Nyborg, 1662-1685, borgerskab

Afskrift af register til borgerskabsprotokol
Nyborg købstad 1662-1685
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Borgerskaberne findes indført i Raadstueprotokollerne i Magistratsarkivet

Altenau, Jochum, tømmermand. Har tidliegere haft borgerskab, rejste fra byen og generhverver nu sit borgerskab, 4.3 1664, 54a
Altenau, Jochum, borgerskab som ..... ?, 23.6 1665, 131a
Ambrosius, Christopher, født i Odense, væver, 6.7 1683, 236a
Amme, Jacob Hansen, slagter. Har borgerskab som saadan og maa sammen med 3 andre være de eneste der slagter i byen, 26.2 1664, 51a. Opsagt sit borgerskab 8.7 1664, 65b
Andersen, Anders, skrædder. Ed som sandemand, 12.8 1664, 68b
Andersen, Anders, skrædder. Bekræfter sit borgerskab? Ingen bryggernæring, 12.2 1669, 146a
Andersen, Berthel, grovsmed, 20.12 1676, 193b
Andersen, Berthel, smed. Oldermand for lavet, 19.2 1683, 222b
Andersen, Claus, smed. Bekræfter sit borgerskab? Ingen bryggernæring, 12.2 1669, 146b
Andersen, Claus, smed, frasiger sig bryggernæring, 30.12 1671, 131a
Andersen, Frederik, grovsmed, 3.9 1673, 41b
Andersen, Hans, hattemager. Bekræfter sit borgerskab? Ingen bryggernæring, 12.2 1669, 147a
Andersen, Hans, hattemager, frasiger sig bryggernæring, 30.12 1671, 131a
Andersen, Hans, anmodes om at tage borgerskab som ....., men dette ses ikke indført, 20.6 1684, 271a
Andersen, Jørgen, pladskarl, 6.7 1670, 37a
Andersen, Jørgen, slagter. Bestalling som brandmester, 28.11 1683, 254a
Andersen, Niels, fisker. Bekræfter sit borgerskab?, 12.2 1669, 146a
Andersen, Ole, skibstømmer, 2.10 1672, 4b. Opsagt, 3.9 1673, 41b
Andersen, Peder, feldtskærer. Opsagt borgerskab, 1.2 1667, 32a
Andersen, Peder, rebslager, erklærer ikke at ville bruge bryggernæring, 10.1 1672, 135a
[Andersen?], Peder, rebslager. Bekræfter sit borgerskab?, 12.2 1669, 145b
Andersen, Peder, skrædder. Bekræfter sit borgerskab?, 12.2 1669, 147a
Andersen, Peder, skibstømrer, 20.12 1676, 193b
Andersen, Poul, pladskarl, 28.6 1676, 170b
Andersen, Rasmus, stiftsskriver, kgl. bev. Af, 10.11 1661, 2.8 1664, 69b
Andersen, Søren, født i København. Bestalling som klokker, 11.5 1681, 114b
Bagerlauget oprettet, 15.3 1667, 42a
Barner, Nicolai, garnisonsfeldskærer. Vil opsige sit borgerskab, men afvises af borgmester og raad, 20.2 1663, 15a-b
Becher, Jochum, høker. Bekræfter sit borgerskab? Ingen bryggernæring, 12.2 1669, 146b
Becher, Jochum, “Gaard Køchen”?, 23.8 1665, 151b
Bendsen, Poul, skomager, 23.1 1678, 228b
Berntsen, Jørgen, tolder frasiger sig bryggernæring, 30.12 1671, 131a
Berthelsen, Hans, født i Nyborg .... ? (ej anført), 10.2 1671, 79a
Bertram, Niels, brygger (raadmand). Bekræfter sit borgerskab ?, 12.2 1669, 146b
Bitner, Frederik, [smed]. Bekræfter sit borgerskab ? Ingen bryggernæring, 12.2 1669, 147b
Boldt, Christopher, [barber]. Bestalling som brandmester, 7.4 1669, 171b
[Brandt], Caspar, glarmester, 16.8 1667, 67a
Brandt?, Caspar, glarmester. Bekræfter sit borgerskab ? Faar borgerskab som brændevinsbrænder, 2.2 1669, 146a
Brandt, Peder, hans enke Karen ..... Gjæstgiver. Bekræfter sit borgerskab ?, 12.2 1669, 147a
Buchner, Jørgen, hattestofferer, 27.1 1682, 158b
Büber, Niels Pedersen, forhenværende borger. Ønsker skudsmaal, 20.2 1663, 15a
Bull, Jens Hansen, snedker. Opsagt borgerskab, 21.1 1681, 101a
Bursla (Buxla, Buxslah, Burslaar), Mathias, klejnsmed. Ed som sandemand, 12.8 1664, 68b
Bursla, Mathias, klejnsmed. Bekræfter sit borgerskab ?, 12.2 1669, 146b
Bursla, Mathias, klejnsmed. Udnævnt til brandmand, 7.4 1669, 172a
Bursla, Mathias, [klejnsmed]. Bestalling som brandmester, 15.9 1680, 88a
Christensen, Christen, skrædder. Udnævnt til kæmner, 29.4 1663, 22a
Christensen, Christen, afgaard som kemner, 10.2 1665, 93a
Christensen, Christen, klejnsmed, 17.3 1665, 121a
Christensen, Christen, klejnsmed. Bekræfter sit borgerskab ? Ingen bryggernæring, 12.2 1669, 146a
Christensen, Christen, skrædder. Bekræfter sit borgerskab ? Har indtil da haft bryggernæring, men hans udstyr er daarlig, 12.2 1669, 147a
Christensen, Hans, skomager, 15.2 1669, 8b
Christensen, Jens, købmand, 10.10 1684, 280b
Christensen, Lars, skrædder, 27.11 1668, 135a
Christensen, Lars, skrædder. Bekræfter sit borgerskab ?, 12.2 1669, 147a
Christensen (Kerteminde), Lars, skomager. Bekræfter sit borgerskab ? Ingen bryggernæring, 12.2 1669, 145b
Christensen, Niels, ladefoged. Ed som sandemand, 12.8 1664, 68b
Christensen, Niels, “Sch..... ?”. Opsat borgerskab, 12.2 1669, 145a
Christensen (Ladefoged), Niels, høker. Bekræfter sit borgerskab ? Ingen bryggernæring, 12.2 1669, 147b
Christensen, Søren, vognmand, 6.7 1683, 236a
Christensen, Villum, afgaar som aksisemester ?, 11.8 1665, 149a
Christensen, Villum, ed som vrager, 4.5 1666, 172b
Christensen, Villum, Bekræfter sit borgerskab som ... ? Ingen bryggernæring, 12.2 1669, 145b
Christophersen, Hans, skomager, 16.8 1667, 67a
Christophersen, Peder, skrædder, 17.3 1665, 121a
Christophersen, Jørgen, væver, 17.3 1665, 121a
Christophersen, Peder, skrædder. Bekræfter sit borgerskab ? Ingen bryggernæring, 12.2 1669, 147b
Claumand, Peder, brygger. Bekræfter sit borgerskab ?, 12.2 1669, 147b
Clausen, Bochart, brændevinsbrænder, 28.11 1683, 254a
Clausen, Henrik, skrædder, 19.5 1676, 165a
[Clausen], Mathias, rebslager. Anmodes om at tage borgerskab, men dette ses ikke indført, 25.5 1684, 266b
Conrath, Johan, afgaard som klokker, 10.10 1666, 5a
Cortsen, Peter, feltskærer, 6.7 1670, 37a
Cortsen, Peter, barber (feltskærer), 16.6 1669, 177b
Davidsen, Rasmuse, født i Hesselager tømmermand, 6.7 1683, 236a
Didriksen, Claus, avlsmand. Bekræfter sit borgerskab ?, 12.2 1669, 147a
[Didriksen??], Hermand, kobbersmed. Er kun nævnt som Hermand Kobbersmed, men kan maaske hedde Didriksen
Eriksen, Bernt, pottemager. Bekræfter sit borgerskab ?, 12.2 1669, 145b
Eriksen, Hans, skibskarl. Borgerskab som fisker, 14.5 1666, 177b
Eriksen, Henrik, bager, 23.1 1678, 228b
Eriksen, Mads, baadsmand, 20.11 1674, 87a
Frandsdatter, Maren, brændevinsbrænder. Bekræfter sit borgerskab ?, 12.2 1669, 146b
Frandsen, Claus, glarmester. Bekræfter sit borgerskab ? Ingen bryggernæring, 12.2 1669, 146b
Frandsen, Claus, glarmester. Opsagt borgerskab, 8.7 1681, 122b
Frandsen, Cornelius, vognmand, 28.11 1683, 254a
Funch, Hans, snedker, 7.6 1671, 92b
Faaborg, Jørgen Nielsen, bestalling som kornmaaler, 11.4 1677, 202a
Faaborg, Lars Simonsen, skomager. Bekræfter sit borgerskab ?, 12.2 1669, 147b
Faaborg, Lars Simonsen, [skomager]. Bestalling som brandmester, 7.4 1669, 171b
Faaborg, Mads Pedersen, erklærer ikke at ville bruge bryggernæring, 10.1 1672, 135a
Faaborg, Mads Pedersen, Bekræfter sit borgerskab som ... ?, 12.2 1669, 147a
Giesenbehr, Conrad, “Gæsteri”, 10.10 1684, 280b
Grubbe, Jens Hansen, udnævnt til overformynder 16.6 1663, 28a. Protesterer mod denne udnævnelse, 26.6 1663, 29a
Grubbe, Jens Hansen, afgaar som overformynder, 10.2 1665, 94a
Grubbe, Jens Hansen, Bekræfter sit borgerskab som ... ? Ingen bryggernæring, 12.2 1669, 147b
Gundersen, Anders, bager, 10.10 1684, 280b
Hansen, Anthon, kunstdrejer, faar ogsaa bogerskab paa bryggernæring, 25.11 1674, 88a
Hansen, Anthoni, bendrejer, 16.7 1669, 181b
Hansen, Berthel, baadsmand, 24.11 1675, 136b
Hansen, Bjørn, født i Nyborg hattemager i Køge, anmoder om skudsmaal, 11.8 1663, 36a
Hansen, Christen?, bager, opsagt sit borgerskab, 21.2 1666, 157a
Hansen, Christen, kandestøber, 6.7 1670, 37a
Hansen, Christen, skipper, 28.5 1673, 30b
Hansen, Christopher, tømmermand, 23.2 1676, 155b
Hansen, Claus, skipper frasagt bryggernæring, 27.11 1674, 89a
Hansen, Claus, bødker, 27.1 1682, 158b
Hansen, Cornelius, skibshandel, 7.12 1670, 67a
Hansen (Krog) Hans, skrædder. Ønsker skudsmaal, 23.8 1665, 151a, b
Hansen, Hans, skrædder, 7.12 1670, 6a
Hansen (Kolding), Hans, slagter, 19.1 1672, 137a + 14.2 1672, 141a
Hansen, Hans, væver, 14.3 1673, 25b
Hansen, Hans, skrædder, 27.8 1673, opsagt 40b
Hansen, Hans, væver. Bestalling som statsvagtmester, 21.7 1680, 80a, 86b
Hansen, (Anne), Jacob, slagter. Har borgerskab som saadan og maa sammen med 3 andre være de eneste der slagter i byen, 26.2 1664, 51a. Opsagt sit borgerskab 8.7 1664, 65b
Hansen, Jens, født i Aalborg, guldsmed, 16.6 1680, 76b
Hansen (Bull), Jens, snedker. Opsagt borgerskab, 21.1 1681, 101a
Hansen (Grubbe), Jens, udnævnt til overformynder, 16.6 163, 28a. Protesterer mod denne udnævnelse, 26.6 1663, 29a
Hansen (Grubbe), Jens, afgaar som overformynder, 10.2 1665, 94a
Hansen (Grubbe), Jens, bekræfter sit borgerskab som ... ? Ingen bryggernæring, 12.2 1669, 147b
Hansen, Johan, skibskarl, 28.11 1683, 254a
Hansen, Knud, bager, 17.3 1665, 121a
Hansen, Mads, ed som sandemand, 12.8 1664, 68b
Hansen, Mads, maltgører. Bekræfter sit borgerskab. Ingen bryggernæring, 12.2 1669, 146b
Hansen, Niels, klejnsmed. Ed som sandemand, 12.8 1664, 68b
Hansen, Peder, skrædder, 27.11 1668, 135a
Hansen, Peder, klejnsmed, 3.9 1675, 125b
Hansen, Peder, vognmand, 10.9 1675, 126b
Hansen, Peder, baadsmand, 1.3 1676, 156a
Hansen, Peder, opsagt borgerskab som skrædder, 24.1 1679, 284b
Hansen, Peder, underfoged. Ansøger om at blive løs fra denne stilling, 11.4 1684, 264a
[Hansen?], Poul, hattemager. Bekræftiger osv. ?, 12.2 1669, 147b
Hansen, Poul, hattemager. Afgaaet som oldermand for lavet, 21.1 1681, 101a
Hansen, Rasmus, øltapper og gæstgiver, 31.8 1667, 68b
Hansen, Rasmus, bødker, 7.6 1671, 92b
Henriksen, Bendix, hattemager. Ed som sandemand, 12.8 1664, 68b
Henriksen, Bendix, hattemager. Bekræftiger osv. ?, Ingen bryggernæring, 12.2 1669, 147a
Henriksen, Bendix, hattemager. Bestalling som oldermand for lavet, 21.1 1681, 101a
Henriksen, Didrik, skomager. Bekræftiger osv. ?, 12.2 1669, 147a
Henriksen, Didrik, [skomager?]. Udnævnt til brandmand, 7.4 1669, 172a
Henriksen, Henrik, svertfeger, 15.12 1669, 8b
Hirsch, Nikolaj, guldsmed, 4.7 1673, 33b
Hille, Jens Nielsen, brændevinsbrænder og kr... ? Bekræftiger osv. ?, 12.2 1669, 146a
Hiort, Villum, h.e. Anne .... Bekræftiger osv. som ? Inger bryggernæring, 12.2 1669, 146b
Hopmand, Clement, brygger, 14.5 1666, 177b
Hvid, Rasmus Larsen, øltapper, 10.9 1675, 126b
Hylleborg, ..., brændevinsnæring e.e. Mikkel Johansen, 20.11 1674, 87b
Høeg, Jens, slagter. Har borgerskab som saadan og maa sammen med 3 andre være de eneste der slagter i byen, 26.2 1664, 51a
Ibsen, se Jeppesen
Ibsen, Peder, brygger og brændevinsbrænder. Bekræftiger osv. ?, 12.2 1669, 146b
Iversen, Hans, muurmester, 2.10 1672, 4b. Opsagt, 7.3 1673, 25??
Iversen, Poul, bekræftiger osv. som ... ? Ingen bryggernæring, 12.2 1669, 146a
Jacobsen, Anders, skibskarl. Borgerskab som fisker, 14.5 1666, 177b
Jacobsen, Christen, købmand, 23.1 1678, 228a
Jacobsen, Hans, født i Assens, skrædder, 24.3 1684, 262a
Jacobsen, Ole, feldbereder. Bekræftiger osv. ?, 12.2 1669, 145a
Jacobsen, Peder, købmand, 28.5 1673, 30b
Jacobsen (Maar), Peder, skomager, 23.2 1676, 155b
Jacobsen, Peder, pladskarl, 23.1 1678, 228b
Jensen, Abel, ed som sandemand, 12.8 1664, 68b
Jensen, Clemen, øltapper, 31.8 1667, 68b
Jensen, [leneend?], bekræftiger osv. som ... ? Ingen bryggernæring, 12.2 1669, 146b
Jensen, Hans, bødker. Ed som vrager, 4.5 1666, 172b
Jensen, Hans, bødker. Bekræftiger osv. ?, 12.2 1669, 145b
Jensen, Hans, avlskarl. Bekræftiger osv. som vognmand ? Ingen bryggernæring, 12.2 1669, 146a
Jensen, Hans, maler, 7.6 1671, 92b
Jensen, Hans, avlskarl, frasiger sig bryggernæring, 30.12 1671, 131a
Jensen, Lambert, afsked som borgmester kgl. Brev, 8.10 1666, 23.11 1666, 6b
Jensen, Lambert, borgmester. Bekræftiger osv. som ... ?, Ingen bryggernæring 12.2 1669, 148a
Jensen, Mads, snedker, 14.2 1666, 177b
Jensen, Mads, smed. Bekræftiger osv. Ingen bryggernæring, 12-2 1669, 145b
Jensen, Mads, smed. Udnævnt til brandmand, 7/4 166, 172a
Jensen, Mikkel, født i Jylland. Bestalling som vægter, 16/1 1680, 44b
Jensen, Niels, brygger og handelsmand (raadmand). Bekræfter sit borgerskab?, 12/2 1669, 146b
Jensen, Peder, brygger. Bekræfter sit borgerskab?, 12/2 1669, 146b
Jensen, Peder, bestalling som mestermand (havde tidligere været det i 5 aar i Ribe), 1/9 1680, 86a
Jensen, Rasmus, skoleholder, 20/1 1682, 148a
Jensen, Søren, af Nyborg (fader Jens Thomsen skrædder +) skrædder, 22/5 1672, 162a
Jensen, Søren, født i Rejstrup, Avnslev Sogn, slagter, 8/11 1676, 184b
Jeppesen, Peder, udnævnt til kæmner, 14/2 1672, 140b
Jeppesen, Peder, inspector ved Bryggerlauget, 1/6 1682, 197b
Jeppesen, Niels, murermester, 17/3 1665, 121a
Jeppesen, Niels, murermester udnævnt til brandmand, 7/4 1669, 172a
Jespersen, Lars, 20/1 1675, 94b
Jespersen, Lauge, kleinsmed. Bestalling som oldermand for Lauget, 9/2 1681, 104b; 7/4 1682, 189b. Afgaar som oldermand, 19/2 1683, 222b. Opsagt borgerskab og vil rejse til København, 19/2 1684, 259b
Jespersen, Niels, skibber, 15/12 1669, 8b
Jochumsen, Poul, sværtfeger, 28/7 1680, 81a
Johansen (Wulff), Knud, apoteker. Hans bevilling holdes ikke ved lige og en ny apoteker skal søges, 22/1 1668, 88b
Johansen, Mikkel, avls- og vognmand. Bekræfter sit borgerskab? Ingen bryggernæring, 12/2 1669, 145b
Johansen, Mikkel, h.e. Hylleborg … opsiger bryggernæring og faar brændevinsnæring, 20/11 1674, 87b
Johansen, Villads, ”skibsfolch”, 4/2 1681, 103b
Jonassen?, Anders, bødker. Bekræfter sit borgerskab?, 12/2 1669, 146a
Justesen, Hans, pladskarl, 20/1 1675, 94b
Jørgensen, Christen, ed som maaler, 5/2 1664, 48b
Jørgensen, Christen, bekræfter sit borgerskab? Som …? Desuden borgerskab som brændevinsbrænder, 12/2 1669, 146a
Jørgensen, Christen, opsagt bryggernæring. Nyt borgerskab som brændevinsbrænder og grovbrødsbagning, 25/11 1674, 88a
Jørgensen, Hans, hjulmand, 20/1 1675, 94b
Jørgensen, Hans, hjulmand. Opsagt sit borgerskab, 2/1 1684, 257a
Jørgensen, Lars, bliver borgmester kgl. brev af, 22/10 1666; 23/11 1666, 8a
Jørgensen, Mikkel, købmand, 14/5 1666, 177b
Jørgensen, Mikkel, møller. Bestalling som kæmner, 3/1 1668, 87b
Jørgensen, Mikkel, øltapper. Bekræfter sit borgerskab, 12/2 1669, 147b
Jørgensen, Mikkel, afgaar som kæmner, 14/2 1672, 140b
Jørgensen, Mikkel, pladskarl, 23/2 1676, 155b
Jørgensen, Peder, øltapper, 27/11 1668, 135a
Jørgensen, Peder, opsagt bryggernæring. Nyt borgerskab som vognmand, 25/11 1674, 88a
Jørgensen (Ladefoged), Peder, opsagt borgerskab, 24/3 1675, 100a
Jørgensen, Rasmus, vognmand, 28/4 1675, 102a
Jørgensen, Stephan, smed. Bekræfter sit borgerskab?, 12/2 1669, 147b
Jørgensen, Stephan, smed. Udnævnt til brandmand, 7/4 1669, 172a
Jørgensen, Stephan, grovsmed. Afgaaet som oldermand for Lauget, 9/2 1681, 104b
Kerteminde, Lars Christensen, skomager. Bekræfter sit borgerskab? Ingen bryggernæring, 12/2 1669, 145b
Kisbye, Hans, købmand, 14/5 1666, 177b
Klamp, Johan, baadsmand, 20/1 1675, 94b
[Klepsing], Ernst, slagter. Afgaar som oldermand for Lauget, 1/1 1684; 28/11 1683, 254a og 2/1 1684, 256b
Klipsing, Ernst, slagter, 19/1 1672, 137a
Knap, Rasmus, udnævnt til brandmand, 7/4 1669, 172a
Knudsdatter, Karen, født i Nyborg, marskandiser og pantelaaner, 10/6 1684, 268b
Knudsen, Anders, vognmand. Bekræfter sit borgerskab? Ingen bryggernæring, 12/2 1669, 146a
Knudsen, Anders, udnævnt til brandmand, 7/4 1669, 172a
Knudsen, Anders, vognmand, frasiger sig bryggernæring, 30/12 1671, 131a
Knudsen, Bjørn, brygger. Bekræfter sit borgerskab?, 12/2 1669, 146b
Knudsen, Bjørn, udnævnt til overformynder, 18/5 1670, 21b
Knudsen (Kield), Hans, født i Langsted, vognmand, 28/7 1680, 81a
Knudsen, Knud, murermester, 23/2 1676, 155b
Knudsen, Niels, tømer- og vognmand, 16/8 1667, 67a
Knudsen, Ole, møller, 3/4 1685, 287b
Kolding, Hans Hansen, slagter, 19/1 1672, 137a og 14/2 1672, 141a
Krog, Hans Hansen, skrædder. Ønsker skudsmaal, 23/8 1665, 151 a-b
Kudsk, Hans [Nielsen], skomager. Bekræfter sit borgerskab?, 12/2 1669, 145b
Kudsk, Hans [Nielsen], skomager. Afgaar som oldermand for Lauget, 23/4 1684, 265b
Kudsk, Mikkel [Larsen], vognmand. Bekræfter sit borgerskab, 12/2 1669, 145b
Købke, Thomas, brygger og handelsmand (raadmand). Bekræfter sit borgerskab?, 12/2 1669, 146b
Købke, Thomas, købmand. Opsagt bryggernæring, 6/6 1679, 18a
Ladefoged, Niels Christensen, høker. Bekræftiger sit borgerskab. Ingen bryggernæring, 12.2 1669, 147b
Ladefoged, Peder Jørgensen, opsagt borgerskab, 24.3 1675, 100a
Lambertsen, Peder, handskemager, 16.7 1669, 182a
Larsen, Casper, født i Odense bøssemager, 23.10 1678, 269a
Larsen, Casper, bøssemager, 10.12 1679, 42a
Larsen, Frands, bager. Bekræftiger osv ... ?, 12.2 1669, 145b
Larsen, Jacob, hattemager. Opsagt sit borgerskab, 5.10 1670, 59a
Larsen, Jørgen, født i Nyborg ...... ? (ej anført), 17.2 1671, 80b
[Larsen] (Kudsk), Mikkel, vognmand.Bekræftiger osv. ?, 12.2 1669, 145b
Larsen, Mikkel Kudsk (vognmand), genvundet sit borgerskab, som tidligere havde været opsagt (kører med reisende til Assens), 26.6 1671, 98a
Larsen, Niels, vognmand. Bekræftiger osv. ?, 12.2 1669, 145b
Larsen, Niels, bøssemager, 7.6 1671, 92b
Larsen, Poul, se ogsaa Iversen, Poul
Larsen (Hvid), Rasmus, øltapper, 10.9 1675, 126b
Larsen, Rasmus, nyt borgerskab paa bryggeri, 12.7 1678, 254a
Larsen, Søren, bestalling som konsumtionsbetjent, 10.1 1674, 49a
Larsen, Søren, øltapper og brændevinsbrænder, 28.6 1676, 170b
Larsen, Søren, brændevinsbrænder (hans kedel har været lukket og forseglet og aabner nu igen), 15.6 1681, 117b
Larsen, Vilhelm, klokker, bestalling som saadan, 10.10 1666, 5a
Larsen, Villum, brændevinsbrænder (hører). Bekræftiger osv. ?, 12.2 1669, 146b
Lauridsen se Larsen
Lutermand, Jens, glarmester, 4.2 1681, 103b
Madsen (Norsk), Christopher, baadsmand, 10.10 1684, 280b
Madsen, Hans, baadsmand, 24.11 1675, 136b
Madsen, Hans, pladskarl, 23.1 1678, 228b
Madsen, Hans, bestalling som kornmaaler, 10.1 1679, 280b
Madsen, Hans, vognmand, 18.2 1681, 105b
Madsen, Niels, født i Nyborg skipper, 9.6 1671, 93a
Madsen, Niels, vognmand (skal bl.a. kører rejsende til Middelfart), 26.6 1671, 98b
Madsen, Peder, skipper, 31.8 1667, 68b
Madsen, Peder, bekræftiger osv. som ... ? Inger bryggernæring, 12.2 1669, 146a
Madsen, Peder, skomager, 15.6 1681, 117b
Madsen, Rasmus, h.e. guldsmed, ingen bryggernæring, 12.2 1669, 147b
Madsen, Tønne, kgl. bev. af, 4.7 1665, som kirkeværge, 21.7 1665, 141 a-b
Madsen, Tønne, ”den rette raadmand at være”, 23.11 1666, 10a
Madsen, Tønne, brygger (raadmand). Bekræftiger osv. ?, 12.2 1669, 146b
Madsen, Tønne, opsagt øltapning, 19.2 1671, 148a
Madsen, Villads, slagter, 24.4 1683, 230b
Marstrand, Ole, drejer, 14.5 1666, 177b
Mogensen, Anders, skrædder ed som maler og vejer, 5.2 1664, 48b-49a
Mortensen, Jens, murermester, 6.7 1670, 37a
Mortensen, Jørgen, [skipper?] Bekræftiger osv. ? Desuden borgerskab som
Brændevinsbrænder, 12.2 1669, 146a
Mortensen, Jørgen, skipper, opsagt bryggernæring, 26.2 1673, 24a
Mortensen, Rasmus, feldtbereder, 20.12 1676, 193b
Mouridsen, Christen, født i Nyborg skrædder, 18.8 1669, 194b
Mouridsen, Christen, skrædder, 15.12 1669, 8b
Møllebygger, Peder, anmodes om at tage borgerskab som ..., men dette ses ikke indført, 23.5 1664, 266b
Møller, Rudolph, købmand, 21.12 1666, 17b
Maar, Christen Pedersen, skomager. Bekræftiger osv. ?, 12.2 1669, 147b
Maar, Christen Pedersen, skomager. Bliver oldermand for lauget, 23.4 1684, 265b
Maar, Jacob Pedersen, [skibsmand], 23.6 1665, 131a
Maar, Peder Jacobsen, skomager, 23.2 1676, 155b
Nielsen, Anders, brygger og brændevinsbrænder. Bekræftiger osv. ?, 12.2 1669, 146b
Nielsen, Anders, vognmand, 19.1 1672, 137a
Nielsen, Anders, født i Nyborg vognmand, 8.5 1672, 160a
Nielsen, Christen, bøssemager, 14.5 1666, 177b
Nielsen, Christen, klejnsmed, 7.3 1673, 25a
Nielsen, Hans, skipper, 16.8 1667, 67a
[Nielsen] (Kudsk), Hans, skomager. Bekræftiger sit borgerskab?, 12.2 1669, 145b
Nielsen, Hans, bager (?), 15/2 1669, 8b
Nielsen, Hans, kudsk, erklærer ikke at ville bruge bryggernæring, 10/1 1672, 135a
Nielsen (Kudsk), Hans, skomager. Afgaar som oldermand for Lauget, 23/4 1684, 265b
Nielsen, Henrik, udnævnt til kemner, 10/2 1665, 93a
Nielsen, Henrik, afgaar som kæmner, 31/1 1668, 87b
Nielsen, Jens, stenhugger, fhv. borger ønsker skudsmaal, 1/7 1664, 65a
Nielsen (Hille), Jens, brændevinsbrænder og kr… ?Bekræfter sit borgerskab?, 12/2 1669, 146a
Nielsen, Jens, vognmand, 7/6 1669, 146a
Nielsen, Johan, væver. Bekræfter sit borgerskab?, 12/2 1669, 146a
Nielsen, Johan, købmand, 19/7 1669, 184b
Nielsen, Jørgen, snedker, 27/11 1668, 135a
Nielsen, Jørgen, pladskarl, 20/12 1676, 193b
Nielsen (Faaborg), Jørgen, bestalling som kornmaaler, 11/4 1677, 202a
Nielsen, Jørgen, hattemager, 18/1 1682, 147b
Nielsen, Lars, vognmand, 27/11 1668, 135a
Nielsen, Lars, h.e. Anne … Ingen bryggernæring, 12/2 1669, 148a
Nielsen, Lars, pladskarl, 24/11 1675, 136b
Nielsen, Markus, grovsmed, 28/5 1684, 267b (og 23/5 1684, 267a)
Nielsen (Tolder), Niels, vinhandler, 13/8 1675, 123b
Nielsen, Ole, pladskarl, 23/1 1678, 228b
Nielsen, Peder, skomager, 16/7 1669, 182a
Nielsen, Peder, skomager, erklærer ikke at ville bruge bryggernæring, 10/1 1672, 135a
Nielsen (Svarre), Peder, opsagt borgerskab, 27/9 1672, 4a
Nielsen, Poul, udnævnt til overformynder, 10/2 1665, 94b
Nielsen, Poul, bekræfter sit borgerskab som …? Ingen bryggernæring, 12/2 1669, 147a
Nielsen, Poul, udnævnt til fattigforstander, 4/5 1670, 20a
Nielsen, Poul, afgaar som overformynder, 18/5 1670, 21b
Nielsen, Rasmus, ed som sandemand, 12/8 1664, 68b
[Nielsen??] Rasmus, murermester, er kun nævnt som Rasmus Murermester, men kan hedde Nielsen, 23/6 1665, 131a
Nielsen (Vinther), Rasmus, købmand, samme dag taget i ed som aksisemester, 11/8 1665 149a
Nielsen, Rasmus, høker. Bekræfter sit borgerskab? Ingen bryggernæring, 12/2 1669, 147b
Nielsen, Rasmus, hattemager, 15/12 1669, 8b
Neumand, se Nymand
Niemand, se Nymand
Norsk, Christopher Madsen, baadsmand, 10/10 1684, 280b
Norsk, Lars Madsen, baadsmand, 10/10 1684, 280b
Nymand, Jørgen, født i Svendborg, skrædder, 28/4 1676, 163b
Nymand, Jørgen, skrædder. Opsagt borgerskab, 30/4 1680, 54b
Nymand, Jørgen, skrædder, 23/5 1684, 267a
Olsen, Hans, født i Nyborg, skrædder, udlært i København, 27/6 1665, 135a
Olsen, Hans, købmand, 20/11 1674, 87b
Olsen, Ole, grovsmed, 7/8 1678, 256b
Olsen, Ole, grovsmed. Opsagt borgerskab (flytter fra byen), 29/3 1663, 28a
Pedersen, Anders, udnævnt til overformynder, 16/6 1663, 28a
Pedersen, Anders, gæstgiver. Bekræfter sit borgerskab?, 12/2 1669, 146b
Pedersen (Maar), Christen, skomager. Bekræfter sit borgerskab?, 12/2 1669, 147b
Pedersen, Christen, vognmand, 6/7 1670, 37a
Pedersen (Maar), Christen, skomager. Bliver oldermand for Lauget, 23/4 1684, 365b
Pedersen, Daniel, vognmand og øltapper, 31/8 1667, 68b
Pedersen, Daniel, [vognmand]. Bekræfter sit borgerskab. Ingen bryggernæring, 12/2 1669, 145b
Pedersen, Daniel, [vognmand]. Udnævnt til brandmand, 7/4 1669, 172a
Pedersen, Daniel, frasiger sig bryggernæring, 12/1 1672, 135b
Pedersen, Hans, vognmand?, 27/11 1668, 135a
Pedersen, Hans, skrædder, 7/3 1673, 25a
Pedersen, Hans, skrædder. Opsagt, 26/8 1674, 81b
Pedersen, Hans, var ”sangmand”? Nu pladskarl, 23/2 1676, 155b
Pedersen, Henrik, svertfeger, 15/12 1669, 8b
Pedersen, Henrik, brygger ogsaa borgerskab som vognmand, 25/11 1674, 88a
Pedersen, Henrik, opsagt borgerskab, 24/1 1677, 195b
Pedersen, Henrik, optaget i Bryggerlauget, 15/1 1679, 281b
Pedersen (Maar), Jacob, [skibsmand], 23/6 1665, 131a
Pedersen, Jørgen, vognmand. Bekræfter sit borgerskab?, 12/2 1669, 146a
Pedersen, Jørgen, øltapper, høker og (…?), 15/2 1669, 8b
Pedersen, Jørgen, vognmand, frasiger sig bryggernæring, 30/12 1671, 131a
Pedersen, Knud, skomager, 4/2 1681, 103b
Pedersen, Knud, købmand, 28/4 1682, 193a
Pedersen (Svarre), Lars, væver, 14/3 1673, 25
Pedersen, Lars, slagter, oldermand for Lauget pr. 1/1 1684, 28/11 1683, 254a og 2/1 1684, 256b
Pedersen (Faaborg), Mads, bekræfter sit borgerskab som …?, 12/2 1669, 147a
Pedersen, Mads, skomager, 15/12 1669, 8b
Pedersen (Faaborg), Mads, erklærer ikke at ville bruge bryggernæring, 10/1 1672, 135a
Pedersen, Mikkel, baadsmand, 20/11 1674, 87b
Pedersen, Morten, skomager, 15/2 1669, 8b
Pedersen (Rüber), Niels, fhv. borger, ønsker skudsmaal, 20/2 1663, 15a
Pedersen, Niels, vognmand, 5/9 1684, 279b
Pedersen, Peder, avlings og vognmand, 14/7 1669, 181a
Pedersen, Peder, født i Odense, hattemager, 16/6 1680, 76b
Pedersen, Rasmus, skrædder og brændevinsbrænder. Bekræfter sit borgerskab?, 12/2 1669, 145b
Pedersen, Rasmus, skrædder, erklærer ikke at ville bruge bryggernæring, 10/1 1672, 135a
Pedersen, Rasmus, brygger, 20/11 1674, 87b
Pedersen, Rasmus, (raadmand), opsagt bryggernæring, 19/1 1683, 221a
Pedersen, Søren, k…?, 9/10 1678, 267a
Polman, Jacob, tobaksspinder, 27/1 1682, 158b og bryggernæring, 8/3 1682, 179b
Posthuset, indrettes under raadhuset, 15/3 1667
Poulsen, Anders, købmand, 6/7 1683, 236a
Poulsen, Gregers, skrædder. Bekræfter sit borgerskab? Borgerskab paa brændevinsbrænding, 12/2 1669, 146a
Poulsen, Gregers, opsagt borgerskab som skrædder, 5/5 1675, 103b
Preund[luechr.??], Hans, født i Snachtogh, sadelmager, 7/7 1680, 78b
Rask, Claus, ”President” efter kgl. bev. af 24/7 1664, 26/7 1664,66a
Rask, Cornelius, købmand, 15/9 1665, 151a
Rasmussen, Børge, født i Marstrand, skipper, 16/2 1672, 142a
Rasmussen, Christen, grovsmed, 3/9 1675, 125b
Rasmussen, Jens, øltapper, 31/8 1667, 68b
Rasmussen, Johan, baadsmand. Bekræfter sit borgerskab?, 12/2 1669, 146a
Rasmussen, Lars, skrædder, 10/10 1684, 280b
Rasmussen, Mads, slagter. Har borgerskab som saadan og maa sammen med 3 andre være de eneste der slagter i byen, 26/2 1664, 51a
Rasmussen, Mads, slagter. Bekræfter sit borgerskab? Ingen bryggernæring, 12/2 1669, 147b
Rasmussen, Mads, guldsmed, 7/6 1671, 93a
Rasmussen, Niels, kunstsmed, 20/8 1680, 94a
Rasmussen, Peder, udnævnt til stadsløjtnant, 17/3 1665, 121a
Rasmussen, Peder, afgaar som stadsvagtmester, 10/10 1666, 5b
Rasmussen, Peder, vognmand, 8/5 1672, 160a
Rasmussen, Peder, skibsnæring, 8/4 1674, 65a
Rasmussen, Rasmus, bestalling som konsumtionsbetjent, 10/1 1674, 49a
Rasmussen, Rasmus, pladskarl, 14/5 1766, 177b
Rensberg, Jacob, Bekræfter sit borgerskab som …?, 12/2 1669, 147b
Rindsbierg, se Rensberg
Rindsbierg, Jacob, frasiger sig bryggernæring, 12/1 1672, 135b
Rollemand, se Polman
Roland, se Raaland
Riiber, Niels Pedersen, fhv. borger, ønsker skudsmaal, 20/2 1663, 15a
Rüdiger, Abraham, apoteker, (kgl. bev. af 20/5 1670), 8/6 1670, 32a
Rudolph, Berthel, farver, 6/7 1670, 37a
Raaland, Anders, skrædder, opsagt, 10/11 1676, 189b
Sachariassen, se Zachariassen
Sadelmager, … ?, sadelmager, 8/3 1676, 157a
Simonsen (Faaborg), Lars, skomager. Bekræfter sit borgerskab, 12/2 1669, 147b. Bestalling som brandmester, 7/4 1669, 171b
Simonsdatter, Mette, jordemoder, 23/8 1665, 152a
Slagterlauget, er stiftet, 26/2 1664?, 51a-53b
Slagterlauget, oprettet, 15/3 1667, 42a
Smechell, se Smegler
Smegler, Mikkel, bryggernæring, 8/3 1682, 179b
Saurer, se Svarre
Svarre, Lars Pedersen, væver, 14/3 1673, 25b
Svarre, Peder Nielsen, opsagt borgerskab, 27/9 1672, 4a
Svarre, Povel, købmand, 19/7 1669, 184b
Sørensen, Casper, skrædder, 14/5 1666, 177b
Sørensen, Casper, skrædder. Bekræfter sit borgerskab? Borgerskab paa at tappe øl og brændevin, at brænde samt kr…?, 12/2 1669, 145b
Sørensen, Jens, ”kra…??”, 19/5 1669, 175a
Sørensen, Niels, grovsmed, 9/8 1676, 180a
Sørensen, Niels, gæstgiver, 10/7 1678, 253a
Sørensen, Ole, født i Marstrand. Bestalling som vægter, 14/7 1669, 181b
Sørensen, Peder, skrædder, 27/11 1668, 135a
Sørensen, Peder, skrædder. Bekræfter sit borgerskab?, 12/2 1669, 146b
Sørensen, Peder, væver, 7/3 1673, 25a
Sørensen, Peder, skrædder, opsagt borgerskab, 25/1 1678, 229b
Sørensen, Peder, købmand, 28/11 1683, 254a (bliver raadmand i 1689 og borgmester i 1698)
Sørensen, Thomas, skibsbygger, 27/11 1668, 135a
Thomassen, Jens, bestalling som stadsvagtmester, 10/10 1666, 5b
Thomassen, Niels, opsagt bryggernæring, 25/11 1684, 88a
Thomsen, Niels, fisker. Opsagt sit borgerskab, 1/7 1664, 63b
Thomsen, Niels, købmand, 28/8 1665, 153a
Thomsen, Søren, raadmand, konstitueret som fattigforstander, 17/8 1667, 66b
Thomsen, Søren, brygger (raadmand). Bekræfter sit borgerskab?, 12/2 1669, 147b
Thomsen, Villum, slagter. Har borgerskab som saadan og maa sammen med 3 andre være de eneste der slagter i byen, 26/2 1664, 51a
Thomsen, Villum, slagter. Bekræfter sit borgerskab? Ingen bryggernæring, 12/2 1669, 145b
Thomsen, Villum, slagter, frasiger sig bryggernæring, 30/12 1671, 131a
Tolder, Niels Nielsen, vinhandler, 13/8 1675, 123b
Troelsen, Augustinus, født i Skaane, skomager. Ansøger om borgerskab men det fremgaar ikke om han har faaet det, 10/7 1688, 105b (106b)
Tønnesen, Mads, nærer sig med hest og vogn (ikke i Vognmagerlauget), 7/12 1670, 67a
Vigand, Christian, raadmand, 16/8 1684; 12/10 1684, 282b
Villadsen, Anders, sadelmager, 7/12 1670, 67a
Vinther, Rasmus Nielsen, købmand, 11/8 1665, 149a, samme dag taget i ed som aksisemester
Visser, se Henrik Clausen i 1676
Vith, Hans, Bekræfter sit borgerskab som … ? Ingen bryggernæring, 12/2 1669, 147a
Vulf, Carsten, gæstgiver. Bekræfter sit borgerskab?, 12/2 1669, 146b
Wandall, Karen, købmandshandel, opsagt, 9/3 1677, 199b
With, Hans, handelsmand, ed som købmandsskriver, 26/7 1665, 142b
Wres?, Jochum, købmand, 14/5 1666, 177b
Wulff, Knud [Johansen], apoteker. Hans bevilling holdes ikke vedlige, og en ny apoteker skal søges, 22/1 1668, 88b
Zachariassen, Christen, borgerskab som … ?, 8/3 1665, 98b
Zandersen?, Niels, Bekræfter sit borgerskab som …? Ingen bryggernæring, 12/2 1669, 146b
Zentus?, Poul, bryggeri, brænde og udtapning, 27/1 1682, 158b
Aalborg, Niels, feldbereder?, 28/6 1676, 170b
….., Jørgen, klokker. Ingen bryggernæring, 12/2 1669, 147b