Svendborg, 1831-1858, borgerskab

Afskrift af register til borgerskabsprotokol
Svendborg Købstad 1831-1858
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Dette register over Borgerskaber i Svenborg 1831-1858 er udarbejdet efter de tre pakker; dokumentet til Svenborg, Raadstueprotokol 1825-37, 1838-47 og 1848-1863. Særlig er ogsaa benyttet den deri liggende Fortegnelse over Borgere der er valgbare til at vorde Repræsentanter 4.1.1838 og den 1841 udarbejdede Liste med Tilføjelse fra 1842 og 1843 over de Borgere, der baade er valgbare og valgberettigede til Skatteligningscomissionen, samt fortegnelse over meddelte borgerskaber i 1831

Abel, Johan Carl Ludvig - smed 7.11.1842, muligvis opsagt 1844
Albertsen, Iver - ølbrygger 13.7.1843
Albjerg, Peder - vognmand 24.1.1838
Albjerg, Simon - maler 12.12.1842
Albjerg, Simon Clemensen? - maler, næppe antaget, 21.6.1845
Anderschou, ... - skipper 18.12.1837
Andersen, A. - tømrer /3.1753
Andersen, Anders Knudsen - rebslager ...12.1849
Andersen, Chr. - af Troense, skipper 3.4.1838, antagelig opsagt 1854?
Andersen, Chr. - slagter 11.9.1843
Andersen, Hans - bødker 12.4.1847, opsagt 6.8.1847
Andersen, Hans - skipper mellem 1831-1843
Andersen, Jens jun. - rebslager Marts 1835
Andersen, Jørgen Christian - bager 1.5.1843
Andersen, Knud - Svenborg, vognmand 3.8.1835, opsagt 3.2.1858 (af enken 21a)
Andersen, M. P. - sejlmager ...8.1852
Andersen, Martin Poulsen - sejlmager ...8.1852
Andersen, N. - af Troense, skipper 8.8.1839
Andersen, N. P. - karetmager 14.5.1842 (bortrejst formentlig 1842-1843)
Andersen, Peder - vognmand 12.1.1857, 2b
Andersen, Poul - murermester 17.1.1842
Andersen, Søren - væver 4.4.1842
Andreasen, Hans - mekaniker ...4.1847
Andreasen, Poul - murer, 17.1.1842
August, Joachim Christian - svendestykke som garver 1.2.1840
Axelsen, Axel Jens Peter - jern- og metalstøberi 11.4.1853, opsagt 19.12.1873
Baggøe, L. J. - købmand 23.9.1833
Bang, ... jun. - skræder 30.3.1835
Bang, Christian - skomager 2.11.1846, opsagt 4.4.1859, 32a
Bang, J. Ø. - murer 18.1.1841
Bang, Rasmus Eriksen - skipper 11.11.1844
Bang, Valdemar - svendestykke som garver ...4.1846
Barfoed, C. - styrmand af Svendborg, skipper 19.11.1838
Bendixen, Peder - født Rudkøbing, garver 1.5.1820, tillige limsyder 15.1.1821, opsagt 5.8.1833
Bendtsen, Ole - svendestykke som garver ...11.1842
Bertelsen, Christinus - handelsbetjent i København 1843-1851, købmand ...11.1852
Bertelsen, L. - købmand ...12.1852
Bleibach, Carl Ferdinand - blikkenslager ...9.1846
Bondo, Ole - Svendborg, skipper 18.3.1836
Bonnesen, Christian Juul - tobaksspinder 29.11.1847, opsagt 23.2.1857
Bonnesen, Peder Hansen - bager 14.12.1840, opsagt 12.4.1843 (bortrejst)
Brandt, Ernst - skipper 13.1.1840, købmand 15.11.1847
Brandt, H. A. - skipper (død før 1838)
Brandt, Jacob Peter Vilhelm - skipper 26.11.1847
Brandt, Jens Christian - sejlmager 15.1.1849
Brandt, Mads - skipper mellem 1836 og 1843
Brandt, P. - bogbinder 20.5.1842, bog og papirhandler 16.10.1843
Brandt, S. C. - købmand 24.6.1839, opsagt 26.9.1862
Broch, C. J. - felbereder 12.8.1839
Bruun, Johan - gartner, spækhøker 14.7.1834, opsagt 26.11.1857, 17b
Bruun, Thomas Thomsen - herredsfoged 1828-57, borgerskab 18.1.1838
Brügge, Johan Frederik Wilhelm - tinstøber, borgerskab 1.11.1852, opsagt 20.4.1857, 9a
Brædstrup, ... - skomager 3.8.1835
Buch, Christian Clausen - slagter 26.10.1831
Buck, Christopher - slagter 17.8.1841
Bønnelycke, Hans Blicher - af København, tobaksspinder 23.6.1857, 13a
Børgesen, Carl - maler 4.5.1843
Børner, Christian Frederik August - handskemager 17.9.1845
Baagøe, Carl - rebslager 25.3.1839
Baagøe, R. P. - købmand 21.5.1838 (død før 1841)
Cetti, ... - skovfoged, bevilling som værtshusholder i Lystskoven Christiansminde 2.6.1847
Christensen, Andreas - skipper 3.9.1855
Christensen, C. - tømrer 30.3.1842
Christensen, Ernst Bernhard - købmand 20.4.1857, 9b
Christensen, Hans - skipper ...10.1849
Christensen, Hans - skipper 18.1.1847
Christensen, Hans Thomsen - smed 26.1.1857, 3b
Christensen, Lars - skipper 1847
Christensen, Peder - af Svendborg, skipper 23.11.1846, opsagt 30.8.1864
Christensen, Stephen - skipper 23.3.1848, opsagt 21.10.1868
Christensen, Vilhelm - slagter 1.10.1855, opsagt 16.4.1858, 23a
Christiansen, Anders - skipper ...5.1850
Christiansen, Jens Lindskov - skipper ...9.1847
Clausen, Morten - prøvestykke som skræder 5.4.1836
Clemensen (Albjerg?),Simon - maler, næppe antaget 21.6.1845
Corfitsen, C. - smed 24.1.1838
Dam, ... - rebslager 1.7.1839, opsagt 7.1.1861 (rejst til Langeland)
Dam, H. C. - af Troense, skipper 28.1.1839
Ditlevsen, Jacob - tømrer mellem 1831 og 1843
Dreier, H. C. - snedker 8.7.1843
Dreier, Jens - klokkestøber 24.10.1831
Drejer, Carl Anthonius - slagter i Rudkøbing 16.10.1847, opsagt 2.6.1848, i Svenborg 27.6.1848, opsagt 19.10.1848
Drejer, Johannes - slagter i Rudkøbing 4.10.1853, i Svenborg ...10.1853
Drejer, N. guldsmed 4.10.1847
Drejer, Rasmus Carlsen - skipper 21.9.1840
Edsberg, Christian - skipper 16.5.1849
Engel, Johan - spækhøker 23.6.1856
Eriksen, ... - maler 30.5.1854
Eriksen, Christian Ferdinand  født Svendborg, skræder ...4.1853
Eriksen, L. - slagter 18.3.1840
Evensen, Lars - af Fougsted i Norge, skræder 26.6.1848, opsagt 31.12.1855
Fahnøe, Hans Bull - bager i København, opsagt 20.7.1850, værtshusholder i Svenborg ...7.1850
Falch, Gunder Peder Lauritzen Abrahamsen - af Nyborg, skipper 8.4.1845, opsagt 31.10.1853 (rejst til Nyborg)
Falentin, Christian Sigfred - skipper 2.1.1854, opsagt 6.11.1874
Fich, J. C. M. - maler 18.11.1839
Fich, Peder - spækhøker 15.4.1833
Flindt, Frederik - skomager 3.8.1835
Flindt, Johan Andreas - skipper, 11.2.1842
Flindt, Johannes - boende paa Gaasetorvet, bager 18.3.1836, logivært ...7.1851
Flindt, P. L. - bager 6.4.1842
Fog, Jørgen Lormig - fra Kalundborg, købmand 15.6.1848, opsagt 17.4.1860, 38a
Fog, R. G. - lært i Slagelse, købmand ...8.1845
Frandsen, Christian - købmand ...4.1849
Frandsen, Conrad - felberder 9.12.1839
Frandsen, R. - skomager 26.4.1841
Freudenthal, Carl Frederik Vilhelm - glarmester 19.1.1857, 2b
Freudenthal, Daniel Frederik Theodor - født i Penglin, Mecklenburg, bager 3.8.1857, 14b
Friis, J. - garver 22.10.1832
Gammelgaard, Hans N. - af Troense, skipper, 7.1.1839
Gammelgaard, Morten Rasmussen - skipper, 7.6.1854
Gjerstrup, Erik - skipper 26.2.1848, opsagt 22.3.1858, 22a
Glad, Anders Christiansen - skipper 22.1.1839
Glad, Carl Frederik Christiansen - af Troense, skipper 21.4.1835, opsagt 27.12.1842 (rejst til Køge)
Gleie,  ... - bager Sept. eller October 1845, opsagt 1852
Goldstein, Joseph - borgerskab 26.11.1852, opsagt 13.10.1857
Gommesen, Rasmus - af Kerteminde, skipper 13.3.1851
Gottschalch, Frederik - slagter 27.6.1848, opsagt 19.8.1850
Gries, H. V. C. - bogbinder og papirhandler, tillige bog- og kunsthandler 29.9.1856
Groth, ... - bendrejer 22.10.1832
Groth, Albrecht - svendestykke som bendrejer ...4.1843
Groth, Simon - rebslager 15.9.1851 (oo Gudbjerg 9.11.1866)
Grøn, H. J. - mesterstykke 27.3.1848
Grøn, Hans Christian - skomager mellem 1831-1843 (oo 1814 i Vester Aaby)
Grønlund, Johannes - født Tommerup, guldsmed 28.4.1854
Grønning, Jørgen (Johan) Christian - gørtler 6.7.1829, tillige blikkenslager 13.5.1833, opsagt 7.11.1836
Grønvald, Jørgen Mathias - født Grønland, 22.6.1817, købmand 24.1.1838, opsagt 29.9.1851
Grønvald, Knud Olsen - købmand 21.8.1837
Graae, Peder Hansen - af Troense, skipper 15.2.1832, opsagt 17.4.1860
Gudbjerg, Chr. - blokkedrejer ...4.1843 (prøvestykke)
Gudme, Jørgen - bødker 18.11.1839
Guldfeldt, Hans Larsen - murer 15.5.1839
Gøe, Niels - mesterstykke som bødker kasseret 7.8.1847
Halle, Peder Jonas - Sjælland, væver 18.4.1836, opsagt 8.1.1838
Hansen, ... - farver 13.10.1834
Hansen, C. - skræder 10.8.1835,
Hansen, Chr. - købmand 24.12.1832
Hansen, Christian - skomager ...3.1846
Hansen, Christian - tømrer 25.1.1853, 12b
Hansen, Clemen Jørgensen - født Thurø, skipper 21.9.1857, 16a
Hansen, Edvard Carl - fh. malermester i Rudkøbing, malermester 19.4.1858
Hansen, Eggert - Pederskov, skipper 13.2.1837, opsagt 9.11.1861
Hansen, Erich - Thurø, skipper 15.2.1833, opsagt 22.6.1837
Hansen, Frederik Christian - skomager ...2.1846
Hansen, H. C. - skipper 19.2.1840
Hansen, Hans - af Aabyskov, skipper 14.4.1831
Hansen, Hans - skipper ...10.1849
Hansen, Hans Christian - skipper 28.1.1854
Hansen, Hans Christian - svendestykke som rebslager ...7.1843
Hansen, Hans Jacob - skomager 10.8.1835
Hansen, Hans Martin - af Sønderborg, styrmandsrulle, skipper 27.2.1837
Hansen, Hans Mathiasen - født Rudkøbing, farver og trykker 13.10.1834, opsagt 26.3.1846
Hansen, Henrik - svendestykke som sadelmager ...4.1843
Hansen, J. E. - af Thurø, skipper 31.1.1840
Hansen, Jens Peder - væver ...3.1844
Hansen, Jørgen - af Maribo, hovedrulle, skipper 4.6.1855
Hansen, Jørgen - vognmand 24.1.1838
Hansen, Knud - skoflikker og klodsemager 10.5.1847
Hansen, Lars Mortensen - styrmand, skipper ...1.1847
Hansen, Lars Mortensen - styrmand, skipper ...6.1851
Hansen, Morten - født Thurø, skipper ...11.1855
Hansen, Morten - Faaborg, kunstdrejer 21.10.1833, opsagt 21.?.1837
Hansen, Niels - spækhøker mellem 1831 og 1843
Hansen, Niels Christian - født Troense, skipper 13.8.1856
Hansen, Peder - skomager 24.8.1857, 15a
Hansen, R. M. - af Vindeby, skipper 21.2.1839
Hansen, Rasmus - af Thurø, skipper 12.2.1838
Hansen, Rasmus - svendestykke som maler 29.6.1840
Hansen, Rasmus Niels - smed, 16.7.1849, opsagt 16.10.1857
Hartvig, Chr. - skomager 24.5.1842
Hasselbalch, Peder - farver og trykker 29.10.1849, opsagt 19.10.1861, nu politiassistent jfr. 1858-1870
Hassing,  ... - skomager 11.9.1837
Hauptmann, Christian Ludvig - naalemager 5.11.1832, opsagt 6.4.1843, borgerskab i Odense 2.12.1846, 230
Hauschou,  ... - købmand 24.1.1838
Hausvedel,  ... - snedker 3.11.1842
Havemann, Rasmus Jensen - opsagt købmandsborgerskab i Ærøskøbing 3.10.1857, købmand i Svendborg 5.10.1857
Heidemann, ... - snedker mellem 1838 og 1843
Henningsen, H. - smed mellem 1838 og 1843
Henningsen, J. junior - snedker mellem 1838-1843
Henningsen, Jacob - født Troense, skipper 7.5.1832
Henningsen, Jens - snedker, opsagt af enken 23.3.1855
Henningsen, Niels - skipper 26.7.1838
Henningsen, P. - snedker 8.10.1832
Henriksen, H. O. - slagter mellem 1831 og 1838
Henriksen, Niels Peder - garver, myndighedsbevilling 11.7.1856, borgerskab 14.7.1856
Hermansen, ... - farver 3.12.1838
Hiort, E. M. - blikkenslager 29.12.1838
Hoffgaard, Erik Peder - født Hjolderup, Bjoldrup Sogn, købmand 10.10.1853
Holm, Henning Conrad Hadler - af København, sadelmager 15.5.1843
Honemann, Rasmus Jensen - født  Ærøskøbing 17.12.1828, købmand 6.11.1854, opsagt 29.3.1856, og derefter købmand i Ærøskøbing, borgerskab igen i Svendborg 5.10.1857, 16a (se endvidere 1858-70)
Hoppe, Schytt - pottemager mellem 1831 og 1837
Hude, E. V. v.d. - kornhandler 13.12.1852, opsagt 18.6.1855
Hunderup, Johan Frederik - af Trøstrup-Korup, skræder 8.4.1842, opsagt 3.10.1842
Husom, Adolph Hansen - smed 19.12.1842
Hvid (?), Hans Hansen - slagter 18.11.1842, opsagt 26.3.1857, 7a
Hylleqvist, Christian Nielsen - fk. København, snedker 24.1.1838, opsagt 10.12.1850
Høffner,  ... - snedker mellem 1838-1843
Jacobsen, ... - købmand 17.7.1843
Jacobsen, A. J. - skipper 10.12.1838
Jacobsen, Christian - skipper ...2.1852
Jacobsen, Hans Anton - skipper 24.8.1857, 15a
Jacobsen, Lars - af Troense, skipper 27.12.1837, opsagt 11.12.1838
Jacobsen, Martin - skipper 11.2.1842
Jacobsen, Peder Christensen - skipper 17.9.1839
Jantzen, Peder Frederik - kobbersmed, tillige blikkenslager ...6.1833 (prøvestykke som blikkenslager)
Jean, Christian Christophersen - hjul- og karetmager 17.4.1845
Jensen, A. Z. - farver 5.9.1842
Jensen, Albert - skipper 23.8.1855
Jensen, C. - blikkenslager 1.6.1840, gørtler 4.6.1844
Jensen, Carl - skipper 27.1.1852, opsagt 15.11.1870
Jensen, Christian Julius - kurvemager 18.2.1856, opsagt 30.4.1859, 32b
Jensen, E. C. - rebslager 13.9.1841
Jensen, H. - væver, opsagt 1.4.1847
Jensen, Hans Christian - sadelmager 10.4.1843
Jensen, Harald V. - købmand ...11.1845
Jensen, Jens - skipper 18.2.1833, tillige rebslager 9.1.1854, opsagt skipper 28.9.1864
Jensen, Jens Christian - guldsmed i Faaborg, opsagt 1.11.1844, i Svenborg 12.11.1844
Jensen, Kai D. T. - skipper 28.2.1839
Jensen, Knud - felbereder, borgerskab 28.7.1812, værtshusholder 22.4.1833, opsagt af enken 24.11.1857, 17b
Jensen, Peder - af Troense, skipper 17.9.1838, opsagt 26.8.1839
Jensen, Peder - væver 21.5.1849, opsagt 14.5.1866
Jeppesen, R. - naalemager ...5.1844
Jespersen, Hans - felbereder 17.10.1836, opsagt 12.12.1862
Jessen, ... - sekretær, boghandler 2.1.1840
Jessen, Johan Henrich Ditlev - farver 14.5.1847, opsagt 8.1.1848 (?)
Johansen, Clara Hansine Albertine - jordemoder 6.11.1843
Johansen, Johan Helgesen - skipper 4.5.1846
Johansen, Lars - skipper ...10.1849
Justesen, Peder - af Svenborg, maler ...5.1853
Jæger, Nicolai Wilhelm - tømmerm. 7.12.1857, 18b [tømmermester eller tømmermand?]
Jørgensen, Ant. - spisebvært 4.5.1840 (bortrejst)
Jørgensen, Clemmen - købmand 12.5.1857, 11b
Jørgensen, Eduard Wilhelm - skipper 23.12.1842
Jørgensen, H. jun. - skomager 15.10.1838, opsagt 18.9.1844
Jørgensen, Hans - født i Troense, skipper 22.5.1857, 12b
Jørgensen, J. - bager 25.7.1836
Jørgensen, J. - spækhøker 8.4.183?
Jørgensen, J. Fred. - guldsmed 20.1.1840
Jørgensen, Jørgen - skræder i Helsingør 16.3.1830, opsagt 16.10.1845, i Svenborg 1845
Jørgensen, L. - købmand 21.11.1836
Jørgensen, Lars - af Turø, skipper 27.3.1848, opsagt 29.12.1879
Jørgensen, Lars - styrmand, skipper 24.8.1840, opsagt 24.10.1842
Jørgensen, Magnus Georg Theodor - skipper ...11.1853
Jørgensen, Martin - skipper 19.1.1857, 3a
Jørgensen, Peder Christian - købmand ...10.1851, opsagt 17.4.1860
Jørgensen, R. - vognmand 4.3.1839
Kaysen, Peder Schilthelm - bager i Vejle 19.10.1847, opsagt 10.11.1851, bager i Svenborg November 1851
Kiertmann,  ... - karetmager mellem 1831-43
Klingenberg, Christian - ejer af Christiansmølle, møller 26.10.1841, opsagt 4.4.1855
Knudsen, Anders - farver og trykker i Saxkøbing9.2.1856, opsagt 14.11.1857, i Svenborg 30.11.1857, 18a
Knudsen, Jens - vognmand ca 1837
Knudsen, Peder - skipper 13.3.1857, 6a
Krag, Hans Vilhelm - barber 1.8.1831
Krarup, H. A. - skipper 18.2.1839
Kroemann, N. N.  - skipper 6.5.1839
Kruse, H. F. - snedker, 18.11.1839
Krøyer, Claus Jacob - købmand, 12.11.1852
Krøyer, Frederik Christian - købmand /12.1849
Krøyer, Niels Albjerg - købmand (oo 27.5.1851 i Stenstrup med Maren Nielsen)
Kyhl, Carl Christian - garver 19.3.1849, vognmand 13.4.1894
Køhler, J. L. - skipper 19.4.1839
Lacoppidan, ... - gæstgiver ca 1837
Lagoni, L. - købmand 2.10.1842
Lange, ... - bogbinder 24.12.1832
Lange, Hans Henrich - fh. Faaborg, hattemager 25.4.1838, opsagt 20.11.1845
Lange, J. - murer 3.10.1836
Lange, Salomon - født i Gislev, snedker ca 1837
Larsen, ... - skipper 22.9.1840
Larsen, Anders - murer, borgerskab 25.6.1855, opsagt 28.7.1857, 14a
Larsen, Casper - skipper /9. 1840
Larsen, Jørgen - af Thurø, skipper 15.2.1839
Larsen, Knud - skipper 11.2.1842
Larsen, Lars Olesen - smed 18.3.1850, køb- og handelsmand /8. 1851
Larsen, Niels - af Troense, skipper 27.8.1840
Larsen, Niels Chr. - opsagt karetmager i Aalborg 20.11.1849, borgerskab i Svenborg /11.1849
Larsen, Niels Jørgen - skipper 23.11.1847
Larsen, O. - grubbemøller (død 21.2.1842)
Larsen, P. - hjulmand mellem 1838 og 1843
Larsen, Peder . Svenborg, slagter 25.8.1845, opsagt 15.1.1855
Larsen, Rasmus - af Thurø, skipper 17.2.1841
Larsen, Tharitz Theodor - svendestykke som kobbersmed /4.1843
Lejder, Johan - væver 17.6.1833
Lentz, C. - skomager 10.8.1835
Liebroth, H. M. - skipper 25.3.1841
Lillholt, Jacob Rasmussen - af Aabenraa, skipper 25.3.1851
Lind, ... - jernstøber, spækhøker 7.9.1853
Lind, Leo Johannes Ferdinand - smed, borgerskab 8.12.1851, opsagt 6.1.1858, 19b
Lindegaard, ... - kobbersmed 22.10.1832, ogsaa gørtler 7.5.1857, 110
Lindegaard, E. - rokkedrejer 15.6.1833
Lindegaard, M. J. - skomager 16.7.1838
Lindegaard, Ole Hans - svendestykke som garver 16.12.1843
Lohse, C. E. - bager 10.5.1842
Ludvigsen, Christian - købmand 30.4.1855, opsagt 15.3.1856
Lund, C. C. - farver 26.4.1841
Lund, Christian - Hjortholm, brændevinsbrænder 19.10.1831
Lund, Jens Chr. - skoflikker 19.2.1838
Lund, Jørgen Jørgensen - ..holdsvæver 19.2.1857, 5a og 23.2.1857, 5a
Lundeberg, Jens Christensen - skipper /4.1850
Lyders, Johan - væver /4.1833 (prøvestykke)
Lærke, Christian  - svendestykke som garver /10.1837
Madsen, Christian Frederik - skipper 7.9.1857
Madsen, Christian Skov - født 1827, skipper /4.1854
Madsen, G. - købmand 24.10.1836
Madsen, Hans Marcussen - skipper 26.4.1834 (enken opsagde borgerskabet 23.4.1870, 134
Madsen, M. - havnefoged, opsagt sit borgerskab 6.12.1841
Madsen, Marcus - skipper 4.5.1846
Madsen, Søren - af Hudevad, lysestøber 7.12.1857, 18a
Manche, ... - skomager mellem 1838 og 1843
Mathiasen, Jens Jensen - skipper, December 1845
Mentzer, ... - købmand 12.1.1857, 2b (48 aar, fhv. købmand i Stege)
Meyer, M.J. - købmand 14.7.1841
Meyer, Niels Nielsen - skomager 2.6.1845
Mikkelsen, Jacob - skipper 20.7.1840
Mittelsted, Niels Joakim - maler 23.3.1857, 7a
Mogensen, Conrad - svendestykke som garver 30.9.1841
Mogensen, Mogens Jensen - skipper 5.8.1843
Mortensen, Carl - slagter 20.8.1857, 14b
Mortensen, L. H. - skipper 15.2.1839
Mortensen, Martin Hansen - skipper 29.8.1842
Mouritsen, Hans Pedersen - skipper 28.4.1838, opsagt 10.2.1858, 21a
Mouritsen, Rasmus Rye - skipper 5.10.1855
Mushehl, Wilhelm Carl Julius - født i Strelitz, Mecklenborg, snedker 6.4.1857, 8b
Myhle, Ernst Vilhelm - pottemager, prøvestykke /4.1843
Møller, A. - slagter mellem 1838 - 1843
Møller, Hans - gaardejer og skibsbygmester, borgerskab 3.4.1848, opsagt 2.12.1858, 29b
Møller, Hans Peder - styrmand af Svenborg, skipper 5.11.1838
Møller, Jacob - svendestykke som slagter 18.12.1844
Møller, Johannes - værtshusholder 4.6.1849
Møller, L. - skibsbygger før 1838
Møller, N. E. J. - konditor 11.6.1841
Møller, Søren Rasmussen - af Bukkehavemølle, Taasinge, skipper /11.1843
Mølmark, H. H.  - skipper 27.8.1840
Mørch, Jens Christian - fh. København, skræder 8.10.1849, opsagt 14.3.1851
Nayberg, ... - sadelmager, 29.4.1844
Neckelmann, Napoleon - cand.pharm. fra Frijsenborg Apotek, købmand 25.9.1854
Nendvig, Anthon Carlsen - skipper 28.2.1843
Neuhausen, ... - skomager, 9.10.1832
Neuhausen, Jacob - svendestykke som garver 12.4.1845
Neuschwane, Jacob - smed 16.11.1857, 17a
Neyhausen, Peder Nicolaj Frederik - svendestykke som  maler /12.1844
Nielsen, ... - cigarmager 19.7.1847
Nielsen, ... - skræder 15.1.1838
Nielsen, Anders - skræder 18.11.1839
Nielsen, Anders Frederik - skipper 16.2.1857
Nielsen, Carl F. - af Troense, skipper 9.4.1838
Nielsen, Chr. - skipper, har intet borgerskab 1838
Nielsen, Eduard Gustav - Troense, skipper 17.8.1832, opsagt 17.8.1834
Nielsen, H. - af Troense, skipper, 19.3.1840
Nielsen, Hans - skipper, 14.9.1857, 15b
Nielsen, Hans Chr. - slagter mellem 1831 og 1843
Nielsen, Hans Frederik - skipper 16.2.1857, 4a
Nielsen, Hans Jacob - skomager 3.11.1851
Nielsen, Hans Poulsen - svendestykke som garver /9.1841
Nielsen, Hans Vilhelm - svendestykke som slagter 5.4.1849
Nielsen, J. Daniel - skipper 15.2.1841
Nielsen, J. J.  - bager 9.10.1832
Nielsen, Jens Simonsen - snedker 16.7.1849
Nielsen, Jørgen - hjul- og karetmager 15.5.1854
Nielsen, Jørgen Madsen - skipper 24.11.1854
Nielsen, Lars - skipper 27.8.1832, opsagt 1865
Nielsen, Mads - af Thurø, skipper 26.2.1838
Nielsen, Michael Clausen - skipper /11.1854
Nielsen, Morten - skræder 24.1.1838
Nielsen, N. - af Vindeby, skipper 19.1.1835
Nielsen, Niels - af Thurø, skipper 3.10.1843
Nielsen, Niels - skipper 20.1.1854
Nielsen, Niels Christian - skipper, 10.3.1856
Nielsen, Rasmus - murer 19.6.1837
Nielsen, Rasmus Danielsen - skipper 17.2.1840
Nordberg, Carl Ferdinand - maler 31.10.1853, opsagt 9.5.1858, 24b
Nyholm, Johannes Andersen - af Henningsø, Lunde sogn, spisevært, kaffe- og teskænker 22.12.1854, opsagt 1.11.1858, værtshusholder 1.11.1858, opsagt 18.12.1860, (jfr. 1858-1870)
Nølche, Fritz - maler 24.12.1847, borgerskab 14.1.1850, opsagt 16.3.1857, 6b
Olsen, ... - maler 5.9.1836
Olsen, Carl Peter Julius - skipper /6.1849
Olsen, Hans A. - fra Tiselholt, skipper 13.9.1842
Olsen, Jørgen - skipper 30.5.1855, opsagt 11.11.1872
Olsen, Jørgen Ring  skipper 22.12.1840
Opitz, Johan Traugodt - opsagt sit borgerskab som filehugger i København 10.11.1851, borgerskab i Svenborg, November 1851
Ostvald, Mikkel Jensen - skomager 13.4.1840
Pasbjerg, W. - skræder 13.4.1840
Pedersen, ... - købmand mellem 1831 - 1843
Pedersen, Anders - garver i Faaborg 28.9.1849, opsagt 31.12.1851, borgerskab i Svenborg 11.7.1851
Pedersen, Anders - skipper 9.2.1857, 4a
Pedersen, Axel - af Troense, skipper 18.2.1839, opsagt 31.3.1863
Pedersen, Christen - hjulmager 19.4.1831
Pedersen, Christian - født Svendborg, bager 25.7.1836, opsagt 16.6.1856
Pedersen, Erik Jørgen - født Thurø, skipper 14.11.1857, 18b
Pedersen, G. Jacob - skipper 2.10.1843
Pedersen, H. - skomager 18.7.1836
Pedersen, Hans - mesterstykket som tømrer /7.1836
Pedersen, Jens Chr. - af Thurø, skipper 6.8.1838
Pedersen, Jens Hansen - af Ærø, skipper 7.9.1840
Pedersen, Johannes - skomager fra Langeland, slagter /4.1840, opsagt 19.4.1841 (rejst til Langeland)
Pedersen, Morten - købmand før 1838
Pedersen, N. - født 18.1.1832, maler 30.3.1857, 7b (se ogsaa 12.3.1857 5b)
Pedersen, N. - tømrer, har intet borgerskab 1838 (oo 10.11.1826)
Pedersen, P. - snedker mellem 1831 - 1843
Pedersen, Peder - af Thurø, skipper 2.8.1831
Pedersen, R. - høker 14.6.1839
Pedersen, Thomas Poulsen - skibsbygger 22.4.1851, opsagt 9.11.1872
Pelch, Johan Bernhard - maler 19.3.1857, 6b, opsagt 31.3.1858, 22b
Peuschel, Niels - sadelmager 8.2.1842
Phillipsen, Sally Isak - fh. Faaborg, købmand 14.4.1845, opsagt 9.1.1857, 2b
Plith, Johan August - skomager 10.7.1854, opsagt 26.1.1857, 3b
Ploug, Hans Andersen - spisevært /14.1849, værtshusholder 3.9.1855
Pløen, ... - væver 5.8.1833
Post, Hans Rasmussen - vognmand før 1838
Poulsen, ... - farver 29.1.1838
Poulsen, J. - af Svenborg, skipper 17.2.1835
Poulsen, Marius Theodor - glarmester 11.11.1851, opsagt 30.4.1862
Poulsen, Martin - ogsaa kaldet Andersen, mesterstykke som sejlmager 12.8.1852
Poulsen, Peder - skipper 15.2.1841
Qvist, Christian Ludvig - Svendborg, bevilling som farver 26.10.1842
Qvist, H. - født 6.3.1827 i Svenborg, skræder 15.10.1855
Qvist, J. L. - bager 12.5.1841
Qvist, Ludvig - købmand, /3.1833 (søn af købmand Svend Hansen, Svenborg)
Qvist, Ludvig Ulrik - fra Lübech, købmand 20.12.1847, opsagt 1.4.1863 (bortrejst)
Qvist, Rasmus Nielsen - født 2.7.1800, skipper, havde intet borgerskab 1841
Randrup, ... - handskemager 9.10.1832
Rasch, Hans Lindegaard - slagter 2.7.1855, opsagt 24.8.1863
Rasch, J. A. - glarmester 28.1.1840
Rasmussen, ... - arrestforsvarer, borgerskab som logivært Februar 1854
Rasmussen, ... - snedker, 9.10, 1832
Rasmussen, Chr. - bager 3.6.1835
Rasmussen, Chr. F. - maler 18.6.1838
Rasmussen, Christopher - Svenborg, kobbersmed 25.5.1835, opsagt 21.10.1839
Rasmussen, Erik - af Turø, skipper 25.2.1842
Rasmussen, Frits Adolph Ferdinand - købmand, 24.8.1857, 14b
Rasmussen, Hans - høker 9.11.1840
Rasmussen, Hans Jørgen - købmand i Odense 16.10.1850, opsagt 30.8.1854, i Svenborg 2.9.1854
Rasmussen, Henrik Emil - Knudsbølle, skipper 27.11.1856, detaillist 15.2.1862, tillige kalkbrænder 13.6.1864 (jfr. 1858-70)
Rasmussen, J. - brandinspektør, murer før 1838
Rasmussen, J. - slagter før 1838
Rasmussen, J. H. - skipper 16.2.1833
Rasmussen, Jacob - af Troense, skipper 5.4.1841
Rasmussen, Jacob Christian - skomager 19.10.1857, 16b
Rasmussen, Julius - malersvend mesterstykket kasseret 23.8.1855, borgerskab 2.3.1857, 5b
Rasmussen, Jørgen - slagter 29.8.1837
Rasmussen, L. - vognmand, har intet borgerskab 1838
Rasmussen, Morten - fra Drejø, skipper 12.6.1852
Rasmussen, Morten - skipper /3.1854
Rasmussen, Niels - skipper 21.7.1848
Rasmussen, Ole - skipper /11.1845
Rasmussen, P. - skomager 3.8.1835
Rasmussen, Peter - arrestforsvarer, Herberger 24.4.1854, opsagt 6.8.1866
Rasmussen, R. - bødker 2.5.1842
Rasmussen, R. - farver 25.4.1842
Rasmussen, R. J. - smed 12.11.1838
Ravn, Jørgen Henrik - købmand 18.5.1836
Reuer, C. - opsagt borgerskab 1.1.1847
Riber, Gunner Krøyer - købmand og kornhandler, /8.1850
Riber, P. - købmand 3.6.1843
Richter, Frits Hendrich - bager 10.11.1843, opsagt 19.9.1844
Riisbrich, ... - købmand 29.10.1838
Riise, ... - skipper før 1838
Riisen, Georg Johan - skipper 18.5.1857, 12b
Rogen,  ... - snedker 19.10.1835
Salomonsen, J. - handelsbetjent fra Island, købmand 1.11.1855
Schelimann, Johannes - garver /11.1849
Schiær, Christian - farver 29.9.1845, opsagt 19.3.1846
Schiøtz, Carl Frederik - fh. København, nagelsmed 18.7.1836, opsagt 14.10.1836
Schjær, Poul Mouritz - skræder 15.1.1838, opsagt 30.8.1856
Schleimann, ... - skræder mellem 1831 og 1843
Schleyer, J. C. - fra Odense, buntmager /9.1841
Schlichting, Johan Christian - rugbrødsbager 3.7.1852
Schmidt, Jørgen Claudius - født i Marstal, skipper 22.1.1857, og prot. 3b
Schmidt, Peter Christian - Fredericia, væver 30.8.1841, opsagt 13.3.1854
Schreiner, ... - urmager 24.1.1838
Schrøder, Frederik - korporal, beskikkelse som arrestforsvarer 12.5.1833
Schumann, Johan Hermann Engelhardt - litograf (stentrykkeri) 18.5.1857 og fotograf 18.5.1857, 12a
Schytt, Carl Frederik - fh. Faaborg, guldsmed 21.3.1842
Schytt, Ph. N. - mægler 22.3.1841
Schøe (?), P. L. - af Troense, skipper 9.4.1838
Schøier, Jacob - svendestykke som garver /10.1837
Simonsen, Carl Christian - afsk. toldbetjent, spisevært /7.1851
Sparre, F. C.  - farver 26.4.1841, spækhøker 24.5.1848
Steen, Hans - tømrer 14.11.1831 (prøvestykke)
Storm, Christian Knudsen - Troense, skipper 15.2.1833, opsagt 17.4.1860
Strøbech, M. - tømrer 22.6.1835
Strøbech, Niels Frederik - tømrer /10.1851
Strøm, Jørgen Thorstensen - skomager i Bogense, opsagt 22.6.1853, i Svenborg 11.7.1853
Stæhr, Hans Rasmussen - skomager 30.3.1857, 8a
Svendsen, ... - skoflikker før 1838
Svendsen, J. - snedker 1.2.1841
Svendsen, L. - skomager 10.8.1835
Svennevig, Anders Nielsen - skipper 13.1.1851, opsagt 26.8.1874
Sørensen, F. - væver mellem 1831 og 1843
Sørensen, Hans - pottemager 20.4.1846, opsagt 15.1.1866
Sørensen, Lars - skipper 18.3.1850, opsagt 8.7.1874
Sørensen, N. - af Troense, skipper 28.1.1839
Sørensen, Peder - naalemager 22.11.1839, fik sit mesterstykke kasseret i 1836
Thomsen, ... - kancelliraad og postmester, borgerskab 25.1.1838, opsagt 7.5.1849 (rejst til København)
Thornfeldt, Anton - malerlærling, svendestykke 6.11.1856
Thornfeldt, Urbanus Ludvig - urmager 1.4.1833,
Thuge, David - svendestykke som maler 29.1.1844
Thunøe, ... - væver 13.12.1841
Thurø, Hans Christensen - af Troense, skipper 5.12.1831, opsagt 9.3.1863
Thurø, Johannes Madsen Larsen - skipper 10.2.1845
Thurø, Niels Nielsen - skipper 26.9.1843
Thurøe, Peder Rasmussen - skipper 31.7.1843
Thyrsting, Carl Peder - væver 13.5.1844
Thønnesen, Lars - sadelmager 25.7.1831
Timm, ... - bager 29.10.1838
Tingstedt, Carl - skipper /10.1848
Tofte, Svend - København, murer 16.5.1831, opsagt 22.12.1837
Tommerup, ... - købmand 5.11.1836
Torp, Peder Ludvig - glarmester i Faaborg 11.3.1853, opsagt 22.3.1855, glarmester i Svenborg 23.3.1857, 6b
Trochmann, ... - skræder, 24.1.1838
Troensegaard, Anders Peder Frederik - født i Troense, skipper 8.9.1856
Troensegaard, Kai N. R. - skipper 22.2.1839
Troensegaard, Peder Rasmussen - skipper 14.8.1843
Troensegaard, Rasmus Christian - skipper 31.8.1855
Tægge, Joachim Christopher - rokkedrejer /4.1843 (prøvestykke)
Uhrhammer, Carl Vilhelm - svendestykke som slagter 16.8.1849
Uldall, Johannes - skipper mellem 1831 og 1843
Vadum, Jens Peder - svendestykke /7.1837
Vagner, G. - slagter, 22.11.1841
Vassermann, Johan Frederich - cand.pharm., København, køb- og handelsmand 22.10.1832, opsagt 14.10.1833
Veche, Ferdinand - farversvend, købmand /12.1847
Veche, Just Hermann - svendestykke som sadelmager 2.4.1850
Veche, Mogens Rasmussen - købmand, /11.1854 (lært i Rudkøbing)
Vest, Anders Frederik - guldsmed, 17.1.1814, værtshusholder 28.8.1849, opsagt 8.8.1860
Vest, Martin Bertel Nicolai - sadelmagersvendestykke 10.4.1849
Vest, N. - smed 31.10.1836
Vest, Niels - sejlmager 24.1.1838
Viborg, Niels - cand.pharm., købmand og ølbrygger 10.11.1845, opsagt indtil videre 12.1.1860
Vilstrup, Peder Christian - maler 17.2.1857, 4b (30.3.1857, 7b)
Vindeby, Niels Nielsen - skipper 5.1.1843, opsagt 20.12.1851
Vorm, Christian Emil - født Aalborg, Budolphi Sogn, bogbinder /12.1845
Voss, Julius Eduard - barber, /7.1850
Wagner, M. - glarmester 21.10.1841
Wamiche, Henrich - Lyngby, Sjælland, slagter 14.10.1833, opsagt 2.1.1835
Weichel, J. R. F. - skræder, 18.3.1833
Wielcke, Johan Nicolas - blikkenslager (2.4.1857, 8a), 16.11.1857, 17b
Wiggers, P. - købmand 16.10.1854
Wilhjelm, Adolph - styrmand, tilladelse at vinde borgerskab som skipper 15.10.1849
Wilhjelm, H. L. - procurator, borgerskab, 21.1.1838
Wilhjelm, Mathias Peter Frederik - skipper /1.1846
Willaume, Sophus - gørtler i Nyborg, 23.2.1846, opsagt 15.4.1850, i Svenborg /4.1850
Wille, Johannes Heinrich Christian - blikkenslager 21.12.1857, 19a
Wold, Johan Peder Andersen - Svenborg, skipper 16.2.1833
Wulf, Wulf Bendix - køb- og handelsmand 31.10.1831
Wulff, Benjamin - købmand 3.5.1835
Wulff, Falck - købmand 6.1.1837 (død før 1843)
Zengraff, Christian Antoni - af Svenborg, maler 29.11.1841, opsagt 26.8.1844, paany maler 2.5.1846, opsagt 27.4.1855
Aaby, Anders Nielsen - skipper 19.10.1839
Aarslef, H. N. - skipper før 1843
Aarslev, Hans - felbereder 9.10.1832
Aaslef, E. - købmand 5.11.1832