sacknies, , Hulgade, , , Sacknies [nagelsmedsvend], ,
1867, 21 Januar, 25 Januar, Ane Cathrine Dinesen [ugift fattiglem], 81, Ørkildsgade, , , , ,
1867, 12 Februar, 18 Februar, Catharine Marie Holtermann [ugift], 76, Vestergade, , , Holtermann [landphysicus], ,
1867, 21 Marts, 26 Marts, Ane Margrethe Petersen født Rasmussen [enke], 77, Møllergade, Petersen [muurmester], , , ,
1867, 29 Marts, 4 April, Cecilie Torp [ugift, klosterlem], 62, paa Sygehuset, , , , ,
1867, 13 April, 17 April, Benedicte Hansen, , Bagergade, , , Christen Hansen [gartner], ,
1867, 16 April, 24 April, Birgitte Hermansen født Johansen, 49, Møllergade, Hermansen [farver], , , ,
1867, 21 April, 26 April, Dorthea Børgesen født Svendsen [enke], 65, Fruestræde, Nicolai Børgesen [facteur], , , ,
1867, 7 Mai, 10 Mai, Anna Cathrine Elisabeth Hvidberg [tvilling], , Møllergade, , , Hvidberg [farvehandler], ,
1867, 15 Mai, 21 Mai, Jespersens [barn - dødfødt pige], , Møllergade, , , Jespersen [brændeviinsbrænder], ,
1867, 19 Juni, 25 Juni, Gjertrud Christensdatter, 89, Hallingskov, Hans Christensen [huusmand], , , ,
1867, 4 Juli, 8 Juli, Lorengens [udøbt datter], , Klostergaarden, , , Lorengens [pastor], ,
1867, 30 Juli, 1 August, Caroline Amalia Ulrikke Peters, , Bagergade, , , Peters [former], ,
1867, 4 August, 9 August, Dorthea Marie Lohse født Buch [enke], 72, paa Sygehuset, Lohse [politibetjent], , , ,
1867, 6 August, 10 August, Mette Kirstine Nielsen født Hansen, 56, Bagergade, Niels Nielsen [bybud], , , ,
1867, 26 August, 31 August, Marie Abelone Rasmussen født Lentz [enke], 59, Sygehuset, J. G. Rasmussen [bager], , , ,
1867, 6 September, 7 September, Peder Christensens [barn - dødfødt pige], , Overgade, , , Peder Christensen [arbeidsmand], ,
1867, 18 September, 21 September, Maren Johanne Andersen, , Øxenbjergmark, , , R. Andersen [skibstømrer], ,
1867, 29 September, 4 October, Ingeborg Margrethe Caroline Sophie Baagøe, 49, Møllergade, , , H. J. Baagøe [afdød kjøbmand], ,
1867, 26 October, 31 October, Andersine Henningsen, 1, Vestergade, , , Rasmus Henningsen [afdød arbeidsmand], ,
1867, 4 November, 8 November, Hansine Kirstine Priisholm, , Bagergade, , , Priisholm [bager], ,
1867, 4 November, 8 November, Rasmine Henningsen, 1, Vestergade, , , Rasmus Henningsen [afdød arbeidsmand], ,
1867, 27 November, 4 December, Rasmine Petrine Jensine Petersen, 37, Vestergade, Niels Jensen [dagleier], , , ,
1867, 14 December, 20 December, Minna Svendine Mathilde Møller, 4, Møllergade, , , L. Møller [skipper], ,
1867, 27 December, 30 December, Marie Martine Heckmann, , Torvet, , , Heckmann [sømand], ,
1868, 5 Januar, 9 Januar, Hansine Petrine Christiansen, , Veimøllehusene, , , Christiansen [skibstømrer], ,
1868, 8 Januar, 11 Januar, Andersine Christiane Marie Hansen, , Fruestræde, , , Hans Jensen [børstenbinder], ,
1868, 7 Januar, 14 Januar, Marie Magdalene Jensen født Smith [enke], , i Østerskjerninge, Jensen [afdøde pastor], , , ,
1868, 13 Januar, 17 Januar, Lovise Vilhelmine Marie Stender, 1, Kjeddelsmedstrædet, , , Stender [rottejæger], ,
1868, 17 Januar, 23 Januar, Christine Hansen født Jørgensen, 44, Caroline Amalielund, Hansen [skrædersvend], , , ,
1868, 25 Januar, 1 Februar, Marie West født Svendsen, 72, Fruestræde, N. L. West [smed], , , ,
1868, 25 Januar, 1 Februar, Anna Marie Mathilde Jespersen, 1, paa Fattiggaarden, , , , Caroline Frederiksen [ugift fattiglem],
1868, 7 Februar, 13 Februar, Jensine Kirstine Hansen født Schnor, 31, Møllergade, C. Hansen [snedker], , , ,
1868, 8 Februar, 13 Februar, Sidsel Marie Hansen [ugift tjenestepige], 28, Ørkildsgade, , , Hans Jørgensen [smaakjører], ,
1868, 17 Februar, 21 Februar, Andrea Beatrice Cornelia Andersen, , Møllergade, , , Andersen [lysestøber], ,
1868, 23 Februar, 27 Februar, Hvidbergs [barn - udøbt tvillingpige], , Møllergade, , , Hvidberg [farvehandler], ,
1868, 24 Februar, 28 Februar, J. K. Petersens [barn - udøbt pige], , Vestergade, , , J. K. Petersen [skipper], ,
1868, 26 Februar, 2 Marts, Lentzs [barn - dødfødt pige], , Christiansminde, , , Lentz [skibsbygger], ,
1868, 2 Marts, 10 Marts, Karen Hansen [enke], 69, Møllergade, Peder Hansen Strøier [gaardmand], i Tved, , ,
1868, 11 Marts, 16 Marts, Ane Marie Nielsen, , Øxenbjergmark, , , Hans Nielsen, ,
1868, 15 Marts, 19 Marts, Christence Elisabeth Mathiesen [enke], 59, Vestergade, Peder Nielsen [dagleier], , , ,
1868, 18 Marts, 24 Marts, Karen Marie Jensen [i pleie hos Knud Hansen], , Vestergade, , , , ,
1868, 20 Marts, 26 Marts, Johanne Clausdatter, 70, Hømarken, Niels Pedersen [huusmand], , , ,
1868, 23 Marts, 26 Marts, Hansine Margrethe Flensborg, , Vestergade, , , Flensborg [maskinarbeider], ,
1868, 26 Marts, 31 Marts, Maren Rasmussen, 43, Græsholmene, Hans Nielsen [huusmand], , , ,
1868, 30 Marts, 7 April, Trine Sophie Hansen, 5, Hallingskov, , , Hans Henrik Hansen [huusmand], ,
1868, 23 April, 1 Mai, Ane Knudsen født Mortensen [enke], 64, i Vordingborg, J. Knudsen [vognmand], i Svendborg, , ,
1868, 6 Mai, 14 Mai, Johanne Albech, 36, Møllergade, , , Albech [afdøde garver], ,
1868, 13 Mai, 16 Mai, Mortensens [barn - dødfødt pige], , Vestergade, , , Mortensen [smed], ,
1868, 3 Juni, 10 Juni, Ane Margrethe Kirstine Bønnelycke født Kaysen, 63, Torvet, Bønnelycke [tobaksfabriqeur], , , ,
1868, 26 Juli, - [dato ikke indført], Anders Mortensens [barn - dødfødt pige], , Hømarken, , , Anders Mortensen [boelsmand], ,
1868, 1 August, 6 August, Sophie Jørgensen født Johansen, 64, Ørkildsgade, Jørgensen [skipper], , , ,
1868, 5 August, 10 August, Christine Dorthea Blinkenberg født Jensen, 46, Møllergade, Blinkenberg [dreier], , , ,
1868, 6 August, 8 August, Andersine Mariane Hansen, , Fruestræde, , , Hans Jensen [børstenbinder], ,
1868, 9 August, 13 August, Ane Rasmussen, 39, Hømarken, Anders Mortensen [boelsmand], , , ,
1868, 1 September, 4 September, Johanne Hansen, , Møllergade, , , Hans Andersen [dagleier], ,
1868, 5 September, 8 September, Marie Andersen [enke], 64, Sygehuset, Anders Jørgensen [arbeidsmand], , , ,
1868, 7 September, 9 September, Anna Rasmussen, , Møllergade, , , Niels Rasmussen [tømmermand], ,
1868, 12 September, 16 September, Lovise Augusta Andersen, , Vestergade, , , Andersen [telegrafist], ,
1868, 8 September, 11 September, Karen Olsdatter [enke], 93, Fattiggaarden, Mikkel Huus, , , ,
1868, 20 October, 26 October, Marie Laurine Nielsen, 2, Kjeddelsmedstræde, , , R. Nielsen [sømand], ,
1868, 28 October, 2 November, Caroline Amalie Ulrikke Peters, 1, Bagergade, , , Peters [former], ,
1868, 29 October, 2 November, Emma Olavia Nielsen, , Ravns Mølle, , , Nielsen [skipper], ,
1868, 1 November, 6 November, Dorthea Marie Lindegaard, , Vestergade, , , Lindegaard [felbereder], ,
1868, 20 November, 26 November, Johanne Andersen, 21, Hallingskov, , , Anders Andersen [huusmand], ,
1868, 21 November, 25 November, Sophie Christine Wentrup, , , , , , Sophie Birgitte Wentrup [ugift], candit....nde paa Sorø
1868, 30 November, 5 December, Charlotte Christiane Jensine Marie Nielsen, 30, Kjeddelsmedstræde, Rasmus Nielsen [sømand], , , ,
1868, 17 December, 22 December, Karen Hansens [barn - dødfødt pige], , Hulgade, , , , Karen Hansen [ugift fruentimmer], af Gudbjerg Sogn
1869, 5 Januar, 11 Januar, Thora Marie Ottilie Nielsen, 20, Fruestræde, , , Nielsen [muurmester], ,
1869, 20 Januar, 26 Januar, Jenny Oscarlia Lind, 16, Vestergade, , , Lind [smed], ,
1869, 21 Januar, 27 Januar, Anna Mende [enke, fattiglem], 88, Asylet, Mende [skomager], , , ,
1869, 26 Januar, 30 Januar, Louise Alexandra Bolvinkel, , Vestergade, , , Bolvinkel [typograpf], ,
1869, 2 Februar, 9 Februar, Frederikke Christine Houberg [ugift], 74, Møllergade, , , , ,
1869, 1 Marts, 6 Marts, Abelone Pedersen [fraskilt hustru], 72, Kjeddelsmedstrædet, Rasmus Pedersen [dagleier], , , ,
1869, 7 Marts, 11 Marts, Ida Margrethe Koch født Becker [enke], 75, Møllergade, Koch [møllerbygger], fra Als, , ,
1869, 12 Marts, 19 Marts, Ane Cathrine Lentz født Buch [enke], 80, Christiansminde, Lentz [skovfoged], , , ,
1869, 29 Marts, 2 April, Maren Nielsen født Christensen, 62, Vidbæltet, Nielsen [vertshuusholder], , , ,
1869, 31 April, 5 April, Margrethe Sophie Marie Bøgh, , Kjeddelsmedstræde, , , Bøgh [slagtermester], ,
1869, 8 April, 12 April, Kirstine Dorthea Bruun født Brodersen, 68, Bagergade, Bruun [b...deeier], , , ,
1869, 26 Mai, 4 Juni, Ane Cathrine Jørgensen, 16, , , , Jørgen Jacobsen [arbeidsmand], ,
1869, 9 Juli, 14 Juli, Maren Bang [enke, fattiglem], 72, paa Fattiggaarden, Peter Bang [slagter], , , ,
1869, 10 August, 17 August, Anne Dorthea Knudsen født Petersen [enke], 76, Møllergade, Peter Albjerg Knudsen [vognmand], , , ,
1869, 27 August, 1 September, Regine Hansen født Bonnesen [enke], 60, Vestergade, Rasmus Hansen [skipper, (viintapper)], , , ,
1869, 31 September, 4 September, Anna Marie Elisabeth Thune [ugift fruentimmer], 68, Qvists Længe, , , , ,
1869, 1 September, 8 September, Ane Marie Nielsen [ugift tjenestepige], 46, Møllergade, , , , ,
1869, 9 September, 14 September, Marie Margrethe Bøgh, 68, Ørkildsgade, Bøgh [toldassistent], , , ,
1869, 10 September, 14 September, Ane Mathea Bjørnsen [ugift, forhen sypige], 57, Øxenbjergmark, , , , ,
1869, 10 September, 15 September, Cathrine Marie Mathilde Christensen, 2, i Borgerforeningen, , , Christensen [facteur], ,
1869, 10 September, 15 September, Johanne Rasmussen født Falkenberg [enke], 86, Pasop, Niels Rasmussen [vævermester], , , ,
1869, 20 September, 23 September, Maren Poulsen født Johansen, 52, Vestergade, Hans Jørgen Poulsen [steenhugger], , , ,
1869, 20 September, 25 September, Nielsine Andrea Bentzen døbt Olsen [ugift], 18, Overgade, , , Ole Bentzen [garversvend], ,
1869, 4 November, 9 November, Edel Henrikke Christensen, 77, Vestergade, Christensen [gartner], , , ,
1869, 7 November, 15 November, Marie Munck [ugift syjomfru], 59, Bagergade, , , , ,
1869, 12 November, 18 November, Marie Dorthea Wille født Flindt, 32, Møllergade, Wille [blikkenslager], , , ,
1869, 27 November, 30 November, Hans Rasmussens [barn - dødfødt pige], , Pindmøllestræde, , , Hans Rasmussen [tjenestekarl], ,
1869, 22 December, 30 December, Frederikke Camilla Petrine Mathilde Hermansen [ugift], 21, Møllergade, , , Hermansen [farver], ,
1870, 6 Januar, 11 Januar, Karen Nielsen Lund [ugift fattiglem], 47, paa Fattiggaarden, , , , ,
1870, 13 Januar, 18 Januar, Ane Christine Nielsen, 1, Møllergade, , , Nielsen [crinolinefabrikant], ,
1870, 7 Februar, 14 Februar, Anna Magdalene Wandell født Lauenberg [enke], 79, Vestergade, Wandall [sognepræst], i Gudbjerg, , ,
1870, 8 Februar, 17 Februar, Ane Henriette Bolvinkel, , Vestergade, , , Bolvinkel [typograpf], ,
1870, 9 Februar, 17 Februar, Beate Ulrikka Margrethe Bolvinkel født Friis, 21, Vestergade, Bolvinkel [typograpf], , , ,
1870, 11 Februar, 17 Februar, Rasmine Jacobsen født Hansen, 36, Ørkildsgade, Jacobsen [dreier], , , ,
1870, 12 Februar, 17 Februar, Trauboths [barn - udøbt pige], , Vestergade, , , Trauboth [smed], ,
1870, 16 Februar, 22 Februar, Gjertrud Knap født Nielsen, 53, Bagergade, Knap [vognmand], , , ,
1870, 13 Marts, 18 Marts, Mathilde Elisabeth Trauboth, , Vestergade, , , Trauboth [smedesvend], ,
1870, 26 Marts, 1 April, Bodil Marie Nielsen født Christensen [enke], 54, Bagergade, P. Nielsen [steenhugger], , , ,
1870, 11 April, 16 April, Johanne Rasmussen [enke], 50, Vestergade, Brath [smed], , , ,
1870, 20 April, 25 April, Frederikke Birgitte Kirstein [enke], 80, af Sct. Jørgensgaard, Niels Kirstein [huusmand], , , ,
1870, 13 Mai, 17 Mai, Ane Kais [enke, fattiglem], 79, paa Fattiggaarden, Kais [skomager], , , ,
1870, 15 Januar, 18 Januar, Maren Rasmussen (Kryds) [ugift almisselem], , Bagergade, , , , ,
1870, 18 Mai, 20 Mai, Johanne Marie Jensine Jørgensen født Dreier, 27, Vestergade, Jørgensen [skrædersvend], , , ,
1870, 29 Juni, 3 Juni, Karen Jensen [enke], 87, Bagergade, Jensen [skovfoged], , , ,
1870, 29 Juni, 3 Juni, Marie Frederikke Sørensen født Pichmann, 42, Møllergade, Sørensen [uhrmager], , , ,
1870, 30 Maj, 3 Juni, Mariane Theodora Nielsen [ugift, pensionair - pleiedatter af afg. admiral Riisbrich], 71, Vestergade, , , , ,
1870, 22 Juli, 26 Juli, Meta Mathilde Olivia Mathiesen, 1, Bagergade, , , Mathiesen [sømand], ,
1870, 27 Juli, 2 August, Christine Martine Rasmussen, 1, Græsholmene, , , Chr. Rasmussen [murer], ,
1870, 10 August, 13 August, A. Knudsens [barn - udøbt pige], , Møllergade, , , A. Knudsen [farver], ,
1870, 16 August, 22 August, Catharine Hermann [ugift], 72, Borgerforeningen, , , , ,
1870, 28 August, 2 September, Elisabeth Snoer [ugift fattiglem], 64, Kjeddelsmedstræde, , , , ,
1870, 31 August, 6 September, Kirstine Cathrine Christensen født Nissen, 35, Møllergade, C. Christensen [værtshuusholder], , , ,
1870, 13 October, 17 October, Anna Kirstine Huusom, 14, Møllergade, , , E. Huusom [smedemester], ,
1870, 15 October, 19 October, Ane Kirstine Johansen [ugift tjenestepige], 18, Fruestræde, , , , ,
1870, 22 October, 28 October, Laura Petra Johanne Jensen, 1, Ørkildsgade, , , Jensen [skibsfører], ,
1870, 24 October, 31 October, Anna Rosine Bentzen [ugift pensionist], 70, Vestergade, , , , ,
1870, - [dato ikke indført], 19 November, Ida Gløerfeldt [ugift selskabsdame - hos enkegrevinde Bille Brahe], 64, Vestergade, , , , ,
1870, 16 November, 19 November, Mariane Hermansen [ugift fattiglem], 42, Sygehuset, , , , ,
1870, 1 December, 9 December, Karen Brandt født Hahnefeldt [enke], 79, Møllergade, Hans Christian Brandt [kjøbmand], , , ,
1870, 6 December, 12 December, Ane Rasmussen, 43, Ørkildsgade, Hans Nielsen [klodsemager], , , ,
1870, 14 December, 22 December, Caroline Jørgensen [ugift], 26, Hulgade, , , Jørgensen [afdøde skibstømmermand], ,
1870, 26 December, - [dato ikke indført], Ane Sophie Dreier [enke], 87, Vestergade, Dreier [uhrmager], , , ,
1871, 8 Januar, 13 Januar, Caroline Sophie Baagøe født Bøye [enke], 75, Møllergade, H. J. Baagøe [kjøbmand, ridder af Dannebrog og dannebrogsmand], , , ,
1871, 24 Januar, 30 Januar, Marie Caroline Hoffgaard, 12, Møllergade, , , Hoffgaard [kjøbmand], ,
1871, 27 Januar, 1 Februar, Johanne Margrethe Sørensen født Snoer [enke, bælgetræder], 68, ved Frue Kirke - Møllergade, Sørensen [naalemager], , , ,
1871, 1 Februar, 9 Februar, Marie Elisabeth Rasmussen, 18, Hulgade, , , Chr. Rasmussen, ,
1871, 28 Februar, 7 Marts, Ane Bothilde Carstens [ugift], 23, Bagergade, , , Carstens [muurmester], ,
1871, 26 Marts, 31 Marts, Johanne Kirstine Larsen, 32, Vestergade, Johan Larsen [brændeviinskarl], , , ,
1871, 1 April, 7 April, Ane Kirstine West [enke], 70, Bagergade, West [muurmester], , , ,
1871, 3 April, 11 April, Cathrine Marie Anderschouw [enke], 59, Møllergade, Anderschouw [skipper], , , ,
1871, 12 April, 17 April, Johanne Jespersen, 83, Bagergade, Jacobsen [hørsvinger], , , ,
1871, 20 April, 24 April, Ane Dorthea Mortensen, 2, Ørkildsgade, , , Mortensen [skipper], ,
1871, 23 April, 28 April, Sophie Schmidt, 68, Asylet, Schmidt [sadelmager], , , ,
1871, 24 April, 1 Mai, Julie Hansine Christine, 3, Vestergade, , , , Oelkjær [madam],
1871, 8 Mai, 13 Mai, Karen Dorthea Poulsen [ugift fattiglem], 45, Grubbemøllestræde, , , , ,
1871, 15 Mai, 20 Mai, Hanne Petrine Magdalene Jæger, 1, Bagergade, , , Jæger [smedesvend], ,
1871, 27 Mai, 31 Mai, Anna Bønnelycke, , Møllergade, , , L. Bønnelycke [fabrikant], ,
1871, 4 Juni, 9 Juni, Emma Petrine Sophie Andersen, , Vestergade, , , , Eggertsens [smedesvend - hans hustru],
1871, 21 Juni, 27 Juni, Cathrine Constantia Emilie Jensen født Berth [enke], 68, Møllergade, H. P. Jensen [skipper], , , ,
1871, 28 Juni, 3 Juli, Ane Lucie Halmøe født Larsen [enke], 72, Vestergade, , , , ,
1871, 2 Juli, 6 Juli, Marie Kirstine Andersen, 1, Hallingskov, , , Anders Jensen Andersen [huusmand], ,
1871, 14 Juli, 19 Juli, Marie Henriette Wendel født Temkel, 50, Bagergade, Wendel [former], , , ,
1871, 30 Juli, 4 August, Helene Marie Qvist [enke], 63, Møllergade, Qvist [skipper], , , ,
1871, 11 August, 14 August, Ane Marie Nielsen, , Fruestræde, , , Rasmus Nielsen [sømand], ,
1871, 16 August, 21 August, Ane Margrethe Petersen [i pleie hos Christen Madsen Christiansen], 1, i Græsholmene - af Svendborg, , , Jens Pedersen Ley, Else Marie Hansen [pige], af Hollbøl i Slesvig
1871, 5 September, 11 September, Christiane Claudine Victorie Petersen, , Græsholmene, , , , Marthe Petersen [ugift],
1871, 12 September, 15 September, Marie Bøgh [enke, fattiglem], 81, paa Fattiggaarden, , , , ,
1871, 20 October, 25 October, Ellen Christine Christensen født Poulsen [enke], 72, Ørkildsgade, Peder Christensen [tømrer], , , ,
1871, 26 October, 2 November, Christine Henriette Hansen født Bøhm, 42, Møllergade, Hansen [sadelmager], , , ,
1871, 18 November, 24 November, Ane Rasmusdatter [ugift huusbestyrerinde], 65, i Grubbemøllen, , , , ,
1871, 18 November, 24 November, Cathrine Jacobine Hansen, 67, Vestergade, Mads Hansen [arbeidsmand], , , ,
1871, 19 November, 22 November, Maren Frantsen, 49, Ørkildsgade, Dauding [styrmand], , , ,
1871, 10 December, 18 December, Karen Hansen, 70, Hømarken, Christian Larsen [huusmand], , , ,
1871, 19 December, 24 December, Sophie Vilhelmine Christine Parbst, , Bagergade, , , , Vilhelmine Petersen [ugift],
1871, 27 December, 30 December, Ane Kirstine Rasmussen, , Ørkildsgade, , , Peter Rasmussen [arbeidsmand], ,
1872, 3 Januar, 8 Januar, Marie Nielsen [ugift sypige], 49, paa Sygehuset, , , , ,
1872, 15 Januar, 19 Januar, Camilla Augusta Juliette Jensen [ugift], 19, Torvet, , , H. W. Jensen [kjøbmand], ,
1872, 21 Januar, 29 Januar, Vilhelmine Christine Hansen født Kühl [enke], 59, Vestergade, Hansen [farver], , , ,
1872, 11 April, 18 April, Cæcilie Georgine Hansen [ugift tjenestepige], 21, Kjeddelsmedstrædet, , , , ,
1872, 23 April, 29 April, Marie Magdalene Jensen, 58, paa Fattiggaarden, Jensen [skomager], , , ,
1872, 11 Mai, 17 Mai, Christine Christiane Petersen [enke], 77, Bagergade, Petersen [handskemager], , , ,
1872, 16 Mai, 21 Mai, Jenny Frederikke Emilie Bahlermann, 1, Bagergade, , , , Sine Nielsen [ugift],
1872, 13 Juni, 18 Juni, Ane Margrethe Hansen [enke], 84, Bagergade, Jacob Hansen [arbeidsmand], , , ,
1872, 30 Juni, 5 Juli, Frederikke Agnete Goldberg, 7, Møllergade, , , Goldberg [bager], ,
1872, 16 Juli, 22 Juli, Marie Sophie Poulsen, 16, Græsholmene, , , Joh. Poulsen [arbeidsmand], ,
1872, 11 August, 17 August, Maren Jensdatter, 68, Hømarken, Ole Iver Larsen [huusmand], , , ,
1872, 26 August, 29 August, Else Christine Clementine Mortensen, , Bagergade, , , Mortensen [smed], ,
1872, 30 August, 2 September, Dorthea Cathrine Randrup, , Møllergade, , , Randrup [handskemager], ,
1872, 29 September, 3 September, Maren Hoffmann født Hansen [enke], 47, Bagergade, Hoffmann [skræder], , , ,
1872, 1 September, 6 September, Ane Elisabeth Andersen [enke, fattiglem, arrestant], 57, , , , , ,
1872, 6 September, 11 September, Jensine Louise Nellemann, 77, her i Staden - Møllergade, , , Nellemann [afdød byfoged], ,
1872, 15 October, 23 October, Nicoline Margrethe Fogh [enke], 82, Møllergade, Fogh [maler], , , ,
1872, 18 October, 25 October, Maren Rasmusdatter, 71, Møllergade, Hans Rasmussen [smaakjører], , , ,
1872, 7 November, 10 November, Jørgensens [barn - udøbt pige], , Møllergade, , , Jørgensen [translateur], ,
1872, 8 November, 14 November, Riborg Graae født Jørgensen, 69, Bagergade, Graae [bager], , , ,
1872, 8 November, 27 November, Maren Dorthea Wincentz, , Kongeveien, , , Hans Wincentz [muursvend], ,
1872, 24 November, 27 November, Johan Frandsens [barn - dødfødt pige], , Møllergade, , , Johan Frandsen [skomager], ,
1872, 25 November, 29 November, Marie Nielsen [ugift syerske], 63, Bagergade, , , , ,
1873, 12 Januar, 17 Januar, Johanne Margrethe Hansen [enke], 75, Fruestræde, Albertus Hansen [arbeidsmand], , , ,
1873, 13 Januar, 20 Januar, Karen Marie Lylloff [ugift tjenestepige], 64, Sygehuset, , , , ,
1873, 22 Januar, 28 Januar, Haraldine Jensen [enke], 78, Sygehuset, Jensen [skræder], , , ,
1873, 29 Januar, 3 Februar, Marie Petrine Caroline Larsen [ugift], 20, Hulgade, , , Johannes Larsen [arbeidsmand], ,
1873, 3 Februar, 10 Februar, Ane Marie Elisabeth Andersen, 5, Torvet, , , , Christiane Petersen [ugift],
1873, 7 Februar, 12 Februar, Kirstine Rasmussen født Christiansen [enke], 72, Bagergade, Rasmussen [vagtmester], , , ,
1873, 12 Februar, 17 Februar, Elisabeth Fransisca Christensen, 9, Hulgade, , , Christen Christensen [arbeidsmand], ,
1873, 11 Februar, 18 Februar, Anne Marie Kirstine Hassenkam [enke], 92, i Sørup Sogn, Lorents August [toldbetjent], , , ,
1873, 2 Marts, 6 Marts, Mette Marie Nielsen [ugift fattiglem], 82, Fattiggaarden, , , , ,
1873, 2 Marts, 8 Marts, Ane Marie Nielsdatter, 55, Vestergade, Boemann [garversvend], , , ,
1873, 19 Marts, 22 Marts, Arndt Jensen Øxents [barn - dødfødt pige], , ..gmarken, , , Arndt Jensen Øxent [indsidder], ,
1873, 25 Marts, 31 Marts, Sophie Jacobine Jacobsen, , Ørkildsgade, , , , Evaldine Vilhelmine Jacobsen [ugift],
1873, 25 Marts, 31 Marts, Karen Kirstine Jensen, 8, Kjeddelsmedstrædet, , , Rasmus Jensen [dagleier], ,
1873, 31 Marts, 4 April, Caroline Anna Cathrine Flindt, 2, Kirkestrædet, , , Flindt [farversvend], ,
1873, 8 April, 12 April, Maren Andersen (Moses) [enke, fattiglem], 79, paa Fattiggaarden, , , , ,
1873, 15 April, 18 April, Ane Cathrine Lang [ugift, fattiglem], 94, paa Fattiggaarden, , , , ,
1873, 18 Marts, 26 Marts, Ane Jensen [ugift tjenestepige], 20, Møllergade, , , , ,
1873, 29 April, 6 Maj, Jensine Hyldeborg Briand født Hansen, 64, Møllergade, Briand [forvalter], , , ,
1873, 30 April, 5 Maj, Conradine Christine Marcelie Holm, 12, Bagergade, , , Holm [saddelmager], ,
1873, 11 Maj, 15 Maj, Ane Kirstine Jensen, 6, Fruestræde, , , , Marie Cathrine Jensen [ugift],
1873, 27 Maj, 2 Juni, Elise Frederikke Nielsen født Strøbech, 50, Bagergade, Nielsen [gag..møller], , , ,
1873, 2 Juni, 6 Juni, Karen Marie Ferdinandsen, , Græsholmene, , , , Johanne Jensen [ugift],
1873, 12 Juni, 18 Juni, Anne Christine Frederikke Groth, 13, Møllergade, , , Groth [rebslager], ,
1873, 19 Juni, 24 Juni, Elisabeth Frederikke Petersen født Mortensen [enke], 84, Møllergade, Poul Petersen [felbereder], , , ,
1873, 20 Juni, 24 Juni, Gjertrud Christine Mikkelsen født Hansen, 38, Øxenbjergmark, Lars Mikkelsen [husmand], , , ,
1873, 27 Juni, 3 Juli, Andresine Sophie Amalie Andersen [enke], 87, Grubbemøllestræde, Morten Poulsen [skibstømrer], , , ,
1873, 9 Juli, 14 Juli, Sophie Møller [enke], 77, , Rasmus Møller [tømmermester], , , ,
1873, 28 Juni, 31 Juli, Anna Juliane Vilhelmine Petersen [tvilling], , Gaasestrædet, , , Petersen [fyrværker], ,
1873, 6 August, 9 August, Catharine Marie Frederikke Petersen [tvilling], , Gaasestrædet, , , Petersen [fyrværker], ,
1873, 18 August, 22 August, Gjertrud Marie Mathilde Petersen, 1, Fruestræde, , , Petersen [skomagersvend], ,
1873, 31 August, 3 September, Mette Kirstine Rasmussens [barn - dødfødt pige], , Bagergade, , , , Mette Kirstine Rasmussen [ugift],
1873, 5 September, 9 September, Bolette Petersen født Berg, 53, Hulgade, Petersen [skomager], , , ,
1873, 5 September, 9 September, Christiane Marie Trauboth, 17, Vestergade, , , Trauboth [smed], ,
1873, 11 September, 16 September, Thomasine Frederikke Kjær født Arnkiel [enke], 87, Møllergade, Kjær [kammerraad], , , ,
1873, 17 September, 23 September, Else Hansen født Mortensen [enke], 83, Møllergade, Hansen [skibsbygger], , , ,
1873, 26 September, 2 October, Louise Christiane Gulfeldt [fraskilt], 66, Asylet, Gulfeldt [murer], , , ,
1873, 1 October, 9 October, Caroline Mathilde Rasmussen, 29, Hulgade, Fæster [sømand], , , ,
1873, 17 October, 21 October, Karen Thøgers [enke, fattiglem], 101, paa Fattiggaarden, Thøger Nielsen [handskemager], , , ,
1874, 8 Januar, 16 Januar, Anne Marie Petersen, 6, Fruegade, , , Petersen [bundtmager], ,
1874, 10 Januar, 16 Januar, Maren Knudsen født Andersen, 53, Torvet, O. Knudsen [værtshusholder], , , ,
1874, 22 Januar, 30 Januar, Rasmine Marie Rasmussen [ugift institutsbestyrerinde], 42, Fruestræde, , , , ,
1874, 29 Januar, 30 Januar, Jørgensens [dødfødt søn], , Møllergade, , , Jørgensen [translateur], ,
1874, 30 Januar, 6 Februar, Kirstine Hansen [enke], 82, af Østeraaby, Mads Bech [smedemester], , , ,
1874, 6 Marts, 11 Marts, Karen Sørensen født Petersen [enke, fattiglem], 83, paa Fattiggaarden, , , , ,
1874, 11 Marts, 16 Marts, Ane Jensine Hansen, , Ørkildsgade, , , , Kirsten Hansen [ugift],
1874, 17 Marts, 21 Marts, Dagmar Nielsen, , Hømarken, , , Hans Nielsen [skibstømmermand], ,
1874, 23 Marts, 30 Marts, Kirstine Rasmussen [ugift, lærerinde], 66, Bagergade, , , , ,
1874, 24 Marts, 31 Marts, Martha Jacobine Nielsen, 1, Hømarken, , , Hans Nielsen [skibstømmermand], ,
1874, 2 April, 9 April, Maren Marie Bobjerg født Rasmussen [enke], 89, Møllergade, Bobjerg [fuldmægtig], , , ,
1874, 8 April, 11 April, Dagmar Charlotte Caroline Hansen, , Bagergade, , , P. Hansen [detaillist], ,
1874, 14 April, 18 April, Mary Margrethe Johanne Rasmussen, 2, Hømarken, , , Jørgen Rasmussen [skipper], ,
1874, 25 April, 30 April, Elisabeth Milling født Warncke, 74, Møllergade, Milling [hattemager], , , ,
1874, 6 Maj, 11 Maj, Ane Frandsen født Petersen, 49, Overgade, H. Frandsen [skræder], , , ,
1874, 7 Maj, 12 Maj, Marie Pouline Antoinette Svendsen, 11, Møllergade, , , A. B. Svendsen [murer], ,
1874, 10 Juni, 15 Juni, Agnete Møller [enke], 73, Ørkildsgade, R. Møller [skibsbygger], , , ,
1874, 26 Juli, 28 Juli, Ane Margrethe Hansen [ugift fattiglem], 56, Fattiggaarden, , , , ,
1874, 25 Juli, 29 Juli, Johanne Dorthea Larsen, 9, Græsholmene, , , Mads Larsen [daglejer], ,
1874, 8 August, 12 August, Anna Louise Caroline Frederikke Møller, 1, Bagergade, , , Fr. Møller [smedesvend], ,
1874, 10 August, 17 August, Jacobine Schmidt, , Tved Mark, , , Maren Franck [ugift], ,
1874, 31 August, 5 September, Abelone Christine Harrison født Friis [enke, fraskilt], 79, Ørkildsgade, Michael Harrison [skibsfører], , , ,
1874, 5 September, 9 September, Ane Kirstine Hansen født Hansen [enke], 35, Kullinggade, Hansen [skræder], , , ,
1874, 3 October, 9 October, Ane Mette Jensine Elisabeth Abelstedt, 21, Vestergade, , , Abelstedt [politibetjent], ,
1874, 22 October, 26 October, Pouline Regel (Leibølle) [enke, sælgekone], 66, Bagergade, , , , ,
1874, 1 November, 9 November, Marie Knudsen [enke], 86, Hulgade, Frederik Knudsen [snedker], , , ,
1874, 2 November, 7 November, Birgitte Augusta Christensen, 1, Hømarken, , , Jacob Hansen Christensen [boelsmand], ,
1874, 9 November, 12 November, Peters [barn - dødfødt pige], , Bagergade, , , Peters [former], ,
1874, 16 November, 20 November, Anders Peter Hansens [barn - dødfødt pige], , Bagergade, , , Anders Peter Hansen [daglejer], ,
1874, 22 November, 30 November, Sophie Elisabeth Schlecthing, 73, , Schlechting [forhen bager], , , ,
1874, 5 December, 10 December, Caroline Jørgensen, 60, Hømarken, Jørgen Henriksen [husmand], , , ,
1874, 9 December, 14 December, Inger Jørgine Jensen, 6, Vestergade, , , Jens Jensen [daglejer], ,
1874, 19 December, 22 December, Nicoline Kirstine Hansen, , Kjeddelsmedstræde, , , , Kirsten Jensen [ugift],
1874, 18 December, 24 December, Maren Jacobsdatter [ugift], 79, Bagergade, , , , ,
1874, 21 December, 24 December, Marie Christine Reifenstein, 1, Hulgade, , , Reifenstein [bundtmager], ,
1875, 31 December 1873, 4 Januar, Mine Cathinca Hansen, 1, Ørkildsgade, , , Hansen [slagter], ,
1875, 31 December 1873, 6 Januar, Maren Schjødt født Jørgensen [enke], 69, Møllergade, Schjødt [pottemager], , , ,
1875, 27 Januar, 3 Februar, Karen Rosine Bentzen [ugift], 79, Bagergade, , , , ,
1875, 1 Februar, 9 Februar, Margrethe Mikkelsen født Brag [enke], 75, Møllergade, Mikkelsen [havnefoged], , , ,
1875, 12 Februar, 18 Februar, Marie Rasmussen Møller, 31, Møllergade, Petersen [musikdirecteur], , , ,
1875, 14 Februar, 18 Februar, Antoinette Abelone Henriksen, 5, Fruestræde, , , Jens Henriksen [murer], ,
1875, 20 Februar, 26 Februar, Mathilde Karen Sofie Nielsen, 17, Overgade, , , E. R. Nielsen [kulmaaler], ,
1875, 23 Februar, 1 Marts, Ane Madsen [enke, fattiglem], 84, Fattiggaarden, , , , ,
1875, 23 Februar, 2 Marts, Karen Marie Møller [ugift], 68, Bagergade, , , Møller [sognepræst], , i Bjerreby
1875, 4 Marts, 10 Marts, Ane Elisabeth Nellemann [ugift], 83, datter af byfoged her i Svendborg justitsraad Nellemann - Møllergade, , , , ,
1875, 9 Marts, 15 Marts, Anders Jensen Andersens [barn - udøbt pige], , Hallingskov, , , Anders Jensen Andersen [boelsmand], ,
1875, 22 Marts, 28 Marts, Vilhelmine Mathilde Madsen [ugift - hos kjøbmand Winther], 23, Torvet, , , Jørgen Madsen [møllejer], , af Ærø
1875, 26 Marts, 1 April, Marie Hansen [ugift], 45, Bagergade, , , , ,
1875, 25 Marts, 31 Marts, Augusta Emilie Wiingaard, , Møllergade, , , P. W. Wiingaard [kurvemager], ,
1875, 28 Marts, 5 April, Margrethe Kirstine Elisabeth Heidemann født Petersen [enke], 76, Bagergade, Heidemann [snedker], , , ,
1875, 14 April, 14 April, L. V. Petersens [barn - dødfødt pige], , Bagergade, , , L. V. Petersen [kobbersmedsvend], ,
1875, 11 April, 16 April, Marie Elisabeth Lieberoth, 1, Kjeddelsmedstræde, , , Lieberoth [snedkersvend], ,
1875, 1 Maj, 8 Maj, Sofie Andersen [ugift], 21, Hømarken, , , Anders Larsen [arbejdsmand], ,
1875, 3 Maj, 8 Maj, Maren Hansen født Clausen, 82, Hømarken, Peder Hansen [daglejer], , , ,
1875, 12 Maj, 17 Maj, Emma Mathilde Mende [ugift], 41, Møllergade, , , Mende [afdød districtslæge], ,
1875, 18 Maj, 24 Maj, Jacobine Andresine Ingeborg Køhler, 45, Møllergade, Remmert [skomager], , , ,
1875, 25 Maj, 1 Juni, Caroline Vilhelmine Jensen født Schoppe, 50, Møllergade, Jes Jensen [kjøbmand], , , ,
1875, 29 Maj, 3 Juni, Christine Caroline Andrea Petersen, , Møllergade, , , Petersen [skipper], ,
1875, 14 Juni, 19 Juni, Ane Mortensen, , Græsholmene, , , Anders Mortensen [mursvend], ,
1875, 22 Juni, 28 Juni, Ane Margrethe Hansen, 69, Bagergade, Mads Træskomand, , , ,
1875, 1 Juli, 8 Juli, Sofie Bentzen [ugift], 80, Bagergade, , , , ,
1875, 7 Juli, 10 Juli, Marie Caroline Havemann, , Hulgade, , , , Johanne Marie Madsen [ugift],
1875, 8 Juli, 13 Juli, Maren Nielsine Schmidt født Nielsen, 44, Bagergade, Schmidt [skibstømmermand], , , ,
1875, 15 Juli, 20 Juli, Marie Kirstine Poulsen født Boun [enke], 74, Møllergade, Hans Poulsen [bødker], , , ,
1875, 1 August, 6 August, Johanne Jørgine Poulsen [ugift], 51, Fruestræde, , , Poulsen [controlleur], ,
1875, 11 August, 13 August, J. C. Lohses [barn - dødfødt pige], , Ørkildsgade, , , J. C. Lohse [bager], ,
1875, 15 August, 20 August, Caroline Schleimann, 53, Ørkildsgade, Schleimann [skorstensfejer], , , ,
1875, 17 August, 20 August, Maren Frederikke Hansen [enke], 45, Fruestræde, Seltz [sømand], , , ,
1875, 22 August, 25 August, Johanne Sofie Nielsen, , Kjeddelsmedstrædet, , , Rasmus Nielsen [brændeviinskarl], ,
1875, 19 September, 24 September, Karen Pedersen [enke], 49, Ørkildsgade, Hans Olsen [væver], , , ,
1875, 26 September, 29 September, Eline Kirstine Madsen, , Kjeddelsmedstræde, , , H. Madsen [murmester], ,
1875, 26 September, 29 September, Kirsten Mortensen, 68, Græsholmene, Niels Mortensen [husmand], , , ,
1875, 27 September, 2 October, Ane Kirstine Pilemark [enke], 83, Tved Mark, Pilemark [tobakshandler], , , ,
1875, 22 October, 29 October, Marie Boline Vilhelmine Henriette Andersen [ugift syjomfru], 31, Bagergade, , , , ,
1875, 5 November, 11 November, Hanne Vilhelmine Frandsen født Schytt, 23, Vestergade, Christen Frandsen [felbereder], , , ,
1875, 22 November, 26 November, Ane Kirstine Winther født Poulsen [enke], 90, Torvet, Winther [sømand], , , ,
1875, 29 November, 3 December, Astrid Jørgensen, 5, Møllergade, , , Jørgensen [translateur], ,
1875, 4 December, 8 December, Vilhelmine Honoré, , Møllergade, , , Honoré [fabrikbestyrer], ,