Bogense, 1625-1677, borgerskab

Afskrift af register til borgerskabsprotokol
Bogense Købstad 1625-1677
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1625-60 se Bogense byfogeds skifteprotokol 1683-95
1678-1796 findes der ingen rådstueprotokol, men i magistratsarkivet gruppe K; kæmnerregnskaber (fra 1737 og fremefter) er der nogle steder oplysninger om borgerskaber
Borgerskaberne findes indført i Rådstueprotokollerne
Ingen borgerskaber før 1655, indtil da er kun indført få opsagte borgerskaber, samt anmodninger om vidnesbyrd og skydsmål fra personer der tidligere var besiddende i byen
[Jeppesen?], Søren – bødker, ed som takseringsmand 3.1.1667, 73b

[Jørgensen?], Christopher – skomager, 3.9.1675, 203b
[Jørgensen?], Søren – tømmermand, 16.3.1660, 128b
[Pedersen?], Jørgen – skrædder, ed som takseringsmand, 2.1.1669, 97b (er kun nævnt som Jørgen Skrædder, men kan være identisk med skrædder Jørgen Pedersen)
…, Dorthe – e.e. Claus …, vil handler med øl og brændevin, 17.12.1650, 95b
Als, Christen 15.10.1655, 118a
Andersen, Niels – væver, 26.5.1662, 14b og 228b
Andersen, Niels -. Ed som overkæmner 2.1.1672, 131b
Andersen, Peder – skomager, afgaar som kæmner, 16.5.1661, 9a
Bager, Anders – borger i byen, vil ogsaa handler med øl og brændevin, 17.12.1650, 95b
Bager, Hans – 3.1.1673, 228a
Bang, Hans – borger i byen, vil ogsaa handler med øl, 17.12.1650, 95b
Basse, Anders Rasmussen – 3.1.1673, 148b og 228a, samme dag ed som overkæmner 148b, ed som takseringsmand 2.1.1675, 189b
Basse, Niels Nielsen – ed som overkæmner, 18.5.1655, 113b
Basse, Niels Rasmussen – ed som takseringsmand, 2.1.1675, 189b
Beck, Anders Larsen – født i Bogense, opsagt sit borgerskab, 21.10.1636, 20b
Bentsen, Peder – frasiger sig ’fergeløbet’ 21.7.1671, 125b
Borschart, Jørgen – bartskærer, 9.4.1656, 120a
Broch, Niels – 3.1.1666, 58a
Buntmager, Hans – 31.7.1663, 35b og 228b
Buxen, Hans Hansen – ed som overkæmner, 2.1.1667, 73a
Buxen, Hans Hansen – født i Bogense, toldviseterer, anmoder om skudsmaal, 15.5.1675, 200a
Buxen, Hans Hansen – tolder, ed som takseringsmand, 19.1.1670, 98b
Bødker, Hans – ed som takseringsmand, 2.1.1669, 97b
Christensen, Anders – bager, anmoder om skudsmaal og vidnesbyrd, ?.1.1661, 2a
Christensen, Anders – bager, ed som takseringsmand, 3.1.1667, 73b
Christensen, Anders – opsagt sit borgerskab, 23.9.1636, 20b
Christensen, Hans – skrædder, ed som takseringsmand, 19.1.1670, 98b
Christensen, Hans – skrædder, ed som takseringsmand, 3.1.1666, 58a
Christensen, Mikkel – ed som overkæmner og borger, 3.1.1666, 58a
Christensen, Niels – handskemager, 6.11.1668, 228a
Christensen, Niels – handskemager, ed som overkæmner, 2.1.1671, 113b
Christensen, Søren – 11.12.1665, 228a
Christensen, Søren – ed som raadmand, 2.1.1667, 72b
Christophersen, Hans – 3.1.1666, 58a, ed som underkæmner 3.1.1667, 73a, ed som takseringsmand 3.1.1671, 114a
Clausen, Niels – ed som overformynder 31.12.1670, 113b, ed som takseringsmand 2.1.1675, 189b
Clausen, Niels – ed som takseringsmand, 3.1.1666, 58a
Clausen, Niels – ed som takseringsmand, 3.1.1668, 87b
Clausen, Niels – født i Bogense, 26.5.1662, 14b og 228b, samme dag ed som overkæmner
Clausen, Rasmus – 3.9.1675, 203b
Clausen, Rasmus – borger i byen, vil ogsaa handle med øl, 17.12.1650, 95b
Danielsen, Hans – 6.11.1668, 228a
Dinesen, Knud – 15.10.1655, 118a
Ellegaard, Rasmus Hansen – 6.11.1668, 228a, ed som overkæmner 19.1.1670, 98b, ed som takseringsmand 3.1.1673, 148b
Eriksen, Stephan – borger i byen, vil ogsaa handle med øl og brændevin, 17.12.1650, 95b
Fanø, Christen Jørgensen – født i Bogense, 26.5.1662, 14b og 228b
Fanøe, Christen – ed som takseringsmand, 3.1.1666, 58a
Fanøe, Christen Jørgensen – født i Bogense, 26.5.1662, 14b og 228b
Flensborg, Peder – 6.10.1656, 124a
Frandsen, Claus – født i Bogense, posementmager, beder om skudsmaal da han vil rejse fra byen, 2.4.1646, 46b
Frandsen, Peder – ed som overformynder, 15.3.1665, 51b
Frandsen, Peder – født i Ejlskov, grovsmed, 1.9.1676, 214a
Frederiksen, Peder – 31.7.1663, 228b
Frederiksen, Peder – 31.7.1663, 35b
Frederiksen, Peder – ed som kæmner, 3.1.1666, 58a
Frederiksen, Peder – ed som overformynder, 6.3.1672, 135b
Frederiksen, Peder – ed som overkæmner, 2.7.1665, 51a
Frederiksen, Peder – ed som takseringsmand, 2.1.1669, 97b
Fyr, Jens Hansen – 3.9.1675, 203b
Færgelaug – love og regler, 15.4.1666, 69a-71a, som oldermand ’visiteret’ nævnes Niels Nielsen, 3.4.1674, 171b
Gallesen, Anders Hansen – ed som takseringsmand, 2.1.1672, 132a
Gallesen, Anders Hansen – ed som takseringsmand, 3.1.1667, 73b
Glarmester, Niels – 31.7.1663
Griis, Søren Nielsen – købmand, ed som takseringsmand, 19.1.1670, 98b
Hansen, Anders – bødker, vil ’med tiden’ værer borger i byen, 8.1.1676, 209b
Hansen, Anders – ed som overkæmner, 16.5.1661, 9a
Hansen, Hans – ed som takseringsmand, 3.1.1671, 114a
Hansen, Jens – væver, 26.5.1662, 14b
Hansen, Lars – født i Bogense, skrædder, anmoder om vidnesbyrd, 17.3.1675, 193b
Hansen, Lars – snedker, 6.11.1668, 228a
Hansen, Lars – snedker, ed som overkæmner, 2.2.1674, 166b
Hansen, Lars – snedker, ed som takseringsmand, 2.1.1672, 132a
Hansen, Mathias – 31.7.1663, 228b
Hansen, Mathias – 31.7.1663, 35b
Hansen, Mathias – ed som overkæmner, 4.5.1664, 40a, afgaar 2.7.1665, 51b
Hansen, Morten – 6.10.1656, 124a
Hansen, Niels – tømmermand, 3.9.1675, 203b
Hansen, Peder – borger i byen, vil ogsaa handle med øl og brændevin, 17.12.1650, 95b
Hansen, Rasmus – ed som underkæmner, 3.1.1666, 58a
Hansen, Rasmus – møller, ed som takseringsmand, 2.1.1672, 132a
Hansen, Rasmus – møller?, ed som takseringsmand, 3.1.1667, 73b
Hansen, Søren – 3.1.1673, 228a, samme dag ed som underkæmner, 148b
Hansen, Søren – født i Bogense, knivsmed, anmoder om skudsmaal og vidnesbyrd, 16.12.1659, 127a
Hansen, Søren – opsagt sin bestalling som ’visiterer’, 16.6.1671, 124b
Henriksen, Henrik – ed som raadmand, 2.12.1650, 95a
Henriksen, Jens – 3.1.1673, 228a
Hoffmand, Jens – 7.12.1655, 119a
Holdstur, Niels Nielsen – 3.9.1675, 203b
Holst, Lars – ed som takseringsmand, 2.1.1669, 97b
Holst, Lars Jensen – ed som underkæmner 6.5.1663, 34b, afgaar 4.5.1664, 40a
Holst, Niels – ed som underkæmner, 2.1.1675, 189b
Holst, Niels Jensen – 6.11.1668, 228a, ed som takseringsmand, 3.1.1673, 148b
Jacobsen, Jensen – ed som takseringsmand, 3.1.1674, 167a
Jensen, Christen – 15.10.1655, 118a
Jensen, Christian – borger i byen, vil ogsaa handler med øl og brændevin, 17.12.1650, 95b
Jensen, Christian – farver, maa holder dansk skole og undervise i tysk, 3.9.1675, 203b
Jensen, Hans – færgemand, 6.10.1656, 124a
Jensen, Hans – født i Bogense, bor i Holbæk, beder om skudsmaal, 14.9.1655, 118a
Jensen, Hans – født i Bogense, skrædder, anmoder om skudsmaal og vidnesbyrd da han rejser fra byen, 18.7.1651, 110a
Jensen, Jacob – født i Assens, barber, 21.12.1664, 45b-46b
Jensen, Jens – 29.6.1657, 124a
Jensen, Knud – bager, ed som takseringsmand, 3.1.1666, 58a, ed som takseringsmand 19.1.1670, 98b
Jensen, Lars – skomager, 16.3.1660, 128b
Jensen, Niels – født i Bogense, anmoder om skudsmaal da han rejser fra byen, 14.1.1651, 98a
Jensen, Niels – skrædder, 16.3.1660, 128b
Jeppesen, Christen – ed som maaler?, 11.2.1656, 119b
Jeppesen, Christen – ed som vagtmester, 2.1.1671, 114a
Jeppesen, Jørgen – borger i byen, vil ogsaa handle med øl, 7.12.1650, 95b
Jeppesen, Niels – glarmester, ed som underkæmner, 2.2.1672, 132a
Jeppesen, Søren – borger i byen, vil ogsaa handle med øl, 17.12.1650, 95b
Jeppesen, Søren – bødker, skulle 2.2.1666, 57a have aflagt ed som overkæmner, men bliver 3.2.1666, 57b fritaget af helbredsmæssige grunde, da han i forvejen havde været underkæmner
Jespersen, Hans – ed som overkæmner, 3.1.1676, 207b
Jochumsen, Jochum – 3.9.1675, 203b
Jochumsen, Jochum – ed som takseringsmand, 3.1.1676, 207b
Johansen, Jens – født i Bogense, skræddersvend i Odense, anmoder om skudsmaal og vidnesbyrd, 1.3.1664, 39a
Jørgensen, Frands – tolder, vil ogsaa handle med øl og brændevin, 17.12.1650, 95b
Jørgensen, Jens – 15.10.1655, 118a (var vægter)
Jørgensen, Jens – avlskarl, 15.10.1655, 118a
Jørgensen, Jens – opsagt sit borgerskab, 29.6.1657, 124a
Jørgensen, Poul – kræmmer, 29.11.1667, 86a og 228a
Jørgensen, Poul – kræmmer, ed som underkæmner, 2.2.1674, 166b
Jørgensen, Thomas – borger i byen, vil ogsaa handler med øl og brændevin, 17.12.1650, 95b
Knudsen, Anders – ed som underkæmner, 2.1.1671, 114a
Knudsen, Hans – ed som overkæmner, 2.1.1675, 189b
Knudsen, Niels – ed som underkæmner, 2.1.1668, 87b
Kremer, Jørgen – 15.10.1655, 118a
Kudsk, Niels Larsen – 31.7.1663, 35b
Kaare, Hans – borger i byen, vil ogsaa handle med øl, 17.12.1650, 95b
Lange, Christopher – anmoder om skudsmaal, nu bosiddende i Viborg, 12.12.1662, 31a
Larsen, Jens – ed som takseringsmand, 3.1.1668, 87b
Larsen, Jens – ed som takseringsmand, 3.1.1671, 114a
Larsen, Jens – smed, ed som takseringsmand, 3.1.1666, 58a
Larsen, Niels – 31.7.1663, 228b
Larsen, Niels den yngre – ed som takseringsmand, 3.1.1673, 148b
Melhop, Meinert – borger i byen, vil ogsaa handle med øl og brændevin, 17.12.1650, 95b
Meyer, Jørgen – 15.10.1655, 118a
Mortensen, Jacob – borger i byen, vil ogsaa handler med øl og brændevin, 17.12.1650, 95b
Mortensen, Peder – smed, 29.11.1667, 86a og 228a
Mortzum, Niels Hansen – ed som maaler?, 11.2.1656, 119b
Mouritsen, Bendix – ed som overkæmner, 2.1.1668, 87b
Muus, Johan – barber, 24.2.1664, 39a
Møller, Rasmus Hansen – ed som takseringsmand, 3.1.1667, 73b
Nielsen, Anders – 3.9.1675, 203b
Nielsen, Hans – 6.10.1656, 124a
Nielsen, Hans – snedker, 3.9.1675, 203b
Nielsen, Jørgen – født i Bogense, skrædder, anmoder om skudsmaal og vidnesbyrd, da han vil rejse fra byen, 17.4.1650, 87a
Nielsen, Jørgen – knapmager, 31.7.1663, 228b
Nielsen, Jørgen – knapmager, 31.7.1663, 35b
Nielsen, Jørgen – knapmager, afgaar som kæmner, ed samme dag som underkæmner, 16.5.1661, 9a
Nielsen, Niels – borger i byen, vil ogsaa handler med øl og brændevin, 17.12.1650, 95b
Nielsen, Niels – ed som takseringsmand, 2.1.1675, 189b
Nielsen, Niels – fhv. ’visiterer’, ed som underkæmner, 2.1.1677, 217b
Nielsen, Niels – glarmester, 31.7.1663, 35b
Olesen, Jeppe – tømmermand, ed som takseringsmand, 2.1.1672, 132a
Olsen, Jeppe – tømmermand, ed som underkæmner, 26.5.1662, 14b
Pedersen, Christopher – 26.5.1662, 14b og 228b
Pedersen, Hans – 6.11.1668, 228a
Pedersen, Henrik – 4.12.1663, 37b og 228a
Pedersen, Henrik – ed som underkæmner, 2.7.1665, 51b
Pedersen, Jens – skrædder (eller slagter?), 31.7.1663, 35b
Pedersen, Jens – skrædder, 15.10.1655, 118a
Pedersen, Jens – skrædder, anmoder om skudsmaal, 29.6.1677, 223a
Pedersen, Jens – skrædder, ed som takseringsmand, 2.1.1675, 189b
Pedersen, Jens – skrædder, ed som takseringsmand, 3.1.1668, 87b
Pedersen, Jens – slagter, 31.7.1663, 228b
Pedersen, Jeppe – anmoder om skudsmaal og vidnesbyrd, 8.3.1661, 3b
Pedersen, Peder – 3.9.1675, 203b
Pedersen, Peder – ed som takseringsmand, 3.1.1676, 207b
Radenburg, Jochum Jochumsen – ed som overkæmner, 2.1.1677, 217b
Rasmussen, Anders – født i Bogense, ed som by- og raadstueskriver, 27.6.1662, 20b
Rasmussen, Henrik – 29.6.1657, 124a
Rasmussen, Henrik – ed som overkæmner, 6.5.1663, 34a, afgaar 4.5.1664, 40a
Rasmussen, Henrik – ed som takseringsmand, 3.1.1668, 87b
Rasmussen, Henrik – ed som takseringsmand, 3.1.1671, 114a
Rasmussen, Jens – ed som kirkeværge, 7.2.1662, 12b
Rasmussen, Jørgen Smed – opsagt sit borgerskab, 5.7.1648, 64b
Roed, Anders – borger i byen, vil ogsaa handle med øl og brændevin, 17.12.1650, 95b
Roed, Hans Jespersen – 3.9.1675, 203b
Roed, Jesper – borger i byen, vil ogsaa handle med øl, 17.12.1650, 95b
Sibas[sen?], Christen – 6.11.1668, 228a
Simonsen, Hans – [snedker], ed som underkæmner, 4.5.1664, 40a, afgaar 2.7.1665, 51b
Simonsen, Hans – født i Bogense, 7.3.1662, 13a og 228b
Sise, Andreas – af Odense, barber, 29.1.1675, 189b
Skomager, Christopher – 3.9.1675, 203b (hedder antagelig Christopher Jørgensen)
Skomager, Mads – 6.10.1656, 124a
Skomager, Peder – ed som takseringsmand, 3.1.1674, 167a
Skomager, Peder – ed som takseringsmand, 3.1.1676, 207b
Skrædder, Hans – ed som takseringsmand, 3.1.1674, 167a
Skrædder, Jørgen – ed som takseringsmand, 2.1.1669, 97b (måske identisk med skrædder Jørgen Pedersen)
Smed, Peder – 7.12.1655, 119a
Stephansen, Henrik – 3.9.1675, 203b
Strangesen, Ole – ed som takseringsmand, 3.1.1674, 167a
Sørensen, Hans – 6.11.1688, 228a
Sørensen, Hans – ed som overkæmner, 2.1.1669, 97a
Sørensen, Hans – ed som takseringsmand, 3.1.1676, 207b
Sørensen, Jeppe – bødker, ed som underkæmner, 3.1.1676, 207b
Sørensen, Niels – født i Bogense, anmoder om skudsmaal, da han vil rejse fra byen, 18.4.1662, 14a
Sørensen, Søren – skrædder, 21.12.1664, 45b og 228a
Thomassen, Anders – borger i byen, vil ogsaa sælge fransk vin, 17.12.1650, 95b
Thomassen, Anders – ed som raadmand, 2.12.1650, 95a
Thulesen?, Jens – opsagt sit borgerskab, 7.10.1654, 112b
Tusen, Anders Christensen – ed som underkæmner, 19.1.1670, 98b
Tømmermand, Søren – ed som takseringsmand, 3.1.1673, 148b
Vinkel, Henrik – felbereder, 2.11.1675, 204b, anmoder han om borgerskab, men dette ses ikke indført, skulle skaffe lærebrev og fødselsattest først