Bogense, 1788, 1797-1866, borgerskab

Afskrift af register til borgerskabsprotokol
Bogense Købstad 1788, 1797-1866
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Borgerskaberne findes indført i Rådstueprotokollerne

Abraham, Nathan - fh. Fredericia, kramhandel 21.4.1801, 30
Agerup, Jens Herman - Holbæk, købmand 4.7.1838, 182, tillige brændevinsbrænder 10.8.1847, 253
Albertsen, Jens Peter (navneforandring til J. P. Bruun) - af Bogense, skipper 26.6.1847, 245
Allerød, Rasmus Pedersen - Aarhus, rebslager,9.8.1842, 215
Andersen Christian Frederik - København, skipper 23.4.1838, 179
Andersen, Anders - Bogense, brændevinsbrænder 31.3.1858, 356
Andersen, Anders - Bogense, sadelmager, 19.12.1857, 353
Andersen, Anders - Vævlinge, tømrer 29.4.1856, 346
Andersen, Christian Lutige Poul  - Lauenborg, snedker 8.1.1856, 342
Andersen, Frederik - Bogense, brændevinsbrænder 22.4.1865, 373
Andersen, Frederik Rasch - Bogense, brændevinsbrænder 5.1.1810, 72
Andersen, Hans - nævnes som kromand 9.2.1802, da han blev kæmner 32 (født i Aarslev, se Torpegaard skiftep. fol 50)
Andersen, Hans Christian - Bogense, slagter 22.12.1853, 326
Andersen, Hans Christian - Aasum, skipper 5.3.1822, 121, købmand 1.8.1837, 174
Andersen, Julius - Odense, køb- og handelsmand 26.9. 1853, 323
Andersen, Jørgen - skipper 9.2.1838, 177
Andersen, Jørgen Wulff - Bogense, skipper 11.2.1845, 233
Andersen, Nicolaj - Ellerup, Gudbjerg, ølbrygger 26.6.1862, 368
Andersen, Niels - Odense, skomager 1.12.1832, 157
Andersen, Peder - Ejlby, daglejer 25.4.1800, 16
Andkjær, Hans Jørgen - Birkholm, Ejlby, snedker 21.4.1846, 239
Anthoni, Maren - jordemoder 26.6.1810, 73 (gift med Nicolaj Hansen Brandt)
Arnesen, Peder Adolph - fra Kerteminde, apoteker og købmand 24.11.1835, 167, tillige brændevinsbrænder 7.11.1837, 176
Bache, Christian  Abrahamsen - København, hattemager 21.4.1818, 95
Bakke, L. C. - borgerskab 1818, bortrejst, pag. 5 gl. register
Ballin, Gerson - fh. i Assens, skræder 17.10.1826, 137, opsagt 30.6.1829, 146
Balterum, ... - jordemoder 15.10.1852, 312
Bang, Carl Christian Rasmussen - Stige, skipper 1.10.1830, 150
Bardram, Andreas - af Bogense, handskemager 24.8.1807, 69 (død 1830)
Bardram, Ditlev - Bogense, handskemager 20.3.1824, 129
Bardram, Peder Andreas - Bogense, maler 23.12.1851, 303
Bareisen, Johannes Bartholomæus - København, træ- og bendrejer 16.5.1843, 220, (død 1857)
Barfoed, Christian Qvist - Avernakø, købmand 25.9.1838, 182, tillige brændevinsbrænder 6.11.1840, 202
Barfoed, Harald - Fyn, køb- og handelsmand 23.11.1842, 217, tillige brændevinsbrænder 13.12.1842, 217
Basse, Hans Nielsen - Bogense, snedker 23.6.1812, 79
Basse, Niels - nævnes som smed 29.1.1799, 9
Beck, Ole Larsen - Skobling, Malling Sogn, kleinsmed 9.4.1822, 122
Beck, Søren Lintrup - Ullerslev, rebslager 20.2.1862, 367
Bekker, Johan Henrik - Odense, pottemager 277.4.1847, 247, tillige høker 25.10.1859, 361
Benjamin, Isaach - af Middelfart, handelsmand 6.1.1804, 44, (jfr. Bonneman)
Bentsen, Bendt - Bogense, rebslager 21.12.1841, 208 (død 1842)
Bentsen, Lars - Bogense, rebslager 1.5.1798, 6
Bentzen, Poul - Bogense, hidtil København, skomager 3.2.1844, 225, bortrejst 1846
Berg, Anders Johannes - Bogense, skomager, 16.5.1837, 173
Berg, Henrik Johannesen - Bogense, murer 30.3.1801, 29
Berg, Jacob Christian Ludvig - København, maler 11.2.1800, 15 (oo 11.12.1801 i Sønderby, oo1 Kirsten Hansdatter)
Berggren, Adolph - Odense, skomager 28.7.1846, 241
Berggren, Jens Julius - Odense, skomager, 24.12.1850, 294
Blanche, Christen - Eskildstrup, Skovby, snedker og tømrer 18.1.1798, 4
Block Levin Abraham - Rendsborg, købmand og handelsmand 22.10.1814, 87
Block, Christian Jacobsen - Jylland, farver og trykker 25.10.1842, 216 (bortrejst 1844)
Block, Jørgen - Bogense, smed, 24.10.1854, 332 (oo 18.10,1856 i Haarslev)
Block, Lars - Bogense, garver,19.7.1825, 133
Block, Mathias Christophersen - Nyborg, bager 15.5.1798, 7
Block, Rasmus Larsen - fh. i Lemvig, smed 10.11.1840, 202 (død 1843)
Blos, Johan Henrich - Bayern, skræder 11.1.1823, 125 (død 1824)
Bonnen, Lorentz Ferdinand - Sønderborg, bager 30.12.1858, 359, tillige gæstgiver 6.3.1866, 375 (oo 1859 i Særslev)
Borck, Peter Nicolaj - urmager 1.2.1825, 132 (død 1836)
Borring, Lars - købmand 17.6.1788, opsagt 1840
Borring, Søren - Bogense, handel og brændevinsbrænderi 8.12.1807, 69 (oo i Krogsbølle 1810 med Georgine Clod)
Brandt, ... - jordemoder, m.fl. se 15.10.1852, 312
Brandt, Hans Jørgen - Bogense, bager, 20.11.1810, 74
Brandt, Johan Peter - Bogense, skipper, køb og handelsmand 6.10. 1812, 81 (død 1842)
Brandt, Johan Peter - Bogense, tømrer 28.9.1846, 241
Brandt, Nicolaj Hansen - Bogense, tømrer 4.10-1805, 56, tillige spækhøker 3.5.1828, 143 (død 1842, hans hustru Maren Anthoni, jordemoder 26.6.1810, 73)
Broch, Anders Hansen - Middelfart, væver 16.4.1800, 18
Broch, Jacob Hansen - Middelfart, væver 16.9.1806, 62 (oo 2.11.1806 i Udby med Maren Pedersdatter)
Brovn, Peder de Nully - mægler af Odense, købmand 19.12.1835, 167 (bortrejst 1839)
Bruun,Rasmus Simon - Assens, buntmager 1.10.1848, 269
Brøchner, Niels Glud - Jylland, kunstdrejer 23.12.1828, 145, opsagt 12.4.1831, 152
Brøndum, Lars - Aalborg, urmager 4.12.1855, 341
Buch,Christoffer Poulsen - købmand 8.10.1858, 358, tillige brændevinsbrænder 20.12.1859, 362
Buchart, Niels Valentin - Bogense, købmand 4.2.1826, 135, tillige værtshusholder 8.11.1834, 164 (bortrejst 1847 pag. 9 gl. register, død i Bogense 1865)
Burchart (?), Søren - Bogense, købmand og smaahandler 28.7.1812, 80
Burchart, Jacob - gæstgiver 1798 (død 1830, se Bøchart)
Busch, Niels Peter - lært i Assens, bager, 22.6.1798, 7, opsagt 18.1.1799, 8
Bøchart, Jacob - Bogense, ølbrygger og brændevinsbrænder 4.4.1798, 6
Baadsgaard, Carl Ferdinand - København, købmand 14.8.1855, 337
Baadsgaard, Carl Ferdinand - København, købmand 14.8.1855, 339
Baadsgaard, Wilhelm - Mariager, cand.pharm., brygger 10.2.1852, 307
Cantor, Jacob Abraham - København, køb- og handelsmand 5.9.1812, 81
Carstensen, Boye - snedker, kæmner 14.1.1800, 14
Carstensen, Hans - Odense, bødker, 11.4. 1820, 99
Christensen, Anders - bødker, tillige glarmester 25.9.1823, 127 (død 1833)
Christensen, Andreas - Fredericia, væver, 22.12.1853, 326
Christensen, Chr. - Odense, maler 21.6.1853, 320
Christensen, Frederik - Skanderborg, farver og trykker 22.12.1853, 326, buntmager 20.2.1862, 367, tillige hattemager 1.11.1862, 369
Christensen, Hans - Norge, guldsmed, 19.11.1842, 217
Christensen, Hans - Vends Herred, rebslager 7.5.1853, 319, opsagt 22.3.1856
Christensen, Knud - Bogense, felbereder 28.5.1833, 159
Christensen, Niels Christian - Kerteminde, hattemager 26.3.1833, 158
Christensen, Niels Jensen - Randers, drejer 26.5.1857, 351
Christensen, Søren - Bogense, skipper, 7.1.1801, 24
Christiansen, ..., raadstuetjener og arrestforsvarer 25.1.1848, 260
Christiansen, Jørgen - fritager som kæmner 31.3.1797, 1
Christiansen, Peter Theodor Alexander - af Odense, købmand 1.11.1865, 374
Christoffersen, Christian - rodemand 1824 og 1840 (se pag. 3 no 41 gl. register)
Christoffersen, Hans Jørgen - Bogense, bødker, 24.2.1824, 129
Christoffersen, Jørgen - er daglejer 31.1.1797, 2
Christoffersen, Jørgen - tømrer 6.6.1820, 99
Clausen, Bernhardt Frederik August - Slesvig, møller 11.4.1848, 263
Clausen, Diderich - fh. i København, garver 25.4.1809, 71 (bortrejst)
Clausen, Dines - slagter 16.11.1822, 125
Clausen, Hans Ditlev - Rabenkirchen Amt, købmand 25.10.1802, 38, tillige brændevinsbrænder 19.9.1807, 69 (død paa Lolland 1831)
Clemmensen, Jeppe - af Bogense, brændevinsbrænder 21.6.1808, 71, møller 6.7.1824, 130
Conradtsen, Peder - Eskilstrup, rugbrødsbager, brygger og brændevinsbrænder 29.3.1803, 39
Delauran, Abraham - Fredericia, tobaksspinder 11.12.1855, 342
Dinegar, Joseph - København, skorstensfejer, værtshusholder 9.1.1855, 334
Dinesen, Henrik - af Odense, bødker 14.12.1841, 208 (bortrejst 1843)
Dinesen, Jørgen - nævnes som amtmand 8.7.1802, 35
Ditlevsen, Andreas - Assens, købmand 9.10.1855, 340
Dransfeld, Claus Christiansen - Vester Linnet, Slesvig, lærredskræmmer 3.5.1797, 2
Dreyer, Christian Danqvart Møller - Assens, detaillist (tobak) 26.6.1862, 369
Dreyer, Hans Mathiadsen - Bogense, snedker 26.3.1833, 159
Dreyer, Johan Christian - Bogense, murer 16.10-1813 85
Dreyer, Mathias - Bogense, murer 4.10.1803, 43
Drøscher, Vilhelm Christian Peder - Randers, farver og trykker 22.12.1853, 326
Due, Casper Christiansen - Kerteminde, skomager 9.4.1816, 88
Dyna, Christian Petersen Baltazar - Nyborg, bødker 30.3.1847, 246, 247
Eilskov, Ole Jørgensen - Fyn, væver, 24.1.1843, 218
Ellegaard, Jørgen - nævnes som vognmand 3.12.1799, 14
Engelbrecht, Ludvig Sophus Frederik - Fyn, købmand 26.10.1852, 313
Engelbretsen, Christen - Ærøskøbing, rebslager 26.6.1805, 52
Eriksen, Hans - Farstrup, daglejer, tømrer og snedker 16.6.1801, 31
Eriksen, Jørgen Christian - Haarslev, marskandiser 28.7.1857, 351
Eriksen, Mathias - fh. i Odense, spækhøker 2.12.1841, 207
Eriksen, Niels - nævnes som skipper 12.5.1802, 33 (død 1823)
Espenhain, Carl Frederik - Sachen, hjul- og karetmager 25.1.1848, 260
Espensen, Mads Jensen - Bogense, skipper 18.5.1824, 130
Evensen, Even - Norge, skræder, 5.11.1850, 291
Fabricius, Jacob - Føns, snedker 25.6.1828, 144
Fabricius, Jørgen Julius - Bogense, snedker, 12.4.1856, 345, detailhandel 26.6.1862, 369
Fahnøe, Christen - nævnes som købmand 14.12.1800, 22
Fahnøe, Hans Christian - Bogense, skipper 30.8.1848, 268
Fahnøe, Iver - Bogense, købmand, 18.1.1798, 4 (død 1831)
Fahnøe, Jens Brandt - Bogense, købmand og detailhandel 12.6.1827, 140, tillige brændevinsbrænder 15.12.1837, 176, opsagt 1.10.1856, 348
Fahnøe, Johannes Jacobsen - Bogense, spækhøker 24.6.1830, 150, købmand 30.12.1837, 176
Fahnøe, Julius Wilhelm - Bogense, køb- og handelsmand 7.10.1834, 163, tillige brændevinsbrænder 28.10.1834, 163
Fahnøe, Jørgen - fhv. urtekræmmer i København, købmand 23.1.1849, 271
Fahnøe, Jørgen Hansen - Bogense, skipper, brændevinsbrænder og liden handel 13.6.1799, 12, køb- og handelsmand 19.3.1811, 75
Fangel, Johan Carl - Odense, skræder 29.7.1823, 127 (bortrejst 1824)
Fischer, Jens Mathiasen - Stige, skipper, 28.8.1830, 150, opsagt 1832
Flindt, Johan Christian - Haderslev, handskemager 18.11.1831, 154 (død 1840)
Fløcke, Rasmus - Fyn, købmand 22.12.1846, 243
Fogh, Christian Sørensen - Vejle, gørtler 9.1.1821, 101
Fraune, Henrich - fh. Nyborg, urmager 21.4.1812, 78
Frederiksen, Johan Henrik - snedker og glarmester 10.3.1801, 26
Friis, Albert - er borger 16.6.1800, 18
Friis, Lars Christian - Bogense, skipper 11.2.1846, 238
From, Johan Hansen - Fyn, brændevinsbrænder 15.6.1846, 240, værtshusholder 22.4.1865, 373
From, Peter Johan Ludvig - København, blikkenslager 14.7.1846, 241
Fuchs, Th. Chr. - Bogense, sæbesyder 20.11.1855, 340, tillige pottemager 1.11.1862, 370
Fyhr, Hans Jensen - Bogense, felbereder 23.6.1840, 201
Fyhr, Jens Jørgen - avlsmand, bager, brygger og brændevinsbrænder 8.7.1802, 35
Fyhr, Jørgen Hansen - nævnes som bager 16.1.1801, 24, og som avlsmand 8.7.1802, 35
Fyhr, Jørgen Jensen - Bogense, bager 6.10.1836, 170
Faaborg, Knud Graae - Svenborg, maler 14.6.1823, 126
Faaborg, Knud Graae - Svenborg, maler 14.6.1823, 126
Gamby, Peter Hansen - høker 6.11.1821, 109
Gambye, Hans Hansen - brændevinsbrænder 3.5.1808, 71 (død 1838)
Gambye, Peder Hansen - høker 6.11.1821, 109
Georgsen, Johan - Bogense, avlsbrug, bryggen og brænden 8.7.1802, 34
Gram, Hans Madsen - Bogense, slagter 19.7.1864, 372, opsagt 15.4.1866, 375
Gram, Mads Hansen - Guldbjerg, slagter 11.11.1822, 124
Gredsted, Hans Hansen - køb- og handelsmand 31.7.1810, 74 (bortrejst 1827)
Gredsted, Hans Hansen - køb- og handelsmand 31.7.1810, 74 (bortrejst 1827)
Gretterup, Jens Peter Martinus Theodor - naalemager 11.11.1865, 374
Grim, Johan Christian - Kerteminde, købmand 4.12.1838, 183
Grønbech, Johan Conrad - Tønder, smed 3.2.1844, 225
Grønlund, Morten Hansen - jern- og metalstøber 19.7.1842, 215 (bortrejst 1844)
Grønlund, Rasmus Jørgensen - væver, bevilling af 7.1.1833, opsagt 1.5.1836, se pag. 12 gl. register
Grønning, Jørgen Christian - af Fredericia, gørtler og blikkenslager 3.2.1844, 225
Gulbrandt, Samuel - Christiania, felbereder 14.3.1801, 27
Gylding, Rasmus Hjernøe - Horsens, købmand 15.10.1839, 193
Hadersen, Johan - handskemager, underkæmner 9.2.1802, 32
Hansen, Anders - Fyn, murer, 25.1.1848, 259
Hansen, Andreas Peter - Bogense, brygger 30.5.1863, 370
Hansen, Carl - Nykøbing Falster, købmand 3.2.1844, 225, tillige brændevinsbrænder 13.9.1853, 322, konditori 1.11.1862, 369
Hansen, Christen - underkæmner 29.1.1799, 8
Hansen, Christian - Lunde, daglejer 11.3.1801, 27
Hansen, Claus - Bogense, maler 10.2.1846, 238
Hansen, Dankvart Ludvig Theodor - født 1829 Hjallese, bager 31.3.1858, 356
Hansen, Hans - Bogense, felbereder 11.4.1848, 263
Hansen, Hans - Holme Mølle, daglejer 9.1.1798, 4
Hansen, Hans Christian - Middelfart, væver 15.9.1807, 69
Hansen, Hans Jørgen Vilhelm - kunstdrejer 29.2.1824, 129 (bortrejst 1827)
Hansen, Henning - skomager, 19.12.1857, 354
Hansen, Henrik - murer 1818 (bortrejst 1838)
Hansen, Henrik - Nyborg, smed 7.6.1843, 221, opsagt 8.10.1860, 366
Hansen, Jacob - se pag. 3 no 39 gl. register
Hansen, Jens - Ingslev, bolsmand, værtshusholder 1.11.1862, 370
Hansen, Jens - Middelfart, snedker 25.3.1806, 58 (død 1846)
Hansen, Jens - nævnes som smed 9.4.1801, 30 (død 1823)
Hansen, Jens - Odense, sadelmager 30.10.1824, 131 (død 1844)
Hansen, Jens Jensen - Bogense, skipper 15.2.1842, 212, købmand 21.8.1849, 280
Hansen, Jens Peter - Kerteminde, snedker, 1.4.1856, 345
Hansen, Jeppe - Bogense, murer 20.3.1801, 28 (død 1833)
Hansen, Jeppe - Bogense, skomager, 24.12.1850, 294
Hansen, Johan - af Bogense, skipper 15.3.1853, 317
Hansen, Johan Henrik - København, skomager 4.12.1827, 142
Hansen, Jørgen - af Bogense, snedker 13.12.1827, 142
Hansen, Jørgen - Bogense, brændevinsbrænder 9.1.1821, 161, værtshusholder 19.1.1830, 148
Hansen, Knud - af Bogense, skipper 25.6.1833, 160
Hansen, Lars - Skovby, brygger 1.11.1865, 375
Hansen, Lauritz Theodor - Odense, guldsmed 18.9.1860, 364
Hansen, Martin Hans Christian - fh. i Odense, skræder 11.12.1855, 342
Hansen, Nicolaj - Middelfart, guldsmed 12.10.1831, 153
Hansen, Niels - af Bogense, skipper 16.6.1855, 339
Hansen, Niels Andersen - købmand og brændevinsbrænder 13.11.1829, 147
Hansen, Niels Peter - Gadsbølle, værtshusholder 22.4.1865, 373
Hansen, Ole Andreas - Skodborg, sadelmager og tapetserer 24.4.1866, 375
Hansen, Philip - Bogense, snedker 11.6.1799, 11
Hansen, Poul - Bogense, sadelmager 4.8.1836, 170
Harder, Carl Frederik - Stockholm, skræder 16 2.1824, 128
Harder, Christian Jacobsen - Faaborg, skræder 12.5.1801, 27
Harder, Hans Henrik Andreas - Bogense, skræder 19.7.1864, 372
Harder, Jacob - Bogense, skomager 10.11.1840, 202 (død 1847)
Hardt, Hans Christian - Starup, bager 9.8.1859, 361
Hardt, Peter Clod - Skrillinge, Kavslunde, købmand 28.2.1860, 362
Harndrup, Jens Jensen - hjulmand, 9.5.1837, 173
Harndrup, Lars Jensen - hjulmand 9.5.1837, 173
Hartmann, Carl - fh. i Kolding, farver og trykker 28.7.1835, 167 (bortrejst 1839)
Hartmann, Jens Arenholdt Gotfred - cand.pharm., købmand 5.5.1830, 149 (bortrejst 1833)
Hasselbalch, Jacob Steensen - Skanderborg Amt, farver og trykker 13.8.1839, 192
Haugsted, Carl Henrich - fh. Assens, skræder 18.5.1841, 205, værtshusholder 30.5.1863, 371
Heimann, Wulff - Nykøbing Sjælland, farver og trykker 18.8.1846, 242 (fallit, bortrejst 1847)
Heins, Søren Johan Petersen - fra Horsens, gørtler 9.12.1817, 95
Heitmann, Ove Juul - Bogense, købmand 6.11.1861, 367
Hempel, Morten Brandt - Assens, farver 15.11.1864, 372
Henning, Peter Johan - Fredericia, væver 18.5.1852, 310
Henrichsen, Hans - Ørreslev, Sønderse, skomager 10.2.1801, 25
Henrichsen, Johan - daglejer 14.5.1805, 50
Henrichsen, Jørgen - dyrlæge, Kærby, grovsmed 1.7.1823, 127
Hiens, Søren Johan Pedersen - gørtler 9.12.1817, 95
Hieresen, Erik Christian - Bogense, skræder 11.5.1852, 309
Hindspeter, Jens - tømrer, rodemester 31.1.1797, 1
Hirschel, Moses Samuel - Slesvig, fh. i Haderslev, manufaktur og kramvarehandel 9.1.1821, 100
Holck, Albrect Rudolph Cimbrianus - Horsens, detailist, bog- og papirhandler 26.8.1861, 365
Holm, Terkel - vedblev som 3. rodemester 9.2.1802, 32
Holst, Johan Peder - maler (oo 4.11.1876 i Haarslev med Karen Rasmussen)
Holst, Niels Peter - Faaborg, maler 30.4.1833, 159
Holst, Peter - nævnes som købmand 14.12.1800, 22
Holst, Peter Hansen - brændevinsbrænder, købmand 19.12.1823, 128 (død 1829)
Hunderup, Johan Fred. - af Svenborg, skræder 6.12.1842, 217
Hviid, Axel - Sandager, bager 15.5.1834, 162
Hviid, Jens Arreboe - hvedebrødsbager 1780, slagter 30.9.1818, 96 (død 1827)
Haae, Niels - Horsens, kobbersmed 14.4.1807, 67 (død 1845)
Haarslev, Hans Henriksen - træskomand, bevilling af 22.2.1833, se pag. 12 gl. register (bortrejst 1836)
Haarslev, Hans Jensen - avlsmand og brændevinsbrænder 29.9.1818, 96 (død 1838)
Ishøy, Andreas August - Marstal, fh. i Rudkøbing, købmand 29.6.1855, 339, opsagt 11.3.1856, 344
Ishøy, Peder Bogislaus Carstens - Marstal, købmand 7.3.1856, 344
Isaach, Elias - Elmshorn, Holsten, handelsmand 23.2.1798, 5
Isaach, Levin - er borger 23.2.1798
Iversen, Anders - skomager 16.4.1833, 159 (bortrejst 1834)
Iversen, Andreas - Stenderup, købmand 7.9.1824, 131, tillige garver 15.5.1827, 139 (død 1830)
Iversen, Jens - Middelfart, rebslager 22.12.1853, 326
Iversen, Simon - Haderslev amt, fhv. købmand i Haderslev, brændevinsbrænder 24.6.1822, 123, købmand 12.1.1830, 148 (bortrejst)
Jacob, Levin - Slesvig, handlende 7.6.1800, 18
Jacobsen, Moses - Fredericia, køb- og handelsmand 15.10.1833, 161, opsagt 31.1.1848, 269
Jacobsen, Niels - skræder 30.1.1821, 102
Jantzen, Christian Frederik August - København, købmand 1.7.1833, 160, opsagt 1835 (se pag. 12 gl. register)
Jantzen, Hans Valdemar Emil - København, 14.9.1852, 312, tillige ølbrygger 9.1.1855, 334
Jantzen, Niels Christian - Kerteminde, glarmester 10.2.1852, 306
Jensen ,Axel - Odense, rebslager 7.4.1800, 18
Jensen, Christen - Bogense, felbereder 11.6.1822, 123
Jensen, Christen - Jersore, Klinte, daglejer 9.1.1798, 4
Jensen, Christian Emil - Bogense, købmand, 31.3.1858, 356, tillige brændevinsbrænder 31.3.1858, 357
Jensen, Christian Frederik - Bogense, skomager 24.12.1850, 294
Jensen, Hans Peter - Middelfart, skipper 20.9.1823, 127 (død 1844)
Jensen, Jens - Bogense, daglejer 22.8.1800, 20
Jensen, Jens - feltskær, underkæmner 2.4.1798, 5 (død 1827, enken død 1832)
Jensen, Jørgen - Skovby, brændevinsbrænder 14.12.1841, 208
Jensen, Lars - Bogense, skipper 10.3.1801, 26
Jensen, Lars - Rudkøbing, rebslager 5.3.1839, 188
Jensen, Mathias - rodemand 1826
Jensen, Morten - Jørgensø, Krogsbølle, snedker 9.3.1858, 355
Jensen, Niels - Bogense, skomager 18.3.1828, 143
Jensen, Niels - Middelfart, skipper 26.3.1801, 28, køb- og handelsmand 6.4.1811, 75, tillige brændevinsbrænder 25.11.1813 ,84 (død 1836)
Jensen, Niels Christian - Bogense, skipper 13.2.1844, 226
Jensen, Ole Hieronimus - Nyborg, købmand 1.7.1851, 299
Jensen, Rasmus - skomager 30.1.1821, 102
Jeppesen, Hans - Bogense, murer 15.9.1829, 146 (død 1834)
Jeppesen, Jesper - Bogense, hattemager 25.2.1798, 5
Jepsen, P.H. - Sandberg Mølle, Dybbøl, møller 25.4.1865, 373
Jerichou, Johan Christian - af Assens, køb- og handelsmand 13.10.1819, 97
Jespersen, Jens - stokkemand 1834 (se pag. 4, no 5 gl. reg.)
Jespersen, Lars - styrmand, skipper 3.4.1838, 179
Jobben, Anders Henriksen - Bogense, snedker 17.11.1812, 82, tambour 22.10.1822, 124
Jochumsen, Jørgen - Slagelse, snedker og brændevinsbrænder 9.1.1798, 3
Jochumsen, Otte - nævnes som skræder 10.3.1801, 26
Johansen, Frederik Ludvig - Odense, murer 28.4.1840, 200 (bortrejst 1842)
Johansen, Georg - nævnes som avlsmand 12.5.1802, 33
Johansen, Hans Peter - Bogense, skomager 26.10.1857, 353
Johansen, Henrik Ludvig - Odense, maler 28.7.1812, 80 (død 1834)
Johansen, Jens F. - af Odense, snedker, træ- og rokkedrejer 7.3.1843, 220 (bortrejst, død i Odense 1861)
Johansen, Michael Christian - Odense, murer 30.9.1834, 163
Johansen, Niels Blangsted - Bogense, skomager 28.4.1835, 166
Johansen, Peder - grovsmed af Bogense, spækhøker 23.11.1824, 131 (død 1828)
Johansen, Rasmus - Bogense, snedker 17.7.1821, 103
Joseph, Hirtz - af Fredericia, slagter 6.9.1802, 37
Jørgensen, Anders Peder - Odense, skræder 26.10.1847, 257
Jørgensen, Andreas - skomager 9.1.1821, 100,bortrejst 1832
Jørgensen, Anne Johanne - Bogense, gæstgiveri 16.10.1860, 364
Jørgensen, Christen - Bogense, skipper 6.8.1831, 153
Jørgensen, Christian Zeidler - Bogense, snedker 19.9.1837, 175, bortrejst 1839
Jørgensen, Ditlev Withart - nævnes som som købmand 13.8.1799, 13
Jørgensen, Ernst - Bogense, felbereder 23.6.1812, 79
Jørgensen, Hans - avling, bryggeri og brænden 8.7.1802, 35
Jørgensen, Hans - brændevinsbrænder 23.12.1807, 69 (død 1831)
Jørgensen, Hans Christian - Bogense, købmand 4.12.1855, 341
Jørgensen, Jens - Middelfart, købmand 6.1.1804, 44 (død 1830)
Jørgensen, Jens - snedker 16.3.1801, 28
Jørgensen, Jens Peter - Bogense, tømrer 28.7.1846, 241
Jørgensen, Jørgen - avlsmand, træskomand 8.10.1812, 82
Jørgensen, Knud - Nørreby Klinte, daglejer 25.4.1800, 16
Jørgensen, Lars - Bogense, brændevinsbrænder 6.10.1829, 146 (død 1838)
Jørgensen, Mads - Odense, kleinsmed 17.3.1825, 133
Jørgensen, Mathias - murer 28.1.1812, 77
Jørgensen, Ole - Bogense, skomager 17.7.1821, 103
Jørgensen, Ove Michael - Bogense, smed 24.4.1866, 375
Jørgensen, Peter Christian - Odense, murer, 21.1.1845, 231
Jørgensen, Trouls - snedker, rodemester 2.4.1798, 6
Kaysen, Albert Christian - Holsten, skipper 18.1.1798, 5, nævnes som købmand 12.5.1802, 33
Kjær, Christian Hansen - Odense, murer 23.3.1847, 246
Klokker, Johan Herman - Varde, urmager 20.1.1846, 237
Knap, Carl - af Assens, købmand 1.5.1850, 286
Knap, Christian Frederik - Assens, købmand 19.11.1850, 292
Knudsen, Hans - Nørre Esterbølle, værtshusholder 1.6.1831, 152, spækhøker 14.9.1833, 160, paany værtshusholder 3.11.1863, 371
Knudsen, Jørgen - Skaastrup, Ore, afsk. kvartermester, værtshusholder 29.4.1865, 374
Knudsen, Rasmus - møller 28.7.1812, 80 (død 1830)
Kock, Johan Henrik - farver, 12.10.1831, 154
Kock, Johan Henrik - fh. i Horsens, farver og trykker 15.1.1856, 343
Kongstad, Martin Diderich - Helsingør, kunstdrejer 9.8.1827, 141, opsagt 7.8.1829
Kongstad, Olaf Daniel - bager i Bogense ca 1846-1850 (se Nyborg borgerskab)
Krag, Hans - Rudkøbing, køb- og handelsmand 23.4.1801, 30
Krag, Søren - rodemester 31.3.1797, 1
Kriel, Jørgen Peter - Aarhus, farversvend, værtshusholder 15.1.1856, 343
Kruse, Jens Andersen - Bogense, skomager 8.6.1847, 250
Kruse, Rasmus Andersen - sadelmager 3.9.1840, 202
Krøll, Christen - nævnes som skipper 12.5.1801, 33
Krøll, Johan Alexander - Bogense, skipper 23.3.1807, 66
Krøll, Rasmus - stokkemand 1828 (død 1830)
Krøll, Søren Christian Sommer - fra Sjælland,26.1.1847, 245
Kurtce, Johan Gottlieb - skorstensfejer i Bogense i 8 aar, 21.5.1800, 17
Kyhn, Hans Mehwis - skomager 20.3.1810, 73
Kaage, Peter - Neuenbroch, Holsten, traktør og værtshusholder 29.7.1846, 242
Kaalund, Otto Vilhelm - af Faaborg, købmand 1.11.1865, 374 (oo 29.5.1868 i Nørre Sandager)
Lange, David Julius - Odense, kobbersmed 2.10.1845, 235 (bortrejst 1846)
Larsen, Anders - Gamby, Haarslev, købmand 26.6.1862, 369
Larsen, Andreas - Odense, skræder 25.4.1828, 143
Larsen, Jacob - Skovby, væver 6.9.1802, 37
Larsen, Jacob - vægter, 7.9.1802, 37
Larsen, Jens - nævnes som købmand 14.12.1800, 22
Larsen, Jens Jørgen - Bogense, snedker 13.3.1849, 275
Larsen, Jens Peter - Bogense, skipper 3.4.1822, 121
Larsen, Lars - hjulmand, bortrejst 1831 (se pag. 6 gl. reg.)
Larsen, Lars - Odense, bogbinder 14.5.1850, 287
Larsen, Lauritz Henrich - Bogense, fh. Rendsborg, urmager 8.4.1834, 162
Larsen, Niels - nævnes som hattemager 9.2.1802, 32 (død 1832)
Larsen, Peter Christopher - købmand, tillige farver 19.8.1828, 144
Larsen, Rasmus - Skovby, avlsmand og brændevinsbrænder 16.1.1798, 4 (død 1838)
Lassen, Peter Christopher - Alsø, køb- og handelsmand 4.8.1818, 96
Laub, Hans Henrik - vægter 19.2.1800, 15, 37
Laub, Henrik Hansen - Bogense, snedker 7.4.1801, 29
Lauenborg, Nicolai - Ronæs, Udby, væver 30.7.1839, 191
Lauenborg, Wilhelm Ludvig Frederik - Udby, skræder 12.5.1831, 152
Lauesen, Gjøde - af Middelfart, købmand 21.4.1846, 239
Lazarus, Isaach - Assens, handelsmand 2.11.1810, 74
Lazarus, Rubin - Rendsborg, kræmmer 19.2.1810, 73
Leegart, Constantin - nævnes som vejermester 12.5.1802, 33 (død 3.6.1819)
Levi, Nathan - fh. Kerteminde, handelsmand 8.5.1810, 73
Levin, Hirtz - Slesvig, handelsmand 21.3.1804, 45
Levinsohn, Hirsch - Bogense, køb- og handelsmand 11.3.1833, 158, tillige brændevinsbrænder 19.3.1839, 188
Levinsohn, Isaach - Bogense, slagter 24.1.1832, 155 (bortrejst)
Levinsohn, Meier - Bogense, slagter 29.5.1855, 339
Lindhardt, Hans Henrik - snedker (død 1828)
Lindhardt, Jørgen Henrik - Bogense, skomager 22.4.1865, 373
Lindhardt, Lars - af Bogense, slagter 22.3.1842, 213
Lindhardt, Lars Hansen - konstituneret som vejer og maaler 2.3.1819, 96
Littau, Franz Joseph - København, bødker 28.7.1812, 80
Loft, Henrik - Bogense, sætteskipper 20.2.1862, 368
Loft, Rasmus - glarmester og snedker, 11.11.1822, 124
Lorentsen, Niels - nævnes som færgemand 1.4.1800, 15
Ludvigsen, Christian Johansen - Odense, skomager 29.6.1813, 83
Lund, Anders - Bogense, sadelmager 14.1.1851, 295
Lund, Christen - København, høkeri 3.12.1805, 58
Lund, Hans Engelbret - skræder 23.3.1819, 96, tillige spisevært 11.1.1842, 211
Lund, Henrik - fh. Flensborg, køb- og handelsmand 8.9.1812, 81
Lund, Jacob - Bogense, murer 3.10.1837, 175
Lund, Jens Michelsen - Bogense, købmand og detailhandler 1.11.1825, 134
Lund, Jens Nielsen - drejer 23.3.1819, 96 (død 1840)
Lund, Johan Henrik - Bogense, købmand 11.10.1831, 153, bortrejst 1834 (se pag. 11 gl. reg.), (oo 3.8.1832 i Guldbjerg)
Lund, Mads Pedersen - Bogense, sadelmager 3.8.1812, 80 (død 1845)
Lund, Michel Jensen - nævnes som skipper 31.1.1797, 1, som købmand 14.12.1800, 22
Lund, Morten Hansen - dyrlæge, grovsmed 8.10.1812, 82
Lund, Peder Georg - Bogense, murer 12.2.1856, 344
Lund, Peder Pedersen - sadelmager, fritaget som taxerborger 14.1.1800, 14 (død 1832), (faderen Peder Madsen Lund i Husby død 1812, Wedelsborg skifte VII 354)
Lund, Rasmus - murer (død 1824), (se pag. 5. no 13 gl. reg.)
Lund, Rasmus Hansen - Bogense, skomager 14.5.1857, 350
Lundager, Axel - opsagt snedkerborgerskab af 8.1.1772, 15.6.1802, 34 (oo 18.1.1774 i Føns med Maren Hansdatter)
Lyng, Christian Frederik - København, snedker 23.6.1823, 126, bortrejst 1828
Lyng, Peter Christian Vilhelm - Skovby, skrædder 31.5.1859, 360, opsagt 16.4.1860, borger i Odense 4.12.1861
Lyng, Severin Henrik - Odense, skræder 26.9.1848, 268
Læger, Frederik Christian - København, drejer 3.9.1822, 123
Løche, Ernst Carl Ludvig - Brandenborg, snedker 11.6.1833, 160, tillige glarmester 29.10.1834, 164, bortrejst 1840
Løgstrup, Hans Jørgen - Odense, farver og trykker 16.12.1845, 236
Madsen, Christen - Bogense, skomager 7.8.1798, 8 (død 1834), se ogsaa Matzen
Madsen, Jørgen - bødker 22.10.1811, 76 (død 1844)
Madsen, Jørgen - fh. Nyborg, bødker 8.10.1858, 358, opsagt 23.6.1862, 368
Madsen, Niels Eriksen - Bogense, skipper 6.4.1856, 347
Madsen, Peder - Næsbyhoveds Broby, snedker 22.4.1800, 16
Mathiasen, Andreas Ludvig - Bogense, murer 21.2.1854, 328
Mathiasen, Frederik Henrich - Kiel, snedker, 23.4.1840, 200 (død 1843)
Mathiasen, Hans Jørgen - Bogense, garver 28.4.1846, 240
Mathiasen, Peder - hjulmand 4.3.1834, (død 1837), se pag. 13 gl. reg.
Matzen, Christian - købmand, vinhandler og restauratør 4.7.1825, 133, tillige brændevinsbrænder 7.4.1826, 136, opsagt 1832
Meier, Gumpel - Slesvig, køb- og handelsmand 5.7.1803, 41
Michelsen, Christen - Middelfart, bager 2.11.1826, 137, bortrejst 1834
Michelsen, Jørgen - tømrer 3.8.1812, 80
Mortensen, Frederik - Bogense, skræder 8.1.1810, 72
Mortensen, Hans - Bogense, snedker 21.4.1846, 239
Mortensen, Jens Peter - Bogense, snedker, 22.12.1853, 325
Mortensen, Peder - nævnes som gaardsejer 12.5.1802, 33
Møller, Carl - Middelfart, kunstsnedker 14.5.1816, 89 (død 1830)
Møller, Hans Jørgen - Bogense, snedker og brændevinsbrænder 9.1.1798, 3
Møller, Herløv - Faaborg, skomager 22.12.1846, 243
Møller, Jens August - Stige, Lumby, købmand 2.9.1851, 301, tillige brændevinsbrænder 19.6.1857, 351
Møller, Jens Nicolai - Faaborg, købmand 29.5.1855, 338
Møller, Jørgen Gottlieb Madsen - Nysted, rebslager 27.6.1848, 266
Møller, Knud Rasmussen - Faaborg, brændevinsbrænder 10.12.1822, 125 (død 1842)
Møller, Lars Christensen - fh. Fredericia, hattemager 1.7.1823, 127, bortrejst
Møller, Niels - taxerborger 10.3.1801, 26
Møller, Niels Christian Ferdinand - Østrup, købmand 5.12.1848, 270, tillige brændevinsbrænder 20.11.1855, 341
Møller, Niels Henrik - Odense, bager 13.3.1830, 149
Møller, Ole - Aarhus, skræder, 25.8.1800, 20 (død 1828)
Møller, Otto Frederik - lært i Odense, kunstdrejer 16.5.1837, 173
Møller, Peder - Sønderborg, liden handel 22.6.1803, 41
Møller, Søren Christian - Faaborg, brændevinsbrænder 3.5.1834, 162
Møller, Vigilius - Østrup, købmand 2.12.1841, 207
Mørch, Hans Nielsen - færgemand og lods 23.12.1800, 23
Mørch, Jacob Davidsen - Bogense, skomager, 28.7.1812, 80
Mørch, Nicolai - nævnes som færgemand 1.4.1800, 15
Maare, Rasmus Hansen - Bogense, snedker 17.8.1858, 357
Nebeling, Johannes - Hessen, smed 23.12.1851, 303
Nicolaisen, Hans - afskediget som vægter 19.2.1800, 15
Nicolaisen, Peter Carl - Bogense, skomager 6.9.1802, 37
Nielsen, Anders - forpagter af Kappels Mølle, møller 7.2.1837, 172
Nielsen, Anders - Nørre (?) Sundby, rebslager 25.4.1848, 265, opsagt 1851
Nielsen, Erik - af Bogense, skipper 11.3.1834, 161
Nielsen, Jens - Bogense, skipper 26.2.1856, 344
Nielsen, Jens Jørgen - af Bogense, skipper 13.1.1857, 349
Nielsen, Jens Peter - Svenborg, garversvend, tobakshandler 20.2.1862, 367
Nielsen, Jeppe - Odense, kleinsmed, 25.9.1838, 182 (død 1839)
Nielsen, Johannes - borgerskab 1818 (?), rodemand 1827, stokkemand 1857
Nielsen, Johannes Emilius - Rudkøbing, rebslager 22.4.1865, 373
Nielsen, Jørgen - Bro, fh. Fredericia, købmand 6.11.1861, 367
Nielsen, Jørgen Chr. - Fjelsted, snedker 22.4.1865, 373
Nielsen, Knud - værtshusholder 22.12.1865, 375
Nielsen, Lars - Bogense, hattemager 25.7.1803, 42
Nielsen, Lars - Munkebo, murer 15.2.1842, 212 (død 1845) [Lars Nielsen Hvid]
Nielsen, Lars - skipper af 30.3.1784, færgemand og lods 9.2.1802, 32
Nielsen, Lars - slagter, opsagt 23.7.1823, 123
Nielsen, Lars - værtshusholder 4.11.1825, 134
Nielsen, Niels - af Bogense, skipper 13.11.1849, 281
Nielsen, Niels - cand.pharm., møller 1.12.1840, 203, opsagt 29.6.1846
Nielsen, Niels Christian - Bogense, hattemager 7.4.1818, 95 (død 1824)
Nielsen, Peder Conrad - Odense, købmand 3.5.1859, 360
Nielsen, Rasmus - daglejer 2.9.1788
Nobel, Joachim Frederik - Haderslev, farver 24.7.1827, 139, opsagt 15.2.1828 (se pag. 9 gl. reg.)
Nørreby, Hans Jørgensen - daglejer 16.9.1806, 62
Ohlstad, Olaf Peder Christoffersen - garver 30.3.1801, 29
Ohrhammer, Jacob C. - af Faaborg, købmand 1.11.1865, 374
Olsen, Christen - Horsens, rebslager 27.4.1847, 247
Olsen, Hans - Bogense, brændevinsbrænder 12.2.1822, 121, tillige købmand 23.6.1840, 201
Olsen, Jørgen - Hugget, brændevinsbrænder, øltapper og liden handel 11.2.1800, 15
Olsen, Jørgen - nævnes som vognmand 3.12.1799, 14
Olsen, Jørgen - Stavrby, brændevinsbrænder 28.4.1840, 200
Olsen, Niels Christian - møller 3.12.1839, 194, bortrejst 1840
Olsen, Peder - Fyn, fhv. rustvognskusk, høker 15.7.1845, 234
Ostermann, Anders - Bogense, handel 25.1.1803, 38 (død 1835)
Ostermann, Andreas - væver, taxerborger 14.1.1800, 14
Ostermann, Hans Thor - Bogense, køb- og handelsmand 28.7.1812, 80
Ostermann, Jacob - væver, fritaget som taxerborger 14.1.1800, 14
Pagh, Christian Lehmann - redaktør, bogtrykker 22.2.1866, 375
Pedersen (Petersen), Anders - Odense, smed, 7.12.1852, 315
Pedersen, Anders - Skaastrup, Ore, bager 6.11.1860, 364
Pedersen, Anders Laurits - handskemager 8.10.1858, 358
Pedersen, Ane Nielsine - Bogense, handel 24.4.1866, 375
Pedersen, Christen - ? se pag. 4 no 53, gl. Register
Pedersen, Christian Iver - Ærøskøbing, købmand 15.11.1864, 372
Pedersen, Christopher theodor - Bogense, detailhandel 3.11.1863, 371
Pedersen, Ditlev Vildman Soelberg - Kerteminde, rebslager 1.4.1843, 220
Pedersen, Jørgen - hjulmand 30.3.1801, 29
Pedersen, Jørgen - skomager 7.12.1817, 95
Pedersen, Mathias - snedker, taxerborger 14.1.1800, 14 (død 1857)
Pedersen, Michael Lund - Bogense, sadelmager 11.6.1850, 289
Pedersen, Nass (Nis?) - Middelfart, daglejer 20.3.1801, 28
Pedersen, Nicolaj - færgemand, opsagt af enken 1.4.1800, 15
Pedersen, Niels - rebslager 1792, køb- og handelsmand 24.11.1812, 82, opsagt 7.5.1822, 122
Pedersen, Peder - avlsmand, ølbrygger 2.3.1847, 245
Pedersen, Peder - Kolding, væver 10.3.1801, 26
Pedersen, Rasmus - Bogense, bager, 31.3.1858, 356
Pedersen, Rasmus - Odense, skomager, 8.6.1813, 83
Pedersen, Søren - Bogense, bødker, 26.6.1805, 52
Pedersen, Thomas - færgemand død 1782, 23m se H. A. Mørch 23
Petersen, Georg D. A. - grosserer fra København, købmand 29.1.1863, 370
Petersen, Hans - Bogense, smed 2.11.1852, 313
Petersen, Hans - Skaastrup, Ore, gæstgiver, ølbrygger og brændevinsbrænder 26.4.1803, 39 (død 1838)
Petersen, Hans - smed 14.8.1832, 157
Petersen, Hans Christian - Als, købmand 1.11.1865, 374
Petersen, Hans Christian - Middelfart, væver 17.7.1821, 103, slagter 18.7.1826, 136, paany væver 1.8.1826, 137
Petersen, Jacob Ludvig - Odense, bager 5.6.1849, 278, marskandiser 23.1.1866, 375, tillige detaillist 26.11.1866, 376
Petersen, Jens Asenius - bager 14.12.1866, 376
Petersen, Jens Peder - Fredericia, smed 20.11.1855, 341
Petersen, Johan - Bogense, skomager 14.11.1826, 137
Petersen, Johannes - Middelfart, daglejer 9.12.1806, 63
Petersen, Johannes - Odense, skomager 8.6.1813, 83
Petter, Hans - Brænderup, ølbrygger og brændevinsbrænder 14.6.1803, 40
Pflug, Johan Adolf - Haderslev, skomager 13.7.1803, 41
Philipsen, Ernst - Falster, restauratør 4.11.1851, 302
Pichardi, Chr. Wilhelm - Bogense, rebslager 30.5.1863, 371
Pichardi, Johan - Tyskland, gørtler 11.12.1804, 48
Pichardi, Jørgen Ludvig - skomager 15.11.1836, 170 (død 1839)
Poulsen, Anders - Nykøbing Falster, skomager 23.8.1842, 215
Poulsen, Ole - Drammen, skræder 28.7.1807, 68
Prøvensen, Peter August - Odense, bogbinder 11.2.1845, 233
Puch, Christian - Kolding, bødker, 8.10.1858, 358
Puggaard, Peter Berg - Varde, urmager, 26.6.1862, 369
Raffenberg, Harke - Bogense, køb- og handelsmand 3.8.1812, 81
Raffenberg, Johannes - farver, fritager for brandinspektørhvervet efter 16 aars forløb 31.3.1806, 59
Rasmussen, Anders - af Skaastrup, spækhøker 18.10.1836, 170
Rasmussen, Anders - Odense, smed 21.12.1804, 49
Rasmussen, Anders - tømrer 9.12.1817, 95
Rasmussen, Bendix - Middelfart, skipper 30.3.1801, 29
Rasmussen, Christian - Bogense, købmand 6.11.1860, 365, opsagt 30.3.1862, 368
Rasmussen, Christian - fh. København, skomager 25.1.1848, 260
Rasmussen, Hans - Egense, murer 7.2.1854, 327
Rasmussen, Hans Christian Anton - København, skræder 22.4.1865, 373 (oo 1805 i Særslev)
Rasmussen, Hans Niels - møller i Bogense Vejrmølle 3.12.1839, 194, bortrejst
Rasmussen, Hans Peter - Odense, snedker 2.4.1839, 188
Rasmussen, Jens - møller, kæmner  2.4.1798, 5
Rasmussen, Jens Chr. - Middelfart, pottemager 30.5.1863, 370
Rasmussen, Jørgen - Bred, drejer 22.5.1860, 363
Rasmussen, Lars - Bogense, snedker, 26.11.1823, 127
Rasmussen, Mads Chr. - Fyn, skomager 6.5.1856, 347
Rasmussen, Peder - Bogense, brændevinsbrænder 5.12.1843, 223
Rasmussen, Peder - Bogense, skræder 24.8.1807, 69 (død 1845)
Rasmussen, Rasmus - avlsmand, brændevinsbrænder 5.2.1833, 158, bager 24.1.1843, 218
Rasmussen, Rasmus - Bogense, skipper 8.4.1856, 345
Rasmussen, Rasmus - møller 29.7.1830, 150, bortrejst 1839
Rasmussen, Rasmus Jørgen - Odense, snedker 15.5.1849, 277
Rasmussen, Simon - Trøstrup Korup, murer 31.1.1854, 327
Rasmussen, Søren Christian - brændevinsbrænder, tillige købmand 23.5.1837, 174
Reichardt, Carl Frederik - Sachsen, buntmager 30.5.1863, 371
Reicke, Frederik Vilhelm - fh. København, bager 1.11.1865, 374
Reinecke, Niels Arctander - Fyn, købmand og detailhandler 4.9.1827, 141
Riber, Peter Christian - Assens, jern- og metalstøber 14.9.1852, 312
Rich, Georg Peder - København, købmand 28.4.1857, 350
Ringkjøbing, Johan Peter - Bogense, skomager 18.11.1834, 164
Ringkjøbing, Peder Christian - Christiania, daglejer 22.2.1802, 32
Ritz, Peder - Saltofte, skomager 25.4.1848, 264
Rosenberg, Jacobi - Middelfart, maler 3.4.1855, 336
Rosenberg, Michael Jacoby - Middelfart, købmand 19.12.1848, 270
Rosenberg, Rudolf Jacobi - Middelfart, købmand 26.10.1857, 353
Rosenstand, Jens Jørgen Carl - Horsens, købmand 3.9.1848, 268
Rosenvold, Peter Vilhelm - Jylland, snedker 3.12.1839, 194
Rudebeck, Iver Johannes Jørgen - fh. Aabenraa, købmand 5.5.1830, 149, tillige brændevinsbrænder 16.11.1830, 151 (død 1845)
Sabroe, Christian Iver - Middelfart, skipper 14.2.1799, 9
Samuel, Benjamin - borgerskab 4.10.1805, 57
Samuel, Seelig - Holsten eller Odense, handelsmand 24.5.1803, 40
Schiorse, Frederik August - urmager i Odense 1774, urmager i Bogense 11.12.1804, 48
Schiøth, Johannes - avlsmand og brænderinsbrænder 16.7.1812, 79, køb- og handelsmand 30.3.1813, 83
Schiøth, Julius Georg - af Odense, bogbinder, bog- og papirhandler 4.2.1845, 233, opsagt 17.6.1845
Schou, Christian Frederik - urmager 12.10.1813, 84, købmand og brændevinsbrænder 2.8.1815, 88, opsagt 23.4.1840, 199
Schubert, Georg Diderich Carl - Middelfart, bager 10.2.1852, 307
Schvanner, Andreas Crinius (?) - København, garver, traktør og værtshusholder 15.7.1845, 234 (oo 2.11.1844 i Nørre Sandager)
Sivertsen, Hans - af Bogense, skibstømrer 17.1.1837, 171
Skovby, Jørgen Petersen - daglejer, 11.3.1801, 27 (død 1828)
Spang, Henrik - Holbæk, farver 15.10.1831, 154, opsagt 24.8.1833, 160
Stokkeby, Jens Hansen - skipper fra Ærø, køb- og handelsmand 2.3.1814, 85, bortrejst 1829
Storck, Andreas Peder - Horsens, kobbersmed 25.7.1848, 266, tillige gørtler 5.2.1856, 343
Syllested, Hans Andersen - Bogense, skomager 7.8.1798, 8
Syllested, Jørgen Andersen - Bogense, avlsmand, ølbrygger og brændevinsbrænder 16.3.1801, 28
Sørensen, Christopher - Fredericia, væver 24.11.1800, 21 (udgaar, da det ikke vides hvor han opholder sig)
Thane, Christian Bruun - Bogense, sadelmager, brændevinsbrænder og liden smaahandel 1.5.1798, 6 (død 1830)
Thane, Erik - Bogense, sadelmager og handelsmand 11.9.1800, 20
Thane, Lars - sadelmager, fritaget som eligeret borger 13.6.1797, 2
Theisen, Jacob Christian Iver - af Bogense, købmand 12.1.1836, 168, tillige restauratør 31.3.1858, 356
Thomsen, Christian Frederik - fh. Horsens, slagter 28.6.1836, 170, bortrejst 1837
Thomsen, Hans - nævnes som vognmand 3.12.1799, 14
Thomsen, Isaach - Bogense, felbereder 9.1.1798, 4
Thomsen, Jacob - Bogense, fh. Kerteminde, murer 4.7.1799, 12, kæmner 1823
Thomsen, Jens Peter - Nyborg, maler 24.3.1846, 239, bortrejst 1846
Thomsen, Johannes - Bogense, avling, bryggen og brænden 13.7.1803, 41, køb- og handelsmand 29.6.1813, 83, bager 22.6.1824, 130
Thomsen, Niels - Ringsted, købmand 15.5.1838, 180
Thomsen, Niels - værtshusholder, bev. af Marts 1834, (?), se pag. 13 gl. Reg.
Thomsen, Søren - Bogense, bager 25.4.1809, 71, køb- og handelsmand 29.6.1813, 83
Thomsen, Søren - skomager 25.3.1819, 97
Thorstensen, Christen - rodemand 2.1.1827, 138 (død 1829)
Thorstensen, Jørgen - Bogense, skomager 8.1.1833, 157, tillige høker 30.7.1839, 191, opsagt 22.6.1853, rejste til Svendborg (oo 27.11.1830, Nørre Sandager da Jørgen Christensen Strøm)
Thrane, Hans - Bogense, felbereder 3.8.1812, 80
Thrane, Hans Jacob - Bogense, felbereder 22.9.1801, 31
Thrane, Lars Jacobsen - Bogense, skipper 22.2.1802, 32
Thrane, Ole Jacobsen - Bogense, felbereder 12.3.1801, 27 (død 1828, faderen Jacob Thrane død ca 1791)
Tofte, Anders Andersen - høker 24.11.1828, 144 (død 1843)
Tofte, Niels Andersen - skipper 7.3.1787, tillige brændevinsbrænder 9.2.1808, 70, bortrejst 1830
Tofte, Rasmus Andersen - af Bogense, ølbrygger 29.5.1836, 168
Torp, Julius Bernhardt - Svenborg, glarmester 9.5.1848, 265, tillige høker 1.11.1862, 369
Vierne, Jørgen Jensen - tømrer 21.2.1824, 128 (opsagt)
Vindekilde, Vilhelm Emil Theodor - København, skomager 12.5.1846, 240
Wagner, David Israel - Odense, købmand 12.8.1839, 192
Wanting, Lauritz - Lejrskov, Jylland, sadelmager 5.3.1825, 133
Wedel, Poul Larsen - Bogense, skomager 11.4.1838, 179
Wermuth, Andreas - Bogense, sadelmager 12.1.1844, 228
Wermuth, Christian - underkæmner 31.1.1797, 1
Wermuth, Gottlieb - Bogense, sadelmager 14.2.1801, 25
Wermuth, Hans - Bogense, sadelmager 21.8.1849, 279
Wermuth, Johan Henrik - Bogense, daglejer og kalkslager 16.1.1798, 4, murer 14.4.1807, 67
West, Jens Henrik - Fyn, smed 19.12.1857, 354
Westermann, Carl Henrik - pinneberg, farver og trykker 29.9.1846, 242
Westphal, Erik Christian - Fyn, avls- og vognmand 14.1.1851, 295
Wiinberg, Peter - Odense, skomager 18.3.1834, 161
Willumsen, Ernst Frederik - fh. Assens, urmager 4.10.1805, 57 (se ogsaa Wilms)
Willumsen, Frederik Ferdinand - Hørsholm, maler 21.3.1838, 178
Wilms, Bernst - Bogense, guldsmed 30.8.1831, 153 (død 1846)
Wilms, E. F. - gørtler 1805, (død 1834) se pag. 5 gl. Reg.
Winther, Hans Bendsen - Bogense, rebslager 14.4.1812, 78
Winther, Knud Bendsen - Bogense, rebslager 14.4.1812, 78
Winther, Lars Bent - nævnes 5.2.1803, 39
Wulf, Erik - nævnes som færgemand 1.4.1800, 5
Wulfdiderich, Hans - Bogense, garver 28.9.1847, 256
Wulfdiderich, Jens - skomager, kæmner 31.1.1797, 1 (død 1835)
Wulfdiderich, Jens Christian - Bogense, garver 31.3.1840, 199, bortrejst 1842
Ølholm, Christian Larsen - murer 15.5.1866, 376
Øxendrup, Hans Andersen - hjul- og vognmager 30.9.1828, 144, opsagt 23.8.1834
Aalborg, Anders Johansen - Aalborg, skomager 14.4.1807, 67