Rudkøbing, 1650-1851, borgerskab

Afskrift af register til borgerskabsprotokol
Rudkøbing købstad 1650-1851
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Borgerskaberne findes indført i Raadstueprotokollerne i Magistratsarkivet

Adamsen, Christen - født Rudkøbing, skipper 19.10.1714, v 42
Adamsen, Peder - født Pedersborg ved Sorø, grovsmed, 6.11.1671, ii 132
Ahlung, Niels Henrichsen - født Svenborg, rebslager 6.3.1742, vi 111
Albech, Daniel - af Svenborg, garver 25.5.1841, vii 212, opsagt 10.12.1841, vii 218
Albertsen, Poul - urmager 9.3.1728, v 137
Albrechtsen, Hans - skibsmand 30.12.1680, iii 93
Albretsen, Peder - indvarslet 21.1.1727, v 125, 9.3.1728, v 137, 16.1.1731, v 159, .2.1733, v 180, 24.1.1736, vi 35
Alsbach, Lauritz - født paa Grønland, guldsmed 1.10.1811, vii 77
Alsing, Jens (Jørgensen) - født Tandslet, Als, indvarslet 2.1.1674, iii 14, søfart 14.5.1675, iii 34
Alsleb, Wilhelm Lorentzen - bestalling 10.10.1718, som bartskær og kirurg 11.7.1719, v 74
Andahll, Erich - bestalling af 22.9.1750, som dansk skoleholder 13.10.1750, vi 158
Andersen, Bertel - skipper, indvarslet 25.1.1724, 983, 21.4.1727, 130, 16.3.1728, v 137
Andersen, Biørn - født Rudkøbing, indvarslet 29.6.1667, 77, 14.10.1767, ii 88
Andersen, Christen - 29.7.1662, ii 10
Andersen, Christen - 3.1.1704, iv 87
Andersen, Christen - født i Kristrup ved Randers, hattemager 6.7.1670, ii 116
Andersen, Christen - født i Magleby, 12.1.1706, iv 95
Andersen, Christen - indv. 14.1.1662, ii 5
Andersen, Christen - opsagt borgerskab 18.12.1708, v 8
Andersen, Christen - sadelmager 19.8.1662, ii 12
Andersen, Eggert - guldsmed 12.1.1712, v 29
Andersen, Frederik Wilhelm - født i København, kobbersmed 16.11.1851, vii 264
Andersen, Hans - af Ristinge, skipper 5.5.1837, vii 188
Andersen, Hans - født paa Ærø, bødker 1.6.1676, iii 47
Andersen, Hans Daniel - født i Vejlev, Fyn, pottemager 15.4.1823, vii 123, enken opsiger borgerskab 15.4.1848, vii 257
Andersen, Jacob - brolægger 17.3.1832, vii 162
Andersen, Jacob - opsagt skomager 7.10.1651, i 51
Andersen, Jacob - skibstømrer 25.3.1801, vii 42
Andersen, Jens - født i Rudkøbing, skomager 8.6.1728, v 138
Andersen, Jens - karetmager, hjulmand, uden borgerskab vii 103 no 34, 111
Andersen, Jens - skomager, indvarslet 30.11.1652, 81, 15.3.1653, 83, borgerskab 10.4.1653, i 87
Andersen, Jens Christian - af Odense, guldsmed 8.7.1837, vii 189, opsagt 4.11. i aar 190 (rejst til Odense)
Andersen, Lars Hansen - af Ristinge, skipper 23.2.1846, vii 244
Andersen, Lauridtz - født i Hunseby, Lolland, trædrejer 17.3.1711, v 25
Andersen, Ludvig - hidtil i Ærøskøbing, køb- og handelsmand 22.12.1832, vii 168
Andersen, Mads - bager 13.10.1840, vii 206, opsagt 26.3.1850, vii 262
Andersen, Mads - født i Rudkøbing, færgemand 4.6.1689, iv 15 (muligvis oo 1688 i Ærøskøbing med Marie Madsdatter)
Andersen, Mads Tønnesen Rosenberg - murer 17.3.1832, vii 162
Andersen, Morten - født i Strandby, agter at ernære sig af liden skibsfart 20.10.1722, v 93
Andersen, Peder - daglejer 31.8.1781, vi 186
Andersen, Peder - født paa Romø, borgerskab 3.11.1706, v 2
Andersen, Poul - drejer 10.10.1663, ii 30
Andersen, Rasmus - født i Nakskov, skibsmand 29.11.1671, ii 133
Andersen, Rasmus - født paa Strynø, snedker 15.10.1709, v 17
Andersen, Simon Clemmensen - skomager 19.10-1830, vii 154
Andkjær, ... - kæmner, forligelseskommissær 21.1.1850, vii 261
Andreasen, Christian Ravn - af Rudkøbing, køb- og handelsmand 19.8.1828, vii 139, opsagt 8.6.1847, vii 251
Andreasen, Jens - af Rudkøbing, hjulmand, 19.11.1824, vii 127
Andreasen, Jens Madsen - af Rudkøbing, skipper 22.2.1831, vii 157
Andreasen, Johannes - født i Rudkøbing, sejlmager 24.4.1819, vii 92, se 110, 133
Andreasen, Mads - værtshusholder og købmand 25.3.1801, vii 42
 Andreasen, Niels Hansen - Rudkøbing, urmager 5.5.1821, vii 100, se 106, 76
Andresen, Peder - kleinsmed 23.3.1762, vi 171
Andresen, Stephanus Balliø - af Rudkøbing, skipper 13.2.1847, vii 249
Arpts, Johan - skomager 21.9.1728, v 139
Avlskarl, Michel - ejer ejendom i Rudkøbing, husmand i Vindeby Lindelse, se 8.3.1756, vi 165
Bager, John - bor i Longelse, 8.3.1756, vi 165
Bager, Mads Jensen - indvarslet 19.7.1664, ii 35, 3.1.1666, ii 60
Bager, Otto - bortrømt 8.3.1756, vi 165
Bager, Peder - bestalling som toldvisitør 24.2.1739, 17.3.1739, vi 61
Bager, Peder Madsen - 3.1.1701, iv 71
Bagge, Frederich Julius - grovsmed 23.4.1833, vii 171, tillige kliensmed 30.11.1847, vii 254
Baggesen, ... - kaptajn, postmester 30.12.1840, grundejer vii 209
Bahnsen, Christian - købmand 3.1.1769, vi 174 (død i Ærøskøbing 1775, skifte)
Bahnsen, Urban - og hustru Maren Michelsdatter, privilegium 8.7.1719, som farver 23.1.720, v 75
Balliø, Johan - skræder 20.2.1798, vii 28, opsagt 27.6.1843, vii 226
Balliø, Mathias - skræder 15.1.1772, vi 177, oldermand 31.12.1787, vii 7
Balliø, Stephan - skræder 10.1.1797, vii 27, se 109, 115
Bang, Arent - murer 18.9.1838, vii 195
Bang, Carsten - Rudkøbing, lidet købmandskab 31.1.1748, vi 146
Bang, Christen - 13.1.1696, iv 49
Bang, Hans Jørgen - af Rudkøbing, vognmand og gæstgiver 9.11.1841, vii 217, tillige billardholder 5.2.1848, vii 255
Bang, Hans Nielsen - født i Rudkøbing, 4.2.1690, iv 19
Bang, Holger Pedersen - købmand 15.1.1772, vi 177
Bang, Jens Nielsen - indvarslet 14.1.1721, 82, 18.1.1724, 98, borgerskab (købmand) 24.1.1724, v 98
Bang, Jørgen - avlsmand 23.3.1762, vi 171
Bang, Jørgen Pedersen - matros, afl. ed 4.4.1772, vi 177
Bang, Jørgen Rasmussen - født i Svenborg, handskemager 11.3.1710, v 20
Bang, Mads Pedersen - drejer, indvarslet 3.2.1733, v 180, borgerskab 25.1.1735, vi 23
Bang, Mads Pedersen - murer 7.2.1795, vii 23
Bang, Mathias - indvarslet 20.2.1798, vii 29, gæstgiver og vognmand 19.2.1799, vii 31, se folio 103, 17
Bang, Mathias Nielsen - født i Rudkøbing, 17.7.1688, iv 11, byskriver fra 8.1.1694, iv 44
Bang, Niels Søfrensen - borgerskab 12.3.1709, v 9
Bang, Peder - 13.1.1699, iv 65
Bang, Peder Christian - Rudkøbing, handelsmand 17.8.1807, vii 63, tillige brændevinsbrænder 3.10.1822, vii 119
Bang, Peder Mortensen - født i Rudkøbing, murer 21.12.1813, vii 84, se fol. 103, 23
Barfoed, Hans - af Odense, bendrejer, hans hustru Maren Olsdatter (en tid i Assens) jordemoder (efter madam Mouritzen) 31.3.1788, vii 8
Barfoed, Hans Pedersen - snedker 24.2.1801, vii 39,se fol 111, 149
Barfoed, Jens - skræder, frimester fol 103, 30, se tillige fol. vii 112
Barfoed, Peder Andersen - af Rudkøbing, gørtler 23.11.1830, vii 155, tillige smed 18.2.1834, vii 175
Barfoed, Peder Andersen - daglejer, vægter 31.12.1787, vii 8
Barfoed, Søren Pedersen - slagter 29.10.1833, vii 173
Barstener, Bendix - 15.10.1650, i 15
Bartcher, Conrat - indvarslet 18.1.1670, ii 105
Basballe, ... - vil tage borgerskab hvis han bliver i Byen 19.1.1734, vi 10
Basballe, Christian - født i Rudkøbing, købmand 7.2.1801, vii 39, brandinspektør 5.2.1805, vii 56
Basballe, Christian - indvarslet 14.1.1721, v 82, liden handel 7.6.1727, v 131
Basballe, Hieronymus - handels- og købmandskab 23.3.1762, vi 171
Basballe, Peder - køb- og handelsmand 19.1.1751, vi 156, og som brandinspektør vi 190
Bay, Carl - af Rudkøbing, købmand og brændevinsbrænder 2.5.1837, vii 188
Bay, Christian Poulsen - af Rudkøbing, skipper 9.8.1832, vii 164
Bay, Christian Poulsen - borger og kaptajn 23.9.1785, tillige brandinspektør i afg. Peder Basballes sted vi 190
Bay, Christian Poulsen - født i Rudkøbing, hidtil Ærøskøbing, skipper 2.3.1824, vii 125
Bay, Christian Poulsen - købmand, forligelseskommissær 18.10.1803, vii 53
Bay, Corfitz Carl Emil - talsbruger og jordejer 15.11.1842, brændevinsbrænder 23.11.1847, vii 224, opsagt brændevinsbrænder vii 254
Bay, Erich - købmand 3.2.1801, vii 39, opsagt af enken 6.12.1842, vii 224
Bay, Hans Henrich - Rudkøbing, 14.5.1799, køb-, handelsmand og brændevinsbrænder 3.4.1841, vii 32, opsagt af enken vii 211
Bay, Jens Pilegaard - købmand 11.5.1830, vii 151
Bay, Ludvig - skipper fra 1834 i Nyborg, skipper i Rudkøbing 10.4.1838, vii 193, opsagt 7.11.1838, vii 196
Bay, Morten - købmand 3.2.1801, vii 39, se 105, 61
Bay, Morten Andersen - hidtil borgerskab i Svenborg, udsættelse 7.6.1727, v 131, lidet købmandskab 16.3.1728, v 137
Bay, Niels Hansen - af Rudkøbing, i Korsør til 24.12.1829, skipper 9.2.1830, vii 149, opsagt 11.8.1832, vii 164
Becher, Godfreid - privilegium som apoteker 2.11.1705, iv 95
Befuer, Henrich - farver 3.1.1701, iv 71
Belling, Peter - født i Brandborg, Schredby, sadelmager 16.8.1740, vi 79
Bendixen, Hans - født i Rudkøbing, søfart 17.1.1736, vi 34
Bendixen, Hans - skipper 9.1.1770, vi 175
Bendixen, Lars - Rudkøbing, bager 21.12.1813, vii 83, opsagt af enken 15.2.1841, vii 210
Bendixen, Niels - 15.9.1663, ii 29
Bendixen, Niels - indvarslet 16.3.1728, v 137, 16.1.1731, v 159, 3.2.1733, v 180, 19.1.1734, vi 10, skipper 26.1.1734, vi 13
Bendixen, Niels - skipper 1.10.1839, vii 200
Bendixen, Peder - født i Rudkøbing, skipper 24.1.1719, v 66
Bendixen, Peter - af Rudkøbing, maler 13.3.1847, vii 250
Bendsen, Carl - savmand 23.3.1762, vi 171
Benthin, Hans Leunthart - hjulmand 18.9.1838, vii 194, opsagt 23.6.1840, vii 204
Bentsen, Erich - lejet Farveriet i Rudkøbing 18.1.1724, v 98, indvarslet 16.3.1728, v 137, oplyste at hans borgerskab i Svenborg 16.1.1731, v 159, borgerskab som farver i Rudkøbing 3.2.1733, v 180
Berendsen, Niels - født i Skanderborg, hattemager 19.6.1824, vii 125
Berg, Christian - glarmester 2.8.1845, vii 241
Berlin, Peder - har før 1749 boet her, skal nu opholde sig i Brandenborg 8.3.1756, vi 165
Berndt, ... - smed 7.1.1698, iv 59, opsagt 3.1.1699, iv 65
Berntsen, Isach Nathan - født i København, køb- og handelsmand 26.6.1810, vii 74, se 104, 37
Bertelsen, Andreas - bor i Risling, skipper 14.3.1693, iv 41
Bertelsen, Claus - født i Ærøskøbing, indvarslev 18.1.16710, ii 105, skibsmand 18.8.1670, ii 117
Bertelsen, Claus - opsagt 23.9.1675, taget borgerskab i København 30.8.1675, iii 41
Bertelsen, Claus - til Søvertorp, bestalling som byfoged af 21.2.1693, 3.3.1693, iv 40
Bertelsen, Hans - køb- og handelsmand og brændevinsbrænder 31.12.1789, vii 12
Bertelsen, Hans - slagter 10.2.1794, vii 21
Bertelsen, Marchus - 16.1.1703, iv 78
Beusch (Busk), Arnd Nicolaisen - maler 23.3.1762, vi 171 (død 1789)
Bierig, Rasmus Jensen - 14.1.1662, ii 5
Bille, Ditleff - født Skælskør, skipper 11.4.1673, iii 4
Birkemose, ... - født i Nyborg, snedker 12.2.1822, vii 113, se 102, 15
Biørnsen, Niels - af Kerteminde, væver 27.3.1832, vii 162
Biørnøe, Marthin - født i Faaborg, maler 31.7.1819, vii 92, se 105, 51
Blok, Claus - indvarslet 16.1.1731, v 159, 24.1.1736, vi 35, lidet købmandskab 15.1.1737, vi 41
Blom, Johan Jacob Gram - født i Christiania, kommissionær 4.8.1812, vii 80, opsagt 24.2.1818, vii 89
Boemann, Peter Isaach - af Rudkøbing, garver 7.2.1828, vii 137, opsagt 31.5.1831, vii 158
Boesen, Harmen - indvarslet 29.7.1662, ii 10, 6.10.1662, ii 16
Boesgaard, Rasmus - bor i Kirke Skrøbelev, ejer ejendom i Rudkøbing 8.3.1756, vi 165
Bogøe, Hans Christian - rebslager 3.6.1783, vi 186
Boll, Mathias - drejer 12.2.1727, v 127
Bonde, Peder Nielsen - opsagt borgerskab 26.1.1712, v 31 (rejser til Tranekær)
Bonde, Søren Christian - guldsmed 11.6.1805, vii 57 (rejst fra byen 1807)
Bonnesen, Peder Hansen - over 2 aar i Svenborg, bager 27.10.1847, vii 253
Bonsøn, Orben - farver 13.1.1705, iv 91
Boos, Sophus Egedius - hidtil Saxkøbing, skibsbygger 11.3.1851, vii 265
Borchsenius, Johan Adolph Christian - hidtil Slagelse, købmand 16.12.1834, vii 179, tillige vintapper 7.4.1835, vii 180, endvidere farver og trykker 24.3.1840, vii 203
Borchsenius, Johannes - 13.5.1718, bestalling som by- og raadstueskriver 28.6.1718, v 61, 30.1.1719,  tillige bestalling som postmester 21.3.1719, v 72
Boye, Albert Albertsen - døst i Marstal, skipper og handelsmand 10.5.1810, vii 73, se 102, 8, se 114
Boye, Christen Nielsen - født i Marstal, handelsmand 9.2.1786, vii 2
Boye, Claus - født i Rudkøbing, køb- og handelsmand 18.8.1812, vii 80, tillige brændevinsbrænder 23.4.1822, vii 115, opsagt borgerskab 22.12.1840, vii 209, frasagt bestillingen som forligelseskomissær 30.3.1844, vii 232
Boye, Nicolaj - født paa Fyn, maler 8.1.1726, i 116
Boye, Niels - født i Rudkøbing, købmand 12.6.1808, vii 66, opsagt 21.1.1822, vii 103 (hedder maaske Niels Christian)
Brandrup, Christen Poulsen - født i Rudkøbing, væver 31.12.1809, vii 68, se 108, 98
Brandrup, Jens Poulsen - væver 13.10.1840, vii 206
Brandrup, Rasmus Hansen - købmand 1.6.1850, vii 263
Brandt, Lars Jensen - borgered 19.1.1734, vi 10, opsagt 6.10.1739, vi 69
Brandt, Mathias Madsen - bestalling som færgemand ved det nedre færgeløb 5.3.1731,, 2.9.1732, v 174
Bremholm, Hans Søfrensen - opsagt borgerskab 6.11.1725, v 115
Brensholm, Lorentz - skræder 23.6.1840, vii 204
Brodersen, ... - hattemager 20.2.1798, vii 29
Brodersen, Marchus - liden handel og købmandskab 31.1.1748, vi 145
Broemand, Peder Nielsen - indvarslet 24.1.1736, vi 35, liden handel og søfart 1.12.1739, vi 69
Broemand, Peder Pedersen - skibsfart 23.8.1732, v 173
Bromand, Peder Nielsen - liden handel og søfart 1.12.1739, vi 69
Brugge, Johan Frederik Wilhelm - flere aar i Flensborg, tinstøber 5.10.1850, vii 264
Bruus, Hans - skomager 23.2.1762, vi 171
Bruus, Rasmus - skomager 28.8.1780, vi 185
Brøgge, Nicolaus - Vestfalen (Westvoelen), borgerskab 27.3.1709, v 9
Buch, Claus - 12.1.1703, iv 78
Buch, Hans Rasmussen  Rudkøbing, skipper 9.2.1796, vii 24, tillige smaahandel 10.8.1822, vii 118
Buch, Johan Rasmussen - murer 26.10.1802vii 48, se 109, 119
Buch, Knud - indvarslet 16.1.1731, v 159, 3.2.1733, v 180, 19.1.1734, vi 10, 24.1.1736, v 35 (var vistnok matros)
Buch, Lars Rasmussen - skipper 29.1.1793, tillige brændevinsbrænder 1808, vii 20, opsagt ca 1822, paany skipper og nu tillige smaahandler 2.3.1824, vii 124, havde i mellemtiden været i Ærøskøbing, der opsagt 7.4.1823
Buch, Peder - Rudkøbing, murmester og kalkfabrikant 3.7.1830, vii 151
Buch, Peder Rasmussen - 16.1.1703, iv 78
Buch, Peter Knudsen - skipper 6.2.1838, vii 192
Buch, Peter Knudsen - skipper 6.2.1838, vii 192
Buch, Rasmus - født i Rudkøbing 1792, skipper 7.2.1828, vii 137
Buch, Rasmus - født i Rudkøbing, snedker 7.2.1828, vii 137, opsagt 20.4.1838, vii 194
Buch, Rasmus - indvarslet 16.1.1731, v 159, 3.2.1733, v 180, 19.1.1734, vi 10, 24.1.1736, vi 35
Buch, Rasmus Knudsen - skipper 31.1.1769, vi 174
Bull, Casten - savmand 23.3.1762, vi 171
Bull, Mathias Casted - Rudkøbing, skibs- og hustømrer 15.6.1787, vii 6, se 110, 135
Bull, Peder - drejer, 11.11.1777, vi 181
Bull, Peter Johansen - vejer og maaler, aflagt ed 29.8.1746, vi 140
Bull, Rasmus Marhiesen - drejer og skibstømrer 10.12.1805, vii 58, tillige ølbrygger og værtshusholder 23.4.1822, vii 116
Busk (Beusch), Nicolaj - nævnes som Byens maler 7.11.1747, vi 1747 (borgerskab 19.2.1736 ...)
Byesing, Johan - født i Bruchdorf, Vilstermark, Holsten, tobakspinder 29.5.1688, iv 11
Bødker, Frederik Christian - født i Ærøskøbing, skipper 24.9.1788, vii 9, se 109, 123
Bødker, Hendrich Hendrichsen - 15.9.1663, ii 29
Bødker, Johan Henrichsen - født i Rudkøbing, borgerskab 8.6.1686, iv 4
Bødker, Mathias Lauridtzen - 3.1.1701, iv 71
Bødker, Niels - borgerskab 14.1.1721, v 83
Bølle, ... - toldbetjent, hans enke liden handel vii 106, 66
Carlsen, Carl - handels- og købmandskab 23.3.1762, vi 171
Carsten, ... - tømmermand, indvarslet 16.9.1663, ii 29
Carstensen, ... - født i Bellinge, købmandsborgerskab 12.2.1822, vii 112, tillige brændevinsbrænder 23.4.1822, vii 115 (oo købmand Basballes enke)
Casparsen, Christian - slagter 21.1.1727, v 125
Casparsen, Søren - født paa Turø skibstømrer 7.2.1828, vii 138
Castensen, Erich - skoflikker 13.7.1734, vi 19
Christen, ... - arbejdsmand, indvarslet 2.10.1680, iii 92, 30.12. s.A. iii 93
Christen, ... - børstenbinder 9.3.1728, v 137
Christen, ... - sadelmager, indvarslet 29.7.1662, ii 10
Christensen, Anders - født i Rudkøbing, 28.5.1689, iv 15
Christensen, Anders - hans enke brændevinsbrænder 1822, vii 105, 58
Christensen, Anders - murer, brandinspektør 31.12.1802, vii 49
Christensen, Anders - skræder 7.1.1698, iv 59
Christensen, Anders Hansen - Rudkøbing, skræder 27.3.1847, vii 250
Christensen, Bunde - skomager, indvarslet 10.12.1650, i 21, 28.1.1651, i 28, borgerskab 18.2.1651, i 34
Christensen, Christen - bødker 31.12.1783, vi 187
Christensen, Christen - felbereder 19.1.1751, vi 157
Christensen, Christen - født i Rudkøbing, skomager 8.7.1788, vii 9
Christensen, Claus - født i Rudkøbing, skræder 6.7.1670, ii 116
Christensen, Claus - skræder 15.9.1663, ii 29
Christensen, Hanne - har borgerskab 23,4.1822, vii 114
Christensen, Hans - bager 18.1.1707, v 3
Christensen, Hans - født paa Fyn, skipper og handelsmand 7.5.1810, vii 72, opsagt 6.1.1817, vii 88
Christensen, Hans - før 1749 i Rudkøbing, var flyttet til Knepholm 8.3.1756, vi 165
Christensen, Hans - opsagt 19.3.1650, i 3
Christensen, Henrich - skræder 23.3.1762, vi 171
Christensen, Jacob - nægter at tage borgerskab 8.1.1694, iv 44, 2.1.1697, iv 56
Christensen, Jacob - paa Hjortholm, opsagt borgerskab før 12.3.1651 i 35
Christensen, Jis - indvarslet 8.1.1694, iv 44 (hedder maaske ogsaa Lolle), se ogsaa Jens Christensen Lolle
Christensen, Johan - tømrer 15.4.1735, vi 25
Christensen, Johannes - af Rudkøbing, handskemager 18.3.1851, vii 265
Christensen, Johannes - murer 7.2.1795, vii 22, tillige brændevinsbrænder 15.5.1822, vii 117
Christensen, Jørgen - født Hesselbjerg, Humle, tømrer 31.12.1809, vii 67, se 108, 97
Christensen, Jørgen - født i Rudkøbing, indvarslet 10.7.1669, ii 102, skinder 12.10.1669, ii 103
Christensen, Jørgen - født Lisemose, Tullebølle, forefaldende arbejde 15.2.1718, v 59
Christensen, Jørgen - født Vester Skerninge, 3.1.1683, iii 125
Christensen, Jørgen - indvarslet 24.1.1736, vi 35, snedker 7.2.1736, vi 35
Christensen, Jørgen - snedker 31.8.1781, vi 186, brændevinsbrænder  og 'husholder' 30.9.1788, vii 9, se 110, 131
Christensen, Laurs - handskemager, ingen borgerskab 8.1.1737, vi 40, først 25.6.1738 faar han borgerskab vi 56
Christensen, Mads - af Rudkøbing, skipper 1.3.1837, vii 187
Christensen, Mads - født i Rudkøbing, handskemager 20.7.1824, vii 126
Christensen, Mads - født i Rudkøbing, skipper 6.6.1806, vii 59, tillige smaahandel 5.2.1823, vii 121
Christensen, Madtz - født Rudkøbing, væver 29.1.1672, ii 138
Christensen, Mathias Clausen - skomager 1.4.1848, vii 256
Christensen, Niels - glarmester 10.10.1663, ii 30
Christensen, Niels Hansen - af Ristinge, skipper 28.8.1824, vii 127
Christensen, Peder - født i Lisemose, Tullebølle, borgerskab 28.6.1718, v 61
Christensen, Peder - indvarslet 17.7.1651, i 39, 15.3.1653, i 84, skræder 7.11.1654, i 133
Christensen, Peder - snedker, opsagt sit borgerskab 15.2.1724, v 99
Christensen, Peter Christian - af Rudkøbing, skipper 27.10.1845, vii 242
Christensen, Rasmus - født i Ærøskøbing, skipper, indvarslet 5.10.1672, ii 152, 11.11.1672, ii 154, borgerskab 11.1.1673, iii 1
Christensen, Rasmus - møller i Hennings Mølle, Skrøvslev, har ejendom i Rudkøbing 8.3.1756, vi 165
Christensen, Rasmus - skipper 23.3.1762, vi 171
Christensen, Rasmus Nissen - skipper 6.8.1849, vii 261
Christensen, Stephen - ed som bytjener og fattigfoged 25.1.1729, v 144
Christian, ... - felberder 17.1.1708, v 5
Christian, ... - skomager 29.1.1715, v 42
Christian, ... - skræder, indvarslet 19.7.1664, ii 35, borgerskab 24.10.1664, ii 38
Christian, Claus - sætteskipper 18.3.1780, vi 184, skipper 4.10.1784, vi 188
Christian, Hans - handskemager 10.1.1797, vii 27
Christian, rudolf - skomager 7.2.1795, vii 22
Christiansen, Anders - fra Taasing, skipper 19.10.1780, vi 185, opsagt 5.1.1810, vii 68 (nu boende i Troense)
Christiansen, Claus - skomager 1.10.1805, vii 58
Christiansen, Daniel - af Rudkøbing, felbereder 22.10.1709, v 17
Christiansen, Hans - født i Vindeby, borgerskab 11.8.1716, v 49
Christiansen, Hans - vognmand, død, skrivelse angaaende lov fra stedsønnen Hans Gundersen i Helsingør 13.4.1745, vi 132 (mon ikke identisk med ovenstaaende)
Christiansen, Hans Hendrik - murer 13.10.1840, vii 206
Christiansen, Jørgen - indvarslet 13.1.1696, iv 50
Christiansen, Michel - hidtil Troense, skipper 1.4.1785, vi 190
Christiansen, Peder - vægter 30.4.1743, vi 119
Christoffer, ... - smed, indvarslet 16.9.1656, i 149
Christopher, ... - farver indvarslet 20.11.1672, ii 157, 11.1.1673, iii 1
Christophersen, Christen - felbereder 23.3.1762, vi 171
Christophersen, Hans - er syg, driver ingen borgerlig næring, nægter at tage borgerskab 14.1.1721, v 82
Christophersen, Hans - født i Rudkøbing, 6.5.1684, iii 136
Christophersen, Jens - 16.1.1703, iv 78
Christophersen, Jens - født i Klausebølle, Tullebølle, handelsmand 29.1.1672, ii 138
Christophersen, Mads - skipper, indvarslet 18.1.1724, v 98, borgerskab 2.1.1727, v 125
Claus, ... - skræder, indvarslet 15.9.1663, ii 29
Clausen, Christen - murer, 14.1.1719, v 67
Clausen, Christian - skomager 3.12.1833, vii 173
Clausen, Christian Erik - af Nysted, skipper 22.4.1843, vii 225
Clausen, Christopher - brolægger 1.10.1805, vii 58
Clausen, Claus - baadsmand 18.1.1698, iv 61
Clausen, Claus - snedker 10.1.1797, vii 27
Clausen, Diderich - bartskær, indvarslet 11.11.1672, ii 154
Clausen, Hans Christian - skomager 11.6.1805, vii 57
Clausen, Henrich - 7.1.1698, iv 59
Clausen, Ole - murer 25.3.1801, vii 41, se 109, 121
Clausen, Rasmus - født i Rudkøbing, snedker 7.2.1736, vi 35
Conrat, ... - bartskær, indvarslet 18.1.1670, ii 105
Copmann, Peter - by- og herredsskriver, konstitution som byfoged 5.1.1810, vii 68 (oo 25.5.1736 søn af købmand Jørgen Poulsen Copman og hustru Marie Sibylle Re...nemann i Køge)
Corphitzen, Nels - af Rudkøbing, skræder 20.8.1709, v 10
Cort, ... - sadelmager, indvarslet 17.4.1761, ii 125
Cort, Fr (D)iderich - sadelmager, indvarslet 11.1.1673, iii 1
Crull, Gottlieb Friderik - snedker 11.9.1841, vii 214, opsagt 10.10.1850, vii 264
Dam, Claus - indvarslet 16.1.1665, ii 40
Daniel ... - badskær, indvarslet 17.5.1650, i 5, 10.12.1650, i 21 (hedder vistnok Hansen)
Daniel ...- urtegaardmand, indvarslet 18.1.1670, ii 105
Davidtzen, Erich - født Ørckelunde, Skaane, indvarslet 2.1.1674, iii 14, skræder 25.9.1674, iii 21
Deign, Jørgen Hansen - søfart 10.5.1740, vi 77 (søn af Hans Christensen Degn i Ærøskøbing se skiftet 1758)
Deign, Rasmus Pedersen - 30.9.1656, i 149
Delfs, Claus - af Rendsborg, væver 27.3.1832, vii 163
Delles, Claus - født Emptendorf, Holsten, nægtet borgerskab som væver 29.3.1825, vii 131
Delles, Frederik - privilegium paa farveri-, trykkeri og overskæreri 18.1.1820, 103, 20, borgerskab 12.2.1822, vii 113
Dencher, Hans Jacob - født Ærøskøbing, køb- og handelsmand 31.5.1803, vii 51, se 108, 102
Dengler, Andreas - født Aalborg, sadelmager 21.2.1809, vii 67, se 106, 72
Dengler, Otto Andreas - sadelmager 1.6.1847, vii 251
Diderich, ... - bartskær, indvarslet 18.8.1670, ii 117
Diderich, ... - den tyske sadelmager, indvarslet 2.1.1671, 122, ii 20.11.1672, ii 157
Diderich, Cordt - indvarslet 30.11.1652, i 81, 7.11.1654, i 133
Ditlev, Jens Hansen - maler 11.11.1777, vi 181
Ditmarsken, Peder - 29.7.1662, ii 10
Drejer, Carl Antonius - af Svenborg, slagter 16.10.1847, vii 253, opsagt 2.6.1848, vii 258 (rejst til Svenborg)
Drejer, Frederik Leegaard - grovsmed 17.8.1844, vii 234, ansøger borgerskab som kleinsmed 17.11 og 23.11.1847, men faar sit prøvestykke kasseret vii 253, 254
Drejer, Johannes - snedkersvend, slagter 24.9.1850, vii 264 (opsagt 4.10.18.. og rejst til Svendborg)
Drejer, Mads Pedersen - indvarslet, 16.1.1731, v 159, 19.1.1734, vi 10
Drejer, Poul - indvarslet 15.9.1663, ii 29
Drejø, Jens Johansen - grovsmed 5.3.1844, vii 230
Drejø, Jørgen Hansen - smed 13.1.1801, vii 38, brandassistent 26.3.1823, vii 122, enken opsiger borgerskabet 5.3.1844, vii 230
Dreyer, Mads Pedersen - ikke mødt 16.1.1731, v 159, udsættelse 19.1.1734, vi 10
Due, Hans Lambert - væver 23.3.17462, vi 171
Due, Mads - indvarslet 3.2.1733, v 180
Due, Søren Jensen - indvarslet 13.1.1696, iv 50, se 13.1.1702, iv 75
Duus, Jørgen Christensen - fh. rugbrødsbager i Sønderborg, bager 14.10.1848, vii 258
E..., Johan Georg - skræder, har ikke borgerskab 18.11.1826, vii 134
Egbech, Carsten - født i Flensborg, 23.5.1684, iii 137
Eggert, Johan Christian - pottemager 15.4.1848, vii 256
Ehlers, Frederik Christopher Ludvig - væver 26.4.1842, vii 221
Eichert, Heinrich - født i udlandet, skræder 8.1.1848, vii 255
Eigmose, Jørgen Larsen - Rudkøbing, træskofabrikant 26.1.1808, vii 64, opsagt 5.1.1810, vii 68
Eigtved, Johan Henrich - glarmester 26.8.1800, vii 35, opsagt maler 2.1.1804, vii 54
Engelbrect, Lars - rebslager 7.2.1795, vii 23
Ereboe, Hans Jacobsen - maa ikke ernære sig som maler i byen efter Nicolaj Busk 7.11.1747, vi 144
Erich, ... - maler, indvarslet 18.8.1670, ii 117
Erich, ... - møller, indvarslet 19.7.1664, ii 35
Eriksen, Christen Pedersen - bødker 18.9.1838, vii 195
Eriksen, Claus - indvarslet 24.1.1736, vi 35
Eriksen, Erich - indvarslet 14.1.1721, v 82
Eriksen, Erich - skipper 4.4.1804, vii 55
Eriksen, Jacob - bestalling som strandinspektør af 27.5.1716, 28.7.1716, v 49
Eriksen, Niels - indvarslet 8.1.1694, iv 44, se 13.1.1696, iv 49
Erteløche, Hans Nielsen - opsagt borgerskab 17.1.1708, v 5
Escheldsen, Christian - født i Vejle, guldsmed 4.3.1808, vii 64, se 102, 3
Eskildsen, Carl Theodor - guldsmed, 8.7.1837, vii 189
Essen, Levin Bernt - handelsmand 24.1.1804, vii 54
Fanøe, Jesper Holgersen - køb- og handelsmand, samt brændevinsbrænder med udsalg 4.1.1794, vii 21, opsagt købmand 9.1.1809, vii 67
Fasting, Olufsen - kobbersmed 29.3.1735, vi 25
Feddersen, Frederik - født i Rudkøbing, 9.8.1692, iv 40
Feddersen, Knud - 9.1.1700, iv 69 (hedder nok Hansen)
Feddersen, Nicolaj - indvarslet 13.1.1696, iv 49, 12.1.1703, iv 78, borgerskab 5.1.1712, v 29
Feddersen, Nis - 19.7.1664, ii 35
Felbereder, Jørgen - født 1749, boet i Rudkøbing, bor i Svenborg 8.3.1756, vi 165
Fey, Christian Frederik - væver 15.6.1847, vii 251 (oo 1846)
Fich, Hans - hattemager 3.1.1699, iv 65
Fich, Hans - Rudkøbing, undermaaler 3.2.1750, vi 152
Fich, Hans Sørensen - født i Rudkøbing, daglejer 14.1.1736, vi 34
Fich, Martini Zirach - maler 7.1.1800, vii 34, se 105, 48
Fisker, Jørgen - indvarslet 16.1.1731, v 159, 24.1.1736, vi 35
Fisker, Jørgen Hansen - opsagt borgerskab 6.11.17225, v 115, agter at blive i byen 1 aar endnu uden borgerskab 21.1.1727, v 125 (var skipper)
Fisker, Lauritz Jørgensen - født i Rudkøbing, købmand, ingen borgerskab 21.1.1727, v 125, søfart 27.5.1727, v 130
Flindt, Jens Nielsen - født i Rudkøbing, hustømrer 14.6.1825, vii 131
Flindt, Mads Larsen - tømrer 28.3.1801, vii 42, se 110, 136
Flint, Christen Pedersen - født i Svenborg, hattemager 8.3.1670, ii 106, bestilling som havnefoged, maaler, vejer og vrager 30.8.1670, ii 118
Flint, Johann Thomas - bestalling som byfoged 10.6.1768, 19.5.1768, vi 173
Foget, Christen Ibsen - født i Sundeland, Holsten, avlsbruger 6.11.1671, ii 132
Fram, Frederik Wilhelm Knudsen - cand.pharm. købmand 15.6.1844, vii 233
Fram, Peder - værtshusholder oh brændevinsbrænder 2.1.1787, vii 4
Franch, Jolser - af Nyborg, køb- og handelsmand 8.5.1793, vii 23, opsagt 31.12.1796, vii 27
Frandsen, Hans - fra Ærø, skipper 14.5.1810, vii 74, opsagt 8.6.1814, vii 85
Frandsen, Peder - murer, 27.4.1773, vi 178
Frandsen, Peder - søfart 21.1.1727, v 125
Frandsen, Rasmus - 13.1.1702, iv 75
Frederiksen, Anders - fh. i København, silkefarver 16.3.1847, vii 250
Frederiksen, Johan - snedker 10.2.1794, vii 21
Frederiksen, Niels - 19.7.1664, ii 35 (møller?)
Frederiksen, Niels - murer, 26.10.1802, vii 48, tillige brændevinsbrænder 23.4.1822, vii 116
Frerichs, Frederich Eden - farver og trykker 22.12.1835, vii 182
Friis, Adolph Frederich - køb- og handelsmand 7.5.1833, vii 171, opsagt 13.5.1834, vii 176
Fugl, Niels Rasmussen - født i Stoense, borgerskab 9.1.1740, vi 71
Furtenbach, Johan Thomas - galanterihandler og brændevinsbrænder 31.12.1792, vii 19
Fyrsterling, Jørgen - sadelmager 10.2.1794, vii 21
Færgemand, Anders Rasmussen - 17.10.1661, ii 1
Færgemand, Hans Rasmussen - indvarslet 14.1.1662, ii 5, 4.1.1668, ii 89
Færgemand, Laurs Laursen - født i Stengade, 11.6.1681, iii 99
Færgemand, Peder Jensen - 3.11.1663, ii 30
Faarbeck, Jens - afdanket soldat, borgerskab 26.1.1717, v 53
Galde, Hans Laursen - indvarslet 4.1.1668, ii 89, 18.1.1670, ii 105
Galde, Jonas - født i Hamborg, slagter 27.7.1686, iv 4
Gertner, ... - grovsmed 31.12.1792, vii 19, se 107, 90
Gislason, Benedict - bogbinder, bog-, papir- og kunsthandel 23.12.1843, vii 229
Giødsen, Jep - født i Ribe, borgerskab 14.6.1718, v 61
Gjertsen, Niels - sejlmager 17.12.1850, vii 264
Glad, Andreas - skomager 1.10.1805, vii 58, se 109, 117
Glad, Andreas Jensen - parykmager 14.3.1769, vi 174
Glad, Andreas Jensen Hovig - skomager 22.12.1835, vii 182
Goltermann, Johan - skomager 6.9.1845, vii 242
Gotfredsen, Oluf - skibsbygger, indvarslet 17.6.1727, v 131, borgerskab 25.6.1727, v 133
Goth, Hendrik Andersen - skræder 18.9.1838, vii 195
Goth, Rasmus Rasmussen - født i Longelse, hustømrer 25.5.1824, vii 125
Grot, Henrich Christian - hidtil Maribo, parykmager 2.8.1712, v 33
Grøn, Jens - født i Rudkøbing, købmand, 7.2.1801, vii 39
Grønnerup, Stephen Christensen - glarmester 30.9.1841, vii 217, opsagt af enken 2.8.1845, vii 240
Graae, Hans - arbejdsmand 2.3.1745, vi 130
Graae, Hans - vægter, opsagt tjeneste 31.12.1787, vii 7
Graae, Hans Rasmussen - fattig- og fangefoged 26.1.1740, vi 72
Graae, Jørgen Pedersen - købmand og skipper 24.6.1764, vi 171
Hagermann, Samuel Petersen - født i Osløff, Skaane, 8.1.1823, grovsmed 5.4.1851, vii 266
Halmøe, Erich - indvarslet 21.1.1727, v 125, købmand 25.2.1727, v 127
Hamann, Peter Henrik Christian - dyrlæge, cigarfabrikant 5.8.1848, vii 225
Hammer, Magnus - væver 16.3.1841, vii 211
Handskemager, Jørgen - født 1749 boet heri byen 8.3.1756, vi 165 (uformuende)
Hans ... - færgemand, indvarslet 4.1.1668, ii 89
Hans, ... - hattemager 3.1.1699, iv 65
Hans, ... - væver, indvarslet 15.9.1663, ii 29
Hansen,  Hans - guldsmed 14.1.1721, v 82
Hansen,  Niels - skomager 22.12.1838, vii 196
Hansen, Anders - født i Svenborg, skomager 5.2.1714, v 39
Hansen, Andreas - født i Rudkøbing, skomager 21.2.1809, vii 67, se 102, 6
Hansen, Andreas - handskemager 23.3.1762, vi 171
Hansen, Bertel - købmandskab 17.7.1651, i 40
Hansen, Christen - bager, indvarslet 2.1.1671, ii 122
Hansen, Christen - bødker 24.8.1825, vii 132
Hansen, Christen - født i Nakskov, bager 17.4.1761, ii 125
Hansen, Christen - hidtil Svenborg, felbereder 11.10.1735, vi 32
Hansen, Christen - skomager 15.6.1700, iv 69
Hansen, Christen - skomager, indvarslet 30.11.1652, i 81, 15.3.1653, i 83, borgerskab 10.4.1653, i 86
Hansen, Christen - Strandby, baadfører 20.5.1794, vii 22, opsagt 2.1.1805, vii 56
Hansen, Christen Rasmussen - bor i Ristinge, skipper 13.12.1784, vi 189, købmand 10.5.1796, vii 26
Hansen, Christen Raun - Rudkøbing, køb- og handelsmand 19.5.1802, vii 46, se 104, 43, 114
Hansen, Christian - født i Rudkøbing, slagter 21.10.1823, vii 123
Hansen, Christian - skræder, indvarslet 19.7.1664, ii 35, 30.8.1664, ii 37, borgerskab 24. 10.1664, ii 38
Hansen, Christopher - af Rudkøbing, skipper 23.2.1833, vii 170
Hansen, Christopher - skræder 4.1.1687, iv 6
Hansen, Christopher - snedker, indvarslet 9.1.1728, se 23.3.1728, v 137
Hansen, Claus - skræder 24.1.1736, vi 35
Hansen, Claus - tømrer 3.8.1841, vii 214
Hansen, Daniel - badscher 28.1.1651, i 28
Hansen, Erich - skipper, købmand 19.8.1828, vii 139
Hansen, Gotfred - født i Tranekær, brolægger 8.3.1808, vi 65, se 110, 138
Hansen, Hans - født i Ejlby, Fyn, felbereder, indvarslet 10.7.1669, ii 102, borgerskab 12.10.1669, ii 102 (begr. 1700 i Ærøskøbing, 62 aar)
Hansen, Hans - født i Helletofte, søfart 29.1.1715, v 43
Hansen, Hans - født i Holme, Gislev, 4.6.1689, iv 15
Hansen, Hans - født i Rudkøbing, 19.11.1689, iv 16
Hansen, Hans - født i Rudkøbing, murer 24.10.1724, v 105
Hansen, Hans - født i Stengade, Tullebølle, snedker 3.1.1676, iii 45
Hansen, Hans - murer 13.1.1696, iv 50
Hansen, Hans - Rudkøbing, murer 25.11.1749, vi 150
Hansen, Hans - skipper 2.10.1784, vi 188
Hansen, Hans - skomager 2.1.1703, iv 78
Hansen, Hans - skræder, bestalling som kornmaaler 27.1.1652, i 58
Hansen, Hans Christian - født i Bøstrup, skræder 29.9.1849, vii 261
Hansen, Hans Christopher - født paa Langeland, køb- og handelsmand 18.2.1813, vii 82, tillige brændevinsbrænder 28.8.1822, vii 119
Hansen, Hans Frederik - af Lejbølle, skipper 6.2.1847, vii 249
Hansen, Hans Hendrik - af Rudkøbing, køb- og handelsmand 4.12.1838, vii 196, tillige brændevinsbrænder 17.11.1840, vii 207, opsagt 25.7.1843, vii 226
Hansen, Hans Jacob - brændevinsbrænder minus udskænkning 23.11.1847, vii 254
Hansen, Hans Jørgen - født i Assens, bager 3.5.1788, vii 8
Hansen, Hans Jørgen - købmand 5.2.1849, vii 259
Hansen, Hans Mathias - Rudkøbing, handelsmand og brændevinsbrænder 2.12.1813, vii 83, opsagt 21.8.1832, vii 164
Hansen, Jacob - hattemager 24.10.1656, i 150
Hansen, Jacob - skræder 29.11.1735, vi 33
Hansen, Jens - af Lindelse, borgerskab 6.3.1708, v 5
Hansen, Jens - født i Magleby, arbejdsmand 31.8.1686, iv 5
Hansen, Jens - handskemager, indvarslet 14.1.1721, v 82
Hansen, Jens - maler 15.6.1787, vii 6
Hansen, Jens - skibsbygger 9.3.1728, v 136
Hansen, Jens - skipper 12.3.1785, vi 190
Hansen, Jens Andersen - af Rudkøbing, skomager 13.12.1836, vii 185, opsagt 24.3.1838, vii 192
Hansen, Jens Andersen - født i Rudkøbing, fh. i Kolding, felbereder 12.11.1805, vii 158, se 107, 91
Hansen, Johan - født i Snøde, brolægger 4.3.1808, vii 65
Hansen, Johannes - rebslager 3.1.1769, vi 174
Hansen, Jørgen - født i Hov, snedker 29.11.1718, v 63
Hansen, Jørgen - født i Skrøbelev, væver, se iii, 152, vii 112, borgerskab 26.2.1822, vii 113
Hansen, Jørgen - hidtil Troense, skipper 1.4.1785, vi 190
Hansen, Jørgen - skomager 19.1.1751, vi 157
Hansen, Knud - født i Rudkøbing, 3.7.1776, iii 45, opsagt 14.5.1689, iv 15
Hansen, Knud - indvarslet 3.1.1699, iv 65, vistnok felbereder 9.1.1700, iv 68, rejst til Svenborg uden at opsige borgerskab 21.2.1702, iv 77
Hansen, Lars - af Marstal, født paa Lolland, skipper og handelsmand 14.5.1810, vii 74
Hansen, Lars - handskemager 2.9.1738, vi 56
Hansen, Lars - Rudkøbing, tømrer 30.11.1802, vii 48, se 110, 142
Hansen, Lars - snedker 17.2.1777, vi 181
Hansen, Lars Diderich - garver 17.3.1832, vii 162
Hansen, Laurids - skomager 30.9.1656, i 149
Hansen, Laurids - skræder 7.10.1656, i 149
Hansen, Laurids - skræder, indvarslet 14.1.1662, ii 5, 15.9.1663, ii 29, borgerskab 10.10.1663, ii 30, opsagt 7.5.1667, ii 75
Hansen, Lauridtz - frasagt By- og Raadstueskriverstillingen efter 9 aars tjeneste 25.8.1652, i 74
Hansen, Laurs Christian - snedker 2.9.1788, vii 9
Hansen, Mads - af Rudkøbing, vognmand og brændevinsbrænder 11.8.1829, vii 146
Hansen, Mads - bødker 7.2.1795, vii 22, se 109, 127, slagter tillige for folk vii ...
Hansen, Mads - felbereder 31.12.1792, vii 19
Hansen, Mads - kleinsmed 1.5.1655, i 136
Hansen, Mads Johansen - født i Rudkøbing, købmand 12.6.1808, vii 66 og brandinspektør 5.1.1820, vii 93, tillige værtshusholder og brændevinsbrænder 23.4.1822, vii 115, og endvidere gæstgiver 7.9.1830, vii 153
Hansen, Mathias - opsagt bager 6.1.1801, vii 38
Hansen, Michel - farver 9.3.1728, v 136
Hansen, Michel - født i Rudkøbing, bager 1.10.1746, vi 141, opsagt 8.1.1811, vii 76
Hansen, Michel - født i Rudkøbing, kræmmer 3.1.1676, iii 45
Hansen, Michel - opsagt vognmand 31.12.1795, vii 24
Hansen, Mogens - bestalling som borgmester 7.11.1674, 19.2.1675, iii 30
Hansen, Mogens - født i Rudkøbing, indvarslet 11.11.1672, ii 154, arbejdskarl 23.9.1676, iii 49
Hansen, Morten - født i Rifbjerg, borgerskab 15.10.1712, v 33
Hansen, Morten - født i Rudkøbing, glarmester 9.10.1742, vi 116
Hansen, Morten - soldat 10.10.166, ii 30
Hansen, Niels - af Rudkøbing, skipper 2.2.1847, vii 248
Hansen, Niels - bomuldsvæver 3.9.1844, vii 234
Hansen, Niels - borgerskab 5.1.1712, v 29
Hansen, Niels - brolægger 10.2.1794, vii 21
Hansen, Niels - friskomager 28.10.1651, i 52
Hansen, Niels - født i Rudkøbing, smed, 5.3.1743, vi 118
Hansen, Niels - handelsmand 29.11.1774, vi 179
Hansen, Niels - i Marstal, skipper og købmand 9.3.1801, vii 40, ansøger om skattelettelse 9.1.1809, vii 67, opsagt købmand 8.1.1811, vii 76
Hansen, Niels - kræmmer 7.12.1652, i 82
Hansen, Niels - opsagt hattemager af 27.6.1720, d. 24.8.1722, v 92
Hansen, Niels - styrmand, indvarslet 28.10.1654, i 133, borgerskab 5.11.1655, i 141
Hansen, Peder - af Staagerup, hjulmand 16.12.1834, vii 179
Hansen, Peder - grovsmed 12.1.1740, vi 71
Hansen, Peder - i Østergade, indvarslet 15.3.1653, i 83
Hansen, Peder - skipper og købmand 7.3.1781, vi 185
Hansen, Peder - snedker 22.12.1835, vii 181
Hansen, Peder - tømrer 29.8.1846, vii 246
Hansen, Pouel - skomager 3.1.1701, iv 71, opsagt 21.2.1702, iv 77
Hansen, Poul - daglejer 23.3.1762, vi 171
Hansen, Poul - skipper 14.2.1804, vii 54, tillige handlende og værtshusholder 23.4.1822, vii 115
Hansen, Rasmus - af Rudkøbing, køb- og handelsmand 17.2.1829, vii 143, opsagt 28.9.1847, vii 252
Hansen, Rasmus - færgemand 15.1.1695, iv 46
Hansen, Rasmus - født i Rudkøbing, søfart 1.10.1746, vi 141
Hansen, Rasmus - sejlmager 23.3.1762, vi 171
Hansen, Rasmus - skomager 15.6.1700, iv 69, opsagt 16.2.1712, v 31 (rejst til København)
Hansen, Rasmus - smed 17.7.1651, i 40
Hansen, Rasmus - snedker 19.10.1709, v 17
Hansen, Rasmus - sætteskipper, skipper 17.1.1792, vii 15
Hansen, Rasmus Mortensen - brolægger 26.6.1847, vii 252
Hansen, Therchild - bager 7.10.1651, i 50
Hansen, Østen - 13.1.1702, iv 75
Harboe, Christian - opsagt skræder 2.1.1806, vii 59
Harboe, Peder - født i Skælskør, køb- og handelsmand 18.4.1828, vii 138, opsagt 1.8.1828, vii 139
Harboe, Peder - maler 17.2.1801, vii 39
Harboe, Pouel - født i Itzehoe, Holsten, indvarslet 1.12.1676, iii 50, borgerskab 2.1.1678, iii 70, gæstgiver 13.1.1680, iii 86
Harre, Christen Nielsen - skomager 15.5.1810, vii 74, opsagt af enken 13.10.1840, vii 207
Harre, Erich Theodor - skomager 12.7.1845, vii 240
Harre, Peder Christian - skomager 13.10.1840, vii 207
Harrebow, Christian Nicolaisen - født i Odense, skrædder 12.10.1769, vi 174
Hartmann, Claus - skomager 19.2.1799, vii 31
Hattemager, Hans - 3.1.1699, iv 65
Havndrup, Mads - værtshusholder og brændevinsbrænder 15.1.1810, vii 69 (hans efterfølger Mads Rasmussen)
Hedegaard, Frederich Ludvig - skomager 22.12.1835, vii 182
Heide, Andreas - født i Svenborg, skomager 7.2.1828, vii 137, ombyttet med bager 13.11.1832, vii 167, igen skomager 16.4.1833, vii 171
Heide, Hans Holm - født i Nyborg, bogbinder i Nyborg 6.7.1829, opsagt 1.11.1830, bogbinder 2.11.1830, vii 155, opsagt 6.7.1837, vii 189 (oo 22.5.1831 i Bjerreby, Taasinge, boede 1845 i Maribo, død i Nyborg 23.8.1851 som kontorist)
Heiguet, Hans Ditlev - forpagter paa Pæregaard, ejer ejendom i Rudkøbing 8.3.1756, vi 165
Hejen, Abraham - født i Preussen, køb- og handelsmand 5.2.1810, vii 69
Hellesen, Jens - 16.3.1731, bestalling som færgemand ved det halve færgeløb 14.8.1732, v 173
Helletoft, Anders Jensen - født i Bøstrup, 16.3.1717, v 54
Helletoft, Anders Jensen - født i Bøstrup, borgerskab 16.3.1717, v 54
Helletoft, Lauritz Jensen - borgerskab 24.1.1719, v 66
Helletoft, Peder - født i Rudkøbing, søfart 13.12.1718, v 64
Henetved, Peder Rasmussen - indvarslet 21.1.1727, v 125, 16.3.1728, v 137
Henninge, Peder Rasmussen - brændevinsbrænder 21.11.1829, vii 147, tillige værtshusholder 25.3.1834, vii 175
Henrich, Hans - født Erichs Mølle, ed som møller 8.1.1737, vi 40
Henrich, Hans - hattemager 25.1.1724, v 99
Henrichsen, Friderich - snedker 13.1.1696, iv 50
Henrichsen, Hans - af Bremholm, 10.5.1701, iv 73
Henrichsen, Hans - Rudkøbing, skomager 29.1.1810, vii 69, se 107, 87
Henrichsen, Hans - skomager 24.11.1772, vi 177
Henrichsen, Hendrich - bødker 15.9.1663, ii 29
Henrichsen, Johan - født i Rudkøbing, bødker 8.6.1686, iv 4
Henrichsen, Lars Nielsen - skomager 29.3.1845, vii 238
Henrichsen, Mogens - 5.11.1655, i 141
Henrichsen, Peder - født i Rudkøbing, kleinsmed 8.4.1684, iii 136
Henrichsen, Peder - ingen borgerskab 19.1.1734, vi 10
Herholdt, ... - kancelliraad, bestalling som by- og herredsfoged 26.1.1810,, d. 17.3.1810, vii 71, 18.7.1828 udnævnt til borgmester og byfoged  se 28.8.1828, vii 139
Herpich, Conrad - bartskær, indvarslet 18.1.1670, ii 105
Hiort, Friderich Christian - vægter 25.10.1740, vi 80
Hjorteberg, ... - fh. urmager i Kerteminde, intet borgerskab i Rudkøbing 21.1.1822, vii 104, 42
Hjorteberg, Carl christian Erasmus - født i Kerteminde, urmager 16.11.1841, vii 218
Hjorteberg, Christian - urmager, opsagt 6.1.1844, vii 229,borgerskab 19.9.1816
Hoff, Hans Peter - født i Rudkøbing, bendrejer 7.2.1828, vii 138, forligelseskommissær efter apoteker Jacobæus 7.7.1846, vii 246, frasagt denne bestilling paa ubestemt tid 16.3.1849, vii 260
Hoff, Lars - bendrejer 12.6.1804, vii 55, se 104, 40 (svigerfaderen Peder Michael Milling død i Kerteminde 1812, se skiftet)
Hoffgaard, Christian Nicolaj - hidtil i Faaborg, maler 20.4.1830, vii 149
Hofmann, Hans Adam - afskediget tambour, skræder 15.12.1833, vii 6
Hofmann, Johan - 2.1.1697, iv 56
Hofmann, Johan - bager 3.2.1795, vii 22, opsagt 14.8.1810, vii 75, brændevinsbrænder 8.1.1811, vii 76, opsagt 28.8.1832, vii 165 var da forligelseskommissær
Holdt, Bertel Frandtzen - født i Rudkøbing, skræder 22.6.1709, v 10
Holm, Lars - født i Odense, hattemager 14.11.1818, vii 91, se 105, 52
Holsemose, Rasmine Jensen - søfart 25.10.1735, vi 32
Holst, Johan -æ sadelmager, indvarslet 17.6.1727, v 131, udsættelse 25.6.1727, v 133, borgerskab 9.3.1728, v 137
Horn, Franciscus Josephus - købmand 12.10.1847, vii 252
Hov, Claus - 18.1.1724, v 98
Hov, Claus - skræder 14.1.1817, vii 88, se 108, 106
Hov, Hans Hansen - skræder 2.10.1680, iii 92
Hov, Niels - bosat i Byen før 1749, 8.3.1756, vi 165 (uformuende)
Hubert, Jacob - født i Slesvig, smed fol. 103, 26, borgerskab som grov- og kleinsmed 16.4.1822, vii 114, opsagt af enken Ane Margrethe 29.6.1833, vii 172
Husum, Andreas - skomager 23.3.1762, vi 171
Husum, Hans - skomager, oldermand 31.12.1787, vii 7, opsagt skomagerborgerskab 3.1.1807, vii 61
Hvene, Just Hermann - handelsmand 7.12.1824, tillige brændevinsbrænder vii 128
Hyphof, Abraham - guldsmed 19.1.1751, vi 157
Hyvart, Johan - skildrer og maler, indvarslet 24.1.1736, vi 35, borgerskab 7.2.1736, vi 35
Høimand, Hans Hansen - 13.1.1702, iv 75
Høy, Hans - fattig- og fangefoged 21.11.1741, vi 99
Høy, Peder Rasmussen - skipper 28.2.1804, vii 54
Høybye, Christian - af Nyborg, sadelmager 5.6.1847, vii 251
Høyer, Friderich - skomager 2.1.1787, vii 4
Høyer, Jans Jansen - bestalling som færgemand 14.10.1738, vi 57, tillige skipper ved muddermaskinen 6.10.1744, vi 127
Haasen, Johannes - murer 15.1.1772, vi 177
Ibsen, Cents - 6.10.1662, ii 16 (maaske identisk med Vincentz Ibsen)
Ibsen, Vincentz - har været fraværende, hvorfor hans borgerskab har været opsagt ved Bytinget, begærer at det maa forblive i kraft 22.12.1673, iii 14
Ilpern, Marchus - født i Wilstersmark, Brockdorff, brændevinbrænder 29.11.1671, ii 133
Ilum, Frantz - procurator, aflagt ed 29.8.1746, vi 140
Ishøy, Andreas August - købmand 11.5.1847, vii 250
Iversen, Andreas - hidtil Bogense, skomager 4.11.1834, vii 178
Jacob, ... - (se Pedersen), guldsmed, indvarslet 16.9.1656, i 149
Jacob, ... - hattemager, indvarslet 6.10.1662, ii 16
Jacob, ... - murer, indvarslet 9.3.1728, v 137
Jacobsen, Anthoni - borgerskab 14.1.1721, v 83
Jacobsen, Borchert - født i Kolding, guldsmed, indvarslet 29.6.1667, ii 77, borgerskab 14.10.1667, ii 88
Jacobsen, Christen - født i Bagenkop, skipper 4.8.1723, v 96
Jacobsen, Christopher - født i Rudkøbing, skræder 18.1.1724, v 98, oldermand 21.1.1727, v 126
Jacobsen, Daniel - født i Kappel, købmand 3.4.1789, vii 11, opsagt 30.12.1791, vii 15
Jacobsen, Hans - hattemager 10.1.1713, v 34
Jacobsen, Jacob - født i Rudkøbing, købmand 9.9.1828, vii 140
Jacobsen, Jørgen - af Rudkøbing, brændevinsbrænder 5.2.1833, vii 170, opsagt 23.1.1846, vii 243
Jacobsen, Knud - 21.11.1654, i 134
Jacobsen, Peder - født i Rudkøbing, færgemand 4.6.1689, iv 15
Jacobsen, Poul - brændevinsbrænder, værtshusholder og vognmand 10.1.1797, vii 27
Jacobsen, Poul - møller 6.3.1790, vii 13, opsagt 2.1.1806, vii 59
Jacobsen, Rasmus - født i Bagenkop, skipper og handelsmand 7.5.1810, vii 72, opsagt 15.1.1816, vii 87
Jacobsen, Rasmus - Rudkøbing, handelsmand 17.8.1807, vii 62, opsagt af enken 13.5.1843, vii 226
Jacobæus, ... - apoteker, forligelseskommissær 24.8.1844, vii 234, frasagt denne bestilling pga. bortrejse 7.7.1846, vii 246
Jantzen, ... - født i Odense, rebslager 20.7.1824, vii 126
Jean, Johan Frederik - af Rudkøbing, snedker 27.7.1847, vii 252
Jean, Povel Friderich - født i Trondhjem, Norge, træskomad og brolægger 8.3.1808, vii 65, se 111, 156
Jeang, ... - skræder ifølge indstillingspas 30.9.1816, vii ..., se 110, 143
Jeang, Christian Poulsen - skræder 4.3.1829, vii 143, opsagt 20.7.1829, vii 145
Jenrich, Hendrich - badscher 28.9.1654, i 133
Jens, ... - farver, indvarslet 3.1.1699, iv 65, borgerskab 9.1.1700, iv 68
Jens, ... - skomager, bosat i Longelse, før 1749 ejet hus i Rudkøbing 8.3.1756, vi 165
Jensen, ... - snedker 20.2.1798, vii 28
Jensen, Anders - født i Rudkøbing, skomager 5.5.1691, iv 30
Jensen, Anders - født i Vordingborg, skomager 12.6.1676, iii 47, er bortrømt 16.4.1681, iii 97
Jensen, Christen - kræmmer, angav at vilde være brygger 24.5.1651, i 39
Jensen, Christian - hidtil Middelfart, grovsmed 8.7.1837, vii 189
Jensen, Erich - skomager 3.1.1701, iv 71
Jensen, Frans - født i Rudkøbing, skomager 20.4.1686, iv 3
Jensen, Hans - født i Rudkøbing, murer 22.8.1702, iv 77
Jensen, Hans - født i Rudkøbing, skomager 9.1.1714, v 39
Jensen, Hans - hattemager 12.1.1740, vi 71 (fader Jens Pedersen (Faaborg), Vester Skerninge se Holstenshus skiftep. I 130)
Jensen, Hans Hansen - skomager 27.3.1770, vi 175
Jensen, Henrich - smed 20.2.1798, vii 28, se 110, 145
Jensen, Jacob - murer 7.1.1698, iv 59
Jensen, Jens - Født i Flensborg, farver og trykker, har haft borgerskab i Aabenraa i 4 aar, borgerskab 3.8.1824, vii 126
Jensen, Jens - født i Husum, skomager 16.8.1729, v 149
Jensen, Jens - i Ramsherred, indvarslet 16.9.1656, i 149, 28.10.1656, i 153
Jensen, Jerre - smed 21.2.1792, vii 15, vægter 6.11.1799, vii 32, og oldermand ved vognmandslauget 8.11.1799, vii 33
Jensen, Joh. - af Svenborg, skipper og brændevinsbrænder 8.11.1788, vii 10
Jensen, Johan Friderich - snedker 3.2.1795, vii 22 (søn af murer Jens Jensen og hustru Anne Rasmusdatter i Øster Hæsinge, se Arreskov Gelsted skiftep. iv 507)
Jensen, Jørgen - byskriver, død før 28.3.1681, iii 97, se 16.4.1681 iii ...
Jensen, Knud - væver 17.2.1777, vi 181
Jensen, Lars - daglejer, ingen borgerskab 24.1.1736, vi 35
Jensen, Lauritz - indvarslet 24.1.1736, vi 35, arbejdsmand 12.1.1740, vi 71
Jensen, Mads - født i Rudkøbing, snedker 5.10.1723, v 97
Jensen, Mads - indvarslet 19.7.1664, ii 35, 24.10.1664, ii 38, bager 3.1.1666, ii 60
Jensen, Martin - møller, ed 19.11.1776, vi 181, har købt Rue Mølle
Jensen, Niels - født i Ærøskøbing, søfart 31.5.1718, v 61
Jensen, Niels - skipper 28.5.1845, vii 239
Jensen, Olluf - skræder 9.3.1728, v 137
Jensen, Peder - af Rudkøbing, handel og brødbagning 29.5.1804, vii 55
Jensen, Peder - færgemand 3.11.1663, ii 30
Jensen, Peder - garver 5.2.1822, vii 112, se 103, 29
Jensen, Peder - snedker 18.1.1729, v 144
Jensen, Peder Madsen -borgerskab 7.2.1795, vii 22
Jensen, Poul - opsagt væverborgerskab af 1777, 5.1.1810, vii 68
Jensen, Rasmus - bager 15.6.1700, iv 69
Jensen, Rasmus - bødker 23.10.1787, vii 6
Jensen, Rasmus - rebslager 12.9.1829, vii 146
Jensen, Rudolph - glarmester 21.1.1727, v 125
Jensen, Simon - indvarslet 8.1.1694, iv 44, skomager 15.1.1695, iv 46, opsagt 7.1.1707, v 3
Jensen, Stehn - født i Rudkøbing, handelsmand 2.1.1674, iii 14
Jensen, Søren - af Jylland, murer 22.8.1702, iv 77, opsagt 17.12.1721, v 86
Jensen, Søren - af Rudkøbing, 28.3.1681, bestalling som byskriver 16.4.1681, iii 97
Jensen, Søren - født i Kerteminde, snedker 14.11.1818, vii 91, tillige spækhøker og smaahandler 23.4.1822, vii 115, opsagt borgerskab af 23.4.1822, d. 31.12.1838, vii 197
Jensen, Søren - født i Odense, handelsmand 29.11.1671, ii 132
Jensen, Søren - kræmmer, indvarslet 29.6.1667, ii 77
Jeppesen, Christ(an)en - af Marstal, skipper og handelsmand 20.4.1814, vii 84, opsagt 6.1.1817, vii 88
Jeppesen, Hans Christian - skipper 28.1.1800, vii 34, opsagt 3.1.1807, vii 61
Jeppesen, Oluf - postrytter, borgerskab som arbejdsmand og bødker 24.2.1733, v 181
Jeppesen, Rasmus - af Marstal, skipper 10.4.1804, vii 55, opsagt 5.1.1815, vii 86
Jepsen, Hans - skræder 29.1.1715, v 42
Jespersen, Peder - arbejdskarl 7.9.1686, iv 5
Jissen, Christen - daglejer, har ikke borgerskab 31.12.1779, vi 184
Jochumsen, Peder - bager 10.1.1713, v 34
Johan, ... - tømmermand, indvarslet 16.1.1731, v 159, 3.2.1733, v 180
Johansen, Hans - født i Skrøbelev, skomager 29.11.1671, ii 133
Johansen, Hans Larsen - skræder 18.9.1838, vii 195, opsagt 5.6.1841, vii 213
Johansen, Jacob - født i Rudkøbing, væver 12.1.1678, iii 71
Johansen, Jeppe - fra Sønnevich (Sundeved), urmager 24.3.1801, vii 41
Johansen, Johannes Sørensen - murer 5.4.1842, vii 221
Johansen, Mads - født i Humle, tømrer 25.2.1727, v 127
Johansen, Peder - tømrer 7.9.1728, v 138
Johansen, Poul - 7.1.1698, iv 59 (se ogsaa Rabjærg)
Johansen, Rasmus - født i Skrøbelev, bødker 6.11.1671, ii 132
Johansen, Rasmus - liden handel 7.6.1727, v 131
Johansen, Søren - handskemager 17.1.1708, v 5
John, ... - bager, bor i Longelse 8.3.1756, vi 165 (har boet i Rudkøbing før 1749)
Johnsen, Anders - født i Landskrona, indvarslet 20.11.1672, ii 157, sejermager (urmager) 11.1.1673, iii 1
Johnsen, Mogens - borgerskab 15.1.1709, v 9
Johnsen, Niels - født i Landskrona, kleinsmed 1.6.1676, iii 47
Johnsen, Oluf - svensk soldat, taget til fange ved Wismar 1711, borgerskab 21.7.1719, v 75
Johnsen, Rasmus - snedker 11.6.1805, vii 59, se 108, 96
Jonas, ... - murer 13.1.1702, iv 75
Joseph, Isach - køb- og handelsmand 9.9.1794, vii 22
Joseph, Moses - født i Altona, glarmester 6.6.1820, vii 96, se 106, 63
Joseph, Salomon - født i Svenborg, sadelmager 21.9.1824, vii 127
Juul, Jens - spisevært og marketender 15.3.1825, vii 131
Jyde, Jacob Christensen - født i Skaane, 12.1.1678, iii 71
Jürgensen, Andreas - apoteker, aflagt ed 22.8.1746, se 29.8.1746, vi 140
Jæger, Peiter - født i Slesvig, skildrer 5.2.1704, iv 87
Jæger, Peter Henrichsen - født i Kiel, skibsmand 25.9.1674, iii 21
Jørgen, ... - felbereder, bor i Svenborg 8.3.1756, vi 165 (har boet i Rudkøbing før 1749)
Jørgen, ... - handskemager, uformuende, boet i Rudkøbing før 1749, 8.3.1756, vi 165
Jørgen, ... - tømmermand, indvarslet 12.8.1667, ii 80 (se Pedersen)
Jørgen, Jens - skomager 28.8.1780, vi 185, opsagt 21.1.1822, vii 106
Jørgensen, ... - landsdommer, bestalling som byfoged 29.4.1789, iv 11
Jørgensen, Andreas - foreløbig fritaget for borgerskab 31.12.1789, vii 12
Jørgensen, Andreas - hus- og skibstømrer 19.10.1830, vii 154
Jørgensen, Christen - rebslager 9.1.1714, v 39
Jørgensen, Christen - Rudkøbing, murer 3.1.1748, vi 145
Jørgensen, Christen - skipper 27.3.1770, vi 175
Jørgensen, Christen - snedker 13.1.1702, iv 75
Jørgensen, Christen - snedker 23.3.1762, vi 171
Jørgensen, Christen - snedker 26.5.1772, vi 177
Jørgensen, Christian - født i Rudkøbing, skræder 12.7.1701, iv 74
Jørgensen, Christian Iver - hidtil i Nakskov, maler 28.5.1844, vii 232, cigarfabrikant 2.6.1849, vii 260
Jørgensen, Christopher - borgerskab 3.2.1733, v 180
Jørgensen, Christopher - i Rudkøbing, smed 1.4.1727, v 129
Jørgensen, Hans - borgerskab 19.10.1709, v 17
Jørgensen, Hans - Rudkøbing, skomager 19.1.1810, vii 69, tillige garver 25.5.1841, vii 212
Jørgensen, Hans - snedker 19.1.1751, vi 157
Jørgensen, Hans Christian - Rudkøbing, bødker 11.2.1823, vii 121
Jørgensen, Jens - angav at vilde være brygger 24.5.1651, i 39
Jørgensen, Jens - kleinsmed 13.1.1705, iv 91
Jørgensen, Jens Jørgen - af Rudkøbing, skomager 10.3.1849, vii 259, garver 21.9.1850, vii 263
Jørgensen, Jep - 17.10.1702, iv 78
Jørgensen, Jørgen - 13.1.1702, iv 75
Jørgensen, Jørgen - født i Flensborg, kræmmer 19.8.1675, iii 40
Jørgensen, Jørgen - indvarslet 15.10.1650, i 15, 19.12.1650, i 21, 20.1.1651, i 28, se 18.2.1651, i 33
Jørgensen, Jørgen - skræder 3.1.1775, vi 180
Jørgensen, Knud - arbejdsmand, udsættelse 25.1.1724, iv 98, 16.1.1731, v 159
Jørgensen, Knud - bruger ingen borgerlig næring 21.1.1727, v 125
Jørgensen, Laurs - felbereder 31.8.1781, vi 186
Jørgensen, Laurs - født i Spodsbjærg, Lingelse, indvarslet 18.8.1670, ii 117, skomager 2.1.1671, ii 122
Jørgensen, Mads - ingen borgerskab 19.1.1734, vi 10 (var syg)
Jørgensen, Mathias Ulrich - hidtil København, købmand og skipper 12.4.1777, vi 181
Jørgensen, Niels - af Tjørntved, opsagt borgerskab af 18.2.1725, d. 5.12.1730, v 155
Jørgensen, Niels - daglejer, ingen borgerskab 15.1.1772, vi 177
Jørgensen, Niels - Rudkøbing, snedker 3.3.1789, vii 10
Jørgensen, Oluf - født i Frellesvig, liden handel og søfart 15.7.1727, v 133, opsagt 13.1.1732, se 29.1.1732, v 169
Jørgensen, Peder - indvarslet 16.1.1731, v 159,søfart 23.1.1731, v 159
Jørgensen, Peder - indvarslet 16.3.1728, v 137 (agter ikke at blive i byen)
Jørgensen, Peder - murer 11.1.1735, vi 23
Jørgensen, Peder - skipper 11.2.1800, vii 34
Jørgensen, Peder - skipper 9.2.1780, vi 184
Jørgensen, Peder - snedker 23.3.1762, vi 171, opsagt 2.1.1804, vii 54
Jørgensen, Rasmus - garver 5.4.1845, vii 238, tillige skomager 16.3.1847, vii 250
Jørgensen, Rasmus - møller, indvarslet 14.1.1662, ii 5
Jørgensen, Rasmus Nielsen - af Rudkøbing, snedker 13.12.1836, vii 185
Jørgensen, Terkild - hattemager 29.1.1715, v 42
Kieldsen, Hans - angav at vilde være brygger 24.5.1651, i 39
Kieldsen, Hans - borgerskab 14.1.1721, v 83
Kieldsen, Hans - indvarslet 28.9.1654, i 133, 5.11.1655, i 141
Kieldsen, Jens - indvarslet 28.9.1654, i 133, 16.9.1656, i 149
Kieldsen, Jens - søfart 21.1.1727, v 126
Kieldsen, Jørgen - købmandskab 12.1.1745, vi 129
Kieldsen, Laurs - født i Rudkøbing, borgerskab 8.6.1686, iv 4 (skipper og købmand)
Kieldsen, Rasmus - født i Rudkøbing, indvarslet 13.1.1696, iv 50, 15.6.1697, iv 59
Kieldsen, Rasmus - indvarslet 21.1.1727, v 125, guldsmed 18.2.1727, v 127, død som uformuende 8.3.1756, vi 165
Kingo, Thomas - bager, 3.6.1783, vi 186
Kjædeby, Christen Mikkelsen - fhv. sergeant i Helsingør, spækhøker 21.9.1841, vii 216
Kjær, Christian - født i Egeløkke, Bøstrup, tolsbruger, ikke borgerskab, fol 107, 107, søger borgerskab 5.2.1822, vii 112, spækhøker 28.8.1822, vii 119
Kjær, Hans - købmand 7.3.1781, vi 185, opsagt 8.1.1811, vii 76
Kjær, Jens Christensen - af Rudkøbing, skipper 2.2.1830, vii 149, tillige spækhøker 20.4.1847, vii 250
Kjær, Jørgen - har ejet ejendom her i Rudkøbing, død som forpagter paa Egeløkke 8.3.1756, vi 165
Kjær, Peter - opsagt smed 2.1.1806, vii 59
Kleinsorg, ... - skræder 10.1.1797, vii 27, se 103, 31
Klingenberg, Rasmus - maler 7.1.1793, vii 20, opsagt 10.2.1794, vii 21
Knud, ... - felbereder 9.1.1700, iv 68, hans borgerskab hævet 21.2.1702, undladt at opsige dette ved sin afrejse til Svenborg iv 77
Knudsen, Hans - bødker 18.11.1834, vii 179
Knudsen, Hans - hattemager 16.1.1703, iv 78
Knudsen, Laurs - brolægger 14.5.1803, vii 50, se 110, 144
Knudsen, Mads - væver, indvarslet 10.4.1653, i 86
Knudsen, Michel Hansen - skipper 15.1.1771, vi 176
Knudsen, Ole - kobbersmed 3.3.1840, vii 203, tillige blikkenslager 20.4.1841, vii 211, og endelig jern- og metalstøber 21.6.1842, vii 223
Knudsen, Ole - skræder 15.1.1772, vi 177, opsagt 5.1.1815, vii 86
Knudsen, Rasmus Hansen - skipper 15.1.1771, vi 176
Knudtzen, Anders Hansen - 17.1.1702, iv 75
Knudtzen, Conrat - arbejdsmand 18.1.1698, iv 62
Knudtzen, Hans - kræmmer, indvarslet 10.12.1650, i 21, 18.2.1651, i 33
Knudtzen, Niels - felbereder 9.1.1714, v 39
Knudtzen, Søfren - født i Svenborg, borgerskab 20.4.1686, iv 3
Knuzman, Povel Henrich - født i Kiel, borgerskab 23.4.1709, v 10
Koch, Niels Pedersen - 21.11.1654, i 134
Kragh, Hans - indvarslet 18.1.1670, ii 105
Kragh, Jørgen - skipper og købmand 15.3.1803, vii 50
Kragh, Mathias Ulric - det vides ikke om han har taget borgerskab 21.4.1727, v 130, konstitueret i byfogdens fraværelse dat. 26.8.1731, 3.9.1731, v 161
Kragnetz, Lars Eriksen - blokke- og trædrejer samt pumpemager 24.5.1834, vii 176
Kreiby, Johan Anton - bager 15.9.1846, vii 247
Krogh, Christen - af Rudkøbing, bødker 2.5.1829, vii 144
Krogh, Hans - indvarslet 4.1.1668, ii 89
Krogh, Hans Jacob - skræder 11.6.18058, vii 57, se 103, 32
Krogh, Hans Pedersen - brændevinsbrænder 19.8.1788, vii 9
Krogh, Jens - af Rudkøbing, snedker 13.12.1836, vii 185
Krogh, Laurs Rasmussen - værtshusholder 10.2.1783, vi 186
Krogh, Peder - bødker 19.2.1799, vii 31, h.e. fremviser borgerskab 21.2.1812, vii 107, værtshusholder og brændevinsbrænder 23.4.1822, vii 116
Krogsgaard, Jørgen - studiosus, handelsmand 9.2.1786, vii 2, opsagt 31.12.1787, vii 7, frasagt sig at være brandinspektør 31.12.1802, vii 49, forligelseskommissær pga. apoteker Ørsteds bortrejse 28.5.1807, vii 62 (var da vejermester)
Krolle, Henrich - parykmager 14.6.1701, iv 74
Krull, Gottlieb Freiderich - skræder 11.9.1841, vii 215, opsagt 10.10.1850, vii 264
Kruse, Christen - agter ikke at blive i Byen 21.1.1727, v 125
Kruse, Christen Christensen - liden handel og søfart 12.2.1727, v 126
Kruse, Hendrich - 13.1.1696, iv 49
Kruse, Jacob - indvarslet 21.1.1727, v 125, købmandskab og søfart 12.2.1727, v 126
Kruse, Johan - født i Eckernförde, indvarslet 18.1.1670, ii 105, søfart 26.4.1670, ii 108
Kruse, Johan Johansen - 3.1.1701, iv 71
Kruse, Jørgen - borgerskab 18.1.1707, v 3
Kruse, Niels Hansen - borgerskab 5.4.1704, iv 87, opsagt 23.9.1704, iv 88
Kruse, Niels Hansen - lidet købmandskab 27.1.1739, vi 59
Kruse, Peder Johansen - 10.1.1699, iv 65
Krøll, Christian Ernst - vævermester, fh. København, bomuldsfabrikant 19.10.1830, vii 153, opsagt 10.1.1832, vii 161
Krøyer (Kroger), Søren Madsen - opsagt skræderborgerskab 5.1.1810, vii 68
Krøyer, Christen Madsen - handskemager 30.9.1783, vi 186
Krøyer, Christian - af Rudkøbing, skipper 13.2.1708, v 5
Krøyer, Hans - bor i Risting, skipper 30.3.1734, vi 17
Krøyer, Hans - borgerskab 25.1.1724, v 99
Krøyer, Hans - skomager 10.1.1797, vii 27, se 105, 49
Krøyer, Hans Christian - bestalling ved det halve færgeløb 10.4.1736, vi 37, færgemand ved hele  færgeløbet 16.5.1747, vi 143 (den forrige færgemand Jans Jansen Høyer død)
Krøyer, Hans Hansen den unge - indvarslet 11.1.1673, i 111, skomager 2.10.1680, iii 92
Krøyer, Hans Hansen den unge - indvarslet 27.1.1652, i 57, 30.11.1652, i 81, 15.3.1653, i 83, se 10.4.1653, i 86
Krøyer, Henrich - 15.1.1695, iv 46
Krøyer, Jens Poulsen - født i Rudkøbing, 4.6.1681, iii 99
Krøyer, Johann - født i Rudkøbing, handskemager 20.7.1824, vii 126
Krøyer, Jørgen - af Rudkøbing, skomager 20.4.1841, vii 211, tillige garver 25.5.1841, vii 213
Krøyer, Jørgen - født i Rudkøbing, skræder 1.4.1812, vii 80, se 103, 33
Krøyer, Mads Hansen - født i Rudkøbing, skræder 17.3.1739, vi 61
Krøyer, Otto Wilhelm - skomager 26.8.1780, vi 185
Krøyer, Peder Hansen - indvarslet 7.11.1654, i 133, se 5.11.1655, i 141
Krøyer, Poul Hansen - 7.11.1654, i 133
Krøyer, Salomon - født i Rudkøbing, skomager 7.2.1828, vii 138
Kunow, Christoffer - født i Leipzig, farver 2.6.1674, iii 17
Kyhl, Heinrich Jørgen Friederich - født i Depperstorph, Mecklenborg, væver 16.8.1845, vii 241
Kaas, C. B. - generalmajor, bor paa Nedergaard, ejer ejendom i Rudkøbing,8.3.1756, vi 165
Kaas, Ditløv - født i Rudkøbing, snedker 20.7.1824, vii 126
Kaas, E. - bager, ingen borgerskab fol. 106, 73, se vii 112
Ladefoged, Jøren Hansen - indvarslet 27.1.1652, i 57
Ladefoged, Jørgen Hansen - indvarslet 27.1.1652, i 57
Lange, Carl - handel- og købmandskab 23.3.1762, vi 171
Lange, Hans Christian - murer 1.4.1848, vii 256
Lange, Hans Christopher - indvarslet 3.2.1733, v 180, 24.1.1736, vi 35
Lange, Hans Hendrik - født i Svanninge 1811, hattemager 8.7.1837, vii 189
Lange, Jochum Schurmann - født i Faaborg, hidtil dér, urmager 31.12.1809, vii 67, opsagt 29.4.1815, vii 86 (rejser til Maribo)
Lange, Lorentz - murer 17.2.1801, vii 39, ombyttet til køb- og handelsmand 26.6.1810, vii 75, tillige brændevinsbrænder 23.4.1822, vii 116
Lange, Mads Stephensen - bager 6.1.1801, vii 38, se 108, 103
Lars, ... - felbereder, hans enke felberederi og slagteri af 31.8.1781, vii , se 103, 64
Lars, ... - kræmmer, angav at vilde være brygger 24.4.1651, i 38
Larsen, Anders - bager 23.3.1762, vi 171
Larsen, Hans - af Fuglsbølle, hustømrer 15.6.1847, vii 251
Larsen, Hans - i Poul Harders Mølle, ed som møller 8.1.1737, vi 40
Larsen, Henrich - skomager af 5.1.1793, se vii 107, 86
Larsen, Jacob - født i Rudkøbing, skomager 10.1.1736, vi 33
Larsen, Johan - felbereder 13.11.1832, vii 167, tillige slagter 20.8.1833, vii 172
Larsen, Jørgen - apoteker, værtsholder og brændevinsbrænder 21.1.1822, vii 108, 100
Larsen, Jørgen - brændevinsbrænder 28.8.1822, vii 119
Larsen, Jørgen - født i Svenborg, felbereder 6.10.1739, vi 69
Larsen, Jørgen - karetmager 6.1.1801, vii 38, se 109, 116
Larsen, Knud - ikke mødt paa Raadstuen 14.1.1721, v 82
Larsen, Lars - intet borgerskab 24.1.1736, vi 35, daglejer 15.1.1737, vi 41
Larsen, Lauritz Muus - handelsmand 11.11.1777, vi 181
Larsen, Mads Thomsen - født i Rudkøbing, snedker 8.3.1808, vii 65, se 106, 69
Larsen, Martin - guldsmed 4.3.1829, vii 144
Larsen, Morten - søfart 21.1.1727, v 125
Larsen, Niels - skræder 14.1.1721, v 82 (vistnok borgerskab)
Larsen, Ole Peder - af Nyborg, snedker 30.6.1839, vii 199
Larsen, Peder - født i Rudkøbing, snedker 26.6.1828, vii 138
Larsen, Rasmus - handelsmand 20.4.1784, vi 187 (søn af prorpietær Laurs Michelsen, Skovsgaard)
Larsen, Rasmus - tømrer 30.12.1845, vii 243
Lartzen (Svendsen), Anders - murer 17.7.1651, i 40
Lassen, Jacob - Rudkøbing, guldsmed 10.3.1810, vii 70, se 104, 46
Lassen, Lars - hans enke kolonial- og manufakturhandel af 11.11.1777, vii 45
Lauridtsen (Laursen), Anders - møller 5.2.1704, iv 87
Lauridtsen, Anthony - født i Strynø, skræder 20.8.1709, v 10
Lauridtsen, Diederich - født i Stoense, borgerskab 1.3.1718, v 60
Lauridtsen, Hans - borgerskab 24.10.1702, iv 78
Lauridtsen, Hans - født i Havbølle, Humle, forefaldende arbejde 22.9.1717, v 57
Lauridtsen, Hans - født i Perstrup, arbejdsmand 8.3.1670, ii 106
Lauridtsen, Hans - født paa Turø, skibstømrer 4.10.1701, iv 74, opsagt 12.1.1706, iv 96
Lauridtsen, Hans - født paa Turø, tømrer 22.3.1712, v 31
Lauridtsen, Henrich - skomager 5.1.1773, vi 178
Lauridtsen, Jens - født ved Holstebro, indvarslet 4.1.1668, ii 89, 18.1.1670, ii 105, arbejdsmand 26.4.1670, ii 108
Lauridtsen, Jens - skræder eller skinder 30.9.1656, i 149
Lauridtsen, Johan - født i Tullebølle, skomager 31.1.1688, iv 10
Lauridtsen, Jørgen - arbejdsmand, indvarslet 16.9.1656, i 149
Lauridtsen, Jørgen - baadsmand 13.1.1702, iv 75
Lauridtsen, Jørgen - født i Sønderborg, købmand 26.4.1670, ii 108
Lauridtsen, Jørgen Thoersen - 5.2.1704, iv 87
Lauridtsen, Kield - Rudkøbing, borgerskab 8.3.1718, v 60
Lauridtsen, Knud - ed som vægter 28.2.1726, v 117
Lauridtsen, Lauritz - født i Rudkøbing, skomager 25.2.1727, v 127
Laurits, ... - skomager, indvarslet 18.10.1670, ii 119
Lauritsen (Laursen), Laurtiz - arbejdsmand, indvarslet 24.1.1736, vi 35
Lauritsen,  Niels - 3.1.1699, iv 65
Lauritsen, Laurs - født Stengade, 4.6.1681, iii 99 (se færgemand)
Lauritsen, Michel - handelsmand, opsiger sit borgerskab 28.1.1676, iii 45
Lauritsen, Michel - indvarslet 15.3.1653, i 84, skinder 10.4.1653, i 86
Lauritsen, Morten - født i Rudkøbing, skipper 2.9.1681, iii 107
Lauritsen, Morten - ikke mødt paa Raadstuen 14.1.1721, i 82
Lauritsen, Niels - indvarslet 24.1.1736, vi 35, rejst til Taasinge, død der ca 1755 8.3.1756, vi 165
Lauritsen, Rasmus - 5.2.1704, iv 87
Lauritsen, Rasmus - født i Rudkøbing, snedker 25.7.1730, v 154
Lauritsen, Søren - indvarslet 7.5.1650, i 4, se 15.10.1650, i 15
Lauritsen, Torkild - født i Rudkøbing, skomager 13.12.1718, i 64, er uformuende 8.3.1756, vi 165
Lauritzen, Mathias - bødker 3.1.1701, iv 71
Laurs, ... - skomager, indvarslet 2.10.1680, iii 92 (hedder nok Pedersen, se 30.12.1680, iii 93, 16.2.1681, iii 96)
Lazarus, jacob - født i København, alen- og kolonialhandler 28.8.1827, vii 136, opsagt 4.7.1835, vii 181
Leerbech, Daniel - køb- og handelsmand 22.5.1841, vii 212
Lerche, Mads - borgerskab 29.1.1715, v 42
Lessen (?), Terman - tobakspinder 25.3.1807, vii 42
Leutman, Otto Martin - bager 24.4.1742, vi 112 (rømt fra arresten se 25.9.1742, vi 116)
Liliendahl, Frederich Hansen - glarmester 8.7.1732, v 173
Liliendahl, Hans Jørgen - 17.1.1702, iv 75
Lind, Grægers - handel 13.1.1711, v 23
Lind, Knud Rasmussen - født i Lindelse, ungkarl, borgerskab 8.3.1718, v 60
Lindgreen, Bendt - hidtil Svenborg, sadelmager 8.9.1716, v 50
Linnemand, Gerdt - født Vestfarn, lærredskræmmer 30.9.1746, vi 141
Litzemose, Jørgen - skrædder af 5.3.1813, se fol. vii 110, 141 og 112
Lolle, Hans Christian - født i Rudkøbing, matros, vil tage borgerskab hvis han bliver i Byen 19.1.1734, vi 10 (borgerskab i Ærøskøbing 1736 som skomager, oo 12.12.1732, i Ærøskøbing med Anne Marie Hansdatter Blad)
Lollesgaard, Hans Michelsen - født i Simmerbølle, handel med smør, flæsk, lys m.m. uden borgerskab vii 109, 111, høker 9.4.1822, vii 114
Lorentsen, Hans - tobakspinder 19.1.1751, vi 157
Lucas, Levin - af rudkøbing, glarmester og glashandler 20.4.1830, vii 149, ombyttet med køb- og handelsmand 16.6.1846, vii 246
Luja, Christian - indvarslet 24.1.1736, vi 35, borgerskab 15.1.1757, vi 41
Lund, ... - birkedommer, forligelseskommissær 24.8.1844, vii 234
Lund, Carl Hansen - skomager 20.10.1840, vii 207
Lund, Johan Anthon - har været ansat paa Grønland, køb- og handelsmand 17.3.1832, vii 161, opsagt 20.11.1832, vii 167
Lund, Nicolai - øl- og brændevinstapper 23.3.1762, vi 171
Lund, Peder Pedersen - født i Humle, søfart 9.1.1740, vi 71
Lundegaard, ... - glarmester 20.2.1798, vii 28, se 103, 37
Lundegaard, Jens Hansen - af Rudkøbing, glarmester 13.12.1836, vii 185
Lundegaard, Niels Andersen - af Rudkøbing, glarmester 7.12.1830, vii 155
Lyding, Christen - indvarslet 16.9.1656, i 149
Lyding, Christen Jensen - 14.1.1662, ii 5
Lydtche, Henrich - indvarslet 7.5.1650, i 4, se 15.10.1650, i 15
Lyttche, Henrich - indvarslet 19.7.1664, ii 35, se 30.8.1664, ii 37
Løve, Anders Jensen - født i Rudkøbing, indvarslet 4.1.1668, ii 89, 18.1.1670, ii 105, 18.8.1670, ii 117, 18.10.1670, ii 119, 2.1.1671, ii 122, 6.11., 29.11.1671, ii 132, skibsmand 29.1.1672, ii 138
Løve, Christen Jensen - født i Rudkøbing, indvarslet 14.1.1662, ii 5, 4.1.1668, ii 89, søfart 8.3.1670, ii 106
Løve, Jens Jørgensen - født i Kerteminde, skræder 24.5.1701, iv 73
Løve, Niels - af Rudkøbing, skipper, handel med korn og fedevarer 11.2.1823, vii 121, tillige handel med alle slags varer 7.2.1828, vii 137, opsagt det hele 14.6.1834, vii 176
Løve, Niels Rasmussen - skipper 12.3.1785, vi 190
Løve, Rasmus - skipper, værtshusholder og brændevinsbrænder 4.5.1822, vii 117 (fol 109, 122 og 114 har han ikke borgerskab), tillige spækhøker 15.2.1831, vii 157
Laalich, Hans - indvarslet 19.7.1664, ii 35
Mads ... - smed, indvarslet 16.9.1656, i 149
Mads, ... - kleinsmed, indvarslet 28.9.1654, i 133
Mads, ... - murmester - indvarslet 30.11.1652, i 81
Madsen (Madtzen), Christen - af Rudkøbing, murer 27.3.1832, vii 163
Madsen (Madtzen), Jens - fra Ristinge, 12.12.1702, iv 78
Madsen, Christoffer - født i Simmerbølle, opvaret 28.9.1654, i 133, snedker 7.11.1654, i 133 (død 1697)
Madsen, Christopher - indvarslet 10.7.1669, ii 102, snedker 17.8.1669, ii 102
Madsen, Claus - født i Stengade, Tullebølle, snedker 28.4.1713, v 37
Madsen, Frands - født i Svenborg, indvarslet 18.10.1670, ii 119, skinder 2.1.1671, ii 122
Madsen, Hans - født Frelsvig, Tullebølle, skomager af Tranekær, borgerskab 30.8.1822, vii 119, opsagt 11.5.1824, vii 125
Madsen, Hans - født i Rudkøbing, snedker 8.10.1689, iv 16
Madsen, Hans - indvarslet 16.1.1731, v 159, 3.2.1733, v 180, udsættelse 19.1.1734, vi 10, skipper 8.1.1737, vi 40
Madsen, Hans - indvarslet 7.5.1650, i 4, se 15.10.1650, i 15
Madsen, Hans - kleinsmed 10.1.1699, iv 65
Madsen, Jens - baadfører 20.2.1798, vii 29
Madsen, Jens - snedker 26.5.1772, vi 177
Madsen, Johannes - garver 31.3.1840, vii 203
Madsen, Johannes - Rudkøbing, galanterihandler 29.1.1805, vii 56, se 105, 53
Madsen, Johannes - skipper 10.3.1801, vii 40
Madsen, Knud - indvarslet 19.1.1734, vi 10.24.1.1736, vi 35
Madsen, Lars Hansen - snedker 2.5.1837, vii 188
Madsen, Madtz - født i Rudkøbing, væver 29.11.1671, ii 133
Madsen, Mathias - felbereder 3.1.1769, vi 174
Madsen, Mathias - indvarslet 3.1.1699, iv 65, 9.1.1770, iv 68
Madsen, Niels - i Ramsherred, indvarslet 10.12.1650, i 21, 28.1.1651, i 28, 18.3.1851, i 33
Madsen, Peder - bager 3.1.1701, iv 71
Madsen, Peder - baadsmand, hans enke boet i Rudkøbing før 8.3.1749, vi 165 (uformuende)
Madsen, Peder - født i Tranekær, kolæder (?) og træskofabrikant 4.3.1808, vii 64
Madsen, Peder - i Ramsherred, borgerskab 25.1.1724, v 99
Madsen, Rasmus - daglejer, kornmaaler 8.5.1793, vii 23
Madsen, Rasmus - sætteskipper 6.3.1802, vii 45, opsagt 2.1.1806, vii 59
Madsen, Søren - skræder 15.6.1787, vii 6
Mahler, Nicolaj - udsættelse 18.1.1724, v 98
Mandsfeldt, Otto Diderich - 18.1.1698, iv 61
Marchursen, Frederich - født i Angel, Holsten, skipper 6.6.1683, iii 127
Marcusen, Bertel - skræder 2.3.1734, vi 15
Mathiasen, Hans Christopher - af Tranekær, skræder 21.11.1848, vii 258
Mathiasen, Hans Christopher - baadsmand, indvarslet 16.1.1731, v 159
Mathiasen, Johan Jørgen - født i Flensborg, tømrer 30.9.1746, vi 141
Mathiasen, Mads - felbereder 10.1.1797, vii 27
Mathiasen, Mads - søfart 15.4.1735, vi 25
Mathiasen, Mathias - født i Holsten, skipper, 14.11.1683, iii 134 (forældrene boede og døde paa Langeland)
Mathiasen, Mathias Madsen - handskemager 27.11.1828, vii 141, tillige felbereder 1.5.1830, vii 150, begge opsagt 28.8.1832, vii 165, paany handskemager 5.2.1833, vii 170
Mathiasen, Niels - indvarslet 10.12.1650, i 21, 28.1.1651, i 28, se 18.2.1651, i 34
Mehl, Dittleff Nicolaj - født i Idzehoe, Holsten, 27.11.1684, iii 141 (født 1730)
Mehl, Florian - papirhandler, købmand 11.1.1735, vi 23 (oo i Ærøskøbing 4.3.1734 Hannibaline Catrine Christensen)
Mehl, Peter - angav at have taget borgerskab 15.7.1721, v 98 (18.7.1724)
Mejer, Abraham - født i Hamborg, hidtil i Faaborg, køb- og handelsmand 3.9.1805, vii 57
Mejer, Gerson - hidtil Mariager, glarmester 6.10.1846, vii 247
Melson, Hans Madsen - født i Rudkøbing 1814, af Rudkøbing, køb - og handelsmand 9.9.1843, vii 227
Melson, Rasmus Emil - af Rudkøbing, skipper 2.2.1847, vii 248
Melvin, Rasmus - bestalling som toldinspektør 18.4.1696 over Fyn,  Langeland, Lolland og Falster 5.6.1696, iv 53
Metsch, Heinrich Michelsen - hidtil i Ærøskøbing, blikkenslager 5.2.1833, vi 170, opsagt 24.12.1839, vii 201
Meyer, Christen Jørgensen - skomager 26.4.1842, vii 221
Meyer, Frederich Wilhelm - født i Berlin, murer 27.2.1808, vii 64, se 106, 78
Michel, ... - avlskarl, er husmand i Vindeby, Lindelse, ejer ejendom i Rudkøbing 8.3.1756, vi 165
Michelsdatter, Maren - oo Urban Bahnsen, faar sammen med sin mand privilegium som farver 23.1.1720, v 75
Mikkelsen, Hans - bager, 25.3.1801, vii 41
Mikkelsen, Hans - borgerskab 29.1.1715, v 43
Mikkelsen, Hans - udrejst paa Landet (oplyst af Jochum Tollesen), 21.4.1727, v 130
Mikkelsen, Jacob - født i Amsterdam, farver 18.8.16710, ii 117
Mikkelsen, Joachim - født i Kassebølle, Simmerbølle, felbereder 13.6.1676, iii 47
Mikkelsen, Johan Henrik - Mølleforpagter, aflægger ed 30.9.1800, vii 35, møller og tømrer 14.5.1803, vii 50
Mikkelsen, Johan Otte - skomager 20.4.1841, vii 211
Mikkelsen, Jørgen - indvarslet 28.10.1654, i 133
Mikkelsen, Karl Frederik - bager 28.10.1843, vii 228
Mikkelsen, Laurs - født i Rudkøbing 3.1.1685, iii 143
Mikkelsen, Peder - skipper 22.3.1851, vii 266
Mikkelsen, Peder - væver 15.9.1663, ii 29
Mikkelsen, Stephen Hansen Krogh - hidtil Skælskør, skræder 24.4.1841, vii 212, ombyttet med buntmager 7.9.1844, vii 234
Mogensen, Jens - født i Rudkøbing, skomager 3.3.1733, v 181
Mogensen, Niels Madsen - skomager 23.11.1830, vii 155
Mogensen, Rasmus - af Rudkøbing, køb- og handelsmand 20.3.1832, vii 162, tillige brændevinsbrænder 26.4.1842, vii 221
Mogensen, Steffen - 3.1.1701, iv 71
Moritz, Joseph - født i Bayern, lærredshandler og ret til handel med udenlandske varer 12.2.1798, vii 28
Mortensen, Christen - født i Kædeby, hidtil Nyborg, skræder 5.10.1723, v 97, opsagt 14.10.1724, v 105
Mortensen, Hans - brændevinsbrænder 30.4.1822, vii 116, se 111 og 114
Mortensen, Hans - indvarslet 14.1.1662, ii 5 og 6.10.1662, ii 16, se 15.9.1663, ii 29
Mortensen, Hans - Rudkøbing, borgerskab 7.2.1719, v 67
Mortensen, Hans Jacob - født i Rudkøbing, skoflikker 5.3.1743, vi 118
Mortensen, Hans Jacob - handskemager 9.12.1828, vii 141, opsagt 1.5.1830, vii 150
Mortensen, Jacob - født i Rudkøbing, snedker, 31.1.1693, iv 40 (død 1750)
Mortensen, Lars - gørtler 3.2.1795, vii 22
Mortensen, Lars - skræder 2.9.1845, vii 241
Mortensen, Morten - født i Kassebølle, Simmerbølle, murer 16.3.1808, vii 65, tillige pottemagerhandel 23.4.1822, vii 116, opsagt begge 10.1.1832, vii 161
Mortensen, Niels - født i Rudkøbing, remsnider 10.4.1690, iv 21
Mortensen, Niels - snedker 2.5.1837, vii 188
Mortensen, Peder - af Snøde, hidtil Troense, skipper 11.6.1842, viii 222
Mortensen, Rasmus - bødker, ingen borgerskab 16.1.1731, v 159
Mortensen, Reinholdt - bestalling som toldinspektør 12.6.1691, se 3.7.1691, iv 31
Mortensen, Stephen - indvarslet 16.3.1728, v 137, søfart 9.1.1731, v 159
Mouritsen, Hans - høker og brændevinsbrænder 18.1.1735, vi 23, bor i Hamborg 8.3.1756, vi 165
Mouritsen, Jørgen - møller 9.6.1792, vii 16
Much, Johan Pedersen - tidligere i København, snedker 24.2.1801, vii 39
Murmester, Anders - hans enke brændevinsbrænder 7.5.1822, vii 117
Müller, Christopher - instrumentist 2.5.1696, iv 52
Müller, Joh. Anton - født i Bøhmen, galanterihandler 26.8.1780, vi 184
Møller, Anders - indvarslet 16.9.1656, i 149
Møller, Anders - indvarslet 16.9.1656, i 149, murmester, hans enke brændevinsbrænder 7.5.1822, vii 117 [1822 må være en fejlskrivning, antagelig 1722 ?]
Møller, Anders Lauridtzen - 5.2.1704, iv 87
Møller, Andreas Ferdinand - garver 17.11.1849, vii  261
Møller, Casper - bartskær 30.12.1680, iii 93
Møller, Christian Johansen - født i Rudkøbing, tømrer og brændevinsbrænder 22.3.1808, vii 66, se 108, 104 og 114
Møller, Christian Pedersen - bestalling 31.5.1743, som byfoged 18.6.1743, vi 120
Møller, Erich Nielsen - indvarslet 19.7.1664, ii 35, se 24.10.1664, ii 38
Møller, Frederich - født i Rudkøbing, søfart 21.1.1727, v 125, ombyttet med murer 11.4.1741, vi 84
Møller, Hans - indvarslet 3.2.1733, v 180, vognmand 24.2.1733, v 181
Møller, Hans - skomager, bøde for ikke at have borgerskab 3.2.1772, vi 177, skomager af 15.6.1772, se vii fol. 105, 56, frasagt sig oldermandskab 31.12.1787, vii 7
Møller, Jørgen Rasmussen - 14.1.1661, oo 12
Møller, Lauritz Nielsen - født i Rudkøbing, 12.10.1669, ii 102
Møller, Martin Henrich - skræder 15.11.1842, vii 224
Møller, Niels - indvarslet 19.7.1664, ii 35
Møller, Niels Christian - skipper 20.9.1841, vii 216
Møller, Niels Frederiksen - 19.7.1664, ii 35, paany borgerskab 3.1.1685, iii 143
Møller, Niels Sørensen - skipper 4.12.1784, vi 189
Møller, Palle - sadelmager 3.1.1775, vi 180
Møller, Peder - indvarslet 16.9.1656, i 149
Møller, Peder - snedker af 26.5.1772, vii 105, 54, opsagt 3.1.1823, vii 120
Møller, Peder Pedersen - indvarslet 24.1.1736, vi 35, lidet kobmandskab 15.1.1737, vi 41
møller, Peder Rasmussen - født i Dunkær, Rise, indvarslet 18.8.1670, ii 117, 18.10.1670, ii 119
Møller, Rasmus - indvarslet 19.7.1664, ii 35, 24.10.1664, ii 38
Møller, Rasmus - værtshusholder og brændevinsbrænder 7.1.1793, vii 20
Møller, Rasmus Jørgensen - indvarslet 14.1.1662, ii 5
Møller, Rasmus Laursen - skomager 24.11.1772, vi 177
Møller, Rasmus Pedersen - født i Dunkær, Rise, vognmand 11.1.1673, iii 1
Møller, Rasmus Pedersen - skræder 8.1.1822, vii 101
Møller, Thomas Friis - skibstømrer 13.10.1840, vii 207
Møller, Ulrich Henrich - bestalling som postmester og byskriver 20.4.1740, vi 76
Mølmann, Johan Arnold - skipper 23.2.1846, vii 244
Nagel, Claus - borgerskab 19.10.1709, v 17
Nass, Christian - skræder 23.3.1762, vi 171, frasagt oldermandskab 31.12.1787, vii 7
Nass, Christian Emanuel - født i Rudkøbing, skomager 7.5.1822, vii 117
Nass, Johan Christopher - skræder 23.3.1762, vi 171
Naufeusen, Rasmus - indvarslet 3.1.1699, iv 65, 15.6.1700, iv 69
Naufuesen, Godfred - 16.1.1703, iv 78
Nedergaard, Christen - ingen borgerskab 1.9.1734, vi 10
Nedergaard, Christen Rasmussen - brandinspektør 27.2.1742, vi 111
Nicolaj, ... - udsættelse 18.1.1724, v 98 (se under Mahler)
Nicolaj, Hans - daglejer, ikke borgerskab 15.1.1772, vi 177
Niels, ... - glarmester, indvarslet 15.9.1663, ii 29
Niels, ... - murmester, indvarslet 29.1.1672, ii 138
Niels, ... - møller, indvarslet 19.7.1664, ii 35
Nielsen (?), Anders - ved Piledammen, indvarslet 4.1.1668, ii 89
Nielsen, (?), Anders -  ved Piledammen, indvarslet 4.1.1668, ii 89
Nielsen, Anders - borgerskab 25.1.1724, v 99
Nielsen, Anders - født i Rudkøbing, sømand, hattefabrikant (hans kone syr straahatte), ikke borgerskab fol. 103, 28, 5.2.1822, ivii 113, straafletning 15.12.1829, vii 148, tillige værtshusholder 13.1.1835, vii 180
Nielsen, Anders - skinder, indvarslet 15.10.1650, i 50, 10.12.1650, i 12, borgerskab 28.1.1651, i 28
Nielsen, Anders Jacob - skipper 5.7.1838, vii 194
Nielsen, August - snedker 3.3.1733, v 182, opsagt 10.1.1736, vi 33, bor nu i Tranekær
Nielsen, Bendix - 13.1.1702, iv 75
Nielsen, Carl Christian - af Rudkøbing, skipper 16.3.1841, vii 210
Nielsen, Christen - født i Tryggelev, bager 22.11.1688, iv 12
Nielsen, Christen - væver, ikke borgerskab 21.1.1822, se vii 111, 157, og 112
Nielsen, Christian - daglejer 26.9.1724, v 104
Nielsen, Christian Carl - bager 17.3.1832, vii 162, opsagt 17.5.1836, vii 184
Nielsen, Corfidtz - 15.1.1695, iv 46
Nielsen, Erich - møller 24.½10.1664, ii 38
Nielsen, Friderich - snedker 8.1.1694, iv 44
Nielsen, Friderich Christian - af Rudkøbing, murer 12.2.1781, vi 185, opsagt 3.1.1818, vii 89
Nielsen, Friderich Christian - murer 17.3.1832, vii 162
Nielsen, Hans - født i Ærteløkke, 7.11.1702, iv 78
Nielsen, Hans - indvarslet 15.10.1650, i 15, 10.12.1650, i 21, 28.1.1651, i 28, se 18.2.1651, i 33
Nielsen, Hans - kleinsmed 7.1.1711, v 22   
Nielsen, Hans - Rudkøbing, købmand 27.2.1802, vii 45, opsagt 23.4.1822, vii 116 (agter at rejse fra Byen)
Nielsen, Hans - spækhøker 28.8.1822, vii 119
Nielsen, Hans - var i Rudkøbing før 1749, bor i Torpe, 8.3.1756, vi 165
Nielsen, Hans Peter - buntmager 6.10.1846, vii 247
Nielsen, Hans Poulsen - af Svalebølle, gartner 26.5.1849, vii 260
Nielsen, Henrich - ikke borgerskab 21.1.1727, v 125, lidet købmandskab 2.3.1728, v 136
Nielsen, Jens - af København, væver 27.3.1832, vii 162
Nielsen, Jens - bødker, 22.12.1835, vii 182
Nielsen, Jens  Christian - murer 26.3.1737, vi 43
Nielsen, Jens - ikke borgerskab 8.1.1694, iv 44, murer 15.1.1695, iv 46
Nielsen, Johan - ikke borgerskab 21.1.1727, v 125, bruger ingen næring og agter ikke at blive i Byen 16.3.1728, v 137
Nielsen, Joseph - farver søn af Niels Larsen og Agnes Hedvig Nielsdatter, Ærøskøbing, skifte i 493
Nielsen, Jørgen Ditlev - indvarslet 16.1.1731, v 159, 19.1.1734, vi 10, købmand 25.1.1735, vi 23
Nielsen, Kield - guldsmed, 5.1.1772, vi 177
Nielsen, Lars - gørtler 1.10.1805, vii 58, se 109, 126
Nielsen, Lars - skipper og værtshusholder 27.3.1762, vi 171
Nielsen, Lauritz - 8.1.1694, iv 44
Nielsen, Lauritz - født i Rudkøbing, møller (?) 12.10.1669, ii 103
Nielsen, Lauritz - mødte for sine brødre Johan og Henrich Nielsen 21.1.1727, v 125 og 2.3.1728, v 136
Nielsen, Mathias - født i Nakskov, drejer 1.6.1676, iii 47
Nielsen, Melchor - 10.10.1702, iv 78
Nielsen, Niels - af Rudkøbing, køb- og handelsmand 28.9.1847, vii 252
Nielsen, Niels - skipper 12.2.1787, vii 5, opsagt 30.12.1791, vii 15, bor paa Øen Lang i Tirstrup Sogn, Lolland i 1801 (gaardmand)
Nielsen, Niels Christoffer - snedker 1.10.1844, vii 235
Nielsen, Niels Peter - født i Rudkøbing, skipper og handelsmand 24.2.1818, vii 89, tillige værtshusholder og brændevinsbrænder 23.4.1822, vii 116
Nielsen, Olluf - baadsmand 21.11.1654, i 134
Nielsen, Olluf - indvarslet 18.1.1724, v 98
Nielsen, Peder - arbejdsmand, indvarslet 24.1.1736, vi 35
Nielsen, Peder - født i Odense, indvarslet 4.1.1668, ii 89, murkarl 18.10.1670, ii 119
Nielsen, Peder - født i Rønneby, Blekinge, skræder 14.5.1675, iii 34
Nielsen, Peder - født i Stengade, Tullebølle, borgerskab 1.10.1709, v 11
Nielsen, Peder Christian - skræder 23.11.1830, vii 155
Nielsen, Peter - født i Odense, rokkedrejer 17.6.1826, vii 133
Nielsen, Peter - skomager 8.5.1849, vii 260
Nielsen, Rasmus - hjulmand 7.1.1698, iv 59
Nielsen, Rasmus - var vognmand, indvarslet 10.7.1669, ii 102
Nielsen, Rasmus - vognmand 29.7.1662, ii 10
Nielsen, Steen - kleinsmed 3.1.1704, iv 87
Nissen, Christian Bartram - indvarslet 1.12.1676, iii 50
Nissen, Hans - fra Ristinge, skipper 24.11.1812, vii 80, opsagt 17.1.1832, vii 161
Nissen, Hans Hansen - skipper 2.2.1830, vii 149
Nissen, Niels Hansen - af Rudkøbing, skipper 13.2.1839, vii 197
Nissen, Niels Rasmussen - af Ristinge, skipper 29.12.1841, vii 219
Nissen, Rasmus Nielsen - af Ristinge, færgemand, skipper og handelsmand 18.2.1817, vii 88
Norsk, Christian Pedersen - af Rudkøbing, skipper 12.2.1850, vii 262
Norsk, Niels Poulsen - af Rudkøbing, skipper 23.2.1833, vii 170
Norsk, Oluf - 13.1.1696, iv 50
Norsk, Peder - skomager 31.12.1789, vii 12
Norsk, Poul Jensen - skipper 27.5.1800, vii 35, se fol. 109, 113, 124
Norsk, Rasmus Jensen - Rudkøbing, skipper 28.1.1749, vi 148
Nætter, Peder Carstensen - kleinsmed 6.1.1665, ii 40
Nødskov, Christian - født i Rudkøbing, hidtil uld- og lærredskræmmer i København, køb- og handelsmand 27.5.1818, vii 89, se 105, 60
Nødskov, Christian Frederik Wilhelm - farver og trykker 24.11.1846, vii 248
Nøtte, Lars - lovede at tage borgerskab 16.1.1731, v 159
Oldenborg, Christian - parykmager 23.3.1762, vi 171
Olsdatter, Maren - jordemoder 31.3.1788, vii 8 (oo bendrejer Hans Barfoed af Odense)
Olsen, Christian - snedker 22.12.1835, vii 182
Olsen, Christian Johansen - købmand 3.1.1769, vi 174, opsagt 28.12.1799, vii 33
Olsen, Erik - maler 5.4.1842, vii 221
Olsen, Hans - af Rudkøbing, skipper 3.7.1847, vii 252
Olsen, Hans - indvarslet 3.2.1733, v 180, 19.1.1734, vi 10, skibsmand 26.1.1734, vi 13
Olsen, Hans Hendrik - skipper 8.1.1737, vi 40 (oo Erik Halmøes steddatter i Ærøskøbing, se skiftet 29.3.1748)
Olsen, Hans Henrik - køb- og handelsmand samt brændevinsbrænder 25.2.1800, vii 34
Olsen, Hieronimus - købmand 31.3.1801, vii 42, se 105, 80
Olsen, Jeppe - maler 25.3.1834, vii 175, opsagt 27.8.1836, vii 185
Olsen, Jeppe - skipper 15.1.1771, vi 176
Olsen, Jonas - skipper 27.3.1770, vi 175
Olsen, Jørgen - skræder 6.10.1846, vii 247
Olsen, Knud - indvarslet 24.1.1736, vi 35
Olsen, Knud Christian - skræder 25.3.1801, vii 41, tillige brændevinsbrænder 30.4.1822, vii 116
Olsen, Mads - Rudkøbing, væver 31.1.1748, vi 145
Olsen, Mich(a)el - fra Marstal, skipper 27.2.1802, vii 45, tillige handelsmand 29.5.1810, vii 74
Olsen, Morten - skræder 1.7.1788, vii 9
Olsen, Niels - født i Rudkøbing, skibsmand 28.5.1689, iv 15
Olsen, Ole Pedersen - født i Rudkøbing, snedker 7.2.1828, vii 137
Olsen, Peder Albert - af Rudkøbing, skipper 6.6.1840, vii 204
Olsen, Rasmus - værtshusholder og brændevinsbrænder 2.1.1787, vii 4, se 107, 81
Olufsen, Christian - født i Longelse, væver 1.10.1746, vi 141
Olufsen, Mads - væver, opsagt 7.10.1656, i 149 (rejser til Svenborg)
Olufsen, Michel - født i Kassebølle, Simmerbølle, bøssemager 3.1.1676, iii 45
Olufsen, Peder - markvogter, bestilling som vægter  6.3.1672, ii 138
Olufsen, Rasmus - Rudkøbing, skomager 23.11.1723, v 97
Olufsen, Rasmus - skomager 1.7.1710, v 20
Ostensen, Hans - skræder 9.3.1728, v 137
Ostvald, Michael Jensen - skomager 3.8.1841, vii 214, opsagt 16.6.1845, vii 239
Ottesen, Henrich - født i Rudkøbing, indvarslet 2.10.1680, iii 92, 30.12.1680, iii 93, snedker 18.3.1684, iii 136
Otto, ... - bager, i Rudkøbing før 1749, 8.3.1756, vi 165 (er bortrømt)
Ovaldsen, Hans - født i  Norge, skomager 14.11.1818, vii 91, se 106, 68
Pahlen, Johan Peter v. d. - født i Flensborg, bager, køb- og handelsmand 7.6.1814, vii 85, se 109, 109, 114
Palms, Johan Jørgen - galanterihandler 17.6.1788, viii 8
Panch, Christen Lauridsen - 5.11.1655, i 141
Panch, Thomas - borgerskab 8.1.1694, iv 44, 13.1.1705, opsagt 13.1.1705, iv 91 (rejser til Jylland, død i Horsens 1741, ligsten over ham)
Peder, ... - kleinsmed, indvarslet 28.10.1654, i 133
Peder, ... - smed, indvarslet 2.1.1671, ii 122
Peder, ... - tømmermand, indvarslet 16.9.1656, i 149
Peder, ... møller, indvarslet 16.9.1656, i 149
Pedersen , Peder - snedker 26.5.1772, vi 177
Pedersen, Adam - kleinsmed ? 15.1.1695, iv 46, kæmner 9.1.1700, iv 68
Pedersen, Albret - udsættelse 25.1.1724, v 99,søfart 15.2.1724, v 99 (da boet i Byen i 3 aar)
Pedersen, Carsten - skomager 18.1.1698, iv 61
Pedersen, Christ(ia)en - skipper 2.10.1784, vi 188, tillige smaahandel 5.2.1823, vii 121
Pedersen, Christen - arbejdsmand 12.1.1740, vi 70
Pedersen, Christen - født i Nyborg, indvarslet 29.6.1667, ii 77, kræmmer 12.8.1667, ii 80
Pedersen, Christen - urtegaardsmand 17.1.1708, v 5
Pedersen, Christian - indvarslet 24.1.1736, vi 35
Pedersen, Christian - skipper 31.1.1769, vi 174, skippered 27.3.1770, vi 175
Pedersen, Christian - skræder 19.1.1751, vi 157
Pedersen, Christopher - af Rudkøbing, skipper 10.3.1770, vi 175, opsagt 31.12.1792, vii 19
Pedersen, Christopher - født i Odense, skomager 14.11.1818, vii 91, se 106, 70
Pedersen, Ertmann - daglejer, ikke borgerskab 15.1.1772, vi 177
Pedersen, Gotfred - rebslager 3.1.1775, vi 180 (i Kbg. G. P. Bang)
Pedersen, Hans - 15.1.1695, iv 46
Pedersen, Hans - af Stengade, købmandskab og dagleje 22.10.1726, v 123, ejer ejendom i Rudkøbing oh bor i Stengade 8.3.1756, vi 165
Pedersen, Hans - hestemøller, indvarslet 16.1.1731, v 159
Pedersen, Hans - sadelmager, opsagt 22.4.1738, vi 54
Pedersen, Hans - skomager 15.1.1772, vi 177
Pedersen, Hans - snedker 17.2.1801, vii 39, se 109, 125
Pedersen, Hans - snedker 20.2.1798, vii 28
Pedersen, Hans - væver 30.9.1656, i 149
Pedersen, Hans Christian - 18.1.1698, iv 61
Pedersen, Hans Madsen - snedker 29.2.1848, vii 255
Pedersen, Hans Michel - af Rudkøbing, snedker 10.12.1833, vii 174
Pedersen, Jacob - gartner, spækkhøker 19.11.1844, vii 236
Pedersen, Jacob - guldsmed, 7.11.1654, i 133
Pedersen, Jacob - guldsmed, ophævet 16.9.1656, i 149, borgerskab 28.10.1656, i 153
Pedersen, Jens Lund - rebslager 1.5.1830, vii 150
Pedersen, Johannes - af Rudkøbing, skipper 15.2.1831, vii 157, tillige købmand 5.4.1838, vii 193
Pedersen, Jørgen - født i Rudkøbing, rebslager 19.9.1741, vi 91
Pedersen, Jørgen - født i Tullebølle, indvarslet 12.8.1667, ii 80, tømmermand 14.10.1667, ii 88
Pedersen, Lartz - skibsbygger 15.10.1650, i 15
Pedersen, Lauridts - indvarslet 30.11.1652, i 81, kræmmer 15.3.1653, i 84
Pedersen, Lauridts - indvarslet 30.12.1680, iii 93, skomager 16.2.1681, iii 96
Pedersen, Lauritz - født i Rudkøbing, skræder 1.8.1724, v 104
Pedersen, Mads - bager, indvarslet 16.1.1731, v 159
Pedersen, Mads - født i Rudkøbing, købmand 4.1.1668, ii 89
Pedersen, Mads - handskemager 31.8.1781, vi 186
Pedersen, Mathias - baadsmand 13.1.1702, iv 75
Pedersen, Meinert - boede før 1749 i Rudkøbing, bor i Hov 8.3.1756, vi 165
Pedersen, Niels - baadsmand 7.11.1654, i 133
Pedersen, Niels - farver og trykker 30.4.1841, vii 216
Pedersen, Niels - født i Bøstrup, træskofabrikation 4.3.1808, vii 64, se 108, 95
Pedersen, Niels - opsagt 15.3.1653, i 85
Pedersen, Niels Hansen - drejer 2.11.1847, vii 253
Pedersen, Peder - bromand, søfart 23.8.1732, v 173
Pedersen, Peder - bødker 25.10.1770, vi 175
Pedersen, Peder - murer 27.3.1770, vi 175
Pedersen, Peder - rebslager 9.2.1786, vii 2
Pedersen, Peder Hansen - af Rudkøbing, snedker 14.5.1850, vii 262
Pedersen, Rasmus - drejer 30.9.1656, i 149
Pedersen, Rasmus - farver, indvarslet 5.10.1672, ii 152
Pedersen, Rasmus - fra Tryggelev, murer, skorstensfejer 20.1.1798, vii 29
Pedersen, Rasmus - født i Rudkøbing, borgerskab 20.4.1686, iv 3
Pedersen, Rasmus - født i Rudkøbing, handskemager 14.11.1818, vii 91, se 111, 153
Pedersen, Rasmus - født i Rudkøbing, snedker 1.4.1812, vii 79, se 105, 55
Pedersen, Rasmus - født i Svenborg, handskemager 25.6.1811, vii 77, se 111, 194
Pedersen, Søren - søfart 25.10.1735, vi 32
Peeni, Carl Christian - barber 11.7.1820, vii 96
Peeni, Karen Frøling - jordemoder 13.11.1800, vii 36
Persen, Laurs - født i Bøstrup, skomager 5.5.1691, iv 30, se 3/8 31
Persen, Rasmus - vognmand, indvarslet 20.11.1672, ii 157
Peter, ... - kleinsmed, indvarslet 19.7.1664, ii 35, 24.10.1664, ii 38
Peter, ... - skomager (remsnider?) 10.1.1797, vii 27
Petersen,  Christen Madsen - skipper 30.1.1838, vii 192
Petersen, Albert Hansen - født i Marstal, skipper 25.6.1831, vii 159, opsagt 23.2.1837, vii 186
Petersen, Christen Madsen - handskemager 8.8.1841, vii 215, prøvestykke som buntmager ikke godkendt 11.10.1844, vii 235
Petersen, Frederik Ditlev Bruun - af Odense, maler 16.4.1839, vii 198
Petersen, Hans - af Rudkøbing, hjulmand 14.5.1850, vii 262
Petersen, Jens - fhv. borger i København, købmand og brændevinsbrænder 15.5.1832, vii 164
Petersen, Johan - Østrup, murer 18.4.1838, vii 195
Petersen, Johan Frederik - købmand 20.8.1850, vii 263
Petersen, Jørgen - af Rudkøbing, handskemager 27.1.1837, vii 186
Petersen, Mads Hansen - født i Lindelse, skræder 9.10.1828, vii 140
Petersen, Mathias Colding - skomager 22.12.1835, vii 182
Petersen, Nicolaj - født i Rudkøbing, skræder 12.6.1736, vi 38
Petersen, Peter - brændevinsbrænder 5.8.5.8.1845, vii 241
Pettersen, Johan - født paa Langeland, har sejler paa Vestindien og Amerika som kaptajn, købmand 12.10.1784, vi 188
Philip, Fischer - født i Nakskov, handelsmand 10.4.1810, vii 71, tillige handel med modepynt m.m. 15.12.1829, vii 147, alt opsagt 15.3.1831 vii 157
Piil, Lars Rasmussen - slagter 1.5.1832, vii 168
Pilegaard, Anders - indvarslet 6.11.1671, ii 132
Pilegaard, Jens - køb- og handelsmand 7.3.1781, vi 185 (søn af juveler Pilegaard, Rudkøbing)
Pilegaard, Jeppe Krogsgaard - handelsmand 12.3.1805, vii 57, tillige brændevinsbrænder 23.4.1822, vii 115, alt opsagt 3.7.1832, vii 164
Pilegaard, Peder Jensen - skomager 27.9.1712, v 33
Pilledom, Anders - indvarslet 18.1.1670, ii 105
Pingly, Lui (Louis) - født i Lousanne, gæstgiver med tilhørende handel 11.11.1816, vii 87
Ploug, Carl - skomager 16.4.1839, vii 199
Ploug, Christian Poulsen - af Rudkøbing, skipper 1.3.1837, vii 187
Ploug, Peter - skomager 11.6.1805, vii 57, se 110, 140
Ploug, Rasmus Nielsen - felbereder 14.3.1739, vi 67, lever som uformuende 8.3.1756, vi 165
Pop, Johann - kobbersmed 3.1.1771, vi 175
Post, Ole Nielsen - Skælskør, snedker 3.3.1789, vii 11, opsagt 31.12.1796, vii 27 (oo i Fodslette 1790)
Poul, ... - drejer, indvarslet 15.9.1663, ii 29
Poulsen, Christopher - borgerskab 29.1.1715, v 42
Poulsen, Hans - af Rudkøbing, skibstømrer 13.12.1836, vii 185
Poulsen, Hans - skipper 15.1.1771, vi 176
Poulsen, Jens - opsagt borgerskab 5.1.1810, vii 68
Poulsen, Johan Christian - født i Faaborg, sadelmager 23.8.1788, vii 9
Poulsen, Jørgen - skipper 23.3.1762, vi 171
Poulsen, Peder - 3.1.1704, iv 87, + uformuende 8.3.1756, vi 165
Poulsen, Peder - indvarslet 10.4.1653, i 86, hjulmand 5.11.1655, i 142
Poulsen, Rasmus - borgerskab 8.1.1709, v 9
Poulsen, Rasmus - indvarslet 21.4.1727, v 130
Priergaard, Jørgen Nielsen - født i Rudkøbing, skudsmaal 12.4.1656, i 147
Priergaard, Michel Nielsen - indvarslet 28.9.1654, i 133, 16.9.1656, i 149, mon borgerskab ? 28.10.1656, i 153
Probst, Johan Conrad - født i Rudkøbing, bogbinder 7.2.1828, vii 137, ombyttet med køb- og handelsmand 9.1.1836, vii 183, tillige brændevinsbrænder 3.3.1840, vii 202
Probst, Johan Georg - bogbinder 31.12.1783, vi 187, se 102, 12 vii
Pusselykke, Mogens Christensen - indvarslet 16.1.1731, v 159, 3.2.1733, v 180, 19.1.1734, vi 10, søfart og andet arbejde 8.11.1735, vi 32, undermaaler 3.2.1750, vi 152
Paach, Christen - indvarslet 19.7.1664, ii 35
Paarup, Jacob Møller - født i Søllested, værtshusholder og brændevinsbrænder 18.4.1810, vii 71
Rabe, Hendrik - kleinsmed 19.1.1751, vi 157
Rabjærg (?), Poul Johansen  7.1.1698, iv 59
Rabsted, Christen Pedersen - indvarslet 29.7.1662, ii 10, men hattemager 19.8.1662, ii 12
Rabsted, den unge Christen Pedersen - født i Rudkøbing, skomager 8.4.1684, iii 136
Rabsted, Hans Pedersen - født i Lindelse, indvarslet 20.11.1672, ii 157, skræder 11.1.1673, iii 1
Raffenberg, Johan Adolph - køb- og handelsmand 16.7.1844, vii 233, opsagt 27.4.1846, vii 245
Ralffs, Hans - sadelmager 19.7.1664, ii 35, opsagt 14.10.1667, ii 88
Randrup, Friderich Selther - farveri og trykkeri 13.11.1832, vii 167
Randrup, Hendrik - født i Rudkøbing, garver 25.4.1837, vii 188, opsagt 10.4.1840, vii 203
Randrup, Jens - skomager 31.12.1783, vi 187
Rasch, Carl - af Rudkøbing, væver 20.3.1839, vii 198
Rasch, Christen - skoleholder og borgerlig næring 31.12.1792, vii 19, se 107, 93
Rasch, Frederik - bager, 23.6.1840, vii 204
Rasmus Lauritz (?) - 5.2.1704, iv 87
Rasmus,  ... - skræder, ejer ejendom i Rudkøbing, bor i Gammel Skrøbelev 8.3.1756, vi 165
Rasmus, ... - bødker, indvarslet 2.1.1671, ii 122
Rasmus, ... - møller, indvarslet 19.7.1664, ii 35, 24.10.1664, ii 38
Rasmus, ... - smed, indvarslet 10.12.1650, i 21, 28.1.1651,i 28, 18.2.1651, i 33
Rasmussen, Anders - færgemand (?) 17.10.1661, ii 1
Rasmussen, Andreas - af Rudkøbing, sejlmager 20.2.1781, vi 185, tillige skipper 30.11.1784, vi 189, opsagt borgerskab som sejlmager 17.2.1824, vii 124
Rasmussen, Bendix - født paa Lolland, boede sidst i Revbjærg 5.5.1691, iv 30
Rasmussen, Bendix - i Bymøllen, ed som møller 8.1.1737, vi 40
Rasmussen, Carl - urmager 19.10.1844, vii 236
Rasmussen, Christen - 17.10.1661, ii 1
Rasmussen, Christen - dagleje og arbejde 21.1.1727, v 125
Rasmussen, Christen - født i Rudkøbing, rebslager 24.8.1824, vii 127
Rasmussen, Christen - ikke borgerskab 25.1.1724, v 98 (svend hos skræder Hans Wulf)
Rasmussen, Christen - købmand 11.1.1735, vi 23
Rasmussen, Christen - skomager 18.1.1698, iv 62
Rasmussen, Christen - snedker 7.2.1736, vi 35
Rasmussen, Christen Hansen - skipper af Ristinge, købmand 10.5.1796, vii 26
Rasmussen, Christian - bødker 23.3.1762, vi 171
Rasmussen, Christian - snedker 11.11.1777, vi 181
Rasmussen, Christoffer - af Tranekær, skræder 19.12.1837, vii 190, opsagt 13.10.1838, vii 196, i København 1838, 39, paany skræder 17.12.1839, vii 200
Rasmussen, Christopher - sætteskipper 17.2.1777, vi 181, skipper 30.11.1784, vi 189
Rasmussen, Claus - skræder 29.11.1774, vi 179
Rasmussen, Claus - snedker 25.2.1710, v 19
Rasmussen, Erich - Rudkøbing, skipper og købmand 27.2.1796, vii 26
Rasmussen, Erich - skipper 27.3.1770, vi 175
Rasmussen, Frederik - borgerskab 14.3.1693, iv 43
Rasmussen, Hans - fra Faarevejle Gods, tømmermand 21.5.1771, vi 176
Rasmussen, Hans - færgemand (?), indvarslet 14.1.1662, ii 5
Rasmussen, Hans - født i Boesgaard, Skrøvelev, borgerskab 13.12.1718, v 64
Rasmussen, Hans - født i Rudkøbing, skipper 30.4.1810, vii 72, spækhøker 6.7.1840, vii 205
Rasmussen, Hans - født i Rudkøbing, skomager 10.1.1736, vi 33
Rasmussen, Hans - født i Rudkøbing, skræder 4.3.1808, vii 64, se 102, 5
Rasmussen, Hans - i Hestemøllen, ed som møller 8.1.1737, vi 40
Rasmussen, Hans - i Rudkøbing, borgerskab 24.1.1719, v 66
Rasmussen, Hans - skomager 31.8.1781, vi 186
Rasmussen, Hans - snedker 19.1.1751, vi 157
Rasmussen, Hans - tømrermester, opsagt borgerskab 29.1.1793, vii 20
Rasmussen, Hans - vognmand 23.3.1762, vi 171
Rasmussen, Jacob - født i Nysted, skomager 21.4.1718, v 60
Rasmussen, Jens - født i Nakskov, bager 28.7.1675, iii 40
Rasmussen, Jens - handskemager 14.1.1721, v 83 (indvarslet)
Rasmussen, Jens - møller 7.1.1698, iv 59
Rasmussen, Jens - snedker 7.9.1830, vii 152, opsagt 6.6.1835, vii 180, paany snedker 5.2.1842, vii 220
Rasmussen, Jens - styrmand 3.1.1704, iv 87
Rasmussen, Johan - født paa Langeland, rebslager 14.11.1818, vii 91, se 106, 67
Rasmussen, Jørgen - borgerskab 8.1.1709, v 9
Rasmussen, Jørgen - født i Rudkøbing, bødker 9.1.1740, vi 71
Rasmussen, Jørgen - hattemager 15.9.1663, ii 29
Rasmussen, Jørgen - møller 14.1.1661, ii 1h
Rasmussen, Jørgen - møller 15.6.1700, iv 69
Rasmussen, Jørgen - snedker 28.8.1780, vi 185
Rasmussen, Jørgen - tobakspinder 19.1.1734, vi 10
Rasmussen, Lars - indvarslet 16.3.1728, v 137, borgerskab 3.2.1733, v 180
Rasmussen, Lauritz - møller 7.1.1698, iv 59
Rasmussen, Mads - af Nyborg, værtshusforpagter efter afdøde Mads Havendrup 12.5.1846, vii 245, tillige billardholder 24.11.1846, vii 248, værtshusholder 29.4.1848, vii 257
Rasmussen, Mads - bager 29.4.1727, v 130
Rasmussen, Mads - bestilling som procurator 18.10.1670, ii 120
Rasmussen, Mads - daglejer, ikke borgerskab 15.1.1772, vi 177
Rasmussen, Mads - født i Skaane, 18.10.1670, ii 119
Rasmussen, Mads - indvarslet 15.10.1650, i 15, 10.12.150, i 21, 28.1.1651, i 28, 17.7.1651, i 39, skin der 7.10.1651, i 50
Rasmussen, Mogens - vognmand 10.2.1794, vii 21, se 102, 24
Rasmussen, Niels - 12.1.1703, iv 78
Rasmussen, Niels - frasagt sig borgerskab 31.12.1795, vii 24
Rasmussen, Niels - født i Rudkøbing, handelskarl, indvarslet 2.1.1674, iii 14, borgerskab 2.4.1674, iii 17
Rasmussen, Niels - født i Ærøskøbing, væver 8.10.1689, iv 16
Rasmussen, Niels - grovsmed 31.12.1783, vi 187
Rasmussen, Niels - skomager 23.3.1762, vi 171
Rasmussen, Niels Hansen - skibstømrer 21.6.1842, vii 223
Rasmussen, Ole - født i Rudkøbing, grovsmed 20.7.1824, vii 126, opsagt 26.5.1846, vii 245
Rasmussen, Peder - født i Dunkær, Rise, indvarslet 18.8.1670, ii 117, møller (?) 18.10.1670, ii 119
Rasmussen, Peder - skipper 7.1.1711, v 22
Rasmussen, Poul - grovbrødsbager 22.5.1735, vi 24
Rasmussen, Rasmus - født i Lindelse, skræder 3.12.1825, vii 132
Rasmussen, Rasmus - født i Rudkøbing, skibsmand 29.11.1671, ii 133
Rasmussen, Staffen - indvarslet 16.9.1656, i 149
Rausted, Peder - 15.10.1650, i 15
Rebsgaard, Oluf Pedersen - har ejet ejendom i rudkøbing 8.3.1756, vi 165 (død som forpagter paa Nordenbrogaard som enken nu forpagter)
Rechnitz, Jacob Joel - køb- og handelsmand 7.1.1793, vii 20
Rein (Rhein), Ole - født i Svenborg, Frue Sogn 27.6.1784, kobbersmed 16.6.1813, vii 82, opsagt 3.3.1840, vii 202
Remsnider, Peder - skomager (?) 10.1.1797, vii 27
Rhein (Rein), Peder Christian - opsagt kobbersmed i Odense, jern- og metalstøber 21.6.1842, vii 222
Riber, Casper - skomager 15.1.1772, vi 177
Riber, Jens Pedersen - født i Rudkøbing, 27.8.1687, iv 9
Rifbjerg, Carl Pedersen - skipper 24.10.184,, vii 227
Rifbjerg, Johan Peter Petersen - skipper 16.3.1844, vii 231
Ristinge, Hans Rasmussen - borgerskab 29.1.1715, v 42, bor i København 8.3.1756, vi 165
Ristinge, Knud Pedersen - af Rudkøbing, skræder 22.2.1746, vi 137
Ristinge, Peder Hansen - borgerskab 26.1.1717, v 53
Rose, Jørgen - guldsmed 23.3.1762, vi 171
Rosenberg, Jacobus - født i Rudkøbing, borgerskab 24.1.1719, v 66
Rosenstand, Ditlev Julius - bogtrykker 1.3.1851, vii 265
Rudolph, Christian - født i Odense, snedker 14.11.1818, vii 91, se 106, 75
Rudolpsen, Hans - født i Rudkøbing, glarmester 4.10.1788, vii 10 (oo Hilleborg Ishøj datter af husmand Hans Ishøj i Tved, Bjørnemose skiftep.)
Rudolpsen, Niels Christensen - af Rudkøbing, snedker 14.5.1850, vii 262
Rue, Hans Christian - snedker 10.1.1797, vii 27, opsagt 10.1.1832, vii 167
Rytter, Erdtmand - indvarslet 30.11.1652, i 81
Rytter, Peder Jensen - indvarslet 29.7.1662, ii 10, 15.9.1663, ii 29
Røhling, Jobst Gottfred - af Ærøskøbing, bager 7.5.1850, vii 262
Raade, Peter - den tyske kleinsmed, indvarslet 30.8.1664, ii 37, borgerskab 10.11.1664, ii 38
Salomon, Joseph Michael - liden handel 11.8.1807, vii 63, se 105, 62
Samuelsen, Samuel - født i Svenborg, skomager 9.3.1706, iv 96 (de sidste 6 aar boet i Rudkøbing)
Saugemand, Peder - har boet i Snøde, skal være død, 8.3.1756, vi 165
Schiang, ... - skræder 30.9.1816, iøflge indrulleringspas vii 110, 143
Schiang, Christian Poulsen - skræder 4.3.1829, vii 143, opsagt 20.7.1829, vii 145
Schierf, Hermand Petersen - født i Magleby, søfart 7.9.1686, iv 5
Schildrer, Peiter Jæger - født i Slesvig, 5.2.1704, iv 87
Schiøsler, Christian - bogbinder 23.3.1762, vi 171 (død 1775)
Schiøsler, Hans Christopher - født i Rudkøbing, ansøger om borgerskab som guldsmed (nægtes) 31.12.1779, vi 184, guldsmed 31.12.1789, vii 7
Schiøsler, Johan Iversen - født i Ærøskøbing, borgerlig næring og købmandskab 28.5.1720, v 77
Schleimann, Rudolph - skomager se fol. vii 109, 110
Schlesingen, Isach - opsagt kobmandsborgerskab 5.1.1810, vii 68
Schluts, Christian - født i Rudkøbing, felbereder 17.3.1789, vii 11
Schmidten, ... von - by- og herredsfoged 17.9.1828, 12.11.1828, vii 141
Schnohr, Claus - født i Wilster, tømrer 7.2.1792, vii 15, opsagt 15.4.1848, vii 257 (er fhv. møller)
Schnohr, Hans Ditlev - smed 24.3.1801, vii 41
Schnohr, Johan - møller 10.1.1797, vii 27
Schnohr, Johan Christian Rudolph - smed 19.12.1837, vii 191
Schnohr, Johan Henrik - møller, møllebygger og tømrer, 14.5.1803, vii 50, vil opsige sit borgerskab 5.1.1810, vii 68
Schnohr, M. J. - født i Rudkøbing, urmager 20.7.1824, vii 126
Schnohr, Rasmus - af Rudkøbing, møller 27.3.1838, vii 193
Schrøder, Ertmand - indvarslet 11.11.1672, ii 154, 11.1.1673, iii 1
Schrøder, Hans Rasmussen - handel- og købmandskab 23.3.1762, vi 171
Schuhmacher, Christian - væver 23.3.1762, vi 171
Schultz, Frederik Christian - hidtil i Nyborg, væver 14.10.1848, vii 258
Schultz, Martin - snedker 22.10.1850, vii 264
Schumann, Hans Henrik - Rudkøbing, handskemager 29.6.1813, vii 82, se 105, 47, hans enke samme profession og tillige brændevinsbrænder 30.4.1822, vii 117, se 114
Schumann, Johan Frederik - af København, skipper 17.2.1846, vii 243
Schytze, Carl Hendrik - født i Slesvig, barber og haarskærer 20.3.1839, vii 198
Schønevold, Frederik Vilhelm Conrad - barber 6.7.1847, vii 252
Schaarup, Jens Nielsen - af Ærøskøbing, skipper 6.12.1803, vii 53
Sebbilov, Jens Groth - handel og købmandskab 23.3.1762, vi 171
Sebbilov, Rudolph - købmandskab 21.1.1727, v 125
Seiler, Christian - af Roskilde, bestallling som skarpretter 22.2.1742, 3.4.1742, vi 112
Seiler, Johan Carl - fra Svenborg, galanterihandler 2.11.1789, vii 12, vognmand 29.11.1799, vii 33
Semberg, Adolph - født i Vallø, skomager 12.4.1825, vii 131
Seyer, Hans Peter - køb- og handelsmand 28.7.1846, vii 246 (død i Amerika se Kiilsgaard: Et sygehus fylder 100 aar, side 35)
Seyer, Mads Peter - født i Marstal, skipper se 103, 25, til 1823 borger i Ærøskøbing, skipper og købmand 11.5.1824, vii 125
Simon, ... - skomager, indvarslet 8.1.1694, iv 44
Simonsen, Jens Madsen - væver 19.3.1833, vii 170
Simonsen, Mads - 14.1.1662, ii 5
Simonsen, Mads Christian Christophersen - kleinsmed 22.5.1841, vii 212, tillige grovsmed 23.3.1844, vii 232
Simonsen, Morten - bestalling som havnefoged, maaler, vejer og vrager 30.8.1670, ii 118
Simonsen, Morten - bestalling som kornmaaler 27.1.1652, i 58
Simonsen, Peder - væver 7.2.1801, vii 39, se 106, 65
Sincklar, Johan Thomsen - indvarslet 19.7.1664, ii 35, 30.8.1664, ii 37, 24.10, 1664, ii 38, mon borgerskab (?) 16.1.1665, ii 40 (tysk kleinsmed)
Sincklar, Johan Tomsen - 16.1.1665, ii 40
Siøe, Hans Rasmussen - født i Rudkøbing, indvarslet 29.1.1672, ii 138, 5.10.1672, ii 152, 11.11.1672, ii 154, 11.1.1673, iii 1, 2.1.1674, iii 14, baadsmand 28.7.1675, iii 40
Siøe, Jens - indvarslet 16.1.1731, v 159, 3.2.1733, v 180, 24.1.1736, vi 35
Siøe, Mads Hansen - borgerskab 1.3.1718, v 60
Siøe, Michel Lauridtzen - borgerskab 8.1.1709, v 9
Skibsbygger, Ole Christian - herbergs- og færgemand, handelsmand 13.2.1787, vii 5
Skomager, ... - den tyske, indvarslet 30.8.1664, ii 37, borgerskab 10.11.1664, ii 38
Skomager, Jens - bor i Longelse, før 1749 ejet hus i Rudkøbing 8.3.1756, vi 165
Skomager, Lars - ikke borgerskab 19.1.1734, vi 10
Skræder, Christen Rasmussen - daglejer og arbejde 21.1.1727, v 125
Skræder, Rasmus - bor i Gammel Skrøvelev 8.3.1756, vi 165
Sleymand, Christian - snedker 23.3.1762, vi 171
Smed, Adam - 15.1.1695, iv 46 (hedder vist Pedersen se fol. 68 9.1)
Smed, Berndt - 7.1.1698, iv 59, opsagt 3.1.1699, iv 65
Smed, Rasmus - indvarslet 10.12.1650, i 21, opvaret 28.1.1651, i 28, 18.2.1651, i 33
Smed, Rasmus Mathiesen - borgerskab 8.1.1709, v 9
Smed, Tyge - indvarslet 29.7.1662, ii 10
Smidt, Anders Jensen - skræder 8.10.1726, v 123
Smidt, Jacob - født 1749 i Rudkøbing, bor nu i Kirke Skrøvelev, forvalter 8.3.1756, vi 165
Smidt, Johan - født i Assens, sadelmager 8.5.1806, vii 59
Sprøgel, Frederik Gottlieb Georg - blikkenslager 12.6.1847, vii 251
Spurre, Mogens Hansen - Rudkøbing, skoleholder og liden borgerlig næring 31.1.1748, vi 145
Stage, Claus - handel- og kobmandskab 23.3.1762, vi 171, frasagt sig at være forligelseskommissær 18.10.1803, vii 52, opsagt borgerskab 2.1.1804, vii 54
Stage, Peder Nielsen - født i Ærøskøbing, handel- og købmandskab 23.3.1762, vi 171
Steen, Jens - født i Holmdrup, Skaarup, tømrer og pumpemager 6.8.1822, vii 118
Steensen, Dines - indvarslet 21.1.1727, v 125, 16.3.1728, v 137, holder skole 6.1.1731, v 159
Steensen, Niels - ikke borgerskab 21.1.1727, v 125, smed 12.2.1729, v 127
Steenviig, Daniel - guldsmed 7.1.1711, v 22
Steffensen, Hans - 13.1.1702, iv 75
Steffensen, Hans - 2.1.1697, iv 56
Stener, Niels - murer 23.3.1762, vi 171
Stephensen, Morten - skomager 23.3.1762, vi 171
Stephensen, Stephen - snedker 23.3.1762, vi 171
Sthenberg, Jens - hattemager 23.3.1762, vi 171
Stiige, Christen Pedersen - skipper 27.3.1770, vi 175
Stoense, Hans Larsen - snedker 23.3.1762, vi 171
Stoense, Lars - indvarslet 14.1.1721, v 82, 16.3.1729, v 137, 16.1.1731, v 158, 3.2.1733, v 180, 24.1.1736, vi 35
Stoense, Lars Hansen - snedker 2.9.1788, vii 108, 99, opsagt 2.1.1804, vii 54
Stokmann, Peter Josva - af Rudkøbing, kobbersmed 18.1.1851, vii 265
Stolemager, Niels - indvarslet 24.1.1736, vi 35
Stolpe, ... - indvarslet 16.1.1731, v 159
Storm, Michel - hans enke frasiger sig borgerskab 31.12.1788, vii 10
Strynø, Hans Hansen - skræder 26.1.1712, v 31
Strynø, Jacob Jensen - borgerskab 29.1.1715, v 42
Straamejer, Johan - 18.1.1724, v 98
Svabe, Christian - indvarslet 7.11.1654, i 133, 5.11.1655, i 144
Svane, Christian - født i Odense, snedker og orgelbygger 2.1.1727, v 124 (oo i Ærøskøbing 2.6.1744 Anne Catrine Hermansdatter)
Svarrer, Giert - 12.1.1703, iv 78
Svendsen, Henrich - skomager 17.3.1832, vii 162
Svendsen, Jens - skomager 11.6.1805, vii 57
Svendsen, Jørgen - indvarslet 3.2.1733, v 180, 19.1.1734, vi 10, vognmand 26.1.1734, vi 13, opsagt 8.5.1736, vi 38
Svendsen, Rasmus - rebslager 13.10-.1840, vii 206
Svendsen, Thomas - 13.1.1705, iv 91
Svenske, Anders Larsen - murer 17.7.1651, i 40
Svinding, Christian Sørensen - skipper af Ærøskøbing, ed 20.7.1771, vi 176
Synkenberg, Christian - født i Reitgir, Island, snedker 4.3.1808, vii 64
Sølling, Anders Sørensen - bestalling af 7.2.1739, som bedemand 22.12.1739, vi 70
Sønniksen, Mathias - hattemager 18.1.1707, v 3
Sørensen (Bremholm?), Hans - arbejdsmand 25.4.1724, v 100
Sørensen, Jacob - født i Magleby, 17.1.1688, iv 9
Sørensen, Jacob - handel med kolonial- og alenvarer uden borgerskab 21.1.1822, vii 107, 85, borgerskab som smaahandler  28.8.1822, vii 119
Sørensen, Jens - født i Rudkøbing, murer 21.12.1728, v 142
Sørensen, Knud - handskemager 25.1.1735, vi 23
Sørensen, Niels - 17.1.1702, iv 75
Sørensen, Niels - strandrider, ed 29.8.1746, vi 140
Sørensen, Rasmus - født i Skrøvelev, hjulmand 1.6.1676, iii 47
Sørensen, Søren - væver 14.8.1841, vii 214, opsagt 1.5.1846, vii 245
Tanche, Christen Madsen - opvaret 28.9.1654, i 133, 21.11.1654, i 134
Teisen, Graa - 28.9.1654, i 133
Thoersen (Lauritzen), Jørgen - 5.2.1704, iv 87
Thomsen, Abraham - felbereder 10.1.1797, vii 27, tillige brændevinbrænder 23.4.1822, vii 115
Thomsen, Claus - født i Bagenkop, Magleby, skipper 28.10.1808, vii 66
Thomsen, Jørgen Madsen - af Rudkøbing, snedker 24.10.1843, vii 228
Thomsen, Morten Peter - slagter 21.3.1848, vii 256
Thomsen, Niels - bestalling af 13.2.1719, som strandinspektør 25.4.1719, v 73
Thomsen, Peder - født 6.6.1825, slagter 15.4.1851, vii 266
Thomsen, Peder - født i Rudkøbing, skomager 24.1.1736, vi 34
Thomsen, Peder - møller, 31.10.1786, vii 4
Thomsen, Peder - skomager 14.1.1797, vii 108, 94
Thomsen, Peder - slagter 13.3.1792, vii 16
Thrane, Hans Jørgen - født i Gullerslev, guld og sølvsmed 23.10.1823, vii 123
Thrane, R. J. - født i Odense, bager 20.7.1824, vii 126
Tidemann, Jens Peter - køb- og handelsmand17.1.1829, vii 142
Tidemann, Nicolaj Abraham - køb- og handelsmand 23.6.1840, vii 205
Tillander, Joen Pedersen - født i Landskrona, bager 30.6.1739, vi 65
Tillebech, Peter - sadelmager 22.12.1835, vii 182
Tornfeldt, Hans Pedersen - sadelmager 9.1.1731, v 159
Tornfeldt, Jens Christian Pedersen - sadelmager 29.6.1728, v 138
Troelsen, Augustinus - skomager, indvarslet 10.7.1669, ii 102, 11.10.1669, ii 103
Truelsen, Jacob - Rudkøbing, rebslager 1.7.1806, vii 60, se 107, 84
Truelsen, Simon - snedker 25.3.1801, vii 41
Tryggeløv, Peder Hansen - 10.4.1653, i 86
Trøgsteuff, Peder Hansen - 10.4.1653, i 86
Tyge, ... - smed(?), indvarslet 29.7.1662, ii 10
Tyggesen, Hans - født i Fuglsbølle, grovsmed 28.7.1675, iii 40, er bortrømt 16.4.1681, iii 97
Tyggesen, Jens (Eriksen) - født i Ærøskøbing skipper og købmand 2.3.1780, vi 184
Tygsen, Jørgen Laursen - 14.1.1662, ii 5
Tøjer, Niels - handskemager 17.2.1777, vi 181
Tønnesen, Peder - daglejer 3.1.1704, iv 87, opsagt 8.1.1726, v 116, paany daglejer 7.1.1727, v 124
Tønnesen, Peder - skipper 23.3.1762, vi 171
Uhlich, Gottlieb - væver 31.8.1781, vi 186
Vegter, Christen Andersen - opsagt 14.1.1662, ii 5
Vegter, Mogens Hansen - født i Rudkøbing, 27.8.1687, iv 9
Vikke, Rasmus Hansen - tømrer 31.3.1801, vii 42, se 110, 146
Wagner, Lucas - sadelmager 8.2.1842, vii 220
Waldemars, Maren - boet heri Byen før 1749, 8.3.1756, vi 165
Wallekilde, Jacob - bogbinder, indvarslet 14.1.1721, v 82, kan stitueret som underfoged ved politiet 20.10.1722, v 93, udsættelse 25.1.1724, v 98, borgerskab 1.2.1724, v 99
Wandell, Anders Jacobsen - instrumentist i Nyborg Amt, bestalling af 20.12.1696, iv 52
Wandell, Jacob Lauritzen - bevilling som instrumentist i Nyborg og Tranekær Amt 30.10.1731, v 165
Wardinghausen, Christian - 7.1.1698, iv 59
Wardinghausen, Christian Henrich - stadskaptajn, 21.1.1710, v 19, borgerskab 24.10.1724, v 105
Wardinghausen, Friderich - borgerskab 12.3.1709, v 9
Wardinghausen, Hans Christopher - 13.1.1705, iv 91
Warnecke, Johann - skomager 15.1.1772, vi 177
Wegter, Christen Andersen - opsagt 14.1.1662, ii 5
Wegter, Mogens Hansen - født i Rudkøbing, 27.8.1687, iv 9
Wegter, Rasmus - indvarslet 10.4.1653, i 86, 21.11.1654, i 134
Weidemann, David August - murer 14.8.1841, vii 214
Weidemann, Johan Henrich - opsagt hattemagerborgerskab 2.1.1806, vii 59
Weidemann, Johan Henrich - rebslager 5.12.1835, vii 181
Weirup, Hans Casper - skomager 5.1.1773, vi 178
Welsch, Christopher - født i Faaborg, hattemager 16.5.1801, vii 43, se 106, 70
Wendell, Peder - født i Rudkøbing, borgerskab 8.3.1718, v 60
West, Hans - Torpe, snedker 19.12.1791, vii 14
Westengaard, ... - kancelliraad, byfoged etc. forflyttet 5.1.1810, vii 68
Westengaard, Carl Otto Jonathan - af Kolding, køb- og handelsmand 16.6.1846, vii 245
Westphal, Svend Ephraim - sadelmager 15.10.1833, vii 173, opsagt 3.5.1837, vii 188
Wiet, Peder - skipper og købmand 28.1.1749, vi 148
Wikke, Hans Rasmussen - født i Rudkøbing, tømrer 20.7.1824, vii 126
Wikke, Just Hermann - født i Lippe Detmold, borger i Frederikstad, køb- og handelsmand 13.5.1817, vii 88, se 110, 137
Wikke, Rasmus Hansen - tømrer 31.3.1801, vii 42, se 110, 146
Wild, Anders Clausen - skipper 15.1.1771, vi 176
Wild, Matthias Clausen - skipper 29.1.1771, vi 176
Wilde, Johan - født i Randers, guldsmed 1.6.1676, iii 47
Wilhielm, Frantz - bogbinder 16.8.1834, vii 177, tillige bog- og papirhandler 8.2.1842, vii 220
Wilkens, Johan - af Rudkøbing, bager 13.12.1836, vii 185, opsagt 29.1.1848, vii 255 (rejste til Odense)
Willardsen, Christian - købmand 6.6.1850, vii 263
Willardsen, Lars - skipper 15.2.1831, vii 157
Wilsøe, Adolph - smed, ikke borgerskab vii fol. 106, 71
Winther, Hans Henrich - af Faaborg, hattemager 23.10.1830, vii 154, spækhøker 26.4.1842, vii 221, opsagt spækhøker 19.11.1844, vii 236
Winther, Jørgen Knudsen - køb- og handelsmand 27.4.1847, vii 250
Winther, Torkild Peter - af Faaborg, køb- og handelsmand 9.8.1825, vii 132, forligelseskommissær 16.3.1849, vii 260
Witbech, Christian - født i Lübek, handel 17.8.1717, v 57
Witt, Dines - indvarslet 19.7.1664, ii 35, 30.8.1664, ii 37, borgerskab (?) 24.10.1664, ii 38, opsagt (?) 13.1.1705, iv 91
Witt, Ditlef - borgerskab 1.3.1718, v 60, se 25.1.1724, v 92
Witt, Jacob Dinesen - født i Rudkøbing, borgerskab 9.8.1692, iv 40, opsagt 22.2.1701, iv 72
Witt, Mathias - 13.1.1699, iv 65, dimitteret som brandinspektør 27.2.1742, vi 111
Witt, Peder Mathiasen - indvarslet 24.1.1736, vi 35
Witt, Thies - 15.10.1650, i 15, brændevinsbrænder 3.8.1651, i 48
Woigt, Hans - indvarslet 19.1.1734, vi 10, 24.1.1736, vi 35
Woigt, Hans - kammerassessor, toldkasserer, forligelseskommissær  30.3.1844, vii 232, frasagt (?) 24.8.1844, vii 234
Wrangel, Gregers (Henriksen) - handel- og købmandskab 23.3.1762, vi 171 (fh. skipper i Svendborg under navnet G. Henriksen)
Wulf, Hans - skræder, indvarslet 14.1.1721, v 83
Wulff, Falck - født i Faaborg, hattemager 25.8.1829, vii 146, opsagt 7.12.1830, vii 156
Wæver (?), Michel - enken opsiger borgerskab 8.11.1788, vii 10
Wølder, Anders - kleinsmed 10.1.1797, vii 27, hans enke Maren Henrichsdatter fremviser borgerskab af 10.1.1797, 21.1.1822, vii 110, 134, opsagt 20.1.1829, vii 143
Wølder, Christ. - skomager 31.12.1783, vi 187
Wølder, Christen - af Rudkøbing, hjulmand 20.12.1836, vii 185
Wølder, Hans - kleinsmed 19.1.1751, vi 157
Wølder, Hans Markussen - født i Rudkøbing, kleinsmed 20.7.1824, vii 126, tillige grovsmed 9.3.1844, vii 231
Wølder, Henrich - født i Rudkøbing, kleinsmed 17.2.1829, vii 143
Wølder, Jens - af Rudkøbing, smed, 4.5.1784, vi 188 (beskikket til undermaaler samme dag)
Wølder, Jens Nielsen - slagter 8.12.1840, vii 208, opsagt 29.9.1849, vii 261
Wølder, Jørgen Larsen - født 4.7.1813, kleinsmed 22.4.1851, vii 266
Wølder, Marcus - smed 31.12.1779, vi 184, opsagt 17.1.1792, vii 15
Wølder, Offer Jensen - født i Rudkøbing, kleinsmed 1.4.1812, vii 79, se 110, 142
Zacarias, ... - skomager 27.1.1797, vii 27
Zachariesen, Hans - indvarslet 7.5.1650, i 4, købmandskab 10.12.1650, i 21
Zachariesen, Peder - tobakspinder 23.3.1762, vi 171
Zander, Caspar - ved ikke om han bliver i Byen 21.1.1727, v 125
Zeller, Valenthin - ed som vægter 28.2.1726, v 117
Ziegler, Johan Carl - fra Svenborg, galanterihandler 2.11.1789, vii 12, vognmand 29.11.1799, vii 33
Zielfeldt, Johan Frederich - skomager 22.12.1835, vii 182
Zier, Erich - farver 14.1.1721, v 82
Zinchler, Matias - 5.11.1655, i 141
Æreboe, Anders Tomsen - 14.1.1662, ii 5, 18.1.1670, ii 105 indvarslet, opsagt 30.8.1670, ii 118
Æreboe, Hans Hansen - 27.7.1700, iv 69
Æreboe, Jep Hansen - indvarslet 21.11.1654, i 134, 16.9.1656, i 149
Æreboe, Rasmus Pedersen - indvarslet 5.10.1672, ii 152, 11.11.1672, ii 154
Ærteløkke, Hans - indvarslet 16.1.1731, v 159, 3.2.1733, v 180
Ørsted, Jacob Albertsen - født i Rudkøbing, privilegium som gæstgiver 21.2.1812, vii 107, borgerskab som brændevinsbrænder 20.7.1824, vii 126
Østrup, Johan - født i Rudkøbing, skipper 10.3.1807, vii 61
Aagersen, Niels Deerfeldt - snedker 13.10.1840, vii 206
Aaskov, Niels Jensen - ikke borgerskab 27.11.1828, vii 141, hjulmand 17.1.1829, vii 143