Ørbæk, 1645-1729, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1645-1729, Ørbæk sogn, Vindinge herred, Svendborg amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1645, Domin lll Epiphan, Viet, Christen Rasmusen, , , Karen Hansdatter, ,
1645, Domin Trinitat., Viet, Rasmus Rasmusen, , , Maren Pedersdatter, ,
1646, Domin Septuages, Viet, Mogens Hansen, , , Inger Jensdatter, , i Eble Mølle
1646, Midfaste Søndag, Viet, Hans Jørgensen, , , Anne Hansdatter, , i Ørbeck
1646, Tredie Søndag efter Trinitatis, Viet, Jørgen Clausen, , i Sendtved, Kirsten Hansdatter, ,
1646, Domin XVll post Trinit, Viet, Hans Lauridtsen, , i Ørbeck, Applone Clausdatter, ,
1646, Domin XXlV post Trinit, Trolovet, Jørgen Torsen, , , Johanne Ebbetsdatter, ,
1646, Domin l Adventus, Viet, Jørgen Torsen, , , Johanne Ebbetsdatter, ,
1647, Dom l post Trinit, Viet, Christen Madtsen, , , Anne Hansdatter, , i Ørbeck
1647, Dom XX post Trinit, Viet, Jens Clemmensen, , i Kullerup, Anne Nielsdatter, , i Sendtved
1647, Dom XXlll post Trinit, Trolovet, Claus Nielsen, , , Maren Peitersdatter, ,
1648, Dom lll p. Epiph., Viet, Claus Nielsen Muurmester, , , Maren Peitersdatter, ,
1648, Domin XVll p. Trinit, Trolovet, Niels Andersen, , i Eble, Kirsten Hansdatter, ,
1648, Dom. XXll p. Trinit, Trolovet, Jens Andersen, , i Ørbeck, Anne Pedersdatter, ,
1648, Domin. XXV p. Trinit, Viet, Jens Andersen, , , Anne Pedersdatter, ,
1649, Domin. Septuages, Viet, Niels Andersen, , i Eble, Kirsten Hansdatter, ,
1649, Dominica XXVll post Trinitat., Viet, Oluf Lauridtsen, , , Anna Dinisdatter, , i Ørbeck
1650, Fastelafns Søndag, Viet, Hans Knudsen [gamle], , i Ørbeck, Inger Jensdatter, ,
1650, Fer. ll Pentecost [3 Jun], Viet, Christen Madtsen, , i Ørbeck, Kirsten Andersdatter, ,
1650, Dominica lll Adventus, Viet, Rasmus Madtsen, , , Ellen Nielsdatter, ,
1651, Dominica Invocavit, Viet, Anders Madtsen, , , Kirsten Nielsdatter, , i Sendtved
1651, Domin Cantate 27 Aprilis, Viet, Madts Ipsen, , , Anne Tønnisdatter, , som tiente paa Ørbecklunde
1651, Dominica lll Adventus, Viet, Jørgen Madtsen, , , Malene Nielsdatter, , i Ørbeck
1651, Feria ll Nativ Christi, Viet, Niels Hansen, , , Applone Clausdatter, , i Ørbeck
1652, Dominic. Septuag., Viet, Anders Rasmusen, , i Refswindinge, Kirsten Jensdatter, , i Sendtved
1653, Dend første Søndag efter Paaske, Viet, Anders Nielsen, , , Margrete Hansdatter, , i Eble
1653, Domin XV post Trinit., Viet, Lauridts Hansen, , i Høyslunde, Karen Lauridtsdatter, ,
1654, Domin. ll post Epiphanias [15 Januarii], Viet, Morten Hansen, , , Johanne Hansdatter, ,
1654, Domin. Lætare, Viet, Jost Andersen, , i Ørbeck, Maren Hansdatter, ,
1654, Dominica lll p. Trinit, Viet, Hans Ipsen Skræder, , , Anne Jensdatter, ,
1654, Domin V p. Trinit, Viet, Madts Hansen, , i Svindinge, Johanne Madtsdatter, , i Ørbeck
1655, Domin XXlll post Trin., Viet, Hans Hansen, , i Svindinge, Anne Hansdatter, ,
1655, Domin ll Advent, Viet, Anders Willadtsen Möller, , , Maren Hieranÿmusdatter, ,
1656, Dom. lll post Trinit, Viet, Rasmus Hansen, , som var paa Overskou nu kaldet Anhof, Maren Jostdatter, ,
1656, Dom. ll Adventus, Viet, Niels Povelsen, , , Anne Jensdatter, , i Ørbeck
1657, Dend tredie Söndag i faste, Trolovet, Anders Clemensen, , , Dorthe Nielsdatter, ,
1657, Domin. Cantate, Trolovet, Niels Jeppesen, , , Zidsel Nielsdatter, ,
1657, Dend siette Søndag efter paaske, Trolovet, Jörgen Hellesen, , , Anne Jensdatter, ,
1657, Anden Pindtzedag, Trolovet, Rasmus Lauridtsen, , , Karen Hansdatter, ,
1657, Domin. V post Trinitat., Viet, Anders Clemensen, , , Dorthe Nielsdatter, ,
1657, Mariæ Besögelsis Dag, Trolovet, Hans Andersen, , , Karen Povelsdatter, ,
1657, Dom. Vl p. Trinit., Viet, Jørgen Hansen, , , Anne Jensdatter, ,
1657, 9 Jul., Trolovet, Rasmus Lauridtsen, , , Kirsten Bentsdatter, , paa Ørbecklunde
1657, Domin. Vll post Trinitat., Viet, Rasmus Lauridtsen, , i Ørbeck, Karen Hansdatter, ,
1657, Domin. XXl post Trinitat., Viet, Hans Andersen, , i Ørbeck, Karen Povelsdatter, ,
1658, Dominicas lll post Epiphan., Trolovet, Hans Lauridtsen Biergegaard, , , Maren Hansdatter, ,
1658, Dom. V post Trinit., Viet, Hans Lauridtsen, , i Killeballe - da hand blef trolovet findis hand kaldet .. Biergegaard, Maren Hansdatter, ,
1659, Domin. lll post Trinitat., Viet, Povel Madtsen, , i More, Anne Hansdatter, ,
1659, Domin. XVl post Trinitat., Viet, Hans Lauridtsen, , , Maren Hansdatter, , i Eble
1660, Domin. Septuag, Viet, Rasmus Krogmand, , , Kirsten Bertelsdatter, ,
1660, Domin. Sexagesima, Viet, Knud Hansen, , , Karen Jeppesdatter, ,
1660, Dom. Xlll post Trinit., Viet, Niels Andersen, , , Anne Jensdatter, ,
1660, Dom. XX post Trinit., Viet, Hindtze Jensen, , , Inger Nielsdatter, , i Eble
1661, Domin. lll post epiphanias [27 Januar], Viet, Niels Mortensen Almontan [hr., præsten], , , Maren Nielsdatter, ,
1661, Domin XlV post Trinit., Viet, Lauridts Hansen, , , Anne Dinisdatter, , i Ørbeck
1661, Domin XlX p. Trinitat., Viet, Zohne Andersen, , , Maren Nielsdatter, , i Ørbeck
1662, Dominica post Cireumcifionem Christi, Viet, Rasmus Hansen, , , Kirsten Bertelsdatter, , i Ørbeck
1662, Domin. Reminiscere, Viet, Knud Rasmusen, , , Applone Hansdatter, , i Ørbeck
1662, Dominica Trinitat. [25 Maj], Viet, Jens Andersen, , , Zidsel Hansdatter, , i Sentved
1662, Dominica XXVl post Trin. [23 Nov], Viet, Peder Lang, , i Sendtved, Maren Lauridtsdatter Krogmands, ,
1663, Dom. V p. Trinit. [19 Jul], Viet, Hans Peitersen, , , Maren Madtsdatter, , i Ørbeck
1663, Dom. Vl p. Trinit. [26 Jul], Viet, Rasmus Nielsen Lang, , , Johanne Nielsdatter, , i Eble
1663, Domin. l Advent, Viet, Rasmus Hansen, , i Tarup, Johanne Hansdatter, , unge Hans Knudsens datter her i byen
1664, Domin. Invocavit [28 Feb], Viet, Steen Nielsen, , , Maren Lauridtsdatter, ,
1664, Domin. Qvasimodogeniti [17 April], Viet, Niels Hansen, , , Anne Jörgensdatter, ,
1664, Domin. XX post Trinitat., Viet, Niels Hansen Bager, , , Dorthe Bagers Lauridtsdatter, ,
1665, Domin Sexages [22 Januar], Viet, Peder Ericsen, , , Maren Simonsdatter, ,
1665, Dom. l Advent [3 Decembr.], Viet, Lauridts Justesen, , , Karen Andersdatter, , Höÿer
1666, Dom. l post Epiphan [7 Januar], Viet, Lauridts Christensen, , , Cæcilie Berntzdatter, ,
1666, Dom. XX post Trinit., Viet, Hans Jensen, , , Anna Nielsdatter, , i Ørbeck
1667, Festo Epiphanias, Viet, Lauridts Mogensen Skræder, , , Karen Peitersdatter, ,
1667, Fer. Anmunciatinis Mariæ, Viet, Hans Nielsen, , i Rosille, Johanne [bryggekone], ,
1667, Domin. Exaudi [19 Maj], Viet, Niels Jörgensen [urtegaardsmand], , , Anne Nielsdatter, ,
1667, Dom. l p. Trin. [9 Jun], Viet, Jens Pedersen [ladegaardsfoged], , , Anne Hansdatter, ,
1667, Domin. Vl p. Trinit. [14 Jul], Viet, Matthis Hansen Skomager, , , Ursula Sÿbilla Johansdatter, ,
1667, Domin. XXV p. Trin. [24 Nov], Viet, Hans Povelsen, , , Johanne Hansdatter, , Hans Hansens datter i Ørbeck
1668, Dom. lV p. Trinitat. [14 Juni], Viet, Rasmus Rasmusen, , , Karen Jensdatter, ,
1668, Domini XXlV p.Trinit. die Omnium Saxctor, Viet, Jens Smed, , , Bodel Andersdatter, ,
1669, Domin. lll post Epiph. [24 Januar], Viet, Hans Höÿe, , , Maren Pedersdatter, ,
1669, Domin. Reminiseere [7 Marts], Viet, Hans Rasmusen, , , Anne Hansdatter, , Hans Hansens datter i Ørbeck
1669, Domin. Judica [28 Marts], Viet, Hans Sörensen Smed, , , Anne Andersdatter Höges, ,
1669, Dom. Rogate [10 Maj], Viet, Povel Rasmusen, , , Dorthe Madtsdatter, ,
1669, Domin. Trinitat. [6 Juni], Viet, Rasmus Christensen Damsgaard, , , Karen Nielsdatter Graae, ,
1669, Fer. ll Nativit Christi, Viet, Niels Jensen, , , Giertrud Jeppisdatter, , salige Christen Hansens i Sendtved
1670, Domin. Reminiscere [27 Febr.], Viet, Jens Skolemester, , , Zidsel Madtsdatter, ,
1670, Fer. ll Paschat [4 April], Viet, Bertel Svendsen, , , Kirsten Hansdatter [bryggerpige], ,
1670, Domin. Trinitat. [29 Maj], Viet, Peder Pedersen, , , Karen, , salige Madts Andersens i Ørbeck
1670, Dom. XXlll p. Trinit., Viet, Rasmus Hansen, , , Maren, , salige Peder Langs i Sentved
1671, Domin. Sexag [26 Febr.], Viet, Simon Rasmusen, , , Mette Povelsdatter, ,
1671, Domin. ll Trinit. [2 Julii], Viet, Hans Madtsen, , , Margrete Clausdatter, ,
1671, Dom. XV post Trinit. [1 Oct], Viet, Knud Nielsen, , Ræfsvindinge - boede idet huus no 6 og siden i no 13, Margrete Lauridtsdatter, ,
1671, Dominica l Advent [3 Dec], Viet, Rasmus Jensen Evertsen, , , Mette Nielsdatter, ,
1672, Domin. Rogate [12 Maj], Viet, Niels Hansen Kildeballe, , , Kirsten Christensdatter, ,
1672, Dom. ll p. Trin [16 Jun], Viet, Pelle Hansen, , i Frörup, Giertrud Christensdatter, ,
1672, Dom. Vl p. Trin [14 Jul], Viet, Hans Christensen, , , Karen Hindtsisdatter, ,
1672, Dom. lX p. Trin [4 Aug], Viet, Peder Madtsen, , , Inger Jensdatter, ,
1672, Domin XXl p. Trin [27 Oct], Viet, Jens Jeppesen, , , Mette Rasmusdatter, ,
1672, Domin XXlV p. Trin [17 Oct], Viet, Anders Rasmussen, , , Maren [Jörgensdatter], , Jörgens Madtsens datter i Ørbeck
1673, Festo Trinitatis [25 Maj], Viet, Madts Jensen, , i Frörup, Giertrud Nielsdatter, ,
1673, Domin V p. Trin [29 Jun], Viet, Knud Möller, , , Applone Lauridtsdatter, ,
1673, Dom post Festum Nativ Christi [28 Dec], Viet, Jens Nielsen Skræder, , , Maren Povelsdatter, ,
1674, Dom XXll post Trinit [15 Nov], Viet, Lauridts Povelsen, , , Birte Nielsdatter, ,
1674, Dom 1 Advent [29 Nov], Viet, Oluf Hansen, , , Applone Christensdatter, , i Ørbeck
1675, Dom XVlll p. Trin [2 Oct], Viet, Claus Jörgensen, , , Anne Christensdatter, , i Ørbeck
1675, Dend 12 October [en tirsdag], Viet, Jacob Ulfeld, , til Karstoft, Karen Friis [jomfru], ,
1676, Festo Trinit [21 Maj], Viet, Niels Hansen, , i Refsvindinge, Birthe Jacobsdatter, ,
1676, Domin lll Advent [17 Dec], Viet, Hans Christensen, , , Maren [enke], , i Ørbeck - salige Zohne Andersens enke
1677, 27 Februar, Viet, Christopher Povelsen, , , Maren Andersdatter Lang, ,
1677, Domin Oculi [18 Mart], Viet, Madts Hansen, , , Maren Pedersdatter, , i Ørbec
1677, Domin Judica [1 April], Viet, Peder Rasmusen, , , Karen Jensdatter, , i Ørbec
1677, Dom l post Trin. [17 Jun], Viet, Knud Dinesen, , i Torup, Dorthe Christensdatter, ,
1677, Dom XX post Trinit. [28 Octobr], Viet, Christen Hansen, , , Maren Thomasdatter, , fra Eble Mölle
1678, Domin Vl p. Trinit. [7 Jul], Viet, Niels Nielsen Graa, , , Maren Hansdatter [enke], , salige Just Andersens enke
1679, Domin Septuag [16 Feb], Viet, Jörgen Michelsen Skomager, , i Gislef, Johanne Jörgensdatter, ,
1679, Feria ll Pasch. [21 April], Viet, Peder Dinesen, , , Karen Nielsdatter, , som skulde boe i Rosille
1679, Domin Vll p. Trinit. [3 Aug], Viet, Rasmus Jörgensen, , , Kirsten Nielsdatter, ,
1680, 7 Januar [paa en onsdag], Viet, Anders Pedersen Piilegaard, , , Bodel Hansdatter, , fra Eble
1680, 4 Februar, Viet, Rasmus Nielsen, , af Swenborg, Susanne Jeppisdatter, ,
1680, Festo Johannes Baptista [24 Jun], Viet, Jens Skolemester, , , Cathrine Hansdatter, ,
1680, 1 December, Viet, Hans Lauridtsen, , i Ørbeck, Kirsten Marcusdatter, ,
1681, Domin Jubilate [24 April], Viet, Anders Nielsen Möller, , , Maren Christophersdatter Kock, ,
1681, Dom Vll p. Trin. [17 Jul], Trolovet, Sören Clausen, , , Karen Justdatter, ,
1681, Domin X p. Trin. [7 Aug], Viet, Niels Graa [unge], , , Johanne Knudsdatter, , i Ørbeck
1681, 7 September, Viet, Søren Clausen, , boede i Ørbeck no 21, Karen Justsdatter, , Just Andersens datter
1681, Dom XXV p. Trin. [20 Nov], Viet, Oluf L. Jyde, , , Margrete Andersdatter ....., , i Ørbeck
1681, Dom ll Advent [4 Dec], Viet, Oluf Andersen, , , Anne Christensdatter, , i Ørbeck
1682, 1 Mart, Viet, Hans Hansen, , , Anne Nielsdatter Bagers, , i Ellerup
1682, 5 April, Viet, Jens Madtsen, , , Maren Hansdatter, , til Hans Lauridtsens i Ørbeck
1682, Dom Vll p. Trin. [30 Jul], Viet, Jens Hansen Skræder, , , Maren Madtsdatter, , i Ørbeck
1683, Dom Judica Fer. Annunc Mariæ, Viet, Rasmus Rasmusen Möller, , i Aasmölle, Dorthe Hansdatter, ,
1683, Domin XXlll p. Trin. [11 Nov], Trolovet, Jesper Nielsen, , , Kirsten Jörgensdatter, ,
1683, 18 December, Viet, Jesper Nielsen, , , Kirsten Jörgensdatter, , fra Ørbecklunde
1684, Dom Missericord Domini [13 April], Viet, Jörgen Ipsen, , , Maren Rasmusdatter, , fra Ørbecklunde
1684, 20 October, Viet, Jep Nielsen, , i Sendtved, Karen Andersdatter Lang, , Anders Langs datter i Eble
1684, Dom XXlll p. Trin. [2 Nov], Viet, Rasmus Pedersen, , i Eble, Dorthe Jensdatter, ,
1686, Dom l p. Trin. [6 Jun], Trolovet, Niels Lang, , , Maren Nielsdatter, , i Sentved
1686, 4 October, Viet, Niels Lang, , , Maren Nielsdatter, , boe udi i Eble
1687, Dom Misericordias Dei [10 April], Trolovet, Hans Jörgensen, , , Inger Christensdatter, , til Niels Jensens i Sendtved
1687, 29 Jun [en Onsdag], Viet, Hans Jörgensen, , i Frörup, Inger Christensdatter, , hun var Christen Hansens datter i Sentved - døbt 1656
1688, 27 November, Viet, Christian Michel Luja [hr.], , , Maren, , salige hr. Niels Mortensens
1690, 10 Junii [3die Pindtzedag], Viet, Hans Andersen, , , Maren Andersdatter, , holdt her i byen til Jens Madtsen
1690, Dom l p. Trin. [22 Jun], Trolovet, Lauridts Bager, , , Applone Nielsdatter, , her i byen
1690, 13 Julii, Viet, Hans Justsen, , , Anne Andersdatter, ,
1690, 3 August, Trolovet, Eric Mognsen, , af Windinge, Giertrud Nielsdatter, , til Niels Andersens her i byen
1690, 28 September, Viet, Lauridts Nielsen Bager, , boede i dend gaard no 6, Applone Nielsdatter, ,
1690, 19 October, Viet, Eric Mognsen, , , Giertrud Nielsdatter, ,
1690, 23 November, Trolovet, Rasmus Pedersen, , , Maren Jörgensdatter, , i byen - hun var Anders Rasmusens enke og Jörgens Madsens datter
1691, 11 Januar, Viet, Rasmus Pedersen, , , Maren Jörgensdatter, ,
1691, 9 April, Trolovet, Niles Hansen Bager, , , Karen Christensdatter, , til Claus Jörgensens her i byen - hun var Christen Dinesens
1691, 4 Jul., Trolovet, Niels Rasmusen, , i mit huus, Dorthe Jensdatter, ,
1691, 27 September, Viet, Niels Hansen Bager, , , Karen Christensdatter, ,
1691, 4 October, Viet, Niels Rasmusen, , , Dorthe Jensdatter, , bröllupet holdet i Langaae
1691, 1 November, Trolovet, Sören Hansen, , , Kirsten Hansdatter, , her i byen
1692, 19 Junii, Viet, Sören Hansen, , ...... fra Hindtsholm, Kirsten Hansdatter, , boende i no 23 i Ørbeck
1692, 24 Jul., Trolovet, Jep Jörgensen, , , Maren Hansdatter, , her i byen
1692, 30 October, Viet, Jep Jörgensen, , , Maren Hansdatter, , Hans Jensens datter i Ørbeck
1692, 6 November, Trolovet, Lauridts Hansen, , af Refsvindinge, Karen Jespersdatter, , til Søren Hansens
1692, 7 December, Trolovet, Niels Mortensen, , , Maren Jensdatter, , til Jens Andersens i Sendtved
1693, 5 April, Trolovet, Dinis Hansen, , , Anne Pedersdatter, , til Rasmus Hansens i Sendtved
1693, 11 Jun., Viet, Dinis Hansen, , , Anne Pedersdatter, , bröllupet holdt udi Langaae hos pigens fader
1693, 12 November, Trolovet, Niels Graa [unge], , , Maren Christensdatter, ,
1693, 17 December, Trolovet, Rasmus Rasmusen, , af Gislef Lamdrup, Anne Nielsdatter, , Niels Andersens datter her i byen
1694, 4 Febr., Viet, Rasmus Rasmusen, , , Anne Nielsdatter, ,
1694, 18 April, Viet, Lauridts Hansen, , af Refsvindinge, Karen Jespersdatter, ,
1694, 14 Maj, Trolovet, Povel Povelsen, , , Ellen Marcusdatter, ,
1694, 10 Jun., Viet, Niels Graa [unge], , , Maren Christensdatter, ,
1694, 5 Junii, Viet, Povel Povelsen, , født i Frörup, Ellen Marcusdatter, , tiente paa Ørbecklunde - boede i det huus no 8
1695, 23 Jun., Viet, Rasmus Pedersen, , .....gaarden fra Gislef, Dorthe Knudsdatter, , Knud Rasmusens datter - de boede først i dend gaard no 1
1695, 4 Aug., Viet, Hans Jensen, , , Maren Jörgensdatter, ,
1695, 3 November, Viet, Christen Ladefoged, , , Anne Pedersdatter, ,
1696, 1 April, Trolovet, Povel Hansen, , , Kirsten Olufsdatter, ,
1696, 3 Jun., Viet, Povel Hansen, , , Kirsten Olufsdatter, ,
1696, 15 Jun., Trolovet, Philip Philipsen, , , Dorthe Dinisdatter, ,
1696, 16 Jun., Trolovet, Povel Madtsen Degn, , , Giertrud Madtsdatter, ,
1696, 2 Aug., Viet, Philip Philipsen, , fra Sælland - boede i det huus no 6, Dorthe Dinisdatter, ,
1696, 10 Aug., Viet, Povel Madtsen Degn, , , Giertrud Madtsdatter, , salige Jens Degns
1696, 11 Aug., Trolovet, Gregers Zohnesen, , , Mette Didricksdatter, ,
1696, 20 September, Trolovet, Madts Christensen, , , Karen Nielsdatter, ,
1696, 27 September, Viet, Gregers Zohnesen, , , Mette Didrichsdatter, ,
1696, 20 November, Trolovet, Madts Hansen, , af Taarup, Anne Marie Povelsdatter, , til Rasmus Hansens i Sendtved
1696, 29 November, Viet, Madts Christensen, , , Karen Nielsdatter, ,
1697, 31 Januarii, Viet, Madts Hansen, , af Torup, Anne Marie Povelsdatter, ,
1697, 4 Oct., Trolovet, Jörgen Pedersen, , af Frörup, Anne Jensdatter, , Jens Andersens datter i Sendtved
1697, 7 November, Viet, Jörgen Pedersen, , , Anne Jensdatter, ,
1698, 5 April, Trolovet, Madts Madtsen, , , Margrete Hansdatter, ,
1698, 13 Junii, Viet, Madts Madtsen, , , Margrete Hansdatter, ,
1699, 15 Martii, Trolovet, Christen Jörgensen [herridtfoget], , i Höÿe, Dorthe Eggersdatter, , salige Niels Nielsens paa Ørbecklunde
1699, 6 April, Trolovet, Rasmus Hansen, , , Karen Olufsdatter, ,
1699, 24 April, Viet, Christen Jörgensen, , , Dorthe Eggersdatter, ,
1699, 29 Maj, Viet, Rasmus Hansen [huusmand], , i no 7, Karen Olufsdatter, , bröllupet til Povel Hansen
1699, 1 Maj, Trolovet, Rasmus Hansen, , , Maren Rasmusdatter, ,
1699, 7 Jun., Trolovet, Povel Rasmusen, , , Kirsten Lauridtsdatter, ,
1699, 20 Sept., Viet, Rasmus Hansen, , i Sendtved no 1 - som var Hans Lauridtsens søn af Eble, Maren Rasmusdatter, , som var Rasmus Jensen Evertsens datter
1699, 15 Octobr., Trolovet, Hans Knudsen, , , Margrete Lauridtsdatter, ,
1699, 6 November, Trolovet, Niels Zohnesen, , , Mette Knudsdatter, ,
1699, 19 November, Trolovet, Claus Hansen, , , Kirsten Lauridtsdatter, ,
1699, 3 Dec., Viet, Hans Knudsen, , , Margrete Lauridtsdatter, ,
1699, 17 Dec., Viet, Niels Zohnesen, , , Mette Knudsdatter, ,
1699, 27 Dec., Viet, Claus Hansen, , , Kirsten Lauridtsdatter, ,
1700, 27 Junii, Trolovet, Henric Arntsen, , , Karen Hansdatter, ,
1700, 13 October, Viet, Henric Arntsen, , , Karen Hansdatter, , Hans Peitersens datter
1700, 27 October, Trolovet, Hans Findtsen, , , Anne Zohnesdatter, ,
1700, 30 December, Viet, Hans Findtsen, , , Anne Zohnesdatter, ,
1701, 28 Febr., Trolovet, Lauridts Rasmusen, , , Dorthe Knudsdatter, ,
1701, 29 Mart., Trolovet, Oluf Hansen, , , Applone Rasmusdatter, ,
1701, 17 April, Viet, Lauridts Rasmusen, , , Dorthe Knudsdatter, ,
1701, 29 April, Trolovet, Niels Hansen, , , Maren Hansdatter, ,
1701, 10 Jul., Viet, Oluf Hansen [huusmand], , i Eble, Applone Rasmusdatter, , som var Rasmus Jensens Evertsens datter
1701, 4 Nov., Viet, Niels Hansen, , , Maren Hansdatter, ,
1702, 30 April, Trolovet, Hans Povelsen, , , Kirsten Nielsdatter, ,
1702, 25 Jun., Viet, Hans Povelsen, , , Kirsten Nielsdatter, , bröllupet til Rasmus Pedersens i Eble
1702, 13 Nov., Trolovet, Rasmus Hansen, , , Johanne Povelsdatter, ,
1703, 16 April, Viet, Rasmus Hansen, , som boede i Grou i Hans Peitersens huus - født i Frörup Sogn, Johanne Povelsdatter, ,
1703, 16 April, Trolovet, Thomas Michelsen, , , Kirsten Rasmusdatter, , til Rasmus Smidt
1703, 13 Maj, Viet, Thomas Michelsen, , , Kirsten Rasmusdatter, ,
1703, 26 Aug., Trolovet, Niels Ipsen, , , Maren Andersdatter, ,
1703, 29 Sept., Trolovet, Jacob Knudsen, , , Kirsten Clausdatter, , til Claus Jörgensen
1703, 16 Nov., Viet, Niels Ipsen, , , Maren Andersdatter, ,
1703, 18 Nov., Viet, Jacob Knudsen, , , Kirsten Clausdatter, ,
1704, 27 Januar, Trolovet, Hans Senecsen, , , Kirsten Marcusdatter, ,
1704, 13 Maj, Viet, Hans Senecsen, , , Kirsten Marcusdatter, , Hans Lauridtsens enke
1705, 9 Jun., Trolovet, Povel Madtsen, , , Applone Lauridtsdatter, ,
1705, 23 Jun., Trolovet, Madts Frandtsen Bødker, , i Ørbeck, Applone Rasmusdatter, ,
1705, 3 August, Viet, Povel Madtsen Degn, , , Applone Lauridtsdatter, , salige Knud Möllers
1705, 9 Aug., Viet, Madts Frandtzen Bødker, , i Ørbeck, Applone Rasmusdatter, ,
1705, 17 Sept., Trolovet, Peder Rasmusen, , , Anne Lauridtsdatter, ,
1705, 22 Sept., Viet, Cort Ramshart [hr. sognepræst], , i Kullerup, Helene Johansdatter Runckel, ,
1705, 1 Nov., Trolovet, Ditlef Ditlefsen, , , Abigail Christensdatter, ,
1705, 22 Nov., Trolovet, Claus Pedersen, , , Karen Nielsdatter, ,
1705, 6 Dec., Viet, Peder Rasmusen, , boende paa sin side ...., Anne Lauridtsdatter, , som var salige Lauridts Hansens enke
1705, 13 Dec., Trolovet, Anders Jensen, , , Anne Rasmusdatter, ,
1706, 10 Januar, Viet, Ditlef Ditlefsen, , , Abigail Christensdatter, ,
1706, 17 Jan., Viet, Anders Jensen, , Jens Andersens søn i Sendtved - boende i sin faders gaard, Anne Rasmusdatter, , Rasmus Smidts datter
1706, 2 Februar, Viet, Claus Pedersen, , som boede i Ørbeck i Niels Andersens gaard, Karen Nielsdatter, , som var Niels Andersens datter
1706, 17 Feb., Trolovet, Jens Pedersen, , , Dorthe Jensdatter, ,
1706, 26 Marts, Trolovet, Hans Christensen, , , Maren Nielsdatter, ,
1706, 6 April, Viet, Jens Pedersen, , i Eble i Rasmus Pedersens gaard, Dorte Jensdatter, , fornævntes Rasmus Pedersens enke
1706, 16 Jun., Viet, Hans Christensen, , , Maren Nielsdatter, ,
1706, 7 Novembr., Viet, Hans Rasmusen, , , Kirsten Hansdatter, ,
1708, 29 Jul., Trolovet, Christen Olufsen, , , Maren Rasmusdatter, ,
1708, 9 September, Viet, Christen Olufsen, , Oluf Hansens søn i Ørbeck, Maren Rasmusdatter, , Rasmus Smidts datter i Ørbeck
1708, 14 Octobr., Trolovet, Niels Johansen, , , Dorthe Jensdatter Skræders, ,
1708, 22 Octobr., Trolovet, Eric Rasmusen, , , Giertrud Lauridtsdatter, ,
1708, 30 Octobr., Trolovet, Michel Madtsen, , , Dorthe Jensdatter, ,
1708, 2 December, Viet, Niels Johansen, , , Dorthe Jensdatter, , Jens Hansen Skræders datter
1708, 16 December, Viet, Eric Rasmusen Smid, , , Giertrud Lauridtsdatter, , salige Lauridtz Povelsens datter i Ørbeck
1709, 16 Jan., Trolovet, Lauridts Lauridtsen, , salige Lauridts Povelsens søn, Kirsten Knudsdatter, ,
1709, 1 April, Viet, Lauridts Lauridtsen, , Lauridts Povelsens søn - de boede i dend gaard no 3, Kirsten Knudsdatter, , Knud Rasmusens datter
1709, 10 Maj, Trolovet, Hans Hansen, , , Anne Clausdatter, ,
1709, 12 Maj, Trolovet, Knud Hansen, , , Karen Hansdatter, ,
1709, 13 Jul., Viet, Michel Madsen [rÿtter], , i Eble, Dorthe Jensdatter, , Jens Hindtsens datter
1709, 27 Octobr., Viet, Hans Hansen, , Hans Povelsens søn, Anne Clausdatter, , Claus Jörgensens datter
1709, 1 Dec., Viet, Knud Hansen [huusmand], , i Ørbeck - dend huus i no 13, Karen Hansdatter, , Hans Lauridtsens datter
1709, 11 Dec., Trolovet, Christen Jensen, , , Dorthe Hindtsdatter, ,
1710, 17 Febr., Viet, Christen Jensen, , i Eble - som kom i Anders Andersens gaard og var født uden Sognet, Dorthe Hindtsdatter, , salige Anders Andersens enke
1710, 18 Febr., Trolovet, Lauridts Lauridtsen, , Viduus, Ellen Pellisdatter, ,
1710, 30 Mart., Viet, Lauridts Lauridtsen [gaardmand], , i no 39, Ellen Pellisdatter, , født i Frörup Sogn
1710, 22 April, Trolovet, Hans Rasmusen, , af Øster Skierninge, Maren Rasmusdatter, , Christen Olufsens enke
1710, 22 Jun., Viet, Hans Rasmusen, , af Skierninge, Maren Rasmusdatter, , Christen Olufsens enke
1711, 25 Febr., Trolovet, Jens Christensen Skræder, , barnefød i Taarup, Applone Rasmusdatter, , Madts Frandtzen Bödkers enke
1711, 12 April, Viet, Jens Christensen, , , Applone Rasmusdatter, ,
1711, 26 April, Trolovet, Hans Pedersen, , fra Langaa Sogn - som kom i salige Hans Hansens gaard i Ørbeck, Anne Clausdatter, , .... Hans Hansens enke
1711, 26 Maj Fer. lll Penter, Viet, Rasmus Jacobsen, , af Frörup, Karen Olufsdatter, , af Eble Mölle - möllerens Thomas Knudsens slægt
1711, 29 Maj, Viet, Jens Tröstrup [velbÿrdige commerce], , til Hollufgaard, Margrete Elisabeth Rosenvinge [jomfru], , paa Ørbecklunde
1711, 3 Junii, Viet, Winther, , min fader hr. Peder Winther, Anne Marie Jörgensdatter, , salige hr. Christian Michel Lujas enke
1711, 7 Aug., Trolovet, Niels Rasmusen, , en mand af Frörup Sogn, Maren Christophersdatter [tienestepige], , Jacob Knudsens tienestepige
1711, 8 Octobr., Trolovet, Peder Hansen, , fød i Gislef sogn - som kom i salige Hans Pellesens gaard, Maren Christophersdatter, , benafnte Hans Pellesens enke
1711, 1 Nov. Festo Omium Sanctorum, Viet, Hans Pedersen, , , Anne Clausdatter, ,
1711, 6 Decembr. dom ll Advent, Viet, Niels Rasmusen, , , Maren Christophersdatter, ,
1711, 18 Decembr., Viet, Peder Hansen, , , Maren Christophersdatter, ,
1712, 9 Febr., Trolovet, Peder Rasmusen, , barnfød i Øster Skierning Sogn - som boede i Lauridts Bagers gaard, Dorthe Jensdatter, , som var Jens Madtsens datter i Ørbeck
1712, 24 April Dominic Cantate, Trolovet, Lauridts Knudsen, , som icke var födt her, Berthe Hansdatter, ,
1712, 19 Jun. dom lV p. Trin., Viet, Lauridts Knudsen, , , Dorthe Hansdatter, , de kom til Frörup at boe
1712, 3 Jul. dom Vl p. Trinit., Viet, Peder Rasmusen, , , Dorthe Jensdatter, , de boede i Ørbeck i no 6
1713, 3 Febr., Trolovet, Christen Jörgensen, , , Else Henricksdatter, , søm var fød i Ramdrup og nu tiente i Præstegaarden
1713, 19 Mart. dom Oculi, Trolovet, Knud Hansen [huusmand], , i Ørbeck, Kirsten Olufsdatter, , Oluf Andersens datter
1713, 26 Maj, Viet, David Jensen Foss [fuldmægtig], , paa Ørbecklunde - tilforn nu forpagter paa Holckenhafn, Ellen Michelsdatter Holst [fruens pige], ,
1713, 18 Jun. dom l p. Trinit., Viet, Christen Jörgensen, , , Else Henricsdatter, , de blef boende i Gislef Holme
1713, 25 Juni dom ll p. Trinit., Viet, Knud Hansen, , , Kirsten Olufsdatter, ,
1714, 22 April dom Jubilate, Trolovet, Jens Christensen Skræder [huusmand], , i no 10, Mette Christophersdatter, , som var fød uden for sognet-var Philip Philipsens stifdatter i Ørbeck
1714, 17 Jun. dom lll p. Trin., Viet, Jens Christensen, , , Mette Christophersdatter, ,
1714, 29 Octobr., Trolovet, Hans Povelsen [gamle], , Povel Hansens fader i Ørbeck, Maren Nielsdatter, ,
1714, 8 November, Trolovet, Jacob Jensen [rÿtter], , i Eble, Marie Ericsdatter, ,
1714, 28 November, Viet, Jacob Jensen, , , Marie Ericsdatter, ,
1715, 11 Januar, Viet, Hans Povelsen [gamle], , , Maren Nielsdatter, ,
1715, 24 April, Trolovet, Niels Hansen, , fra Windinge, Karen Lauridtsdatter, , som tiente paa Ørbecklunde - dog var fra Windinge
1715, 30 April, Trolovet, Oluf Andersen [gamle], , i Ørbeck, Bodild Ericsdatter, , som var kommet ude fra
1715, 5 Jun., Viet, Niels Hansen, , af Windinge, Karen Lauridtsdatter, ,
1715, 30 Junii dom ll post Trinit., Viet, Oluf Andersen, , , Bodild Ericsdatter, ,
1715, 9 Augusti, Trolovet, Peder Hansen [gaardmand], , i Ørbeck no 1, Applone Sörensdatter, , Sören Clausens datter i Ørbeck
1715, 13 Octobr., Viet, Peder Hansen, , , Applone Sörensdatter, ,
1715, 25 Octobr., Viet, Daniel Pedersen, , fød i Frörup Sogn, Maren Jensdatter, , salige Thomas Knudsens i Eble Mölle
1716, 18 Octobr. dom XlX p. Trinit., Trolovet, Marcus Andersen, , som var fød uden for Sognet, Edel Helvig Mortensdatter, , som var salige Lauridts Nielsens enke i Ørbeck
1716, 22 Nov. dom XXlV post Trinit., Viet, Hans Hansen [musqveterer], , som var Sören Clausens söstersön her i Ørbeck, Bodild Nielsdatter, ,
1716, 27 December Fer. lll Nativitat Christi, Viet, Marcus Andersen, , , Edel Helvig Mortensdatter, ,
1717, 21 Jun., Trolovet, Jörgen Rasmusen, , boende i Taarup i Frörup Sogn, Magdalena Anthonsdatter, ,
1717, 1 Aug. dom X post Trinit., Viet, Jörgen Rasmusen, , af Taarup, Magdalena Anthonsdatter, ,
1717, 14 Octobr., Trolovet, Hans Hansen, , hidkommen fra Gislef Sogn, Maren Hansdatter, , ... hun findes døbt 9 May 1698
1717, 21 Nov. dom XXVl p. Trinit., Viet, Hans Hansen, , , Maren Hansdatter, , de boer i hendis faders Hans Madtsens gaard
1717, 17 Dec., Trolovet, Christen Rasmusen, , fra Saaderup i Skiellerup Sogn, Anne Jensdatter, ,
1718, 1 Maj dom Misericord Domini, Trolovet, Hans Jensen, , , Anne Rasmusdatter, , som har hidkommen ude fra
1718, 4 Maj, Trolovet, Otto Knudsen Ladefoged, , paa Ørbecklunde, Karen Jensdatter [kockepige], , sammesteds [paa Ørbecklunde] - de boer i Höÿe
1718, 10 Jun., Viet, Otto Knudsen, , , Karen Jensdatter, ,
1718, 19 Jun. dom l p. Trinit., Viet, Christen Rasmusen, , , Anne Jensdatter, , de boer i Saaderup
1718, 16 Oct. Domin XVlll p. Trinitat., Trolovet, Hans Knudsen, , , Dorthe Jensdatter, , salige Niels Johansens enke
1718, 23 Octobr. Domin XlX p. Trinitat., Viet, Hans Jensen, , , Anne Rasmusdatter, , de kom til Gislef
1718, 2 November, Trolovet, Hans Sörensen, , , Maren Povelsdatter, ,
1718, 11 Dec. dom lll Adv., Viet, Hans Knudsen, , , Dorthe Jensdatter, , de boer i salige Niels Johansens huus
1719, 8 Januar dom l post Epiphan, Viet, Hans Sörensen, , , Maren Povelsdatter, , de boer i Ørbeck i Sören Clausens gaard
1719, 14 April, Trolovet, Hans Rasmusen, , af Swindinge, Margrete Nielsdatter, , i Eble
1719, 7 Maj, Trolovet, Hans Andersen, , , Maren Povelsdatter, , som var hidkommen ude fra
1719, 11 Jun. dom l p. Trin., Viet, Hans Rasmusen, , , Margrete Nielsdatter, ,
1719, 9 Jul. dom V p. Trinit., Viet, Hans Andersen, , , Maren Povelsdatter, , de kom at boe i Lauridts Lauridtsen Povelsens gaard i Ørbeck
1719, 27 Sept., Trolovet, Peder Pedersen, , som var hidkommen fra Gislev Sogn, Marie Povelsdatter, , degnens datter
1719, 30 Octobr., Viet, Peder Pedersen, , , Marie Povelsdatter, , hvilke siden kom til Gislef Sogn
1719, 3 Dec., Trolovet, Hans Senecsen [gaardmand], , i Ørbeck - hidkommen ude fra, Anne Andersdatter, ,
1720, 9 Jan., Trolovet, Thomas Pedersen, , som var hidkommen ude fra, Ellen Bentsdatter, , som ogsaa ude fra var hidkommen og de tiente begge i Eble Mölle
1720, 4 Febr. dom. Sexag, Viet, Thomas Pedersen, , , Ellen Bentsdatter, , begge saa tid hen blef ved at tiene - og nu boer i Frörup
1720, 25 Febr. dom- Reminiscere, Viet, Hans Senecsen [gaardmand], , i Ørbeck, Anne Andersdatter, ,
1720, 21 April, Trolovet, Jens Lauridtsen, , , Ingeborg Povelsdatter, ,
1720, 13 Oct. dom XX p. Trin., Viet, Jens Lauridtsen, , , Ingeborg Povelsdatter, , de boer i hans faders gaard i Ørbeck
1721, 27 Junii, Trolovet, Niels Christensen, , af Nyborg, Anne Cathrine Povelsdatter, , Povel Degns datter
1721, 6 Aug., Viet, Niels Christensen, , , Anne Cathrine Povelsdatter, , de kom i Nÿborg at boe
1721, 17 Octobr., Trolovet, Hans Rasmusen, , af Svindinge, Karen Pedersdatter [meÿerske], , paa Ørbecklunde - Peder Hansens datter i Langeble i Frörup Sogn
1721, 19 Octobr. dom XlX p. Trinitat., Viet, Rasmus Knudsen Grouf, , hans fader Knud Nielsen Grou - nu var boende i Ørbeck, Mette Rasmusdatter, ,
1722, 4 Januar Domin p. Festum Circumsionis, Viet, Hans Rasmusen, , af Swindinge, Karen Pedersdatter, ,
1722, 6 April Fer. ll Paschatos, Viet, Rasmus Nielsen Lang, , , Giertrud Hansdatter, , hidkommen fra Langaa - de boer nu i Windinge Lamdrup
1722, 17 Jul., Trolovet, Niels Nielsen, , i Eble, Karen Jensdatter, ,
1722, 8 Octobr., Trolovet, Hans Pedersen, , af Ramdrup, Kirstine Jensdatter, , hendes forældre Jens Rasmussen Skræder og hustru er nu boende her
1722, 11 Octobr., Trolovet, Marcus Hansen, , i Ørbeck, Karen Jensdatter, ,
1722, 8 Nov. dom XXlll post Trin., Viet, Niels Nielsen, , i Eble, Karen Jensdatter, , de boer i hans fædrende gaard hvor hans fader og farsfader har boet
1722, 22 Nov. dom XXV p. Trinit., Viet, Marcus Hansen, , i Ørbeck, Karen Jensdatter, , de boer i Hans Senecsens gaard ... no 5
1722, 18 Dec., Viet, Hans Pedersen, , af Ramdrup, Kirstine Jensdatter, , boer i Ramdrup i Gislef Sogn
1723, 4 Mart., Trolovet, Anders Jespersen, , af More, Johanne Povelsdatter, , da værende til sin svogers Niels Lauridtsens i Karstel
1723, 30 Mart. Fer. lll Pavechat, Trolovet, Clemen Pedersen, , som kom til salige Oluf Hansens gaard i Sendtved, Maren Sörensdatter [encke], ,
1723, 30 Maj dom l p. Trinit., Viet, Anders Jespersen, , , Johanne Povelsdatter, ,
1723, 8 Aug. dom Xl p. Trinit., Viet, Clemen Pedersen [gaardmand], , i Sendtved, Maren Sörensdatter, , salige Oluf Hansens
1723, 15 Aug. dom Xll p. Trinit., Viet, Anders Pedersen [gaardmand], , i Sendtved - i Rasmus Hansens gaard, Maren Rasmusdatter, , salige Rasmus Hansens i Sendtved
1724, 30 April dom. Misericordias Domini, Viet, Hans Lauridtsen, , af Gislef, Inger Sörensdatter, , de nu boer i Gislef
1724, 21 Maj dom. Rogate, Viet, Rasmus Nielsen [en gammel ugift karl], , , Anne Andersdatter, , salige Hans Justesens
1724, 26 Jun., Viet, Niels Hansen, , af Windinge, Anne Rasmusdatter, , som hafde tient paa Ørbecklunde i ti aar - de boer i Windinge
1724, 27 Octobr., Trolovet, Eric Jensen, , Jens Rasmusens Skræders søn - som var icke her født, Johanne Rasmusdatter, , eÿ heller her döbt
1724, 9 November, Viet, Christian Erlund [velbaaren justitsraad], , , Mette Sophie Rosenvinge [fröken], , paa Ørbecklunde
1724, 26 Nov dom. XXlV post Trin., Viet, Hans Nielsen Bager, , , Bodild Ericsdatter, , som icke var her døbt - boer i det huus af hvilket Oluf Andersen døde
1724, 4 Decembr., Viet, Eric Jensen, , , Johanne Rasmusdatter, ,
1725, 15 Januar, Trolovet, Jacob Madtsen [gaardmand], , i Frörup, Maren Sörensdatter, , salige Sören Clausens datter
1725, 25 Febr. Domin. Reminiscere, Viet, Jacob Madtsen, , , Maren Sörensdatter, , de boer i Frörup
1725, 23 Mart., Trolovet, Christian Andersen [ungkarl], , fra Windinge, Johanne Povelsdatter, , Povel Hansens datter i Ørbeck
1725, 18 April, Trolovet, Hans Sörensen, , Sören Hansens søn i Ørbeck, Dorthe Rasmusdatter, , Rasmus Pedersens datter i Ørbeck
1725, 20 April, Trolovet, Knud Sörensen, , Sören Hansens søn i Ørbeck, Anne Jacobsdatter, , Jacob Knudsens datter i Ørbeck
1725, 2 Maj, Trolovet, Peder Jensen [gaardmand], , i Refsvindinge, Margrete Jensdatter, , Jens Jörgensens datter i Ørbeck
1725, 3 Jun. dom l post Trinit., Viet, Peder Jensen, , , Margrete Jensdatter, , de boer i Refsvindinge
1725, 10 Jun. dom ll post Trinit., Viet, Christian Andersen, , , Johanne Povelsdatter, , de boer i Kallehauge i Refsvindinge
1725, 1 Jul. dom V p. Trin., Viet, Knud Sörensen, , , Anne Jacobsdatter, , de boer i Ørbeck i hans faders Sören Hansens gaard
1725, 5 Julii, Viet, Otto Thomasen Mönster, , fød i Bösöer i Hesselager Sogn, Maren Jensdatter, , i Eble Mölle - salige Thomas Knudsens og salige Daniel Möllers
1725, 15 Jul. dom Vll p. Trin., Viet, Hans Sörensen, , , Dorthe Rasmusdatter, , de boer i Gregers Zohnesens huus i Ørbeck
1725, 3 August, Trolovet, Jacob Sörensen Smid, , i Taarup i Frörup Sogn, Dorthe Madtsdatter, , salige Madts Hansens datter i Ørbeck
1725, 14 Octobr. dom XX post Trinitat., Viet, Jacob Sörensen, , , Dorthe Madtsdatter, , de boer i Taarup
1727, 4 April, Trolovet, Rasmus Pedersen, , af Frörup, Maren Olufsdatter, , salige Oluf Hansens datter i Sendtved
1727, 6 Jul. dom lV post Trin., Viet, Rasmus Pedersen, , , Maren Olufsdatter, , de boer i Frörup
1727, 13 Aug., Trolovet, Christen Möller, , son hafde boet i Aasmölle, Johanne Povelsdatter, ,
1727, 17 Augusti, Trolovet, Morten Andersen [unge], , , Maren Clausdatter, , ingen af dem var her født
1727, 26 Octobr. dom XX post Trinit., Viet, Morten Andersen, , , Maren Clausdatter, , de boer i Ørbeck i Madts Christensens gaard no 14
1727, 7 November, Viet, Christen Jørgensen, , , Johanne Pedersdatter, , de boer i Grou i Ørbeck - de tog over i dend gaard no 18
1727, 1 December, Trolovet, Claus Jensen, , , Kirsten Rasmusdatter, , Rasmus Pedersen Hiulmands datter i Ørbeck
1728, 30 Januar, Viet, Claus Jensen, , , Kirsten Rasmusdatter, , de boer i Gislef Holme
1728, 21 Junii, Trolovet, Jörgen Pedersen, , født i Fislef Sogn, Birthe Madtsdatter, , født i Giæstelef
1728, 1 August, Viet, Jörgen Pedersen, , , Birthe Madsdatter, , de boede i Ørbeck i det huus no 2
1728, 25 November, Trolovet, Niels Madtsen [gaardmand], , i no 10 - Madts Madtsens søn, Karen Povelsdatter, , Povel Skomagers datter - i det huus no 8
1728, 29 December, Viet, Peter Ramshart [cancelliraad, borgemester - siden blevet justitzraad], , i Kiöbenhafn, Dorothea Rosenvinge [fröcken], , paa Ørbecklunde - boer i Kiöbenhafn
1729, 13 Februar, Viet, Niels Madtsen, , , Karen Povelsdatter, , de boer i Ørbeck i dend gaard no 10
1729, 17 Martii, Trolovet, Peder Rasmusen, , , Kirsten Olufsdatter, , enke efter Knud Hansen huusmand i det huus no 13
1729, 8 Julii, Trolovet, Rasmus Lauridtsen, , boende i Nÿ Mölle hvor hand var födt, Maren Rasmusdatter, , Rasmus Hansens datter i Sendtved i no 1
1729, 10 Julii, Viet, Peder Rasmusen, , , Kirsten Olufsdatter, , de boer i det huus no 13
1729, 7 Augusti, Viet, Rasmus Lauritdtsen, , , Maren Rasmusdatter, , de boede i Nÿ Mölle