Svendborg, 1664-1699 og 1724-1731, borgerskab

Afskrift af register til borgerskabsprotokol
Svendborg Købstad 1664-1699 og 1724-1731
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Abrahamsen, Marchuss – Randers, 10.3.1684, 284
Alsing, Laurids Jørgenssen – Svenborg, sadelmager, 3.5.1683, 284
Andersen, Bendt – Øriø ved Landscrone, Skaane, klejnsmed, 16.3.1698, 277
Andersen, Christian – Svenborg, skrædder, 26.10.1676, 282
Andersen, Hans – Svenborg, skomager, 17.2.1697, 280
Andersen, Jens – Svenborg, skomager, 27.11.1695, 280
Andersen, Nielss – Stenstrup, væver, 18.12.1679, 282
Andersen, Rasmus – Svenborg, bager, 24.7.1665, 143
Andersen, Søffren – Maribo, skipper, 31.5.1673, 145
Andreassen, Christian – ’har frem delis nyde mucical instrumenter for billig betaling her ibid og 2 mile om kring’, 26.11.1731, 33b
Andreassen, Hans – Svenborg, daglønner, 12.8.1675, 281
Andresen, Paaske – Svenborg, sejlads, 22.1.1690, 278
Augustinus, Thomas – Vester Rise, Norge, sejlads, 23.1.1683, 284
Bang, Rasmus Nielssen – Faaborg, handskemager, 22.12.1681, 283
Banzon, Urban – farver (gift 1695 i Skaarup)
Barfoed, Jens Lauridsen – Svenborg, sejlads, 19.12.1694, 279
Bendtsen, Hans – Svenborg, daglønner, 2.12.1691, 279
Bertelsen, Peder – Svenborg, 2.8.1669, 144
Bex, Andreas Michelssen – fra Brobyværk, skrædder, 12.6.1684, 284
Bierg, Jenss Rasmussen – Kværndrup, Sunds Herred, sejlads, 12.1.1688, 286
Bierig, Christen – Svenborg, 22.12.1681, 283
Bloch, Rasmus Andersen – til Odense, opsagt 19.2 1666, 34
Boesen, Rasmus Bertelsen – 24.7.1671, 144
Bood, Laurids Lauridsen – ’Capell’, 26.10.1676, 282
Borger (Burchard), Hendrich – sejlads og handel, 22.12.1697, 277
Boringholmb, Nielss Hanssen – sejlads, 23.1.1683, 284
Born, Christopher – murer, 22.5.1665, 143
Brandt, Christopher – Odense, klejnsmed, 24.7.1671, 144
Bremmer, Hans Hartvigsen – København, 22.1.1690, 278
Bremmer, Hans Hartvigsen – København, 22.1.1690, 278
Bremmer, Hartvig – forhen i København, sidst forvalter paa Hvidkilde, købmand, 25.1.1683, 284
Brun, Thomass Pederssen – Svenborg, 6.7.1675, 281
Brylle, Peder Rasmusen – Brylle Sogn, købmand, 4.3.1686, 285
Bunde, Olluf Hansen – Holmdrup, avling, 16.1.1695, 280
Børresen, Erich – Falkenberg udi Halland, skrædder, 23.9.1680, 282
Caspersen, Anders – Svenborg, bager, 15.12.1680, 283
Castensen, Jørgen – Faaborg, skomager, 4.12.1695, 280
Christenssen, Christian – Svenborg, kræmmer, 28.9.1680, 282
Christenssen, Hans – Huorlum Bye ved Aalborg, klejnsmed, 8.3.1675, 281
Christenssen, Holger – glarmester, 19.10.1681, 283
Christenssen, Jens – ’Hiøringe, 22.12.1681, 283
Christenssen, Jens – Svenborg, slagter, 27.6.1688, 286
Christenssen, Lorentz – Astrup Bye, Vilstrup Sogn, Hinst Herridt (Villestrup, Astrup sogn), Jylland, snedker, 5.3.1685, 285
Christenssen, Morten – rebslager, 22.12.1697, 277
Christenssen, Peder – Svenborg, kandestøber, 10.2.1668, 143
Christenssen, Rasmus – Hesselager, daglønner, 12.6.1695, 280
Christiansen, Urban – Assens, farver, 13.5.1691, 278
Christianssen, Peder – Sønderborg, 17.11.1675, 282
Clausen, Anders – murer, 7.8.1671, 144
Clausen, Fridrich – Svenborg, felbereder, 2.1.1680, 282
Clausen, Jens – Svenborg, slagter, 22.7.1667, 143
Clemmenssen, Johan – Sønderborg, 6.7.1675, 281
Dannielsen, Christian – Sørup, felbereder, 18.12.1679, 282
Dannielsen, Johan – Sørup, skomager, 21.5.1685, 285
Fasterlind, Søffren Cortzen – Svenborg, 18.12.1679, 282
Fasterling, Jens Cortzen – Svenborg, 23.9.1680, 282
Fich, Hendrich Pederssen – Svenborg, købmand, 25.1.1683, 284
Flindt, Casper Hansen – Svenborg, købmand, 27.10.1684, 285
Flindt, Jens Pedersen – Svenborg, 24.7.1671, 144
Flint, Peder Jensen – Svenborg, pottemager, 10.2.1697, 280
Frandsen, Jacob – fra Kværndrup, handskemager, fornyet borgerskab, 4.1.1681, 283
Friis, Peder Luchasen – Svenborg, 15.12.1697, 280
Friss, Jørgen Jenssen – Broby, Ringsted Herred, 23.11.1674, 281
Gierdtsen, Berndt – Ystad i Skaane, skomager, 20.3.1671, 144
Ginrich, Martin – Zorbst under fyrsten af Anhalt, 4.1.1681, 283
Gregersen, Marckus – Svenborg, smed, 21.3.1694, 279
Graa, Anders Pedersen – Svenborg, avling, 5.3.1685, 285
Graae, Jørgen Pedersen – Svenborg, skomager, 2.12.1691, 278
Graae, Jørgen Pederssen – Svenborg, købmand, 25.1.1683, 284
Guldsmed, Ouffe Morthensen – af Sørup, fornyet borgerskab, 15.12.1680, 283
Hansen, Andreas – Sønderborg, skrædder, 30.10.1689, 278
Hansen, Bendt – Tved, daglønner, 28.9.1680, 282
Hansen, Christen – Østerskerning Sogn, daglønner, 9.12.1691, 279
Hansen, Claus – Svenborg, pottemager, 19.12.1694, 279
Hansen, Ditløf – Odense, glarmester, 22.4.1691, 278, opsagt 10.10.1694, 279 (til Odense)
Hansen, Erich – skomager, 25.11.1691, 278
Hansen, Erich – Svenborg, hattemager, 2.8.1669, 144
Hansen, Ernst – fra Skaane, købmand, 25.1.1683, 284
Hansen, Fridrich – Dærup, Flemløse Sogn ved Assens, tømrer, 18.1.1683, 284
Hansen, Hans – af Strammelse, sejlads, 26.4.1683, 284
Hansen, Hans – fra Egeskov, tømrer, 6.7.1675, 281
Hansen, Hans – Nyborg, handskemager, 24.7.1671, 144
Hansen, Hendrich – Faaborg, skomager, 15.12.1697, 277
Hansen, Holger – Odense, 8.7.1696, 280
Hansen, Ib – Bøsør, Heslager Sogn, 28.7.1675, 281
Hansen, Jesper – Svenborg, væver, 26.7.1669, 143
Hansen, Jørgen – Egeskov, pottemager, 1.12.1687, 286
Hansen, Lauridts – Svenborg, 13.1.1673, 145
Hansen, Mads – Høje, avling, 15.5.1689, 287
Hansen, Madts – forhen foged fra Mullerup, 18.1.1683, 284
Hansen, Maties – Svenborg, skomager, 22.7.1667, 143
Hansen, Niels – ’Torøe’, 10.2.1697, 280
Hansen, Niels – Møllegade, opsagt 10.2.1668, 59
Hansen, Nielss – af Svenborg, 22.12.1681, 283
Hansen, Olle – Skaarup, daglejer, 5.7.1686, 286
Hansen, Peder – Bøsøre, Hesselager Sogn, 14.3.1673, 145
Hansen, Peder – Skaarup, daglønner, 12.1.1698, 277
Hansen, Pouell – Svenborg, skomager, 18.1.1683, 284
Hansen, Poul – Svenborg, handel og sejlads, 18.3.1692, 279
Hansen, Simon – fra Steenstrup Sogn, rokkedrejer, 25.1.1683, 284
Harboe, Pouell Nielssen – fra Faaborg, 18.2.1686, 282
Hellevad, Cort Simonsen – Svenborg, købmand, 7.12.1692, 279
Hellevad, Luchas Christensen – 24.9.1666, 143
Hellevad, Simon Christensen – 10.12.1666, 143
Hendrichsen, Hendrich – Svenborg, købmand, 14.12.1698, 277
Hendricksen, Peiter – Svenborg, købmand, 9.7.1690, 278
Hertell, Samuell Fridrich – Leipzig, 6.7.1675, 281
Hollem, Thomas Sigfritzsen – Stockholm, Sverige, snedker, 5.7.1686, 285
Holm, Olluff Andersen – Svenborg, købmand, 28.1.1687, 286
Hyrer, Olluf Nielssen – Kværndrup, 6.7.1675, 281
Ibssøn, Niels – Hesselager By, skrædder, 15.4.1691, 278
Jacobsen, Hans – af Svenborg, købmand, 18.1.1683, 284
Jacobsen, Hans – Svenborg, pottemager, 18.1.1683, 284
Jacobsen, Jens – Skelskør, Sjælland, bødker, 4.6.1685, 285
Jacobsen, Jens – Svenborg, handskemager, 14.12.1698, 277
Jacobsen, Loedvig – ’Øreslefgaard’ ved Vordingborg, købmand, 26.3.1692, 279
Jacobssen, Erich – Svenborg, pottemager, 2.1.1680, 282 (oo i Tved 1679)
Jensen, Anders – Hesselager, snedker, 15.12.1697, 277
Jensen, Christian – Svenborg, felbereder, 16.11.1692, 279
Jensen, Erich – sejlads, 15.12.1681, 283
Jensen, Frandtz – Taasing, færgemand, 18.12.1695, 280
Jensen, Johan – af Svenborg, 26.7.1671, 144
Jensen, Laurids – Faaborg, skrædder, 27.10.1697, 280
Jensen, Laurids – Knarreborg, sejlads, 3.3.1687, 286
Jensen, Siggudt – Svenborg, felbereder, 22.3.1688, 286
Jeppesdatter, Gertrud – jordemoder, 2.1.1725, 11b (se ogsaa 11.7.1725, 15a)
Jespersen, Jens – Svenborg, væver, 24.7.1671, 144
Jochumsen, Hendrich – fra Odense, skrædder, 15.12.1681, 283
Jocomsen, Jørgen – Svenborg, købmand, 19.12.1694, 279
Joensen, Erich – Sundsvald, Sverige, skipper, 20.1.1673, 145
Johansen, Berndt – Odense, farver, 18.10.1683, 284
Johansen, Jacob – Odense, maler, 25.11.1691, 278
Junge, Hans den yngre – af Hamborg, 7.10.1672, 144
Jørgensen, Anders – Svenborg, corporal, 23.9.1680, 282
Jørgensen, Hans – Svenborg, købmand, sejlads, 24.9.1687, 286
Jørgensen, Jens – Assens, handskemager, 19.11.1688, 286
Jørgensen, Jens – Svenborg, smed, 26.7.1669, 143
Jørgensen, Juchum – Svenborg, bager, 24.7.1671, 144
Jørgensen, Laurids – Svenborg, pottemager, 19.12.1694, 279
Jørgensen, Michell – Slæbæk, Kirkeby Sogn, 8.3.1675, 281
Jørgensen, Niels – flæskerøger, 2.8.1669, 144
Jørgensen, Niels – Svenborg, corporal, 4.1.1681, 283
Jørgensen, Rasmus – Gudme, 8.7.1696, 280
Jørgensen, Rasmus – Svenborg, købmand, 18.10.1683, 284
Karll, Clauss – sejlads, 22.12.1681, 283
Karrepind, Peder Søffrenssen – fra Birkerød ved Hørsholm, Sjælland, ’Fiolist’, 2.1.1682, 283
Karstenssen, Christian – Svenborg, slagter, 1.7.1685, 285
Knapmager, Claus – Østrup, Lunde Herridt, 17.2.1697, 280
Knudsen, Johan – Svenborg, skomager, 15.12.1680, 283
Knudsen, Jørgen – Tved, træskomand, 24.7.1684, 285
Knudsen, Peder – Svenborg, smed, 22.11.1693, 279
Knudtsen, Cort – Svenborg, baadsmands…, 5.2.1690, 278
Koch, Jacobus Habacuch – Odense, 4.6.1685, 285, opsagt 2.11.1686, 285
Krebs, Rasmus Pedersen – Svenborg, 24.7.1671, 144
Ladefouget, Jens Hansen – Gaarden Lottrup, Raarup Sogn, Bjærge Herred, Jylland, købmand, 8.7.1696, 280
Lauridsen, Hans – Skjoldager, felbereder, 27.10.1676, 282
Lauridsen, Hans – Svenborg, slagter, 26.10.1676, 282
Lauridsen, Madts – Magleby Sogn og By, Langeland, skomager, 6.7.1675, 281
Lauridsen, Peder – Svenborg, felbereder, 2.1.1680, 282
Lauridsen, Rasmus – Skaane, daglønner, 18.12.1695, 280
Lauridtsen, Lauridts – af Svenborg, tømrer, 26.10.1668, 143
Lauridtsen, Maties – snedker, 10.12.1666, 143
Lindegaard, Hans Jørgensen – Svenborg, skomager, 18.1.1683, 284
Lindegaard, Jørgen Jørgenssen – Svenborg, skomager, 29.10.1685, 285
Lucassen, Christenn – Svenborg, hattemager, 22.7.1696, 280
Madsen, Otte – Løjtved, købmand, 25.1.1699, 277
Madsen, Rasmus – fra Odense, farver, 28.12.1679, 282
Madsen, Søffren – fra ’Støffningen’, 15.12.1681, 283
Madtzen, Lauridz – ’Aars’, farver, 30.10.1684, 285, opsagt 13.8.1685, 205 (til Grenaa)
Marchuesen, Jørgen – 10.12.1666, 143
Marhon ?, Melchor – fra Italien, 25.9.1671, 144
Mortensen, Clemen – Turø, handel og sejlads, 18.3.1692, 279
Mortensen, Hans – Svenborg, skomager, 27.10.1676, 282
Mortensen, Ifver – Hesselagergaard, avling, 10.12.1690, 278
Mortensen, Niels – Turø, skomager, 12.6.1695, 280
Mortensen, Ouffe – af Sørup, guldsmed fornyet borgerskab 15.12.1680, 283
Mortensen, Peder – af Troense, 6.8.1674, 281, 4
Mortensen, Rasmus – Svenborg, 12.8.1675, 281
Morttensen, Offue – guldsmed, opsagt 17.4.1665, 21
Mus, Jørgen Jørgensen – 24.7.1671, 144
Mørch, Olluf Jacobssen – billedhugger, 22.7.1667, 143
Mørch, Olluff – snedker, opsagt 23.1.1683, 156 (flytter til København)
Nielsen, Anders – skrædder, 10.12.1666, 143
Nielsen, Anders – Ullemose, ØsterskjerningeSogn, 22.11.1693, 279
Nielsen, Christen – Faaborg, skrædder, 20.6.1694, 279
Nielsen, Christen – Svenborg, pottemager, 10.2.1697, 280
Nielsen, Christen – Østerhæssinge, 23.3.1692, 279
Nielsen, Hans – Drejø, 20.1.1673, 145
Nielsen, Hans – Aabenraa, skomager, 17.11.1675, 282
Nielsen, Jacob – til Langeland, opsagt 8.4.1668, 62
Nielsen, Jørgen – Svenborg, skomager, 26.7.1669, 143
Nielsen, Lauridts – skomager, 22.7.1667, 143
Nielsen, Marchus – Odense, 11.4.1672, 144
Nielsen, Mathies – Svenborg, skomager, 17.5..1699, 277
Nielsen, Mathies – Svenborg, væver, 4.9.1695, 280
Nielsen, Peder – af Svenborg, skrædder, 12.10.1668, 143
Nielsen, Peder – forhen ridefoged paa Egeskov, købmand, 10.12.1683, 284
Nielsen, Peder – fra Vesterskerning, 22.7.1667, 143
Nielsen, Petter – skrædder, opsagt 6.8.1674, 4
Nielsen, Rasmus – Haldager, sejlads, 4.1.1681, 283
Nielsen, Willum – Maare Bye, Herrested Sogn, forhen i København, grovsmed, 12.8.1696, 280
Nielssen, Anders – ’Haldagger’, avling, sejlads, 24.1.1684, 284
Ofersen, Niels – guldsmed, 15.12.1697, 280
Ofversen, Niels – Svenborg, guldsmed, 22.11.1693, 279
Ollesen, Nielss – af Svenborg, skrædder, 15.12.1681, 283
Ollufsen, Andreass – Bohus Len, sejlads, 22.1.1690, 278
Ollufsen, Christen – handskemager, 21.3.1694, 279
Ollufsen, Christen – Svenborg, handskemager, 14.12.1698, 277
Olsen, Hans – Odense, handskemager, 22.12.1681, 283
Ottessen, Christen – Troense, 6.8.1674, 281
Oubye, Peder Pedersen – Faaborg, købmand, 15.2.1687, 286
Pedersen, Hans – Vindebye paa Taasing, færgemand, 20.1.1673, 145
Pedersen, Hans – væver, 22.7.1667, 143
Pedersen, Jens – Svenborg, snedker, 22.7.1667, 143
Pedersen, Jørgen – Svenborg, bager, 26.7.1669, 143
Pedersen, Knud – Svenborg, 22.7.1667, 143
Pederssen, Bendix – Skelskør, skomager, 16.11.1692, 279
Pederssen, Christen – Kværndrup, handskemager, 26.10.1676, 282
Pederssen, Fredrich – Svenborg, felbereder, 5.8.1686, 286
Pederssen, Jacob – fra Ystad, Skaane, bødker, 18.1.1683, 284
Pederssen, Jens – af Svenborg, sadelmager, 23.9.1680, 282
Pederssen, Knud – Svenborg, felbereder, 18.12.1679, 282
Pederssen, Laurids – ’Boubierg’, daglønner, 21.5.1690, 278
Pederssen, Mads – Holmdrup, daglønner, arbejdsmand, 15.12.1680, 282
Pederssen, Marckuss – 16.12.1691, 279
Pederssen, Peder – af Pinds Mølle ved Svenborg, 15.12.1680, 282 (broder til Mads Pedersen)
Pederssen, Peder – Svenborg, felbereder, 19.12.1694, 279
Pederssen, Rasmus – forhen foged paa Klingstrup, købmand, 2.1.1685, 285
Pederssen, Rasmus – Svenborg, avling, 21.5.1690, 278
Peitersen, Hans – købmand, 21.5.1690, 278
Phillipssen, Jens Jørgensen – af Svenborg, 1.7.1682, 283, har forhen haft borgerskab
Pouelsen, Søfren – Odense, købmand, 8.12.1697, 280
Poulssen, Anderss – Svenborg, købmand, 11.11.1686, 286
Pram, Lauridz Pedersen – Frederikshald, 17.6.1672, 144
Qvist, Laurids Hendrichsen – skomager, 22.4.1691, 278
Rasmusen, Gregers – Haldager, 24.7.1671, 144
Rasmusen, Hans – fra Slesvig, rokkedrejer, 26.10.1668, 143
Rasmusen, Hans – Haldager, skomager, 2.8.1669, 144
Rasmusen, Jørgen – Svenborg, hattemager, 2.8.1669, 144
Rasmussen, Christen – Mynderup, bager, 15.12.1680, 282
Rasmussen, Christen – Ærøskøbing, sejlads, 14.12.1698, 277
Rasmussen, Christopher – Svenborg, møller, 12.6.1684, 285
Rasmussen, Erich – Gødvad By, Hids Herred, Silkeborg Amt, bødker, 26.10.1676, 282
Rasmussen, Jens – Svenborg, avling, 26.10.1676, 282
Rasmussen, Just – Svenborg, bager, 15.12.1680, 283
Rasmussen, Jørgen – Svenborg, bødker, 28.1.1687, 286
Rasmussen, Laurids – Hesselager, hjulmand, 15.12.1680, 282
Rasmussen, Laurids – Skovsbogaard, Egense sogn, avling, 9.3.1685, 285
Rasmussen, Michell – Svenborg, pottemager, 18.6.1685, 285
Rasmussen, Morten – glarmester, er borger i byen og faar bev. paa, at han alene maa være glarmester, 8.1.1727, 29a-b
Rasmussen, Nielss – Egebjærg, Kirkeby Sogn, daglønner, 13.12.1683, 284
Riber, Jens Pedersen – Rudkøbing, smaahandel, 15.1.190, 278 (død i Bregninge (T) 1704)
Ride, Hans Jensen – Faaborg, murer, 14.12.1698, 277
Rise, Simon Pedersen – Ærø, 18.12.1679, 282
Risse, Hans Pederssen – Ærø, købmand, 16.1.1682, 283
Rogen, Hans Madtsen – Svenborg, 24.7.1671, 144
Samsing, Jacob Jensen – hattemager, 24.7.1671, 144
Sandager, Christopher Lauridsen – Svenborg, 23.9.1680, 282
Sanderssen, Laurids – Svenborg, snedker, 17.11.1675, 282
Satrou, Luckas Johansen – skrædder, 24.4.1695, 280
Satrøn, Johan – opsagt 10.4.1665, 21
Saugmand, Lauridz Jensen – Øxendrup, 4.1.1681, 283
Schaaning, Peder Hansen – Baastad, sejlads, 23.1.1683, 284
Simonsen, Christen – Hesselager, daglønner, 28.1.1687, 286
Simonsen, Christen – Svenborg, købmand, 10.7.1689, 287
Simonsen, Jep – 15.4.1689, 287
Simonsen, Jep – Taarup, Lumby Sogn, 4.1.1681, 283
Steffen, Mortten – af Friderichstad, tobakshandler, 22.7.1682, 283
Søffrensen, Niels – Nyborg, smed, 20.3.1671, 144
Søffrenssen, Jens – af Svenborg, forhen mønsterskriver, 15.12.1681, 283
Søfrensen, Mads – Tved, møller, 14.12.1698, 277
Søfrensen, Peder – Christiania, Norge, kandestøber, 10.2.1697, 280
Tavsen, Frands – Odense, grydestøber, 18.12.1679, 282
Thomasen, Claus – Odense, bødker, 10.12.1690, 278
Thomasen, Hans – Odense, 16.12.1691, 279
Thomassen, Christopher – Aasted Sogn, Horns Herred, Vendsyssel, skomager, 23.1.1683, 284
Tollidtz?, Christopher Peterssen – Svenborg, købmand, 5.2.1687, 286
Tygesen, Peder – Gørslev, Sjælland, købmand, 12.9.1688, 286
Tygessen, Jens – af Svenborg, snedker, 15.12.1681, 283
Tøsing, Rasmus Nielsen – Vester-Skerning, 26.7.1669, 144
Vin, Frandtz – ’Hillersheim’, tyskland, hattemager, 14.12.1698, 277
Vognmandslauget – oprettet 6.2.1726, 21a-b
West, Mads Andersen – Svenborg, købmand, 23.1.1683, 284
Wigh, Jacob – af Troense, skipper, 24.8.1674, 281, opsagt 6.7.1675
Wittenkamp, Otte Pedersen – Kerteminde, snedker, 10.8.1698, 277
Wolff, Hans – af Svenborg, pottemager, 26.10.1668, 143
Wolffsen, Hans – af Svenborg, spillemand, 15.12.1681, 283
Zachariesen, Jørgen – Odense, skomager, 15.12.1697, 277