Svendborg, 1858-1872, borgerskab

Afskrift af register til borgerskabsprotokol
Svendborg Købstad 1858-1872
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Borgerskaberne findes indført i Raadstueprotokollerne

Ammarø, M. - murer opsagt 30.6.1861, (jvt. 12), 26
Anderschou, Jørgen Michael Peter - Svenborg, rebslager 6.12.1864, 62
Andersen, Anders - skomager 26.4.1858, 5, og 26.4.1858, 24a
Andersen, Anders Christian Mogensen - Svenborg, skipper 15.3.1867, 94
Andersen, Andreas Johan - Svenborg, detailhandler 8.6.1869, 123
Andersen, Anton Ludvig Frederik - Odense, skipper 15.3.1862, 38
Andersen, Christen - Odense, sadelmager 9.11.1865, 75
Andersen, Christian - skipper 12.3.1861, 25
Andersen, Frederik - Sørup, skipper 14.12.1867, 103
Andersen, Frederik Ferdinand - Fredensborg, bundtmager 14.9.1863, 53
Andersen, Niels Frederik - Vejle, bager 6.8.1860, 18
Andersen, Rasmus - skipper 17.6.1863, 51
Anthonsen, J. Fr. - skipper, opsagt indtil videre 15.5.1868, 107
Bang, A. C. - skræder, borgerskab medd. 14.3.1810, opsagt 31.3.1865, 66
Bang, Hans Andreas - Svenborg, maler 31.3.1863, 48
Bang, Johan Østrpu - murer af Svenborg, handel 7.11.1859, 14 og 7.11.1859, 36a, borgerskab medd. 18.1.1841, murer opsagt 17.11.1865, 76
Barfoed, Christen - købmand 17.7.1848
Beck, Christopher From - fra Maribo, købmand 28.6.1860, 18, opsagt indtil videre 27.4.1869, 121
Bendixen, Palleni Patra Johanne - handel 11.12.1861, 32
Berg, Gustav Rudolph - detailhandler 4.10.1867, 101
Bertelsen, Lauritz - købmand 20.12.1852
Berthelsen, Christencius Jens - af Svenborg, bogbinder 7.1.1861, 23
Berthelsen, Jens - Skaarup, gæstgiver 31.5.1867, 97
Berthelsen, L. - købmand borgerskab 20.12.1852, 39, opsagt indtil videre 25.4.1865, 67
Bie, Frantz Lauritz - Fredericia, købmand 31.5.1866, 83
Blinkenberg, Ulrik Adolph Kruse - Varde, købmand 3.9.1870, 136
Block, Hans Frederik - købmand 3.10.1861, 28
Blume, August - Hannover, smed 21.6.1858, 5 og 21.6.1858, 24b
Bondo, Carl Christian - købmand 26.7.1858, 6 og 26.7.1858, 25a
Bondo, Gumme Christian - Svenborg, skipper 5.2.1867, 93
Brandstrup, Niels Nielsen - handel 10.7.1861, 27
Brandt, Christen Albert - af Svenborg, købmand m.m. 5.10.1865, 72, opsagt indtil videre 20.3.1869, 119
Brandt, E. - købmand, opsagt indtil videre 26.6.1867, 98
Brandt, Ernst Gjørup - købmand 14.8.1848
Brandt, Ernst jun - skipper, købmand 15.11.1847
Brandt, Jens Madsen - Svenborg, skipper 30.10.1865, 73
Brandt, Niels Ernst - købmand 2.10.18..6?
Brandt, S. C. - borgerskab medd. 1839, købmand opsagt 26.9.1862, 44
Braun, C. - borgerskab 9.6.1852, værtshusholder opsagt indtil videre 16.12.1865, 78
Breum, Sabine Christiane Eleonora - Haderslev, sæbesyder 25.7.1868, 109
Bronée, C. - bevilling som værtshusholder 9.6.1852
Bruun, Jørgen - borgerskab medd. 31.12.1804, bødker opsagt 17.4.1860, 16
Buch, Julius Emil Marius - Svenborg, slagter 28.9.1863, 53
Bülow, G. B. - af Troense, skipper, opsagt 9.9.1867, 100
Bøgh, Henrik Andreas Polucarpus - Svenborg, slagter 5.10.53, opsagt 27.3.1867, 95
Bøgh, Nicolai Petersen - Sæby, købmand 10.7.1866, 84, opsagt indtil videre 26.6.1867, 98
Bønnelycke, Lauritz Christian Albrecht - Svenborg, cikoriefabrikant 17.1.1867, 92
Børgesen, N. - skipper opsagt indtil videre 27.4.1863, 50, fornyet borgerskab 16.3.1864, 56
Børgesen, Nicolai - borgerskab medd. 11.12.1821, værtshusholder og gæstgiver opsagt af enken 29.12.1864, 63
Børgesen, Nicolai - hans enke, værtshusholder 11.12.1821
Baagøe, Christian - Svenborg, købmand 26.10.1869, 129
Baagøe, Jens Christian Hansen - af Troense, skipper, opsagt 10.3.1866, 79
Baagøe, Jens Peder - købmand 17.3.1856
Christensen, A. P. - Tønder, værtshusholder 13.6.1868, 108
Christensen, Christian - Høirup, værtshusholder 29.4.1870, 134
Christensen, Christian - Svenborg, skipper, 26.2.1866, 79
Christensen, Christian - Svenborg, snedker, 4.1.1862, 34
Christensen, Hans - af Turø, skipper, opsagt af hans enke 21.1.1865, 64
Christensen, Jacob - Ommel, skipper 11.4.1864, 56
Christensen, Peder - borgerskab medd. 23.11.1846, skipper opsagt 30.8.1864, 58
Christensen, Peter - Svenborg, urmager, 15.4.1865, 66
Christensen, Steffen - borgerskab medd. 25.3.1848, skipper opsagt 21.10.1868, 114
Christiansen, Hans Christian Theodor - af Helsingør, detailhandler 8.6.1861, 27
Christophersen, Jacob Ludvig Anton - Odense, glarmester 19.7.1866, 85
Clausen, Jacob - Vemmenæs paa Taasing, skipper 22.6.1866, 84
Clausen, Poul - Kerteminde, skomager, 7.1.1862, 35
Clemmensen, Johan Gotlieb Cleminen - Svenborg, detailhandler 18.10.1869, 128
Clemmesen, Johan Henrik Halberg - Faaborg, købmand 2.10.1868, 111
Daugaard, Peter Martin - af Svenborg, bog- papir og kunsthandel 21.3.1859, 10 og 21.3.1859, 31b
Dorn, ... - nu Langeland, rebslager 1.7.1839, opsagt indtil videre 7.1.1861, 23
Drescher, Friederik Heinrich Vilhelm - Nordborg, cikoriefabrikant 14.10.1868, 113, købmand 20.3.1869, 119
Drescher, Martin Christian - Nordborg, skipper 10.7.1865, 70
Dreyer, Lauritz - blikkenslager 11.6.1860, 17 (oo i Aastrup 20.9.1862)
Edsberg, Edvard E. - af Odense, detailhandler 23.9.1867, 101
Ewald, Johan Sophus Antonius - Svenborg, rebslager 20.4.1868, 106
Faugsted, Lars Evensen - af Svenborg, faar sit borgerskab 29.11.1856 som skræder, ombyttet med borgerskab som detailhandler 23.4.1862, 41, opsagt indtil videre 20.10.1862, 44
Fich, Carl Christian August - Simmerbølle paa Langeland, bogtrykker 10.1.1863, 47
Fich, Peder - borgerskab medd. 15.4.1833, spækhøker, opsagt af hans enke 21.1.1865, 64
Fich, Peter - født i Svenborg, felbereder 16.5.1859, 11 og 16.5.1859, 32b
Flindt, Johannes - af Svenborg, værtshusholder 16.4.1858, 4 og 19.4.1858, 23b, opsagt 4.8.1866, 86
Flindt, Julius Ferdinand - Svenborg, skomager 3.3.1862, 45
Flindt, Peter Ludvig - af Svenborg, gæstgiver, er tillige bager, 4.3.1859, 10 og 4.3.1859, 30b
Foersom, Theodor Tobias - købmand, 8.10.1861, 29
Fog, Jørgen Lemvig - borgerskab medd. 5.6.1848, købmand og brændevinsbrænder, opsagt 17.4.1860, 16
Fog, Rudolph Georg - købmand 18.8.1845
Frandsen, Hans - borgerskab medd. /6.1813, skomager opsagt 9.11.1866, 90
Friis, Augusta - af Svenborg, handel 2.5.1862, 42
Friis, Niels Peter - af Nyborg, værtshusholder 26.10.1870, 138
Gammelgaard, M. R.  borgerskab af 7.6.1854, skipper opsagt 18.10.1869, 129
Goldberg, Gustav Heinrich Malte - Bergen paa Rügen, bager 8.8.1862, 43, faar sit borgerskab som bager af 8.8.1862, ombyttet med borgerskab som detailhandler 20.12.1870, 141
Gotfredsen, Peder - Langeland, bager 3.12.1866, 91, gæstgiver 25.4.1867, 96
Graukopt, Johan Friederich Justus - Kiel, skomager 23.7.1860, 18
Grønvald, Knud Olsen - kaptain, købmand 5.10.1857
Grønvald, Søren Jacob - Gislev, maler, 16.4.1862, 41
Grønwald, K. O. - af Svenborg, borgerskab af 21.8.1837, købmand opsagt 22.10.1869, 129
Graae, Peder Hansen - borgerskab medd. 15.2.1832, skipper opsagt 17.4.1860, 16
Gunnarson, Bengt - faar sit borgerskab af 4.6.1855 som skræder, ombyttet med et do. som værtshusholder 24.5.1869, 122, opsagt indtil videre 23.4.1870, 134
Hansen Anders - Vester Skerninge, detailhandler 29.10.1866, 89
Hansen Jørgen Ole - Turø, skipper 30.11.1861, 32
Hansen, Anders - Strandhusene, skipper 27.11.1869, 131
Hansen, Carl - skipper 18.10.1860, 21
Hansen, Carl Christian - Svenborg, snedker 28.4.1862, 46
Hansen, Carl Thorvald - af Svenborg, sejl- og flagmager 27.1.1860, 16
Hansen, Christen - Horseskov, skipper 23.8.1858, 6 og 23.8.1858, 25b
Hansen, Christopher - Nyborg, detailhandler 3.2.1862, 36, opsagt indtil videre 27.3.1865, 66
Hansen, Clemen Jørgen - af Turø, skipper opsagt 22.10.1869, 129
Hansen, Edvard Adolph - Troense, skipper 14.8.1868, 110
Hansen, Edvard Carl - fra Rudkøbing, maler 19.4.1858, 4 og 19.4.1858, 23a, havde borgerskab i Rudkøbing fra 11.3.1856
Hansen, Eggert - af Pederskov, borgerskab medd. 13.2.1837, skipper opsagt 9.11.1861, 30
Hansen, Erik - skipper 2.1.1858, 3 og 2.2.1858, 20b, opsagt 19.5.1869, 122
Hansen, Frederik Adolph - skipper 19.2.1861, 24
Hansen, H. M. - af Svenborg, farver, som værtshusholder 31.5.1858, 5 og 31.5.1858, 24b,af hans enke opsagt 22.10.1869, 129 (se ogsaa reg. 1831-1858 Hans Mathiasen Hansen)
Hansen, H. P. - kornhandler opsagt paa ubestemt tid 10.11.1866, 90
Hansen, Hans - af Svenborg, borgerskab medd. 14.4.1831, skipper opsagt 10.8.1864, 58
Hansen, Hans - detailhandler 27.10.1862, 45, opsagt indtil videre 7.9.1866, 88
Hansen, Hans - Tved, slagter 30.9.1869, 126
Hansen, Hans Christian - af Svenborg, borgerskab medd. 28.1.1854, skipper opsagt 28.3.1870, 133
Hansen, Hans Jacob - borgerskab medd. 10.8.1835, skomager opsagt 20.11.1867, 103
Hansen, Hans Peter - Svenborg, skipper 1.4.1869, 120
Hansen, Johan - Haugbølle, frisør 26.9.1870, 137
Hansen, Johan Albrecht Christian - antaget som mester 29.6.1857, 13b, drejer 25.1.1858, 3 og 25.1.1858, 20b
Hansen, Johan Mathias Lahn - Odense, detailhandler 28.10.1863, 53, borgerskab som detailhandler af 28.10.1863, 53, opsiges og Comp. medd. borgerskab som købmand 15.3.1865, 65
Hansen, Jørgen - bsk. 4.6.1855, skipper opsagt 23.9.1870, 137
Hansen, Jørgen Rasmussen - af Turø, borgerskab medd. 13.2.1847, skipper opsagt 13.3.1865, 65
Hansen, Lars - Aborg ved Assens, bager 23.8.1860, 19
Hansen, Ludvig Ferdinand - Skaarupøre, skipper 1.9.1869, 125
Hansen, Mads - Svenborg, skipper 8.3.1869, 118
Hansen, Martin - Troense, skipper 17.4.1867, 96
Hansen, Mikkel - Troense, skipper 10.3.1864, 55
Hansen, Niels - af Troense, bogerskab medd. 14.3.1831, skipper opsagt 1.6.1870, 134
Hansen, Niels Christian - borgerskab medd. 13.8.1856, skipper opsagt 27.9.1867, 101
Hansen, Niels Guldbrand - af Aabyskov, borgerskab medd. 24.7.1857, 14b, skipper opsagt 20.9.1860, 20
Hansen, Peder Wilhelm - Skaarupøer , skipper 15.5.1866, 82
Hansen, Peter - Ribe, handelsmand 24.8.1866, 87,værtshusholder 24.11.1868, 115
Hansen, Rasmus - af Turø, borgerskab af 12.2.1838, skipper opsagt 22.10.1869, 129
Hansen, Thomas Christian - Waldemars Slot, Bregninge Sogn, skipper 16.12.1861, 32
Hasselbalch, O. - politiassistent, kassation af et borgerskab 29.13.1849m, der giver ret til anlæg af et trykkeri i Svenborg 19.10.1861, 30
Havemann, Rasmus Jensen - købmand 5.10.1857
Heilmann, Jacob Ludvig - Odense, købmand 2.5.1868, 106
Henningsen, Jacob - af Troense, borgerskab 7.5.1832, skipper opsagt 31.3.1864, 56
Henningsen, Rasmus Vilhelm - Odense, skræder 10.3.1870, 133
Henriksen, Clemmen Peder - Turø, skipper 30.10.1861, 30
Hilligsøe, Frederik Wilhelm - Helsingør, købmand 12.8.1870, 135
Hoffmann, georg - Neustadt i Bayern, brygger med ret til udskænkning af siddende gæster 25.7.1863, 52, opsagt indtil videre 8.11.1865, 75
Hoffmann, Johan Michael Leonhard - af Svenborg, skræder 8.10.1860, 20
Holm, Axel Gudmund - fra Aalborg, konditor 14.1.1860, 15
Holm, Daniel Jensen - detailhandler 4.6.1862, 43, jvt. 28.11.1865, 76, opsagt indtil videre 7.9.1866, 88
Holm, Frederikke Pouline - af Svenborg, handel 6.5.1863, 50
Holm, Martin Jensen - Rønne, skipper 31.7.1863, 52, opsagt indtil videre 5.3.1864, 55, opsagt indtil videre 4.8.1866, 86
Honemann, R. J. - Ærøskøbing, borgerskab 5.10.1869, købmand opsagt indtil videre 20.3.1869, 119
Hude, Ludv. Jul v. d. - beskikkelse som mægler i Svenborg 27.3.1865, 66 83, 100
Hunæus, Jørgen Johan William - fra Odense, detailhandler 26.5.1869, 123, opsagt indtil videre 8.9.1869, 126, fornyet 2.9.1870, 136, opsagt indtil videre 21.11.1870, 139
Huusom, Jørgen Hansen - af Svenborg, smed 3.1.1859, 9 og 3.1.1859, 29b
Hvidberg, Conrad Magdalus - Fræer i Jylland, detailhandler 31.10.1865, 73
Hybel, Carl Christian - Svenborg, smed, 13.4.1868, 106
Hybel, Johan Peter - smed, 28.3.1859, 10 og 28.3.1859, 31b
Haarstad, Mons Johannessen - fra Korsør, guldsmed 25.10.1858, 8 og 25.10.181858, 28a, opsagt 1.10.1862, 44 (havde haft borgerskab i Korsør fra 6.9.1856)
Haarup, Carl Christian - Odense, handskemager 28.4.1862, 46
Ivers, Frederik - af Odense, født i Ribe, børstenbinder 23.7.1869, 124
Ivers, Frederik Ditlev - Assens, børstenbinder 22.5.1867, 97, opsagt 31.12.1870, 141
Iversen, Jacob - af Langeland, slagter 26.4.1858, 5 og 26.4.1858, 24a, opsagt 23.10.1858, 28a
Jacobsen, Jens - spækhøker opsagt 29.1.1867, 93
Jacobsen, Lars - af Svenborg, værtshusholder 29.11.1860, 22
Jacobsen, Martin - borgerskab 27.6.1857, 13a, tobakshandler og cigarfabrikant opsagt 11.10.1861, 29
Jacobsen, Peder Christensen - af Svenborg, et borgerskab som skipper af 17.9.1839, ombyttet med et borgerskab som detailhandler 24.7.1865, 70, paany skipper 12.5.1866, 82
Jensen, Anders Julius - af Svenborg, rebslager 26.11.1858, 9 og 26.11.1858, 29b, opsagt 21.12.1861, 33
Jensen, Carl - skipper af Turø, opsagt indtil videre 15.11.1870, 139
Jensen, Christian Frederik - Nakskov, skipper 9.5.1863, 50
Jensen, Eduard - Troense, skipper 20.10.1868, 114
Jensen, Hans - af Svenborg, herbergerer, værtshusholder 19.4.1858, 4 og 19.4.1858, 23b
Jensen, Hans Peter - Rudbjærg, skipper 26.10.1870, 138
Jensen, Jens - borgerskab medd. 9.1.1854, rebslager opsagt 27.7.1864, 58
Jensen, Jens Christian - Svenborg, rebslager 121.1.1862, 35
Jensen, Jes Hendrik - fra Nakskov, værtshusholder 25.10.1858, 9 og 25.10.1858, 28a, detailhandler 22.9.1864, 59, havde fra 19.11.1844 haft borgerskab i Nakskov som malermester
Jensen, Jørgen - af Turø, borgerskab medd. 3.2.1837, skipper opsagt 2.7.1869, 124
Jensen, Lars - Strynø, skipper 11.7.1866, 85
Jensen, Lars - Svenborg, købmand 12.12.1859, 15
Jensen, Lars Peter - Odense, detailhandler 29.4.1869, 121, opsagt 15.12.1869, 131
Jensen, Niels - Ærøskøbing, mæglerbeskikkelse 2.12.1868, 115
Jensen, P. M. - sejlmager opsagt indtil videre 4.4.1861, 26
Jensen, Peter - borgerskab medd. 21.5.1849, væver opsagt 14.5.1866, 82
Jensen, Rasmus Madsen - Strandby, skipper 13.11.1866, 91
Jensen, Rasmus Nielsen - borgerskab medd. 14.7.1856, skomager opsagt 8.10.1870, 137
Jespersen, Hans - borgerskab medd. 17.10.1836, felbereder opsagt 31.3.1863, 48
Jespersen, Jesper Rasmussen - af Svenborg, felbereder 4.7.1859, 12 og 4.7.1859, 33b
Jespersen, Ole Peter - Slagelse, brændevinsbrænder 24.6.1867, 98, ombyttet med borgerskab som gæstgiver 22.5.1868, 107, opsagt indtil videre 27.4.1869, 121
Johansen, Jochum Frederik Ferdinand - Faaborg, skipper 20.4.1863, 49
Jæger, Hans Henrik - Svenborg, skipper 22.10.1863, 53
Jørgensen, Carl Clemmen - tobaksfabrikant 19.12.1864, 62
Jørgensen, Carl Frederik Herman - Svenborg, skipper 29.10.1869, 130
Jørgensen, Carl Wilhelm Theodor - mæglerbeskikkelse 5.7.1865, 69, jvt. 16.6.1866, 83, jvt. 17.9.1867, 100
Jørgensen, Christian Madsen - Haderslev, værtshusholder 7.9.1866, 88, opsagt indtil videre 29.12.1870, 141
Jørgensen, Erik - af Turø, borgerskab medd. 10.4.1855, skipper opsagt 23.12.1869, 132
Jørgensen, Erik - borgerskab 25.3.1851, skipper opsagt indtil videre 26.11.1861, 31, fornyet borgerskab 28.2.1862, 38
Jørgensen, Erik Jørgen - skipper opsagt 15.12.1863, 54
Jørgensen, Frederik Wilhelm - København, værtshusholder 26.9.1864, 60, opsagt indtil videre 24.10.1870, 138
Jørgensen, Hans Hansen - skræder 21.6.1858, 6 og 21.6.1858, 24b, ombyttet med borgerskab som detailhandler 8.11.1864, 61
Jørgensen, Hans Nicolai - Svenborg, skipper 7.6.1867, 98
Jørgensen, Jens Christian - Jorløse, skomager 13.10.1864, 60, opsagt 21.10.1865, 73
Jørgensen, Jørgen Christian - Svenborg, skipper 5.9.1864, 58,detailhandler 19.1.1870, 132
Jørgensen, Jørgen Nicolai - Middelfart, tømrer 6.1.1869, 117
Jørgensen, Morten Christian Poul Sophus - tobaksfabrikant 30.8.1858, 7 og 30.8.1858, 26a
Jørgensen, Niels - af Svenborg, felbereder 16.5.1859, 11 og 16.5.1859, 32b, ombyttet med borgerskab som slagter 3.7.1869, 124
Jørgensen, Oluf Bang - Ringe, tobaksfabrikant 6.4.1866, 80, opsagt indtil videre 30.12.1869, 132, fornyet 20.4.1870, 133, opsagt indtil videre 8.12.1870, 141
Jørgensen, Peder Christian - købmand /10. 1851, opsagt indtil videre 17.4.1860, 16
Killerup, Rasmus Carl Johan - Svenborg, sejl-, flag- og compasmager 23.6.1865, 69
Kirchheiner, Georg Holger Waage - Gerløv, købmand 28.1.1867, 92, opsagt 7.10.1870, 137
Klagenberg, Carl Niels Nicolai - Svenborg, skipper 10.10.1864, 60
Klinkworth, Albanus - Svenborg, bødker 29.4.1869, 121
Klinkworth, Ernst - borgerskab medd. 23.10.1826, bødker opsagt 22.12.1868, 117
Knudsen, Hans - Sørup, værtshusholder 29.10.1869, 130
Knudsen, Jørgen - Maribo Amt, snedker, 28.11.1865, 76
Knudsen, Maren - Svenborg, rebslager, 20.4.1866, 81, opsagt 20.4.1868, 106
Knudsen, Ole - fhv. møller, værtshusholder 23.7.1869, 124
Knudsen, Rasmus - Svenborg, skipper 23.9.1862, 44
Koch, Hans Petersen - Svenstrup paa Als, brygger 28.1.1865, 64
Kock, Niels Hansen - Ærøskøbing, købmand, 28.4.1865, 67
Kragh, Christian Marinus - Aalborg, urmager 2.7.1868, 109
Krarup, Hendrik Adrian - af Troense, borgerskab medd. 18.2.1839, skipper opsagt 3.11.1869, 130
Krull, Frederik Ferdinand - København, købmand 3.6.1870, 135
Krumbach, Ferdinand Albrecht - fra Odense (i Sødinge i Sunds-Gudme Herred), ... opsagt samme dag se pag. 20,detailhandler 30.8.1860, 19
Kruuse, Jacob Nielsen - Lundeskov i Skanderborg Amt, værtshusholder 8.10.1868, 113, opsagt indtil videre 30.9.1869, 127
Krøger, R. C. L. - købmand opsagt 21.8.1862, 43 (bortrejst)
Krøyer, Frederik Christian - købmand 24.12.1849
Krøyer, Hans Jacob - hans enke, købmand 12.11.1852
Krøyer, Jacob - købmand 4.9.1848
Krøyer, Niels Albjerg - købmand 3.5.1847 (gift i Stenstrup 27.5.1851)
Kugler, Elisa født Simonsen - af Svenborg, handskefabrikant 11.6.1869, 123
Künert, CVarl Julius - fh. Rudkøbing, borgerskab i Rudkøbing som bogbinder 16.3. og 5.12.1857, bogbinder 2.5.1859, 11 og 2.5.1859, 32b, ombyttet med borgerskab som detailhandler 21.12.1867, 104 (født i Liebenverda, Sachsen)
Kaas, Lars Jørgen Hansen - skipper 27.4.1857, 10a
Kaas, Niels Wilhelm - af Turø, borgerskab medd. 30.1.185, skipper opsagt 23.12.1869, 132
Landt, Lars - skræder 25.2.1856, borgerskab opsagt af hans enke 31.10.1868, 114
Lang, Andreas Knudsen - Svenborg, tømrer 26.3.1866, 80, opsagt indtil videre 21.9.1867, 100
Lange, Hans Peter - født i København, spækhøker 5.4.1859, 11 og 5.4.1859, 32a, høker borgerskab ombyttes med borgerskab som værtshusholder, desuden nyt borgerskab som  ... detailhandler 1.11.1865, 74
Larsen, Frederik - af Turø, skipper, opsagt 16.11.1867, 103
Larsen, Lars - hans enke, købmand 8.9.1851
Larsen, Lars Peder Sophus - skomager 6.1.1862, 35
Larsen, Peder - faar et borgerskab som sadelmager af 11.4.1853, ombyttet med borgerskab som marskandiser 8.12.1868, 117
Larsen, Peter - af Svenborg, smed, 1.8.1859, 13 og 1.8.1859, 34a
Larsen, Rasmus - født i Rødme By, Stenstrup Sogn, brygger 7.11.1859, 14 og 7.11.1859, 36a
Larsen, Rasmus - Strandhusene, skipper 11.12.1867, 103
Lentz, Christian - (skomager), pantelaaner 4.10.1869, 127
Lercke, Ove Nicolai Blom - Nysted, garver 22.5.1868, 107
Liberoth, August - af Svenborg, felbereder 18.11.1861, 31
Lindeburg, Paul Andreas Alfred - Nakskov, detailhandler 7.10.1868, 112, opsagt 17.10.1870, 137
Lindegaard, Anders Jensen - Svenborg, skomager 6.2.1861, 23
Lindegaard, Christian Nicolai - borgerskab medd. 22.12.1828, skomager opsagt 27.4.1863, 49
Lindegaard, Claus Christian - Svenborg, felbereder 21.12.1861, 33
Lindtner, Carl - værtshusholder 9.9.1844
Lund, Peter August - Raaby i Aarhus Stift, detailhandler 2.10.1866, 89, opsagt indtil videre 20.3.1869, 119
Lundborg, Laurentius Bernhard - Usserød paa Sjælland, skræder 18.6.1863, 51
Lylloff, Hans Peter - af Turø, borgerskab medd. 13.6.1855, skipper opsagt 23.12.1869, 132
Madsen, ... - hans enke, borgerskab 26.4.1834, værtshusholder, opsagt indtil videre 23.4.1870, 134
Madsen, Hans - Lakkendrup, murer 20.4.1865, 67
Madsen, Hans Marcussen - værtshusholder 26.4.1834
Madsen, Maren - Svenborg, gæstgiver 13.11.1865, 76, opsagt indtil videre 13.11.1867, 103
Madsen, Niels - hans enke, gæstgiverbevilling 9.3.1853
Madsen, Niels Johan - Ammerød, murer 23.5.1859, 12 og 23.5.1859, 33a
Madsen, Peder - Lakkendrup paa Fyen, murer 6.1.1865, 63
Maegaard, Jacob - hans enke, købmand, 15.10.1810
Mancke, Johan Ornholdt - borgerskab medd. 4.5.1857, 10b, skomager 1.12.1868, 115
Marchmann, Christian - Wittenhagen, snedker 27.9.1866, 92
Marvig, Johan Frederik - af Svenborg, skomager 7.3.1859, 10 og 7.3.1859, 31a, opsagt 24.7.1863, 52
Meldal, Carsten Nicolai - cand.pharm., Kallehauge, detailhandel 30.10.1866, 90
Melson, Søren Nobelin - Maglebrænde, købmand 23.9.1867, 100 (gift i Rudkøbing)
Mencke, Andreas - borgerskab af 14.7.1845 som skræder, ombyttet med borgerskab som bager 4.11.1865, 74
Mende, Emma Mathilde - handel 17.9.1867, 100
Mende, Ferdinand Julius Emil Christian - Femern, detailhandler 6.10.1868, 112
Mikkelsen, Margrethe - detailhandler 6.10.1869, 128 (havnefoged L. J. Mikkelsens enke)
Mikkelsen, Mikkel Thomsen - Stokkeby paa Ærø, detailhandler 3.5.1869, 122
Mortensen, Hans - Præstemose, skipper 9.9.1868, 111
Mortensen, Jørgen - borgerskab medd. 26.3.1851, skipper opsagt 22.2.1867, 94
Mouritzen, Gjertrud Kathrine - handel 30.9.1869, 127 (skipper Johan Helgesen Mouritzens enke)
Møller, Carl Edvard - Svenborg, skipper 11.10.1858, 7
Møller, Christian Rasmussen - tobaksfabrikant og detailhandler 5.12.1870, 140
Møller, Emil Bernhard - Svenborg, detailhandler 18.2.1867, 93, sejl-, flag- og compasmager 11.10.1865, 72
Møller, Johannes - opsiger sit borgerskab af 25.4.1853, som gæstgiver, tilbage bliver værtshusholder borgerskab af samme dato, og nu borgerskab som detailhandler 20.3.1862, 39
Møller, Johannes - værtshusholder 4.6.1849
Møller, Johannes Christopher Hanefeldt - Svenborg, skipper 15.12.1863, 54
Møller, Julius Theodor - Svenborg, skipper 7.8.1866, 86
Møller, Lauritz - borgerskab 30.3.1857, 7b, skipper opsagt indtil videre 20.3.1869, 119, fornyet 7.11.1870, 138
Møller, Peder (brygger) - købmand 14.1.1850
Møller, Rasmus - Svenborg, købmand 14.10.1868, 113
Møller, Simon - Troense paa Taasing, skibsreder, købmand 16.6.1865, 68
Møller, Søren Rasmussen - borgerskab medd. 31.10.1843, skipper opsagt 2.11.1869, 130
Møller, Wigilius - Vikkelsø,høker 11.11.1864, 62
Neckelmann, Napoleon - købmand 25.9.1854
Neuhausen, Peter Mathias - fra Hobro, købmand 3.11.1862, 45
Nielsen, Anders - fra rudkøbing, hvor han ogsaa var kret- og hjulmager, borgerskab 29.8.1857-28.10.1859, hjul- og karetmager 31.10.1859, 13 og 31.10.1859, 35b, skipper opsagt indtil videre 30.9.1867, 28
Nielsen, Antonius - Rudkøbing, skipper 22.1.1868, 104
Nielsen, Carl Frederik - af Troense, borgerskab af 9.5.1838, skipper opsagt 22.5.1865, 68
Nielsen, Frederik - af Svenborg, skipper 16.4.1862, 41
Nielsen, Frederik Andrea - Svenborg, skipper 25.6.1868, 109
Nielsen, H. F. - borgerskab medd. 16.2.1857, skipper opsagt 25.11.1869, 131
Nielsen, Hans - af Troense, skipper opsagt 4.11.1868, 115
Nielsen, Hans Jepsen - af Vordrup, Tranderup Sogn paa Ærø, værtshusholder 18.12.1860, 22
Nielsen, Hans Peter - Svenborg, farver, 13.10.1862, 44
Nielsen, Henning - Svenborg, købmand 20.4.1869, 120
Nielsen, Johan Jørgen - af Svenborg, har borgerskab som bager, gæstgiver 2.12.1859, 14
Nielsen, Johanne Jacobine Cathrine - konditori 27.4.1859, 12 og 27.5.1859, 33a, skipper opsagt indtil videre 10.8.1860, 19, bager og gæstgiver 2.3.1862, 49, skipper opsagt indtil videre 31.3.1866, 80
Nielsen, Jørgen - Tvede Skovhave, er væver, detailhandel 7.9.1869, 125
Nielsen, Jørgen borgerskab af 15.5.1854, karetmager opsagt 18.10.1869, 129
Nielsen, Jørgen Madsen - af Turø, borgerskab medd. 24.11.1854, skipper opsagt 23.12.1869, 132
Nielsen, Jørgen Martin - Turø, skipper 28.8.1865, 71
Nielsen, Lars - borgerskab 27.8.1832, skipper opsagt 6.11.1865, 75
Nielsen, Lauritz Timm - København, steen- og billedhugger 13.2.1869, 118
Nielsen, Mads - af Turø, borgerskab medd. 19.2.1838, skipper opsagt 4.11.1865, 74
Nielsen, Mikkel Rasmussen - Svenborg, skipper 11.3.1862, 38
Nielsen, Niels - Svenborg, snedker, 20.1.1862, 36
Nielsen, Niels Clausen - Svenborg, skipper 28.3.1867, 95
Nielsen, Niels Hansen - Rudkøbing, skipper 8.11.1869, 131
Nissen, Peter Nicolai - fra København hvor han var silke-, uld- og lærredshandler, købmand 7.11.1859, 14 og 7.11.1859, 36b, opsagt 9.4.1862, 42
Nyholm, Johannes Andersen - af Svenborg? (Henningsø, Lunde Sogn (B), borgerskab medd. 22.12.1854, spisevært, kaffe- og theskænker, opsagt 1.11.1858, 9 og 1.11.1858, 28b, værtshusholder 1.11.1858, 9 og 1.11.1858, 28b, opsagt 18.12.1860, 22
Olsen, Edvard - Helsingør, hattemager 15.7.1865, 70, opsagt 16.12.1865, 78
Olsen, Hans Albrecht - borgerskab 13.9.1842, skipper skipper opsagt indtil videre 14.8.1865, 71
Olsen, Jesper Ferdinand - København, skomager 11.11.1864, 62
Pasbjerg, Frederik Christian - borgerskab medd. 14.6.1854, smed opsagt 23.4.1862, 41
Pedersdatter, Johanne Marie - syerske opsagt 29.12.1864, 63
Pedersen, Christian - spækhøker 16.6.1856
Pedersen, Rasmus - spækhøker 14.6.1839
Petersen, Adolph Ferdinand - bager 30.8.1858, 7 og 30.8.1858, 26a
Petersen, Axel - af Troense, borgerskab medd. 18.2.1839, skipper opsagt 31.3.1863, 48
Petersen, Berthel - af Svenborg, detailhandler 24.11.1870, 140
Petersen, Carl - af Svenborg, felbereder, 11.11.1861, 31
Petersen, Chr. - borgerskab medd. 16.6.1856, høker, af hans enke opsagt 13.3.1865, 65
Petersen, Chr. - ombytter et ham tidligere meddelt borgerskab som slager af 20.4.1857, 9b (var da styrmand) med borgerskab som værtshusholder 30.12.1863, 54
Petersen, Christen - skræder opsagt 1.8.1860, 18
Petersen, F. C. - værtshusholder skipper opsagt indtil videre 14.8.1868, 110
Petersen, Frederik Christian - Svenborg, skibstømrer, værtshusholder 23.12.1865, 78, skipper opsagt indtil videre 28.9.1868, 111
Petersen, Gotlieb - købmand 9.9.1852
Petersen, Gotlieb Gudmund - bogtrykker 1.12.1865, 77
Petersen, Hans - Trunderup, detailhandler 17.8.1864, 58
Petersen, Hans Jacob - af Troense, borgerskab medd. 8.9.1834, skipper opsagt 8.4.1868, 106
Petersen, Hans Peder - Bolum (?) i Ribe Amt, møller og bager 1.2.1869, 118
Petersen, Hans Peder - Sørup, værtshusholder 25.8.1866, 87
Petersen, Hans Peter - opsagt i Korsør 2.7.1860, skipper opsagt 10.8.1860, 19
Petersen, Hans Rasmussen - Svenborg, maler 4.1.1862, 34, skipper opsagt indtil videre 10.1.1863, 47
Petersen, Jens - Eistrup i Jylland, gæstgiver 21.10.1867, 102
Petersen, Jens Kjeldsen - Ærøskøbing, skipper 27.5.1865, 68
Petersen, Jørgen Jensen - Turø, skipper 3.2.1858, 3 og 3.2.1858, 20b
Petersen, Mathias - født Egense, havde borgerskab i Nyborg som købmand 7.4.1856-10.10.1859, købmand 24.10.1859, 13 og 24.10.1859, 35b
Petersen, Niels - af Svenborg, værtshusholder 12.4.1858, 4 og 12.4.1858, 22b, kasseret 13.11.1865, 76
Petersen, P. M. - maler opsagt 30.9.1865, 71
Petersen, Rasmus - Rudkøbing, glarmester 27.6.1866, 84
Ploug, H. A. værtshusholder 3.9.1855
Poulsen, Christian - skomager, 23.4.1860, 17
Poulsen, Jens - Rudkøbing, borgerskab medd. 19.1.1835, skipper opsagt 19.9.1864, 59
Poulsen, Johan Carl Emil - skomager 15.4.1863, 49, skipper opsagt indtil videre 16.3.1864, 56
Poulsen, M. T. - glarmester skipper opsagt indtil videre 29.4.1862, 42
Priisholm, Peter Elias - Gerup, Brahetrolleborg Sogn, bager 28.4.1866, 81
Qvist, Ludvig - købmand 6.3.1833
Qvist, Ludvig Ulrik - købmand 20.12.1847
Rasmussen, Johan Christian - Aarslev, murer 7.2.1863, 51
Rasmussen, Joseph - købmand se s. 40, borgerskab kasseret (borgerskabsindeh. død) 13.11.1865, 76
Rasmussen, Joseph H. - købmand 23.10.1854
Rasmussen, Marie - Svenborg, detailhandler 29.10.1869, 130
Rasmussen, Niels - Tvede by og Sogn, snedker 12.7.1864, 57, borgerskabet annulleres 20.8.1868, 111
Rasmussen, Niels Christian Ludvig - Odense, detailhandler 15.10.1860, 20
Rasmussen, Peder - Herbergerer, borgerskab medd. 24.4.1854, opsagt 6.8.1866, 86
Rasmussen, Peter - af Turø, skipper, borgerskab 31.7.1843, skipper opsagt indtil videre 9.5.1870, 134
Rasmussen, Rasmus - Gudbjærg, forgylder 11.1.1862, 36
Rasmussen, Rasmus Ludvig - skipper 6.3.1861, 24
Remmert, Jens Vilhelm Carl - Kolding, skomager 19.5.1868, 107
Riber, Gumme Krøyer - købmand 5.8.1850
Riber, P. - købmand 3.6.1843
Rise, Christopher Nielsen - Vindebyøer, skipper 20.4.1867, 96
Ritter, Hans Stephen Severin - Daustrup, detailhandler 7.9.1869, 125
Rosenkilde, Herman Hans Arnold - høker 4.4.1861, 25, opsagt 3.2.1862, 37
Sager, Carl Johan Gottfried - Neumünster, klædefabrikant 31.10.1867, 102, opsagt 23.10.1870, 133
Sand, Iver - Varde, garn- og tøjfabrikant 2.4.1869, 120
Schiønning, Christen Nielsen - Sebbersund, skipper 17.3.1865, 65
Schiøttz, Ludvig Emil - fra Odense, vinhandler 18.11.1870, 139
Schjær, Hans Peter - fra Odense, tobaksfabrikør 25.10.1858, 8 og 25.10.1858, 28b, havde fra 8.4.1857 borgerskab i Odense som det samme
Schmidt, Hans Christian Peter - af Svenborg, købmand 11.10.1858, 7 og 11.10.1858 27b, skipper opsagt indtil videre 21.10.1867, 102
Schmidt, Jørgen Claudius - af Svenborg, detailhandler 15.7.1867, 99
Schreiner, Frederik Edvard - købmand 14.12.1856
Schreiner, Johan Hendrik - borgerskab medd. 22.12.1828, farver opsagt 21.5.1861, 26
Schütt, Jens Jensen - Ærøskøbing, skipper 24.12.1862, 46
Schønevald, Carl Hermann Adolph - Parchim, barber 2.1.1862, 34, opsagt 31.3.1863, 48
Sejerup, Niels Christian Carl Vest - Stenstrup, fhv. skolelærer, gæstgiver og bager 9.4.1866, 80, skipper opsagt indtil videre 21.12.1867, 104
Selch, Johan Jørgen - Oureby, snedker 3.7.1869, 124
Sidenius, Fritz William - Nykøbing paa Falster, detailhandel 8.8.1866, 86
Simonsen, ... - værtshusholder 14.7.1851
Smith, Elfride Dorthea - Allerup, detailhandel 15.12.1869, 131
Smith, Hans Peter - akkerup, købmand 25.10.1868, 114
Spodsbjerg, Anders - Strynø, skipper 18.9.1869, 126
Starup, Frederik Christian - Odense, cand.pharm., brygger 2.1.1860, 15, opsagt indtil videre 30.4.1861, 26
Steen, Hans Jensen - Svenborg, skipper 10.1.1870, 132
Storm, Christian Knudsen - Troense, borgerskab medd. 15.2.1833, skipper opsagt 17.4.1860, 16
Svendborg, Johanne Louise - Svenborg, ringe handel 15.10.1869, 128
Svendsen, Anadius Benjamin - Svenborg, murer 29.12.1864, 63, opsagt indtil videre 29.12.1868, 117
Svendsen, Svend Jørgen - fhv. møller, værtshusholder 28.2.1859, 3 og 28.2.1859, 30b, ombyttes med borgerskab som slagter 17.4.1860, 17, opsagt 27.12.1860, 22
Sørensen, Ane Sophie - handel 8.9.1864, 59
Sørensen, Hans - borgerskab 20.4.1846, pottemager opsagt 15.1.1866, 79
Sørensen, Peder Nicolai - Svenborg, detailhandler 5.5.1865, 68, opsagt indtil videre 21.9.1869, 126
Thorsteinson, Th. - fra Island, købmand 17.3.1868, 105, opsagt indtil videre 12.5.1870, 134
Thurøe, Hans christensen - Troense, borgerskab 5.12.1831, skipper opsagt 9.3.1863, 48
Torp, Jens Christensen - af Troense, borgerskab medd. 3.7.1837, skipper opsagt 16.2.1861, 23
Tortzen, Carsten Meyer - Sønderborg, sæbesyder 1.12.1865, 77, købmand 13.7.1867, 98, opsagt indtil videre 24.7.1868, 109, opsagt indtil videre 5.10.1868, 112
Trochmann, Johannes Nellemann - Svenborg, gæstgiver 22.2.1864, 55
Trockmann, Anders Nellemann - hans enke, gæstgiver 30.4.1838
Udbye, Johan Hendrik Knutto - Faaborg, købmand 4.4.1867, 95
Vest, Andreasine - Svenborg, detailhandel 27.5.1867, 97
Vest, N. - borgerskab 24.1.1838, sejlmager opsagt indtil videre 11.11.1865, 75, fornyet borgerskab 9.12.1865, 77
Villaume, Sophus - borgerskab 12.4.1850, gørtler opsagt 28.7.1864, 58
Wagner, Johan Adolph - København, handelsmand 7.9.1866, 87, opsagt 9.4.1867, 96
Wandel, Herman Frederik Sophus - af Svenborg, købmand,12.7.1858, 6 og 12.7.1858, 25a
Wandell, Jens Laurentius - hans enke, gæstgiver 2.11.1846
Wendelboe, Hans Emil Christopher - Odense, købmand, 13.3.1866, 79
Wenke, Mogens R. - købmand 27.11.1854
West, Andreas - værtshusholder opsagt 8.8.1860, 19
West, Martin Nicolai Bertel - Sørup, sadelmager 7.1.1862, 35
Wiborg, Niels - borgerskab 10.11.1845, købmand og brygger opsagt indtil videre 12.1.1860, 15
Wiggers, Carl Wilhelm - farver og væver 8.10.1861, 28
Wiggers, Poul - købmand 16.10.1854
Wilhjelm Chr. - skipper opsagt 30.6.1870, 135
Wilhjelm, Hans Peter Christian - købmand 15.10.1861, 29
Wingaard, Carl Wilhelm - København, kurvemager 23.6.1868, 108
Winther, Carl Lauritz - Svenborg, slagter 17.6.1865, 69
Winther, Hans Christian - hans enke Elisabeth, værtshusholder 15.8.1834
Winther, Jens Frederik - Østerbregninge paa Ærø, detailhandel 12.12.1865, 78
Wiwell, Bendix Møller - Svenborg, kobbersmed 11.10.1864, 60, kobbersmed 27.1.1857, 3b
Wolff, Carl Adolph - Nyborg, købmand 17.4.1866, 81, opsagt 15.10.1870, 137
Zehngraff, Johannes - borgerskab medd. 22.12.1828, skræder opsagt 11.12.1865, 77
Ørnstrup, Andreas Volmer - Svenborg, brygger og minaralvandsfabrikant 25.8.1866, 87
Aamand, Niels - Nyby paa Taasing, møller 7.11.1864, 61, opsagt indtil videre 29.6.1870, 135
Aarby, Carl Christian - København, møller 18.9.1865, 71, bager 14.10.1865, 73, opsagt paa ubestemt tid 10.11.1866, 90