Middelfart, 1681-1867, borgerskab

Afskrift af register til borgerskabsprotokol
Middelfart Købstad 1681-1867
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

 

Borgerskaber findes indført i Rådstueprotokollerne (se ogsaa bem. i Registraturen over Magistratsarkiverne)

…, Hans – kleinsmed, opkaldt 17.7., 24.721715, I 92
…, Hans – spormager, opkaldt 11.9.1709, I 123
…, Hans Christian – opkaldt 17.10.2.1708, I 123, forlader byen 23.1.1709, I 123
Abrahamsen, Hans – født Middelfart, snedker, 22.11.1776, I 77
Abrahamsen, Lorentz – født Middelfart, skomager, 12.3.1762, I 71
Achen, Albrecht – født Odense, postmester, køb- og handelsmand, 12.12.1815, III 26, opsagt 20.1.1829, III 114
Albretsen, Johan Christopher – født Slesvig, knapmager, 24.10.1783, I 81
Amager, Hans Tommesen – født Fredericia, tobakspinder, 27.6.1724, I 97
Andersen, Anders – født Baaring, Asperup, daglejer, 14.11.1726, I 99
Andersen, Anders – Kavslunde, daglejer, 23.12.1816, III 6
Andersen, Christen – købmandskab, 26.10.1698, I 129
Andersen, Frederik – født Middelfart, skipper, 12.1.1858, III 356
Andersen, Hans – født Middelfart, væver, 26.4.1766, I 75
Andersen, Hans - født Odense, grovsmed, 22.2.1771, I 75
Andersen, Hans Christian – skomager, 30.4.1844, III 241
Andersen, Jens – smaakræmmeri, 5.10.1694, I 179
Andersen, Johan Frederik – født I Gamborg, snedker, 10.12.1844, III 242
Andersen, Laurs – født Aborg, murer, 9.8.1738, I 108
Andersen, Michel – født Middelfart, daglejer, 4.5.1714, I 127
Andersen, Mougens – stykkusk, opkaldt 8.12., 15.12.1717, I 93
Andersen, Niels – buntmager, 11.7.1842, III 221
Andersen, Niels – født Middelfart, daglejer, 21.3.1703, I 132
Andersen, Niels – født Ørsted, liden avling, 11.12.1748, I 116, opsagt 74
Andersen, Niels – skrædder, 19.10.1686, I 177
Andersen, Peder – født Rindum, daglejer og fisker, 2.3.1701, I 130, opsagt 8.7.1702, I 131
Andersen, Poul – født Middelfart, snedker, 15.2.1771, I 75
Andersen, Poul – glarmester 14.9.1685, I 177
Andersen, Poul – tømrer, 13.1.1693, I 178
Andersen, Rasmus – født Balslev, daglønner, 25.7.1722, I 97
Andersen, Rasmus – født Baaring, Asperup, daglejer, 14.11.1726, I 99
Andersen, Rasmus – født Sallinge, Hillerslev, kobbersmed, 11.1.1741, I 111
Andersen, Stephan – født Baaring, Asperup, daglejer, 3.3.1725, I 98
Andersen, Søren – født Boeslund, Sjælland, skrædder, 22.3.1737, I 107
Andreasen, Hans Jørgen – født Skibhusene, Odense, købmand, 28.10.1856, III 331
Ankjærsen, Niels – født Middelfart, klejnsmed, 24.4.1838, III 186
Augsburg, Bendix Alexander – født Fredericia, handelsmand, 12.4.1820, III 48
Bach, Ludvig – købmand, 8.6.1822, III 60
Bachvoch, Aron Meier – handelsmand, 5.2.1811, III 15
Badstrup, Jens – født Middelfart, snedker, 7.4.1813 III 20
Balle, Hans – født Erresø, daglønner, 5.12.1703, I 132
Ballin, Salomon – født Hessen, købmand, 2.8.1778, I 78, 12.3.1779, I 79
Bang, Henrich – fh. ejer af Taarupgaard, Koldinghus Amt, avlsmand og brænderibrænder, 12.12.1797, II 239
Bang, Julius Nielsen – Faaborg, købmand, 13.11.1827, III 106
Bang, Peder Nielsen – købmandskab og husnæring, 2.3.1701, I 130
Bang, Rasmus Rasmussen – vil ernærer sig af avlingen, 10.1.1755, I 120
Bang, Waldemar – født Svenborg, garver, 30.10.1855, III 317
Bardram, Christian – Bogense, handskemager, 23.5.1826, III 97
Bastrup, Peder – født Kallundborg, snedker og krohold, 30.11.1781, I 80
Beck, Mads Hansen – født Vonsbæk, Haderslev Amt, skipper, 28.4.1740, I 110
Beckker, Jørgen Hansen – født Kerteminde, opkaldt 8.12., 15.12., 22.12.1717, I 93
Beengaard, Frederik Emil – født København, maler og glarmester 4.7.1837, III 178, opsagt maler 3.8.1839, III 195
Behrendt, Jan Koenen – hidtil Odense, købmand og gæstgiver 6.12.1833, III 148
Bendixen, Søren – født Middelfart, fiskeri, 19.3.1762, I 72
Bennesen, Christen – født Kvong, bødker, 21.1.1728, I 102
Bentzen, Frederik Wilhelm – født Rønne, købmand, 2.4.1823, III 71
Bentzen, Hans – opkaldt, 11.9.1709, I 123
Bentzen, Niels Christian – Helsingør, slagter, 2.6.1857, III 344
Berendtsen, Christian – 23.3.1681, I 176
Berg, Carl Frederik Siegfried – født Christiania, brændevinsbrænder, 7.5.1833, III 143, opsagt 31.3.1843, III 231
Berg, Frands Thomasen – født Odense, købmand, 7.6.1842, III 220
Bertelsen, Christian – kleinsmed, 19.9.1788, i 84, opsagt 21.11.188, I 84
Bertelsen, Falentin – født Stevelt, daglejer, 22.12.1717, I 94, var opkaldt 8.12., 15.12.1717, I 93
Bertelsen, Mads – født Bornholm, kleinsmed,11.6.1759, I 121
Bertelsen, Rasmus – Middelfart, værtshusholder, 5.6.1858, III 362
Betzer, Johannes – født Aarhus, købmanskab og krohold 19.5.1775, I 76
Bjørn, Arent Thomsen – født Kerteminde, skomager, 23.4.1833, III 142
Bjørn, Carl Thomsen – født Kerteminde, bødker, 13.3.1832, III 133
Bjørn, Lars Thomsen – født Kerteminde, skomager, 22.6.1825, III 92
Bloch, Jacob Clausen – byens procurator, 30.10.1695, I 179
Bojsen, Niels Pedersen – husnæring og sejlads, 2.8.1699, I 129
Boldt, Hans – født Kolding, skomager, 19.10.1793, II 233
Boldt, Mathias – købmandskab, 28.7.1706, I 136
Bonnemann, Georg – handskemager, 18.3.1841, III 211
Bonnemann, Isaach (Benjamin) – fra Bogense, købmand, 22.11.1825, III 94
Bonnesen, Niss – skrædder, 14.10.1774, I 76
Bonnesen, Niss Christian – født Kerteminde, hattemager, 16.3.1830, III 120
Borch, Jens – født Nørre Bork, bager, 13.11.1727, I 101
Boring, Jens (jfr. Baaring) – ringe avling, 8.3.1699, I 129
Boring, Jens Lauridtzen – vognmand og avling, 12.10.1798, I 129
Borum, Jens Nicolai – født Vejlby, snedker, 5.9.1848, III 262
Boumand, Berent – lærredskramhandel, 25.8.1681, I 176
Brandrup, Mads Jørgensen – født Middelfart, bager, 8.11.1727, I 101
Brandt, Anders – født Middelfart, snedker, 6.4.1813, III 20
Brandt, Anders – skrædder, 29.1.1850, III 272
Brandt, Anders Andersen – født Baaring, daglejer, 17.12.1756, I 120
Brandt, Anders Andersen – født Middelfart, hjulmand, 27.6.1777, I 78
Brandt, Anders Poulsen – født Middelfart, skrædder, 6.4.1813, III 20
Brandt, Jens – født Bogense, købmandskab, 17.11.1766, I 74
Brandt, Jørgen Poulsen – snedker, nu tillige smaahandel, 8.12.1818, III 40
Brandt, Nicolaj Henriksen, født Middelfart, 18.12.1726, I 99
Brandt, Niels Christian – født Kolding, skrædder, 23.12.1785, I 83
Brandt, Peder – født Middelfart, avling m.m.,22.2.1771, I 75
Brandt, Peder – ølbrygger og rugbrødsbager, 29.10.1850, III 276
Brandt, Thomas – murer, 20.1.1852, III 285
Bremer, … - Svenborg, snedker, 16.12.1851, III 283
Brinch, Hans Sørensen – født Fredericia, bødker, 12.12.1797, II 239
Broch, Anders Hansen – født Middelfart, skipper og handelsmand, 26.1.1813, III 19
Broch, Hans Andersen – født Middelfart, væver, 15.1.1772, I 75
Broch, Henrick – Assens, felbereder, 22.10.1844, III 242
Broch, Jacob Hansen – født Middelfart, væver, 1.10.1805, III 1
Broch, Jens Andersen – født Middelfart, købmand, 5.8.1845, III 247
Broch, Jens Peter – født Bogense, snedker, 26.4.1836, III 171
Broch, Ole Andersen – skipper, 15.2.1847, III 255
Bruun (?), Niels Pedersen – købmandskab og husnæring, 22.3.1697, I 180
Bruun, Iffur Bertelsen – født Fredericia, købmandskab 29.4.1716, I 92, opkaldt 17.7., 24.7.1715, I 92
Buchholtz, August – Rendsborg, slagter, 7.7.1857, III 345
Buchholtz, Peter Henrich – født Husum, slagter, 14.10.1856, III 331
Buhl, Frederik – født Fredericia, bager, 2.9.1847, III 256
Busch, Johan Henrik – født Itzehoe, skrædder, 17.2.1801, II 253
Buxzen, Søren – født Raarup, haandværk, 12.8.1711, I 125
Bæver, Johan Bernhardt – født Fredericia, væver, 25.3.1828, III 108, opsagt 21.4.1841, III 213
Bøjlund, Niels Jacobsen – født Middelfart, væver, 21.12.1813, III 22
Bøller, Peder Sørensen – født Odense, farver, 17.10.1708, I 123, opkaldt 11.1.1708, I 122 (begr. 19.5.1753, 72 …, oo I Harndrup)
Baagøe, Peder – født Haderslev, felbereder, 24.4.1725, I 98
Baaring, Anders Pedersen – født Middelfart, skipper og kroholder, 8.6.1779, I 80
Baaring, Jørgen Clausen – født Middelfart, avlsmand, kromand, 7.1.1791, I 85
Baaring, Jørgen Pedersen – født Middelfart, væver, 15.2.1771, I 75
Baaring, Peder – født Baaring, Asperup, fiskeri, 3.11.1747, I 115
Canarisso, Jacob – kramhandel, 17.2.1690, I 178
Carstertsen ?, Endvold – opkaldt 4.11.1705, I 135 (se Corfestsen)
Castensen, Lars – daglejer, 16.11.1802, II 269
Cay, Johan Henrik – født Wolfenbüttel, sadelmager, 23.12.1791, I 86
Chilhusen ?, Johan – kræmmer, 4.3.1693, I 178
Christensen, Andreas – født København, murer, 28.5.1761, I 121
Christensen, Christen – bager, 22.2.1838, III 183
Christensen, Christen – født Bytterup, Nørre Aaby, husnæring, 24.11.1704, I 133
Christensen, Diderich August – krigsassesor, Højrupgaard, Hillerslev, køb- og handelsmand, 28.11.1815, III 26, 36, tillige billardhold og keglebane med udskænkning 26.6.1822, III 61, endvidere spisebeværtning og kukkenbageri 12.8.1834, III 155, opsagt købmand, billard og keglebane, nyt borgerskab som konditor 8.4.1856, III 326
Christensen, Erik Ernst – skomager, 16.6.1795, II 235, opsagt 21.2.1815, køb- og handelsmand 21.2.1815, III 25, tillige værtshusholder 29.6.1822, III 64
Christensen, Hans – 20.12.1682, I 176
Christensen, Hans – af Middelfart, skipper, 17.2.1775, I 76
Christensen, Hans – bødker, 22.2.1838, III 183
Christensen, Hans – født Haderslev, købmandskab, 26.11.1692, I 178
Christensen, Hans – født Middelfart, handelsmand, 31.5.1803, II 277
Christensen, Hans – født Orte, daglejer, 21.3.1703, I 132, opholdt 21.2.1703, I 132
Christensen, Hans – født Orte, daglejer, 7.9.1724, I 97
Christensen, Hans – født Turup Mølle, murer, 16.5.1725, I 99
Christensen, Jens – født Middelfart, daglejer, 11.4.1714, I 126
Christensen, Jens Chr. – guldsmed, 12.12.1854, III 309
Christensen, Jens Claudius – conditori og bageri, 30.3.1858, III 336
Christensen, Jesper – af Fænø, skipper, krohold og bryggeri, 5.3.1790, I 85
Christensen, Jesper – født Fænø, krohold og husnæring, 24.9.1736, I 107
Christensen, Johan Georg – født Odense, købmand, 23.9.1856, III 330
Christensen, Mads – født Vendsyssel, daglejer, 12.3.1762, I 72
Christensen, Niels – brændevinsbrænder og avlsmand, 16.1.1810, III 13
Christensen, Niels – født Hannæs, avling, 15.11.1701, I 130
Christensen, Niels – øltapper og anden hushandel, 21.11.1685, I 177
Christensen, Peder – født Middelfart, handskemager, 20.8.1704, I 133
Christensen, Peder – født Middelfart, slagter og kromand, 2o.6.1777, I 78
Christensen, Stephan – født Ajstrup Bjært, fiskeri og marsvinejagt, 3.11.1747, I 114
Christensen, Søren – 14.5.1684, I 177
Christiansen, Anthonia – født Ernsø, skipper, 21.9.1742, I 112
Christiansen, Christian – vognmand, krohold og avling, 23.1.1761, I 121
Christiansen, Hans – født Middelfart, væver, 31.10.1777, I 78
Christiansen, Jeppe – født Middelfart, snedker, 15.2.1771, I 75
Christiansen, Ludvig Ferdinand – født Svenborg, sejlmager, 9.2.1858, III 357
Christiansen, Poul – født Middelfart, hattemager, 10.6.1768, I 75
Christophersen (?), Johannes – født Fredericia, væver, 12.3.1762, I 71
Clausen, Abraham – skomager, 8.5.1843, III 233
Clausen, Hans – af Middelfart, ved søen, 7.12.1720, I 95
Clausen, Johan Bernhart – født Haderslev, skrædder, 3.12.1732, I 105
Clausen, Morten – 11.9.1709, I 123
Clausen, Niels – af Middelfart, marsvinjæger, 29.11.1727, I 14 (man begr. 10.9.1735 I Føns, drukned)
Clausen, Simon – født Stenderup, ernære sig af søen 3.1.1728, I 102
Cohn, Hermann – fra Fredericia, slagter, 18.7.1848, III 262
Cohn, Isach Hirsch – af Frederikstad, manufakturhandler, 2.12.1851, III 282, opsagt 16.10.1855, III 317
Cohn, Jacob Salomon – Slagelse, slagter, 26.2.1835, III 161a
Conradsen, Jess – født Middelfart, avlsbruger, 13.10.1812, III 18
Corfestsen, Endvold – opkaldt 17.10.1708, 23.1.1709, I 123
Corfixsen, Niels – født Middelfart, ernære sig af søen, 24.12.1729, I 103
Corpevill, Hans Rasmussen – fiskeri, 25.1.1696, I 179
Dahl, Ole Nielsen – født Alle…, skipper, købmandskab og krohold, 29.9.1765, I 74
Dalin, … - født Krarup, maler og kromand, 18.12.1778, I 79
Danielsen, Johan – født Nyborg, hattemager, 17.12.1762, I 73
David, Abraham, køb- og handelsmand, 3.6.1803, II 278
Didrichsen, Jens – født Middelfart, daglejer, 7.9.1724, I 98
Dines, … - hidtil i Kolding, skoflikker, 21.3.1703, I 132, opholdt 21.2.1703, I 132
Drejer, Hans Jensen – vægter og kornmaaler, I Oluf Olsens sted, 25.1.1696, I 179
Drejer, Niels – født Bogense, snedker, 4.11.1845, III 248
Drejer, Niels Daniel – født Assens, køb- og handelsmand, 28.11.1815, III 26, spækhøker 11.1.1842 I Odense (158)
Drejer, Niels Pedersen – betinget tilladelse til musik, 22.11.1753, III 146
Drejer, Niels Pedersen – musiker, 19.11.1753, II 146
Drever, Poul Diderich – født Tønder, guldsmed, kroholder og bryggeri, 15.1.1779, I 79
Dupont, Peder – stenhugger og brolægger, 25.3.1850, III 272
Echmann, Christian – hjulmager, 30.10.1844, III 242
Echmann, Fritz Uhlander – født Gudbjærg, rebslager, 11.10.1838, III 188
Echmann, Johan Elias – hidtil i Kerteminde, snedker, 5.8.1844, III 241, opsagt 14.4.1857, III 341, høker 14.4.1857, III 341
Edsberg, Jacob – født Allese, bager, 24.5.1831, III 128
Ejlersen, Peder – født Haare, Tangerup, købmandshandel, 1.9.1738, I 108, opsagt 29.5.1739, I 109
Enevoldsen, Christopher – født Middelfart, fisker og marsvinjæger, 3.11.1747, I 115
Enevoldsen, Corfix – vil ernære sig af søen, 9.12.1730, I 104
Enevoldsen, Envold – født Middelfart, paa søen, 10.1.1737, I 107
Enevoldsen, Hans – tømrer, 27.9.1695, I 179, opsagt 22.3.1697, I 180
Enevoldsen, Mathias – født Middelfart, fiskeri og marsvinjagt, 3.11.1747, I 115
Enevoldsen, Rasmus Christopher – født Middelfart, snedker, 10.1.1829, III 114
Engberg, Johan – født Fløstrup, bager, brygger og handelskab, 23.11.1787, I 83
Erichsen, Borger (?) – fisker, 11.8.1686, I 177 (opholdt 14.7.1686)
Erichsen, Carl – født Horsens, sadelmager, 3.1.1844, III 237
Erichsen, Claus – farver, 16.3.1694, I 179
Erichsen, Jacob – født Fønsskov, daglejer, 5.11.1705, I 135
Erichsen, Jørgen – født Baaring, Asperup, hjulmand, 28.11.1815, III 26, opsagt 1.4.1823, III 71
Erichsen, Niels – født Middelfart, slagter, 11.10.1838, III 188
Erichsen, Ole – født Middelfart, skipper og kroholder, 28.4.1780, I 80
Erichsen, Ole – født Sverrig, garversvend, daglejer, 23.12.1806, III 6
Ertemand, Johan Peder – født Vihter, Holsten, blikkenslager, 27.1.1801, II 252
Fabiansen, Johan – 14.11.1681, I 176
Falckner, Benjamin – født Middelfart, slagter, 6.8.1833, III 145
Falckner, Falck Hertz – opsiger slagter, 23.1.1798, 16.10.1810, handelsmand 16.1.1810, III 13, opsagt 28.12.1824, III 84, slagter 178.7.1826, III 97, opsagt af enken 6.8.1833, III 145
Falckner, Samuel – født Middelfart, slagter, 19.10.1824, III 82
Fallenberg, Evert – født Reval, skrædder, 20.1.1725, I 98
Feber, Hans Hansen – født Fredericia, bager, 29.4.1828, III 109
Fideler, Johannes Christopher – født Bøhmen, galanteri og kramhandel, 11.4.1749, I 118
Fielsted, Peder Nielsen – født Middelfart, daglejer, 20.2.1737, I 107
Fischer, Peder Christian Holger – traktør og værtshusholder, 17.6.1851, III 280, traktør opsagt 9.9.1856, III 330
Fladstrand, Niels – opkaldt, 17.10.1708, 23.1.1709, I 123
Fløche, Jørgen Ivarsen – født Revninge, købmandskab, 19.8.1757, I 120
Frandsen, Christian – født Middelfart, skomager, 28.9.1847, III 257
Frandsen, Henning – 23.3.1681, I 176
Frandsen, Henrik – 14.1.1681, I 176
Frandsen, Jens – født Middelfart, væver, 12.3.1762, I 71
Frandsen, Niels – født Middelfart, væver, 12.3.1762, I 71
Frandsen, Peder – avlsmand, værtshusholder og brændevinsbrænder, 17.12.1811, III 16
Frederiksen, Johan – født Austrup, daglejer, 8.1.1727, I 101
Frederiksen, Johan Frederik – født København, sadelmager, 7.6.1823, III 73, opsagt 18.9.1829, III 115
Fremming, Julius – født Fredericia, bager, 20.5.1847, III 256
Friis, Frelle Madsen – mel- og grynhandler, 30.3.1852, III 287, opsagt 13.6.1854, spækhøker 13.6.1854, III 306
Friis, Lauridtz Falchorsen – sejlads og husnæring, 23.12.1693, I 179
Friis, Niels Madsen – glarmester og snedkerarbejde, 7.1.1791, I 85
Frydensberg, Thomas Eskildsen – bendrejer, 6.8.1819, III 44
Fugl, … - født paa Klitgaard ved Aalborg, farver, møller, avlsmand og kroholder, 4.12.1783, I 81
Føns, Christian – opkaldt, 11.9.1709, I 123
Fønskov, Niels Christensen – født Føns, brygger og rugbrødsbager, 4.3.1851, III 278
Gertsen, Hans – født Skovby, Vedsted, nægter at tage borgerskab 18.4.1714, I 127, husnæring og brændevinshandel 17.5.1714, I 127, opsagt 26.7.1714, I 127
Gimbel, V. W. – født Fredericia, købmand, 9.5.1854, III 306
Giøde, Jacob – grovsmed, 16.1.1810, III 13
Gjeding, Jens – født Aarhus, købmandskab, 21.11.1766, I 74
Gjeding, Jens – skomager, 4.12.1843, III 236
Gjeding, Peder Laurids Holmer – født Middelfart, skomager, 11.12.1845, III 245
Gjerdtzen, Niels – daglejer, 16.1.1704, I 132
Glitsch, Johan Heinrich – født Christiansfeld (?), farver og trykker 14.12.1841, III 215
Godsche, Johan Christopher – Middelfart, købmandskab til lands og vands, 13.7.1739, I 110
Goedsmand, Johan – født Middelfart, købmandskab, 29.4.1716, I 92 (opkaldt 17.7., 24.7.1715, I 92)
Gorm, Jørgen – skrædder (oo Bodil Marie Nielsdatter, datter af skytte Niels Nielsen I Viby, Hverringe skiftep. iv i? 354, 1811)
Gregersen, Michaelius – født Vejle, farver og trykker, 5.12.1837, III 181, opsagt 12.4.1839, III 193
Greve, Bertel – født Middelfart, skomager, 14.5.1833, III 143
Greve, Hans Christian – skomager, 24.12.1844, III 244, tillige garveri 14.7.1857, III 346
Greve, Hans Pedersen – født Odense, felbereder, 17.2.1801, II 253, tillige slagter 26.6.1822, III 60
Greve, Jørgen – født Middelfart, felbereder, 16.7.1805, II 284
Greve, Michael – skomager, 16.1.1810, III 13, opsagt 24.12.1844, III 244
Greve, Peder – født Middelfart, slagter, 25.8.1840, III 207
Greve, Peter Petersen – felbereder, 14.10.1774, I 76 (opsagt i Odense 26.8.1772)
Greve, Rasmus Nielsen – født Middelfart, sadelmager, 6.5.1833, III 143
Gross, Esaias – født Middelfart, snedker, 23.5.1822, III 58
Gross, Tobias – født Fredericia, garver, 12.5.1795, II 235
Grønbech, … - hidtil i Bogense, smed, 23.4.1850, III 274, opsagt 1.7.1851, III 281
Grønning, Jens Christian – født Vejle, gørtler, 26.3.1816, III 27
Grønning, Jens Clausen – født Middelfart, gørtler og blikkenslager, 23.12.1844, III 243
Guldbech, Jens – født Stenderup, købmand, 28.11.1815, III 26, tillige værtshusholder og brændevinsbrænder, 8.6.1822, III 59
Guldbech, N. Frederik – født Middelfart, snedker, 29.4.1851, III 279, tillige rugbrødsbager 9.1.1855, III 310
Guldbech, Peder Christian – født Middelfart, smed, 5.12.1837, III 181, opsagt 23.8.1839, III 196
Guldbrandt, Henrik – Fredericia, bager, 8.6.1822, III 60
Guldbrandt, Jens – født Føns, væver, 21.12.1802, II 270 (født 1780)
Gyes, Jens Nielsen – smed, 12.5.1759, I 121 (søn af husmand Niels Gyes i Brænderup, se Kærsgaard skifteprot. …)
Gyes, Laurs – født Torp, Indslev, grovsmed, 23.6.1801, II 255
Gyes, Peder – født Middelfart, smed og kroholder, 23.5.1777, I 78
Halgreen, Nicolai – født København, urmager, 13.11.1827, III 106
Hammelmand, Johan Hermand – linkræmmer, 28.7.1692, I 178, opsagt 3.2.1702, 180
Hansen Niels – født Stavrby, heste, købmandskab og avling, 18.1.1702, I 130
Hansen, Abraham, - født Middelfart, sadelmager, 13.6.1828, III 109
Hansen, Ancher – født Stenderup, avling og daglejer 21.2.1703, I 131, opsagt 25.9.1709, I 124
Hansen, Anders – 23.3.1681, I 176
Hansen, Anders – født Asperup, avling, 26.4.1725, I 98 opsagt 8.1.1727, I 99
Hansen, Anders – født Kirke Søby, grovsmed, 11.1.1793, II 232
Hansen, Anders – født Middelfart, daglejer, 11.12.1748, I 117
Hansen, Anders (Lepper?) - daglejer, 25.1.1696, I 179
Hansen, Anders Christian – født Middelfart, købmand, 9.8.1872, III 223
Hansen, Bartolomeus – født Oddersted, Tavlov, daglejer, 14.5.1705, I 133
Hansen, Carl – Bogense, købmand, 6.5.1856 III 328
Hansen, Christen – født Middelfart, bager og kroholder, 14.1.1774, I 76
Hansen, Christen – Skovs-Højrup, daglejer, 23.12.1806, III 6
Hansen, Claus – 19.12.1685, I 177
Hansen, Eskild – født Middelfart, snedker, 2.7.1839, III 194
Hansen, Gregers – født Odense, smed, 16.1.1704, I 133
Hansen, Gøede – 14.9.1685, I 177
Hansen, H. J. - født Odense, hattemager, 2.5.1846, III 251
Hansen, Hans – bager, 17.12.1811, III 16
Hansen, Hans – født Middelfart, sadelmager, 4.7.1837, III 179
Hansen, Hans – født Udby, handelsmand, 31.5.1803, II 277
Hansen, Hans – født Vejle, felbereder, 17.3.1717, I 93
Hansen, Hans – født Voldby, Kauslunde, kalkbrænder, spisevært14.1.1851, III 278
Hansen, Hans – kræmmer, 21.1.1691, I 178
Hansen, Hans – købmand og vognkørsel, 11.12.1689, I 178
Hansen, Hans – købmandskab, 28.8.1689, I 178
Hansen, Hans – rebslager, 23.1.1761, I 121
Hansen, Hans Adolf – sadelmager, 18.3.1851, III 278, opsagt 26.2.1856, III 322, paany sadelmager 19.5.1857, III 342
Hansen, Hans Christian – født Middelfart, væver 23.5.1777, I 78
Hansen, Hans Jacob – af Faaborg, glarmester, 6.12.1853, III 301
Hansen, Hans Jørgen – af Middelfart, garver, 10.10.1854, III 307
Hansen, Hans Jørgen Vilhelm – født Tommerup, gartner og kunstdrejer, 8.11.1831, III 131
Hansen, Hans Peder – født Stavrby, snedker, 10.2.1845, III 248
Hansen, Hans Peter – født Kolding, skomager, 26.11.1843, III 209
Hansen, Hans Peter – født Middelfart, sadelmager, 2.8.1825, III 93
Hansen, Hans Severin – født Middelfart, købmand, 13.5.1834, III 153
Hansen, Henrich – født Sct. Margrete Sogn ved Itzehoe, skæder, 19.4.1834, III 152
Hansen, Jacob – skrædder, 11.1.1693, I 178
Hansen, Jens – født i detTønderske, guldsmed, 16.7.1805, II 284
Hansen, Jens – født Kærbyholm, agerdyrker og daglejer, 21.4.1735, I 106, opsagt 20.5.1745, I 114 (agter at bo i Jylland)
Hansen, Jens – født Middelfart, grovsmed, 17.12.1756, I 120
Hansen, Jens – født Middelfart, købmandskab, krohold og avling, 12.3.1762, I 72
Hansen, Jens – født Middelfart, rebslager, 28.6.1793, II 232
Hansen, Jens – født Middelfart, væver, 25.5.1813, III 20
Hansen, Jens – født Odense, kleinsmed, 13.7.1764, I 74
Hansen, Jens – skomager, opsiger 9.10.1727, I 101
Hansen, Johan Michael – Horsens, slagter, 23.8.1853, III 300
Hansen, Knud – født Middelfart, snedker, 21.8.1855, III 315
Hansen, Knud – født Næstved, daglejer, 11.12.1748, I 117
Hansen, Lars – født Middelfart, væver, 21.12.1813, III 22, opsagt 3.9.1850, III 275
Hansen, Lars – født Skrillinge, Kavslunde, væver, 6.5.1817, III 28
Hansen, Lars – født Vejlby, skomager, 16.11.1852, III 293
Hansen, Laurs – født Middelfart, snedker og murer, 12.9.1788, I 84, opsagt 25.11.1791, I 85
Hansen, Laurs – født Turup, daglejer, 4.8.1735, I 106
Hansen, Laurs – husnæring, 26.10.1698, I 129
Hansen, Lorentz – rebslager, 23.1.1761, I 121
Hansen, Morten – født Middelfart, snedker, 31.3.1840, III 204, tømrer 23.12.1843, III 237
Hansen, Morten – styrmand, født Middelfart, skipper, 22.12.1857, III 354
Hansen, Mouritz – født Middelfart, bødker, 31.3.1837, III 176, opsagt 18.12, 1855, III 318
Hansen, Niels – født Egtved, avls- og vognmand, 23.6.1801, II 255
Hansen, Niels – født København, slagteri, 19.2.1721, I 96, opsagt 19.8.1724, I 97 (flytter til Helsingør)
Hansen, Niels – født Middelfart, snedker, 21.12.1813, III 22
Hansen, Ole – født Middelfart, daglejer, 6.10.1728, I 103
Hansen, Ole – født Skrillinge, Kavslunde, hjulmand, 2.1.1824, III 79
Hansen, Ole – Skrillinge, Kavslunde, daglejer, 26.4.1726, I 99
Hansen, Peder – født Erresø, avls- og vognmand, 19.3.1762, I 72
Hansen, Peder – født Jellinge, fra Vejle Amt, handelsmand, 31.5.1803, II 277
Hansen, Peder – født Lolland, pottemager, 28.11.1815, III 26
Hansen, Peder – født Middelfart, brændevinsbrænder, 22.9.1857, III 350
Hansen, Peder – født Middelfart, købmand, 8.12.1836, III 174
Hansen, Peder – født Odense, grovsmed, 28.11.1815, III 26
Hansen, Peder – født Skrillinge, Kavslunde, smed, 16.5.1725, I 98
Hansen, Peder – født Ystad, kleinsmed, 17.12.1756, I 120
Hansen, Peder Georg – Holbæk, skomager, 13.2.1844, III 239
Hansen, Poul – født Assens, snedker, 10.5.1831, III 127
Hansen, Poul – født Middelfart, tømrer og daglejer, 12.3.1762, I 72
Hansen, Rasmus – født Middelfart, skomager, 20.12.1721, I 96
Hansen, Rasmus  født Middelfart, slagter og krohold, 20.6.1777, 1 78
Hansen, Rasmus – født Middelfart, ved søen, 10.12.1729, I 103
Hansen, Søren – fiskeri, 29.11.1688, I 177
Hansen, Søren – født Ejby, blokkedrejer og pumpemager, 19.4.1853, III 298
Hansen, Truels – født Sandefjord, vil ernære sig af søren, 20.12.1721, I 96
Hansen, Truels – Odense, L., maler, 17.1.1843, III 229, opsagt 25.3.1843, III 231
Hansted, Christen – cand.pharm., født Næstved, fhv. apoteker i Kerteminde, brændevinsbrænder, 10.5.1825, III 88
Hartvig, Juchum Friderich – født Køln, sadelmager 24.7.1715, I 92, opkaldt 17.7.1715
Hasbjerg, Søren Jensen – født Middelfart, skomager, 6.1.1792, I 86
Hassel, Jens – af Middelfart, købmandskab, 7.1.1757, I 120
Hast, A. F. - glarmester, 24.9.1844, III 241, opsagt 27.4.1847, III 255
Haubtmann, Anthoni – født Tyskland, kramvarehandel, 6.4.1752, I 119
Haurup, Peder Pedersen – født Haagerup, Brahetrolleborg, skrædder, 15.9.1721, I 96
Havn, Andreas Hansen - af Middelfart, skomager, 12.6.1849, III 267
Havn, Hans – født Viborg, skomager, 26.3.1816, III 27
Heikam, Christian Johansen – født Fredericia, væver og daglejer, 12.3.1762, I 72
Heikam, Hans Christiansen – født Middelfart, væver og kromand, 20.10.1781, I 80
Heimann, David Christian - født Middelfart, kobbersmed, 26.2.1833, III 142
Hendrich, … - kobbersmed, opkaldt 23.1.1709, I 123
Hendrich, Johan – født Haderslev, daglejer, 20.1.1725, I 98
Henningsen, Lauridtz – opholdt, 4.11.1705, I 135
Henriksen, Gregers – købmandskab, 9.1.1704, I 132
Henriksen, Jens – født Broby, Brænderup, snedker, 18.5.1852, III 290
Henriksen, Jens – skrædder, 4.12.1691, I 178
Henriksen, Jørgen – født Middelfart, handskemager, 22.12.1769, I 75
Henriksen, Jørgen Casper – snedker, 11.8.1857, III 347
Henriksen, Laurs – født Middelfart, hattemager, 29.4.1757, I 120
Henriksen, Nicolaj – født Hørup, daglejer, 11.4.1714, I 126
Henriksen, Niels – født Middelfart, daglejer, 17.1.1737, I 107
Henriksen, Niss – født Lerte, Sommersted, skomager, 28.7.1706, I 136
Henriksen, Peder – skomager, 8.1.1701, I 130
Hersleb, Peder Andreas – fh. Faaborg, maler, 26.4.1836, III 171
Hess, Jørgen – smed, 6.8.1819, III 44
Hess, Jørgen Svendsen – smed, 3.8.1846, III 252, jern- og metalstøber 3.5.1853, III 299
Hess, Niels Henrik – født Vindinge ved Vejle, kleinsmed, 16.12.1844, III 243
Hirsch, Falk – fra Fredericia, slagter, 23.1.1798, II 24
Holbech, Morten Pedersen – født Fjelsted, skomager, 23.8.1793, II 232
Holbech, Niels Jensen – født Vejlby, handel med kniplinger, 12.9.1744, I 113
Holbech, Peder – født Middelfart, skomager, 9.9.1828, III 110
Holdt, J. - født Middelfart, skomager, 17.12.1846, III 253
Holdt, Niels Christian – født Middelfart, snedker, 18.1.1831, III 126
Holm, Andreas – født Odense, snedker, 29.3.1842, III 218
Holm, Christian – købmand, 17.121811, III 16
Holm, Frederik – bager og avlsmand, 16.1.1810, III 13
Holm, Gosmann – født Middelfart, købmand, 13.10.1795, II 236
Holm, Jacob – født Middelfart, gæstgiver og avlsmand, 7.12.1802, II 270
Holm, Jørgen – født Middelfart, bager og kroholder, 14.10.1774, I 76
Holm, Lorentz Bertelsen – født Assens, skipper, 1.5.1833, III 143
Holm, Waldemar Zacharias – født Snoghøj, vogn- og avlsmand 2.1.1747, I 114
Holst, Bonne – født Sandager, bager og kroholder, 30.11.1781, I 80
Holst, Martinus – privilegeret farver, 19.9.1788, I 84
Holst, Peder – privilegeret farver, født Moderupgaard, handelskab, krohold med bryggen og brænden, 19.3.1784, I 82
Holt (Holdt), Christian Nielsen – født Middelfart, snedker, 2.9.1800, II 250
Holt, Niels Christian, snedker, 30.81754, I 119
Honoré, … - skrædder, 1.8.1843, III 234
Honoré, Mathias Peter  født Fredericia, væver, 24.4.1838, III 186
Hvalsø, Jens Jacob – fh. Faaborg, købmand og gæstgiver, 13.4.1821, III 52
Haagerup, Christopher – fh. København, skrædder, 15.11.1831, III 131, opsagt 18.8.1832, III 137
Haagerup, Frederik – født Middelfart, skrædder, 12.3.1762, I 71
Haagerup, Hans – født Middelfart, skrædder, 14.9.1787, I 80
Ibsen, Anders – fiskeri, 14.7.1686, I 177
Ibsen, Hans (Jyde) – avlsmand, 26.11.1690, I 178
Ibsen, Jacob – fiskeri, 11.10.1695, I 179
Ibsen, Lorends – fiskeri, 20.7.1692, I 178
Ibsen, Mads – daglejer, 16.12.1691, I 178
Iffuersen, Peder – 14.9.1685, I 177
Isachsen, Liebmann – handelsmand, 22.9.1807, III 8
Ivarsen, Anders – født Middelfart, daglejer, 19.5.1762, I 72
Ivarsen, Christian – født Køge, købmandskab til lands og vands, 11.12.1748, I 116
Ivarsen, Niels – født Middelfart, bødker, 12.3.1762, I 72
Ivarsen, Niels Holm – født Middelfart, købmand, 17.10.1848, III 263
Ivarsen, Peder – født Middelfart, skomager, 6.4.1813, III 20, opsagt 8.3.1839, III 193
Ivarsen, Rasmus – Odense, bødker, 8.6.1822, II 60
Iversen, … - skrædder, 13.12.1853, III 302
Jacob … - buntmager, 23.3.1681, I 176
Jacobi, Gabriel – født Preussen, skrædder, 19.10.1824, III 82
Jacobsen, Anders – tømrer, 4.6.1705, I 134
Jacobsen, Christen – handskemager, 25.1.1696, I 179, opsagt 25.2.1706, I 136 (flytter til Vejle)
Jacobsen, Hans – født Middelfart, daglejer, 8.1.1727, I 101
Jacobsen, Hans Peter – født Fredericia, snedker, 29.3.1842, III 219
Jacobsen, Jacob Volle – født Haderslev, skomager, 10.5.1825, III 87
Jacobsen, Jens – født Assens, felbereder, 19.3.1762, I 72
Jacobsen, Jens – født Middelfart, hænder gerning, 5.1.1735, I 106
Jacobsen, Jep – født Middelfart, fiskeri og søfart, 19.3.1762, I 73
Jacobsen, Mads – handskemager, 3.2.1712, I 125
Jacobsen, N. - af Skrillinge, hjul- og karetmager, 26.9.1843, III 235
Jacobsen, Olluf – dagleje og avling, 5.1.1698, I 129
Jacobsen, Peder – handskemager, 21.3.1699, I 129
Jacobsen, Søren – født Fredericia, skomager, 14.7.1846, III 252a
Jacobsen, Søren – født Middelfart, fiskeri og søfart, 19.3.1762, I 73
Jensen, Anders – født Middelfart, kleinsmed, 16.11.1802 II 269
Jensen, Børe – født Brænderup, vogn- og avlsmand, 4.5.1714, I 127
Jensen, Christen – af søen, 9.12.1730, I 104
Jensen, Christen – født Assens, mester skomager, 5.9.1788, I 84
Jensen, Christian – født Middelfart, kleinsmed, 3.2.1801, II 252
Jensen, Christian – født Nyborg, grovsmed, 29.1.1833, III 140, opsagt 15.4.1834, III 152
Jensen, Edvart – giver advarsel mod at udøve musik i Middelfart 1.6.1748, II 115 (se dog Niels Pedersen Drejer)
Jensen, Ferdinand – født Fredericia, skomager, 1.3.1853, III 296
Jensen, Frantz – født Middelfart, væver, 12.12.1815, III 26
Jensen, Hans – født Ansager, daglejer, 28.4.1728, I 102
Jensen, Hans – født Køstrup, Brænderup, daglejer, 11.12.1748, I 117
Jensen, Hans – født Middelfart, af søen, 23.9.1722, I 97
Jensen, Hans – født Middelfart, husnæring, 24.10.1735, I 106
Jensen, Hans – født Middelfart, købmandskab og krohold, 12.9.1788, I 84
Jensen, Hans – født Tommerup, smed, 19.8.1705, I 135
Jensen, Hans Peter – født Bogense, købmand, 23.11.1852, III 293
Jensen, Hendrik – født Oldenborg, murer, 28.11.1815, III 26
Jensen, Jens – avlsmand, 7.1.1693, I 178
Jensen, Jens – født Erresø, skipper, krohold med brygge og brænderi, 17.9.1779, I 80, opsagt 28.3.1788, I 84
Jensen, Jens – født Middelfart, daglejer, 6.11.1715, I 92
Jensen, Jens – født Middelfart, skrædder, 15.12.1717, I 93, opholdt 8.12.1717
Jensen, Jens – født Nørre Aaby, tømrer, 16.7.1805, II 284
Jensen, Johannes – født Middelfart, skrædder, 19.4.1743, I 113
Jensen, Mads – født Middelfart, ernære sig af søen, 14.1.1735, I 106
Jensen, Michel – 14.2.1683, I 177
Jensen, Niels – fra Tolstrup, avlsmand og brygger- og brænderi, 17.12.1784, I 82
Jensen, Niels – født Svenstrup, Kavslunde, vogn- og avlsmand, 8.7.1737, I 107
Jensen, Niels Christian – født Middelfart, baadfører, spækhøker, 10.5.1853, III 299
Jensen, Peder – født Fredericia, væver, 8.11.1793, II 233
Jensen, Peder – født Middelfart, skipper og marsvinjæger,12.3.1743, I 112
Jensen, Peder Lorentz – født Middelfart, grovbrødsbager, 24.10.1783, I 81
Jensen, Stephan – født Holev, Marslev, skipper og husnæring, 27.1.1758, I 120
Jensen, Thor – Odense, skipper, 6.9.1852, III 291
Jeppesen, Hans Jacob – født Odense, skrædder, 16.10.1832, III 138
Jepsen, Christen – fra Haderslev, købhandel, 26.2.1729, I 103
Jepsen, Hans – født Middelfart, vogn- og avlsmand, 17.12.1756, I 120
Jepsen, Hans – skipper, 23.1.1761, I 121, opsagt 20.12.1782, I 81 (flytter til Stenderup)
Jepsen, Jacob – født Ødis, vil ernære sig af søren, 12.12.1733, I 105
Jepsen, Niels – fisker, 7.1.1693, I 178
Jepsen, Simon – født Bregninge, murer, 6.11.1761, I 71
Jerichau, Peter Andreas – født Assens, købmand, 14.10.1833, III 148
Jespersen, Thyge – født Middelfart, skomager, 3.2.1731, I 104
Jochumsen, Jens – Vejle, daglejer, 1.10.1805, III 1
Johansen, Adam Christian – Katterus, skomager, 15.5.1849, III 267
Johansen, Christen – født Farringløse, arbejdsmand, 26.3.1816, III 27
Johansen, Christian – født Ribe, snedker, 24.5.1802, II 264, opsagt 24.4.1804, II 281
Johansen, Hans – borgmester og raadstjener, 27.9.1695, I 179
Johansen, Hans – født Brænderup, snedker, 30.9.1738, I 108, opsagt 2.4.1740, I 110
Johansen, Johann – født Middelfart, fisker og marsvinjæger, 3.11.1747, I 115
Juchum, … - kleinsmed, opkaldt 17.7., 24.7.1715, I 92
Juel, Jep Hansen – født Stavrby, Vejlby, væver, 31.5.1724, I 97
Junge, Christian – exam.juris., født Fjellerup, brændevinsbrænder, 28.3.1842, III 231, opsagt 4.10.1853, III 300
Justesen, Hans Hansen – født Middelfart, skomager, 23.11.1841, III 215
Juul, Hans Pedersen – født Middelfart, købmandskab, 21.2.1728, I 102
Juul, Jep Hansen – født Middelfart, søfart, 28.9.1692, I 178 (oo 30.4.1700 2. gang I Lunde, Sydfyn)
Juul, Jørgen – født Middelfart, ernære sig af søen, 3.1.1728, I 102
Juul, Jørgen Nielsen – født Middelfart, daglejer, 3.2.1801, II 253
Juul, Peder – født Middelfart, søfart og fiskeri, 19.3.1762, I 73
Jyde, Hans Ibsen – avling, 26.11.1690, I 178
Jyde, Jens Hansen – født Middelfart, skomager, 31.5.1724, I 97
Jyde, Jep – 14.11.1681, I 176
Jyde, Jep Hansen – født Middelfart, avling og kørsel, 25.7.1722, I 97
Jørgensen, Anders – snedker, 1.9.1857, III 348
Jørgensen, Christopher – (Hegnet?), slagter, ?.4.1693, I 178
Jørgensen, Claus – født Gelsted, avling og krohold, 11.12.1748, I 117
Jørgensen, Claus – indskrives i vognmandslavet, 14.7.1747, II 108
Jørgensen, Erik – daglejer, 2.8.1699, I 129
Jørgensen, Hans – bødker, 8.1.1701, I 130 (opkaldt 15.11.1699, I 130)
Jørgensen, Hans – født Holsten, slagter, 27.5.1741, I 111
Jørgensen, Hans – født Middelfart, bager, kroholder og avlsmand, 12.3.1762, I 72
Jørgensen, Jacob – født Bogense, bager og kroholder, 13.1.1764, I 73
Jørgensen, Jacob – født Flemløse, snedker og tømrer, 18.12.1734, I 106
Jørgensen, Jens Morten Emilius – snedker og tømrer, 6.2.1844, III 238, tillige værtshusholder og brændevinsbrænder 8.12.1846, III 253
Jørgensen, Jes – født Ajstrup, avling og grovbrødsbager, 11.1.1741, I 110
Jørgensen, Johannes – født Assens, snedker og tømrer, 18.11.1785, I 83, opsagt 7.6.1796, II 237
Jørgensen, Jørgen – født Middelfart, daglejer og baadejer, 19.7.1702, I 131
Jørgensen, Jørgen Larsen – Slagelse, murer, 24.6.1851, III 280
Jørgensen, Lars – født Bogense, købmandskab, 15.2.1771, I 75
Jørgensen, Lars – født Kerteminde, pottemager, 11.5.1830, III 121, opsagt 6.2.1840, III 202
Jørgensen, Mads – født Ronæs, daglejer og tømrer, 6.6.1788, I 84, opsagt tømrer 26.4.1796, II 237
Jørgensen, Michel – kræmmer, 21.3.1703, I 132 (opkaldt 21.2.1703, I 132)
Jørgensen, Niels – født Bogense, tømrer, 31.3.1840, III 204
Jørgensen, Niels – født Jylland, tømrer, 23.8.1743, I 113
Jørgensen, Niels – født Middelfart, skrædder, 1.9.1781, I 80
Jørgensen, Niels – født Vejrup, Indslev, vogn- og avlsmand, 28.1.1733, I 169
Jørgensen, Niels – husnæring, 14.7.1686, I 177
Jørgensen, Niels – Haare, Tangerup, bager, 27.4.1852, III 289
Jørgensen, Niels – Odense, murer, 7.3.1844, III 239
Jørgensen, Niels Christian – af Middelfart, købmand, 3.4.1832, III 133
Jørgensen, Olluf – kræmmer, 12.10.1687, I 177
Jørgensen, Peder – 20.12.1682, I 176
Jørgensen, Peder – født Middelfart, handskemager,19.3.1762, I 72
Jørgensen, Peder Christian – født Middelfart, snedker, 2.7.1839, III 194
Jørgensen, R. - fh. Horsens, slagter, 2.4.1850, III 274
Jørgensen, Rasmus – født Baaring, daglejer, 19.12.1726, I 99
Jørgensen, Rasmus – født Middelfart, fiskeri og søfart, 19.3.1762, I 73
Jørgensen, Rasmus – født Middelfart, snedker, 16.7.1805, II 284
Jørgensen, Rasmus – født Skerreldgaard Gods, snedker, 12.12.1797, II 239 (240)
Jørgensen, Rasmus – født Vejlby, brændevinsbrænder, 18.8.1840, III 206
Jørgensen, Søren – skomager, 12.10.1687, I 177
Jørgensen, Søren – smaa hushandlinger, 12.10.1688, I 177 (se ogsaa 28.4.1693, I 178)
Kai, Conrad Clausen – grovbrødsbager og kroholder, 14.10.1774, I 76
Kalisch, … - guldsmed, opsagt 16.12.1822, III 70
Kalisch, Hillel Isach – født Amsterdam, guldsmed, 2.1.1824, III 79
Kamstrup, Jens Frederik – født Middelfart, skomager, 1.2.1848, III 260
Kehlet, Axel – af København, købmand og brændevinsbrænder, 24.3.1819, III 41
Kehlet, Mogens Frederik (Fritz) – København, født Stenløse, købmand, 6.3.1824, III 80, tillige brændevinsbrænder 9.11.1824, III 82, opsagt 7.5.1825, III 87
Klerck, Peder Rasmussen – født Middelfart, skomager, 19.4.174, I 113
Knap, Hans – født Assens, skomager, 24.4.1838, III 186
Knap, Hans Frederik – født Flensborg, musiker og barber, 23.8.1721, I 96
Knapmand, Jørgen Rasmussen – født Middelfart, daglejer, 18.12.1724, I 98
Knoll, Hans Hinrich – født Flensborg, snedker, 21.6.1741, I 112
Knudsen, Hans – født Torpe, Hellevmagle, øl- og brændevinssalg og liden husnæring, 18.4.1714, I 126
Knudsen, Jess – født Ørby, Vonsbæk, skipper, 3.3.1738, I 108
Knudsen, Knud – født Fredericia, skomager, 11.11.1739, I 110
Knudsen, Lars – født Sjælland, daglejer, 24.10.1730, I 104
Koch, Christen Pedersen – født Middelfart, skomager, 11.11.1739, I 110
Koch, Hans Christian – født Middelfart, skomager, 20.9.1782, I 81
Koch, Julius Marius – født Middelfart, klædefabrikant, 11.12.1827, III 106
Koch, Niels – født Middelfart, skomager, 18.4.1820, III 48
Koch, Niels Nielsen – født Middelfart, ernære sig af søen, 12.12.1733, I 105
Koch, Niels Pedersen – daglejer, 8.1.1701, I 130
Koch, Ole Pedersen – født Middelfart, skomager, 18.10.1740, I 110
Koch, Peder Christensen – født Middelfart, skomager, 9.3.1764, I 74
Koch, Peder Nielsen – født Middelfart, ernære sig af søen, 3.1.1728, I 102
Koch, Peder Rasmussen – født Middelfart, 17.12.1784, I 83
Koch, Rasmus Nielsen – født Middelfart, ernære sig af søen, 10.12.1729, I 103
Kohm, …, bager 11.4.1843, III 232
Kraft, Peder Madsen – født Byllerup, Nørre Aaby, hænders gerninger, 18.12.1724, I 98,daglejer 19.12.1726, I 99
Kraft, Peder Tygesen – avls- og vognmand, 9.9.1691, I 178
Kremmer, Michel Jørgensen – født Middelfart, smaakram, 21.3.1703, I 32 (opholdt 21.2.1703)
Kreutzer, Johan Philip – født Gensingen, Hessen, bogbinder, 14.7.1857, III 341
Krog, Niels Pedersen – født Bolbro, daglejer, 13.12.1793, II 233
Kuchenmeister, Johan Christian – født Anclane?, rebslager, 25.8.1835, III 164
Kylling, Søren – 14.11.1681, I 176
Kæstel, Christopher Ditlev – sadelmager, 20.10.1857, III 352
Kæstel, Georg Ditlev – født Sattrup, Sundeved, urmager, 26.6.1822, III 61, opsagt 27.8.1828, III 110, paany urmager 24.11.1829, III 117
Kæstel, Georg Vilhelm – Odense, sadelmager, 29.6.1846, III 252
Kaaber, Niels Rasmus – født Lille Næstved, sadelmager, 14.10.1836, III 173
Lambertsen, Johan Severin – født Nebel, brænder og brygger, 3.2.1801, II 252
Landau, Jacob Sermus – født Nyborg, købmand, 26.2.1835, III 161, opsagt 20.9.1842, III 224
Lange, Christian Pedersen – født Aabenraa, grovsmed, 12.5.1795, II 235
Lange, Christopher – født Kerteminde, bogbinder, 8.5.1832, III 134, opsagt 12.2.1833, III 141
Lange, Michel Rasmussen – født Langeland, skipper, 28.5.1728, I 102
Langkjær, Rasmus – fra Vejle, guldsmed, 9.12.1851, III 283
Lapin, Casper Christopher – født Oldenborg, murer og maler, 23.5.1777, I 77
Larsen, … - Middelfart, købmand, 18.4.1854, III 306
Larsen, Hans – født Middelfart, snedker, 31.3.1845, III 245, tillige tømrer 20.4.1846 , III 251
Larsen, Hans – født Middelfart, væver, 2.6.1775, I 76
Larsen, Henrik – født Middelfart, væver, 29.9.1845, III 247
Larsen, Jens – født Middelfart, fisker og marsvinjæger, 3.11.1747, I 116
Larsen, Jeppe – født Tavlov, krohold og avling, 20.9.1782, I 81
Larsen, Lorentz – skomager, 17.12.1811, III 16
Larsen, Rasmus – af Middelfart, spisevært, 14.3.1846, III 250
Larsen, Særen Jensen – født Brogaard, Vejlby, …, 7.5.1704, I 133
Lauridtsen, Christen – bogbinder, 25.1.1696, I 179
Lauridtsen, Hans – født i Jylland, tømrer, snedker og murer, 23.4.1733, I 105
Lauridtsen, Hans – født i Sjælland, rebslager, 19.8.1711, I 125, opkaldt 12.8.1711
Lauridtsen, Hans – født Middelfart, snedker, 15.1.1762, I 71
Lauridtzen, Hendrik – født Middelfart, hattemager, kroholder med bryggen og brænden, 6.6.1788, I 84
Lauridtzen, Hindrich – født Faaborg, hattemager, 12.8.1711, I 125
Lauridtzen, Jens – felbereder, 8.1.1701, I 130
Lauridtzen, Jørgen – født Gadstrup, Nørre Aaby, avlsmand og daglejer, 16.3.1735, I 106
Lauridtzen, Jørgen Rasmus – født Middelfart, daglejer og avlsmand, 12.3.1762, I 72
Lauridtzen, Niels – 20.12.1682, I 176
Lauridtzen, Peder – købmandskab og husnæring, 15.11.1701, I 130
Lauridtzen, Peder – tømrer, 5.2.1735, I 106 (oo Føns 27.5.1736 Anne Cathrine Jørgensdatter)
Laursen, August – hidtil Assens, købmand, 22.4.1856, III 327
Laursen, Henrik – brændevinsbrænder, 3.11.1847, III 258
Laursen, Lars – snedker, 4.10.1843, III 235
Laursen, Laue – af Middelfart, værtshusholder og brændevinsbrænder, 5.8.1845, III 247
Laursen, Laue – af Skærbæk, krohold, handel, brygger og  brænderi samt grovbrødsbager, 15.1.1790, I 85
Laursen, Laurs – høker og brændevinsbrænder, 17.12.1811, III 16
Laurvig, Hans Pedersen – født Sandefjord, af søen, 4.1.1719, I 95
Lendner (Lintner), Simon – født Bøhmen, galanterikræmmer, 9.7.1762, I 73, opsagt 14.10.1774, I 76 (flytter til Vejle)
Lepper, Anders Hansen – daglejer, 25.1.1696, I 179
Leth, Kield Jørgensen – født Jylland, vil ernærer sig paa en skikkelig maade, 17.7.1733, I 105
Levi, Meier Nathan – urmager, 8.8.1797, II 239
Lihme, Christian Rasmussen – af Middelfart, møller, køb- og handelskab, 10.2.1792, I 86
Liliengreen, Ole – daglejer, 16.11.1802, II 269
Lind, Jens Larsen – Middelfart, væver, 8.6.1822, III 60, opsagt 12.4.1825, III 87
Lind, Lars – født Middelfart, rebslager, 20.4.1781, I 80
Lind, Lars Nielsen – født København, søen, 14.3.1738, I 108
Lind, Lars Nielsen – født Middelfart, væver m.m., 28.3.1788, I 83
Lind, Niels – født Middelfart, fiskeri og marsvinjagt, 3.11.1747, I 115
Lind, Niels Larsen – født Middelfart, skrædder, 10.12.1823, III 77
Lind, Peder Larsen – født Middelfart, skrædder, 20.3.1832, III 133
Lindballe, Christian – født Lindballe v. Vejle, gørtler, 23.12.1806, III 6 (søn af skolelærerinde Kb. 1805, fol. 33)
Lindholm, Niels Jensen – født Aalborg, hattemager, 19.6.1741, I 111 (oo hattemager Evert Jacobsens enke)
Lorentzen, Abraham – født Middelfart, skomager, 22.5.1855, III 313
Lorentzen, Christian – født Fredericia, skomager, 10.12.1823, III 77
Lorentzen, Jens – skomager, 23.12.1806, III 6
Lorentzen, Vilhelm – skomager, 16.1.1810, III 13
Luchou, Jens Carl – født Horsens, glarmester, 23.6.1846, III 252, opsagt 18.3.1856, III 325, spækhøker 8.4.1856, III 326
Lund, Christian Michael – født Assens, snedker, 23.1.1841, III 214
Lund, Jens Jensen – født Middelfart, køb- og kromand (skipper), 25.1.1782, I 81, opsagt 17.12.1784, I 83, paany købmand og skipper 5.3.1799, II 242
Lund, Lars Pedersen – født Skaane, murer, 31.1.1738, I 108
Lund, Michel Jensen  født Middelfart, skipper og kromand,22.1.1779, I 79, bosiddende i Bogense, opsagt 23.11.1787, I 83, atter opsagt 13.5.1791, I 85
Lund, N. - læderhandler, 27.4.1852, III 289, opsagt 3.6.1856, III 329
Lund, Niels – 20.12.1682, I 176
Lund, Peder Jensen – født Middelfart, snedker og tømrer, samt krohold med bryggen og brænden, 6.6.1788, I 84
Lund, Søren Rasmussen – født Vævlinge, skrædder, 11.1.1708, I 122, opsagt 23.3.1714, I 126
Lundberg, Johan Adolph – urmager, 16.1.1810, III 13
Lundberg, Magnus Pedersen – født Kolding, detailhandel, 19.7.1803, II 279
Løeg, niels – født Middelfart, felbereder, 24.4.1725, I 98
Løng, Morten Andersen – skipper, 28.2.1742, I 112, opsagt 28.7.1747, I 114 (oo I Kolding)
Madsen, Christian – cand.pharm. af Kongebrogaarden, restauration og billard, 14.11.1854, III 308
Madsen, H. - født Fønskov, købmand, 22.12.1857, III 355
Madsen, Hans Peter – født Middelfart, væver, 31.10.1777, I 78
Madsen, Jens – skomager, 14.11.1681, I 176
Madsen, Johan Christian Claudius – bogtrykker, 24.11.1857, III 353
Madsen, Jørgen – møller og avlsmand, 16.1.1810, III 13
Madsen, Lars – født Ravnholt, murer, 26.6.1822, III 61
Madsen, Lauridtz – født Bro, Brænderup, hestekøbmand, 12.5.1714, I 127, opsagt 22.8.1714, I 92
Madsen, Niels – fiskeri, 21.3.1699, I 129
Madsen, Peder – bager og anden husnæring, 22.8.1685, I 177
Madsen, Peder – født Baaring, Asperup, daglønner, 8.7.1705, I 135, opsagt 1.2.1706, I 136 (rejser til Gelsted Sogn)
Madsen, Peder – født Middelfart, 20.4.1705, I 134
Madsen, Peder – Middelfart, skomager, 6.12.1826, III 100
Madsen, Peder – snedker, 20.1.1852, III 285
Madsen, Søren – født Rørup, bødker, 12.12.1815, III 127
Marcky, Abraham Peter Florents – født Fredericia, skoflikker og daglejer, 26.11.1784, I 82, tillige slagter 14.7.1789, I 84
Marcussen, Niels – født Frydendal I Sjælland, felbereder, 12.3.1762, I 71
Mathiasen, Christian – født Skørring, skrædder, 16.1.1784, I 82
Mathiasen, Envold – født Middelfart, skomager, 2.6.1775, I 76
Mathiasen, Gosmann – født Middelfart, avls- og kromand, samt bryggen og brænden, 7.1.1791, I 85, opsagt 22.4.1795, II 235 (var byens kæmner)
Mathiasen, Hans Jørgen – Bogense, garver, 6.5.1856, III 327
Mathiasen, Peder Herman – født Middelfart, købmandskab med grovvarer, 12.3.1762, I 71
Mathiasen, Søren – født Middelfart, køb- og kromand, 2.6.1775, I 76
Meier, Johan Christian – født Odense, skomager, 16.11.1802, II 269
Meier, Robert – kramhandel, 18.7.1681, I 176
Meier, William – født Middelfart, købmand, 26.4.1853, III 298
Michaelsen, Christian – født Sødover, Nørup, murer, 20.5.1794, II 234
Mikkel, … - skrædder, opkaldt 8.12., 15.12.1717, I 93
Mikkelsen, Christen – sadelmager, 14.5.1683, I 177
Mikkelsen, Christian – Middelfart, murer, 2.3.1852, III 286
Mikkelsen, Jens – født Grundet, skrædder, opkaldt 17.7., 24.7.1715, I 92, opsagt 6.4.1718, I 94
Mikkelsen, Jens – født Middelfart, søfart og fiskeri, 19.3.1762, I 73
Mikkelsen, Jens Christian – født Middelfart, murer, 6.7.1822, III 66
Mikkelsen, Johannes – født Middelfart, skomager, 8.8.1843, III 234
Mikkelsen, Jørgen – fiskeri, 7.1.1693, I 178
Mikkelsen, Knud – født Middelfart, fiskeri og marsvinjagt, 3.11.1747, I 115
Mikkelsen, Michel – født Taarup, Jylland, daglejer og avlsmand, 5.12.1703, I 132
Mikkelsen, Michel Christian – født Middelfart, murer, 19.1.1836, III 169
Mikkelsen, Niels – født Middelfart, fiskeri og marsvinjagt, 3.11.1747, I 115
Mikkelsen, Peder – opkaldt, 23.1., 11.9.1709, I 123
Mikkelsen, Rasmus – daglejer, 26.11.1690, I 178
Mikkelsen, Søren – født Middelfart, bager, 26.2.1739, I 109
Mogensen, Henrich – født Haderslev, 23.2.1703, I 132
Mogensen, Henrich – opkaldt 17.7., 24.7.1715, I 92
Mogensen, Jørgen – født Hornsyld, Nebsager, daglejer, 24.4.1725, I 98
Mohn, Jens Hansen Kierby – daglejer og agerdyrker, 21.4.1735, I 106, opsagt 20.5.1745, I 114 (rejser til Jylland)
Mortensen, Hans – født Bogense, daglejer, 19.11.1784, I 82
Mortensen, Hans Martinus – født Odense, hjul- og karetmager, 18.6.1827, III 104, opsagt 16.9.1835, III 165
Mortensen, Søren – født Vejle, hænders gerning, 18.12.1734, I 106
Munch, Lars – født Asperup, urmager, 8.10. 1839, III 198
Munch, Lorentz Andreasen – født Ubberud, bødker, 9.1.1726, I 99
Munch, Mads – født Saxkøbing, handskemager, 3.12.1784, I 82
Møllenberg, Rasmus – født Odense, avling og kørsel, 19.3.1762, I 72
Møller, Adam – født Odense, bager, 14.11.1826, III 99
Møller, Claus Andersen – født Middelfart, lidt handel og husnæring, 7.1.1739, I 109
Møller, Hendrik Hendriksen – født Odense, kobbersmed og blikkenslaaer, 30.1.1709, I 123 (opkaldt 11.1.1708, I 122)
Møller, Josias – Middelfart, gæstgiver, 22.8.1732, I 104
Møller, Julius Christian Edvard – skipper, 14.7.1851, III 281
Møller, Jørgen Henning Christian – født Skaarup, købmandskab til lands og vands 14.5.1749, I 118
Møller, Lars Christensen - hattemager (oo 1814 i Føns med Mette Mortensdatter)
Møller, Lars Jespersen - født Middelfart, skomager, 13.11.1727, I 161
Møller, Niels Henriksen - født Fredericia, skomager, 11.6.1759, I 121
Møller, Niels Severin Helfred - født i Middelfart, konditori og bageri, 3.3.1857, III 337
Møller, Oluf August - skomager, 12.2.1856, III 321
Møller, Peder Hansen - Middelfart, købmand, 17.2.1852, III 286
Møller, Peder Rasmussen - født Aa-Højrup, Brænderup, øltapper, 23.12.1720, I 96
Møller, Poul Rasmussen - Assens, skipper, 9.7.1850, III 275
Møller, Rasmus - født Bogense, købmand, 2.4.1823, III 72
Møller, Søren Pedersen - født Ribe, værtshusholder og brændevinsbrænder, 31.5.1803, II 277
Møller, Tyge Madsen - født Middelfart, skomager, 10.4.1798, II 240
Mørch, Mathias Hansen - født Lunde Præstegaard, farver, 22.1.1730, I 104
Natan, Philip - jøde, født Braban, handel med Nürnbergervarer 2.1.1778, I 78
Nechelmann, Waldemar - fh. Fredericia, købmand, 29.10.1857, iii 352
Neudorf, Hermand Johan - lærredskræmmer, 18.7.1685, I 177
Nielsen, Anders - Middelfart, spækhøker, 8.1.1849, iii 265
Nielsen, Christian - født middelfart, snedker, 18.8.1829, III 115
Nielsen, Christian - Middelfart, hattemager, 11.1.1741, I 111
Nielsen, Corfest - fisker, 21.3.1703, I 132,, opkaldt 21.2.1703
Nielsen, Corfix - født Middelfart, fiskeri og søfart, 19.3.1762, I 73
Nielsen, Ebbe - krohold, 12.12.1766, I 74
Nielsen, Erik - født Middelfart, snedker, 8.3.1808, III 9
Nielsen, Frands - født Middelfart, væver, 10.6.1734, I 105
Nielsen, Frands - købmandskab, 4.11.1692, I 178
Nielsen, Frands - pelsner og handskemager, 9.4.1790, I 85, tillige buntmager og murer 13.5.1791, I 85
Nielsen, Frants - født Middelfart, daglejer, 8.1.1799, II 242
Nielsen, H. - født Middelfart, snedker, 8.2.1848, III 261
Nielsen, Hans - 9.3.1681, I 176
Nielsen, Hans - født Middelfart, bødker, 23.5.1777, I 77
Nielsen, Hans - skræder, 14.5.1684, I 177, opsagt 24.7.1685, I 177
Nielsen, Iver - født Middelfart, bødker, 23.5.1777, I 77
Nielsen, Iver - født Middelfart, hænder gerning, 20.12.1721, I 97
Nielsen, Jacob - født Middelfart, skomager og husnæring, 3.2.1712, I 125, opsagt 20.4.1714, I 127
Nielsen, Jacob - født Middelfart, væver, 20.9.1782, I 81
Nielsen, Jacob - skræder, 23.3.1681, I 176
Nielsen, Jens – født Middelfart, bødker, 23.5.1777, I 78
Nielsen, Jens - født Middelfart, daglejer og avlsmand, 12.3.1762, I 72
Nielsen, Jens – født Middelfart, væver m.m., 11.4.1788, I 84
Nielsen, Jens – jernstøbersmed, borgerskab som traktør, 9.9.856, III 330
Nielsen, Jens - skomager, 14.7.1686, I 177
Nielsen, Jep – født Middelfart, af søen, 4.1.1721, I 96
Nielsen, Jesper – skomager, 27.3.1695, I 179
Nielsen, Johannes – født Bjert, Holsten, smed, 21.10.1733, I 105
Nielsen, Jørgen – fiskeri, 12.6.1689, I 177
Nielsen, Jørgen – født Middelfart, daglejer, 12.3.1762, I 71
Nielsen, Lars – født Bogense, hattemager, 28.11.1815, III 26
Nielsen, Lauridtz – 20.5.1691, I 178
Nielsen, Lauridtz – født Fredericia, træskomager, 15.5.1827, III 103
Nielsen, Laus – født Middelfart, felbereder, 15.12.1717, I 93, opkaldt 8.12.1717
Nielsen, Michel – født Middelfart, daglejer, 11.12.1748, I 117
Nielsen, Michel – født Ørslev, ved søen, 7.12.1720, I 95
Nielsen, Niels – født Asperup, avling og kohold, 11.12.1748, I 117
Nielsen, Niels – født Viby, Udby, avling, 23.5.1719, I 95
Nielsen, Niels – indskrives i vognmandslavet 1.6.1750, I 127
Nielsen, Niels – kældersmed, opkaldt 11.9.1709, I 123
Nielsen, Niels – vognmand, 3.1.1684, I 177
Nielsen, Ole – født Middelfart, avls- og kromand, 12.6.1778, I 78
Nielsen, Olluf – jordbruger, 25.1.1696, I 179, opsagt 11.8.1697, I 180 (da borger i Fredericia)
Nielsen, Olluf – murer, 27.9.1695, I 179
Nielsen, Peder – født Middelfart, bager, 3.9.1710, I 124 (opkaldt 20.8.1710), opsagt 6.11.1726, I 99 (oo i Ørslev 21.1.1716, flytter til Horsens)
Nielsen, Peder – født Skærbæk, Tavlov, vognmand, 28.3.1725, I 98
Nielsen, Peder – skrædder, 12.6.1694, I 179
Nielsen, Rasmus – født Middelfart, avling og kørsel, 19.3.1762, I 72
Nielsen, Rasmus – født Skrillinge, skomager, 23.5.1721, I 96
Nielsen, Rasmus – kroholder, 8.1.1779, I 79
Nielsen, Saxse – bager, 11.9.1709, I 123, opsagt 15.4.1713, I 126
Nielsen, Søren – født Middelfart, snedker, 20.7.1852, III 291
Nielsen, Søren – født Middelfart, købmandskab og krohold, 2.6.1775, I 76
Nielsen, Søren – født Middelfart, ved søen, 19.10.1729, I 03
Nielsen, Søren – jordbruger, 11.8.1697, I 180
Nissen, Niss – født Kær, Ulkebøl, snedker, 3.4.1804, II 280
Nissen, Peder – født Middelfart, daglejer, 19.3.1762, I 72
Nissen, Peder (Viss) – født Haderslev, skomager, 15.12.1717, I 93 opkaldt 8.12.17177
Nissen, Peder Pedersen – født Tved, Dalby, ved søen, 4.3.1727 I 101
Nitcke, Hans Christopher – født Tyskland, kramvarehandel, 22.4.1752, I 119
Noyesen, Iver Peter – født Sommersted, grovsmed, 22.2.1853, III 296
Nyholm, Lars Christian – landinspektør, borgerskab som møller og handelsmand, 23.12.1791, I 86
Nøbling, Christian Gotlieb – født Wretzen an der Oder, snedker, 11.5.1748, I 116
Nørregaard, Jens Christian – væver, 26.7.1776, I 77
Nørregaard, Samuel Gotschalk Jensen – født Middelfart, væver, 2.9.1800, II 250
Nørret, Peder – født Middelfart, væver, 1.10.1805, III 1
Nørritz, Christen Jensen – født Middelfart, væver, 20.10.1781, I 80
Odense, L. Hansen – maler, 17.1.1843, III 229, opsagt 25.3.1843, II 231
Offersen, Jens – født Brandstrup, Nørre Aaby, daglejer, 21.9.1764, I 74
Olesen (Olsen, Olufsen), Erik – født Maalesund, Sverig, skipper, 3.1.1752, I 119
Olesen, Erik – skipper og handelsmand, 11.7.1821, III 53
Olesen, Hans - smed, 14.5.1684, I 117 (mon oo 17.4.1687 i Føns Margrethe Larsdatter ?)
Olesen, Jens – fiskeri, 21.3.1699, I 129
Olesen, Jens - født Middelfart, skipper og handelsmand 24.3.1829, III 114, opsagt af enken 23.12.1830, III 125
Olesen, Jens – snedker, 19.6.1843, III 233
Olesen, Knud – fhv. arrestforsvarer, høker, 3.4.1855, III 312
Olesen, Niels – avling og kørsel, 25.1.1696, I 179
Olesen, Peder – 14.2.1683, I 177
Olesen, Peder – købmandskab, 2.12.1692, I 178
Olsen (Olesen, Olufsen), Peder – kræmmer, 5.6.1696, I 179
Olsen, Peder – født Haderslev, liden handel, 29.12.1729, I 103
Olsen, Peder – født Rorslev, husnæring, 15.6.1701, I 130, opsagt 31.1.1724, I 97
Olson, Johan Peter – født Malmø, buntmager, 5.10.1847, III 207
Ostermann, Nicolai Christian – født Haderslev, tobaksspinder, 24.4.1832, III 134, opsagt 2.6.1840, III 205
Otte, Hans – født Middelfart, væver, 20.2.1784, I 82
Ottesen, Christian – født Middelfart, skrædder, 19.3.1762, I 72
Ottesen, Frederich – født Middelfart, fiskeri og marsvinjagt, 3.11.1747. I 118
Ottesen, Hans – født Middelfart, skipper og marsvinjæger, 14.11.1758, I 120
Ottesen, Jans – avling, 21.3.1699, I 129
Ottesen, Søren – født Middelfart, søen, 14.3.1738, I 108
Pagh, Peder Christian – født Tørring, guldsmed, 9.6.1831, III 129
Palem?, Laurs – født København, kobbersmed, 2.4.1745, I 114, opsagt 25.4.1783, I 81
Pauli, Hans Hansen – haandværk, byens tambour, 30.7.1710, I 124
Pedersen, … - opsagt hattemager, nu restauratør og værtshusholder, 13.12.1893, III 302 (se Niels Pedersen)
Pedersen, Anders – født Middelfart, handskemager, 13.3.1728, I 103
Pedersen, Christen  født Villerslev, Thy, hænder gerning, 96.1728 I 102
Pedersen, Christen Hansen – født Middelfart, skomager, 14.9.1839, III 196
Pedersen, Christian – født Fredericia, daglønner, 26.2.1739, I 109
Pedersen, Christian – født Haderslev, kleinsmed, 8.7.1737, I 107
Pedersen, Christian – født Rynkeby, smed, 21.6.1808, III 9
Pedersen, Christian Josephsen – skipper af Ærøskøbing, købmand, 16.10.1855, III 316
Pedersen, Hans – (norske), opkaldt 17.10.1708, 23.1.1709, I 123
Pedersen, Hans – født Byllerup, Nørre Aaby, avling, 28.9.1729, I 103
Pedersen, Hans – født Føns, daglejer, 10.2.1712, I 125 (opkaldt 3.2.1712)
Pedersen, Hans – født Haarsted, daglejer, 12.5.1795, II 235
Pedersen, Hans – født Middelfart, af søen, 20.12.1721, I 96
Pedersen, Hans – født Middelfart, daglejer, 27.1.1801, II 252
Pedersen, Hans – født Middelfart, grovsmed, 25.3.1844, III 240
Pedersen, Hans – født Skrillinge, Kavslunde, daglejer, 8.7.1794, II 234
Pedersen, Hans – født Strandhuse, skipper, 29.3.1743, I 112, opsagt 6.3.1779, I 79 (købt Mølle i Jylland)
Pedersen, Iffur – husnæring, 5.1.1698, I 129
Pedersen, Jens – fiskeri, 21.3.1699 (?), I 129
Pedersen, Jens Ditlev – født Brahetrolleborg, købmand, 13.12.1823, III 77
Pedersen, Jep – født Middelfart, købmandskab og anden husnæring, 25.2.1705, I 134 (opkaldt 28.1.1705), opsagt 7.7.1710, I 124
Pedersen, Jep – født Middelfart, skibsfart og husnæring, 23.3.1707, I 122
Pedersen, Jeppe – født Middelfart, snedker, 13.12.1848, III 263 (oo 1849 I Mesinge)
Pedersen, Johan Jørgen – født Middelfart, skomager, 20.3.1827, III 102
Pedersen, Johannes – født København, urmager, 18.2.1791, I 85
Pedersen, Julius – Middelfart, snedker, 6.10.1857, III 351
Pedersen, Jørgen – født Assens, skipper og købmand, 2.3.1819, III 41
Pedersen, Jørgen – født Bogense, murer, 26.6.1761, I 121, opsagt 11.9.1761, I 121
Pedersen, Jørgen – født Middelfart, handskemger, 3.2.1712, I 125
Pedersen, Jørgen – født Skrillinge, høker og smaahandler, 25.5.1813, III 20
Pedersen, Jørgen – væver og slagter, 20.7.1692, I 178
Pedersen, Knud  født Hundtofte, snedker, 24.5.1831, III 128, opsagt 12.7.1842, III 221
Pedersen, Knud – født Kavslunde, husnæring, 24.7.1715, I 92 (opkaldt 17.7.1715)
Pedersen, Lars – født Middelfart, skomager, 26.4.1836, III 172
Pedersen, Lars – født Skærbæk, værtshusholder, 3.8.1764, I 74
Pedersen, Lars – i Strandhuse, skipper, 2.4.1732, I 169
Pedersen, Lauridtz – født Nyborg, felbereder, 3.2.1712, I 125
Pedersen, Lauridtz – tømmer, 5.1.1698, I 129
Pedersen, Laurs – født Middelfart, avling og kørsel, 19.5.1762, I 73
Pedersen, Mads – født Stenderup, husnæring og sejlads, 25.11.1705, I 136 (opkaldt 4.11.1705, I 135), Vestifarer
Pedersen, Mathias – født Bogensekøbing, handelsmand, 8.1.1727, I 101 (se 18.10.1745, II 95)
Pedersen, Niels – 23.3.1681, I 176
Pedersen, Niels – født Fjelsted, sejlads og husnæring, 25.2.1705, I 134 (oo o Vejlby 24.5.1709 Karen Christophersdatter)
Pedersen, Niels – født Strib, smed, 3.8.1734, I 106
Pedersen, Niels – født ved Næsbyhoveds Mølle, bevilling som bendrejer, 3.11.1829, III 117, borgerskab 24.2.1838, III 183
Pedersen, Niels – født Vejle, drejer, 19.3.1762, I 72
Pedersen, Niels – hattemager, 6.8.1819, III 44, opsagt nu restauratør og værtshusholder 13.12.1853, III 302 (?)
Pedersen, Niels – husnæring, 15.12.1686, I 177
Pedersen, Niels – tidl. Vejle, hattemager, 26.11.1802, II 269
Pedersen, Olle – født Fjelsted, avling og liden husnæring, 6.12.1704, I 134, opsagt 24.12.1712, I 125
Pedersen, Otte – født Odense, hattemager, 17.3.1717, I 93 (4 aar I Assens)
Pedersen, Peder – født Middelfart, væver, 8.7.1851, III 281
Pedersen, Peder – født Vejlby, hidtil gaardmand i Kavslunde, høker, 4.7.1837, III 179, brændevinsbrænder, 31.12.1838, III 191
Pedersen, Peder – Middelfart, rokkedrejer, 14.10.1836, III 173, opsagt 9.11.1840, III 208
Pedersen, Rasmus – fisker, 25.1.1696, I 179
Pedersen, Rasmus – født Gamborg, daglejer, 10.6.1702, I 130
Pedersen, Rasmus – født Skrillinge, Kauslunde, daglejer 16.11.1802, II 269
Pedersen, Rasmus – søhandel og anden næring, 3.1.1688, I 177
Pedersen, Saxse – skrædder, 2.3.1701, I 130
Pedersen, Søren – født Jylland, hidtil Kolding, skipper, kroholder med bryggen og brænden, 26.2.1779, I 79
Pedersen, Søren – født Middelfart, købmand, 19.10.1830, III 124
Pedersen, Søren – søhandlinger, 5.9.1688, I 177
Peter, Jacob – født Asperup, avlsmand, 14.12.1718, I 95
Poulsen, Anders – født Middelfart, fisker og marsvinjæger, 3.11.1747, I 115
Poulsen, Anders – født Middelfart, snedker, 11.4.1714, I 126, opholdt 3.2.1712, I 125, syg 10.2.1712, paa strandvagt 24.12.1712, I 126
Poulsen, Christian Carl Frydendahl Holm – Odense, købmand, 20.7.1852, III 291
Poulsen, Christian Ulrich – født Fyn, tømrer, 13.4.1743, I 113
Poulsen, Claus – 9.3.1681, I 176
Poulsen, Frederich – født Ubberud, murer, 13.2.1745, I 114
Poulsen, Frederik – exam.jur., Middelfart, bager, 16.3.1824, III 80, opsagt 18.4.1825, III 87
Poulsen, Hans – 4.2.1683, I 177
Poulsen, Michael Carl – født Gislevholme, gæstgiver,2.4.1823, III 71, og brændevinsbrænder 10.12.1833, III 148 (bevillinger), borgered 22.2.1838, III 183
Poulsen, Niels – født Middelfart, bager, 26.6.1822, III 61
Poulsen, Niels – født Middelfart, brændevinsbrænder, 19.4.1834, III 152
Poulsen, Peder – opkaldt 17.10.1708, 23.1.1709, I 123
Poulsen, Philip – født Pieretz, skomager, 14.12.1718, I 95
Poulsen, Rasmus – født Baaring, avlsmand, 11.1.1741, I 111
Poulsen, Valentin – født København, tobakspinderi 25.1.1735, I 106
Prip, Abraham – skomager, 16.1.1810, III 13
Prip, Abraham Lorentzen – født Middelfart, skomager, 11.7.1735, I 106
Prip, Anders – født Middelfart, skomager, 2.6.1775, I 76
Prip, Claus – født Middelfart, skomager, 14.9.1781, I 80
Prip, Johan Abrahamsen – født Middelfart, skomager, 29.11.1782, I 81
Prip, Rasmus Andersen – født Middelfart, skomager, 17.9.1799, II 243
Radenborg, Jørgen Juchumsen – husnæring med øl og brændevin 23.11.1701, I 130
Raffenberg, Johan Adolf – fh. Rudkøbing, købmand, 5.6.1846, III 252
Rammeskov, Niels – Middelfart, værtshusholder og brændevinsbrænder, 26.1.1848, III 260
Rammeskov, Peder Jensen – køb- og handelsmand, 26.1.1813, III 19
Rammeskov, Søren Jensen – født Ramme, rugbrødsbager, 14.9.1822, III 68, tillige værtshusholder 3.10.1842, III 225
Rand, Ole Sørensen – fh. Fredericia, snedker, 30.2.2838, III 182
Rasmsusen, Søren – født Middelfart, daglejer, 11.12.1748, I 116
Rasmussen,  … - født Odense, skomager, 25.10.1847, III 258
Rasmussen, … - skrædder, 13.12.1853, III 302
Rasmussen, Ancher – født Middelfart, kleinsmed, 16.11.1802, II 269
Rasmussen, Anders – født Middelfart, ved søen og marsvinjæger, 17.3.1740, I 110
Rasmussen, Anders – født Odense, pottemager, 26.4.1831, III 127
Rasmussen, Christen – født Middelfart, snedker, 6.11.1715, I 92 (opkaldt 17.7.1715)
Rasmussen, Claus – født Bogense, skrædder, opkaldt 8.12., 15.12.1717, I 93, vil forlade byen 22.12.1717, I 94
Rasmussen, Claus – i Middelfart, købmandshandel til lands og vands, slagter, kroholder samt bryggen og brænden, 7.4.1786, I 83
Rasmussen, Geert – født Store Siørup, snedker, 12.3.1762, I 72
Rasmussen, Hans – 9.3.1681, I 176
Rasmussen, Hans – født Brandrup, handskemager, 11.4.1714, I 126
Rasmussen, Hans – født Middelfart, slagter, 3.8.1734, I 105
Rasmussen, Hans – født Sanderum, avling, 6.11.1715, I 92
Rasmussen, Jens – af Torp, Ingslev, avlsmand, 26.4.1754, I 119, opsagt 1.6.1764, I 74
Rasmussen, Jens – født Allested, handel og gæstgiveri med bryggen og brænden, 23.11.1787, I 83
Rasmussen, Jørgen – født Vejlby, avling og kørsel, 12.3.1762, I 71
Rasmussen, Knud – næring af søen, 20.5.1691, I 178
Rasmussen, Lauritz – født Middelfart, agerdyrkning, 5.12.1730, I 104
Rasmussen, Mads – født Middelfart, snedker, 24.12.1712, I 126
Rasmussen, Mads – skrædder, opkaldt 17.7.,24.7.1715, I 92
Rasmussen, Niels – født Balslev, hjulmager, 18.3.1841, III 211
Rasmussen, Niels – født Ingslev, liden avling, 30.5.1729, I 103
Rasmussen, Niels – født Middelfart, avls- og vognmand, 12.12.1797, II 240
Rasmussen, Niels – hattemager, nægter at tage borgerskab 5.11.1699, I 129, 16.1.1704, I 132
Rasmussen, Niels – hjulmager, 28.6.1853, III 299
Rasmussen, Niss – født Middelfart, skomager, 19.4.1743, I 113
Rasmussen, Peder – født Havrum, avling og anden husnæring, 20.8.1704, II 133
Rasmussen, Peder – født Vejren (?), Aars Herred, 11.10.1702, I 131
Rasmussen, Poul – født Middelfart, vognmand og avlsbruger, 27.1.1801, II 251
Rasmussen, Rasmus  - født Middelfart, væver, 25.11.1806, III 5
Rasmussen, Rasmus – hjul- og karetmager, 27.9.1842, III 225, opsagt 16.4.1844, III 241
Rasmussen, Simon – født Asperup, 11.8.1702, I 131, opsiger som Simon Lauridtzen 9.7.1704, I 133
Ressel, Henrich – født Vejle, købmand, 1.9.1840, III 207, farver og trykker, 23.11.1841, III 214
Rising, Jacob – Ærø, skipper, 14.9.1839, III 196
Ritz, … - født Middelfart, væver, 16.4.1844, III 240
Ritz, Peder - født Middelfart, væver, 1.4.1845, III 245
Roeskilde, Peder Larsen – skomager, 6.8.1819, III 44
Rorslef, Peder Olsen – født Rorslev, husnæring, 15.6.1701, I 130, opsagt 31.1.1724, I 97
Rosenthal, Leopold Henrich Philipp – farver, 20.6.1848, III 262
Rubert, Hendrik Olsen – født Kolding, bager, 7.7.1835, III 162, opsagt 21.4.1838, III 185, paany bager 1.11.1847, III 258
Rueberg, Magnus – født Sverig, kleinsmed, 17.12.1784, I 82
Rye, E... - gæstgiver i Middelfart, boghandler, 4.5.1852, III 289, opsagt 29.5.1855, 111 314
Rytter, Jacob – opkaldt 8.12.1717, I 93
Sabroe, Christian Ivar – født Middelfart, købmandskab og krohold, 12.9.1788, I 84, opsagt 7.1.1791, I 85, skipper og købmand 1.2.1803, II 271
Sabroe, Niels Henrich – født Middelfart, skipper og købmand, 20.1.1794, II 233(oo2 1806 i Indslev)
Sabroe, Otte Sørensen – født Middelfart, væver, 26.4.1836, III 171
Sabroe, Thomas Thomasen – født Aarhus, købmandskab og grovhandel, 12.3.1762, I 71
Salling, Peder – København, tobakspinder, 7.5.1850, III 275
Samson, Jens – født Middelfart, sadelmager, 7.9.1830, III 122
Samuel, Heimann – privilegeret handelsmand, 18.3.1794, II 233, opsagt 5.5.1800, II 244
Samuel, Lazarus – handelsmand, 16.7.1805, II 284
Samuel, Samuel – snedker, 5.1.1698, I 129, opsagt 27.5.1712, I 125
Sande, Søren Christensen – født Norge, skipper og købmand, 15.4.1814, III 23
Sander, Johan Gottfred – Schlesien, nagelsmed, 16.3.1852, III 287
Saxsersen, Laurids – husnæring, 25.2.1705, I 134 (opkaldt 28.1.1705)
Schielbredt (?), Oluf Torsen – urtegartneri, 24.2.1697, I 179
Schiønberg, Peder – født Middelfart, væver, 12.12.1815, III 26
Schiøth, Hans Rasmussen – født Middelfart, snedker og glarmester, 15.101779, I 80
Schiøth, Rasmus Hansen – født Middelfart, snedker, 29.5.1741, I 111
Schmidt, Jacob Lorentzen – skrædder, 3.4.1843, III 232
Schmidt, Simon Hansen – født Middelfart, sadelmager, 31.3.1801, II 255
Schondel, Wilhelm – apoteker, 28.2.1838, III 183
Schou, Andreas Jensen – købmand, 1.11.1847, III 258, opsagt 1.4.1856, III 326
Schou, Søren Nielsen – født Torup, Tavlov Sogn, daglejer, 25.10.1732, I 104
Schrip, Peter Martin – født Odense, skomager, 16.6.1834, III 154
Schrøder, Frands Frederik Vilhelm – født Sønder Broby, maler, 2.7.1839, III 194
Schuldt, Hans Hansen – født Brandenborg, handel med hunde, fedevarer, huder og skind, 26.8.1696, I 179
Schultz, Christian – tidl. Fredericia, farver, 20.9.1743 (efter Peter Sørensen Byller) se 12.7.1745, II 88, 1.6.1748, II 115, farveri, købmandskab og husnæring, 22.5.1750, I 118
Schultz, Johan Anthoni – født Bogense, farver, kæbmandskab og krohold, 12.3.1762, I 71
Schultz, Rasmus Langaa – født Middelfart, købmandskab, krohold med bryggen og brænden, 14.8.1778, I 78
Schuman, Casper – født Rostock, parykmager, 25.10.1737, I 107
Schødt, Rasmus Hansen  født Middelfart, daglejer, 26.8.1800, II 250
Schøtt, Jørgen Hansen – født Middelfart, bager, 11.1.1741, I 111
Sick, Niels Ludvig Ferdinand – Helsingør, maler, 8.3.1858, III 358
Siebel, Johan Henrich – født Tyskland, felbereder og buxeksræder, 2.6.1775, I 76, opsagt 27.2.1784, I 82 (rejser til Fredericia)
Simonsen, Andreas – født Sønder Broby, rebslager, 10.2.1852, III 286
Simonsen, Claus – født Odense, skrædder, 2.11.1736, I 107
Simonsen, Hans – født Middelfart, fiskeri og søfart, 19.3.1762, I 73
Simonsen, Hans – født Odense, grovsmed, 31.12.1838, III 191
Simonsen, Hans – født Vejle, sadelmager, 22.2.1771, I 75
Simonsen, Thyge – født Middelfart, fiskeri og søfart, 19.3.1762, I 73
Sivertsen, Christian – køb- og handelsmand, 23.12.1806, III 6
Sivertsen, Rasmus Langaa – født Middelfart, farver og trykker, 5.3.1833, III 142
Skov, Lauritz Jibsen(?) - født Fønsskov, daglejer, 31.1.1730, I 104
Skrilling, Jens Nielsen – født Himme, Jylland, daglejer, 9.6.1728, I 102
Skultz, Christopher – i Middelfart, grovsmed, 9.1.1756, I 120
Smidt, Hans Christensen – født Fredericia, snedker, 25.4.1797, II 238
Smidt, Jens Hansen – sadelmager, 16.1.1810, III 13
Smidt, Jens Stephansen – af Middelfart, skipper og krohold, 18.12.1778, I 79, opsagt 10.1.1783, I 81 (rejser til Flensborg)
Smidt, Jørgen Gotlob – født Odense, sadelmager, 20.2.1784, I 82
Steensen, Peter Christopher Willads – født Fredericia, snedker, 31.1.1747, I 117
Stradrup, Peder – 20.12.1682, I 176
Støhkregt (?), Hans – opkaldt 17.7., 24.7.1715, I 92
Subclef, Frederik Christian – urmager, 15.9.1857, III 348
Svendsen, Frederich Ferdinand – født København, farver og trykker, 14.9.1839, III 196
Svendsen, Jørgen – født Middelfart, skrædder, 6.4.1813, III 20
Svendsen, Niels – født Kustrup, Vejlby, avling, 7.12.1720, I 96
Sølsprøk, Hans Lorentzen – skrædder, 28.7.1857, III 346
Sørensen, Anders – avling, kørsel og krohold, 9.2.1776, I 77
Sørensen, Anders – født Middelfart, bageri og anden husnæring, 15.11.1727, I 94
Sørensen, Andreas – rebslager, 6.8.1819, III 44 (oo Christiane Andersdatter, murer Anders Simonsens datter i Sdr. Broby, Brobygaard skiftep. II 750)
Sørensen, Bendix – født Middelfart, ved søen 14.12.1729, I 103
Sørensen, Bendix – født Middelfart, væver, 23.12.1791, I 86
Sørensen, Carl Schultz – grovsmed, 28.8.1849, III 268
Sørensen, Gabriel – 23.3.1681, I 176
Sørensen, Hans – 20.12.1682, I 176
Sørensen, Hans – født Middelfart, ved søen, 19.1.1737, I 107
Sørensen, Hans Jensen – København, skomager, 18.7.1848, III 262
Sørensen, Jacob – født Middelfart, skrædder, 2.6.1775, I 76, opsagt 19.6.1789, I 84 (rejser til Holckenhavn som skoleholder)
Sørensen, Jens – født Tved, Jylland, skipper og kroholder, 1.10.1779, I 80
Sørensen, Jens – skomager, ?.12.1688, I 177
Sørensen, Johannes – født Horsens, kleinsmed, 29.10.1823, III 77
Sørensen, Lars – født Middelfart, liden handel, 28.2.1731, I 94
Sørensen, Mads – født Middelfart, daglønner, 4.4.1704, I 133
Sørensen, Mathias – født Middelfart, købmandskab m.m., 4.11.1750, I 118
Sørensen, Michel – født Middelfart, ringe husnæring, 3.1.1710, I 124
Sørensen, Michel – født Søllinge, bødker, 15.12.1717, I 93 (opkaldt 8.12.1717, I 93), opsagt 8.8.1742, I 112
Sørensen, Morten – fiskeri, 2.8.1699, I 129
Sørensen, Niels – fisker, opkaldt, 23.1.1709, I 123
Sørensen, Niels – født Balslev, snedker og tømrer, 12.12.1797, II 240
Sørensen, Niels – født Middelfart, fiskeri, 21.2.1703, I 132
Sørensen, Niels – født Middelfart, købmandskab til lands og vands, samt anden husnæring, 14.5.1749, I 118
Sørensen, Ole – væver, 23.12.1806, III 6
Sørensen, Ole Christian – Horsens, væver, 16.10.1855, III 317
Sørensen, Otto – født Middelfart, skipper, 22.1.1773, I 75
Sørensen, Otto – født Middelfart, skomager, 15.5.1827, III 103
Sørensen, Otto – født Stavrby, Vejlby, ved søen, 7.12.1720, I 95
Sørensen, Peder – født Middelfart, ,skipper, kroholder mede bryggen og brænden, 5.2.1779, I 79
Sørensen, Peder – født Middelfart, snedker, 27.3.1849, III 266
Sørensen, Peder – født Middelfart, spisevært, 25.11.1851, III 282
Sørensen, Peder – født Middelfart, øl- og brændevinstapper, 21.12.1718, I 95
Sørensen, Peder – født Røjle, Vejlby, daglejer, 31.3.1706, I 136, opsagt 29.4.1711, I 125
Sørensen, Rasmus – født ved Aalborg, daglejer, 10.6.1702, I 130
Sørensen, Rasmus – ringe avling, 16.1.1704, I 132
Sørensen, Simon – født Kauslunde, avls- og kromand, 11.12.1748, I 116
Sørensen, Søren – født Baaring, Asperup, hænders gerning, 21.7.1724, I 97
Sørensen, Søren – snedker, 26.2.1856, III 322
Thaysen, Thøge – født Felsted i Slesvig, rugbrødsbager, 12.8.1834, III 156
Thejsen, Rasmus Holst – født Nyborg, skrædder, 9.9.1828, III 110, opsagt 23.8.1833, III 145
Thidemann, Knud Christian – Middelfart, skipper, 11.1.1848, III 260 se ogsaa 3.2.1848, opsagt 21.5.1855, III 313, købmand 21.5.1855, III 313
Thidemann, Peder Antoniussen – født Skærbæk, Jylland, købmand, 13.5.1834, III 153
Thidemann, Peter Jacobsen Mayland – født Middelfart, købmand, 11.8.1857, III 347, se pag. 345
Thiet, Timotius – født Mecklenburg, væveri, 27.5.1741, I 111
Thimmerman, Frederik Albert – fra København, bogbinder, 26.11.1840, III 209
Thimmerman, N. A. - født København, blikkenslager, 20.8.1845, III 247
Thisted, Søren Sørensen – født Viborg, grovsmed, 13.6.1835, III 161, opsagt 25.7.1835, III 163
Thomsen, Adolph Ferdinand – Svenborg, garver, 9.12.1856, III 333
Thomsen, Lauridtz – opkaldt 23.1.1709, I 123
Thomsen, Søren Hansen Langkilde – født Bogense, bager, 30.10.1844, III 242, opsagt 14.3.1846, III 250
Thorsen, Christian – født Middelfart, fiskeri g søfart, 19.3.1762, I 73
Thorsen, Jørgen – daglejer, 2.8.1699, I 129
Thuesen, Anders Jensen – Fænø, skipper, 18.3.1841, III 212
Thuesen, Jens Jørgen – købmand, 6.5.1851, III 280, opsagt 19.5.1857, III 342 (rejser til Fredericia)
Thuesen, Jens Jørgensen – styrmand, skipper, 14.12.1852, III 294
Thuesen, Peter – Fænø, skipper, 19.8.1856, III 329
Thuesen, Poul Jensen – født Assens, skipper, 30.1.1840, III 202, nu ølbrygger 10.4.1858, III 360
Thygesen, Anders – avls- og vognmand, 24.2.1697, I 179
Thygesen, Erich – født Tønder, skrædder, 12.5.1761, I 71
Thygesen, Erik – snedker, tillige glarmester, 29.10.1823, III 77
Thygesen, Mads – født Middelfart, skomager, 12.3.1762, I 71
Thygesen, Niels – født Middelfart, skrædder, 14.9.1781 (?), I 80
Thygesen, Niels – født Nyborg, købmand, 29.9.1807, III 8
Tode, Jørgen Henrichsen – født Middelfart, skoflikker, 28.4.1795, II 235
Tolboe, Peder – født Middelfart, fiskeri og søfart, 19.3.1762, I 73
Tomby, Asmus Gabriel – af Angel, købmand, handel med hester og kvæg samt krohold, 19.5.1775, I 76
Topp, Knud Hartvig – farver og trykker, 23.12.1806, III 6
Torp, Christen Pedersen – af Ærøskøbing (pag 31), glarmester, 21.2.1854, III 305
Trip, Lorends Hansen – skomager, 13.2.1709, I 123
Truelsen, Hans – født Middelfart, fiskeri og deslige, 11.12.1748, I 117
Truelsen, Peder – født Middelfart, fiskeri og søfart, 19.3.1762, I 73
Tscherning, Johan Nicolai – cand.pharm., Middelfart, købmand, 6.3.1827, III 102
Tuderborg, Hans Henrich(sen) – født Middelfart, skomager, 24.12.1712, I 125
Tydsk, Hans Jørgen – født Middelfart, maler, 6.7.1822, III 66
Tydsk, Jeppe – født Kolding, kobbersmed, gørtler, blikkenslager og kroholder, 20.9.1782, I 81, opsagt 3.6.1806, III 4
Udbye, Jens Jørgen Hansen – født Middelfart, drejer, 20.4.1847, III 255
Vestermand, Giert – lærredskræmmer, 3.5.1686, I 177
Vett, Ludvig Edvardt – født Kostrupgaard ved Kalundborg, købmand, 16.10.1855, III 316
Viborg, Johan – Flensborg, glarmester, 16.9.1851, III 282
Vifling, Peder Pedersen – købmandskab og husnæring, 2.8.1710, I 124
Viller, Hermand – købmandskab og anden husnæring, 31.3.1700, I 130
Villersen, Petter – murer, 22.6.1706, I 136
Vinckel, Jens Christensen – haandværk, 24.2.1697, I 179
Vinckel, Peder Jensen – født Middelfart, kleinsmed og byens tambour 2.3.1718, I 94 (efter Hans Poulsen Sporemager)
Vinckel, Wilhielm Christian Jensen – borgersøn her i byen, haandværk, 30.3.1707, I 122
Wallenberg, steffen – født Middelfart, snedker, 25.11.1806, III 5
Walter, Jacob – skrædder, 16.1.1810, III 13
Wander, Severin Wilhelm – Odense, maler, 13.4.1852, III 288
West, Henrich – kobbersmed, 16.1.1810, III 13 (1825 skifte efter faderen fabrikør Søren Vest i Pasop – Hvidkilde skiftep.)
West, Søren Lauritz – født Middelfart, kobbersmed, 7.6.1842, III 220
Wested, Jens Peter – guldsmed, 17.12.1811, III 16
Wifling, Peder Pedersen – købmandskab og anden husnæring, 27.8.1710, I 124
Windeløv, Christen Christensen – født middelfart, skomager, 31.3.1837, III 177
Winge, Jens – født Fredericia, guldsmed, 28.11.1815, III 26
Winge, Johan Mathias Frederik Schack – født Smorup, Brorstrup, guldsmed, 2.6.1840, III 205
Winther, Rasmus – født Odense, maler, 21.3.1843, III 231
Wiss, Christopher Nissen – født Middelfart, bødker, 8.12.1836, III 175
Wiss, Hans Pedersen – født Middelfart, skipper, kroholder, brygger og rugbrødsbager, 23.6.1784, I 82
Wiss, Peder Nissen – født Haderslev, skomager, 15.12.1717, I 93 (opkaldt 8.12.1717)
Woge, Georg Henrich – født i det Hildeheimske, papirhandler, 16.7.1805, II 284
Worm, Johan Joseph – født Tyskland, glaskræmmer, 6.4.1752, I 119
Wulf, Casten -. født Tønder, bendrejer, 20.5.1794, II 234
Wulf, Christian – skipper, 23.2.1858, III 358
Wøhle, Johan Christopher – af Bøhmen, galanteri og Nürnborgvarerhandel, 9.8.1776, I 77
Zegtnet (?), Christopher Jørgensen – slagter, 3.4.1693, I 178
Zester, Bendix – født Bøhmen, galanterihandel, 9.7.1762, I 73, opsagt 16.8.1776, I 77 (søn af afgangne Anthoni Hautmand)
Zeuthen, Niels Christian Arctander – født Einsidelsborg Gods, hidtil Svenborg, bager, 19.10.1829, III 116
Østerby, Peter Theodor – født Odense, bager, 14.3.1846, III 250, opsagt 20.4.1852, III 289
Aalborg, Niels – Middelfart, skoflikker, 26.6.1821, III 53
Aarø, Hans – fiskeri, 14.9.1686, I 177