Kerteminde, 1766-1909, borgerskab

Afskrift af register til borgerskabsprotokol
Kerteminde Købstad 1766-1777 og 1778-1909
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

A/S Bryggeriet Sydfyn – Faaborg, høkerhandel, 20.1.1902
A/S Byggeselskabet Godthaab – værtshushold, 26.10.1904
A/S David Berg Kolonial og Delikatessehandel – detaillist, 18.2.1905
A/S De Forenede Mejerier paa Sjælland – høkerhandel, 4.9.1903
A/S Elias B. Muus – købmand og værthusholder 10.8.1900
A/S Frem – mekanikerborgerskab, 9.5.1905
A/S Kerteminde Hoteller – gæstgiveri 1.5.1903, opsagt indtil videre 6.2.1904
A/S Quirin Schreiber – maskinfabrikant 28.2.1905
Abrahamsen, Moses – af Kerteminde, køb- og handelsmand, 5.3.1810, XXIII 334
Adamsen, Hans – Raagelunde, grovsmed, 26.7.1862, XXVII 583, opsagt 23.2.1863, XXVII 604
Adler, Constantinus Boritzius – skrædder, 18.2.1792, XXII 138
Alberg, Jens Mortensen – karet og hjulmager, 23.8.1813, XXIV 73
Albrechtsen, Diderik Georg – skrædder, 25.2.1843, XXVII 127
Allerup, Emanuel Vilhelm Severin – København, jern- og metalstøber, 19.8.1875, XXIX 448
Allerup, Emil Christian Julius – Odense, jern- og metalstøber, 19.8.1875, XXIX, 448
Allerup, Harald Jacob Villiam – København, jern og metalstøber, 19.8.1875, XXIX 448
Andersen, Anders – Flødstrup, skrædder, værtshusholder, 13.5.1867, XXIX 67, gæstgiver 4.11.1878, XXX 115, opsagt 31.3.1890, XXXII 137
Andersen, Anders – Midskov, ølbrygger, 26.8.1889, XXXII 106
Andersen, Carl Christian – detaillist, 9.3.1901
Andersen, Carl Christian – sadelmager, 1.2.1899
Andersen, Carl Christian – snedker, 1.2.1899
Andersen, Carl Marius Albert – Kerteminde, tømrer, 5.5.1873, XXIX 366
Andersen, Carl Vilhelm Martin – værtshusholder 17.3.1902, ibero 31.3.1905
Andersen, Christian – Broløkke Mølleskovhus, sætteskipper, 4.8.1873, XXIX 376
Andersen, Christian Emil – Haastrup, købmand, 20.10.1884, XXXI 138, opsagt 10.8.1889
Andersen, Hans – murer, 21.11.1853, XXVIII 28, opsagt 8.2.1856 XXVIII 155
Andersen, Hans – sadelmager, 30.3.1894
Andersen, Jens – Mesinge, skipper, 21.10.1878, XXX 114
Andersen, Jens – Vester Hæsinge, murer, 5.6.1834, XXVI 232
Andersen, Jens Christian – fh. Odense, guldsmed, 29.4.1840, XXVII 19, opsagt 14.4.1860, XXVIII 426 (bortrejst)
Andersen, Jens Kusk – Kerteminde, skomagersvend, smaahandel, 23.1.1882, XXXI 8
Andersen, Lars – Kerteminde, bødker, 7.9.1837, XXVI 347
Andersen, Lars Peter – vognmand, 19.9.1905
Andersen, Mads – Revsvindinge, høker, 13.9.1862, XXVIII 562, opsagt 3.5.1865, XXVIII 710
Andersen, Maren Hansine født Nielsen – detailhandel, 11.2.1908
Andersen, Morten – Mesinge, træskomand, spækhøker 13.12.1837, XXVI 359, restauratør 31.10.1853, XXVIII 26 var tillige skipper, købmand, ølbrygger og værtshusholder
Andersen, Niels – Himmeløv ved Roskilde, detaillist, 5.5.1863, XXVIII 613, brygger 14.9.1863, XXVIII 631, opsagt 24.10.1863, XXVIII 635
Andersen, Peder Christian – Kalundborg, slagter, 1.5.1865, XXVIII 710, restauratør 18.4.1887, XXXI 247, bortrejst 1.4.1888
Andersen, Poul – Tved, høker, 9.7.1888, XXXII 46
Andersen, Rasmus – af Kerteminde, købmand og skipper, 30.7.1810, XXIII 350 (død 17.10.1828)
Andersen, Søren Peter – styrmand, værtshusholder, 4.11.1878, XXX 116, opsagt 10.5.1880, XXX 193
Andkjær, Christen Sørensen – høker, 10.9.1869, XXIX 205
Andreasen, Peter Laurids – Kerteminde, detaillist, 22.11.1880, XXX 215
Arensbach, Anders Jørgen – Holse, møller, 1.9.1873, XXIX 380, detaillist 21.11.1887, XXXII 15
Arnakke, Jens Andersen – Aagerup, spækhøker, 15.3.1841, XXVII, 40 (død 27.5.1872 kaldes da J. A. Lemvig)
Arnesen, Peter Adolph – apothekerbevilling, 6.8.1824, tillige købmand, 6.12.1824 XXV 161, opsagt 3.11.1835, XXVI 281 (rejst til Bogense)
Asner, Christian Gotfredsen – bødker, 18.2.1792, XXII 138
Badstrup, Ole Andersen – Ugerløse, sergent, farver, 10.7.1865, XXVIII 719, tillige mekaniker 7.1.1875, XXIX 421
Bagge, Jens Olsen – skipper, 25.8.1856, XXVIII 196
Balle, Erik Sørensen – gæstgiver, 3.2.1904
Balsliv, Jens Ludvig – Tommerup, købmand, 23.7.1832, XXVI 179
Baltin, Levin – fh. Middelfart, køb- og handelsmand, 2.4.1792, XXII 144, opsagt 3.1.1799 (rejst til Kalundborg)
Bang, Christian Thomas Andreas – smed, 9.3.1900
Base, Rasmus – felbereder, 18.2.1792, XXII 138 (oo Mette Marie Schrøder, datter af Henrik Schrøder i Stenstrup, se Sunds-Gudme Herreds skifteprot. II 53, 71, 75)
Bayer, Mathias – Løgstør, slagter, 9.5.1870, XXIX 235
Beck, Frederik – exam. juris, told- og konsumtionskasserer, 11.1.1804, XXIII 51
Beck, Hans Andersen – skipper, 22.7.1788, XXII 14
Becker, Frederik Martin – klejnsmed, 6.5.1844, XXVII 183, tillige metal- og klokkestøber 11.2.1847, endvidere høker 5.8.1878, XXX 108
Becker, Jacob Christian – købmand, 17.4.1900, gæstgiver og bager 8.6.1900
Becker, Johan Peter Christian Samuel – skipper, 30.8.1882, XXXI 29
Becker, Peter Carl – Kerteminde, bager, 5.10.1874, XXIX 411, konditor 13.6.1881, XXX 236, bager og vognmand 1.9.1896
Bendtz, Lars Christian – vejer, maaler, byfoged, skrider og postmester, død ca 1796 XXII 381, enken Ingeborg Nicoline Schønning bestalling som postmester 24.2.1797, XXII 385
Berg, David Valdemar – detaillist, 24.10.1902 i bero 18.2.1905, fortsat fra samme dato som A/S
Berg, Johan Peter – Cappelen (?), marskandiser 30.9.1889, XXXII 110
Bierlich, Fritz Vilhelm – maler, 18.4.1853, XXVIII 4, tillage høker 25.1.1862, XXVIII 554, opsagt 15.12.1863, XXVIII 644, genoptaget 4.2.1864, XXVIII 651
Bigler, Christen Thomsen – skrædder, 22.11.1843, XXVII 163, tillige buntmager 8.10.1849, XXVII 404, opsagt samme 22.10 samme aar (bortrejst)
Biil, Jørgen Frederik – Faaborg, skrædder, 31.10.1808, XXIII 231 (død 14.7.1834)
Binau, Ferdinand Carl Christian – fh. Odense, konditori 28.6.1855, XXVIII 122
Birkenfeldt, Vilhelm Diderik – Schvartzburg, Tyskland, tømrer, 25.1.1796, XXII 310
Bjørn, Frantz – Kerteminde, skomager, 10.1.1820, XXIV 340
Bjørn, Søren Roed – Kerteminde, skorstensfejer, 29.4.1840, XXVII 19
Bjørn, Thomas – Kerteminde, skorstensfejer og skoflikker, 6.9.1802, XXIII 9 (død 4.11.1837)
Bjørnsen, Niels – Armarch, Norge, lovlig handel og haandværk 17.8.1807, xiii 177
Bless, Dorthea – e.e. snedker Hans Eli Marius Ibsen, høkerhandel, 4.7.1882, XXXI 30, detailhandel 19.2.1898
Bless, Hans Christian – Kerteminde, hattemager, 9.1.1826, XXV 197
Bless, Jacob Højer – Kerteminde, skomager, 21.7.1832, XXVI 178
Bless, Johan Carl Andreas – Kerteminde, købmand, 7.4.1879, XXX 134
Bless, Johan Frederik – Kerteminde, hattemager, 15.6.1863, XXVIII 618
Bless, Johan Jørgen – Brædsted, Holsten, hattemager, 12.5.1800, XXII 484
Bless, Johan Ludvig, Julius Frederik Christian – slagter, 29.8.1905
Bloch, Christian Jacobsen – farver, 5.9.1854, XXVIII 71, bev. af 28.7.1854
Bloch, Marius Elisæus – tobaksspinder, 14.12.1847, XXVIII 337, detaillist 2.12.1878, XXX 119
Bluhm, Johan – fh. byfoged og skriver i Middelfart, byfoged og skriver samt vejer og maaler i Kerteminde, 11.11.1796, XXII 381
Bodi, Fritz Marius Theodor – Kerteminde, murer, 2.5.1876, XXX 18
Bojesen, Niels Christian – Helsingør, rebslager, 23.5.1814, XXIV 106, opsagt 24.5.1825, XXV 174
Boldt, Villiam Maardt – gæstgiver, 22.11.1900
Bom, Christoffer – snedker, 7.6.1843, XXVII 147
Bom, Christopher Hansen – Kerteminde, skomager, 30.3.1801, XXII 511
Bom, Erik – Kerteminde, bager, 20.5.1880, XXX 193, tillige saltfabrikant 12.4.1886, og endvidere gæstgiver 4.6.1898
Bom, Erik – Kerteminde, smed, 15.12.1854, XXVIII 88
Bom, Erik Christian Rasmus – skomager, 1.4.1905
Bom, Erik Eriksen – skomager, 28.11.1825, XXV 195
Bom, Erik Hansen – skomager, 10.3.1788, XXII 8
Bom, Erik Rasmussen – skomager, 24.9.1827, XXV 277
Bom, Hans – senior, skomager, 5.8.1822, XXV 18, brændevinsbrænder, 5.5.1841, XXVII 47
Bom, Hans Pedersen – skomager, 12.3.1840, XXVII 16
Bom, Lars Johan – snedker, 4.2.1891
Bom, Niels Andreas – Kerteminde, skomager, 14.4.1862, XXVIII 568
Bom, Niels Peder – Kerteminde, skomager, 30.3.1885, XXXI 159, tillige vognmand 1.4.1899
Bom, Ole Peder – Kerteminde, skomager, 7.9.1838, XXVII 394, opsagt 9.3.1840, XXVII 14
Bom, Peder – Kerteminde, skomager, 2.10.1802, XXIII 13, død 2.as.1837, enken død 29.6.1839
Bom, Peder Eriksen – skomager, 9.8.1843, XXVII 155
Bom, Peder Gerhard – Kerteminde, skipper, 11.4.1881, XXX 231
Bom, Rasmus – Kerteminde, skomager, 17.2.1851, XXVII 470
Bom, Rasmus Eriksen – Kerteminde, skomager 2.6.1862, XXVII 574
Bom, Søren Oluf – Kerteminde, skomager, 6.8.1883, XXXI 73
Bonnesen, Bonne Madsen – af Kerteminde, urmager og guldsmed, 15.11.1796, XXII 371
Bonnesen, Johannes – Middelfart, skrædder, 6.5.1805, XXIII 112
Bonnesen, Niels – rebslager, 18.7.1794, XXII 263
Bormann, Johan Frederik (Julius) – født i det Hannoverske, tømrer, 11.10.1819, XXIV 331 (død 23.1.1838)
Bramsen, Jens Johansen – snedker og sadelmager, 5.6.1896
Brandt, Ove Juul – fh. Odense, købmand, 8.12.1845, XXVII 255, opsagt brændevinssalg 29.5.1875
Brasch, Hans Christian – cand. pharm. Apoteker, bev. af 20.3.1801, XXII 513
Brasch, Johanne Marie Amalie – Pilemark, værtshushold, 11.11.1889, XXXII 115
Brehm, Frants Anthon Albert – fh. Nyborg, købmand, 25.5.1853, XXVIII 6 (bortrejst)
Brodersen, Johan – af Tønder, hattemager, 28.6.1819, XXIV 323
Brorsen, Christian – købmand, 28.2.1887, XXXI 241
Bruun, Hans Otto – købmand, 3.3.1766 (død 6.7.1820)
Bruun, Søren Nicolai – maler, 3.12.1788, XXII 22
Brüder, Jørgen Søren Jensen – Brundby, sadelmager, 22.7.1878, XXX 107
Brüder, Jørgen Søren Jensen – sadelmager, 22.7.1878, XXX 107
Buck, Niels Eriksen – fh. Odense, slagter, 14.6.1845, XXVII 237, opsagt 23.4.1852, XXVII 514
Bus, Rasmus – bager, 20.10.1851, XXVII 489
Busch, Jørgen – fh. skomager i Odense, bager, 10.10.1883, XXXI 82
Busch, Niels – Assens, skrædder, 14.7.1862, XXVIII 579
Bøtker, Carl – af Kerteminde, sadelmager, 23.8.1813, XXIV 73
Bøtker, Johan – af Kerteminde, sadelmager, 9.6.1810, XXIII 347
Bøtker, Johan Henrik – af Kerteminde, sadelmager, 9.2.1776, opsagt 19.5.1819
Bøttern, Victor Ludvig – købmand, 14.8.1895
Calman, Isarael Meyer – købmand, 15.10.1851, XXVII 489
Calman, Lazarus – købmand, 17.1.1820, XXIV 341 (død 25.4.1832)
Cappelen, Carl Frederik Sigfred – fh. Odense, bager, 18.3.1850, XXVII 431
Cappelen, Henrich Anker – bager, 1.2.1796, XXII 312, tillige købmand 14.12.1812, XXIV 43, opsagt købmand 22.5.1844, XXVII 185, opsagt bager 7.9.1849, XXVII 398, brændevinsbrænder 11.9.1849, XXVII 399
Cappelen, Henrik Ancher – fh. Kalundborg, bager, 11.9.1849, XXVII 399, opsagt 21.12.1852, XXVII 551
Cappelen, Johan Otto – købmand, 30.12.1837, XXVI 362
Cappelen, Søren Andreas – købmand og brændevinsbrænder, 28.5.1821, XXV 30 (rejst til Jylland)
Carlsen, Emma født Christensen – Kerteminde, guldsmed, 3.4.1876, XXX 13
Carstensen, Frits Christian – murer, 21.2.1893
Carstensen, Henning – Damme, Møen, værtshusholder, 28.6.1875, XXIX 443
Carstensen, Henrik – murer, 16.4.1844, XXVII 181
Carstensen, Henrik – murer, 3.12.1827, XXV 282
Carstensen, Hermann – murer, 4.4.1849, XXVII 381, opsagt 16.1.1852, XXVII 499
Carstensen, Johan Henrik – Kerteminde, detaillist, 23.7.1888, XXXII 47, opsagt 12.11.1897
Causlund, Anders Andersen – skrædder, 19.7.1853, XXVII 525, tillige smaahandel 30.6.1873, XXIX 373
Causlund, Anders Andersen – skrædder, 19.7.1853, XXVII 525, tillige smaahandel 30.6.1873, XXIX 373
Causlund, Jens – købmand, 17.11.1845, XXVII 253
Causlund, Knud Jensen – skrædder, 12.5.1828, XXVI 3 (død 10.12.1829)
Causlund, Knud Jensen – skrædder, 12.5.1828, XXVI 3 (død 10.12.1829)
Christensen, Anton Peder – Fredericia, cigarmager, 29.10.1883, XXXI 83
Christensen, Bertel – Kerteminde, snedker, 22.4.1816, XXIV 189
Christensen, Carl – Kerteminde, snedker, 19.12.1864, XXVIII 684
Christensen, Christen – Kerteminde, snedker, 12.8.1850, XXVII 451
Christensen, Christen – Kerteminde, snedker, 3.7.1809. XXIII 283
Christensen, Christian Ludvig Theodor – Vissenbjerg, skrædder, 3.11.1890, XXXII 167
Christensen, Emma – Kerteminde, e.e. Carlsen, guldsmed, 3.4.1876, XXX 13
Christensen, Hans – Kerteminde, købmand, 6.10.1875, XXIX 453
Christensen, Hans Martin – gæstgiver, 31.3.1906
Christensen, Jens Birkerod – Kerteminde, købmand og brændevinsbrænder, 25.4.1797, XXII 393
Christensen, Lars Peter – skomager, 1.2.1899
Christensen, Niels – skrædder, 14.6.1845, XXVII 237
Christensen, Peder – fh. Helsingør, murer, 13.6.1833, XXVI 203
Christensen, Theodor Valdemar – Herluflille, købmand, 19.4.1875, XXIX 437 (bortrejst 1876)
Christiansen, Anders – Revsvindinge, skrædder, 15.4.1878, XXX 97
Christiansen, Carl Christian Frederik – gæstgiver, 24.6.1901
Christiansen, Frederikke Vilhelmine – Kalundborg, e.e. Holst, detailhandel, 1.7.1889, XXXII 98
Christiansen, Hans – Revninge, vognmand, 10.4.1877, XXX 56
Christiansen, Hans Peter – gæstgiver, 1.2.1900
Christiansen, Jens – Skjolde, købmand og værtshusholder, 20.1.1890, XXXII 125, opsagt 1.12.1895
Christiansen, Johan Peter – Slesvig, garver, 19.5.1812, XXIV 14 (død 9.9.1831, enken bortrejst)
Christiansen, Jørgen Lorentz – skipper, 11.2.1857, XXVIII 230, værtshusholder, 28.4.1879, XXX 135
Christiansen, Peter Petersen – sætteskipper, 21.6.1871, XXIX 285
Christophersen, Anders Larsen – Kerteminde, skomager, 16.5.1834, XXVI 230
Christophersen, Hans – Drigstrup, smaakører, bager, 22.6.1868, XXIX 136, konditor 2.5.1881, XXX 233, købmand og værtshusholder 1.12.1895, opsagt 19.3.1898
Christophersen, Hans – Kerteminde, skomager, 19.1.1818, XXIV 266
Christophersen, Hans – skipper, 16.4.1849, XXVII 384
Christophersen, Niels – Aunslev, høker, 15.3.1875, XXIX 433
Clausen, Christian – Kerteminde, skomager, 4.6.1883, XXXI 66
Clausen, Christian – skomager, 25.5.1812, XXIV 15
Clausen, Christian August – skrædder, 24.1.1853, XXVII 564, opsagt 18.11.1866, XXIX 37
Clausen, Christopher – skipper og handelsmand, 10.3.1788, XXII 8
Clausen, Gomme – skomager, 12.3.1847, XXVII 303
Clausen, Jens – Kerteminde, skomager, 10.1.1820, XXIV 340
Clausen, Poul – skomager, 31.8.1812, XXIV 26
Conradsen, Hans Clausen – felbereder, 23.5.1853, XXVIII 6
Corfitzen, Niels – Gudbjerg, smed, 17.5.1854, XXVI 230 (bor i Hundslev)
Crom, Hans Christopher – købmand, 25.8.1853, XXVIII 17 (bortrejst)
Crom, Nicolaj Johan – købmand, 18.5.1857, XXVIII 247 (bortrejst)
Damsen, Michael – London, maler, 8.1.1821, XXIV 383
Dannesboe, Johan Jensen – af Kerteminde, værtshusholder og brændevinsbrænder, 29.7.1816, XXIV 211, opsagt 21.4.1823, XXV 100
Daugstrup, Rasmus – købmand og brændevinsbrænder, 13.12.1819, XXIV 339 (bortrejst 1834)
Delcomyn, Theodor Christoffer – Kerteminde, købmand, 26.4.1890, XXXII 140
Delcomyn, Theodor Christoffer – købmand, 19.2.1851, XXVII 470
Drabe, Jens Philip – Odense, skomager, 19.12.1825, XXV 196
Dragstedt, Christian – af Kerteminde, skomager, 11.1.1819, XXIV 311
Dragstedt, Georg Theodor – fh. detailhandler i Næstved, skomager, 2.8.1876, XXX 33
Dragstedt, Georg Theodor – skomager, 18.4.1853, XXVIII 4, opsagt 15.5.1872, XXIX 327
Dragstedt, Mathias Nicolai – Kerteminde, skomager, 25.1.1813, XXIV 48
Dragstedt, Niels – Kerteminde, skomager, 14.6.1845, XXVII 236, opsagt 17.7.1848
Due, Jens Hansen – Kerteminde, sætteskipper, 18.2.1878, XXX 92
Dury, Jean Baptista – fh. Odense, konditori, 11.6.1883, XXXI 66
Duve, Johan Heinrich Ludvig – farver, 7.5.1855, XXVIII 115, bevilling af 23.5.1855
Ebbesen, Niels larsen – Aulum, smaahandel, 24.4.1882, XXXI 14
Edvardsen, (Popsen) Anders – Kerteminde, skomager, 6.11.1820, XXIV 368 (død 1850)
Eis, Joseph Johan – bager 4.3.1853, XXVIII 12, konditori 10.1.1876, XXIX 468
Elbert, Johan Gotfred – Haderslev, hattemager, 26.7.1802, XXIII 4
Eliasen, Elias – Kerteminde, rokkedrejer, 15.12.1800, XXII 501
Enochsen, Adolph Jensen – Odense, skomager, 11.2.1842, XXVII 79
Eriksen, Anton Carl Julius Nielsen – Frederikshavn, skipper, 6.10.1873, XXIX 382
Eriksen, Carl Frederik – murer, 8.8.1851, XXVII 484
Eriksen, Christen – Odense, hattemager, 28.2.1837, XXVI 346 (rejst til Samsø 1839)
Eriksen, Hans – Odense, felbereder, 20.6.1803, XXIII 38
Eriksen, Hendrik – murer, 10.1.1814, XXIV 90
Eriksen, Jens Rasmussen – Kerteminde, murer, 7.3.1859, XXVIII 355
Eriksen, Julius – Bødker, 16.4.1844, XXVII 181
Eriksen, Morten – Revninge, bødker, 29.5.1799, XXII 466
Eriksen, Morten Jul. Bjørn – bødker, 20.9.1907
Eriksen, Morten Peter Julius Eduard Theodor – Kerteminde, bogbinder, 2.11.1863, XXVIII 637, detaillist 28.11.1887, XXXV 16, paany bogbinder 17.9.1888, XXXII 55
Eriksen, Niels – brændevinsbrænder, 15.4.1837, XXVI 333
Eriksen, Rasmus Jul. Chr. – bødker, 18.10.1899
Fabricius, Hans Anthon – købmand, 22.11.1843, XXVII 163, opsagt 27.6.1853, XXVIII 11
Fabritius, Christian Gamrath – Føns, skrædder, 26.8.1837, XXVI 346
Fabritius, Jacob – skrædder, 10.3.1828, XXV 293 (død 13.1.1837)
Faccou, Christen Mathiasen – af Kerteminde, rebslager, 19.6.1790, XXII 72
Faccou, Maren – e.e. skomager, F. Hansen, smaahandel, 13.3.1862, XXVIII 562
Faccou, Mathias Christensen – Odense, rebslager, 10.6.1805, XXIII 114
Fahnøe, Rasmus Nicolaj Vilhelm – Bogense, købmand, 7.12.1876, XXX 47
Fahrenholtz, Peter Julius – detaillist 1.11.1875
Fedder, Carl Elias – høker, 20-.10.1905
Feldthusen, Diderich – Sakskøbing, snedker, 9.6.1800, XXII 490
Feldthusen, Rasmus – Kerteminde, skomager, 17.5.1836, XXVI 300
Fentz, Vilhelm – Assens, bager, 9.10.1876, XXX 39
Finnik, Anders Nielsen – Odense, bødker, 24.10.1825, XXV 191
Finnik, Frederik Nielsen – bødker, 15.2.1854, XXVIII 40
Finnik, Søren Thygesen – slagter, 25.5.1857, XXVIII 249
Fog, Adolph – bogbinder, 25.2.1843, fritager for borgerskab da han er døvstum
Frandsen, Betty Annina Flora – Odense, købmandsskab, 25.4.1865, XXVIII 709, opsagt 27.11.1865, XXVIII 712
Frandsen, Carl Christian Thorvald – Odense, skipper, 28.2.1887, XXXI 241
Frandsen, Frands Ole Peter – Ikast, detaillist, 15.9.1890, XXXV 157
Frandsen, Hendrik Christian Otto – købmand, manufaktur, 20.11.1865, XXVIII 740
Frandsen, Lars – Dræby, brændevinsbrænder og værtshusholder, 22.7.1799, XXII 451
Frederiksen, Bent – tømrer, 5.9.1796, XXII 347
Frederiksen, Christian Martin – Kerteminde, bager, 6.12.1880, XXX 216
Frederiksen, Jørgen – bager, 21.6.1852, XXVII 521
Frederiksen, Ole – skomager, 31.8.1839, XXVII 1
Frederiksen, Poul – Kerteminde, skomager, 22.5.1834, XXVI 230
Frei, Peter Julius – murer, 16.3.1857, XXVIII 235, opsagt 19.1.1863, XXVIII 599
Fribert, Frants Vilhelm Trøjel – apoteker, borgerskab, 10.12.1847, XXVII 336
Friis, Aksel Colding – købmand, 19.10.1903
Friis, Hans Georg – købmand, 29.6.1853, XXVII 11, mægler 19.10.1874, XXIX 412, stadfæstet 21.9.1874
Friis, Mathilde Ulrikke – Kølstrup, købmand (manufaktur), 1.11.1866, XXIX 35
From, Peter – Broager, snedker, 12.8.1878, XXX 109
Frøesel, Niels Valbrius – Sverige, sadelmager, 15.12.1800, XXII 501
Frøsig, Peter Mortensen – gæstgiver, 10.5.1890, opsagt 31.12.1893
Funder, Frederik Julius Vilhelm – købmand, 25.3.1844, XXVII 179, opsagt 31.7.1866, XXIX 23, genoptaget 19.11.1869, paany opsagt 26.3.1888, XXXII 32
Funder, Frederik Vilhelm – købmand, 25.6.1810, XXIII 346
Gad, Knud Heino Gerhard – materialist, 5.6.1868, XXIX 133, købmand 20.7.1868, XXIX 141
Gedde, Ulrich Gotschalk – lovlig handel og haandtering, 7.10.1805, XXIII 124 (død 1836)
Geisler, Vilhelm Ferdinand – glarmester, 21.5.1855, XXVIII 117
Gertz, Peder Casper Andreas – Slesvig, klejnsmed, 8.1.1821, XXIV 383
Gommesen, Anders – Ærøskøbing, købmand og brændevinsbrænder, 9.12.1799, XXII 471
Gommesen, Bertha Marie – høkerhandel, marts 1907
Gommesen, Hans Kjærby – købmand og skipper, 26.2.1839, XXVI 413, tillige restauratør, værtshusholder, brændevinsbrænder og ølbrygger, 6.3.1855, endvidere gæstgiver, 31.10.1859, XXVIII 397 (enken bortrejst 1866)
Gommesen, Holger – fra Ærøskøbing, købmand og skipper 17.1.1798, XXII 411 (død 2.10.1842)
Gommesen, Marius Ludvig – smed, 28.1.1908
Gommesen, Rasmus – Ærøskøbing, skipper og købmand, 15.12.1800, XXII 501
Gommesen, Rasmus Michael – skipper, 22.2.1842, XXVII 80
Gommesen, Valdemar Hans Henrik – høker, 11.5.1908
Gormsen, Lars – Naarup, værthusholder, 11.7.1863, XXVIII 621, opsagt 31.12.1867, XXIX 107
Gregersen, Hans – karet- og hjulmager, 25.2.1843, XXVII 127, tillige smed 8.1.1862, XXVIII 551
Gregersen, Herman – maler, 18.3.1900
Gregersen, Iver – Kerteminde, skomager, 20.7.1832, XXVI 178
Gregersen, Jens Christian – Kerteminde, skomager, 17.6.1878, XXX 103
Gregersen, Lars Peter – Kerteminde, snedker, 1.7.1878, XXX 105
Gregersen, Mads – Kerteminde, hattemager, 6.9.1824, XXV 154 (død i Munkebo)
Gregersen, Peder – skomager, 21.7.1832, XXVI 178, tillige snedker 23.2.1863, XXVIII 604, opsagt 2.1.1864, XXVIII 647, genoptaget 12.12.1864, XXVIII 681
Gregersen, Petrine – Kerteminde, detailhandel, 20.10.1873, XXIX 383
Gregersen, Poul Alberg – Kerteminde, smed, karet- og hjulmager, 11.2.1878, XXX 91
Grønholt, Anders Nielsen – af Kerteminde, snedker, 15.11.1813, XXIV 83
Grønholt, Christen – snedker, 9.12.1845, XXVII 256
Grønholt, Jens Christian – rebslager, 7.6.1843, XXVII 147 (død 25.2.1850), maaske tillige snedker kort før sin død
Grønholt, Jørgen – bødker, 8.4.1851, XXVII 433
Grønholt, Niels – bødker, 16.4.1844, XXVII 181
Grønholt, Niels Nielsen – snedker, 13.1.1812, XXIV 11
Grønholt, Rasmus Nielsen – bødker, 15.11.1813, XXIV 83
Grønlund, Rasmus – Tommerup, maler, 20.6.1803, XXIII 38
Graae, Rasmus Madsen – Kerteminde, felbereder, 23.8.1809, XXIII 294 (død 24.9.1833)
Graae, Søren Eskildsen – købmand, 22.12.1769, opsagt 17.12.1827, XXV 286
Guldager, Mads Hansen – Farver, 2.11.1857, XXVIII 277, bev. 30.5.1887
Guldager, Rasmus Sophus Hans – detaillist, 27.12.1893
Gynthersen, Christen – urmager, 29.12.1896
Gaarder, Jens Olsen – Norge, urmager, 18.6.1804, XXIII 66
Gaarder, Jens Olsen – Norge, urmager, 18.6.1804, XXIII 66
Haftgaard, Christopher – hattemager, 18.7.1794, XXII 263
Hagen, Nicolaj Frederik Severin – skibsfører, 30.5.1900
Hansdatter, Ane Cathrine – Munkebo, e.e. sømand Niels Andersen Rask, smaahandel, 7.3.1881, XXX 227
Hansen (eller Johansen), Peder – skrædder, 2.5.1848, XXVII 349 (bortrejst)
Hansen, amalie Jørgine – slagter, 1.9.1905 (e.e. slagter Chr. Hansen)
Hansen, Anders – Midskov, vognmand, 20.5.1889, XXXII 91
Hansen, Andreas Nielsen – Døstrup, købmand, 17.8.1871, XXIX 290
Hansen, Chr. – slagter, h.e. Amalie Jørgine Hansen, slagter 1.9.1905
Hansen, Christen – høker i Dalby, 28.4.1856, til 1858
Hansen, Christen – rebslager, 9.9.1848, XXVII 360
Hansen, Christen Madsen Rude – Kerteminde, skipper, 16.12.1871, XXIX 306
Hansen, Christian – Grøgte, Sjælland, høker, 28.6.1875, XXIX 442, tillige rugbrødsbager 24.4.1876, XXX 17
Hansen, Christian Frederik – fh. København, skomager, 5.11.1836, XXVI 316, senere toldbetjent
Hansen, Christian Magnus – Randløv, smed, 20.5.1854, XXVIII 52 (rejst til Jylland)
Hansen, Christopher – skomager, 14.6.1845, XXVII 237, vognmand 12.5.1873, XXIX 368
Hansen, Christopher – skomager, 31.12.1792, XXII 197 (død 29.1.1832)
Hansen, Christopher Schrøder – Kerteminde, skomager, 14.6.1859, XXVII 372
Hansen, Frandsine Petrine – ugift, gæstgiver, 16.5.1900
Hansen, Frederik – ur- og instrumentmager, 21.3.1894, tillige guldsmed, 13.3.1897
Hansen, Frederik Lauritz – slagter, 14.5.1852, XXVII 514, detaillist 2.7.1866, XXIX 20
Hansen, Fritz – skomager, 11.5.1840, XXVII 19, h.e. Maren Faccou, smaahandel 13.3.1862, XXVIII 562
Hansen, Hans – detaillist, 25.2.1901
Hansen, Hans – møller, 1.11.1858, XXVIII 335
Hansen, Hans – Rynkeby, skrædder, 27.9.1880, XXX 211
Hansen, Hans – skipper, 18.2.1861, XXVIII 494, opsagt 6.6.1868, XXIX 133
Hansen, Hans – smed, oo 17.11.1750 i Flødstrup Maren Jørgensdatter
Hansen, Hans Christian – blikkenslager, 28.9.1903
Hansen, Hans Christian – købmand, 9.8.1898, opsagt 30.1.1904
Hansen, Hans Christian – marskandiser og detaillist 2.12.1901
Hansen, Hans Christian – skomager, 30.3.1908
Hansen, Hans Henrik – Bovense, sætteskipper, 5.4.1878, XXX 96
Hansen, Hans Simon – værtshusholder, 30.3.1894
Hansen, Jacob – ’Vium’ i Lyngby, guldsmed, 23.7.1837, XXVI 349
Hansen, Jens – Grindløse, glarmester, 17.7.1865, XXVIII 720, tillige 27.7.1874, XXIX 407, detaillist 14.11.1887, XXXII 14
Hansen, Jens – Haarby, smed, 29.4.1867, XXIX 64
Hansen, Jens – kroholder og brændevinsbrænder, 31.12.1792, XXII 197, opsagt 1.2.1796, XXII 312, handel og værtshushold 15.11.1796, XXII 371
Hansen, Jens – sadelmager, 2.11.1891
Hansen, Jens – snedker, 29.2.1904
Hansen, Jens Christian – slagter, 18.1.1908
Hansen, Jens Frederik Christian – detaillist 6.7.1903
Hansen, Johan Christian – klejnsmed, 24.5.1834, XXVI 231
Hansen, Karen – smaahandel, 7.10.1873, XXIX 382,e.e. daglejer Jens Pedersen
Hansen, Karen Dorthea – høkerhandel, 14.11.1900, e.e. … Larsen
Hansen, Knud – Tommerup, brændevinsbrænder, 20.6.1803, XXIII 38, gæstgiver bev. 2.8.1805, XXIII 125
Hansen, Lars – rebslager, 17.5.1819, XXIV 319, høker 4.8.1854, XXVIII 67 (død 9.2.1866)
Hansen, Maren født Faccou – smaahandel, 13.3.1862, XXVIII 562
Hansen, Martin Vilhelm – Smidstrup, detaillist, 28.4.1879, XXX 135
Hansen, Mathilde Henriette Elise Kirstine – oo … Jespersen, detailhandel 10.7.1908
Hansen, Michael – Kølstrup, slagter, 5.12.1838, XXVI 401
Hansen, Michael Ludvig – Kerteminde, snedker, 14.6.859, XXVIII 372
Hansen, Morten – Thorø, tobaksspinder, 16.8.1843, XXVII 156
Hansen, Niels – Dalby, hatte- og buntmager, 10.9.1873, XXIX 381
Hansen, Niels – mejerist, høker, 25.8.1899
Hansen, Niels – Odense, skomager, 24.11.1838, XXVI 400
Hansen, Niels – ret til ad interim af barbere, 17.4.1847, væver 8.11.1847, XXVII 332, værthusholder 15.8.1864, XXVIII 667, opsagt 30.12.1865, XXVIII 748
Hansen, Niels Christian – murer, 18.5.1836, XXVI 300, tillige kalkbrænder 13.1.1862, XXVII 552
Hansen, Niels Frederik – Skibhusene, Odense, tømrer, 6.3.1876, XXX 7
Hansen, Niels Martin – jern- og metalstøber, 11.1.1899
Hansen, Ole – Flødstrup, snedker, 17.5.1839, XXVI 420
Hansen, Ole – høker, 7.9.1901
Hansen, Otte – fh. Odense, brændevinsbrænder, 8.8.1850, XXVII 450, opsagt 15.6.1855, XXVIII 120
Hansen, Peder – Kerteminde, snedker, 10.5.1865, XXVII 718
Hansen, Peder – Rold, vissenbjerg, møller, 17.7.1865, XXVIII 720
Hansen, Peder – sadelmager, 12.3.1847,XXVII 303
Hansen, Peder – skomager, 3.1.1791, XXII 85 (død 2.2.1834)
Hansen, Peder – skrædder, 18.2.1792, XXII 138
Hansen, Peder – Trunderup, marskandiser, 30.4.1874, XXIX 400, købmand 8.11.1875, XXIX 459
Hansen, Peder – Viby, høker, 23.2.1863, XXVII 604
Hansen, Poul – detaillist, 28.5.1902
Hansen, Rasmus – Rønninge, skomager, 19.10.1863, XXVIII 634, detaillist 21.4.1890, XXXII 140
Hansen, Rasmus – Sarup (?), smed, 6.9.1886, XXXI 220, gæstgiver 4.5.1903, i bero 30.3.1906
Hansen, Rasmus – skrædder, 11.11.1834, XXVI 246 (bortrejst)
Hansen, Søren – Flødstrup, bager, 26.10.1866, XXIX 34, tillige ogsaa høker, detaillist 12.5.1879, XXX 136, bager og saltfabrikant 15.2.1886, XXXI 192
Hansen, Søren – Kølstrup, møllebygger, marskandiser, 14.10.1869, XXIX 210, tømrer 7.3.1870, XXIX 229
Hansen, Søren – skrædder, 27.10.1856, XXVIII 209
Hansen, Thor Helgersen – skomager, 1.8.1852, XXVII 526
Hansen, Valdemar – høker, 30.8.1905
Hansteen, Bartholumæus – told- og konsumtionsinspektør, bestalling som toldkasserer, 18.6.1802, XXII 566
Harboe, Philip Nicolaj – Svenborg, urmager, 7.5.1833, XXVI 199, detaillist 10.7.1865, XXVIII 719
Hasenfluch, Johan Henrik – København, snedker, 20.6.1838, XXVI 383
Haugaard, Christoffer – hattemager, køb- og handelsmand, 10.11.1817, XXIV 260
Haugaard, Henrik Hansen – Kerteminde, hattemager, 24.9.1817, XXIV 261
Heilman, Hans Arent – møller, borgerskab, 14.12.1847, XXVII 337
Heilman, Jens – af Kerteminde, møller, 21.5.1792, XXII 152, hængte sig 19.10.1819, XXIV 331
Heilman, Peter Christian – Kerteminde, skrædder, 10.11.1838, XXVI 399
Henneberg, Hans C. – skrædder, 31.12.1792, XXII 197
Henningsen, Claudius Theodor – Svenborg, detaillist, 17.12.1883, XXXI 93
Henriksen, Jens – af Nyborg, snedker, 16.4.1844, XXVII 181, opsagt 20.10.1849, XXVII 405
Henriksen, Jørgen – snedker, 8.8.1851, XXVII 484 (rejst til Australien)
Henriksen, Niels – rebslager, 13.3.1844, XXVII 178
Heskjær, Niels Peter – bandagist, 25.4.1877, XXX 57
Hinding, Holger Viggo – Nykøbing Mors, detaillist, 18.5.1888, XXXII 38
Hinke, Anthon Frederik – farver og trykker, 29.3.1834, XXVI 226, bev. 18.7.1833
Hinke, Frants Christian – brændevinsbrænder, 7.3.1853, XXVII 572, tillige sætteskipper 2.3.1863, XXVIII 605 (bortrejst)
Hinke, Hans Birkerod – Kerteminde, snedker, 24.12.1877, XXX 88
Hinke, Joseph – Bøhmen, købmand (galanteri) 27.10.1806, XXIII 151 (enken død 22.1.1864)
Hinke, Svend Mortensen – farver, 25.2.1843, XXVIII 127
Hintze, Johan Vilhelm – Store Viby, skomager, 20.4.1801, XXII 513
Hiort, Jens Hansen – murer, 2.8.1793, XXII 217
Hiorteberg, Christian – fra Stige, urmager, 10.6.1811, XXIII 385
Hiorteberg, Hans Jacob – Mesinge, købmand, 29.7.1799, XXII 465
Hoffmann, Hans Henrich Frederik – karet- og hjulmager, 15.11.1852, XXVII 543
Holbek, Hans Jochumsen – Holbæk, skomager, 16.3.1801, XXII 509 (død 24.4.1833)
Holbek, Jochum – Kerteminde, skomager, 11.2.1842, XXVII 79
Holbek, Mads Madsen – skomager, 26.10.1857, XXVIII 275
Holbek, Morten Clausen – skomager, 10.9.1827, XXV 276, opsagt 11.11.1861, XXVIII 541
Holbek, Rasmus Larsen – af Kerteminde, købmand og skipper, 28.7.1792, XXII 161
Holm, Jens Andersen – arrestforsvarer og politibetjent, handskemager, 2.8.1844, XXVII 191
Holm, Jørgen – Dalby, købmand og brændevinsbrænder 24.5.1839, XXVI 421, tillige gæstgiver 12.10.1858 (enken bortrejst 1866)
Holm, Sophie Amalie – smaahandel, 2.11.1863, XXIII 637, e.e. Westphalen
Holst, Frederikke Vilhelmine født Christiansen – Kalundborg, detailhandel, 1.7.1889, XXXII 98
Holst, Jochum – Kerteminde, skomager 11.10.1819, XXIV 331
Holst, Johan Christian Jacobi – Kerteminde, skomager 7.6.1886, XXXI 205
Holst, Niels Tranberg – guldsmed, 8.12.1852, XXVII 546, opsagt 17.12.1859, XXVIII 407
Holst, Rasmus – skomager, 28.7.1848, XXVII 358
Horn, Christian Hempel – Faaborg, købmand, 22.6.1838, XXVI 383 (bortrejst)
Horne, Hans (Peter) Henrik – Faaborg, købmand, 15.7.1835, XXVI 270, frasagt sig brændevinshandel 23.9.1867
Hulschmann, Peter – Haderslev, maler, 30.7.1807, XXIII 176
Hupe, Johan Friderich Vilhelm – Hannover, nagelsmed, 15.6.1854, XXVIII 55, opsagt 22.1.1855, XXVIII 99
Hvidtfeldt, Johanne Margrethe Henriksen – sadelmager og tapetserer, 3.2.1908
Hviid, Kirstine – Tommestrup, smaahandel, 10.5.1886, XXXI 201
Hytter, Hans Martin – skomager, 31.8.1839, XXVII 1
Hytter, Mathias – Slagelse, skomager, 1.9.1800, XXII 498
Høisholt, Caroline Augusta Elisabeth Marie – Brylle, næringsbevis som urmager, 29.7.1862, XXVIII 580, opsagt 4.5.1864, XXVIII 659
Høisholt, Knud Adolph – købmand, 12.11.1855, XXVIII 140, opsagt 1.10.1804
Høj, Carl Johansen – detaillist, 24.6.1901
Højby, Jens Hansen – slagter, 27.9.1851, XXVII 488, opsagt 21.1.1854, XXVIII 37 (rejst til Nyborg)
Højer, Johan Christian – rebslager, 3.3.1851, XXVII 471
Høst, Peter – læge, borgerskab 23.7.1844, XXVII 190
Haagen, … - jomfru, spækhøkerhandel samt, udskænkning af kaffe og te, bev. 14.11.1834
Ibsen, Hans Eli Marcus – Holev, snedker, 3.3.1873, XXIX 360, enken Dorthea Bless, høker 4.9.1882, XXX 30, detaillist 19.2.1898
Ipsen, Carl Jeppe Sophus – snedker, 2.8.1852, XXVII 526
Jacobsen, Carl Emil – Nyborg, bager, 26.10.1866, XXIX 34
Jacobsen, Christian Isaach – skomager, 8.10.1852, XXVII 547
Jacobsen, Erik – Midskov, brændevinsbrænder, 23.10.1797, XXII 403
Jacobsen, Hans – skomager, 31.12.1792, XXII 197
Jacobsen, Herman Theodor – bager, 30.4.1857, XXVIII 243
Jacobsen, Jens – tømrer, 4.6.1845, XXVII 237
Jacobsen, Morten – tømrer, 13.10.1856, XXVIII 208, opsagt 3.1.1860, XXVIII 409
Jacobsen, Niels – detaillist, 28.12.1895
Jacobsen, Niels – slagter, 18.2.1792, XXII 138
Jacobsen, Rasmus – skomager, 20.2.1815, XXIV 153
Jacobsen, Thora Mathilde Henriette Johanne Marie – jomfru, pottemager, 12.6.1882, XXXI 18, opsagt 10.11.1883, XXXI 85
Jantzen, Cornelius Godtfred – København, urmager, 30.6.1817, XXIV 244
Jantzen, Johan Henrik – metal- og klokkestøber, 12.3.1847, XXVII 303 (oo 28.6.1850 Rolfsted, da urmager)
Jantzen, Niels Christian – maler, 29.3.1853, XXVII 578
Jensen, Andreas – skomager, 13.8.1895
Jensen, Carl Emil – detaillist, 23.1.1902
Jensen, Casper Jürgensen – Haderslev, murer, 29.1.1866, XXVIII 754
Jensen, Christen – glarmester, 30.7.1901
Jensen, Christen – købmand, 31.12.1792, XXII 197 (død 5.5.1823)
Jensen, Christian Frederik – købmand og skipper, 19.8.1822, XXV 79
Jensen, Erik – Vester Aaby, bogtrykker, 26.11.1877, XXX 84
Jensen, Hans – fh. Odense, kur- og grovsmed, 24.11.1796, XXII 372
Jensen, Hans Marius – vognmand, 20.10.1891
Jensen, Hans Peter – Haderslev, skomager, 8.1.1877, XXX 51
Jensen, Herman – smed, 15.12.1854, XXVIII 88
Jensen, Jacob – skipper, 26.1.1852, XXVII 501
Jensen, Jacob Hansen – maler, 2.3.1818, XXIV 269
Jensen, Jacob Hansen – maler, 2.3.1818, XXIV 269
Jensen, Jens – Kerteminde, smaahandel, 28.2.1887, XXXI 241
Jensen, Jens – Kerteminde, vognmand, 12.5.1873, XXIX 368
Jensen, Jens Peter – konditor, 13.11.1905
Jensen, Jens Peter – Svenborg, garver, 12.11.1862, XXVIII 590
Jensen, Jesper – bødker, 12.6.1820, XXIV 350, opsagt 3.7.1865, XXVIII 718 (kaldet Johnsen)
Jensen, Johanne Marie – Nørre Søby, detailhandel, 14.11.1887, XXXII 15
Jensen, Johannes – murer, 20.1.1848, XXVII 342
Jensen, Lars – Kerteminde, snedker, 22.6.1803, XXIII 39, opsagt 28.4.1806, XXIII 137
Jensen, Mads – fh. Svenborg, handskemager, 7.5.1819, XXIV 320
Jensen, Nicolaj – murer, 28.1.1850, XXVII 421
Jensen, Niels – Kerteminde, høker, 15.1.1883, XXXI 47
Jensen, Niels Antoni – bager, 11.5.1846, XXVII 274, opsagt
Jensen, Niels Holbeck – trædrejer, 18.7.1794, XXII 263
Jensen, Niels Langager – fh. Odense, skomager, 8.3.1890, XXXII 134
Jensen, Niels Møller – Kerteminde, vognmand, 12.5.1873, XXIX 368
Jensen, Peder – Kerteminde, skorstensfejer, 16.8.1830, XXVI 104
Jensen, Peder – murer, 6.3.1837, XXVI 330 (rejst paa Landet)
Jensen, Peder – Rolfsted, værtshusholder, 5.11.1883, XXXI 84
Jensen, Peder – skipper, 23.9.1859, XXVIII 389
Jensen, Rasmus – Brahetrolleborg, maler, 9.4.1888, XXXII 33
Jensen, Rasmus Anthonius – ølbrygger, 12.8.1895, tillige gæstgiver 11.8.1898, opsagt 21.10.1899
Jensen, Søren – Grenaa, bandagist, 21.10.1889, XXXII 113
Jensen, Aage Valdemar – detaillist, 5.3.1902
Jespersen, Hans – klejnsmed, 3.12.1788, XXII 22
Jespersen, Mathilde Henriette Elise Kirstine født Hansen – detailhandel, 10.7.1908
Jessen, Frederik Wildschutz – glarmester 11.4.1856, XXVIII 164, opsagt af enken 17.7.1865, XXVIII 720
Jessen, Johannes Wildschutz – skomager, 7.9.1849, XXVII 398, tillige garver 23.9.1878, XXX 112
Jessen, Peder Gerhard Wildschutz – Kerteminde, garver, 16.8.1880, XXX 208
Johannesen, Johannes – Dræby, sætteskipper, 21.6.1888, XXXII 42
Johansen eller Hansen, Peter – skrædder, 2.5.1848, XXVII 349 (bortrejst)
Johansen, Christen – Ørding, detaillist, 9.5.1886, XXXI 200
Johansen, Hans – Avnslev, skipper, værtshusholder, 11.10.1890, XXXII 162
Johansen, Johannes – slagter, 28.9.1812, XXIV 32
Johansen, Jørgen – afsk. vægter, spækhøker, frugt- og vildthandler, 14.6.1845, XXVII 237
Johansen, Jørgen – skomager, 20.2.1815, XXIV 153
Johansen, Niels – Kerteminde, hattemager, 17.5.1839, XXVI 421
Johansen, Niels Christian – Odense, hattemager, 2.10.1809, XXIII 305
Johansen, Ole Madsen Julius – Slagelse, slagter, 5.1.1858, XXVIII 289
Johnsen, Carl Peter – Kerteminde, skipper, 18.11.1878, XXX 116
Johnsen, eller Jensen, Jesper – bødker, 12.6.1820, XXIV 350, opsagt 3.7.1865, XXVIII 718
Johnsen, Jens Julius – bødker, 7.12.1857, XXVIII 282
Johnsen, Johannes – skipper, 12.12.1848, XXVII 369
Johnsen, Søren – Kerteminde, bødker, 19.9.1864, XXVIII 670
Juel, Henrik Monrad – Drigstrup, detaillist, 2.2.1880, XXX 179
??Jyde, Peder Hansen – skipper og handelsmand, 3.12.1788, XXII 22
??Jyde, Peder Hansen – skipper og handelsmand, 9.12.1788, XXII 22
Jørgensen, Anders Christian – detaillist 8.7.1904
Jørgensen, Carl Christian – Kerteminde, smaahandel, 23.3.1885, XXXI 158
Jørgensen, Carl Christian – Odense, sadelmager14.12.1875, XXIX 463, opsagt 12.11.1877, XXX 82
Jørgensen, Carl Marius – sætteskipper, 28.3.1908
Jørgensen, Christian – Kattebjerg, skipper, 8.11.1871, XXIX 300
Jørgensen, Frederik – murer, 8.7.1816, XXIV 207 (død 8.3.1833)
Jørgensen, Hans – Haarby, murer, 4.2.1878, XXX 91
Jørgensen, Hans – sætteskipper, 6.8.1908
Jørgensen, Hans Peter – Odense, rebslager, 20.5.1805, XXIII 112
Jørgensen, Hans Peter – slagter, 28.9.1903
Jørgensen, Jens – slagter, 6.5.1834, XXVI 232
Jørgensen, Jørgen – Odense, kobbersmed, 19.12.1836, XXVI 321
Jørgensen, Jørgen – Thaarup, smaakører, høker, 20.11.1865, XXVIII 740, tillige brændevinshandel 22.1.1866, XXVIII 753, opsagt 31.12.870, XXIX 265
Jørgensen, Jørgen Hansen – Gaverslund, skrædder, 24.11.1836, xvi 318, opsagt 3.4.1837, XXVI 333
Jørgensen, Jørgen Jensen – Kerteminde, snedker, 11.9.1854, XXVIII 72
Jørgensen, Lars – Assens, skomager, 26.4.1804, XXIII 55
Jørgensen, Lars – fh. Middelfart, pottemager, 29.4.1840, XXVII 19, opsagt 9.5.1851, XXVII 477 (rejst til Slagelse)
Jørgensen, Lars Peder – Jordløse, vognmand, 11.11.1878, XXX 116
Jørgensen, Morten – Mesinge, drejer, 8.1.1862, XXVIII 551
Jørgensen, Niels – skomager, havde ikke borgerskab, bortrejst 1835
Jørgensen, Niels junior – Kerteminde, skomager, 15.5.1834, XXVI 230, opsagt 16.10.1841, XXVII 63
Jørgensen, Niels Peter købmand, manufaktur, 1.10.1867, XXIX 92
Jørgensen, Peder – Drigstrup, vognmand, 12.5.1873, XXIX 368
Jørgensen, Rasmus – dyrlæge, grovsmed, 22.1.1844, XXVII 169
Jørgensen, Søren – vognmand, 4.9.1905
Kersteen, Frederik Vilhelm – Phyrmondt, murer, 4.9.1797, XXII 401
Kierulff, Johan Conrad – købmand, 19.5.1817, XXIV 243 (rejst 1831 til Samsø, og dør der 1837)
Kierulff, Morten – Kerteminde, handelsmand, 21.3.1797, XXII 388
Kierulff, Peter – af Kerteminde, købmand og brændevinsbrænder, 24.1.1820, XXIV 342 (død 10.10.1837)
Kierulff, Svend Mortensen – købmand, 5.11.1777
Kilian, Frederik Christian – København, bødker, 17.5.1834, XXVI 230, opsagt 10.12.1868, XXIX 165
Kingo, H. – murer, 1.6.1818, XXIV 280
Klein, Wilhelm Emil – København, læge, gæstgiver og brændevinsbrænder, 3.1.1864, XXVIII 673, frasagde sig ret til brændevinshandel 30.9.1865
Klingenberg, Rasmus Casparus – Svenborg, købmand, 14.5.1834, XXVI 229 (bortrejst)
Klink, Erik – skomager, 31.12.1792, XXII 197 (død 27.9.1832)
Klink, Lars – snedker, 16.5.1840, XXVII 20 (bortrejst)
Klink, Peter – af Kerteminde, snedker, 11.8.1817, XXIV 249
Klink, Rasmus – snedker, tillige køb- og handelsmand, 2.11.1812, XXIV 39 (død 5.8.1833)
Klink, Rasmus Petersen – Kerteminde, snedker 23.10.1797, XXII 403 (identisk med forrige) [død 5.8.1833]
Klokker, Harald – guldsmed, 15.8.1853, XXVIII 16, høker, 12.7.1886, XXXI 211, detaillist 16.5.1887, XXXI 253
Klokker, Johan Carl Christian Alfred – Kerteminde, guldsmed, 28.10.1878, XXX 115
Klokker, Thorvald Beatus – snedker og sadelmager 11.4.1905
Klug, David Gotlieb Rosenkrantz – sadelmager, 15.9.1841, XXVII 60
Knudsen, Anders – Kerteminde, klejnsmed, 13.5.1805, XXIII 112 (død 20.6.1836)
Knudsen, Anders – murer, 3.12.1827, XXV 282
Knudsen, Anne Marie – høkerhandel, 5.11.1894, detailhandel 12.12.1898
Knudsen, Hans – vognmand og ølbrygger, 30.4.1900
Knudsen, Hans Jørgen – gæstgiver, 30.11.1907
Knudsen, Jens Jacob – Revninge, møller, 20.9.1880, XXX 210
Knudsen, Jesper – Munkebo, klejnsmed, 1.9.1800, XXII 498 (død 24.3.1830)
Knudsen, Johan Gotfred – København, skomager 15.5.1834, XXVI 230
Knudsen, Jørgen Jørgensen – grovsmed, 22.10.1894
Knudsen, Lauritz – Haderslev, drejer, 7.10.1871, XXIX 296
Knudsen, Niels – Kohavehus, skipper, 12.3.1883, XXXI 57
Knudsen, Niels – Aarslev, vognmand, 11.1.1886, XXXI 188
Knudsen, Ole – Odense, skrædder, 12.3.1840, XXVII 16, opsagt af enken 11.6.1866, XXIX 15
Knudsen, Peter Sophus – snedker, 23.8.1852, XXVII 529 (bortrejst)
Knudsen, Rasmus Emil – skomager, 14.2.1902
Koch, Peter Anton – konditor, 7.2.1901, tillige gæstgiver 31.3.1906
Kragh, Anders (Andreas) – bødker, 29.12.1796, XXII 378
Kragh, Carl – Kerteminde, købmand og brændevinsbrænder, 16.2.1800, XXII 472
Kragh, Edvard – urmager, 5.11.1855, XXVIII 138
Kragh, Jørgen – Rudkøbing, købmand og skipper 21.5.1810, XXIII 343
Kragh, Michael – af Kerteminde, købmand, 18.4.1814, XXIV 99
Kragh, Rasmus Olsen – bødker, 29.6.1785, købmand 4.1.1797, XXII 378
Kragh, Rasmus Olsen – købmand, 27.11.1826, XXV 238 (hospitalslem i Odense 1838)
Krarup, Carl Adolph – købmand, 26.10.1847, XXVII 330 (enken død 29.1.1881)
Krarup, Christian Henning Theodor – Troense, tømrer, 26.8.1878, XXX 111
Krop, Hans Henrik – kursmed, 30.9.1805, XXIII 124
Krumbak, Carl Frederik Vilhelm – gæstgiver, 9.6.1902
Krüger, Johan Peter – Odense, købmand, 12.6.1854, XXVIII 54
Kugler, Herman – Bøhmen, lovlig handel og haandtering, 16.3.1807, XXIII 158
Landou, Jacob Serenus – fh. Middelfart, købmand, 25.2.1843, XXVII 126 (opsagt)
Lange, Carl Ludvig – købmand, 4.5.1896, tillige værtshusholder 30.12.1897
Lange, Christian – møller, 9.1.1826, XXV 197
Lange, Christian Ove Alexander Peter – ølbrygger, 24.6.1896
Lange, Hans Christopher – bager, 18.3.1794, XXII 263
Lange, Hans Christopher – ølbrygger, 19.8.1850, XXVII 452, tillige vognmand, 27.6.1881, XXX 239
Lange, Hans Henrik – maler, 20.7.1846, XXVII 281
Lange, Peter Baltzasar – købmand, 17.4.1856, XXVIII 165, opsagt 4.?. 1896
Larsen, Anders – Midskov, ølbrygger, 22.12.1884, XXXI 146
Larsen, Andreas – Odense, skrædder, 24.12.1832, XXVI 189
Larsen, Andreas Martin – Odense, snedker, 17.3.1834, XXVI 225
Larsen, Carl Cicilius – fh. København, bager, 4.7.1842, XXVII 94
Larsen, Christen – snedker, 18.7.1794, XXII 263
Larsen, Emil – urmager, 23.10.1906
Larsen, Erik – spækhøker, 11.12.1832, XXVI 188
Larsen, Frederik Christian Rudolf – Kerteminde, maler, 2.4.1862, XXVIII 566
Larsen, Georg – købmand, 1.11.1895, tillige værtshusholder, 10.8.1897
Larsen, Gume – køb- og handelsmand, 16.11.1812, XXIV 40
Larsen, Hans – købmand og brændevinsbrænder 16.12.1834, XXVI 249 (handler ikke), værtshusholder 21.1.1844, XXVII 167 (søn af ovennævnte Hans Larsen), restauratør mag. Bevilling af 6.1.1847
Larsen, Hans Bernhard, skipper, 30.10.1863, XXVIII 640, opsagt 5.12.1864, XXVIII 680, genoptaget 3.9.1866, XXIX 28
Larsen, Hans senior – fh. forvalter paa Lundsgaard, købmand, 11.3.1794, XXII 248 (død 24.10.1828)
Larsen, Jens – Birkende, møller, 21.9.1863, XXVIII 631
Larsen, Jens – Hesselager, købmand og brændevinsbrænder 15.3.1799, XXII 461
Larsen, Jens Frederik Ludvig – Skibhusene, detaillist, 6.5.1878, XXX 99
Larsen, Jeppe Andreas – Hjallese, Dalum, købmand, 24.12.1859, XXVIII 409
Larsen, Johan Christian – skipper, 17.1.1849, XXVII 373
Larsen, Julius Frederik – købmand, 16.8.1892
Larsen, Jørgen – fh. Odense, pottemager, 27.4.1846, XXVII 273, opsagt 15.4.1850, XXVII 434
Larsen, Karen Dorthea født Hansen – enke, høkerhandel 14.11.1900
Larsen, Lars Andreas – købmand og brændevinsbrænder, 3.8.1849, XXVII 395
Larsen, Lars junior – købmand, 6.8.1827, XXV 272 (bortrejst 1829, død 1838)
Larsen, Lars Madsen – smed, 9.2.1900
Larsen, Lars senior – af Kerteminde, købmand, 26.2.1816, XXIV 186, tillige brændevinsbrænder 4.2.1828, XXV 289
Larsen, Lars Simon – Kerteminde, smed, 10.7, 1876, XXX 32
Larsen, Laurids – Kerteminde, skomager, 25.6.1877, XXX 69
Larsen, Mads Rude – skomager, 8.4.1850, XXVII 433
Larsen, Maren Cathrine – Dalum, bager, 20.7.1874, XXIX 406
Larsen, Martin Frederik – Hjallese, købmand og værtshusholder, 29.1.1877, XXX 53
Larsen, Mourits – snedker, 30.9.1805, XXIII 124
Larsen, Niels – fh. skipper i Svenborg, købmand og brændevinsbrænder 8.4.1799, XXII 450 (død 14.5.1835)
Larsen, Niels – Kerteminde, sømand, smaahandel, 29.3.1889, XXXII 81
Larsen, Niels – Kerteminde, tømrer, 18.3.1839, XXVI 415
Larsen, Niels – tømrer, 29.2.1904
Larsen, Niels Christian – Harndrup, brændevinsbrænder 16.11.1885, XXXI 183, købmand og værtshusholder, 11.10.1890, XXXII 161, opsagt 30.12.1892
Larsen, Ole – Maale, bager, 8.8.1887, XXXII 5
Larsen, Peder – Gislev, smed, 7.6.1881, XXX 235
Larsen, Peder – Midskov, ølbrygger, 6.11.1876, XXX 41
Larsen, Peder Christian – urmager, 5.11.1900
Larsen, Peder Michael – høker, 27.2.1902
Lauenborg, Niels – snedker og slagter, 24.1.1797, XXII 379 (død 21.9.1831)
Lausen, Peder Gotfred – af Nyborg, sadelmager, 24.10.1825, XXV 191
Lazarus, Jacob – København, fh. Rudkøbing, købmand, 13.7.1835, I 269
Lehmann, Ludvig August – sadelmager, 19.11.1838, XXVI 400 (rejste til Samsø 1842)
Leidecher, Gerog – detaillist, 30.1.1904
Lemle, Moses – købmand, købmand, 12.3.1810, XXIII 335, opsagt 28.3.1851, XXVII 473
Levin, Nathan – København, købmand, 18.6.1804, XXIII 66
Levy, Nathan – fh. Bogense, købmand, 26.8.1816, XXIV 215 (død 1846)
Liebscher, Carl Vilhelm – bager, 16.12.1858, XXVIII 342 (oo 27.1.1859 i Stenstrup)
Lindegaard, Jacob – næringsbevis som tømrer, 12.9.1861
Lindegaard, Rasmus Hansen – tømrer, 17.7.1832, XXVI 178
Lindvald, Friderich – Malmø, fh. Odense, slagter, 21.9.1807, XXIII 182
Lorentzen, Claus Henrik Christian – fh. Odense, købmand, manufaktur, 4.4.1859, XXVIII 361
Lund, Daniel Rasmussen – sætteskipper, 9.3.1863, XXVIII 607
Lund, Frantz Christian – Gjerlev, fh. skrædder i Nyborg, marskandiser, 4.5.1865, XXVIII 710
Lund, Hans Andreasen – farver, 20.7.1795, XXII 298
Lund, Jacob Edvard – Odense, cigarmager, 20.4.1863, XXVIII 611
Lund, Thyge Jesper – købmand, 7.1.1812, XXIV 10 (død 7.5.1832)
Lundgreen, Johan Mathias – Arnsburg, drejer, 20.6.1803, XXIII 38, opsagt 26.10.1807, XXIII 194
Lynegaard, Lars Christoffersen – Tullebølle, rebslager, 27.11.1835, XXVI 284 (død 1837)
Lüth, Johan Christian Jasper – blikkenslager, 25.4.1870, XXIX 234
Madsen, Anders Peter – Kværndrup, møller, 15.10.1863, XXXI 82
Madsen, Christen – af Kerteminde, snedker, 28.10.1816, XXIV 227
Madsen, Christen Jørgensen – Rigstrup, Voldum, købmand og værtshusholder, 8.5.1876, XXX 20
Madsen, Hans Christian – Højby, detaillist, 29.3.1889, XXXII 80
Madsen, Hans Christian – vognmand, 5.3.1904
Madsen, Jens – Odense, skrædder, 23.11.1864, XXVIII 679
Madsen, Johan Frederik – Herringe, bager, 17.5.1886, XXXI 203
Madsen, Jørgen – skipper, 14.2.1803, XXIII 24
Madsen, Mads – Vindinge, smed, 7.5.1827, XXV 260 (død 1833)
Madsen, Mads Peter – gæstgiver, 28.9.1904
Madsen, Niels – Martofte, sætteskipper, 18.3.1884, XXXI 122
Madsen, Peder – maler, 7.3.1853, XXVII 572
Magnert, Ole – Ypsala, skrædder, 2.10.1802, XXIII 13 (borgerskab i Odense 1815)
Marqvardsen, Frantz – Viby, høker, 5.3.1860, XXVIII 420, tillige brændebvinshandel. 11.8.1862, XXVIII 581, detaillist 8.1.1872, XXIX 311
Marqvardsen, Niels Peter – detaillist, 21.2.1893
Marstrand, Andrea Jensine Caroline – Odense, konditori, 10.1.1881, XXX 222
Marstrand, Niels Jensen – skipper, 1.2.1849, XXVII 375
Martinussen, Anne Dorthea – enke efter fisker Knud Martinussen, detailhandel, 18.5.1893
Martinussen, Mathias Pedersen – skipper, 21.6.1855, XXVIII 121
Mathiasen, Ditlev – handskemager, 10.3.1788, XXII 8
Mathiasen, Niels – Vissenbjerg, smed og spækhøker, 20.6.1803, XXIII 38 (død 29.10.1833)
Meiborg, Christoffer Rudolf – maler, 20.1.1844, XXVII 168, hattemager, 8.3.1880, XXX 189
Meisner, Christian Frederik – Kerteminde, hattemager, 24.9.1821, XXV 41, tillige værtshusholder 5.5.1841, XXVII 47, brændevinsbrænder, 21.2.1844, XXVII 174
Meisner, Johan Frederik Gotlieb – hattemager, 8.12.1851, XXVII 494, høker 8.8.1887, XXXII 5
Meisner, Thomas – felbereder, 3.1.1791, XXII 85
Meisner, Thomas Andersen – brændevinsbrænder, 27.3.1854, XXVIII 45
Meyer, Emilie – bog- og papirhandel, næringsbevis 21.9.1858
Meyer, Jørgen Emil – bogtrykker, 5.10.1857, XXVII 273
Meyer, Sophus Severin – født i Odense 22.4.1840, Odense, murer, 4.9.1882, XXXI 30
Meyling, Hans – Tavlov, købmand og brændevinsbrænder, 15.3.1835, XXVI 270, værtshusholder 19.5.1841, XXVII 48, senere skolelærer i Birkende ca 1843
Midschou, Julius Larsen – Odense, købmand, 8.9.1854, XXVIII 71
Mikkelsen, Hans Christian – Odense, handskemager, 18.12.1820, XXIV 380
Mikkelsen, Jacob – fh. Kalundborg, køb- og handelsmand, 10.7.1799, XXII 445
Mikkelsen, Mikkel Johannes – høker, 5.9.1901
Minden, Frederik Ludvig – født i det Holstenske, købmand, 15.3.1800, XXII 475
Minden, Frederik Ludvig – møller, 30.12.1833, XXVI 218
Minden, Sophie Frederikke – hattemager og smaahandler, 30.3.1863, XXVII 619, opsagt 15.8.1867, XXIX 85
Mohr, Johanne – Kerteminde, marskandiser, 18.11. 1867, XXIX 101, enke efter sømand Niels Jacobsen Rude
Mommesen, Momme – fhv. overtoldbetjent, købmand, 11.5.1841, XXVII 48 (bortrejst)
Monrad – Frederik – Kerteminde, købmand, 11.1.1809, XXIII 240
Monrad, Johan – København, bedemand, købmand og handelsmand, 23.7.1805, XXIII 118, opsagt 28.7.1806, XXIII 145, han var da blevet ansat som klokker og kordegn i Byen
Moritz, Axel Joseph – grosserer, detailhandel, 5.12.1876, XXX 47
Mortensen, Claus – skomager, 25.5.1812, XXIV 15
Mortensen, Emanuel Hechsher – detaillist, 21.6.1904
Mortensen, Lars – Odense, urmager og mekaniker, 16.5.1840, XXVII 20
Mortensen, Rasmus – urmager, 5.7.1819, XXIV 323, tillige smaahandler (død 11.7.1820)
Mouritzen, Julius – skomager, 7.6.1847, XXVII 310
Mouritzen, Jørgen – skomager, 25.2.1843, XXVII 127, opsagt 14.8.1851, XXVII 485
Mouritzen, Lars – Kerteminde, skomager, 20.3.1832, XXVI 178
Mouritzen, Peter Ferdinand – Kerteminde, kalkbrænder, 2.3.1863, XXVIII 606
Muus, Christen – Kerteminde, skipper og købmand, 27.6.1803, XXIII 39
Muus, Elias Bendtz – København, købmand og brændevinsbrænder, 25.7.1831, XXVI 138, opsagt 30.12.1841, XXVII 72 (borgerskab i Odense 10.8.1843, 169)
Muus, Laurids Christian august Bruun – købmand og værtshusholder, 16.9.1893, opsagt værtshushold 10.8.1900
Muus, Oscar Hacon Valdemar Bruun – købmand, 16.9.1893
Myhre, Frederik Christian – Svenborg, bager, 9.2.1797, XXII 381
Møhl, Hans Kragh – køb- og handelsmand, 18.7.1794, XXII 263
Møhl, Johan Otto – købmand, 17.1.1814, XXIV 91
Møhl, Rasmus – køb- og handelsmand, 31.12.1792, XXII 197
Møller, Carl – farver, 12.12.1833, XXVI 216, bevilling 28.7.1832
Møller, Carl Henrik – detaillist, 17.1.1900, opsagt 10.10.1905
Møller, Christen Nielsen – møller, 6.9.1796, XXII 351
Møller, Christian Lorentz Larsen – Kerteminde, maler, 9.9.1878, XXX 111
Møller, Ernst – København, garver, 15.11.1819, XXIV 333
Møller, Hans – Odense, fh. Faaborg, købmand, gæstgiver og brændevinsbrænder, 1.9.1800, XXII 497
Møller, Johan Christoffer – detaillist, 22.10.1894
Møller, Lorents – Odense, maler, 9.6.1834, XXVI 233
Møller, Mads Jørgen – Kerteminde, købmand og brændevinsbrænder, 15.7.1799, XXII 460
Møller, Marius – Kerteminde, detaillist, 25.6.1883, XXXI 69
Møller, Mathias Christensen – købmand og brændevinsbrænder, 4.10.1828, XXVI 19 (død 13.11.1838)
Møller, Michael Laurits – Odense, træ- og bendrejer, 19.8.1836, XXVI 309
Møller, Niels Christian – skrædder, 25.2.1843, XXVII 126
Møller, Peder Larsen – købmand, 7.11.1825, XXV 193
Møller, Peder Rasmussen – bødker, 15.8.1842, XXVII 98, opsagt 8.5.1844, XXVII 184 (rejste til Odense)
Møller, Peder Valdemar – detaillist, 12.1.1904
Møller, Rasmus Hansen – Nyborg, skrædder, 24.6.1821, XXV 25, opsagt 20.4.1822, og rejst til Roskilde
Mørk, Mathias – af Stige, skipper, 15.6.1789, XXII 35
Maaløe, Elisabeth Rosalie født Rude – smaahandel, 19.6.1865, XXVIII 716, guldsmed, 4.2.1878, XXX 91
Nedermark, Christen Rasmussen – Vævlinge, skrædder, 19.7.1880, XXX 202
Nedt, Edvard Maginus – Irland, garver, 8.5.1826, XXV 208, opsagt 13.5.1834, XXVI 229 (rejst til Odense)
Nielsen, Anders – Hindsholm, værtshusholder, 26.5.1862, XXVIII 573, opsagt 21.12.1891
Nielsen, Anders – murer, 19.4.1855, XXVIII 112, opsagt 4.5.1857, XXVIII 244
Nielsen, Anders – skomager, 24.9.1827, XXV 277
Nielsen, Anne – Svindinge, detailhandel, 10.9.1883, XXXI 79
Nielsen, Carl – bager, 23.12.1892
Nielsen, Carl – pottemager, 15.12.1854, XXVIII 88
Nielsen, Casper – skibstømrer, 16.8.1813, XXIV 72
Nielsen, Christen – Kerteminde, snedker, 23.10.1797, XXII 403
Nielsen, Christian – bogbinder, 25.2.1843, XXVII 126
Nielsen, Christian – smed, 11.3.1903
Nielsen, Christian Peder – vognmand, 27.5.1907
Nielsen, Christopher – Aabenraa, felbereder, 28.10.1805, XXIII 126
Nielsen, Corfitz – værtshusholder, 31.3.1906
Nielsen, Ditlev – Viby, tømrer, 6.3.1876, XXX 7
Nielsen, Hans – glarmester, 3.12.1788, XXII 22
Nielsen, Hans – Kerteminde, skomager, 24.4.1876, XXX 16
Nielsen, Hans Otto – Kerteminde, skomager, 3.5.1860, XXVIII 432
Nielsen, Henning – detaillist, 12.5.1879, XXX 136
Nielsen, Jacob – skrædder, nævnes som tinghører, 3.1.1831, XXVI 118
Nielsen, Jens – drejer, 4.11.1899, detaillist 4.5.1903
Nielsen, Jens – Ullerslev, høker, 12.5.1879, XXX 137, tillige brændevinshandel
Nielsen, Julius – jern- og metalstøber, 26.7.1858, XXVIII 320
Nielsen, Jørgen – gæstgiver, 28.12.1894, opsagt 1.1.1896
Nielsen, Lars – af Kerteminde, smed, 9.7.1810, XXIII 347
Nielsen, Lars – Kerteminde, snedker, 30.10.1871, XXIX 299
Nielsen, Lars – Thaarup, høker, 12.6.1865, XXVIII 715, tillige brændevinshandel
Nielsen, Lauritz Frederik – skomager, 16.11.1904
Nielsen, Ludvig Anton Alexander – fh. Randers, maskinfabrikant, 6.11.1901
Nielsen, Maren Hansine – detailhandel, 11.2.1908, enke efter Andersen
Nielsen, Mathias Christian – Kerteminde, sætteskipper, 13.12.1880, XXX 217
Nielsen, Mikkel – høker, 3.6.1870, XXIX 236
Nielsen, Morten – Bellinge, brændevinsbrænder, 30.10.1871, XXIX 299, faar udskænkningsret
Nielsen, Niels – bager, 30.9.1805, XXIII 124
Nielsen, Niels – Kerteminde, bødker, 12.4.1797, XXII 393
Nielsen, Niels – Thaarup, høker og brændevinshandlende, 15.5.1865, XXVIII 713, bager 28.10.1867, XXIX 98, opsagt 4.1.1884, XXXI 95, detaillist 22.6.1885, XXXI 169, opsagt 18,12.1888, XXXII 64, genoptaget juli 1891
Nielsen, Niels Jørgen – skrædder, 27.4.1899
Nielsen, Niels Laurits – detaillist, 28.2.1903
Nielsen, Niels Peter Carl – vognmand, 27.5.1907
Nielsen, Niels Peter Christian – sadelmager, 3.9.1858, XXVIII 324
Nielsen, Ole – Hasmark, hattemager, 3.3.1884, XXXI 109
Nielsen, Ole – Viby, skrædder, 16.4.1860, XXVIII 427
Nielsen, Otto – Kerteminde, snedker, 29.7.1799, XXII 466 (død 19.4.1839)
Nielsen, Peder – af Kerteminde, møller, 3.1.1795, XXII 280
Nielsen, Peder – fhv. proprietær, købmand, 25.2.1869, XXIX 178
Nielsen, Peder – Hundslev, bager og høker, 11.2.1884, XXXI 107, værtshusholder 20.2.1888, XXXII 25, opsagt 24.9.1890
Nielsen, Peder – købmand, 26.3.1856, XXVIII 162
Nielsen, Peder – møller, 12.8.1850, XXVII 451, opsagt 31.12.1856, XXVIII 221
Nielsen, Rasmus – af Kerteminde, smaahandler, 29.11.1813, XXIV 87
Nielsen, Rasmus – Sanderum, marskandiser 14.10.1878, XXX 113, tillige købmand 24.2.1879, XXX 131
Nissen, Knud – køb- og handelsmand, 31.12.1792, XXII 197
Norden, Johan Jacob – Odense, købmand, 3.11.1864, XXVIII 673, tillige værtshusholder 12.4.1867, XXIX 57, endvidere vognmand 23.1.1875, XXIX 423
Næve, Hans Jensen – murer, 30.9.1805, XXIII 124 (død 26.5.1829)
Nørregaard, Jørgen – væver, 28.7.1841, XXVII 56
Nørregaard, Maren Dorthea Marie – Kerteminde, smaahandel, 16.4.1883, XXXI 59
Nørregaard, Niels – Middelfart, væver, 16.3.1839, XXVI 415
Nørregaard, Peder – væver, 22.1.1844, XXVII 168
Nørregaard, Samuel – fh. Middelfart, væver, 16.8.1819, XXIV 326
Olsen, Anders – Kerteminde, grov- og klejnsmed, 9.10.1838, XXVI 396
Olsen, Anders – skipper, 21.8.1848, XXVII 359
Olsen, Anders Niels Christian – detaillist, 2.10.1906
Olsen, Frederik – skomager, 27.5.1856, XXVIII 175, tillige slagter 25.5.1857, XXVIII 249
Olsen, Frederik Christian – Hundslev, bager, 19.3.1866, XXVIII 765
Olsen, Hans – Magleby, urmager, 31.8.1869, XXIX 204
Olsen, Jeppe – Paarup, bødker, 8.10.1804, XXIII 76
Olsen, Jørgen Christian – tømmerhandler, 22.2.1902
Olsen, Lars – snedker, 24.6.1850, XXVIII 444
Olsen, Marius – Kerteminde, skipper, 25.9.1877, XXX 77
Ottesen, Hans – blikkenslager, 29.4.1840, XXVII 18
Ottesen, Marcus – Munkebo, høker- og brændevinshandel, 6.5.1878, XXX 99 (bortrejst 1.4.1881)
Ottesen, Niels Hansen – blikkenslager, 17.8.1857, XXVIII 265
Ovesen, Anne Dorthea født Sørensen – Nordenhuse, høker- og brændevinshandel, 26.10.1877, XXX 79 (bortrejst 1.4.1881)
Pedersen, Hans – af Kerteminde, snedker, 11.11.1816, XXIV 229
Pedersen, Hans – høker, 20.6.1905
Pedersen, Hans – Kerteminde, snedker, 5.8.1822, XXV 18
Pedersen, Hans – vognmand, 15.6.1909
Pedersen, Hans Christian – værtshusholder, 9.8.1898
Pedersen, Hans Jochum – høker, 22.10.1900
Pedersen, Hans Lauritz – vognmand, 9.2.1901
Pedersen, Hans Peter – skrædder, 21.6.1847, XXVII 312 (bortrejst)
Pedersen, Henrik – Føvling, gæstgiver, 21.11.1872, XXIX 343, enken bortrejst 18.10.1881
Pedersen, Jacob – Holev, Marslev, værtshusholder, 16.1.1860, XXVIII 413, i bero 31.3.1905
Pedersen, Jens – daglejer, h.e. Karen Hansen, smaahandel, 7.10.1873, XXIX 382
Pedersen, Jens – rebslager, 2.7.1821, XXV 32 (død 14.5.1829)
Pedersen, Jens Peter – Kerteminde, rebslager, 23.1.1882, XXXI 8
Pedersen, Jørgen Ferdinand – Kerteminde, smed, 28.4.1862, XXVIII 569
Pedersen, Karen født Hansen – enke efter daglejer Jens Pedersen, smaahandel 7.10.1873, XXIX 382
Pedersen, Knud – Munkebo, skipper, 18.3.1805, XXIII 109
Pedersen, Lars – Højby, slagter, 18.7.1803, XXIII 42
Pedersen, Lars – Martofte, arbejdsmand, smaahandel, 4.11.1889, XXXII 115
Pedersen, Mads – fh. Odense, rugbrødsbager, 9.11.1860, XXVIII 460, bager 23.2.1863, XXVIII 604, vognmand 11.11.1878, XXX 116
Pedersen, Mads Villadsen – Bødstrup, Langeland, købmand, 11.5.1866, XXIX 10, tillige værtshusholder 12.4.1867, XXIX 57
Pedersen, Morten – snedker, 3.12.1788, XXII 22
Pedersen, Niels Christian – høker, 7.5.1901
Pedersen, Niels Jacob – Koster, skipper, 7.1.1875, XXIX 421
Pedersen, Niels Peter – smed, 1.4.1905
Pedersen, Ole – Ejstrup, smaahandel, 26.2.1883, XXXI 54, detaillist 13.10.1884, XXXI 136
Pedersen, Orla Laurids – Nyborg, urmager, 2.5.1881, XXX 233, tillige guldsmed, 20.5.1889, XXIII 91
Pedersen, Peder – af Kerteminde, køb- og handelsmand, 11.8.1817, XXIV 249
Pedersen, Peder – bager, 25.6.1899
Pedersen, Peder – Hørup, Bjerregaard, bager, 11.2.1822, XXV 62, murer, 6.5.1831, XXVI 129
Pedersen, Peder – Rynkeby, tømrer, 11.1.1886, XXXI 188
Pedersen, Peder – Træden, karet- og hjulmager, 28.7.1884, XXXI 124
Pedersen, Peder Mathiasen – Kerteminde, rebslager, 19.5.1851, XXVII 478
Pedersen, Peder Nielsen – Odense, drejer, 9.7.1838, XXVI 386
Pedersen, Rasmus – købmand, 20.10.1900
Pedersen, Rasmus – Lille Viby, høker, 15.12.1879, XXX 170
Pedersen, Rasmus – skrædder, 17.10.1825, XXV 190
Pedersen, Rasmus – Svenborg, smed, 5.9.1834, XXVI 241, opsagt af enken 11.12.1862, XXVIII 593
Pedersen, Rasmus Christian – snedker, 25.2.1843, XXVII 127, tillige glarmester 27.6.1864, XXVIII 663
Pedersen, Søren Nielsen – skomager 19.2.1898
Pedersen, Vang – garver, 1.11.1895, detaillist 27.10.1905
Petersen, Adolph – glarmester, 19.4.1847, XXVII 306, opsagt 10.4.1856, XXVIII 163
Petersen, Anne Jacobine Christine – detailhandel, 23.11.1900, opsagt 10.10.1905
Petersen, Anne Marie – detailhandel, 11.4.1881, XXX 232, e.e. skipper Thygesen
Petersen, Camilla Hansine – Kerteminde, rebslager, 4.11.1889, XXXII 115
Petersen, Carl Gustav Vilhelm Harald – sadelmager, 6.7.1899
Petersen, Carl Vilhelm – Næstved, fh. i Odense, pottemager, 9.6.1884, XXXI 119, detaillist 24.10.1891
Petersen, Christian Vilhelm – Kerteminde, murer, 21.3.1889, XXXII 79
Petersen, Eske Dalsgaard – Føvling, detaillist, 24.10.1881, XXXI 249
Petersen, Frands – Maale, lovlig handel og haandtering, 4.11.1805, XXIII 127 (død 1828)
Philipsen, Christian – Kerteminde, felbereder, 16.9.1905, XXIII 123
Popsen, Anders Edvardsen – Kerteminde, skomager, 6.11.1820, XXIV 368
Popsen, Peter – Kerteminde, skomager, 7.4.1863, XXVIII 610
Poulsen, Frederik – København, skomager, 29.7.1799, XXII 466
Poulsen, Hans – af Kerteminde, snedker og tømrer, 20.8.1787, XXII 2
Poulsen, Niels – fh. København, skrædder, 8.9.1869, XXIX 205, detaillist 7.10.1871, XXIX 296
Poulsen, Niels Christian – murer, 6.9.1904
Poulsen, Peter – Odense, skrædder, 19.12.1825, XXV 196
Poulsen, Peter – Rynkeby, rebslager, 11.2.1878, XXX 92
Poulsen, Rasmus – Hindemade Gods, bendrejer, 7.10.1799, XXII 468 (død 21.9.1835)
Prøvensen, Eskild Anton – købmand, 22.12.1856, XXVIII 220, tillige gødningsfabrikant 4.9.1865, XXVIII 724, endvidere værtshusholder 14.10.1869, XXIX 210
Prøvensen, Martin Christian – købmand, 20.9.1852, XXVII 534, opsagt 10.2.1857, XXVIII 229
Qvist, Erik Christian Andreas – høker, 3.6.1903, i bero 31.5.1904
Rabe, Peder Jensen – fh. husmand i Frøbjerg, Orte, værtshusholder 9.3.1861, XXVIII 497 (bortrejst), født i Vindeballe, Ærø
Rademacher, Jens Peter – købmand, 17.2.1851, XXVII 470
Ramsing, Henrik Fabricius – tømrer, 15.4.1899
Rannert, Alogzi – lovlig handel og haandtering, 7.10.1805, XXIII 125
Rasch, hans – Kerteminde, bager, 30.8.1813, XXIV 74
Rasch, Hans Jacob – skipper og handelsmand, 18.7.1794, XXII 263
Rasch, Niels Andersen – sømand, h.e. Ane Cathrine Hansdatter, Munkebo, smaahandel, 7.3.1881, XXX 227
Rasch, Niels Hansen – drejer, 25.5.1812, XXIV 15
Rasmussen, Anders Peter – værtshusholder, 17.8.1782, opsagt 1.4.1898
Rasmussen, Hans – Kerteminde, skipper, 25.3.1861, XXVIII 502
Rasmussen, Hans – klejnsmed, 3.1.1791, XXII 85
Rasmussen, Hans Laurids Marius – Kertinge, skrædder, 24.10.1887, XXXII 12
Rasmussen, Hans Peter – Odense, gæstgiver og brændevinsbrænder, 12.4.1865, XXVIII 706, frasagt brændevinshandel 28.12.1872
Rasmussen, Jens – Avnslev, rebslager, 24.12.1830, XXVI 117
Rasmussen, Johan Christian – Kerteminde, rebslager, 18.5.1835, XXVI 264
Rasmussen, Julius – skomager, 6.12.1858, XXVIII 339
Rasmussen, Knud – Kerteminde, skomager, 12.8.1850, XXVII 450
Rasmussen, Lars Peter – købmand, 13.5.1852, XXVII 518
Rasmussen, Mads – Odense, glarmester 1.9.1800, XXII 498 (død 28.10.1828)
Rasmussen, Niels – Odense, snedker, 14.2.1803, XXIII 24
Rasmussen, Niels Christian – Dræby, skipper, 25.2.1861, XXVIII 496
Rasmussen, Peder – Bullerup, vognmand, 28.10.1878, XXX 115
Rasmussen, Peder – glarmester, 11.3.1839, XXVI 414
Rasmussen, Peder – Mullerup, bager, 5.3.1883, XXXI 56
Rasmussen, Peder – skipper, 2.4.1855, XXVIII 110
Rasmussen, Peder Christian – Kerteminde, rebslager, 31.3.1862, XXVIII 566
Rasmussen, Poul – Viby, smaahandel, 28.4.1873, XXIX 365
Rasmussen, Rasmus – Kerteminde, skomager, 18.7.1815, XXIV 178
Rasmussen, Rasmus – sadelmager, 18.9.1794, XXII 263
Rasmussen, Rasmus – værtshusholder, 18.2.1878, XXX 92, opsagt 4.1.1879, XXX 126
Rasmussen, Rasmus Peter – Kerteminde, snedker, 6.5.1837, XXVI 335
Rasmussen, Søren – Draaby ved Ebeltoft, ølbrygger, 5.5.1863, XXVIII 613, opsagt 22.12.1863
Ravn, Erik Peter – exam. juris, bestalling som postmester, 7.1.1850, XXVII 416
Rehse, Carl Andreas – snedker, 13.10.1817, XXIV 255
Revninge, Simon Larsen – smed, 12.6.1820, XXIV 350
Richter, Peter Gerhard – hattemager, Maj 1906
Rode, Stephen Olsen – af kerteminde, købmand og skipper, 9.7.1810, XXIII 347 (død 1841)
Roed, Arnt Emil – slagter, 21.7.1849, XXVII 394, opsagt 5.11.1861, XXVIII 541, genoptaget 1.7.1867, XXIX 79
Roed, Arnt Sørensen – skomager, 10.2.1792, XXII 138 (død 15.1.1823) (oo Flødstrup 25.?.1785, Anne Cathrine Frandsdatter Biørn)
Roed, Søren – skomager, 5.8.1822, XXX 78 (død 18.8.1829)
Rosbak, Markus – København, købmand, 12.3.1810, XXIII 335
Rude, Christine Emilie – Kerteminde, detailhandel, 23.4.1888, XXXII 35
Rude, Elisabeth Rosalie – smaahandel, 19.6.1865, XXVIII 716, guldsmed 4.2.1878, XXX 91
Rude, Johanne født Mohr – marskandiser, 18.11.1867, XXIX 101
Rude, Mads Rasmussen – skipper, 14.2.1844, XXVII 172
Rude, Rasmus Rasmussen – købmand og skipper, 22.4.1840, XXVII 18, opsagt 30.9.1896
Rudkøbing, Otto Villiam – Kalundborg, sætteskipper, 26.8.1881, XXX 244
Rudkøbing, Otto Villiam – tømrer, 15.4.1909
Rue, Herman – skipper, 2.10.1841, XXVII 61
Rue, Jens Jensen – lods- og spækhøker, 5.5.1841, XXVII 47
Rue, Mads Madsen – skipper og købmand, 14.2.1803, XXIII 24
Rue, Mads Olsen – skipper og handelsmand, 10.3.1788, XXII 8
Rützou, Ferdinand – købmand, 14.4.1852, XXVII 513 (rejst til Australien)
Rønning, Niels – Grejs Mølle, Vejle Amt, farver, 19.6.1809, XXIII 281, tillige trykker 14.12.1809, bevilling af 26.6.1807, XXIII 178
Schlægelberger, Johan Gotlieb – Meniel, murer, 8.10.1804, XXIII 76
Schmidt, Hans Andersen – brændevinsbrænder, 18.5.1893, faar udskænkningsret
Schmidt, Jacob Jacobsen – af Kerteminde, købmand og skipper, 10.7.1711, XXIII 385
Schmidt, Jacob Peter – skipper, 3.2.1845, XXVII 217
Schmidt, Ludvig Philip Albert – Middelfart, cigarmager, 12.9.1881, XXX 246, opsagt 20.4.1882, XXXI 13
Schou, Frederik Ferdinand – fh. Hjørring, urmager, 1.11.1852, XXVII 539
Schou, Hans – kræmmer, 3.12.1788, XXII 22
Schrandel, Georg Emil – Middelfart, skipper 24.4.1871, XXIX 277
Schvartz, Niels Frederik Julius – væver, 21.4.1849, XXVII 384, (bortrejst)
Schvartz, Ole Carl Holm – detaillist, 5.4.1905
Schvartz, Villiam Oscar Rudolf – gæstgiver, 15.4.1902, I bero 31.3.1905
Schvede, Robert Wichard – nagelsmed, 18.5.1857, XXVIII 247, opsagt 5.8.1861, XXVIII 529
Schwabe, Otto Antonius – købmand, 16.1.1854, XXVIII 35, opsagt 26.8.1856, XXVIII 196
Schytte, Carl Frederik – fh. Faaborg, guldsmed, 18.1.1836, XXVII 290, opsagt 23.11.1837, XXVI 356
Schøier, Jacob Rasmussen – fh. Nyborg, garver, 17.11.1845, XXVII 253, opsagt 6.10.1847, paany garver 30.11.1847, XXVII 335
Simonsen, Hans Christian – Odense, skomager, 29.4.1840, XXVII 19
Skade, Mads – klejnsmed, 18.7.1794, XXII 263 (død 25.11.1831)
Skrold, Johan Christian – skibs- og baadbygger, 22.3.1900
Sleimann, Kristian – høker, 5.3.1906
Slengerich, Hans Christian – Vester Kærby, bogtrykker, 13.5.1878, XXX 101
Steen, Christen Høst – købmand, 13.10.1837, XXVI 353
Steen, Ferdinand Georg Edvard – restauratør 24.10.1901, i bero 10.10.1905
Steen, Johan Andreas – Hollufgaard, fh. Odense, guldsmed, 15.1.1821, XXV 1
Steen, Johan Henrik – Kerteminde, skomager, 24.11.1838, XXVI 400, opsagt 23.12.1839, XXVII 9
Steen, Johan Rasmus – Kerteminde, snedker, 3.7.1865, XXVIII 718
Steen, Johan Vilhelm – Thy, Jylland, rebslager, 26.4.1802, XXII 555 (han blev senere vægter)
Steffensen, Mads – Rudkøbing, bager, 1.2.1796, XXII 312
Stokkeby, Søren – Rolfsted, købmand, 28.7.1879, XXX 150, tillige værtshusholder 28.11.1887, XXXII 16
Storm, Ane Caroline – Kerteminde, smaahandel, 5.11.1883, XXXI 84
Storm, Hans – skipper, 4.2.1840, smaahandel, 26.5.1862, XXVIII 573
Storm, Hans Pedersen – Odense, murer, 12.10.1801, XXII 538
Storm, Mathias – bagersvend, brændevinsbrænder, 4.12.1815, XXIV 182, opsagt 21.8.1820, XXIV 355, bager 2.10.1820, XXIV 358
Storm, Niels Villiam – Assens, skipper, 15.3.1875, XXIX 433
Storm, Poul – købmand, 17.11.1845, XXVII 253 (enken fallit)
Strand, Niels – skrædder, 15.11.1796, XXII 371 (død 24.3.1831)
Strand, Thomas Nielsen – af Kerteminde, skomager, 21.8.1832, XXVI 180
Strøh, Johannes Vogelius – Næstved, skomager, 17.5.1836, XXVI 300
Stærmose, Jacob Hansen – købmand og værtshusholder, 8.9.1892
Staack, Silius – farver og trykker, 19.1.1852, XXVII 500, restauratør 20.7.1857, XXVIII 260, opsagt 30.9.1890
Svendsen, Svend Christian – værtshusholder, 18.11.1890
Svitzer, Jacob Bjørn – Øster Hæsinge, købmand, 16.3.1829, XXVI 37, ophævet 24.5.1869
Sørensen, Alfred Søren Frederik Christian – snedker, 1.9.1908
Sørensen, Anders Larsen – værtshusholder, 10.?.1905
Sørensen, Anne Dorthea – Nordenhuse, brændevins- og høkerhandel, 26.10.1877, XXX 79, bortrejst 1.4.1881 (var enke efter Ovesen)
Sørensen, Hans Christian – Odense, murer, 7.10.1805, XXIII 125 (død 18.8.1832)
Sørensen, Jacob – Kerteminde, skomager, 11.5.1801, XXII 514
Sørensen, Johan Jacob Ludvig – murer, 15.10.1868, XXIX 156
Sørensen, Jørgen – skrædder, 29.7.1799, XXIII 466
Sørensen, Lars Jacob – detaillist 14.5.1893, murer 18.11.1899
Sørensen, Marius – Skellerup, gæstgiver, 5.10.1875, XXIX 452 (bortrejst 1876)
Sørensen, Otto – Lille Viby, Drigstrup, detaillist, 31.12.1888, XXXII 67
Sørensen, Peder Henrik – Eiby, smed, 9.7.1888, XXXII 45
Sørensen, Rasmus – skipper, 11.2.1846, XXVII 265
Sørensen, Rasmus Christian – gæstgiver, 2.10.1906
Sørensen, Sophus Andreas – konditor, 29.7.1908
Sørensen, Søren Christian – tømrer, 29.11.1899
Sørensen, Theodor Vilhelm – Frederikshavn, fh. høker i Nyborg, bager, 24.10.1881, XXIX 249
Tagge, Christian Peter Frederik – købmand og værtshusholder, 19.6.1905
Tagge, Frederik Vilhelm Rudolph – detaillist, 30.9.1899
Tagge, Johan Peter – Viby, træ- og bendrejer, 19.8.1836, XXVI 310
Teisen, Anders – farver i Nyborg, tillige farver i Kerteminde, 12.1.1794, XXII 281
Thalbitzer, Carl Valdemar – København, købmand, 8.12.1879, XXX 169, tillige værtshusholder 27.6.1881, XXX 239
Thomsen, Christen – gæstgiver, 1.4.1898
Thomsen, Hans – fh. undertoldbetjent, spækhøker, 25.5.1840, XXVII 21 (høker ikke)
Thomsen, Jacob – murer, 15.11.1796, XXII 371
Thomsen, Laurits Christian – farver, 24.1.1849, XXVII 374, detaillist 15.10.1877, XXX 78
Thomsen, Peder – Stouby, tømrer, 22.5.1882, XXXI 15
Thomsen, Thomas – Kerteminde, snedker, 12.8.1850, XXVII 450
Thomsen, Thomas – skomager, 9.8.1819, XXII 326
Thomsen, Thomas Bertel Marius – købmand, 16.11.1900
Thrane, Jørgen Fahnøe – høker, 5.8.1856, XXVIII 190
Thyboe, Frederik Ludvig – købmand, 10.10.1848, XXVII 364, opsagt 22.10.1852, XXVII 537
Thygesen, Anne Marie født Petersen – detailhandel, 11.4.1881, XXX 232
Thygesen, Claus – detaillist, 29.9.1908
Thygesen, Claus Rasmus – Kerteminde, sætteskipper 31.3.1870, XXIX 231, skipper 6.6.1871, XXIX 283
Thygesen, Hans – Kerteminde, tømrer, 5.5.1873, XXIX 366
Thygesen, Hans – skipper og handelsmand, 10.3.1788, XXII 8
Thygesen, Marie – høkerhandel, 4.4.1902
Thaarup, Niels Nielsen – bevilling som brændevinsbrænder, 16.10.1820 (død paa Sjælland)
Topp, Hans Jørgen – Lumby, saltfabrikant 24.2.1862, XXVIII 560, detaillist 29.4.1870, XXIX 234, opsagt 30.10.1878, XXX 115
Tornøe, Albert – Bager, 13.12.1847, XXVII 337, opsagt 30.4.1859, detaillist 29.10.1883, XXXI 83
Tornøe, Hans Jacob – Kerteminde, snedker, 17.3.1884, XXX 111
Tornøe, Hans Ventzel – af Kerteminde, købmand, skipper og brændevinsbrænder 31.10.1810, XXIII 357
Tornøe, Holger Cicilius – skipper, 10.4.1854, XXVIII 48
Tornøe, Valdemar – Kerteminde, skipper, 15.11.1866, XXIX 37
Tornøe, Wentzel – fh. Odense, købmand, skipper og brændevinsbrænder, 17.1.1798, XXII 411
Tornøe, Wentzel – købmand og skipper, 5.11.1832, XXVI 187
Tornøe, Wentzel Henrik – Kerteminde, værtshusholder og ølbrygger, 28.11.1859, XXVIII 404, gæstgiver 24.4.1865, XXVIII 709, opsagt 1.9.1898 (var forligskommissær)
Tornøe, Wenzeline – Kerteminde, smaahandel, 27.2.1882, XXXI 10
Trochmann, Torbiørn – fh. Svenborg, skipper, køb- og handelsmand, 20.4.1796, XXII 320 (se Truelsen)
Trolle, Jens Balslev – Faaborg, købmand og brændevinsbrænder 31.10.1824, XXV 157
Truelsen, Niels – væver, 6.9.1796, XXII 351
Truelsen, Woldsted Anders – Nyborg, snedker, 23.10.1797, XXII 403
Tømmerup, Hans Julius – kobbersmed, 25.12.1852, XXVII 537
Tømmerup, Johan Ludvig Julius – Kerteminde, blikkenslager 19.6.1882, XXXI 19
Tønnesen, Johan Valdemar – Næstved, skomager, 11.8.1862, XXVIII 581
Tønnesen, Martinus Nicolai Andreas – Kongsberg, Norge, hattemager, 30.4.1821, XXV 28, opsagt 26.11.1821, XXV 49
Taaning, Andreas Christian – murer, 22.8.1899
Taaphen, Nicolai Günter – handelsmand, 3.12.1788, XXII 22
Taarup, Niels Nielsen – brændevinsbrænder, 16.10.1820 (død paa Sjælland)
Vendelboe, Anders Nielsen – køb- og handelsmand, 3.1.1791, XXII 85
Vergmann, Hans Otto Valdemar – blikkenslager (eller bogtrykker?) 8.6.1907
Vergmann, Ludvig Enoch – København, bogtrykker, 26.1.1800, XXX 178
Vindelboe, Anders Nielsen – køb- og handelsmand 3.1.1791, XXII 85
Vindelboe, Johan Christopher – køb- og handelsmand 1.9.1794, XXII 270
Vindelboe, Lars Christian – Kerteminde, købmand og brændevinsbrænder 29.4.1799, XXII 452, opsagt 6.5.1805, XXIII 112
Virgin, Johan Henrik Christian – Vorsfelde, Brunsvig, skræder, 4.6.1851, XXVII 479 (bortrejst)
Voigtlænder, Johan – Preussen, murer, 20.6.1803, XXIII 39
Waidtløv, Philip – Odense, felbereder, 27.11.1826, XXV 238
Wamdrup, Oscar Theodor – København, detaillist, 4.11.1889, XXXII 114
Wandtschneider, Georg Louis Henrich – fh. Assens, bager 10.10.1883, XXXI 81
Werckmeister, Henrik Christian Carl – Rendsborg, smed, 24.9.1821, XXV 41 (død 2.12.1833)
Westphalen, Henrik Henriksen – Hesselager, farver og trykker, 22.6.1803, XXIII 39, 118, 125
Westphalen, Lars Christian – farver, 2.5.184, XXVII 89
Westphalen, Sophie Amalie født Holm – enke, smaahandel, 2.11.1863, XXVIII 637
Westrin, Christian Leo – bogtrykker, 30.3.1861, XXVIII 502, opsagt 4.10.1862, XXVIII 585
Wiemann, Herman Arnold – klædefabrikant og maskinuldspinder, 28.9.1859, XXVIII 292
Wilhelm, Jacob – Odense, skomager, 15.11.1796, XXII 371
Wilhelm, Johan – Store Viby, skomager, 15.12.1800, XXII 501
Wilhelm, Johan junior – skomager, 17.5.1819k, XXIV 319
Willumsen, Hans – købmand, 7.6.1858, XXVIII 313
Winther, Lars Nielsen – buntmager, 13.7.1857, XXVIII 260
Wittrock, Jens Ovesen – Kerteminde, snedker, 3.12.1838, XXVI 400
Wittrock, Jens Ovesen – Kerteminde, snedker, 3.12.1838, XXVI 400
Wittrock, Ove Seneca – Slagelse, snedker, 29.7.1799, XXII 466 (død 11.9.1835)
Woldsted, Anders Truelsen – Nyborg, snedker, 23.10.1797, XXII 403
Wortman, Peder Friderich – skrædder, 18.7.1794, XXII 263
Wulff, Moses – Lissa, Preussen, købmand, 7.12.1801, XXII 543
Zarlov, Johan – høker, 24.6.1904
Ziegler, Peter Michael – Nyborg, snedker, 3.12.1838, XXVI 401
Ørlind, Jens – Christiansstad, Skaane, lovlig handel og haandværk 17.8.1807, XXIII 177
Ørsted, Johan Ingemann – skomager, 25.4.1857, XXVIII 242
Aagaard, Henrik – raadstuetjener, afskediget 26.8.1805, XXIII 120
Aarestrup, Christen – maler, 14.6.1813, XXIV 68, død 20.2.1834
Aarestrup, Hans Henrik – maler, 17.2.1846, XXVII 266
Aaris, Christian Jacob Høst – grovsmed, 4.6.1849, XXVII 382
Aasum, Jørgen Jensen – murarbejde, 6.3.1809, XXIII 256