Nyborg, 1723-1813, borgerskab

Afskrift af register til borgerskabsprotokol
Nyborg købstad 1723-1813
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Borgerskaberne findes indført i Rådstueprotokollerne. Protokol I, II, III findes i Magistratsarkivet, protokol IV findes i Nyborg Kommunale arkiv, nr. 73/11

Abraham, Jacob - skipper, død før 1812 (gift Johanne Olsdatter, datter af husmand Ole Hansen i Raarud, se Hvidkilde skp. V 610)
Adamsen, Hans - Holsten, skipper 2.3.1797, II 241
Adler, Laurs Christian - udlært i Flensborg, sejl- og compasmager 2.9.1772, II 127
Andersen, Andreas - murer 3.2.1762, II 54
Andersen, Carsten - Norge, høker 21.6.1761, II 29, skomager 3.3.1762, II 56, opsagt 2.9.1772, II 127
Andersen, Hans - bager, oldermand 23.11.1728, I 70
Andersen, Jens - vognmand og værtshusholder 18.1.1776, II 151
Andersen, Jens Falck - bager 31.3.1734, I 116
Andersen, Jesper - drejer 16.12.1739, I 179, opsagt 6.10.1740, I 186
Andersen, Niels - skræder 11.5.1729, I 78
Andersen, Peder - kandestøber 20.6.1759, II 18, opsagt 11.10.1775, II 151
Andersen, Peder - Nyborg, skipper 16.8.1773, II 138
Andersen, Peder - Nyborg, urte- og isenkramhandel 27.7.1763, II 81, kæmner og billetør 23.1.1771, II 120, frasagt sig dette 21.8.1780, II 166
Andersen, Peder - søfart 8.1.1734, I 115
Andersen, Peder - vognmand og værtshusholder 3.10.1791, II 215
Andersen, Søren - felbereder 18.8.1736, I 137, opsagt 22.2.1787, II 198
Andresen, Johan - Holckenhavn Gods, skipper og styrmand 20.2.1797, II 240
Andresen, Niels - Nyborg, skræder 20.12.1813, II 285
Anthon, Christopher Herman - søfart 4.9.1786, II 197
Arild, Bertel FrIIs - Nyborg, køb- og handelsmand 26.4.1813, II 284, opsagt 1.5.1821, II 321
Asmussen, Hans - fh. Flensborg, skipper 21.6.1811, II 279, opsagt 25.9.1817, II 298
Asmussen, Stefanus - skomager 13.3.1730, I 90
Astrup, Niels Jensen - vognmand og værtshusholder 18.1.1776, II 151
Ballin, Alexander - Middelfart, galanterihandel 22.8.1785, II 192
Baltzersen, Anders - sadelmager 7.2.1753, I 277
Baltzersen, Jens - skomager 16.3.1763, II 76
Bang, Hans Vilhelm - skibskaptajn 26.3.1810, II 277
Bang, Jørgen Pedersen - søfart 3.2.1773, II 130
Bannegaard, Hylleborg Marie - borgered 8.5.1810, II 277 (enke efter købmand Jørgen Nielsen Buxla, død 29.4.1807)
Bast, Christopher - felbereder, brandinspektør 4.4.1782, II 170, frasagt sig samme 20.2.1792, II 216
Baü, Johan Jørgen - rebslager 12.1.1807, II 271
Beck, Christen Christensen - skomager 13.8.1787, II 201
Beck, Jeppe - køb- og handelsmand samt brændevinsbrænder 16.1.1809, II 275
Beck, Jeppe Christian - handskemager, 6.6.1810, II 277
Beck, Niels - fra Assens, skoleholder 20.6.1749, I 255
Beck, Oluf Ludvig Sophus - handelsmand, vinhandler, brygger og brændevinsbrænder 25.9.1809, II 276
Beck, Søren Lintrup - hidtil byfoged i Vordingborg, byfoged i Nyborg 13.7.1798, II 248 (se 17.10.1798)
Beder, Peder - købmand 20.10.1778, II 160, opsagt 7.9.1785, II 193
Bejer, Johan Lorents - murer, 16.9.1740, I 185
Berg, Hans Henrik - snedker 13.6.1796, II 239
Berling, Johan - gørtler 20.6.1759, II 18
Berner, Michael - lidet handel og anden husnæring 28.10.1750, I 264
Berntsen, Herman - frasagt sig vægtertjenesten 19.12.1736, I 141, søfart 16.12.1739, I 179, vægter efter afdøde Morten Bang 16.9.1740, I 185
Bertelsen, Jens - søfart 29.1.1745, I 220
Bertram, Gerhardt - stadstambour, hans hustru Karen Larsdatter sælge- og fæstekone 23.12.1739, I 180
Bierfreundt, Simon Jacobsen - skomager, frasagt sig oldermandskab 7.2.1725, I 17
Biil, Lars Madsen - søfart 16.3.1747, I 241
Biil, Mads Rasmussen - fh. Kerteminde, søfart og andre smaa næringsveje 12.2.1785, II 193
Biil, Rasmus Madsen - Nyborg, søfart 3.4.1748, I 248
Bjelke, Bendix Christensen - handskemager 22.9.1794, II 233 (født 1767 i Kerteminde)
Bjelke, Michael Christian - hattemager 20.6.1791, II 215 (født 1765 i Kerteminde)
Bjørn, Peder Nielsen - Nyborg, skipper 21.12.1812, II 283
Bjørnes, Jens Olsen - matros 21.10.1793, II 230
Bjørnøe, Hans Mikkelsen - Faaborg, grovvarehandel 30.4.1755, II 2
Bojesen, Boe - bestalling som vejer, maaler, vrager, havnefoged og farvesætter 21.4.1741, I 191
Boldt, Christopher Johansen - drejer 8.6.1731, I 104
Boldt, Jesper - værtshusholder og anden næring 12.8.1795, II 235
Boldt, Mads Poulsen - gørtler 4.9.1809, II 276
Bonner, Andreas - bødker 19.11.1766, II 114
Bonnesen, Andreas - Nyborg, skibstømrer 23.2.1801, II 258, opsagt 13.4.1829, II 361
Bonnesen, Christen - Korsør, skibsbygger 19.8.1811, II 280, opsagt 5.7.1823, II 334
Bonnesen, Peter Wenzel - fh. Aarhus, skipper 21.9.1743, II 434 (antagelig fejlskrivning, da det skal være 1843)
Borch, Hans - fh. Odense, maler 28.1.1761, II 29
Borch, Simon Peter - maler 30.3.1801, II 259, opsagt 6.6.1820, II 315
Borring, Hans Christian - Nyborg, glarmester 5.8.1799, II 252, kæmner 23.9.1811, II 280
Boyesen, Søren - kst. byfoged, frasagt sig kæmner og billetør 23.1.1771, II 120
Breche, Guldach Gietmunsen - Nyborg, søfart 3.5.1748, I 248 (Kb. siger Jetmondsen. oo i Flødstrup 1747 Sara Elisabeth Andersdatter)
Breuning, Casper - afsk. underofficer, værtshushold og slagter 28.9.1790, II 211
Brinchmann, ... Sørensen - felbereder og brændevinsbrænder 16.8.1813, II 284, tillige handel med huder og skind 18.1.1822, II 329, endvidere garver 26.5.1826, II 350
Brinckmann, Joachim Gotlieb - skræder 6.2.1739, I 164, fattigkasserer 4.4.1759, II 17, frasagt sig dette 8.1.1762, II 52, brandinspektør 29.5.1776, II 154
Brinckmann, Michel - fh. Rostock, købmand og søfart 20.4.1734, I 116
Bruun, Andreas - student, ejer gaard, driver lidt kommission 4.7.1749, I 255, frasagt sig kirkeskriver tjenesten 4.8.1789, II 205
Bruun, Andreas Palm - postmester, kirkeskriver 4.8.1789, II 205
Bruun, Peter FrIIs - købmand 13.2.1733, i 110, opsagt 30.9.1735, I 124
Brünnich, Peter - sadelmager 8.6.1812, II 282
Buckslager, Mathias - søfart 25.4.1736, I 130
Bull, Erik Pedersen - snedker 22.10.1732, I 108
Bundorph, Hans Olsen - skoleholder 13.11.1726, I 43
Buus, Vilhelm Valentin - fh. Faaborg, rebslager 16.3.1763, II 76
Buxla, Jørgen Nielsen - købmand død 29.4.1807, hans enke Hylleborg Marie Bannegaard, borgered 8.5.1810, II 277
Buxla, Mathias - opsagt fattigkasserer 4.4.1759, II 17
Bødcker, Christian Nielsen - underbyfoged 29.9.1728, I 67
Bøgh, Niels - kornmaaler, høker og værtshusholder 2.11.1774, II 146
Bøgh, Peder Nielsen - Nyborg, værtshushold og havedyrkning 4.9.1809, II 276
Cabel, Jørgen Jørgensen - skomager, 12.10.1779, II 165
Car..serberg, Martin - bogbinder 2.9.1746, I 238
Carstensen, Carsten - Tommerup, maler 17.5.1813, II 284
Carstensen, Niels Mathias - rebslager 26.5.1788, II 202, brandassistent 20.2.1792, II 217
Christensen, Christen - bor paa Fjellebro Gade, natmand og skorstensfejer 10.6.1728, I 63
Christensen, Elias - fh. Avnslev, skomager 27.3.1737, I 144
Christensen, Hans - Nyborg, skipper 11.10.1784, II 190
Christensen, Jens - skibsmand 22.10.1732, I 109
Christensen, Lars - høker og værtshusholder 9.8.1784, II 182
Christensen, Peder - daglejer 30.1.1737, I 142
Christensen, Peder - skipper 9.1.1727, I 45, slagter 10.1.1753, I 276
Christensen, Peder - snedker 19.12.1744, I 219
Christensen, Søren - bager, 7.9.1729, I 84
Christian, Niels - skibsmand, søfart 14.1.1733, I 109
Christiansen, Christian - fh. Svenborg, skomager 7.12.1768, III 13
Christiansen, Hans - skomager, frasagt sig oldermandshvervet 13.2.1776, II 151, paany oldermand 4.2.1782, II 170
Christiansen, Jens - skipper 23.10.1793, II 231, opsagt 17.2.1795, II 237
Christiansen, Peder - fra Svenborg, ansat paa prøve som skorstensfejer og natmand 18.7.1753, I 278
Christiansen, Steen - urtemand 19.11.1766, II 114
Christophersen, Hans - søfart og grovvarehandel 21.1.1756, II 5
Christophersen, Jens - søfart 22.11.1784, II 190
Christophersen, Peder - Nyborg, skibsfart 20.6.1759, II 18
Christophersen, Poul - skibsmand 4.10.1769, III 33 (er fast mand ved Færgeløbet)
Christophersen, Søren - værtshusholder, tømrer og hjulmand 8.11.1790, II 211
Clausen, Erik - snedker 5.5.1756, II 6
Cornelius, Christian - Ribe Stift, brændevinsbrænder 19.3.1810, II 276
Creutzer, Johan Frederik - skomager 23.12.1799, II 253 (født i Svenborg)
Crom, Christopher - fh. Slagelse, felbereder 22.12.1797, II 244
Crom, Elias - bondehandel og ølsalg 19.12.1765, II 108
Crom, Niels Pettersen - væver 22.10.1732, I 109
Dahl, Anna Johansdatter - ed som jordemoder 26.6.1797, II 242
Dahl, Stener Hansen - skræder 14.8.1797, II 242
Dahr, Christian - murer 13.6.1796, II 238
Daugstrup, Andreas Hansen - guldsmed 25.1.1813, II 283
Dehn, Nathan Daniel - Nyborg, isenkramhandel 23.10.1771, II 124, opsagt 7.1.1772, II 124 (jfr. Dæhn)
Dinnesen, Søren - spækhøker og anden næring 30.3.1801, II 259
Ditlevsen, Lars - galanteri og isenkramhandel 5.9.1770, III 44
Drejer, Lars Pedersen - snedker, oldermand 19.6.1725, I 20, frasagt oldermand 13.6.727, I 49
Drejer, Søren Pedersen - snedker, opsagt 26.4.1730, fol 204 (prot 1715-1775), havde boet i Nyborg i 13 aar
Drejer, Tønne - kirkeskriver 26.10.1742, I 206
Dyrhauge, Anders Jensen - Nyborg, søfart 29.11.1758, II 16
Dyrhauge, Hans - tømrer og hjulmand 5.6.1776, II 155
Dyrhauge, Jens Andersen - skibsfart 14.7.1783, II 172
Dyrhauge, Niels Jensen - fattigkasserer 15.1.1772, II 125, frasagt samme 13.1.1773, II 129
Dyrhauge, Peder Larsen - søfart 3.2.1773, II 130
Dyrhauge, Peder Nielsen - søfart, øl- og brændevinstapper 23.1.1765, II 97
Dyssel, Frants Eriksen - urmager 20.6.1759, II 18
Dæhn, David Nathan - galanteri- og købmandshandel 6.6.1753, I 278
Edersteen, Oluf Pedersen - borgerskab 12.11.1735, I 126
Eggelbret, Jacob - fh. skipper i Rostock, købmandskab og søfart 21.4.1734, I 117
Eliasen, Christen - søfart, øl- og brændevinstapper 23.1.1765, II 97
Encke, Johan Jacob - murer 26.8.1772, II 126
Engberg, Jesper - Kertinge, gaardmand, købmand og brændevinsbrænder 21.10.1793, II 230
Eriksen, Hans - søfart, 30.1.1737, I 142
Eriksen, Niels - Skellerup, vognmand 21.2.1798, II 244
Fendt, Claus - skomager 25.4.1736, I 130
Flindt, Peter Andersen - skræder, oldermand 28.6.1724, I 12, frasagt samme 19.7.1745, I 225
Fløche, Peder - fhv. forvalter paa Skovsbogaard, liden handel 28.5.1755, II 3, kæmner og kirkeskriver 14.6.1751, II 13, frasagt kirkeskriver 28.1.1761, II 29
Frandsen, Jens - bødker 5.9.1752, I 275
Frankenberg, Marcus - skomager, 10.11.1800, II 256
Fraun, Hendrik - urmager 10.6.1805, II 266, opsagt 10.4.1812, II 282
Frederiksen, Jørgen - Odense, tømrer 30.4.1798, II 245
Friis, Hans Peter - født i Odense, bager 10.9.1788, II 204
Frisch, Christian - Nyborg, skræder 27.6.1796, II 238
From, Christian - skræder 18.1.1769, III 14
From, Peder - brændevinsbrænder og værtshusholder 29.8.1781, II 169
Frydendahl, Malta - handel og købmandskab 5.3.1754, I 280
Fugl, Hans - værtshusholder og brændevinsbrænder 25.10.1786, II 198
Geisle, Arent Jochumsen - murer 2.10.1788, II 204                   
Gregorius, Jacob - søfart og anden borgerlig næring 7.6.1769, III 25
Grønbeck, Niels Georg - parykmager 12.1.1784, II 177
Gudbjerg, Hans Nicolaisen - pottemager 13.1.1800, II 253
Gulbeck, Holger Jacobsen - tobaksfabrikant 6.9.1784, II 189
Gulbeck, Jacob - Korsør, tobakspinder og anden smaahandel 16.3.1801, II 259
Guldager, Bertel Jacobsen - snedker 23.3.1735, I 121
Guldlaksen, Jepmund - søfart 10.2.1773, II 130
Habbe, Johan - fh. Odense, parykmager og haarskærer 19.10.1774, II 146
Hagen, Anders Larsen - Avnslev, snedker 6.3.1797, II 241
Halversen, Frederik Bertolin - skræder 8.6.1812, II 282
Hansen, Anders - Nyborg, skomager 17.9.1813, II 284
Hansen, Anders Christian - Nyborg, bager 15.2.1754, I 279
Hansen, Anthonius - Nyborg, søfart og liden handel 19.4.1753, I 278
Hansen, Christen - bødker 9.1.1804, II 263
Hansen, Christen - fra Odense, hattemager 12.8.1761, II 46
Hansen, Christian - fh. København, glarmester 24.1.1770, III 35
Hansen, Frants - købmand 17.8.1755, II 6
Hansen, Frederik - skomager 29.11.1802, II 261
Hansen, Hans - bager 17.1.1753, I 276
Hansen, Hans - felbereder 30.6.1739, I 174
Hansen, Hans - glarmester 12.7.1730, I 94
Hansen, Hans - Odense, rebslager 24.10.1808, II 275, tillige brændevinsbrænder 18.1.1822, II 329
Hansen, Hans - tømmerarbejder, smaahandler og spækhøker 22.2.1813, II 284, opsagt 30.6.1827, II 355
Hansen, Jens - karl fra Holckenhavn, vognmand og brændevinsbrænder 21.10.l793, II 230
Hansen, Jens - snedker og rokkedrejer 20.5.1733, I 111
Hansen, Jesper - skibsmand 22.10.1732, I 109
Hansen, Jochum - snedker 7.12.1735, I 126
Hansen, Knud - skorstensfejer og natmand 9.11.1748, I 251
Hansen, Lars - fh. Fredericia, snedker 6.2.1744, I 213
Hansen, Laurs - København, rebslager 20.1.1751, I 265
Hansen, Mads - gartner 20.2.1804, II 263, opsagt 2.7.1835, II 393
Hansen, Mathias - skomager 20.12.1769, III 35
Hansen, Niels - høker og daglejer 26.5.1757, II 10
Hansen, Niels - Sulkendrup, værtshusholder 18.12.1797, II 244
Hansen, Niels - søfart 7.3.1725, I 18
Hansen, Niels - søfart 9.3.1743, I 207
Hansen, Niels - vognmand 5.12.1803, II 263
Hansen, Peder - murer, 19.12.1765, II 109
Hansen, Poul - Nyborg, værtshusholder, ølbrygger og brændevinsbrænder 22.9.1794, II 233
Hansen, Rasmus - Nyborg, avlsbruger og værtshusholder 24.9.1804, II 265
Hansen, Rasmus - skibsmand, søfart 14.5.1726, I 32
Hansen, Rasmus - skomager 10.11.1800, II 256
Hansen, Rasmus - Ulriksholm Gods, undermaaler 17.2.1777, II 157, værtshusholder samt tømrer og drejer 17.3.1778, II 158
Hansen, Søren - murer 19.12.1765, II 109
Harlev, Jacob - fra Ellerup, skoleholder i Thomas Bruus' sted 19.4.1741, I 191
Harlev, Josias - skræder 11.10.1736, I 139
Hartmansdatter, Zara Anne Margrethe - sælge- og fæstekone 27.7.1763, II 81
Hartvig, Levin - Nyborg, galanteri- og isenkramhandel 19.1.1763, II 75
Havsted, Peder - fra København, blev ikke skoleholder 19.4.1741, I 191
Heide, Rudolph - født i Svendborg, bogbinder 12.12.1785, II 193
Hein, Poul - fhv. forpagter paa Raschenberg, borgerskab 11.1.1736, I 128, opsagt 2.10.1744, I 217
Hemmert, Mads Christian Pedersen - murersvend (oo 12.11.1799 i Flødstrup, Engel Høye)
Henriksen, Niels - felbereder, optaget i Slagterlauget 14.12.1735, I 127
Herling, Mikel Andersen - skomager, oldermand 13.2.1733, I 110, frasagt samme 1.2.1735, I 121
Herzog, Johan - parykmager 1.7.1772, II 126
Heslet, Niels Christensen - søfart 15.1.1746, I 232
Hieronimus, Ole Knud - skræder 21.10.1749, I 260
Hiort, Christen Gregersen - skomager 23.1.1765, II 97
Hiort, Jens Hansen - af Ullerslev, murer 8.6.1812, II 282
Hoe, Edvard - fra København, købmand 27.6.1796, II 238
Holch, Ole Hansen - søfart og anden næring 23.1.1765, II 97 (oo 7.11.1763 i Frørup med Margrethe Jørgensdatter, Jørgen Rendemesters datter, død 1824 i Hesselager)
Holgersen, Eiler Lindhart - af Holckenhavn Gods, handelsmand og brændevinsbrænder 20.5.1808, II 274
Holgersen, Olger - 17.11.1723, I 7
Hollembeck, Axel - gartner (oo 28.2.1801 i Flødstrup med Sidsel Sørensdatter)
Holm, Anne Sophie - fra Korsør, jordemoder 28.1.1746, I 232
Holm, Jens - snedker, oldermand 8.6.1723, i 2, frasagt samme 19.6.1725, I 20
Holm, Niels - skræder, oldermand 29.3.1732, i 106, frasagt samme 31.3.1734, I 116
Holm, Niels Andersen - fh. Odense, handskemager 12.8.1795, II 235
Holm, Peder - grovbrødsbager 24.3.1777, II 157
Holmsted, Bernt - bestalling som borgmester af 20.6.1730, 21.10.1730, I 96
Holst, Andreas - urte- og isenkramhandel 2.4.1766, II 110 (købmand), fattigkasserer 18.1.1769, III 14, frasagt samme 15.1.1772, II 125 (søn af Peder Olsen Holst i Middelfart, se skiftet 24.12.1765, V 299 i Middelfart skiftep.)
Holst, Casper Sibbern - opsagt bager, nu liden næring 10.9.1788, II 263 (oo 8.1.1760, Ulrikke Cecilie Wieder, præstens datter i ...)
Holst, Frank - gæstgiver og handelsmand 29.11.1802, II 261
Homun, Holger Nicolai - skipper og handelsmand 25.10.1813, II 285
Hornemand, Daniel - by-, raadstue- og herredsskriver bestalling af 7.7.1730, 4.8.1730, I 94
Hundt, Johan Christopher - stadsmusikus 23.8.1784, II 182
HvIId, Erik Løkke - skibsfart 14.7.1783, II 172
Høeg, Bendix - kobbersmed 20.6.1759, II 18
Høeg, Jacob Sørensen - Nyborg, skomager 22.11.1784, II 190
Høy, Oluf - bogbinder 30.1.1737, I 142
Høybye, Hans Nielsen - vognmand, tillige anden næring 24.6.1805, II 266
Høye, Jacob - skomager, oldermand 15.2.1790, II 208, frasagt oldermand 6.2.1792, II 216
Høye, Peder - skræder 5.12.1781, II 169
Høyer, Mouritz - birkedommer, kæmner og kirkeskriver 22.4.1761, II 31, og brandinspektør 18.11.1761, II 50
Ibsen, Jens - fra Odense, maler 26.6.1797, II 242
Ibsen, Jørgen - opsagt borgerskab 11.7.1736, I 136
Ibsen, Peder - søfart 7.8.1726, I 41
Isach, Natan - tobakspinder samt galanteri og kolonialhandler 22.9.1723, I 5
Israel, Salomon - Assens, alenkram 7.8.1793, II 230
Iversen, Niels Christian - brændevinsbrænderi, ølsalg og liden handel 14.7.1783, II 172
Iversen, Peder - værtshusholder og vognmand 10.11.1773, II 142
Jacobsen, Anders - bødker 16.9.1740, I 185
Jacobsen, Bertel - snedker, oldermand 6.3.1744, I 213
Jacobsen, Hans - smed, oldermand 3.2.1731, I 99
Jacobsen, Jacob - bødker 19.10.1770, III 45
Jacobsen, Johannes - felbereder 15.7.1788, II 203
Jacobsen, Jørgen - skomager 25.8.1724, I 13
Jacobsen, Rasmus - skoflikker 29.1.1745, I 220
Jacobsen, Simon - skomager, frasagt oldermand 27.2.1737, I 144
Jantzen, Abraham - postmester, raadmandsbestalling 14.4.1741, I 191, læst 21.4.1741
Jensen, Anders - fra Ullerslev, bødker 2.8.1737, i 146, opsagt 25.10.1737, I 146
Jensen, Anders - skibsmand, søfart 18.1.1776, II 151
Jensen, Ejler - født i Odense, smed 28.1.1782, II 170
Jensen, Hans - bødker 19.11.1766, II 114
Jensen, Jacob - kleinsmed 14.8.1797, II 242
Jensen, Jens - Vindinge, tømrer 22.2.1791, II 212
Jensen, Jens - vognmand, øl- og brændevinshandel 16.3.1747, I 241
Jensen, Jørgen - fh. Kerteminde, snedker 7.12.1768, III 13
Jensen, Jørgen - skomager, 27.1.1773, II 130
Jensen, Lars - søfart 24.2.1745, I 220
Jensen, Niels - hattemager 22.4.1795, II 234
Jensen, Niels - skibsfart 16.9.1740, I 185
Jensen, Ole - tømrer og hjulmager 9.8.1786, II 196
Jensen, Peder - kroholder og høker 30.4.1727, I 47, tillige grovbrødsbager 5.11.1727, I 56
Jensen, Peder - murer 28.11.1759, II 21
Jensen, Peder - Nyborg, smed 13.12.1813, II 285, brændevinsbrænder 12.11.1821, II 327, tillige køb- og handelsmand 22.4.1822, II 330
Jensen, Peder - opsagt borgerskab 11.4.1725, I 19
Jensen, Peder - skræder, oldermand 7.3.1736, I 129, frasagt sig samme 12.3.1738, I 152
Jensen, Peder - søfart 17.3.1745, I 221
Jensen, Peder Christian - Roskilde, skomager 20.12.1813, II 285
Jensen, Peder Søren - Nyborg, skipper 16.3.1763, II 76
Jensen, Poul - hattemager 26.9.1769, III 33
Jensen, Poul - søfart 9.8.1786, II 196
Jensen, Rasmus - Nyborg, kleinsmed 12.10.1801, II 268
Jensen, Rasmus - slagter 12.12.1739, I 179, opsagt 26.6.1742, I 204
Jensen, Simon - skrædder, frasagt oldermand 28.6.1724, I 12
Jensen, Thomas - søfart 30.1.1737, I 142
Jespersen, Bernt Christian - smed 17.12.1766, II 115
Jespersen, Christen - vognmand 18.8.1751, I 269
Jespersen, Niels - søfart 23.12.1739, I 180
Joachim, Levin - født i Berlin, alenkram 27.6.1783, II 172
Joensen, Peder - skibsfart 21.7.1783, II 172
Johansen, Jacob - Nederhausen, kleinsmed 1.3.1752, I 270
Johansen, Johannes - skiper 12.8.1795, II 235
Johansen, Niels - handskemager 4.7.1749, I 255
Johansen, Peder - Nyborg, rokkedrejer 20.12.1813, II 285
Joseph, Moses - fh. Aalborg, urmager 22.4.1795, II 234
Jostesen, Thue - opsagt borgerskab 11.10.1726, I 42
Juel, Lucius - skræder, oldermand 30.6.1762, II 63
Juhler, Lorents Christian - skipper 20.4.1789, II 205
Juncker, Jacob Clasen - Amsterdam, skipper og handelsmand 8.4.1795, II 234, opsagt skipper 17.2.1796, II 237
Jørgen, Hans - handskemager 15.12.1741, I 199 (oo Apolone Christensdatter datter af Christen Haugsted og ... (Arreskov Gelskov skiftep. II 161))
Jørgensen, Claus - bødker 8.1.1734, I 115
Jørgensen, Erik - søfart 23.12.1739, I 180
Jørgensen, Hans - baadsmand 9.1.1727, I 45
Jørgensen, Hans - snedker 23.11.1792, II 223
Jørgensen, Hans - tømrer 20.4.1768, II 6
Jørgensen, Jacob - snedker 23.11.1792, II 223
Jørgensen, Jens - drejer 4.2.1739, I 164
Jørgensen, Jens - Nyborg, skomagersvend, spækhøker 17.5.1813, II 284
Jørgensen, Jens - snedker 23.2.1801, II 258, tillige brændevinsbrænder 3.7.1820, II 316
Jørgensen, Jørgen - Nyborg, søfart 25.4.1748, I 250
Jørgensen, Mads - karl paa Hindemade Gods, vognmand 15.7.1783, II 203
Jørgensen, Ole - bødker 25.7.1737, I 146, enken frasiger oldermandshvervet 25.2.1767, II 117
Kappel, Jørgen - guld- og sølvarbejder 31.10.1803, II 262
Kappel, Jørgen - skomager, oldermand 28.1.1788, II 201, frasagt samme 15.2.1790, II 208
Kappel, Ulrich - guldsmed og anden næring 26.5.1788, II 202
Kesner, Johan Peter - glas- og galanterihandel 19.4.1752, I 272
Kieler, Eiler Christian - købmand og værtshusholder 19.11.1777, II 158, kæmner 28.1.1780, II 166, frasagt samme 15.1.1786, II 194, senere konsumtionsbetjent
Kiemner, Jørgen - kobbersmed 5.12.1803, II 263
Kier, Anders - Nyborg, købmand 28.8.1748, I 250, frasagt sig latinskolekassererembedet efter 7 aars forløb 17.11.1756, II 8
Kier, Anders Jacobsen - smed 3.11.1744, I 218
Kier, Søren Jørgensen - kornhandel og husnæring 19.12.1765, II 108
Kiøningsen, Frederik - Nyborg, væver 20.4.1801, II 268
Klamp, Mads - baadsmand 9.1.1727, I 45
Klemme, Johannes Jørgensen - snedker 9.1.1804, II 263
Klemme, Lars Hendrik - Odense, handelsmand og kommissionær 3.8.1810, II 278
Klepsing, Hans Mathiasen - slagteri 30.6.1739, I 174 (oo i Ryslinge 3.8.1740, Margrethe Rasmusdatter)
Klinck, Arent - søfart 30.1.1737, I 142
Kluus, Peder Olsen - vognmand, øl- og brændevinshandel 8.5.1744, I 214
Knabe, Hendrik - kleinsmed 29.11.1740, I 186
Knudsen, Claus - af Odense, hattemager 5.12.1781, II 170
Knudsen, Hans - bager 31.3.1734, I 116
Knudsen, Mads - fh. Kerteminde, kleinsmed 6.9.1723, I 5
Knudsen, Niels - borgerskab 12.7.1730, I 94 (købmand)
Knudsen, Ole - rebslager 24.9.1810, II 278
Knudsen, Willads - skibsfart og handel 16.12.1739, I 179, kæmner 11.1.1746, I 231
Knutzen, Ole Henrik Sylvius - Norge, kleinsmed 13.5.1825, II 344
Koch, Jacob - arrestforsvarer og vagtmester 23.4.1807, II 272
Koefoed, Niels Peter - skipper 25.11.1839, II 420
Koethe, Carl Gotfred - skorstensfejer 19.3.1810, II 276
Kogsbølle, Peder Johansen - tømrer og rokkedrejer 2.8.1812, II 281
Koppel, Bendix - fra Fredericia, galanterihandel (købmand) 3.4.1782, II 170, opsagt 23.11.1830, II 369
Koppel, Isach Bendix - Nyborg, købmand 16.8.1813, II 284
Krag, Christian - fh. Odense, hattemager 16.4.1787, II 199
Krusnick, Frederik - daglejer, øl- og brændevinshandel 17.3.1745, I 221
Kruuse, Hans - Nyborg, sejlmager 12.4.1813, II 284, køb- og handelsmand 29.9.1817, II 298, tillige brændevinsbrænder 1.12.1819, II 311
Krøll, Peder Andersen - købmand 8.8.1741, I 194
Køller, Johan Frederik - købmand 26.10.1787, II 201
Lachedorph, Frederik Hansen - skræder 24.4.1743, I 208
Landmark, Johan Peter - af Christiania, 1791 i Bergen, købmand 10.4.1798, II 245
Lange, Jacob Rasmussen - skipper 3.4.1748, I 248
Lange, Lars Rasmussen - fh. Kerteminde, handel og søfart 26.5.1757, II 10, fattigkasserer 6.2.1766, II 110
Larsen, Anders - borgmester, hans enke opsagt handel 13.1.1762, II 53
Larsen, Anders - galanterihandel 2.4.1766, II 110, brandassistent 6.9.1769, III 31
Larsen, Bertel - Nyborg, skipper 16.3.1763, II 76, fattigkasserer 13.1.1773, II 129
Larsen, Bertel - søfart 12.4.1747, I 243
Larsen, Christen - fra Aalborg, slagter 17.6.1743, I 210
Larsen, Christen - smed, oldermand 28.2.1753, I 277
Larsen, Christian - slagter 6.5.1761, II 32
Larsen, Erik - køb- og handelsmand 24.5.1802, II 260
Larsen, Hans - købmand og brændevinsbrænder 13.2.1809, II 275
Larsen, Jens - skibsmand 12.11.1735, I 126
Larsen, Jørgen - Nyborg, murarbejdsmand 17.5.1813, II 284
Larsen, Jørgen - søfart 30.1.1737, I 142
Larsen, Lars - vognmand 31.10.1725, I 24
Larsen, Mads - Nyborg, fh. postrytter, slagter 6.6.1810, II 277
Larsen, Martin Christopher - Nyborg, sadelmager 27.5.1799, II 251
Larsen, Peder - hattemager 5.9.1738, I 160
Larsen, Rasmus - skomager 4.3.1793, II 226
Lauritsen, Mads - Sulkendrup, ladefoged paa Skovsbo, skov- og markfoged 24.1.1759, II 16
Lazarus, Joseph - Holsten, slagter 3.3.1789, II 205
Leger, Frederik Christian - Nyborg, væver og handelsmand 2.11.1807, II 274, afsked i naade som vejer og maaler 25.10.1858, iv 55
Leisner, Johannes - skomager 2.6.1806, II 270
Lentzing, Jacob Kasper - Æbeltoft, skræder 20.12.1813, II 285
Lercke, Jacob - borgmester 4.5.1745, i 221, (død 4.7.1772, 26.8.1772, III 53)
Lercke, Knud Hansen - skipper 20.4.1789, II 205
Lercke, Knud Pedersen - skibsfart 16.12.1739, I 179
Levring, Niels Pedersen - Nyborg, lidt købmandshandel, øl og brændevinssalg 27.8.1787, II 201
Lillie, Albrecht Andersen - skræder 28.4.1762, II 59
Lindhart, Benjamin - isen- og urtekramhandel 25.8.1773, II 138
Lousen, Johan Daniel - sadelmager 18.9.1771, II 123, kæmner 23.10.1804, II 265
Lund, Anders Pedersen - søfart 23.1.1765, II 97
Lund, Hans - borgerskab 23.12.1739, I 180
Lund, Hans Hansen - søfart 30.1.1737, I 142
Lund, Hans Peter - fh. Assens, skomager 8.5.1809, II 276
Lund, Hans Petersen - skibsfart 29.1.1745, I 220
Lund, Iver - Nyborg, slagter 26.6.1809, II 276
Lund, Michael - snedker 19.8.1793, II 230
Lund, Niels Nielsen - skomager 8.6.1812, II 282
Lund, Ole - handskemager 28.6.1769, III 26
Lund, Peder Andersen - færgeløbsmatros og anden næring 27.8.1787, II 201
Lund, Rasmus - drejer 22.11.1784, II 190
Luun, Arent - Bager 12.3.1792, II 217, køb- og handelsmand 1.10.1804, II 265, brændevinsbrænder 20.7.1807, II 274 (hans moder opsagt bager borgerskab 8.3.1792)
Lüders, Peder - fhv. gæstgiver paa Postgaarden, køb- og handelsmand 12.1.1801, II 256
Lyebye, Søren Jeppesen - snedker (frimester) 22.3.1802, II 269
Lyemand, Wilhelm - skomager 24.2.1745, I 220
Løv, Jens Hansen - snedker, oldermand 11.7.1732, I 107, frasagt sig samme 7.2.1750, I 262
Madsen Jeppe - Bogense, skipper 8.1.1813, II 283
Madsen, Andreas - Sønderborg, skipper 6.2.1797, II 240, opsagt 6.6.1803, II 261
Madsen, Christen - søfart 30.1.1737, I 142
Madsen, Hans - daglejer 24.2.1745, I 220
Madsen, Jeppe - Bogense, skipper 8.1.1813, II 283
Madsen, Jørgen - Nyborg, skipper og liden handel 18.11.1778, II 160
Madsen, Lars - victualiahandler 22.2.1769, III 16
Madsen, Rasmus - Nyborg, skipper og værtshusholder 10.11.1773, II 142
Madsen, Rasmus - skibsmand, opsagt 11.7.1727, I 51
Magnus, Isac - galanterihandel 28.9.1759, II 20
Mandahl, Jørgen - skipper 13.2.1771, III 49
Manheim, Moses - købmand 19.1.1801, II 257
Marcus, Abraham - Nyborg, galanteri og isenkramhandel 19.1.1763, II 75
Marcus, Meier - lidet købmandshandel 21.11.1753, I 278
Martinussen, Johan Peder - skibsmand, søfart 18.1.1776, II 151
Mathiasen, Klepsing Hans - slagteri 30.6.1739, I 174 (oo i Ryslinge 3.8.1740, med Margrete Rasmusdatter)
Melsing, Hendrik - Fredericia, bager og handelsmand 27.4.1812, II 282
Meyer, Bendix - skomager 19.11.1777, II 158
Meyer, Peder Gundersen - Nyborg, maler 19.10.1801, II 260, opsagt 20.1.1806, II 269
Michael, Hartvig - gørtler 23.12.1799, II 253
Michaelsen, Isach - detaillist 3.8.1812, II 282
Mikkelsen, Anders - vognmand 13.11.1723, I 43
Mikkelsen, Christen - fra Odense, bager, øl og brændevinssalg 10.4.1754, I 281, fattigkasserer 22.12.1764, II 95
Mikkelsen, Jørgen - rebslager 30.4.1727, I 48
Mikkelsen, Jørgen Daniel - skræder 9.3.1730, I 91
Mikkelsen, Levin - bunt- og kasketmager 16.8.1813, II 285
Mohr, Christen Rudolph - murer 19.3.1787, II 199
Mohr, Rudolff Christensen - Nyborg, murer 13.1.1812, II 281
Mortensen, Christen - skræder 7.2.1725, I 17
Mortensen, Christian - skræder, opsagt 14.6.1723, I 20 (rejser fra Byen)
Moses, Bærent - fra Bamberg, slagter 6.2.1797, II 240
Munch, Hans - søfart og købmandskab 10.4.1765, II 100
Møller, Anders - købmand 10.6.1805, II 266
Møller, Hans - bager 7.4.1801, II 259
Møller, Hans Jørgen Pedersen - lidet købmandshandel samt øl- og brændevinssalg 29.1.1745, I 220, frasagt sig kæmner og kirkeskriverembedet 14.6.1758, II 13
Møller, Jacob - fh. Assens, købmand, galanterihandel, værtshusholder og brændevinsbrænder 23.11.1792, II 223
Møller, Juchum Christian - Nyborg, guldsmed 22.4.1761, II 31
Møller, Lorentz Hansen - Rømø, skipper 16.2.1778, II 158
Møller, Mads Rasmussen - øl- og brændevinshandel, nægte at vinde borgerskab 20.6.1759, II 18
Møller, Nicolaj - København, snedker 14.5.1799, II 251
Møller, Niels Pedersen - Fyn, møllersvend, værtshusholder og handelsmand 8.1.1798, II 244
Møller, Peder Nielsen - brændevinsbrænder og ølbrygger 5.12.1781, II 169
Møller, Rasmus - købmand 5.8.1804, II 265
Mørk, Bertel Nicolaj - køb- og handelsmand 30.8.1813, II 285
Maar, Rudolph Johansen - murer 16.9.1740, I 185
Nathan, David - Nyborg, handelsmand 20.11.1800, II 256, opsagt 31.10.1803, II 263
Nathan, Isak - Nyborg, købmandskab 30.5.1747, I 242A
Nathan, Marcus - Nyborg, isenkram- og tøjhandel 6.10.1777, II 158
Nathan, Moses - galanterihandel 30.4.1755, II 3
Nederhausen, Jacob Johansen - kleinsmed 1.3.1752, I 270
Nielsen, Albret Jens - skræder, oldermand 6.4.1750, I 262
Nielsen, Anders - Nyborg, skomager 24.3.1777, II 157
Nielsen, Anders - tømrer 1.2.1790, II 207
Nielsen, Anders - væver 7.12.1768, III 13
Nielsen, Arve - kroholder 12.3.1760, II 23
Nielsen, Christen - fra Odense, hattemager 28.10.1750, I 264
Nielsen, Habacuch - felberder 11.7.1749, I 258
Nielsen, Hans - gaard- og vognmand 22.9.1794, II 233
Nielsen, Hans - hjulmand 6.4.1750, I 262
Nielsen, Hans - lidet købmandskab 17.12.1746, I 239
Nielsen, Hans - Nyborg, vognmand 10.8.1774, II 144
Nielsen, Hans - skibsmand, borgerlig næring 17.11.1723, I 7
Nielsen, Jens - felbereder 9.10.1731, I 105
Nielsen, Johan Christian - skipper 13.1.1762, II 53
Nielsen, Jørgen - Nyborg, hjulmand 16.2.1801, II 258
Nielsen, Jørgen - Nyborg, værtshusholder 24.3.1777, II 157
Nielsen, Jørgen - søfart og grovvarehandel 21.1.1756, II 5
Nielsen, Jørgen - udlært i Odense, sadelmager 16.3.1763, II 76
Nielsen, Lars - handskemager 8.1.1734, I 115
Nielsen, Lars - købmand 17.12.1766, II 115
Nielsen, Mads - skomager opsagt 28.1.1733, 238, protokol 1715-75 (havde været borger i Nyborg i 19 aar)
Nielsen, Magnus - Nyborg, slagter 14.1.1811, II 279
Nielsen, Michael - skomager 24.5.1813, II 284
Nielsen, Niels - Odense, rokkedrejer 20.1.1800, II 253
Nielsen, Niels Christian - Nyborg, handelsmand og brændevinsbrænder 23.8.1813, II 285
Nielsen, Ole - skomager, oldermand 7.2.1725, I 17, frasagt sig samme 24.2.1745, I 220
Nielsen, Otto - tømrer 16.7.1759, II 19
Nielsen, Peder - (oo 1801 i Fløstrup Marie Mortensdatter)
Nielsen, Peder - Øksendrup, skovløber 3.5.1724, I 11
Nielsen, Poul - Nyborg, skipper 24.2.1806, II 269
Nielsen, Poul - skibsfart 29.1.1745, I 220
Nielsen, Poul - strandkontrolør, by- og raadstueskriver 19.11.1766, II 114
Nielsen, Rasmus - skibsfart 14.7.1783, II 172
Nielsen, Rasmus - søfart 11.1.1746, I 231
Nielsen, Rasmus - Tarup, vognmand 15.10.1798, II 247 (oo Barbara Andersdatter, datter af gaardmand Anders Svendsen i Havndrup, Hellerup skift, Svendborg Amt)
Nielsen, Rasmus - væver, høker og marketender 29.4.1790, II 209
Nielsen, Samuel - skræder, oldermand 3.3.1728, I 60, frasagt sig samme 12.4.1730, I 91
Nipp, Marcus Peter Daniel - Lübeck, skipper, handelsbetjent 22.4.1811, II 279
Nissen, Hans - bestalling som dansk og tysk skoleholder 4.4.1770, III 38
Nissen, Jens - hattemager 19.12.1765, II 108
Nordberg, Jens - af København, murer 15.4.1800, II 254, hans enke Anna Dorothea beskikkelse som jordemoder 21.9.1839, II 410
Nyeborg, Claus Unger - køb- og handelsmand 17.6.1805, II 266
Nyeborg, Jacob Jensen - Nyborg, smed 20.12.1813, II 285
Nyholm, Nicolaj - køb- og handelsmand 1.2.1813, II 284, opsagt 13.12.1813, II 285
Næve, Andreas Jensen - skræder 19.12.1785, II 193
Olsen (Olufsen), Abraham - søfart 16.3.1747, I 241
Olsen (Olufsen), Jørgen - søfart 16.12.1739, I 179
Olsen, Jacob - skomager, oldermand 20.6.1770, III 36, er frataget samme paa grund af uanstændig opførsel 12.9.1770, III 44
Olsen, Joen - skibsfart 22.11.1724, I 16, opsagt 14.3.1741, I 188
Olsen, Niels - skibsmand, opsagt 4.10.1724, I 15
Olsen, Ole - Nyborg, handelsmand og brændevinsbrænder 23.8.1813, II 285, opsagt 1.5.1817, II 295
Olsen, Peder - slagter, brygger og brændevinsbrænder 4.4.1791, II 213, opsagt brændevinsbrænder 1.5.1817, II 295
Opelth, Johan - tømrer 6.8.1810, II 278
Orth, Johan Philip - smaahandel 22.9.1794, II 233
Orup, Christian - gartner 12.10.1779, II 165
Ottesen, Rasmus - af Odense, hattemager 5.12.1781, II 170
Oxenbøll, ... - købmand og brændevinsbrænder 27.6.1796, II 238, kirkeværge 21.6.1800, II 254
Pedersdatter, Anna - sælger og fæstekone 30.1.1737, I 142, opsagt 23.12.1739, 180 (oo Johan Gottlieb Winckler, haandværker 30.1.1737, I 142, opsagt 6.2.1739, I 165)
Pedersen, Abraham - kleinsmed, oldermand 19.2.1727, I 46, frasagt sig samme 27.2.1737, I 144
Pedersen, Anders - urte- og isenkræmmer 12.3.1760, II 23
Pedersen, Anders Christian - søfart 23.12.1739, I 180
Pedersen, Andreas - bødker, oldermand 25.2.1767, II 117
Pedersen, Christen - Nyborg, værtshusholder og brændevinsbrænder 21.4.1806, II 269
Pedersen, Christen - vognmand, 26.6.1797, II 242
Pedersen, Christian - Nyborg, murarbejdsmand 10.5.1813, II 284
Pedersen, Erik - under- og kornmaaler 23.1.1765, II 97
Pedersen, Hans - fh. Odense, skræder 3.8.1812, II 282
Pedersen, Hans - skipper 17.6.1805, II 266
Pedersen, Hans Christian - skomager 23.8.1769, III 31, opsagt 27.2.1817, II 294
Pedersen, Hans Ole - murer 13.6.1727, I 49
Pedersen, Henning - Nyborg, urmager 21.6.1813, II 284
Pedersen, Jens – skipper 20.4.1789, II 205
Pedersen, Jens – søfart 23.12.1739, I 180
Pedersen, Jens – søfart 7.12.1768, III 13
Pedersen, Jens – vognmand 16.12.1739, I 179
Pedersen, Johan Gotfred – færgeløbsskipper og anden smaa næring brændevinsbrænder 22.9.1794, II 233 (død 1809, født i Frørup 1764)
Pedersen, Lars – hattemager, frasagt sig oldermandshvervet 8.6.1723, I 2, igen oldermand 24.6.1729, I 75
Pedersen, Mogens – grovsmed af 8.10.1706, opsagt 22.5.1718, 32, protokol 1715-75
Pedersen, Peder – daglejer og anden næring 23.1.1765, II 97
Pedersen, Peder – skipper 27.3.1745, I 221
Pedersen, Peder – søfart 12.12.1785, II 193
Pedersen, Rasmus – daglejer 8.10.1760, II 28
Pedersen, Rasmus – vognmand, 27.2.1743, I 207
Pedersen, Roland – opsagt sit borgerskab 17.11.1723, I 7
Pedersen, Thomas – skoflikker 5.9.1730, I 96
Peitch, Poul Christiansen – felbereder 22.4.1795, II 234
Pelck, Severin - Tønder, blikkenslager 30.11.1807, II 274
Pessel, Jørgen Christian - søfart 4.9.1786, II 197
Philipsen, Thomas - Kerteminde, skomager 20.12.1813, II 285
Piil, Jørgen Rasmussen - smed 5.12.1770, II 120
Piil, Rasmus Jørgensen - Nyborg, smed 13.12.1813, II 285
Pisson, Anton Marie – Italiener, kandestøber 4.9.1726, I 42
Poulsen, Anders Christian - Nyborg, skipper 10.3.1787, II 199
Poulsen, Christopher - søfart 17.3.1745, I 221
Poulsen, Gregorius - søfart 23.12.1739, I 180
Poulsen, Jørgen – vognmand 5.12.1803, II 263
Poulsen, Niels – Nyborg, skipper, øl- og brændevinshandel 7.12.1763, II 83
Poulsen, Rasmus – skipper 19.3.1787, II 199
Pætz, Johan Caspar – Frankenhausen, murer og stenhugger 1.6.1807, II 273, opsagt 24.12.1832, II 380
Rabe, Johan Clausen – bager 4.9.1726, I 42
Rademacher, Joachim Gotfred - Middelfart, stadsbarber 20.2.1804, II 263
Rafn, Jens Larsen - borgerskab 12.11.1735, I 126, opsagt 19.12.1736, I 141
Ramløv, Martin - skomager 6.11.1759, II 21, opsagt 23.6.1762, II 62
Rasmussen Lucius – skrædder 13.2.1737, I 143
Rasmussen, Christen – Nyborg, øl- og brændevinshandel 29.11.1758, II 16
Rasmussen, Christopher – felbereder 12.4.1747, I 242
Rasmussen, Hans – Nyborg, skippered efter fordordn. 1.2.1770, 17.2.1779, II 161
Rasmussen, Hans – reserveundermaaler, øl- og brændevinshandel 6.3.1780, II 166
Rasmussen, Hans – søfart 3.2.1773, II 130
Rasmussen, Jacob – skomagr 2.4.1766, II 110
Rasmussen, Jens – felbereder, opsagt 22.9.1723, I 5
Rasmussen, Knud – skipper, borgerlig næring 16.2.1724, I 9
Rasmussen, Niels – murer 16.12.1739, I 179
Rasmussen, Niels – Nyborg, værtshusholder og marketender 30.3.1801, II 259
Rasmussen, Peder – skipper 7.3.1770, III 37
Rasmussen, Rasmus - murer 22.11.1724, I 16
Rasmussen, Villem - søfart 16.12.1739, I 179
Rauch, Johan Friderik - murer 11.4.1725, I 19
Reimer, Frederik - snedker 30.7.1810, II 278, opsagt af enken 26.11.1832, II 380, enken snedkerborgerskab 24.11.1834, II 388, opsagt 1.5.1839, II 401
Reinholtsen, Lars - skipper 13.9.1769, III 32
Reisen, Lars Christensen - fangefoged 19.2.1728, I 59
Remin, Nicolai Christian - maler 22.4.1741, I 191
Remin, Nicolai Christian - opsagt borgerskab 16.6.1728, 175 (prot. 1715-75)
Rindbek, Jørgen Jensen - bestalling som by- og raadstueskriver 20.9.1724, 19.8.1724, I 14
Rohde, Jørgen - skibsmand 12.11.1735, I 126
Rohde, Ole Jørgensen - søfart 23.1.1765, II 97
Roland, Niels - skal have opsagt søfart 18.12.1770, købmandskab 12.2.1771, III 49
Roland, Niels Pedersen - søfart 11.1.1746, I 231
Rue, Christen - slagter og anden næring 1.9.1800, II 254
Rue, Jens Christensen - skibsfart 21.7.1783, II 172
Runchel, Peter Christian - København, urmager 30.11.1807, II 274, opsagt 14.10.1809, II 276
Rye, Hans Torbiørnsen - Nyborg, brændevinsbrænder 29.10.1810, II 278
Rye, Ole - søfart 1.5.1771, III 50
Salomon, Isaac - handelsmand 8.6.1801, II 259
Salomon, Samson - Fredericia, isenkram og galanterihandel 24.1.1770, III 35, opsagt 11.7.1775, II 150 (skal være forsanger i København)
Salomon, Valentin - isenkramhandel 23.1.1765, II 97
Salomonsen, Salomon - Nyborg, køb- og handelsmand 6.6.1803, II 261
Samuel, Joseph - køb- og handelsmand 16.9.1805, II 267, tillige værtshusholder 18.1.1822, II 329
Samuelsen, Mads - skræder 7.4.1756, II 5
Saxtorph, Andreas Gabriel - snedker 13.7.1807, II 273, opsagt 11.12.1843, II 435
Schildroth, Christopher Henrichsen - skomager 6.3.1780, II 166, opsagt 25.3.1780, II 166
Schmidt (Smidt, Smith), Martinus - snedker 4.5.1745, I 222
Schmidt, Vilhelm Ferdinand - Stettin, urmager 10.10.1803, II 262
Schuman, Johan Christian - skomager 26.11.1727, I 56, opsagt 11.7.1732, I 107
Schurmann, Corfitz - købmand 10.11.1800, II 256
Schvalbe, Peter Larsen - søfart 3.2.1773, II 130
Schøidt (Schøtt, Schiøtz), Hans Christian - fh. Odense, skræder 22.11.1784, II 190
Schøidt, Niels Sørensen - skibsmand, tillige værtshusholder, ølbrygger og brændevinsbrænder 30.11.1774, II 147
Simonsen, Christian - søfart 18.11.1750, I 264
Skibsmand, Niels Christian - søfart 14.1.1733, I 109
Skrøbeshauge, Hans Hansen - værtshusholder og brændevinsbrænder 30.11.1812, II 283
Smit, Albregt Larsen - skræder 10.6.1805, II 266
Smit, Christian Liebe - skibskaptajn 30.3.1785, II 191
Smit, Johan Casper - skipper 12.3.1760, II 23
Smit, Johan Daniel - kaptajn (skipper) 7.10.1780, II 167
Smit, Jørgen - skipper 19.2.1781, II 167
Soelberg, Hans Henrich - parykmager og haarskærer 9.12.1799, II 253
Sperling, Albreth - skræder 13.6.1796, II 238
Sperling, Lars - skræder 13.2.1809, II 275, opsagt 2.3.1812, II 281
Sprogø, Christian Rasmussen - skibsfart 14.7.1783, II 172
Sprogø, Niels Rasmussen - søfart 7.12.1768, III 13
Sprove, Rasmus Pedersen - skibsfart 27.9.1741, i 195, se ogsaa 8.8.1741, 194
Stadsen, Lorentz - skræder, oldermand 31.3.1734, I 116, kæmner 14.2.1748, I 246
Stedefelt, Nicolaus - fh. Skelskør, hose- og strømpekræmmer 19.4.1775, II 150
Steensen, Hendrik - gæstgiver 27.2.1743, I 207
Stephensdatter, Thale Kirstine - sælge- og fæstekone 19.4.1752, I 272 (oo Jens Andersen Wiiborg, søfart 19.4.1752, I 272)
Stephensen, Anders - murer 26.11.1727, I 56
Stephensen, Arent - skomager 6.2.1797, II 240 (oo Gudbjerg 12.12.1796 Birthe Cathrine Larsdatter)
Stephensen, Peter - opsagt sit borgerskab 3.1.1732, I 105
Stichel, Jens Michelsen - fh. Svenborg, slagter 12.12.1803, II 263
Strauss, Friderich - maler 12.10.1801, II 259
Struch, Johan - parykmager 20.6.1759, II 18
Strømberg, Erik - Sverige, sadelmager 6.8.1802, II 261
Subchleff, Jørgen Frederik - Fyn, brændevinsbrænder 9.10.1797, II 243
Suhr, Ole Bernt - København, køb- og handelsmand 24.2.1812, II 281, brandinspektør 24.5.1817, II 296
Svitzer, Peder - købmand og brændevinsbrænder 15.9.1806, II 271
Søeberg, Jørgen Jensen - Nyborg, skræder 10.8.1774, II 144
Søetoft, Ostenfeld - Assens, købmand, kornhandler og brændevinsbrænder 1.7.1811, II 279, opsagt 26.11.1832, II 380
Sørensen, Hans - arbejdsmand 9.1.1727, I 45
Sørensen, Hans - Nyborg, skipper 16.3.1763, II 76
Sørensen, Jens - brødbager 29.1.1745, I 220
Sørensen, Jens - fra Odense, guldsmed 18.8.1751, I 269, fattigkasserer 13.1.1762, II 53, frasagt sig samme 31.12.1764, II 95
Sørensen, Mads - brygger og brændevinsbrænder 4.9.1797, II 242
Sørensen, Mathias - tømrer 12.7.1730, I 94
Sørensen, Nicolaj - maler 25.4.1738, I 157
Sørensen, Peder - felbereder 18.3.1782, II 170, brandinspektør 20.2.1792, II 216
Sørensen, Peder - smed, oldermand 7.2.1725, I 17, frasagt sig samme 8.2.1747, I 240
Sørensen, Poul - skomager 4.6.1738, I 157
Sørensen, Søren - Nyborg, liden næring 18.3.1776, II 152
Sørensen, Uldrich - daglejer eller skrædersvend 16.3.1747, I 241
Teisen, Anders - farver og vognmand 2.2.1795, II 233
Teisen, Engelbret - farver 7.1.1724, I 8
Teisen, Hans - faar overdraget sin faders farveri 26.5.1757, II 10, latinskolekasserer 19.11.1760, II 28 (oo 1756 i Skamby)
Teisen, Key Anthoni - øl- og brændevinshandel 20.6.1759, II 18
Teisen, Nicolaj - værtshusholder 8.10.1760, II 28
Thomsen, Christen - eller Mariager?, smed 25.1.1737, I 142 (død Juli 1742, i 204)
Thomsen, Hans - smed 23.11.1792, II 223
Thomsen, Mads - Haderslev, kleinsmed 20.2.1804, II 263
Thrunsen, Bertel - søfart 13.2.1750, I 262
Thyberg, Jens - murer 25.4.1753, I 278
Thygesen, jun. Niels - Nyborg, købmand 12.10.1779, II 165
Thygesen, Niels - købmand 23.2.1752, I 270, latinskolekasserer 4.2.1757, II 8, frasagt sig samme 19.11.1760, II 28
Thøpche, Martin - fhv. skipper i Rostock, købmand og søfart 21.4.1734, I 117
Top, Niels Madsen - kleinsmed 14.10.1772, II 128
Torp, Jens - snedker 24.2.1745, I 220
Truelsen, Jens - snedker 11.4.1761, II 30 (oo 1779 i Vejstrup)
Tusgaard, Andreas Severin - Holstebro, snedker 14.5.1798, II 245
Tving, Johan Christian Lorentzen - maler 5.9.1730, I 95
Ulrichsen, Søren - skræder 19.11.1777, II 158
Vegter, Christen Nielsen - søfart 7.8.1726, I 41
Vette, Jacob Nicolaj - skipper 5.8.1804, II 265, opsagt 16.9.1809, II 276
Warberg, Nicolaj - Odense, skræder 15.4.1761, II 30, opsagt 31.1.1770, III 35
Weichel, Adam Frederik - skræder 4.9.1797, II 242
Weidemann, Johan Henrik - hattemager 20.7.1763, II 80, aflagt ed 23.1.1765, II 97
Weinreich, Johan Frederik Georg - murermestersvend (oo 6.6.1801 i Lunde Sogn Anne Sophie Hansdatter, boede i Lunde (Sydfyn))
Wejle, Peder - handel 5.7.1784, II 182, kæmner 15.1.1786, II 194
West, Hans Rasmussen - bødker 14.1.1811, II 279
Wichmann, Lars Nielsen - skipper 23.2.1807, II 272, opsagt 9.5.1827, II 355, blev fast lods 4.5.1827
Wichmann, Reinholt Larsen - Nyborg, skipper og handelsmand 20.1.1812, II 281
Wiiborg, Jens Andersen - søfart 19.4.1752, i 272, hans hustru Thale Kirstine Stephensdatter sælge- og fæstekone 19.4.1752, I 272
Wild (?), Rasmus Madsen - af Nyborg, søfart 3.4.1748, I 248
Wilhelmsen, Hendrik - væver 27.2.1743, I 207
Wilhelmsen, Olle - skibsfart 29.1.1745, I 220
Willumsen, Hans - søfart 9.8.1786, II 196, opsagt 28.11.1830, II 369
Willumsen, Johan Christian - gørtler 8.11.1790, II 211
Willumsen, Peder - matros og liden handel 12.10.1779, II 165
Wilnau, Salomon - handelsmand, tillige slagter 29.7.1794, II 233, endvidere brændevinsbrænder 26.11.1804, II 265
Winckler, Johan Gotlieb - haandværker 30.1.1737, I 142, opsagt 6.2.1739, I 165, hans hustru Anne Pedersdatter sælge- og fæstekone 30.1.1737, I 142, opsagt 23.12.1739, I 180
Winckler, Peter Sørensen - Nyborg, skipper 11.10.1784, II 190, opsagt 1.4.1824, II 339
With, Johan - kleinsmed, oldermand 25.2.1729, I 75
With, Niels Hansen - skomager 9.8.1786, II 196
With, Rasmus - Nyborg, søfart 1.8.1759, II 19
With, Rasmus Andersen - fh. Bogensekøbing, kleinsmed 5.11.1743, I 211, frasagt sig oldermandshvervet 13.2.1771, III 49
Wivel, Adam Frederik - Nyborg, købmand 25.8.1800, II 254
Worm, Jens Frederik - Nyborg, galanterihandler og handelsmand 20.8.1798, II 247
Wulf, Carl - Fredericia, handel med alenkram og anden købmandsvare 26.2.1753, I 277 (jøde)
Wulf, Christen Frederik - køb- og vognmand samt værtshusholder 9.8.1786, II 196
Wulf, Christopher Poulsen – snedker, oldermand 13.6.1727, I 49, frasagt samme 16.11.1741, I 198
Wulf, Hans - Nyborg, købmand og gæstgiver 30.7.1810, II 278 (oo i Rønninge 1810)
Zacharias, ... - søfart 30.1.1737, I 142
Zachariasen, Niels - skipper 29.11.1769, III 34
Zachariassen, Christopher Nielsen - Nyborg, skipper 29.3.1813, II 284
Zentgraff, Peder - bødker 3.8.1812, II 282
Zeuten, Johan von - nægter at tage borgerskab 28.11.1759, II 21
Zibbern, Casper Herman - bager 28.11.1759, II 21
Ziegler, Frants - Bøhmen, købmand 19.2.1795, II 234, tillige brændevinsbrænder 18.1.1822 II 329
Zimmer, Philip - tømrer 22.2.1769, III 16
Zingraft, Balthasar Kilian - Nyborg, skræder 28.9.1790, II 211
Østrup, Johan Peter - udlært i Odense, rebslager 16.3.1763, II 76
Aare, Anders Larsen - skibsfart 27.3.1745, I 221
Aare, Christen Larsen - søfart 17.8.1733, I 112
Aarslev, Anders – bager, 12.3.1792, II 217 (faderen opsagt bagerprofessionen 8.3.1792, oo 1792 i Lumby med Christiane Lovise Pedersen)
Aarslev, Christian - bager 2.4.1766, II 110, oldermand 10.9.1788, II 204, opsiger borgerskab 1792 (?)
Aarslev, Peder - Nyborg, skipper 27.6.1791, II 215, opsagt 25.11.1826, II 352
Aarøe, Anders Larsen - skipper, opsagt 15.3.1758, II 12