Kirkeby, 1855-1870, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1855-1870, Kirkeby sogn, Sunds herred, Svendborg amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1855, 3die August, Viet, Niels Hansen [ungkarl, tømmerkarl, indsidder], 33, i Raarup, Gjertrud Larsdatter, 36, hos stedfaderen huusmand Anders Jensen i Raarud
1855, 20de October, Viet, Hans Jensen [ungkarl], 37, tjenende i Lydinge i Krarup Sogn, Karen Jørgensdatter [gaardenke], 36, i Dongshøirup
1855, - [ei viet], Viet, Mads Jørgen Henriksen [enkemand, huusmand], 49, i Kirkeby, Karen Nielsdatter, 26, hos hendes forlovede
1855, 28de December, Viet, Vilhelm Møller [muursvend], 26, i Svendborg, Anne Marie Rasmusdatter, 24, hos faderen huusmand Rasmus Ravn i Dongshøirup
1856, 26de Januar, Viet, Jens Madsen [ungkarl], 24, tjenende i Lunde, Kirsten Nielsdatter, 28, hos moderen afdøde gaardmand Niels Rasmussens enke i Egebjerg
1856, 28de Marts, Viet, Peter Hansen [ungkarl, huuseier og hørsvinger], 30, paa Egebjerg Mark, Bodil Cathrine Hansdatter, 41, hos hendes forlovede
1856, 6te Juni, Viet, Hans Hansen [ungkarl, tømmerkarl], 35, i Sørup, Karen Jørgensen, 25, hos stedfaderen Mads Hansen huusmand i Egebjerg
1856, 1ste August, Viet, Lars Rasmussen [ungkarl], 32, tjenende paa Nielstrup, Mette Kirstine Christiansen, 34, afdøde huusmand Hans Jørgensens enke i Egebjerg
1856, 28de November, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 34, tjenende i Skaarup, Anne Johanne Jensdatter, 39, hos broderen gaardmand Knud Jensen i Høirup
1856, 20de December, Viet, Lars Nielsen [ungkarl], 30, tjenende i Rødme, Mette Kirstine Jørgensen, 23, hos faderen gaardmand Jørgen Hansen i Egebjerg
1857, 28de November, Viet, Hans Christian Hansen [ungkarl, huusfæster], 32, i Dongshøirup, Karen Kirstine Madsen, 16, hos hendes pleiemoder huusmand Anders Rasmussens enke i Dongshøirup
1857, 13de November, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl], 33, tjenende Hagenskov i Svendborg, Mette Marie Frederiksen, 26, hos stedfaderen gaardmand Knud Jensen i Egebjerg
1857, 11te December, Viet, Hans Peter Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 37, i Dongshøirup, Mette Kirstine Hansdatter [inderste], 31, i Dongshøirup
1858, 27de Marts, Viet, Morten Nielsen [ungkarl], 38, hos gaardmand Rasmus Rasmussens enke i Kirkebye, Marie Christine Rasmussen, 25, hos moderen gaardmand Rasmus Rasmussens enke i Kirkebye
1858, 4de Mai, Viet, Rasmus Danielsen [ungkarl], 32, tjenende paa Skjoldemose, Anne Dorthea Jensdatter [indsidder], 28, hos Mads Jens Andreassens enke i Egebjerg
1858, 4de September, Viet, Ditlev Rasmussen Holm [ungkarl], 38, tjenende i Giislev Holme, Maren Knudsdatter, 34, hos moderen huusmand Knud Knudsens enke i Raarud
1858, 12te November, Viet, Frederik Christian Rasmussen [enkemand, huusmand], 39, paa Egebjerg Skov, Anne Marie Rasmusdatter, 39, hos hendes forlovede
1858, 27de November, Viet, Morten Nielsen [ungkarl], 37, af Krarup, Marie Kirstine Nielsen [pige], 29, i Kirkeby
1859, 8de Marts, Viet, Johan Henrik Helm [ungkarl], 35, paa Slæbekgaard, Charlotte Cathrine Foersom [jomfru], 24, paa Slæbekgaard
1859, 19de April, Viet, Marqvard Rasmussen [enkemand, gaardmand], 45, i Lunde, Anne Hansdatter, 29, hos faderen gaardmand Hans Christian Pedersen i Egebjerg
1859, 8de Juli, Viet, Hans Madsen [ungkarl], 35, hos faderen boelsmand Mads Hansen i Lunde, Anne Kirstine Larsdatter, 35, hos broderen huusmand Niels Peter Anthon Larsen i Kirkebye
1859, 30te October, Viet, Rasmus Nielsen [enkemand, huusmand], 69, i Flødstrup, Marie Hansdatter [tjenestepige], 44, paa Slæbekgaard
1859, 11te November, Viet, Christian Vilhelm Olesen Janche [ungkarl, huusmand og maler], 42, paa Egebjerg Mark, Anne Kirstine Knudsdatter, 46, hos sin forlovede paa Egebjerg Mark
1859, 11te November, Viet, Hans Christian Rasmussen [tjenestekarl], 35, hos kjøbmand Neckelmann i Svendborg, Johanne Kirstine Rasmussen, 23, hos faderen huusmand Rasmus Hansen i Dongshøirup
1859, 25de November, Viet, Niels Jensen [ungkarl], 28, tjenende paa Skjoldemose, Marie Cathrine Jensdatter, 32, hjemme hos faderen gartner Anthon Johansen i Egebjerg
1860, 25de Mai, Viet, Jens Lund Jensen [ungkarl, boelsmand], 40, paa Hundstrup Mark, Marie Jensdatter, 36, tjenende hos gaardmand Hans Larsen i Dongshøirup
1860, 28de April, Viet, Hans Vilhelm Nielsen [ungkarl og huusmand], 27, paa Lakkendrup Mark, Karen Carlsen, 31, tjenende paa Langkildegaard
1860, 27de October, Viet, Andreas Madsen [enkemand, huusmand], , i Giislev, Anne Margrete Pedersen, , tjenende i Giislev Præstegaard
1860, 20de December, Viet, Hans Henrik Knudsen [ungkarl og huusmand], 34, i Raarud, Anne Christensen, 28, hos sin forlovede huusmand Hans Henrik Knudsen i Raarud
1861, 8de Februar, Viet, Poul Rasmussen [ungkarl], 25, tjenende i Sørup hos gaardmand Johannes Poulsen, Marie Svendsen, 20, tjenende her i Kirkeby hos gaardmand Mads Eriksen Haugsted
1861, 15de Februar, Viet, Jens Pedersen [ungkarl og tømmerkarl], 24, hos boelsmand Niels Nielsen i Kirkeby (Fogedengen), Mette Katrine Nielsen, 20, hos faderen boelsmand Niels Nielsen i Kirkeby (Fogedengen)
1861, 19de Juli, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 29, tjenende gaardmand Anders Madsens enke Espelundgaard Lunde Sogn, Maren Nielsdatter [enke], 36, her i Kirkeby - enke efter huusmand Jørgen Hansen Skrædder
1861, 18de October, Viet, Hans Peter Hansen [ungkarl], 39, hos moderen boelsmand Hans Christian Pedersens enke i Egebjerg, Anne Marie Nielsen [pige], 25, hos broderen boelsmand Peder Nielsen i Egebjerg
1862, 14de Februar, Viet, Lars Jørgen Hansen [ungkarl, huusmand og væver], 33, i Kirkeby, Anne Margrete Larsdatter [pige], 37, hos broderen huusmand Niels Larsen i Kirkeby
1862, 7de Marts, Viet, Anders Jensen [dagleier], 42, hos kjøbmand J. Krøier i Svendborg, Mette Kirstine Rasmussen [pige], 22, hos moderen væver Rasmus Jensen Fab...ants enke i Kirkeby
1862, 17de Mai, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 44, tjenende forpagter Svendsen paa Egneborg Brahetrolleborg Sogn, Juliane Olesdatter [pige], 38, hos broderen Christian Olsen Janche huusmand i Egebjerg
1862, 16 October, Viet, Mads Pedersen [ungkarl], 38, tjenende i Qverndrup Kro, Mariane Knudsen [pige], 25, hos faderen gaardmand Knud Jensen i Egebjerg
1862, 25 October, Viet, Paul Sophus Nielsen [ungkarl], 28, tjenende gaardmand Niels Madsen i Sørup, Sophie Marie Nielsen [pige], 26, tjenende gaardmand Hans Larsen i Dongshøirup
1862, 6te December, Viet, Peder Pedersen [ungkarl, boelsmand], 33, i Kirkeby, Karen Sophie Jensdatter [pige], 34, hos sin forlovede i Kirkeby
1862, 14de November, Viet, Jens Larsen [ungkarl], 31, tjenende gaardmand Jens Jensen i Kirkeby, Margrete Jensdatter [pige], 31, hos faderen gaardmand Jens Jensen i Kirkeby
1862, 7de November, Viet, Jens Christian Nicolaisen [ungkarl], 26, tjenende gaardmand Rasmus Jeppesen i Rødme, Anne Marie Madsen [pige], 21, hos moderen huusmand Mads Davidsens enke i Egebjerg
1862, 8de November, Viet, Hans Peter Nielsen [ungkarl], , af Lunde, Anne Marie Jensen [pige], , af Lunde
1863, 31te Januar, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl], 24, gaardmand Rasmus Hansen Gemahls søn i Slæbæk, Anne Kirstine Nielsdatter [enke], 46, enke efter gmd. Anders Rasmussen bødker i Egebjerg
1863, 27de Februar, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 27, huusmand Niels Hansens søn af Slæbek, Karen Sophie Nielsen [pige], 21, gaardmand Niels Clausens datter af Slæbek
1863, 11te September, Viet, Lauritz Hansen Lauritzen [ungkarl, teglbrændermester], 44, paa Møllemose Teglværk hos Framm, Anne Marie Larsen [pige, indsidder], 29, i Kirkeby - steddatter af hmd. Rasmus Madsen i Trollekrogen
1863, 5te August, Viet, Frederik Ferdinand Diderik Holtz [friskolelærer], 30, fra Malchow i Mechlenborg-Schverin, Jørgine Pedersen [pige], 21, smed Peder Nielsens datter i Dongshøirup
1863, 28de October, Viet, Nicolai Johan Ulrik Kannervürff Nybo [ungkarl og saddelmager, indsidder], 28, i Egebjerg, Maren Kirstine Pedersen [pige, indsidder], 35, i Egebjerg
1863, - [ei viet], Viet, Carl Jensen [ungkarl], 27, tjenende paa Hvidkilde Ladegaard, Kirsten Jørgensen [pige, indsidder], 28, i Egebjerg
1864, 30te April, Viet, Anders Johan Søderstrøm [ungkarl, smedemester], 41, i Egense, Elisabeth Henriksen [pige], 27, tjenende hos gaardmand Hans Johansen i Kirkeby
1864, 11te November, Viet, Rasmus Mortensen [ungkarl], 33, af Bjernemark Bregninge Sogn paa Taasinge, Karen Marie Christensen [pige], 27, af Raarud - hos faderen gaardmand Christen Jensen i Raarud
1864, 2den November, Viet, Jens Hansen [ungkarl], 33, af Galbjerg Gudme Sogn, Anne Marie Jensen [enke], 27, af Lunde Mark
1864, 23de December, Viet, Jens Jacob Pedersen [ungkarl], 30, tjenende paa Valdemar Slot paa Taasinge Bregninge Sogn, Karen Marie Andersen [pige], 25, i Kirkeby - hos faderen indsidder Anders Hansen i Kirkeby
1865, - [dato ulæselig] November, Viet, Frederik Rasmussen [ungkarl og huusmand], 43, i Kirkeby, Anne Marie Clausen [pige], 34, hos sin forlovede huusmand Frederik Rasmussen i Kirkeby
1865, 29de September, Viet, Lars Pedersen [huusmand og enkemand], 29, af Heldager, Maren Andersen [pige], 26, hos moderen gaardmand Anders Nielsens enke i Dongshøirup
1865, 9de November, Viet, Hans Madsen [huusmand og enkemand], 45, i Kirkeby, Kirsten Larsdatter [pige], 33, hos sin forlovede huusmand Hans Madsen i Kirkeby
1865, 11te November, Viet, Johannes Jensen [ungkarl], 29, tjenende forpagter Engelbrecht paa Nielstrup, Karen Marie Andersen [pige], 27, hos huusmand Hans Madsen i Kirkeby
1865, 10de November, Viet, Frits Sophus Hansen [ungkarl og huusmand], 36, i Egebjerg, Abelone Nielsen [pige], 33, hos sin forlovede hmd. og træskomand Frits Sophus Hansen i Egebjerg
1865, 17de November, Viet, Christen Hansen [ungkarl], 26, i Raarud - hos faderen gaardmand Hans Nielsen i Raarud, Hansine Rasmine Nielsdatter [pige], 36, hos broderen huusmand Hans Nielsen Smed i Slæbek
1865, 24de November, Viet, Jens Hansen [ungkarl og huusmand], 44, i Egebjerg, Anne Kirstine Pedersen [pige], 35, hos sin forlovede huusmand Jens Hansen i Egebjerg
1865, 2den November, Viet, Hans Peder Hansen [boelsmand og enkemand], 43, paa Egebjerg Mark, Anne Margrethe Nielsdatter [enke], 42, paa Dong Lunde Sogn
1866, 6te Januar, Viet, Hans Jensen [huusmand og snedker], 27, i Steenstrup, Sophie Pedersen [pige], 27, hos broderen gaardmand Anders Pedersen i Kirkeby
1866, 27de Januar, Viet, Jens Rasmussen [huusmand og enkemand], 40, i Dongshøirup, Johanne Povelsen [pige], 28, hos sin forlovede huusmand Jens Rasmussen i Dongshøirup
1866, 22de Marts, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, huusmand og væver], 37, i Steenstrup, Karen Hansen [pige], 24, hos faderen gaardmand Hans Nielsen i Raarud
1866, 6te April, Viet, Hans Frederiksen [ungkarl], 30, tjenende i Gudbjerg Præstegaard, Johanne Marqvardsen [pige], 26, hos faderen gaardmand Marqvard Madsen i Dongshøirup
1866, 27de Marts, Viet, Hans Peter Rasmussen [ungkarl], 26, af Tvede, Hansine Johansen [pige], 24, af Brudager Sogn - hos faderen skovfoged Johan Jørgensen Nellemose
1866, 22de November, Viet, Hans Larsen [ungkarl], 26, hos pleiemoderen gaardmand Johannes Møllers enke i Egebjerg, Maren Jørgensen [pige], 24, hos moderen gaardmand Jørgen Hansens enke i Egebjerg
1866, 7de December, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 43, af Egebjerg, Johanne Larsdatter [pige], 52, af Egebjerg
1867, 3die Januar, Viet, Adam Egede Grønbech [enkemand, sognepræst], 54, paa Auernakø, Karen Kirstine Pedersen [pige], 27, hjemme hos faderen Peder Nielsen Smed i Dongshøirup
1867, 12te Januar, Viet, Johannes Pedersen [ungkarl], 28, hos moderen huusmand Peder Hansens enke i Qværndrup, Marie Jensine Olsen [pige], 29, hos moderen Ole Sørensens enke i Egebjerg
1867, 31te Mai, Viet, Hans Hansen [ungkarl, gaardfæster], 42, i Kirkeby, Anne Christensen [pige], 27, hos faderen gaardmand Christen Jensen i Raarud
1867, 12te Juli, Viet, Thomas Christian Mackeprang [ungkarl, huusmand], 39, i Egebjerg, Karen Andersen [pige], 27, datter af boelsmand Christen Andersen paa Sandager Mark
1867, 18de October, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, tømmermand], 30, af Ollerup Skovmark - hos moderen tømrer Rasmus Hansens enke, Mette Kirstine Hansen [pige], 28, hos moderen gaardmand Hans Nielsens enke i Egebjerg
1867, 13de November, Viet, Lars Pedersen [enkemand], 48, tjenende paa Slæbekgaard, Hedevig Nielsen [pige], 33, her i Kirkeby - indsidder hos huusmand Jens Andersen
1867, 30te November, Viet, Frederik Christian Pedersen [ungkarl, bødker, indsidder], 33, i Egebjerg, Karen Madsen [pige], 19, hos moderen Bodil Kirstine Jacobsdatter i Egebjerg
1867, 13de December, Viet, Morten Nielsen [ungkarl], 33, paa Egebjerg Mark, Anne Marie Rasmussen [pige], 47, paa Egebjerg Mark
1867, 22de Marts, Viet, Hans Jensen [ungkarl], , af Skaarup, Anne Pedersen [pige], , hjemme hos faderen gaardmand Peder Nielsen i Brudager
1868, 25de September, Viet, Rasmus Hansen Steffensen [ungkarl, væver], 42, i Slæbek hos væver Hans Jørgensen - født 1826, Gjertrud Marie Christoffersdatter [pige], 44, hos boelsmand Hans Henriksen i Trollekrogen - født 1824
1868, 4de Juli, Viet, Ove Hansen [ungkarl], , af Qværndrup, Rasmine Pedersen [pige], , af Kirkeby - tjenende i Qværndrup
1868, 30te October, Viet, Lars Johansen [ungkarl], 38, tjenende gaardmand Jens Johansen i Lørup Ryslinge Sogn, Christiane Nielsdatter [enke], 39, efter møller Niels Pedersen paa Egebjerg Mark
1868, - [dato ikke indført], Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 30, tjenende gaardmand Niels Mortensen i Rødme, Karen Sophie Ottesen [pige], 28, tjenende gaardeier Colding i Egebjerg
1868, 4de December, Viet, Simon Johannessen [ungkarl], 28, i Lundeborg Oure Sogn, Lisbeth Anthonsen [pige], 26, hos faderen huusmand Anthon Mortensen i Dongshøirup
1869, 13de Marts, Viet, Jens Jensen [ungkarl], 37, tjenende forpagter Lorentzen paa Hvidkilde, Anne Marie Nielsen [pige, indsidder], 29, i Dongshøirup
1869, 25de Juni, Viet, Christen Hansen [huusmand og enkemand], 49, i Egebjerg, Karen Rasmussen [pige], 34, hos sin forlovede hmd. og enkemand Christen Hansen i Egebjerg
1869, 4de December, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, indsidder], 30, i Egebjerg, Karen Hansen [pige], 24, hos stedfaderen huusmand Peder Andersen i Egebjerg
1870, 11te Februar, Viet, Mads Henriksen [ungkarl, smed], 30, i Dongshøirup, Lene Jensen [pige], 34, hos sin forlovede i Dongshøirup
1870, 9de April, Viet, Hans Ditlev Larsen [ungkarl], 27, paa Hundtofte Mark - hos faderen huusmand Lars Frederiksen, Mette Marie Jensen [pige], 23, hos faderen huusmand Jens Paulsen i Kirkeby
1870, 24de Juni, Viet, Hans Henriksen [ungkarl og indsidder], 26, i Egebjerg, Lise Andersen [pige], 23, hos sin forlovede i Egebjerg
1870, 24de Juni, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, indsidder], 27, i Kirkeby, Caroline Madsen [pige], 31, hos sin forlovede i Kirkeby
1870, 28de October, Viet, Hans Hansen [huusmand, enkemand], 45, af Ollerup, Juliane Olesdatter [enke], 47, i Egebjerg