Ellinge, 1814-1844, konfirmerede

Afskrift af kirkebog
Konfirmerede 1814-1844, Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, , 29de September 1799 [daab], Jørgen Stephansen, opholdende sig hos sin moder, Stephan Hansen [afgangne annexbonde], i Ellinge, ,
1815, , 18de Januari 1801 [daab], Claus Hansen, i Ellinge, Hans Clausen [indsidder], i Ellinge, ,
1815, , 21 December 1800 [daab], Niels Nielsen, i Lyneskousgaarden, Niels Jensen [huusmand], ved Ellinge, ,
1816, , 1ste Maii 1801 [daab], Rasmus Hansen, i Ellinge, Hans Rasmusen [væver], i Ellinge, ,
1816, , 3de Mai 1801 [daab], Mads Stephansen, i Ellinge, Stephan Hansen [afgangne annexbonde], i Ellinge, ,
1816, , 26 December 1801 [daab], Niels Jensen, i Bekstrup, Jens Jensen [huusmand], i Bekstrup, ,
1816, , 29 Marti 1801 [daab], Knud Larsen, Rønninge Kirke, Jørgen Andersen [huusbonde gaardmand], i Ellinge, ,
1816, , 19de Julii 1801 [daab], Johan Rasmusen, Gierslev Kirke, Jacob Andersen [pleiefader, gaardmand], i Hestehaugegaarden, ,
1816, , 18 October 1801 [daab], Hans Olsen, i Ellinge, Ole Sørensen [gaardmand], i Ellinge, ,
1817, , 25 October 1802, Mads Rasmusen, , Rasmus Hansen [møller], i Kilde Mølle, ,
1817, , 29 Marti 1802, Jens Rasmusen, , Rasmus Christensen [gaardmand], i Paarup, ,
1817, , 18 Julii 1802, Niels Pedersen, , Peder Nielsen [husmand], i Nyeraadstædet, ,
1818, , 21de Martii 1804, Mads Rasmusen, i Ellinge, Rasmus Hansen [afgangne gaardmand], i Ellinge, ,
1818, , 23de Martii 1804, Søren Jensen, i Paarup, Jens Petersen [huusmand], i Paarup, ,
1818, , 16 October 1803, Søren Christiansen, i Ellinge, Christian Jensen [afgangne huusmand], i Ellinge, ,
1818, , 11te September 1803, Hans Sørensen, i Kildegaarden, Niels Jensen [gaardmand], i Kildegaarden, ,
1819, , 4de November 1804, Anders Nielsen, , Niels Andersen [sognefoged], i Bekstrup, ,
1819, , 3 Junii 1804, Hans Nielsen, , Hans Henriksen [gaardmand], i Ellinge, ,
1820, , 23de Februar 1806, Hans Henrik Rasmusen, , Rasmus Hansen Møller, i Kilde Mølle, ,
1820, , 23de Junii 1805, Niels Knudsen, , Hans Jensen [pleiefader, gaardmand], i Bekstrup, ,
1820, , 3die Martii 1805, Anders Olsen, , Olle Sørensen [gaardmand], i Ellinge, ,
1820, , 17de Februar 1805, Hans Rudolph Jacobsen, , Jacob Andersen [gaardmand], i Hestehaugegaarden, ,
1820, , 2 Februar 1806, Lars Knudsen, hosbond gaardmand Peder Larsen i Paarup, -, , ,
1820, , 26de Januar 1806, Lars Dinesen, hosbond gaardmand Hans Knudsen i Ellinge, , , ,
1820, , 22de December 1805, Jens Nielsen, , Niels Jensen [boelsmand], i Allebroestædet, ,
1820, , 10 April 1806, Jens Christiansen, , Jens Rasmusen [boelsmand], i Ellinge, ,
1820, , 8 April 1806, Christen Pedersen, , Peder Christensen [huusmand], i Paarup, ,
1821, , 23de November 1806, Søren Nielsen, , Niels Andersen [sognefoged], i Bekstrup, ,
1821, , 10de August 1806, Hans Sørensen, , Søren Hansen [gaardmand], i Paarup, ,
1821, , 16 April 1807, Søren Pedersen, , Lars Nielsen [pleiefader, huusmand], i Ellinge, ,
1822, , 14 April 1808, Niels Hansen, , Hans Rasmusen Væver, i Ellinge, ,
1822, , 4 October 1807, Jørgen Hansen, , Hans Jørgensen [husmand], i Møllevaadshuset, ,
1822, , 3 April 1808, Hans Hansen, , Hans Christensen [gaardmand], i Bekstrup, ,
1822, , 24 Maj 1807, Jens Knudsen, , Hans Andersen [gaardmand], i Ellinge, ,
1823, , 6te November 1808, Jørgen Nielsen, , Niels Andersen [sognefoged], i Bekstrup, ,
1823, , 15 August 1808, Jacob Larsen, , Lars Jacobsen [skrædder], i Bøgebjerghuset, ,
1823, , 6 November 1808, Lars Kristensen, , Hans Pedersen [stedfader, huusmand], i Paarup, ,
1823, , 11 September 1808, Rasmus Pedersen, , Peder Rasmusen [huusmand], i Allebrohusene, ,
1824, , 3 Juni 1810, Thomas Rasmussen, , Rasmus Madsen [gaardmand], i Ellinge, ,
1824, , 8 October 1809, Hans Rasmussen, , Rasmus Christensen [pleiefader, gl. gaardmand], i Ellinge, ,
1824, , 27 August 1809, Ole Hansen, , Hans Rasmussen [gaardmand], paa Ellinge Mark, ,
1824, , 28 Mai 1809, Christen Jespersen, , Jesper Olsen [smed], i Ellinge, ,
1824, , 24 September 1809, Hans Thomsen, , Thomas Madsen [huusmand], i Paarup, ,
1825, , 4 April 1811, Christen Hansen, , Hans Christensen [gaardmand], i Bekstrup, ,
1825, , 9 April 1811, Henrik Knudsen, , Hans Andersen [stedfader, gaardmand], i Ellinge, ,
1825, , 4 Junii 1810, Søren Madsen, , Mads Larsen [huusmand], i Saaderup, ,
1825, , 18 November 1810, Jens Sørensen, , Søren Rasmussen [gaardmand], paa Ellinge Mark, ,
1826, , 20 November 1811, Jørgen Rasmussen, i Ellinge, Rasmus Christensen [stedfader, gaardmand], i Ellinge, ,
1826, , 22 Marti 1812, Anders Rasmussen, i Paarup, Rasmus Christensen [gaardmand], i Paarup, ,
1826, , 26 August 1811, Hans Pedersen, i Nyrodsstedet, Peder Nielsen [huusmand], i Nyrodsstedet, ,
1826, , 6 Marti 1812, Hans Hansen, i Hestehaugegaarden - hosbonde gaardmand Jacob Andersen, -, , ,
1827, , 28de September 1812, Hans Rasmussen, , Rasmus Madsen [gaardmand], i Ellinge, ,
1827, , 4 Januar 1813, Rasmus Nielsen, , Niels Andersen [gaardmand], i Bekstrup, ,
1827, , 12 Februar 1813, Søren Christensen, , Hans Petersen [stedfader, huusmand], i Paarup, ,
1828, , 26 October 1813, Povel Andersen, , Anders Larsen [huusmand], paa Paarup Mark, ,
1828, , 26 Juli 1813, Anders Nielsen, i Paarup, Niels Andersen [møller], i Lille Mølle, ,
1828, , 26de Mai 1814, Rasmus Hansen, , Hans Rasmussen [skrædder], paa Bekstrup Mark, ,
1828, , 3die Marti 1814, Rasmus Hansen, , Hans Rasmussen [gaardmand], i Sandgravgaarden, ,
1829, , 5te Maii 1815, Hans Christensen, i Ellinge, Christen Jacobsen [huusmand], i Ellinge, ,
1829, , 23de November 1814, Jens Thomsen, i Paarup, Thomas Madsen [huusmand], i Paarup, ,
1829, , 10 Julii 1814, Rasmus Mathiasen, i Ellinge, Mathias Jensen [huusmand], i Ellinge, ,
1829, , 27 August 1814, Rasmus Madsen, i Ellinge, Mads Rasmussen [huusmand], i Ellinge, ,
1829, , 21 Marts 1815, Lars Hansen, i Bekstrup, Hans Christensen [gaardmand], i Bekstrup, ,
1829, , 18 Marts 1815, Niels Christensen, i Møllegaardshuset, Christen Nielsen [huusmand], i Møllegaardshuset, ,
1830, , 17de August 1815, Rasmus Pedersen, i Ellinge, Peder Rasmussen [huusmand], i Søehøistrup, ,
1830, , 15de October 1815, Hans Nielsen, i Bekstrup, Niels Andersen [gaardmand], i Bekstrup, ,
1830, , 4de August 1815, Hans Sørensen, paa Bekstrup Mark, Søren Hansen [boelsmand], paa Bekstrup Mark, ,
1830, , 3die August 1815, Anders Jørgensen, i Toverodstedet, Jørgen Schjøts [boelsmand], i Toverodstedet, ,
1831, , 23de Februar 1817, Anders Jørgensen, i Ellinge, Jørgen Andersen [gaardmand], i Ellinge, ,
1831, , 27de Juni 1816, Niels Rasmussen, i Bekstrup, Rasmus Frederiksen [huusmand], i Bekstrup, ,
1831, , 16 Februar 1817, Rasmus Christensen, i Paarup, Hans Peter Petersen [huusmand], i Paarup, ,
1831, , 29 Julii 1816, Rasmus Jørgensen, i Ellinge, Jørgen Rasmussen [ungkarl], fra Ullerslev, Bodild Rasmusdatter, i Paarup
1832, , 24 Juni 1817, Jens Mathiasen, i Ellinge, Mathias Jensen [huusmand og væver], i Ellinge, Anne Rasmusdatter,
1832, , 19 December 1817, Hans Rasmussen, i Aalykkestedet, Rasmus Hansen [boelsmand], i Aalykkestedet, Karen Andersdatter,
1832, , 13 Januar 1818, Rasmus Hansen, i Ellinge, Hans Christensen [afgangne gaardmand], i Ellinge, Johanne Kirstine Rasmusdatter,
1832, , 3 Februar 1818, Søren Pedersen, i Søehøishuset, Peder Rasmussen [huusmand], i Søhøishuset, Maren Hansdatter,
1832, , 19 Marts 1818, Niels Christensen, i Ellinge, Christen Jacobsen [huusmand og væver], i Ellinge, Maren Nielsdatter,
1832, , 13 Juni 1817, Niels Larsen, i Bøgebjerghuset, Lars Jacobsen [huusmand og skræder], i Bøgebjerghuset, Sidsel Danielsdatter,
1832, , 15 October 1817, Jens Jørgensen, i Toverodstedet, Jørgen Schjøtz [boelsmand], i Toverodstedet, Maren Jensdatter,
1832, , 10 November 1817, Anders Nielsen, i Allebrohusene [antaget til forsørgelse hos sin broder hmd Christen], Niels Jensen [afgangne aftægtsmand], i Allebrohusene, Maren Jensdatter [afgangne hustru],
1833, , 7 September 1818, Jens Hansen, i Sandgravgaarden, Hans Rasmussen [gaardmand], i Sandgravgaarden, Sophie Jensdatter,
1833, , 23 Januari 1819, Anders Jensen, paa Paarup Mark, Jens Hintzesen [tjenestekarl], i Vindinge, Mette Jacobsdatter [besvangrede],
1833, , 19 Juli 1818, Anders Thomsen, i Paarup, Thomas Madsen [huusmand], i Paarup, Maren Hansdatter,
1834, , 22 Juni 1819, Anders Jørgensen, i Skovgaarden, Jørgen Sørensen [gaardmand], i Skovgaarden, Sophie Andersdatter,
1834, , 24 August 1819, Rasmus Jespersen, i Ellinge, Jesper Olsen [smed], i Ellinge, Maren Larsdatter,
1834, , 17 Marts 1820, Rasmus Thomsen, i Ellinge, Thomas Rasmussen [ungkarl], i Skovballe, Gjertrud Nielsdatter,
1834, , 4 April 1820, Mads Rasmussen, i Ellinge, Rasmus Madsen [gaardmand], i Ellinge, Anne Thomasdatter,
1834, , 8 April 1820, Knud Rasmussen, i Langkjærshuset, Rasmus Johansen [huusmand], i Langkjærshuset, Anne Knudsdatter,
1834, , 5 Juli 1819, Rasmus Sørensen, Bekstrup Mark, Søren Hansen [boelsmand], i Skovstedet, Anne Kirstine Hansdatter,
1834, , 26 December 1819, Hans Larsen, i Bøgebjerghuset, Lars Jacobsen [huusmand], i Bøgebjerghuset, Sidsel Danielsdatter,
1834, , 23 Mai 1819, Anders Sørensen, i Paarup, Søren Hansen [gaardmand], , Anne Andersdatter, i Paarup
1834, Søndag efter Mikkelsdag [5 October], 4 Juli 1820, Søren Hansen, i Bekstrup, Hans Christensen [afdøde gaardmand], i Bekstrup, Maren Hansdatter,
1834, Søndag efter Mikkelsdag [5 October], 24 Juli 1820, Lars Pedersen, i Ellinge, Peder Rasmussen [huusmand], i Søhøihuset, Maren Hansdatter [afdøde hustru],
1834, Søndag efter Mikkelsdag [5 October], 27 September 1820, Jørgen Christensen, i Ellinge, Christen Jacobsen [huusmand], i Ellinge, Maren Nielsdatter,
1834, Søndag efter Mikkelsdag [5 October], 3 September 1820, Rasmus Rasmussen, i Paarup, Rasmus Christensen [afdøde gaardmand], i Paarup, Johanne Andersdatter,
1835, 1 Søndag efter Paaske [26 April], 27 November1820, Mads Pedersen, i Paarup, Peder Evardsen [huusmand], i Paarup, Karen Rasmusdatter,
1835, 1 Søndag efter Paaske [26 April], 11 August 1820, Christian Nielsen, i Allebrohusene, Niels Jensen [afdøde huusmand], i Allebrohusene, Maren Jensdatter [afdøde hustru],
1835, 1 Søndag efter Paaske [26 April], 24 Januar 1821, Hans Jensen, i Paarup, Jens Pedersen [afdøde huusmand], i Paarup, Dorthe Hansdatter [afdøde hustru],
1835, 1 Søndag efter Paaske [26 April], 25 April 1820, Lars Jensen, i Paarup, Jens Hansen [afdøde huusmand], i Paarup, Anne Kirstine Nielsdatter [afdøde hustru],
1835, Søndag efter Michelsdag [4 October], 9 Januar 1821, Anders Rasmussen, i Aalykkestedet, Rasmus Hansen [boelsmand], i Aalykkestedet, Karen Andersdatter,
1835, Søndag efter Michelsdag [4 October], 4 Juni 1821, Mads Hansen, i Sandgravgaarden, Hans Rasmussen [afdøde gaardmand], i Sandgravgaarden, Sophie Jensdatter,
1835, Søndag efter Michelsdag [4 October], 20 September 1818, Jens Stephansen, i Ellinge, Stephan Bendixsen [gaardmand], i Willumstrup, Kirsten Pedersdatter,
1835, Søndag efter Michelsdag [4 October], 2 Januari 1821, Povel Hansen, i Bekstrup, Hans Povelsen [afdøde møller], i Rolfsted Mølle, Maren Jensdatter [afdøde hustru],
1835, Søndag efter Michelsdag [4 October], 28 April 1821, Jørgen Sørensen, i Skovstedet, Søren Hansen [afdøde boelsmand], i Skovstedet, Anne Kirstine Hansdatter,
1836, 1 Søndag efter Paaske [10 April], 1 December 1821, Hans Rasmussen, i Ellinge, Rasmus Kristensen [gaardmand], i Ellinge, Johanne Kirstine Rasmusdatter,
1836, 1 Søndag efter Paaske [10 April], 5te Februar 1822, Søren Jørgensen, i Skovgaarden, Jørgen Sørensen [sognefoged], i Skovgaarden, Sophie Andersdatter,
1836, 1 Søndag efter Paaske [10 April], 12 October 1821, Peter Andersen, i Ellinge, Anders Jensen [kromand], i Ellinge, Anne Cathrine Ottosdatter,
1837, 1 Søndag efter Paaske [2 April], 13 Marts 1823, Christen Jensen, i Ellinge, Jens Kristensen [huusmand og bødker], i Ellinge, Anne Pedersdatter,
1837, 1 Søndag efter Paaske [2 April], 3 April 1823, Knud Jørgensen, , Jørgen Andersen [gaardmand], i Ellinge, Anne Knudsdatter,
1837, Søndag efter Mikkelsdag [1 October], 2 September 1823, Otto Andersen, i Ellinge, Anders Jensen [kromand], i Ellinge, Anne Cathrine Ottosdatter,
1837, Søndag efter Mikkelsdag [1 October], 19 Mai 1823, Lars Sørensen, i Skovstedet, Søren Hansen [afdøde boelsmand], i Skovstedet, Kirstine Hansdatter,
1837, Søndag efter Mikkelsdag [1 October], 1 Februar 1820, Jens Christiansen, i Lyumskovgaarden, Christian Nielsen [afdøde gaardmand], af Villumstrup, Dorthea Mortensdatter,
1838, 1 Søndag efter Paaske [22 April], 24 December 1823, Henrik Johansen, Ellinge, Johan Pedersen [ungkarl], fra Nyborg, Maren Jørgensdatter [enke], i Paarup
1838, 1 Søndag efter Paaske [22 April], 26 October 1823, Jens Rasmussen, i Ellinge, Rasmus Madsen [gaardmand], i Ellinge, Anne Thomasdatter,
1838, 1 Søndag efter Paaske [22 April], 31 Januar 1824, Niels Hansen, i Ellinge, Hans Nielsen [ungkarl], fra Biskoptaarup, Karen Frederiksdatter [besvangrede], i Ellinge
1838, 1 Søndag efter Paaske [22 April], 25de April 1824, Peder Knudsen, i Nøisomhedshuset, Knud Hansen [huusmand og væver], i Nøisomhedshuset, Kristiane Kristensdatter,
1838, Søndag efter Mikkelsdag [30 September], 5te Juli 1824, Niels Madsen, i Kildegaarden, Mads Nielsen [gaardmand], i Kildegaarden, Kathrine Nielsdatter,
1838, Søndag efter Mikkelsdag [30 September], 19 August 1824, Anders Nielsen, i Ellinge, Niels Hansen [huusmand], i Ellinge, Johanne Andersdatter,
1838, Søndag efter Mikkelsdag [30 September], 3 Mai 1824, Hans Sørensen, Mosegaarden, Søren Hansen [gaardmand], i Mosegaarden, Mette Kirstine Sørensdatter,
1838, Søndag efter Mikkelsdag [30 September], 25 Juni 1824, Hans Nielsen, i Ellinge, Niels Andersen [gaardmand], Ferridslev, Barbara Salomonsdatter,
1839, 1 Søndag efter Paaske [7 April], 27 December 1824, Hans Pedersen, paa Bekstrup mark, Peder Jørgensen [hjulmand], paa Bekstrup Mark, Karen Hansdatter,
1839, 1 Søndag efter Paaske [7 April], 3 Januari 1825, Hans Pedersen, paa Ellinge Mark, Peder Jensen [huusmand], paa Ellinge Mark, Amalia Hansdatter,
1839, 1 Søndag efter Paaske [7 April], 26 October 1824, Peder Jensen, i Ellinge, Jens Kristensen [bødker], i Ellinge, Anne Pedersdatter,
1839, 1 Søndag efter Paaske [7 April], 26 November 1824, Daniel Larsen, i Bøgebjerghuset, Lars Jacobsen [skræder], i Bøgebjerghuset, Sidsel Danielsdatter,
1839, 1 Søndag efter Paaske [7 April], 19 Marts 1825, Jacob Michael Brandt, i Ellinge, Johan Herman Brandt [forhenværende mølleforpagter], paa Hindemae Mølle, Dorthea Marie Møller,
1839, Søndag efter Mikkelsdag [6 October], 16 August 1825, Rasmus Jørgensen, i Ellinge, Jørgen Andersen [gaardmand], i Ellinge, Anne Knudsdatter,
1839, Søndag efter Mikkelsdag [6 October], 15 April 1825, Hans Henrik Jeppesen, i Ellinge, Jeppe Henriksen [ungkarl og soldat], i Nyborg, Maren Christensdatter [fruentimmer], i Ellinge
1839, Søndag efter Mikkelsdag [6 October], 6 Mai 1825, Niels Sørensen, i Skovstedet, Søren Hansen [afdøde boelsmand], i Skovstedet, Kirstine Hansdatter,
1839, Søndag efter Mikkelsdag [6 October], 19 April 1825, Jacob Rasmussen, Hestehaugegaard, Rasmus Cornelius Andersen [boelsmand], i Giislev, Anne Jacobsdatter,
1840, 1 Søndag efter Paaske [26 April], 18 April 1826, Peder Rasmussen, i Kilde Mølle, Rasmus Hansen [afdøde møller], i Kilde Mølle, Birthe Pedersdatter,
1840, 1 Søndag efter Paaske [26 April], 18 Februar 1826, Christen Hansen, i Paarup, Hans Peiter Peitersen [huusmand], i Paarup, Dorthea Sørensdatter,
1840, 1 Søndag efter Paaske [26 April], 2 Marts 1826, Hans Jørgensen, i Toverodstedet, Jørgen Schjøts [boelsmand], i Toverodstedet, Maren Jensdatter,
1840, Søndag efter Mikkelsdag [4 October], 9 Mai 1826, Niels Hansen, Bekstrup Mark, Hans Rasmussen [huusmand, skovfoged og skræder], paa Bekstrup mark, Kirsten Hansdatter,
1840, Søndag efter Mikkelsdag [4 October], 1 Juli 1826, Christian Christensen, Møllegaardshuset, Kristen Nielsen [boelsmand], i Møllegaardshuset, Margrethe Kristensdatter,
1841, 1 Søndag efter Paaske [18April], 7 October 1826, Hans Nielsen, Paarup, Niels Hansen [huusmand], i Paarup, Maren Hansdatter,
1841, Søndag efter Mikkelsdag [3 October], 30 August 1827, Christen Sørensen, Skovstedet, Søren Hansen [afdøde boelsmand], Skovstedet, Anne Kirstine Hansdatter,
1841, Søndag efter Mikkelsdag [3 October], 28 April 1827, Rasmus Jørgensen, Kathrinebjerggaarden, Jørgen Hansen [gaardmand], i Kathrinebjerggaarden, Johanne Rasmusdatter,
1841, Søndag efter Mikkelsdag [3 October], 2 Juli 1827, Jørgen Larsen, Bøgebjerghuset, Lars Jacobsen [huusmand og skræder], i Bøgebjerghuset, Sidsel Danielsdatter,
1841, Søndag efter Mikkelsdag [3 October], 13 Juli 1827, Niels Christian Andersen, Ellinge Kroe, Anders Jensen [kroemand], i Ellinge Kroe, Anne Cathrine Ottesdatter,
1842, 1 Søndag efter Paaske [3 April], 13 November 1827, Rasmus Jørgensen, i Skovgaarden, Jørgen Sørensen [sognefoged], i Skovgaarden, Sophie Andersdatter,
1842, 1 Søndag efter Paaske [3 April], 21 Januar 1828, Christian Hansen, i Paarup, Hans Rasmussen Rettestrup [underofficier], fra Kjøbenhavn, Maren Rasmusdatter [fruentimmer], i Paarup
1842, 1 Søndag efter Paaske [3 April], 1 Februar 1828, Johan Knudsen, i Nøisomhedsstedet, Knud Hansen [væver], i Nøisomhedsstedet, Christiane Christensdatter,
1842, Søndag efter Mikkelsdag [2 October], 15 Juli 1828, Peder Rasmussen, i Bøgebjerg, Rasmus Johansen [huusmand], i Bøgebjerg, Anne Knudsdatter,
1843, Søndag efter Paaske [23 April], 10 April 1829, Holger Olivarius Hansen, i Ellinge, Lars Hansen [skolelærer], i Ellinge, Mette Kirstine Jensen,
1843, Søndag efter Paaske [23 April], 24 Marts 1829, Niels Frederiksen, i Bekstrup, Frederik Frederiksen [huusmand], paa Bekstrup Mark, Kirsten Madsdatter,
1843, Søndag efter Paaske [23 April], 14 Januar 1829, Hans Jensen, i Ellinge, Jens Christensen [bødker], i Ellinge, Anne Pedersdatter,
1843, Søndag efter Paaske [23 April], 4 Februar 1829, Rasmus Sørensen, i Mosegaarden, Søren Hansen [gaardmand], i Mosegaarden, Mette Kirstine Sørensdatter,
1843, Søndag efter Paaske [23 April], 4 October 1828, Frederik Andersen, i Ellinge, Anders Jensen [kromand], i Ellinge, Anne Cathrine Ottesdatter,
1843, Søndag efter Paaske [23 April], 22 Marts 1829, Erik Rasmussen, i Bekstrup, Rasmus Frederiksen [huusmand], i Bekstrup, Maren Nielsdatter,
1843, Søndag efter Mikkelsdag [1 October], 3 September 1829, Peder Christensen, i Paarup, Christen Pedersen [gaardmand], i Paarup, Maren Hansdatter [afdøde hustru],
1843, Søndag efter Mikkelsdag [1 October], 1 September 1829, Rasmus Jørgensen, paa Ellinge Mark, Jørgen Eskildsen [huusmand og skræder], paa Ellinge Mark, Gjertrud Rasmusdatter,
1843, Søndag efter Mikkelsdag [1 October], 31 Juli 1829, Hans Hansen, i Sandgravgaarden, Hans Rasmussen [afdøde gaardmand], i Sandgravgaarden, Sophie Jensdatter,
1843, Søndag efter Mikkelsdag [1 October], 26 Juni 1829, Anders Ovesen, i Paarup, Owe Andersen [skovfoged], ved Ravnholdt, Maren Pedersdatter, nu gift med huusmand Peder Christian Nielsen i Rønninge
1843, Søndag efter Mikkelsdag [1 October], 1 September 1829, Carl Adolph Borchsenius, i Paarup, Christian Borchsenius [farver], i Rudkjøbing, Gjertrud Marie Hansen, nu gift med huusmand Mads Thomsen i Paarup
1843, Søndag efter Mikkelsdag [1 October], 5 Juni 1829, Rasmussen, i Ellinge, Rasmus Pedersen [boelsmand], paa Birkum Mark, Marie Larsdatter,
1844, 1 Søndag efter Paaske [14 April], 28 November 1829, Jens Pedersen, i Nyrodshuset, Peder Jensen [huusmand], i Nyrodshuset, Amalia Hansdatter,
1844, 1 Søndag efter Paaske [14 April], 29 October 1829, Jacob Christensen, i Ellinge, Christen Jacobsen [huusmand og væver], i Ellinge, Maren Nielsdatter,
1844, Søndag efter Mikkelsdag [6 October], 15 April 1830, Stephan Christensen, i Ellinge, Christen Stephansen [huusmand og væver], i Ellinge, Margrethe Hansdatter,
1844, Søndag efter Mikkelsdag [6 October], 7 August 1830, Lars Frisch, i Bekstrup, Niels Frisch [huusmand], i Bekstrup, Dorthe Cathrine Sørensdatter [afdøde hustru],
1814, , 24de November 1799 [daab], Maren Christensdatter, opholdende sig hos sin mormoder almisselem Anne Dorthe Pedersdatter, -, , ,
1814, , 20de October 1799 [daab], Kirsten Nielsdatter, , Niels Andersen [sognefoged og gaardmand], i Bekstrup, ,
1815, , 4de Junii 1800 [daab], Johanne Eskildsdatter, i Ellinge, Eskild Jørgensen [huusmand], ved Søemosen, ,
1815, , 15 Junii 1800 [daab], Karen Frederiksdatter, i Ellinge, Friderik Johansen [indsidder], i Ellinge Hospital, ,
1815, , 22 Februar 1800 [daab], Bodel Rasmusdatter, i Ellinge, Rasmus Christensen [gaardmand], i Paarup, ,
1815, , 26de October 1800 [daab], Maren Thomasdatter, Kullerup Kirke, Thomas Madsen [huusmand], i Paarup, ,
1816, , 6te April 1801 [daab], Johanne Rasmusdatter, paa Cathrineberg, Rasmus Madsen [gaardmand], paa Cathrineberg, ,
1816, , 7 Junii 1801 [daab], Anne Nielsdatter, i Bekstrup, Niels Andersen [sognefoged], i Bekstrup, ,
1816, , 6te August 1801, Anne Hansdatter, Ellinge, Hans Madsen [afgangne indsidder], i Ellinge, ,
1816, , 27 November 1801 [daab], Cathrine Nielsdatter, i Kildegaarden, Niels Jensen [gaardmand], i Kildegaarden, ,
1816, , 15 Februar 1802 [daab], Cathrine Frøsell, Kierteminde, Frøsell [sadelmager], i Bekstrup, ,
1816, , 6te April 1801 [daab], Karen Jespersen, i Ellinge, Jesper Olsen [smed], i Ellinge, ,
1817, , 12 December 1802, Karen Rasmusdatter, , Rasmus Christensen [gaardmand, stedfader], i Ellinge, ,
1817, , 31de October 1802, Sidsel Nielsdatter, , Niels Andersen [sognefoged], i Bekstrup, ,
1817, , 22de Juni 1802, Maren Pedersdatter, , Peder Christensen [huusmand], i Paarup, ,
1817, , 11te Februar 1802, Maren Christensdatter, , Erik Nielsen [muurmester, pleiefader], i Nyerodshuset, ,
1818, , 17 Julii 1803, Anne Stephansdatter, i Ellinge, Stephan Hansen [afgangne annexbonde], i Ellinge, ,
1818, , 22 Januar 1804, Lisbeth Sophie Hansdatter, i Bekstrup, Hans Christensen [gaardmand], i Bekstrup, ,
1818, , 28 Julii 1803, Anne Hansdatter, i Ellinge, Hans Rasmussen [væver], i Ellinge, ,
1818, , 22de Maii 1803, Anne Thomadsdatter, i Paarup, Thomas Madsen [huusmand], i Paarup, ,
1818, , 25 Martz 1804, Karen Knudsdatter, i Ellinge, Knud Henrichsen [afgangne gaardmand], i Ellinge, ,
1819, , 18 November 1804, Else Cathrine Stephansdatter, hiemme hos moderen, Stephan Hansen [afgangne annexbonde], i Ellinge, ,
1819, , 14de October 1804, Anne Kirstine Pedersdatter, , Peder Nielsen [huusmand], i Nyeraadstædet, ,
1819, , 2den December 1804, Anne Margrethe Jespersdatter, , Jesper Olsen [smed], i Ellinge, ,
1820, , 24de Februar 1806, Maren Pedersdatter, , Hans Jensen [pleiefader, gaardmand], i Bekstrup, ,
1820, , 12 Januar 1806, Marie Kirstine Hansdatter, , Hans Rasmussen [væver], i Ellinge, ,
1820, , 8de October 1805, Karen Hansdatter, , Hans Christesen [gaardmand], i Bekstrup, ,
1820, , 25de August 1805, Maren Rasmusdatter, , Rasmus Hansen [boelsmand], i Aalykkestædet, ,
1820, , 29de December 1805, Giertrud Rasmusdatter, , Rasmus Christensen [gaardmand], i Paarup, ,
1821, , 26 Martz 1807, Maren Jespersdatter, , Jesper Olsen [smed], i Ellinge, ,
1821, , 15 Junii 1806, Maren Jensdatter, , Jens Pedersen [huusmand], i Paarup, ,
1822, , 9 April 1808, Karen Stephansdatter, , Stephan Hansen [afgangne annexbonde], i Ellinge, ,
1822, , 25 October 1807, Maren Rasmusdatter, , Rasmus Christensen [gaardmand], i Ellinge, ,
1822, , 7 Februari 1808, Anne Jensdatter, , Jens Jensen [husmand], i Bekstrup, ,
1822, , 8 Marti 1808, Marie Kirstine Sørensdatter, , Søren Hansen [gaardmand], i Paarup, ,
1822, , 9 August 1807, Christiane Christiansdatter, er hos den gl. Woldborg Abelcrone i Ellinge Kirkehospital, Christian Krumm [rebslager], i Svindinge, ,
1822, , 26 Juli 1807, Sidsel Olesdatter, , Ole Sørensen [gaardmand], i Ellinge, ,
1822, , 21 October 1807, Oline Larsdatter, , Johannes Jensen Væver [pleiefader], i Allebroehuset, ,
1822, , 5 April 1808, Maren Nielsdatter, , Peder ...rtsen [stedfader, husmand], i Paarup, ,
1823, , 16 October 1808, Maren Sørensdatter, , Hans Clausen [morfader, husmand], i Ellinge Hospital, ,
1823, , 7 Maii 1809, Elisabeth Knudsdatter, , Hans Andersen [stedfader, gaardmand], i Ellinge, ,
1823, , 14 Februar 1809, Sidsel Rasmusdatter, , Rasmus Hansen [boelsmand], i Aalykkestædet, ,
1823, , 10 Martii 1809, Maren Rasmusdatter, , Rasmus Hansen Møller, i Kilde Mølle, ,
1823, , 19 Junii 1808, Dorthe Rasmusdatter, , Rasmus Kristensen [gaardmand], i Paarup, ,
1823, , 18 December 1808, Marie Jacobsdatter, , Jacob Andersen [gaardmand], i Hestehaugegaarden, ,
1823, , 23 October 1808, Maren Knudsdatter, , Knud Larsen [aftægtsmand], i Langkjærshuset, ,
1823, , 5te Martii 1809, Inger Nielsdatter, , Niels Jensen [aftægtsmand], i Allebrohusene, ,
1824, , 10 Juni 1810, Anne Kirstine Andersdatter, , Jørgen Schøtz [pleiefader, boelsmand], i Toveraadhuset, ,
1824, , 10de Februar 1810, Maren Sørensdatter, , Søren Hansen [gaardmand], i Paarup, ,
1824, , 8 October 1809, Karen Andreasdatter, , Jørgen Jørgen Thomsen [pleiefader, indsidder], i Mørkekrogshuset, ,
1825, , 24 Marts 1811, Maren Nielsdatter, , Niles Andersen [gaardmand], i Bekstrup, ,
1825, , 27 Martii 1811, Sophie Pedersdatter, , Peder Christensen [huusmand], i Paarup, ,
1825, , 16 April 1811, Karen Nielsdatter, , Niels Jørgensen [gaardmand], i Skouballe, ,
1825, , 1 April 1811, Anne Larsdatter, , Lars Jørgensen [gaardmand], i Ferritslev, ,
1825, , 24 Marts 1811, Anne Sophie Andreasdatter, , Andreas Haugsted, i Odense, Gjertrud Nielsdatter,
1825, , 1ste Juli 1811, Kirsten Christensdatter, , Hans Petersen [stedfader, huusmand], i Paarup, ,
1825, , 1ste Mai 1810, Anne Marie Jørgensdatter, hosbonde gaardmand Mads Nielsen i Kildegaarden, -, , ,
1825, , 10 Februar 1811, Karen Hansdatter, , Hans Rasmussen [gaardmand], paa Ellinge Mark, ,
1826, , 30 October 1811, Marie Kirstine Madsdatter, i Ellinge, Mads Rasmusdatter [huusmand], i Ellinge, ,
1826, , 10 November 1811, Anne Kirstine Mathiasdatter, i Ellinge, Mathias Jensen [huusmand], i Ellinge, ,
1826, , 7de December 1811, Kirsten Nielsdatter, i Ellinge - hosbonde huusmand Niels Hansen i Ellinge, -, , ,
1827, , 7de Mai 1812, Mette Kirstine Thomasdatter, , Thomas Madsen [huusmand], i Paarup, ,
1827, , 30 Juni 1813, Sara Margrethe Jørgensdatter, , Jørgen Schjøtz [boelsmand], i Toverodsstedet, ,
1827, , 30de Juni 1812, Sophie Rasmusdatter, , Rasmus Hansen [boelsmand], i Aalykkestedet, ,
1827, , 18de April 1813, Sidsel Sørensdatter, , Søren Hansen [gaardmand], i Paarup, ,
1827, , 16 Juli 1813, Margrethe Sørensdatter, , Søren Rasmussen [gaardmand], paa Ellinge Mark, ,
1827, , 14de November 1812, Anne Sophie Hansdatter, , Hans Andersen [gaardmand], i Ellinge, ,
1827, , 17 April 1813, Anne Carhrine Larsdatter, , Lars Nielsen [huusmand], i Ellinge, ,
1828, , 4 April 1814, Anne Rasmusdatter, , Rasmus Christensen [gaardmand], i Ellinge, ,
1829, , 1ste August 1814, Karen Knudsdatter, paa Ellinge Mark, Knud Kristensen [boelsmand], paa Ellinge Mark, ,
1829, , 7 August 1814, Sidsel Jørgensdatter, i Ellinge, Jørgen Andersen [gaardmand], i Ellinge, ,
1829, , 12 Marts 1815, Karen Rasmusdatter, i Aalykkestedet, Rasmus Hansen [boelsmand], i Aalykkestedet, ,
1829, , 8 April 1815, Sidsel Larsdatter, i Bøgebjerghuset, Lars Jacobsen [huusmand], i Bøgebjerghuset, ,
1829, , 9 October 1814, Johanne Marie Rasmusdatter, i Paarup, Rasmus Kristensen [afgangne gaardmand], i Paarup, ,
1829, , 28 August 1814, Maren Rasmusdatter, i Ellinge, Rasmus Hansen [indsidder], i Windinge, ,
1829, , 26 Februar 1814, Anne Rasmusdatter, paa Bekstrup Mark, Rasmus Andersen [gaardmand], i Ferridslev, ,
1830, , 16 Januar 1816, Anne Kirstine Rasmusdatter, i Ellinge, Rasmus Madsen [gaardmand], i Ellinge, ,
1830, , 7 Juni 1815, Karen Sophie Sørensdatter, i Paarup, Søren Hansen [afgangne gaardmand], i Paarup, ,
1830, , 23de Januar 1816, Dorthea Sørensdatter, i Sandgravgaarden, Søren Rasmussen [gaardmand], i Sandgravgaarden, ,
1830, , 29de November 1814, Karen Nielsdatter, i Allebrohusene, Niels Jensen [indsidder], i Allebrohusene, ,
1831, , 16 December 1816, Kirsten Stephansdatter, paa Bekstrup Mark, Stephan Pedersen [afgangne huusmand], paa Bekstrup Mark, ,
1831, , 13 Mai 1816, Dorthe Hansdatter, paa Ellinge Mark, Hans Rasmussen [gaardmand], paa Ellinge Mark, ,
1831, , 9de August 1816, Cathrine Marie Hansdatter, i Ellinge, Hans Andersen, i Ellinge, ,
1831, , 2 Januari 1817, Anne Marie Christensdatter, i Møllegaardsstedet, Christen Nielsen [huusmand], i Møllegaardsstedet, ,
1831, , 24de Juli 1816, Maren Andersdatter, i Paarup, Anders Sørensen [indsidder og almisselem], i Paarup, ,
1832, , 20 Juni 1817, Johanne Susanne Pauline Andersdatter, i Ellinge, Anders Jensen [kromand], i Ellinge, Anne Cathrine Ottesdatter,
1832, , 5 Mai 1817, Mette Kirstine Rasmusdatter, i Ellinge, Rasmus Christensen [gaardmand, den ældre], i Ellinge, Lisbeth Madsdatter,
1832, , 29 Juni 1818, Christiane Madsdatter, i Ellinge, Mads Rasmussen [huusmand og tømmermand], i Ellinge, Maren Eliasdatter,
1832, , 13 August 1817, Maren Rasmusdatter, i Langkjærshuset, Rasmus Johansen [huusmand], i Langkjærshuset, Anne Knudsdatter,
1832, , 5 Mai 1817, Gjertrud Rasmusdatter, i Ellinge, Rasmus Christensen [gaardmand, gl.], i Ellinge, Lisbeth Madsdatter,
1832, , 29 Juli 1817, Lisbeth Sophie Sørensdatter, paa Bekstrup Mark, Søren Hansen [boelsmand], paa Bekstrup Mark, Kirstine Hansdatter,
1832, , 1ste Mai 1817, Anne Sørensdatter, i Paarup, Søren Hansen [gaardmand], i Paarup, Anne Andersdatter,
1832, , 23 December 1817, Anne Kirstine Henrichsdatter, i Ellinge, Henrik Ruberg [soldat], i Nyborg, Maren Jørgensdatter,
1832, , 1 November 1817, Karen Jensdatter, i Paarup, Jens Petersen [afgangne huusmand], i Paarup, Dorothea Hansdatter [afgangne hustrue],
1833, , 3 August 1818, Else Marie Knudsdatter, paa Ellinge Mark, Knud Christensen [boelsmand], paa Ellinge Mark, Karen Hintzesdatter,
1833, , 16 Juli 1818, Else Cathrine Jensdatter, paa Bekstrup Mark, Jens Pedersen [afdøde huusmand og hjulmand], i Bekstrup, Maren Jensdatter [afdøde hustrue],
1833, , 10 Februar 1819, Mette Hansdatter, paa Bekstrup Mark, Hans Rasmussen [huusmand og skræder], , Kirsten Hansdatter,
1833, , 31 Marts 1819, Karen Jørgensdatter, i Ellinge, Jørgen Andersen [gaardmand], i Ellinge, Anne Knudsdatter,
1833, , 10 Mai 1818, Johanne Pedersdatter, i Paarup, Peder Evardsen [huusmand], i Paarup, Karen Rasmusdatter,
1833, , 3 Marts 1819, Margrethe Christensdatter, i Møllegaardshuset, Christen Nielsen [boelsmand], i Møllegaardshuset, Margrethe Christensdatter,
1833, , 23 October 1818, Karen Andersdatter, i Ellinge, Anders Jensen [kromand], i Ellinge, Cathrine Ottesdatter,
1834, , 9 Januar 1820, Frederikke Rasmusdatter, i Bekstrup, Rasmus Frederiksen [huusmand], i Bekstrup, Maren Nielsdatter,
1834, , 10 November 1819, Lisbeth Larsdatter, paa Paarup Mark, Lars Nielsen [huusmand], i Davinde, Maren Larsdatter, i Rønninge
1834, , 6 September 1819, Kirstine Marie Pedersdatter, i Paarup, Peder Knudsen [ungkarl], i Davinde, Else Knudsdatter [fruentimmer], i Langkjærshuset
1834, , 26 Marti 1820, Jensine Andersdatter, i Ellinge, Anders Jensen [kromand], i Ellinge, Cathrine Ottesdatter,
1834, , 26 December 1819, Christiane Rasmusdatter, i Ellinge, Rasmus Kristensen [gaardmand], i Ellinge, Lisbeth Madsdatter,
1834, , 20 September 1819, Karen Sørensdatter, i Fælledsvaadgaard, Søren Rasmussen [gaardmand], i Fælledsvaadgaarden, Anne Jensdatter,
1835, 1 Søndag efter Paaske [6 April], 22 November 1820, Anne Pedersdatter, i Skjellerup, Peder Jørgensen [huusmand og hjulmand], paa Bekstrup mark, Maren Jensdatter,
1835, 1 Søndag efter Paaske [6 April], 13 October 1820, Anne Sophie Hansdatter, i Ellinge, Hans Hansen [afdøde gaardmand], i Rønninge, Maren Hansdatter [afdøde hustru],
1835, 1 Søndag efter Paaske [6 April], 6 Marts 1821, Sidsel Christensdatter, i Møllegaardsstedet, Christen Nielsen [boelsmand], i Møllegaardshuset, Margrethe Christensdatter,
1835, Søndag efter Michelsdag [4 October], 6 October 1821, Sidsel Rasmusdatter, i Bekstrup, Rasmus Petersen [ungkarl], i Biskopstaarup, Lisbeth Hansdatter [besvangrede], i Bekstrup
1835, Søndag efter Michelsdag [4 October], 18 Mai 1821, Johanne Jørgensdatter, i Toverodstedet, Jørgen Schjøtz [boelsmand], Toverodstedet, Maren Jensdatter,
1835, Søndag efter Michelsdag [4 October], 4 Mai 1821, Anne Jensdatter, i Ellinge, Jens Hansen [huusmand], i Ullerslev, Anna Marie Madsdatter,
1835, Søndag efter Michelsdag [4 October], 16 Mai 1821, Sophie Jørgensdatter, i Ellinge, Jørgen Andersen [gaardmand], i Ellinge, Anne Knudsdatter,
1835, Søndag efter Michelsdag [4 October], 15 August 1821, Caroline Nielsdatter, i Paarup, Niels Andersen [møller], i Lille Mølle, Karen Kristensdatter,
1836, Paaske, 4 Marts 1822, Stine Larsdatter, i Bøgebjerghuset, Lars Jacobsen [huusmand], i Bøgebjerghuset, Sidsel Danielsdatter,
1836, Paaske, 31 December 1821, Anne Pedersdatter, i Mørkekrogshuset, Peder Johansen [huusmand], i Langkjershuset, Margrethe Knudsdatter [besvangrede], i Nyborg
1837, Paaske, 5 Februar 1823, Anne Christensdatter, i Ellinge, Kristen Jacobsen [huusmand og væver], i Ellinge, Maren Nielsdatter,
1837, Paaske, 6 Februar 1823, Else Kirstine Rasmusdatter, i Langkjærshuset, Rasmus Johansen [huusmand], i Langkjershuset, Anne Knudsdatter,
1837, Paaske, 2 Marts 1823, Margrethe Christensdatter, i Allebrohusene, Kristen Nielsen [boelsmand], i Allebrohusene, Maren Justesdatter,
1837, Paaske, 15 Marts 1823, Maren Pedersdatter, paa Bekstrup Mark, Peder Jørgensen [huusmand og hjulmand], paa Bekstrup Mark, Karen Hansdatter,
1837, Paaske, 27 Marts 1823, Maren Hansdatter, i Paarup, Hans Peter Petersen [huusmand], i Paarup, Dorthea Sørensdatter,
1837, Mikkelsdag, 27 Juni 1823, Anne Rasmusdatter, i Bekstrup, Rasmus Frederiksen [huusmand], i Bekstrup, Maren Nielsdatter,
1837, Mikkelsdag, 14 Juni 1823, Anne Christiansdatter, paa Ellinge Mark, Kristian Nielsen [aføde gaardmand], i Willumstrup, Dorthea Mortensdatter,
1837, Mikkelsdag, 28 Juni 1823, Sidsel Johansdatter, i Kildegaarden, Mads Nielsen [pleiefader, gaardmand], i Kildegaarden, ,
1838, 1 Søndag efter Paaske [22 April], 27 Januar 1824, Maren Pedersdatter, i Søhøishuset, Peder Rasmussen [afdøde huusmand], i Søhøishuset, Marie Nielsdatter,
1838, 1 Søndag efter Paaske [22 April], 1 Januar 1824, Maren Jørgensdatter, i Toverodstedet, Jørgen Schjøth [boelsmand], i Toverodstedet, Maren Jensdatter,
1838, 1 Søndag efter Paaske [22 April], 2 April 1824, Johanne Pedersdatter, i Langkjærshuset, Peder Rasmussen [ungkarl], fra Slipshavn, Margrethe Knudsdatter [besvangrede], i Langkjærshuset
1838, 1 Søndag efter Paaske [22 April], 22 Marts 1824, Karen Christensdatter, i Møllegaardshuset, Kristen Nielsen [huusmand], i Møllegaardshuset, Margrethe Kristensdatter,
1838, Søndag efter Mikkelsdag [30 September], 28 Mai 1824, Kirstine Rasmusdatter, i Ellinge, Rasmus Kristensen [gaardmand], i Ellinge, Johanne Kirstine Rasmusdatter,
1838, Søndag efter Mikkelsdag [30 September], 6 September 1824, Anne Marie Rasmusdatter, i Kilde Mølle, Rasmus Hansen [afdøde møller], i Kilde Mølle, Birthe Pedersdatter,
1838, Søndag efter Mikkelsdag [30 September], 5 September 1824, Anne Marie Frederiksdatter, i Ellinge, Frederik Frederiksen [indsidder], i Bekstrup, Kirstine Madsdatter,
1838, Søndag efter Mikkelsdag [30 September], 9 Mai 1824, Kirsten Madsdatter, i Ellinge, Mads Henriksen [boelsmand], paa Saaderup Mark, Maren Nielsdatter,
1839, 1 Søndag efter Paaske [7 April], 17 Marts 1825, Karen Jørgensdatter, i Skovgaarden, Jørgen Sørensen [sognefoged], i Skovgaarden, Sophie Andersdatter,
1839, 1 Søndag efter Paaske [7 April], 22 October 1824, Karen Jørgensdatter, i Cathrinebjerggaarden, Jørgen Hansen [gaardmand], i Kathrinebjerggaarden, Johanne Rasmusdatter,
1839, 1 Søndag efter Paaske [7 April], 6 Marts 1825, Anne Margrethe Hansen, i Bekstrup, Hans Jensen [boelsmand], i Eibye, Kirsten Nielsdatter [afdøde hustru],
1839, 1 Søndag efter Paaske [7 April], 25de November 1824, Johanne Marie Hansdatter, i Paarup, Hans Rettestrup [corporal], i Kjøbenhavn, Maren Rasmusdatter, i Paarup
1839, 1 Søndag efter Paaske [7 April], 1ste Februar 1825, Anne Christensdatter, i Allebrohusene, Christen Nielsen [væver], i Allebrohusene, Maren Justesdatter,
1839, 1 Søndag efter Paaske [7 April], 13 Februar 1825, Anne Nielsdatter, i Paarup, Niels Hanssen [huusmand], i Paarup, Maren Hansdatter,
1839, Søndag efter Mikkelsdag [6 October], 16 April 1825, Anne Andersdatter, i Ellinge, Anders Sørensen [boelsmand], paa Refsvindinge Mark, Karen Nielsdatter,
1839, Søndag efter Mikkelsdag [6 October], 25 Mai 1825, Anne Kirstine Thomasdatter, i Ellinge, Thomas Jacobsen [huusmand], i Ellinge, Sophie Rasmusdatter,
1839, Søndag efter Mikkelsdag [6 October], 7 August 1825, Amalia Andersdatter, i Ellinge, Anders Hansen [kromand], , Anne Cathrine Ottesdatter, i Ellinge
1839, Søndag efter Mikkelsdag [6 October], 22 August 1825, Caroline Marie Nielsdatter, i Paarup, Niels Hansen [indsidder], i Torped Beenløse Sogn i Sjælland, Anne Pedersdatter [fraskildt hustru],
1839, Søndag efter Mikkelsdag [6 October], 17 Juli 1825, Mette Marie Hansdatter, paa Ellinge Mark, Anders Nielsen [stedfader, huusmand], i Saaderup, Anne Margrethe Christensdatter,
1839, Søndag efter Mikkelsdag [6 October], 1 October 1825, Sidsel Sørensdatter, i Mosegaarden, Søren Hansen [gaardmand], Mosegaard, Mette Kirstine Sørensdatter,
1839, Søndag efter Mikkelsdag [6 October], 11 April 1825, Anne Elisabeth Hansdatter, i Sandgravgaarden, Hans Rasmussen [afdøde gaardmand], i Sandgravgaarden, Sophie Jensdatter,
1839, Søndag efter Mikkelsdag [6 October], 17 Juli 1825, Kirstine Marie Povelsdatter, i Bønderskov, Povel Madsen [huusmand og væver], i Bønderskov, Anne Dorothea Findsdatter,
1840, 1 Søndag efter Paaske [26 April], 15 Marts 1826, Christiane Knudsdatter, paa Ellinge Mark, Knud Kristensen [boelsmand], paa Ellinge Mark, Maren Amalia Gregersine Jacobsdatter,
1840, Søndag efter Mikkelsdag [4 October], 24 August 1826, Karen Marie Hansen, Ellinge, Lars Hansen [skolelærer], i Ellinge, Mette Kirstine Jensen,
1840, Søndag efter Mikkelsdag [4 October], 20 Juni 1826, Anne Pedersdatter, Nyrodshuset, Peder Jensen [huusmand], i Nyrodshuset, Amalia Hansdatter,
1840, Søndag efter Mikkelsdag [4 October], 3 Mai 1826, Mette Rasmusdatter, Bekstrup, Rasmus Frederiksen [huusmand], i Bekstrup, Maren Nielsdatter,
1841, 1 Søndag efter Paaske [18 April], 3 November 1826, Maren Frederiksdatter, Lammehauge Skov i Ringe Sogn, Frederik Frederiksen [huusmand], , Kirsten Madsdatter, paa Bekstrup Mark
1841, 1 Søndag efter Paaske [18 April], 21 November 1827, Maren Cathrine Hansen, Ellinge, Lars Hansen [skolelærer], i Ellinge, Mette Kirstine Jensen,
1841, 1 Søndag efter Paaske [18 April], 28 August 1827, Mette Pedersdatter, Bekstrup Mark, Peder Jørgensen [huusmand og hjulmand], paa Bekstrup Mark, Karen Hansdatter,
1842, 1 Søndag efter Paaske [3 April], 29 October 1827, Maren Magdalene Rasmusdatter, i Kilde Mølle, Rasmus Hansen [afdøde møller], i Kilde Mølle, Birthe Pedersdatter, nu gift med møller Hans Larsen i Kilde Mølle
1842, 1 Søndag efter Paaske [3 April], 30 December 1827, Maren Jørgensdatter, i Ellinge, Jørgen Andersen [gaardmand], i Ellinge, Anne Knudsdatter,
1842, 1 Søndag efter Paaske [3 April], 3 Marts 1828, Sidsel Madsdatter, i Kildegaarden, Mads Nielsen [gaardmand], i Kildegaarden, Anne Kathrine Nielsdatter,
1842, 1 Søndag efter Paaske [3 April], 1 Februar 1828, Anne Kirstine Nielsdatter, i Ellinge, Niels Hansen [huusmand], i Ellinge, Johanne Andersdatter,
1842, Søndag efter Mikkelsdag [2 October], 8 Juni 1828, Kirsten Jacobine Hansen, paa Bekstrup Mark, Peder Hansen [tømmersvend], i Nyborg [stedfader huusmand Jens Jensen paa Bekstrup Mark], Anne Jørgensdatter [fraskildte hustru],
1843, Søndag efter Paaske [23 April], 31 December 1828, Maren Kirstine Frisch, Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn, Niels Frisch [huusmand], i Bekstrup, Dorthea Cathrine Sørensen [afdøde hustru],
1843, Søndag efter Mikkelsdag [1 October], 30 Mai 1829, Inger Kirstine Christensdatter, paa Bekstrup Mark, Christen Nielsen [boelsmand], i Allebrohusene, Maren Justesdatter,
1844, Søndag efter Paaske [14 April], 19 Februar 1830, Karen Pedersdatter, paa Bekstrup Mark, Peder Jørgensen [huusmand og hjulmand], paa Bekstrup mark, Karen Hansdatter,
1844, Søndag efter Paaske [14 April], 16 December 1829, Maren Jørgensdatter, i Cathrinebjerggaarden, Jørgen Hansen [gaardmand], i Cathrinebjerggaarden, Johanne Rasmusdatter,
1844, Søndag efter Mikkelsdag [6 October], 9 Juni 1830, Anne Marie Jørgensdatter, i Ellinge, Jørgen Andersen [skolepatron, sogneforstander og gaardmand], i Ellinge, Anne Knudsdatter,
1844, Søndag efter Mikkelsdag [6 October], 26 Juli 1830, Anne Margrethe Madsdatter, i Kildegaarden, Mads Nielsen [gaardmand], i Kildegaarden, Cathrine Nielsdatter,
1844, Søndag efter Mikkelsdag [6 October], 14 Mai 1830, Anne Knudsdatter, paa Ellinge Mark, Knud Hansen [huusmand og væver], paa Ellinge Mark, Christiane Christensdatter,
1844, Søndag efter Mikkelsdag [6 October], 7 Mai 1830, Anne Margrethe Andersdatter, i Ellinge, Anders Jensen [kromand], i Ellinge, Anne Cathrine Ottesdatter,