Refsvindinge, 1888-1891, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1888-1891, Refsvindinge sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1888, 2802, Frederik Iver Bergholdt, ungkarl, 23, af Refsvindinge og pige Marie Kristine Kristensen, 19, af Refsvindinge. FIB født 1864 sammesteds. MKK født 1868 sammesteds
1888, 2303, Hans Knudsen, ungkarl, 45, af Refsvindinge og enke Karoline Hansen, 43, af Refsvindinge. HK født samme sted 1842. KH født i Vindinge Sogn 1855
1888, 0304, Anders Jørgen Hansen, ungkarl, 30, af Frørup og pige Mette Marie Dorthea Nielsen, 21, af Refsvindinge. AJH født i Ryslinge Sogn 1857. MMDN født samme sted 1866
1888, 2709, Peder Hansen, ungkarl, 29 og pige Karen Rasmine Rasmussen, 16, af Refsvindinge. PH født i Refsvindinge 1859. KRR født i Bovense 1871
1888, 2810, Dines Rasmussen, ungkarl, 54 og pige Kirsten Pedersen, 24, opholdende sig i Refsvindinge. DR født i Refsvindinge 1834. KP født i Kullerup 1864
1888, 2311, Just Jensen, ungkarl, 28 og pige Maren Kirstine Pedersen, 25, opholdende sig i Refsvindinge. JJ født i Maare Herrested Sogn 1860. MKP født i Kongshøj, Frørup Sogn 1863
1889, 1005, Rasmus Larsen, ungkarl, 26 og pige Christine Christensen, 20. RL født i Giislev 1860. CC født i Refsvindinge 1869
1889, 1506, Lars Andersen, ungkarl, 26, opholdende sig i Refsvindinge og pige Karen Kirstine Knudsen, 27. LA født i Frørup 1863. KKK født i Refsvindinge 1862
1889, 1506, Jørgen Martin Johansen, ungkarl, 27, af Ørbæk og pige Agathe Sofie Andersen, 23, af Refsvindinge. JMJ født samme sted 1861. ASA født samme sted 1866
1889, 3108, Frederik Vilhelm Hansen, ungkarl og glarmester, 26, af Svendborg og pige Rasmine Ottesen, 21, af Refsvindinge
1890, 2004, Karl Peter Valdemar Nielsen, ungkarl, 24, af Hillerslev og pige Maren Kristine Rasmussen, 24, af Refsvindinge. KPVN født i Svendborg 1866. MKR født samme sted 1865
1890, 2209, Martin Kristian Krum, ungkarl, 29, af Svindinge tjenende i Aas Mølle og pige Maren Kirstine Andersen, 28, af Refsvindinge. MKK født i Refsvindinge 1861. MKA født samme sted 1862
1890, 0910, Lars Knudsen, ungkarl og gaardejer, 51, i Refsvindinge og pige Maren Kirstine Rasmussen, 39, af Refsvindinge
1890, 3010, Rasmus Larsen, ungkarl, 36, af Lindeskov og pige Kristiane Kristiansen, 23, af Refsvindinge. RL født 1853. KK født samme sted 1867
1890, 0512, Frederik Pedersen, enkemand, 59, af Verninge og enke Anne Rasmussen, 54, af Refsvindinge. FP født 1831. AR født i Nørre Søby 1836
1891, 0611, Lars Peter Rasmussen, ungkarl, af Refsvindinge og pige Anne Marie Nielsen, af Refsvindinge. LPR født i Ørbæk 1858. AMN født 1865
1891, 2011, Anders Peter Henriksen, ungkarl, af Refsvindinge og pige Anne Marie Pedersen, af Refsvindinge. APH født samme sted 1869. AMP født samme sted 1866
1891, 2011, Peder Christopher Knudsen, ungkarl, løjtnant og lærer, af Refsvindinge og pige Marie Kathinka Hansen. PCK født 1863. AMP født i Marslev 1872
1891, 0512, Mads Rasmus Carl Herman, ungkarl, af Frørup og pige Maren Boline Christine Hansen, af Refsvindinge. MRCH født 1866. MBCH født 1860