Ellinge, 1883-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1883-1891, Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1883, 29 Juli, 3 August, Lars Jensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 78 3/4, i Ellinge. Født i Maare 1804. Søn af gaardmand Jens Olesen
1884, 24 Januar, 1 Februar, Hans Rasmussen, husmand og tømrer, 71, i Ellinge. Født sammesteds. Søn af gaardmand Rasmus Madsen
1884, 21 August, 28 August, Lars Hansen, gift, husmand og tækkemand, 66, i Paarup. Født i Maareskov 17 August 1818
1884, 27 September, 3 Oktober, Anders Jørgensen, enkemand og aftægtshusmand, 62, i Paarup. Søn af husmand Jørgen Henriksen, i Radstruphus, Marslev Sogn
1884, 18 Oktober, 24 Oktober, Mads Pedersen, gift, husmand og væver, 63, i Paarup. Født sammesteds
1884, 17 Oktober, 23 Oktober, Hans Christensen, 2 maaneder, Ellinge, søn af gaardmand Lars Christensen
1885, 16 Marts, 23 Marts, Hans Olesen, gift og aftægtshusmand, 75, Konradsminde i Ellinge. Født i Refsvindinge
1885, 4 April, - [mellem 4/4 - 11/4], Drengebarn, døde strax efter fødslen, søn af indsidder Niels Peder Jensen, Møllevadshuset, Ellinge
1885, 12 April, 18 April, Hans Peder Hansen, 1 5/6, Paarup, søn af arbejdsmand Karl Sofus Hansen
1885, 23 Maj, 30 Maj, Rasmus Stefansen, aftægtsgaardmand og danebrogsmand, 90, i Ellinge By. Født Sep 1794 sammesteds. Gaardmand Steffen Hansen
1885, 1 Juni, 7 Juni, Jørgen Marius Hansen, 24 uger, Paarup, søn af arbejdsmand Karl Sofus Hansen
1885, 18 Oktober, 23 Oktober, Morten Pedersen, gift og husmand, 60, i Paarup. Født i Mullerup Flødstrup Sogn. Husmand Peder Jørgensen
1886, 15 Februar, 21 Februar, Thorvald Pedersen, 10 dage, paa Sølyst, Brahetrolleborg Sogn, født paa Bøgebjerg ved Paarup, søn af bestyrer Christian Pedersen
1886, 10 Marts, 18 Marts, Markus Rasmussen, enkemand og aftægtshusmand, 68, paa Bækstrup Mark. Født i Ørbæk. Gaardmand Rasmus Andersen, Ørbæk
1886, 8 September, 13 September, Hans Christensen, gift og husmand, 71, paa Ellinge Mark. Født 5 Maj 1815 i Ellinge. Husmand og væver Christen Jakobsen
1887, 25 Januar, 1 Februar, Jørgen Jensen, ugift, 31, Ellinge Mark. Husmand Jens Steffensen
1887, 4 August, 9 August, Jens Christensen, enkemand og forhenværende husmand, 82, boende hos sønnen C. J. Vaaben, i Ellinge. Født paa Øster Vamdrup Mark 1804. Gaardmand Christen Pedersen (Nørregaard). Sara Hansdatter
1888, 31 December 1887, 7 Januar, Hans Karl Knudsen, ugift, 26, Ellinge Mark. Husmand Peder Knudsen
1888, 28 Marts, 5 April, Rasmus Hansen, gift og ejer, 55, af Kilde Mølle. Møller Hans Larsen
1888, 25 Juni, 2 Juli, Hans Sørensen, enkemand og gaardmand, 64, paa Ellinge Mark. Født sammesteds 2 Maj 1824. Gaardmand Søren Hansen
1888, 3 August, 9 August, Peder Knudsen, enkemand og husmand, 64, fra Ellinge. Født i Paarup 25 April 1824. Husmand Knud Hansen, i Paarup
1888, 19 September, 23 September, Jens Christian Hansen, 3, til huse paa Ellinge Mark, søn af ungkarl P. Hansen og ugift svensk kvinde Bengta Petrosdottor
1888, 22 Oktober, 30 Oktober, Rasmus Thomsen, gift og gaardmand, 68, paa Ellinge Mark. Født i Ellinge 17 Marts 1820. Stifsøn af gaardmand Hans Sørensen
1888, 9 December, 16 December, Julius Hvid, 2 dage, Ellinge, søn af skomager Niels Hansen Hvid
1889, 30 December, 4 Januar, Anders Christian Olesen, husejer, forhen slagter og enkemand, 73, paa Refsvindinge Mark. Født sammesteds. Ole Andersen, i Refsvindinge
1889, 1 Februar, 7 Februar, Lars Hansen, ugift, arbejdsmand, og indsidder, 73, i Bækstrup. Født sammesteds 20 Marts 1815. Gaardmand Hans Christensen
1889, 23 Marts, 27 Marts, Georg Christen Frederik Larsen, 4 maaneder, søn af ugift kvinde Avguste Larsen, tjenende paa Rønninge Søgaard. Hhos plejefaderen husmand Anders Madsen, Ellinge
1889, 27 Marts, 4 April, Hans Rudolf Jakobsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 84, Ellinge Mark. Født sammesteds 17 Febr 1805. Gaardmand Jakob Andersen, Hestehavegaarden
1889, 28 Marts, 3 April, Jens Dideriksen, enkemand og fattiglem, 83, boende i Ellinge Hospital. Født i Saaderup. Tømrer Diderik Dideriksen
1889, 4 Juni, 10 Juni, Jørgen Marius Hansen, 3/4, i Paarup, søn af indsidder og enkemand Karl Sofus Hansen
1889, 2 September, 8 September, Johannes Stemann Hansen, 1 maaned, i Ellinge, søn af fragtmand Peder Hansen
1890, 15 Januar, 22 Januar, Niels Bendiks Nielsen, 7, Ellinge, søn af gaardmand Søren Nielsen
1890, 10 Februar, 16 Februar, Peder Carl Madsen, 1 1/4, Lyomskovgaard, død i Paarup, søn af ungkarl Mads Peder Andreas Madsen og ugift Karen Marie Christensen
1890, 24 Februar, 3 Marts, Enevold Christoffersen, enkemand, aftægtsmand og væver, 75, paa Ellinge Mark. Født i Vittarp... Sogn Ribe Amt ved Varde 9 April ... Forhenværende gaardmand Christoffer Enevoldsen
1890, 1 Marts, 8 Marts, Lars Christian Hansen, ugift og tjenestekarl, 24, i Ellinge. Husmand Rasmus Hansen
1890, 1 Maj, 8 Maj, Søren Andersen, enkemand og fattiglem, 79, opholdende sig hos svigersønnen stenhugger Jens Hansen, Ellinge Mark. Født 1810 i Vindinge
1890, 7 Maj, 13 Maj, Hans Rasmussen, husmand og stenhugger, 60, i Paarup. Født i Ferridslev 8de Okt 1829. Gaardmand Rasmus Hansen, i Ferridslev
1890, 10 Maj, 16 Maj, Rasmus Ove Helms Rasmussen Bæklund, 1, Bæklund i Bækstrup, født sammesteds, søn af gaardmand Niels Rasmussen
1890, 18 Maj, 22 Maj, Poul Christian Nielsen, ugift og forhenværende gaardmand, 30, hos svogeren husmand Jørgen Nielsen, i Ellinge. I Skaadstrup ved Bogense. Født i Svendstrup. Forhen gaardmand Niels Julius Poulsen, i Svenstrup Stenløse Sogn i Odense Amt
1890, 26 Maj, 1 Juni, Alfred Silius Christensen, 1 1/6, i Ellinge, søn af gaardmand Lars Christensen
1890, 17 Juli, 22 Juli, Jørgen Pedersen, enkemand og tidligere husmand, under fattigforsørgelse, 69, i Ellinge, paa Fattiggaarden i Skovballe. Født i Vindinge. Gaardmand Peder Andersen
1890, 24 Juli, 30 Juli, Hans Pedersen, enkemand og forhenværende husmand, 81, nu boende hos sadelmager Christen Hansen, i Ellinge. Født i Ørbæk
1890, 27 Juli, 2 August, Jens Pedersen, enkemand og dyrlæge, 79, boende hos svigersønnen Niels Madsen, Lyomskovgaard. Født i Kragelund Herrested Sogn. Smed Per Smed
1890, 11 September, 16 September, Anders Nielsen, ugift, ungkarl og arbejdsmand, 73, boende hos husmand Anders Rasmussen, i Paarup. Født i Allebrohuset i Paarup. Niels Jensen
1891, 21 Januar, 26 Januar, Søren Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 83, hos sønnen husmand Lars Sørensen, Ellinge Mark. Født i Ullerslev (Møllegyden) i April 1807
1891, 13 August, 18 August, Stephan Christensen, [gift, husmand og væver, tidligere sognefoged, 61, i Ellinge. Født sammesteds 1830. Husmand og væver Christen Stephansen
1891, 6 November, 12 November, Niels Rasmussen, gift og husmand, 75, i Bækstrup. Født sammesteds 27 Juni 1816. Rasmus Frederiksen
1883, 4 Juli, 9 Juli, Elisabeth Andersdatter, aftægtsenke, 83, Ellinge Mark. Født Rynkeby. Husmand Niels Pedersen
1883, 19 December, 27 December, Johanne Rasmussen, 22 3/4, Kilde Mølle Bækstrup. Født sammesteds 1861. Afdøde husmand Rasmus Madsen [afdøde husmand og væver og Mette Kirstine Larsdatter
1883, 26 September, 2 Oktober, Inger Hansen, ugift, 22½, i Paarup. Afdøde husmand og kludesamler Hans Madsen
1884, 4 Januar, 10 Januar, Anne Martha Nielsen, 8½, Bækstrup, datter af husmand Rasmus Nielsen
1884, 27 januar, 4 Februar, Amalie Hansen Lunding, 1 3/4, Ellinge, datter af husmand og tømrer Niels Hansen Lunding
1884, 3 April, 9 April, Kristine Thomsen, 25, paa Bøgebjerg ved Paarup. Husmand Thomas Hansen
1884, 25 September, 2n Oktober, Johanne Hindsesdatter, 87, i Annexgaarden i Ellinge. Aftægtsgaardmand Rasmus Stefansen
1884, 15 November, 21 November, Kristine Hansen, 4, i Ellinge, datter af husmand og træskomand Rasmus Hansen
1885, 21 Juli, 25 Juli, Elise Jensine Pedersen, 19 Bækstrup. Datter af afdøde skrædder og husmand Jens Pedersen. Stifdatter af husmand Jens Mortensen
1885, 13 Oktober, 21 Oktober, Maren Nielsen, 54, Ellinge Mark. Gaardmand Hans Sørensen
1885, 7 December, 14 December, Gjertrud Christoffersdatter, aftægtsenke, 80, i Paarup. Gaardmand Jens Rasmussen
1886, 5 Marts, 10 Marts, Birgitte Rasmussen, enke, 75, til huse og død hos sønnen husmand Knud Peder Jakobsen, Ellinge Mark. Indsidder Jakob Clausen, paa Aunslev Mark
1886, 7 April, 15 April, Karen Jørgensdatter, 61, Ellinge Mark. Husmand Jens Steffensen
1886, 24 April, 2 Maj, Andrea Rasmine Larsen, 16 dage, Ellinge, datter af gaardmand Niels Larsen
1886, 12 Maj, 21 Maj, Marie Kirstine Rasmussen, ½, i Ellinge, datter af ungkarl, Markus Rasmussen, i Sulkendrup og ugift Kirsten Hansen, Ellinge. I pleje hos moderens broder træskomand Rasmus Hansen, i Ellinge
1886, 14 Juni, 19 Juni, Else Marie Knudsdatter, 67, Bækstrup. Husmand Johan Knudsen
1886, 14 Juni, 21 Juni, Nielsine Madsen, 25, Paarup. Indsidder Christen Findsen
1886, 21 August, 26 August, Kirsten Pliniusdatter, 63, Bøgebjerg ved Paarup. Husmand Anders Christian Jensen
1886, 6 September, 10 September, Karen Pedersen, ugift, 23, Bækstrup. Datter af husmand og skrædder Jens Pedersen. Stiffader husmand Jens Mortensen
1886, 14 Oktober, 22 Oktober, Lavrine Kirstine Hansdatter, 65. Født Refsvindinge 4 Marts 1821. Husmand Klavs Frederiksen
1887, 30 Maj, 4 Juni, Anne Katrine Johansen, 28, Ellinge Mark. Husmand Lars Christian Nielsen
1887, 17 Oktober, 24 Oktober, Johanne Sofie Jørgensdatter, 66, Ellinge Mark. Skovvogter Mads Povlsen
1887, 3 December, 11 December, Emma Kirstine Kipper, 5 dage, Bøgebjerg, datter af teglværksejer Jens Frederik Kipper
1888, 6 Maj, 13 Maj, Karen Elisabeth Hansen, ugift, 21, hos sin søster der er gift med træskomand Rasmus Hansen, i Ellinge. Husmand Niels Hansen, i Gislev
1888, 10 Juni, 16 Juni, Abellone Madsdatter, enke, 74. Pensioneret skovfoged Johan Christoffer Vilhelm Hansen, i Søllinge Sogn
1888, 31 Oktober, 4 November, Anne Margrete Kirstine Rasmussen, faa timer, datter af gaardbestyrer Hans Rasmussen, Ellinge Mark
1888, 20 December, 27 December, Karen Nielsdatter, enke, 84. Husmand Hans Nielsen, Rolfsted Mark
1889, 20 Marts, 28 Marts, Else Marie Hansen, 54, Ellinge Mark. Gaardmand Hans Jørgensen
1889, 23 Marts, 29 Marts, Anne Margrete Madsdatter, 58, Ellinge Mark. Aftægtsgaardmand Rasmus Hansen
1889, 2 April, 9 April, Karen Kirstine Hansen, 27, Paarup. Indsidder Karl Sofus Hansen
1889, 4 Maj, 9 Maj, Ane Sofie Christensdatter, enke, 85, i Ellinge, opholdt sig paa Arbejdsanstalten i Saaderup. Indsidder Niels Frisch
1889, 6 August, 10 August, Anne Kirstine Hansen, 43, Ellinge. Fragtmand Peder Hansen
1889, 20 November, 26 November, Karen Pedersdatter, 80, Paarup. Fæstehusmand Anders Jensen
1889, 24 December, 29 December, Dødfødt pige, datter af skomager Niels Hansen Hvid, Ellinge
1890, 8 Februar, 15 Februar, Sidsel Jørgensen, 49, Ellinge. Gaardmand Steffen Madsen
1890, 28 Februar, 7 Marts, Kirsten Jørgensen, enke, 55, i Paarup. Husmand og væver Mads Pedersen
1890, 5 Marts, 13 Marts, Margrethe Sørensdatter, 74, Bækstrup. Aftægtsgaardmand Christen Madsen
1890, 17 Maj, 23 Maj, Maren Kristine Sørensen, sypige og ugift, 22, Ellinge. Husmand Lars Sørensen
1891, 24 Marts, 2 April, Anne Kirstine Rasmusdatter, enke , 75, i Ellinge. Fæstegaardmand Rasmus Thomsen
1891, 5 Juli, 10 Juli, Gerde Olivie Danielsen, ½, i Paarup, datter af ugift Karen Marie Danielsen, Schoubergsgade 4, 2.sal, Frederiksberg. I pleje hos skrædder A. Jørgensen
1891, 23 August, 29 August, Anne Stephansdatter, ugift, 88, i Ellinge. Gaardmand Stephan Hansen
1891, 21 Oktober, 26 Oktober, Gertrud Marie Hansen, gift, 83, i Paarup. Aftægtshusmand Mads Thomsen
1891, 14 November, 19 November, Dorthea Olesdatter, enke, 89, til huse hos husmand Kristen Hansen, Ellinge Mark. Træskomand Peder Christiansen, Nordenlund, Aunslev Sogn
1891, 24 December, 30 December, Karen Marie Knudsen, 10, Bøgebjerg ved Paarup, datter af husmand Rasmus Knudsen