Assens, 1723-1788, borgerskab

Afskrift af register til borgerskabsprotokol
Assens købstad 1723-1788
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Albrechtsen, Jens – Assens, felbereder 1746 29/10, 144
Albrechtsen, Jørgen – Assens, felbereder 1758 15/6, 246
Ament, Johan Nicolai – Sachsen, slagter 1768 20/9, 353
Andersen, Hans – Assens, avling 1757 20/12, 241
Andersen, Hans – Trunderup Bye i Jordløse Sogn, avling 1775 14/3, 420
Andersen, Ole – Assens, daglejer 1739 6/11, 60
Andersen, Rasmus – Ørsbjærg, vægter i Assens 1738 18/11, 39
Andersen, Rasmus – i Fyn, kromand 1755 9/12, 221
Andersen, Rasmus – Hesle, daglejer 1782 6/8, 463
Andersen, Salomon – Skaane, hattemager 1737 18/10, 13
Andreasen, Albret – Assens, felbereder 1775 11/4, 421
Andreasen, Niels – Assens, felbereder 1777 16/12, 437
Bagger, Mads – boende i Assens, kgl. bevilling til at være prokurator i Fyens Stift 1764 6/7, 309
Banng, Rasmus – Blangstrup, købmand og kroholder 1742 12/2, 105
Basse, Niels Andersen – Bogense, skrædder 1781 10/9, 457
Beck, Peder – Assens, skrædder 1778 17/2, 438
Been, Hans Albretsen – Assens, felbereder 1762 30/11, 288
Bentzon, Andreas – Helsingør, hattemager 1769 13/7, 362
Bertelsen, Christopher – Assens, skomager 1768 12/1, 344
Bertelsen, Jens – Assens, væver 1757 22/3, 237
Bertelsen, Mathias – Ribe, skrædder 1767 17/2, 334
Bertelsen, Peder – Jylland, daglejer 1766 2/4, 318
Bierfreund, Jacob – fra Faaborg, købmand 1758 9/5, 245
Birch, Niels Jørgensen – Slagelse, kobbersmed 1769 13/7, 363
Birk, Peder Pedersen – Asminderup Sogn og By i Ods Herred, snedker 1748 23/4, 158, ops. 1753 10/3, 204
Biørn, Bertel Pedersen – København, købmand 1751 9/11, 191
Bolt, Johann Frederich – Assens, bager 1759 3/7, 254
Bolt, Poul Hansen – Holsteen, bager 1778 2/6, 440
Bondesen, Petter – Flensborg, købmand 1763 31/5, 295
Brun, Hans Rasmussen – Assens, handskemager 1762 1/3, 280
Bruun, Rasmus – Assens, handskemager 1788 7/10, 480
Børgesen, Claus – Taasing, skipper 1778 4/2, 438
Casper, Johan – Assens, skomager 1769 19/6, 362
Christensdatter, Kirsten – fra Faaborg, jordemoder 1759 17/7, 255
Christensen, Anders – Fyn, tømrer 1777 20/5, 434
Christensen Chresten – Assens, daglejer 1759 3/7, 254
Christensen, Eppe – Assens, slagter 1776 6/2, 427 (se VII 9)
Christensen, Mads – Viborg, Jylland, daglejer 1759 16/1, 250
Christensen, Peder – Køng paa Fyn, maler 1769 19/6, 362
Christensen, Rasmus – Gamtofte under Brahesborg Gods, murer 1769 13/6, 361
Christensen, Søren – Gadbjærg Sogn i Jylland, daglejer 1755 11/3, 217
Christian, Laue Hans – Assens, daglejer 1753 6/2, 203
Christiansen, Hans Christian – skipper 1772 6/4, 396
Christophersen, Henrich – Tønder i Holsten, væver 1785 28/6, 471
Christophersen, Jens – Assens, skomager 1783 9/1, 465
Christophersen, Joseph – skipper i Assens .. Marie Win… se Holst… skp. I 703
Clausen, Hans – avling, daglejer 1762 27/3, 283
Clausen, Lars – skomager 1758 20/2, 242
Clausen, Niels – Møen, 1749 18/6, 167
Clausen, Rasmus Christian – Assens, handskemager 1785 28/6, 472
Clemmensen, Gumme – Svendborg, købmand 1781 30/1, 455 og 1781 i Vejlby … Kild…
Corneliusen, Jacob – Dragør paa Amager, avling 1766 28/1, 316
Danielsen, Jens – Kerteminde, skrædder 1760 18/12, 267
Degn, Hans Peter Christensen – Assens, bødker 1788 1/7, 479
Ditlefssen, Ole – Assens, felbereder 1746 29/10, 144
Dreyer, Jens Madsen – Assens, gæstgiver 1763 4/10, 296
Dreyer, Jørgen Christian – Jylland, købmand 1788 8/7, 480
Dreyer, Søren Madsen – Assens, bager 1776 1/10, 431
Edserg, Lars Hansen – skipper, ½ broder til Rasmus Edsberg, præst i Brænderup i Ore
Einsberg, Michel – Fyn, vægter i Assens 1738 17/10, 35
Ellegaard, Rasmus Rasmussen – Haarby under Brahesborg Gods, daglejer 1767 22/4, 336
Engeland, Peder – Assens, skomager 1759 10/4, 251
Ewertz, Christian – Assens, skrædder 1776 24/12, 432
Fentz, Nicolaj – Flensborg, skomager 1767 13/1, 330
Fiedler, Christopher – Bøhmen, købmand 1754 31/10, 215
Fritz, Fritz Johan Samuel – Sachsen, sadelmager 1757 1/3, 236
Fyhren, Christian Frandzen – København, købmand og tobakspinder 1737 2/11, 14
Føns, Laurs Hansen – Odense, skrædder 1771 22/1, 380
Gløerfeldt, Nicolaie – Assens, værtshusholder 1786 10/1, 473
Goldbeck, Jacob Jensen – skrædder 1760 5/2, 261
Gran, Hans Jockum – Assens, bødker 1751 14/9, 190
Grønbeck, Niels Olsen – Nykøbing Sjælland, skomager 1738 14/1, 18
Gutorm, Poul Christensen – Assens, gørtler 1775 25/4, 421
Gutormson, Christen – Øit Sogn, Agershus Stift, Norge, gørtler 1758 20/6, 246
Haarbye, Hans Jensen – Assens, væver 1775 11/4, 421
Haderslev, Niels Pedersen – skomager 1763 2/11, 297
Haldorph, Eppe Hansen – skomager 1775 28/3, 421
Hanibalsen, Niels – Baagø under grevskabet Wedelsborg, købmand 1785 23/5, 471
Hansen, Christen – Haare paa grevskabet Wedelsborg Gods, daglejer 1783 8/7, 466
Hansen, Christopher Ehrenfreidt – Alsø, laskearbejde 1776 3/9, 430
Hansen, Esper – Sarup, avling 1757 1/3, 236
Hansen, Hans – vinhandler 1787 26/6, 476
Hansen, Hans – Assens, købmand 1787 24/9, 478
Hansen, Hans Christian – Tønder, skomager 1738 10/10, 34
Hansen, Jendrich – Hajstrup i Haderslev Hus Amt, skipper 1774 16/8, 415
Hansen, Jens – Haarby, daglejer 1739 6/11, 60
Hansen, Jens – Assens, gørtler 1771 5/11, 388
Hansen, Jørgen – Assens, grovsmed 1780 5/12, 454
Hansen, Jørgen – Sø-Søby, daglejer 1785 5/7, 472
Hansen, Klaus – Sønderby, 1749 6/12, 171
Hansen, Lars – Diernæs By ved Faaborg, murer 1779 11/3, 447
Hansen, Laurs – Voldbro By, Gamtofte Sogn, avling 1776 30/7, 429
Hansen, Morten – Assens, vognmand 1755 8/12, 220
Hansen, Niels – Assens, avling 1762 27/5, 284
Hansen, Niels – Assens, skomager 1767 26/5, 338
Hansen, Niels – Odense, murer 1769 30/5, 359
Hansen, Niels – Assens, snedker 1780 5/12, 453
Hansen, Peder – Odense, skrædder 1738 24/9, 34
Hansen, Peder – Formose i Barløse Sogn, værtshusholder 1773 11/1, 399
Hansen, Peder – Assens, felbereder 1777 2/12, 437
Hansen, Poul – Naarup, daglejer 1759 20/11, 260
Hansen, Rasmus – Stuegaard, Assens Amt, avling, kroholder 1774 30/5, 414
Hansen, Søren – Assens, grovsmed 1773 25/9, 407
Hansen, Søren – Norup i Verninge Sogn, kroholder og rugbrødsbager 1746 8/2, 141
Helberg, Poul Nielsen – Odense, handskemager 1777 25/1, 437
Helnes, Jens Hansen – Assens, avling m.m. 1747 16/5, 145
Hellenes, Peder Hansen – Assens, skrædder 1760 5/2, 262
Hemmer, Christopher Petersen – Ribe, rebslager 1742 7/12, 116
Hendrichsen, Jørgen – Assens, kleinsmed 1777 20/5, 434
Hierresen, Hans – Baaring, Asperup Sogn, avling 1744 15/12, 135
Hirsnach, Salomon – Husby Sogn, skomager 1753 6/2, 202
Holdt, Morten Pedersen – Aabenraa Amt, skipper 1774 23/6, 414
Holm, Hans Nielsen – Assens, skrædder 1764 5/6, 302
Holm, Johan Christopher – Næstved, købmand 1777 28/10, 436
Holm, Johann Gosmann – Middelfart, købmand 1767 17/2, 333
Holm, Petter Andreas – Næstved, købmand 1762 1/3, 281
Holst, Hans Bryde – Bogense, hørkræmmer 1777 28/10, 436
Høyer, Knud Larsen – Assens, skrædder 1781 17/4, 456
Iversen, Laurs – Norge, brygger 1753 6/2, 203
Iversen, Niels – Assens, guldsmed 1771 16/7, 386
Jacobsen, Peder – fra Brahesholm Gods, avling 1767 10/6, 339
Jacobsen, Simon – opfødt i Assens, væver 1768 20/9, 353
Jensen, Albret – Assens, felbereder 1774 8/10, 415
Jensen, Christian – Tommerup, daglejer 1776 4/3, 427
Jensen, Christopher – Fredericia, skomager 1755 11/3, 217
Jensen, Hans – Assens, snedker 1744 4/8, 133
Jensen, Lars – Assens, rokkedrejer 1740 27/1, 67
Jensen, Morten – Fyn, skomager 1775 13/12, 425
Jensen, Niels – Sønderby, murer 1779 27/7, 449
Jensen, Niels – fhv. rytter, handelsmand 1780 20/6, 452 (begr. 14/5 1811 i Haarslev (?))
Jensen, Peter – sejlads 1757 25/1, 235
Jespersen, Laurids – Assens, skrædder 1741 17/3, 89
Jespersen, Laurs – Assens, avling 1780 30/5, 452 (oo Elisabeth Larsdatter, datter af husmand Lars Andersen i Ørsbjerg …)
Jespersen, Niels – Fyn,daglønner 1738 14/1, 18
Jespersen, Peder – Kavslunde Sogn og By, daglejer 1771 12/11, 389
Johann, Claus – Faaborg, skipper og handelsmand 1767 17/2, 333
Johansen, Jens – Vindinge, vægter i Assens 1739 18/12, 64
Johansen, Peder – Assens, handskemager 1740 9/9, 78
Julius, Henrich Iversen – Sandager, skrædder 1743 29/3, 119
Justesen, Hans – Assens, skomager 1786 14/3, 473
Justesen, Søren – Assens, avling 1782 24/12, 464
Jyde, Christen Anderssen – Odem (Oddum?) Sogn i Jylland, daglejer 1747 31/5, 147
Jørgensen, Hans – Assens, rebslager 1775 1/7, 422
Jørgensen, Hans Jørgen – Fredericia, skomager 1779 22/6, 448
Jørgensen, Jørgen – Vædle, Tommerup Sogn, daglejer 1767 10/2, 333
Jørgensen, Jørgen – Assens, rebslager 1786 18/4, 473
Jørgensen, Nis – Assens, daglejer 1745 27/3, 137
Jørgensen, Peder – Baagø, bødker 1738 25/7, 31
Kierumgaard, Axell Jørgensen – Humle Degnebolig paa Langeland, drejer 1768 20/5, 347 (kromand, avlsmand)
Kierumgaard, Hendrich Hanssen – Assens, bødker 1739 6/11, 60
Kierumgaard, Hendrich Hanssen – skoleholder 1750 12/1, 173
Kierumgaard, Jørgen Hansen – Assens, skomager 1743 1/3, 118
Klemme, Casper henrich – fra Westphalen, lærredskræmmer 1778 29/12, 444
Kloster, Niels Hansen – Assens, hvedebrødsbager 1748 8/5, 158
Knap, Niels Hansen – Assens, skomager 1753 6/12, 203
Knap, Michel Michelssen (Hansen) – Assens, avling m.m. 1754 14/9, 215
Knap, Peder Rasmusen – Assens, avling 1768 6/9, 352
Knap, Rassmus Nielssen – Assens, avling m.m. 1738 14/1, 18
Knudsen, Hans – Assens, slagter 1759 3/7, 254
Knudsen, Hans – købmand 1781 22/12, 458
Knudsen, Laurs – Fauerskov Mølle, daglejer 1770 24/2, 370
Kock, Claus – Assens, snedker 1771 12/11, 389
Kock, Hans Henrich – Lybech, maler 1747 25/4, 146
Kock, Povel – Assens, vægter i Assens 1739 17/4, 47
Koykild, Rasmus Nielsen – Aborg i Gamtofte Sogn, træarbejde 1737 24/10, 14
Krag, Frants Jensen – Kerteminde, skrædder 1758 26/9, 247
Krag, Hans Christian – Kerteminde, skrædder 1742 20/11, 114
Krag, Hans Mathiasen – Assens, parykmager 1772 7/7, 397
Kreiberg, Chresten Nielssen – fra Faaborg, hattemager 1762 27/2, 280
Kuster, Hermann Friderich – Brandenborg, kroholder 1743 20/4, 120
Kylling, Christian Rasmussen – Assens, skomager 1751 21/9, 191
Kylling, Hans Erichsen – Assens, skrædder 1761 16/6, 271
Langhoff, Friderich – Assens, daglejer 1777 16/12, 437
Langhoff, Jocum Friderich Ditrish, væver 1770 30/10, 377, fornyet 1782 30/7, 463
Langhoff, Johan Friderich – købmand 1783 19/8, 466
Lauridsen, Mads – Assens, bager 1739 13/11, 62 (borgeret samt kgl. bevilling af 18/9 1739)
Laursen, Mads – Dreslette By, avling, krohold 1743 20/9, 125
Laursen, Niels – Kærum Kirkelade, vognmager 1758 27/5, 245
Laursen, Søren – Assens, grovsmed 1755 4/11, 220
Leegaardt, Hans – Viv, Jylland, købmand 1752 1/3, 194
Leppelmand, Jonas – Holsten, murer 1769 11/8, 363, ops. 1778 7/4, 438
Lotterup, Christian – Jylland, købmand 1760 16/12, 267
Lund, Jacob – fra Kerteminde, kgl. bevilling til at være farver i Assens 1742 30/3, 108, borgerskab 1743 20/4 jf. 165 (120?)
Lund, Just Sørensen – Jylland, salg af øl- og brændevin, kroholder 1756 10/8, 230
Lund, Jørgen – sejlads 1762 18/2, 278
Lund, Laue Hans Christian Carl – væver 1756 24/1, 224
Lunde, Andres Christensen – Assens, kniplingshandel 1765 2/4, 310
Lunde, Christian Hansen – Kærum Sogn, daglejer 1742 15/6, 109
Lunde, Hans Rasmussen – Assens, dagleje og hugning 1756 8/12, 233
Lunde, Niels Rassmusen – Assens, bødker 1740 17/6, 75
Lunde, Peder Rasmusen – Assens, bødker 1788 8/7, 480
Madsen, Anders – Høed i Flemløse, vognmand 1783 16/12, 467
Madsen, Jørgen – Assens, kleinsmed 1772 28/1, 391
Madsen, Laurs – Assens, slagter 1771 5/11, 388
Madsen, Olle – Assens, skrædder 1761 17/3, 269
Marcusen, Hans – Assens, snedker 1782 24/12, 464
Marcusen, Mads – Assens, kleinsmed 1739 9/10, 58
Marcusen, Niels – Assens, avling 1774 20/12, 417
Melchior, Johan – købmand 1783 20/5, 465
Meyer, Anders Justesen – Assens, sadelmager 1767 17/2, 333
Meyer, Jens Mathiasen – Assens, skomager 1778 19/1, 438
Meyer, Just Laursen – Bogense, daglejer 1743 20/4, 121
Meyer, Jørgen Christophersen – Nellemose paa Løgismose Gods, købmand 1784 4/5, 468
Meyer, Mattis Pedersen – Assens, rebslager 1742 2/4, 106 jf. … 15/6, 109
Meyer, Peter – Assens, skrædder 1783 16/12, 467
Michelsen, Poul – Vidding ved Ribe, købmand og tobakspinder 1740 13/9, 78
Mosegaard, Hans – Fyn, købmand 1761 28/1, 268
Mucke (?), Hans Hanssen – Bogense, daglejer 1759 17/9, 257
Møller, Christen Jensen – Gummerup i Køng Sogn, kroholder og rugbrødsbager 1747 29/8, 148
Møller, Jacob – købmand 1783 13/5, 465
Møller, Jens Christensen – Assens, maler 1788 19/2, 478
Møller, Mathias Andersen – Odense, tømrer 1762 27/3, 283
Møller, Peder – Horsens, købmand 1771 16/7, 386
Møller, Peder Hellesen – avling 1763 1/3, 291
Nicodemussen, Jens – Assens, felbereder 1742 31/8, 110
Nicolaj, Bonde – Assens, daglejer 1767 24/11, 342
Nicolaj, Hindrich – Assens, skrædder 1772 15/1, 391
Nicolaysen, Nicolaj – Leck i Holsten, vægter i Assens 1739 13/11, 63
Nielsen, Berrild – Assens, gørtler 1757 1/3, 236
Nielsen, Conrad – Fyn, skomager 1760 18/12, 267
Nielsen, Erich – Assens, skrædder 1760 29/1, 261
Nielsen, Gert – Sarup Mølle i Haarby Sogn, daglejer 1784 12/10, 469
Nielsen, Hans – Assens, avling m.m. 1756 26/10, 232
Nielsen, Hans – Assens, snedker 1763 4/10, 296
Nielsen, Hans Offer – Assens, skomager 1783 9/1, 465
Nielsen, Hans Wolder – Assens, væver 1767 17/2, 333
Nielsen, Herman – Assens, skomager 1784 6/1, 467
Nielsen, Jens – Flensborg, daglejer 1739 6/11, 60
Nielsen, Laurs – Voldtofte, daglejer 1769 16/12, 367
Nielsen, Mads – Assens, slagter 1740 14/3, jf. 165
Nielsen, Niels – Østerbygaard under Brahesborg Gods, daglejer 1767 22/4, 337
Nielsen, Rasmus – Hunderup Ny, Fjelsted, avling m.m. 1756 20/10, 232
Nielsen, Søren Ancker – Assens, handskemager 1769 12/12, 367
Norbye, Jørgen Madsen – rebslager 1751 14/9, 191
Normand, Olle Christensen – Assens, skomager 1776 13/2, 427
Normann, Oluf – Christiania Stift, øltapper m.m. 1742 12/2, 105
Olsen, Anders – Assens, avling 1761 15/9, 273
Olsen, Jørgen – daglejer 1737 18/10, 14
Olsen, Peder – Assens, avling 1768 31/5, 347
Olthien, Friderich Christian – Flensborg, sadelmager 1788 24/6, 479
Olufsdatter, Maren – Odense, jordemoder 1772 27/2, 395
Osterfeldt, Jens – ved Randers, urmager 1759 10/7, 255
Patterman, Christen Jensen – fra Odense, hattemager 1758 19/12, 249
Pedersen, Christen – Rensborg, daglønner 1738 12/12, 40
Pedersen, Christen – Jylland, daglejer 1778 14/4, 439
Pedersen, Gorm – Assens, tømrer 1772 28/1, 392
Pedersen, Hans – Assens, felbereder 1753 6/2, 202, jf. 1751 25/11, 192
Pedersen, Hans – Haderslev, skrædder 1755 18/3, 217
Pedersen, Hans – Christiansdal ved Odense, murer 1776 5/11, 431
Pedersen, Hans – Turep?, købmand 1784 27/12, 469
Pedersen, Lars – købmand 1781 29/12, 458, opsagt 1784 27/12, 469
Pedersen, Laurs – Assens, drejer 1778 19/1, 438
Pedersen, Mads – Kingstrup i Gelsted Sogn, daglejer 1758 6/6, 245
Pedersen, Mads – Saltofte, daglejer 1772 11/2, 394
Pedersen, Mathias – rebslager ops. 1751 12/10, 191
Pedersen, Morten – Assens, skrædder 1782 2/4, 460
Pedersen, Peder – Taarup i Tavlov Sogn, avling 1775 28/3 421
Pedersen, Rasmus – daglønner og undermaaler 1737 25/1, 4
Platau, Michel – fra København, købmand 1758 4/11, 248
Ploug, Olle Knudsen – slagter 1769 8/8, 363
Postrider, Jens Sørensen – daglejer 1749 18/6, 167, 1751 14/9, 190
Poulsen, Hendrich – vægter i Assens 1740 25/11, 82
Poulsen, Rasmus – Assens, sejlads 1762 14/2, 278
Quick, Jacob – galanterivarehandler 1774 8/10, 415
Quick Jacob – Wintherberg, galanterivarehandler 1786 11/9, 474
Rann, Christian – købmand 1783 19/8, 466
Rann, Claus Henrich – Siesebye i Holsteen, sejlads 1771 22/10, 388
Rann, Johan Henrich – Siesebye i Holsteen, sejlads 1772 15/1, 391
Rann, Jørgen Christian – Siesebye i Holsteen, sejlads 1772 15/1, 391
Ransewig, Johannes – København, vægter i Assens 1741 6/10, 100
Rasmusen, Jens – Tommerup, slagter 1743 7/9, 124
Rasmusen, Niels – Assens, bødker 1757 20/12, 241
Rasmusen, Niels – Assens, murer 1758 8/8, 247
Rasmusen, Niels – Svendborg, felbereder 1782 26/11, 464
Rasmusen, Peder – Svendborg, købmand 1788 1/7, 480
Rasmusen, Pouel – Langeland, sejlads 1737 25/1, 3
Røy, Hans Thomasen – Assens, gørtler 1776 11/10, 438
Røy, Poul Thomasen – Assens, skomager 1776 11/10, 431
Samsøe, Daniel Bertelsen – Ærøsløbing, sejlads 1769 11/11, 366
Sandager, Jens – Eltang, kornhandler 1758 4/11, 247
Sandager, Bertel – Jylland, købmand 1760 26/12, 267
Sandbom, Uldrich – Odense, daglejer 1759 3/7, 254
Schaarup, Lorentz Johansen – Odense, drejer 1747 13/6, 147
Schang, Rasmus Severin – Assens, skomager 1763 25/10, 296
Schiønsted, Johan Christian – Odense, kleinsmed 1776 11/10, 431
Schumann, Thomes – Hamborg, væver 1743 20/4, 120
Schwartz, Frantz – fra Lichtenstein, garver 1787 10/7, 477
Schmidt, Anthoni Bertelsen – Assens, skomager 1766 6/5, 319
Schmidt, Andreas Andreassen – Flensborg, skomager 1762 1/3, 280
Schmidt, Christopher – Assens, skomager 1742 15/6, 109
Schmidt, Hans Storm, Assens, købmand og skipper 1777 14/1, 432 (oo Lotte Schmidt datter af … mand L. P. Schmidt og Anne Sophie Nellemann, Wedellsborg skp. V 225, VI 93)
Schmidt, Josep Christophersen – Ærøskøbing, sejlads 1757 28/3, 237
Schmidt, Lars Jørgensen – fra Brundlund, Nustrup Sogn, lærredskræmmer 1781 22/12, 458
Schmidt, Niels – fra Faaborg, købmand og skipper 1757 10/1, 234
Schmidt, Niels Laursen – Ærøskøbing, sejlads 1757 10/1 234
Schmidt, Rasmus Christensen – Aabenraa, slagter 1774 22/2, 412
Schmidt, Wincentz Josephsen – Assens, handskemager 1787 10/7, 477
Selmer, Johan Christian – Assens, bager 1740 16/12, 84
Sengler, Carl Knudsen – Fakse i Sielland, skomager 1778 19/1, 438
Sieckmann, Johan Henrich – lærredskræmmer 1784 13/4, 468
Skiøtte, Lauridz Jørgenssen – Assens, snedker 1738 7/3, 21
Skydberg, Jørgen Jensen – Assens, skrædder 1741 17/3, 89
Soldat, Christen Rasmussen – Føns, daglejer 1747 31/5, 147
Spare, Peder Nielsen – Assens, snedker 1739 18/12, 64
Stage, Peder Nielsen – Ærøskøbing, købmand 1752 13/6, 200
Steffensen, Jacob – bager 1751 9/11, 191
Storm, Christopher – Assens, skomager 1759 10/4, 251
Storm, Hans – Ebberup, daglejer 1747 31/5, 147
Storm, Hans Nielsen – Assens, skomager 1774 16/7, 414
Storm, Laurs Andersen – daglejer 1749 18/6, 167
Storm, Niels Christophersen – Assens, skomager 1788 14/10, 480
Storm, Niels Nielsen – Faaborg, skrædder 1763 10/2, 289
Storm, Peder Pedersen – Assens, skomager 1755 11/3, 217
Storm, Peder Pedersen – Assens, skomager 1787 13/2, 475
Stougaard, Christopher Madsen – Assens, kroholder 1777 6/10, 436
Stribolt, Hans – Middelfart, gæstgiver 1744 11/4, 130
Søeberg, Jørgen Sørensen – Fredericia, skomager 1788 7/10, 480
Søetoft, Niels Jensen – bager 1777 1/7, 435
Sørensen, Hans – Assens, grovsmed 1748 9/1, 155
Sørensen, Hans Christian – Assens, snedker 1761 23/5, 270
Sørensen, Knud – København, kleinsmed 1750 2/1, 173
Sørensen, Mads – Assens, felbereder 1738 16/5, 30
Sørensen, Niels – Assens, købmand 1758 19/12, 248
Taaroeg, Rasmus – Fyn, kleinsmed 1762 9/3, 282
Taageroed, Hans Rasmussen – snedker 1761 22/9, 273
Tamdrup, Søfren Hansen – Assens, sejlads 738 10/1, 17
Teisner, David Wictor – Assens, skrædder 1778 17/2, 438
Thomasen, Peder – Køng, gørtler 1786 14/3, 473
Thorsen, Andreas – Faaborg, skipper og købmand 1777 28/10, 436
Tygesen, Tyge – Assens, snedker 1770 30/10, 377
Wagner, Johan Peter – Assens, væver 1787 10/7, 477
Wagner, Johan Sebastian – Brandenborg, linnedvæver 1759 3/7, 254
Wiborg, Niels Hansen – Kerteminde, skipper 1774 22/2, 412, ops. 1780 14/9, 452
Willumsen, Bernt – Lybek, urmager 1787 10/7, 477
Willumsen, Niels Pedersen – Assens, færgekarl og handelsmand 1783 16/9, 467
Witzer, Peter Marcusen – Aabenraa, skipper 1787 2/5, 476
Voigt, Poul – Christiania i Norge, købmand 1777 20/5, 434
Wolder, Thomas Thomasen – Odense, handskemager 1768 19/9, 353
Woldtoft, Rasmus Nielsen – Assens, skræder 1762 27/4, 284
Wrede, Aage – Ribe, maler 1737 7/6, 7
Øllenschlæger, Mathias Mathiesen – Odense, skomager 1765 26/3, 310
Østerbye, Bertel Hansen – Assens, avling 1776 20/2, 427
Ølthien – se under O