Svendborg - Vor Frue, 1876-1892, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1876-1892, Svendborg - Vor Frue sogn, Sunds herred, Svendborg amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1876, 9 Januar, 14 Januar, Peter Mathiesen Pedersen [gift, daglejer], 63, Hulgade, , , , ,
1876, 11 Januar, 18 Januar, Nicolaj Hansen, 12, Bagergade, , , P. Hansen [detaillist], ,
1876, 18 Januar, 24 Januar, Rasmus Madsen [gift, aftægtsmand], 70, Hømarken, , , , ,
1876, 21 Januar, 28 Januar, Svend Bønnelycke [enkemand, tobaksfabriqueir], 76, Møllergade, , , , ,
1876, 9 Februar, 15 Februar, Niels Peter Laurits Henningsen, 5, Søgaardsvejen, , , Henningensen [jærnbanearbejder], ,
1876, 19 Februar, 25 Februar, Peter Jørgensen [enkemand, forhen husmand], 70, i Brændeskov - Bagergade, , , , ,
1876, 5 Marts, 13 Marts, Ernst Georg Allertin [gift, skomager], 57, Fruestræde, , , , ,
1876, 12 Marts, 17 Marts, Hans Peter Christensen [gift, gartner], 68, Bagergade, , , , ,
1876, 18 Marts, 25 Marts, Lars Rasmus Nielsen, , Hømarken, , , Peder Nielsen [tømmermand], ,
1876, 23 Marts, 31 Marts, Niels Hansen [enkemand, vognmand], 78, Fruestræde, , , , ,
1876, 25 Marts, 30 Marts, Peder Nielsen [enkemand, vægter], 70, paa Valdemar Slot - Sygehuset, , , , ,
1876, 13 April, 18 April, Jens Rasmussen, 10, Hømarken, , , Peder Andersen [arbejdsmand], ,
1876, 21 April, 24 April, Niels Peter Børre, 1, Fattiggaarden, , , , Cathrine Lang Børre [ugift],
1876, 25 April, 2 Maj, Carl Christian Simonsen [ugift, pensioneret musiklærer], 77, fra Skaarup Seminarium - Fruestræde, , , , ,
1876, 2 Maj, 8 Maj, Rasmus Christensen [gift, daglejer], 66, Møllergade, , , , ,
1876, 14 Maj, 19 Maj, Johan Leonhard Jæger, 8, Hulgade, , , Jæger [styrmand], ,
1876, 21 Maj, 26 Maj, Sofus Frederik Jensen, , Fruestræde, , , Michael Jensen [skibstømmermand], ,
1876, 10 Juni, 14 Juni, Peder Christian Berthel Andersen, 1, Bagergade, , , Andersen [skomager], ,
1876, 11 Juni, 16 Juni, Søren Henrik West [gift, snedkermester], 52, Øxenbjergmark, , , , ,
1876, 30 Juni, 6 Juli, Carsten Nicolaj Meldahl [enkemand, materialist], 51, Torvet, , , , ,
1876, 25 Juli, 29 Juli, Axel Jens Peter Axelsen [gift, jærnstøber], 60, Ørkildsgade, , , , ,
1876, 6 August, 10 August, Hans Andersen [ugift, jærnbanearbejder], 26, Sygehuset, , , , ,
1876, 8 August, 14 August, Peter Hansen Petersen [ugift, skibstømrer], 47, fra Brudager - Møllergade, , , , ,
1876, 14 August, 16 August, Carl Vilhelm Frederiksen, , Hulgade, , , , Cathrine Nielsen [ugift],
1876, 14 August, 21 August, Thomas Jørgensen [gift, husmand], 61, Pløjeholmene, , , , ,
1876, 25 August, 29 August, Hans Petersen [enkemand, forhen skomager, fattiglem], 75, paa Fattiggaarden, , , , ,
1876, 31 August, 4 September, Carl Vildsøe Adolfsen, 4, Hulgade, , , , Marie Jørgensen [ugift],
1876, 25 August, 29 August, Anders Immanuel Andersen, 2, Ørkildsgade, , , Andersen [styrmand], ,
1876, 22 September, 26 September, Carl Emilius With, 4, Fruestræde, , , With [skomagersvend], ,
1876, 23 September, 29 September, Axel Møller Mørch [enkemand, justitsraad, byskriver], 79, Fruestræde, , , , ,
1876, 5 October, 10 October, Christopher Jensen Buch [gift, slagtermester], 62, Ørkildsgade, , , , ,
1876, 9 October, 13 October, Ernst Emil Henriksen, 4, Fruestræde, , , Henriksen [arbejdsmand], ,
1876, 12 October, 16 October, Rasmus Peter Rasmussen, 4, Frue Kirkestræde, , , Rasmussen [forgylder], ,
1876, 2 November, 4 November, Georg Johan Frederik Flügge [gift, possementmager], 53, Sygehuset - konen forladt ham, , , , ,
1876, 17 October, 21 October, Axel Emil Carl Madsen, 7, af Aarhus, , , Simon Chr. Madsen [cigarmager], ,
1876, 4 November, 6 November, Thorvald Aarup, , Ørkildsgade, , , Aarup [maler], ,
1876, 14 November, 20 November, Hans Christian Hansen, 7, Torvet, , , P. Hansen [skibsfører], ,
1876, 21 November, 28 November, Carl Christian Julius Nielsen, 1, Ørkildsgade, , , Niels Jacob Nielsen [postbud], ,
1876, 24 November, 28 November, Carl Christiansen, 10, Møllergade, , , Christiansen [bødker], ,
1876, 24 November, 30 November, Johannes Hahnefeldt Møller, 8, Møllergade, , , Johannes Møller [skibsfører], ,
1876, 27 November, 1 December, Alfred Valdemar Andersen, 5, Møllergade, , , Andersen [farver], ,
1876, 1 December, 5 December, Hans Jørgen Hansen, 2, Møllergade, , , Peder Hansen [arbejdsmand], ,
1876, 3 December, 6 December, Niels Frederik Strøbech Nielsen, 2, Bagergade, , , Nielsen [skomager], ,
1876, 4 December, 8 December, Christen Ferdinand Rasmussen, 1, Bagergade, , , Gotfred Rasmussen [bagersvend], ,
1876, 6 December, 11 December, Carl Andreas Lindegaard, 6, Vestergade, , , Lindegaard [felbereder], ,
1876, 10 December, 15 December, Hans Knudsen [gift, skibstømrer], 80, Bagergade, , , , ,
1876, 17 December, 20 December, Napoleon Espe [ugift, forhen smed, fattiglem], 64, paa Fattiggaarden, , , , ,
1876, 25 December, 29 December, Peter Laurits Christian Petersen, 3, Vestergade, , , Petersen [fyrbøder], ,
1877, 22 December 1876, 2 Januar, Jørgen Christian Rasmussen [gift, stationsmester], 36, ved Langaa Station, , , , ,
1877, 28 December 1876, 3 Januar, Hans Møller [ugift, slagter], 37, Bagergade, , , , ,
1877, 1 Januar, 5 Januar, Carl Johan Østrup Bang [hos bedstefaderen murer Bang], 5, Bagergade, , , , ,
1877, 14 Januar, 19 Januar, Jens Huusom, 2, Møllergade, , , A. Huusom [skibsreder], ,
1877, 21 Januar, 26 Januar, Johan Sørensen, , Hømarken, , , Johan Sørensen [tømrer], ,
1877, 21 Januar, 26 Januar, Jens Rasmus Jørgen Pedersen, 12, Møllergade, , , Petersen [smed], ,
1877, 23 Januar, 29 Januar, Axel Marcellinus Udbye, 2, Møllergade, , , Udbye [kjøbmand], ,
1877, 3 Februar, 8 Februar, Evald Lassen [ugift, forhen bogholder], 82, Møllergade, , , , ,
1877, 5 Februar, 9 Februar, Alfred Christian Emil Svendsen, , Ørkildsgade, , , Svendsen [stenhugger], ,
1877, 7 Februar, 13 Februar, Christian Hansen Spanget [gift, arrestforvarer], 53, Raadhuset, , , , ,
1877, 8 Februar, 13 Februar, Ove Svendsen, , Gaasestrædet, , , , Juliane Marie Madsen [ugift],
1877, 16 Februar, 22 Februar, Hans Edvard Andreas Hansen [ugift, vinhandler], 28, Skolestrædet, , , , ,
1877, 17 Februar, 20 Februar, Johannes Fich Møller, , Øxenbjærgmark, , , P. L. Møller [styrmand], ,
1877, 8 Marts, 12 Marts, Ernst Brandt, , Kjeddelsmedstræde, , , N. P. Brandt [skibsfører], ,
1877, 9 Marts, 14 Marts, Hans Peter Mortensen, 6, Bagergade, , , Mortensen [mursvend], ,
1877, 17 Marts, 22 Marts, Carl Christian Mortensen, 3, Bagergade, , , Mortensen [mursvend], ,
1877, 22 Marts, 30 Marts, Rasmus Christian Nielsen, , Bagergade, , , Erik Chr. Nielsen [mursvend], ,
1877, 30 Marts, 3 April, Anders Petersens [dødfødt søn], , Fruestræde, , , Anders Petersen [høker], ,
1877, 1 April, 6 April, Christian Frederik Christensen, 4, Hømarken, , , Chr. Hansen [husmand], ,
1877, 11 April, 16 April, Hans Knudsen [gift, husmand], 59, Ellerup, , , , ,
1877, 19 April, 26 April, Carl August Frederik Mende [gift, apotheker], 45, i Grindsted, , , , ,
1877, 27 April, 2 Maj, Niels Peter Nielsen, 3, Hulgade, , , Søren Nielsen [tømmermand], ,
1877, 4 Maj, 9 Maj, Hans Jacob Petersen, 3, Vestergade, , , Hans Søren Petersen [arbejdsmand], ,
1877, 8 Maj, 11 Maj, Frederik Christian Dichmann Brandt, 1, Kjeddelsmedstræde, , , Brandt [fuldmægtig], ,
1877, 9 Maj, 18 Maj, Hans Sofus Rasmussen [ugift, snedkersvend], 21, Hulgade, , , , ,
1877, 17 Maj, 19 Maj, Carl Petersen [ugift, lem], 62, paa Fattiggaarden, , , , ,
1877, 17 Maj, 21 Maj, Georg Vandemar Randrup, , Møllergade, , , Randrup [hanskemager], ,
1877, 22 Maj, 25 Maj, Knud Levin Jacobsen, , Møllergade, , , Jacobsen [sagfører cand. jur.], ,
1877, 2 Juni, 6 Juni, Johannes Nielsen, 7, Møllebakken, , , Jørgen Nielsen [møllersvend], ,
1877, 7 Juni, 11 Juni, Thomas Christian Hansen, , Hømarken, , , Hansen [styrmand], ,
1877, 17 Juni, 20 Juni, Mourits Christian Mouritzen, , af Tved, , , , Johanne Margrethe Rasmussen ,
1877, 29 Juni, 5 Juli, Rudolf Schleimann [gift, skrædermester], 62, Bagergade, , , , ,
1877, 2 Juli, 7 Juli, Thorvald Carl Emil Weber [ugift, particulier], 52, af Kjøbenhavn, , , , ,
1877, 21 Juli, 24 Juli, Niels Petersens [dødfødt søn], , Kongebakken, , , Niels Petersen [daglejer], ,
1877, 22 Juli, 26 Juli, Axel Knudsen, 1, Møllergade, , , Jens Knudsen [cand. jur. sagfører], ,
1877, 26 Juli, 31 Juli, Jørgen Christian Andersen [gift, forhen bager og vægter], 61, Bagergade, , , , ,
1877, 14 August, 18 August, Johan Jørgen Frederik Moos, 1, Vestergade, , , , Olga Mathilde Lovise Eriksen [ugift],
1877, 27 August, 31 August, Hans Jørgen Hansen, , Møllergade, , , Peder Hansen [arbejdsmand], ,
1877, 30 August, 5 September, Lars Hansen Frandsen [enkemand, forhen skomager], 87, Møllergade, , , , ,
1877, 6 September, 10 September, Christian Larsen [plejesøn af smed Bluhme], 5, Møllergade, , , , ,
1877, 19 September, 25 September, Peter Michael Jensen [fraskilt, forhen sejlmager], 49, Sygehuset, , , , ,
1877, 23 September, 28 September, Knud Clausen Knudsen [gift, skrædersvend], 42, Stampebeksvej, , , , ,
1877, 25 September, 28 September, Valdemar Jørgensen, , Bagergade, , , Jørgen Hansen Jørgensen [arbejdsmand], ,
1877, 10 September, - [dato ikke indført], Carl Emil Sofus Jensen, 3, ved Caroline Amalielund, , , Hans Michael Jensen [murer], ,
1877, 10 September, - [dato ikke indført], Henrik Hansen Petersen [ugift, slagter], 23, Svindinge, , , , ,
1877, 11 October, 13 October, N. J. Nielsens [udøbt søn], , Bagergade, , , N. J. Nielsen [detaillist], ,
1877, 11 October, 15 October, Eduard Marius Larsen, 6, Møllergade, , , Larsen [sadelmager], ,
1877, 14 October, 20 October, Johan Gerhard Thiel [gift, postmester], 78, i Mariager, , , , ,
1877, 22 October, 26 October, Knud Peter Nielsen Dauding [enkemand, sømand], 52, Fattiggaarden, , , , ,
1877, 26 October, 2 November, Anders Jensen Andersen [gift, boelsmand], 34, Hallingskov, , , , ,
1877, 18 November, 26 November, Jacob Hansen [gift, vognmand], 57, Vestergade, , , , ,
1877, 20 November, 24 November, Julius Møller, 2, Ørkildsgade, , , Julius Møller [skibsfører], ,
1877, 24 November, 28 November, Hans Alexander Krøll Larsen, , Møllergade, , , C. A. Larsen [snedker], ,
1877, 2 December, 7 December, Niels Jørgensen Staungaard [gift, gaardmand], 76, i Stj..ul paa Thorseng Bjerreby Sogn - Sygehuset, , , , ,
1877, 23 December, 28 December, Georg Peter Carl Vilhelm Jørgensen [gift, fuldmægtig - hos jærnstøber Lange], 43, Vestergade, , , , ,
1878, 29 December 1877, 3 Januar, Peter Ditlefsen [enkemand, aftægtsmand], 82, B...haven, , , , ,
1878, 11 Januar, 17 Januar, Hans Jacob Nielsen [ugift, bagersvend], 38, Ørkildsgade, , , , ,
1878, 18 Januar, 21 Januar, Rasmus Møller Flindt, , Frue Kirkestræde, , , Flindt [ringer], ,
1878, 21 Januar, 26 Januar, Conrad Magnus Petersen, 11, Vestergade, , , Petersen [skibsfører], ,
1878, 29 Januar, 31 Januar, Søborgs [dødfødt søn], , Møllergade, , , Søborg [fabrikant], ,
1878, 8 Januar, 12 Januar, - [nyfødt og udøbt søn], , paa Hvidkilde, , , , - [en tjenestepige],
1878, 31 Januar, 4 Februar, Johan Frederik Wendel [enkemand, arbejdsmand, forhen former - hos Lange], 52, i Ørkildsgade - Bagergade, , , , ,
1878, 17 Februar, - [dato ikke indført], Jørgen Jensen [gift, sergent], 35, i Armeen - Søgaardsvejen, , , , ,
1878, 22 Februar, 28 Februar, Peter Laurits Christensen, 3, Hømarken, , , Chr. Hansen [husmand], ,
1878, 3 Marts, 9 Marts, Poul Peter Sørensen [gift, tidligere kludesamler, hu fattiglem], 59, paa Fattiggaarden, , , , ,
1878, 9 Marts, 14 Marts, Rasmus Rasmussen [ugift, garversvend], 49, ved Nederste Mølle, , , , ,
1878, 10 Marts, 16 Marts, Rasmus Møller [gift, bogholder], 44, Kjøbenhavn, , , , ,
1878, 25 Marts, 30 Marts, Johan Christian Rasmussen [enkemand, lægdsmedhjælper], 71, Borgerstiftelsen, , , , ,
1878, 1 Maj, 6 Maj, Hans Hansen, 4, Græsholmene, , , Christen Hansen [husmand], ,
1878, 9 Maj, 15 Maj, Frederik Theodor Emil Platon [gift, pensioneret bankfuldmægtig], 49, fra Flensborg - Vestergade, , , , ,
1878, 13 Maj, 18 Maj, Jens Eriksen [gift, arbejdsmand], 67, Overgade, , , , ,
1878, 17 Juni, 21 Juni, Hans Melling Groth [gift, forhen drejer, fattiglem], 42, paa Fattiggaarden, , , , ,
1878, 26 Juni, 29 Juni, Carl Martin Sørensen, 10, , , , , Mette Kirstine Andersen [ugift],
1878, 11 Juli, 13 Juli, Rasmus Knap [enkemand, forhen vognmand], 53, Bagergade, , , , ,
1878, 15 Juli, 19 Juli, Jens Christian Søborg [gift, fabrikant], 47, Møllergade, , , , ,
1878, 26 Juli, 29 Juli, Jacob Thagesen [enkemand, arbejdsmand], 70, Bagergade, , , , ,
1878, 3 August, 6 August, Frederik Hansen [gift, arbejdsmand], 55, Fattiggaarden, , , , ,
1878, 3 August, 6 August, Niels Christensen, , Kjeddelsmedstræde, , , , - [af en fraskilt kone],
1878, 13 August, 19 August, Niels Larsen [gift, mursvend], 67, Bagergade, , , , ,
1878, 14 August, 17 August, Carl Michael Ljungdalh, , i Bagergade, , , Ljungdahl [smedesvend], ,
1878, 25 August, 30 August, Jens Frederik Winther, 7, i Møllergade, , , J. F. Winther [kjøbmand], ,
1878, 28 August, 31 August, Hans Nielsen, , i Kjeddelsmedstrædet, , , Rasmus Nielsen [brænderibestyrer], ,
1878, 1 September, 5 September, Harald Johannes Svendsen, , i Vestergade, , , Carl Svendsen [kjøbmand], ,
1878, 8 September, 12 September, Peter Petersen Larsen [gift, møller], 65, Grubbemøllen, , , , ,
1878, 15 September, 20 September, Marius Henrik Lange, 9, paa Torvet, , , Lange [melhandler], ,
1878, 24 September, 1 October, Rasmus Hansen (Degn) [gift, arbejdsmand], 67, Vestergade, , , , ,
1878, 1 October, 4 October, Rasmus Rasmussen [dødfødt tvillingsøn], , Kongevejen, , , Rasmus Rasmussen [smaakjører], ,
1878, 2 October, 4 October, Carl Frederik Nielsen Pflug, , Bagergade, , , Pflug [maler], ,
1878, 7 October, 11 October, Thomas Jørgensen Bøgh [enkemand, pensioneret toldbetjent], 73, Pasop i Sørup Sogn, , , , ,
1878, 12 October, 16 October, Oscar Marius Gotfredsen, , Møllergade, , , Gotfredsen [bager], ,
1878, 14 October, 19 October, Christian Johan Georg Smith [ugift, practiserende læge], 31, i Sindal i Vensyssel, , , , ,
1878, 17 October, 23 October, Rasmus Jensen Honemann [gift, kjøbmand], 49, Møllergade, , , , ,
1878, 6 November, 12 November, S. L. Simonsen [ugift, smedesvend], 62, Møllergade, , , , ,
1878, 7 November, 14 November, Lars Hansen [gift, husmand], 66, Hallingskov, , , , ,
1878, 26 November, 30 November, Jens Jensen (Pederstrup) [gift, arbejdsmand], 52, Overgade, , , , ,
1878, 26 November, 30 November, Rasmus Axel Ludvig Holm, , Møllergade, , , Holm [fuldmægtig], ,
1878, 28 November, 30 November, Rasmus Mortensens [udøbt søn], , Bagergade, , , Rasmus Mortensen [murer], ,
1879, 4 Februar, 10 Februar, Jørgen Berthelsen [gift, arbejdsmand], 74, Overgade, , , , ,
1879, 5 Februar, 11 Februar, Johan Christian Flor [enkemand, sømand], 68, Hulgade, , , , ,
1879, 24 Februar, 28 Februar, Carl Henrik Marius Jørgensen, , Kjedelsmedstræde, , , Jørgensen [skrædersvend], ,
1879, 10 Marts, 13 Marts, Ludvig August Rasmussen, , Ørkildsgade, , , Jacob Rasmussen [sømand], ,
1879, 13 Marts, 19 Marts, Jørgen Nielsen [gift, farvehandler], 43, Møllergade, , , , ,
1879, 15 Marts, 22 Marts, Peter Ejlert Demant [gift, værtshusholder], 48, Møllergade, , , , ,
1879, 21 Marts, 26 Marts, Hans Andersn Ploug [gift, restauratør], 67, Caroline Amalielund, , , , ,
1879, 23 Marts, 28 Marts, Carl Christian Kjellmann, 1, Kjeddelsmedstræde, , , Kjellmann [skræder], ,
1879, 26 Marts, 31 Marts, Peter Frederiksen [gift, arbejdsmand], 54, Vestergade, , , , ,
1879, 31 April, 4 April, Frederik Christian Hansen, 8, Kjeddelsmedstræde, , , H. P. Hansen, ,
1879, 3 April, 9 April, Carl Petersen [gift, felbereder], 45, Møllergade, , , , ,
1879, 5 April, 9 April, Peter Christian Andreas Petersen, , Hømarken, , , , Jensine Petersen [ugift],
1879, 14 April, 19 April, Poul Abraham Rasmussen [enkemand, forhen proprietær], 86, R..... Mølle, , , , ,
1879, 14 April, 21 April, Frederik Christian Bloch [gift, forhen sognepræst], 74, i Grenaa og Ringe - Øxenbjærg, , , , ,
1879, 16 April, 22 April, Christian Petersen [enkemand, forhen pottemager], 67, Bagergade, , , , ,
1879, 27 April, 30 April, Lars Nielsen Buch [enkemand, fattiglem], 75, Fattiggaarden, , , , ,
1879, 26 April, 1 Maj, Carl Adolf Jørgensen Kehler, 16, Ørkildsgade, , , Kehler [daglejer], ,
1879, 9 Maj, 15 Maj, Rasmus Jensen Rasmussen [gift, smedemester], 67, Borgerstiftelsen, , , , ,
1879, 10 Maj, 16 Maj, Niels Johansen [gif,t klodsemager], 68, Vestergade, , , , ,
1879, 3 Juni, 6 Juni, Claus Jensen Jacobsen [enkemand, snedkermester], 65, Pintemøllestræde, , , , ,
1879, 5 Juni, 9 Juni, Christen Hansen [gift, arbejdsmand], 64, Vestergade, , , , ,
1879, 10 Juni, 16 Juni, Berthel Andersen [gift, husmand], 65, i Hundtofte Stenstrup Sogn, , , , ,
1879, 30 Juni, 4 Juli, August Christian Olsen [ugift, skomagersvend], 41, Sygehuset, , , , ,
1879, 8 Juli, 12 Juli, Hans Jensen [gift, arbejdsmand], 74, Bagergade, , , , ,
1879, 17 Juli, 23 Juli, Hans Andersen [gift, ølhandler], 56, Bagergade, , , , ,
1879, 23 Juli, 28 Juli, Rasmus Jørgensen [gift, skrædersvend], 34, Vestergade, , , , ,
1879, 26 Juli, 31 Juli, Hans Pedersen Albech [gift, garveribestyrer], 56, Vestergade, , , , ,
1879, 28 Juli, 31 Juli, Knud Knudsen [enkemand, slagter], 61, Sygehuset, , , , ,
1879, 3 August, 8 August, Jens Peter Jørgensen [ugift, tjenestekarl], 19, fra Vesterskjerninge, , , , ,
1879, 10 August, 13 August, Mikkelsens [udøbt søn], , Møllergade, , , Mikkelsen [kjøbmand], ,
1879, 10 August, 15 August, Hans Mathias Smith [ugift, afskediget oberstlieutenant, ridder af Dannebrog], 87, af Artelleriet - Bagergade, , , , ,
1879, 2 Juni, 9 Juni, Peter Hansen [gift, oeconom], 59, paa Fattiggaarden, , , , ,
1879, 11 Juni, 16 Juni, Knuds Andersen [ugift, marinesoldat], 21, paa Kjøbenhavns Garnisonssygehus, , , , ,
1879, 19 August, 22 August, Rasmus Søren Nielsen, 12, Hømarken, , , Hans Nielsen [skibstømmermand], ,
1879, 25 August, 27 August, Christian Steffen Hansen, , Overgade, , , Julius Oscar Hansen [smed], ,
1879, 11 September, 16 September, Niels Rasmussen Ploug [gift, daglejer], 51, Hvidkilde Familiehus paa Egense Mark, , , , ,
1879, 20 September, 22 September, Rasmus Christophersens [dødfødt søn], , Ørkildsgade, , , Rasmus Christophersen [sømand], ,
1879, 21 September, 27 September, Ludvig Sørensen West [gift, boghandler], 45, i Madras i Indien, , , , ,
1879, 28 September, 3 October, Henrik Christian Hansen, 17, Møllergade, , , Even Hansen [sadelmager], ,
1879, 9 October, 13 October, Thomas Bhutto, 3, Kjedelsmedstræde, , , Bhutto [cigarmager], ,
1879, 12 October, 18 October, P. Petersens [dødfødt søn], , Bagergade, , , P. Petersen [snedker], ,
1879, 19 October, 22 October, Peter Henrik Møhlenfeldt, 1, Bagergade, , , , Møhlenfeldts [kammerjæger - hans datter],
1879, 20 October, 24 October, Jens Fæster, , Torvet, , , Fæster [musikdirecteur], ,
1879, 27 October, 29 October, Niels Peter Petersen, 11, Bagergade, , , Petersen [sømand], ,
1879, 12 November, 15 November, Rasmus Johan Christiansen, 1, Øxenbjærgmark, , , Rasmus Christiansen [arbejdsmand], ,
1879, 12 November, 17 November, Peter Marius Hansen, , Bagergade, , , , Hansine Hansen [ugift],
1879, 15 November, 20 November, Christian Johannes Hansen, 5, Hulgade, , , Hansen [skibsfører], ,
1879, 22 November, 28 November, Carl Vilhelm Wiingaard [gift, kurvemager], 43, Møllergade, , , , ,
1879, 26 November, 1 December, Rasmus Jensen [gift, husfæster], 81, gl Nyby paa Thorsing, , , , ,
1879, 14 December, 16 December, Joachim Bernhard Schmidt, 6, Søgaardsvejen, , , Schmidt [hattemagersvend], ,
1879, 17 December, 22 December, Niels Hansen [ugift, arbejdsmand], 64, Fattiggaarden, , , , ,
1879, 19 December, 23 December, Jørgen Clausen Hansen, 2, Hulgade, , , Christian Hansen [drager], ,
1879, 20 December, 27 December, Sofus Christian Frederik Jørgensen, 1, Hestehaven, , , M. Jørgensen [gartner], ,
1879, 20 December, 29 December, Ernst Nielsen Rasmussen [gift, forhen godsforvalter], 77, paa Hvidkilde - Vestergade, , , , ,
1879, 23 December, 27 December, Laurits Jensen, , Hulgade, , , Chr. Jensen [portør], , ved Jærnbanen
1879, 25 December, 29 December, Jens Severin Magnus Andreas Martinsen, 11, Bagergade, , , Martinsen [snedker], ,
1880, 30 December 1879, 3 Januar, Jens Jørgen Johannes Rasmussen, 1, Hømarken, , , J. Rasmussen [forhen skibsfører], ,
1880, 30 December 1879, 3 Januar, Johan Christian Anderskov, 6, Søgaardsvejen, , , Anderskov [styrmand], ,
1880, 26 December 1879, 3 Januar, Andreas Anderskov, 4, Søgaardsvejen, , , Anderskov [styrmand], ,
1880, 4 Januar, 9 Januar, Jens Jensen Hassing [gift, skomager], 70, Skategade, , , , ,
1880, 15 Januar, 19 Januar, Christian Emil Rasmussen, , Bagergade, , , , Karen Nielsen [ugift],
1880, 20 Januar, 24 Januar, Niels Pedersen [ugift, tjenestekarl], 32, paa Sygehuset, , , , ,
1880, 5 Februar, 7 Februar, Niels Jensen, 6, , , , Rasmus Jensen [afdød mursvend], ,
1880, 8 Februar, 12 Februar, Erik Oscar Valdemar Petersen, , Møllergade, , , Emil Petersen [kjøbmand], ,
1880, 25 Februar, 1 Marts, Niels Johansen Jacobsen, , Vestergade, , , Jacobsen [styrmand], ,
1880, 25 Februar, 1 Marts, Frits Valdemar Jørgensen, , Bagergade, , , Jørgen Jørgensen [fyrbøder], ,
1880, 26 Februar, 4 Marts, Anders Valdemar Rasmussen, 1, Græsholmene, , , Christne Rasmussen [husmand], ,
1880, 28 Februar, 3 Marts, Julius Vilhelm Nygreen, 1, Bagergade, , , Nygreen [bager], ,
1880, 28 Februar, 3 Marts, Martin Emil Andreas Mortensen, 6, Vestergade, , , H. Mortensen [kjøbmand], ,
1880, 7 Marts, 12 Marts, Hans Jacob Røed [gift, skræder], 53, Møllergade, , , , ,
1880, 6 Marts, 11 Marts, Hans Nielsen [gift, skibstømmermand], 44, Hømarken, , , , ,
1880, 6 April, 12 April, Gustav Ejnar Hansen, 15, Nederste Mølle, , , P. Hansen [møller], ,
1880, 22 April, 26 April, Jens Jørgensen [ugift, arbejdsmand], 53, Fattiggaarden, , , , ,
1880, 26 April, 30 April, Andreas Severin Martinsen, , Bagergade, , , Martinsen [snedker], ,
1880, 25 April, 30 April, Niels Pedersen [gift, arbejdsmand], 65, Bagergade, , , , ,
1880, 8 Maj, 13 Maj, Edvard Vilhelm Rasmussen, , Vestergade, , , H. Rasmussen [skomager], ,
1880, 6 Maj, 13 Maj, Johan Frederik Johansen, 3, Hømarken, , , H. P. Johansen [møllebygger], ,
1880, 12 Maj, 14 Maj, Hans Møller, 1, Overgade, , , Carl Møller[skibsfører], ,
1880, 18 Maj, 24 Maj, Andreas Petersen [gift (fraskilt), bundtmager], 60, Græsholmene, , , , ,
1880, 30 Maj, 2 Juni, Hansens [udøbt søn], , Hulgade, , , Hansen [drager], ,
1880, 2 Juni, 5 Juni, Christen Brandt, 13, Kjeddelsmedstræde, , , N. O. Brandts [skibsfører], ,
1880, 1 Juni, 4 Juni, Peter Hansen [enkemand, fattiglem], 79, paa Fattiggaarden, , , , ,
1880, 3 Juni, 7 Juni, Johan Johansen Evald [ugift, fattiglem], 78, Fattiggaarden, , , , ,
1880, 7 Juni, 12 Juni, Poul Henrik Schjær [enkemand, forhen skræder, tobakshandler], 72, Odense Graabrødre Hospital, , , , ,
1880, 21 Juni, 25 Juni, Vilhelm Udbye, , Møllergade, , , Udbye [kjøbmand], ,
1880, 10 Juli, 14 Juli, Niels Andersen [gift, gartner], 43, Pløjeholmene, , , , ,
1880, 16 Juli, 21 Juli, Carl Christian Svendsen [gift, forhen kjøbmand], 37, Kjøbenhavn, , , , ,
1880, 18 Juli, 23 Juli, Ole Jørgensen [gift, arbejdsmand], 56, Vestergade, , , , ,
1880, 26 Juli, 29 Juli, Hans Peter Rasmussen [ugift], 22, Hømarken, , , Rasmus Pedersen [husmand], ,
1880, 25 Juli, 30 Juli, Anton Norup Gram Blom [ugift, garversvend], 24, Møllergade, , , , ,
1880, 26 Juli, 30 Juli, Carl Laurits Koch Johansen, 10, Ørkildsgade, , , F. Johansen [ølbrygger], ,
1880, 5 August, 9 August, Christen Julius Christiansen, , Hømarken, , , Henrik Christiansen [boelsmand], ,
1880, 11 August, 14 August, Johan Østrup Bang [gift, murmester], 65, Bagergade, , , , ,
1880, 10 August, - [dato ikke indført], Frederik Knuth [ugift, garver], 57, Christiansminde, , , , ,
1880, 25 August, 28 August, Hans Nielsen Buch [gift, fattiglem, forhen kludesamler], 66, paa Fattiggaarden, , , , ,
1880, 2 September, 6 September, Jacques Dupont [gift, bomuldsvæver], 56, Møllergade, , , , ,
1880, 12 September, 14 September, Anders Hansen, , Hømarken, , , Rasmus Hansen [træskomand], ,
1880, 14 September, 16 September, Hans Vilhelm Petersens [dødfødt søn], , Vestergade, , , Hans Vilhelm Petersen [skibstømmermand], ,
1880, 27 September, 1 October, Johannes Julius Petersen, , Kjeddelsmedstræde, , , Petersen [natpolitibetjent], ,
1880, 28 September, 1 October, Rasmus Christophersens [dødfødt søn], , Ørkildsgade, , , Rasmus Christophersen [sømand], ,
1880, 1 October, 5 October, Rasmus Klingenberg [ugift, fattiglem], 77, paa Fattiggaarden, , , , ,
1880, 9 October, 11 October, Mendes [dødfødt søn], , Fruestræde, , , Mende [vinhandler], ,
1880, 1 October, - [dato ikke indfødt], Rasmus (Casparius) Klingenberg [fraskilt], , , , , , ,
1880, 10 October, 15 October, Niels Jensen, 2, Græsholmene, , , Jørgen Jensen [arbejdsmand], ,
1880, 11 October, 14 October, Valdemar Augustinus Sørensen, , Bagergade, , , , Hansine Sofie Sørensen [ugift tjenestepige],
1880, 22 October, 27 October, Niels Hansen [ugift, sandgraver], 47, Fattiggaarden, , , , ,
1880, 23 October, 29 October, Frants Eberhard Andreas Bonnesen, 17, Bagergade, , , Bonnesen [smed], ,
1880, 25 October, 2 November, Julius Emil Wickmann [gift, kjøbmand], 29, i Horsens, , , , ,
1880, 29 October, 5 November, Frederik Christian Krøyer [gift, kjøbmand], 73, Møllergade, , , , ,
1880, 2 November, 6 November, Frederik Christian Basse [gift, snedkermester], 56, Hulgade, , , , ,
1880, 4 November, 9 November, Søren Andersen [gift, vævermester], 66, Bagergade, , , , ,
1880, 9 November, 15 November, Nicolaj Hansen [gift, arbejdsmand], 59, Ørkildsgade, , , , ,
1880, 24 November, 30 November, Christian Fich Petersen, , Grubbemøllestræde, , , P. Petersen [snedker], ,
1880, 30 November, 6 December, Morten Nielsen [enkemand, arbejdsmand], 69, Vestergade, , , , ,
1880, 6 December, 10 December, Johannes Frederik Jense Brodersen, , , , , , Emma Caroline Brodersen [ugift],
1880, 9 December, 15 December, Jens Petersen [gift, husmand], 66, Hømarken, , , , ,
1880, 13 December, 17 December, Johan Siegfried Paullee Harder, 10, paa Sygehuset, , , , Harder [sygehuskone madame],
1880, 18 December, 21 December, Jens Marius Jensen [stedsøn af arbejdsmand], 11, i Vestergade, , , , ,
1881, 27 December 1880, 3 Januar, Johan Peter Hübel [gift, smedemester], 49, Vestergade, , , , ,
1881, 28 December 1880, 3 Januar, Laurits Villiam Christensen, 1, Bagergade, , , , Christensen [bankbud],
1881, 31 December, 6 Januar, Johannes Larsen [gift, arbejdsmand], 64, Hulgade, , , , ,
1881, 2 Januar, 10 Januar, Augustinus Emilius Lund [gift, forhen bager], 60, Nyborg, , , , ,
1881, 3 Januar, 10 Januar, Jacob Nielsen [gift, murer og husejer], 44, Hømarken, , , , ,
1881, 8 Januar, 13 Januar, Andreas Rasch [enkemand, slagtermester], 90, Vestergade, , , , ,
1881, 9 Januar, 13 Januar, Mikkelsens [udøbt søn], , Møllergade, , , Mikkelsen [kjøbmand], ,
1881, 13 Februar, 18 Februar, Oscar Heinrich Degenkolbe, , Ørkildsgade, , , , Henriette Christiansen [ugift],
1881, 13 Februar, 18 Februar, Jacob Jacobsen [enkemand, bødker], 66, Sygehuset, , , , ,
1881, 19 Februar, 25 Februar, Jørgen Larsen, , Overgade, , , Peter Chr. Larsen [arbejdsmand], ,
1881, 19 Februar, 25 Februar, Hans Peter Larsen, 9, Kongevejen, , , Lars Hansen [arbejdsmand], ,
1881, 22 Februar, 26 Februar, Jørgen Anderskouv, 3, Møllergade, , , Anderskouv [rebslager], ,
1881, 25 Februar, 1 Marts, Hans Christian Nielsen, , G....strædet, , , Knud Chr. Nielsen [brænderibestyrer], ,
1881, 21 Marts, 25 Marts, Christen Lund [ungmand], 15, paa skonnert 'Anna' - Svendborg Havn, , , , ,
1881, 7 April, 11 April, Johannes Thorvald Frederiksen, 1, Ørkildsgade, , , Jens Frederiksen [arbejdsmand], ,
1881, 7 April, 12 April, Bangs [dødfødt søn], , Carlsminde, , , Bang [dampmøllebestyrer cand. polyt.], ,
1881, 9 April, 13 April, Christen Jensen [ugift], 21, Øxenbjerg, , , Christen Jensen [arbejdsmand], ,
1881, 13 April, 19 April, Rasmus Knudsen, 13, Hallingskov, , , Hans Knudsen [husmand], ,
1881, 17 April, 22 April, Jens Peter Jørgensen, , Søgaardsvejen, , , Mads Jørgensen [arbejdsmand], ,
1881, 9 Maj, 12 Maj, Carl Christian Gertz, 2, Kongebakken, , , Frederik Gertz [felberedersvend], ,
1881, 23 Maj, 27 Maj, Hans Henningsen [ugift, handelsbetjent], 24, Møllergade, , , , ,
1881, 29 Juni, 2 Juni, Lars Larsen, 4, Græsholmene, , , Jens Peter Larsen [arbejdsmand], ,
1881, 1 Juni, 4 Juni, Hans Hansen Andersen Graae [enkemand, fraskilt, fattiglem], 76, paa Fattiggaarden, , , , ,
1881, 14 Juni, 20 Juni, Hans Hansen [gift, skibsbygger], 63, Møllergade, , , , ,
1881, 21 Juni, 22 Juni, C. F. Frandsens [dødfødt søn], , Vestergade, , , C. F. Frandsen [felbereder], ,
1881, 22 Juni, 27Juni, Frederik Ferdinand Wildschjødt [gift, kunstdrejer], 61, Møllergade, , , , ,
1881, 27 Juli, 1 August, Johannes Remilius Fransiscus Weickel [enkemand, skrædermester], 75, Bagergade, , , , ,
1881, 6 August, 9 August, Erik Vilhelm Ohmann [gift, former], 48, Grubbemøllestrædet, , , , ,
1881, 17 August, 22 August, Rasmus Rasmussen [gift, daglejer, dannebrogsmand], 59, Vestergade, , , , ,
1881, 16 August, 21 August, Jens Adolf Leonhards [dødfødt søn], , Juttasminde, , , Jens Adolf Leonhard [møllersvend og husejer], ,
1881, 17 August, 22 August, Lars Hansens [dødfødt søn], , Græsholmene, , , Lars Hansen [brænderibestyrer], ,
1881, 11 September, 15 September, Clement Andersen Boldt [gift, konditor], 55, Fruestræde, , , , ,
1881, 23 September, 28 September, Anders Andersen Ploug [gift, daglejer], 73, Ørkildsgade, , , , ,
1881, 1 October, 6 October, Carl Johan Engelbrecht [gift, forhen forpagter], 81, paa Nielstrup - Møllergade, , , , ,
1881, 16 October, 24 October, Herluf Heje Mølmark [gift, forhen møller], 66, Mølmarks Mølle, , , , ,
1881, 18 October, 22 October, Carl Heinrich Heuckendorff [gift, forhen husfoged, ridder af Dannebrog], 61, i Slesvig - Carlsminde, , , , ,
1881, 31 October, 7 November, Hans Christian Jacobsen [gift, snedkermester], 60, Fruestræde, , , , ,
1881, 9 November, 16 November, Rudolf Georg Fog [gift, kjøbmand og bankdirecteur], 62, Møllergade, , , , ,
1881, 20 November, 25 November, Johan Friis Duusgaard [ugift, lærer], 32, ved Borgerskolen - Sygehuset, , , , ,
1881, 20 November, 25 November, Frederik Jensen Worm Schleimann [ugift, handelsbetjent], 24, Ørkildsgade, , , , ,
1881, 20 November, 25 November, Hans Christian Poulsen [gift, glarmester], 54, Vestergade, , , , ,
1881, 25 December, 30 December, August Immanuel Poulsen, 3, Ørkildsgade, , , , Thora Poulsen [ugift],
1882, 29 December 1881, 2 Januar, Hans Nicolaj Christian Jensen, , Møllergade, , , N. Chr. Jensen [blikkenslager], ,
1882, 9 Januar, 16 Januar, Jens Peter Petersen, 1, Bagergade, , , Petersen [skomager], ,
1882, 12 Januar, 18 Januar, Jens Milling [enkemand, hattemager], 91, Møllergade, , , , ,
1882, 12 Januar, 17 Januar, Rasmus Hansen [ugift, snedkermester], 40, Vestergade, , , , ,
1882, 22 Januar, 27 Januar, Hans Madsen [enkemand, stenhugger], 54, i Bagergade, , , , ,
1882, 13 Februar, 17 Februar, Lars Mikkelsen [gift, smed], 42, Hømarken, , , , ,
1882, 19 Februar, 24 Februar, Knud Petersen [enkemand, forhen brændevinsbrænder], 73, i Odense - Øxenbjerg, , , , ,
1882, 4 Marts, 8 Marts, Ejnar Marius Hansen, 6, , , , Søren Hansen [arbejdsmand], ,
1882, 5 Marts, 10 Marts, Niels Johan Carl Jacobsen, , Vestergade, , , Jacobsen [styrmand], ,
1882, 6 Marts, 14 Marts, Michael Hansen Larsen, 14, Hømarken, , , Lars Mikkelsen [afdøde smed], ,
1882, 7 Marts, 10 Marts, Jens Marius Eriksen, , Kjeddelsmedstræde, , , Martin Eriksen [klodsemager], ,
1882, 9 Marts, 14 Marts, Christian Clausen Buch [enkemand, slagter], 78, Ørkildsgade, , , , ,
1882, 9 Marts, 13 Marts, Axel Valdemar Bang, 1, Møllergade, , , Bang [malermester], ,
1882, 17 Marts, 23 Marts, Erik Peter Hoffgaard, 10, Møllergade, , , Hoffgaard [kjøbmand og bankdirecteur], ,
1882, 26 Marts, 29 Marts, Rasmus Christophersens [dødfødt søn], , Ørkildsgade, , , Rasmus Christophersen [træskomand], ,
1882, 29 Marts, 31 Marts, Ferdinand Carstensen, 4, , , , Carstensen [skomager], ,
1882, 4 April, 7 April, Emil Boesen [letmatros], 16, paa Skovmarken - Skisnes af Troense, , , , ,
1882, 7 April, 14 April, Ole Aarestrup Smith [pastor emeritos, enkemand], 81, Bagergade, , , , ,
1882, 14 April, 19 April, Søren Jørgensen [sømand, enkemand], 59, Bagergade, , , , ,
1882, 16 April, 20 April, Christian Lauritzen [enkemand, forhen landmand], 79, Tranderup paa Ærø - Hulgade, , , , ,
1882, 24 April, 28 April, Hans Chr. Larsens [udøbt søn], , Søgaardsvejen, , , Hans Chr. Larsen [arbejdsmand], ,
1882, 27 April, 3 Maj, Hans Mogensen Hansen [gift, daglejer], 30, Græsholmene, , , , ,
1882, 2 Maj, 6 Maj, Rasmus Peter Jensen [ugift, tømmerlærling], 18, Græsholmene, , , , ,
1882, 14 Maj, 19 Maj, Christian Rasmussen [gift, skræder], 39, Ørkildsgade, , , , ,
1882, 21 Maj, 27 Maj, Hans Christian Theodor Becker, , Hømarken, , , , Christiane Becker [ugift fattiglem],
1882, 25 Maj, 31 Maj, Jens Jørgensen [gift, arbejdsmand], 76, Ørkildsgade, , , , ,
1882, 28 Maj, 31 Maj, Ludvig West Rosengaard, 7, Møllergade, , , N. P. Rosengaard [kjøbmand], ,
1882, 13 Juni, 19 Juni, Hans Christensen [gift, husmand], 68, Hallingskov, , , , ,
1882, 19 Juni, 23 Juni, Rasmus Hansen [gift, skibstømrer], 79, Øxenbjærg Mark, , , , ,
1882, 3 Juli, 6 Juli, Hans Peter Andersen [ugift, mursvend, fattiglem], 29, paa Fattiggaarden, , , , ,
1882, - [dato ikke indfødt], 16 Juni, Christen Madsen Jørgensen [gift, fisker], 37, Svendborg, , , , ,
1882, 31 Juli, 5 August, Frederik Derdinand Georg Conrad Hallas [gift, inspecteur, dannebrogsmand], 67, for Fattigvæsenet - Fattiggaarden, , , , ,
1882, 13 August, 18 August, Niels Bentzen [gift, styrmand], 58, Grubbemøllestrædet, , , , ,
1882, 1 September, 6 September, Jens Huusom, 4, Møllergade, , , A. H. Huusom [skibsrheder og byraad], ,
1882, 10 September, 14 September, Lars Pedersen [gift, indsidder], 76, Hallingskov, , , , ,
1882, 11 September, 15 September, Hans Rasmussen [ugift, gaardskarl hos kjøbmand Bie], 30, født i Kværndrup, , , , ,
1882, 17 September, 21 September, Peter Ludvig Flindt [gift (fraskilt), forhen bager, fattiglem], 69, paa Fattiggaarden, , , , ,
1882, 23 September, 28 September, Rasmus Nielsen Ostvald [enkemand, kludesamler], 76, Qvists Række, , , , ,
1882, 29 September, 5 October, Lars Christian Frandsen [ugift, handelscommis], 19, i Grenaa, , , Carl Frandsen [skomager], ,
1882, 7 October, 9 October, Christen Frandsens [dødfødt søn], , Vidbeltet, , , Christen Frandsen [felbereder], ,
1882, 16 October, 20 October, Christopher Olsen [gift, arbejdsmand], 66, Kjeddelsmedstræde, , , , ,
1882, 30 October, 2 November, Julius Møller [ugift, skræddersvend, fattiglem], 55, paa Fattiggaarden, , , , ,
1882, 6 November, 10 November, Ludvig Johan Christian Hansen [ugift, skomagersvend], 24, Overgade - født i Ærøeskjøbing, , , , ,
1882, 5 November, 10 November, Levy Phillipsen [ugift, kjøbmand], 77, Borgerstiftelsen, , , , ,
1882, 15 November, 20 November, Henry Rasmus Villy Rasmussen, 1, Søgaardsvejen, , , Rasmussen [smed], ,
1882, 17 November, 20 November, Vilhelm Gamst, , Bagergade, , , Vilhelm Gamst [former], ,
1882, 28 November, 2 December, Hans Jespersen [ugift, fattiglem], 67, Fattiggaarden, , , , ,
1882, 7 December, 8 December, Louis Jacob Lindemann, , Torvet, , , Lindemann [frisør], ,
1882, 18 December, 24 December, Harald From Bronée [ugift, urmagersvend], 24, Bagergade, , , , ,
1882, 25 December, 30 December, Carl Edvard Hansen [ugift, skibsconstructeur], 30, Møllergade, , , , ,
1883, 28 December 1882, 3 Januar, Valdemar Petersen [gift, kobbersmed], 37, Møllergade, , , , ,
1883, 31 December 1882, 5 Januar, Jens Jacobsen [gift, snedkermester], 62, Hulgade, , , , ,
1883, 14 Januar, 17 Januar, Ane Marie Johansens [dødfødt søn], , Bagergade, , , , Ane Marie Johansen [ugift],
1883, 21 Januar, 26 Januar, Niels Jørgen Andersen [ugift, maskinarbejder], 22, hos Lange, , , , ,
1883, 10 Februar, 16 Februar, Christian Julius Nielsen, 2, Hømarken, , , Chr. Julius Nielsen [malermester], ,
1883, 10 Februar, 15 Februar, Peter Frederik Jansen [gift, kobbersmed], 82, Bagergade, , , , ,
1883, 13 Februar, 17 Februar, Thomas Jensen [gift, forhen arbejdsmand, fattiglem], 76, paa Fattiggaarden, , , , ,
1883, 5 Marts, 9 Marts, Hans Christian Koch [enkemand, forhen fisker, fattiglem], 83, paa Fattiggaarden, , , , ,
1883, 18 Marts, 21 Marts, Rasmus Hansen Mortensen, 1, Græsholmene, , , Anders Mortensen [mursvend], ,
1883, 18 Marts, 21 Marts, Niels Tingberg Hassing, 2, Møllergade, , , L. Hassing [tobaksfabrikant], ,
1883, 21 Marts, 27 Marts, Vilhelm Gottlieb Frederik Spøhr [gift, forhen kjøbmand], 44, Bagergade, , , , ,
1883, 22 Marts, 27 Marts, Axel Hendrik Iversen, , Fruestræde, , , Iversen [børstenbinder], ,
1883, 30 Marts, 2 April, Ludvig Axel v. d. Hude, , Ørkildsgade, , , Poul v. d. Hude [kjøbmand], ,
1883, 6 April, 12 April, Peter Hansen, , Bagergade, , , P. Hansen [ølhandler], ,
1883, 6 April, 12 April, Jørgen Nielsen [gift, husmand], 72, Hømarken, , , , ,
1883, 12 April, 17 April, Carl Ludvig Egeberg Larsen [tvilling], , Ørkildsgade, , , Larsen [snedker], ,
1883, 12 April, 17 April, Valdemar Mortensen, , Græsholmene, , , Anders Mortensen [mursvend], ,
1883, 13 April, 16 April, Roschs [dødfødt søn], , Ørkildsgade, , , Rosch [slagtermester], ,
1883, 14 April, 19 April, Jacob Jensen, 28, Græsholmene, , , Jens Hansen [husmand], ,
1883, 19 April, 21 April, Rasmus Rasmussen [ugift, skibstømmermand], 22, Skategade, , , , ,
1883, 4 Maj, 9 Maj, Johannes Louis Aage Andersen, 1, Vestergade, , , Louis Andersen [bundtmagersvend], ,
1883, 5 Maj, 9 Maj, Carl August Andersen, , Vestergade, , , Louis Andersen [bundtmagersvend], ,
1883, 6 Maj, 11 Maj, Niels Christian Jacobsen [enkemand, daglejer, fattiglem], 55, paa Fattiggaarden, , , , ,
1883, 6 Maj, 9 Maj, Erik Pedersen, , Vestergade, , , Petersen [skibstømrer], ,
1883, 30 April, 2 Maj, Peter Jensen [ugift, navigetionselev], 21, i Rørvig Holbæk Amt, , , Jacob Jensen [afdøde skibsfører og lods], ,
1883, 16 Maj, 23 Maj, Hans Michael Jensen [gift, murer], 62, Hømarken, , , , ,
1883, 12 Maj, 15 Maj, Schrøder [sandsynligvis - ugift styrmand], , født paa Samsø - alder 20/30, , , , ,
1883, 22 Maj, 28 Maj, Magnus Georg Theodor Jørgensen [ugift, skibsfører og skibsreder], 57, Ørkildsgade, , , , ,
1883, 2 Juni, 5 Juni, Theodor Martin Winther, , Møllergade, , , Winther [malermester], ,
1883, 17 Juni, 19 Juni, August Frederiksen, 22, paa Samsø, , , Frederiksen [afdøde berider], ,
1883, 20 Juni, 23 Juni, Jens Julius Holgersen, , Overgade, , , Holgersen [ølhandler], ,
1883, 20 Juni, 23 Juni, Nielsens [udøbt søn], , Bagergade, , , Nielsen [brolægger], ,
1883, 26 Juli, 30 Juli, Jørgen Rasmussen [gift, arbejdsmand], 72, Hulgade, , , , ,
1883, 3 August, 8 August, Jens Christian Jensen, , Bagergade, , , Jacob Jensen [godsdrager], ,
1883, 12 August, 17 August, Henning Nielsen [gift, kjøbmand], 42, Møllergade, , , , ,
1883, 19 August, 23 August, Peder Iversen Hansen [gift, tømrer], 60, Vestergade, , , , ,
1883, 23 August, 27 August, Niels Peter Marius Nielsen, 13, Hulgade, , , , Ane Nielsen [ugift],
1883, 5 September, 8 September, Rasmus Jensen [ugift, cigarmager], 22, Overgade, , , , ,
1883, 6 September, 11 September, Hans Peter Frederik Hansen, 7, Græsholmene, , , Peter Hansen [murer], ,
1883, 14 October, 20 October, Frands Pedersen [enkemand, skræddermester], 59, Vestergade, , , , ,
1883, 25 October, 31 October, Peter Skytte Knudsen [gift, uldhandler], 46, Møllergade, , , , ,
1883, 27 October, 30 October, Hans Larsen [enkemand, arbejdsmand], 54, Bagergade, , , , ,
1883, 30 November, 5 November, Hans Carl Frederik Nielsen [gift, forhen farver], 53, Vestergade, , , , ,
1883, 14 November, 19 November, Niels Erik Gerhard Simonsen [gift, tobaksspinder], 33, Fruestræde, , , , ,
1883, 28 November, 4 December, Christian Svane [ugift, handelscommis], 22, Møllergade, , , , ,
1883, 1 December, 8 December, Carl Frederik Cirsovius [enkemand, particulier], 77, Kongebakken, , , , ,
1883, 16 December, 19 December, Morten Pedersen (Lakkendrup) [enkemand, fattiglem], 79, paa Fattiggaarden, , , , ,
1883, 23 December, 26 December, Henrik Nikolaj Sølvbjerg Petersen, , Bagergade, , , Rasmus Petersen [arbejdsmand], ,
1883, 24 December, 26 December, Johan Jacob Christensen, , Kongebakken, , , Christensen [styrmand], ,
1883, 24 December, 28 December, Jens Jørgen Laursen [ugift, handelscommis hos G. R. Berg], 56, Møllergade, , , , ,
1884, 27 December 1883, 3 Januar, Urbanus Ludvig Thornfeldt [gift, forhen urmager], 75, Borgerstiftelsen, , , , ,
1883, 17 Oktober, October [dato ikke indfødt], Rasmus Nielsen (Hvid) [fattiglem], , i Sørup Familiehus, , , , ,
1884, 12 Januar, 17 Januar, Anders Eriksen [gift, forhen skrædder, kludesamler, fattiglem], 67, Fattiggaarden, , , , ,
1884, 23 Januar, 26 Januar, Hans Hansen, , Vestergade, , , , Birthe Cathrine Hansen [ugift],
1884, 3 Marts, 7 Marts, Peter Knudsen [enkemand, skrædder], 52, Bagergade, , , , ,
1884, 3 Marts, 10 Marts, Hans Jørgensen [enkemand, forhen vognmand], 72, Bagergade, , , , ,
1884, 4 Marts, 10 Marts, Martin Vilhelm Anderas Christensen Hansen, , i Hømarken, , , Hans Hansen [arbejdsmand], ,
1884, 8 Marts, 14 Marts, Sofus August Jensen, 1, , , , Anders Christian Jensen [arbejdsmand], ,
1884, 7 April, 12 April, Andreas Martin Martinsen, , i Bagergade, , , Martinsen [snedker], ,
1884, 4 Maj, 8 Maj, Peter Frits Jensen, , i Hømarken, , , Erik Emil Jensen [husmand], ,
1884, 12 Maj, 16 Maj, Rasmus Hansen (Øbo) [gift, arbejdsmand], 60, Grubbemøllestræde, , , , ,
1884, 21 Maj, 26 Maj, Carl Sofus Petersen [gift], 25, arbejder paa Stolefabrikken - Vestergade, , , , ,
1884, 22 Maj, 27 Maj, Rasmus Andersen [enkemand, aftægtsmand], 83, Hallingskov, , , , ,
1884, 24 Maj, 31 Maj, Vincents Mathiesen [enkemand, husmand], 72, Hømarken, , , , ,
1884, 26 Maj, 30 Maj, Carl Johannes Hansen, , , , , J. Hansen [snedkersvend], ,
1884, 28 Maj, 31 Maj, Hans Christian Jensen, 1, i Fruestræde, , , Jensen [snedkermester], ,
1884, 16 Juni, 20 Juni, Hans Henrik Bang [tvilling], , i Ørkildsgade, , , Hans Chr. Bang [styrmand], ,
1884, 16 Juni, 20 Juni, Andreas Hansen, , i Hømarken, , , Hansen [skomager], ,
1884, 28 Juli, 4 Juli, Christopher Hansen [gift, husejer og daglejer], 79, Kjeddelsmedstræde, , , , ,
1884, 30 Juni, 3 Juli, Louis Gustav Elley, , i Møllergade, , , Elley [kjøbmand], ,
1884, 30 Juni, 3 Juli, Alexander Weber [rejsende rebslagersvend], 41, født i Vilna i Rusland, , , , ,
1884, 1 Juli, 5 Juli, Marius Carstensen, 12, i Bagergade, , , Carstensen [skomager], ,
1884, 6 Juli, 10 Juli, Hans Jacob Hansen, 13, i Pløjeholmene, , , Joh. Hansen [husmand], ,
1884, 10 Juli, - [dato ikke indført], Carl Henrik Jensen [ugift], 21, i Brudager, , , Jens Pedersen [husmand], ,
1884, 13 August, 15 August, Larsens [dødfødt søn], , i Ørkildsgade, , , Larsen [snedker], ,
1884, 22 September, 27 September, Victor Leerbeck Wedege Nielsen [ugift, letmatros], 19, paa skonnerten 'Svend', , , , ,
1884, 14 October, 20 October, Hans Thomas Jensen [gift, forhen stenhugger], 64, Overgade, , , , ,
1884, 14 October, 18 October, Jørgen Mortensen [enkemand, fattiglem], 69, Fattiggaarden, , , , ,
1884, 20 October, 23 October, Duponts [dødfødt tvillingsøn], , i Møllergade, , , Dupont [bomuldsvæver], ,
1884, 21 October, 23 October, Johannes Jacques Dupont [tvilling], , i Møllergade, , , Dupont [bomuldsvæver], ,
1884, 11 October, 31 October, Lars Christiansen [gift, arbejdsmand, røgter], 60, paa Valdemar Slot, , , , ,
1884, 30 October, 4 November, Hans Hansen Nielsen, 3, i Hømarken, , , Peder Nielsen [boelsmand], ,
1884, 30 October, 5 November, Hans Petersen Ejlersen [gift, arbejdsmand], 60, Vestergade, , , , ,
1884, 1 November, 5 November, Rasmus Peter Rasmussen, 8, i Fruestræde, , , Rasmussen [klodsemager], ,
1884, 3 November, 7 November, Peter Rasmussen [gift, væver], 70, Ørkildsgade, , , , ,
1884, 29 November, 6 December, Ole Iver Larsen [enkemand, husmand], 80, Hømarken, , , , ,
1884, 12 December, 17 December, Hans Andersen Fich [ugift, fattiglem, forhen farver], 67, Fattiggaarden, , , , ,
1884, 18 December, 24 December, Johan Halle [gift, forhen væver, fattiglem], 78, paa Fattiggaarden, , , , ,
1884, 19 December, 23 December, Niels Rasmussen Vej [enkemand, tidligere brændevinskarl, fattiglem], 60, paa Fattiggaarden, , , , ,
1885, 6 Januar, 9 Januar, Carl Emmanuel Christensen, , i Vestergade, , , Christensen [smedesvend], ,
1885, 12 Januar, 19 Januar, Søren Nobelin Melson [gift, kjøbmand], 45, Vestergade, , , , ,
1885, 25 Januar, 30 Januar, Niels Frederik Strøbæk [gift, former], 60, Bagergade, , , , ,
1885, 26 Januar, 28 Januar, Harald Petersens [udøbt søn], , i Møllergade, , , Harald Petersen [urmager], ,
1885, 2 Februar, 9 Februar, Jørgen Nielsen [gift, arbejdsmand], 43, Bagergade, , , , ,
1885, 4 Februar, 10 Februar, Mathias Peter Ludvigsen [gift, murmester], 63, Vestergade, , , , ,
1885, 5 Februar, 11 Februar, Niels Peter Emil Nielsen [ugift], 22, i Møllergade, , , Nielsen [afdøde farvehandler], ,
1885, 14 Februar, 20 Februar, Niels Christian Julius Markus Petersen, 6, i Frue Kirkestræde, , , Petersen [skomager], ,
1885, 4 Marts, 7 Marts, Carl Magnus Jensens [dødfødt søn], , i Vestergade, , , Carl Magnus Jensen [smedesvend], ,
1885, 11 Marts, 16 Marts, Christian Rasmussen (Kromand) [enkemand, fattiglem], 68, paa Fattiggaarden, , , , ,
1885, 14 Marts, 19 Marts, Hans Jeppesen Nielsen [enkemand, værtshusholder], 71, Bagergade, , , , ,
1885, 14 Marts, 20 Marts, Andreas Christiansen [enkemand, pensioneret toldassistent], 88, , , , , ,
1885, 14 Marts, 20 Marts, Laurits Peter Jørgensen [ugift, felberedersvend], 34, Pintemøllestræde, , , , ,
1885, 20 Marts, 26 Marts, Frederik Rasmus Flindt [enkemand, skomager], 74, Vestergade, , , , ,
1885, 26 Marts, 1 April, Jens Rasmus Jensen [ugift, staldkarl], 20, paa Glorup, , , , ,
1885, 27 Marts, 1 April, Lars Knudsen Alm [gift, rebslager], 61, Kongebakken, , , , ,
1885, 3 April, 8 April, Peter Martin Rasmussen, , Søgaardsvejen, , , Peter Rasmussen [maskinarbejder], ,
1885, 3 April, 8 April, Hans Christian Lütken [ugift, kontorist], 20, Sygehuset, , , , ,
1885, 16 April, 22 April, Peter Martin Daugaard [gift, forhen boghandler, fattiglem], 70, paa Fattiggaarden, , , , ,
1885, 23 Maj, 26 Maj, Jens Peter Olaf Drejer [ugift], 36, Vestergade, , , Fr. L. Drejer [hesteslagter], ,
1885, 28 Maj, 4 Juni, Peder Christensen Hansen [gift, husmand, vejopsynsmand], 52, Hømarken, , , , ,
1885, 21 Juni, 26 Juni, Hans Olsen Jensen [ugift, sømand], 24, Vestergade, , , , ,
1885, 24 Juli, 30 Juli, Hans Ditlev Christensen (Graae), 10, , , , Christen Gram, Hans Ditlev Christensens [..... - hans enke], i Vejstrup
1885, 26 Juli, 30 Juli, Søren Nielsen Schram [enkemand, forhen bagermester, nu kludesorterer], 66, Ørkildsgade, , , , ,
1885, 28 Juli, 3 August, Peter Petersen [gift, snedker], 44, Bagergade, , , , ,
1885, 25 August, 29 August, Anders Andersen [enkemand, forhen boelsmand], 75, Hømarken, , , , ,
1885, 5 September, 11 September, Niels Ditlev Rasmussen [enkemand, forhen fisker], 90, Gl. Hestehave, , , , ,
1885, 14 September, 19 September, Heinrich Christian Baade [gift, skræddersvend], 51, Hulgade, , , , ,
1885, 14 September, 19 September, Rasmus Peter Nielsen [ugift, tjenestekarl], 21, i Hømarken, , , Peder Nielsen [husmand], ,
1885, 22 September, 28 September, Jørgen Mikkelsen [gift, karetmager], 69, Bagergade, , , , ,
1885, 23 October, 28 October, Morten Clausen [gift, detaillist], 30, Græsholmene, , , , ,
1885, 31 October, 4 November, Carl Rasmussen Skov, , Hømarken, , , Rasmussen (Skov) [sømand], ,
1885, 4 November, 7 November, Jens Henriksen [gift, tidligere mursvend, fattiglem], 45, paa Fattiggaarden, , , , ,
1885, 18 November, 21 November, Marius Sofus Larsen, 1, , , , Hans Peter Larsen [arbejdsmand], ,
1885, 26 November, 30 November, Laurits Emil Hansen, , Kjeddelsmedstrædet, , , Anders Hansen [modelsnedker], ,
1885, 29 November, 3 December, Ernst Weber, , Ørkildsgade, , , Weber [styrmand], ,
1885, 30 November, 3 December, Hans Christian Morits Larsen, , Hulgade, , , Rasmus Larsen [arbejdsmand], ,
1885, 8 December, 10 December, Victor Lauritzen, , Bagergade, , , Peter Lauritsen [handelscommissionair], ,
1885, 8 December, 14 December, Carl Frandsen [gift, skomagermester], 51, Møllergade, , , , ,
1885, 14 December, 19 December, Hans Mathias Holsts [barn - dødfødt dreng], , Kjeddelsmedstrædet, , , Hans Mathias Holst [maler], ,
1886, 27 December 1885, 2 Januar, Carl Peter August Hjalmar Hansen, 2, Græsholmene, , , H. P. Hansen [former], ,
1886, 29 December 1885, 5 Januar, Hans Frederik Jensen [gift, træskomager], 62, Bagergade, , , , ,
1886, 31 December 1885, 4 Januar, Christen Johannes Christensen, , Overgade, , , Anders Christensen [smaakjører], ,
1886, 1 Januar, 5 Januar, Hans Peter Steffensen, 29, Bagergade, , , Niels Jacobsen Steffensen [gadefejer], ,
1886, 1 Januar, 7 Januar, Christian Jacobsen Broch [gift, garver], 73, Møllergade, , , , ,
1886, 2 Januar, 8 Januar, Vilhelm Petersen [gift, forhen skolelærer], 68, Vestergade - (skolelærer) i Søby paa Taasinge, , , , ,
1886, 22 Januar, 29 Januar, Edvard Jensen [ugift, kjøbmand], 44, Møllergade, , , , ,
1886, 1 Februar, 8 Februar, Rasmus Marius Borgesen, 2, Bagergade, , , Niels Rasmussen [murer], ,
1886, 4 Februar, 9 Februar, Lars Andersen [enkemand, arbejdmand], 64, Møllergade, , , , ,
1886, 7 Februar, 10 Februar, Oscar Valdemar Lagoni Helding, , Grubbemøllestræde, , , Helding [væver], ,
1886, 19 Februar, 26 Februar, Peter Petersen [ugift], 26, paa Sygehuset i Svendborg, , , Christen Petersen [gaardmand], , i Brænderup
1886, 21 Februar, 26 Februar, Lars Peter Andersen [gift, arbejdmand, kludesamler], 38, Vestergade, , , , ,
1886, 12 Marts, 19 Marts, Hans Poulsen [enkemand, forhen skovfoged], 84, Hallindskov, , , , ,
1886, 14 Marts, 22 Marts, Peder Rasmussen (Mouritsen) [gift, forhen arbejdsmand], 81, Bagergade - (forhen) i Svindinge, , , , ,
1886, 17 Marts, 23 Marts, Rasmus Hansen [enkemand, husmand], 91, Kjeddelsmedstrædet, , , , ,
1886, 22 Marts, 27 Marts, Rasmus Mourits Priisholm [ugift], 21, Bagergade, , , Priisholm [bager], ,
1886, 30 Marts, 2 April, Anders Nielsens [barn - dødfødt dreng], , Søgaardsvejen, , , Anders Nielsen [skibstømmermand], ,
1886, 19 April, 24 April, Hansine Andersens [barn - udøbt dreng], , Fattiggaarden, , , , Hansine Andersen [ugift],
1886, 26 April, 1 Maj, Ludvig Emil Nissen, 5, Ringe Jærnbanestation, , , Nissen [former], ,
1886, 27 Maj, 3 Maj, Laurits Peter Bang [gift, forhen bundtmager], 75, Møllergade, , , , ,
1886, 7 Maj, 11 Maj, Hans Hansens [barn - dødfødt dreng], , Kongebakken, , , Hans Hansen [murer], ,
1886, 16 Maj, 20 Maj, Christen Hansen [gift, træskomand], 46, Kjeddelsmedstrædet, , , , ,
1886, 19 Maj, 22 Maj, Niels Rasmussens [barn - dødfødt dreng], , Kjeddelsmedstrædet, , , Niels Rasmussen [fiskehandler], ,
1886, 29 Maj, 1 Juni, Niels Vilhelm Andersen Rasmussen, 1, Kjeddelsmedstrædet, , , Niels Rasmussen [fiskehandler], ,
1886, 4 Juni, 8 Juni, Harald Hansen [gift, bødkersvend], 38, Græsholmene, , , , ,
1886, 31 Maj, 4 Juni, Poul Frederik Krøyer, 2, Frederiksgade, , , Hans Jacob Krøyer, ,
1886, 2 Juni, 9 Juni, Rasmus Nielsen [gift, møller], 68, Pintemøllen, , , , ,
1886, 9 Juni, 16 Juni, Laurits Jacob Ørsted [gift, grosserer], 36, i Kjøbenhavn Hauser Plads 10.1, , , , ,
1886, 22 Juni, 25 Juni, Hans Bache Fahnøe [enkemand, particulier, forhen restaurateur], 77, i Christiansminde Porthuset, , , , ,
1886, 22 Juni, 25 Juni, Rasmus Jensen [enkemand, forhen arbejdsmand, fattiglem], 74, paa Fattiggaarden, , , , ,
1886, 18 Juli, 23 Juli, Morten Peter Kisbye [gift, particulier, forhen farver], 77, Ørkildsgade, , , , ,
1886, 7 August, 9 August, Anders Mortensens [barn - dødfødt dreng], , Græsholmene, , , Anders Mortensen [murer], ,
1886, 8 August, 11 August, Sofus Agner Møller, 2, Hulgade, , , Møller [bybud], ,
1886, 20 August, 24 August, Johannes Prip [ugift, stud. med.], 28, Frue Præstegaard, , , Prip [sognepræsten], ,
1886, 25 August, 27 August, Oluf Strøjer Emilius Christensen, , Græsholmene, , , Andreas Emil Christensen [hustømrer], ,
1886, 27 August, 31 August, Johannes Otto Jacobsen, , Ørkildsgade, , , , Ane Sofie Christensen [ugift],
1886, 3 September, 8 September, Theobald Christian Frederik Weber [enkemand, grosserer], 63, Sorø, , , , ,
1886, 8 September, 13 September, Anders Nielsen Eriksen [gift, skibsreder], 64, Ørkildsgade, , , , ,
1886, 22 September, 29 September, Christoph Johann Gotthard Volckmar [gift, læderhandler], 69, Vestergade, , , , ,
1886, 23 September, 27 September, Christen Andersen [fraskilt, fattiglem], 59, Fattiggaarden, , , , ,
1886, 4 October, 8 October, Thomas Rasmussen [gift, murer, forhen bybud], 66, Grubbemøllestræde, , , , ,
1886, 8 October, 14 October, Ditlev Nielsen Holm [gift, drejermester], 70, Møllergade, , , , ,
1886, 29 October, November, Anne Helene Baddes [barn - dødfødt dreng], , Hulgade, , , , Anne Helene Badde [ugift],
1886, 29 October, 6 November, Jens Laurits Hansen [ugift, bogbindersvend], 20, Byhaven, , , , ,
1886, 3 November, 6 November, Sandø Emil Nielsen [ugift, fattiglem], 55, paa Fattiggaarden, , , , ,
1886, 4 November, 9 November, Albert Julius Olsen [gift, smed], 44, Kongebakken, , , , ,
1886, 15 November, 19 November, August Raschs [barn - dødfødt dreng], , Ørkildsgade, , , August Rasch [slagter], ,
1886, 17 November, 22 November, Anders Jensen Drejer [enkemand, forhen urmager, fattiglem], 78, paa Fattiggaarden, , , , ,
1886, 23 November, 25 November, Peter Christian Theodor Schleimann, , Kongebakken, , , N. P. R. Schleimann [slagter], ,
1886, 8 December, 11 December, Poul Frederik v. d. Hude, 5, Ørkildsgade, , , Poul v. d. Hude [tømmerhandler], ,
1886, 20 December, 23 December, Adolf Andersen, 9, Vestergade, , , Lars Peter Andersen [afdød kludesamler], ,
1886, 26 December, 28 December, Hans Christian Mourits Larsen, 1, Bagergade, , , Rasmus Larsen [arbejdsmand], ,
1886, 24 December, 30 December, Conrad Ferdinand Sofus Frandsen [gift, felbereder], 76, Vestergade, , , , ,
1887, 29 December 1886, 4 Januar, Jens Christian Wicke [gift, bagermester], 45, Bagergade, , , , ,
1887, 1 Januar, 7 Januar, Peter Mortensen Gudme [gift, orgelbygger, dannebrogsmand], 81, Bettysminde i Sørup Sogn, , , , ,
1887, 2 Januar, 7 Januar, Søren Andersen [gift, arbejdsmand], 34, Møllergade, , , , ,
1887, 9 Januar, 14 Januar, Rasmus Nielsen [enkemand, aftægtsmand], 75, Hømarken, , , , ,
1887, 17 Januar, 21 Januar, Peter Anker Irgens [ugift, forhen hjulmand], 77, Vestergade, , , , ,
1887, 21 Januar, 27 Januar, Jes Blinkenberg [gift, kunstdrejer], 68, Møllergade, , , , ,
1887, 24 Januar, 31 Januar, Carl Møller [gift, slagtermester], 53, Hømarken, , , , ,
1887, 25 Januar, 27 Januar, Povl Christian Carl Martin Poulsen, , paa 'Thor' - Vestergade, , , Niels Poulsen [fyrbøder], ,
1887, 25 Januar, 31 Januar, Christopher Josefsen Heckmann [gift, frugthandler], 63, Møllergade, , , , ,
1887, 26 Januar, 1 Februar, Rasmus Nielsen [gift, tømrer, arbejdsmand], 69, Bagergade, , , , ,
1887, 7 Februar, 11 Februar, Peter Colding [ugift, skomager], 55, Sygehuset - i Svindinge, , , , ,
1887, 17 Februar, 22 Februar, Hans Nielsen [gift, husmand], 56, af Flødstrup Vinding Herred, , , , ,
1887, 2 Marts, 7 Marts, Christen Lars Christensen [ugift, sømand], 32, Kongebakken, , , , ,
1887, 17 Marts, 22 (23) Marts, Jørgen Peter Jensen [snedkerlærling], 15, Møllergade, , , Gotfred Jensen [skibstømmermand], ,
1887, 31 April, 6 April, Niels Jørgen Nielsen, 2, Bagergade, , , Nielsen [stenhugger], ,
1887, 7 April, 12 April, Peter Laurits Jensen, 6, Øxenbjærgmark, , , Anders Jensen [skibstømrer], ,
1887, 11 April, 15 April, Hans Luther Frederik Johansen, 1, Bagergade, , , Johansen [ølhandler], ,
1887, 14 April, 20 April, Peter Christian Elfrom Hansen [gift, arbejdsmand], 46, Bagergade, , , , ,
1887, 19 April, 25 April, Rasmus Jeppesen [gift, forhen naalemager], 73, Møllergade, , , , ,
1887, 3 Maj, 9 Maj, Poul Hansen [gift, arbejdsmand], 73, Vestergade, , , , ,
1887, 10 Maj, 13 Maj, Charles Laurits Jørgensen, , Møllergade, , , Jens Jørgensen [detaillist], ,
1887, 18 Maj, 24 Maj, Johan Christopher Brettschneider [gift, vævermester], 73, Bagergade, , , , ,
1887, 31 Juni, 3 Juni, Jens Christian Kjær [gift, murmester], 74, Vestergade, , , , ,
1887, 5 Juni, 10 Juni, Anders Pedersen [enkemand, arbejdsmand], 76, Vestergade, , , , ,
1887, 18 Juni, 24 Juni, Rasmus Andersen (Sv..) [gift, husmand], 80, Hallindskov, , , , ,
1887, 3 Juli, 8 Juli, Christen Hansen [enkemand, aftægtsmand], 82, Hømarken - fra Tved, , , , ,
1887, 4 Juli, 8 Juli, Frederik Jørgensen Felstedt [enkemand, forhen landmand], 84, Møllergade, , , , ,
1887, 30 Juli, 4 August, Markus Madsen [gift, forhen skipper], 65, Ørkildsgade, , , , ,
1887, 13 August, 17 August, Frits Adolf Niels Cramer [gift, branddirecteur], 53, Møllergade, , , , ,
1887, 14 August, 18 August, Rasmus Frits Johan Simonsen [bagerlærling], 17, Møllergade, , , , ,
1887, 29 August, 1 September, Hans Peter Hansen, 13, Hømarken, , , Rasmus Hansen [detaillist], ,
1887, 31 August, 6 September, Mourits Hansen [enkemand, prokurator], 88, Bagergade, , , , ,
1887, 10 September, 14 September, Lars Peter Larsen, 14, Ørkildsgade, , , Niels Larsen [arbejdsmand], ,
1887, 15 September, 19 September, Frederik Christian Petersen [gift, værtshusholder], 57, Ørkildsgade, , , , ,
1887, 17 September, 22 September, Hans Peter Petersen [gift, møller], 74, Vestergades Mølle, , , , ,
1887, 20 September, 24 September, Jens Hansen [gift, former], 33, Vestergade, , , , ,
1887, 27 September, 4 October, Jørgen Poulsen [gift, arbejdsmand], 64, paa Sygehuset - af Sørup, , , , ,
1887, 1 November, 4 November, Niels Larsens [barn - dødfødt dreng], , Vestergade, , , , Niels Larsens [styrmand - hans enke],
1887, 8 November, 14 November, Andreas Olsen [enkemand, snedker], 39, Bagergade, , , , ,
1887, 16 November, 21 November, Rasmus Graae [enkemand, forhen bager og brovægter], 85, Bagergade, , , , ,
1887, 27 November, 2 December, Johan Carl Conrad Schleyer [enkemand, forhen bundtmager], 81, Fruestræde, , , , ,
1888, 24 December 1887, 2 Januar, Carl Peter Julius Valdemar Puggaard [sømand], 17, paa Frederiks Hospital i Kjøbenhavn, , , Puggaard [karetmager], ,
1888, 9 Januar, 16 Januar, Adolf Hansen Huusom [gift, skibsreder], 71, Møllergade, , , , ,
1888, 15 Januar, 20 Januar, Carsten Krøll Larsen, 2, Møllergade, , , A. C. Larsen [snedker], ,
1888, 17 Januar, 23 Januar, Jens Hansen [enkemand, husmand], 68, Græsholmene, , , , ,
1888, 20 Januar, 26 Januar, Lars Svendsen [gift, stenhugger], 62, Hulgade, , , , ,
1888, 20 Januar, 21 Januar, Knudsens [barn - dødfødt dreng], , Havnegaden, , , Knudsen [overretssagfører], ,
1888, 18 Februar, 22 Februar, Nielsens [barn - udøbt dreng], , Gl. Hestehave, , , Nielsen [forpagter], ,
1888, 15 Februar, 20 Februar, Johan Frederik Hoppe [enkemand, forhen tømrer], 83, Græsholmene, , , , ,
1888, 21 Februar, 27 Februar, Niels Jensen [gift, bybud], 67, Hulgade, , , , ,
1888, 25 Februar, 29 Februar, Carl Christian Nielsen, 1, Søgaardsvejen, , , Rasmus Nielsen [sømand], ,
1888, 26 Februar, 29 Februar, Frits Valdemar Jørgensen, , Ørkildsgade, , , Jørgen Jørgensen [arbejdsmand], ,
1888, 26 Marts, 3 Marts, Peter Nielsen Skade [elev], 18, paa Ollerup Folkehøjskole, , , Niels Pedersen Skade [gaardmand], , i Vilsted Sogn pr. Ribe
1888, 2 Marts, 6 Marts, Martin Frederik Poulsen, , Ørkildsgade, , , M. F. Poulsen [sadelmager], ,
1888, 4 Marts, 9 Marts, Peter Alfred Frants Møller, , Ørkildsgade, , , P. L. Møller [styrmand], ,
1888, 6 Marts, 9 Marts, Knud Marius Jensen, 1, Fruestræde, , , H. H. Jensen [snedker], ,
1888, 12 Marts, 19 Marts, Jens Carl Jacobsen, , Græsholmene, , , , Pouline Hansine Jensen [ugift],
1888, 15 Marts, 19 Marts, Johannes Andersen [gift, sandgraver], 48, Ørkildsgade, , , , ,
1888, 16 Marts, 23 Marts, Rasmus Hansen, 19, Hømarken, , , P. Hansen (Vejmand) [afdøde husmand], ,
1888, 19 Marts, 23 Marts, Hans Christopher Christiansen, , Bagergade, , , Johannes Christiansen [arbejdsmand], ,
1888, 22 Marts, 27 Marts, Laurits Peter Valdemar Rahbe, 1, Hulgade, , , Rahbe [landpost], ,
1888, 1 April, 7 April, Frants August Basse Sørensen, , Grubbemøllestrædet, , , Niels Basse [arbejdsmand], ,
1888, 5 April, 7 April, P. Rasmussens [barn - dødfødt dreng], , Bagergade, , , , P. Rasmussens [smedesvend - forladte hustru],
1888, 10 April, 16 April, Christian Hartvig [enkemand, restauratør], 74, Torvet, , , , ,
1888, 20 April, 25 April, Christian Sander [enkemand, forhen smedesvend, fattiglem], 69, paa Fattiggaarden, , , , ,
1888, 8 Maj, 14 Maj, Søren Julius Sørensen, 16, Havnen, , , S. J. Sørensen [kgl. vejer og maaler], ,
1888, 30 Maj, 2 Juni, Theobald Christian Niels Rasmussen, , Posthuset ved gl. Hestehave, , , N. Rasmussen [fotograf], ,
1888, 20 Juni, 23 Juni, Carl Alexius Krøll Larsen, 2, Møllergade, , , Larsen [snedkermester], ,
1888, 27 Juni, 30 Juni, Rasmus Jensen [gift, forhen hjulmand], 65, Kjeddelsmedstræde, , , , ,
1888, 1 Juli, 5 Juli, Peter Ditlev Køppen [gift, arbejdsmand], 57, Græsholmene, , , , ,
1888, 17 Juli, 20 Juli, Carl Willadsen [ugift, rebslagersvend], 26, af Thisted, , , , ,
1888, 23 Juli, 27 Juli, Jens Sørensen Husom Vilsø [gift, skibsfører], 38, Møllergade, , , , ,
1888, 7 August, 11 August, Jakob Jørgensen [gift, malersvend], 43, Grubbemøllestræde, , , , ,
1888, 11 August, 15 August, Christen Rasmussen [gift, murer], 66, Græsholmene, , , , ,
1888, 17 August, 24 August, Jens Frandsen [forhen skomager, enkemand], 73, Hømarken, , , , ,
1888, 18 August, 23 August, Peter Larsen [enkemand, snedkersvend], 54, Møllergade, , , , ,
1888, 21 August, 24 August, Peter Poulsen, , Hømarken, , , Jens Poulsen (Vej) [arbejdsmand], ,
1888, 21 August, 23 August, Hans Nielsen [enkemand, former], 62, Møllergade, , , , ,
1888, 10 September, 14 September, Carl Juel, , Møllergade, , , Juel [væver], ,
1888, 17 September, 20 September, Hans Jensens [barn - dødfødt dreng], , Græsholmene, , , Hans Jensen [husmand], ,
1888, 24 September, 28 September, Carl Christian Nielsens [barn - dødfødt dreng], , Kjeddelsmedstrædet, , , Carl Christian Nielsen [styrmand], ,
1888, 25 September, 28 September, Christian Baagøe Hansen, , Møllergade, , , Sofus Hansen [detaillist], ,
1888, 27 September, 1 October, Hans Fæster, , Ørkildsgade, , , Christen Fæster [musiker], ,
1888, 30 September, 5 October, James Mullers Knox [ugift], 29, Torvet, , , Knox [by- og herredsskriver], ,
1888, 30 September, 5 October, Carl Hansen Svendsen, , Qvists Række, , , Niels Ludvig Svendsen [arbejdsmand], Christine Jensen [ugift],
1888, 8 October, 15 October, Andreas Hansen [enkemand, forhen gaardskarl], 85, Fattiggaarden, , , , ,
1888, 11 October, 13 October, Niels Arendt Petersen, 3, Tved Mark, , , N. Petersen [skipper], ,
1888, 16 November, 19 November, Sofus Hansen, 1, Bagergade, , , R. Hansen [arbejdsmand], ,
1888, 18 November, 22 November, Jakob Petersen Jespersen [enkemand, smed], 69, Møllergade, , , , ,
1888, 28 November, 29 November, Jens Nielsens [barn - dødfødt dreng - tvilling], , Vestergade, , , Jens Nielsen [arbejdsmand], ,
1888, 30 November, 7 December, Christen Jakob Christensen [enkemand, forhen gartner, particulier], 79, Vestergade, , , , ,
1889, 4 Februar, 6 Februar, Peter Hausgaards [barn - dødfødt dreng], , Bagergade, , , Peter Hausgaard [styrmand], ,
1889, 7 Februar, 12 Februar, Edvard Theodor Rasmussen [ugift, kjøbmand], 41, Bagergade - født i Svendborg, , , H. E. Rasmussen [skibsreder], ,
1889, 7 Februar, 13 Februar, Herman Sofus Henrik Berthelsen [ugift, smedemester], 73, Fruestræde - født i Svendborg hvor faderen var smed, , , , ,
1889, 9 Februar, 14 Februar, Thorvald Jakob Kristian Larsen [tvilling], , Møllergade, , , Jens Peter Larsen [arbejdsmand], ,
1889, 14 Februar, 20 Februar, Hans Jakob Hansen [enkemand, forhen skomager], 87, Borgerstiftelsen, , , , ,
1889, 15 Februar, 20 Februar, Axel Theodor Valdemar Larsen, , Hulgade, , , Hans Jørgen Larsen [baadfører], ,
1889, 18 Februar, 23 Februar, Peter Petersen (Klingby) [ugift, boghandlermedhjælper], 26, Møllergade - født i Vandberg Sogn pr. Lemvig Ringkjøbing Amt i 1862, , , , ,
1889, 21 Februar, 25 Februar, Peder Nielsen (Skaarup) [enkemand, arbejdsmand], 57, Vestergade, , , , ,
1889, 10 Marts, 15 Marts, Johan Christian Riisbrich [enkemand, particulier, forhen kjøbmand], 76, Møllergade, , , , ,
1889, 12 Marts, 15 Marts, Hans Hansen, , Møllergade, , , , Theodora Hansen [ugift],
1889, 17 Marts, 21 Marts, Julius Ferdinand Larsen, , Møllergade, , , Jens Peter Larsen [arbejdsmand], ,
1889, 24 Marts, 28 Marts, Sofus Andersens [barn - udøbt dreng], , Møllergade, , , Sofus Andersen [bager], ,
1889, 25 Marts, 1 April, Jørgen Larsen Jørgensen, 9, Græsholmene, , , Christen Jørgensen [arbejdsmand], ,
1889, 15 April, 24 April, Peter Nielsen Olsen [ugift, tjenestekarl], 26, paa Heldagergaard, , , , ,
1889, 18 April, 24 April, Henrik Emil Rasmussen [gift, kalkbrænder], 54, Vestergade, , , H. E. Rasmussen [skibsreder], ,
1889, 25 April, 30 April, Christian Frederiksen [gift, tømmermand], 73, Søgaardsvej, , , , ,
1889, 25 April, 30 April, P. P. Christensen [gift, farver], 38, fra Bregninge paa Ærø, , , , ,
1889, 26 April, 30 April, Julius Harald Frandsen [gift, kjøbmand], 35, Svendborg Møllergade - født i Svendborg, , , Harald Frandzen [kjøbmand], ,
1889, 28 April, 3 Maj, Anders Peter Eriksen [gift, arbejdsmand], 35, Søgaardsvejen, , , , ,
1889, 28 April, 3 Maj, Theodor Jørgensen, , Pløjeholmene, , , Jørgensen [detaillist], ,
1889, 30 April, 7 Maj, Jakob Larsen Møller [enkemand, forhen gaardmand], 81, Møllergade - (gaardmand) paa Lolland, , , , ,
1889, 1 Maj, 7 Maj, Johannes Rasmussen [gift, arbejdsmand og husejer], 71, Overgade, , , , ,
1889, 10 Maj, 13 Maj, Marius Jakobsen [tvilling], , Søgaardsvej, , , Christian Frederik Ferdinand Jakobsen [bagersvend], ,
1889, 17 Maj, 20 Maj, Rasmus Peter Hansen, , Græsholmene, , , , Kirsten Hansen [ugift],
1889, 30 Maj, 4 Juni, Hans Peter Hansen [gift, kjøbmand], 43, Vestergade, , , , ,
1889, 4 Juni, 6 Juni, Viktor Emanuel Tandrup, , Vestergade, , , N. N. Tandrup [smed], ,
1889, 7 Juni, 8 Juni, Rasmus Peter Sørensen, , Ørkildsgade, , , Lars Sørensen [former], ,
1889, 12 Juni, 15 Juni, Poul Carl Martin Poulsen, , Vestergade, , , Niels Poulsen [fyrbøder], ,
1889, 26 Juni, 29 Juni, Hans Sørensen [gift, pottemager], 71, Fruestræde, , , , ,
1889, 27 Juni, 1 Juli, Clemmen Knudsen [gift, arbejdsmand], 68, Ørkildsgade, , , , ,
1889, 9 Juli, 13 Juli, Jens Theodor Langkjær Sørensen [omflakkende snedkersvend], 46, Svendborg Sygehus, , , , ,
1889, 15 Juli, 17 Juli, Vilhelm Nielsen [tvilling], , Gl. Hestehave, , , Nielsen [forpagter], ,
1889, 20 Juli, 23 Juli, Oscar Rasmus Peter Jeppesen, , Bagergade, , , Jeppesen [arbejdsmand], ,
1889, 30 Juli, 3 August, Ejnar Rasmus Olsen, , Ørkildsgade, , , , Maren Olsen [ugift],
1889, 7 August, - [dato ikke indført], Axel Petersen, 13, i Gl. Hestehave, , , H. P. Petersen [brændevinsbrænder], , i Odense
1889, 11 August, 16 August, Rasmus Nielsen Andersen [gift, bademester], 70, Ørkildsgade, , , , ,
1889, 15 August, 19 August, Laurits Carl Christian Andersen, , paa Fattiggaarden, , , , Hansine Andersen [ugift, fattiglem],
1889, 16 August, 19 August, Hans Peter Frederik Larsen, 9, Hulgade, , , H. G. Larsen [baadfører], ,
1889, 23 August, 26 August, Ejnar Marius Rasmussen, , Vestergade, , , L. S. Rasmussen [slagter], ,
1889, 1 September, 4 September, Julius Ferdinand Flindt [gift, skomager og natpolitibetjent], 52, Skategade, , , , ,
1889, 2 September, 5 September, Hans Rasmussen [gift, husmand], 71, Hallingskov, , , , ,
1889, 8 September, 12 September, Georg Sofus Julius Petersen, 4, Møllergade, , , J. Petersen [pottemager], ,
1889, 21 September, 26 September, Carl Frederik Laurits Heidemann [ugift, hattemagersvend], 22, Søgaardsvejen - født i Svendborg, , , Heidemann [cigarmager], ,
1889, 26 September, 1 October, Peter Poul Johan Krüger, 1, Vestergade, , , Krüger [afdøde styrmand], ,
1889, 27 September, 30 September, Johannes Frederik Carl Johansen, 1, Kongebakken, , , Johansen [møllebygger], ,
1889, 3 October, 8 October, Mathias Rasmussen [gift, sømand], 62, Overgade, , , , ,
1889, 4 October, 8 October, Julius Petersen Blom [skibskok], 17, paa en rusfisk Brig p.t. Svendborg Havn hjemmehørende i Byrum paa Læsø, , , , ,
1889, 5 October, 11 October, Nicolai Christian Herholdt Gram Blom [gift, pensioneret toldkontrollør, ridder af Dannebrog], 75, Møllergade, , , , ,
1889, 22 October, 26 October, Lars Sørensen Aagaard [ugift, tjenestekarl hos gaardmand Offer Jørgensen], 17, i Vesteraaby, , , , ,
1889, 16 November, 21 November, Christian Erik Eriksen, , Græsholmene, , , Niels Chr. Eriksen [fyrbøder], ,
1889, 18 November, 25 November, Niels Rudolf Bay [gift, practiserende læge], 55, Brogade, , , , ,
1889, 27 November, 29 November, Johannes Schrøder, , Bagergade, , , Schrøder [bagermester], ,
1889, 29 November, 2 December, Rasmus Laurits Jørgensen, , Hømarken, , , Anders Jørgensen [maltgjører], ,
1889, 17 December, 21 December, Hans Christian Jørgensen, 7, Bagergade, , , Markus Frederik Jørgensen [murer], ,
1890, 29 December 1889, 2 Januar, Frederik Kristian Piil [ugift, forhen toldmedhjælper], 74, Overgade - (toldmedhjælper) i Marstal, , , , ,
1890, 4 Januar, 6 Januar, Hans Ludvig Rasmussen, , Grubbemøllestrædet, , , , Rasmine Rasmussen [ugift],
1890, 5 Januar, 10 Januar, Hans Ludvig Saabye [ugift, urmagerelev], 20, Pasop i Sørup Sogn, , , Saabye [oberst], ,
1890, 7 Januar, 10 Januar, Johan Peter Menchs [barn - dødfødt dreng], , Møllergade, , , Johan Peter Mench [grønthandler], ,
1890, 8 Januar, 13 Januar, Johan Frederik Edsberg [enkemand, forhen guldsmed], 84, Vestergade, , , , ,
1890, 27 Januar, 6 Februar, Anders Petersen [tvilling], , Græsholmene, , , Peter Rasmussen [tømrer], ,
1890, 27 Januar, 6 Februar, Sofus Petersen [tvilling], , Græsholmene, , , Peter Rasmussen [tømrer], ,
1890, 31 Januar, 6 Februar, Helge Larsen [gift, forhen møller, nu arbejdsmand], 47, Vestergade, , , , ,
1890, 2 Februar, 6 Februar, Niels Mathias Larsen, 11, Vestergade, , , Helge Larsen [forhen møller, nu arbejdsmand], ,
1890, 2 Februar, 6 Februar, Carl Jensen, , Vestergade, , , Carl Magnus Jensen [arbejdsmand], ,
1890, 7 Februar, 14 Februar, Frederik Sørensen Graae Rasmussen [ugift, skræddermester], 83, Møllergade, , , , ,
1890, 19 Februar, 21 Februar, Rasmus Knudsens [barn - dødfødt dreng], , ved Nederste Mølle, , , Rasmus Knudsen [snedker], ,
1890, 22 Februar, 28 Februar, Carl Vilhelm Valdemar Hansen [ugift, vinhandler], 47, Skolestræde, , , , ,
1890, 6 Marts, 12 Marts, Hans Nielsen [gift, stenhugger], 78, Hømarken, , , , ,
1890, 5 Marts, 12 Marts, Carl Villiam Hall [enkemand, forhen vejassistent], 46, Ørkildsgade, , , , ,
1890, 7 Marts, 10 Marts, Jens Peter Jensen, , , , , Hans Jørgen Jensen [arbejdsmand], ,
1890, 9 Marts, 13 Marts, Poul Jørgensen [gift, arbejdsmand], 53, Vestergade, , , , ,
1890, 13 Marts, 17 Marts, Hans Larsen [fraskilt, kludesamler og arbejdsmand], 46, Ørkildsgade, , , , ,
1890, 24 Marts, 28 Marts, Niels Peter Vilhelm Jansen [enkemand, byfogedfuldmægtig, branddirektør], 61, Vestergade, , , , ,
1890, 29 Marts, 2 April, Knud Marius Jensen, , Fruestræde, , , H. H. Jensen [snedker], ,
1890, 18 April, 21 April, Oskar Severin Lundgreen, , Græsholmene, , , , Kristine Carlsen [ugift],
1890, 24 April, 30 April, Reinholdt Hansen [gift, tømrer, husejer], 76, Vestergade, , , , ,
1890, 30 April, 6 Maj, Rasmus Peter Rasmussen [bødkerlærling - plejesøn af bødker Poulsen], 17, i Møllergade - af Vesterskjerninge, , , , ,
1890, 7 Maj, 10 Maj, Jens Emil Sørensen Møller, , Bagergade, , , , Emilie Marie Møller [ugift],
1890, 25 Maj, 30 Maj, Vilhelm Bernhard Jürgensen [gift, lærer], 61, ved Borgerskolen i Svendborg - Ørkildsgade, , , , ,
1890, 29 Maj, 3 Juni, Hans Andreasen [enkemand, aftægtsmand], 74, Hømarken, , , , ,
1890, 4 Juni, 9 Juni, Peter Christian Andersen [gift, vognmand], 66, Møllergade, , , Knud Andersen [vognmand], ,
1890, 20 Juni, 24 Juni, Rasmus Johansen [enkemand, forhen væver], 80, Bagergade, , , , ,
1890, 28 Juni, 2 Juli, Marius Johannes Rasmussen, , Vestergade, , , Hans Peter Rasmussen [mursvend], ,
1890, 12 Juli, 15 Juli, Frederik Gustav Jespersen, 13, Bagergade, , , Lars Jespersen [garversvend], ,
1890, 18 Juli, 22 Juli, Jens Christian Hurreschou [gift, particulier], 71, Møllergade, , , , ,
1890, 28 Juli, 1 August, Niels Larsen [gift, arbejdsmand], 37, Græsholmene, , , , ,
1890, 29 Juli, 1 August, Simon Olavius Pedersen, , Møllergade, , , Hans Jørgen Pedersen [sømand], ,
1890, 2 August, 7 August, Søren Frederik Knudsen [gift, tømrer], 72, Græsholmene, , , , ,
1890, 5 August, 12 August, Peter Hansen [gift, skipper], 54, Bagergade, , , , ,
1890, 7 August, 13 August, Lars Rasmus Lange [gift, jærnstøber og fabrikant, ridder af Dannebrog], 63, Vestergade, , , , ,
1890, 8 August, 12 August, Gumme Christian Bondo [enkemand, skibsfører], 53, Grubbemøllestræde, , , , ,
1890, 30 August, 1 September, Ejner Vilhelm Christian Jensen, 7, Bagergade, , , Hans Henrik Jensen [smed], ,
1890, 4 September, 8 September, Ferdinand Hermansen [ugift, oliemøller], 35, Søgaardsvej, , , Fr. Hermansen [forhen farver], ,
1890, 24 September, 30 September, Hans Peter Hansen [gift, arbejdsmand], 54, Græsholmene, , , , ,
1890, 25 September, 30 September, Peter Andersen [gift, arbejdsmand], 68, Bagergade, , , , ,
1890, 27 September, 3 October, Frits Valdemar Jæger [smedelærling], 15, Hulgade, , , Jæger [skipper], ,
1890, 11 October, 17 October, Rasmus Rasmussen [gift, arbejdsmand], 45, Belvedere i Sørup Sogn, , , , ,
1890, 16 October, 23 October, Mads Hansen [gift, gartner], 72, Gaasestrædet, , , , ,
1890, 18 October, 23 October, Hans Ramsussen [gift, arbejdsmand], 32, Kongebakken, , , , ,
1890, 20 October, 27 October, Hans Christian Drejer [gift, forhen slagter og marschandiser], 76, Torvet, , , , ,
1890, 19 October, 24 October, Jens Julius Gyspert Møller [enkemand, forhen amtsforvalter, etatsraad, ridder af Dannebrog], , Brogade, , , , ,
1890, 30 October, 5 November, Hans Christian Larsen [gift, sandgraver], 46, Hulgade, , , , ,
1890, 1 November, 5 November, Hans Peter Jensen, , Hømarken, , , Hans Peter Jensen [arbejdsmand], ,
1890, 22 October, 27 Ocotber, Aage Laurits Jensen, , i Hulgade - født i Egebjerg, , , , Ane Larsen,
1890, 26 October, 30 October, Rasmus Christensen [enkemand, forhen husmand], 71, Vestergade - af Linde Sogn, , , , ,
1890, 13 November, November - [dato ikke indført], Jørgen Christian Rasmussen [ugift, gaardmandssøn], 37, fra Østerskjerninge, , , , ,
1890, 18 November, 24 November, Marius Valdemar Larsen, 2, Vestergade, , , Hans P. Larsen [arbejdsmand], ,
1890, 18 November, 21 November, Johan Christian Jakobsen [enkemand, fattiglem], 64, paa Fattiggaarden, , , , ,
1890, 19 November, 24 November, Rasmus Knudsen Hansen [ugift, træskomager], 24, Hallindskov, , , , ,
1890, 3 December, 9 December, Niels Anders Frandsen [gift, ejer], 47, af Christiansminde Badehotel, , , , ,
1890, 7 December, 12 December, Carl Emil Haastrup [ugift, fabrikarbejder], 25, Græsholmene, , , , ,
1890, 10 December, 15 December, Markus Mouritzen [gift, arbejdsmand], 78, Vestergade, , , , ,
1890, 14 December, 18 December, Ludvig Frederik Nicolaj Gudme, , Ørkildsgade, , , K. Gudme [orgelbygger], ,
1890, 18 December, 22 December, Albert Christian Hansen [ugift, husmand], 42, i Græsholmene, , , , ,
1890, 25 December, 31 December, Hans Christensen [gift, husmand], 49, i Græsholmene, , , , ,
1891, 16 Januar, 21 Januar, Jesper Friis Rasmussen [gift, garver], 89, Vestergade, , , , ,
1891, 4 Februar, 7 Februar, Hans Hansen [ugift, skomagersvend], 45, Hulgade, , , , ,
1891, 7 Februar, 10 Februar, Peter Mortensen, , Grubbemøllestrædet, , , , Ane Katrine Jørgensen [ugift tjenestepige],
1891, 12 Februar, 18 Februar, Martin Dorn [gift, smedemester], 68, Vestergade, , , , ,
1891, 13 Februar, 16 Februar, Rasmus Knudsens [barn - udøbt dreng], , Øxenbjærgmark, , , Rasmus Knudsen [snedkermester], ,
1891, 22 Februar, 24 Februar, Orla Andreas Flindt, , Bagergade, , , Joh. A. Flindt [.....mester], ,
1891, 22 Februar, 24 Februar, Aage Hartvig, , Torvet, , , Hartvig [restauratør], ,
1891, 22 Februar, 24 Februar, Frederik Lehmann Webers [barn - dødfødt dreng], , Sorø, , , Frederik Lehmann Weber [grosserer], ,
1891, 4 Marts, 9 Marts, Alfred Johannes Jespersen, 1, Bagergade, , , Jespersen [garversvend], ,
1891, 12 Marts, 17 Marts, Jørgen Pedersen (Møller) [enkemand, baadfører], 82, Kjeddelsmedstrædet, , , , ,
1891, 31 Marts, 7 April, Jens Juel Eckersberg [enkemand, arkitekt], 68, Vestergade, , , Eckersberg [maleren], ,
1891, 11 Juni, 16 Juni, Otto Lütken Petersen, 3, Pintemøllestrædet, , , Christopher Petersen [skrædder], ,
1891, 11 Juni, 15 Juni, Emanuel Poulsen, 1, Vestergade, , , Niels Poulsen [fyrbøder], ,
1891, 10 Juni, 16 Juni, Hans Jacob Nielsen [gift, skomagermester], 68, Møllergade, , , , ,
1891, 28 Juni, 3 Juli, Mads Madsen [ugift, smedesvend], 18, af Holmdrup, , , , ,
1891, 28 Juni, 2 Juli, Carl Peter Hansen, 2, Hallindskov, , , Hansen [former], ,
1891, 4 Juli, 8 Juli, Jens Peter Jensen [tvilling], , Græsholmene, , , Jørgen Jensen [mursvend], ,
1891, 13 Juli, 16 Juli, Carl Georg Jensen [tvilling], , Græsholmene, , , Jørgen Jensen [mursvend], ,
1891, 16 Juli, 22 Juli, Henrik Edvard Christophersen, , i Kjøbenhavn - Kullinggade, , , , Augusta Henriette Christophersen [tjenestepige], i Kjøbenhavn
1891, 22 Juli, - [dato ikke indført], Hans Olsen [enkemand, aftægtsmand], 87, af Aaby Skov Østeraaby Mark Skaarup Sogn, , , , ,
1891, 11 August, 14 August, Alexander Hartvig, 4, Torvet, , , J. C. Hartvig [restauratør], ,
1891, 11 August, 13 August, Søren Julius Martin Hansens [barn - dødfødt dreng], , Hulgade, , , Søren Julius Martin Hansen [arbejdsmand], ,
1891, 25 August, 31 August, Ludvig Frederik Birch [gift, skuespiller], 40, Svendborg Sygehus, , , , ,
1891, 27 August, 31 August, Peter Rasmussen [gift, former], 59, Vestergade, , , , ,
1891, 10 September, 15 September, Rasmus Hansen [gift, træskomager og daglejer], 38, Stævningshuset i Tved Sogn, , , , ,
1891, 15 September, 18 September, Johannes Sofus Petersen, , Græsholmene, , , Peter Rasmussen [tømrer], ,
1891, 23 September, 28 September, Søren Carl Anton Larsen [stedsøn af sømand Chr. Nielsen], 5, Kedelsmedstrædet, , , , ,
1891, 25 September, 28 September, Laurits Frederik Jensen, 5, Vestergade, , , Carl Jensen [arbejdsmand], ,
1891, 28 September, 2 October, Peter Herman Frandsen, , Hømarken, , , Andreas Sofus Frandsen [arbejdsmand], ,
1891, 1 October, 5 October, Rasmus Hans Peter Rasmussen, 5, Vestergade, , , H. P. Rasmussen [mursvend], ,
1891, 2 October, 6 October, Hans Christensens [barn - udøbt dreng], , Hømarken, , , Hans Christensen [detaillist], ,
1891, 10 October, 14 October, Søren Peter Johansen [gift, mursvend], 21, Græsholmene, , , , ,
1891, 17 October, - [dato ikke indført], Carl Johan Gerster [ugift, smedesvend], 27, paa Svendborg Sygehus, , , , ,
1891, 3 November, 6 November, Frederik Vilhelm de Lemos, , Torvet, , , de Lemos [købmand], ,
1891, 6 November, 7 November, Iver Christian Karups [barn - udøbt dreng], , Bagergade, , , Iver Christian Karup [portør], ,
1891, 14 November, 19 November, Peter Hansen Oest Jakobsen [gift, forhen købmand], 82, Borgerstiftelsen, , , , ,
1891, 21 November, 25 November, Laurits Georg Nielsen, 2, Vestergade, , , Axel Nielsen [arbejdsmand], ,
1891, 28 November, 4 December, Christian Axel Nielsen, 1, Fruestræde, , , A. Nielsen [skomagersvend], Peter Rasmussens [smedesvend - forladt kone],
1891, 12 December, 17 December, Poul Qvist Gudbjerg [enkemand, pottemager], 82, Vestergade, , , , ,
1891, 12 December, 17 December, Rasmus Pedersen [enkemand, fattiglem], 73, paa Fattiggaarden, , , , ,
1891, 14 December, 17 December, Carl Emil Rasmussen, 3, Møllergade, , , Hans Rasmussen [arbejdsmand], ,
1891, 15 December, 17 December, Carl Georg Martinius Gudme, 9, Ørkildsgade, , , Gudme [orgelbygger], ,
1891, 19 December, 23 December, Niels Andersen [gift, træskomager], 61, Bagergade, , , , ,
1891, 23 December, 28 December, Andreas Villiam Nielsen, 1, Vestergade, , , Axel Nielsen [arbejdsmand], ,
1891, 23 December, 28 December, Gustav Heinrich Malthe Goldberg [gift, købmand], 58, Møllergade, , , , ,
1891, 27 December, 31 December, Hans Andersen [gift, arbejdsmand], 63, Grubbemøllestrædet, , , , ,
1891, 28 December, 31 December, Christian Carl Henrik Puggaard, , Overgade, , , C. H. F. Puggaard [styrmand], ,
1876, 2 Januar, 7 Januar, Mette Kirstine Eilers [ugift, fattiglem 8888], 74, Fattiggaarden, , , , ,
1876, 26 Januar, 31 Januar, Nicoline Rasmine Rasmussen [ugift], 75, Bagergade, , , , ,
1876, 26 Januar, 3 Februar, Birgitte Susanne Sybille grevinde Bille Brahe født comtesse Schaffalitsky de Muckadell [enke], 74, Bagergade, Bille Brahe [lensgreve], til Brahesminde, , ,
1876, 9 Februar, 15 Februar, Ane Cathrine Christensen, 8, Bagergade, , , Christensen [bankbud], ,
1876, 13 Februar, 18 Februar, Christiane Petersen født Sørensen [enke], 62, Hulgade, Lars Pedersen [murer], , , ,
1876, 4 Marts, 7 Marts, Caroline Christine Michelsen, , Møllergade, , , Michelsen [bager], ,
1876, 7 Marts, 10 Marts, Laura Christine Rasmussen, , Vestergade, , , Rasmussen [skomager], ,
1876, 21 Marts, 25 Marts, Holsts [barn - dødfødt pige], , Kjeddelsmedstræde, , , Holst [maler], ,
1876, 21 Marts, 25 Marts, Sara Nielsen født Jørgensen, 59, Hømarken, Rasmus Nielsen [husmand], , , ,
1876, 22 Marts, 27 Marts, Christiane Johanne Andersen født Schmidt, 28, Bagergade, Andersen [skomager], , , ,
1876, 23 Marts, 27 Marts, Hansine Elisabeth Christine Jenny Andersen, 3, Stampebækken, , , Jesper Andersen [tømmermand], ,
1876, 1 April, 4 April, Rosa Elisabeth Marie Michelsen [tvilling], , Møllergade, , , Michelsen [bager], ,
1876, 12 April, 19 April, Birthe Kirstine Dreier, 67, Vestergade, Dreier [urmager], , , ,
1876, 13 April, 18 April, Mathilde Henriette Rasmussen, , Vestergade, , , H. Rasmussen [skomager], ,
1876, 17 April, 21 April, Marie Vilhelmine Christine Jensen, , Ørkildsgade, , , A. W. Jensen [sømand], ,
1876, 23 April, 26 April, Petersens [barn - udøbt pige - tvilling], , Møllergade, , , Petersen [skipper], ,
1876, 20 Maj, 26 Maj, Agnes Margrethe Andersen [ugift], 26, Møllergade, , , P. Andersen [murmester], ,
1876, 27 Maj, 1 Juni, Edel Marie Mathilde Andersen, 13, Hømarken, , , Anders Andersen [skibstømmermand], ,
1876, 31 Maj, 7 Juni, Adelaide Sofie Krüger født Manthey [enke], 70, Bagergade, F. C. Krüger [dr. med., forhen physicus], i Sønderborg, , ,
1876, 30 Juni, - [dato ikke indført], Karen Madsen, 52, i Vesterskjerninge, Mads Larsen [smed], , , ,
1876, 6 Juli, 11 Juli, Maren Kirstine Hansen, , Møllergade, , , Peder Hansen [daglejer], ,
1876, 21 Juli, 27 Juli, Pouline Unserod født Knudsen, 53, Vestergade, Unserod [former], , , ,
1876, 5 August, 8 August, Thora Camilla Kirstine Marie Huusom, , Bagergade, , , Jens Huusom [smed], ,
1876, 7 August, 12 August, Ane Høegsted født Wulff, 63, Ørkildsgade, Høegsted [skomager], , , ,
1876, 9 August, 13 August, Ane Sofie Christine Nielsen, 7, Pasop i Sørup Sogn, , , Nielsen [murer], ,
1876, 11 August, 17 August, Camilla Margrethe Iversen, 1, Møllergade, , , Iversen [børstenbinder], ,
1876, 15 August, 18 August, Victorie Theodora Amande Fransisca Rasmussen, , Skaarupør, , , Carl Rasmussen [sømand], ,
1876, 19August, 21 August, Ane Louise Kort, 36, Langes Fabrikboliger, Thune [smed], , , ,
1876, 27 August, 30 August, Caroline Ane Cathrine Flindt, , Fruestræde, , , Flindt [arbejdsmand], ,
1876, 9 September, 13 September, Marie Angelica Andersen, 4, Møllergade, , , Anders Andersen [roerbetjent], ,
1876, 11 September, 14 September, Nicoline Busk [gift, fattiglem], 75, Fattiggaarden, , , , ,
1876, 13 September, 16 September, Hansine Larsen, , paa Belleveu, , , Larsen [restaurateur], ,
1876, 13 September, 16 September, Amalie West, 8, Møllergade, , , West [sadelmager], ,
1876, 17 September, 21 September, Hedevig Antoinette Langkilde, 50, Sygehuset, Langkilde [smedesvend], , , ,
1876, 21 September, 26 September, Johanne Margrethe Grønvald født Edsberg [enke], 75, i Bagergade, Mathias Grønvald [kolonibestyrer], i Grønland, , ,
1876, 26 September, 30 September, Karen Kirstine Larsen, 3, Kjedelsmedstræde, , , Rasmus Jensen [arbejdsmand], ,
1876, 1 October, 5 October, Karen Christensen født Larsen [enke], 79, Hallingskov, , , , ,
1876, 10 October, 13 October, Vilhelmine Octavia Nissen [ugift], 31, Møllergade, , , Nissen [gjæstgiver], , paa Bøjden
1876, 2 November, 6 November, Dagmar Agnete Jørgensen, , Møllergade, , , Jørgensen [translateur], ,
1876, 7 November, 15 November, Maren Jørgensdatter [ugift], 76, i aftægt hos en søn i Bagergade, , , , ,
1876, 8 November, 15 November, Caroline Christine Frederiksen [ugift - steddatter af slagter Knudsen], 24, i Overgade, , , , ,
1876, 9 November, 15 November, Karen Mortensen, 42, Overgade, Hans Rasmussen [arbejdsmand], , , ,
1876, 16 November, 21 November, Thyra Caroline Mikkelsen, , Kongebakken, , , Mikkelsen [locomotivfører], ,
1876, 21 November, 27 November, Johanne Christine Thomasine Nielsen, , Søgaardsvejen, , , Jens Nielsen [skrædersvend], ,
1876, 22 November, 27 November, Johanne Marie Frederikke Saabye født Reegels [enke], 89, Banegaarden, Saabye [capitajn], , , ,
1876, 23 November, 27 November, Frederikke Christine Johanne Sørensen, 6, Hulgade, , , Poul Sørensen [kludesamler], ,
1876, 28 november, 1 December, Laura Jensen, , Fruestræde, , , Jensen [skibstømmermand], ,
1876, 29 November, 4 December, Agnes Margrethe Petra Kehler, , Grubbemøllestræde, , , Kehler [restaurateur], ,
1876, 29 November, 4 December, Louise Melson, 2, Vestergade, , , Melson [kjøbmand], ,
1876, 1 December, 4 December, Caroline Emilie Frederikke Lohse, , Ørkildsgade, , , Lohse [bager], ,
1876, 18 December, 23 December, Mathilde Amalie West, 11, Møllergade, , , West [sadelmager], ,
1876, 19 December, - [dato ikke indført], Anna Johanne Marie Gotfredsen, 2, Thurø By, , , Gotfredsen [bager], ,
1876, 21 December, 27 December, Frederikke Holbech, 1, Møllergade, , , Holbech [slagter], ,
1876, 22 December, 27 December, Johanne Cathinca Hansine Egense, 4, Bagergade, , , Egense [politibetjent], ,
1877, 26 December 1876, 2 Januar, Johanne Christine Christiani [enke], 86, Møllergade, Christiani [premierlieutenant], , , ,
1877, 30 December 1876, 3 Januar, Abelone Rasmussen, , Vestergade, , , Rasmussen [arbejdsmand], ,
1877, 30 December 1876, 5 Januar, Karen Jensen født Gormsen, 48, Ørkildsgade, Jensen [locomotivfører], , , ,
1877, 2 Januar, 5 Januar, Hans Christensens [barn - dødfødt pige], , Kjeddelsmedstrædet, , , Hans Christensen [arbejdsmand], ,
1877, 10 Januar, 13 Januar, Nanna Birgitte Hansen, 1, Carlsminde, , , Hansen [amtsfuldmægtig], ,
1877, 20 Januar, 24 Januar, Camilla Marie Malvine Lemming, 7, Bagergade, , , Lemming [gjørtler], ,
1877, 21 Januar, 26 Januar, Ane Margrethe Hansen, 3, Ørkildsgade, , , Christen Peter Hansen [smaakjører], ,
1877, 25 Januar, - [dato ikke indført], Olivia Frederikke Mathilde Andersen født Petersen, 22, Møllergade, Andersen [bager], , , ,
1877, 27 Januar, 30 Januar, Augusta Vilhelmine Christine Hansen, 2, Ravns Mølle, , , Frederik Hansen [arbejdsmand], ,
1877, 2 Februar, 9 Februar, Kirsten Rasmussen født Gotfredsen [enke], 58, Ørkildsgade, Hans Rasmussen [sømand], , , ,
1877, 3 Februar, 7 Februar, Rasmus Nielsens [barn - udøbt pige], , Kjeddelsmedstræde, , , Rasmus Nielsen [brændevinskarl], ,
1877, 7 Februar, 14 Februar, Karen Rasmussen [enke - paa aftægt hos sønnen husmand Jens Jørgensen], 78, Øxenbjergmark, , , , ,
1877, 9 Februar, 16 Februar, Sara Christensen [enke], 83, Hømarken, Chr. Larsen [husmand], , , ,
1877, 14 Februar, 20 Februar, Anna Cathrine Lauritzen, 3, Bagergade, , , Lauritzen [skræder], ,
1877, 21 Februar, 24 Februar, Selma Frederikke Frederiksen Jacobsen [steddatter af contorist Lauritzen], 3, , , , , ,
1877, 23 Februar, 1 Marts, Marie Kirstine Jensen [ugift], 69, Møllergade, , , , ,
1877, 27 Februar, 3 Marts, Anna Emilie Bernhardine Christine Larsen, , Hallingskov, , , Mads Peter Larsen [tømmermand], ,
1877, 27 Februar, 3 Marts, Johanne Dorthea Simonsen, 4, Fruestræde, , , Simonsen [skomager], ,
1877, 3 Marts, 8 Marts, Marie Petrine Anderschouv, 8, Møllergade, , , Anderschouv [rebslager], ,
1877, 7 Marts, 10 Marts, Marie Juliane Christine With, 12, Fruestræde, , , With [skomager], ,
1877, 12 Marts, 16 Marts, Anne Margrethe Hansen, 1, Bagergade, , , Hansen [drejer], ,
1877, 13 Marts, 17 Marts, Ane Frederikke Rasmussen, 8, Hallingskov, , , Rasmussen [korporal], ,
1877, 16 Marts, 17 Marts, Christine Andersen, 4, Hallingskov, , , Jørgen Hansen [daglejer], ,
1877, 23 Marts, 28 Marts, Maren Hansen, 63, Vestergade, Morten Nielsen [arbejdsmand], , , ,
1877, 25 Marts, 30 Marts, Anna Johannette Moltrup [plejebarn af kjøbmand Henning Nielsen], 3, Torvet, , , Moltrup [kjøbmand], , i Fredericia
1877, 31 Marts, 4 April, Ane Lovise Petersen, 2, Møllergade, , , N. J. Petersen [maskinmester], ,
1877, 10 April, 16 April, Lorentzine Nielsen født Andersen [enke, asylmoder], 71, i Asylet, Niels Hansen Nielsen [toldassistent, exam. jur.], , , ,
1877, 10 April, 16 April, Dorthea Marie Wille, 7, Møllergade, , , Wille [blikkenslager], ,
1877, 25 April, 30 April, Ane Jensen, 46, Græsholmene, Peder Pedersen [husmand], , , ,
1877, 3 Maj, 8 Maj, Hulda Caroline Christine Hansen, 3, Torvet, , , Hansen [friseur], ,
1877, 6 Maj, 11 Maj, Karen Marie Gjertrud Nielsen, , Vestergade, , , Nielsen [detailhandler], ,
1877, 14 Maj, 18 Maj, Camilla Marie Jørgensen, 3, Kjeddelsmedstræde, , , Jørgensen [skræder], ,
1877, 2 Juni, 8 Juni, Ane Margrethe Elisabeth Winther [enke], 80, Ørkildsgade, H. C. Winther [sandgraver], , , ,
1877, 3 Juni, 8 Juni, Sofie Elisabeth Bärthelsen [enke], 90, Fruestræde, H. H. Bärthelsen [smed], , , ,
1877, 15 Juni, 20 Juni, Laura Augusta Emilie Berthelsen, 7, Overgade, , , Berthelsen [maskinmester], ,
1877, 18 Juni, 22 Juni, Frederikke West, 39, Møllergade, West [sadelmager], , , ,
1877, 30 Juni, 5 Juli, Karen Kirstine Hansine Jørgensen, , Bagergade, , , R. Jørgensen [styrmand], ,
1877, 7 Juli, 13 Juli, Ane Marie Kirstine Rasmussen, 9, Overgade, , , Jens Rasmussen [røgter], ,
1877, 14 Juli, 17 Juli, Martha Marie Christensen [enke, daglejerske], 47, af Sørup Sogn - Sygehuset, , , , ,
1877, 28 Juli, 1 August, Gjertrud Marie Groth [ugift, syjomfru], 80, Bagergade, , , , ,
1877, 14 August, 17 August, Camilla Eriksine Johanne Petrine Skov, 1, Overgade, , , , Marie Ellen Cathrine Petersen [ugift],
1877, 15 August, 20 August, Caroline Christensen [enke, fattiglem], 65, Fattiggaarden, , , , ,
1877, 21 August, 23 August, Lise Juliane Wendel [ugift], 18, Vestergade, , , Wendel [former], ,
1877, 4 September, 6 September, Jacob Jensens [barn - dødfødt pige], , Bagergade, , , Jacob Jensen [litsenbroder], ,
1877, 15 September, 21 September, Rasmine Laurentine Carlsen [ugift, tjenestepige], 30, Sygehuset, , , , ,
1877, 3 October, 9 October, Ane Kirstine Petersen født Hansen [enke], 57, Bagergade, R. Petersen (Palle) [smaakjører], , , ,
1877, 10 October, 15 October, Petronelle Hansen født Frederiksen [enke], 88, Langbjerg, Anders Hansen [gaardmand], , , ,
1877, 10 October, 15 October, Lucie Jørgensen, 3, Vestergade, , , Rasmus Jørgensen [skrædersvend], ,
1877, 11 October, 17 October, Ane Marie Petersen født Friis, 46, Vestergade, Petersen [skræder], , , ,
1877, 11 October, 17 October, Maren Nielsen født Nielsen [enke], 83, Frue Kirkestræde, Rasmus Nielsen [arbejdsmand], , , ,
1877, 14 October, 19 October, Christine Phaff født Johansen [enke], 66, Bagergade, Phaff [tømmermester og møllebygger], , , ,
1877, 6 November, 12 November, Anna Frederikke Iversen, 8, Fruestræde, , , Iversen [børstenbinder], ,
1877, 6 November, 13 November, Nicoline Caroline Lund født Simonsen [enke], 81, Fruestræde, Lund [constitorialraad], , , ,
1877, 27 November, 30 November, Ane Jespersen [enke], 64, Bagergade, Niels Rasmussen [træskomand], , , ,
1877, 29 November, 7 December, Marie Jacobine Christine Qvist født Fogh [enke], 65, Møllergade, L. Qvist [kjøbmand], , , ,
1877, 3 December, 7 December, Petra Frederikke Jensen, , Ørkildsgade, , , Niels Peter Jensen [former], ,
1877, 20 December, 24 December, Anne Johanne Hansen, 4, Græsholmene, , , Søren Hansen [arbejdsmand], ,
1878, 1 Januar, 8 Januar, Theodora Jørgine Heuckendorff, 9, Bagergade, , , Heuckendorff [forhen husfoged], ,
1878, 8 Januar, 11 Januar, Kirstine Berthelsen [enke], 78, Bagergade, Berthelsen [skærsliber], , , ,
1878, 19 Januar, 25 Januar, Gjertrud Marie Møller [enke], 78, Hulgade, Møller [bødker], , , ,
1878, 29 Januar, 2 Februar, Frederikke Vilhelmine Jørgine Petersen, 2, Vestergade, , , Petersen [skibsfører], ,
1878, 12 Februar, 16 Februar, Laura Eline Erika Berthelsen, , Overgade, , , Berthelsen [maskinmester], ,
1878, 13 Februar, 16 Februar, Petersens [barn - dødfødt pige], , Møllergade, , , Petersen [sadelmager], ,
1878, 15 Februar, 20 Februar, Jesperdine Ditlefsen født Petersen [enke], 67, Bagergade, Rasmus Ditlevsen [tømmermand], , , ,
1878, 16 Februar, 22 Februar, Johanne Jæger [enke, fattiglem], 84, paa Fattiggaarden, , , , ,
1878, 15 Februar, 21 Februar, Marie Dorthea Flindt [enke], 78, Møllergade, Flindt [bager], , , ,
1878, 3 Marts, 8 Marts, Maren Christophersdatter [enke], 80, Hallingskov, Peder Andersen [indsidder], , , ,
1878, 4 Marts, 8 Marts, Laura Kirstine Hartvig født Winther, 60, Torvet, Hartvig [restaurateur], , , ,
1878, 16 Marts, 22 Marts, Bolette Hansine Schmidt født Hansen [enke], 53, Møllergade, Jørgen Claudius Schmidt [skibsfører], , , ,
1878, 28 Marts, 3 April, Johanne Jensen [ugift, tjenestepige], 34, Sygehuset, , , , ,
1878, 7 April, 12 April, Hedevig Schleyer født Knudsen, 62, Fruestræde, Schleyer [bundtmager], , , ,
1878, 10 April, 12 April, Sine Christine Munkeboe [enke], 41, Sygehuset, Munkeboe [skrædersvend], , , ,
1878, 20 April, 25 April, Elise Hansine Hansen, 3, Vestergade, , , Fr. Hansen [vognmand], ,
1878, 1 Maj, 6 Maj, Mikkelsens [barn - dødfødt pige], , Møllergade, , , Mikkelsen [kjøbmand], ,
1878, 2 Maj, 9 Maj, Johanne Hansen født Jacobsen, 59, Græsholmene, Jens Hansen [husmand], , , ,
1878, 5 Maj, 11 Maj, Inger Elisabeth Kirstine Frandsen [enke], 73, Bagergade, Frants Frantsen [styrmand], , , ,
1878, 9 Maj, 14 Maj, Marie Sofie Sørensen født Jæger [enke], 73, Hulgade, Frants Sørensen [væver], , , ,
1878, 18 Maj, 19 Maj, Rasmus Christophersens [barn - dødfødt pige], , Ørkildsgade, , , Rasmus Christophersen [sømand], ,
1878, 18 Maj, - [dato ikke indført], Ane Kirstine Rasmussen, 50, Hulgade, Christen Rasmussen [arbejdsmand], , , ,
1878, 3 Juni, 8 Juni, Mariane Smith, 56, Bagergade, Smith [pastor emeritus], , , ,
1878, 22 Juni, 27 Juni, Ane Pedersen [enke, fattiglem], 42, paa Fattiggaarden, Hans Lars Andersen, , , ,
1878, 23 Juli, 26 Juli, Cathinka Jensine Henriette Buck, , Hulgade, , , Busk [sømand], ,
1878, 25 Juli, 30 Juli, Sofie Emilie Weber født Meldola, 45, Sorø, Theobald Weber [grosserer], , , ,
1878, 11 August, 14 August, Maren Josefine Fich, , Møllergade, , , Fich [kjøbmand], ,
1878, 16 August, 20 August, Johanne Marie Johnsen, 1, Hulgade, , , Johnsen [sømand], ,
1878, 23 August, 29 August, Maren Kirstine Neuhaus født Eriksen, 66, Bagergade, Neuhaus [maler], , , ,
1878, 29 August, 2 September, Karen Cathrine Nielsen, , Bagergade, , , , Ane Cathrine Jensen [ugift],
1878, 3 September, 7 September, Christiane Adolfine Jørgensen [ugift, tjenestepige], 26, Epidemihospitalet, , , , ,
1878, 7 September, - [dato ikke indført], Nielsine Petersen [ugift, tjenestepige], 17, Epidemihospitalet, , , , ,
1878, 19 September, 24 September, Ane Elisabeth Knudsen født Schjeel [enke], 84, Møllergade, P. Knudsen [bødker], , , ,
1878, 1 October, 4 October, Rasmus Rasmussens [barn - udøbt pige - tvilling], , Kongevejen, , , Rasmus Rasmussen [smaakjører], ,
1878, 29 September, 4 October, Christine Pflug født Jensen, 26, Bagergade, Pflug [maler], , , ,
1878, 9 October, 12 October, Karen Hansdatter [enke], 72, Søgaardsvejen, Rasmus Nielsen [husmand], af Tved, , ,
1878, 16 October, 22 October, Bodil Cathrine Møller født Hansen, 43, Møllergade, Johannes Møller [skibsfører], , , ,
1878, 18 October, 23 October, Johanne Thomassine Albech [ugift], 23, Vestergade, , , Albech [forhen farver], ,
1878, 1 November, 9 November, Margrethe Nielsen født Jacobsen, 60, Overgade, Jørgen Nielsen [stenhugger], , , ,
1878, 9 November, 14 November, Else Marie Thygesen født Lyngbek [enke], 90, Gl. Hestehave, Thygesen [toldcontrolleur], , , ,
1878, 22 November, 27 November, Grethe Marie Jensine Kirstine Nielsen, 8, Bagergade, , , Peder Hansen [arbejdsmand], ,
1878, 27 November, 30 November, Mortensens [barn - dødfødt pige], , Bagergade, , , Mortensen [smed], ,
1878, 30 November, 2 December, Bhuthos [barn - dødfødt pige], , Kjeddelsmedstræde, , , Bhutho [cigarmager], ,
1878, 4 December, 10 December, Christiane Margrethe Rica Petersen født Holler, 71, Bagergade, P. Chr. Petersen [pottemager], , , ,
1878, 7 December, 12 December, Dagmar Nielsen, , Bagergade, , , H. Nielsen [skomager], ,
1878, 8 December, 12 December, Rosalinde Frederikke Caroline Emilie Schlosser, , Bagergade, , , Schlosen [spindemester], Rosenfeldts [cigarmager - hans enke],
1878, 8 December, 13 December, Kirstine Margrethe Buch født Ejlersen, 77, Møllergade, Christian Buch [slagtermester], , , ,
1878, 20 December, 24 December, Jensine Henriette Rasmussen, , Frue Kirkestræde, , , Rasmussen [forgylder], ,
1878, 20 December, 27 December, Ane Kirstine Andersen født Skovbo, 60, Bagergade, A. Andersen [tømmermester], , , ,
1878, 26 December, 30 December, Johanne Caroline Kirstine Møller, , Brogade, , , Peter Lorentz Møller [skibsfører], ,
1879, 4 Januar, 10 Januar, Maren Knudsen født Hansen, 59, Overgade, Knudsen [slagter], , , ,
1879, 5 Januar, 10 Januar, Margrethe Villumsen [ugift, syjomfru], 56, Bagergade, , , , ,
1879, 6 Januar, 11 Januar, Johanne Margrethe Høvert [enke], 83, Vestergade, Carl Høvert [sømand], , , ,
1879, 18 Januar, 25 Januar, Johanne Cathrine Hansen født Petersen, 76, Borgerstiftelsen, H. J. Hansen [skomager], , , ,
1879, 5 Februar, 13 Februar, Caroline Aarsleff [ugift, syjomfru], 42, Bagergade, , , , ,
1879, 28 Februar, 7 Marts, Caroline Anna Cathrine Flindt, , Frue Kirkestræde, , , Flindt [ringer], ,
1879, 1 Marts, 7 Marts, Hulda Nathalia Kjellmann, 21, Kjeddelsmedstræde, , , Kjellmann [skræder], ,
1879, 2 April, 5 April, Maren Hansen, , Hallingskov, , , Anders Knudsen Hansen [husmand], ,
1879, 13 April, 19 April, Anna Marie Rasmussen [enke], 62, Bagergade, J. Sten [tømmers.], , , ,
1879, 22 April, 26 April, Bolette Olsen [fattiglem, fraseparered], 56, paa Fattiggaarden, Olsen [snedker], , , ,
1879, 28 April, 3 Maj, Ane Pedersen født Jensen, 57, Græsholmene, Ole Andersen [arbejdsmand], , , ,
1879, 10 Maj, 16 Maj, Caroline Augusta Mende født Juncker [enke], 76, Fruestræde, Mende [districtslæge], , , ,
1879, 16 Maj, 20 Maj, Ane Nielsen [ugift, tidligere tjenestepige], 57, Søgaardsvejen, , , , ,
1879, 17 Maj, 21 Maj, Louise Melson, 2, Vestergade, , , Melson [kjøbmand], ,
1879, 23 Maj, 27 Maj, Hansine Marie Hansen, , Kongevejen, , , Hansen [skomager], ,
1879, 25 Maj, 27 Maj, Sofie Bernhardine Andersen, , Bagergade, , , , Marie Juliane Andersen [ugift],
1879, 29 Maj, 3 Juni, Jensine Lausen født Petersen, 22, Vestergade, Lausen [styrmand], , , ,
1879, 8 Juni, 14 Juni, Bothilde Cathrine Lorenzen [ugift], 60, hos moderen i Vestergade, , , , ,
1879, 11 Juni, 14 Juni, Marie Pedersen [enke], 35, paa Sygehuset, Anders Jensen [møllebestyrer], af Sørup, , ,
1879, 20 Juni, 23 Juni, Ane Sofie Larsen, 1, Møllergade, , , Niels Larsen [øltapper], ,
1879, 2 Juli, 7 Juli, Bertha Johanne Hansen, , Bagergade, , , Christopher Hansen [gaardskarl], ,
1879, 10 Juli, 16 Juli, Claudine Christine Henningsen født Kjær [enke], 62, Ørkildsgade, Theodor Henningsen [snedker], , , ,
1879, 20 Juli, 25 Juli, Marie Cathrine Larsen født Larsen, 36, Overgade, Dines Larsen [arbejdsmand], , , ,
1879, 22 Juli, 25 Juli, Agnes Emmely Nielsen, , Ravns Mølle, , , Nielsen [skibsfører], ,
1879, 24 Juli, 28 Juli, Karen Graae [enke, fattiglem], 77, Fattiggaarden, , , , ,
1879, 29 Juli, 4 August, Sofie Magdalene Bille [ugift - havde ophold hos sønnen rebslager Evald], 80, i Møllergade, , , , ,
1879, 17 August, 22 August, Ane Marie Petersen [ugift, fattiglem], 74, Bagergade, , , , ,
1879, 30 August, 2 September, Ane Emilie Jensen, 3, Øxenbjærgmark, , , H. Jensen [skibstømmermand], ,
1879, 4 September, 9 September, Gregersine Juliane Roed, 7, Bagergade, , , Roed [afdøde skipper], ,
1879, 16 September, 20 September, Camilla Rasmine Andrea Hansen [i pleje hos smed Hansen], 5, i Pasop, , , , Munkebo [madam],
1879, 24 September, 29 September, Emma Mathilde Lovise Selck, , Møllergade, , , H. H. Selck [uldspinder], ,
1879, 24 September, 29 September, Christine Dorthea Mortensen født Grenaa, 30, Øxenbjærgmarken, Rasmus Mortensen [murer], , , ,
1879, 3 October, 6 October, Agnes Kirstine Knudsen [tvilling], , Hallingskov, , , H. Chr. Knudsen [skibstømmermand], ,
1879, 8 October, 15 October, Marcilie Jørgensen født Mancke, 30, Fruestræde, Jørgensen [kjøbmand], , , ,
1879, 26 October, 29 October, Laura Sara Marie Nielsen, , Hømarken, , , Peder Nielsen [skibstømmermand], ,
1879, 11 November, 14 November, Annette Charlotte Frederikke Margrethe Mejer, 1, Møllergade, , , H. C. Mejer [sigtemager], ,
1879, 17 November, 20 November, Elisabeth Albrechtsen, 2, Møllergade, , , Albrechtsen [arbejdsmand], ,
1879, 19 November, 24 November, Jacobine Hansen, 13, Hallingskov, , , Mikkel Hansen [skipper], ,
1879, 19 November, 24 November, Petroline Pasbjerg født Henriksen [enke], 65, Ørkildsgade, Verner Pasbjerg [skræder], , , ,
1879, 24 November, 28 November, Leonore Christine Frederikke Jæger, 3, Hulgade, , , Henrik Jæger [skipper], ,
1879, 29 November, 3 December, Vilhelmine Henriette Berthelsen, 3, Ørkildsgade, , , Berthelsen [maskinmester], ,
1879, 3 December, 8 December, Dagmar Marie Hansen, 1, Ørkildsgade, , , Mads Hansen [arbejdsmand], ,
1879, 3 December, 5 December, Frandzine Justine Joefine Møller, , Ørkildsgade, , , Oscar Møller [skærsliber], , fra Sverige
1879, 3 December, 7 December, Karen Marie Langhoff Qvist, , Møllergade, , , Chr. Qvist [smedemester], ,
1879, 17 December, 22 December, Marie Jørgensen [enke, fabrikarbejderske], 62, Sygehuset, Nielsen [skipper], , , ,
1879, 16 December, 22 December, Ane Christine Nielsen, 7, Møllergade, , , Nielsen [afdøde farvehandler], ,
1879, 19 December, 23 December, Mathea Jensen født Nielsen Møller, 30, Hulgade, Jensen [portør], ved Jærnbanen, , ,
1879, 18 December, 23 December, Ingeborg Prip, 9, Frue Præstegaard, , , Prip [sognepræst, ridder af Dannebrog], ,
1879, 18 December, 23 December, Inger Marie Annine Kirstine Hansen, 1, Hulgade, , , Christen Hansen [drager], ,
1879, 18 December, 22 December, Maren Kirstine Larsen, 2, Søgaardsvejen, , , , Ingeborg Kirstine Larsen [ugift],
1880, 30 December 1879, 3 Januar, Elna Sofie Anderskov, 2, Søgaardsvejen, , , Anderskov [styrmand], ,
1880, 7 Januar, 10 Januar, Dagmar Martine Martinsen, 4, Bagergade, , , Martinsen [snedker], ,
1880, 12 Januar, 19 Januar, Sofie Mathilde Lund født David [enke], 63, Møllergade, , , , ,
1880, 16 Januar, 20 Januar, Ingeborg Thorbensen, , Brogade, , , Thorbensen [maler], ,
1880, 18 Januar, 23 Januar, Frederikke Johansen født Rasmussen, 29, Vestergade, Johansen [ølhandler], , , ,
1880, 27 Januar, 2 Februar, Karen Marie Rasmine Hansen, 3, Græsholmene, , , Carl Chr. Hansen [arbejdsmand], ,
1880, 5 Marts, 11 Marts, Dagmar Emma Christence Bärthelsen, 23, Møllergade, , , Bärthelsen [isenkræmmer], ,
1880, 16 Marts, 22 Marts, Bolette Cathrine Weickel født Nielstrup, 81, Bagergade, J. R. F. Weickel [skræder], , , ,
1880, 24 Marts, 30 Marts, Ane Hansen født Larsen, 63, Hømarken, Chr. Hansen [husmand], , , ,
1880, 28 Marts, 3 April, Lucie Charlotte Jeppesen, 77, Hallingskov, Mads Petersen [husmand], , , ,
1880, 11 April, 15 April, Ane Kirstine Mathilde Petersen, , Bagergade, , , Jacob Petersen [arbejdsmand], ,
1880, 9 Maj, 14 Maj, Frederikke Vilhelmine Madsen [ugift, forhen kammerjomfru], 65, paa Hvidkilde - Møllergade, , , , ,
1880, 22 Maj, 25 Maj, Ane Pedersdatter, 70, Bagergade, Hans Jørgen Voermark [smaakjører], , , ,
1880, 12 Juni, 17 Juni, Margrethe Hansen født Thielsen, 57, Møllergade, Carl Hansen [skibsbygger], , , ,
1880, 12 Juni, 16 Juni, Johanne Hansen [enke, fattiglem], 40, Fattiggaarden, , , , ,
1880, 14 Juni, 18 Juni, Mathilde Larsen, 12, Hømarken, , , Jens Larsen [afdød skibsbygger], ,
1880, 26 Juni, 1 Juli, Johanne Sofie Emilie Jørgensen, 26, Fruestræde, , , C. C. Jørgensen [tobaksfabrikant], ,
1880, 10 Juli, 13 Juli, Maren Kirstine Rasmussen, 1, Vestergade, , , Christen Rasmussen [arbejdsmand], ,
1880, 13 Juli, 17 Juli, Laura Rasmine Hartvig, , Torvet, , , Hartvig [skomager], ,
1880, 6 Juli, - [dato ikke indført], Ludovica Smith født Holst [enke], 63, Sygehuset, Smith [guldsmed], i Aalborg, , ,
1880, 28 Juli, 1 August, Ingeborg Hammershøy, 1, Borgerskolen, , , Hammershøy [overlærer], ,
1880, 29 Juli, 3 August, Martine Kirstine Jensen, , Pintemøllestræde, , , Jensen [godsdrager], ,
1880, 8 August, 13 August, Ane Dorthea Møller [enke, pensioneret], 92, Bagergade, Møller [sognepræst], i Bjerreby paa Thorseng, , ,
1880, 10 August, 13 August, Hulda Hansen, , Torvet, , , Hansen [frisør], ,
1880, 12 August, 16 August, Anne Bolette Sofie Voigt [ugift - i huset hos broderen toldforvalter Voigt], 81, i Ringkjøbing, , , , ,
1880, 23 August, 27 August, Oline Cathrine Hansen født Johansen, 47, Hulgade, Hansen [overportør], , , ,
1880, 25 August, 27 August, Rasmine Henriette Poulsen, , Grubbemøllestrædet, , , M. F. Poulsen [sadelmager], ,
1880, 31 August, 3 September, Amalie Brandt født Meyer [enke], 83, Møllergade, Ernst Brandt [kjøbmand], , , ,
1880, 1 September, 7 September, Emilie Petrine Bondo født Rasmussen, 39, Vestergade, Bondo [skibsfører], , , ,
1880, 7 September, 13 September, Sofie Elise Augusta Fich født Schmidt [enke], 82, , Fich [kordegn], ved Frue Kirke - Nederste Mølle i Tved Sogn, , ,
1880, 10 September, 14 September, Doris Lucie Vilhelmine Wilhjelm født Rulffs [enke], 82, Møllergade, H. L. Wilhjelm [prokurator], , , ,
1880, 12 September, 16 September, Hansine Christence Elisabeth Andersen, 1, Hømarken, , , Anders Andersen [arbejdsmand], ,
1880, 14 September, 18 September, Birthe Kirstine Jacobsen, 61, Møllergade, Jacob Peter Jacobsen [bødker], , , ,
1880, 27 September, 1 October, Anne Marie Mortensen, 4, Hestehaven, , , Rasmus Mortensen [hønsepasser], ,
1880, 30 September, 5 October, Anna Mortensen, 1, Græsholmene, , , Anders Mortensen [murer], ,
1880, 4 October, 11 October, Augusta Vilhelmine Elisabeth Grouleff født Florin, 57, Vestergade, Grouleff [cigarmager], , , ,
1880, 9 November, 15 November, Hansine Knudsen [ugift], 25, Kongebakken, , , Knudsen [slagter], ,
1880, 14 November, 19 November, Lovise Hansen, 2, Græsholmene, , , Lars Hansen [brænderibestyrer], ,
1880, 20 November, 25 November, Sofie Marie Alberta Poulsen, 1, Vestergade, , , Poulsen [glarmester], ,
1880, 17 December, 21 December, Christine Sostrata Vilhelmine Frandsen, 2, Vestergade, , , Frandsen [felbereder], ,
1880, 19 December, 28 December, Hedevig Kirstine Kjær født Fris [enke], 69, Møllergade, Kjær [pastor], i Gudme, , ,
1881, 29 December 1880, 3 Januar, Signe Caroline Grønvald, , Bagergade, , , S. G. Grønvald [lithograf], ,
1881, 10 Januar, 14 Januar, Karen Hansen, 41, af Pasop i Sørup Sogn, Rasmus Hansen [smed], , , ,
1881, 17 Januar, 21 Januar, Birgitte Christiane Ostvald, 74, Grubbemøllestrædet, Ostvald [kludesamler], , , ,
1881, 26 Januar, 31 Januar, Alma Emilie Holgersen, 2, Overgade, , , Holgersen [ølhandler], ,
1881, 27 Januar, 3 Februar, Ane Jørgensdatter [enke], 76, Vestergade, Niels Jørgensen [husmand], , , ,
1881, 29 Januar, 3 Februar, Hanne Dorthea Margrethe Hansen, 12, Bagergade, , , P. Hansen [detaillist], ,
1881, 5 Februar, 9 Februar, Caroline Augusta Lerche, 9, Møllergade, , , Lerche [garver], ,
1881, 5 Februar, 10 Februar, Marie Hermansen [enke, fattiglem], 77, Fattiggaarden, , , , ,
1881, 11 Februar, 18 Februar, Karen Andersen født Petersen [enke], 91, Møllergade, Knud Andersen [vognmand], , , ,
1881, 16 Februar, 22 Februar, Lene Johanne Svendsen født Flor [enke], 79, 'Børnely', Svendsen [snedker], , , ,
1881, 20 Februar, 25 Februar, Caroline Ottomine Flindt, 68, Vestergade, Flindt [skomager], , , ,
1881, 21 Februar, 1 Marts, Mette Cathrine Mancke født Petersen [enke], 75, Fruestræde, V. Mancke [skomager], , , ,
1881, 22 Februar, 1 Marts, Caroline født Hansen [enke], 61, Kjeddelsmedstræde, Lars Jørgensen [tømmersvend], , , ,
1881, 23 Februar, 27 Februar, Ingeborg Dahlbom, , Vestergade, , , Dahlbom [lærer], ,
1881, 8 Marts, 14 Marts, Camilla Elvina Rasmussen, 7, Nyborg, , , Anton Rasmussen, ,
1881, 24 Marts, 25 Marts, Hans Peter Larsens [barn - dødfødt pige], , Vestergade, , , Hans Peter Larsen [arbejdsmand], ,
1881, 29 Marts, 4 April, Maren Sørensen født Andersen, 79, Møllergade, C. C. Sørensen [glarmester], , , ,
1881, 31 Marts, 6 April, Hanne Kirstine Haagensen, , i pleje i Tved, , , , Lovise Christiane Petersen [pige],
1881, 10 April, 13 April, Sofie Dorthea Flor født Hansen [enke], 88, Kjeddelsmedstræde, Flor [vægter], , , ,
1881, 10 April, 16 April, Kirstine Marie Jørgensen [ugift], 68, Møllergade, , , Jørgensen [afdøde kjøbmand], ,
1881, 13 April, 16 April, Ane Marie Christine Andersen, , Hallingskov, , , Andersen [sadelmager], ,
1881, 18 April, 22 April, Johanne Jeppesen [ugift, fattiglem], 68, Fattiggaarden, , , , ,
1881, 19 April, 26 April, Birthe Marie Petersen født Petersen, 72, Overgade, Rasmus Petersen [daglejer], , , ,
1881, 28 April, 3 Maj, Kirstine Hansine Larsen, , Hømarken, , , J. P. Larsen [styrmand], ,
1881, 30 April, 4 Maj, Ane Kirstine Christensen født Eriksen, 28, Møllergade, Peder Christensen [arbejdsmand], , , ,
1881, 30 April, 6 Maj, Marie Kirstine Freudenthal født Blinkenberg, 59, Møllergade, Freudenthal [glarmester], , , ,
1881, 1 Maj, 4 Maj, Marie Susanne Devantier, 2, Møllergade, , , Peter Devantier [væver], ,
1881, 2 Maj, 6 Maj, Johanne Marie Jensen [ugift], 20, Græsholmene, , , Lars Jensen [husmand], ,
1881, 14 Maj, 18 Maj, Stine Andersen [enke], 69, Sct. Jørgensgaard Kloster, S. Andersen [væver], i Svendborg, , ,
1881, 8 Juni, 13 Juni, Lovise Møller, , Høje Bøge i Sørup Sogn, , , Peter Lorents Møller [skibsfører], ,
1881, 10 Juni, 14 Juni, Caroline Mortensen, 72, paa Fattiggaarden, Jørgen Mortensen [fattiglem], , , ,
1881, 11 Juni, 14 Juni, Marie Birch [ugift, fattiglem], 61, Fattiggaarden, , , , ,
1881, 26 Juni, 1 Juli, Sofie Magdalene Phillips født Petersen, 47, Møllergade, Phillips [sømsmed], , , ,
1881, 27 Juni, 1 Juli, Rasmus Jørgensens [barn - dødfødt pige], , Borgerskolen, , , Rasmus Jørgensen [skolebetjent], ,
1881, 8 Juli, 11 Juli, Karen Marie Christine Larsen, , Søgaardsvejen, , , Hans Larsen [tømmermand], ,
1881, 9 Juli, 11 Juli, Edel Agathe Gjertrud Møller, , Hulgade, , , N. P. Møller [drager], ,
1881, 10 Juli, 15 Juli, Karen Albech født Petersen [enke], 85, Møllergade, Albech [garver], , , ,
1881, 14 Juli, 18 Juli, Cathrine Elisabeth Hansdatter, 87, Hallingskov, Hans Poulsen [skovfoged], , , ,
1881, 17 Juli, 22 Juli, Caroline Emilie Charlotte Bloch [ugift - hos sønnen barber Lundemann], 65, Torvet - opholdende i Kjøbenhavn, , , , ,
1881, 22 August, 26 August, Clara Jensine Louise Jørgensen, , Pasop i Sørup Sogn, , , Jørgensen [skrædder], ,
1881, 4 September, 8 September, Christensens [barn - dødfødt pige], , Bagergade, , , Christensen [bankbud], ,
1881, 1 October, 7 October, Karen Hansen født Larsen [enke], 57, Hallingskov, Niels Hansen [kludesamler], , , ,
1881, 14 November, 17 November, Camilla Jacobine Iversen [tvilling], 1, Fruestræde, , , Iversen [børstenbinder], ,
1881, 22 November, 25 November, Maren Laura Dagmar Rasmussen, , Søgaardsvejen, , , N. Rasmussen [kjøbmand], ,
1881, 26 November, 2 December, Karen Marie Carstensen født Rasmussen, 32, Bagergade, V. Carstensen [skomager], , , ,
1881, 20 December, 24 December, Else Leonhard født Frandsen [enke], 67, Juttasminde, Leonhard Rasmussen [arbejdsmand], , , ,
1882, 28 December 1881, 5 Januar, Marie Christine Madsen født Jacobsen, 45, Kjeddelsmedstrædet, H. Madsen [murmester], , , ,
1882, 30 December 1881, 5 Januar, Margrethe Henriette Iversen [tvilling], 1, Fruestræde, , , Iversen [børstenbinder], ,
1882, 10 Januar, 16 Januar, Camilla Rosalie Petersen, , Søgaardsvejen, , , Peder Rasmussen [arbejdsmand], ,
1882, 9 Januar, 16 Januar, Elvine Mariette Agnete Steen [ugift], 29, Bagergade, , , J. Steen [tømmermester], ,
1882, 13 Januar, 21 Januar, Maren Mathiesen født Hansdatter, 67, Hømarken, Vincentz Mathiesen [husmand], , , ,
1882, 27 Januar, 30 Januar, Søren Hansens [barn - dødfødt pige], , Græsholmene, , , Søren Hansen [arbejdsmand], ,
1882, 14 Februar, 17 Februar, Anne Petrine Larsen, , Ørkildsgade, , , Peder Christian Larsen [arbejdsmand], ,
1882, 17 Februar, 22 Februar, Maren Kirstine Rasmussen [ugift, fattiglem], 89, Fattiggaarden, , , , ,
1882, 18 Februar, 22 Februar, Ane Marie Hansen født Nielsen, 36, Græsholmene, Søren Hansen [arbejdsmand], , , ,
1882, 22 Februar, 27 Februar, N. Schleimanns [barn - udøbt pige], , Bagergade, , , N. Schleimann [slagter], ,
1882, 21 Marts, 28 Marts, Lovise Frederikke Mathilde Stender, , Hulgade, , , Robert Stender [kammerjæger], ,
1882, 27 Marts, 30 Marts, Jensine Henriette Rasmussen, , Frue Kirkestræde, , , Rasmussen [forgylder], ,
1882, 31 Marts, 4 April, Marie Theresie Clausen, 5, Sct. Jørgensgaard Sogn, , , Clausen [cigarmager], ,
1882, 1 April, 5 April, Kirsten Christophersen [enke], 88, Møllergade, Anders Nielsen Stender, , , ,
1882, 16 April, 22 April, Louise Marie Frederikke Jensen født Lampe, 60, Møllergade, Jens Madsen [skomager], , , ,
1882, 29 April, 4 Maj, Maren Rasmussen født Mose, 73, Bagergade, Niels Rasmussen [murer], , , ,
1882, 21 Maj, 27 Maj, Ane Cathrine Rasmussen født Lylloff [enke], 70, Borgerstiftelsen, Rasmussen [skibstømmermand], , , ,
1882, 5 Juni, 10 Juni, Therese Dorothea Lemmich [enke], 76, Fruestræde, Lemmich [kammerherre, generalmajor], , , ,
1882, 9 Juni, 14 Juni, Beate Hübel født Brandenborg [enke], 81, i Nyborg, Hübel [skomager], , , ,
1882, 9 Juni, 14 Juni, Petersens [barn - dødfødt pige - tvilling], , Møllergade, , , Petersen [sadelmager], ,
1882, 11 Juli, 14 Juli, Ane Rasmussen, 62, Kongebakken, Christen Hansen [arbejdsmand], , , ,
1882, 29 Juli, 3 August, Karen Sofie Langkilde [ugift], 70, Bagergade, , , Jørgen Langkilde [snedkermester], ,
1882, 17 August, 22 August, Dorthea Lovise Kopp [enke, fattiglem], 82, paa Fattiggaarden, Kopp [skomager], , , ,
1882, 20 August, 24 August, Marie Sofie Vilhelmine Goldbeck født Michelsen, 45, paa Fattiggaarden, Goldbeck [oeconom og værkmester], , , ,
1882, 22 August, 24 August, Eva Mathilde Larsen, , Kongevejen, , , Larsen [sømand], ,
1882, 22 August, 24 August, Anne Marie Mortensen, , Hallingskov, , , Rasmus Mortensen [murer], ,
1882, 23 August, 28 August, Sostrate Vilhelmine Christine Frandsen, , Vestergade, , , Frandsen [felbereder], ,
1882, 31 August, 5 September, Marie Kirstine Petersen [ugift, tjenestepige], 39, Bagergade, , , , ,
1882, 6 September, 11 September, Marie Sofie Pedersdatter [enke], 82, Øxenbjergmark, Rasmus Hansen [skibstømrer], , , ,
1882, 8 September, 15 September, Anna Cathrine Riisbrich født Grønvald, 62, Møllergade, Riisbrich [kjøbmand], , , ,
1882, 14 September, 15 September, Martinsens [barn - dødfødt pige], , Bagergade, , , Martinsen [snedker], ,
1882, 21 September, 29 September, Anna Frederikke Thyra Schumacher [ugift, tjenestepige], 24, Møllergade - fra Odense, , , , ,
1882, 29 September, 3 October, Eleonora Henriette Frederikke Christine Degenkolbe, , Ørkildsgade, , , , Henriette Christiansen [ugift],
1882, 27 October, 2 November, Kirstine Boemann født Knudsen, 56, Vestergade, Boemann [garversvend], , , ,
1882, 31 October, 6 November, Meta Kirstine Rasmussen [ugift], 19, Bagergade, , , Rasmussen [maler], ,
1882, 8 November, 14 November, Ane Kirstine Bonnesen født Mouritzen [enke], 97, Bagergade, Bonnesen [rebslager], paa Langeland, , ,
1882, 18 November, 24 November, Ane Madsen, 1, Overgade, , , R. Madsen [tømmermand], ,
1882, 4 December, 8 December, Ane Marie Cathrine Jacobsen født Johansen Beckmann, 62, Ørkildsgade, Christian Jacobsen [arbejdsmand], , , ,
1882, 11 December, 19 December, Cæcilie Kirstine Brandt Graff [ugift, forhen husjomfru], 81, Bagergade, , , , ,
1882, 12 December, 19 December, Marie Cathrine Aarsleff født Johansen [enke], 72, Bagergade, Hans Aarsleff [felbereder], , , ,
1882, 21 December, 28 December, Maren Hansen [enke], 69, Lundevejen, Lars Hansen [husmand], , , ,
1882, 22 December, 28 December, Anne Marie Kirstine Havlykke født Jørgensen [enke - amtsbogholder Fris's svigermoder], 82, Vestergade, , , , ,
1882, 25 December, 30 December, Johanne Dorthe Jørgensen (Jürgens) [ugift, husholderske hos skærsliber Stender], 51, Fattiggaarden, , , , ,
1883, 26 December 1882, 3 Januar, Christine Botelle Petersen født Hansen, 41, Svendborg, George P. Petersen [apotheker], , , ,
1883, 7 Januar, 10 Januar, Christen Hansens [barn - dødfødt pige], , Græsholmene, , , Christen Hansen [husmand], ,
1883, 19 Januar, 24 Januar, Lovise Elisabeth Petersen [enke, fattiglem], 77, paa Fattiggaarden, Petersen [skræddermester], , , ,
1883, 19 Januar, 24 Januar, Christiane Frederiksen Wulff, 56, Øxenbjergmark, Peder Jensen [skibstømmermand], , , ,
1883, 19 Januar, 26 Januar, Ane Pedersen født Knudsdatter, 65, Ørkildsgade, Morten Petersen [arbejdsmand], , , ,
1883, 21 Januar, 24 Januar, Elna Hansen [tvilling], , Møllergade, , , Emil Hansen [fotograf], ,
1883, 26 Januar, 30 Januar, Martha Sofie Gertz, , Vestergade, , , Gertz [felbereder], ,
1883, 1 Februar, 7 Februar, Ane Margrethe Hansen [enke], 83, Vestergade, , , , ,
1883, 3 Februar, 10 Februar, Ane Marie Jørgensen født Madsen [enke], 72, Hulgade, Niels Jørgensen [skibstømmermand], , , ,
1883, 15 Februar, 21 Februar, Nielsine Pouline Dorthea Madsen [stedfader skræddersvend Olsen], 14, Bagergade, , , , ,
1883, 24 Februar, 3 Marts, Louise Jeppesen født Hansen, 60, Vestergade, Jeppesen [telegrafbud], , , ,
1883, 2 Marts, 9 Marts, Ane Adamine Hansen født Jørgensen, 43, Hulgade, Hansen [skomager], , , ,
1883, 30 Marts, 4 April, Hans P. Hansens [barn - dødfødt pige], , Græsholmene, , , Hans P. Hansen [tømmermand], ,
1883, 1 April, 6 April, Inger Kirstine Jensen, , Hallingskov, , , Niels Jensen [husmand], ,
1883, 6 April, 12 April, Ane Hansen født Hansdatter [enke], 82, Qvists Rokke, Peder Hansen (Thejll) [daglejer], , , ,
1883, 11 April, 17 April, Ane Kirstine Jensen født Carlsen [enke], 66, Hømarken, P. F. Jensen [snedker], , , ,
1883, 11 April, 16 April, Karen Lauenborg, 73, Borgerstiftelsen, Jørgen Lauenborg [tømrer], , , ,
1883, 21 April, 27 April, Ingeborg Lorenzen født Henningsen [enke], 85, Vestergade, Lorenzen [forpagter], paa Hvidkilde, , ,
1883, 23 April, 26 April, Abelone Reffstrup [ugift, fattiglem], 77, paa Fattiggaarden, , , , ,
1883, 27 April, 2 Maj, Johanne Vilhelmine Dorthea Stender, , Møllergade, , , Stender [rottejæger], ,
1883, 7 Maj, 11 Maj, Ane Mortensen [enke], 74, Græsholmene, Peder Mortensen [daglejer], , , ,
1883, 8 Maj, 11 Maj, Antoinette Kirstine Petersen, , Hømarken, , , Hans Pedersen [daglejer], ,
1883, 12 Maj, 18 Maj, Hansine Jørgine Jørgensen, 13, Gl. Hestehave, , , Jørgensen [gartner], ,
1883, 13 Maj, 17 Maj, Else Nicoline Heckmann [ugift, fattiglem], 71, paa Fattiggaarden, , , , ,
1883, 5 Juni, 8 Juni, Hansine Hansen (Rendsberg), 61, Fattiggaarden, Peter Hansen [fattiglem, murer], , , ,
1883, 7 Juni, 11 Juni, Margrethe Jørgine Mancke [ugift, detailhandlerske], 43, Fruestræde, , , , ,
1883, 14 Juni, 20 Juni, Maren Rasmussen [ugift - plejedatter af skibsreder A. Eriksen], 24, Ørkildsgade, , , , ,
1883, 16 Juni, 20 Juni, Ane Hansen født Hansen, 50, Hallingskov, Hans Hansen [husmand], , , ,
1883, 16 Juni, 21 Juni, Ane Susanne Nielsen født Nielsen [enke], 60, Grubbemøllestrædet, C. F. Nielsen [skibsfører], , , ,
1883, 30 Juni, 3 Juli, Laurine Petersen [ugift, fattiglem], 47, Fattiggaarden, , , , ,
1883, 30 Juni, 5 Juli, Maren Kirstine Jensen, 6, Bagergade, , , Rasmus Jensen [detaillist], ,
1883, 5 Juli, 9 Juli, Edel Margrethe Gulfeldt født Thorenfeldt [enke], 77, Kjeddelsmedstræde, Gulfeldt [murer], , , ,
1883, 17 Juli, 20 Juli, Erik Jensens [barn - udøbt pige], , Hømarken, , , Erik Jensen [slagter], ,
1883, 11 Juli, 23 Juli, Anna Cathrine Winther, 13, Møllergade, , , J. F. Winther [kjøbmand], ,
1883, 19 Juli, 23 Juli, Henriette Sofie Wilhjelm [ugift, garn- og traadhandlerske], 58, Møllergade, , , Wilhjelm [afdøde prokurator], ,
1883, 20 Juli, 24 Juli, Edith Julie Margrethe Wickmann, 2, Møllergade, , , Wichmann [vinhandler], ,
1883, 14 August, 17 August, Dorthea Thune [ugift], 83, Svendborg Forsørgelses Anstalt, , , , ,
1883, 6 September, 8 September, Rasmus Christophersens [barn - dødfødt pige], , Ørkildsgade, , , Rasmus Christophersen [sømand], ,
1883, 9 September, 14 September, Louise Christine Theodora Hørnlein [ugift, syerske], 26, Bagergade, , , , ,
1883, 23 September, 28 September, Laura Elise Petra Rasmussen [ugift, kammerjomfru], 25, Ørkildshus, , , , ,
1883, 2 October, 6 October, Mette Kirstine Larsen født Nielsen, 50, Bagergade, Hans Larsen [arbejdsmand], , , ,
1883, 6 October, 12 October, Marie Dorthea Gudme født Hansen, 76, Møllergade, J. Gudme [bødker], , , ,
1883, 16 October, 20 October, Martha Alfrida Bünger, , Ørkildsgade, , , Bünger [bager], ,
1883, 13 November, 16 November, Hanne Marie Nielsen [enke], 67, Ørkildsgade, Hans Nielsen [smed], i Gudme, , ,
1883, 16 November, 17 November, Anders Christiansens [barn - dødfødt pige], , Ørkildsgade, , , Anders Christiansen [landhandler], ,
1883, 22 November, 28 November, Marie Sørensen, 21, paa Lykkenssæde, , , S. G. Sørensen [kgl. vejer og maaler], ,
1883, 22 November, 28 November, Ane Larsdatter, 76, Kongebakken, Hans Rasmussen [træskomand], , , ,
1883, 23 November, 28 November, Alhed Bronée, , Møllergade, , , Johannes Bronée [guldsmed], ,
1883, 23 November, 29 November, Alma Alvilda Marie Puggaard, 7, Møllergade, , , Puggaard [karetmager], ,
1883, 11 December, 15 December, Johanne Mortensen født Eriksen [enke], 72, Ørkildsgade, Peder Christensen Mortensen [murer], , , ,
1883, 12 December, 17 December, Ane Caroline Clausen, 1, Juttasminde ved Svendborg, , , P. Clausen [styrmand], ,
1883, 12 December, 17 December, Marie Andrine Andersen født Andersen [enke], 50, Bagergade, Hans Andersen [ølhandler], , , ,
1883, 18 December, 21 December, Anne Kirstine Hansen, , Gl. Hestehave, , , Knud Hansen [kusk], ,
1883, 24 December, 28 December, Maren Jørgine Petersen [i pleje hos smedesvend Hansen], 9, Bagergade, , , , ,
1883, 24 December, 31 December, Dagmar Eleonore Christine Rasmussen, 8, Vestergade, , , Rasmussen [sømand], ,
1883, 24 December, 29 December, Elisabeth Nielsen [enke], 57, Vestergade, Nielsen [kjøbmand], i Aabenraa, , ,
1884, 29 December 1883, 3 Januar, Alfrida Petrea Emilie Gertz, 1, Vestergade, , , Gertz [glarmester], ,
1884, 30 December 1883, 3 Januar, Iversens [barn - dødfødt pige], , Fruestræde, , , Iversen [børstenbinder], ,
1884, 2 Januar, 6 Januar, Ane Nielsen født Jensen [enke], 79, Vestergade, Hans Nielsen Buch [kludesamler], , , ,
1884, 4 Januar, 10 Januar, Karen Hassing født Jensen [enke], 65, Vestergade, J. J. Hassing [skomager], , , ,
1884, 6 Januar, 11 Januar, Ida Marie Gertz født Sørensen, 33, Vestergade, Gertz [garver], , , ,
1884, 11 Januar, 18 Januar, Maren Mariane Krøyer født Graae, 57, Møllergade, Claus J. Krøyer [kjøbmand], , , ,
1884, 19 Januar, 24 Januar, Anne Pedersen født Markussen, 46, Kjeddelsmedstrædet, Jørgen Møller [baadfører], , , ,
1884, 28 Januar, 1 Februar, Allette Leonore Kjertmann født Holm, 31, Møllergade, Kjertmann [toldassistent], , , ,
1884, 31 Januar, 6 Februar, Maren Mortensen født Christensen, 34, i Græsholmene, Anders Mortensen [murer], , , ,
1884, 8 Februar, 13 Februar, Laura Christine Larsen, , , , , Jens P. Larsen [arbejdsmand], ,
1884, 10 Februar, 13 Februar, Sofie Coln [tjenestepige, ugift], 17, paa Epidemihospitalet, , , , ,
1884, 11 Februar, 18 Februar, Ingeborg Clemmentine Laurikke Lund [ugift], 22, Munkestrædet, , , Lund [restauratør], ,
1884, 13 Februar, 21 Februar, Christiane Knudsen [enke], 81, i Kjedeby Humble Sogn paa Langeland, Knudsen [skolelærer], , , ,
1884, 14 Februar, 18 Februar, Johanne Sofie Petersens [barn - udøbt pige], , Bagergade, , , , Johanne Sofie Petersen [ugift],
1884, 29 Februar, 6 Marts, Julie Marie Madsen [ugift, husjomfru], 43, Vestergade, , , C. Madsen [gymnastiklærer], , Kjøbenhavn
1884, 1 Marts, 7 Marts, Maren Kirstine Jørgensen født Holm [enke], 58, i Bagergade - enke efter en sømand, , , , ,
1884, 2 Marts, 10 Marts, Karen Marie Jensen, 8, i Vestergade - datter af en arbeidsmand, , , , ,
1884, 9 Marts, 14 Marts, Hansine Martine Hansen, , paa Kongevejen - datter af en arbejdsmand, , , , ,
1884, 10 Marts, 14 Marts, Ida Louise Elisabeth Jensen, , Grubbemøllestrædet, , , Jens Jensen [arbejdsmand], ,
1884, 19 Marts, 25 Marts, Ane Kirstine Jacobsen [ugift, husholderske hos murmester H. Madsen], 23, i Kjeddelsmedstræde, , , , ,
1884, 27 Marts, 31 Marts, Bertha Johanne Hansen, , Bagergade, , , Christopher Hansen [arbejdsmand], ,
1884, 30 Marts, 5 April, Ane Ernestine Henriette Mortensen født Blesbach, 36, Bagergade, Hans Mortensen Hagenberg [skibsfører], , , ,
1884, 6 April, 12 April, Christine Jørgine Handberg, 6, Overgade, , , Handberg [landpost], ,
1884, 13 April, 18 April, Sofie Marie Jæger, , Hulgade, , , Henrik Jæger [skipper], ,
1884, 20 April, 24 April, Ane Kirstine Rasmussen [ugift], 59, Øxenbjærgmark, , , , ,
1884, 5 Maj, 9 Maj, Johanne Kirstine Frederiksen født Mackeprang [enke], 71, paa Svendborg Sygehus, Lars Frederiksen [indsidder], i Ulbølle, , ,
1884, 28 Maj, 2 Juni, Rasmine Katrine Jensen, 11, Hømarken, , , Arndt Jensen [arbejdsmand], ,
1884, 29 Maj, 3 Juni, Ane Kirstine Jensdatter, 67, Vestergade, Frederik Rasmussen [brøndgraver], , , ,
1884, 11 Jui, 14 Juni, Marie Mogensen [enke], 64, Hulgade, Mogensen [væver], , , ,
1884, 27 Juni, 30 Juni, Ane Hansen [enke], 35, i Hulgade, Anders Hansen [arbejdsmand], , , ,
1884, 2 Juli, 7 Juli, Alma Lohse, , Ørkildsgade, , , Lohse [bagermester], ,
1884, 2 Juli, 5 Juli, Anders Christian Jensens [barn - dødfødt pige], , Hallingskov, , , Anders Christian Jensen [arbejdsmand], ,
1884, 9 Juli, 10 Juli, Hansine Caroline Bang [tvilling], , Ørkildsgade, , , H. C. Bang [styrmand], ,
1884, 9 Juli, 15 Juli, Johanne Henriksen født Johansen [enke], 71, Christslevede af en livrente - Længe, Rasmus Henriksen [skibstømrer], , , ,
1884, 14 Juli, 18 Juli, Mathilde Caroline Christine Winther født Petersen, 35, Bagergade, Winther [straahattearbejder], , , ,
1884, 22 Juli, 25 Juli, Karen Dorthea Rasmussen, 1, Bagergade, , , Hans Jørgen Rasmussen [ølkusk], ,
1884, 5 August, 9 August, Ane Marie Steffensen, 63, Bagergade, Niels Steffensen [arbejdsmand], , , ,
1884, 8 August, 15 August, Margrethe Graae [ugift], 59, paa Vordingborg Sindssyge Anstalt, , , Jørgen Graae [afdøde kjøbmand], ,
1884, 18 August, 21 August, Ane Marie Nielsdatter, 63, i Vestergade, Jeppe Henningsen [gaardmand], paa Drejø, , ,
1884, 19 August, 23 August, Ane Larsen født Andersen, 40, Ørkildsgade, Peder Larsen [snedker], , , ,
1884, 11 September, 15 September, Karen Marie Johanne Nielsen, 3, Hallingskov, , , Mads Nielsen [boelsmand], ,
1884, 21 September, 25 September, Cathrine Marie Larsen, 1, Vestergade, , , , Maren Kirstine Larsen [ugift - Dines Larsens datter],
1884, 6 October, 10 October, Hansine Caroline Johanne Hansen, 4, Ørkildsgade, , , Hans Mogensen Hansen [arbejdsmand], ,
1884, 11 November, 17 November, Ane Marie Petersen født Sørensen, 45, Hulgade, Petersen [jærnbanekonduktør], , , ,
1884, 27 November, 3 December, Ane Marie Nielsen født Petersen, 61, Vestergade, R. Nielsen [politibetjent], , , ,
1884, 11 December, 16 December, Gjertrud Frederiksen født Hansdatter [enke], 67, Overgade, , , Rasmus Frederiksen [husmand], ,
1885, 3 Januar, 7 Januar, Kirstine Andrea Petersen, , Møllergade, , , H. V. Petersen [styrmand], ,
1885, 5 Januar, 9 Januar, Sofie Margrethe Jansen født Bløthe [enke], 94, Bagergade, Jansen [kobbersmed], , , ,
1885, 19 Januar, 24 Januar, Johanne Hansine Louise Caroline Christensen, 8, Hømarken, , , Christen Hansen [husmand], ,
1885, 27 Januar, 2 Februar, Caroline Cathrine Sofie Gotfredsen, 1, Hulgade, , , Jens Hansen Gotfredsen [skomager], ,
1885, 29 Januar, 2 Februar, Camilla Marie Hansen, , Vestergade, , , Hans Hansen [arbejdsmand], ,
1885, 3 Februar, 11te Februar, Maren Kirstine Larsen født Hansdatter, 82, ved Caroline Amalielund, Christian Larsen [indsidder], , , ,
1885, 24 Februar, 2 Marts, Marthe Madsen født Korse-Hansen, 56, Vestergade, Søren Madsen [arbejdsmand], , , ,
1885, 26 Februar, 2 Marts, Bodild Christine Hartvig født Sørensen [fraseparered hustru], 61, Overgade, Hartvig [garversvend], , , ,
1885, 19 Marts, 25 Marts, Sofie Larsen [enke], 74, Pintemøllestræde, Larsen [skibstømmermand], , , ,
1885, 24 Marts, 27 Marts, Augusta Pouline Elise Jæger, 7, Ørkildsgade, , , Heinrich Jæger [frisør], ,
1885, 28 April, 1 April, Marie Petersen [ugift, fattiglem], 67, paa Fattiggaarden, , , , ,
1885, 5 April, 8 April, H. Udbyes [barn - udøbt pige], , Møllergade, , , H. Udbye [kjøbmand], ,
1885, 9 April, 15 April, Maren Kirstine Simonsen [ugift, fattiglem], 72, paa Fattiggaarden, , , , ,
1885, 14 April, 19 April, Anne Marie Margrethe Petersen født Huusom, 64, Møllergade, J. Petersen [smed], , , ,
1885, 19 April, 24 April, Christine Henriette Hansen, , Hømarken, , , Henrik Hansen [skomager], ,
1885, 25 April, 30 April, Jacobine Rasmussen født Groth, 65, Ørkildsgade, N. Rasmussen [skibsfører], , , ,
1885, 27 April, 2 Maj, Ingeborg Caroline Augusta Hansen, , , , , Niels Hansen [tjenestekarl], , af Odense
1885, 28 April, 4 Maj, Sara Marie Wiggers født Lund [enke], 85, Torvet, Johan Georg Wiggers [toldassistent], , , ,
1885, 15 Maj, 20 Maj, Agnes Rasmussen født Boye, 73, Bagergade, Rasmus Peter Rasmussen [sømand], i Marstal, , ,
1885, 4 Juni, 8 Juni, Ane Elisabeth Cathrine Olsen født August [enke], 77, Ørkildsgade, Anders Olsen [skipper], , , ,
1885, 8 Juni, 12 Juni, Karen Johansen født Petersen [enke], 72, Vestergade, Niels Johansen [klodsemager], , , ,
1885, 12 Juni, 16 Juni, Laura Kirstine Marslev [i pleje hos Peder Vejmands enke], 6, Hømarken, , , Lars Nielsen [ladefoged], ,
1885, 21 Juli, 25 Juli, Petra Henriette Margrethe Walther, 17, i Fattiggaarden, , , Walther [fattiginspecteur, kapitajn], ,
1885, 11 August, 17 August, Marie Kirstine Rasmussen født Larsen, 68, Hallingskov, Niels Rasmussen [husmand], , , ,
1885, 13 August, 17 August, Anne Kirstine Karla Jensen, , Hømarken, , , Jensen [husmand og mælkehandler], ,
1885, 20 August, 24 August, Maren Iversen, , Græsholmene, , , Iver Peter Iversen [arbejdsmand], ,
1885, 21 August, 25 August, Valdborg Elley, , Møllergade, , , Elley [kjøbmand], ,
1885, 27 August, 29 August, Christine Sædelund Hansen, , Ørkildsgade, , , Peder Sædelund Hansen [husmand], ,
1885, 27 August, 2 September, Johanne Marie Larsen [enke], 75, Hømarken, Hans Christensen [husmand], , , ,
1885, 3 September, 7 September, Johanne Marie Rasmussen, 6, Hallingskov, , , Rasmussen [arbejdmand], ,
1885, 10 September, 18 September, Sofie Engelbrecht født Poulsen [enke], 84, Møllergade, Engelbrecht [forpagter], paa Nielstrup, , ,
1885, 8 October, 15 October, Caroline Margrethe Møller født Andersen [enke], 65, Møllergade, P. Møller [brygger], , , ,
1885, 25 October, 30 October, Anne Marie Rasmussen, 3, Hallingskov, , , Rasmussen [arbejdsmand], ,
1885, 27 October, 2 November, Karen Marie Jørgensen [ugift], 75, paa Vordingborg Sindssygeanstalt, , , Jørgensen [møller], , i Pintemølle
1885, 3 November, 7 November, Ida Medea Jensen, 4, Søgaardsvejen, , , Hans Jensen [smedesvend], ,
1885, 7 November, 11 November, Anne Mortensen [enke, fattiglem], 79, paa Fattiggaarden, Jørgen Mortensen [arbejdsmand], , , ,
1885, 16 November, 23 November, Ingeborg Petrine Louise Jensen, 3, Søgaardsvejen, , , Hans Jensen [smedesvend], ,
1885, 19 November, 23 November, Hulda Harriet Margrethe Jensen, 1, Søgaardsvejen, , , Hans Jensen [smedesvend], ,
1885, 4 December, 10 December, Alma Lauritsen, 2, Bagergade, , , Peter Hansen Lauritzen [handelscommissionair], ,
1885, 6 December, 11 December, Birthe Marie Jensen [ugift, tjenestepige], 17, Svendborg Sygehus, , , , ,
1885, 7 December, 11 December, Johanne Jørgensen, 1, Bagergade, , , Jørgensen [skrædder], ,
1885, 9 December, 14 December, Sofie Eleonora Andersen, , Bagergade, , , Andersen [bagermester], ,
1885, 12 December, 16 December, Maren Pedersen, 13, Svendborg, , , Pedersen [tømmermand], ,
1885, 20 December, 24 December, Ingeborg Marie Jørgensen, 3, Bagergade, , , P. Jørgensen [snedker], ,
1885, 29 November, 6 December, Hansine Beate Ziemer født le Coier [enke], 66, i Odense, Ziemer [practiserende læge], , , ,
1886, 31 December 1885, 3 Januar, Jens Adolf Leonhards [barn - dødfødt pige], , Juttasminde, , , Jens Adolf Leonhard [møllersvend], ,
1886, 3 Januar, 8 Januar, Anna Emmanuelle Christensen, 2, Ørkildsgade, , , J. P. Christensen [maskinarbejder], ,
1886, 9 Januar, 13 Januar, Christine Poulsen, , Grubbemøllestræde, , , Poulsen [skomager], ,
1886, 11 Januar, 18 Januar, Louise Augusta Axelsen født Jørgensen [enke], 69, Møllergade, J. P. Axelsen [jærnstøber], , , ,
1886, 21 Januar, 27 Januar, Sofie Hansine Pouline Schytt født West [enke], 76, Vestergade, C. Schytt [skibskapitajn], af Kjøbenhavn, , ,
1886, 9 Februar, 15 Februar, Elisa Pauline Georgine Frederiksen født Fahnøe, 55, Brogade, S. Frederiksen [kordegn], ved Vor Frue Kirke, , ,
1886, 20 Februar, 26 Februar, Marie Sofie Hedevig Olsen født Brodersen, 30, Bagergade, Olsen [snedker], , , ,
1886, 22 Februar, 26 Februar, Elna Marie Hansen, , Møllergade, , , Jens Hansen [kusk], ,
1886, 25 Februar, 2 Marts, Nanna Bønnelycke, 4, Møllergade, , , L. Bønnelycke [kjøbmand], ,
1886, 21 Marts, 26 Marts, Helene Sofie Madsen [enke], 79, Vestergade, H. M. Madsen [skibsfører], , , ,
1886, 22 Marts, 26 Marts, Agnes Mary Petersen, , Ørkildsgade, , , Rasmus Petersen [smed], ,
1886, 28 Marts, 2 April, Marie Elise Lauritzen, 54, Møllergade, Lauritzen [skibskapitajn], , , ,
1886, 31 Marts, 3 April, Hanne Larsdatter [enke], 75, Hallingskov, Peder Andersen [arbejdsmand], , , ,
1886, 17 April, 24 April, Elise Margrethe Nielsen født Andersen, 30, Byemøllen, Nielsen [møller], , , ,
1886, 21 April, 27 April, Rasmine Hansen født Henriksen, 38, Græsholmene, H. P. Hansen [tømrer], , , ,
1886, 11 Maj, 15 Maj, Ingeborg Sofie Fahnøe født Plum, 85, Porthuset ved gl. Hestehave, H. B. Fahnøe [particulier], , , ,
1886, 11 Maj, 17 Maj, Trine Marie Jeppesen født Sønnichsen, 63, Ørkildsgade, Jeppesen [gartner], , , ,
1886, 13 Maj, 20 Maj, Martha Christensen, 61, Hømarken, Hans Andreasen [husmand], , , ,
1886, 20 Maj, 24 Maj, Anne Marie Kehler, 3, Vestergade, , , A. J. Kehler [billedskjærer], ,
1886, 21 Maj, 25 Maj, Elvira Adolfine Holmbech, 3, Møllergade, , , Holmbech [hattemagersvend], ,
1886, 22 Maj, 25 Maj, Ingeborg Christine Rasch, 1, Ørkildsgade, , , August Bang Rasch [slagter], ,
1886, 3 Juni, 8 Juni, Kirsten Christensdatter [enke], 63, Hømarken, Jens Pedersen [husmand], , , ,
1886, 7 Juni, 12 Juni, Agnes Margaritha Kehler, 5, Vestergade, , , Kehler [billedskjærer], ,
1886, 31 Juli, 3 August, Inger Sofie Jensen, , Møllergade, , , C. A. Jensen [kjøbmand], ,
1886, 13 August, 18 August, Anne Marie Olsen, , Græsholmene, , , Erik Olsen [husmand], ,
1886, 4 September, 8 September, Hansine Madsen [ugift, fattiglem], 49, Bagergade - fattiglem under Skaarup, , , , ,
1886, 12 September, 15 September, Mathilde Amalie Christiansen, , Ørkildsgade, , , Rasmus Christiansen [arbejdsmand], ,
1886, 14 September, 17 September, Sostrate Mariane Kirstine Frandsen, 1, Vestergade, , , R. Frandsen [felbereder], ,
1886, 18 September, 21 September, Alba Lohse, , Ørkildsgade, , , Lohse [bagermester], ,
1886, 23 September, 29 September, Jensine Frederikke Christine Larsen, 27, Hallingskov, , , Lars Pedersen [afdøde indsidder], ,
1886, 8 October, 12 October, Helga Deshayes født Prip, 27, Thyringe i Skaane, Vilhelm Deshayes [møllebestyrer], i Sverrig, Prip [sognepræst], ,
1886, 21 November, November - [dato ikke indført], Ane Sofie Clausen [ugift, tjenestepige], 19, tjente arrestforsvareren, , , Anders Clausen [husmand], , i Tved Skovhave
1886, 8 December, 10 December, Clara Sofie Egense Ejlersen, , Torvet, , , Ejlersen [skomager], ,
1886, 9 December, 15 December, Anne Marie Jørgensen [ugift], 19, i Gl. Hestehave, , , Jørgensen [gartner], ,
1886, 10 December, 15 December, Theodora Christine Madsen, , Overgade, , , Madsen [maskinmester], , paa 'Rolf' - Overgade
1886, 14 December, 20 December, Margrethe Kirstine Kisbye født la Cour [enke], 72, Ørkildsgade, M. P. Kisbye [fabrikant og farver], , , ,
1886, 20 December, 23 December, Marie Cæcilie Christensen, 2, Bagergade, , , Frederik Christensen [gartner], ,
1886, 25 December, 28 December, Augusta Mathilde Rasmussen, , Hømarken, , , Jens Rasmussen [væversvend], ,
1886, 25 December, - [dato ikke indført], Andersine Petersen født Rasmussen, 54, paa Sygehuset, Lars Pedersen [slagter], i Stenstrup, , ,
1887, 2 Januar, Januar - [dato ikke indført], Hansine Ane Kirstine Michaelsen [ugift tjenestepige], 22, Møllergade, , , Michael Jensen [husmand], , af Egense
1887, 3 Januar, 8 Januar, Gorine Andersen Albjerg [ugift], 40, Vestergade, , , Simon Albjerg [maler], ,
1887, 9 Januar, 14 Januar, Anne Kirstine Poulsen født Johansen, 33, Vestergade, Niels Poulsen [fyrbøder], paa 'Thor' - Vestergade, , ,
1887, 23 Januar, 27 Januar, Marie Christensen, 12, Hømarken, , , Peder Pedersen [arbejdsmand], ,
1887, 6 Februar, 11 Februar, Caroline Margrethe Hansen født Madsen, 51, Bagergade, A. Hansen [drejer, sen.], , , ,
1887, 6 Februar, 10 Februar, Ane Sørensen, 54, Vestergade, Peder Nielsen [arbejdsmand], , , ,
1887, 21 Februar, 28 Februar, Jensline Marie Hansen født Frantzen, 77, Bagergade, M. Hansen [prokurator], , , ,
1887, 28 Februar, 3 Marts, Ane Marie Pedersen født Pedersdatter [enke], 87, Kongevejen, Hans Pedersen [daglejer], , , ,
1887, 28 Marts, 4 April, Ane Marie Kirstine Hansen [enke], 27, Møllergade, Jens Frederik Hansen [kusk], , , ,
1887, 15 April, 20 April, Ane Marie Jørgensen født Rasmussen, 52, Søgaardsvej, Anders Jørgensen [tømmersvend], , , ,
1887, 18 April, 20 April, Kirstine Sofie Petersen, , Overgade, , , Hans Petersen [arbejdsmand], ,
1887, 27 April, 30 April, Hansine Christine Eriksen født Bugge [enke], 58, Ørkildsgade, N. Eriksen [skibsreder], , , ,
1887, 16 Maj, 20 Maj, Ane Johansen [enke], 79, Fattiggaarden, Peder Johansen [kludesamler], , , ,
1887, 20 Maj, 26 Maj, Inger Rasmussen født Jørgensen [enke], 88, Ørkildsgade, Hans Rasmussen [boelsmand], Skaarup Mark, , ,
1887, 26 Juni, 1 Juni, Emilie Andersen, , Hømarken, , , Anders Andersen [husmand], ,
1887, 29 Maj, 2 Juni, Birthe Cathrine Jensen, 45, Hulgade, Jens Thomsen Jensen [baadfører], , , ,
1887, 6 Juni, 10 Juni, Ane Marie Hansen [plejedatter af husmand Albert Christian Hansen], 13, Hømarken, , , , ,
1887, 7 Juni, 10 Juni, Karen Jensine Brodersen født Josefsen [enke], 73, Bagergade, Brodersen [vægter], , , ,
1887, 16 Juli, 20 Juli, Laurine Petrine Drejer født Larsen, 68, Vestergade, Drejer [slagtermester], , , ,
1887, 18 Juli, 22 Juli, Ingeborg Bønnelycke, 10, Møllergade, , , L. Bønnelycke [kjøbmand], ,
1887, 4 August, 8 August, Hedvig Johanne Jørgensen, , Vestergade, , , Carl Martin Jørgensen [styrmand], ,
1887, 7 August, 11 August, Elvine Caroline Bang født Petersen, 46, Ørkildsgade, Bang [styrmand], , , ,
1887, 9 August, 12 August, Nielsine Kirstine Sørensen, , Kjeddelsmedstræde, , , Sørensen [bødker], ,
1887, 19 August, 22 August, Hansine Christiane Hansen, , Bagergade, , , , Theodora Cathrine Andrea Hansen,
1887, 24 August, 29 August, Karen Dorthea Thuesen Bruun, 7, Ørkildsgade, , , Bruun [toldassistent], , i Roskilde
1887, 25 August, 29 August, Clemmentine Metine Kirstine Jørgensen [ugift lærerinde], 65, Ørkildsgade, , , , ,
1887, 1 September, 3 September, Johanne Valdborg Helding, , Grubbemøllestrædet, , , C. Helding [væver], ,
1887, 2 September, 7 September, Karen Marie Abelone Rasmussen [ugift], 28, Overgade, , , Mathias Rasmussen [sømand], ,
1887, 15 September, 19 September, Maud Henriksen, , Sølyst, , , Peter Henriksen [maskinarbejder], ,
1887, 28 September, 3 October, Caroline Hansen født Madsen, 48, Vestergade, Rasmus Hansen [fyrbøder], , , ,
1887, 12 October, 17 October, Caroline Knudsen, 63, Bagergade, C. Knudsen [snedker], , , ,
1887, 23 November, 26 November, H. P. Holgersens [barn - dødfødt pige], , Overgade, , , H. P. Holgersen [ølhandler], ,
1887, 30 November, 5 December, Frederikke Georgine Møller født Graae [enke], 52, Møllergade, Rasmus Møller [kjøbmand], , , ,
1887, 7 December, 12 December, Maren Nielsdatter [enke], 75, Vestergade, Hans Rasmussen [smaakjører], i Odense, , ,
1887, 24 December, 30 December, Anne Kirstine Mathilde Jensen, 1, Hømarken, , , Erik Jensen [husmand og mælkehandler], ,
1887, 26 December, 30 December, Hansine Madsen [ugift], 20, Svendborg Sygehus, , , Søren Madsen [forhen postbud], ,
1888, 3 Januar, 9 Januar, Augusta Dorthea Ørsnes, 35, T....sen ved Banegaarden, Ørsnes [kjøbmand], , , ,
1888, 7 Januar, 9 Januar, Marie Hansine Andersen, , Hømarken, , , Jørgen Christian Andersen [rebslager], ,
1888, 5 Januar, 13 Januar, Marie Kjær født Rasch [enke], 69, Vestergade, Kjær [murmester], , , ,
1888, 7 Januar, 12 Januar, Maren Larsen født Christiansdatter [enke], 65, Hømarken, Jens Larsen [husmand], , , ,
1888, 29 Januar, 3 Februar, Ane Sofie Hansen [enke], 82, Bagergade, Peder Hansen [tømmermand], , , ,
1888, 30 Januar, 3 Februar, Marie Jensine Petra Hansen, , Grubbemøllestræde, , , Hans Peter Hansen [sømand], ,
1888, 30 Januar, - [dato ikke indført], Maren Hansen født Jensdatter [enke], 88, Hømarken, Ole Hansen [arbejdsmand], , , ,
1888, 9 Februar, 15 Februar, Caroline Anne Cathrine Flindt født Rasmussen, 49, Fruestræde, J. Flindt [ringer], , , ,
1888, 17 Februar, 23 Februar, Sofie Larsen [enke], 59, i Møllegade under et besøg, Larsen [skrædder], i Troense, , ,
1888, 2 Marts, 9 Marts, Christiane Frederikke Ottilie Jansen født la Cour, 40, Vestergade, V. Jansen [branddirecteur], , , ,
1888, 4 Marts, 6 Marts, Harriet Jacobine Petersen, , Bagergade, , , Anders Pedersen [detaillist], ,
1888, 18 Februar, 24 Februar, Emma Olavia Vilhelmine Møller født Høyer, 64, Pasop, Møller [etatsraad], , , ,
1888, 5 Marts, 12 Marts, Pouline Haugsted født Poulsen, 50, Møllergade, Haugsted [kobbersmed], , , ,
1888, 11 Marts, 16 Marts, Hansine Mathilde Madsen [ugift], 23, Vestergade, , , Peder Madsen [arbejdsmand], ,
1888, 21 Marts, 23 Marts, Inger Jørgine Cathrine Jensen, 5, Vestergade, , , Carl Magnus Jensen [arbejdsmand], ,
1888, 15 April, 20 April, Maren Christine Rasmussen, 32, Græsholmene, Rasmussen [skibsfører], , , ,
1888, 19 April, 23 April, Emilie Larsen, , Ørkildsgade, , , Larsen [fiskehandler], ,
1888, 21 April, 26 April, Ane Cathrine Jørgensen, 14, Græsholmene, , , Christen Jørgensen [arbejdsmand], ,
1888, 22 April, 26 April, Caroline Sofie Bobjerg [ugift, forhen skolebesyrerinde og lærerinde], 78, Møllergade, , , , ,
1888, 27 April, 2 Maj, Thora Elfrida Jensen, 2, Ørkildsgade, , , Frederik Jensen [sømand], ,
1888, 2 Maj, 7 Maj, Maren Sofie Hansen, , Kjeddelsmedstræde, , , Sofue Hansen [baadfører], ,
1888, 7 Maj, 12 Maj, Oline Sofie Petersen født Jørgensen, 58, Græsholmene, Rasmus Hansen [boelsmand], , , ,
1888, 19 Maj, 24 Maj, Ane Marie Rasmussen født Madsen, 71, Vestergade, Rasmussen [forhen møller], , , ,
1888, 5 Juni, 9 Juni, Petrine Christine Hedevig Jensen født Justesen [forladt hustru], 31, paa Fattiggaarden, Jens Nielsen Jensen [snedkersvend], , , ,
1888, 8 Juni, 9 Juni, Josefine Laurine Jørgensen, , paa Fattiggaarden, , , , Petrine Christine Hedevig Jensen født Justesen [forladt hustru],
1888, 9 Juni, 14 Juni, Mette Kirstine Jensen [enke], 54, Overgade, Chr. Jensen [stenhugger], , , ,
1888, 13 Juni, 16 Juni, Marie Kirstine Petersen, 2, Vestergade, , , Petersen [urmager], ,
1888, 23 Juli, 27 Juli, Agnes Elisabeth Jensen, 3, Fruestræde, , , Anders Jensen [arbejdsmand], ,
1888, 7 August, 10 August, Ane Margrethe Rasmussen [enke, fattiglem], 73, paa Fattiggaarden, Rasmussen [smed], , , ,
1888, 13 August, 16 August, Marie Cathrine Jensen, , Hømarken, , , Erik Jensen [husmand og mælkehandler], ,
1888, 20 September, 25 September, Johanne Marie Petersen [enke], 64, Fruestræde, J. Petersen [skrædder], , , ,
1888, 21 September, 25 September, Jakobline Hansen [ugift tjenestepige hos districtslæge Møller], 63, Møllergade, , , , ,
1888, 26 September, 1 October, Maren Elisabeth Jørgensen [enke], 76, Ørkildsgade, Jørgensen [skipper], , , ,
1888, 3 October, 6 October, Frederikke Mathilde Rasmussen, , Græsholmene, , , Jens Rasmussen [væver], ,
1888, 7 October, 11 October, Agnes Petersen, 5, Tved Mark, , , N. Petersen [skibsfører], ,
1888, 16 October, 22 October, Jane Cæcilie Knox [ugift, søster til byskriver Knox], 74, Møllergade, , , , ,
1888, 19 October, 25 October, Nielsine Busch født Nielsen [enke], 62, Overgade, Busch [former], , , ,
1888, 20 October, 26 October, Marie Kirstine West født Wandall [enke], 67, Søgaardsvej, West [skovrider], , , ,
1888, 22 October, 26 October, Margrethe Henriette Thorbensen, 13, Brogade, , , H. H. Thorbensen [maler], ,
1888, 29 October, 3 November, Augusta Jørgine Petersen, , Møllergade, , , P. Rasmussen [arbejdsmand], ,
1888, 29 October, 3 November, Ane Margrethe Pardun født Lindegaard [enke], 83, Møllergade, Pardun [skræddermester], , , ,
1888, 6 November, 9 November, Ebba Kristoffine Jensen, 14, Hulgade, , , Jensen [jærnbaneportør], ,
1888, 14 November, 19 November, Johansine Hansen [ugift sypige], 51, Brogade, , , , ,
1888, 28 November, 29 November, Jens Nielsens [barn - dødfødt pige - tvilling], , Vestergade, , , Jens Nielsen [arbejdsmand], ,
1888, 11 December, 17 December, Caroline Frederikke Emilie Krøyer født Kugler, 28, Møllergade, Hans Jacob Krøyer [kjøbmand], , , ,
1888, 13 December, 18 December, Mathilde Mariane Madsen født Flindt, 66, Møllergade, P. Th. D. Madsen [bager], , , ,
1888, 15 December, 20 December, Christiane Jean født Petersen [enke], 74, Bagergade, Jean [karetmager], , , ,
1888, 16 December, 21 December, Hansine Marie Larsen, 48, Gl. Hestehave, N. P. Larsen [fisker], , , ,
1889, 27 December 1888, 2 Januar, Karen Kirstine Petersen, 67, Bagergade, Hans Pedersen [værtshusholder], , , ,
1889, 30 December 1888, 2 Januar, Anne Christine Eisenreich, 2, Bagergade, , , Chr. Eisenreich [arbeidsmand], ,
1889, 31 December 1888, 4 Januar, Maren Andersen, 17, Hømarken, , , Rasmus Andersen [forhen arbejdsmand, nu fattiglem], ,
1889, 20 Januar, 25 Januar, Johanne Margrethe Hansdatter [enke], 82, Hømarken, Jens Christophersen [arbejdsmand], , , ,
1889, 25 Januar, 28 Januar, Ane Marie Larsen født Petersen, 56, paa Sygehuset, Johan Larsen [snedker, fattiglem], , , ,
1889, 1 Februar, 6 Februar, Karen Marie Alvilda Christiansen, 5, Overgade, , , Christian Christiansen [garver], , i Amerika
1889, 21 Februar, 26 Februar, Anne Marie Wagner [enke], 77, Vestergade, Wagner [strømpefabrikant], , , ,
1889, 26 Februar, 2 Marts, Caroline Christine Hansen født Wessel [enke], 58, Svendborg Fattiggaard, Jakob Hansen [vognmand], , , ,
1889, 27 Februar, 2 Marts, Chr. Jacobsen Brocks [barn - dødfødt pige], , Møllergade, , , Chr. Jacobsen Brock [garver], ,
1889, 3 Marts, 8 Marts, Johanne Marie Poulsdatter, 72, Hallingskov, Rasmus Hansen [husmand], , , ,
1889, 24 Marts, 28 Marts, Julius Møhlenfeldts [barn - dødfødt pige], , Møllergade, , , Julius Møhlenfeldt [sejlmagersvend], ,
1889, 29 Marts, 4 April, Ane Margrethe Nielsen [enke, fattiglem], 60, Græsholmene, , , , ,
1889, 13 April, 17 April, Ane Henriette Schousen født Ambroth [enke], 65, Bagergade, Schousen [slagtermester], , , ,
1889, 4 Maj, 10 Maj, Anne Marie Christine Simonsen født Heden [enke], 33, Møllergade, Simonsen [tobaksspinder], , , ,
1889, 16 Maj, 20 Maj, Christine Buch født Christensen, 46, Brogade, Julius Buch [bademester], , , ,
1889, 7 Juni, 10 Juni, Petra Helga Rasmussen, 1, Græsholmene, , , Knud Rasmussen [arbejdsmand], ,
1889, 13 Juni, 17 Juni, Karen Spanget [enke], 89, Bagergade, Spanget [arrestforsvarer], , , ,
1889, 23 Juni, 25 Juni, Erika Lange, , Vestergade, , , Jens Lange [fabrikant], ,
1889, 11 Juli, 15 Juli, Grethe Petronella Christine Caroline Petersen født Grønnegaard [enke], 60, Ørkildsgade, Petersen [dyrlæge], i Bandholm, , ,
1889, 15 Juli, 17 Juli, Agnes Petersen, , Frue Kirkegaard, , , Petersen [skomager], ,
1889, 19 Juli, 23 Juli, Anna Wiggers født Schmidt, 22, Torvet, Christian Vilhelm Wiggers [fabrikant], , , ,
1889, 22 Juli, 23 Juli, Laurits Peter Møller Johansens [barn - dødfødt pige], , Hulgade, , , Laurits Peter Møller Johansen [sømand], ,
1889, 22 Juli, 26 Juli, Marie Kirstine Jensen, , Hømarken, , , Erik Jensen [husmand og mælkehandler], ,
1889, 24 Juli, 26 Juli, Hans Jørgen Petersens [barn - udøbt pige], , Møllergade, , , Hans Jørgen Petersen [sømand], ,
1889, 29 Juli, 5 August, Ingeborg Antonie Marie Bærthelsen født Steffensen, 69, Gjerritsgade, Bærthelsen [cancellieraad], , , ,
1889, 7 August, 14 August, Anne Dorthea Møller født Rasmussen [enke], 35, Vestergade, L. Møller [tobaksfabrikant], , , ,
1889, 14 August, 19 August, Vilhelmine Amalie Svendsen født Sahmel [enke], 86, Møllergade, L. Svendsen [skomagermester], , , ,
1889, 21 August, 26 August, Edel Sofie Frederikke Jensen født Grøn, 72, Fruestræde, A. C. Jensen [kæmnerfuldmægtig], , , ,
1889, 8 September, 13 September, Magdalene Clausen født Møller [enke], 84, Møllergade, Clausen [proprietær], til Brudagergaard, , ,
1889, 14 September, 20 September, Marie Nielsine Laursen, , af Egense, , , Niels Laursen [rebslagersvend], Johanne Rasmussen [ugift], af Egense
1889, 23 September, 26 September, Thyra Lovise Olga Larsen [tvilling], , Vestergade, , , Hans P. Larsen [arbejdsmand], ,
1889, 21 October, 25 October, Martha Andersen født Christensen, 37, Møllergade, Andersen [skomager], , , ,
1889, 31 October, 1 November, Christopher Petersens [barn - udøbt pige], , Bagergade, , , Christopher Petersen [skrædder], ,
1889, 25 November, 29 November, Ane Madsen født Wentzel [enke], 78, Hulgade, Christian Madsen [bødker], , , ,
1889, 7 December, 10 December, Chr. Andersens [barn - dødfødt pige], , Tvedvejen, , , Chr. Andersen [rebslagersvend], ,
1889, 14 December, 19 December, Jensine Petrea Petersen [tvilling], , Bagergade, , , , Louise Christensen [ugift],
1889, 18 December, 23 December, Thora Schleimann, , Ørkildsgade, , , Schleimann [skorstensfejer], ,
1889, 23 December, 31 December, Ane Katrine Petersen [enke], 72, Vestergade, Rasmus Pedersen [tømmermand], , , ,
1889, 24 December, 30 December, Julie Georgine Sofie Brockenhuus Schak født comtesse Moltke, 59, i Kjøbenhavn, Brockenhuus Schack [amtmand, greve], , , ,
1890, 31 December 1889, 3 Januar, Gjertrud Christine Rasmussen [ugift tjenestepige], 22, Møllergade, , , , ,
1890, 12 Januar, 17 Januar, Amalie Marie Kirstine Jakobsen født Petersen, 63, Bagergade (Borgerstiftelsen), Frits Jacobsen [skomager], , , ,
1890, 27 Januar, 1 Februar, Mathilde Cathrine Heine [ugift tjenestepige], 28, i Bregninge Sogn paa Taasinge - Fattiggaarden, , , , ,
1890, 6 Februar, 11 Februar, Johanne Cathrine la cour født Ravn [enke], 79, Vestergade, H. O. la Cour [kæmner og sp.....bogholder], , , ,
1890, 21 Februar, 27 Februar, Else Marie Rasmussen født Petersen, 43, Ørkildsgade, Rasmus Rasmussen [arbejdsmand], , , ,
1890, 25 Februar, 1 Marts, Ane Elisabeth Andersen født Jensen [enke], 64, Søgaardsvej, Hans Andersen [arbejdsmand], , , ,
1890, 2 Marts, 7 Marts, Nikoline Petrea Jensen født Neble, 43, Møllergade, Jensen [lærer], ved Realskolen, , ,
1890, 10 Marts, 13 Marts, Johanne Henriette Olsen [i pleje hos smed Dorn], , i Vestergade, , , , Anna Berg [ugift],
1890, 13 Marts, 19 Marts, Ane Marie Frandsen født Nielsen, 25, Bagergade, Frandsen [karetmager], , , ,
1890, 15 Marts, 20 Marts, Nielsine Lange født Petersen, 56, Torvet, Lange [værtshusholder], , , ,
1890, 19 Marts, 25 Marts, Sofie Johanne Christiane Sørensen [ugift], 22, Vejerboden, , , S. J. Sørensen [kgl. vejer og maaler], ,
1890, 20 Marts, 25 Marts, Marie Hansen [enke, fattiglem], 75, paa Fattiggaarden, Frederik Hansen [arbejdsmand], , , ,
1890, 8 April, 11 April, Anna Elisabeth Jensen [ugift lærerinde], 54, Møllergade, , , , ,
1890, 12 April, 15 April, Ingeborg Petrine Grønqvist, 1, Ørkildsgade, , , Grønqvist [maskinarbejder], ,
1890, 15 April, 21 April, Vilhelmine Kirstine Svendsen [ugift], 55, Møllergade, , , Svendsen [afdøde skomager], ,
1890, 9 Juni, 11 Juni, Erik Emil Jensens [barn - dødfødt pige], , Hømarken, , , Erik Emil Jensen [husejer og mælkehandler], ,
1890, 5 Juli, 9 Juli, Meta Alvilda Fisker [ugift - i huset hos svogeren kjøbmand Poul v. d. Hude], 25, Ørkildsgade, , , , ,
1890, 6 Juli, 10 Juli, Christiane Christophersdatter (Lohse) [ugift vaskerkone, fattiglem], 80, Vestergade, , , , ,
1890, 10 Juli, 15 Juli, Anna Kirstine Andersen [enke], 73, Vestergade, Erik Andersen, , , ,
1890, 18 Juli, 23 Juli, Dorthea Schnor født Larsen [enke], 85, Bagergade, Johan Schnor [skomager], , , ,
1890, 23 August, 28 August, Dagmar Jensen [ugift], 23, Kongebakken, , , Claus Jensen [pladsformand], ,
1890, 26 August, 30 August, Carldine Hansen [enke], 52, Hømarken, Gumme Peter Hansen [arbejdsmand, skibstømrer], , , ,
1890, 26 August, 30 August, Karen Nielsen født Hansdatter, 69, Ørkildsgade, H. J. Nielsen [murmester], , , ,
1890, 3 September, 6 September, Ane Kirstine Andersen født Hansdatter, 74, Pløjeholmene, Hans Andersen [forhen skibstømrer], , , ,
1890, 6 September, 11 September, Bine Abigael Petersen født Jensdatter [enke], 86, Møllergade, Niels Pedersen [arbejdsmand], , , ,
1890, 3 September, 8 September, Else Rasmussen født Isaksen [enke], 82, Dyrehaven ved Nyborg, Christian Rasmussen [væver], , , ,
1890, 29 September, 3 October, Johanne Bodild Møller [enke], 74, Hømarken, Schleimann [skræddermester], , , ,
1890, 12 October, 16 October, Ane Jakobsen født Jakobsen [enke], 89, Bregninge Sogn paa Taasinge, Morten Jakobsen [gaardfæster], , , ,
1890, 27 October, 1 November, Ane Marie Hansen, 4, Bagergade, , , Peder Hansen [arbejdsmand], ,
1890, 26 October, 31 October, Johanne Kirstine Olsen, , Sørup Sogn, , , Olsen [postbud], ,
1890, 30 October, 3 November, Karen Marie Jensen født Hansen [enke], 65, Hømarken, Jens Jensen [arbejdsmand], , , ,
1890, 3 November, 10 November, Bodil Andersen født Hansen [enke, rullekone], 62, Pistolstræde, , , , ,
1890, 7 November, 10 November, Knudine Jensine Jensen, 3, Fruestræde, , , Jensen [afdøde snedker], ,
1890, 8 November, 12 November, Caroline Rasmussen født Jensen [enke], 73, Borgerstiftelsen, H. P. Rasmussen [skomagermester], , , ,
1890, 9 November, 14 November, Josefine Marie Jensen født Møller [enke], 81, Frederiksgade, Jensen Baagegaard [proprietær], , , ,
1890, 4 November, 10 November, Anna Marie Jensen, 62, Kongebakken, Claus Jensen [pladsformand], , , ,
1890, 18 November, 21 November, Pouline Frederikke Caspersen, 2, Ørkildsgade, Hans Jørgern Caspersen [arbejdsmand], , , ,
1890, 5 December, 10 December, Hansine Frederiksen født Hansen, 34, Bagergade, Frederiksen [bagermester], , , ,
1890, 16 December, 22 December, Bolette Petrea Andreasen født Knobelauch, 51, Møllergade, Andreasen [victualiehandler], , , ,
1890, 19 December, 26 December, Caroline Henriksen født Zachariasen [enke], 83, Ørkildsgade, Henrik Olsen Henriksen [slagtermester], , , ,
1890, 27 December, 31 December, Camilla Kirstine Jørgensen, 4, Ørkildsgade, , , N. Jørgensen [arbejdsmand], ,
1890, 27 December, 31 December, Martha Pouline Dorothea Olsson, 3, Bagergade, , , Olsson [skrædder], ,
1891, 31 December 1890, 7 Januar, Margrethe Camilla Marie Gudme, 5, Ørkildsgade, , , K. Gudme [orgelbygger], ,
1891, 13 Januar, 19 Januar, Ellen Andrine Hansen [enke], 73, Vestergade, Hansen [tømmermand], , , ,
1891, 14 Januar, 19 Januar, Karen Kirstine Palle [enke], 75, paa det kommunale Sygehus, Palle [skibstømrer], fra Tved, , ,
1891, 12 Januar, 16 Januar, Maren Sørensen født Knudsen [enke, fattiglem], 71, paa Fattiggaarden, Hans Sørensen [pottemager], , , ,
1891, 18 Februar, 23 Februar, Marie Jakobsen [enke, fattiglem], 92, paa Fattiggaarden, Johan Jakobsen [arbejdsmand], , , ,
1891, 20 Februar, 24 Februar, Ane Marie Knudsen [enke], 85, Bagergade, Knudsen [slagter], , , ,
1891, 1 Marts, 6 Marts, Gjertrud Marie Rasmussen [ugift - levede af en livrente], 96, Torvet, , , , ,
1891, 4 Marts, 9 Marts, Marie Møhlenfeldt født Jansen [fraskilt hustru], 60, Fruestræde, Møhlenfeldt [kammerjæger], , , ,
1891, 11 Marts, 14 Marts, Karen Nielsen [ugift fattiglem], 76, paa Fattiggaarden, , , , ,
1891, 14 Marts, 18 Marts, Christiane Nielsen født Hansen, 35, Kongebakken, Mads Nielsen [arbejdsmand], , , ,
1891, 20 Marts, 24 Marts, Vilhelmine Hørnlejn født Drejer [enke], 61, Langes Boliger, Hørlein [bager], i Ollerup, , ,
1891, 22 Marts, 27 Marts, Andreasine Katrine Rasmussen født Sand, 81, Bagergade, R. Rasmussen [skibsreder], , , ,
1891, 28 Marts, 1 April, Jens Schleimanns [barn - dødfødt pige], , Kongebakken, , , Jens Schleimann [slagter], ,
1891, 2 April, 7 April, Ane Margrethe Olsen født Petersen, 75, Ørkildsgade, Anders Olsen [stenhugger], , , ,
1891, 3 April, 7 April, Clara Sofie Egense Ejlersen, 2, Torvet, , , Ejlersen [skomager], ,
1891, 3 April, 7 April, Ane Hansen [ugift, forhenværende tjenestepige], 77, Kjeddelsmedstrædet, , , , ,
1891, 6 Marts, 10 Marts, Ane Jørgensen født Hansen, 51, Græsholmene, Christen Jørgensen [husmand], , , ,
1891, 15 April, 20 April, Ane Lausine Prip født Them [enke], 87, i Frue Præstegaard, Prip [skibstømmermester], i Fredericia, , ,
1891, 18 April, 22 April, Petra Katrine Petersen [hos Lange], , i Bagergade, , , Rasmus Petersen [former], Theodora Katrine Andrea Hansen [ugift],
1891, 23 April, 28 April, Maren Pedersdatter, 63, Øxenbjergmark, Christian Jensen [arbejdsmand], , , ,
1891, 28 April, 4 Maj, Apollone Olsen født Hansen [enke], 81, Borgerstiftelsen, Jeppe Olsen [malermester], , , ,
1891, 28 April, 4 Maj, Martha Kirstine Andersen født Bastholm [enke], 72, i Kjøbenhavn, Rasmus Andersen [skibsfører], , , ,
1891, 1 Maj, 4 Maj, Nielsine Kirstine Sørensen, , Kjeddelsmedstrædet, , , N. Sørensen [bødkermester], ,
1891, 1 Maj, 4 Maj, Carla Fischer, 17, Kongebakken, , , Fischer [maskinpudser], ,
1891, 14 Maj, 20 Maj, Louise Cardine Cathrine Krohn født Astrup, 76, Høje Bøge Sct. Jørgensgaard Sogn, Krohn [pastor emeritus], , , ,
1891, 17 Maj, 22 Maj, Kirsten Mouritzen [enke], 72, Vestergade, Markus Mouritzen [arbejdsmand], , , ,
1891, 19 Maj, 22 Maj, Karen Larsen født Hansdatter [enke], 79, Bagergade, N. Larsen [murer], , , ,
1891, 23 Maj, 26 Maj, Mette Eriksen [enke], 77, Hulgade, Johannes Eriksen [arbejdsmand], , , ,
1891, 23 Maj, 28 Maj, Ane Margrethe Hermansdatter [enke], 81, i Vesterskjerninge, Rasmus Andersen [boelsmand], paa Hallingskov, , ,
1891, 25 Maj, 28 Maj, Sofie Thomasine Poulsen, , Grubbemøllestrædet, , , Ole Poulsen [skomager], ,
1891, 25 Maj, 31 Maj, Amalie Alexandra Mathilde Caroline Nielsen, , Græsholmene, , , , Ane Nielsen [tjenestepige],
1891, 29 Maj, 3 Juni, Johanne Josefine Jensen [ugift tjenestepige], 22, Græsholmene, , , , ,
1891, 1 Juni, 3 Juni, Regine Adolfine Pasberg født Bronée [enke], 76, paa Christiansminde Badehotel, Pasberg [gasværksarbejder], af Saxkøbing paa Falster - Frederik 7 Kloster, , ,
1891, 9 Maj, 15 Maj, Edele Marie Kjær [ugift, levede af sin formue], 76, Grubbemøllestrædet, , , , ,
1891, 7 Juni, 10 Juni, Karen Dorthea Møller, , Bagergade, , , Møller [bybud], ,
1891, 20 Juni, 23 Juni, Marie Caroline Schousen, , Ørkildsgade, , , C. A. Schousen [slagtersvend], ,
1891, 17 Juli, 22 Juli, Augusta Frederikke Henriksen [tvilling], , Ørkildsgade, , , M. Henriksen [fyrbøder], ,
1891, 17 Juli, 22 Juli, Ane Kirstine Nielsdatter [enke], 77, Bagergade, P. Rasmussen [indsidder], , , ,
1891, 23 Juli, 27 Juli, Johanne Bolette Jørgensen født Rasmussen [fraseparerede kone, fattiglem], 66, paa Fattiggaarden, Henrik Christian Jørgensen [arbejdsmand], , , ,
1891, 2 August, 6 August, Karen Mortensen [enke], 79, Hallingskov, Christopher Clausen [arbejdsmand], , , ,
1891, 28 August, 2 September, Marie Elise Jensen, , Hømarken, , , Erik Jensen [husmand og mælkehandler], ,
1891, 25 August, - [dato ikke indført], Hansine Henriette Rasmussen, , Græsholmene, , , - [navn ikke indført - af en arbejdsmand], ,
1891, 28 August, - [dato ikke indført], Mette Marie Elisabeth Rasmussen, , Græsholmene, , , - [navn ikke indført - af en arbejdsmand], ,
1891, 10 September, - [dato ikke indført], Charlotte Rasmusdatter [enke, almisselem], 82, fra Vesterskerninge, , , , ,
1891, 17 September, 21 September, Annine Dagmar Larsen, 12, Vestergade, , , H. P. Larsen [arbejdsmand], ,
1891, 17 September, 22 September, Ane Cathrine Rasmussen født Hansen, 31, Søgaardsvej, Christian Rasmussen [skibstømrer], , , ,
1891, 29 September, 2 October, Johanne Jørgensen, 44, Græsholmene, Carl Sørensen [arbejdsmand], , , ,
1891, 6 October, 9 October, Laura Vilhelmine Petrea Laursen, 4, Bagergade, , , Jørgen Laursen [fornikler], ,
1891, 7 October, 9 October, Ellen Margrethe Laursen, 6, Bagergade, , , Jørgen Laursen [fornikler], ,
1891, 8 October, 12 October, Olivia Christence Rasmussen, 3, Bagergade, , , Chr. Rasmussen [skrædder], ,
1891, 29 October, 3 November, Annine Caroline Jørgensen født Hansen, 28, ved Caroline Amalielund, Anders Jørgensen [ølkusk], , , ,
1891, 30 October, 3 November, Maren Riise, 20, Hømarken, Niels Peter Riise [arbejdsmand], , , ,
1891, 2 November, 7 November, Karen Petersen født Rasmussen, 42, Vestergade, Niels Pedersen [arbejdsmand], , , ,
1891, 10 November, 17 November, Anna Hansen født Pedersdatter [enke], 76, Odense, Peder Hansen [forhen bestyrer], paa Svendborg Fattiggaard, , ,
1891, 14 November, 18 November, Andrea Oline Petersen, 3, Græsholmene, , , J. P. Petersen [danselærer], ,
1891, 16 November, 19 November, Maren Kirstine Frandsen født Christiansen, 51, Vestergade, H. P. Frandsen [tømrer], , , ,
1891, 25 November, 30 November, Ane Kirstine West født Frederiksen [enke], 55, Ørkildsgade, Søren West [snedker], , , ,
1891, 29 November, 4 December, Caroline Bang født Ejlersen [enke], 87, Møllergade, Lars Peter Bang [bundtmager], , , ,
1891, 30 November, 5 December, Sofie Frederikke Hedevig Solberg født Franck, 69, Bagergade, Anton Andersen [skomager], , , ,
1891, 30 November, 4 December, Anna Emilie Olsen, 4, Græsholmene, Erik Olsen [skibstømrer], , , ,
1891, 1 December, 5 December, Johanne Katrine Knudsen født Larsdatter [enke, aftægt hos sin søn], 73, i Græsholmene, Søren Frederik Knudsen [tømmermand], , , ,
1891, 6 December, 11 December, Andreasine Katrine West [ugift - levede af renter af kapital], 75, Vestergade, , , Jens West, ,
1891, 6 December, 11 December, Elisabeth Vilhelmine Frandsen, , Vestergade, , , L. Frandsen [felbereder], ,
1891, 8 December, 14 December, Christine Sofie Koch født Hansen, 65, Frue Kirkestræde, H. P. Koch [krigsraad, kirkebetjent], , , ,
1891, 6 December, - [dato ikke indført], Ane Marie Nielsen født Hansen [enke], 75, Grubbemøllestrædet, Jørgen Nielsen [skrædder], , , ,
1891, 20 December, 23 December, Camilla Mathilde Christine Gudme, 3, Ørkildsgade, , , Knud Gudme [orgelbygger], ,
1891, 25 December, 31 December, Henrikke Annine Johansen født Bredahl, 29, Vestergade, Niels Christian Johansen [smedesvend], , , ,
1891, 25 December, 28 December, Hansa Gertrude Cornelia Koch - Christensen, 5, Bagergade, , , H. P. Christensen [urmager], ,
1891, 25 December, 30 December, Hansine Petra Schleimann, 8, Ørkildsgade, , , Schleimann [skorstensfejer], ,
1892, 28 December, 2 Januar, Hansine Abelone Nielsen født Hansen, 21, Hømarken, Niels Peter Nielsen [skibstømrer], , , ,
1891, 30 December, 31 December 1891, Henrikke Hermine Johansen, , Vestergade, , , Niels Christian Johansen [klejnsmed], ,
1892, 30 December, 4 Januar, Ane Dorthea Petersen født Hansen, 63, Ørkildsgade, Rasmus Pedersen [murer], ,