Faaborg, 1592-1744, borgerskab

Afskrift af register til borgerskabsprotokol
Faaborg Købstad 1592-1744
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Adamsen, Rasmus – Faaborg, drejer, 29.4.1737, 150
Albretz, Jørgen Frandtz – mølen i Saxen, glarmester, 27.2.1736, 149
Albritzen, Larss – snedker, 17.1.1702, 37
Alsing, Henrich Lauridsen – købmand, 14.1.1713, 140
Alssing, Peder Christensen – 28.6.1671, 155
Andersen, Abraham – Faaborg, drejer, 25.2.1712, 140
Andersen, Abraham – Faaborg, slagter, 22.12.1716, 141
Andersen, Anderss – af Faaborg, daglejer, 6.5.141
Andersen, Axel – Sønder Broby, daglønner, 29.6.1725, 145, senere slagter (dato ikke indført)
Andersen, Christen – 3.3.1663, 154
Andersen, Christen – murer, 5.3.1650, 153
Andersen, Christen – remsnider, 28.6.1671, 155
Andersen, Erich – født ved Stochholm, tømrer, 16.4.1718, 142
Andersen, Hans – 16.2.1683, 65
Andersen, Hans – Bolbro ved Odense, felbereder, 15.8.1729, 147
Andersen, Hans – Brobyværk, murer, 19.3.1711, 139
Andersen, Hans – fisker, 5.3.1650, 154
Andersen, Hans – murer, 18.6.1701, 87
Andersen, Hans – tømrer, 28.2.1674, 156
Andersen, Hans – tømrer, 9.7.1696, 66
Andersen, Jens – murer, 9.7.1666, 155
Andersen, Johan – København, kandestøber, 22.12.1716, 141
Andersen, Johan – Norburg paa Alsøe, felbereder, 15.10.1743, 151
Andersen, Jørgen – Odense, skrædder, 20.2.1742, 151
Andersen, Laurids – Køng Sogn, daglønner, 28.5.1713, 140
Andersen, Mads – Bolbro ved Odense, pottemager, 7.11.1730, 147
Andersen, Niels – bødker, 19.9.1631, 152
Andersen, Niels – Faaborg, murer, 7.2.1718, 142
Andersen, Niels – vognmand, 23.7.1695, 66
Andersen, Niels – Voldtofte, øltapper, 12.10.1742, 151
Andersen, Peder – 30.10.1637, 153
Andersen, Rasmus – 14.11.1617, 94
Andersen, Rasmus – hattemager, 23.3.1693, 65
Andersen, Rasmus – hattemager, 3.1.1663, 154
Andersen, Rasmus – hattemager, 5.11.1705, 88
Andersen, Søffren – 5.3.1650, 153
Andersen, Søfren – kandestøber, 4.1.1704, 87
Andreasen, Hans Peiter – Faaborg, sejlads, 22.12.1716, 141
Andreasen, Nicolaj – Faaborg, sejlads, 11.10.1723, 144
Annissen, Hans – felbereder, 11.6.1666, 154
Arntsen, Olluff – klejnsmed, 19.11.1623, 99
Attuernach, Peder Jenssen – 11.6.1666, 154
August, Lorentz – Haderslev, købmand og tobakspinder, 12.8.1738, 150
Badscher, Willum – 4.4.1673, 155
Badskier, Peder – 30.10.1637, 153
Bager, Peder Jørgensen – Faaborg, sejlads, 7.1.1734, 149
Bagger, Hendrich – 14.7.1685, 65
Bagger, Johan – 14.2.1683, 65
Bagger, Peder – 13.1.1680, 156
Bang, Frantz Nielsen – skomager, 11.8.1688, 65
Bang, Hans – 5.3.1650, 153
Bang, Jørgen (Diderik) – Faaborg, købmand, 5.11.1738, 150
Bang, Morten Nielsen – skomager, 9.4.1681, 156
Bang, Morten Pedersen – 31.3.1682, 65
Bang, Morthen Knudsen – 18.2.1607, 80
Bang, Niels Knudsen – 11.12.1594, 35
Bang, Niels Mortensen – Faaborg, væver, 11.10.1723, 145
Bang, Niels Mortensøn – 3.3.1663, 154
Bang, Niels Nielsen – Faaborg, bogbinder, 10.4.1731, 148
Bang, Niels Nielsen – købmand, 11.6.1700, 87
Bendixsen, Cordt – 31.3.1682, 65
Bendixsen, Rasmus – 27.2.1678, 156
Berger, Morten – møller, 28.1.1698, 86
Bertilsen, Jørgen – 30.11.1669, 155
Besche (?), Matthias – 11.12.1594, 35
Biernet, Rasmus Pedersen – Horne Sogn i Bjernet, skipper, 22.12.1721, 143
Biil, Friderich Hansen – Ribe, skrædder, 25.4.1740, 151
Bildthugger, Peder Hansen – Faaborg, baadsmand, 14.12.1711, 139
Bilthugger, Hans – 13.1.1680, 156
Biørne, Hans Michelsen – Faaborg, skipper, 29.1.1743, I 151, opsagt 5.3.1755, II 480
Biørne, Jørgen Michelsen – Faaborg, skipper, 13.2.1743, 151
Biørnssen, Johan – 18.2.1607, 80
Biørnøe, Hans Jenssen – 10.12.1617, 94
Biørnøe, Lauridtz – skrædder, 10.12.1617, 95
Boesen, Jens – Faaborg, bager, 10.4.1731, 148
Boessen, Johannes – guldsmed, 7.12.1707, 88
Boxe?, Peder Andersen – 19.9.1631, 152
Brand, Hendrich – 26.5.1696, 66
Brandt, Henrich – Faaborg, sejlads, 26.2.1725, 145
Broby, Anders Andersen – Næsbyhoveds Broby, købmand, 9.5.1733, 148, opsagt 27.3.1737, II 410
Brod, Peder Christen – Kappedrup i Rolsted Sogn, høker, 30.1.1721, 143
Broubye, Niels – 14.11.1617, 94
Broubye, Peder Madtzen – 19.11.1623, 99
Brun, Jørgen – Faaborg, sejlads, 7.1.1734, 149
Brun, Madtz Laurssen – 5.3.1650, 153
Brungsuigh, Hans – 19.11.1623, 99
Brønich, Rassmus – skomager, 28.6.1671, 155
Bul, Lauridtz Pedersøn – vognmand, 16.12.1709, 139
Bundessen, Anderss – sejlads og handel, 2.9.1709, 139
Busk, Peitter – Faaborg, købmand, 31.1.1718, 141
Byemand, Jenss Hanssen – 28.6.1671, 155
Byemand, Knud – 30.11.1669, 155
Bymand, Hanss Perssen – felbereder, 11.6.1700, 87
Bymand, Peder Hanssen – 11.6.1666, 154
Bymandt, Hans Rasmussen – 13.3.1607, 80
Büsse, Johan – plattenslager, 9.7.1696, 66
Bøedcher, Jenss – 11.1.1676, 156
Bøedicher, Olluff – 4.4.1673, 155
Bøge, Hans Pederssen – Kværndrup, købmand, 31.10.1718, 142
Bøye, Hans Hansen – Flensborg, købmand, 19.12.1733, 148
Caspersen, Christofer – Christiansdal ved Ottensse, slagter m.v. 28.1.1715, 140
Casperssen, Mads – 11.12 .1594, 35
Castenssen, Jurgen – skrædder, 19.9.1631,152
Christenssen, Anders – 10.12.1617, 94
Christenssen, Anders – 19.11.1623, 99
Christenssen, Christen – 14.11.1617, 94
Christenssen, Christen – af Alsøe, 3.7.1690, 65
Christenssen, Christen – Alss, sejlads, 31.1.1718, 142
Christenssen, Hans – snedker, 11.6.1666, 154
Christenssen, Hans – Aaby, snedker, 12.10.1726, 146
Christenssen, Hanss – 14.7.1685, 65
Christenssen, Hanss – smed, 15.3.1701, 87
Christenssen, Joen – 25.2.1688, 65
Christenssen, Jørgen – sejlads, 4.1.1704, 87
Christenssen, Lauers – skrædder, 28.2.1674, 156
Christenssen, Marchuus – 11.12.1594, 35
Christenssen, Niells – 11.12.1594, 35
Christenssen, Nielss – købmand, 19.12.1702, 87
Christenssen, Niis – 19.9.1631, 152
Christenssen, Olluff – 11.1.1676, 156
Christenssen, Peder – drejer? (snaver?), 5.3.1650, 153
Christenssen, Peder – Gummerup, møller, 28.1.1715, 140
Christenssen, Rasmus – 19.9.1631, 152
Christian, Hans – Hellerup, hattemager, 30.5.1729, 147
Christianssen, Hendrich – fra Assens, farver, 3.7.1694, 66
Christianssen, Henrich – Odense, skomager 12.1.1720, 143, opsagt af enken 19.1.1764, III 26
Christianssen, Mads – vejer og maaler, 20.9.1701, 87
Christofferssøn, Christoffer – skomager, 3.3.1663, 154
Christofferssøn, Hanns – 11.12.1594, 35
Christofferssøn, Hans – Sandfjorden i Norge, sejlads, 12.10.1726, 146
Christofferssøn, Peder – 24.9.1694, 66
Claussen, Anders – sejlads, 11.10.1723, 144
Claussen, Hanns – 19.9.1631, 152
Claussen, Hans – daglønner, 13.1.1707, 88
Claussen, Jens – Ærøskøbing, købmand, 11.8.1732, 148
Claussen, Niels – 5.3.1650, 153
Claussen, Nielss – sadelmager, 4.11.1698, 86
Claussen, Reinholtt – 14.11.1617, 94
Clemmendsen, Mandrup – købmand, 8.2.1703, 87
Cornelssen, Jacob – hattemager, 31.3.1682, 65
Danelsen, lauritz – Svenborg, snedker, 14.10.1738, 150, opsagt 13.12.1754, II 480
Degn, Morten Hansen – Faaborg, sejlads, 12.1.1720, 143
Deinn, Olluff Niellssen – 19.9.1631, 152
Derup, Lauers Anderssøn – 3.3.1663, 154
Detlofsen (Ditlofsen), Christian – Christianssand i Norge, sejlads, 11.10.1723, 144
Detlofsen, Detloff – skrædder, 3.3.1666, 154
Detlofsen, Hans – Fauerskov paa Fyne, sejlads, 11.10.1723, 144
Detlofsen, Jacob – Hiorte Bye i Tandrup Sogn, bødker, 26.5.1721, 143
Detlofsen, Rasmus – 30.10.1637, 153
Diderichssen, Jacop – 3.8.1597, 58
Düchers, Gert – lærredskræmmer, 9.7.1696, 66
Dyreborg, Jens Rasmussen – sejlads, 7.7.1700, 87
Edschildssen, Mads – bødker, 30.11.1669, 155
Efvalt, Jørgen Friderich Friderichsen – Østrup Sogn, guldsmed, 28.5.1713, 140
Egler, Hans Jørgen – Everlibe i Bøhmen, købmand 7.1.1734, 148 (død i Snøde 1745se Stensgaard skiftep.)
Egneborg, Rasmus Anderssen – Sallinge, kobbersmed, 8.11.1731, 148
Eilers, Christopher – fra Odense, skrædder, 28.5.1726, 146
Ell, Lauers Gregerssenn – 24.1.1638, 153
Ellegaard, Peder Pederssøn – 5.3.1650, 153
Engberg, Jacob – Stubbekøbing, fhv. procurator, købmand, 29.7.1736, 149
Erichssenn, Niells – 19.9.1631, 152
Erreboe, Anton Laurids – Ærøskøbing, sejlads, 4.2.1723, 144
Erreboe, Christen Christensen – Ærøskøbing, købmand, 26.2.1725, 145
Erreboe, Hans Jacob Christensen – Ærøskøbing, købmand, 19.2.1733, 148, opsagt af enken 26.4.1743, I 478
Erreboe, Jens Christensen – købmand, 8.1.1740, 151
Erreboe, Jens Lauridtsen – 17.9.1689, 65
Erreboe, Lauers Jenssen – 5.3.1650, 153
Espernssen, Hans – 14.11.1617, 94
Faber, Nahman Henrichsen – Aabye, købmand, 22.9.1723, 144
Faberitius, Christian Sørensen – Faaborg, farver, 18.8.1722, 144
Faldsled, Christen Rasmussen – Faldsled, sejlads, 9.9.1723, 144
Faltzleed, Rassmus Madtzen – sejlads, 28.8.1704, 88
Federssen, Jocomb – billedsnider, 19.9.1631, 152
Felbereder, Andreas – 13.7.1688, 65
Felbereder, Annanias – 23.11.1698, 86
Felbereder, Jens – 11.1.1676, 156
Felbereder, Jens – 13.7.1688, 65
Fick, Frederich – 8.12.1692, 65
Finster, hans – Trundheim, skomager, 29.6.1725, 145
Frandtsen, Jens – 5.5.1674, 156
Frandtsen, Madtz – købmand, 1.8.1703, 87
Frandtsen, Rassmus – 11.6.1666, 154
Faaborg Raadstueprotokol 1592-1744
Geilier (?), Jacob – fra Holsten, tabolet-kræmmer, 22.2.1683, 65
Gierup, Peder Hansen – sejlads, købmand, 18.8.1722, 144
Glarmester, Bend – 11.12.1594, 35
Gotlob, Johan – Saxen, parykmager, 22.12.1721, 143
Gotschalch, Johan Daniel – Danzig, buntmager og købmand, 21.1.1723, 144
Groth, Mads simon – Rise paa Ærø, købmand, 24.6.1719, 143
Graae, Casten – smed, 3.8.1597, 58
Graae, Nielss Hanssen – sadelmager, 10.10.1710, 139
Guldsmidt, Dirich – 19.11.1623, 99
Gunderssen, Olluff – smed, 27.2.1678, 156
Hagennsen, Hans – 19.11.1623, 99
Hagerup, Hanns – tolder 22.9.1719, 17.10.1718, II 326, 329 (bestalling 30.5.1718)
Hanssen, Adam – rebslager, 2.10.1709, 139
Hanssen, Anders – 2.11.1597, 58
Hanssen, Anders - 25.2.1607, 80
Hanssen, Anders (Andreas?) – væver, 19.9.1631, 152
Hanssen, Boe – 18.2.1607, 80
Hanssen, Charsten – skomager, 11.6.1666, 154
Hanssen, Christen – fra Ærø, købmand, 7.7.1702, 87 (maaske ham som begr. 1711, 45 aar i Ærøskøbing?
Hanssen, Christen – smed, 30.4.1675, 156
Hanssen, Christen – snedker, 18.3.1698, 86
Hanssen, Christian – skrædder, 4.7.1705, 88
Hanssen, Christopher – fra Vissenbjærg Sogn, handel, 4.2.1690, 65
Hanssen, Clauss – skomager, 8.12.1692, 65
Hanssen, Hans – 10.12.1617, 94
Hanssen, Hans – 14.11.1617, 94
Hanssen, Hans – drejer (snaver), 11.6.1666, 154
Hanssen, Hans – felbereder, 10.3.1696, 66
Hanssen, Hans – Faaborg, skipper (købmand), 17.3.1740, 151
Hanssen, Hans – Faaborg, smed, 293.1737, 150
Hanssen, Hans – Jorløse? (Jorløs), daglejer, 8.1.1740, 151
Hanssen, Hans – klejnsmed, 11.12.1594, 35
Hanssen, Hans – Møgeltønder, tømmermand, 30.1.1727, 146
Hanssen, Hans – skomager, 24.11.1685, 65
Hanssen, Hans – smed, 19.9.1631, 152
Hanssen, Hanss – af Alss,13.5.1696, 66
Hanssen, Hendrich – skomager, 30.11.1669, 155
Hanssen, Iffuer – murer, 19.11.1623, 99
Hanssen, Jep – af Alss, sejlads, 8.3.1698, 86
Hanssen, Joen – købmand, 4.10.1704, 88
Hanssen, Johann – 10.12.1617, 94
Hanssen, Jørgen – daglønner, 30.1.1711, 139
Hanssen, Jørgen – fra Alsø, 26.5.1696, 66
Hanssen, Jørgen – Faaborg, skomager, 7.11.1730, 148
Hanssen, Jørgen – remsnider, 30.10.1637, 153
Hanssen, Jørgen – skrædder, 19.9.1631, 152
Hanssen, Jørgen – skrædder?, 11.12.1594, 35
Hanssen, Knud – 19.9.1631, 152
Hanssen, Knudt – 19.11.1623, 99
Hanssen, Lauers – skomager, 5.3.1650, 153
Hanssen, Lauers – smed, 28.6.1671, 155
Hanssen, Laurids – væver, 30.4.1675, 156
Hanssen, Lauriss – felbereder, 14.7.1685, 65
Hanssen, Lorentz – sejlads, 5.11.1705, 88
Hanssen, Markus – Faaborg, felbereder, 15.5.721, 143
Hanssen, Morten – Eskildstrup, Skouby Sogn paa Fyen, høker, 13.1.1728, 147
Hanssen, Morthen – smed, 30.10.1637, 153
Hanssen, Nels – Barløsse, 13.11.1708, 89
Hanssen, Niells – knivsmed, 11.12.1594, 35
Hanssen, Niells – remsnider, 19.9.1631, 152
Hanssen, Niels – ’borgmesterens søn’, 19.9.1631, 152
Hanssen, Niels – 14.11.1617, 94
Hanssen, Niels – 25.2.1607, 80
Hanssen, Nielss – handskemager, 14.7.1685, 65
Hanssen, Nielss – snedker, 6.7.1694, 66
Hanssen, Otto – købmand, 5.11.1705, 88
Hanssen, Peder – 10.12.1617, 94
Hanssen, Peder – 30.10.1637, 153
Hanssen, Peder – 4.2.1676, 156
Hanssen, Peder – Faaborg, sejlads, 7.1.1734, 148, købmand 30.11.1739
Hanssen, Peder – hattemager, 10.3.1696, 66
Hanssen, Peder – møller, 19.11.1623, 99
Hanssen, Peder – skrædder, 14.11.1617, 94
Hanssen, Per – 18.2.1607, 80
Hanssen, Per – købmand, 16.2.1683, 65
Hanssen, Pouel – pottemager, 8.12.1692, 65
Hanssen, Pouel – skomager, 5.3.1650, 153
Hanssen, Rasmus – bager, 24.1.1638, 153
Hanssen, Rasmus – Birkum i Fravde Sogn, væver, 3.5.1724, 145
Hanssen, Rasmus – foged, 19.9.1631, 152
Hanssen, Rasmus – skinder, 5.3.1650, 153
Hanssen, Thommas – 28.6.1671, 155
Hanssen, Tønnes – Faaborg, sejlads, 23.2.1725, 145
Hartmarch, Tronn Olufssen – skipper, 30.1.1711, 139
Hattemager, Anders – 30.10.1637, 153
Hattemager, Peder – 11.1.1676, 156
Hellesen, Niels Hansen – Faaborg, købmand, 15.10.1735, 149
Hempel, Simon – Lybeck, kirurg, 3.11.1719 143
Hendrich, Johan – Kappel, sejlads, 31.1.1718, 141
Hendrichssen, Hans – 14.11.1617, 94
Hendrichssen, Hendrich – rebslager, 29.11.1698, 86
Hendrichssen, Henning – købmand, 14.2.1683, 65
Hendrichssen, Jesper  Lange – ’Bramstede’, maler, 23.8.1736, 149
Hendrichssen, Jesper – skomager, 8.6.1702, 87
Hendrichssen, Jørgen – Vester-Skerning, købmand, 10.4.1731, 148
Hendrichssen, Laurids – 22.10.1595, 39
Hendrichssen, Laurids – 6.12.1670, 155
Hendrichssen, Niels – Faaborg, købmand, 31.1.1718, 141
Hendrichssen, Nills – skomager, 19.9.1631, 152
Hendrichssen, Peder – 23.3.1693, 65
Hendrichssen, Sirach – 30.11.1669, 155
Henningssen, Henning – Ærøskøbing, sejlads, 7.2.1718, 142
Hieronimussen, Hanss – skrædder, 11.6.1700, 87
Hinrich, Johan – købmand, 7.11.1709, 139
Hinzssen, Mads – 2.11.1597, 58
Hiort, Hanss Rassmusen – købmand, 7.7.1702, 87
Hoff, Diderich Meyer – 5.3.1650, 153
Holgersen, Johan Henrich – Frederiksund paa Sjælland, snedker, 18.11.1743, 151
Holgersen, Peter – København, skomager, 30.5.1729, 147
Holst, Niels Hanssøn – 5.3.1650, 153
Holste (?), Jørgen – 14.11.1617, 94
Horne, Hans Pederssen – 1.3.1703, 87
Horne, Nielss Pedersen – 4.4.1673, 155
Horne, Peder Anderssøn – 3.3.1663, 154
Horne, Peder Hansen – Faaborg, sejlads, 24.9.1731, 148
Horne, Peder Hansen – skipper 7.4.1729, købmand 24.4.1743, II 478
Horne, Peder Nielsen – Horne, daglejer, 16.11.1728, 147
Horne, Søffren Pederssen – 28.3.1695, 66
Horne, Søren Jørgenssen – Faaborg, skipper, 4.3.1743, 478
Hostrup, Christen Hansen – Hostrup paa Fyen, daglejer, 23.2.1725, 145
Hostrup, Rasmus Hanssen – Faaborg, skomager, 21.8.1736, 149
Hvalsøe, Jens Hansen – Sandager Prestegaard ved Assens, købmand, 16.9.1723, 144
Hvid, Lyche Erichssen – Brangstrup i Ringe Sogn, købmand, 16.1.1742, 151
Høegh, Jens Nielsen – 19.11.1623, 99
Høffdingh, Jørgen – 19.9.1631, 152
Hønderup, Nielss Jensen – Hønderup i Gelsted Sogn, købmand, sejlads, 30.1.1721, 143
Høyer, Axel Fæderssen – Høbbed, købmand, 24.1.1719, 142
Høyer, Christopher – Høbbed, Brahetrolleborg Sogn, ølsalg, 28.7.1731, 143
Haagerup, Hans Hansen – 4.4.1673, 155
Haagerup, Nielss Hanssen – 3.8.1675, 156
Haagerup, Rassmus Hanssen – 4.4.1673, 155
Haastrup, Hans Rassmussen, 29.8.1699, 86
Haastrup, Rassmus – 30.11.1669, 155
Ibsen (Ipsen), Jens – 25.2.1607, 80
Ibsen, Knud – 19.9.1631, 152
Ibsen, Peder – 4.4.1673, 155
Ibsen, Peder – Hedens Mølle, tømrer, 23.11.1739, 150
Ibsen, Rassmus – 30.11.1669, 155
Ifferssen, Knud – bødker, 1.12.1694, 66
Iffuerssen, Boe – bager, 4.1.1704, 87
Iffuerssen, Hans – 14.11.1617, 94
Illum, Frands Pederssen – 30.4.1675, 156
Issachssen, Hanss – købmand, 23.12.1701, 87
Issenberner, Gregorius – Dansig, glarmester 14.12.1711, 140
Jacobsen, Jesper – 14.11.1617, 94
Jacobsen, Laurids – 5.5.1674, 156
Jacobssen, Anders – 28.2.1674, 156
Jacobssen, Hans – skrædder, 5.3.1650, 153
Jacobssen, Henrich – smed, 11.6.1666, 154
Jacobssen, Jenss – 28.6.1671, 155
Jacobssen, Peder – væver, 11.6.1666, 154
Jacobssen, Povel – født Svanninge, købmand, 19.3.1744, 151
Jacobssen, Rasmus – Aaby, daglejer, 19.2.1726, 145
Jannessen, Anders – 11.6.1666, 154
Jensen, Anders – Odense, snedker, 28.4.1721, 143
Jensen, Christen – 3.3.1663, 154
Jensen, Christoffer – 11.12.1594, 35
Jensen, Christoffer – 25.2.1607, 80
Jensen, Claus – født Ærøskøbing, købmand, 19.2.1744, 151
Jensen, Hanss – 30.4.1675, 156
Jensen, Jenss – Lyndelse, sejlads, 24.1.1719, 142
Jensen, Jep – væver, 25.2.1607, 80
Jensen, Jesper – 30.10.1637, 153
Jensen, Jørgen – skrædder, 3.7.1693, 65
Jensen, Lauers – felbereder, 3.3.1663, 154
Jensen, Laurids – knappestøber, 12.10.1726, 146
Jensen, Laurids – skomager, 11.12.1594, 35
Jensen, Marchus – 19.11.1623, 99
Jensen, Mathias – Faaborg, skomager, 25.4.1740, 151
Jensen, Niels – 25.2.1607, 80
Jensen, Nielss – daglønner m.m., 14.1.1713, 140
Jensen, Oluff – hattemager, 5.3.1650, 153
Jensen, Peder – 10.12.1617, 94
Jensen, Peder – snedker, 19.11.1623, 99
Jensen, Paasche – 10.12.1617, 94
Jenssen, Peder – felbereder, 3.3.1663, 154
Jenssen, Peder – tømrer, 5.3.1650, 153
Jenssen, Peder – væver, 5.3.1650, 153
Jenssen, Per – vognmand, 9.11.1698, 86
Jenssen, Pouell – 14.11.1617, 94
Jenssen, Rasmus – Hillerslev, Øster Hæsinge Sogn, bødker, 10.8.17258, 147
Jenssen, Rasmus – Sødinge By, Ringe Sogn, daglejer, 9.9.1723, 144
Jenssen, Søffren – 19.9.1631, 152
Jenssen, Thomas – Gejsing ved Kolding, felbereder, 8.10.1734, 149
Joertzssen, Per – 14.11.1617, 94
Johan, Mester – barber, 30.11.1669, 155
Johanssøn, Anders – 5.3.1650, 154
Johanssøn, ditloff – 5.5.1674, 156
Johanssøn, Hans – møller, 23.7.1695, 66
Johanssøn, Hans Henrich – Bræmsted i Holstein, hattemager, 7.11.1730, 147
Johanssøn, Jens – daglønner, 30.1.1711, 139
Johanssøn, Lars – hattemager, 6.5.1700, 87
Johanssøn, Laurizs – skrædder, 19.9.1631, 152
Johanssøn, Lorends – København, klejnsmed, 8.7.1728, 147
Johanssøn, Peiter – ’Kønigsberg’, slagter, 17.10.1727, 146
Johanssøn, Werner – 4.4.1673, 155
Jordløsse, Hans Pederssen – 11.6.1666, 154
Josepssen, Greigers – remsnider, 19.9.1631, 152
Jottssen (?), Peder – 19.11.1623, 99
Juel, Niels Christensen – Herrested, købmand, 22.12.1716, 141
Jul, Peter Anderssen – guldsmed, 9.4.1681, 156
Jull, Hans Nielssen – 17.9.1689, 65
Justsøn, Hans – købmand, 16.12.1709, 139
Jyde, Niels Ipsen – Skibe (Skibet?) i Jylland, daglejer, 16.11.1728, 147
Jæssenn, Laurizs – skomager, 19.9.1631, 152
Jørgensen, Jens – Faaborg, skrædder, 11.10.1723, 145
Jørgenssen, Anders (Andreas?) – 10.12.1617, 94
Jørgenssen, Bunde – Svælmø, sejlads, 28.1.1715, 140
Jørgenssen, Christen – af Als, 26.8.1681, 156
Jørgenssen, Christen – Rønninge, daglejer, 8.11.1731, 148
Jørgenssen, Hans – 27.2.1678, 156
Jørgenssen, Hendrich – købmand, 12.3.1683, 65
Jørgenssen, Jacob – 18.2.1607, 80
Jørgenssen, Jacob – Ørsted, købmand, 24.1.1719, 142
Jørgenssen, Jens – 5.3.1650, 153
Jørgenssen, Jens – skrædder, 3.3.1663, 154
Jørgenssen, Jep (Møller) – Hornø, skipper, 13.2.1743, 151
Jørgenssen, Jørgen – 30.114.1669, 155
Jørgenssen, Knud – 22.4.1674, 156
Jørgenssen, Laurids – 28.2.1674, 156
Jørgenssen, Madtzs – skrædder, 19.9.1631, 152
Jørgenssen, Michel – Bjørnø, sejlads, 18.8.1722, 144
Jørgenssen, Michell – 28.2.1674, 156
Jørgenssen, Nicolaj – fra Odense, skrædder, 6.5.1719, 143
Jørgenssen, Niels – bager, 5.3.1650, 153
Jørgenssen, Nielss – hattemager, 11.6.1666, 154
Jørgenssen, Peder – 28.2.1674, 156
Jørgenssen, Peder – felbereder, 9.4.1681, 156
Jørgenssen, Peder – Faaborg, felbereder, 17.3.1740, 151
Jørgenssen, Peder – kræmmer, 10.12.1617, 94
Jørgenssen, Peder – skomager, 14.11.1617, 94
Jørgenssen, Peder (Mahl) – Faaborg, skipper, 22.9.1723, 144, ændre til købmand 10.1.1741
Jørgenssen, Per – 18.2.1607, 80
Jørgenssen, Per – af Hostrup, 13.3.1607, 80
Jørgenssen, Per – købmand, 16.2.1683, 65
Jørgenssen, Rasmus – 11.6.1666, 154
Jørgenssen, Rasmus – Faaborg handskemager 28.10.1739, 150, opsagt 2.1.1776, III 101 (oo i skamby 10.2.1731 med Anne Rasmusdatter)
Jørgenssen, Rasmus – kedelsmed, 22.10.1595, 39
Jørgenssen, Rasmus – murer, 19.9.1631, 152
Kanddreiger, Christoffer – 19.9.1631, 152
Karop, Peder Nielssen – Assens, felbereder, 28.10.1739, 150
Kiedellsmed, Rasmus – 10.12.1617, 94
Kiedelssmed, Nielss – 30.11.1669, 155
Kieldtzønn, Niels – 10.12.1617, 94
Kielersuen, Peder Pedersen – 5.3.1650, 154
Kielersuen, Rassmus Pedersen – 5.3.1650, 153
Kielldssenn, Peder – skibsbygger, 30.10.1637, 153
Kierumgaard, Hans Hanssen – Assens, farver,4.1.1724, 145
Kisbom, Jøren – skrædder, 5.3.1650, 153
Klepsing, Erens Mathiasen – Nyborg, købmand, 12.11.1739, 150
Klingbier, Hans Ibssøn – 3.3.1663, 154
Klingbier, Hans Rassmussen – 5.3.1650, 153
Klingenbierg, Jens – 30.11.1669, 155
Klingenbierrig, Jep – 10.12.1617, 94
Knapmager, Christian – 8.12.1692, 65
Kneling, Jacob – maler, 3.3.1663, 154
Knudssen, Erik – 25.2.1607, 80
Knudssen, Jens – murer, 1.12.1694, 66
Knudssen, Jens – Odense, bødker, 30.1.1727, 146
Knudssen, Johannes - Faaborg, snedker, 28.3.1711, 139
Knudssen, Jørgen – Faaborg, snedker, 24.1.1719, 142
Knudssen, Nielss – Faaborg, felbereder, 1.4.1711, 139
Knudssen, Olluff – snedker, 23.7.1695, 66
Koberslaaer, Knud – 19.9.1631, 152
Koch (k), Detleff – 19.9.1631, 152
Koch, Hans – 14.11.1617, 94
Koch, Jesper – 11.1.1676, 156
Koch, Jesper Ollessen – 30.11.1699, 155
Kollekoede (?), Hans Hansen – 28.6.1671, 155
Korsshaffn, Peder Pederssen – 28.2.1674, 156
Krafft, Peder Christensen – Christiania i Norge, guldsmed, 16.11.1728, 147
Krej, Oluf Lauridsen – Flintingegaard, Thoreby Sogn paa Lolland, skomager, 28.5.1733, 148
Kudsk, Henrich Jørgensen – Flensborg, købmand, 1.7.1735, 149
Kudsk, Jørgen Rasmus – ’Østrup’, Bøstrup Sogn paa Langeland, daglejer, 22.1.1737, 150, kroholder i 1740
Kaad, Christen Pederssen – af Als, 24.3.1696, 66
Lamchier, Conrat Jørgensen – procurator i Faaborg, 29.3.1726, 146
Langaae, Ole Hansen – født Agers Sogn ved Christiania i Norge, grovsmed, 15.4.1744 (?), 151
Larsen (Lauridsen, Laursen), Anders – skomager, 22.10.1595, 39
Larsen, Anders – 13.1.1680, 156
Larsen, Christen – fra Ærø, værtshusholder, 8.1.1740, 151
Larsen, Christian – 19.11.1623, 99
Larsen, Christian – Ærøskøbing, sejlads, 8.3.1727, 146
Larsen, Hans – 5.3.1650, 154
Larsen, Hans – fra Haarby (?), 9.6.1619, 95
Larsen, Hans – Faaborg, sejlads, 13.1.1728, 147
Larsen, Hans – skrædder, 31.3.1682, 65
Larsen, Hans (Lollich) – Laaland, skibsbygger, 24.1.1719, 142, opsagt 8.8.1739, II 414, skipper 9.3.1743, II 151
Larsen, Jens – ’Jylling’ (Iller?), i Viborg Stift under Allinggaards Gods i Grønbæk Sogn, købmand, 2.1.1736, 149
Larsen, Jens – Aastrup paa Fyen, købmand og øltapper 8.2.1723, 144
Larsen, Jørgen – Assens, felbereder, 28.10.1718, 142
Larsen, Laurids – 11.12.1594, 35
Larsen, Lauritz – Heden, sejlads, 7.11.1730, 147
Larsen, Morten – smed, 23.12.1701, 87
Larsen, Maarten – Faaborg, skipper, 11.10.1723, 144
Larsen, Niels – Faaborg, skrædder, 28.1.1736, 149, opsagt 19.3.1755, II 480, købmand 17.3.1755, II 480
Larsen, Niels – Gammel Sverig i Øster Gøtland, drejer, 29.12.1723, 145
Larsen, Nielss – skrædder, 11.6.1666, 154
Larsen, Oluf – ’Sormehaun’ (imbris?), i Sverig, tømrer 23.2.1725, 145, opsagt 31.12.1768, III 51
Larsen, Peder – 16.3.1678, 150
Larsen, Peder – daglejer, ..3.1735, 149
Larsen, Rasmus – Faaborg, skipper, 1.4.1743(?), 151
Larsen, Rassmus – 3.3.1663, 154
Larsen, Rassmus – 30.11.1669, 155
Larsen, Simon – ved Assens, sejlads, 11.7.1716, 141
Larsen, Thyge – 19.9.1631, 152
Ledertauer, Hartvig – 30.11.1669, 155
Lessøe, Hans Søfrensen – procurator i Faaborg, 2.12.1732, 148
Lessøe, Hans Sørenssen – handel, 14.2.1709, 89
Lessøe, Søfren Pederssøn – Byens maaler og vejer, 4.2.1690, 65
Levons, Johan – Malchin i Mechlenborg, skomager, 5.5.1725, 145
Lindegaard, Mikel Pedersen – Købmand, 4.5.1739, 150
Lindegaard, Niells Rasmussen – 19.9.1631, 152
Lindegaard, Peder Pederssen – Faaborg, købmand, 30.1.1721, 143, opsagt 17.1.1755, II 480
Lollich, Hans Lauritzen – genoptaget borgerskab skipper 9.3.1743, 151 (skibsbygger opsagt 8.8.1739, II 414)
Lommer, Peder Andersen – Ørridslev, Skeby Sogn paa Fyen, skomager, 17.8.1722, 144
Lorentz, Hanss – skipper, 16.2.1683, 65
Loss, Hendrich – købmand, 11.11.1701, 87
Lund, Hans Laurssen – Heden, Salling Herred, købmand, 17.4.1736, 149
Lund, Hanss Lauridsen – Nielstrup, købmand, 6.5.1715, 141
Lund, Hendrich Lauridtzen – købmand, 4.10.1704, 88
Lyboe, Peder Anderssen – 11.6.1666, 154
Lyder, Hendrich – 3.3.1663, 154
Lydichssen, Baldzer – 11.12.1594, 35
Løffue, Thomas – 28.2.1674, 156
Madsen, Anders – Gøl ved Aalborg, Jylland, snedker, 10.5.1737, 150
Madsen, Anders – Holev, Marsløf Sogn, murer, 7.11.1730, 147
Madsen, Bild – Sønder Broby, sejlads, 31.1.1718, 141
Madsen, Christofer – smed, 19.11.1623, 99
Madsen, Hans – 14.11.1617, 94
Madsen, Hans – 24.1.1638, 153
Madsen, Hans – 28.2.1674, 156
Madsen, Hans – 5.3.1650, 153
Madsen, Hans – Marslev Sogn paa Fyen, felbereder, 10.8.1728, 147
Madsen, Hans – vejer og maaler, 6.7.1725, II 379
Madsen, Jørgen – snedker, 19.11.1623, 99
Madsen, Lorentz – bogbinder, 14.2.1682, 65
Madsen, Niells – remsnider, 19.9.1631, 152
Madsen, Niels – smed, 5.3.1650, 154
Madsen, Nielss – af Faaborg, 24.3.1696, 66
Madsen, Peder – 14.11.1617, 94
Madsen, Pouell – smed, 5.3.1650, 154
Madtzønn, Abraham – 5.3.1650, 154
Maller, Anders – 28.2.1674, 156
Manssfelt, Otto Diderich – barber, 23.11.1698, 86
Marchussen, Jørgen – handskemager, 17.5.1690, 86 (oo i Svenborg S.N. 1699)
Marchussen, Knud – 14.7.1685, 65
Marchussen, Peder – Angel, skomager, 20.10.1717, 141
Marchussen, Tygge – 22.10.1595, 39
Martinius, Mester – barber, 25.2.1688, 65
Mathiessen, Nels – købmand, 8.2.1706, 88
Mathiessen, Nielss – 28.1.1698, 86
Mathiessen, Søren – 5.3.1650, 153
Maun, Hans Pederssen – 30.4.1675, 156
Maun, Peder Hanssen – murer, 17.3.1704, 88
Melquorssen, Anders – skomager, 5.3.1650, 153
Mey, Jacob – Madenborg, skomager, 30.3.1720, 143
Michelsen, Jacob – 14.11.1617, 94
Michelsen, Laurids – 10.3.1696, 66
Michelsen, Niels – 25.2.1607, 80
Michelsen, Niels – snedker, 3.8.1597, 58
Michelsen, Per – 18.2.1607, 80
Michelsen, Pouell – 30.11.1669, 155
Michelsen, Rassmus – 3.3.1663, 154
Michelsen, Søren – 4.11.1698, 86
Michelssen, Friderich – murer, 21.4.1708, 89
Mogensen, Hans – Faaborg, sejlads, 22.1.1737, 150
Mogensen, Hans Rasmussen – 19.9.1631, 152
Mogensen, Jørgen – skipper, 17.1.1702, 87
Mogensen, Madtz – sejlads, 4.1.1704, 87
Mogensen, Rassmus – 10.12.1617, 94
Morthensen, Christen – murer, 19.9.1631, 152
Morthensen, Hans – Wistofte, skipper, 27.3.1743, 151
Morthensen, Lauridtz – hattemager, 4.2.1690, 65
Morthensen, Peder – Brylle paa Fyen, købmand, 8.7.1728, 147
Morthensen, Peder – skomager, 4.4.1673, 155
Mourisenn, Hanns – 19.9.1631, 152
Muenssen, Hanns – skomager, 19.9.1631, 152
Murmand, Christen Knudtsen – 6.12.1670, 155
Murmester, Laurs – 10.12.1617, 94
Muus ?, Samson Christensen – Nebbelund i Laalland, skrædder, 7.11.1730, 148
Mølenmarch, Christian Ibssen – 11.6.1666, 154
Møller, Jep Jørgensen – Horne, skipper, 12.2.1743, II 478, opsagt 13.1?,1764, III 26
Møller, Lauridtz Jørgensen – Norrope i Verninge Sogn, skomager, 7.7.1711, 139
Møller, Olluff – 10.12.1617, 94
Møller, Peder Pedersen – ringe smaahandel og købmandsskab, 16.2.1683, II 59
Møller, Povel Povelssen – købmand, 25.6.1706, 88
Møller, Rasmus (Larsen) – Faaborg, skomager, 2.8.1735, 149, opsagt 30.12.1769, III 66
Møller, Søffren – 28.6.1671, 155
Mølmark, Byrge – købmand, 7.7.1702, 87
Mørch, Eskel Michelssen – bager, 4.6.1709, 139
Maas, Christopher Casper? – Primnitz i Brandenburg, urmager 16.11.1739, 150, købmand 16.5.1755, II 480
Nielssen, Anders – Svenborg, købmand, 13.3.1739, 150
Nielssen, Christen – 11.6.1666, 154
Nielssen, Christian – Faaborg, handske- og pelsmager, 21.7.1723, 144
Nielssen, Erich – 10.12.1617, 95
Nielssen, Hans – 11.12.1594, 35
Nielssen, Hans – glarmester, 14.11.1617, 94
Nielssen, Hans – remskinder, 14.11.1617, 94
Nielssen, Hans – remsnider, 11.12.1594, 35
Nielssen, Hans – skinder, 3.3.1663, 154
Nielssen, Hans – snedker, 6.3.1703, 87
Nielssen, Hans – væver, 14.11.1617, 94
Nielssen, Hanss – skrædder, 28.1.1698, 86
Nielssen, Herman – snedker, 1.12.1694, 66
Nielssen, Jacob – handel, 6.11.1690, 65
Nielssen, Jens – skomager, 5.3.1650, 154
Nielssen, Jens – skrædder, 3.3.1663, 154
Nielssen, Jens – snedker, 30.11.1669, 155
Nielssen, Johan – skinder, 30.11.1669, 155
Nielssen, Juchum (Schumann) – felbereder, 14.1.1713, 140
Nielssen, Jøren – glarmester, 3.3.1663, 154
Nielssen, Jørgen – bager, 23.3.1693, 65
Nielssen, Jørgen – bager, 30.4.1675, 156
Nielssen, Knud – snedker, 30.11.1669, 155
Nielssen, Lauridtz – skrædder, 5.7.1707, 88
Nielssen, Lauritz – 18.2.1607, 80
Nielssen, Laurizs – 19.9.1631, 152
Nielssen, Laurs – Odense, skomager, 14.2.1709, 89
Nielssen, Mads – bødker, 11.12.1594, 35
Nielssen, Michell – skolemester, 4.4.1673, 155
Nielssen, Niels – bødker, 4.4.1693, 65
Nielssen, Niels – guldsmed, 5.3.1650, 154
Nielssen, Olluff – 11.1.1676, 156
Nielssen, Peder – af Fyns Haff, 20.9.1701, 87
Nielssen, Peder – bartskær, 14.11.1617, 94
Nielssen, Peder – felbereder, 29.11.1698, 86
Nielssen, Per – 14.11.1617, 94
Nielssen, Pouell – af Ringe, 24.10.1671, 155
Nielssen, Rasmus – 19.9.1631, 152
Nielssen, Rassmus – 10.12.1617, 94
Nielssen, Rassmus – fra Svaninge, skomager, 31.5.1683, 65
Nielssen, Rassmus – handskemager, 31.3.1682, 65
Nielssen, Rassmus – hjulmand, 24.9.1697, 86
Nielssen, Rassmus – møller, 19.11.1623, 99
Nielssen, Simon – handskemager, 24.4.1688, 65
Nielssen, Søffren – bødker, 13.1.1680, 156
Nisspennssen, Jacob – 19.9.1631, 152
Nordmand, Per Perssen – 1.12.1694, 66
Nyrod, Peter – Vordingborg, skomager, 19.12.1739, 150
Nør, Rasmus Christensen – Ærø, købmand, 8.1.1740, 151, opsagt 2.1.1776, III 100
Oby, Hendrich Hanssøn – 3.3.1663, 154
Oby, Peder Hanssøn – 3.3.1663, 154
Olesen (Olufsen), Jørgen – Ørskov, Ørreslev Sogn i Jylland, murer, 28.4.1725, 145
Olesen (Olufsen), Aarent – 3.3.1663, 154
Olesen, Anders – 11.6.1666, 154
Olesen, Christen – 11.1.1676, 156
Olesen, Christen – Faaborg, smed, 19.3.1720, 143
Olesen, Gunder – sejlads, 4.1.1704, 87
Olesen, Hans – Frøbjerg, Orte Sogn, bødker, 16.11.1728, 147
Olesen, Hans Henrich – Ærøskøbing, skipper, 28.1.1734, 149
Olesen, Hendrich – smed, 3.3.1663, 154
Olesen, Iffuer – snedker, 5.3.1650, 153
Olesen, Jacob – 19.9.1631, 152
Olesen, Johannis – Faaborg, snedker, 7.11.1730, 147
Olesen, Larss – snedker, 12.6.1702, 87
Olesen, Laurids – 14.7.1685, 65
Olesen, Niels – 5.3.1650, 153
Olesen, Rasmus – 30.10.1637, 153
Olesen, Rasmus – Faaborg, skomager, 23.12.1716, 141
Olesen, Thyge – 19.9.1631, 152
Ottessen, Niels Hendrich – købmand, 27.2.1705, 88
Pallissen, Christen – 25.2.1607, 80
Paucher, Hans – 25.2.1688, 65
Pedersen, Hanss – sejlads, 8.2.1706, 88
Pederssen, Anders – 3.8.1597, 58
Pederssen, Andreas – Emtekær, Tanderum Sogn paa Fyen, sadelmager, 23.2.1725, 145
Pederssen, Berthell – 14.11.1617, 94
Pederssen, Charsten – skrædder, 6.12.1670, 155
Pederssen, Christen – Store Vorde Sogn, Jylland, daglejer, 8.7.1728, 147
Pederssen, Christen – Aarup Bye, Skydebjerg Sogn, daglejer, 11.7.1742, 151
Pederssen, Christopher – 11.6.1666, 154
Pederssen, Claus – daglønner, 4.1.1704, 87
Pederssen, Hans – 5.3.1650, 153
Pederssen, Hans – Haderslev, skomager, 11.8.1713, 140
Pederssen, Hans – maler, 13.1.1680, 156
Pederssen, Hans – murer, 16.12.1709, 139
Pederssen, Hans – Østerby, Svanninge Sogn, daglejer, 14.12.1734, 149
Pederssen, Hanss – Faaborg, købmand, 29.11.1713, 140
Pederssen, Henrich – 30.11.1669, 155
Pederssen, Henrich Ottesen – Faaborg, sejlads, 4.2.1723, 144
Pederssen, Iffuer – maler, 6.7.1694, 66
Pederssen, Jens – Bjært By ved Kolding, daglønner, 9.7.1708, 89
Pederssen, Jens – felbereder, 30.10.1637, 153
Pederssen, Just – skomager, 10.9.1709, 139
Pederssen, Jørgen – felbereder, 14.1.1713, 140
Pederssen, Jørgen – Faaborg, skrædder, 22.1.1709, 89
Pederssen, Kasten – 18.2.1607, 80
Pederssen, Knud – 14.7.1685, 65
Pederssen, Larss – snedker, 17.1.1702, 87
Pederssen, Laurids – maler, 28.2.1674, 156
Pederssen, Lauridtz – 14.11.1617, 94
Pederssen, Lauridtz – bogbinder, 20.3.1708, 89
Pederssen, Marquer – skinder, 3.3.1663, 154
Pederssen, Morten – Alss ved Fyns Hav, skipper, 22.12.1721, 143, købmand 7.1.1740
Pederssen, Niels – Faaborg, smed, 19.3.1720, 143
Pederssen, Niels – skomager, 25.2.1607, 80
Pederssen, Nielss – smed, 16.2.1683, 65
Pederssen, Nielss – væver, 4.4.1673, 155
Pederssen, Peder – ’Ruschebølle’ i Glimminge Sogn mellem Lund og Christianstad udi Skaane, murer, 29.3.1729, 147
Pederssen, Peder – Skorup paa Fyen, hjulmand, 19.3.1720, 143
Pederssen, Per – maler, 16.2.1683, 65
Pederssen, Pouell – 19.11.1623, 99
Pederssen, Rasmus – Faaborg, skomager, 19.2.1726, 145
Pederssen, Rassmus – 5.3.1650, 154
Pederssen, Rassmus – skinder, 3.3.1663, 154
Pederssen, Rassmus – skomager, 22.3.1701, 87
Pederssen, Søffren – 19.9.1631, 152
Pederssen, Aastred – 19.9.1631, 152
Peitersen, Andreas – Faaborg, skipper, 29.1.1743, 151
Peitersen, Henrich – Langs Mølle ved Faaborg, købmand, 15.6.1714, 140
Piil, Conraht Hansen – Bornholm, købmand, 10.10.1725, 145
Platfuss, Engelbret – af Herfurth, 21.6.1681, 156
Plou, Anders Hanssøn – 3.3.1663, 154
Plou, Hans Hanssøn – 3.3.1663, 154
Ploug, Hans – Faaborg, sejlads, 27.2.1736, 149
Ploug, Hans Anderssen – 28.2.1674, 156
Ploug, Jacob Jørgensen – Faaborg, hattemager, 14.12.1734, 149
Ploug, Jørgen Rassmussen – Faaborg, hattemager, 29.11.1713, 140
Ploug, Nels Rassmussen – felbereder, 30.12.1706, 88
Ploug, Peder Pederssen – daglønner, 30.12.1706, 88
Ploug, Rasmus Mortenssen – 11.6.1666, 154
Pouellsen, Povel – smed, 13.1.1680, 156
Pouelsen, Jens – 3.3.1663, 154
Pouelssen, Anders – 18.2.1607, 80
Pouelssen, Christen – Volstrup i Vendsussel, felbereder, 20.10.1736, 150
Pouelssen, Christian – købmand, 12.1.1691, 65
Pouelssen, Friderich – Faaborg, skomager, 29.4.1722, 144
Pouelssen, Hans – 10.12.1617, 94
Pouelssen, Jacob – skomager, 24.11.1685, 65
Pouelssen, Jens – Køng Sogn, vognmand, 25.2.1712, 140
Pouelssen, Madtz – 30.10.1637, 153
Pouelssen, Pouell – møller, 30.4.1675, 156
Pouelssen, Rasmus – skomager, 19.9.1631, 152
Pouelssen, Rassmus – 14.11.1617, 94
Præstø, Hans Lauritzen – købmand, 12.8.1738, 150
Rabbe, Marchus – bødker, opsagt 18.11.1719, II 330
Raffn (Raun), Jenss Søffrenssen – 28.6.1671, 155
Raffn, Jørgen Niellssenn – 24.1.1638, 153
Raffuen (?), Per – 10.12.1617, 94
Rask, Nels – daglønner, 13.1.1707, 88
Rassmussen, Anders – 25.2.1607, 80
Rassmussen, Anders – kandestøber, 11.6.1666, 154
Rassmussen, Anders – Tommerup, avling m.m., 11.6.1718, 142
Rassmussen, Anders (?) – 19.9.1631, 152
Rassmussen, Bendix – Faaborg, handskemager, 7.7.1711, 139
Rassmussen, Bild – tømrer, 8.5.1704, 88
Rassmussen, Christen – Ærø, sejlads, 22.12.1716, 141
Rassmussen, Christopher – 28.6.1671, 155
Rassmussen, Hanns – skomager, 22.10.1595, 39
Rassmussen, Hans – 19.9.1631, 152
Rassmussen, Hans – daglønner, 13.1.1707, 88
Rassmussen, Hans – hattemager, 30.4.1695, 66
Rassmussen, Hans – skrædder, 6.7.1694, 66
Rassmussen, Hanss – købmand, 8.2.1706, 88
Rassmussen, Hendrik – 18.2.1607, 80
Rassmussen, Jens – 19.11.1623, 99
Rassmussen, Jens – 19.9.1631, 152
Rassmussen, Jens – murer, 30.11.1669, 155
Rassmussen, Jens – skomager, 3.1.1708, 88
Rassmussen, Joest – 10.12.1617, 94
Rassmussen, Jørgen – 2.11.1597, 58
Rassmussen, Jørgen – 3.8.1597, 58
Rassmussen, Jørgen – Faaborg, sejlads, 21.2.1724, 145, ændret til købmand 10.1.1741, 145
Rassmussen, Lauridtz – købmand, 9.6.1705, 88
Rassmussen, Lauritz – 25.2.1607, 80
Rassmussen, Michell – 14.1.1617, 94
Rassmussen, Niels – murer, 5.3.1650, 153
Rassmussen, Niels – Salling, sejlads, 12.1.1720,143
Rassmussen, Nielss – skrædder, 11.6.1666, 154
Rassmussen, Olluff, 11.1.1676, 156
Rassmussen, Oluff – 18.2.1607, 80
Rassmussen, Peder – fra Kattery, 28.6.1671, 155
Rassmussen, Peder – handskemager, 13.1.1707, 88
Rassmussen, Peder – skomager, 3.3.1663, 154
Rassmussen, Rasmus – 19.9.1631, 152
Rassmussen, Rasmus – Hjelmerup, sejlads, 12.1.1720, 143
Rassmussen, Rassmus – 14.11.1617, 94
Rassmussen, Symmonn – 14.11.1617, 94
Rassmussen, Tønnes – smed, 24.9.1694, 66
Rassmussen, Ulrich Diderich – Faaborg, (skipper) skomager, 29.8.1721, 143, opsagt 31.12.1768, III 51
Rassmussen, unge Per – 14.7.1685, 65
Rebsslaar, Christian – 28.2.1674, 156
Reiniche, Hans Jørgenssen – Odense, snedker, 6.4.1740, 151
Remsner (?), Matz Hanssen – 18.2.1607, 80
Remsner, Jens – 25.2.1607, 80
Ridder, Rasmus Jørgensen – 30.10.1637, 153
Rimschnider, Niels – 14.11.1617, 94
Ringsted, Peder Pederssen – guldsmed, 21.12.1701, 87
Robbe, Marchus – Holsten, bødker, 31.1.1718, 141, opsagt 18.11.1719, II 330
Rosenkilde, Jens Mathiesen – Vester Aaby, skrædder, 29.6.1735, 149
S(ch)ned(i)ker, Andreas – Egense, snedker, 7.1.1734, 148
S(ch)ned(i)ker, Knud – 10.12.1617, 94
S(ch)ned(i)ker, Mathiass, 10.12.1617, 94
S(ch)ned(i)ker, Michell – 28.6.1671, 155
S(ch)ned(i)ker, Peder – 30.4.1675, 156
S(ch)ned(i)ker, Peder Laurtzen – Faaborg, sejlads, 12.1.1734, 149
Schomager, Anders – 10.12.1617, 95
Schomager, Christen – 14.11.1617, 94
Schomager, Jesper – 28.2.1674, 156
Schomager, Johan – 28.2.1674, 156
Schomager, Markus – 25.2.1607, 80
Schomager, Niels – 10.12.1617, 94
Schomager, Søffren – 10.12-1617, 95
Schouffssgaard, Christen Knudtsen – skomager, 16.3.1699, 86
Schreder, Fallenthin – 14.11.1617, 94
Schreder, Lauridtz – 14.11.1617, 94
Schreder, Madtz – 10.12.1617, 95
Schreder, Niels – 10.12.1617, 95
Schreder, Symon – 14.11.1617, 94
Seboden, Jochum – Giøtting ved Lyneborg, hattemager, 6.12.1721, 143
Selche, Jørgen – Nyendorph Sogn, Lindous Gebet i Holsten, smed, 4.5.1739, 150 (død 1763 i Ærøskøbing)
Seüften, Hans Christian – Svindinge By, skrædder, 3.9.1732, 148
Simenssen, Jep – 28.2.1674, 156
Simenssen, Jørgen – Sallinge, murer, 23.4.1733, 148, opsagt 28.12.1785, III 141 (død 1782)
Simenssen, Lauridtz – 19.11.1623, 99
Simenssen, Rasmus – Sallinge, murer, 11.10.1736, 150
Sirachssen, Hendrich – købmand, 4.1.1704, 87
Sirachssen, Hendrich – købmand, 4.1.1704, 87
Skiling, Hermand – badskær, 5.3.1650, 153
Skousgaard, Knud Christensen – Faaborg, sejlads, 10.8.1728, 147
Skrøder, Christian Jørgenssen – bager, 29.10.1698, 86
Slebou, Kasten Hanssen – 18.2.1607, 80
Smed, Adolff – 10.3.1696, 66
Smed, Jacob Henrichsen – Faaborg, daglønner, 29.6.1725, 145
Smed, Jørgen Sørrenssen – købmand, 28.8.1704, 88
Smed, Kortt – 10.12.1617, 94
Smed, Niels – smed, 16.2.1683, II 69
Smed, Oluff . 3.8.1597, 58
Smed, Per – 25.2.1607, 80
Smed, Søfren – 4.4.1683, 155
Soldater, Rasmus Pederssen – 24.1.1638, 153
Sperling, Andreas Andreassen – sadelmager, 29.4.1704, 88
Steffner, Efffuert – glarmester, 30.11.1669, 155
Steffner, Jens Evertsen – Faaborg, købmand, 22.3.1735, 149
Stichman, Johan – 14.7.1685, 65
Stichman, Johan – 25.2.1607, 80
Stichman, Johan Johanssen – handskemager, 5.4.1725, 145
Stichman, Jørgen Johanssen – Faaborg, handskemager, 10.10.1712, 140
Stoechelsen, Thomas – af Faaborg, skrædder, 17.2.1722, 144
Storm, Niels Nielsen – København, kobbersmed, 15.11.1735, 149
Strangesen, Hans – 14.11.1617, 94
Staal, Rasmus Laursen – Faaborg, sejlads, 23.2.1725, 145
Suarer, Anders – 25.2.1688, 65
Suarer, Gregers – 25.2.1607, 80
Suarer, Henrich Abrahamsen – Faaborg, drejer, 28.7.1731, 148, opsagt af enken 5.3.1787, III 143
Suarer, Knud – 14.11.1617, 94
Suarer, Niels Segudsen – Svenborg, drejer, 24.9.1731, 148, købmand 24.4.1743
Suendtsen, Peder – skrædder, 6.7.1694, 66
Svelmøe, Niels Jørgensen – Svelmø, sejlads, 7.3.1727, 146
Svendsøn, Mogens – skomager, 16.12.1709, 139
Syffuertz, Hanss – 16.2.1682, 65
Søffrenssen, Anders – 18.2.1607, 80
Søffrenssen, Hans – bødker, 3.6.1706, 88
Søffrenssen, Hans – kedelsmed, 30.10.1637, 153
Søffrenssen, Hans – Korsør, skomager, 31.1.1718, 142
Søffrenssen, Jacob – Aabye, møller, 29.6.1726, 145
Søffrenssen, Jens – 2.11.1597, 58
Søffrenssen, Jens – skrædder, 24.1.1638, 153
Søffrenssen, Knud – Odense, købmand, 11.7.1716, 141
Søffrenssen, Laurids – 2.11.1597, 58
Søffrenssen, Niels – Aaby, daglejer og vognmand, 1.7.1727, 146
Søffrenssen, Oluff – skomager, 22.10.1595, 39
Søffrenssen, Peder – Faaborg, smed, 19.3.1711, 139
Søffrenssen, Rassmus – 11.6.1666, 154
Søffrenssen, Simon – 11.6.1666, 154
Søffrenssen, Søren – Odense, snedker, 9.7.1708, 89
T(h)ussen, Laurids – 28.2.1674, 156
T(h)ussen, Laurids Pederssen – 11.12.1594, 35
T(h)ussen, Madtz Lauridtzen – 19.11.1623, 99
T(h)ygesen, Anderss – 21.12.1701, 87
T(h)ygesen, Claus – 3.3.1663, 154
T(h)ygesen, Hans – 3.3.1663, 154
T(h)ygesen, Niells – 19.9.1631, 152
T(h)ygesen, Olluff – 11.6.1666, 154
Tamdrup, Jacob Sørenssen – købmand, 27.2.1705, 88
Thombssen, Jurgen – 19.9.1631, 152
Thommessen, Jørgen – købmand, 14.2.1683, 65
Thorbenssenn, Hans – 30.10.1637, 153
Thordssøn, Jenns – 19.9.1631, 152
Thønnessen, Nielss – 11.6.1666, 154
Tolffssen, Jonnas – 23.3.1693, 65
Tommerup, Rasmus – Tommerup, sejlads, 30.1.1721, 143
Torchelssen, Thomas – født ved Trundheim, skrædder, 14.7.1708, 89
Torm, Joehan Nielsen – født paa Sæland, skrædder, 11.8.1713, 140
Trap, Hanss Jensen – Faaborg, murer, 4.1.1724, 145
Tro(e)nsen, Bertel – Faaborg, skipper, 23.4.1743(?), 151
Tro(e)nsen, Hans Christian – Ulkebølle sogn paa Alsø, grovsmed, 11.4.1737, 150
Tro(e)nsen, Ole – Faaborg, skipper, 23.4.1743, 151
Trolleborg, Jørgen Hanssen – Gudme, sejlads, 3.5.1715, 140
Tømmermand, Bernt – glarmester, 24.9.1694, 66, opsagt 12.9.1744, II 478
Veber, Rasmus – opsagt 12.9.1744, II 478
Veien, Hans – fra Norge, købmand, 11.8.1732, 148
Weffuer, Anders – 3.8.1597, 58
Weffuer, Jens – 25.2.1607, 80
Weffuer, Jørgenn – 19.11.1623, 99
Weffuer, Lauridtz – 10.12.1617, 94
Weffuer, Rasmus – 19.11.1623, 99
Weischouffuer, Andreass – 19.11.1623, 99
Weiyner, Wit Danielsen – skomager, 3.5.1692, 65
Wette, Ludvig – apoteker, (bestalling 28.6.1737), 12.8.1738, II 413
Widborg, Niels – ’Wieborg’ i Jylland, købmand, 3.9.1736, 150
Wilchen, Hanss hanssen – Odense, sadelmager, 28.5.1713, 140
Wilhelm, Peiter – Aaby, avling, smaahandel, 11.6.1718, 142
Willadtzen, Jens – bødker, 11.6.1666, 154
Wissenberg, Anders Lauridtzen – sejlads og handel, 12.11.1712, 140
Wæchter, Christen – 10.12.1617, 94
Wæchter, Hans – 10.12.1617, 94
Ærebo (Errebo), Hans Christenssen – Ærøskøbing, købmand, 30.11.1716, 141
Ærebo (Errebo), Hanss – 4.4.1673, 155
Aabye, Rasmus Jensen – Aaby, daglejer 19.2.1726, 146