Ørbæk, 1868-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1868-1891, Ørbæk sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1868, 11 April, 18 April, Kristen Eriksen, gaardmand, 77, i Sentved
1868, 10 Mai, 17 Mai, Udøbt dreng, 10 uger, søn af gaardmand Johan Jensen, i Ørbæk
1868, 2 December, 9 December, Rasmus Andersen, aftægtsmand, 79½, i Ørbæk
1869, 17 April, 22 April, Hans Jensen, enkemand og almisselem, 77, i Ørbæk
1870, 6 Januar, 12 Januar, Johan Henrik Hansen, 3/4, søn af husmand og væver Hans Hansen, i Ørbæk
1870, 15 April, 18 April, Dødfødt dreng, søn af pige Ane Jensen, i Ørbæk
1870, 27 Juli, 1 August, Anders Knudsen, huusmand og aftægtsmand, 69 3/4, i Ørbæk
1870, 2 Juni, 10 Juni, Hans Hansen, aftægtsmand og enkemand, 80, ophold hos Klemen Pedersen, i Ørbæk
1870, 29 November, 6 December, Peder Rasmussen, møller, 80, i Eble
1871, 16 Marts, 22 Marts, Dines Johansen, 4½, søn af gaardmand Johan Jensen, i Ørbæk
1871, ..., 20 Marts, Lars Mikkelsen, skræder og gift, 62 3/4, i Nyborg. Født i Middelfart
1871, 14 April, 22 April, Klaus Jørgensen, aftægtsmand og enkemand, 84, i Ørbæk
1871, 26 April, 3 Mai, Poul Jørgensen, forhenværende indsidder og enkemand, 84, i Eble
1871, 10 October, 16 October, Niels Andersen, 11½, søn af gaardmand Anders Nielsen, i Ørbæk
1871, 9 December, 16 December, Knud Nielsen, aftægtsmand, 84 7/12, i Sentved
1872, 5 April, 11 April, Dødfødt dreng, søn af slagter Knud Pedersen
1873, 24 Februar, 3 Marts, Jens Rasmussen, ugift og tjenende, 21 3/4, i Ørbæk. Søn af huusmand Rasmus Larsen
1873, 2 Maj, 9 Maj, Anders Jørgen Nielsen, 1 1/4, søn af pige Karen Nielsen, i Sentved
1873, 15 Juli, 21 Juli, Rasmus Hansen, ugift og tjenende, 63 3/4, hos gaardmand Hans Hansen, i Ørbæk
1873, 4 November, 11 November, Klaus Pedersen, gift og, træskomand, 57, i Ørbæk
1874, 12 Februar, 18 Februar, Hans Laurits Iversen, 4 1/5 maaned, søn af gaardmand Iver Hansen, af Ørbæk
1874, 5 April, 12 April, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jens Jensen, i Ørbæk
1874, 12 Juni, 18 Juni, Anders Rasmussen, gaardmand, 46, i Ørbæk
1874, 14 Juni, 21 Juni, Johan Henrik Hansen, 1 3/12, søn af væver Hans Hansen, i Ørbæk
1875, 20 Januar, 27 Januar, Rasmus Larsen, aftægtsmand, 74, i Ørbæk
1875, 11 Maj, 18 Maj, Hans Hansen, hjulmand og huusmand, 66½, i Ørbæk
1876, 18 Maj, 24 Maj, Rasmus Peter Pedersen, 7 ½/12, søn af huusmand Mads Pedersen, i Ørbæk
1876, 19 Juni, 26 Juni, Rasmus Rasmussen, 17, i Ørbæk. Søn af afdøde gaardmand A. Rasmussen
1876, 21 Avgust, 26 Avgust, Niels Jensen, indsidder og gift, 74, i Ørbæk. Født i Espe
1876, 29 November, 5 December, Erik Justesen, indsidder og gift], 64, i Ørbæk. Født i Brændeskov i Gudbjerg Sogn
1876, 17 December, 23 December, Ole Mortensen, ugift, 71 9/12, i Ørbæk. Søn af gaardmand Morten Andersen
1877, 25 April, 2 Maj, Christian Sørensen, huusmand og gift, 78, i Ørbæk. Født i Kastel
1877, 25 Juni, 29 Juni, Christen Pedersen, huusmand og enkemand, 72, i Kastel
1877, 24 Avgust, 27 Avgust, Sofus Viggo Madsen, 4 dage, søn af indsidder Lars Christian Madsen, i Ørbæk
1878, 24 Marts, 1 April, Christian Christensen, gaardmand og enkemand, 70½, i Æble. Født 1807. Søn af Christen Hansen, i Æble
1879, 17 Januar, 27 Januar, Hans Michaelsen, pensioneret skolelærer, 74, i Ørbæk
1879, 14 April, 21 April, Anders Pedersen, gaardmand og gift, 76½, i Ørbæk (matr. no 9)
1879, 6 Maj, 11 Maj, Niels Johansen, 2 4/12, søn af gaardmand Johan Jensen, i Ørbæk
1879, 6 Juli, 12 Juli, Jørgen Nielsen, gaardmand, 54½, i Ørbæk. Søn af Niels Jørgensen
1879, 17 Juli, 20 Juli, Dødfødt dreng, søn af tømrer Hans Christiansen, i Ørbæk
1880, 24 Februar, 1 Marts, Mads Nielsen, indsidder og enkemand, 82. Født i Ørbæk 1798. Søn af Niels Clausen
1880, 27 Maj, 2 Juni, Christen Hansen, gaardmand og gift, 66, i Ørbæk. Født i Kullerup 1814
1880, 27 Juli, 2 Avgust, Lars Peter Lorentsen, handelslærling, 15. Søn af høker Lorents Samuelsen
1881, 23 Marts, 27 Marts, Valdemar Andreas Knudsen, 1 3/4, søn af skomager Carl K. Knudsen
1881, 23 April, 29 April, Hans Hansen, 1/4, søn af huusmand Jens Hansen
1881, 27 Avgust, 1 September, Niels Johannes Nielsen, ½, søn af Hans Nielsen, i Næstved. Født i Fuglebjerg 30.3.1881
1881, 21 Oktober, 27 Oktober, Rasmus Hansen, huusmand og enkemand, 69, i Ørbæk. Født i Frørup
1881, 6 November, 12 November, Hans Hansen, væver og gift, 38 11/12, i Ørbæk. Født i Frørup 1842. Søn af huusmand Hans Knudsen
1882, 29 Marts, 5 April, Niels Pedersen, skræder og gift, 60½, i Ørbæk. Født i Ellested
1882, 22 Maj, 30 Mai, Niels Sørensen, huusmand og enkemand, 87 11/12, i Ørbæk. Født i Kragelund 1794
1882, 3 Oktober, 10 Oktober, Anders Eriksen, gaardmand og enkemand, 85 11/12, i Ørbæk. Født her i sognet 1796
1882, 27 Oktober, 2 November, Christian Nielsen, 1 4/12, søn af gaardmand Jørgen Nielsen, i Ørbæk
1883, 28 Marts, 1 April, Udøbt dreng, 0 timer, søn af lærer N. P. Krag, i Ørbæk
1883, 20 April, 28 April, Dines Pedersen, gaardmand og gift, 81 11/12, i Sentved
1883, 26 Juli, 30 Juli, Hans Christian Olsen, skrædder og ugift, 39, født i Gislev. Søn af smed Jacob Olsen
1883, 13 Avgust, 18 Avgust, Niels Rasmussen, gaardmand og gift, 66 3/4, i Ørbæk. Født her i sognet 1816
1883, 14 September, 21 September, Laurits Henrik Pedersen, 7½, søn af skrædder Peder Pedersen, i Ørbæk
1883, 4 Oktober, 9 Oktober, Christian Carl Pedersen, 2 1/.., søn af afdøde skrædder Niels Pedersen, i Ørbæk
1883, 9 Oktober, 15 Oktober, Ole Christiansen, boelsmand og gift, 57, i Ørbæk. Født i Herrested
1883, 14 December, 20 December, Hans Larsen, huusmand og gift, 51½, i Ørbæk. Født i Lindeskov
1884, 6 Januar, 12 Januar, Ole Andersen, dicippel, 18, 11/12, i Nyborg Realskole. Søn af gaardmand Anders Nielsen, i Ørbæk
1884, 21 Januar, 28 Januar, Ivar Hansen, gaardmand og gift, 57 3/4, i Ørbæk. Født i Skaarup 1826
1884, 6 April, 12 April, Jørgen Henriksen, træskomand, 23 2/12. Søn af skovfoged H. A. Pedersen
1884, 7 Juli, 12 Juli, Jørgen Pedersen, huusmand og gift, 65 1/4, i Ørbæk. Født 10.4.1819 i Ørbæk. Søn af huusmand Peder Christensen
1885, 8 Januar, 14 Januar, Clemmen Pedersen, gaardejer og gift, 80 8/12, i Ørbæk. Født her i sognet 23.5.1804. Søn af Peder Clemmensen
1885, 2 April, 9 April, Hans Rasmussen, ugift, 23 11/12. Født her i sognet 29.5.1861. Søn af afdøde gaardmand Anders Rasmussen
1885, 25 Maj, 31 Maj, Hans Marius Henriksen, 3½, søn af skovfoged H. A. Pedersen. Født her i sognet 17.10.1881
1885, 30 September, 6 Oktober, Rasmus Larsen, husfæster og enkemand, 79½, i Ørbæk. Født i Svindinge
1885, 30 November, 7 December, Jens Jensen, indsidder og gift, 71½, i Ørbæk. Født i Svindinge 5.11.1814
1885, 8 December, 14 December, Christian Nielsen, smed og gift, 48½, i Ørbæk. Født i Gestelev
1886, 19 April, 24 April, Knud Pedersen, husmand, kvæghandler og enkemand, 48 1/6, født i Refsvindinge
1886, 28 April, 2 Maj, Dødfødt dreng, søn af ugift Christine Larsen. Født i Sverige
1886, 4 Maj, 7 Maj, Haagen Salomon Langkilde Lange, 7/12, søn af godsejer R. Lange, paa Ørbæklunde
1886, 6 Maj, 12 Maj, Rasmus Hansen, indsidder og enkemand, 91 2/3, i Sentved. Født i Bregninge paa Torseng 1794
1886, 7 Maj, 14 Maj, Hans Hansen, aftægtsmand og enkemand, 82, i Ørbæk
1886, 10 Maj, 15 Maj, Rasmus Andersen, gaardmand og ugift, 70 11/12, i Æble. Født i gaarden 27.5. 1815
1887, 28 Februar, 5 Marts, Lars Christian Olesen, gift og husmand, 32, i Ørbæk
1887, 10 April, 17 April, Marius Valdemar Hansen, 2/12, søn af smed Mads Hansen og Cathrine Dorothea Tams
1887, 3 Maj, 10 Maj, Johan Alfred Petersen, landpostbud og gift, 4 1/12, i Ørbæk. Født i Sverige
1887, 13 Juni, 18 Juni, Claus Petersen, aftægtsmand, gift og tidl. husmand, 76 1/3, i Ørbæk. Født 24.1.1811
1887, 2 Juli, 7 Juli, Rasmus Martin Rasmussen, 4 dage, søn af tømrer Jeppe Rasmussen
1888, 9 Januar, 16 Januar, Hans Knudsen, forhenværende gaardeier og enkemand, 79½, i Ørbæk
1888, 5 Februar, 11 Februar, Jacob Nielsen, saddelmager og gift, 57 5/12, i Sentved
1888, 17 Marts, 24 Marts, Hans Hansen, 5 5/6, søn af husmand Jens Hansen, i Ørbæk
1888, 29 April, 4 Maj, Anders Laurits Andersen, 3 3/4 søn af gendarm L. M. Andersen
1888, 2 Avgust, 8 Avgust, Christen Hansen, aftægtsmand og enkemand, 91½, fæstehuset i Elhvidt
1889, 31 December 1888, 7 Januar, Niels Hansen, gaardmand og enkemand, 84 5/12, i Æble
1889, 7 Marts, 10 Marts, Dødfødt dreng, søn af forpagter Ludvig Morits Kisby, af Æblegaarden
1889, 2 Juli, 6 Juli, Markus Knudsen, enkemand og røgter, paa Mullerup i Gudbjerg Sogn, fattiglem i Ørbæk
1889, 19 Juli, 25 Juli, Hans Nielsen, gift og gaardmand, 76, af Langemosen. Født i Hesselager Sogn
1889, 13 Oktober, 21 Oktober, Laurits Oluf Marius Olesen, 6, søn af skrædder Peder Olesen, paa Ørbæk Mark
1890, 30 Januar, 6 Februar, Rasmus Pedersen, indsidder og enkemand, 76, af Ørbæk. Født sammesteds
1890, 1 Februar, 6 Februar, Laurits Andreas Andersen, 9/12, søn af indsidder Lars Morten Andersen, af Æble. Født i Ørbæk
1890, 9 Juli, 15 Juli, Lars Rasmussen, gift og gaardmand, 69, paa Ørbæk Mark. Født i Øxendrup
1890, 25 Juli, 30 Juli, Morten Andersen, dagleier og indsidder, 29, af Æble. Født i Egitslevmagle
1890, 9 December, 15 December, Hans Madsen, gift og husmand, 72, af Ørbæk. Født i Frørup
1890, 26 December, 2 Januar 18891, Rasmus Knudsen, enkemand og aftægtsmand, 91, af Ørbæk. Født i Ørbæk
1891, 12 Februar, 16 Februar, Martin Julius Hansen, 1, søn af smed Mads Hansen, i Ørbæk. Født sammesteds
1891, 24 Februar, 3 Marts, Anders Peter Hansen Lunding, 5, søn af husmand Rasmus Hansen, af Ørbæk Mark. Født i sognet
1891, 21 Maj, 28 Maj, Peder Pedersen, gift og husmand, 49, i Ørbæk. Født i Ellested
1891, 2 Oktober, 9 Oktober, Hans Hansen, gift og indsidder, 89, i Ørbæk. Født sammesteds
1891, 13 November, 20 November, Jørgen Nielsen, gift og gaardmand, 64, i Ørbæk. Født i Ørbæk
1891, 28 December, 4 Januar 1892, Knud Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 86, i Ørbæk. Født sammesteds
1868, 6 December, 14 December, Ane Kirstine Larsdatter, 62, i Kastel. Huusmand Kristen Pedersen
1869, 18 Februar, 25 Februar, Ane Jørgensdatter, enke, 64, i Ørbæk. Gaardmand Knud Pedersen
1869, 7 April, 14 April, Karen Poulsdatter, enke, 78½, i Ørbæk. Huusmand Samuel Frederiksen
1869, 29 Mai, 5 Juni, Ane Poulsdatter, enke, 86, i Ørbæk. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1869, 29 Mai, 3 Juni, Johanne Hansdatter, enke, 77, i Ørbæk. Huusmand Henrik Pedersen
1869, 22 Juli, 26 Juli, Gjertrud Mogensdatter, ugift og hospitalslem, 62, i Ørbæk
1869, 15 August, 20 August, Elise Villadine Rasmusdatter, 51 1/4, i Ørbæk. Indsidder Jens Jensen
1869, 18 October, 24 October, Maren Johansen, 2 maaneder, datter af gaardmand Johan Jensen, i Ørbæk
1869, 27 December, 5 Januar 1870, Laurentze Lange født Lindegaard, enke, 75. Justitsraad R. Lange
1870, 9 Marts, 16 Marts, Ane Maria Rasmussen, 16 5/12, datter af indsidder Rasmus Pedersen, i Oure
1870, 21 Juli, 27 Juli, Maria Kristiansdatter, enke, 79, i Ørbæk. Gaardmand Niels Jørgensen
1870, 31 Juli, 5 August, Maren Rasmussen, 7½, datter af indsidder Rasmus Hansen, i Ørbæk
1870, 17 August, 22 August, Karen Larsdatter, enke, 93, i Ørbæk. Huusmand Søren Hansen
1871, 20 Marts, 27 Marts, Ane Jensen, 8 2/3, datter af pige Ane Klausen, i Ørbæk
1871, 25 Marts, 31 Marts, Ane Maren Johansen, 5 3/4, datter af gaardmand Johan Jensen, i Ørbæk
1871, 2 Juni, 8 Juni, Kirsten Larsdatter, 63 1/4, i Ørbæk. Huusmand og skræder Niels Pedersen
1871, 12 August, 17 August, Karen Kirstine Lorensen, 10 3/4, datter af huusmand og høker Lorens Samuelsen, i Ørbæk
1872, 16 Juni, 23 Juni, Hanssine Kristine Hansen, 2/3, datter af huusmand og væver Hans Hansen
1872, 18 Juni, 25 Juni, Ane Jensen, ugift, 82½, tilhuse hos gaardmand Knud Rasmussen, i Ørbæk
1872, 13 Juli, 19 Juli, Laurenze Karoline Kristine Iversen, 1 2/12, datter af gaardmand Iver Hansen, i Ørbæk
1872, 28 August, 2 September, Inger Sørensdatter, 58, i Ørbæk. Husmand Rasmus Larsen
1872, 20 December, 28 December, Sidsel Hansdatter, enke, 65, i Ørbæk. Huusmand Mogens Jensen
1873, 29 Januar, 6 Februar, Maria Kirstine Rasmussen, 15½, datter af huusmand Rasmus Knudsen, i Sentved
1873, 10 Februar, 17 Februar, Sidsel Nielsdatter, enke, 89½, i Æble. Født i Herrested. Skræder Jens Larsens svigermoder. Indsidder Peder Rasmussen, i Herrested
1873, 8 Juli, 14 Juli, Karen Jensen, 24, i Ørbæk. Huusmand og skræder Niels Pedersen
1873, 25 Juli, 31 Juli, Maren Jensdatter, 61 1/3, i Ørbæk. Huusmand Rasmus Larsen
1874, 13 Marts, 19 Marts, Bolette Margrethe Leth, enke, 78 1/4, i Toftlund. Pastor Bjerregaard
1874, 25 Maj, 1 Juni, Johanne Marie Jørgensdatter, 73, i Ørbæk. Født 1801 i Frørup. Gaardmand Rasmus Knudsen
1874, 5 Juni, 12 Juni, Christiane Davidsdatter, enke, 69½, i Ørbæk. Født i Kværndrup. Husmand Johan Henrik Pedersen
1874, 17 Juli, 23 Juli, Kirsten Findsdatter, enke, 82, i Saaderup. Født i Emtekjær. Husmand Hans Ottesen
1874, 2 September, 5 September, Mette Maria Nielsen, 19½, i Ørbæk. Datter af afdøde gaardmand Niels Pedersen
1874, 8 September, 14 September, Barbare Andersdatter, 50½, i Sentved. Gaardmand Niels Andersen
1874, 8 November, 16 November, Stine Andersen, 20½, i Sentved. Datter af gardmand Anders Sørensen
1875, 21 Marts, 27 Marts, Johanne Rasmusdatter, 74, i Ørbæk Hospital. Mads Nielsen
1875, 15 Maj, 20 Maj, Ane Kristine Jørgensen, 39, i Sentved. Husmand Søren Knudsen
1875, 22 Maj, 28 Maj, Maren Andersdatter, 66, i Ørbæk. Gaardmand Knud Rasmussen
1875, 26 Maj, 2 Juni, Karen Henriksdatter, enke, 89, i Sentved. Gaardmand Rasmus Poulsen
1875, 3 Juli, 8 Juli, Kirsten Jørgensen, 41 3/4, Ørbæk. Skovfoged Henrik Anton Pedersen
1875, 24 Oktober, 30 Oktober, Ane Christiansdatter, 89, i Æble. Gaardmand Niels Hansen
1876, 17 Januar, 24 Januar, Barbara Nielsdatter, 69, i Æble. Født i Tvede Sogn. Gaardmand Chr. Christensen
1877, 13 Januar, 22 Januar, Abelone Christensdatter, enke, 80½, i Sentved. Gaardmand Christen Eriksen
1877, 1 April, 9 April, Maren Clemensen, 55½, i Ørbæk. Født her i sognet 1821. Husmand Rasmus Pedersen
1878, 21 April, 30 April, Ane Andersen, 43½, i Ørbæk. Gaardmand Anders Nielsen
1878, 27 Maj, 2 Juni, Frederikke Knudsen, 3 dage, datter af husmand Jørgen Knudsen
1878, 29 Maj, 3 Juni, Bodil Hansdatter, enke, 59, i Ørbæk. Indsidder Erik Justesen
1878, 27 Oktober, 4 November, Karen Rasmusdatter, enke, 76. Gaardmand Jens Johansen
1880, 18 Februar, 22 Februar, Dødfødt pige, datter af hjulmand Thomas Jensen
1880, 26 Februar, 4 Marts, Bodil Rasmusdatter, enke, 79½, i Ørbæk. Indsidder Peder Pedersen
1880, 17 Avgust, 21 Avgust, Karen Madsdatter, 74 1/6, i Ørbæk. Født her i sognet 3.6.1806. Husmand Niels Sørensen
1881, 31 Januar, 7 Februar, Anne Nielsdatter, enke, 69½, i Ørbæk. Født i Rolsted Sogn. Gaardmand Anders Pedersen
1881, 24 April, 29 April, Anne Kirstine Clemmensdatter, 61 3/4, i Ørbæk. Født her i sognet 20.1.1819. Indsidder Rasmus Hansen
1881, 1 Maj, 7 Maj, Karen Larsen, 6 8/12, datter af smed Knud M. Larsen, i Ørbæk. Født i Aarslev 20.6.1874
1881, 2 Juni, 8 Juni, Maren Rasmussen, 38 1/6, i Ørbæk. Husmand Mads Pedersen
1881, 1 Avgust, 6 Avgust, Kirsten Jørgensdatter, enke, 80½, i Lindeskov. Født 25.1.1801. Gaardmand Lars Hansen
1881, 31 Oktober, 6 November, Udøbt pige, 1 dag, datter af mejeribødker Hans Peter Christensen, i Ørbæk
1882, 23 Februar, 1 Marts, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Jensen, i Ørbæk
1882, 11 September, 16 September, Ane Mathilde Nielsen, 7½, datter af gaardbestyrer Rasmus Nielsen, i Ørbæk. Født 2.3.1882
1883, 11 Januar, 18 Januar, Ane Kirstine Knudsen, 7 2/3, datter af husmand Søren Knudsen, i Sentved
1883, 19 Marts, 24 Marts, Ane Marie Jørgensen, 46 11/12, Ørbæk. Kreaturhandler Knud Pedersen
1883, 9 Maj, 15 Maj, Kirsten Pedersen, 68½, i Ørbæk. Født i Vindinge 13.4.1815. Indsidder Rasmus Pedersen
1883, 9 Juni, 15 Juni, Karen Andersdatter, enke, 59 1/4, i Ørbæk. Født i Svindinge 25.2.1824. Gaardmand Christen Hansen
1883, 25 Avgust, 30 Avgust, Maren Hansen, 23½, paa Ryslinge Mark. Ophold i Æble. Datter af husmand Christian Hansen
1884, 1 Maj, 8 Maj, Mette Kirstine Nielsen, 19½, i Ørbæk. Datter af gaardmand Jørgen Nielsen
1884, 23 Oktober, 30 Oktober, Dorthea Elisabeth Larsen, enke, 88 10/12, i Ørbæk. Skovfoged Jørgen Nielsen
1884, 31 December, 7 Januar 1885, Ane Christiansen, 61, i Ørbæk. Husmand Lars Hansen
1885, 10 Januar, 17 Januar, Ane Margrethe Knudsdatter, 70 11/12, i Sentved. Husmand Rasmus Knudsen
1885, 14 Marts, 21 Marts, Karen Nielsen, ugift, 32, i Ørbæk. Født i sognet 1853. Datter af gaardmand Niels Rasmussen
1885, 29 April, 10 Maj, Andrea Petrine Nielsen, 12 dage, datter af indsidder Rasmus Nielsen, , i Aastrup. Forældrene boer i Aastrup
1885, 25 Juli, 31 Juli, Johanne Andersdatter, 70 1/3, i Ørbæk. Født her i sognet 24.31815. Forhen gaardmand Hans Knudsen
1885, 29 Juli, 3 Avgust, Ane Cathrine Jørgensdatter, enke, 83 1/4, Ørbæk. Født i Ryslinge 21.4.1802. Indsidder Rasmus Christensen, i Gislev
1884, 26 Maj, 31 Maj, Maren Petersen, husholderske og ugift, 41, Ryslinge
1886, 2 Maj, 9 Maj, Karen Mathilde Larsen, 15 dage, datter af indsidder Mads Larsen, i Sentved
1886, 25 Maj, 1 Juni, Mette Kirstine Corneliussen, 64, forhen i Rønninge, senere i Øksendrup. Lærer Jens Peder Corneliussen
1887, 3 Februar, 10 Februar, Ane Jensen, enke, 56, Ørbæk. Gaardmand Ivar Hansen
1887, 2 Maj, 9 Mai, Mathilde Hansen, 3 1/6, datter af indsidder Lars Henrik Hansen
1887, 8 December, 14 December, Maren Rasmusdatter, enke, 92½, i Ørbæk. Husfæster Clemmen Danielsen
1888, 19 Januar, 24 Januar, Karen Rasmusdatter, enke, 58. Indsidder Jens Jensen
1888, 11 April, 18 April, Johanne Hansen, 80, Ørbæk. Gaardmand Anders Mortensen
1888, 28 April, 4 Maj, Rasmine Kirstine Hansen, 8 3/4, datter af husmand Jens Hansen, i Ørbæk
1888, 6 Juli, 9 Juli, Marie Rasmine Rasmussen, 2 1/4, datter af tømrer Jeppe Rasmussen
1888, 15 Juli, 19 Juli, Anna Josefine Margrethe Rasmussen, 3 7/12, datter af tømrer Jeppe Rasmussen
1888, 7 September, 13 September, Ane Kirstine Nielsen, 47 3/4, Ørbæk. Indsidder Marcus Knudsen
1888, 26 December, 31 December, Marie Knudsen, ugift, 50½, i Ørbæk. Datter af afdøde gaardmand Knud Pedersen
1889, 21 Juli, 25 Juli, Dødfødt pige, datter af mølleforpagter Peder Madsen, i Æble Mølle
1889, 25 Juli, 31 Juli, Ane Kirstine Jensen, 55, af Sentved. Født i Vindinge. Gaardmand Peder Mortensen
1889, 14 September, 19 September, Karen Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 84, hos husmand Hans Hansen, i Ørbæk. Født i Espe. Husmand Niels Jensen
1889, 3 Oktober, 7 Oktober, Frederikke Kristine Knudsen, 7/12, datter af husmand Jens Peder Knudsen, i Ørbæk. Født sammesteds
1889, 21 November, 28 November, Johanne Pedersdatter, 75, af Sentved. Født sammesteds. Gaardmand Anders Sørensen
1889, 3 December, 9 December, Rasmine Marie Hansen, 27, af Ørbæk. Født i Lamdrup Vindinge Sogn. Husmand og væver Lars Hansen
1889, 6 December, 13 December, Mathilde Madsen, 1/3, datter af tømrer Kristian Madsen, i Ørbæk. Født sammesteds
1890, 26 Februar, 5 Marts, Sara Johanne v. Eggers født Hoch, enke, 73, opholdt sig hos lærer Krag, i Ørbæk. Født i Asminderød. Amtsforvalter og kirkeinspektør v. Egger, i Ærøeskjøbing
1890, 1 Marts, 7 Marts, Mariane Rasmussen, 65, opholdt sig hos gaardmand Jens Larsen, af Sentved. Født i Sentved. Aftægtsmand Hans Kr. Jørgensen
1890, 23 Juli, 25 Juli, Kirsten Henriksen, 11, datter af skovfoged Henrik Pedersen, af Ørbæk. Født sammesteds
1890, 7 Oktober, 13 Oktober, Mathilde Kirstine Larsen, 1, datter af gaardmand Jens Peder Larsen, i Sentved. Født sammesteds
1890, 23 December, 27 December, Lavrine Margrethe Rasmussen, 3, datter af indsidder Anders Rasmussen, af Sentved. Født sammesteds
1890, 21 December, 27 December, Karen Dorthea Hansen født Johansen, enke, 46, i Ørbæk. Født i Ørbæk. Husmand Hans Hansen
1891, 25 April, 2 Maj, Villardine Elise Sofie Andersdatter, enke, 84, i Sentved. Født i Ørbæk. Husmand Knud Sørensen
1891, 1 Maj, 8 Maj, Bodil Marie Nielsen, 49, af Ørbæk. Født i Gjedvad ved Horsens. Husmand Lars Kristian Madsen
1891, 17 Juni, 23 Juni, Maren Pedersen, 73, af Ørbæk. Født sammesteds. Husmand Søren Klemensen
1891, 6 December, 10 December, Johanne Jakoba Bruun, enke, 77, af Ørbæk. Opholdt sig i København. Skolelærer og kirkesanger H. Michelsen
1891, 30 December, 3 Januar 1892, Lovise Mettine Andersen, 2, datter af gaardmand Jørgen Andersen, i Ørbæk.Født sammesteds