Ellinge, 1845-1883, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1845-1883, Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1845, 25 Januar, Viet, Henrik Frederik Nielsen [ungkarl], 32, paa Hindemae, Maren Hansdatter [pige], 22, i Paarup
1845, 12 April, Viet, William Frederik Eggers [forvalter], 45, paa Rønningesøgaard, Sophie Pedersdatter [pige], 34, i Paarup
1845, 27 September, Viet, Christian Kryger [væver], 31, paa Rønningesøgaard, Kirsten Rasmusdatter, 33, i Donneborghuset
1845, 22 November, Viet, Christian Hansen [boelsmand], 38, i Hudevad, Karen Knudsdatter [pige], 41, i Ellinge
1846, 14 Februar, Viet, Christian Knudsen [huusmand og ungkarl], 27, i Paarup, Johanne Rasmusdatter [pige], 30, i Paarup
1846, 24 October, Viet, Hans Rasmussen [huusmand og ungkarl], 33, paa Ellinge Mark, Karen Jensdatter [pige], 22, i Ellinge
1846, 5te December, Viet, Rasmus Ovesen [huusmand], 44, paa Refsvindinge Mark, Karen Rasmusdatter [pige], 31, i Aalykkestedet
1846, 5te December, Viet, Mads Olsen [ungkarl og arbeidskarl], 28, paa Hindemae, Maren Pedersdatter [pige], 23, i Søhøishuset
1847, 29 Mai, Viet, Mads Sørensen [gaardmand], 36, i Sandgravgaarden, Kirstine Rasmusdatter [pige], 23, i Ellinge
1847, 14 September, Viet, Christen Pedersen [ungkarl og gartner], 38, paa Rønningesøgaard, Jensine Jensen [pige], 27, i Ellinge
1847, 5 December, Viet, Niels Hansen [ungkarl og hjulmand], 38, tjenende paa Nislevgaard, Johanne Marie Rasmusdatter [pige], 33, i Paarup
1848, 11 November, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl og gaardmand], 27, i Villumstrup - Herrested Sogn, Anne Marie Rasmusdatter [pige], 24, i Kilde Mølle
1848, - [ingen dato], Viet, Niels Conradsen [ungkarl], 45, tjenende hos gaardmand Jens Rasmussen i Paarup, Johanne Rasmusdatter, 48, enke efter huusmand Hans Olsen - Skjellerup Mark
1848, 16 December, Viet, Rasmus Thomsen [ungkarl], 28, i Ellinge, Anne Kirstine Rasmusdatter, 32, i Ellinge
1849, 13 Januar, Viet, Mads Rasmussen [ungkarl og gaardmand], 28, i Ellinge, Christiane Knudsdatter [pige], 22, paa Ellinge Mark
1849, 9 Marts, Viet, Andreas Christopher Johansen [ungkarl], 42, af Paarup, Anne Kirstine Hansen, 54, gaardmand Hans Sørensens enke i Paarup
1849, 24 Februar, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl], 33, af Ellinge, Gjertrud Rasmusdatter [pige], 31, en datter af gmd Rasmus Christensen den ældre i Ellinge
1849, 3 November, Viet, Niels Larsen [ungkarl], 33, fra ladby - Kjølstrup Sogn, Karen Knudsdatter [pige], 35, datter af boelsmand Knud Kristensen paa Ellinge Mark
1849, 17 November, Viet, Rasmus Madsen [ungkarl], 35, fra Ellinge, Mette Kirstine Larsdatter [pige], 24, datter af gmd Lars Hansen Espeløv i Haundrup
1849, 24 November, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 25, i Rønninge, Maren Rasmusdatter [pige], 32, datter af hmd Rasmus Johansen - Paarup Mark
1849, 16 December, Viet, Hans Nielsen [aftægtsmand], 74, Ellinge Mark, Lisbeth Sørensdatter [pige], 33, i Ellinge
1850, 5 Mai, Viet, Johan Christian Ernst Hansen [huusmand og ungkarl], 30, paa Høiby Mark, Maren Frederiksdatter [pige], , huusmand Frederik Frederiksen datter paa Bekstrup Mark
1851, 11 Juni, Viet, Hans Nielsen [ungkarl og gaardfæster], 34, i Rosilde, Sidsel Sørensdatter [pige], 25, i Mosegaarden paa Ellinge Mark
1851, 14 Juni, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 33, af Ellinge - fader afg gaardmand Hans Christensen, Anne Margrethe Madsdatter [pige], 21, af Ellinge - fader gmd Mads Nielsen i Ellinge
1851, 5 Juli, Viet, Jacob Pedersen [ungkarl], 22, af Paarup - fader afg indsidder Peder Larsen i Barløse, Anne Kirstine Larsdatter [pige], 37, af Paarup - fader boelsmand Lars Larsen sammesteds
1851, 4 October, Viet, Mads Poulsen [ungkarl], 35, af Ellinge - fader væver Poul Madsen i Saaderup, Johanne Jørgensdatter [pige], 30, af Ellinge - fader boelsmand Jørgen Skjøth
1851, 18 October, Viet, Lars Hansen [ungkarl og gaardmand], 35, af Langæble i Frørup Sogn - fader afg gmd Hans Larsen sammesteds, Maren Nielsdatter [pige], 21, af Ellinge - fader afg gmd Niels Hansen sammesteds
1851, 22 November, Viet, Anders Jensen [ungkarl], 33, i Paarup - fader afg tjenestekarl Jens Hintzesen i Nyborg, Karen Pedersdatter [fruentimmer], 41, i Paarup - fader afg indsidder Peder Pedersen sammesteds [Birkende]
1852, 3die April, Viet, Søren Hansen [ungkarl], 31, af Bekstrup - fader afg gaardmand Hans Kristensen, Mette Kirstine Sørensdatter, 49, afg gaardmand Søren Hansens enke i Ellinge
1852, 24 April, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 27, af Skjørringe paa Laaland - søn af Anna Rasmusdatter, Sidsel Madsdatter [pige], 24, i Ellinge - fader gaardmand Mads Nielsen
1852, 31 Juli, Viet, Hans Mortensen [ungkarl og gaardmand], 29, i Over Holluf Fraugde Sogn - fader aftægtsgmd Morten Hansen, Maren Jørgensdatter [pige], 22, i Ellinge - fader gmd Jørgen Hansen
1852, 20 November, Viet, Morten Jensen [selveiergaardmand], 33, af Skaarup - fader gmd Jens Mortensen sammesteds, Sophie Jørgensdatter [pige], 31, i Ellinge - fader gmd Jørgen Andersen i Ellinge
1852, 27 November, Viet, Ole Nielsen [ungkarl], 34, i Kragelund, Herrested Sogn - fader Niels Ovesen huusmand i Allested, Margrethe Christensdatter [pige], 24, af Allebrohusene i Ellinge Sogn - fader gmd Christen Nielsen
1853, 22 October, Viet, Ole Andersen [ungkarl], 30, i Kappedrup, Rolfsted Sogn - fader gmd Anders Jensen sammesteds, Maren Pedersdatter [fruentimmer], 30, paa Bekstrup Mark - fader hmd og hjulmand Peder Jørgensen sammesteds
1853, 12 November, Viet, Johan Knudsen [ungkarl], 25, paa Ellinge Mark - fader afg husmand og væver, Else Marie Knudsdatter [fruentimmer], 35, paa Ellinge Mark - fader afg boelsmand Knud Christensen
1853, 22 November, Viet, Søren Jørgensen [ungkarl og kroemand], 32, i Ellinge - fader afg sognefoged og gmd Jørgen Sørensen sammesteds, Mette Cathrine Olsdatter [fruentimmer], 27, i Ellinge - fader gmd Ole Larsen sammesteds [Langtved, Flødstrup]
1853, 26 November, Viet, Knud Rasmussen [ungkarl], 32, af Langeskovs Kroe, Rønninge Sogn - moderen Anne Kirstine Nielsdatter, Anne Sørensdatter [fruentimmer], 22, paa Ellinge Mark - fader afg gmd Søren Hansen sammesteds
1853, 3 December, Viet, Hans Frederiksen [ungkarl], 33, af Skjellerup - moderen Mette Nielsdatter, Kirsten Jacobine Hansen [pige], 25, af Bekstrup - Ellinge Sogn - fader tømmersvend Peder Hansen
1853, 14 December, Viet, Christian Pedersen [ungkarl], 36, af Kragelund - fader afg. smed Peder Madsen, Anne Sørensdatter [pige], 36, af Paarup - fader afg gaarmand Søren Hansen
1854, 9 April, Viet, Mads Olsen [indsidder], 35, af Paarup - fader hmd Ole Madsen sammesteds [Ladegaard Mark-Orte Sogn], Kirsten Rasmussen [fruentimmer], 28, i Paarup - fader hmd Rasmus Jensen i Koebjerg i Vissenbjerg Sogn
1854, 18 Juni, Viet, Rasmus Christensen [ungkarl], 37, i Paarup - fader afg hmd Christen Larsen sammesteds [Paarup], Andersine Andersen [fruentimmer], 29, i Paarup - fader afg. hmd Anders Frederiksen sammesteds [i Paarup]
1854, 24 September, Viet, Rasmus Carlsen [ungkarl], 28, af Saaderup - fader hmd og væver Carl Rasmussen sammesteds [Saaderup], Anne Margrethe Jespersdatter, 29, af Ellinge Mark - afg hmd Hans Pedersens enke
1854, 21 October, Viet, Daniel Pedersen [ungkarl], 37, af Vindinge - fader gmd Peder Andersen sammesteds [Vindinge], Karen Jørgensen, 35, fader gmd Jørgen Andersen sammesteds [Ellinge]
1854, 10 September, Viet, Niels Hansen [huusmand og skræder], 32, paa Gjæstelev - fader afg indsidder Hans Christiansen [Qværndrup sogn], Anne Margrethe Hansen [pige], 29, i Bekstrup - fader afg boelsmand Hans Jensen sammesteds [Eiby]
1854, 7 October, Viet, Jens Stephansen [ungkarl], 36, i Villumstrup - fader afg gmd Stephan Bendixen [Villumstrup], Karen Jørgensen [pige], 29, paa Ellinge Mark - fader gmd Jørgen Hansen [Ellinge Mark]
1854, 14 October, Viet, Hans Frederiksen [ungkarl og gaardmand], 37, i Fraugde - fader afg gmd Frederik Christian Hansen [Fraugde], Lisbeth Sophie Jørgensen [pige], 22, paa Ellinge Mark - fader gmd Jørgen Hansen [Ellinge Mark]
1854, 28 October, Viet, Ove Christen Peitersen [gaardmand], 50, i Villumstrup - Herrested Sogn, Maren Magdalene Rasmusdatter [pige], 27, i Kilde Mølle - Ellinge Sogn
1855, 3 Februar, Viet, Rasmus Pedersen [gaardmand], 47, i Ellinge - faderen gmd Peder Hansen [Rolfsted], Else Knudsdatter [pige], 45, i Ellinge - fader afg smed Knud Hendriksen [Ellinge]
1855, 20 October, Viet, Hans Hansen [ungkarl og gaardmand], 44, Kragelund, Herrested Sogn-fader gmd Hans Christian Hansen i Kragelund, Anne Kirstine Christensdatter [pige], 24, i Paarup, Ellinge Sogn - fader gmd
1855, 26 October, Viet, Lars Andersen [ungkarl og gaardmand], 31, fra Birkum, Fraugde Sogn - fader afg boelsmand Anders Hansen [Birkum], Sophie Rasmusdatter [pige], 43, paa Ellinge Mark - fader afg boelsmand Rasmus Hansen [Ellinge Mark]
1855, 17 November, Viet, Mads Pedersen [ungkarl og huusmand], 34, i Paarup, Ellinge Sogn - fader afg gmd Peder Edvardsen, Mette Hansdatter [pige], 36, af Bekstrup, Ellinge Sogn - fader hmd Hans Rasmussen
1856, 23 Mai, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl og karetmager], 35, i Svendborg - fader gmd Niels Rasmussen [Vissenbjerg Sogn], Sidsel Rasmusdatter [pige, slegfredbarn], 34, af Bekstrup, Ellinge Sogn - fader Rasmus Petersen
1856, 18 October, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], 30, i Ellinge - fader boelsmand Jørgen skjøts [Ellinge], Else Marie Hansdatter [pige], 22, i Ellinge - fader gmd Hans Rudolph Jacobsen [Ellinge]
1856, 11 October, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 29, i Skjellerup - fader boelsmand Rasmus Hansen i Rønninge, Anne Kirstine Nielsdatter [pige], 25, i Ellinge - fader hmd Niels Nielsen [Paarup, Ellinge Sogn]
1856, 20 October, Viet, Morten Rasmussen [ungkarl og uhrmager], 29, i Ferritslev, Rolfsted Sogn, Anne Knudsdatter [pige], 26, af Ellinge - fader afg hmd væver Knud Hansen [Ellinge]
1857, 22 Marts, Viet, Johan Svendsen [indsidder], 42, i Ellinge, Karen Nielsdatter, 46, i Ellinge - afgangne Gustav Adolf Langgreens fraskilte kone
1857, 4 April, Viet, Peder Christensen [ungkarl], 28, af Paarup - fader gmd Christen Pedersen [Paarup], Anne Nielsen [pige], 22, i Ellinge - fader afg gmd Niels Hansen [Ellinge]
1857, 6 Juni, Viet, Niels Nielsen [ungkarl], 38, paa Juulskov - fader afg væver Niels Nielsen paa Fønskov, Anne Christensen [fruentimmer], 32, i Paarup - fader hmd Christen Nielsen
1857, 22 Mai, Viet, Johan Pedersen [ungkarl], 26, i Ellinge - fader afg hmd Peder Hansen [Skjellerup], Anne Sophie Hansen [fruentimmer], 25, i Ellinge - fader gmd Hans Rudolf Jacobsen [Ellinge]
1857, 13 Juni, Viet, Peder Stephansen [ungkarl og gaardmand], 36, i Villumstrup - fader afg gmd Stephan Bendixen [Villumstrup], Anne Jørgensen [pige], 22, i Ellinge - fader gmd Jørgen Hansen [Ellinge]
1857, 26 September, Viet, Carl Christian Emilius Jacobsen [ungkarl og andenlærer], 21, i Nørre Broby, Anne Marie Jørgensen [ugift fruentimmer], 27, i Ellinge - fader gmd Jørgen Andersen [Ellinge]
1857, 10 October, Viet, Jacob Christensen [ungkarl], 28, i Ellinge - fader hmd Christen Jacobsen [Ellinge], Maren Jørgensen [pige], 34, i Ellinge - fader aftægtsboelsmand Jørgen Schøtt [Ellinge]
1857, 28 November, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl], 36, i Vindinge - fader aftægtsgmd Peder Andersen [Vindinge], Mette Cathrine Hansdatter , 31, i Ellinge - fader afg gmd Hans Pedersen [sammesteds]
1858, 27 Marts, Viet, Hans Andreasen [ungkarl, slegfredbarn], 20, i Paarup - fader afg gmd Andreas Johansen i Paarup, Mette Marie Olsen [ugift fruentimmer, slegfredbarn], 18, i Paarup - fader daværende ungkarl Ole Andersen
1858, 15 Mai, Viet, Hans Andersen [gaardmand], 47, i Refsvindinge - fader afg gmd Anders Pedersen, Lisbeth Sophie Sørensdatter [ugift fruentimmer], 41, fader afg boelmand Søren Hansen i Bekstrup, Ellinge Sogn
1858, 5 Juni 1858, Viet, Lars Knudsen [ungkarl], 33, fader gmd Knud Larsen [Rønninge Mark], Maren Madsdatter [pige], 27, fader gmd Mads Stephansen [Ellinge]
1858, 30 October, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 26, fader gmd Niels Hansen [Ellinge], Laurine Hansen [pige], 21, fader møller Hans Larsen
1859, 3 Juli, Viet, Rasmus Hansen [huusmand og ungkarl, slegfredbarn], 33, i Ellinge - fader nuværende gmd Hans Jørgensen i Refsvindinge, Anne Dorthea Pedersdatter [ugift fruentimmer], 29, i Ellinge - afd gmd Peder Larsen i Skaarupøer, Skaarup Sogn
1859, 3 Juli, Viet, Henning Christensen [indsidder], 54, i Ellinge - fader afg gmd Christen Mogensen, Sanderum Sogn, Maren Hansdatter [ugift fruentimmer], 41, fader afd gmd Hans Andersen i Refsøre, Hesselager Sogn
1859, 22 October, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl og tjenestekarl], 27, paa Rønningesøgaard - fader boelsm Peder Mortensen, Skjellerup Mark, Anne Marie Larsdatter [pige], 26, i Ellinge - fader afd hmd Lars Jacobsen [Skjellerup Mark]
1859, 12 November, Viet, Jørgen Sørensen [ungkarl], 38, Bekstrup - fader afdød boelsmand Søren Hansen sammesteds, Anne Kirstine Thomasdatter [pige], 34, i Ellinge - fader afdød huusmand Thomas Jacobsen sammested
1860, 28 September, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl og skrædder], 28, i Ellinge - fader hmd og skrædder Jørgen Eskildsen paa Ellinge Mark, Pouline Poulsen [pige], 21, paa Paarup Mark - fader huusmand og væver Poul Andersen sammesteds
1860, 20 October, Viet, Hans Christensen [ungkarl], 27, i Paarup - fader gaardmand Christen Pedersen sammesteds, Karen Rasmussen [pige], 30, i Ellinge - fader gaardmand Rasmus Stephansen sammesteds
1860, 3 November, Viet, Hans Hansen [ungkarl og gaardmand], 23, i Ellinge, Karen Christensdatter [pige], 25, i Paarup
1861, 20 April, Viet, Stephan Madsen [ungkarl], 24, i Ellinge, Sidsel Jørgensen [pige], 20, i Ellinge
1861, 8 Juni, Viet, Rasmus Carlsen [huusmand], 35, paa Ellinge Mark, Anne Madsdatter [pige], 49, paa Ellinge
1845, 27 September, Viet, Christian Kryger [væver], 31, paa Rønningesøgaard, Kirsten Rasmusdatter, 33, i Donneborghuset
1845, 22 November, Viet, Christian Hansen [boelsmand], 38, i Hulevad, Karen Knudsdatter [pige], 41, i Ellinge
1846, 14 Februar, Viet, Christian Knudsen [huusmand og ungkarl], 27, i Paarup, Johanne Rasmusdatter [pige], 30, i Paarup
1846, 24 October, Viet, Hans Rasmussen [huusmand og ungkarl], 33, paa Ellinge Mark, Karen Jensdatter [pige], 22, i Ellinge
1846, 5te December, Viet, Rasmus Ovesen [huusmand], 44, paa Refsvindinge Mark, Karen Rasmusdatter [pige], 31, i Aalykkestedet
1846, 5te December, Viet, Mads Olsen [ungkarl, arbeidskarl], 28, paa Hindemae, Maren Pedersdatter, 23, i Søhøishuset
1847, 29 Mai, Viet, Mads Sørensen [gaardmand], 36, i Sandgravgaarden, Kirstine Rasmussen [pige], 23, i Ellinge
1847, 14 September, Viet, Christen Pedersen [ungkarl, gartner], 38, paa Rønningesøgaard, Jensine Jensen [pige], 27, i Ellinge
1847, 5 December, Viet, Niels Hansen [ungkarl, hjulmand], 24, tjenende paa Nislevgaard, Johanne Marie Rasmusdatter [pige], 33, i Paarup
1848, 11 November, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl, gaardmand], 27, i Villumstrup, Herrested Sogn, Anne Marie Rasmusdatter [pige], 24, i Kilde Mølle
1848, [ml 11 Nov - 16 Dec, ingen dato angivet], Viet, Niels Conradsen [ungkarl], 45, tjenende hos gaardmand Jens Rasmussen i Paarup, Johanne Rasmusdatter, 48, enke efter huusmand Hans Olsen, Skjellerup Mark
1848, 16 December, Viet, Rasmus Thomsen [ungkarl], 28, i Ellinge, Anne Kirstine Rasmusdatter [pige], 32, i Ellinge
1849, 13 Januar, Viet, Mads Rasmussen [ungkarl, gaardmand], 28, i Ellinge, Christiane Knudsdatter [pige], 22, paa Ellinge Mark
1849, 9 Marts, Viet, Andreas Christopher Johansen [ungkarl], 42, af Paarup, Anne Kirstine Hansen, 54, gaardmand Hans Sørensens enke i Paarup
1849, 24 Februar, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl], 33, af Ellinge, Gjertrud Rasmusdatter [pige], 31, en datter af gaardmand Rasmus Christensen den ældre i Ellinge
1849, 3 November, Viet, Niels Larsen [ungkarl], 33, fra Ladbye, Kjølstrup Sogn, Karen Knudsdatter [pige], 35, datter af boelsmand Knud Kristensen paa Ellinge Mark
1849, 17 November, Viet, Rasmus Madsen [ungkarl], 35, fra Ellinge, Mette Kirstine Larsdatter [pige], 24, for tiden opholdende sig i Ellinge
1849, 27 November, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 25, i Rønninge, Maren Rasmusdatter [pige], 32, datter af hmd Rasmus Johansen, Paarup Mark-opholdende sig sammesteds
1849, 16 December, Viet, Hans Nielsen [aftægtsmand], 74, Ellinge Mark, Lisbeth Sørensdatter [pige], 33, i Ellinge
1850, 5 Mai, Viet, Johan Christian Ernst Hansen [huusmand, ungkarl], 30, paa Høiby Mark, Maren Frederiksdatter [pige], , huusmand Frederik Frederiksens datter paa Bekstrup Mark
1851, 11 Juni, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, gaardfæster], 34, i Rosilde, Sidsel Sørensdatter [pige], 25, i Mosegaarden paa Ellinge Mark
1851, 14 Juni, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 33, af Ellinge - faderen afgangne gaardmand Hans Christensen i Ellinge, Anne Margrethe Madsdatter [pige], 21, af Ellinge - faderen gaardmand Mads Nielsen i Ellinge
1851, 5 Juli, Viet, Jacob Pedersen [ungkarl], 22, af Paarup, født i Nellemose, Anne Kirstine Larsdatter [pige], 37, af Paarup, født i Saaderup
1851, 4 October, Viet, Mads Poulsen [ungkarl], 35, af Ellinge, født i Emtekjær, Saaderup Sogn, Johanne Jørgensdatter [pige], 30, af Ellinge, født i Ellinge
1851, 18 October, Viet, Lars Hansen [ungkarl, gaardmand], 35, af Langæble, Frørup Sogn, født i Langæble, Maren Nielsdatter [pige], 21, af Ellinge, født i Ellinge
1851, 22 November, Viet, Anders Jensen [ungkarl], 33, i Paarup, født i Windinge, Karen Pedersdatter [fruentimmer], 41, i Paarup
1852, 3die April, Viet, Søren Hansen [ungkarl], 31, af Bekstrup, født sammesteds, Mette Kirstine Sørensdatter, 49, afgangne gaardmand Søren Hansens enke i Ellinge, født i Skovballe
1852, 24 April, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 27, af Skjørringe paa Laaland, født i Askø, Lundet Sogn paa Laaland, Sidsel Madsdatter [pige], 24, i Ellinge, født sammesteds
1852, 31 Juli, Viet, Hans Mortensen [ungkarl, gaardmand], 29, i Over Holluf, Fraugde Sogn, født sammesteds, Maren Jørgensdatter [pige], 22, i Ellinge, født sammesteds
1852, 20 November, Viet, Morten Jensen [selveiergaardmand], 33, af Skaarup, født sammesteds, Sophie Jørgensdatter [pige], 31, i Ellinge, født sammesteds
1852, 27 November, Viet, Ole Nielsen [ungkarl], 34, i Kragelund, Herrested Sogn, født sammesteds, Margrethe Christensdatter [pige], 29, i Ellinge Sogn, født sammesteds
1853, 22 October, Viet, Ole Andersen [ungkarl], 30, i Kappendrup, Rolfsted Sogn - født sammesteds, Maren Pedersdatter [fruentimmer], 30, paa Bekstrup Mark - født sammesteds
1853, 12 November, Viet, Johan Knudsen [ungkarl], 25, paa Ellinge Mark - født sammesteds, Else Marie Knudsdatter [fruentimmer], 35, paa Ellinge Mark - født sammesteds
1853, 22 November, Viet, Søren Jørgensen [ungkarl, kroemand], 32, i Ellinge - født i Ellinge, Mette Cathrine Olsdatter [fruentimmer], 27, i Ellinge - født i Langtved, Flødstrup Sogn
1853, 26 November, Viet, Knud Rasmussen [ungkarl], 32, af Langeskovs Kroe, Rønninge Sogn - født i Odense, Frue Sogn, Anne Sørensdatter [fruentimmer], 22, paa Ellinge Mark
1853, 3 December, Viet, Hans Frederiksen [ungkarl], 33, af Skjellerup - født i Vindinge, Kirsten Jacobine Hansen [pige], 25, af Bekstrup, Ellinge Sogn - født i Nyborg
1853, 14 December, Viet, Christian Pedersen [ungkarl], 36, af Kragelund - født i Kragelund, Anne Sørensdatter [pige], 36, af Paarup
1854, 4 April, Viet, Mads Olsen [indsidder], 35, af Paarup - født paa Ladegaard Mark i Orte Sogn, Kirsten Rasmusdatter [fruentimmer], 28, i Paarup - født i Høved, Veflinge Sogn
1854, 18 Juni, Viet, Rasmus Christensen [ungkarl], 37, i Paarup - født i Paarup, Andersine Andersen [fruentimmer], 29, i Paarup - født i Eiby ved Odense
1854, 24 September, Viet, Rasmus Carlsen [ungkarl], 28, af Saaderup, Kullerup Sogn - født i Saaderup, Anne Margrethe Jespersdatter , 49, af Ellinge Mark - født i Ellinge
1854, 21 October, Viet, Daniel Pedersen [ungkarl], 37, af Vindinge - født i Vindinge, Karen Jørgensen, 35, den ved brudgommen besvangrede - født i Ellinge
1854, 10 September, Viet, Niels Hansen [huusmand, skræder], 32, paa Gjæstelev - født i Trunderup, Qværndrup Sogn, Anne Margrethe Hansen [pige], 29, i Bekstrup - født i Eiby
1854, 7 October, Viet, Jens Stephansen [ungkarl], 36, i Villumstrup - født sammesteds, Karen Jørgensen [pige], 29, paa Ellinge Mark - født sammesteds
1854, 14 October, Viet, Hans Frederiksen [ungkarl, gaardmand], 37, i Fraugde - født i Fraugde, Lisbeth Sophie Jørgensen [pige], 22, paa Ellinge Mark - født i Ellinge
1854, 28 October, Viet, Ove Christen Peitersen [gaardmand], 50, i Villumstrup, Herrested Sogn - født i Villumstrup, Maren Magdalene Rasmusdatter [pige], 27, i Kilde Mølle, Ellinge Sogn - født i Kilde Mølle
1855, 3 Februar, Viet, Rasmus Pedersen [gaardmand], 47, i Ellinge - født i Rolfsted, Else Knudsdatter [pige], 45, i Ellinge - født i Ellinge
1855, 20 October, Viet, Hans Hansen [ungkarl, gaardmand], 44, i Kragelund, Herrested Sogn - født i Villumstrup, Herrested Sogn, Anne Kirstine Christensdatter [pige], 24, i Paarup, Ellinge Sogn - født i Paarup
1855, 26 October, Viet, Lars Andersen [ungkarl, gaardmand], 31, fra Birkum, Fraugde Sogn - født i Birkum, Sophie Rasmusdatter [pige], 43, paa Ellinge Mark - født sammesteds
1855, 17 November, Viet, Mads Pedersen [ungkarl, huusmand], 34, i Paarup, Ellinge Sogn - født i Paarup, Mette Hansdatter [pige], 36, af Bekstrup, Ellinge Sogn - født i Bekstrup
1856, 23 Mai, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl, karetmager], 35, i Svendborg - født i Magtensbølle, Haugelund, Vissenberg Sogn, Sidsel Rasmusdatter [pige, slegfredbarn], 34, af Bekstrup, Ellinge Sogn
1856, 18 October, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], 30, i Ellinge - født i Ellinge, Else Marie Hansdatter [pige], 22, i Ellinge - født i Ellinge
1856, 11 October, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 29, i Skjellerup - født paa Ellinge Mark, Anne Kirstine Nielsdatter [pige], 25, i Ellinge - født i Paarup, Ellinge Sogn
1856, 20 October, Viet, Morten Rasmussen [ungkarl, uhrmager], 29, i Ferritslev, Rolfsted Sogn - født i Skallebjerg, Haarbye Sogn, Anne Knudsdatter [pige], 26, af Ellinge - født i Ellinge
1857, 22 Marts, Viet, Johan Svendsen [indsidder], 42, i Ellinge, Karen Nielsdatter, 46, i Ellinge - afgangne Gustav Adolf Langgreens fraskilte kone
1857, 4 April, Viet, Peder Christensen [ungkarl], 28, af Paarup - født 3 Sept 1829, Anne Nielsen [pige], 22, i Ellinge - født 17 Oct 1834
1857, 6 Juni, Viet, Niels Nielsen [ungkarl], 38, paa Juulskov - født 26 Mai 1819 i Huusby, Anne Christensen [fruentimmer], 32, i Paarup - født sammesteds 1 Febr 1825
1857, 22 Mai, Viet, Johan Pedersen [ungkarl], 26, i Ellinge - født i Skjellerup 24 Apr 1831, Anne Sophie Hansen [fruentimmer], 25, i Ellinge - født i Ellinge 24 Sept 1831
1857, 13 Juni, Viet, Peder Stephansen [ungkarl, gaardmand], 36, i Villumstrup - født 24 Aug 1821 sammesteds [Villumstrup], Anne Jørgensen [pige], 22, i Ellinge - født i Ellinge 16 Sept 1834
1857, 26 September, Viet, Carl Christian Emilius Jacobsen [ungkarl, andenlærer], 21, i Nørre Broby - født i Sandholtslyndelse 22 Okt 1836, Anne Marie Jørgensen [ugift fruentimmer], 27, i Ellinge - født i Ellinge 9de Juni 1830
1857, 10 October, Viet, Jacob Christensen [ungkarl], 28, i Ellinge - født i Ellinge 29 Oct 1829, Maren Jørgensen [pige], 34, i Ellinge - født i Ellinge 1 Jan 1824
1857, 28 November, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl], 36, i Vindinge - født i Vindinge 13 Mai 1821, Mette Cathrine Hansdatter, 31, i Ellinge - født i Rønninge 24 Apr 1826
1858, 27 Marts, Viet, Hans Andreasen [ungkarl, slegfredbarn], 20, Paarup - født i Birkende 11 Oct 1837, Mette Marie Olsen [ugift fruentimmer, slegfredbarn], 18, i Paarup - født i Dalby 20 Feb 1839
1858, 15 Mai, Viet, Hans Andersen [gaardmand], 47, i Refsvindinge - født i Lindeskov, Ellested Sogn 15 Apr 1811, Lisbeth Sophie Sørensdatter [ugift fruentimmer], 41, døbt i Ellinge Kirke 29 Juli 1817
1858, 5 Juni, Viet, Lars Knudsen [ungkarl], 33, født i Rønninge Mark 17 Apr 1825, Maren Madsdatter [pige], 27, født i Ellinge Mark 16 Marts 1831
1858, 30 October, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 26, født i Ellinge 30 Juni 1832, Laurine Hansen [pige], 21, født i Kilde Mølle 1 Nov 1837
1859, 3 Juli, Viet, Rasmus Hansen [huusmand, ungkarl, slegfredbarn], 33, i Ellinge - født i Refsvindinge 9 Nov 1826, Anne Dorthea Pedersdatter [ugift fruentimmer], 29, i Ellinge - født i Skaarupøer 22 Aug 1829
1859, 3 Juli, Viet, Henning Christensen [indsidder], 54, i Ellinge - født i Sanderum Sogn 13 Marts 1805, Maren Hansdatter [ugift fruentimmer], 41, født i Refsøre, Hesselager Sogn 11 Juni 1818
1859, 22 October, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl, tjenestekarl], 27, paa Rønningesøgaard - født paa Skjellerup Mark 27de Nov 1832, Anne Marie Larsdatter [pige], 26, i Ellinge - født paa Skjellerup Mark 18 Nov 1833
1859, 12 November, Viet, Jørgen Sørensen [ungkarl], 38, i Bekstrup - født paa Bekstrup Mark 28de April 1821, Anne Kirstine Thomasdatter [pige], 34, i Ellinge - født i Ellinge 25 Mai 1825
1860, 28 September, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl, skrædder], 28, født paa Skjellerup Mark 10 Nov 1831, Pouline Poulsen [pige], 21, paa Paarup Mark - født paa Paarup Mark 7 Nov 1838
1860, 20 October, Viet, Hans Christensen [ungkarl], 27, i Paarup - født i Paarup 14 Sept 1833, Karen Rasmussen [pige], 30, i Ellinge - født i Ellinge 14 November 1830
1860, 3 November, Viet, Hans Hansen [ungkarl, gaardmand], 23, i Ellinge - født i Bekstrup 7 Oct 1837, Karen Christensdatter [pige], 25, i Paarup - født i Paarup 3 Jan 1836
1861, 20 April, Viet, Stephan Madsen [ungkarl], 24, i Ellinge - født paa Ellinge Mark 24 Jan 1837, Sidsel Jørgensen [pige], 20, i Ellinge - født paa Ellinge Mark 25 Oct 1840
1861, 8 Juni, Viet, Rasmus Carlsen [huusmand], 35, paa Ellinge Mark - født i Saaderup 4 Apr 1826, Anne Madsdatter [pige], 43, paa Ellinge Mark - født paa Kappendrup Mark 29 Sept 1817
1861, 2 November, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 31, af Ferritslev - født i Ferritslev 7 Oct 1830, Dorthea Nielsen [ugift fruentimmer], 23, af Paarup - født i Paarup 20 Apr 1838
1862, 24 Mai, Viet, Jens Hansen [ungkarl, gaardmand], 23, af Ferritslev - født i Ferritslev 15 Dec 1838, Anne Jørgensen [pige], 24, af Ellinge - født i Ellinge 19 Nov 1837
1862, 18 Oktober, Viet, Mads Pederseb [ungkarl, væver], 32, af Såderup - født i Såderup, Kullerup Sogn 3 Apr 1830, Gjertrud Christensdatter [pige], 30, af Pårup - født i Pårup, Ellinge Sogn 6 Nov 1832
1862, 25 Oktober, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, gårdmand], 30, af Tarup - født i Tarup, Sønder Nærå Sogn 8 Dec 1832, Kirsten Rasmussen [pige], 23, af Bækstrup - født i Bækstrup, Ellinge Sogn 12 Okt 1839
1862, 29 November, Viet, Søren Olsen [ungkarl], 33, tjenende i Ferredslev - født i Daugstrup, Vildsager Sogn 29 Aug 1829, Johanne Kirstine Hansen [ugift], 24, af Ellinge - født i Skjellerup 30 Maj 1838
1862, 20 December, Viet, Anders Rasmussen [ungkarl, væver], 29, af Ellinge - født i Flødstrup 30 Jan 1833, Ane Kathrine Nielsen [ugift fruentimmer], 22, af Ellinge - født i Refsvindinge 19 Juli 1840
1863, 25 April, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 21, i Herrested - født i Såderup, Kullerup Sogn 31 Aug 1841, Karen Nielsdatter [ugift fruentimmer], 30, i Ellinge - født i Pårup, Ellinge Sogn 4 April 1833
1864, 2den Januar, Viet, Hans Hansen Sørensen [ungkarl], 30, af Ørbæk - født i Frørup 24 Apr 1833, Grethe Hansen [pige], 18, af Ellinge - født i Refsvindinge 7 Apr 1845
1864, 22de Oktober, Viet, Kristian Nielsen [ungkarl, møller], 38, af Lille Mølle - født i Lille Mølle, Refsvindinge Sogn 9 Marts 1826, Maren Kirstine Hansen [pige], 31, af Kilde Mølle - født i Kilde Mølle 27 Sept 1833
1864, 5te November, Viet, Anders Karlsen [ungkarl], 30, af Herrested Holme - født i Herrested Holme 3 Apr 1834, Maren Knudsdatter [ugift fruentimmer], 31, i Ellinge - født i Ellinge 18 Marts 1833
1864, 12te November, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 32, af Kilde Mølle - født i Kilde Mølle 14 Apr 1832, Maren Jørgensdatter [pige], 36, i Ellinge - født i Ellinge 30 Dec 1827
1865, 7de Oktober, Viet, Kristjan Nielsen [ungkarl, husmand og væver], 27, i Refsvindinge, Kirstine Sørensen [pige], 25, opholdende sig hos sin stedfader gårdmand Søren Hansen i Ellinge
1865, 7de Oktober, Viet, Peder Andersen [ungkarl], 27, tjenende i Rolfsted, Anne Marie Nielsen [pige], 22, opholdende sig hos husmand Hans Rasmussen i Pårup
1865, 27de Oktober, Viet, Anders Rasmussen [ungkarl], 25, af Rønninge, Elisabet Nielsen [pige], 28, af Pårup
1865, 18de November, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, husejer og arbejdsmand], 32, i Nyborg - født 5 Jan 1833 Såderup Mark, Skellerup Sogn, Anne Hansen [pige], 25, af Ellinge - født i Lamdrup, Vindinge Sogn 22 September 1840
1866, 24de Februar, Viet, Anders Kristjan Jensen [husmand], 38, af Sønder Nærå - født i Søllinge 28 Nov 1828, Kirsten Pliniusdatter, 44, af Bøgebjerg ved Pårup - født i Bovense 14 Jan 1822
1866, 2den Juni, Viet, Hans Jensen [indsidder, ungkarl], 37, af Ellinge - født i Ellinge 14 Jan 1829, Karen Sofie Hansen [pige], 23, af Ellinge - født i Sønder Nærå Sogn 3 Jan 1843
1866, 23de Juni, Viet, Peder Simonsen [ungkarl, husmand], 30, i Pårup - født i Pårup 14 Marts 1836, Petrine Nielsen [ugift fruentimmer], 30, af Pårup - født i Nyhavn på Davinde Mark 3 Marts 1836
1866, 20 Juli, Viet, Ove Jørgensen [ungkarl, gårdmand], 27, af Ferritslev - født i Ferritslev 28 Febr 1839, Anne Marie Rasmussen [pige], 24, af Bækstrup - født i Bækstrup 13 Okt 1841
1866, 9de September, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 27, af Ellinge - født i Højbjerg, Ubberud Sogn 30 Marts 1839, Anne Katrine Nielsen [ugift fruentimmer], 26, i Ellinge - født i Rønninge 18 Apr 1840
1866, 19de Oktober, Viet, Jens Mortensen [ungkarl], 36, af Skjellerup - født sammested [Skjellerup] 4 Feb 1830, Anne Knudsen, 32, af Bækstrup - født i Ørbæk
1866, 20de Oktober, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], 29, af Bækstrup - født i Herrested Sogn 1 Juni 1837, Karen Kristensen [pige], 29, af Ellinge - født i Ellinge 24 Nov 1836
1866, 20de Oktober, Viet, Nikolaj Ovesen [ungkarl], 24, af Søllinge - født i Søllinge 11 Marts 1842, Anne Katrine Jørgensen [pige], 25, af Ellinge - født sammested [Ellinge] 16 Nov 1840
1867, 7 April, Viet, Steffen Kristensen [ungkarl], 37, af Ellinge - født i Ellinge 15 April 1830, Johanne Marie Madsen [pige], 36, af Rønninge - født 6 Nov 1830 i Rønninge
1867, 25 Maj, Viet, Steffen Rasmussen [ungkarl], 30, af Ellinge - født i Ellinge 4 Apr 1837, Karen Sørensen [pige], 27, af Ellinge - født i Ellinge 6 Dec 1839
1867, 22 September, Viet, Hans Andreasen [gårdmand], 29, af Pårup - født i Birkende 11 Okt 1837, Karen Kirstine Jensen [ugift fruentimmer], 21, i Pårup - født på Rønninge Mark 4 Apr 1846
1867, 12 Oktober, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 27, af Bækstrup - født i Bækstrup 21 April 1840 , Rebekka Rasmusdatter [pige], 34, af Ellinge - født i Ellinge 3 Marts 1833
1868, 21de Februar, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 34, af Pårup - født i Flødstrup Sogn 6 Sept 1833, Johanne Margrete Knudsen [pige], 23, af Pårup - født i Bækstrup 8 Aug 1844
1868, 13de Marts, Viet, Peder Hansen [ungkarl], 42, af Måre, Herrested Sogn - født i Refsvindinge 1 Juni 1825, Mette Kirstine Larsdatter [pige], 42, af Bækstrup - født i Havndrup 13 Sept 1825
1868, 12te September, Viet, Aleksander Pedersen [husmand], 34, af Refsvindinge - født i Kastel, Herrested Sogn 24 Apr 1834, Maren Kristensen [pige], 25, af Ellinge - født i Ellinge 16 Febr 1843
1868, 26te September, Viet, Povl Pedersen [ungkarl, gårdmand], 36, af Rejstrup, Fønslev Sogn - født i Rejstrup 12 Okt 1831, Dorthea Jensdatter [pige], 34, af Pårup - født i Pårup 23 Jan 1834
1868, 26de September, Viet, Jens Pedersen [ungkarl], 40, af Rejstrup, Avnslev Sogn - født i Rejstrup 2 Juni 1828, Johanne Jensen [pige], 29, af Pårup - født i Pårup, Ellinge Sogn 14 Aug 1839
1868, 25de Maj, Viet, Niels Larsen [ungkarl, bolsmand], 23, i Måre, Herrested Sogn - født i Måre 27 Aug 1844, Karen Dortea Madsen [pige], 20, opholdende sig hos moderen i Ellinge - født 17 April 1848
1869, 13de Februar, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 34, af slude, Frørup Sogn - født 6 Aug 1834 i Refsøre, Hesselager Sogn, Anne Katrine Nielsen, 28, af Ellinge - født 19 Juli 1841 i Refsvindinge
1869, 18de Juni, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl, huslejer], 36, af Ellinge - født 26 Juli 1832 i Grøfte Mølle, Skellerup Sogn, Rasmine Kirstine Petersen [ugift kvinde], 24, af Ellinge - født 25 Dec 1844 i Tjustrup i Sælland
1870, 19 April, Viet, Lorents Theodor Jørgensen [ungkarl, bagersvend], 28, af Ellinge - født 1 Dec 1841 i Sønderborg, Kristiane Nielsen [ugift kvinde], 20, født i Bækstrup 22 Juni 1849
1870, 20 Maj, Viet, Kristen Sørensen [ungkarl], 34, af Pårup - født 5 Febr 1836 sammested [Pårup], Edel Marie Hansen, 33, af Pårup - født 6 Apr 1837 i Fravde
1870, 16 September, Viet, Lars Sørensen [husmand], 29, af Ellinge - født 7 Marts 1841 i Pårup, Kirsten Hansen [ugift kvinde], 32, af Ellinge - født 26 Apr 1838 i Kogsbølle
1870, 17 September, Viet, Jørgen Rasmussen [ungkarl], 32, af Ferritslev - født i Ferritslev 1 Jan 1838, Anne Knudsen [ugift kvinde], 25, tjenende i Bækstrup - født i Rønninge 18 Nov 1844
1871, 12 Februar, Viet, Rasmus Jørgensen [gårdmand], 43, af Ellinge - født i Ellinge 13 Apr 1827, Johanne Marie Nielsen [ugift kvinde], 27, af Ellinge - født i Ellinge 10 Feb 1844
1871, 3 Juni, Viet, Lars Mogensen [ungkarl, skibstømrer], 27, af Ellinge - født i Skårup 3 Marts 1844, Maren Dorthea Madsen [pige], 26, af Ellinge - født 4 Apr 1845 i Svenstrup, Kavslunde Sogn
1872, 5 April, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, væver], 25, af Pårup - født i Pårup 12 Maj 1845, Anne Margrete Hansen [ugift], 33, af Pårup - født i Refsvindinge 23 Nov 1838
1872, 27 April, Viet, Hans Kristensen [gårdmand], 38, i Pårup - født i Pårup 14 Sept 1833, Anne Marie Hansen [pige], 21, i Ellinge - født i Ellinge 10 Aug 1850
1872, 11te April, Viet, Peder Hansen [ungkarl], 38, i Pårup - født i Skellerup 15 Aug 1834, Anne Lisbet Knudsen [pige], 30, af Ellinge - født i Revsvindinge 14 Juni 1842
1872, 19de Oktober, Viet, Rasmus Jeppesen [ungkarl], 28, af Ellinge - født i Biskopstårup 29 Marts 1844, Anne Rasmussen [pige], 33, af Ellinge - født i Ellinge 10 Maj 1839
1873, 16 Maj, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl, snedker], 30, af Bildsø, Stillinge Sogn på Sjæland - født i Frørup 7 Nov 1842, Anne Madsen [ugift], 23, af Ellinge - født i Ellinge 8 Okt 1849
1873, 1 November, Viet, Kristjan Hansen [ungkarl], 29, af Bækstrup - født i Bækstrup 18 Dec 1843, Maren Hansen [pige], 23, af Ellinge - født 15 Apr 1850 i Hudevad By, Rolfsted Sogn
1874, 11 November, Viet, Rasmus Knudsen [husmand], 31, af Bøgebjerg ved Pårup - født 26 Marts 1843 i Radby, Fravgde Sogn, Rebekka Larsen [pige], 31, af Bøgebjerg ved Pårup - født 17 Apr 1843 i Rønninge
1874, 20 November, Viet, Niels Madsen [ungkarl], 24, for tiden tjenende på Rønninge Søgård - født 26 Sep 1850 i Flødstrup, Karen Pedersen [pige], 25, af Ellinge - født 14 Sep 1849 i Skellerup
1875, 17 Juli, Viet, Lars Sørensen [ungkarl], 33, Englerup, Sonnerup Sogn, Voldborg Herred, Købhavns Amt, født i Ordrup, Karen Johansen [ugift], 24, af Ellinge - født i Ellinge 6 Okt 1850
1876, 6te Februar, Viet, Kristian Lorentzen Sørensen [ungkarl, væversvend], 26, af Ellinge - født i Grelsbyll, Humstrup Sogn, Slesvig 30 Okt 1849, Karen Marie Jørgensen [pige], 20, af Ellinge - født i Kullerup 15 Feb 1855
1876, 3die Marts, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 25, af Skalkendrup - født i Ullerslev 5 Apr 1850, Anne Katrine Kirstine Kipper [ugift], 20, på Bøgebjerg ved Pårup - født sammesteds 29 Feb 1856
1876, 28 April, Viet, Poul Andersen [husmand, væver], , i Paarup - født i Bækstrup i Nov 1813, Johanne Jensen [pige], , i Paarup - født i Kissendrup i Flødstrup Sogn 4 Juni 1837
1876, 10 November, Viet, Niels Sørensen [ungkarl], , i Ellinge - født i Saaderup, Skjellerup Sogn 8 Jan 1845, Anne Kirstine Hansen [pige], , i Ellinge - født i Ellinge 23 Sept 1949
1876, 22de December, Viet, Hans Hendrik Hansen [ungkarl, hørsvinger], , i Paarup - født paa Sanderumgaards Mark i Davinde Sogn 9de Juni 1849, Ane Sophie Pedersen [pige], , paa Ellinge Mark - født i Skjellerup 10de Okt 1852
1876, 1 December, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl, reserveportør], , i Odense - født i Frørup 9de Marts 1949, Anna Margarethe Thomsen [pige], , paa Bøgebjerg ved Paarup - født sammesteds 12te Maj 1848
1877, 4de Maj, Viet, Søren Hansen [ungkarl, husejer], , i Ellinge - født i Skjellerup 13de April 1852, Maren Madsen [pige], , i Ellinge - født sammesteds 8de Juni 1852
1877, 14de December, Viet, Niels Hansen Hvid [ungkarl, skomagermester], , Lyomskov - født paa Munkebo Mark 1ste Juli 1842, Maren Dorthea Nielsen [pige], , af Bækstrup - født i Gislev 2den Februar 1855
1878, 19de Juli, Viet, Hans Jørgensen [husmand], , boende paa Ellinge Mark - født i Øxendrup 25de Januar 1830, Anne Jensen [pige], , Ellinge Mark - født i Ferritslev 22 Marts 1848
1878, 20de November, Viet, Hans Peder Hansen [ungkarl], , paa Rønninge Søgaard - født 12 Apr 1848 i Brylle, Margrete Kipper [pige], , paa Bøgebjerg ved Paarup - født sammesteds 19de Sept 1847
1878, 20 December , Viet, Mads Peder Kristensen [ungkarl, væver], , i Bækstrup - født sammesteds 22de Febr 1845, Maren Kirstine Rasmussen [pige], , i Lyomskov - født 25de Okt 1849 i Frørup
1879, 22de Marts, Viet, Peder Christian Mortensen [ungkarl], , i Rønninge - født sammesteds 24de Juli 1856, Andersine Pedersen [pige], , i Ellinge - født sammesteds 30te Maj 1857
1879, 28 Marts, Viet, Niels Jensen [ungkarl], , af Kallehavegaard i Ferridslev - født 1ste Juli 1852, Maren Kirstine Rasmussen [pige], , af Bækstrup - født 24 Sept 1852
1879, 18 April, Viet, Peder Hansen [ungkarl], , i Odense - født i Møllegyden i Ullerslev Sogn 20de Febr 1853, Elise Karoline Kristensen [pige], , af Bækstrup - født sammesteds 10de December 1855
1879, 13de Juni, Viet, Knud Knudsen [gaardmand], , i Ellinge - født i Refsvindinge 12te Juni 1847, Marie Olsen [pige], , i Ellinge - født 4de Sept 1851 paa Saaderup Mark, Kullerup Sogn
1879, 25de Oktober, Viet, Jens Kristian Pedersen [gaardmand], , i Maare - født sammesteds 9de Febr 1845, Anne Katrine Rasmussen [pige], , af Ellinge - født sammesteds 2den April 1859
1879, 3die December, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], , af Sønderby ved Assens - født i Ellinge 30 April 1851, Birte Marie Kristensen [pige], , af Bækstrup - født 3die Febr 1851
1879, 29de November, Viet, Knud Peder Jakobsen [ungkarl], , af Ellinge - født i Avnslev 11te Okt 1851, Johanne Marie Nielsen, , af Ellinge - født 10 Febr 1844
1880, 21de Februar, Viet, Anders Madsen [ungkarl], , i Hjulby - født i Flødstrup 1ste Januar 1846, Kirsten Hansen, , Ellinge Mark - født i Kogsbølle 26de Arpil 1838
1880, 22de Maj, Viet, Rasmus Jørgen Hansen [ungkarl], , af Paarup - født i Revninge 16de Marts 1850, Maren Kirstine Sørensen [pige], , af Paarup - født i Skjellerup 8de Februar 1857
1880, 7de Maj, Viet, Anders Pedersen [husmand, smed], , af Havndrup - født i Sødinge 7de Sept 1842, Karen Henriksen [pige], , af Ellinge - født sammesteds 28de Febr 1847
1880, 26 Juni, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], , tjenende paa Sanderumgaard - født i Sønder Højrup 4de Maj 1835, Frederikke Pedersen, , Ellinge - født i Skjellerup 28 Aug 1825
1880, 10de Juli, Viet, Jens Pedersen [ungkarl], , af Rynkeby - født i Davinde 16de Nov 1848, Anne Nielsen [pige], , af Bøgebjerg ved Paarup - født sammesteds 30te Marts 1852
1880, 22de Oktober, Viet, Lars Kristensen [ungkarl], , af Thorup, Skamby Sogn - født sammesteds 1ste April 1845, Anne Kirstine Hansen, , af Ellinge - født paa Vindinge Mark 10 Feb 1852
1880, 18de September, Viet, Anders Pedersen [ungkarl], , af Ellinge - født i Kastel, Herrested Sogn 12te Juni 1851, Johanne Frederikke Hansen [pige], , af Ellinge - født sammesteds 24de Feb 1853
1880, 3die Oktober, Viet, Peder Andersen [ungkarl], , af Ørbæk - født sammesteds 20de Okt 1858, Anne Sofie Karoline Jørgensen [pige], , i Ellinge - født sammesteds 26de Feb 1862
1881, 21 Maj, Viet, Christen Rasmussen [ungkarl], , i Rønninge - født sammesteds 17de Feb 1857, Jørgine Sofie Rasmussen [pige], , af Ellinge - født sammesteds 22de November 1859
1881, 22de Oktober, Viet, Mads Hansen [ungkarl], , af Bækstrup - født sammesteds 14de Januar 1851, Nielsine Kirstine Rasmussen [pige], , af Ellinge - født sammesteds 21 Juli 1852
1881, 8de Oktober, Viet, Knud Johansen [ungkarl], , af Bækstrup - født paa Ellinge Mark 24de Marts 1855, Lisbet Sofie Hansen [pige], , af Bækstrup - født sammesteds 29de Jan 1855
1881, 18de Oktober, Viet, Andreas Mommsen [ungkarl], , af Skjellerup - født sammesteds 20de Marts 1853, Maren Jørgensen [pige], , af Ellinge - født sammesteds 22de Jan 1860
1881, 12te November, Viet, Johannes Andersen [ungkarl, træskomand], , af Ellinge - født sammesteds 29de Apr 1850, Petrine Hansen [pige], , af Ellinge - født Sønder Højrup 25de Sept 1858
1881, 4de November, Viet, Jørgen Andersen [ungkarl], , af Ørbæk - født sammesteds 12te Juni 1853, Karen Kirstine Madsen [pige], , af Paarup - født sammesteds 11 Juli 1856
1881, 12te November, Viet, Niels Hansen [ungkarl, kjøbmand], , af Sønder Højrup - født i Tommerup 14de Feb 1849, Kristiane Henriksen [pige], , af Ellinge - født sammesteds 4de Sept 1852
1901, 27 November, Viet, Niels Brethvad, , i henhold til kongl. bevilling 27 Nov 1901 er hans navn, , ,
1882, 14 April, Viet, Jens Larsen [ungkarl], , af Maare - født sammesteds 6 April 1848, Mette Marie Hansen [pige], , i Ellinge - født paa Ellinge Mark 14de Apr 1864
1882, 9de November, Viet, Ove Christian Clausen [ungkarl], , af Herrested - født sammesteds 1 Okt 1837, Mette Kirstine Olesen [pige], , af Bækstrup - født i Paarup 16de Jan 1853
1882, 21de December, Viet, Thomas Ankersen Grøn [ungkarl], , af Bækstrup - født Bjært Sogn 3die Dec 1854, Christiane Johansen [pige], , af Bækstrup - født sammesteds 15 Maj 1853
1883, 30te Marts, Viet, Hans Christian Eriksen [ungkarl], , af Kilde Mølle i Bækstrup - født paa Hundslev Mark 25de Dec 1857, Vilhelmine Marie Nielsen [pige], , af Ellinge - født i Kjerteminde 14de Nov 1855