Nyborg, 1862-1868, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1862-1868, Nyborg, Vindinge herred, Svendborg amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1862, 1 Januar 1862, 6 Januar, Poul Larsen [gift arbeidsmand, fattiglem], 77, Fattiggaarden, , , , ,
1862, 2 Januar, 7de Januar, Johan Jacob Østerbye [gift, forhen bager], 66, i Nyborg, , , , ,
1862, 27 Januar, 1 Februar, Carl Sivertsen Adeler, , , , , Chr. H. v. Adeler [premierlieutenant baron], ,
1862, 6 Februar, 11te Februar, Niels Rasmussens [udøbt søn], , , , , Niels Rasmussen [tømmersvend], ,
1862, 8 Februar, 13 Februar, Niels Jensen [matros], 26, af Viby ved Kjerteminde, , , , ,
1862, 11 Februar, 17 Februar, Johan Peter Martin Hansen [ugift], 28, i Nyborg, , , Søren Hansen [gjæstgiver], ,
1862, 8 Marts, 16de Februar, Anders Pedersen [ugift], 26, født i Kogsbølle, , , Peder Nielsen [indsidder], ,
1862, 5 Marts, 10de Februar, Jørgen Christian Jørgensen, 4, i Nyborg, , , Thøger Jørgensen [seilmager], ,
1862, 25 Marts, 29 Marts, Andreas Frantz Albert Ivano Nielsen, , i Nyborg, , , , Amalia Marie Nielsen [tjenestepige],
1862, 25 Marts, 31te Marts, Fritz Schjellerup Hansen, , i Nyborg, , , , Laurine Petrosine Kirstine Hansen,
1862, 26 Marts, 1ste April, Ole Jensen [arbeidsmand, gift], 52, i Nyborg, , , , ,
1862, 30 Marts, 3die April, Hans Christian Larsen, , i Nyborg, , , Peder Larsen [værtshuusholder], ,
1862, 1ste April, 5te April, Hans Hansen, , i Nyborg, , , , Stine Hansen [tjenestepige],
1862, 5te April, 11te April, Andreas Christian Svendsen [gift, rebslagermester], 55, i Nyborg, , , , ,
1862, 24 April, 27de April, Jens Nielsen [gift, indsidder], 48, i Hjulby Dyrehave, , , , ,
1862, 23 April, 30 April, Anders Henningsen [ugift, menig], 26, Søndersøe - af 19 Inf. bat. 4 Comp: 128 af Odense Amt, , , , ,
1862, 2 Mai, 9 Mai, Rasmus Andersen [smed], 54, af Vindinge, , , , ,
1862, 11 Mai, 15de Mai, Hans Peter Gerhard Rasmussen, 1, i Nyborg, , , Jens Rasmussen [muursvend], ,
1862, 8 Juni, 16de Juni, Maximilian Vilhelm baron v. Haathausen [pensioneret oberst], 79, af Infanteriet i Nyborg, , , , ,
1862, 30 Juni, 3 Juli, Christian Peter Olsen, 8, , , , Olsen [slagtermester], ,
1862, 1 Juli, 3 Juli, Ernst Danielsen [indsidder], 71, i Hjulby, , , , ,
1862, 16 Juli, 21de Juli, Niels Ahrentzen [enkemand, bødkermester], 74, i Nyborg, , , , ,
1862, 21 Juli, 25de Juli, Hans Nielsen [ugift, menig], 24, af 19 Inf. bat. 4 Comp. no 204 - Odense Amt, , , , ,
1862, 5 August, 9de August, Hans Nielsen [ugift, sømand], 19, af Svendborg Amts 91 lægd - Nyborg, , , , ,
1862, 20 August, 25de August, Emil Jacobi Frisch [enkemand, practiserende læge], 73, i Nyborg, , , , ,
1862, 26 August, 29de August, Hans Hansen, 2, i Nyborg, , , Niels Hansen [signetstikker], ,
1862, 12 September, 18de September, Johan Friederich Schalburg [gift, ....rieraad, wiinhandler], 61, i Nyborg, , , , ,
1862, 14 September, 19de September, Peter Christian Emil Kutschenreuter [ugift, sadelmagersvend], 21, i Nyborg, , , , ,
1862, 15 September, 20de September, Poul Rasmussen [enkemand, skipper], 77, i Nyborg, , , , ,
1862, 3 October, 8de October, Mogens Hansen [gift, skræddermester], 45, i Nyborg, , , , ,
1862, 3 October, 8de October, Christen Hansen Winther [pens. matros], 83, under Gm. Post. dir i Nyborg , , , , ,
1862, 7 October, 11te October, Ferdinand Nicolai Larsen, , i Nyborg, , , , Frederikke Christine Egert,
1862, 8 October, 13de October, Johan Peter Jørgensen [gift, skipper], 56, i Nyborg, , , , ,
1862, 22 October, 29de October, Hans Christian Niels Andersen, , i Dyrehaugen, , , Andersen [veibetjent], ,
1862, 26 October, 1 November, Poul Olsen [enkemand, forhen guldsmed], 65, i Nyborg, , , , ,
1862, 27 October, 3 November, Anders Christian Ørtel Maale [sømand], 65, i Nyborg, , , , ,
1862, 9 November, 15 November, Ludvig Andreas Larsen, , af Nyborg, , , Poul Larsen [styrmand], ,
1862, 16 November, 21 November, Hakon Hjalmar Emil Alexis Funck, 7, , , , Funck [postconducteur], ,
1862, 18 November, 24 November, Mathias Vilhelm Lund [gift, farver], 48, i Nyborg, , , , ,
1862, 30 November, - [dato ikke indført], Jørgen Christensen Winther [soldat, ugift], 23, af Skanderborg - soldat af 19 bat. 1 Comp., , , , ,
1862, 30 November - 1December, 8 December, Niels Petersen [gift, kobbersmedmester], 52, i Nyborg, , , , ,
1862, 7 December, 13de December, Poul Rasmussen [ugift, dagleier], 67, i Nyborg Fattighuus, , , , ,
1862, 11 December, 15de December, Waldemar Bache, , i Nyborg, , , Bache [kjøbmand], ,
1863, 29 December 1862, 3 Januar, Hans Anton Topp [gift, garversvend, forhen corporal], 27, i Nyborg - født i Kjøbenhavn 1835, , , , ,
1863, 30 December 1862, 4 Januar, Rasmus Nielsen [gift, indsidder], 51, i Hjulby, , , , ,
1863, 29 December 1862, 3 Januar, Henrich Christoffer H..meister [pleiebarn], , Holmen, , , , ,
1863, 2 Januar, 6te Januar, Christen Nielsen, , i Nyborg, , , Lars Nielsen [arbeidsmand], ,
1863, 15 Januar, 19de Januar, Anton Julius Sørensen Aagaard, 1, i Nyborg, , , Lauritz S. Aagaard [arbeidsmand], ,
1863, 15 Januar, 21de Januar, Johan Carl Jørgen Olsen [gift, matros], 38, paa Dampskibet Niord i Nyborg, , , , ,
1863, 23 Januar, 30te Januar, Philip Hansen [ugift, tjenestekarl], 58, i Dyrehaugen, , , , ,
1863, 2 Februar, 6te Februar, Peter Lauritsen Jørgensen, 3, i Slipshavn, , , Christoffer Jørgensen [fisker], ,
1863, 16 Februar, 21de Februar, Niels Gotlieb Petersen, 1, i Nyborg, , , Petersen [skibsbygger], ,
1863, 22 Februar, 27de Februar, Adelers [udøbt søn], , , , , Adeler [premierlieutenant baron], ,
1863, 22 Februar, 27de Februar, Carl Hansen (Abrahams) [sømand, fisker], 61, i Nyborg, , , , ,
1863, 26 Februar, 28de Februar, Hans Christian Jensen, , , , , , Pauline Marie Andersen [pige],
1863, 12 Marts, 17de Marts, Hans Justesen [ungkarl], 87, under Hjulby Fattigvæsen, , , , ,
1863, 19 Marts, 25 Marts, Christian Andersen, 16, paa Holmen, , , Anders Thomsen [arbeidsmand], ,
1863, 23 Marts, 28de Marts, Frantz Valdemar Møller, , i Nyborg, , , , Petra Hansen ,
1863, 26 Marts, 30te Marts, Jens Peter Jensen, , Holmen, , , Jens Jørgen Jensen [sømand], ,
1863, 7 April, 11te April, Frantz Ludvig Poulsen, 3, i Nyborg, , , Chr. Poulsen [sømand], ,
1863, 26 April, 30te April, Johannes Nielsen [ugift, muursvend], 34, i Fattiggaarden i Nyborg, , , , ,
1863, 1 Mai, 5te Mai, Lorentz Angel Georg Tersling, 3, fra Odense, , , Tersling [oberstlieutn.], ,
1863, 29 April, 4 Mai, Hans Peter Jensen, 2, i Nyborg, , , Jens P. Jensen [muursvend], ,
1863, 30 April, 5te Mai, Christian Hansen Smørholm [enkemand, høker], 75, i Nyborg, , , , ,
1863, 5te Mai, 8de Mai, Axel Johan Winsløw, 3, søn af premierlieutenant i Nyborg, , , , ,
1863, 4de Mai, 8de Mai, Lars Nielsen Kjølstrup [enkemand, muursvend, slagter], 78, i Nyborg, , , , ,
1863, 9de Mai, 13de Mai, Hedvig Sophie Birgitte Østerberg, 1, i Nyborg, , , , Østerbergs [skomagersvend - hans datter],
1863, 9de Mai, 15de Mai, Mathias Vilhelm Lund, 9, i Nyborg, , , , Lund [farverenke],
1863, 18 Mai, 21de Mai, Hans Henrik Edv. Svendsen, 2, i Nyborg, , , Svendsen [skomager], ,
1863, 22 Mai, 26 Mai, Rasmus Hansen [gift, skræddermester], 57, i Nyborg, , , , ,
1863, 23 Mai, 26 Mai, Rudolph Lund, , i Nyborg, , , Lund [telegraphbestyrer], ,
1863, 1 Juni, 4de Juni, Niels Carl Christian Olsen, 3, i Nyborg, , , Olsen [skomagermester], ,
1863, 16 Juni, 20de Juni, Gotthard Ingenius Petersen, 1, i Nyborg, , , W. Petersen [skræddermester], ,
1863, 11 Juli, 13de Juli, H. Jørgensens [dødfødt søn], , i Nyborg, , , H. Jørgensen [arbeidsmand], ,
1863, 12 Juli, 16de Juli, Niels Eduard Theigelkampff Hansen, 1, i Nyborg, , , P. Hansen [skomager], ,
1863, 15 August, 17 August, Fritz Ludvig Nic. Diercks [dødfødt søn], , i Nyborg, , , Fritz Ludvig Nic. Dierck [brolægger], ,
1863, 13 August, 18de August, Frederik Carl Emil Meyer [enkemand, oberst, commandent, ridder og dannebrogsmand], 75, i Nyborg, , , , ,
1863, 7 September, 10de September, Anders Christian Christoffersen, , , , , Christoffersen [arbeidsmand], ,
1863, 23 September, 28de September, Rasmus Larsen Maegaard [enkemand, forhen kjøbmand], 78, i Nyborg, , , , ,
1863, 3 October, 8de October, Hans Andersen [dagleier, kornmaaler], 39, i Nyborg, , , , ,
1863, 9 October, 13de October, Carl Ludvig Gängler [ugift, snedkersvend], 29, fra Kjøbenhavn, , , , ,
1863, 13 October, 19de October, Jens Peter Larsen, , i Hyrdehuset, , , H. Larsen [skovbestyrer], ,
1863, 16 October, 22de October, Johan Christian Rosberg [wiinkyper], 23, , , , , ,
1863, 18 October, 26de October, Peder Pedersen [gift, gaardmand], 77, i Hjulbye, , , , ,
1863, 30 October, 4 November, Rasmus, 11, , , , Jens Andersen [afdøde sømand], ,
1863, 22 November, 28de November, Niels Andersen [forhenværende skræddermester], 73, i Nyborg, , , , ,
1863, 11 December, 17de December, Hans Hansen [forhenværende arbeidsmand], 76, i Nyborg, , , , ,
1863, 13 December, 18de December, Frants Hansen [forhenværende sømand], 58, i Nyborg, , , , ,
1863, 16 December, 22de December, Niels Christian Hansen, , i Nyborg, , , H. Hansen [tjenestekarl], ,
1863, 23 December, 28de December, Morten Christian Jensen, 2, i Nyborg, , , Jensen [smedesvend], ,
1863, 23 December, 29de December, Clemmen Petersen [enkemand, garversvend], 35, i Nyborg, , , , ,
1864, 2 Januar, 7de Januar, Peter Jensen [handelsfuldmægtig, enkemand], 56, i Nyborg, , , , ,
1864, 17 Januar, 23de Januar, Hans Marius Hansen, , i Nyborg, , , Peder Hansen [arbeidsmand], ,
1864, 18 Januar, 23de Januar, Hans Jensen [enkemand, smedemester], 65, i Nyborg, , , , ,
1864, 18 Januar, 25de Januar, Morten Beck [gift, forhen møller], 74, i Nyborg, , , , ,
1864, 30 Januar, 4 Februar, Axel Frederik Hjalmar, 1, i Nyborg, , , Rasmussen [snedkermester], ,
1864, 6 Februar, 12te Februar, Christian Emil Jensen, 10, i Nyborg, , , , Chr. Jensens [rebslager - hans enke],
1864, 20 Februar, 26de Februar, Søren Andersen [gift, litsenbroder], 72, i Nyborg, , , , ,
1864, 15 Marts, 21de Marts, Laurits Martin Pedersen, 1, paa Holmen, , , Søren Pedersen [arbeidsmand], ,
1864, 17 Marts, 21de Marts, Christen Rasmussen Pelle [dagleier], 59, i Nyborg, , , , ,
1864, 16 Marts, 22de Marts, Jacob Sophus Hansen [ugift, handelsbetjent], 24, i Nyborg, , , , ,
1864, 18 Marts, 24de Marts, Jens Nielsen [gift, muursvend], 63, i Nyborg, , , , ,
1864, 20 Marts, 23de Marts, Spang Jens Julius Friis, 1, i Nyborg, , , , Koch [modehandlerinde],
1864, 21 Marts, 26de Marts, Peter Michael Petersen, , i Nyborg, , , , Mathilde Petersen [pige],
1864, 21 Marts, 26de Marts, Hans Madsen Vettersløv [gift, rekrut, værnepligtig], 27, af Sorø Amts 3 lægd, , , , ,
1864, 22 Marts, 26de Marts, Thomas Christen Poulsen [ugift, menig], 24, af 11te Inf. Reg. 2 Comp - fra Oxenhede pr. Sæby Hjørring Amt, , , , ,
1864, 17 Marts, 26de Marts, Frantz Ludvig Winsløw [gift, premierlieutenant], 33, Nyborg - faldt i fægtningen ved Dybbøl, , , , ,
1864, 22 Marts, 29de Marts, Hans Christian Larsen, , i Nyborg, , , P. Larsen [værtshuusholder], ,
1864, 29 Marts, 1ste April, Frants Vilhelm Andersen, 2, i Nyborg, , , , Nielsine Andersen [tjenestepige],
1864, 29 Marts, 2 April, Niels Christiansens [dødfødte søn], , i Nyborg, , , Niels Christiansen [tjenestekarl], ,
1864, 9 April, 13de April, Hannibal Søren Frederik Arnold Rasmussen, , i Nyborg, , , , Johanne N. K. Sørensen,
1864, 6 April, 14de April, August Jensen [fuldmægtig, reservelieuten.], 26, ved 5te Inf. Reg. - falden ved Dybbøl, , , , ,
1864, 13 April, 16de April, Carl Josva August Rasmussen, , i Nyborg, , , , Christine Rasmussen,
1864, 14 April, 18de April, Lauritz Joachhim Thygesen, 2, i Nyborg, , , Thyses [dagleier], ,
1864, 19 April, 25de April, Georg Sophus Theodor Aarsleff, 3, i Nyborg, , , Aarsleff [dreiermester], ,
1864, 21 April, 26de April, Hans Peder Petersen [menig], , af 20 Inf. Reg. 8 Comp, , , , ,
1864, 27 April, 30te April, Søren Peter Nielsen [menig], , født i Blegind ved Aalborg - af 11 Inf. Reg. 3 Comp Nyborg Feltlazaret, , , , ,
1864, 27 April, 3 Mai, Andreas Simonsen Hansen, , i Nyborg, , , , Laurine P. Hansen ,
1864, 14 Mai, 18de Mai, Peder Andersen [ugift, dagleier], 34, i Nyborg, , , , ,
1864, 18 Mai, 23de Mai, Christian Theobald Hansen, , i Nyborg, , , Hansen [malermester], ,
1864, 13 Mai, 21de Mai, Magnus Peter Bülow [major, ridder af dannebrog], 50, ved 5 Inf. Reg, , , , ,
1864, 1 Juni, 6te Juni, Allexander Wilhelm Hansen [menig], 29, ved Rekrutskolen i Nyborg - fra Gisselfeldt, , , , ,
1864, 3 Juni, 7de Juni, Anders Jespersens [udøbt søn], , i Nyborg, , , Anders Jespersen [dagleier], ,
1864, 3 Juni, 7de Juni, Hans Christian Martin Olsen, 2, , , , , Jørgen Olsens [afdøde matros - hans enke],
1864, 3 Juni, 8de Juni, Jens Sørensen [ugift, menig], , af 7 Inf. Reg. 4 Comp - Feltlazarettet, , , , ,
1864, 4 Juni, 8de Juni, Jens Frederik Andersen [ugift, undercorporal], , af 1ste Art. Reg. 8 Bat. - Feltlazarettet, , , , ,
1864, 3 Juni, 9de Juni, Carl Conrad Christian Nyborg [ugift], 17, i Nyborg, , , Nyborg [malermester], ,
1864, 9 Juni, 13de Juni, Simon Christian Olsen [gift, skomagermester], 37, i Nyborg, , , , ,
1864, 10de Juni, 13de Juni, Christen Jacobsen [ugift, menig], 23, af 8 Inf. Reg. 7 Comp - Feltlazarettet i Nyborg, , , , ,
1864, 14 Juni, 17de Juni, Carl Emil Andresen, , i Nyborg, , , , Marie Dorthea Jensen [afdøde],
1864, 16 Juni, 22de Juni, Jesper Clausen Bossel [fragtmand], 62, i Nyborg, , , , ,
1864, 19 Juni, 23de Juni, Hans Ludvig Sørensen, 1, , , , Ludvig Sørensen [kjøbmand], ,
1864, 24 Juni, 28de Juni, Hans Diderik Jørgensen [menig soldat], 30, af 13 Arbeits Bat., , , , ,
1864, 1 Juli, 4de Juli, Mads Ebbe Steengaard [muursvend], 43, af Nyborg, , , , ,
1864, 13 Juli, 16de Juli, Johan Henrik Schnorr [menig], , af 8 Inf. Reg. 3 Comp. - Lazarettet i Nyborg, , , , ,
1864, 21 Juli, 24de Juli, Jens Peter Juhl, , i Nyborg, , , Juhl [gjæstgiver], ,
1864, 20 Juli, 25de Juli, Hans Hansen [gift, fisker], 52, paa Holmen, , , , ,
1864, 23 Juli, 3 August, Hans Skov [kornmaaler, dannebrogsmand], 44, i Nyborg, , , , ,
1864, 3 August, 6te August, Mads Peter Møller, , , , , , Trine Marie Larsen [pige],
1864, 3 August, 8de August, Carl Alfred Fielitz, , i Nyborg, , , Fielitz [barbeer], ,
1864, - [dato ikke indført], 14 August, Christen Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 50, i Nyborg, , , , ,
1864, 21 August, 24de August, Jens Jørgensen Nielsen [menig], 23, af 19 Reg. - af Rødinge, , , , ,
1864, 23 August, 27de August, Jens Jørgen Madsen [feltconstabel], , af 2 Art. Reg. - af Framsløe Horne Sogn pr. Varde i Ribe Amt, , , , ,
1864, 27 August, 30 August, Jørgen Jørgensen [menig], , af 6 Inf. Reg. 5 Comp. - Nyborg Feltlazareth, , , , ,
1864, 1 September, 5te September, Lars Larsen [trainkudsk, gift], , født i Trankerup i Holbek Amt - Feltlazarethet i Nyborg, , , , ,
1864, 4 September, 7de September, Jens Olsen [gift, trainkudsk], , af 2det Trainkudskedepot - Feltlazarethet i Nyborg, , , , ,
1864, - [uvis dato], 16 September, Peder Frandsen [permitteret militairarbeider], , fra Nykjøbing paa Mors, , , , ,
1864, 16 September, 21 September, Anders Carl Adolf Madsen, 12, , , , Madsen [afdøde commandeersergeant], ,
1864, 14 September, 21de September, Anders Rasmussen [ungkarl], 17, i Hjulbye, , , , ,
1864, 7 September, 15de September, Jens Peter Laurits, 1, i Nyborg, , , Christensen [muursvend], ,
1864, 26 September, 1 October, Jeppe Christian Beck [enkemand, handskemager], 82, i Nyborg, , , , ,
1864, 3 October, 7de October, P. H. Birch [enkemand, forhen kjøbmand, pensioneret toldbetjent], 72, i Nyborg, , , , ,
1864, 4 October, 8de October, Jens Christiansen [ugift, tjenestekarl], 42, af Ørbek pr. Nyborg, , , , ,
1864, 8 October, 11te October, Anders Kjellerup [enkemand, vand- og rendemester], 76, i Nyborg, , , , ,
1864, 12 October, 17de October, August Heinrich Ludvig Hentze [gift, nagelsvend], 50, i Nyborg, , , , ,
1864, 18 October, 22de October, Cosmus Cordt Sivertsen Adeler, , i Nyborg, , , Adeler [capitain baron], ,
1864, 23 October, 26de October, Lorentz Johan Christiansen [menig soldat], 40, af 21 Regim., , , , ,
1864, 24 October, - [dato ikke indført], Alfred Janus Thorvald Ørbæk [ugift malersvend], 22, af Kjøbenhavn, , , , ,
1864, 24 October, 1 November, Ulrik Frederik Christian Aagaard [justitsraad, amtsforvalter, enkemand], 74, i Nyborg, , , , ,
1864, 25 October, 31de October, Jeppe Beck [enkemand, forhen kjøbmand og færgelaugscasserer], 89, i Nyborg, , , , ,
1864, 28 October, 3die November, Peter Sophus Madsen, 9, i Aalehuset, , , N. Madsen [fisker], ,
1864, 31 October, 4de November, Niels Christensen [gift, dagleier], 61, i Nyborg, , , , ,
1864, 7 November, 11te November, Anders Jørgensen, 12, i Nydamshuse, , , Jørgen Nielsen [arbeidsmand], ,
1864, 9 November, 14de November, Elise Jensens [udøbt drengebarn], , af Ellinge Sogn, , , , Elise Jensen,
1864, 9 November, 15de November, Peder Christian Jørgensen [sømand, gift], 24, af Nyborg, , , , ,
1864, 18 November, 23de November, Henrik Wolff [ugift, garversvend], 80, i Nyborg, , , , ,
1864, 21 November, 27de November, Lars Thomsen [gift, dagleier], 39, i Nyborg, , , , ,
1864, 7 December, 11te December, Jørgen Hans Jørgensen, , , , , Hans Jørgensen [tjenestekarl], ,
1864, 18 December, 23de December, C. F. Bartholdys [dødfødt søn], , i Nyborg, , , C. F. Bartholdy [gartner], ,
1864, 18 December, 24 December, Niels Christen Thomsen [trainkudsk], 23, fra Reservemagasinet, , , , ,
1864, 20 December, - [dato ikke indført], Niels Andreassen [enkemand, forhen gjæstgiver], 83, i Kjøge, , , , ,
1864, 26 December, 30te December, Morten Nielsen [dagleier, gift], 60, Nyborg, , , , ,
1865, 5 Januar, 10de Januar, Christen Jeppesen Sønderby [gift, pensioneret arrestforsvarer], 80, i Nyborg, , , , ,
1865, 5 Januar, 10de Januar, Jens Hansen Hemmeløff [gift, kjøbmand, chef], 47, for Borgervæbningen i Nyborg, , , , ,
1865, 10 Januar, 13de Januar, Ove Olsen [gift, dagleier], 56, i Nyborg, , , , ,
1865, 21 Januar, 26de Januar, Johan Jacob Christiansen [ugift, tjenestekarl], 27, i Nyborg, , , , ,
1865, 26 Januar, 1ste Februar, Lars Sørensen [ugift, hornist, corporal], 18, ved 19 Inf. Reg., , , , ,
1865, 6 Februar, 11 Februar, Andreas Søren Thorsen [gift, detaillist], 33, , , , , ,
1865, 9 Februar, 15te Februar, Niels Peter Andersen, 27, , , , Anders Thomsen, ,
1865, 14 Februar, 20de Februar, Carl Christian Jensen, 10, , , , N. Jensen [skomagersvend], ,
1865, 17 Februar, 21de Februar, Johan Martin Petersen, , i Nyborg, , , , Mathilde Petersen [tjenestepige],
1865, 18 Februar, 23de Februar, Niels Larsen [ugift, fattiglem], 56, , , , , ,
1865, 28 Februar, 4 Marts, Peter L. Vestring [gift, dyrlæge], 33, i Nyborg, , , , ,
1865, 12 Marts, 20de Marts, Bertel Friis Thorbjørn Riber [enkemand, distriktslæge, kammerraad], 72, i Nyborg, , , , ,
1865, 12 Marts, 20de Marts, Hans Pedersen [enkemand, aftægtsgaardmand], 92, i Hjulby, , , , ,
1865, 14 Marts, 20de Marts, Axel Frederik Hjalmar Rasmussen, , , , , J. C. Rasmussen [snedker], ,
1865, 29 Marts, 31te Marts, Rasmus Hansen, 2, i Nyborg, , , Hans Rasmussen [arbeidsmand], ,
1865, 3 April, 10de April, Christen Jensen Skov [gift, menig, dragon], 29, af Seest, , , , ,
1865, 5te April, 12te April, Christian Hansen Schultz Klingenberg [enkemand, partikulier, forhenværende møller], 67, , , , , ,
1865, 6 April, 12te April, Johann Hansen [arbeidsmand, gift], 71, , , , , ,
1865, 14 April, 18de April, Frederik Nielsen, , i Eenrum ved Nyborg, , , Nielsen [gartner], ,
1865, 15 April, 19de April, Hans Peter Larsen, , i Nyborg, , , P. Larsen [værtshuusholder], ,
1865, 18 April, 21de April, Hans Theodor Sophus Pflügger, , i Nyborg, , , Pflügger [skomagersvend], ,
1865, 3 Mai, 9de Mai, Carl Svendsen [ungkarl, toldfuldmægtig], 20, i Nakskov - Nyborg, , , , ,
1865, 6 Mai, 13de Mai, Niels Nielsen, 9, i Nyborg, , , Niels Nielsen [dagleier], ,
1865, 12 Mai, 16de Mai, Fogts [udøbt søn - tvilling], , i Nyborg, , , Fogt [cigarhandler], ,
1865, 12 Mai, 16de Mai, Fogts [udøbt søn - tvilling], , i Nyborg, , , Fogt [cigarhandler], ,
1865, 2den Juni, 9de Juni, Niels Hansen [dagleier], , , , , , ,
1865, 7 Juni, 10 Juni, Carl Petersen, 1, , , , , Maren Hansine Carol. Chr. Petersen,
1865, 28 Juni, 3 Juli, Carl Andreas Egholm, , , , , H. Egholm [styrmand], ,
1865, 29 Juni, 3 Juli, Anders Hansen, , , , , , Karen Hansen [pige],
1865, 3 Juli, 6te Juli, Hans Pedersens [dødfødt søn], , , , , Hans Pedersen [arbeidsmand], ,
1865, 5 Juli, 8de Juli, Rasmus Peter Rasmussen, 1, , , , Søren Andreas Rasmussen [malermester], ,
1865, 22 Juli, 27de Juli, Martinus Rasmussen [forhenværende kjøbmand], 66, i Nyborg, , , , ,
1865, 11 August, 15te August, Ole Henrik Sylvius Knudsen [gift, kleinsmedmester], 67, i Nyborg, , , , ,
1865, 1 September, 3die September, Hans Christian Hansens [dødfødt søn], , i Dyrhaugen, , , Hans Christian Hansen [tømrer], ,
1865, 20 September, 23de September, Johan Rasmussen [gift, skomagermester], 64, i Nyborg, , , , ,
1865, 28 September, 2 October, Carl Christian, , i Nyborg, , , Poul Nielsen [vaabenmester], ,
1865, 1ste October, 5te October, Lars Nielsen [gift, brolægger], 47, i Nyborg, , , , ,
1865, 11 October, 14de October, Anders Albert Christian, , i Nyborg, , , Andersen [depotsergeant], ,
1865, 25 October, 28de October, Johannes Peter Holm [gartner, ugift], 37, i Nyborg, , , , ,
1865, 27 October, 30te October, Peder Pedersen [skrædersvend, ugift], 54, Nyborg Fattiggaard, , , , ,
1865, 27 October, 30te October, Holger Marius Sindahl, , i Nyborg, , , Sindal [marqeur], ,
1865, 31te October, 3 November, Johan Henrik Neergaard, 3, , , , Neergaard [oberst], ,
1865, 1 November, 7de November, Jørgen Jørgensen [forhen skipper], 87, i Nyborg - Holmen, , , , ,
1865, 9 November, 13de November, Frants Christian Ludvig Wasmann [muurmester], 46, , , , , ,
1865, 23 November, 1 December, Hans Andersen [gift, dagleier, huuseier], 54, paa Nyborg Mark, , , , ,
1865, 15 December, 21 December, Jacob Andersen [gift, dagleier], 41, i Nyborg, , , , ,
1865, 17 December, 22de December, Lauritz Christian Nicolai Lund [gift, skibsfører], 40, af Nyborg, , , , ,
1866, 29 December, 3 Januar, Lauritz Christensen [menig], 23, af 7 Inf. Bat. 4 Comp. - Aars (Binderup) af forrige Haderslev Amt, , , , ,
1866, 7 Januar, 12te Januar, Ole Dyrhauge Piil [gift, brændeviinsbrænder], 35, i Nyborg, , , , ,
1866, 17 Januar, 22de Januar, Hans Christian Hansen [gift, huustømmermand], 33, i Dyrehaugen, , , , ,
1866, 27 Januar, 1 Februar, Hans Jacobsen [ugift, skræder, fattiglem], 63, i Nyborg, , , , ,
1866, 27 Januar, 1 Februar, Niels Danielsen, 3, i Hjulby, , , Daniel Larsen [gaardmand], ,
1866, 5 Februar, 10 Februar, Christian Nielsen [gift, skibstømrer], 37, i Nyborg, , , , ,
1866, 8 Februar, 12te Februar, Anton Holsøe, , , , , Holsøe [pr.lieuten.], , ved 7 Bat.
1866, 21 Februar, 24de Februar, Carl Jantzens [udøbt søn], , , , , Carl Jantzen [sømand], ,
1866, 21 Marts, 27de Marts, Knud Clausen [gift, postbud], 46, i Nyborg - invalid fra 1848, , , , ,
1866, 23 Marts, 28de Marts, Ernst Wichmann Øland [gift, particulier, forhen slagter], 76, , , , , ,
1866, 26 Marts, 28de Marts, Carl Holger Kierberg, 4, i Nyborg, , , Kielberg [skræder], ,
1866, 30 Marts, 3 April, Martin Johansen, 4, i Nyborg, , , , Elisabeth Johansen,
1866, 4 April, 9 April, Rasmus Suhr [gift, consul og kjøbmand], 49, i Nyborg, , , , ,
1866, 7 April, 12 April, Lars Larsen [gift, tømmermand], 54, Udenfor Nyborg Landport, , , , ,
1866, 14 April, 17de April, Carl Valdemar Peter Emil Julius Hammerich, , i Nyborg, , , Hammerich [snedkersvend], ,
1866, 28 April, 2 Mai, Niels Nielsen [gift,arbeidsmand], 40, i Nyborg, , , , ,
1866, 5 Mai, 9de Mai, Sophus Julius Sindahl, 5, i Nyborg, , , Sindahl [leietjener], ,
1866, 15 Mai, 17de Mai, Carl Valdemar Krøyer, , i Nyborg, , , Krøyer [premierlieutenant], ,
1866, 16 Mai, 19de Mai, O. A. Petersens [dødfødt søn], , i Nyborg, , , O. A. Petersen [sergeant], , ved 7 Bat. i Nyborg
1866, 4 Juni, 9de Juni, Lars Christiansen, 1, i Hjulby, , , , Ane Larsen ,
1866, 10 Juni, 14de Juni, Johan Ludvig Hammerich [gift, toldassistent], 65, i Nyborg, , , , ,
1866, 21 Juni, 25de Juni, Lars Nielsen [ungkarl, arbeidsmand], 48, i Nyborg - født i Kirke Søby i Baag Herred Odense Amt, , , , ,
1866, 23 Juni, 28de Juni, Niels Hansen Holm [ugift, tjenestekarl], 31, paa Juelberg - i Nyborg Fattiggaard, , , , ,
1866, 2den Juli, 6te Juli, Jørgen Poulsen [enkemand, fattiglem], 81, i Nyborg Fattiggaard, , , , ,
1866, 6 Juli, - [dato ikke indført], Hans Christian Mikkelsen [ugift soldat], 24, ved 7 Bat. 3 Comp - Veile Amt, , , , ,
1866, 11 Juli, 16de Juli, Peter Jensen [gift, telegrafbud], 69, Nyborg Holmen, , , , ,
1866, 16 Juli, 19de Juli, Niels Lausen (Kalkring) [menig], 24, af 7 Bat. 2 Comp - af Vejle Amt, , , , ,
1866, 23 Juli, 27 Juli, Peder Jochumsen [gift, dagleier], 50, i Dyrehaugen, , , , ,
1866, 29 Juli, 1 August, Morten Adam Falck [ugift, bagerlærling], 17, i Nyborg, , , , ,
1866, 8 August, 16de August, Knud Rasmussen (Reistrup) [gift, dagleier], 70, i Nyborg, , , , ,
1866, 15 August, 20de August, Claus Olaf Thygesen, , i Nyborg, , , Thygesen [tømrer], ,
1866, 22 August, 25de August, Hans Christian Poulsen [enkemand, fattiglem], 65, i Hjulby, , , , ,
1866, 3 September, 7de September, Rasmus Pedersen, , Holmen, , , Poul Pedersen [arbeidsmand], ,
1866, 12 September, 17de September, Christen Larsen [enkemand, tømmermand], 74, i Nyborg, , , , ,
1866, 5 October, 10de October, Erik Lorentz Hansen [enkemand, telegrapfassistent], 73, i Nyborg, , , , ,
1866, 13 October, 17de October, Martine Larsens [udøbt drengebarn], , , , , , Martine Larsen [tjenestepige],
1866, 13de October, 13de October, Christen Madsens [dødfødt søn], , , , , Christen Madsen [smaakjører og avlsbruger], ,
1866, 15 October, 22de October, Niels Møller Madsen [gift, muursvend], 58, i Nyborg, , , , ,
1866, 21 October, 25de October, Frederik Vilhelm Marius Nielsen, , i Nyborg, , , , Marie Nielsen [tjenestepige],
1866, 11 November, 15de November, Peter Frederiksen [gift, høker], 42, Holmen, , , , ,
1866, 17 November, 21de November, Carl Peter Larsen Høysgaard [smedelærling, ugift], 17, Nyborg - Holmen, , , , ,
1866, 19 November, 23de November, Frederik Larsen [skomager, gift, trommeslager], 62, i Nyborg, , , , ,
1866, 25 November, 29de November, Johan Christoffer Holm [klodsemager], 62, Fattighusets Sygestue, , , , ,
1866, 7 December, 14de December, Rasmus Lindhardtsen [gift, gaardmand], 84, af Hjulby, , , , ,
1866, 13 December, 17de December, Peder Pedersen [ugift, tjenestekarl], 27, af Kullerup - Fattiggaardens Sygestue, , , , ,
1866, 15 December, 19de December, Axel Idor Sander, , i Nyborg, , , Blumensaadt [boghandler], ,
1866, 16 December, 19de December, Carl Christian Thomas, , i Nyborg, , , Mollerup [overspillemand], ,
1866, 14 December, 21de December, Niels Jørgensen, 3, i Hjulby, , , Jørgen Larsen [huusmand], ,
1866, 24 December, 28de December, Carl Christoffer Heitmand [købmand, gift], 40, Nyborg, , , , ,
1867, 29 December 1866, 4 Januar, Hans Christian Martinus Vilhelm Jensen, 4, , , , Jensen [foureer], , ved 19 Bat.
1867, 1 Januar, 7de Januar, Peter Hansen [gift, forhenværende leietrjener], 71, i Nyborg, , , , ,
1867, 30 Januar, 2 Februar, Dircks [dødfødt søn], , i Nyborg, , , Dircks [brolægger], ,
1867, 4 Februar, 7de Februar, Marquard Molzen, , i Nyborg, , , Moltzen [dagleier], ,
1867, 3 Februar, 9de Februar, Brinckmann Sørensen [gift, garver], 81, i Nyborg, , , , ,
1867, 10 Februar, 15de Februar, Andreas Sørensen [gift, forhenværende smaakjører], 68, i Nyborg, , , , ,
1867, 23 Februar, 27de Februar, Vilhelm August Nielsen [ugift, smedesvend], 37, Fattiggaarden, , , , ,
1867, 6 Marts, 11te Marts, Niels Hansen [enkemand, vognmand], 67, i Nyborg, , , , ,
1867, 18 Marts, 22de Marts, Hans Peter Worm [gift, slagter], 43, i Nyborg, , , , ,
1867, 20de Marts, 25de Marts, Dines Hansen, , i Hjulby, , , Hans Dinesen [gaardmand], ,
1867, 28 Marts, 4de April, Christian Nielsen [enkemand, pensioneret controlleur], 70, i Nyborg, , , , ,
1867, 5 April, 9de April, Claus Knudsen [gift, dagleier], 53, i Nyborg, , , , ,
1867, 12 April, 17de April, Hans Jørgensen [gift, landmand], 58, Udenfor Landporten, , , , ,
1867, 19 April, 23de April, Carl Julius Svendsen, , i Nyborg, , , Svendsen [skomager], ,
1867, 15 April, 23de April, Niels Jørgensen [gift, huusmand], 36, i Hjulby, , , , ,
1867, 19 April, 24de April, Mads Jørgen Henriksen [ugift, fattiglem], 56, , , , , ,
1867, 18 Mai, 24de Mai, Peter Juul (Jensen) [gift, forhenværende contorist], 52, i Nyborg, , , , ,
1867, 21 Mai, 27de Mai, Peter Julius Otto Mortensen, , i Nyborg, , , Otto Mortensen [kjøbmand], ,
1867, 23 Mai, 30te Mai, Anton Henrik Moltke [ugift, oberstlieutenant], 76, i Nyborg, , , , ,
1867, 27 Mai, 31te Mai, Jens Christian Tronhjem [ugift, smedesvend], 36, Nyborg Fattiggaard, , , , ,
1867, 12 Juni, 15de Juni, Julie Marie Carlsens [udøbt søn], , i Nyborg, , , , Julie Marie Carlsen [pige],
1867, 14 Juni, 18de Juni, Julius Frederik Carl Christian, 10, i Nyborg, , , P. Petersen [muurmester], ,
1867, 30 Juni, 4 Juli, Johan Conrad Bierlich [enkemand, forhen sadelmager], 70, i Nyborg, , , , ,
1867, 29 Juni, 3die Juli, Peter Frits Fahlenkamp Rasmussen, , i Dyrehaugen, , , P. C. Rasmussen [skomagersvend], ,
1867, 1ste Juli, 6te Juli, Christian Peter Olsen [gift, slagtermester], 43, i Nyborg, , , , ,
1867, 9 Juli, 13de Juli, Harald Georg Jørgensen, , i Nyborg, , , C. F. Jørgensen [malersvend pensionist], ,
1867, 11 Juli, 15de Juli, Niels Madsens [udøbt søn], , i Hjulby, , , Niels Madsen , ,
1867, 18 Juli, 23de Juli, Niels Hansen Høiby [gift, vægter], 69, i Nyborg, , , , ,
1867, 21 Juli, 26de Juli, Claus Christian Knudsen [gift, muurmester, brandcapitain], 45, i Nyborg, , , , ,
1867, 28 Juli, 1 August, Johannes Thomas Asmus Nielsen, 1, i Nyborg, , , Claus Nielsen [hjulmand], ,
1867, 11 August, 15de August, Henriette Sophie Marie Christensens [udøbt søn], , i Nyborg, , , , Henriette Sophie Marie Christensen,
1867, 15 August, 20de August, Peter Andersen [ugift], 27, Holmen, , , Anders Thomsen, ,
1867, 19 August, 23de August, Christen Madsen Nielsen [enkemand, tømmermand], 81, Skyttehuset, , , , ,
1867, 28 August, 31te August, Peter Petersen, , i Nyborg, , , J. P. C. Petersen [muurmester], ,
1867, 7 September, 9de September, Carl Johan Marius Larsen, , Holmen, , , H. C. L. Larsen [styrmand], ,
1867, 19 September, 23de September, Andreas Peter Petersen Gjerding [ungkarl, sømand], 52, i Nyborg, , , , ,
1867, 22 September, 25de September, Søren Valdemar Horatius, , i Nyborg, , , P. Rasmussen [tømmermester], ,
1867, 28 September, 2den October, Theodor Johan Nicolai, , i Nyborg, , , W. Petersen [kjøbmand], ,
1867, 7 October, 12te October, Poul Christian Søltoft Harboe [capitain], 41, af 7 Bat. i Nyborg, , , , ,
1867, 16 October, 21de October, Frederik Hansen [handskemagersvend, gift], 51, i Nyborg, , , , ,
1867, 30 October, 2 November, Henrik Frederik Mathias, , i Nyborg, , , Jens Jacobsen [fotograf], ,
1867, 18 November, 21de November, Peder Christian, , i Skaboeshuse, , , N. Christoffersen [fisker], ,
1867, 4 December, 9de December, Hans Henrik Edvard, 4, i Nyborg, , , C. Svendsen [skomager], ,
1867, 16 December, 19de December, Fritz Christiensens [udøbt søn], , i Nyborg, , , Fritz Christiensen [malermester], ,
1867, 16 December, 21de December, Christen Christensen [gift, vertshuusholder, tømrer], 48, i Nyborg, , , , ,
1868, 26 December 1867, 2 Januar, Jørgen Jørgensen [enkemand, skrædder], 85, Vægterstrædet i Nyborg, , , , ,
1868, 9 Januar, 14 Januar, Hans Rasmussen [gift, forhenværende skovfoged], 71, Hyrdehuset i Nyborg, , , , ,
1868, 10 Januar, 16de Januar, Peter Christensen [forhenværende vægter], 73, i Nyborg, , , , ,
1868, 11 Januar, 14de Januar, Peder Christian Christensen, , i Nyborg, , , , Simonline Jensen,
1868, 24 Januar, 28de Januar, Mortensens [dødfødt søn], , i Nyborg, , , Mortensen [gjæstgiver guldsmed], ,
1868, 5 Februar, 10de Februar, Carl Ludvig Magnus Hansen, 6, i Nyborg, , , H. Hansen [styrmand], ,
1868, 6 Februar, 11te Februar, Rasmus Nielsen [indsidder, forhenværende skovfoged, enkemand], , Skaboeshuse, , , , ,
1868, 21 Februar, 26de Februar, Christian Frederik Vilhelm Esland, 6, i Nyborg, , , Esland [arbeidsmand], ,
1868, 19 Februar, 24de Februar, Carl Theodor Larsen, 2, i Nyborg, , , Larsen [snedker], ,
1868, 19 Marts, 25de Marts, Marius Christian Peder Jørgensen, 3, i Nyborg, , , Jørgen Jørgensen [sømand], ,
1868, 16 Mai, 25de Marts, Carl Vilhelm Andreas Christensen [rekrut], 22, ved 7 Bat. 3 Comp. i Nyborg, , , , ,
1868, 22 Mai, 28de Mai, Frederik Rasmussen [gaardmand, gift, udflytter], 60, Hjulby, , , , ,
1868, 31 Mai, 3 Juni, Sophus Valdemar Michael, , i Nyborg, , , Rasmussen [skomager], ,
1868, 28 Mai, 6 Juni, Hans Peder Hansen [rekrut], 23, af 7 Bat. - født 1844 i Idestrup paa Falster, , , , ,
1868, 15de Juni, 20 Juni, Peder Hansen [gift, sandgraver], 38, i Nyborg, , , , ,
1868, 29 Juni, 4 Juli, Andreas Christian Christensen [gift, malermester], 54, i Nyborg, , , , ,
1868, 1 Juli, 6te Juli, Ole Nielsen Maale [gift, sømand, litsenbroder], 40, i Nyborg, , , , ,
1868, 18 Juli, 22de Juli, Niels Peder Christensen [ugift, skibstømmerlærling], 18, i Nyborg, , , , ,
1868, 18 August, 20de August, Peder Hans Rasmussen, , i Nyborg, , , , Abelone Kirstine Rasmussen ,
1868, 19 August, 24de August, Steffen Steffensen Skov [dagleier, enkemand], , i Nyborg, , , , ,
1868, 27 August, 2 September, Hans Peder Pedersen, , , , , , Maren Larsen,
1868, 31 August, 3 September, Adolf Petersen, , i Nyborg, , , , Chr. Petersen [sadelmager],
1868, 31 August, 3 September, Christen Larsen Madsen, , , , , Lars Madsen [tjenestekarl], ,
1868, 30 August, 3 September, Rasmus Sørensen [ungkarl, postexpedient], 30, i Nyborg, , , , ,
1868, 22 September, - [dato ikke indført], Hans Jacob Gommesen [enkemand, sømand], 87, i Nyborg, , , , ,
1868, 12 October, 15de October, Søren Thorvald Weber [ugift], 23, i Nyborg, , , , ,
1868, 25 October, 28de October, Anders Poulsen [reebslagersvend, ugift], 30, fra Frederiksværk - i Nyborg Arrest, , , , ,
1868, 1 November, 6te November, Hans Hansen, , i Nyborg, , , H. Hansen [sandgraver], ,
1868, 3 November, 6te November, Søren Gotfred Ulrik Hansen, 6, i Nyborg, , , Hans Hansen [tømrer], ,
1868, 3 November, 10de November, Christian Frederik Jensen [muurmester, ugift], 67, i Nyborg, , , , ,
1868, - [dato ikke indført], 11te November, Niels Rasmussen [gift, sømand], 52, paa Holmen, , , , ,
1868, 11 November, 19 November, Jacob Christian Rasmussen [sømand], 22, af Norge, , , , ,
1868, 23 November, 1 December, Anders Rasmussen [enkemand, kornmaaler], 83, i Nyborg, , , , ,
1868, 27 November, 3 December, Jørgen Jørgensen [gift, litsenbroder], 69, i Nyborg, , , , ,
1868, 14 December, 21de December, Peder Larsen [bryggerkarl, gift - hos kjøbmand Wolff], 45, i Nyborg, , , , ,
1868, 14 December, 23de December, Peder Rasmussen [gift, sømand], 52, ombord i skib i havnen, , , , ,
8888, 16 Januar, 20de Januar, Rasmus Petersens [udøbt datter], , i Nyborg, , , Rasmus Petersen [arbeidsmand], ,
1862, 19 Januar, 27de Januar, Charlotte Amalie født Wimmer, 37, i Nyborg, Maale [uhrmager], , , ,
1862, 28 Januar, 3 Februar, Anna Elisabeth Jørgensen [enke], 84, i Nyborg, Jørgensen [snedker], , , ,
1862, 2 Februar, 6te Februar, Karen Hansen [ugift, tjenestepige], 42, i Nyborg, , , , ,
1862, 15 Februar, 19de Februar, Edel Sophie Larsen, 1, i Nyborg, , , Carl Larsen [brygger], ,
1862, 1 Marts, 7de Marts, Karen Schjøth født Petersen [enke], 41, i Nyborg, Schjøth [tømmermester], , , ,
1862, 4 Marts, 11te Marts, Juliane Vilhelmine Marie Jensen, , i Nyborg, , , Jens Jørgen Jensen [sømand], ,
1862, 18 Marts, 22de Marts, Frederikke Larsen [enke], 74, i Nyborg, Rasmus Jørgensen [dagleier], , , ,
1862, 23 Marts, 29de Marts, Ane Cathrine Christensen Sprogøe [enke], 75, i Nyborg, Gullak Jacobsen [styrmand], , , ,
1862, 25 Marts, 29de Marts, Nielsine Kirstine Larsen [pleiebarn af Peder Larsen], 1, i Nyborg, , , , ,
1862, 3 April, 8de April, Maren Pedersdatter, 42, i Nyborg, Mads Pedersen [dagleier], , , ,
1862, 10de April, 14de April, Hedevig Mashy Marie Axelsen, , i Nyborg, , , , Frederikke Frandsen [tjenestepige],
1862, 11 April, 19de April, Regine Marie Olivarius født Bendtz [enke], 76, , Olivarius [afdøde præst], i Skjellerup, , ,
1862, 14 April, 22de April, Ane Cathrine Rande født Hansen, 52, i Nyborg, Iver Rande [sømand], , , ,
1862, 29 April, 5 Mai, Ane Marie Clausens [udøbt datter], , i Nyborg, , , , Ane Marie Clausen ,
1862, 4 Mai, 7 Mai, Bernhardine Severine Mortensen, , i Nyborg, , , Mortensen [guldsmed], ,
1862, 29 April, 5 Mai, Valborg Dorthea Wassmann født Maalø, 66, , Wassmann [muurmester], , , ,
1862, 10 Mai, 15de Mai, Betty Jørgenia Marie, 4, i Nyborg, , , Jørgen Hansen [bødker], ,
1862, 8 Juni, 13de Juni, Karen Hansdatter [enke], 70, i Nyborg, Knud Knudsen [muurmester], , , ,
1862, 14 Juni, 19de Juni, Anna Gunilda født Fabricius, 35, i Nyborg, Tolstrup [resid. capellan], , , ,
1862, 27 Juni, 3 Juli, Sara Jacobine Jensen, 78, i Hjulby, Ernst Danielsen [indsidder], , , ,
1862, 29 Juni, 5 Juli, Marie Antoinette Rasmussen født Carlsen, 68, , Anders Rasmussen [kornmaaler], , , ,
1862, 5 Juli, 10 Juli, Pflüggers [udøbt datter], , , , , Pflügger [skomagersvend], ,
1862, 6 Juli, 10 Juli, Karen Jensen [enke], 68, , Hans Rasmussen [dagleier], , , ,
1862, 13 August, 18de August, Dorothea Christine født Brandt, 37, i Nyborg, Østerbye [bager], , , ,
1862, 19 August, 23de August, Susanne Johanne Christiane Hansen, 14, i Nyborg, , , Niels Hansen [vognmand], ,
1862, 12 August, 18 August, J. A. Østerbyes [dødfødt datter], , i Nyborg, , , J. A. Østerbye [bager], ,
1862, 30 August, 4 September, Margrethe Marie født Jacobsen [enke], 68, i Nyborg, Juul [proprietair], , , ,
1862, 10 September, 13de September, Anne Kirstine Nielsdatter [tjenestepige], 34, i Nyborg, , , , ,
1862, 16 September, 22de September, Anne Rasmusdatter [ugift], 40, Lindenborg - Hjulby Mark, , , , ,
1862, 4 October, 8de October, Emilie Martine Hansen, , i Nyborg, , , , Mathilde Hansen,
1862, 5 October, 10de October, Anna Gunilda Jendina Madsen, 1, i Nyborg, , , Madsen [sadelmager], ,
1862, 8 October, 14de October, Larsine Ane Kirstine Dorthea Jespersen, 2, i Nyborg, , , Anders Jespersen [dagleier], ,
1862, 17 October, 24de October, Marie Jørgensen født Grønholdt, 47, i Nyborg, Jørgensen [krydsskipper], , , ,
1862, 2 November, 7 November, Jeanette Neumann født Kluckner [enke], 62, i Nyborg, Neumann [malermester], af Slesvig, , ,
1862, 6 November, 10de November, Dorthea Larsen [enke], 78, i Nyborg, Rasmus Larsen [tømmermester], , , ,
1862, 10 November, 15de November, Maren Jensdatter, 32, , Rasmus Hansen [dagleier], , , ,
1862, 14 November, 20de November, Caroline Henriette Jessen født Jacobsen [fraskilt hustru], 53, , Jessen [dagleier], , , ,
1862, 29 November, 6 December, Augusta Conradine Christine Borring, 18, , , , Borring [glarmester], ,
1862, 3 December, 10 December, Gjertrud Nielsen [enke], 74, i Skyttehuset, Larsen [brolægger], , , ,
1862, 3 December, 12te December, Karen Klingenberg født Hansen, 69, i Nyborg, Klingenberg [forhen møller], , , ,
1862, 9 December, 15de December, Lovise Lynegaard [enke], 55, i Nyborg, Svendsen [rebslager], , , ,
1862, 14 December, 18de December, Hanne Nielsen, 4, paa Holmen, , , , Dorthea Rasmussen,
1862, 26 December, 29de December, Nielsine Johanne Magdalene Petersen, , , , , J. M. Petersen [sergeant], , ved 19 Bat.
1862, 27 December, 31te December, Peder Jørgensens [udøbt datter], , i Nyborg, , , Peder Jørgensen [sømand], ,
1863, 30 December 1862, 5 Januar, Bodil Rasmussen [enke], 75, , Hellsack [lieutenant], , , ,
1863, 29 December 1862, 3 Januar, Anne Marie Hansen, 9, i Nyborg, , , P. Hansen [sandgraver], ,
1863, 19 Januar, 22de Januar, Cathinca Elise Marie Jørgine Hansen, , i Nyborg, , , , Marie Sophie Andersen [tjenestepige],
1863, 19 Januar, 26de Januar, Elisabeth Henriette Friedericha, 40, i Nyborg, C. C. C. Neümann [sergeant], , , ,
1863, 20 Januar, 24de Januar, Gjertrud Hansen [enke], 87, Baggers Hospital, Niels Hansen [arbeidsmand], , , ,
1863, 25 Januar, 30te Januar, Andrea Rasmussen [ugift, tjenestepige], 15, i Nyborg, , , , ,
1863, 27 Januar, 31te Januar, Caroline Andersen, , i Nyborg, , , Anders Simonsen [litsenbroder], ,
1863, 2 Februar, 5te Januar, Caroline Fredeirkke Rasmussen, , , , , N. P. Chr. Rasmussen [skomager], ,
1863, 12 Februar, 19 Februar, Martha Cathrine født Larsen, 80, i Nyborg, J. A. Bech [handskemager], , , ,
1863, 13 Februar, 18de Februar, Ane Päetz født Larsen [enke], 85, i Nyborg, Päetz [kongelig steenhugger], i Veicorpset, , ,
1863, 25 Februar, 28de Februar, Catarina Elvira Østerby, 1, , , , Østerbye [bagermester], ,
1863, 1 Marts, 9de Marts, Sophie Frederikke Schønemann [ugift], 65, i Nyborg, , , , ,
1863, 5 Marts, 9de Marts, Ane Magrethe Knudsen [enke], 77, i Nyborg, Peter Sprogøe [sømand], , , ,
1863, 12te Marts, 16de Marts, Maren Christine Larsen, , udøbt datter i Nyborg, , , , ,
1863, 8 Marts, 13de Marts, Sara Kirstine Augusta Nielsen, 1, i Nyborg, , , J. Nielsen [skomager], ,
1863, 12te Marts, 17de Marts, Ane Elisabeth Nielsen [enke], 83, i Nyborg, Søren Knudsen [kirkesanger], , , ,
1863, 14 Marts, 17de Marts, Anna Elina Petra Jepmonn, , i Nyborg, , , Jepmonn [skibstømrer], ,
1863, 27 Marts, 30te Marts, Anine Marie Vilhelmine Petersen, 1, i Nyborg, , , Petersen [kjøbmand], ,
1863, 1 April, 4de April, Ane Elisabeth Dreyers [udøbt datter], , i Nyborg, , , , Ane Elisabeth Dreyer,
1863, 3 April, 7de April, Anne Hansdatter [enke], , Nyborg, , , , ,
1863, 1ste April, 8de April, Laura Olivia Adolphine, 3, i Nyborg, , , Neumann [artillerisergeant], ,
1863, 9 April, 13de April, Anna Marie Franck, , i Nyborg, , , Franck [bødker], ,
1863, 10 April, 15de April, Marie Aarslev født Langeland [enke], 80, i Nyborg, Peter Aarslev [skipper], , , ,
1863, 13 April, 18de April, Kirstine Petrine Emilie Krøitzer [ugift], 20, i Nyborg, , , , ,
1863, 11 Mai, 16de Mai, Anna Christine Charlotte Tesch [pleiedatter af skibstømrer Frederik Andersen], 1, paa Holmen, , , , ,
1863, 12 Mai, 16de Mai, Georgine Kirst. Marie Hansine Hansen [pleiedatter af smedesvend Poul Rasmussen], 1, i Nyborg, , , , ,
1863, 14 Mai, 18de Mai, Caroline Andersen, , , , , Peter Chr. Andersen [skrædder], ,
1863, 28 Mai, 3 Juni, Caroline født Petersen, 42, i Nyborg, J. P. Jensen [farversvend], , , ,
1863, 9 Juli, 11te Juli, Anna Kirstine Frederikke Mencke, 2, i Nyborg, , , Mencke [garver], ,
1863, 5 August, 10de August, Karen Nielsdatter, 37, ved Hjulby Sø, Christen Sørensen [fisker], , , ,
1863, 13 August, 17 August, Rasmine Jensen, , i Nyborg, , , , Marie Fraun,
1863, 9 September, 12te September, Emilie Grethe Marie Andersen, 6, , , , Andersen [arbeidsmand], ,
1863, 10 September, 15de September, Bolette Christine Jensen født Sterregaard, 32, Jernstøberiet, Jensen, , , ,
1863, 16 September, 19de September, Emma Martine Hansine Jørgensen, , , , , Jørgensen [arbeidsmand], ,
1863, 19 September, 22de September, Henriette Johanne Hübbe, , , , , Hansen [bogbindersvend], ,
1863, 20 October, 22de October, Johanne Sophie Petersen [ugift], 40, , , , , ,
1863, 20 October, 24de October, Ane Christine Steengaard, 35, i Nyborg, Rasmussen [muursvend], , , ,
1863, 21 October, 28de October, Ane Sophie Zacho, 76, i Nyborg, Aagaard [amtsforvalter, justitsraad], , , ,
1863, 7 November, 13de November, Margrethe Elisabeth Sitzmann [enke], 74, i Nyborg, Hans Knudsen [muurmester], , , ,
1863, 18 November, 21de November, Poul Hansens [dødfødt datter], , i Nyborg, , , Poul Hansen [skomagermester], ,
1863, 24 November, 1 December, Kirsten Rasmussen, 44, i Nyborg, Peder Dinesen [dagleier], , , ,
1863, 13 December, 17de December, Karen Marie Andersen, 1, i Nyborg, , , Andersen [arbeidsmand], ,
1863, 23 December, 28de December, Elise Kirstine Hansen, , i Nyborg, , , , Marie Christensen,
1863, 25 December, 30te December, Mette Nielsdatter [enke], 80, i Skaboeshuse, Ole Christensen, , , ,
1864, 29 December 1863, 4 Januar, Maren Frisch født Nielsen [enke], 89, i Nyborg, Frisch [skrædder], , , ,
1864, 1ste Januar, 5 Januar, Anders Jørgensens [dødfødt datter], , i Nyborg, , , Anders Jørgensen , ,
1864, 4de Januar, 9de Januar, Johanne Nielsine Christine Sørensen [tjenestepige], 25, i Nyborg, , , , ,
1864, 27 Januar, 2 Februar, Anna Magrethe født Larsen [enke], 80, i Nyborg, Zehngraff [bødkermester], , , ,
1864, 31 Januar, 4 Februar, Anne Pouline Josephine Rasmussen, 15, i Nyborg, , , Pellesen [arbeidsmand], ,
1864, 31 Januar, 4 Februar, Josephine Jocumine Andersen, 3, i Nyborg, , , P. Andersen [skræddermester], ,
1864, 2 Februar, 8de Februar, Elfrieda Therese Hansen, 17, i Nyborg, , , H. Hansen [gartner], ,
1864, 6 Februar, 9de Februar, Rasmine Knudsen, , i Nyborg, , , , Johanne Danielsen,
1864, 15 Februar, 22de Februar, Sophie Caroline Sprogø, 5, i Nyborg, , , P. C. Sprogø [sømand], ,
1864, 18 Februar, - [dato ikke indført], Anne Henrikke Harreskov født Theilgaard [enke], 39, i Korsøer, Harreskov [malermester], , , ,
1864, 27 Februar, 5 Marts, Ane Marie Hansdatter, 30, i Nyborg, Andreas Nielsen [dagleier], , , ,
1864, 4 Marts, 10de Marts, Julie Emilie Caroline Marie Petersen, , , , , Vilhelm Petersen [kjøbmand], ,
1864, 6 Marts, 10de Marts, Petra Mathilde Mortensen, 1, i Nyborg, , , Otto Mortensen [kjøbmand], ,
1864, 16 Marts, 21de Marts, Laura Christine Nicoline Petersen, , i Nyborg, , , Petersen [linieskriver], ,
1864, 30 Marts, 4 April, Karen Marie Magrethe Skov, 1, i Nyborg, , , Skov [kornmaaler], ,
1864, 1 April, 8de April, Emilie Augusta Frederikke Andersen, , i Nyborg, , , Hans Andersen [afdøde dagleier], ,
1864, 4 April, 9de April, Ane Cathrine Lind født Jørgensen [enke], 79, i Nyborg, Lind [styrmand], , , ,
1864, 12 April, 16de April, Christiane Frederikke, 78, i Nyborg, Rasmus Hansen [dagleier], , , ,
1864, 17 April, 23de April, Dorthea Kjellerup født Andersen, 67, i Nyborg, Kjellerup [rendemester], , , ,
1864, 19 April, 25de April, Dorthea Elisabeth Berlitz, 9, i Nyborg, , , Berlitz [postconducteur], ,
1864, 20 April, 24de April, Karen Fr. Joh. Chr. Alexandra Andersen, , i Nyborg, , , Andersen [vaabenmester], , ved 19 Reg. i Nyborg
1864, 26 April, 30te April, Karen Larsen født Hansdatter, 80, i Nyborg, Christen Larsen [tømrer], , , ,
1864, 5 Mai, 10de Mai, Marie Dorthea Jensen, 20, , , , Jens Pet. Jensen [farversvend], ,
1864, 10 Mai, 13de Mai, Johanne Hansen, 1, , , , Johan Peter Hansen [sømand], ,
1864, 10 Mai, 13de Mai, Dora Christine Jørgensen, , , , , Peter Jørgensen [sømand], ,
1864, 9 Juni, 14de Juni, Christine Dorthea Gotfredsen, 8, i Nyborg, , , Gotfred Mortensen [dagleier], ,
1864, 15 Juli, 18de Juli, Johanne Nielsdatter, 15, i Hjulbye, , , Niels Larsen [huusmand], ,
1864, 20 August, 22de August, Sophie Larsen, , , , , Larsen [ølbrygger], ,
1864, 23 August, 27de August, Ane Christine født Jensen, 36, i Nyborg, Gustav Adolf Buch [arbeidsmand], , , ,
1864, 28 August, 31te August, Dreyers [dødfødt datter], , i Nyborg, , , Dreyer [commandeursergeant], , af 19 Inf. Reg. i Nyborg
1864, 3 October, 8de October, Cecilie Marie Madsen, 8, , , , Ludvig Madsen [sadelmager], ,
1864, 26 October, 31te October, Maren Jensdatter, 46, , Anders Simonsen [litsenbroder], , , ,
1864, 6 November, 11te November, Nielsine Martine Jørgensen, 3, i Nyborg, , , Anders Jørgensen [arbeidsmand], ,
1864, 25 November, 30te November, Nielsine Petrine Nielsen, 3, i Nyborg, , , , Petrea Petersen,
1864, 28 November, 2 December, Karen Pedersdatter, 44, i Nyborg, Hans Hansen [dagleier], , , ,
1864, 1 December, 6 December, Ane Sophie Magdalene Rasmussen født Møller [enke], 82, paa Fattiggaarden, Rasmussen [opsynsmand, forhen skolelærer], , , ,
1864, 3 December, 8 December, Cecilie Marie Maltaline Sørensen, 2, , , , Sørensen [skræddermester], ,
1864, 19 December, 23de December, Maren Møller [enke], 50, i Nyborg, J. P. Møller [skomagermester], , , ,
1865, 3 Januar, 7 Januar, Maren Kirstine, , i Nyborg, , , Rasmus Rasmussen [tømrer], ,
1865, 9 Januar, 14de Januar, Abelone født Møller [enke], 74, i Øxendrup (forhen godsforv. Sørensens enke i Nyborg), Guntelmann [skolelærer], , , ,
1865, 10 Januar, 16de Januar, Emilie V. Chr. Hellemanns [udøbt datter], , af Kjøbenhavn, , , , Emilie V. Chr. Hellemann ,
1865, 30 Januar, 3 Februar, Rosa Emilie Mathilde, 2, i Nyborg, , , P. Hansen [arbeidsmand], ,
1865, 28 Januar, 3 Februar, Jensine Catharine født Olsen, 30, i Nyborg, Poul Hansen [skomagermester], , , ,
1865, 4de Februar, 10de Februar, Marie Christensen [fraskilt hustru], 36, , Ivar Petersen, , , ,
1865, 15 Februar, 20de Februar, Caroline Frederikke Emilie Catharine, 1, i Nyborg, , , O. E. Hammerich [snedkersvend], ,
1865, 16 Februar, 22de Februar, Gjertrud Marie Henningsen [ugift], 70, i Nyborg, , , Lars Henningsen [lods], ,
1865, 19 Februar, 23de Februar, Nielsine Jensen Starup, 2, i Nyborg, , , Jens Nielsen Pihl [smedesvend], ,
1865, 28 Februar, 4 Marts, Johanne Kirstine Jørgensen [pleiebarn], 1, , , , , Maren Kirst. Hansen,
1865, 5 Marts, 9de Marts, Anine Marie Vilhelmine Mathilde, 1, i Nyborg, , , W. Petersen [kjøbmand], ,
1865, 8 Marts, 14de Marts, Ane Kirst. Sophie Pedersen, 14, i Nyborg, , , Peder Nielsen [arbeidsmand], ,
1865, 11te Marts, 17de Marts, Ane født Hansdatter [enke], 77, i Nyborg, Jørgen Jacobsen Baagø [proprietair], , , ,
1865, 22 Marts, 24de Marts, Anna Mathilde Poulsen, , , , , Poulsen [tobaksfabrikeur], ,
1865, 25 Marts, 28de Marts, Kirstine Larsen [enke], 86, i Nyborg, Lars Johansen [slavesergeant], , , ,
1865, 21 Marts, 28de Marts, Anne Kirstine Hansen, , i Skaboeshuse, , , Hans Rasmussen [fisker], ,
1865, 14 April, 18de April, Mathilde Charlotte Mogensen, 2, i Nyborg, , , N. Mogensen [forhenværende foureer], ,
1865, 19 April, 24de April, Ane Johansdatter (kaldet Sjællænder) [ugift], 85, i Nyborg Fattiggaard, , , , ,
1865, 4 Mai, 9de Mai, Kirstine Maegaard, 54, i Nyborg, J. P. Winckler [kjøbmand], , , ,
1865, 17 Mai, 23de Mai, Ane Rasmussen, 51, i Nyborg, Søren Rasmussen [afdøde værtshuusholder], , , ,
1865, 21 Juni, 27de Juni, Ane Elisabeth Andersen født Verner [enke], 66, i Nyborg, Søren Andersen [litsenbroder], , , ,
1865, 1 Juli, 6te Juli, Ellen Christine Jensen, , , , , , Ane Christine Kruse,
1865, 3 Juli, 7de Juli, Caroline Augusta Lind født Neumann, 44, , P. Lind [malermester], , , ,
1865, 11 Juli, 14de Juli, Thrine Kastrup [ugift, forhen tjenestepige], 65, , , , , ,
1865, 14 August, 18de August, Marine Laurentia født Thorsen, 31, i Nyborg, Rasmus Jørgensen [sømand], , , ,
1865, 17 September, 22de September, Grethe Jensen, 51, i Nyborg, Søren Hansen [gjæstgiver], , , ,
1865, 24 August, 28de August, Ane Dorthea Jensen, 47, paa Holmen, Hendrik Jensen [baadfører], , , ,
1865, 24 August, 29de August, Else Kirstine Hansen, 23, Skaboeshuse, , , , ,
1865, 27 August, 31te August, Ane Cecilia Magdalene Marie Jensen, 7, i Nyborg, , , C. Jensen [skibsfører], ,
1865, 27 September, 3 October, Marie Cathrine Banke [enke], 79, i Nyborg, Banke [sømand], , , ,
1865, 4 October, 7de October, Elisabeth Kirstine Jensen født Snever, 52, i Nyborg, Frederik Petersen [arbeidsmand], , , ,
1865, 6 October, 9de October, Johanne Rasmussen, , i Nyborg, , , Frederik Nielsen [kornmaaler], ,
1865, 8 October, 12te October, Andrea Elise Møller, 52, i Nyborg, Fahrenholtz [farver], , , ,
1865, 10 October, 16de October, Johanne Cathrine Hartvigsen født Hansen [enke], 64, i Kjøbenhavn, Hartvigsen [smedemester], , , ,
1865, 27 October, 30te October, Sophie Bjerregaard, , i Nyborg, , , Bjerregaard [kjøbmand], ,
1865, 29 October, 3 November, Ane Cathrine Jørgensdatter [enke], 91, i Nyborg, Schmidt [skræder], , , ,
1865, 16 November, 18de November, Oline Ida Marie Nielsine Haslund, 1, i Nyborg, , , , Sine Rasmussen [tjenestepige],
1865, 23 December, 28de December, Mette Magrethe Hendriksen, 45, , Poul Thomsen [gaardmand], , , ,
1866, 6 Januar, 7de Januar, Sophie Hansen, , i Skaboeshuse, , , Jørgen Hansen [afdøde], ,
1866, 9 Januar, 15de Januar, Hanne Marie født Frederiksen, 44, , S. Pelck [skomager], , , ,
1866, 18 Januar, 22de Januar, Jacobine Vilhelmine Rasmussen, 36, , N. Mogensen [foureer], , , ,
1866, 19 Januar, 26de Januar, Karen Borring [enke], 82, , Borring [glarmester], , , ,
1866, 24 Januar, 29de Januar, Caroline Laurine Larsen, 6, , , , Larsen [snedker], ,
1866, 11 Februar, 17de Februar, Maren Jørgensdatter [enke], 73, fra Ullerslev, Jens Larsen [boelsmand], fra Ullerslev, , ,
1866, 26 Februar, 2 Marts, Ane Marie Kirstine født Høeg, 26, i Nyborg, J. A. Østerbye [bagermester], , , ,
1866, 4 Marts, 8de Marts, Juliane Marie født Lundberg, 55, Aldershvile, Peter Nielsen [dagleier], , , ,
1866, 10 Marts, 13de Marts, Ane Marie Eleonore Nielsen, 1, , , , Joh. Nielsen [handskemagersvend], ,
1866, 10 Marts, 15de Marts, Ane Larsen født Hansen [enke], 85, , Hans Larsen [afdøde spisevært], , , ,
1866, 17de Marts, 21de Marts, Anna Kirstine Jacobsen [steddatter af skomager V. Nielsen], 8, i Nyborg, , , , ,
1866, 27 Marts, 31te Marts, Anna Jørgensen, 8, Aldershvile, , , Henning Jørgensen [arbeidsmand], ,
1866, 27 Marts, 31te Marts, Thyra Alexandra Thomsen, , i Nyborg, , , Thomsen [cigarmager], ,
1866, 28 Marts, 31te Marts, Anna Sophie Frederikke Lauritzen, , i Nyborg, , , Jørgen Lauritzen [murer], ,
1866, 20de Mai, 26de Mai, Caroline Marie Dorthea Eriksen født Malling, 46, i Nyborg, E. Eriksen [fyrbøder], ved Jernbanen, , ,
1866, 1 Juni, 6te Juni, Sara Hommel født Langhoff [enke], 88, i Nyborg, Hommel [oberstlieutenant], , , ,
1866, 8 Juni, 11te Juni, Lovise Sophie Christine, 2, i Nyborg, , , C. S. Jørgensen [litsenbroder], ,
1866, 10 Juni, 16de Juni, Margrethe Hansdatter [enke], 71, i Nyborg, Hans Jørgen Jepmonn [sømand], , , ,
1866, 19 August, 23de August, Bøgsteds [dødfødt datter], , i Nyborg, , , Bøgsted [slagter], ,
1866, 22 August, 27 August, Johanne Sørensdatter [enke], 68, i Nyborg, Jens Hintze [arbeidsmand], , , ,
1866, 6 September, 8 September, Dorthea Hansens [dødfødt datter], , Skaboeshuse, , , , Dorthea Hansen [ugifte fruentimmer],
1866, 6 October, 10de October, Juliane Gormsen, 4, i Nyborg, , , Gormsen [ølbrygger], ,
1866, 16 October, 20de October, Anna Marie Nielsen, , i Dyrehaugen, , , Johannes Nielsen [sømand], ,
1866, 24 October, 29de October, Ane Marie Christensen, 45, i Nyborg, Peder Jacobsen Ernst [arbeidsmand], , , ,
1866, 17 November, 22de November, Thrine Rosalia Husted [enkefru], 74, i Nyborg, , , , ,
1866, 17 December, 21de December, Christine Augusta Georgine Emilie Torstensen, 35, i Nyborg, Simon [overspillemand], ved 5 Brigade, , ,
1866, 26 December, 31te December, Anne Margrethe [enke], 80, i Nyborg, A. Jensen [lods], , , ,
1866, 24 December, 31te December, Johanne Regine Hansen født Jørgensen [enke], 56, i Nyborg, P. Hansen [skibscapitain], , , ,
1867, 7 Januar, 11te Januar, Mathilda Lovise Franciska, , i Nyborg, , , Holst [muursvend], ,
1867, 8 Januar, 16de Januar, Amalie Maren Doris Lindemann, 1, i Nyborg, , , J. P. Petersen [sadelmager], ,
1867, 19 Januar, 26de Januar, Johanne Vilhelmine Petrine født Krøyer, 31, i Nyborg, H. C. Hansen [skomager], , , ,
1867, 28 Januar, 2den Februar, Karen Jørgensen, 85, i Nyborg, With [skomager], , , ,
1867, 31 Januar, 6 Februar, Laura Nielsine Christine, 3, i Nyborg, , , Norup [afdøde glarmester], ,
1867, 4 Februar, 7de Februar, Ane Marie Jensine, , i Nyborg, , , Andersen [smaakjører], ,
1867, 10 Februar, 13de Februar, Kirstine Marie, , i Nyborg, , , Jensen [branddirecteur], ,
1867, 8 Februar, 13de Februar, Karen Marie Petersen [gift], 29, i Nyborg, Worck [foureer], af 19 Inf. Regiment, , ,
1867, 13 Februar, 15te Februar, Olivia Christiane Marie, , i Nyborg, , , Lars R. Piil [smedemester], ,
1867, 24 Februar, 1ste Marts, Ane Cathrine Fraun født Petersen, 35, Fattiggaarden, Fraun [arbeidsmand], , , ,
1867, 23 Februar, 1ste Marts, Dorthea Olsen, 16, i Nyborg, , , Ove Olsen [afdøde], ,
1867, 18 Marts, 25de Marts, Camilla Brinck, 1, i Nyborg, , , Brinck [bogholder], ,
1867, 3 April, 6te April, Kirstine Marie Holm, 1, i Nyborg, , , Holm [uldspinder], ,
1867, 11 April, 16de April, Marie Nielsen født Pedersen [enke], 73, i Nyborg, Lars Nielsen [værtshuusholder], , , ,
1867, 20 April, 26de April, Marie Kirstine Hansen [enke], 72, i Nyborg, Hans Jensen [arbeidsmand], , , ,
1867, 29 April, 3 Mai, Ane Magdalene født Luun [enke], 74, i Nyborg, M. Beck [møller], , , ,
1867, 30 April, 4 Mai, Marie Sophie født Hansen [enke], 63, i Nyborg, Bjelke [handskemager], , , ,
1867, 17 Mai, 23de Mai, Karen Kirstine Jørgensen født Svendsen, 30, i Nyborg, Christen Søndahl Jørgensen [sømand], , , ,
1867, 19 Mai, 24 Mai, Petrine Knutzen født Jensen [enke], 68, i Nyborg, Sylvius Knutzen [smedemester], , , ,
1867, 28 Mai, 3die Juni, Karen Marie Schow [ugift præstedatter], 78, i Nyborg, , , , ,
1867, 31 Mai, 4de Juni, Karen Martinussen, 1, i Hjulby, , , Martinus Jensen [huusmand], ,
1867, 1 Juni, 4de Juni, Karen Soelberg født Larsen [enke], 63, i Nyborg, Soelberg [skomager], , , ,
1867, 8 Juni, 13de Juni, Ane Kirstine Hansen, 1, i Skaboeshuse, , , Hans Rasmussen [sømand], ,
1867, 21 Juni, 24de Juni, Marie Johanne Knutzen, , , , , Knudzen [smedemester], ,
1867, 3 Juli, 6te Juli, Cathrine Friboline Ranthe, , i Nyborg, , , Ranthe [handskemager], ,
1867, 10 Juli, 13de Juli, Frederikke Oline Mathilde Maale, , i Nyborg, , , Ole Maale [sømand], ,
1867, 13 Juli, 19de Juli, Maren Rasmusdatter [aftægtskone], 72, i Lindenborg, Rasmus Lindhartsen, , , ,
1867, 28 Juli, 3 August, Marthe Guldbrandsen [sømandsenke], 73, i Nyborg, , , , ,
1867, 6 August, 10de August, Anna Christine Lund, 8, i Nyborg, , , , Anne Margrethe Weber,
1867, 13 August, 19de August, Marie Jespersen [ugift - hos J. A. Beck], 57, i Nyborg, , , , ,
1867, 25 August, 30te August, Margrethe Møller [frøken hos enkefru Suhr], 25, i Nyborg, , , , ,
1867, 7 September, 12te September, Anne Marie Jensen, 10, paa Holmen, , , Jens Gregersen [dagleier], ,
1867, 30 September, 7 October, Marie Julie Winckler, 28, i Nyborg, , , Winckler [kjøbmand], ,
1867, 2 October, 7 October, Ida Charlotte Sophie Petersen, , i Nyborg, , , P. Petersen [skibsbygger], ,
1867, 16 October, 21de October, Ane Kirstine [enke], 60, i Nyborg, Henning Larsen, , , ,
1867, 22 October, 25de October, Caroline Amalie, 4, i Nyborg, , , Kielberg [skræddermester], ,
1867, 28 October, 1ste November, Jørgine Augusta Elisabeth, 1, i Nyborg, , , P. Larsen [bryggerkarl], ,
1867, 26 October, 1ste November, Frederikke Hansine Rasmussen født Bjelke, 29, i Nyborg, S. A. Rasmussen [malermester], , , ,
1867, 5 November, 11te November, Catharine Dorthea Møller, 29, i Nyborg, Chr. Madsen [sergeant], , , ,
1867, 9 November, 13de November, Kirsten Nielsen, , i Nyborg, , , Lars Nielsen [arbeidsmand], ,
1867, 20 November, 26de November, Johanne Margrethe Rosenberg [enke], 43, i Nyborg, Mads Hansen [arbeidsmand], , , ,
1867, 30 November, 5 December, Elise Petersen født Montløv [enke], 80, i Nyborg, Henning Petersen [uhrmager], , , ,
1867, 7 December, 10de December, Gerts [udøbt datter], , i Nyborg, , , Gert [hornblæser], , ved 7 Bat. i Nyborg
1868, 8 Januar, 14de Januar, Caroline Petronella Nielsen, , i Hjulby, , , , Karen Rasmussen [tjenestepige],
1868, 4 Januar, 9de Januar, Vilhelmine Hansen, 1, i Nyborg, , , , S. Olsens [skomager - hans enke],
1868, 11te Januar, 17de Januar, Karen Hansdatter [huusholderske hos Eiler Jensens sønner], 70, i Nyborg, , , , ,
1868, 24 Januar, 30te Januar, Pflüggers [udøbt datter], , i Nyborg, , , Pflügger [skomagersvend], ,
1868, 1 Februar, 6te Februar, Maren Hansdatter [enke], 77, Fattiggaarden, Hans Andersen [arbeidsmand], , , ,
1868, 2 Februar, 8de Februar, Frederikke Caroline Christiane Schøller født baronesse Güldencrone, 21, i Nyborg, Schøller [capitain], , , ,
1868, 22 Februar, 29de Februar, Petrea Matthea Steffensen, 55, i Nyborg, Steffen Steffensen Skov [arbeidsmand], , , ,
1868, 28 Februar, 4 Marts, Ane Kirstine Larsens [udøbt datter], , i Nyborg, , , , Ane Kirstine Larsen [ugift fruentimmer],
1868, 6 Marts, 9de Marts, Karen Johanne Christensen, , i Nyborg, , , A. Christensen [muursvend], ,
1868, 6 Marts, 10de Marts, Ane Cathrine Hansen [ugift fruentimmer], 69, paa Baggers Hospital, , , , ,
1868, 9 Marts, 13de Marts, Ane Kirstine Christensen [enke], 63, i Nyborg, Anders Christensen [arbeidsmand], , , ,
1868, 21 Marts, 27de Marts, Anna Marie født Rasmussen [enke], 76, i Nyborg, P. Christensen [vægter], , , ,
1868, 28 Marts, 1ste April, Caroline Emilie Eriksen, , i Nyborg, , , , Jensine Vilhelmine Nielsen,
1868, 30 Marts, 3 April, Josephine Thygesen, 1, , , , L. Thygesen [arbeidsmand], ,
1868, 6 April, 11te April, Petra Hansen [ugift], 67, Baggers Hospital i Nyborg, , , , ,
1868, 14 April, 18de April, Christine Georgine Dorothea Larsen, 10, i Nyborg, , , C. Larsen [smedemester], ,
1868, 24 April, 27de April, Anna Just [ugift], 75, paa Baggers Hospital i Nyborg, , , , ,
1868, 17 April, 28de April, Edel Marie Jensdatter [enke], 70, paa Baggers Hospital i Nyborg, Anders Christensen, , , ,
1868, 2 Mai, 7de Mai, Sidsel Kirstine født Petersen, 50, i Nyborg, Høxbroe [krydstoldassistent], , , ,
1868, 5te Mai, 9de Mai, Sindahls [udøbt datter], , i Nyborg, , , Sindahl [klubvært], ,
1868, 10 Mai, 13de Mai, Camilla Christiane, , i Nyborg, , , Simon Petersen [smed], ,
1868, 12 Mai, 16de Mai, Caroline Mathilde, , i Nyborg, , , Peder Christensen [arbeidsmand], ,
1868, 4 Mai, 9de Mai, Dorthea Elisabeth født Larsen, 32, i Nyborg, Lars Holst Larsen [sømand], , , ,
1868, 15de Mai, 19de Mai, Ane Magrethe Svendsen [ugift, tjenestepige], 29, i Nyborg, , , , ,
1868, 22 Mai, 25de Mai, Anna Hansine Hostrup, , i Nyborg, , , , Andrea Jensen,
1868, 9 Juni, 15de Juni, Ellen Frederikke Christiane født Larsen [enke], 79, i Nyborg, Brinckmann Sørensen [garver], , , ,
1868, 23 Juni, 27de Juni, Marie født Jensen, 41, Slipshavn, Christoffer Jørgensen [fisker], , , ,
1868, 25 Juni, 29de Juni, Caroline Sophie Frederikke Olsen, 14, i Nyborg, , , J. N. Olsen [politiassistent], ,
1868, 28 Juni, 3die Juli, Dorthe Poulsdatter [aftægtsenke], 89, i Hjulbye, Niels Jensen [huusmand], , , ,
1868, 28 Juni, 3die Juli, Mette Marie født Rasmussen, 34, i Nyborg, C. W. Olsen [oversergeant], , , ,
1868, 10 Juli, 14de Juli, Caroline Amalie Mollerup født Sørensen, 30, i Nyborg, Mollerup [overspillemand], , , ,
1868, 17 Juli, 21de Juli, Betzy Thora Rasmine Christiansen, 1, paa Holmen, , , Christian Skarbek [dagleier], ,
1868, 23 Juli, 1 August, Maren Kirstine født Hansen, 26, paa Holmen, H. Larsen [styrmand], , , ,
1868, 29 Juli, 1 August, Jenny Hanne Oline, , , , , Suurland [kobbersmed], ,
1868, 2 August, 5 August, Caroline Nielsen [ugift], 26, Skaboeshuse, , , , ,
1868, 5 August, 8de August, A. Schmidts [udøbt datter], , i Nyborg, , , A. Schmidt [snedkermester], ,
1868, 11te August, 14de August, Marie Vilhelmine Olsen, , , , , Olsen [oversergeant], , ved 19 Bat.
1868, 17 August, 22 August, Constance Marie Salicath født Frisch, 36, i Faaborg, Salicath [overlæge, districtslæge], , , ,
1868, 20 August, 24de August, Christiane Thygesen, , paa Holmen, , , T. Thygesen [tømrer], ,
1868, 24 August, 28de August, Elise Marie Frederikke født Fugleberg, 48, , Fleischer [restaurateur], , , ,
1868, 25 August, 1 September, Kirstine Marie født Hansen [enke], 74, i Nyborg, Egholm [kjøbmand], , , ,
1868, 4 September, 8de September, Maren Dreyer født Nørregaard [enke], 62, i Nyborg, P. Dreyer [sømand], , , ,
1868, 19 September, 24de September, Claudine Vilhelmine født Clemmensen, 51, i Nyborg, Petersen [materialskriver], , , ,
1868, 22 September, 26de September, Julie Caroline Bonnea, , i Nyborg, , , C. Svendsen [skomager], ,
1868, 23 September, 28de September, Johanne Marie Hansen født Rasmussen, 40, i Nyborg, R. Hansen [marschandiser], , , ,
1868, 21 October, 26de October, Maren Nielsen [enke], 82, i Nyborg, Chr. F. Vogt [sergent], , , ,
1868, 14 November, 18de November, F. Rasmussens [udøbt datter], , , , , F. Rasmussen [sergent], , ved 7 Bat.
1868, 21 November, 27de November, Marie Christoffersen, 15, paa Slipshavn, , , Christophersen [forpagter], ,
1868, 23 November, 29de November, Marie Kirstine født Bech, 45, i Nyborg, E. Hommel [skoleinspecteur], , , ,
1868, 25 November, 1 December, Johanne Marie Jochumsen [enke], 93, Baggers Hospital, Martinus Wægter, , , ,
1868, 6 December, 10de December, Ida Nielsine Olsen, 3, , , , Carl Olsen [oversergent], ,
1868, 20 December, 24de December, Frederikke Lovise født Hansen, 65, i Nyborg, Lars Jørgensen [væver], , , ,
1868, 25 December, - [dato ikke indført], Mikkelsens [dødfødt datter], , i Nyborg, , , Mikkelsens [sergent], , ved 19 Bat. i Nyborg