Ollerup, 1832-1850, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1832-1850, Ollerup sogn, Sunds herred, Svendborg amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1832, 18de Februari, Viet, Peder Jensen, 26, tjenende sin svoger gaardmand Poul Pedersen i Ollerup, Aplone Jensdatter, 17, hos faderen gaardmand Jens smed i Ollerup
1832, 16de Juni, Viet, Hans Pedersen [væver og indsidder], 44, hos huusmand Jørgen Nielsen i Knarrebjerghuusene, Karen Hansdatter [indsidderske], 33, hos huusmand Jørgen Nielsen i Knarrebjerghuuse
1833, 9de Februar, Viet, Morten Mortensen [selveierhuusmand], 28, i Vester Skjerninge, Sophie Amalie Rasmusdatter [kokkepige], 26, i Ollerup Præstegaard
1833, 18de Mai, Viet, Christen Hansen [avlskarl], 38, i Ollerup Præstegaard, Johanne Hansdatter, 24, tjenende provstinde Christensen i Ollerup
1833, 27de Juli, Viet, Hans Jeppesen, 21, hos faderen gaardmand Jeppe Hansen i Ollerup, Anne Margrethe Jensdatter, 23, hos faderen boelsmand Jens Marqvarden i Staagerup
1833, 17de Mai, Viet, Niels Madsen [ungkarl, skibstømmersvend], 24, i Svendborg, Kirsten Knudsdatter, , hos md. Knud Hansens enke i Staagerup
1833, 30te November, Viet, Hans Christian Frederiksen [ungkarl], 33, tjenende gaardmand Anders Jensen i Balen, Mette Sophie Nielsdatter, 25, hos faderen huusmand Niels Olsen i Staagerup
1833, 6te December, Viet, Anders Andersen [ungkarl], 31, hjemme hos faderen huusmand Anders Arentsen i Staagerup, Maren Rasmusdatter, 27, hos huusmand Anders Arentsen i Staagerup
1834, 25de Mai, Viet, Marqvar Nielsen [ungkarl, bødker og huusfæster], 42, i Knarrebjerg Huusene, Maren Nielsdatter, 38, hos forældrene huusmand Niels Bøg i Knarrebjerg Huusene
1834, 8de November, Viet, Claus Jacob Andersen [enkemand, huusmand], 42, i Aastrup, Ellen Kirstine Andersdatter, 35, tjenende provstinde Christensen i Ollerup
1834, 25de October, Viet, Hans Christensen [ungkarl], 46, tjenende gaardmand Peder Larsen i Ollerup Skovmark, Mette Marie Andersdatter, 30, hos fader boelsmand Anders Rasmussen i Ollerup Skovmark
1834, 21de November, Viet, Rasmus Pedersen, 25, tjenende gaardmand Lars Henriksen i Staagerup, Anne Larsdatter, 29, tjenende sin fader gaardmand Lars Henriksen i Staagerup
1834, 22de November, Viet, Christian Rasmussen [ungkarl], 30, hos faderen Rasmus Bilit i Wester Skjerninge, Inger Larsdatter, 33, tjenende paa Beierholm
1834, 20de December, Viet, Rasmus Hansen [enkemand, huusmand og væver], 27, i Tvede Skovhauge, Anne Hansdatter, 20, hos farmoder Jens Jørgensens enke i Ollerup Skovmark
1835, 9de April, Viet, Poul Mouritz Schjær [skrædermester], 27, i Svendborg, Karen Marie Reichenbach, 23, opholdende sig hos degnen Schiær i Ollerup
1835, 10de Juli, Viet, Peder Christensen [ungkarl, indsidder], 25, hos huusmand Peder Rasmussen Væver i Knarrebjerg Huusene, Karen Johanne Nielsdatter [indsidderske], 25, hos huusmand Peder Rasmussen Væver i Knarrebjerg Huusene
1835, 3die Juli, Viet, Anders Ditlevsen [ungkarl, gaardfæster], 23, i Ollerup Bromark, Anne Kirstine Nielsdatter, 23, hos hendes forlovede i Ollerup Bromark
1835, 31te October, Viet, Peder Rasmussen [enkemand, gaardmand], 63, i Ollerup, Birthe Marie Jensdatter, 33, tjenende sin forlovede gaardmand Peder Rasmussen i Ollerup
1836, - [blev afsagt], Viet, Lars Davidsen [selveiergaardmand], 31, i Gultved, Karen Nielsdatter, 26, hos faderen huusmand Niels Nielsen i Pottemagerhuuset ved Hemmedrup
1836, 27de April, Viet, Rasmus Rasmussen [enkemand, kromand, selveiergaardmand], 68, i Ollerup, Else Marie Jørgensdatter [enke], 31, efter væver Niels Jacobsen i Ollerup
1836, 1ste Juli, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 28, tjenende paa Nielstrup, Bodil Nielsdatter [indsidderske], , hos Frederik Olsen i Knarrebjergshusene
1836, 16de Juli, Viet, Hans Peter Henriksen [ungkarl og bødker], 30, hos Claus Henriksen Størlings enke i Ollerup Skovmark, Anne Clausdatter, 20, hos moder Claus Henriksen Størlings enke i Ollerup Skovmark
1836, 22de October, Viet, Georg Henrik Bendix Faht [ungkarl], 35, fra Bovenau ved Kiel i Holsteen, Maren Mikkelsdatter [indsidderske], 35, hos Lars Mikkelsen i Ollerup Aahuus
1836, 23de December, Viet, Niels Pedersen [enkemand], 63, tjenende paa Ullemose, Johanne Marie Hansdatter [indsidderske], 47, i Ollerup Bromark - huusmand Hans Christophersens fraskildte hustru
1836, - [dato ikke indført], Viet, Andreas Jensen Dreier [ungkarl], 28, fra Svendborg, Birthe Kirstine Mathiasdatter, 27, tjenende paa Nielstrup
1837, 14de Januar, Viet, Hans Ditlev Madsen [gaardfæster], 24, i Balen i Øster Skjerninge Sogn, Marie Kirstine Jørgensdatter, 20, tjenende gaardmand Jens Nielsen i Staagerup
1837, 21de Januar, Viet, Niels Hansen Baron [ungkarl, eier], 29, af stedet Holmebek i Ollerup Skovmark, Anne Margrethe Hansdatter, 29, hos hendes forlovede i Ollerup Skovmark
1837, 22de Marts, Viet, Poul Pedersen [selveiergaardmand], 54, i Ollerup, Anne Kirstine Jespersdatter, 26, hos stedfader huusmand Knud Mortensen i Knarrebjerg
1837, 8de April, Viet, Hans Jensen, 25, hos fader gaardmand Jens Rasmussen i Ollerup, Anne Marie Hansdatter, 34, tjenende gaardmand Jens Rasmussen i Ollerup
1837, 30de December, Viet, Niels Peitersen [ungkarl og væver, indsidder], 33, i Knarrebjerghusene, Charlotte Rasmusdatter [indsidderske], 28, i Knarrebjerg Husene
1837, 15de December, Viet, Jørgen Bertelsen [ungkarl, bødker], 33, i Gudbjerg, Karen Pedersdatter, 35, hos moderen huusmand Peder Hansens enke i Staagerup
1838, 13de Januar, Viet, Anders Jensen [enkemand, gaardmand], 38, i Skovboe, Karen Ditlevsdatter, 22, hos faderen gaardmand Ditlev Rasmussen i Ollerup Bromark
1837, 31te December, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, kudsk], 32, paa Nielstrup, Karen Jensdatter [meieske], 30, paa Nielstrup
1838, 27de October, Viet, Michael Ditlev Jensen [tienestekarl], 26, hos faderen tømmermand og boelsmand paa Staagerup Mark, Karen Jacobsdatter [tjenestepige], 20, hos sin brudgoms forældre
1839, 10de August, Viet, Jens Pedersen [ungkarl], 31, tjenende paa Nielstrup, Karen Rasmusdatter [indsidderske], 33, i Ollerup Skovmark
1839, 7de September, Viet, Hans Jørgen Rasmussen [huusmand og enkemand], 33, i Øster Skjerninge, Anne Sørensdatter, 23, hos faderen gaardmand Søren Madsen Tofte... i Ollerup
1839, 26de October, Viet, Niels Hansen, 36, tjenende paa Skjoldmose, Johanne Rasmusdatter [enke], 36, efter gaardmand Rasmus Hansen Bødker i Ollerup Skovmark
1839, 18de October, Viet, Peder Mogensen [ungkarl], 30, tjenende gaardmand Niels Madsen af Høie i Lunde Sogn, Maren Poulsdatter, 26, tjenende ligeledes Niels Madsen af Høie
1839, 27de December, Viet, Rasmus Lykkesen [ungkarl], 26, tjenende Peder Andersen i Heldager, Johanne Marie Rasmusdatter, 23, hos moderen huusmand Rasmus Larsens enke i Ollerup
1840, 22de Februar, Viet, Ditlev Larsen, 30, tjenende kjøbmand Lihm i Svendborg, Maren Rasmusdatter [indsidderske], 28, hos huusmand Lars Jensen i Ollerup Bromark
1840, 17de October, Viet, Rasmus Olsen [tømmerkarl], 27, i Rødme, Maren Rasmusdatter, 27, hos stedmoder Rasmus Høis enke i Staagerup
1840, 14de November, Viet, Hans Christophersen [pensionist], 26, fra Artelleriet - hos sin fader hmd. Chr. Christensen i Knarrebjerg, Martha Jensen, 32, tjenende paa Nielstrup
1840, 5te December, Viet, Hans Olsen [ungkarl], 28, tjenende gaardmand Jens Nielsen i Staagerup, Inger Kirstine Rasmusdatter [inderste], 26, hos Anders Bødker i Staagerup
1841, 12te Februar, Viet, Peder Michelsen [ungkarl, hørsvingerkarl], 26, i Steenstrup, Anne Johanne Hansdatter, 27, hos broderen Niels Hansen Skovfoged i Ollerup Skovmark
1841, 26de Juni, Viet, Peder Larsen [gaardfæster], 45, i Ollerup Skovmark, Maren Poulsdatter, 21, hos faderen gaardmand Poul Pedersen i Ollerup
1841, 25de September, Viet, Eggert Larsen [enkemand, huusmand], 39, i Pasop i Sørup Sogn, Maren Andersen, 21, hos faderen Anders Johansen i Orte Mølle
1841, 24de September, Viet, Niels Heldt Madsen [ungkarl, bager og borger], 38, i Odense, Cathrine Elisabeth Schiær, 19, hos faderen degnen Schiær i Ollerup
1842, 21de Mai, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl], 28, hos moderen gaardmand Rasmus Nielsens enke i Lamdrup i Gislev Sogn, Johanne Rasmusdatter [enke], 38, efter gaardmand Niels Hansen Bødker i Ollerup Skovmark
1842, 3die Juni, Viet, Peder Hansen Nielsen [ungkarl], 28, tjenende Anders Jensen i Skovsboe, Maren Mortensdatter [enke], 48, efter huusmand Lars Jensen i Ollerup Skovmark
1842, 27de Mai, Viet, Rasmus Jacobsen [ungkarl], 30, tjenende vertshuusholder Andersen i Vester Skjerninge, Johanne Cathrine Poulsdatter, 37, hos stedfader huusmand Peder Rasmussen i Ollerup Skovmark
1842, 17de September, Viet, Ole Pedersen [ungkarl, tjenestekarl], 33, i Ollerup - kommende fra Egense, Aplonne Hansdatter [enke], 55, efter huusmand Hans Larsen Bek i Ollerup
1842, 19 November, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl], 24, hos broderen gaardmand Hans Jensen i Ollerup, Henrichjette Marie Johansen, 25, hos gaardmand Rasmus Kromand i Ollerup
1842, 26de November, Viet, Andreas Pedersen [ungkarl], 31, tjenende i Vester Skjerninge Mølle, Maren Kirstine Andersdatter, 25, tjenende Anders Hansens enke i Ollerup
1842, 26de November, Viet, Hans Jørgen Poulsen, 26, hos stedfaderen Peder Rasmussen aftægtshuusmand i Ollerup Skovmark, Maren Johansdatter [indsidderske], 24, hos Peder Hansen Bødker i Nielstrup Skovmark
1842, 25de November, Viet, Hans Knudsen [ungkarl, indsidder], 36, hos huusmand Jørgen Nielsen i Knarrebjerg, Maren Jeppesdatter [indsidder], 24, hos huusmand Jørgen Nielsen i Knarrebjerg
1843, 27de Mai, Viet, Mads Mortensen [ungkarl], 40, hos broderen gaardmand Niels Mortensen i Rødme, Anne Marie Nielsdatter, 24, tjenende i afdøde Anders Hansens gaard i Ollerup
1843, 13de Mai, Viet, Johan Jørgen Rasmussen [ladefoged], 28, paa Nielstrup, Else Marie Jørgensdatter, 38, gaardmand Rasmus Rasmussens separerede hustrue i Ollerup
1843, 29de April, Viet, Peder Rasmussen [enkemand, gaardmand], 72, i Ollerup, Anne Rasmusdatter [enke], 61, efter gartner Jeppe Jeppesen ved Svendborg
1843, 14de Juli, Viet, Hans Knudsen [ungkarl, indsidder], 24, hos Marqvar Nielsens enke paa Nielstrup, Marie Hansdatter, 27, hos Marqvar Nielsen i Knarrebjergm
1843, 10de August, Viet, Johan Ludvig Møller [hr. pastor, catechet, ungkarl], 35, i Kjerteminde, Vilhelmine Charlotte Frederikke Brandt [jomfru], 27, i Ollerup Præstegaard
1844, 29de Marts, Viet, Peder Hansen ..kenberg [ungkarl, bødkermester], 33, i Nyborg, Elise Johansen [enke, jordemoder], 37, i Ollerup - enke efter bødker Hans Nielsen Møller
1844, 12te April, Viet, Christian Nielsen [ungkarl], 29, tjenende gaardmand Peder Rasmussen Bødker i Ollerup Skovmark, Anne Kirstine Pedersdatter, 48, hos stedfaderen huusmand Anders Frederiksen i Staagerup
1844, 17de Mai, Viet, Hans Jørgensen, 22, tjenende kirkesanger Rasmussen i Hundstrup, Johanne Kirstine Nielsdatter, 27, hos faderen gaardmand Niels Hansen i Staagerup
1844, 18de Mai, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl, gaardfæster], 49, i Kogtved, Anne Marie Poulsdatter, 22, hos faderen gaardmand Poul Pedersen i Ollerup
1844, 1ste Juni, Viet, Frands Christensen [ungkarl, avlskarl], 38, i Ollerup Præstegaard, Bodil Marie Hansdatter, 21, hos faderen gaardmand Hans Nielsen i Ollerup Skovmark
1844, 12te Juli, Viet, Niels Larsen [ungkarl], 36, tjenende paa Brudagergaard, Anne Jørgensdatter [indsidderske], 29, hos Lars Gemahls enke i Hemmeldruphuuset
1844, 16de November, Viet, Niels Rasmussen [enkemand, gaardmand], 40, i Kogtved, Maren Rasmusdatter, 22, hos stedfader gaardmand Peder Rasmussen Bødker i Ollerup Skovmark
1844, 22de November, Viet, Jørgen Hansen [enkemand, huusmand], 42, i Ollerup, Ellen Rasmusdatter [enke], 45, efter huusmand Rasmus Hansen Lang i Ollerup
1844, 6te December, Viet, Rasmus Pedersen [enkemand], 35, tjenende Mads Bek i Staagerup, Mette Cathrine Rasmusdatter, 26, ligeledes tjenende Mads Bek i Staagerup
1845, 7de Juni, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl], 25, hos faderen Jens Rasmussen gaardmand i Vester Skjerninge, Kirstine Christensdatter [enke], 39, efter huusmand Hans Andersen i Ollerup Skovmark
1845, 7de November, Viet, Jens Hansen [ungkarl], 22, tjenende gaardmand Peder Sørensen i Wester Skjerninge, Bodil Dorthea Ottosdatter, 25, hos faderen Otto Christensen i Skovgaard Huus
1846, 8de Januar, Viet, Mads Christensen [ungkarl, skibstømmermand], 27, opholdende sig i Ulbølle Strandhuuse, Anne Christensdatter, 29, hos broderen huusmand Anders Christensen i Staagerup
1846, 7de Februar, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 30, hos stedfader gaardmand Lars Christian Jensen i Vester Skjerninge, Cidsel Rasmusdatter [enke], 66, efter gaardmand Poul Jensen i Ollerup Skovmark
1846, 25de April, Viet, Hans Christian Larsen [ungkarl, hørsvinger], 33, i Tved, Anne Pedersdatter, 27, tjenende paa Beierholm
1846, 25de Juli, Viet, Christen Jensen [enkemand, gaardmand og sognefoged], 44, i Ollerup, Anne Marie Hansdatter, 24, hos faderen gaardmand Hans Jørgensen i Ollerup Broemark
1846, 5te September, Viet, Hans Christensen [ungkarl, gaardfæster], 30, i Egebjerg, Anne Andersen, 29, hos faderen møller Anders Johansen i Orte Mølle
1846, 3die October, Viet, Johan Frederik Andersen [ungkarl, fæster], 30, af Orte Mølle, Christine Hansdatter, 22, hos faderen gaardmand Hans Jørgensen i Ollerup Broemark
1846, 13de November, Viet, Hans Jensen [ungkarl], 35, hos sin broder gaardmand Mads Jensen i Dongshøirup, Karen Hansdatter [enke], 48, efter gaardmand Hans Nielsen Pave i Ollerup Skovmark
1846, 7de November, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 21, tjenende gaardmand Anders Mortensen i Ollerup Skovmark, Else Marie Georgsdatter [indsidderske], 30, i Himmelstrup Huset
1846, 7de November, Viet, Søren Hansen [ungkarl, huusmand og hørsvinger], 37, i Staagerup, Birthe Marie Larsdatter, 18, tjenende huusmand Henrik Skjøttes enke i Staagerup
1846, 28de November, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl, gaardfæster], 20, i Ollerup, Maren Jensdatter, 18, hos faderen gaardmand Jens Nielsen i Staagerup
1846, 11te December, Viet, Michael Ditlev Jensen [enkemand, gaardmand], 34, i Staagerup, Anne Margrethe Nielsdatter, 23, hos fader gaardmand Niels Hansen i Staagerup
1846, 5te December, Viet, Peder Larsen [ungkarl, avlskarl], 37, i Øster Skjerninge Præstegaard, Anne Marie Jørgensdatter, 23, hos faderen huusmand Jørgen Nielsen i Knarrebjerg Huusene
1847, 4de Juni, Viet, Hans Jensen [ungkarl, tømmerkarl], 30, i Staagerup, Anne Cathrine Andersdatter, 28, hos huusmand Marqvar Jensen i Knarrebjerg
1847, 25de Juni, Viet, Peter Jensen Christensen [skolelærer], 32, ved Frue Skole i Odense, Henrikke Cecilie Lorenzsen [jomfru], 24, i Ollerup Præstegaard
1847, 27de Juni, Viet, Rasmus Hansen, 29, tjenende kjøbmand Lihm i Svendborg, Dorthea Pedersdatter, 28, hos faderen huusmand og bødker Peder Hansen ved Nielstrup
1847, 12te November, Viet, Ditlev Ludvig Hansen Møller, 32, hos faderen gaardmand Hans Møller i Wester Skjerninge, Birthe Marie Esbensdatter, 24, hos faderen huusmand Esben Nielsen i Staagerup
1847, 18de December, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl], 40, tjenende paa Skjoldemose, Johanne Marie Hansdatter, 27, hos moderen gaardmand Hans Andersens enke i Staagerup
1848, 7de Januar, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 35, tjenende i Orte Mølle, Maren Løkkesdatter, 32, tjenende paa Nielstrup
1848, 11te October, Viet, Hans Jacobsen [ungkarl og væver], 23, af Ollerup - paa tiden soldat i Nyborg, Karen Madsdatter, 29, tjenende jomfrue Christensen i Ollerup
1849, 11te Mai, Viet, Hans Madsen [ungkarl, hørsvinger og indsidder], 33, i Knarrebjerg, Anne Margrethe Andersdatter [indsidder], 23, i Knarrebjerg
1849, 9de Juni, Viet, Jørgen Rasmussen [ungkarl, huusfæster], 31, i Rantzovminde i Egense Sogn, Anne Marie Pedersdatter, 27, hos faderen huusmand Peder Rasmussen Bek i Ollerup
1849, 15de Juni, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl, væver og indsidder], 34, i Ollerup Koehaugehuus, Johanne Marie Hansdatter [ligeledes indsidder], 21, i Ollerup Koehaugehuus
1849, 7de December, Viet, Lars Mortensen [ungkarl, bødker], 28, i Egebjerg, Anne Marie Poulsdatter, 28, hos svoger huusmand Rasmus Jacobsen i Ollerup Skovmark
1850, 11te Januar, Viet, Christen Rasmussen [ungkarl], 34, tjenende gaardmand Hans Pedersen Hovmand i Ollerup Bromark, Ellen Kirstine Sørensdatter, 20, hos faderen Søren Sørensen i Ollerup Fattighuus
1850, 20de April, Viet, Rasmus Nielsen, 23, hos faderen Niels Tønnessen i Ollerup Skovmark, Anne Cathrine Børgesdatter, 19, ... gaardmand Peder Larsen i Ollerup Skovmark
1850, 25de April, Viet, Lauritz Jacobi Baggesen [kjøbmand], 49, i Faaborg, Adamine Gotlobine Storm [husbestyrerinde], 30, paa Beierholm
1850, - [dato ikke indfødt], Viet, Rasmus Larsen [ungkarl], 32, tjenende Jesper Fløistrup i Sørup, Maren Nielsdatter, 21, tjenende paa Skovsgaard
1850, 16de November, Viet, Christen Thomassen [ungkarl, tømmerkarl], 31, hos sin fader Thomas Madsen i Ollerup Skovmark, Maren Kirstine Rasmusdatter, 30, tjenende gaardmand Hans Rasmussen i Ollerup Skovmark
1850, 15de November, Viet, Rasmus Rasmussen [gaardmand], 33, i Staagerup, Gjertrud Marie Jørgensdatter, 25, tjenende hendes forlovede
1850, 28de December, Viet, Frederik Rasmussen [ungkarl, væver], 35, hos faderen Rasmus Hansen huusmand og væver i Ollerup, Maren Christensdatter, 27, tjenende gaardmand Rasmus Pedersen i Ollerup