Svendborg, 1800-1830, borgerskab

Afskrift af register til borgerskabsprotokol
Svendborg Købstad 1800-1831
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Borgerskaberne findes indført i Raadstueprotokollerne

Albech, Jørgen Lorentz – Norge, garver, 16.3.1818, 131
Albech, Kittel Lorentzen – Kongsberg i Norge, garver, 18.1.1819, 142
Albech, Niels – Skuddrup ved Kongsberg i Norge, garver, 7.1.1812, 96
Albierg, Helle Maria – opsagt 2.1.1806, 47
Albierg, Johannes – spisevært og værtshusholder, 9.4.1821, 152
Albierg, Johannes – Svenborg, købmand, 28.4.1811, 92
Andersen,  Jacob – født i Troense, skipper, 17.1.1831, 234, 1798 vognmand og avlsmand (muligvis opsagt 1843, D)
Andersen, Anders – af Svenborg, blokkedrejer og rendemester, 30.12.1829, 219
Andersen, Christian – af Troense, skipper, 22.3.1831, 239, opsagt 3.1.1834, D
Andersen, Hans – af Troense, skipper, 26.3.1827, 193
Andersen, Hans – jft. Gunnerud, garver, 26.4.1830, 222
Andersen, Lars – kornhandel og brændevinsbrænder, 21.5.1801, 12
Andersen, Niels – af Turø, skipper, 16.3.1831, 238
Andersen, Niels – Hesselberg paa Langeland, spækhøker, 4.2.1828, 198, opsagt 13.8.1844, D
Andersen, Niels – Troense, skipper, 17.1.1831, 234, opsagt 6.11.1837, D
Andersen, Peder – hans enke, opsagt 2.1.1819, 142
Andersen, Poul – murer, opsagt 15.7.1816, 121
Andreasen, Hans Jørgen – fra Høje, arrestforsvarer og fattigfoged, 7.1.1813 103
Anthon, Jens – snedker, opsagt 9.1.1815, 115
Bang, Andreas Colling – Rudkøbing, skrædder, 24.3.1810, 75, opsagt 1865
Bang, Peder Rasmussen – Svenborg, slagter, 31.1.1831, 236
Bek, Christen Andersen – skipper, flyttet til København, opsagt 28.2.1803, 19
Bekker, Thomas Peter – kornhandel og brændevinsbrænder, opsagt 27.12.1821, 158
Bekker, Tønnes – Svenborg, købmand og brændevinsbrænder, 1.6.1801, 13
Benditsen, Peder – Rudkøbing, garver, 1.5.1820, 148, limsyder 15.1.1821, 151, opsagt 21.8.1833, D
Beren(d)s, Mads Christian – Randers, skomager, 2.4.1810, 76
Berg, Søren – skomager, opsagt 2.1.1824, 169
Berg, Thorsten Johnsen – Christiania, Norge, maler, 22.12.1828, 206
Bertelsen, Hans Hendrik – smed, 16.9.1814, 114
Berthelsen, Christian – Kolding, farver, 23.10.1826, 188, opsagt 22.12.1834, D
Bierg, Peder – opsagt 8.12.1806, 53
Bierrebye, Lars – opsagt 9.1.1809, 69
Biørnøe, Hans Morten – Faaborg, bager, 14.3.1810, 75
Bjerrebye, Lars – opsagt 2.1.1813, 102
Bjørn, Johan – skomager, opsagt 4.7.1814, 112
Boebierg, Erich Rasmussen – købmand, kornhandler og brændevinsbrænder, 21.5.1801, 12, se forrige protokol
Boebierg, Hans Rasmussen – fra København (skipper), købmand, kornhandler og brændevinsbrænder, 21.5.1801, 12, opsagt af enken 2.1.1819, 142
Boebjerg, Lars Fangel – Svenborg, smaahandel, 20.7.1815, 117, opsagt 20.12.1816, 122
Bohn, Johan Friderich – slagter, opsagt 10.1.1803 18
Bondo, Gumme Christian – af Svenborg, købmand og brændevinsbrænder, 18.10.1810, 86
Brandenborg, Anders – felbereder, opsagt 14.1.1822, 159, vægter 7.4.1823, 165
Brandt, Christen – Svenborg, købmand, 22.6.1801, 13, brændevinsbrænder 19.5.1817, 124
Brandt, Gumme – kornhandler og brændevinsbrænder, 1.6.1801, 13 (se 1796)
Brandt, Hans Casper – købmand i Svenborg, kornhandler og brændevinsbrænder, 11.12.1821, 157
Brandt, Hans Christian – Svenborg, købmand 8.12.1800, 2, brændevinsbrænder 24.8.1822, 162
Brandt, Jens Madsen – Ærøskøbing, sejlmager, 3.10.1805, 40
Brandt, jun. Ernst – Svenborg, købmand, 19.10.1812, 101, brændevinsbrænder 15.6.1818, 139
Brandt, Knud Graae – Svenborg, købmand, 9.3.1810, 74, opsagt 7.10.1816, 121
Brandt, Niels Ernst – af Svenborg, købmand, 2.10.1806, 53, brændevinsbrænder 29.11.1816, 121
Brandt, Niels Ernst – ret til udskænkning af brændevin conserveres 20.3.1862
Brandt, Rasmus Peder – Svenborg, købmand, 9.3.1810, 74, til Nyborg … opsagt 27.10.1814, 114 (oo Lovise Esther Boesen, 1814 i Vigerslev)
Brems, Andreas Larsen – af Svenborg, beskikkes til arrestforsvarer og fattigfoged, 2.12.1811, 96
Breum, Jacob – af Svendborg, skrædder, 30.9.1805, 38
Brixen, Erich – Bogense, skrædder, 4.1.1813, 103
Brudager, Hans Hansen – af Svenborg, skibstømrer 3.10.1805, 39, vægter 3.8.1820, 150
Brun, Jørgen – bødker, 31.12.1804, 30, opsagt 17.4.1860
Brønich, Johan Christian – Næstved, murer, 11.7.1803, 20
Bøgebierg, Lars Nielsen – Vornæs paa Taasing, skipper, 31.1.1831, 235, opsagt 16.12.1833 D.
Bønnelykke, Svend – Kolding, tobakspinder, 18.6.1827, 194
Børgesen, Nicolai – værtshusholder og gæstgiver, 11.12.1821, 158, opsagt 1834, enken bevarer ret til udskænkning af brænderie 20.3.1862
Baagøe, Hans Jørgen – Svenborg, købmand, 12.1.1801, 4,  brændevinsbrænder 11.12.1821, 157
Baagøe, Peter – af Svenborg, rebslager, 11.8.1807, 60, opsagt 25.3.1837, D, brændevinsbrænder 13.11.1809, 72, opsagt 23.12.1839, D
Baagøe, Rasmus Peder – Svenborg, købmand, 5.2.1810, 74
Carelsen, Peder – vægter, 4.3.1822, 160
Carre, Andreas Henrich – København, købmand og brændevinsbrænder, 7.12.1818, 141, opsagt20.11.1848, D
Carstensen, Hans – født i Tommerup 1792, bødker 1816, 14 (fader gaardmand Andreas Karstensen, senere brygger i O.)
Christensen, Christen – Langeland, vognmand, 14.3.1810, 75
Christensen, Hans – fra Troense, skipper, opsagt 7.1.1828, 198
Christensen, Hans – Gudbjærg, pottemager, 8.1.1827, 191
Christensen, Hans – hattemager, opsagt 15.1.1821, 151
Christensen, Hans – væver, ?.6.1828, D 1828 (død 1841)
Christensen, Jens – vognmand, opsagt 2.1.1813, 102
Christian, Peder – Svenborg, felbereder, 31.12.1804, 30
Christiansen, Hans – skomager, opsagt af enken 2.1.1818, 130
Christiansen, Hans – Svenborg, hattemager, 16.2.1801, 5
Christiansen, Jens – Troense, skipper, 11.1.1802, 15, opsagt af enken 9.2.1815, 115
Christiansen, Lars – Svenborg, smed, 19.3.1810, 75
Christiansen, Peder – af Svenborg, købmand og skipper, 24.5.1803, 20
Christiansen, Rasmus – Troense, skipper, 14.2.1831, 236
Clausen, Lars – Troense, skipper, 13.3.1820, 147
Clausen, Niels Wætter – af Troense, skipper, 7.3.1831, 237, opsagt 15.12.1841, D
Clemmensen, Clemen – købmand i Svenborg, kornhandler og brændevinsbrænder,13.12.1821, 158
Clemmensen, Lars Andersen – af Thurø, skipper, 25.5.1818, 139
Clemmensen, Niels Bech – Svenborg, købmand, 15.2.1808, 64, brændevinsbrænder 26.11.1821, 157, opsagt 3.5.1830, 223
Clemmensen, Peter – Thurø, skipper, 29.3.1830, 222
Clemmentzen, Hans Christian – Svenborg, købmand, 13.10.1811, 95, opsagt 20.1151, D brændevinsbrænder 21.7.1817, 125
Dam, Jacob – af Svenborg, tobakspinder, 3.10.1805, 40
Deuker, Jørgen Michael – Svenborg, pottemager, 8.1.1827, 191
Dorn, Jens Clausen – Thisted, spækhøker, 15.2.1813, 103
Dorn, Johan Nicolai – Thisted, rebslager, 23.11.1812, 101
Dreyer, Niels Rasmussen – af Svenborg, spækhøker, 26.4.1830, 222
Egeschou, Peder Hansen – af Svenborg, skomager, 3.10.1805, 40, opsagt 12.11.1832, D
Eggertsen, Hans – Troense, skipper, opsagt 4.4.1810, 76
Eilersen, Hans – af Svenborg, tømrer og værtshusholder, 31.12.1804, 30, opsagt 3.5.1830, 223
Ejlersen, Hans Poulsen – Svenborg, tømrer, 3.5.1830, 223, opsagt af enken før 1843 D
Ejlersen, Peder – garver, 2.6.1828 D
Enghuusen, Jørgen Ernst – Korsør, skomager, 18.5.1818, 139
Erichsen,  … - skrædder, 4.1.1813, D 1843
Erichsen,  Niels – skipper, opsagt 2.1.1806, 47
Erichsen, Niels – af Troense, skipper, 19.3.1827, 193
Falkenberg, R. H. - væver, borgerskab meddelt 17.2.1772, opsagt 20.12.1830, 233
Fich, Johannes – af hans enke opsagt 3.1.1814, 111
Fik, Rasmus Pedersen – købmand og brændevinsbrænder, 1.6.1801, 13, har borgerskab af 16.1.1800 som skipper
Fischer, Jens Hansen – af Turø, skipper, 21.2.1831, 237, 14.4.1838
Fischer, Jørgen Larsen – Troense, skipper, 17.1.1831, 234, opsagt 1.7.1872
Fischer, Lars Hansen – Troense, skipper, 4.7.1808, 66, opsagt 14.3.1825, 174
Flindt, Jens – Svenborg, snedker, 14.3.1810, 75
Flindt, Johannes – Svenborg, bager, 16.10.1826, 186, logivært 15.6.1851 ?D, se ogsaa 1851, 58 men ikke er i ...
Flindt, Poul – skrædder, opsagt 9.1.1815, 115
Fogh, Niels Peder – af Odense, maler 9.3.1810, 74, værtshusholder og tracteur 11.12.1821, 158
Frandsen, Anders Rasmussen – af Troense, skipper, 28.3.1831, 239
Frandsen, Andreas – Nakskov, murer, 3.6.1822, 161
Frandsen, Frantz – købmand, opsagt 5.9.1803, 20
Frandsen, Hans Rasmussen – i Vindeby, skipper, opsagt 2.1.1818, 130
Frandsen, Lars – skomager, 9.6.1817, D 143
Frandsen, Rasmus – i Vindeby, skipper, opsagt 2.1.1816, 123
Friderichsen, Jacob Peter – felbereder, til Maribo, opsagt 24.11.1806, 53
Friis,  … - urmager, opsagt 2.1.1813, 102
Gerts, Johan Frederik – Preussen, bager, 14.3.1810, 75
Gettinger, Levin Salomon – Nakskov, købmand, 17.9.1823, 167
Gotskalk, Johan Peder – Svenborg, sadelmager, 26.3.1810, 76, opsagt 27, 10, 1814, 114
Graff – Nykøbing paa Mors, urmager, 23.10.1826, 188
Graff, … - Nykøbing paa Mors, urmager, 23.10.1826, 188
Graff, Claus – Kiel, hattemager, 11.5.1812, 99, opsagt 2.1.1826, 180
Graff, Johan Frederich – Nykøbing paa Mors, farver, 23.10.1826, 188, opsagt 19.4.1841 D (bortrejst)
Grebys, Friderich – Roskilde, sadelmager, 14.3.1810, 74, opsagt 29.2.1812, 99
Graae,  … - lieutenant, gæstgiver, 23.12.1822, 163
Graae, Anders – Svenborg, væver, 27.7.1812, 100
Graae, Jørgen – Svenborg, købmand, 13.10.1811, 95, brændevinsbrænder 10.6.1816, 120
Graae, Lars – af hans enke opsagt,20.12.1816, 122
Graae, Niels – købmand, opsagt, 15.12.1806, 53
Graae, Peder – Svenborg, købmand, 10.2.1806, 47
Graae, Rasmus – Svenborg, bager, 22.12.1828, 206
Graae, Rasmus Rasmussen – kornmaaler, opsagt 22.12.1828, 207 (borgerskab som daglejer 4.4.1796)
Gudbjerg, Christian – Svenborg, rokke- og blokkedrejer, 15.2.1813, 103, opsagt af enken 4.5.1858, 24a (død 1838)
Gudme, Erik – Svenborg, bødker, 8.3.1808, 65, opsagt 9.1.1850, D
Guunsserud, Hans Andersen – Norge, garver, 26.4.1830, 222, jfr. Hans Andersen
Hansen, Anders – Svenborg, væver, 17.2.1817, 123, opsagt 27.2.1826, 180
Hansen, Christen Uldrik – København, bogbinder, 19.3.1810, 75 (død 7.5.1855 i Lumby, 72 aar)
Hansen, Christian – af Svenborg, hattemager, opsagt 2.1.1802, 14
Hansen, Frederik – Svenborg, skomager, 12.3.821, 152
Hansen, Gregers – Hverringe Gods, tømrer, 6.12.1813, 110
Hansen, Hans – Svenborg, bager, 30.12.1829, 219
Hansen, Hans – Svenborg, skibs- og hustømrer, 20.4.1802, 16, opsagt 22.12.1828, 207
Hansen, Hans – Svenborg, skibsbygger, 15.3.1830, 221
Hansen, Hans – Troense, skipper, 17.1.1831, 234
Hansen, Hans Christian – af Svenborg, skomager, 28.10.1805, 43
Hansen, Hans Jochum – Svenborg, væver, 8.4.1811, 89
Hansen, Hans Nielsen – København, sadelmager, 27.3.1820, 148
Hansen, Jacob – Brudager, købmand og brændevinsbrænder, 19.1.1801, 4, opsagt 2.1.1804, 21
Hansen, Jens Erichsen – af Thurøe, skipper, 21.2.1831, 237 (Jens Hansen Fischer, nyt borgerskab 14.4.1838)
Hansen, Jesper – Kerteminde, smed, 10.5.1809, 69
Hansen, Johan Christian – skomager, opsagt af enke 22.12.1806, 54
Hansen, Johan Friderich – Svenborg, tømrer, 17.1.1814, 111
Hansen, Jørgen – Hundtofte, smed, 22.12.1800, 2
Hansen, Jørgen  Vester Skerninge, møller, 13.10.1806, 53
Hansen, Jørgen – Vester Skerninge, møller, 13.10.1806, 53
Hansen, Lars – fra Troense, skipper, 11.3.1831, 238
Hansen, Lars – Svenborg, skomager, 9.6.1817, 124
Hansen, Lars – Svenborg, væver, 22.12.1828, 206
Hansen, Lars – vognmand 1793, købmand og brændevinsbrænder 21.5.1801, 11
Hansen, Mads – købmand, opsagt 12.1.1818, 130
Hansen, Martin – Flensborg, skipper, 15.3.1802, 16
Hansen, Morten – af Svenborg, kornhandler og brændevinsbrænder, 17.10.1825, 180, opsagt 1834 D (fhv. tobaksfabrikør)
Hansen, Niels – af Svenborg, brændevinsbrænder 6.10.1828, 203
Hansen, Niels – af Troense, skipper, 14.3.1831, 238, opsagt 1.6.1870
Hansen, Niels – Assens, felbereder, 1.3.1802, 15
Hansen, Niels – Brudager, tømrer og smaahandlende, 23.8.1813, 107, opsagt10.5.1856 D.
Hansen, Niels – Nakskov, snedker, 16.8.1813, 107, opsagt 9.1.1835 D.
Hansen, Niels – Svenborg, tømrer og skibsbygger, 3.10.1805, 39 (død 1843)
Hansen, Niels Peter – Krarup, træskomand og daglejer, 16.3.1801, 9
Hansen, Ole – Svenborg, væver, 31.12.1804, 30
Hansen, Otto – vognmand, opsagt 17.1.1814, 112
Hansen, Peder – handskemager, opsagt 16.6.1828, 200
Hansen, Peder – Odense, rebslager, 22.12.1828, 206
Hansen, Peder – Svenborg, væver, 6.9.1813, 107, opsagt 2.1.1818, 130
Hansen, Rasmus – af Vindeby, skipper,24.3.1831, 239
Hansen, Rasmus – Svenborg, skipper, 11.5.1829, 212
Hansen, Rasmus – Troense, skibstømmermand, 5.10.1812, 101, opsagt 31.3.1817, 124
Hansen, Svend – skipper, 20.1.1812, 97, købmand og brændevinsbrænder 7.12.1818, 141, opsagt 14.8.1844 D.
Hansen, Thøier – Svenborg, handskemager, 10.5.1809, 69
Harder, Peter – af Svenborg, guldsmed, 30.9.1805, 39
Hartvig, Rasmus  Kerteminde, væver, 10.5.1809, 70, muligvis opsagt 1848
Heckmann, Joseph – 'Mønsterland' i Tyskland, skrædder, 2.8.1813, 107
Heide, Andreas's – hans enke, bogbinder, opsagt 12.1.1801, 4
Heide, Martinus – af Svenborg, bogbinder og boghandler, 12.1.1801, 4
Hellevad, Hans Clausen – Svenborg, købmand, 13.12.1813, 111
Henningsen, Jens – Svenborg, snedker, 31.12.1804, 30, opsagt ef enken 25.3.1855 (død 1846)
Henningsen, Lars – Svenborg, snedker, 31.12.1804, 30
Henrichsen, Christen – Holmdrup, avling, vognmand, 16.3.1801, 9
Henrichsen, Jens – Svenborg, felbereder, 10.7.1815, 116, opsagt 2.1.1832, D
Henrichsen, Peder – af Svenborg, skipper, 3.10.1805, 40
Henrichsen, Peder Qvist – Svenborg, købmand, 1.5.1810, 77, opsagt 10.9.1832, D
Hesse, Georg Diderich – København, skomager, 21.3.1831, 239, opsagt 1850, 5 (pk.1848-1863)
Hiortholm, Claus – tobakspinder 1797, opsagt 13.1.1823, 164
Hithmann, … - skrædder, opsagt 3.1.1820, 146
Hofgaard, Andreas – København, urmager, 9.3.1810, 74
Holm, Johan Christian – fra København, arrestforsvarer og fattigfoged, 11.5.1826, 183
Holme, Hans – Ærø, sejlmager, 9.4.1822, 160
Holmelund, Niels Andersen – Ribe, murer, 23.10.1826, 188
Husum, Jens – Rudkøbing, smed, 10.7.1815, 116
Huusfelt, Niels Nicolaisen – Svenborg, vognmand, 16.2.1801, 5, opsagt 1838, D.
Hviid, Hans Larsen – Holmdrup, træskomand, 23.3.1801, 9, opsagt 2.1.1828, 198
Hviid, Rasmus – daglejer, opsagt, 2.1.1804, 21
Hybel Samuel Andreas – Brænderup Sogn og Bye, skomager, 9.2.1801, 4
Hybel, Frederich – Svenborg, skomager, 22.12.1828, 206
Hybel, Samuel Andreas – Brænderup Sogn og Bye, skomager, 9.2.1801, 4
Høydall, H. A. - skomager, 9.2.1801, 4, skomager 22.2.1813 (D 1843)
Høywald, Andreas – Skaane, sadelmager, 24.3.1801, 9
Isach, Peder Henrichsen – Svendborg, slagter og værtshusholder, 31.12.1804, 30, opsagt 29.9.1834, D
Jacobsen, Christen – købmand og skipper, 26.9.1822, 162, opsagt 28.11.1833, D
Jacobsen, Jørgen Andreas – København, købmand, 7.12.1829, 218
Jacobsen, Knud – Svenborg, slagter, 10.8.1808, 68
Jacobsen, T. - snedker, 17.8.1809, (D 1843)
Jantzen, Christian Friderich – Svenborg, knapmager, 30.9.1805, 39
Jensen, Anders – af Svenborg, slagter, 27.8.1821, 155
Jensen, Anders – Hesselager, slagter, 16.10-1826, 187
Jensen, Anders – Svenborg, rebslager, 22.12.1828, 206
Jensen, Carl – Svenborg, skomager, 16.10.1826, 187
Jensen, Christen – Svenborg, vognmand, 27.7.1812, 100
Jensen, Hans Jacob – Svenborg, skrædder, 12.10.1812, 101
Jensen, Jacob – Odense, skrædder, 22.12.1828, 205
Jensen, Jens – Svenborg, spækhøker, 27.7.1812, 100,opsagt 2.1.1828, 198 (oo Frederike Hansdatter, datter af gaardmand Hans Nielsen og hustru Karen Nielsdatter i Brenderup, Gudbjerg Sogn, se Glorup skpr. 1740-1890 fol 225)
Jensen, Jørgen – Odense, murer, 24.3.1828, 199, opsagt 8.4.1828, 200
Jensen, Knud – Svenborg, felbereder, 10.2.1812, 98, værtshusholder 23.4.1833, opsagt 24.11.1857, D
Jensen, Mads – Egeskov Gods, felbereder, 31.12.1804, 30, til Kerteminde opsagt 8.2.1819, 142
Jensen, Michael – af Svenborg, skipper 1794, købmand og brændevinsbrænder 25.2.1805, 31
Jensen, Morten – Svenborg, murer, 14.3.1810, 75
Jensen, Niels – tømrer, opsagt 12.1.1807, 57
Jensen, Peder – af Troense, skipper 22.3.1831, 239, opsagt 2212.1834, D.
Jensen, Peder – Svenborg, 1793, købmand, kornhandler og brændevinsbrænder, 20.5.1801, 11
Jensen, Peder – Taasing, skipper, 15.2.1802, 15, opsagt 14.3.1825, 174
Jensen, Peder Christian – Middelfart, bager, 22.12.1828, 204
Jespersen, Hans Frantzen – Svenborg, skomager, 9.8.1813, 107 (jfr. Frandsen)
Jespersen, Rasmus – Svenborg, felbereder, 27.7.1812, 100
Johansen, Johan Henrich – Laaland, handskemager, 10.5.1809, 69
Just, Niels – sadelmager, 16.1.1815, 115
Jæger, Henrich – af Svenborg, skræddermester, 31.12.1804, 30
Jørgensen Niels – Turø, købmand, 4.8.1817, 125
Jørgensen, Anders – Ovre, skræddermester, 31.12.1804, 30, opsagt 8.12.1834, D.
Jørgensen, Erich – Turø, skipper, 19.2.1812, 98, opsagt 2.1.1826, 180
Jørgensen, Hans – Svenborg, skomager, 1.4.1811, 89, opsagt 3.12.1857, D. (død Pr. 18a)
Jørgensen, Hans – Svenborg, væver, 14.3.1810, 75
Jørgensen, Jens – Troense, skipper, 10.6.1811, 94
Jørgensen, Lars – 1793 værtshusholder, købmand og brændevinsbrænder 21.5.1801, 12
Jørgensen, Mads – Vester Skerninge, slagter, 27.9.1813, 109
Jørgensen, Morten – Svenborg, møller i Pinds Mølle, 8.12.1800, 2
Jørgensen, Peder – af Svenborg, brændevinsbrænder, 31.1.1814, 112
Jørgensen, Peder – Turø, købmand, 24.6.1811, 94
Katterød, Jens Rasmussen – Diernisse Sogn ved Faaborg, murer, 17.2.1817, 123
Killerup, Niels Nielsen – svenborg, skipper, 15.9.1828, 203
Klingvort, Ernst – Lybech, bødker, 23.10.1826, 188
Klingworth, Johan – Lybech, skomager, 22.12.1828, 207
Knudsen, Anders – 1788 kornhandler og brændevinsbrænder, 21.5.1801, 12
Knudsen, Anders – Ejby paa Hollufgaards Gods, købmand, 24.9.1804, 25
Knudsen, Frederik Christian – Svenborg, snedker, 30.12.1829, 219
Knudsen, Mads – Langeland, snedkermester, 23.10.1826, 188
Knudsen, Peder – Svenborg, bødker, 18.5.1818, 139
Knudsen, Poul – købmand, opsagt 2.1.1823, 164
Knudsen, Simon – Svenborg, bødker, 23.10.1826, 187
Korsbølle, Hans Christian Nielsen – slagter, 22.7.1822, 162
Kreybig, Johan Joseph – Svenborg, købmand, 9.3.1810, 74, brændevinsbrænder 6.1.1820, 146
Krøyer, Gumme Gummesen – Svenborg, købmand, 2.10.1806, 53, brændevinsbrænder 19.6.1809, 71 (død før 1838)
Krøyer, Hans Jacob – Svenborg, købmand, 12.1.1801, 4, brændevinsbrænder 12.7.1813, 106 (død før 1843)
Kyhl, Daniel – Preusen, garver, 7.12.1812, 102, opsagt ca 1850, D.?
Kaas, … - borgerskabs meddelelse 28.12.1791, væver, opsagt 2.1.1828, 197
Kaas, Søren Wilhelm – borger 1770, opsagt 9.1.1809, 69
Kaas, Wilhelm – borgerskab meddelelse 21.1.1799, pottemager, opsagt 9.1.1826, 180
Lang(e), Christen – Svenborg, murer, 14.3.1810, 75, opsagt af enken 16.11.1848, D.
Lang, Jens Christensen – murer, opsagt af enken, 2.1.1811, 88
Lange, Stephen – skomager, opsagt 10.1.1825, 174
Langkilde, Jørgen – af Svenborg, snedker, 30.9.1805, 38
Langkilde, Ole – snedker, opsagt 2.1.1806, 47
Larsen, Erich – Staagerup, smed, 15.6.1818, 140
Larsen, Hans – fra Skaarupør, købmand og skipper, 29.1.1801, 4
Larsen, Hans – fra Turø, borgerskab 1788, opsagt 8.12.1806, 53
Larsen, Hans – Turø, skibsbygger, 12.4.1813, 106
Larsen, Michel – Taasing, skipper, 15.2.1802, 15, opsagt 3.12.1822, 163 (forhen borgerskab i Ærøskøbing)
Larsen, Morten – af Turø, skipper, opsagt 4.4.1810, 76
Larsen, Niels – felbereder, opsagt af hans enke, 14.2.1814, 112
Lassen, Jens Fredrich v. – krigsraad, Odense, købmand, 23.9.1822, 162
Levin, David – af Svenborg, købmand, 10.5.1809, 69
Liebroth, August – Svenborg, stolemager, 19.3.1810, 76
Liebroth, Christen – Svenborg, smed, 19.3.1810, 75
Liebroth, Jesper – Svenborg, stolemager, 10.8.1812, 100
Liebroth, Johan – opsagt, 3.1.1820, 146
Lihme, Henrich Martin – af Svenborg, købmand og brændevinsbrænder,15.8.1825, 179
Lindbach, Jens – Kerteminde, sadelmager, 12.5.1817, 124, opsagt sidst i 1835, D.
Lindberg, Nicolaj Johansen – født Roskilde, felbereder, 31.12.1804, 30
Lindegaard, Christen – væver og slagter, 31.12.1804, 30
Lindegaard, Christian Jacobsen – af Svenborg, skomager, 30.9.1805, 38
Lindegaard, Christian Nicolay – Svenborg, skomager, 22.12.1828, 206
Lindegaard, Hans Peter – Svenborg, skomager, 18.5.1818, 139
Lindegaard, Henrich – Svenborg, skomager, 7.3.1808, 64
Lindegaard, Jacob – opsagt af enken 11.1.1808, 62
Lindegaard, Lars Pedersen – Svenborg, væver, 17.1.1814, 112, opsagt 27.4.1857, 10a
Lindegaard, Mathias Jensen – Svenborg, skomager, 22.12.1828, 206, opsagt 26.4.1838, D.
Lindegaard, Peder – skomager, opsagt 2.1.1821, 151
Lose, Diderich – købmand, 19.5.1817, 124, opsagt 28.6.1819, 143
Lose, Johan – raadstuetjener og politibjent, 31.3.1828, 199
Ludvigsen, Hans – slagter, 4.9.1820, 150
Lund, Arendt – Svendborg, urmager, 19.3.1810, 75, opsagt 5.1.1819, 142
Lund, Christen – Svenborg, bager, 19.10.1812, 101
Lund, Christian Hjortholm – Langeland, købmand, 10.1.1831, 233, tillige brændevinsbrænder 19.10.1831 D.
Lund, Christopher Christian – Svenborg, guldsmed, 13.12.1813, 111
Lund, Hans – af Kerteminde, trykker, 7.9.1807, 60, af enken opsagt 3.1.1814, 111
Lundbye, Jens Nielsen – Lundby, paa Taasinge, vognmand, 4.1.1813, 103, opsagt 2.1.1832 D.
Lærke, Rasmus Christensen – Randers, rebslager, 17.1.1814, 111
Løppelmann, Johnas – Slagelse, urmager, 22.12.1828, 205
Løve, Christian – Nakskov, Lolland, skomager, 16.7.1804, 24, opsagt 24.11.1806, 53
Madsen, Hans – af hans enke opsagt, 15.1.1816, 118
Madsen, Hans – Svenborg, købmand, 9.3.1810, 74
Madsen, Jørgen – Arendal, købmand, 16.11.1818, 141
Madsen, Lars – Svenborg, skomager, 22.12.1828, 204
Madsen, Marcus – skipper, 20.1.1812, 97
Madsen, Markus – fra Ærøskøbing, skipper, fornyet 21.2.1825, 174, opsagt 6.12.1841, D.
Madsen, Markus – skipper, opsagt 28.5.1822, 161
Madsen, Morten – væver, opsagt 2.1.1822, 159
Madsen, Niels – brændevinsbrænder, er tillige købmand, 21.4.1817, 124
Madsen, Niels – Svenborg, købmand, 9.3.1810, 74
Magnussen, Hans Nicolai – skipper, opsagt 2.1.1818, 130
Magaard, Jacob – Ollerup Sogn, købmand, 15.10.1810, 86, enken bevarer ret til udskænkning af brændevin 20.3.1862
Magaard, Jakob Ole – brændevinsbrænder, 25.9.1820, 150
Magaard, Niels – af hans enke opsagt, 3.1.1820, 146
Magaard, Niels – købmand, af hans enke opsagt, 17.12.1821, 158
Magaard, Niels Clemmensen – Svenborg, købmand, 17.3.1806, 48
Martinus, Hans – Odense, karetmager, 12.10.1812, 101, opsagt 22.1.1816, 119
Meier (Meyer), Abraham – Svenborg, købmand, 22.1.1827, 192
Meier, David – af Svenborg, købmand, 31.12.1804, 30
Meier, Joseph – af Svenborg, handelsmand, 11.11.1805, 44
Meier, Meier David – Svenborg, købmand, 6.10.1823, 168, opsagt 25.8.1845, D.
Mende, Anders Hansen – skomager, opsagt 2.1.1806, 47
Mende, Elias – Svenborg, skomager, 3.8.1812, 100
Mende, Lars – Svenborg, skomager, 3.10.1805, 40
Michelsen, Jens – Svenborg, væver, 10.5.1809, 70, opsagt 3.1.1831, 233
Michelsen, Johannes Uldall – Svenborg, skipper, 24.3.1831, 239
Michelsen, Knud – Troense, skipper, 5.6.1810, 81, opsagt 24.12.1821, 158
Milling, Jens – Faaborg, hattemager, 16.10.1826, 187
Mogensen, Rasmus – af Svenborg, vægter, 1.6.1829, 215
Mortensen, Anthon – Svenborg, slagter, 17.5.1830, 223
Mortensen, Hans – af Svenborg, forhen skipper, købmand, 31.1.1831, 236
Mortensen, Poul – smed, 15.6.1818, 140
Mouritzen, Johan Henrich – af Svenborg, skipper, 2.12.1811, 96
Mouritzen, Knud – Svenborg, væver, 16.2.1801, 5, opsagt 9.1.1835, D.
Møller, Carl – Sørup Sogn, slagter, 14.10.1826, 186
Møller, Hans – Odense, skrædder, 22.12.1828, 205, opsagt 11.7.1831, D.
Møller, Hans – opsagt af enken, 2.1.1822, 159
Møller, Jens Michelsen – Skanderborg, gørtler, 10.5.1809, 70
Møller, Niels Larsen – Svenborg, købmand, 16.3.1820, 147
Møller, Peder Larsen – af Troense, skipper, 8.5.1810, 79, opsagt 12.1.1818, 130
Møller, Peder Lorentz – Sylt, købmand, 27.7.1812, 100, brændevinsbrænder 12.7.1813, 107, værtshusholder og gæstgiver 11.12.1821, 157, opsagt 22.8.1852, D.
Møller, Rasmus (Hansen Kb.) - Ollerup, tømrer, 16.10.1826, 186, opsagt af enken 30.12.1837, D.
Møller, Rasmus Nielsen – Troense, skibsbygger, 28.9.1812, 101
Møller, Simon – Tvede, rebslager, 29.6.1812, 99
Mørch, Christen – Svenborg, bødker, 26.2.1816, 119
Nicolajsen, Rasmus – af Svenborg, skomager, 3.10.1805, 40
Nielsen, Daniel – Troense, skipper, 16.12.1811, 96
Nielsen, Erich – Svenborg, skomager, 15.2.1802, 15
Nielsen, Hans – af Turø, skipper, af hans enke opsagt 28.9.1812, 101
Nielsen, Henrich – Bergen, skomager, 22.2.1813, 104
Nielsen, Niels – fra Turø, skipper, 13.3.1820, 147, opsagt 3.1.1825, 174
Nielsen, Niels – Turø, skipper, opsagt 2.1.1819, 142
Nielsen, Niels – Taasing, opsagt 3.1.1814, 111
Nielsen, Peder – Bergen, skomager, 22.1.1813, 104, opsagt 12.6.1815, 116 (død)
Nielsen, Rasmus – fra Tvede, murer, 12.4.1803, 19
Nielsen, Rasmus – Svenborg, skrædermester, 10.8.1818, 140 , opsagt 25.2.1835, D.
Nielsen, Rasmus – tømrer, opsagt 5.1.1818, 130
Nielsen, Thøger – Flensborg, handskemager 16.3.1801, 9
Olsen, Peder – af Turø, skipper, 18.3.1831, 238, opsagt 7.11.1856, D.
Pardon, Ernst – København, skrædder, 29.11.1830, 232
Pauschel, Poul Christian – af Svenborg, sadelmager, 30.9.1805, 38
Pedersen Anders – Nyborg, skomager, 19.1.1801, 4 (død før 1843)
Pedersen, Anders – Odense, skomager, 25.1.1813, 103, re... vægter ?
Pedersen, Anders – væver, 14.8.1807, 60, af enken opsagt 3.2.1817, 123
Pedersen, Carl – Als, værtshusholder, 24.1.1831, 235
Pedersen, Carl Christian – af Svenborg, købmand, 27.3.1820, 148
Pedersen, Christen – Høje, Lunde Sogn, skrædder, 23.10.1826, 188
Pedersen, Frederich Ludvig – Laurvig, farver, 23.10.1826, 188
Pedersen, Hans – Ballerup i Sjælland, arrestforsvarer og fattigfoged, 28.1.1811, 88, jvt. 21.10.1811, 95, jvt. 28.6.1813, 106
Pedersen, Henrik – Svenborg, skomager, 14.3.1810, 75
Pedersen, Jacob – Troense, skipper, 10.4.1819, 143, opsagt 16.8.1834, paany skipper 13.2.1837, opsagt 27.9.1839, D.
Pedersen, Jens – Svenborg, tømrer, 16.8.1813, 107
Pedersen, Jesper – vognmand, 31.12.1804, 30, opsagt 7.3.1806, 48
Pedersen, Jonathan – af Turø, borger 1782, opsagt 24.8.1812, 101
Pedersen, Knud – bødker, opsagt 2.1.1821, 151
Pedersen, Lars – snedker, opsagt 10.1.1803, 18
Pedersen, Mads – Svenborg, spækhøker, 28.8.1809, 71
Pedersen, Michel – opsagt 2.1.1804, 21
Pedersen, Mikkel – Svenborg, slagter, 22.2.1813, 116
Pedersen, Morten – Svenborg, smed, 25.2.1805, 31
Pedersen, Niels – Langeland, skærslipper, 9.11.1812, 101, blikkenslager 15.10.1821, 156
Pedersen, Peder – af Thurø, skipper, 18.3.1831, 238, opsagt 15.12.1836, D.
Pedersen, Peder – af Troense, skipper, 16.3.1807, 58, opsagt 4.7.1842, D.
Pedersen, Peder – skipper, borgerskab meddelt 16.7.1800, opsagt 9.1.1826, 180
Pedersen, Peder – Troense, skibsbygger, 13.4.1818, 133, opsagt 1.5.1818, 139
Pedersen, Peder – Troense, skipper, opsagt 13.1.1823, 164
Pedersen, Poul – Svenborg, felbereder, 28.4.1811, 92
Pedersen, Rasmus – af Svenborg, tømrer, 30.9.1805, 38
Pedersen, Rasmus – slagter,14.10.1826, 185
Pedersen, Rasmus – spækhøker, 18.2.1828, 198 (død før 1838)
Pedersen, Rasmus – Svenborg, murer, fhv. skorstensfejer i Svenborg, 16.9.1814, 114, opsagt 2.1.1821, 151
Pedersen, Rasmus – Svenborg, pottemager, 3.8.1818, 140
Pedersen, Søren – Snarup, væver, 22.12.1828, 207, opsagt 7.8.1835, D.
Perleberg, … - skomager 3.10.1805, D 1845
Pohl, Jens – hattemager, opsagt 2.1.1821, 151
Pohl, Mathias Jaxob – Svenborg, snedker, 22.12.1828, 206
Poulsen, Hans – bødker, 3.12.1821, 157
Povelsen, Søren – Taarnby, Sjælland, vægter, 3.10.1814, 114
Qvist, Gumme Christian – cand.pharm., købmand og brændevinsbrænder 15.3.1821, 152, opsagt 28.8.1848, D.
Qvist, Ludvig – Svenborg, købmand, 9.3.1810, 74, brændevinsbrænder 17.2.1818, 131
Rask, Andreas – Flensborg, slagter, 27.8.1821, 155
Rasmussen, Anders – Turø, købmand, 24.2.1806, 47, opsagt 1833 (oo skoleholder Broeholms enke, D.)
Rasmussen, Christian – af Taasing, skipper, 28.3.1831, 240
Rasmussen, Dines – vægter, 14.3.1814, 112
Rasmussen, Eggert – væver, opsagt 3.1.1814, 111
Rasmussen, Erich – Turøm skipper, 31.1.1831, 235, opsagt 31.12.1838, D
Rasmussen, Frantz – Svenborg, 1796 købmand, og brændevinsbrænder 19.5.1801, 11
Rasmussen, Friderich – Tranekjær paa Langeland, bygmester, 31.10.1805, 43, opsagt 2.1.1813, 102
Rasmussen, Hans - Katterød, hattemager, 9.7.1827, 194
Rasmussen, Hans – Saxkøbing, Lolland, skrædder, 16.3.1801, 9, opsagt ca 1830, D. ?
Rasmussen, Hans – skipper 1790, købmand og brændevinsbrænder 21.5.1801, 12
Rasmussen, Hans - Svenborg, slagter og væver, 3.10.1805, 40, af enken opsagt 2.1.1828, 208
Rasmussen, Hans – Vindeby paa Taasinge, købmand og skipper, 21.5.1803, 20
Rasmussen, Hans - vægter, 28.6.1813, 106
Rasmussen, Hans Christian - Svenborg, tobakspinder, 20.11.1826, 189
Rasmussen, Hans Jakob - Svenborg, skomager, 10.5.1809, 69
Rasmussen, Johan Gottfrid - København, bager, 22.12.1828, 205
Rasmussen, Knud - af Svenborg, Tømrer, 3.10.1805, 40, opsagt 22.12.207
Rasmussen, Mads - daglejer, opsagt 2.1.1806, 47
Rasmussen, Niels - Svenborg, skræder, 22.12.1828, 204
Rasmussen, Niels - Svenborg, væver, 27.7.1812 100
Rasmussen, Niels - Sørup, købmand og brændevinsbrænder 14.1.1801, 4, opsagt 15.2.1819, 142
Rasmussen, Peder - pottemager, opsagt, 4.1.1813, 103
Rasmussen, Peder - Svenborg, smed og gørtler, 16.10.1826, 186, opsagt 9.9.1844, D.
Rasmussen, Poul - Svenborg, skomager, 21.4.1817, 124
Rasmussen, Rasmus - købmand, opsagt 13.10.1823, 168
Rasmussen, Rasmus - Nyborg, skipper, 21.2.1825, 174
Rasmussen, Rasmus - Svenborg, pottemager, 29.6.1812, 99
Ravn, Christen - af Rudkøbing, felbereder, 10.5.1809, 69, limsyder 15.10.1821, 156
Riber, Hans Bertel Hansen - af Svenborg, købmand, 27.3.1820, 148, brændevinsbrænder 11.12.1821, 158
Ring, Niels J. - 1796 skipper, opsagt 3.1.1803, 18, købmand 1.4.1816, 119, brændevinsbrænder 29.4.1816, 12,, opsagt 2.1.1822, 159
Ringsted, Moses Seliz (?) - København, købmand, 23.10.1826, 189
Rogen, Anders - af Svenborg, snedker, 3.10.1805, 40
Rosander, Gustav - Svenborg, garver, 3.10.1805, 40, opsagt .2.1.1821, 151
Sattrup, Mathias - skomager, opsagt 13.1.1823, 164
Scheel, Baltazer Christopher - Svenborg, kobbersmed, 7.8.1826, 185, opsagt 16.9.1854, D.
Scheel, Gustav - Stralsund, kobbersmed, borgerskab af 11.1.1796, opsagt 22.11.1824, 173
Schiøtz, Michel - kornhandler og brændevinsbrænder, 21.5.1801, 11, n 1792
Schmidt, Hans Rasmusen - Taasing, urmager, 8.11.1819, 145, opsagt 1.8.1825, 178
Schnel, Johan Ludvig - beskikkes til arrestforsvarer og fattigfoged, 27.8.1821, 156
Schreiner, Johan Hendrich - fra Faaborg, farver, 22.12.1828, 205
Schultz, Christian - enke, felbereder, opsagt 2.1.1806, 47
Schultz, Peder - Svenborg, sadelmager, 3.11.1817, 129, opsagt 9.4.1822, 160
Schytt, Michel Jensen - af Svenborg, købmand, 29.11.1830, 232
Schaarup, Thomas Thomasen - afskedspas fra Rudkøbing, snedker, 17.8.1807, 60
Skaaning, Anders - Svenborg, slagter, 19.3.1810, 76
Snoer, Johan - skomager, 31.12.1804, 30
Spinder, Johan - vægter, 2.7.1821, 154, opsagt Bsk. 9.10.1821, 156
Steen, Peder Jensen - Holmdrup paa Fyn, tømrer, 11.3.1816, 119
Stendel, Friderich - skomager, 3.10.1805, 40
Stiikel, Jens - 1799 væver, opsagt 2.1.1804, 21
Storm, Knud Michelsen - Troense, skipper, 5.6.1810, 81, opsagt 24.12.1821, 158
Sundberg, Johan Peter - Sverrig, bogbinder, 22.12.1828, 206
Svartz, Christian - af Svenborg, skomager, 31.12.1804, 30
Svendsen, Svend - skomager, af hans enke opsagt 2.1.1818, 130
Sørensen, Carl Christian - Middelfart, glarmester, 30.12.1829, 219
Sørensen, Christen - af Troense, opsagt, 17.12.1821, 158
Sørensen, Christian - pranger, opsagt 2.1.1813, 102
Sørensen, Christian - Troense, skipper, 30.3.1802, 16
Sørensen, Ludvig - slagter, opsagt af enken 2.1.1818, 130
Sørensen, Morten - Svenborg, hattemager, 4.6.1816, 120
Sørensen, Peder - Middelfart, bager, 19.3.1810, 76
Sørensen, Rasmus - af Troense, skipper, opsagt 22.1.1821, 152
Tegge, Joachim Christopher - Saltzwedel Købstad i Tyskland, rokkedrejer, 26.7.1813, 107 (død før 1843)
Theil ?, Lars - opsagt 3.1.1820, 146 (oo 1773 i Øster Hæsing med Anne Margrethe Møller. Muligvis identisk med L. Pedersen Terge, borgerskab som skræder 10.2.1773, 166)
Theil, Christen - Svenborg, vognmand, 13.9.1813, 107, opsagt 19.10.1835, D.
Thuge, Christen - Svenborg, handels- og skibskommissionær 7.12.1829, 218
Thuge, Frederich - Svenborg, bager, 22.12.1828, 205
Thunøe, Jørgen - Flemløse, skomager, 24.3.1801, 9
Thurøe, Christen Hansen - Taasing, skipper, 15.2.1802, 15, opsagt 24.12.1821, 158
Thurøe, Peder Christensen - Troense, skipper, 31.1.1831, 235, opsagt 5.2.1844, D.
Thurøe, Rasmus Michelsen - Troense, skipper, 17.1.1831, 234, opsagt 12.8.1834, D.
Tolstrup, Christian Bondegaard - murer, 4.4.1807, 59
Torp, Christen Hansen - Ærøskøbing, sejlmager, 19.11.1805, 45, opsagt 2.1.1824, 169
Torp, Johan Ludvig - født Ærøskøbing, sejlmager, 3.3.1828, 199
Torp, Peder Christian - Ærøskøbing, glarmester, 22.11.1824, 173, opsagt 26.4.1857, 10b af enken
Trabolt, Hans Friderich Thomsen Hamond - København, maler, 12.10.1812, 101
Trochmann, Anders Nellemann - Kerteminde, væver, 16.10.1826, 187, tillige gæstgiver se D. 1843
Trochmann, Christian Conrad - Svenborg, smed, 22.12.1828, 205, opsagt 20.12.1830, 233
Trochmann, Poul Christian - købmand, opsagt 8.2.1808, 64
Troense, Lars Jacobsen - skipper, 9.6.1807, 59, opsagt 8.12.1834, D.
Troense, Mathias Rasmusen - skipper, 17.8.1807, 60, opsagt 3.1.1820, 146
Troense, Rasmus Sørensen - skipper, 10.2.1806, 47
Troensegaard, Christian Rasmussen - af Troense, skipper, 14.2.1831, 236
Troensegaard, Rasmus Andersen - af Troense, skipper, 11.3.1831, 237, muligvis opsagt ca. 1840, D.
Viborg, Key Diderich Nielsen - skipper, opsagt 11.1.1808, 62
Weiman, Adolph - bødker, opsagt 24.1.1814, 112
Weisop, Peder Christian - Svenborg, skomager, 30.9.1805, 39
West, Andreas Friderich - Pasop, guldsmed, 17.1.1814, 111, tillige traktør 28.8.1849, opsagt 28.8.1860
West, Friderich Christian - Pasop, guldsmed, 19.10.1812, 101
West, Hans - Rudkøbing, murer, 12.7.1830, 228
West, Niels - Svenborg, smed, 23.10.1826, 187, opsagt 25.4.1857, 10a
West, Thoms - borgerskab meddelt 5.4.1785, skipper, opsagt 17.1.1831, 234
Westphalen, Christopher Friderich Henrich - af Svenborg, værtshusholder, 31.12.1804, 30
Wilhjelm, Anders - Svenborg, bager, 22.12.1828, 205
Wivel, Peder - København, kobbersmed, 18.7.1825, 178
Wold, Ole Andersen - Frederichshald i Norge, skipper, 24.1.1831, 235
Wulf, Peder August - Tønder, skomager, 7.7.1804, 24
Zengraff, Johannes - Nyborg, skræder, 22.12.1808, 205
Zeuthen, Niels Christian - Insillesborg', bager 12.6.1820, 149
Zigler, Carl Anthon - Svenborg, købmand (kolonialvarer), 23.10.1826, 188
Aarslef, Anders – Svenborg, købmand, 3.10.1805, 40
Aarslef, Ole Rye – Svenborg, købmand og brændevinsbrænder, 9.2.1801, 4
Aarslef, Peder – Svenborg, felbereder, 31.12.1804, 30, opsagt 12.1.1829, 208
Aarsleff, Hermann – af Svenborg, købmand og brændevinsbrænder, 11.11.1822, 163
Aarslev, Lars – opsagt 11.1.1808, 62
Aarslev, Peder – købmand i Svenborg, 26.8.1800 (se 1743-1800), kornhandler og brændevinsbrænder 13.12.1821, 158 (opsagt 5.11.1836, D)
Aasmølle, Hans Jakobsen – tømrer, 10.5.1809, 69