Kirkeby, 1871-1887, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1871-1887, Kirkeby sogn, Sunds herred, Svendborg amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1871, 17de December, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl, indsidder], 33, i Egebjerg - født i Rudkjøbing 1838, Maren Andersen [pige], 27, hos sin folovede inds. Peder Rasmussen i Egebjerg -født i Kirkeby 1844
1871, 29de December, Viet, Jens Peter Eggertsen [ungkarl, indsidder], 28, i Kirkeby - født i Østerhygum i Slesvig 1844, Barbara Kirstine Hansen [pige], 23, hos sin forlovede inds. Jens Peter Eggertsen i Kirkeby -født i Munkebo
1872, 25de Mai, Viet, Henrik Madsen [ungkarl, husmand og væver], 31, i Østerskjerninge - født 1840, Anne Marie Hansen [pige], 27, hos faderen husmand Anders Nielsen i Dongshøirup - født 1844
1872, 4de Mai, Viet, Ditlev Ludvig Hermann Hansen [enkemand, kirkesanger og skolelærer], 48, i Kirkeby, Agnete Kirstine Andersen [enke], 32, hos sin forlovede skolelærer Hansen i Kirkeby
1872, 18de October, Viet, Anders Christiansen [ungkarl, gaardmand], 31, i Ballen - født 1841, Anne Andersen [pige], 31, hos broderen gaardmand Niels Andersen i Dongshøirup - født 1841
1872, 22de November, Viet, Mads Rasmussen [ungkarl, husmand og skomager], 21, i Slæbæk, Birthe Marie Christensen [pige], 18, i Slæbæk - hos faderen skovfoged Christen Andersen i Slæbæk
1872, 12te November, Viet, Jens Jensen [ungkarl, murer], 30, i Heldager, Eline Marie Edvardsen [pige], 30, hos faderen høker og murer Jacob Jensen i Egebjerg
1872, 1ste October, Viet, Peter Severin Colding [ungkarl, huuseier, landinspecteur], 37, i Kirkeby - født i Ørsted 1835, Maren Kirstine Andersen [jomfru], 19, hos landinspecteur Calding i Kirkeby - født i Kjølleskov i Sørup Sogn
1872, 6te December, Viet, Christen Rasmussen [ungkarl], 41, tjenende paa Leutved - født 1831 i Steenstrup, Johanne Margrete Jensen [pige], 24, hos faderen huusmand Jens Andersen i Kirkeby -født i Sødinge Sogn 1848
1872, 13de December, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl], 32, paa Kirkeby Mark hos enken Abelone Frederiksdatter - født i Gudme 1840, Abelone Frederiksdatter [enke], 46, paa Kirkeby Mark - født i Giislev Holme 1823
1872, 21de December, Viet, Rasmus Anders Madsen [enkemand, huusmand og smed], 24, i Maare i Herrested Sogn - født i Øster Aaby 1848, Gertrud Marie Knudsen [pige], 29, hos faderen huusmand Knud Eriksen paa Egebjerg Mark -født i Lunde 1843
1873, 21de Marts, Viet, Morten Hansen [ungkarl], 28, hos faderen gaardmand Hans Jensen i Dongshøirup - født 1844, Karen Margrethe Christensen [pige], 27, hos faderen gaardmand Christen Jensen i Raarud - født 1845
1873, 26de Juli, Viet, Peder Hansen [ungkarl], 25, tjenende møller Corfitzen i Hvidkilde Mølle - født i Sørup 1848, Johanne Kirstine Nielsen [pige], 29, hos faderen huusmand Niels Larsen Gemahl i Egebjerg - født i Ollerup
1873, 6te September, Viet, Hans Pedersen [ungkarl, gaardmand], 40, af Dræby i Munkebo Sogn - født 1833, Anne Katrine Madsen [pige], 25, hos morbroderen huusmand Niels Peter Anthon Larsen i Kirkeby-født 1848
1873, 7de September - ei viet, Viet, Niels Peter Anthon Larsen [ungkarl, huusmand], 47, i Kirkeby - født 1826, Maren Pedersen [pige], 45, af Dræby i Munkebo Sogn - hos sin forlovede hmd. Niels Peter Larsen
1873, 20de September, Viet, Niels Hansen [ungkarl, gaardmand], 28, i Egebjerg, Mette Marie Knudsen [pige], 29, i Egebjerg - hos faderen gaardmand Knud Jensen i Egebjerg
1873, 7de November, Viet, Knud Sørensen [ungkarl, snedker], 36, i Raarud - født i Ørsted i Jylland 1837, Bodil Marie Hansen [pige], 31, hos faderen huusmand Hans Nielsen Søgaard i Raarud - født 1842
1873, 8de November, Viet, Rasmus Skov Larsen [ungkarl, smedesvend], 29, hos faderen smed Lars Madsen i Rødme - født 1844 i Rødme, Karen Dorthea Jensen [pige], 24, hos faderen gmd. Hans Jensen i Nørregaard i Dongshøirup - født i 1849
1873, 30te December, Viet, Mads Larsen [ungkarl], 34, hos faderen smed Lars Madsen i Rødme - født 1839 i Rødme, Anne Christensen [enke], 33, i Kirkeby - enke efter gmd. Hans Hansen - født 1840 i Raarud
1874, 2 Maj, Viet, Christen Nielsen [ungkarl], 32, i Veistrup - født 1841, Abelone Marie Madsen [pige], 28, hos faderen gmd. Mads Jeppesen i Dongshøirup - født 1845 i Gudbjerg
1874, 16 Maj, Viet, Morten Henriksen [ungkarl, snedker], 28, af Hundtofte, Mette Kirstine Nielsen [pige], 31, hos moderen gaardmand Niels Clausens enke i Slæbæk
1874, 16 Maj, Viet, Peter Christian Mortensen [ungkarl, skomager], 26, af Gudbjerg, Johanne Katrine Nielsen [pige], 24, hos moderen gaardmand Niels Clausens enke i Slæbæk
1874, 12te Juni, Viet, Jørgen Clausen [ungkarl, gaardmand], 34, i Ravndrup i Gislev Sogn, Gertrud Marie Andersen [pige], 31, hos faderen gaardmand Anders Hansen Stokholm i Dongshøirup
1874, 4de Juli, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 31, tjenende garver Lerche i Svendborg, Anne Katrine Rasmussen [pige], 27, hos faderen indsidder Rasmus Rasmussen paa Kirkeby Mark
1874, 11te Juli, Viet, Jens Caspersen [ungkarl], 40, tjenende forpagter Lorentzen paa Hvidkilde, Johanne Andersen [pige, sypige og indsidderske], 29, i Egebjerg
1874, 2den August, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl, møller], 37, paa Egebjerg Mølle, Karen Andersen [pige], 38, hos sin forlovede paa Egebjerg Mølle
1874, 11te October, Viet, Lars Knudsen [ungkarl, tømrer], 27, i Egebjerg - hos faderen huusmand Knud Eriksen - født i Lunde 1847, Maren Christine Frandsen [pige], 25, hos huusmand Knud Eriksen i Egebjerg - født i Vesterskjerninge 1849
1874, 23de October, Viet, Hans Peter Hansen [ungkarl], 32, tjenende kjøbmand Hansen i Svendborg, Mette Kirstine Rasmussen [pige], 27, hos moderen gaardmand Rasmus Knudsens enke i Slæbæk
1874, 30te October, Viet, Niels Jensen [ungkarl, gaardbestyrer], 33, i Raarud, Johanne Kirstine Nielsen [pige], 33, hos sin forlovede i Raarud
1874, 8 November, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl, husmand], 67, i Egebjerg, Johanne Marie Jørgensdatter [enke], 49, hos sin forlovede i Egebjerg
1874, 27de November, Viet, Rasmus Ferdinand Jokumsen [ungkarl, indsidder], 21, i Kirkeby, Karen Sophie Rasmussen [pige], 25, hos faderen indsidder Rasmus Rasmussen i Kirkeby
1874, 27de November, Viet, Niels Nikolajsen [husmand, enkemand], 41, paa Stenstrup Mark, Anne Nielsen [pige], 32, hos moderen husmand Niels Nielsens Søgaards enke i Slæbæk
1874, 18de December, Viet, Knud Rasmussen [ungkarl], 26, hos faderen gaardmand Rasmus Clausen i Rødme, Kirsten Rasmussen [pige], 35, hos moderen gaardmand Rasmus Rasmussens enke i Dongshøirup
1875, 17 Januar, Viet, Jørgen Rasmussen [indsidder, enkemand], 38, i Højrupgaardshuse i Stenstrup Sogn, Karen Marie Andersen [enke, indsidderske], 35, i Kirkeby - enke efter inds. Jens Jakob Pedersen
1875, 19de Marts, Viet, Anders Sørensen [ungkarl], 30, hos faderen gaardmand Niels Nielsen i Lunde, Kirsten Hansen [pige], 29, hos faderen husmand og træskomand Hans Rasmussen i Dongshøirup
1875, 3die April, Viet, Jens Peder Nielsen [rebslagersvend, ungkarl], 34, hos rebslager J. Jensen i Svendborg, Anne Marie Hansen [pige], 32, hos faderen aftægtsmand Hans Jespersen i Dongshøirup
1875, 8de Maj, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl, saddelmager], 27, i Kirkeby, Maren Hansen [pige], 26, hos broderen gaardmand Niels Hansen i Egebjerg
1875, 19de Juli, Viet, Hans Jørgen Rasmussen [enkemand, husmand og hjulmand], 44, i Egebjerg, Anne Jørgensen [pige], 42, hos sin forlovede hjulmand Hans Jørgen Rasmussen i Egebjerg
1875, 29de Maj, Viet, Hans Mathiassen [ungkarl], 24, hos husmand Rasmus Hansen Ravns enke i Dongshøirup, Petrine Rasmussen [pige], 25, hos moderen husmand Rasmus Hansen Ravns enke i Dongshøirup
1875, 4de Juli, Viet, Jens Larsen [indsidder, ungkarl], 32, i Dongshøirup, Johanne Pedersen [pige], 29, hos sin forlovede i Dongshøirup
1875, 30te Juli, Viet, Hans Madsen [ungkarl, husmand], 25, i Egebjerg, Johanne Sophie Pedersen [pige], 37, hos sin forlovede i Egebjerg - født i Vesterskjerninge 1838
1875, 4de September, Viet, Niels Hansen [enkemand, gaardmand], 30, i Egebjerg, Anne Dorthea Rasmussen [pige], 20, hos sin forlovede i Egebjerg
1875, 9te November, Viet, Erik Jørgen Hansen [ungkarl, uhrmager], 29, i Hesselager - født 1846, Anne Marie Nielsen [pige], 27, i Slæbæk - hos moderen gaardmand Niels Clausens enke - født 1847
1875, 26de Oktober, Viet, Anders Hansen [ungkarl, daglejer], 34, i Kirkeby, Frederikke Hansen [pige], 23, hos faderen husmand Hans Christiansen i Kirkeby
1875, 26de November, Viet, Hans Hansen [ungkarl, møllersvend], 25, tjenende møller Corfixen paa Hvidkilde Mølle -født i 1850 i Vesteaaby, Anne Sophie Nielsen [pige], 26, hos faderen husmand Niels Larsen i Egebjerg - født i Egense Sogn 1849
1875, 12te November, Viet, Hans Jørgen Andersen [ungkarl], 24, hos faderen gaardmand Anders Hansen Stokholm i Dongshøirup, Birthe Marie Knudsen [pige], 21, hos faderen gaardmand Knud Jensen i Dongshøirup
1875, 3die December, Viet, Niels Christian Nybye [enkemand, uldtøjhandler, indsidder], 36, i Dongshøirup - født 1839 i Sinding i Jylland, Margrete Eline Hansen [pige], 24, hos sin forlovede i Dongshøirup - født 1845 i Dongshøirup
1875, 3die December, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, gaardmand], 38, i Lunde, Anne Katrine Hansen [pige], 21, hos faderen gaardmand Hans Jensen i Dongshøirup
1876, 31 Marts, Viet, Hans Johan Knudsen [ungkarl], 22, af Høje Mark i Lunde Sogn, Henrikke Margrete Nyholm [pige], 20, hos sognefoged Hans NIelsen i Egebjerg
1876, 3die Juni, Viet, Ole Mathiassen [ungkarl, huslejer], 22, i Dongshøirup, Caroline Christiansen [pige], 26, hos sin forlovede i Dongshøirup
1876, 18de Avgust, Viet, Ola Monsson Græns [ungkarl, stenhugger], 38, af Svendborg - født i Langarødh Malmøhus i Lehn i Sverrig 1838, Martine Rasmussen [pige], 19, hos moderen tømrer Johan Henrik Rasmussens enke i Kirkeby - født 1857
1876, 14de Oktober, Viet, Hans Christian Hansen [ungkarl], 26, hos faderen gaardmand Hans Christian Poulsen i Ulbølle - født 1850, Birthe Sophie Andersen [pige], 30, hos faderen gaardmand Anders Hansen Stokholm i Dongshøirup - født 1846
1876, 27de Oktober, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 30, tjenende i Svendborg - født i Tvede 1846, Mathilde Christensen [pige], 25, hos faderen gaardmand Christen Jensen i Raarud
1876, 3die November, Viet, Johan Vejnrich [ungkarl], 31, tjenende paa Langhøjs Mølle i Lunde Sogn, Maren Andersen [pige], 23, hos faderen indsidder Anders Nielsen Søgaard i Dongshøirup
1876, 4de November, Viet, Peder Nielsen [ungkarl], 31, i Slæbæk - hos moderen gaardmand Niels Clausens enke i Slæbæk, Karen Jensen [pige], 24, hos faderen gaardmand Jens Paulsen i Kirkeby
1876, 12te November, Viet, Hans Pedersen [enkemand, banevogter], 47, i Egebjerg - født 1829, Agnete Christensen [pige], 35, hos sin forlovede i Egebjerg
1876, 6te November, Viet, Peder Hjerksen [enkemand, aftægtsmand], 61, i Lunde, Mette Katrine Knudsen [enke], 61, efter gaardmand Jens Pedersen Nyholm af Lunde
1876, 23de December, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, gaardmand], 38, i Slæbæk, Maren Hansen [pige], 19, hos faderen gaardmand Hans Jensen i Dongshøirup
1876, 1ste December, Viet, Jens Christensen [ungkarl, gaardmand], 40, i Raarud, Karen Rasmussen [pige], 31, hos moderen gaardmand Rasmus Knudsens enke i Slæbæk
1877, 21de April, Viet, Hans Pedersen [ungkarl], 34, tjenende hos kjøbmand L. Kvists enke i Svendborg, Petrine Anthonsen [pige], 31, hos faderen husmand Anthon Mortensen i Dongshøirup
1877, 2den April, Viet, Peder Henrik Jørgensen [ungkarl, træskomand, indsidder], 26, i Dongshøirup, Anne Kirstine Frederiksen [pige], 22, hos sin forlovede i Dongshøirup
1877, 26de April, Viet, Mads Pedersen [enkemand og husmand], 52, i Kirkeby, Anna Katrine Andersen [pige, husholderske], 28, hos sin forlovede i Kirkeby
1877, 26de Maj, Viet, Hans Hansen [ungkarl, indsidder], , boende hos bmd. Hans Henriksen Nørregaard i Garderhuset ved Hvidkilde, Johanne Marie Knudsen [pige], 25, hos sin forlovede i Garderhuset ved Hvidkilde Trollekrig i Egense Sogn
1877, 21de September, Viet, Jens Larsen [ungkarl, væver], 43, i Kirkeby, Maren Hansen [enke], 42, efter boelsmand Christen Pedersen i Egebjerg
1877, 24de November, Viet, Claus Nielsen [ungkarl, gaardmand], 38, i Slæbæk, Sidsel Marie Hansen [pige], 23, hos sin forlovede i Slæbæk
1878, 24de Februar, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl, smed], 25, i Diernisse, Dorthea Christensen [pige], 26, i Egebjerg
1878, 17de April, Viet, Christen Cordt Hansen [ungkarl], 24, i Kirkeby, Anne Kirstine Andersen [pige], 24, hos moderen husmand Anders Olsens enke i Kirkeby
1878, 12te April, Viet, Niels Christensen [ungkarl], 33, hos moderen gaardmand Christen Jensens enke i Raarud, Matine Simonsen [pige], 33, hos faderen husmand Simon Magnussen i Egebjerg
1878, 12te Maj, Viet, Peder Pedersen [ungkarl], 25, tjenende gaardmand Matinus Paulsen i Egebjerg, Anne Dorthea Pedersen [pige], 25, hos faderen husmand Peder Pedersen (Skaarup) i Egebjerg
1878, 30te November, Viet, Hans Christian Larsen [ungkarl, husmand og murer], 27, i Egebjerg - født i Tved 1851, Sara Nielsen [pige], 28, hos moderen tømrer Niels Madsens enke i Egebjerg-født i Stenstrup 1850
1878, 19de November, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], 26, hos faderen bmd. Niels Rasmussen paa Hallingskov i Svendborg Frue Sogn, Bodil Christensen [pige], 29, i Raarud - hos broderen gaardmand Rasmus Christensen
1879, 9de April, Viet, Lars Nielsen [ungkarl, husmand], 25, af Højsdong, Mette Marie Pedersen [pige], 22, hos faderen hjulmand Peder Pedersen i Dongshøirup
1879, 3die Mai, Viet, Jeppe Hansen [ungkarl], 27, tjenende paa Egebjerg Mølle, Karen Hansen [pige], 19, tjenende gaardmand Rasmus Hansen i Egebjerg
1879, 25de April, Viet, Christen Christensen [ungkarl, husmand], 31, i Raarud, Birthe Marie Hansen [pige], 35, tjenende gaardmand Hans Pedersen i Raarud
1880, 27de Februar, Viet, Niels Mortensen [ungkarl], 26, hos faderen gaardmand Morten Hansen i Hundtofte -født i Hundtofte 1853, Maren Christine Jensen [pige], 22, hos moderen gmd. Hans Jensen Nørregaards enke i Dongshøirup -født 1857
1880, 12te Maj, Viet, Jens Jensen Nørregarrd [ungkarl, gaardmand], 28, i Dongshøirup, Karen Kirstine Nielsen [pige], 28, hos faderen gaardmand Niels Marqvardsen i Dongshøirup
1880, 4de Juni, Viet, Niels Salomon Christiansen [ungkarl], 28, tjenende vognmand Frederik Hansen i Svendborg - født i Ringe 1852, Kirstine Henriksen [pige], 29, hos faderen husmand og væver Henrik Eriksen i Slæbæk - født 1851
1880, 25de Juni, Viet, Ole Petersen [enkemand], 42, hos husmand Anders Nielsen i Dongshøirup, Sidsel Andersen [pige], 32, hos faderen husmand Anders Nielsen i Dongshøirup
1880, 23de Juli, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, træskomand], 34, hos faderen træskomand Hans Rasmussen i Dongshøirup, Birthe Marie Pedersen [pige], 36, hos faderen husmand Peder Jensen i Dongshøirup
1880, 13de November, Viet, Christen Sørensen [ungkarl, indsidder og væver], 35, i Rødme, Maren Hansen [pige], 23, hos faderen husmand Hans Madsen i Kirkeby
1880, 1ste December, Viet, Peder Hansen Egeskov [ungkarl, indsidder, slagter], 29, hos husmand Christen Jørgen Hansen paa Høje Mark i Lunde Sogn, Anne Marie Anthonsen [pige], 31, hos faderen husmand Anthon Mortensen i Dongshøirup
1880, 22de December, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl, lærer], 39, i Egebjerg, Karen Hansen [pige], 35, hos faderen sognefoged Hans Nielsen i Egebjerg
1881, 8de Maj, Viet, Jakob Larsen [ungkarl], 29, hos husmand Niels Hansen i Kirkeby, Karen Christine Hansen [pige], 22, hos husmand Niels Hansen i Kirkeby
1881, 18de Maj, Viet, Jørgen Jensen [ungkarl], 24, hos faderen gaardmand Jens Larsen i Kirkeby, Karen Sørensen [pige], 24, tjenende hos gaardmand Jens Larsen i Kirkeby
1881, 4de Juni, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, skovfoged], 27, i Gudbjerg, Maren Jørgensen [pige], 28, hos husmand Peder Hansen i Raarud
1881, 26de Juni, Viet, Peder Pedersen Dichmann [ungkarl, arbejdsmand], 21, af Trolleborg, Maren Nielsen [pige, indsidderske], 29, hos husmand Niels Nielsen Krag i Slæbæk
1881, 5te Avgust, Viet, Mads Rasmussen [enkemand, husmand og skomager], 30, i Slæbæk, Anne Christensen [pige], 25, hos faderen skovfoged Christen Andersen i Slæbæk
1881, 10de Juli, Viet, Hans Madsen [enkemand, husmand], 31, i Egebjerg, Maren Kirstine Jørgensen [pige], 45, paa Belvedere i Sørup Sogn - nu hos sin forlovede hmd. Hans Madsen
1881, 12te November, Viet, Jens Henriksen [ungkarl, væver], 28, hos faderen husmand og væver Henrik Eriksen i Slæbæk, Ane Sophie Markussen [pige], 26, tjenende gaardmand Hans Rasmussen i Slæbæk
1881, 28de Oktober, Viet, Jørgen Christiansen [ungkarl, gaardmand], 27, i Ringe, Elsebeth Christensen [pige], 29, hos faderen skovfoged Christen Andersen i Slæbæk
1881, 4de November, Viet, Lars Jørgensen [ungkarl, husmand og smed], 38, i Egebjerg, Anne Marie Larsen [pige], 28, hos faderen husmand Lars Jeppesen i Egebjerg
1881, 18de November, Viet, Lars Peter Madsen [ungkarl, skomager], 24, i Bjerreby paa Taasinge, Abelone Elisabeth Jensen [pige], 25, hos faderen husmand Jens Andersen i Kirkeby
1881, - [dato ikke indført - blev ei viet], Viet, Hans Christian Rasmussen [ungkarl, indsidder], 41, i Slæbæk - født i Guldtved i Kværndrup Sogn 1840, Anne Marie Clausdatter [enke, indsidderske], 50, i Slæbæk - født i Oure 1831
1882, 31te Marts, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, gaardmand], 36, i Rødme, Maren Jensen [pige], 39, i Slæbæk - hos faderen husmand Jens Nielsen
1882, 6te Mai, Viet, Niels Jørgen Madsen [ungkarl, murer], 27, i Kirkeby - hos faderen husmand Mads Jørgensen (Træskomand) i Kirkeby, Margrete Larsen [pige], 34, tjente paa Hesselagergaard
1882, 19de Maj, Viet, Carl Johansen [ungkarl, husmand og tømrer], 24, i Rødskebølle Kjølleskov, Rasmine Christensen [pige], 28, hos faderen husmand Christen Knudsen i Egebjerg
1882, 27de Oktober, Viet, Hans Nielsen From [gartner, ungkarl], 28, i Vejle, Anne Margrethe Amalie Petersen [jomfru], 26, hos teglmester From i Slæbæk
1883, 26de Januar, Viet, Jens Mikael Madsen [ungkarl, sømand], 25, i Slæbæk, Laurine Hansine Hansen [pige], 19, hos gaardmand Lars Larsen af Egebjerg Mark
1883, 6te Juli, Viet, Peter Ernst Meyer [ungkarl, lithograf], 31, i Svendborg, Christiane Jensine Andreassen [pige], 24, i Egebjerg
1883, 12te November, Viet, Morten Jakobsen [enkemand, huslejer], 52, i Slæbæk, Karen Dorthea Mikkelsdatter [enke, husholderske], 51, hos sin forlovede i Slæbæk
1883, 14de December, Viet, Frands Jørgensen [husmand, smed], 33, i Raarud, Karen Kirstine Eriksen [pige], 25, hos gaardmand Rasmus Rasmussen (Brudager) i Egebjerg
1884, 18de Januar, Viet, Hans Pedersen [gaardmand, ungkarl], 26, i Raarud, Maren Rasmussen [pige], 20, hos sin forlovede i Raarud
1884, 22de Februar, Viet, Erik Iver Offersen [indsidder, enkemand], 40, i Sørup, Bodil Marie Rasmussen [pige], 37, hos faderen husmand og træskomand Rasmus Larsen i Kirkeby
1884, 25de Maj, Viet, Niels Frederiksen [ungkarl], 26, tjenende paa Siø i Bødstrup Sogn paa Langeland - født i Tranekjær 1857, Mette Katrine Jakobsen [pige], 26, hos faderen husmand Morten Jakobsen i Slæbæk - født i Stenstrup 1857
1884, 26de April, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl, møllersvend], 30, i Svendborg, Mathilde Boline Nielsen [pige], 21, tjenende gaardmand Jens Knudsen i Egebjerg
1884, 30te Maj, Viet, Hans Larsen Hansen [ungkarl, murer], 46, i Svendborg, Anne Marie Nielsen [pige], 39, hos faderen gaardmand Niels Markvardsen i Dongshøirup
1884, 19de September, Viet, Mads Ludvig Christensen [ungkarl], 30, i Egense, Jørgine Hansen [pige], 22, hos moderen husmand Hans Nielsens enke i Kirkeby
1884, 17de Oktober, Viet, Aage Pedersen [ungkarl], 25, hos moderen husmand Peder Larsens enke i Knarrebjerghusene i Ollerup, Anne Katrine Pedersen [pige], 26, hos faderen husmand Peder Pedersen Ploug i Egebjerg
1884, 14de November, Viet, Hans Knudsen [ungkarl], 24, tjenende i Lunde, Hansine Hansen [pige], 28, tjenende gaardmand Hans Rasmussen Gemahl i Kirkeby
1884, 30te Oktober, Viet, Hans Peter Sørensen [ungkarl, skjærsant], 25, i Odense, Maren Sophie Rasmussen [pige], 26, i Raarud
1885, 25de Januar, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl, arbejdsmand], 25, i Svendborg, Johanne Caroline Pedersen [pige], 24, i Kirkeby
1885, 13de Marts, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 24, i Hellerup, Christine Jensen [pige], 22, hos faderen gaardmand Jens Poulsen i Kirkeby
1885, 4de Juli, Viet, Jørgen Peder Jørgensen [ungkarl, maler], 26, i Kirkeby, Anne Marie Pedersen [pige], 29, i Kirkeby
1885, 25de Juli, Viet, Anders Hansen [enkemand], 50, i Kirkeby, Anne Kirstine Johansen [enke], 52, i Kirkeby
1885, 29de August, Viet, Rasmus Larsen [enkemand, husmand], 29, i Albjerg i Oure Sogn, Anne Marie Hansen [pige], 26, hos faderen gaardmand Hans Larsen i Dongshøirup
1885, 6te Oktober, Viet, Heinrich Mathiassen [ungkarl, mejerist], 36, Niederhof i Soldau Øst Preussen-født 1849 i Ll. Brodersby i Slesvig, Metha Marie Dorthea Eriksen [pige, mejerske], 28, i Kirkeby - født 1857
1885, 7de November, Viet, Hans Peter Mortensen [ungkarl, husmand], 28, i Ringe, Maren Kirstine Jensine Pedersen [pige], 23, i Kirkeby
1885, 11te December, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, husmand og murer], 35, i Slæbæk, Mette Marie Jespersen [pige], 25, hos sin forlovede i Slæbæk
1885, 13de November, Viet, Jens Peter Christiansen [ungkarl], 22, i Rynkeby, Maren Kirstine Hedevig Nielsen [pige], 26, i Raarud
1885, 21de Oktober, Viet, Knud Madsen [enkemand, gaardmand], , i Dongshøirup, Rasmine Nielsen [pige, husholderske], , hos sin forlovede i Dongshøirup
1886, 11te Juni, Viet, Christen Madsen Nikolaj Pedersen [ungkarl, træskomand], 31, i Kirkeby, Anne Marie Markvardsen [pige], 27, i Kirkeby
1886, 4de Juni, Viet, Erik Dahl Hansen [ungkarl, kirkesanger og skolelærer], 39, i Krarup, Karen Kirstine Andersen [pige], 32, hos faderen husmand Anders Hansen Stokholm i Dongshøjrup
1886, 12te Juni, Viet, Knud Pedersen [ungkarl, maler], 29, af Bøgeskov i Stenstrup Sogn, Karen Pedersen [pige], 28, hos faderen husmand Peder Pedersen (Skaarup) i Egebjerg
1886, 11te Juni, Viet, Niels Hansen [ungkarl, bødker], 22, i Kirkeby, Anne Katrine Rasmussen [pige], 24, hos husmand Hans Rasmussen i Kirkeby
1886, 21 Oktober, Viet, Carl Vilhelm Andreas Quentin [ungkarl, konditor og bager], 33, i Odense, Gyda Maria Hansen [jomfru], 28, i Kirkeby
1886, 25de November, Viet, Hans Larsen [enkemand, gaardmand], 46, i Egebjerg, Johanne Dorthea Ditlevsen Møller [pige, husholderske], 33, hos sin forlovede gaardmand Hans Larsen i Egeskov
1886, 10de December, Viet, Jørgen Rasmussen [ungkarl], 28, i Østerskjerninge, Johanne Margrete Nielsen [pige], 20, hos faderen skomager Hans Nielsen i Raarud
1887, 18de Marts, Viet, Lars Christian Hansen [ungkarl], 30, hos husmand Morten Jakobsen i Slæbæk - født 1857, Rasmine Jakobsen [pige], 24, hos faderen husmand Morten Jakobsen i Slæbæk - født 1862
1887, 30te April, Viet, Rasmus Larsen Christensen [ungkarl], 30, i Raarud - født 1856, Marie Kirstine Mortensen [pige], 27, i Raarud - født 1860
1887, 11te Maj, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], 27, i Egebjerg - født i 1860, Johanne Sophie Caspersen [pige], 27, i Egebjerg - født 1860
1887, 27de Maj, Viet, Christen Nielsen [ungkarl], 29, i Dongshøjrup, Anne Margrete Hansen [pige], 26, hos gaardmand Niels Markvardsen i Dongshøjrup