Odense, 1847-1861, borgerskab

Afskrift af borgerskabsprotokol
Odense Købstad 1847-1861
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Borgerskaberne findes indført i Raadstueprotokollerne

… Marie Emilie - 18.4.1860, ringe handel 18.4.1860, 180, 220 (enke efter Koefoed)
Ahrentzen, Carl Marius Vilhelm - født 16.2.1836 i Store Hedinge, grosserer 20.2.1861, 18, 240, se 13.2.1861, opsagt spiritusbevilling 29.12.1861, 19, 6
Ahrentzen, Nicolai Gumme - født i Kerteminde, skipper 9.12.1857, 18, 173
Albers, Herman Frederik - født 28.8.1819 i Odense, bagermester 31.3.1858, 18, 181
Albrechtsen, Johannes - garverlærling, svendeprøve 4.7.1855, 18, 126 (gift som fraskilt i Rolfsted 22.10.1869 Trine Elisabeth Jørgensen, NB oo 1865 i Assens)
Allerup, Emanuel Vilhelm Severius - født i København, 3.11.1834, jernstøber efter moderen M. P. Allerups enke 26.6.1861, 18, 250, 251
Anderschau, Andreas - født 29.10.1824 i Odense, skomager 28.11.1860, 18, 233
Anderschau, Johannes Julius Fritz - født i Odense, skipper 24.11.1856, 18, 155
Andersen, Anders Christian - født 18.4.1833 i Odense, købmand 18.12.1861, 19, 4, ingen spiritusret 30.6.1862, 19, 21, mægler 1.6.1864, 19, 61, 68
Andersen, Anders Jensen - født 5.4.1828 i Vester Hæsinge, købmand med colonial og grove varer 7.9.1853, 18, 94, paategning 19.2.1862, 19, 9, 10, ingen spiritusbevilling 25.11.1868, 19, 181, brændevinsbrænder 5.11.1873, 19, 285, atter købmand 14.4.1875, 19, 322
Andersen, Anders Peter - snedkersvend, mesterstykke som stolemager 9.2.1853, 18, 84
Andersen, August Julius - født 8.1.1816 i Caldenbuttel, bøssemager 5.3.1851, 18, 54
Andersen, Carl Christian - født 7.2.1816 i Odense, malermester 15.3.1848, 18, 7
Andersen, Carl Christian Ferdinand - født 3.12.1823 i Odense, malermester 26.5.1852, 18, 73
Andersen, Carl Emil - født i Odense, bogbinder 20.8.1856, 18, 149, 150, opsigelse af enken 18.10.1882, 20, 108
Andersen, Carl Frederik - født 22.7.1826 i Lyngby, harthugger og brolægger 30.4.1856, 18, 144, sten og brolægger 16.12.1863, 19, 55
Andersen, Christen - født 1.12.1832 i Kirkeby, kleinsmedmester 19.12.1860, 18, 236, 237, gas og vandmester 26.9.1877, 19, 385
Andersen, Christen - født 21.11.1811 i Brænderup, spisevært 10.12.1851, 18, 66
Andersen, Christian - født 23.11.1817 i Odense, rugbrødsbager 8.11.1848, 18, 21
Andersen, Christian Frederik - født i København, skipper 27.8.1852, 18, 78
Andersen, Christian Frederik Andreas - født 23.9.1823 i Vejle, købmand (manufacturvarer) 28.9.1853, 18, 96
Andersen, Erik Frederik - født 27.1.1829 i Sct. Hans Sogn, høker uden udskænkning 24.10.1860, 18, 231, brændevinsret 12.2.1862, 19, 9
Andersen, Frederik Carl Christian - født 16.12.1857 i Biskorup ved Odense, snedker 21.5.1884, 20, 183, opsigelse 15.4.1885, 20, 218
Andersen, Hans Christian - født paa Brylle Mark, murer 25.1.1854, 18, 100
Andersen, Henrik Theodor - født i Odense, urmager 24.7.1850, 18, 47 (40)
Andersen, Janus Christian - styrmand, skipper 9.5.1854, 18, 105
Andersen, Jens Christian Bendix - født 8.7.1830 i Odense, skomager 12.12.1860, 18, 235
Andersen, Jesper - karetmagerlærling, svendeprøve 19.7.1854, 18, 112 (109)
Andersen, Johannes - født 12.12.1823, snedker 31.3.1858, 1, 183 (i Lauget 1854)
Andersen, Lars - født 2.10.1835 i Søborg ved Helsingør, bundtmager 7.11.1860, 18, 232 (mesterprøve 17.10.1860, 18, 228), hattemager 15.8.1877, 19, 381
Andersen, Lars - født 8.12.1820 i Odense, fritømmermester 18.12.1861, 19, 4-5
Andersen, Lars - født i Fravde, høker 21.4.1858, 18, 185, opsagt 7.3.1860, 18, 218 (har siden December 1858 boet i Over Holluf)
Andersen, Lars Christian Adolph - født 4.9.1836 i Odense, kleinsmed 27.11.1861, 19, 3, vand og gasmester 10.10.1877, 19, 387
Andersen, Mathias - født 16.3.1831, i Lumby, skræder 5.12.1860, 18, 234
Andersen, Morten - født i Fredericia, cigar og tobakshandel 6.4.1853, 18, 86, opsagt 18.11.1857, 18, 172
Andersen, Morten Hansen - født i Stige, 30 aar, rugbrødsbager 5.6.1859, 18, 206 (prøvestykke samme dag), opsagt 8.5.1878, 19, 403 af enken Ingeborg Kreiberg
Andersen, Niels - født 22.4.1822 i Kerte, rugbrødsbager 23.11.1859, 18, 213 (prøvestykke samme dato se 210), bager 28.2.1866, 19, 102, opsigelse ved enken Karen Marie født Hansen 31.12.1883, 20, 166
Andersen, Niels - født i Aa-Højrup, Brænderup Sogn, brændevinsbrænder 27.10.1852, 18, 81, gæstgiver 12.2.1862, 19, 8, opsagt 31.3.1875, 19, 320
Andersen, Niels Christian - født 17.2.1834 i Stige, skipper 17.4.1861, 18, 244
Andersen, Niels Morten - født 27.9.1829 i Odense, sadelmager og tapetmager 11.6.1856, 18, 146
Andersen, Peder - født 24.8.1827, brændevinsbrænder 22.1.1851, 18, 53
Andersen, Rasmus - født 10.11.1829 i Dræby, brændevinskarl, høker med udskænkningsret 23.1.1861, 18, 239, opsagt 2.4.1873, 19, 264, atter i kraft 1.10.187, 19, 279, brændevinsretten opsagt af enken 29.9.1875, 19, 333, brændevinshandel 9.2.1876 ,19, 340, opsigelse af borgerskabet 29.3.1882, 20, 83
Andersen, Rasmus Gotholt - skræder, opsagt 8.4.1840, restauratør 3.1.1855, 18, 119, 120
Andersen, Zacarias - født 9.2.1827 i Verninge, værtshusholder 7.11.1860, 18, 232, opsagt 18.12.1861, 19, 5
Andreasen, Andreas - styrmand født i Stige, skipper 7.7.1858, 18, 190
Andreasen, Hans Nicolaus Christian - født 23.2.1832 i Frederikstad, barber 2.11.1853, 18, 98
Andreasen, Niels Hansen - skipper, 5.4.1848, 18, 10
Androzzi, Giovanni - født i Lucca, gibser 9.2.1848, 18, 5
Anthon, Niels Carl - født i Odense, skomager 29.3.1848, 18, 8
Anthonsen, Julius Gustav - født i Odense, skomager 31.5.1848, 18, 14, 15
Appeldorph, ... - karetmagerlærling, svendestykke 30.7.1856, 18, 149 (148)
Assam, Henrich Michael - drejer 9.12.1846, tillige kammager 27.8.1879, 19, 437, opsigelse 30.12.1882, 20, 124
Bader (eller Barder), Kerenus Nicolaus - garverlærling, svendestykke 29.9.1852, 18, 80 (79)
Baggesen, ... - blikkenslagersvend, mesterstykke 18, 185
Balle, Jens Peter - skomager 30.12.1846, opsagt nu spisevært 25.7.1855, 18, 126, 127, med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, ingen spiritus 23.9.1863, 19, 48
Bang, Carl Ferdinand - købmand, colonialvarer og grove varer 31.5.1848, 18, 14, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, Augusta Eulalia Bang enke efter købmand C. F. Bang fortsætter som købmand med firmanavn Carl F. Bang, procura til sønnen Louis Bang 29.9.1880, 20, 27, opsigelse 16.11.1881, 20, 70, Carl F. Bang, firanmeldelse ved sønnen Louis Bang 23.11.1881, 20, 71
Bang, Hans Carl Gustav - født 8.11.1822 i Odense, agent, conditor med ret til udskænkning af drikkevarer 24.11.1852, 18, 82, hvedebrødsbager (tlg. bev. 16.12.1858, 18), brændevinsbrænder 31.5.1865, 19, 82, cichoriefabrikant 18.12.1867, 19, 156, ændret til brændevinsbrænder til købmand 11.6.1873, 19, 270, opsigelse af borgerskaber 16.5.1877, 19, 371, købmand paany uden spiritus 5.5.1880, 20, 16, paany spiritusret 26.5.1880, 20, 18, opsigelse ved enken enkefru Birgitte Bang 28.9.1881, 20, 65, ombytter til restauratør paa mandens borgerskab 16.11.1881, 20, 70, opsigelse 8.3.1882, 20, 82
Bang, Laurits Christian - født i Stige, 26 aar gl., styrmand, nu skipper 30.3.1859, 18, 202
Bang, Lauritz Wilhelm - født 26.8.1860 i Odense, detaillist 7.4.1886, 20, 260
Bang, Peder K. - født i Odense, køb- og handelsmand, coloniae, grovvarer, tømmer 29.12.1847, 18, 4, skænkeret 19.2.1862, 19, 9, 10, opsiger spiritusretten 30.9.1882, 20, 238
Bang, Rasmus Jørgen Carlsen - født 28.9.1829, styrmand, skipper 14.11.1856, 19, 155
Bang, Søren - reder ed købmand 27.5.1854, 18, 106, reder ed kirkeværge 28.6.1854, 18, 110, reder ed 28.11.1855, 18, 135
Banzon, Johan Frederik Peter - født 29.9.1833 i Odense, farver 19.12.1860, 18, 236, høker 19.8.1863, 19, 46, ingen spiritusret 31.10.1866, 19, 121
Bardram, Jens Wilhelm - købmand 5.5.1841, tobaksfabrikør 9.1.1850, 19, 36, tillige brændevinsbrænder 2.11.1859, 19, 212, paategning 12.2.1862, 19, 8, ingen spiritusret 31.3.1863, 19, 36, opsigelse som brændevinsbrænder 21.12.1867, 19, 158
Barløse, Peder Pedersen - født i Barløse, spisevært 31.3.1852, 18, 71, skænkevært 19.2.1862, 19, 9, 10, værtshusholder 19.5.1862, 19, 9, 10, opsigelse 26.10.1881, 20, 69
Baumgarten, Carl Ludvig - født 7.3.1836 i Nyborg, garversvend, mesterstykke 17.4.1861, 18, 244, garvermester 17.4.1861, 18, 245, opsagt 18.6.1862, 19, 19, detaillist 3.9.1879, 19, 437, firma 24.9.1879, 19, 439
Baumgarten, Christian Emil Alexander - født 15.2.1843 i Nyborg, købmand 2.10.1842, 19, 254 [1842 må være fejlskrivning]
Beck, Carl Adolph - født 11.6.1820 i Odense, maler 25.7.1849, 18, 30
Behrends, August Frederik - født i Odense, maler 19.4.1848, 18, 11
Behrends, Eduard - født 5.4.1826, skræder 3.10.1855, 18, 129, 130
Behrends, Henrik Johan Frederik - skræder, 17.4.1839, opsagt af enken 31.12.1880, 20, 37
Bekker, Hans Iversen - født 9.9.1826 i Odense, handskemager 10.12.1851, 18, 65 (Lav 1847)
Bekker, Johan Jeppesen - født 15.12.1823 i Odense, tømmermester 7.5.1851, 18, 57
Belschner, Hans Christian - født i Faaborg, købmand, manufacturhandel 15.9.1855, 18, 129
Bencke, Carl Christian - født 18.5.1828 paa Sprogø, købmand med colonial og grove varer 9.5.1855, 18, 124, tillige værtshusholder 13.1.1869, 19, 185, opsagt værtshusholder 15.11.1871, 19, 238, atter i kraft 1.11.1876, 19, 357, procura til sønnen Anton Marius William Bencke 19.10.1881, 20, 68, C. C. Bencke, firmaanmeldelse af købmand Carl Christian Bencke og købmand Anton Marius William Bencke 19.7.1882, 20, 97, firmaophævelse 8.9.1886, 20, 276
Berg, Andreas Thomsen - skræder 4.3.1840, opsagt 29.8.1860, 18, 228 (forlader byen)
Berggreen, Niels - født i Odense, skomager 30.1.1850, 18, 37 (Lav 1842)
Berggreen, Peter Christian Cilius - født 8.3.1823 i Odense, skomager 12.12.1860, 18, 235
Berggreen, Rasmus - født 20.3.1816 i Odense, skomager 30.1.1850, 18, 37
Bernhardt, Johan Georg Peter - født i Bonfield i Würtenberg, blikkenslagersvend, prøvestykke 3.11.1852, 18, 81, (80), blikkenslagermester 17.8.1853, 18, 93, opsagt 7.8.1858, 18,
Bernhardt, Ludvig - blikkenslagerlærling, svendeprøve 10.3.1858, 18, 179
Bertelsen, Anders - født 9.9.1824 i Sanderum, tømmermester 19.5.1852, 18, 73
Betzer, Jens Hansen - født 13.10.1818 i Korsør, snedkersvend, møllebygger 8.5.1861, 18, 247
Beyer, Johan Carl Louis - født 4.7.1827 i Raslav i Preussen, handskemager 27.4.1853, 18, 87
Bhutto, Thomas Antonius Leonhard - født 17.3.1821, cigarmagermester 31.3.1858, 18, 183 (prøvestykke 10.9.1856, 18, 150, 151)
Bierfreund, Lorentz Christian Peter - født 2.12.1817 i København, (1844-1855 i Nyborg), købmand 4.6.1856, 18, 146, købmandshandel fabrik 27.8.1862, 19, 25, firmaanmeldelse 9.1.1871, 19, 221, bankdirecteur 4.7.1873, 19, 273, firma (Dampvæveri) 16.7.1873, 19, 274
Bille, Harald - født paa Bisgaard paa Samsø, gæstgiver 14.2.1855, 18, 121, skænkevært 19.2.1862, 19, 9, 10, keglebane og billardhold 10.6.1863, 19, 42, opsigelse som gæstgiver 28.4.1875, 19, 324, signatur som reder 17.1.1877, 19, 363
Binau, Ferdinand Carl Christian - født 18.9.1826 i Odense, conditor 19.5.1852, 18, 73, opsigelse 20.6.1855, 18, 125
Birk, Frands Peter - født 21.5.1827 i Odense, bundtmager 29.10.1856, 18, 153
Bjerregaard, Carl Johan - garverlærling, svendeprøve 26.6.1850, 18, 45
Bjørn, Thomas Carl - født 16.4.1829 i Kerteminde, skomager 27.1.1858 ,18, 177
Blankensteiner, Eduard Alexander - født i København, 42 aar, handelsrejsende, næringsbevis paa brødhandel 18.5.1859, 18, 205, borgerskab paa brødhandel 21.11.1860, 18, 233
Block, Carl Edvard - snedkersvend af Odense, spisevært 5.6.1850, 18, 44, skænkeret 10.2.1862, 19, 9, 10, opsigelse ved enken 27.9.1882, 20, 104, paany i kraft 23.7.1884, 20, 188
Blomberg, Peter Magnus - født i København, kuchenbager 16.7.1851, 18, 59, opsagt 4.5.1859, 18, 204, nu conditor med udskænkning af alle slags drikkevarer indbefattet te og caffe 4.5.1859, 18, 255, næringsbevis til handel med hvedebrød 2.10.1861, 18, 255, conditor, billardsafgift 10.6.1863, 19, 42, opsigelse som hvedebrødsbager 14.4.1869, 19, 191
Blædel, Otto Werner Secher - født 14.9.1825 i Assens, tøjfabrikant 21.5.1856, 18, 145 (i forening med Lorentz Bierfreund)
Boberg, Christian Adolph - født 5.2.1825, maler 31.3.1858, 18, 183 (i Lav 1853), opsigelse 18.4.1866, 19, 106
Boberg, Hans Peter Wilhelm - født 20.5.1828 i Odense, pottemager 29.10.1856 ,18, 153, opsagt 30.3.1859, 18, 203
Boberg, Rasmus - karetmagerlærling, svendestykke 5.8.1857, 18, 167, 164
Boesen, Adolf - tobaksfabrikør 6.8.1842, manufakturhandler 1.12.1847, 19, 3, raadmand, signatur 30.5.1866, 19, 110, tillige sæbesyder og olieraffinaderi 30.5.1866, 19, 110, signatur 27.1.1869, 19, 187, lysestøber 15.11.1871, 19, 238, reder 27.11.1875, 19, 337, bestyrelsesmedlem 17.7.1878, 19, 407
Bom, Christopher - født i Kerteminde, grovsmed 18.6.1856, 18, 147
Bondo, Ludvig - født 8.5.1829 paa Avernakø, købmand, handel mad colonial og grovvarer 31.10.1855, 18, 132, skænkeret 19.2.1862, 19, 9, 10, opsagt 15.8.1866, 19, 115
Bonnesen, Christian - født 16.8.1824 i Odense, snedkermester 31.3.1858, 18, 182
Bonnesen, Rasmus Peder August - født 7.4.1823 i Odense, handelsbetjent, restauratør 25.10.1848, 18, 21
Borch, Andreas Theodor Hee - revisor, grundejer, borgerskab 28.5.1856, 18, 145, cancelliraad, signatur 22.5.1872, 19, 247, signatur 4.7.1873, 19, 273, signatur 11.8.1873, 19, 276, signatur 8.10.1873, 19, 280, signatur 17.12.1873, 19, 290, signatur4.8.1874, 19, 308, signatur20.12.1874, 19, 314, bestyrelsesmedlem 31.12.1875, 19, 339
Borch, Carl Christian - urmager, 6.11.1822, ny handel med ostindiske og chinesiske varer 10.12.1851, 19, 65
Brandt, Christian Andersen - født i Spandet 49 aar, tømrer, frimester 23.1.1850, 18, 36, høker uden brændevinsret 56.4.1859, 18, 203
Brandt, Ernst - født 17.1.1823 i Nedermølle, Skovby, købmand, colonial og grove varer 9.10.1850, 18, 49, overformynder 22.9.1858, 18, 193, paategning 12.2.1862, 19, 8, ingen spiritusret 15.6.1870, 19, 212, udtræder af Fa. H. Rasmussen & Co 6.3.1878, 19, 397, indtræder i Fa. Brandt & Co samme data, bestyrelsesmedlem 17.7.1878, 19, 406, 407
Brandt, Jørgen Jørgensen - født 31.3.1819 i Middelfart, vognmand 23.1.1850, 18, 36
Brandt, Peder Johan Heinrich - født 1820 i Husum, skænkevært 25.10.1844, 18, 116
Brandt, Peter Johan Heinrich - skænkevært 25.10.1854, ringe handel 28.4.1869, 19, 192
Brummer, Hans - født i Sønderho Præstegaard, ølbrygger 17.5.1848, 18, 13
Bruun, Jens Jensen - skrædermester 13.1.1847, opsagt af enken 4.8.1880, 20, 24
Bruun, Johannes Henrik Christian - væverlærling, svendeprøve 10.4.1861, 18, 243 (242)
Brøndum, Verner Jasper Andreas - født 27.8.1832, i Valleborup ved Roskilde, vinkyper, værtshusholder 16.10.1861, 18, 255
Bunger, Carl Heinrich Christopher - født 4.12.1832 i Biltzen i Mecklenburg, Tyskland, stolemagersvend, mesterstykke 15.7.1857, 18, 166 (163), stolemagermester 16.12.18573, 18, 174
Bunger, Fritz Ziegfred - købmand 27.10.1841, opsagt 27.2.1857, 18, 160
Bunger, Johan Christoph Ferdinand - født 10.10.1814 i Burg, murersvend, frimester 5.9.1849, 18, 31
Busch, Hans Ferdinand - født 29.10.1820, i Kattrup, Skanderborg Amt, købmand, colonial og grove varer 17.12.1851, 19, 67
Busk, Marie - født i Odense, 37 aar, handel med brød og kager 9.5.1860, 18, 222
Bægnal, Laurits Peter - født 17.5.1829 i Aalborg, købmand og vinhandler 21.5.1856, 18, 144, 145, bevarer skænkeretten 25.7.1862, 19, 23 opsagt vin handler 26.7.1865, 19, 85
Cappelen, Carl Frederik Sigfred - bagermester 24.1.1844, opsagt 15.3.1850, 18, 40
Cappelen, Caspar Moritz Benjamin - født 22.1.1811 i Kerteminde, købmand, grove varer colonial og isenkram 30.8.1848, 18, 19 (i Lav 1841)
Carstens, Carl Vilhelm August - født 5.11.1827 i Odense, snedkermester 24.3.1858, 18, 180
Carstens, Henrich Hermann - født 1.10.1825 i Marne, Ditmarsken, snedkermester 8.5.1861, 18, 248 (Lav 1854)
Carstensen, Niels Christian - født i Svenborg, slagter 17.5.1848, 18, 13
Caspersen, Knud - født 25.7.1841 i Odense, karetmagerlærling, svendeprøvestykke 9.5.1860, 18, 222 (221), hjul- og karetmager 26.5.1875, 19, 326
Caspersen, Rasmus - født 1826 i Albjerg, restauratør 27.4.1853, 18, 87, med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt 24.12.1862, 19, 32
Christensen Jørgen - født i Vissenbjerg, 33 aar, værtshusholder 6.4.1859, 18, 202, høker 27.6.1860, 18, 225, ingen spiritusret 23.9.1863, 19, 48
Christensen, Ane Sophie Frederikke - handel med brød 5.1.1859, 18, 198, tillige med lys, traad, garn, sæbe, legetøj (enke efter skrædesvend Johansen)
Christensen, Frederik Adolph - født 20.5.1833 i Bisserup, styrmand, skipper 7.3.1860, 18, 218
Christensen, Frederik Adolph Ferdinand - født 16.8.1828 i København, karetmagersvend 16.8.1846, mesterprøve 12.10.1853, 18, 97, (86v), hjul- og karetmager 1.2.1854, 18, 100
Christensen, Hans Christian - født 28.9.1828 i Frørup, rugbrødsbager 22.12.1858, 18, 197, prøvestykke samme dag, opsagt af enken 23.4.1879, 19, 428, paa hendes vegne atter sat i kraft af datteren Marie Frederikke Nielsen 28.4.1880, 20, 15, opsigelse af brændevinsretten 7.3.1883, 20, 132. Datteren meddeler moderens død og opsiger borgerskabet 27.6.1883, 20, 148
Christensen, Jacob - født 14.1.1826 i Guldforhoved, Borring Sogn, værtshusholder 18.5.1859, 18, 205, opsigelse 25.3.1868, 19, 162
Christensen, Jens Christian - født i Faaborg, styrmand, skipper 11.6.1858, 18, 188
Christensen, Jens Emilius - født i Lyngby, Sjælland, høker 15.4.1858, 18, 184, 185, uden brændevinshandel og udskænkning 16.9.1859, 18, 213
Christensen, Jens Martin - født 17.11.1831 i Odense, slagtermester 1.6.1859, 18, 205
Christensen, Jørgen - født i Odense, 42 aar, urtemand 29.3.1848, 18, 9, værtshusholder 3.6.1863, 19, 42, opsagt 31.5.1865, 82, brændevinshandler 11.4.1877, 19, 368, opsagt 31.12.1879, 20, 6
Christensen, Jørgen - snedkersvend, stolemager, 5.5.1852, 18, 72, se 44 og 46
Christensen, Ludvig Christian - født 25.9.1819 i Odense, handskemager 6.8.1851, 18, 59
Christensen, Niels Peter - født 28.8.1823 i Stæten, Lindum Sogn, vatfabrikant 12.12.1860, 18, 235
Christensen, Peder - født 15.4.1811 i Odense, skomagermester 5.9.1849, 18, 31 (i Lav 1841)
Christensen, Peder - født 19.12.1823 i Skallebølle, tjenestekarl, rugbrødsbager 31.10.1860, 18, 231, 232, prøvestykke samme dag, gæstgiver og brændevinsbrænder 23.9.1868, 19, 174, bager 26.7.1871, 19, 230, opsagt brændevinsbrænder 30.8.1876, 19, 350, opsagt bager 12.11.1879, 20, 3, opsagt gæstgiver 28.1.1880, 20, 9, købmand 24.3.1880, 20, 12, opsagt br. br. 29.3.882, 20, 84, gæstgiver og bager 11.10.1882, 20, 107, opsagt af gæstgiver 27.12.1882, 20, 122
Christensen, Peter - født 18.8.1821 i Dalum, skræder 26.9.1849, 18, 32
Christensen, Sophie Frederikke - handel med brød 18, 198, tillige 5.1.1859, 18, 198, med lys, traad, garn, sæbe, legetøj og kager (enke efter skrædersvend Johansen)
Christensen, Thorvald - karetmagerlærling, svendestykke 30.7.1856, 18, 149, se 148
Christiansen, Hans - født 18.3.1824 i Aasum, spisevært & havnefoged, Niels Hansen 25.11.1857, 18, 172, 173, værtshusholder, opsiger brændevinsretten 21.3.1883, 20, 134
Christiansen, Niels - født 22.5.1835 i Hostrup, snedker 9.10.1861, 18, 255 (i Lav 1857)
Christiansen, Niels - snedkermester 9.10.1861, opsagt 12.7.1871, 19, 230
Christiansen, Niels Christian - født 26.9.1855 i Skamby Sogn, hyrekusk og vognmand 27.5.1885, 20, 225
Christiansen, Søren Rasmus - født 17.11.1817 i Rørup Sogn, høker 9.7.1851, 18, 59, detallist 22.1.1862, 19, 7, falleret detaillist ophævelse af brændevinsretten 31.3.1886, 20, 260
Christoffersen, Maren - ringe handel 27.10.1858, 18, 195 (enke efter Jessen Urmager)
Christoffersen, Rasmus Albert Christoffer - født 12.6.1831 i Odense, guldsmedmester 27.5.1857, 18, 163, hattemager 2.4.1862, 19, 13, 14, signatur som reder 17.1.1877, 19, 363
Christophersen, Adolph Theodor - født 6.6.1832 i Odense, naalemagermester 10.6.1857, 18, 164 (mesterprøve 7.5.1856, 18, 143), opsigelse 8.8.1866, 19, 115, atter i kraft 24.6.1874, 19, 303
Christophersen, Anders - født 27.7.1827 i Vissenbjerg Sogn, rugbrødsbager 21.11.1855, 18, 134 (prøvestykke samme dag 132), opsagt 26.10.1859, 18, 211
Christophersen, Christoffer - født 31.1.1817 i Københoved, Slesvig, rugbrødsbager 24.10.1855, 18, 132 (prøvestykke samme dag 130)
Christophersen, Frederik Ferdinand - født 26.1.1829 i Odense, manufacturhandel 29.7.1857, 18, 166, 167, brændevinsbrænder 21.9.1870, 19, 216, se ogsaa 8.2.1871, 19, 222, salgsretten opsagt 10.5.1871, 19, 227
Christophersen, Maren - ringe handel 27.10.1858, 18, 195 (enke efter urmager Jessen)
Christophersen, Peter Christian - født 22.10.1823 i Odense, jernformand i 18 aar hos Allerup, fabrikant af støbegods 15.5.1861, 18, 248
Christophersen, Peter Ross - født 27.6.1814 i Københoved, Skrave, Haderslev Amt, handel med Tønder kniplinger 27.4.1853, 18, 87
Clausen, Christian Nicolai - født i Faaborg, købmand med colonial og grove varer 16.4.1856, 18, 143, værtshusholder med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, 13.1.1869, 19, 185, ingen spiritusret 23.3.1870, 19, 208, atter spiritusret 16.7.1879, 19, 434 og 20.10.1880, 20, 29
Clausen, Claus - født 17.2.1823, skomagermester 31.3.1858, 18, 182
Clausen, Hans - født i Ringe, skomager 29.3.1848, 18, 8
Clausen, Jeppe Peter - født 10.3.1832 i Odense, brændevinshandler 30.10.1861, 18, 257, opsagt 21.11.1866, 19, 124
Clausen, Johan - født 3.10.1828 i Odense, køb- og handelsmand 15.10.1851, 18, 62, tillige eddikebrygger 3.10.1877, 19, 386
Clausen, Knud Frederik - født 14.11.1810 i Odense, skomager 20.9.1854, 18, 114 (i Lavet 1849)
Clausen, Niels Julius Victor - født 15.10.1836 i Holbæk, farver 21.11.1860, 18, 233, tillige uldspinder 27.6.1877, 19, 375
Clemensen, Lauritz Jonas - garversvend, mesterstykke 25.9.1850, 18, 48, se ogsaa 48r
Clemmensen, Carl Edvard - garverlærling, svendestykke 10.4.1861, 18, 243, (242)
Clemmensen, Ferdinand Emil - garverlærling, svendestykke 29.9.1852, 18, 80 (79)
Cohen, Julius - musikhandler 27.10.1847, opsagt 27.3.1848, 18, 7
Cron, Henrik Gotfred - født i Bressel, blikkenslager 21.5.1856, 18, 144 (i Rønne 1845-1856), opsagt 2.4.1876, 19, 425
Crone, Christian - skomager, 15.3.1833, opsagt 27.2.1878, 19, 396
Crone, Julius - født 28.11.1826 i Odense, købmand colonial og grove varer 21.4.1852, 18, 71, med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt 9.4.1862, 19, 14
Dannesboe, Johan Jensen - brændevinsbrænder 14.5.1823, 18, opsagt 8.1.1851, 18, 54
Dannisboe, Jens Christian - født 15.9.1816 i Kerteminde, brændevinsbrænder 8.1.1851, 18, 51
Davidsen, Carl August - garverlærling, svendestykke 20.7.1853, 18, 92 (91v)
Demant, Hans Jørgen Julius - styrmand, skipper 8.1.1851, 18
Demant, Hans Stephan Anton Ludvig - født 26.12.1828 i Hjallese, urmagermester 15.3.1854, 18, 101 prøvestykke fol 78, mesterstykke fol 82, urmager 15.3.1854, symaskinefabrikant
Demant, Peter Eiler - født 11.4.1831 i Hjallese, cigarmager 16.4.1856, 18, 143, prøvestykke 6.2.1856, 18, 138, opsagt 4.4.1866, 18, 104
Dichmann, Carl Vilhelm - født 21.3.1833 i Odense, malermester 15.4.1858, 18, 184, opsagt 20.8.1873, 19, 275
Dichmann, Rasmus Rasmussen - født i Odense, værtsholder 26.6.1850, 18. 45, skænkeret 19.2.1862, 9, 10, billardafgift 10.6.1863, 19, 42, købmand 20.5.1868, 19, 167, begge opsagt 21.8.1872, 19, 251, atter i kraft 21.5.1879, 19, 431
Dideriksen, Lars - høker 21.5.1823, opsagt 17.11.1852, 18, 82
Dinesen, Henrik - født 15.1.1815 i Rudkøbing, bødkerfrimester 1.8.1849, 18, 30
Dinsen, Johan Frederik Oest - guldsmedemester 9.12.1840, fotograf 23.5.1866, 19, 110
Dorch, Claus - født 10.12.1823 i Odense, farver og trykker 30.1.1850, 18, 37, firma 13.5.1868, 19, 167
Dorch, Niels Peter - født i Odense, hattemager 12.4.1848, 18, 10, tillige bundtmager 23.5.1877, 19, 372, opsigelse som bundtmager 5.11.1879, 20, 2
Dreyer, Frederik Christian - købmand, 23.6.1852, 18, 75
Dreyer, Hendrik Ferdinand Gottfred - født 16.11.1815 i Odense, sadelmager og tapetmagermester 20.9.1848, 18, 20
Duch, Albert Frederik Johansen - skrædermester 24.5.1843, 18, 194, opsagt 27.10.1858, 18, 194
Duch, Christian - født 31.10.1819 i Rynkeby Sogn, brændevinsbrænder 21.10.1851, 18, 170, opsagt 26.1.1859, 18, 199
Duch, Daniel - født 7.2.1812 i Svenborg, skomager 3.4.1850, 18, 41, spisevært paatg. 12.2.1862, 19, opsagt 22.4.1863, 19, 38, fornyet 9.12.1863, 19, 55, opsagt 21.3.1866, 19, 103, opsigelse som spisevært 31.3.1867, værtshusholder 8.5.1867, 19, 139, skomager 18.12.1872, 19, 258
Duch, Marius Christian - født 31.12.1834 i Odense, skomagermester 29.5.1861, 18, 249 (Lav 1858)
Due, Peter Christian - spisevært af 29.4.1840, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt 23.9.1863, 19, 48
Dyrhøi, Hans Nielsen - spisevært efter tilladelse 13.6.1850, 18, annulleret 31.3.1852, 18, 71
Ebeløe, Peder Bruun Albertsen - skipper 22.6.1850, 18, 45
Ebeløe, Peder Bruun Albrechtsen - styrmand 22.6.1850, 18, 45, skipper 29.5.1854, 18, 106, skippered opsagt 9.12.1874, 19, 313
Eibye, Martin Peter Christian - prøvestykke som svend i kobbersmed professionen 19.3.1856, 18, 141 (139)
Eidorph, Søren Jacob - født 5.8.1827, snedker 31.3.1858, 18, 183, opsagt 17.10, 1877
Engel, Georg Frands - født 4.10.1827 i Middelbach ved Clemnitz i Sachsen, strømpevæver 1.6.1859, 18, 206, mesterstykke samme dag (204)
Eriknauer, Niels Peder Pedersen - født i Eriknavr i Hatting Sogn, høker 19.7.1854, 18, 112, opsigelse 2.2.1876, 19, 340
Eriksen, Erik Hendrik - karetmagerlærling, prøvestykke 17.11.1858, 18, 196 (195, 196)
Eriksen, Frederik Carl - født 18.5.1823 i Odense, skræder 2.4.1851, 18, 55
Eriksen, Hendrik Ferdinand - født i København, lædertauger dér til 1850, garvemester 12.12.1855, 18, 135, 136
Eriksen, Niels Peder - født 14.4.1825 i Kragerø, Norge, skomager 8.5.1861, 18, 245 (i lære 1856), opsagt 16.6.1869, 19, 195
Eriksen, Peter - født i Odense, smedemester 26.4.1848, 18, 11
Eriksen, Rasmus - født i Vissenbjerg, brændevinsbrænder 8.9.1858, 18, 192, uden skænkeret 21.12.1859, 18, 214, paategning 12.2.1862, 19, 8, opsagt 31.12.1877, 19, 393, atter i kraft 3.7.1878, 19, 406, opsagt 31.12.1878, 19, 419
Eriksen, Thorger - garverlærling, svendestykke 8.4.1857, 18, 162 (se 161)
Ernst, Heinrich - født i Burgdorff, Hannover, skiferdækker 4.4.1860, 18, 219 (i Danmark siden 1853)
Ernst, Rasmus - født 11.9.1832 i Assens, snedkerfrimester 27.12.1861, 19, 6
Esmann, Eduard Ferdinand - født 27.11.1835 i Nyborg, handelsfuldmægtig, grosserer 18.5.1859, 18, 205, ændret 28.3.1860, 18, 219
Espersen, Niels Jacob - født 15.3.1877 paa Christianshavn, urmager 3.4.1861, 18, 242 (hidtil i Fredericia) [fødselsaar maa være en fejlskrivning]
Evertsen, Ole - født i Nyborg, grovsmed 8.12.1847, 18, 3, opsagt 9.5.1866, 19, 109
Fessel, Christian - født i Hasselfeld i Brunsvig, skræder 1.3.1848, 18, 6, opsagt 15.3.1850, 18, 40
Fich, Carl Johan Christoffer - købmand og mfacturhdl (manufacturhandler) 13.4.1850, 18, 41 (1841-1850 i Nyborg), signatur 7.7.1869, 19, 196
Filter, Johan August - født 18.4.1817 i Odense, skomagermester 16.5.1849, 18, 28
Fogh, Sophie Elisabeth - ringe handel 13.2.1861, 18, 240
Fogtmann, Christian Carl Brodersen - født i Jerna, købmand 7.1.1852, 18, 68
Franck, Johan Valentin - gørtlerlærling, svendeprøvestykke 8.10.1856, 18, 151 (151)
Frandsen, Carl Sophus - garverlærling, svendeprøve 4.7.1855, 18, 125, garversvend, mesterstykke 27.4.1859, 18, 204 (203)
Frandsen, Christen - født 11.8.1824 i Fæbæk, Langeland, rugbrødsbager 22.10.1851, 18, 63 (prøvestykke samme dag)
Frandsen, Christian - skomager 25.11.1818, opsagt 19.7.1854, 18, 112, vil ej heller længere benytte sin bevilling 30.9.1848 til at drive garveri
Frandsen, E. - købmand 14.8.1844, opsagt 25.6.1856, 18, 147 (nu i Svenborg)
Frandsen, Frits - født 24.4.1824 i Odense, garver 12.7.1854, 18, 111, svendeprøve 20.3.1850, 18, 40, mesterprøve 29.6.1853, 18, 90
Frandsen, Hans Christian - født i Strandhuse, 33 aar, skipper 24.8.1859, 18, 208, enken Ane Cathrine Sørensen, høker 18.4.1866, 19, 106
Frandsen, Karenstine – enke, næringsbevis 4.4.1860, med paategning 28.3.1866, opsagt 24.10.1866, 19, 121 (enke efter restauratør Kirch i Assens)
Frandsen, Knud - født 30.9.1815 i Søllinge, høker 21.6.1848, 18, 16
Frauen, Christen Hendrik - født 1.2.1826 i Nyborg, bødkermester 8.5.1861, 18, 248
Frederiksen, Anders - født 30.4.1826 i Kjerte ved Assens, slagter 4.12.1861, 19, 4 (Lav 1856)
Frederiksen, Carl Frederik - født 20.1.1824 i Odense, smed 31.1.1849, 18, 24
Frederiksen, Hans - født 21.8.1815 i Egeskov, spisevært 3.6.1857, 18, 164, skænkevært 12.2.1862, 19, 8
Frederiksen, Jørgen - født 15.9.1836 i Dragstrup, næringsbevis, røgmand 27.11.1861, 19, 3
Frederiksen, Knud - spækhøker 26.4.1826, opsagt af enken Ane Kirstine Nielsdatter 10.9.1856, 18, 151 (se Thomas Rasmussen)
Frederiksen, Morten - født 1.9.1820 i Odense, slagter 16.2.1848, 18, 6
Frederiksen, Rasmus - født 10.5.1821, høker uden skænkeret 11.9.1861, 18, 253, 254, skænkeret 19.2.1862, 19, 10, ingen spiritusret 24.6.1874, 19, 304, brændevinshandel 8.7.1874, 19, 305, opsigelse af begge 17.12.1879, 20, 6
Frederiksen, Vilhelm - smed, 26.6.1872, 19, 248 (1847 Næstved senere vist Høisholm), ombyttet til detaillist 31.3.1886, 20, 259
Friis, Hans - født 22.8.1822, købmand 27.9.1848, 18, 20, vandsynsmand 6.2.1856, 18, 138
Friis, Johan Valdemar - født 19.12.1835 i Odense, købmand, manufacturhandel uden examen 18.9.1861, 18, 254, signatur 30.3.1867, 19, 133, do 22.5.1872, 19, 247, do 6.1.1875, 19, 315, eneindehaver 8.2.1878, 19, 395, opsigelse 28.12.1881, 20, 75
Friis, Niels Peder - 1842, 60 bager i Nyborg, værtshusholder 18.4.1866, 19, 105, opsagt 9.10.1867, 19, 148, paany i kraft 28.6.1882, 20, 95, opsigelse 6.9.1882, 20, 102
From, Lars Peter - født i Norup, bogbinder 28.1.1857, 18, 158
Frost, Wilhelm August - født 2.5.1825 i København, blikkenslagersvend 17.10.1849, 18, 33 (se 319), blikkenslagermester 27.3.1850, 18, 40
Frydenberg, Philip Emanuel - født 13.1.1820 Kallundborg, tapetfabrikant 21.5.1856, 18, 145
Frydendahl, Rasmus Theodor - født i Odense, brændevinsbrænder og købmand med colonial og grove varer 25.8.1858, 18, 192, tillige værtshusholder 9.12.1868, 19, 183
Føhns, Jens Julius - født 9.10.1829 i Odense, slagter 7.9.1853, 18, 94
Gedde, Emilius - født 23.2.1821 i Kerteminde, smed 15.1.1851, 18, 53, opsigelse 13.6.1883, 20, 147
Geist, Christian Martin - født i Norge, blikkenslagersvend, prøvestykke 21.9.1853, 18, 95 (93v)
Gierahn, Gustav - født 21.1.1832 i Rostock, bundtmagersvend, prøvestykke 1.2.1860, 18, 216 (215), bundtmagermester 3.4.1861, 18, 242 (her i Landet fra 1856)
Gierahn, Rasmus Christian - født 25.10.1826 i Odense, maler 18.1.1854, 18, 100 (i Lav 1852), detaillist 29.9.1886, 20, 278
Gjessing, J. P. - 34 aar, brødhandel 11.7.1860, 18, 226
Gjessing, Johan Peter - født 25.5.1826 i Slagelse, cand.pharm., møller 13.2.1861, 18, 240, signatur 8.7.1868, 19, 170
Gjødesen, Hans Christian - tobakspinder 15.4.1835, opsagt af enken 31.3.1875, 19, 321
Gredsted, Hans - født 27.5.1813 i Bogense, skomager 8.6.1853, 18, 90 (hidtil i København)
Gregersen, Carl Gustav - født i København, snedkermester 22.12.1847, 18, 4
Greve, Carl Christian - født i Odense, skomager 17.5.1848, 18, 13
Grill, Edvard - tobakspinder 2.11.1837, værtshusholder 29.5.1861, (18?) 19, 249, opsagt 24.9.1862, 19, 27
Groth, Hans Jensen - skibscaptejn, borger i Ærøskøbing 1.6.1854, 18, 107, særlig skippered
Grønholt, Anders Knudsen - født 23.12.1825 i Kerteminde, bødker 25.7.1860, 18, 226 (Lav 1857)
Grønlund, Lauritz - født 24.2.1820 i Tommerup, guldsmedmester 25.6.1851, 18, 58
Grønning, Christian Hansen - født 29.11.1836 i Fredericia, kleinsmed 19.12.1860, 18, 236 (i Lav 1858)
Grønvald, J. Mathias - købmand 1838 i Svenborg, opsagt commissionær 1.10.1851, 18, 61
Guhl, Søren Peter - født 19.8.1821 i Horsens, rebslagersvend, antikvarboghandler 30.6.1858, 18, 189
Guldbrandsen, Gulbrand - født 30.7.1824 i Jennager, Norge, skomager 17.4.1861, 18, 244 (1852 i Lavet)
Gullaksen, Iver Johan - født i Norge, gørtler, mesterstykke ikke antaget 9.8.1854, 18, 113, (109)
Gunkel, Casper - født i Holden, Bayern, væversvend, mesterprøve 16.12.1857, 18, 174 (173)
Gutmansen, Frederik - hjulmagerlærling, svendestykke 23.1.1856, 18, 137 (137)
Gædechen, Emil Optatus - købmand 8.8.1847, uden spiritusret 12.3.1862, 19, 12
Gärtner, Georg - født Hannover i Osterrade, conditor 10.5.1848, 18, 12, ombyttet til barber 22.4.1885, 20, 219
Hagen, Ferdihnan d Jacob Joachim - født 15.11.1826 i Doberan, Meklenborg, skrædermester 5.11.1857, 18, 171
Hagen, Peder Jacob - født 2.3.1818 i Husum, i Odense fra 1851, stentrykker 15.3.1865, 19, 77, opsagt 15.10.1873, 19, 280
Haible, Casper - født i Würtemberg, kirurgisk instrumentmager og bandagist 8.12.1847, 18, 3
Halberstadt, Isak - født 24.10.1849 i København, købmand, landmandsprodukter især korn, han og kompagnionen Hans Jørgen Rasmussen tillige ølbrygger 20.10.1852, 18, 81, opsagt som købmand 5.10.1859, 18, 210 [fødselsaar maa være en fejlskrivning]
Halck, August Eduard - født 10.11.1824 i Nyborg, garversvend, 27.2.1850, mesterstykke 18.39 se ogsaa 36, garvermester 30.7.1851, 18, 59
Halle, ... - bagermester, nu i Aalborg, 29.10.1845, bagermester opsagt 24.12.1855, 18, 136
handel med brød og kager 21.71858, 18, 190
Handværk, Just Anton Robertus - født 27.2.1835 i Odense, blikkenslagerlærling, svenderøve 17.5.1854, 18, 0105 (104), blikkenslagersvend, mesterstykke 11.8.1858 ,18, 191 (180), blikkenslager 25.4.1860, 18, 221
Hansen, Anders - født 22.7.1819 i Tommerup, fritømrermester 20.11.1861, 19, 3
Hansen, Anders - født 27.1.1822 i Lumby Sogn, brændevinsbrænder uden ret til udskænkning 28.3.1860, 18, 219, har tjent i Odense fra 1846, udskænkningsret 13.2.1867, 19, 130, opsigelse 8.3.1882, 20, 82
Hansen, Anders - født 6.4.1824, af Odense, hjul og karetmagersvend 7.3.1848, prøvestykke 26.6.1852, 18, 76, se 70v, karetmagermester 25.6.1856, 18, 147, mesterstykke 26.6.1852
Hansen, Anders - husmand, høker 3.3.1841, med skænkeret 8.2.1862, 19, 8, opsigelse 28.11.1866, 19, 125
Hansen, Anders - spækhøker 24.12.1834, paategning 12.2.1862, 19, 8, opsigelse 14.12.1864, 19, 72, 73
Hansen, Andreas - født 11.12.1825 i Odense, tobakspindermester 5.4.1854, mesterstykke 1.10.1851, 61
Hansen, Andreas Christian - væverlærling, prøvestykke 24.3.1858, 18, 180 (179)
Hansen, Andreas Peter - født 1833 paa Thurø, skipper fra Rudkøbing 6.11.1861, detaillist 9.11.1881, 20, 70
Hansen, Carl Ferdinand - født 25.1.1825 paa Knuthenborg, købmand, manufacturhandler 16.4.1851, 18, 56
Hansen, Christen - født 1.3.1815 i Hostrup, rugbrødsbager 30.6.1852, 18, 77 se ogsaa 76, opsagt 25.4.1877, 19, 370
Hansen, Christen Nielsen - skrædermester 20.10.1841, opsagt 30.7.1849, 18, 30
Hansen, Christian - filehugger 30.6.1858, 18, 189, prøvestykke 26.5.1858, 18, 187
Hansen, Christian - født 15.12.1832 i Odense, slagter 24.3.1858, 18, 179
Hansen, Christian - født 5.10.1806 i Gunstrup, spækhøker 13.7.1853, 18, 91, ingen skænkeret 12.2.1862, 19, 9
Hansen, Christian Christoffer - født 31.10.1809 i Odense, skomagermester 5.9.1849, 18, 31 (i Lav 1846)
Hansen, Christian Ludvig - høker 26.4.1865, værtshusholder 27.11.1867, 19, 155
Hansen, Espen - født i Helgenæs, høker 10.8.1853, 18, 93, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsigelse efter død 23.2.1870, 19, 207
Hansen, Frederik Wilhelm - født 3.8.1825, snedkersvend, prøvestykke som stolemagermester 18, 87, mesterprøve stenhugger professionen 18 (115), stenhugger 26.9.1860, 18, 229, tillige snedkermester 1.3.1865, 19, 76
Hansen, H. P. - født 6.6.1820, købmand 12.1.1848, 18, 5
Hansen, Hans - blikkenslager 12.12.1860, 18, 235 (tidligere kobbersmed)
Hansen, Hans - født 25.6.1816 i Rynkeby, tømrerfrimester 27.12.1861, 19, 6
Hansen, Hans - født 28.12.1820 i Vejle, tøj og bomuldsvævermester 1.6.1853, 18, 89, mesterstykke 27.8.1851 (60)
Hansen, Hans - født i Odense, spisevært 10.12.1856, 18, 156, skænkevært 12.2.1862, 19, 8, høker uden denne ret 25.6.1862, 19, 20, opsiger spisevært 24.9.1862, 19, 27, atter i kraft 10.12.1873, 19, 289, opsagt 13.12.1876, 19, 360
Hansen, Hans Carl Vilhelm - født 18.3.1823 i Odense, skomager 24.3.1858, 18, 180 (i Lav 1851), opsigelse paa enken Elise Marie Hansens vegne af sønnen Hans Carl Hansen 20.7.1881, 20, 59
Hansen, Hans Christian - født 5.9.1834 i Odense, snedkerfrimester 25.7.1860, 18, 226
Hansen, Hans Jacob Waalter - født 26.8.1815 i Odense, skomager 31.10.1849, 18, 33 (i Lavet 1843)
Hansen, Hans Jørgen - født i Skibhusene, styrmand 11.5.1853, 18, 88
Hansen, Hans Jørgen Christoffer - født 3.3.1830, skomager 31.3.1858, 18, 182 (i Lav 1855)
Hansen, Hans Peter - født 16.10.1841 i Villestofte, bager 7.10.1885, 20, 239
Hansen, Hans Peter - født 2.5.1859 i Krogsbølle, ringe handel ved bogbinder C. Neumann 9.12.1885, 20, 249
Hansen, Hans Peter - født 22.1.1825 i Odense, maler 26.5.1852, 18, 74
Hansen, Hans Peter - født 27.1.1842, værtshusholder 4.11.1874, 19, 311, opsagt 3.6.1876, 19, 345, atter i kraft 16.7.1879, 19, 434
Hansen, Hans Peter - født 28.1.1841 i Villestofte, bager 21.10.1874, 19, 310
Hansen, Hans Peter - født 28.8.1830 i Horsens, marskandiser 13.9.1865, 19, 86, 87, tillige skræder 4.9.1872, 19, 252, begge opsagt 21.5.1873, 19, 269
Hansen, Hans Peter - rugbrødsbager 19.12.1845, opsagt 16.10.1878, 19, 412
Hansen, Hans Peter Julius - født 24.12.1843 i Odense, tapetserer 15.9.1880, 20, 26
Hansen, Hans Thor Melbye - født 29.9.1848, købmand 28.11.1876, 19, 359, fuldmagt tilbagekaldt samme dag, firma samme dag, procurist 7.7.1875, 19, 329, indtræder i Firma Vilh. R. Maegaard 25.1.1882, 20, 78
Hansen, Henning Valdemar - født 14.8.1861 i Faaborg, slagter 1.12.1886, 20, 285
Hansen, Henrik Christian - født 13.6.1813 i Tranekær, kleinsmedemester 19.3.1862, 19, 12 (hidtil Bogense)
Hansen, Henrik Sylverius - købbersmed 4.1.1845, opsagt 5.3.1856, 18, 140
Hansen, Holger Olivarius - født 10.4.1829 i Jellinge, snedker 25.8.1858, 18, 191
Hansen, J. - spisevært, skænkeret 12.2.1862, 19, 8
Hansen, Jacob Martin Hans Christian - født 29.6.1824, skræder 29.1.1851, 18, 54, opsagt 21.11.1855, 18, 134
Hansen, Jacob Vilhelm - født 24.4.1842 i Kerteminde, handskemager 26.4.1882, 20, 90, opsigelse 9.4.1884, 20, 178
Hansen, Jens - født 12.2.1823 i Skellerup, høker 23.2.1870, 19, 207, detaillist 25.3.1874, 19, 297
Hansen, Jens - født 15.1.1849 i Gislev Sogn, ringe handel 28.3.1883, 20, 137
Hansen, Jens - født 16.1.1835 i Lille Langeberg, høker 7.5.1862, 19, 16, ingen spiritusbevilling 31.12.1873, 19, 291, købmand og værtshusholder 10.11.1875, 19, 336, opsiger værtshusholder 20.12.1876, 19, 361, atter i kraft 6.11.1878, 19, 414, atter opsagt 31.3.1879, 19, 424, borgerskaberne opsagt 24.9.1879, 19, 438
Hansen, Jens - født 17.1.1840 i Marslev, marskandiser 16.4.1873, 19, 265, nu snedker 12.11.1879, 20, 3
Hansen, Jens - født 22.12.1835 i Turup, sadelmager og tapetserer 15.11.1865, 19, 92
Hansen, Jens - født 27.7.1840 i Aarslev, snedker 25.10.1865, 19, 91, bager 22.6.1870, 19, 212, opsagt 24.3.1875, 19, 320
Hansen, Jens - født 4.5.1830 i Ferreslev, Rolsted Sogn, møllebygger 1.5.1861, 18, 246, tømrer 7.5.1862, 19, 16, signatur 23.8.1871, 19, 231
Hansen, Jens - født 8.11.1858, tømrer 27.6.1877, 19, 375, opsigelse 12.1.1880, 20, 38
Hansen, Jens - født i Rynkeby, brændevinsbrænder 26.1.1859, 18, 199, ingen skænkeret 21.12.1859, 18, 214, opsagt 10.4.1861, 18, 244
Hansen, Jens Christian - født 29.10.1857 i Trunderup, skomager og marskandiser 29.11.1882, 20, 115
Hansen, Jens Christian - født 6.12.1832 i Rynkeby, købmand 4.6.1856, 18, 146
Hansen, Jens Georg - født 9.9.1846 i Fredericia, aktionsholder 17.3.1875, 19, 319, købmand 14.7.1875, 19, 329, Firma Klingenbergs Manufacturforretning 1.10.1884, 20, 195
Hansen, Jens Larsen - født 23.4.1850, tømrer 26.4.1876, 19, 344
Hansen, Jens Peter - født 20.7.1827 i Middelfart, værtshusholder 25.10.1865, 19, 91, opsagt 18.4.1866, 19, 105, høker 20.10.1869, 19, 201, opsagt 30.9.1874, 19, 309
Hansen, Jens Peter - født 23.12.1843 paa Hastrupgaard ved Vejle, købmand 6.9.1867, 19, 146
Hansen, Jens Vilhelm - født 11.7.1843 i Odense, skipper 12.5.1869, 19, 194
Hansen, Jeppe - bomuldslærling 24.7.1850, 18, 47, svendestykke 46
Hansen, Jeppe - født 1877 i Randers, detaillist 15.10.1879, 19, 41, firmaanmeldelse Hansen og Frydendahl 29.3.1882, 20, 84
Hansen, Jeppe Jørgen - født 8.4.1822, ringe handel 7.5.1879, 19, 429
Hansen, Jesper - født 10.9.1849 i Gestelev, slagter 25.4.1883, 20, 141
Hansen, Jess - født 18.9.1834 ved Flensborg, markandiser tillige pantelaaner 22.10.1873, 19, 282
Hansen, Johan - født 23.6.1816 i Vævlinge, høker 24.10.1866, 19, 120, 21, opsagt 26.10.1870, 19, 218
Hansen, Johan Christian - født 24.2.1860 i Tved, høker 12.5.1886, 20, 265
Hansen, Johan Christian - født 28.12.1852 paa Turø, styrmandsattest 18.12.1875, 19, 318
Hansen, Johan Frederik - født 19.2.1849, købmand 16.10.1878, 19, 413, procurist 23.1.1878, 19,394, ikke mere 31.7.1878, 19, 408
Hansen, Johan Laurits - født 19.3.1847 i Nyborg, detaillist 12.8.1874, 19, 307, købmand 25.5.1881, 20, 52
Hansen, Johan Marius - født 4.8.1858 i Odense, bager 10.11.1886, 20, 284
Hansen, Johan Peter Christian - født 1.7.1825 i Odense, kunstdrejer og drejermester 5.11.1851, 18, 63
Hansen, Johan Rasmus Ernst - født 29.7.1836 i Lumby Sogn, malermester 21.5.1862, 19, 17
Hansen, Johanne - enke, værtshusholderske 4.11.1868, 19, 178, 179, ved datteren Elisabeth Hansen, opsigelse af brændevinsretten 30.3.1883, 20, 138 (enke efter brændevinsbrænder Lars Hansen)
Hansen, Johanne Abelone - født 7.1.1856 i Munkebo, detaillist 28.3.1883, 20, 136
Hansen, Johanne Marie - født 1.10.1876 i Tommerup, 7.3.1877, 19, 365 (e.e. kleinsmedefrimester Johan Christian Petersen Smed)
Hansen, Johannes - født 13.3.1854 i Haarby, detaillist i Vends Herred 28.12.1880, detaillist her 23.11.1881, 20, 71, tillige brændevinshandler 15.2.1882, 20, 80, opsigelse af denne 27.12.1882, 20, 121, sukkervarefabrikant 24.12.1884, 20, 206, firmaanmeldelse 24.12.1884, 20, 206
Hansen, Johannes Ferdinand - født 21.11.1831 i Odense, urmagersvend, mesterstykke 24.6.1857, 18, 162, 165, urmager 31.3.1858, 18, 181, 182
Hansen, Johannes Martin - født 22.4.1848, snedker 27.6.1877, 19, 375
Hansen, Jørgen - født 13.1.1852 i Allerup, Lumby Sogn, murer 15.12.1880, 20, 360 ombyttet til detaillist 8.10.1884, 20, 196
Hansen, Jørgen - født 19.3.1820 i Haarslev, rugbrødsbager 10.12.1851, 18, 66 se 640, hans enke Gregersine Olavia Panduro, værtshusholder 31.12.1873, 19, 291, opsigelse af brændevinsretten 29.9.1886, 20, 278
Hansen, Jørgen - født 2.5.1842 i Kerte Sogn, bogbinder 1.5.1867, 19, 138
Hansen, Jørgen - født 21.11.1833 i Birkinge, værtshusholder 13.1.1869, 19, 186, opsagt efter hans død 27.11.1873, 19, 287
Hansen, Jørgen - født 21.11.1855 i Fangel, restauratør 4.10.1882, 20, 106
Hansen, Jørgen - født 24.8.1838 i Orte Sogn, murer 14.6.1876, 19, 347
Hansen, Jørgen - født 8.8.829 af Risingsminde, høker 25.4.1877, 19, 370, detaillist 10.10.1877, opsigelse 13.4.1881, 45
Hansen, Jørgen - født 9.5.1848 i Fløstrup, møller og bageriforpagter ved Marslev 7.3.1877, bager her 19, 366
Hansen, Jørgen Christian - 27.7.1847 Tommerup, snedkermester 19.5.1875, 19, 326
Hansen, Jørgen Frederik - født ved Klintebjerg, 30 aar, undervejer og maaler 19.8.1874, 19, 307, afskediget 18.12.1878, 19
Hansen, Jørgen Kampmann - rugbrødsbager 5.7.1843, opsagt 6.11.1872, 19, 256
Hansen, Karen - født 9.11.1827 i Eiby, høker, 14.11.1877, 19, 391
Hansen, Karen Marie - født 25.1.1840 i Aborre, høker 30.9.1885, 20, 236
Hansen, Knud - født 11.3.1841 i Lumby, snedker, 30.8.1871, 19, 232
Hansen, Knud - født 29.3.1824 i Tvinge, Fravde Sogn, detaillist 13.11.1876, 19, 358
Hansen, Knud - født 30.4.1844 i Fravde Sogn, værtshusholder 29.10.1873, 20, 284, opsagt 25.9.1878 ,20, 411, høker 3.8.1881, 20, 60, opsagt 22.2.1882, 20, 80, købmand 14.9.1881, 20, 64
Hansen, Knud Christian - fyrbøder, hans enke Sophie født Jacobsen, født 19.7.1841 i Frørup Sogn, ringe handel 12.4.1882, 20, 86
Hansen, Knud Christian - født 10.7.1852 i Skalbjerg, fuldmagt i Firma Carolinekilde i Odense 19.5.1880, 20, 18, mineralvandsfabrikant 1.4.1885, 20, 216, firmaanmeldelse Mineralvandsfabriken Sct. Knud 1.4.1885, 20, 216
Hansen, Lars - 22.2.1831 Broby, bager 10.5.1871, 19, 227
Hansen, Lars - født 1.10.1845 i Harndrup, hyrekusk og vognmand 30.7.1884, 20, 189
Hansen, Lars - født 11.10.1850 i Ubberud Sogn, detaillist 20.8.1884, 20, 190
Hansen, Lars - født 11.11.1850, ringe handel 12.11.1879, 20, 3
Hansen, Lars - født 14.3.1844 i Skovby, høker 5.10.1870, 19, 216, opsagt 18.10.1871, 19, 235, værtshusholder 1.5.1872, 19, 246, opsagt 30.12.1872, 19, 259
Hansen, Lars - født 15.8.1826 i Kalbjerg, Vissenbjerg Sogn, brændevinsbrænder 26.10.1859, 18, 211, 212, uden skænkeret 21.12.1859, 18, 214, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt 31.10.1866, 19, 122, hans enke Johanne Hansen værtshusholder 4.11.1868, 19, 178, 179, ved datteren Elisabeth Hansen, opsigelse af brændevinsretten 30.3.1883, 20, 138
Hansen, Lars - født 17.2.1829 i Højby, brændevinsbrænder 2.5.1866, 19, 108, tillige gæstgiver 13.12.1871, 19, 240
Hansen, Lars - født 17.9.1820 i Haarby, pottemager 19.12.1866, 19, 127
Hansen, Lars - født 18.5.1857 i Rorslev sogn, købmand, 11.7.1883, 20, 149
Hansen, Lars - født 19.1.1852 i Vester Aaby, ringe handel 23.4.1884, 20, 180
Hansen, Lars - født 23.8.1840, høker 8.10.1873, 19, 280, ingen brændevinshandel 31.12.1873, 19, 292, spiritushandel 14.1.1874, 19, 293, opsagt 24.3.1875, 19, 320
Hansen, Lars - født 24.4.1841 nær Nakskov, urmager 18.12.1867, 19, 156, opsagt 8.10.1873, 19, 279
Hansen, Lars - født 25.6.1805, barber 9.10.1867, 19, 148, slagter 26.8.1868, 19, 173, opsagt 27.1.1869, 19, 187
Hansen, Lars - født 28.3.1845 i Ringe Sogn, høker 14.4.1875, 19, 322, detaillist 18.10.1876, 19, 355
Hansen, Lars - født 6.8.1848 i Allerup Sogn, skræder 14.11.1883, 20, 162
Hansen, Lars - født 9.12.1828, tømrer 6.10.1875, 19, 333
Hansen, Lars - høker, 16.7.1828, opsagt af enken 19.10.1859, 18, 211
Hansen, Lars Christian - 48 aar, undermaaler og vejer 7.2.1877, 19, 364, afsked 19.1.1883, 20, 127
Hansen, Lars Christian - født 24.5.1829 i Brænderup, høker 16.9.1863, 19, 47, opsagt 30.12.1863, 19, 56
Hansen, Lars Christian - født 7.4.1851 i Odense, snedker 25.7.1879, 19, 435
Hansen, Lars Darus - født 30.12.1822 i Villestofte, værtshusholder 30.4.1879, 19, 428, opsagt af enken Karen Rasmussen 29.9.1880, 20, 28
Hansen, Lars Frandsen - værtshusholder 13.3.1833, detaillist 25.10.1882, 20, 110
Hansen, Ludvig Christian - født 5.11.1824 i Odense, høker 26.4.1865, værtshusholder 27.11.1867, opsagt 31.12.187, 19, 292
Hansen, Mads - født 12.12.1826 o Grindløse, tjenestekarl, rugbrødsbager 4.5.1859, 18, 204, prøvestykke samme dag 202
Hansen, Mads - født 22.4.1798 i Brendekilde, høker 11.10.1854, 18, 115, skænkeret 12.2.1862, 8, uden brændevinshandel 31.12.1873, 19, 292
Hansen, Mads - født 29.1.1840 paa Lolland, sergeant, ringe handel 9.2.1876, 19, 340
Hansen, Mads - født i Lakkendrup, brændevinsbrænder 12.7.1854, 18, 111
Hansen, Maren - enke efter brændevinsbrænder 7.1.1857 Peter Knudsen, værtshusholder 8.3.1865, 19, 76
Hansen, Niels - født 21.9.1831 i Ugerslev Sogn, pottemager 19.12.1866, 19, 127
Hansen, Niels - havnefoged, født 26.12.1804, spisevært 3.5.1854, 18, 104, opsagt 25.11.1857, 18, 172 (se Hans Christiansen)
Hansen, Niels - hjulmagerlærling, svendeprøve 27.10.1858, 18, 195 (194)
Hansen, Niels - købmand, 12.5.1847, opsagt 9.4.1856, 18, 142
Hansen, Niels - snedkersvend, prøvestykke som stolemager 29.9.1852, 18, 80 (79v)
Hansen, Niels Christian - blikkenslagerlærling, prøvestykke 27.4.1859, 18, 203 (202)
Hansen, Niels Frederik - født i Odense, skomager 29.8.1855, 18, 128, i lav 1853, værtshusholder 21.2.1866, 19, 100, atter skomager 21.6.1871, 19, 229
Hansen, Otto - fh. ejer af Skibhusgaarden, brændevinsbrænder 2.12.1840, opsagt 25.5.1850, 18, 43
Hansen, Peder - af Kerteminde, styrmand 29.11.1847, skipper 18, 2
Hansen, Peder - født 18.10.1828 i Maale, Viby Sogn, værtshusholder 16.1.1861, 18, 238, opsagt 21.12.1864, 19, 73, atter i kraft 18.10.1865, 19, 89, opsagt 12.9. 1866, 19, 116, atter i kraft 31.10.1866, 19, 122, opsagt 8.5.1867, 19, 140, atter i kraft som høker 14.7.1869, 19, 196, 197, opsagt 22.12.1869, 19, 204
Hansen, Peder - spise og skænkevært 20.1.1847, opsagt 27.11.1850, 18, 50
Hansen, Peter - født 14.6.1833 i Nørre Broby, høker 16.6.1858, 18, 188, ingen udskænkningsret 4.1.1860, 19, 215, opsagt 29.8.1862, 19, 26
Hansen, Peter - født 1819 i Paarup, værtshusholder 19.10.1859, 18, 210, 211, høker 27.6.1860, 19, 225, ingen spiritusbevilling 26.9.1860, 18, 229, atter værtshusholder 13.11.1861, 19, 2, keglebane og billard 10.6.1863, 19, 42
Hansen, Peter - født i Odense 1818, felbereder 27.2.1856, 18, 139, i Lav 1852
Hansen, Peter Christian - svendeprøve i bomuldsvæverprofessionen 19.11.1851, 18, 64v
Hansen, Poul Christian - født 27.7.1817 i Starup, Vejle Amt, murermester 22.1.1851, 18, 53
Hansen, Rasmus - 45 aar, født i Volderslev, rugbrødsbager 18.1.1860, 18, 215, prøvestykke samme dag, høker 23.10.1867, 19, 153, opsagt 15.9.1869, 19, 199
Hansen, Rasmus - bomuldsvæverlærling, svendeprøvestykke 21.7.1858, 18, 190
Hansen, Rasmus - født 1.5.1822 i Bred, rugbrødsbager 17.10.1855, 18, 131, prøvestykke samme dag 130
Hansen, Rasmus - født 14.2.1814 i Millinge, høker uden salg af brændevin 30.3.1859, 18, 202, skænkeret 5.3.1862, 19, 12, opsagt 25.10.1865, 19, 91, 92
Hansen, Rasmus - født 18.4.1836 i Bolbro, høker uden skænkeret 21.12.1859, 18, 214, 215, værtshusholder 13.11.1861, 19, 2, opsiger høker 26.3.1862, 19, 13
Hansen, Rasmus - født 30.7.1819 i Gilleleje, skomager 5.11.1857, 18, 171
Hansen, Rasmus - karetmagerlærling, svendeprøvestykke 1.5.1861, 18, 246 (245)
Hansen, Rasmus Christian - født 14.11.1824 i Hyllested, bøssemager 12.1.1859, 198, mesterstykke 8.12.1858, 18, 193
Hansen, Rasmus Christian Emil - født 21.3.1825 i Odense, guldsmedmester 28.3.1855, 18, 122, 123
Hansen, S. Møllebygger - vandsynsmand 6.12.1856, 18, 138
Hansen, Søren Vilhelm - født 1797 i Odense, friskomager 3.7.1850, 18, 46
Hansen, Theodor Ludvig - født 3.2.1846 i Odense, gæstgiver 20.10.1886, 20, 280
Hansen, Urban - købmand 29.10.1855, 18, 132, reder ed
Hansen, Vilhelm Julius - født 7.5.1829 i Odense, drejermester 31.3.1858, 18, 182, kammagermester 12.3.1862, 19, 12, sidste opsagt, tillige gørtler 25.7.1877, 19, 378
Hartvig, Jens Wilhelm - født 18.1.1824 i Odense, købmand 15.10.1851, 18, 62
Haug, Christian - født i Tuttingen, Wurttemberg, 9.7.1836, 18, 222, kunstsmedesvend, prøvestykke 16.5.1860, (221), instrumentmager 2.5.1860, 18, 223 (her i Byen paa 6. aar)
Hauptman, Carl Ludvig Sophus - naalemagermesterstykke 10.12.1851, 18, 6
Hauskou, Therkild - født 25.3.1802 i Bogense, snedkerfrimester 21.1.1852, 18, 68, 69, prøvestykke 1843
Heide, Jens Christian - urmagersvend, mesterstykke 21.9.1859, 18, 208, 209
Heide, Peter Vilhelm - født 5.10.1826 i Rostrup, skomagermester 12.8.1857, 18, 167
Heiden, Hans Ernst - født 26.9.1820 i Lunde, snedkermester 9.1.1856, 18, 137, i Lavet 1854
Heiden, Ole Christian - født 17.11.1830 i Odense, købmand 3.9.1856, 18, 150
Helfach, Carl Niels Egeløkke - født 24.2.1826 paa Vejlevgaard, købmand, urtekræmmer 7.6.1851, 18, 57, opsagt 22.2.1854, 18, 101
Hellstrøm, Johan Joseph Frederik - født 30.9.1822 i Stockholm, skomagermester 18.1.1860, 18, 215, 216, i Byen 1843, i Lavet 1855
Hemmerløv, J. H. Jørgensen - mesterstykke som cigarfabrikant 22.1.1851, 18, 54, se ogsaa 53
Hempel, Søren - født 21.4.1833 i Assens, klædefabrikant 19.12.1860, 18, 236
Hendrichsen, Nicolai - snedker, 24.10.1835, opsagt spisevært 31.10.1849, 18, 34, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt 30.12.1868, 19, 185
Henneberg, Albert - født i Odense, skomagermester 12.3.1851, 18, 55, i Lav 1841
Hennings, Frederik Theodor Johan - født i Slesvig, barber 5.4.1848, 18, 10
Henningsen, Georg - født 11.4.1829 i København, købmand, isenkræmmer 15.8.1860, 18, 227
Henriksen, Adolph Ferdinand - født 10.2.1838 i Odense, cigarmager, prøvestykke 20.11.1861, 19, 2, marskandiser 3.6.1868, 19, 168, pottemager 23.7.1879, 19, 434
Henriksen, Holger Hendrik - født 8.11.1824, brændevinsbrænder 17.5.1854, 18, 105
Henriksen, Peter - født 28.9.1815 i Vissenbjerg Sogn, frimurermester 19.12.1860, 18, 237
Hermansen, Georg Wilhelm - født 3.2.1821 i Odense, hvedebrødsbager 24.4.1850, 18, 42, 43
Heuer, Ernst Christian - født 11.9.1825 i Hannover, snedker 12.12.1860, 18, 235 (her i Landet fra 1847)
Hey, Frederik Vilhelm - vinhandler 9.2.1842, bevarer skænkeretten 25.7.1862, 19, 23
Hilde, Carl - født 1833 i Odense, cigarmager 3.3.1858, 18, 179, prøvestykke 20.1.1858, 19, 175
Hindsgaul, Jesper Ferdinand - født 20.4.1814 i Mygind Mølle, fh. overvagtmester D. M., vatfabrikant 18.6.1856, 18, 147
Hjeronimus, Niels - født 28.7.1833 i Odense, skomager 10.4.1861, 18, 243, 244, opsigelse 30.7.1884, 20, 189
Hjorth, Hans Christian Frederik - født 13.3.1823 i Odense, maler 28.3.1855, 18, 123, i Lavet 1852
Hjæresen, Jens - født 19.2.1826 i Nørre Næraa, rugbrødsbager 17.2.1858, 178, med skænkeret 9.1.1861, 19, 238, værtshusholder 28.2.1866, 101, opsagt 30.3.1881, 43
Hjæresen, Mads Christian - født 6.9.1832 i Vissenbjerg, høker 3.7.1861, 18, 251, uden brændevinsret, brændevinsret 4.11.1863, 19, 52, opsagt 25.10.1865, 19, 91
Hoffmann, Carl - kunstberider, grundejer 8.12.1847, 18, 3
Holbeck, Niels - født 1831 i Budderupholm, skipper 22.2.1832, 20, 80, opsigelse 30.6.1883, 20, 148
Holbeck, Rasmus - skipper, 7.2.1848, 18, 25, handlende med engelsk stentøj og stenkul, købmand 4.6.1854, 18, 110, reder ed 15.11.1855, 18, 133
Holm, Jens Erboe - født 6.10.1832 i Middelfart, købmand med colonial og grove varer 12.10.1859, 18, 210, i Lavet 1856, 11.1.1860, 19, 215 uden brændevinshandel eller udskænkning, spiritusbevilling 22.1.1862, 19, 7, tillige værtshusholder 18.11.1868, 19, 180, sidste opsagt samt brændevinshandelsretten 25.3.1874, 19, 297
Holm, Knud Christian - født 21.10.1808 i Odense, handskemagermester 28.6.1848, 18, 16, i Lavet 1842
Holm, Laurits Nicolai - født 27.8.1815 i Ebeltoft, drejermester 20.3.1861, 18, 241, 242 (før i Ebeltoft)
Holm, Sophus Peter Anton Kingo - født 2.9.1836 i Harendrup, købmand, colonial og grove varer, uden spiritusret 17.10.1860, 18, 230, 231, spiritusret 27.12.1861, 19, 6
Holst, Søren Nielsen - født 9.7.1819 i Odense, skomager 16.5.1849, 18, 28, i Lav 1842, garveri 19.9.1877, 19, 384, opsigelse som skomager 27.10.1880, 20, 32
Hoppe, Christian Hendrik - nagelsmedelærling, svendestykke 24.6.1857, 18, 165 (164)
Hunderup, Johan Frederik - født i Korup, 16.8.1814, skræder 17.4.1861, 18, 244
Huus, Andreas - født 27.2.1826, af Odense, skomagermester 22.10.1856, 18, 152
Hvalsøe, Bernhard - født 22.2.1824 i Middelfart, farver og trykker 15.11.1854, 18, 117
Hvalsøe, Jacob Christian - født 20.1.1827 i Middelfart, købmand manufacturhandler 22.3.1854, 18, 102, opsagt 9.4.1862, 19, 14
Hvalsøe, Simon Jacob - styrmand, skipper 18.7.1855, 18, 126, særlig skipper ed 22.11.1855, 18, 133
Høgh, ... - enkemadame, 9.2.1859, ringe handel med brød, opsagt 28.10.1874, 19, 311
Høiland, Carl Ferdinand - garverlærling, svendeprøvestykke 3.2.1850, 18, 177v (177v)
Høisholt, Carl Martin Gustav - født 1.12.1834 i Brylle, urmager 23.1.1861, 18, 239, mesterstykke samme dag 233
Høisholt, Jeppe Christian - født 10.7.1832 i Brylle, guldsmed 5.11.1857, 18, 171
Høst, Chr. Frederik - født 8.10.1833 i Kerteminde, styrmand, skipper 30.1.1861, 18, 240
Høybye, August - født 29.1.1835 i Nyborg, pottemagermester 19.12.1860, 18, 236
Høybye, Niels Petersen - brændselshandler, hans enke Kirsten Nielsdatter 8.9.1858, 18, 192, brødhandel
Haahr, Carl Ludvig August - født 3.1.1822 i Fredericia, urmager 24.4.1850, 18, 42, se 30 og 42v
Ibsen, Christian Peter Adolph - født i Kerteminde, styrmand, skipper 24.2.1858, 18, 178
Ibsen, Johan Mathias Carl Theodor - af Kerteminde, skipper, skibskaptejn 19.10.1853, 18, 97, borger 1853, særlig skipper ed 28.6.1854, ligesaa 28.11.1855, 18, 135
Ibsen, Mads Peter - født 2.10.1827 i Odense, slagter 4.4.1855, 18, 123
Ibsen, Niels Chr. Hansus Gudmund Georg - bager 24.3.1847, tillige brændevinsbrænder 26.2.18652, 19, 11, opsiger brændevinsbrænder 25.2.1863, 19, 35, gæstgiver 9.10.1872, 19, 255, opsagt 2.12.1874, 19, 313
Immendorff, Johann Frederich Erich - født 26.8.1819 i Garstedt, Hannover, nagelsmedsvend 1839, mesterprøve 26.5.1852, 19, 73 (742), nagelsmedmester 20.9.1854, 18, 114
Irmler, Julius Reinhold Rudolph - født 25.7.1826 i Leigvitz, skomagersvend 26.3.1856, 18, 141, værktøjsmager (Gerathschäften for skomager prøvestykke samme dag 121)
Ivers, Frederik - født i Pree, mursvend, børstenbinder 9.7.1851, 18, 59, se 58
Ivers, Johan Peter - født 16.1.1816 i Gettorp, værtshusholder 22.9.1852, 18, 79, spækhøker 15.3.1865, 19, 77, atter værtshusholder 6.7.1870, 19, 212, med skænkeret 10.2.1862, 19, 8, opsagt værtshusholder 31.12.1873, 19, 292
Jacobsen, Frederik Vilhelm - født 8.7.1823 i København, farveri og trykkeri 12.10.1853, 18, 97
Jacobsen, Fritz - kleinsmedmester 6.12.1843, 18, opsagt 3.12.1851, 18, 65 (nu i Faaborg)
Jacobsen, Hans - født 12.6.1833 i Aarslev, skrædermester 17.4.1861, 18, 244, i Lavet 1857
Jacobsen, Hans - født i Ubberud Sogn, 30 aar, rugbrødsbager 16.11.1859, 18, 213, prøvestykke samme dag 209-10, opsagt 4.4.1860, 18, 219
Jacobsen, Jens - født i Næraa, arbejdsmand, spækhøker 26.4.1848, 18, 11, hans enke høker uden spiritushandel 26.4.1848, med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, brændevinshandel opsagt 24.6.1874, 19, 303
Jacobsen, Jens - født i Skibhusene, styrmand, skipper 10.9.1856, 18, 150
Jacobsen, Niels - født 27.8.1830 i Ubberud, husejer, rugbrødsbager 29.10.1856, 18, 153, 154, prøvestykke samme dag, ombyttet til hyrekusk og vognmand (ved sønnen Oscar Jacobsen) 22.3.1882, 20, 82, ombyttet til detaillist 17.10.1883, 20, 159
Jacobsen, Peter Christian - født 13.11.1832 i Odense, drejerfrimester 9.1.1861, 18, 238, i lav 1859, opsagt 30.9.1872, 19, 254
Jacobsen, Sophie - født 19.7.1841 i Frørup Sogn, ringe handel 12.4.1882, 20, 86 (enke efter fyrbøder Knud Christian Hansen)
Jantzen, Carl Ferdinand - født 17.6.1820 i København, kurvemagersvend, mesterprøvestykke 10.5.1854, 18, 105 (104), kurvemager 31.5.1854, 18, 106,
Jantzen, Christian - født 24.7.1829, købmand, kolonial og grove varer 3.10, 1855, 18, 130, tillige brændevinsbrænder 9.6.1858, 18, 188, intet salg af andres brænderi 6.6.1860, 19, 223, 224
Jantzen, Christian Frederik - født i Svenborg, kasketmager 29.3.1848, 18, 9, hattemager 16.7.1862, 19, 22, 23
Jantzen, Sophus - født 16.11.1826 paa Sværupgaard, Vigslev Sogn, købmand med glas, porcelain, isenkram og stentøj 26.5.1853, 18, 89, signatur 1.12.1869, 19, 204, ligesaa 22.5.1872, 19, 247, udtraadt af firma 27.1.1875, 19, 316
Jensen, Anders - født 10.11.1812 i Bladstrup, Hjadstrup Sogn, værtshusholder 17.12.1856, 18, 156, opsigelse 26.10.1870, 19, 218, atter i kraft 18.6.1873, 19, 271, opsigelse 31.12.1873, 19, 291
Jensen, Carl - født 5.5.1833 i Holbæk, farver 3.4.1861, 18, 242, tillige detaillist 2.4.1873, 19, 264, opsigelse af begge borgerskaber 10.12.1879, 20, 5
Jensen, Carl August - født 8.8.1821, spisevært 31.3.1858, 18, 183, opsagt spiritusbevilling 26.6.1861, 18, 251, atter i kraft 3.6.1874, 19, 302, høker 27.12.1876, 19, 362
Jensen, Carl Theodor - født 7.10.1825 i Odense, købmand, kolonial og grove varer 23.10.1850, 18, 50
Jensen, Christian Julius - født 8.10.1821 i København, kurvemagermester 4.5.1859, 18, 204, i Svenborg 1856-59
Jensen, Christian Waage - født i Odense, vinhandler 31.5.1848, 18, 15, bevarer udskænkningsretten 25.7.1862, 19, 23
Jensen, Erik Andersen - født 18.6.1820 i Stige, skipper 2.4.1851, 18, 55, skibskaptejn i Bergen 1851, særlig skipper ed 28.6.1854, 110, ligesaa 27.10.1854, 18, 116
Jensen, Frederik - født 10.7.1826 i Odense, spækhøker 24.8.1853, 18, 94, skænkeret 19.2.1862, 19, 10, værtshusholder 28.2.1866, 19, 101, opsagt af enken 19.10.1870, 19, 217
Jensen, Hans - blikkenslagerlærling, svendestykke 11.3.1857, 18, 161, (160)
Jensen, Hans - garverlærling, svendestykke 30.6.1852, 18, 77 (76)
Jensen, Hans - spisevært 15.5.1850, 18, 43, opsagt af enken 30.4.1862, 19, 16
Jensen, Hans Christian - født 3.7.1826 i Odense, skrædermester 24.9.1851, 18, 61
Jensen, Hans Christian - høker 12.2.1845, handskemager 10.8.1864, 19, 65
Jensen, Hans Christian - karetmagerlærling, svendeprøve 23.5.1860, 18, 223 (222, 223)
Jensen, Jacob - født i Munkebo, styrmand, skipper 29.8.1855, 18, 128, særlig skippered 11.9.1855, 18, 129
Jensen, Jacob - skipper i Kerteminde 1852, særlig skippered 14.8.1855, 18, 127
Jensen, Jacob - værtshusholder 10.9.1851, 18, 61 (spækhøker 4.5.1831), opsagt 26.2.1862, 19, 11
Jensen, Jacob Leonhardt - født 6.5.1822 i Odense, skomager 26.9.1849, 18, 32
Jensen, Jens - født 18.5.1818 i Tem Sogn, arbejdsmand, rugbrødsbager 25.4.1855, 18, 124, prøvestykke samme dag, opsigelse 27.10.1880, 20, 31
Jensen, Jens - født i København, 20 aar, blikkenslagerlærling, svendestykke 18 (96v)
Jensen, Jens Peter - garversvend, prøvestykke 5.10.1853, 19, 96 (95v)
Jensen, Johan August Henrik - født 24.8.1816 i Riseby, Slesvig, skræder 9.2.1848, 18, 5
Jensen, John - født 11.3.1816 i Sillesthved, Give Sogn, brændevinsbrænder 9.12.1857, 18, 173, værtshusholder 1.4.1874, 19, 298, opsagt 23.12.1874, 19, 314, marskandiser 16.8.1876, 19, 349
Jensen, Julius Valdemar Lund - født 18.8.1829 i Horsens, hvedebrødsbager 11.10.1854, 18, 116, opsagt 22.10.1856, 18, 153
Jensen, Jørgen - født 18.2.1811 i Vester Lunde, værtshusholder 22.9.1858, 18, 193, opsagt 8.10.1873, 19, 279, keglebaneafg. 10.6.1863, 19, 42
Jensen, Jørgen - født 5.6.1823 i Snestrup, brygger 31.10.1860, 18, 232, tillige værtshusholder 30.1.1861, 19, 239, brygger opsagt 1.11.1876, 19, 357, værtshusholder opsagt 1.11.1876, 19, 357
Jensen, Jørgen - garvermester 15.5.1838, opsagt nu spækhøker 22.11.1848, 18, 22
Jensen, Knud - født 1.3.1822 i Bellinge, D. M. rugbrødsbager 24.10.1855, 18, 131, prøvestykke samme dag (131)
Jensen, Lars - født 21.11.1828 i Lumby, snedkermester 31.7.1861, 18, 252, ombyttet til instrumentmager 20.4.1881, 20, 46
Jensen, Lars - født 26.7.1822 i Lumby, rugbrødsbager 11.11.1857, 18, 172, prøvestykke samme dag (171)
Jensen, Niels - brændevinsbrænder 20.10.1841, 17, 134, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, brændevinsret bortf. 18.12.1867, 19, 156 (enken gift 28.4.1866 med brændevinshandler Anders Hansen)
Jensen, Peder - født 1829 i Ølballe, marketender, høker 16.12.1857, 18, 174, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, ingen spiritusret 17.2.1864, 19, 58
Jensen, Peder - husejer, spækhøker 17.4.1850, 18, 42
Jensen, Peter - høker, 17.4.1850, uden brændevinshandel 31.12.1873, 20, 292, brændevinsret 15.4.1874, 19, 299, opsagt 20.3.1878, 19, 398
Jensen, Peter Marius - født 10.1.1831 i Odense, grosserer uden ret til salg af spiritus 10.4.1861, 18, 243
Jensen, Poul Ludvig - født i Dræby, styrmand, skipper 7.10.1857, 18, 169, 70
Jensen, Rasmus - født 4.3.1822 i København, bogtrykker sammen med Zilmer 5.3.1856, 18, 140, opsagt 27.5.1868, 19, 168, atter i kraft 29.7.1868, 19, 171
Jensen, Rasmus Jørgen - født i Tommerup, karetmagermester 26.8.1857, 18, 168, i Rudkøbing 1854-57
Jensen, Søren - født 29.10.1827 i Vester Meilsted, brændevinsbrænder 9.4.1856, 18, 142, værtshusholder 21.10.1868, 19.177, opsagt 21.4.1869, 19, 191
Jentzth, Carl - buntmagermester 22.1.1853, 18, 53, mesterstykke se 52
Jentzth, Ernst Christian - født 15.2.1827 i Ballensted, Bernburg, bundtmagermester 22.1.1851, 18, 53, tillige hattemager 19.3.1873, 19, 263
Jeppesen, Andreas Gebhard Frederik – født 13.12.1830 i Odense, skomager 8.5.1861, 18, 247, lav 1855
Jeppesen, Hans Christian Julius – født 12.2.1827 i Odense, skomagermester 10.3.1858, 18, 179
Jeppesen, Hans Steffen – født 19.5.1827 i Rønninge, snedker 2.2.1859, 18, 199
Jespersen, Lars – født 15.2.1825 i Faaborg, bødker 1.12.1858, 18, 196, i Lav 1851, opsagt af enken 30.10.1878, 19, 414
Jespersen, Mads – født 21.6.1817 i Holte, høker 23.6.1852, 18, 76
Jessen, Christian – født 18.7.1831 i Jellinge, snedkermester 24.3.1858, 18, 179
Jessen, Jens Christian – født i Skibhusene, skipper 18.6.1856, 18, 147
Johannsen, Thomas Rasmussen – skipper af Faaborg 1846, 26.11.1855, særlig skipper ed 26.11.11855, 18, 134
Johansen, … - skrædersvend, hans enke Ane Sophie Frederikke Christensen, handel med brød 18, 198, tillige 5.1.1859, 18, 198, med lys, traad, garn, sæbe, legetøj og kager
Johansen, Christen – født 9.1.1825 i Staarup pr. Mors, rugbrødsbager 2.3.1853, 18, 86, mesterstykke 2.3.1853, 18, 84 (85), opsagt fraflytter Staden 12.10.1859, 18, 210, høker 8.4.1863, 19, 37, opsagt 7.12.1864, 19, 72, marskandiser 18.4.1866, 19, 105, opsagt 27.2.1867, 19, 131
Johansen, Hans – født 23.12.1813 i Bellinge Sogn, her i Byen siden 1855, værtshusholder 14.5.1862, 19, 16, 17, marskandiser 5.4.1871, 19, 224, ogsaa detaillist 11.12.1872, 19, 258
Johansen, Johannes Rasmus – født 27.8.1806 i Odense, høker med udskænkning og øl og brændevin 26.1.1859 ,18, 199, opsigelse 29.6.1881, 20, 55
Johansen, Marius Christian – født 1.6.1834 i Odense, skrædermester 17.4.1861, 18, 245, opsagt 27.9.1876, 19, 352
Johansen, Niels – født 17.9.1806 i Stige, spisevært 9.4.1851, 18, 56, med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, død, opsigelse af sønnen, snedker Johan Johansen 29.12.1880, 20, 36
Johansen, Peter – født i Lunde, Ditmarsken, skrædder 30.1.1850, 18, 37
Johnsen, Christian Fred – væverlærling, svendeprøve 23.5.1860, 18, 223
Johnsen, Johannes – skibskaptajn, skipper i Kerteminde 7.6.1854, 18, 107, særlig skipper ed
Jubel, Anton Ferdinand – født 21.9.1820 i Weissenfels, Sachsen, buntmager 28.11.1855, 18, 135, mesterstykke se D. (132), opsagt 1.8.1873, 19, 275
Juhl, Hans Jacob – født 1826 i Skanderup, Ribe Amt, ølhandler 23.11.1859, 18, 213, nu værtshusholder 23.5.1860, 18, 223
Juhl, Lars Peter Sørensen – hjulmagerlærling, svendeprøvestykke 23.4.1856, 18, 143 (142)
Juhl, W. A. – urmagersvend, mesterstykke 12.11.1851, 19.11.1851, 18, 64, se ogsaa 60
Juhler, Hans – silkefarver 22.3.1843, tillige lakfabrikant 8.5.1867, 19, 139
Jühl, Peter – født 14.10.1817 i Odense, smaakører, høker 13.7.1859, 18, 207, opsagt 16.2.1868, 19, 183, slagter 26.3.1879, 19, 424
Jürgensen, Niels Peder – født 11.10.1804 i Odense, murer, frimester 2.2.1853, 18, 84
Jørgensen, Anders – født i Stegsted, 46 aar, brændevinskarl, rugbrødsbager 1.2.1860, 19, 216, prøvestykke samme dag, opsagt 25.3.1874, 19, 297
Jørgensen, Carl Christian – født 23.3.1819 i København, jern- og metalstøber 3.8.1853, 18, 92
Jørgensen, Carl Frederik – født 3.2.1825 i Odense, rebslager 10.9.1851, 18, 60
Jørgensen, Carl Frederik – født i Odense, skrædermester 19.7.1848, 18, 18
Jørgensen, Christian Ferdinand – født 10.9.1834 i Odense, drejerfrimester 19.6.1861, drejermester
Jørgensen, Christopher Poulsen – skipper 17.4.1847, opsagt 2.4.1856, 18, 142
Jørgensen, Hans – født i Røjle, Vejlby Sogn, gryn- og melhandler 18.2.1857, 18, 159, spækhøker 24.3.1858, 18, 180, ingen spiritusret 19.12.1860, 19, 237, atter denne ret 19.2.1862, 19, 10, brændevinshandel 29.7.1874, 19, 306, opsigelse af brændevinsretten 31.3.1886, 20, 258
Jørgensen, Hans – karetmagerlærling, svendestykke 21.12.1859, 18, 214 (214a)
Jørgensen, Hans – prøvestykke som rugbrødsbager 20.6.1860, 18, 224, (223)
Jørgensen, Hans Adolf – født 16.11.1824 i …, urmager 11.9.1850, 18, 48, se 43 og 46
Jørgensen, Henrik – født i Næsby Hoved Mølle, skrædermester 18.6.1856, 18, 147, i Lauget 1853, tillige købmand 29.10.1884, 20, 200
Jørgensen, Jens – født 8.1.1828 af Stegsted, brænderi 6.2.1856, 18, 138, med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsigelse 1.11.1865, 19, 92, værtshusholder 29.4.1868, 19, 164, 165, opsagt 18.10.1871, 19, 235
Jørgensen, Jens Peter – født 16.5.1823 i Brænderup Sogn, stivelsesfabrikant 23.1.1861, 18, 238, 239
Jørgensen, Johan – født 29.1.1814 i Assens, skomagermester 31.10.1849, 18, 33
Jørgensen, Jørgen – født 1830 i Seest, Ribe Amt, bagersvend, høker 27.5.1857, 18, 163, 164
Jørgensen, Jørgen – karetmagerlærling, svendestykke 3.10.1860, 18, 229, 230
Jørgensen, Jørgen Christian – født 26.12.1822 i Odense, skrædermester 8.6.1853, 18, 90, opsagt 18.10.1854, 18, 116
Jørgensen, Jørgen Peter – skrædermester, 9.4.1845, opsagt ny høker 14.10.1857, 18, 170, paategning 12.2.1862,19, 8, købmand 16.10.1867, 19, 150, værtshusholder 16.10.1867, 19, 150, opsigelse af begge borgerskaber 25.10.1882, 20, 109
Jørgensen, Knud – født 26.12.1808 i Aasum, høker 17.11.1852, 18, 82 (efterfølger Lars Dideriksen), reservemaaler 10.4.1867, 19, 134
Jørgensen, Lars – rugbrødsbager 14.12.1842, opsagt 20.10.1875, 19, 334
Jørgensen, Mads – født i Fravde, arbejdsmand, værtshusholder 25.11.1857, 18, 172
Jørgensen, Maren – enke efter Claus Morten, værtshusholder 28.9.1853, opsagt 24.9.1862, atter i kraft 12.12.1866, 19, 125, 126
Jørgensen, Niels – født 4.6.1813 i Ubberud, værtshusholder 19.5.1852, 18, 73, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt af enken 11.11.1863, 19, 53
Jørgensen, Niels – født 7.4.1812, børstenbinder 1.7.1851, 18, 58, se 58
Jørgensen, Niels – snedkersvend, mesterstykke se 40
Jørgensen, Niels Adolph – født 24.10.1829 i Odense, købmand med grove og colonial 3.9.1856, 18, 150, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, signatur 14.2.1866, 19, 98, værtshusholder 6.1.1869, 19, 185
Jørgensen, Niels Peter Christian – født i Odense, forgylder 30.9.1857, 18, 169 (1853-57 i Nykøbing paa Falster), opsagt 1.9.1858, 19, 192
Jørgensen, Nis – født 21.11.1821, tobakshandler 31.3.1858, 18, 182, mesterstykke 6.2.1850, 18, 38
Jørgensen, Peder – født 2.10.1803 i Sanderum Sogn, høker 20.6.1860, 18, 225, opsigelse af enken 21.12.1867, 19, 158
Jørgensen, Peder – født 6.2.1826 i Nyborg, vævermester 1.7.1857, 18, 165, 166
Jørgensen, Peter Nicolaj – født i Brenderup, urmagersvend, mesterprøve 2.12.1857, 18, 173 (169), urmager 28.4.1858, 18, 186
Jørgensen, Poul – brændevinsbrænder 1.2.1826 med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt 27.9.1865, 19, 88
Jørgensen, Rasmus – født 3.12.1831 i Emmerballe paa Langeland, skomagermester 8.5.1861, 18, 247, 248, i Lav 1856
Jørgensen, Rasmus – født 8.9.1829 i Odense, købmand med colonial og grove varer 9.5.1855, 18, 124, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, tillige værtshusholder 27.1.1869, 19, 187, købmand 30.6.1875, 19, 328
Jørgensen, Thomas – født 6.4.1822 i Odense, hvedebrødsbager 24.4.1850, 18, 42
Kaisen, Anders Jørgen – prøvestykke som svend i nagelmester professionen 27.9.1854, 18, 115 (114)
Kirkegaard, Petr Theodor – født 4.6.1831 i Slagelse, sadel og tapetmager 26.10. 1859, 18, 212
Klinck, Johan Martin – født 17.9.1823 i Odense, skomagermester 27.6.1849, 18, 29, opsagt nu værtshusholder 28.9.1859, 18, 209, opsiger skænkeretten 31.12.1860, 18, 238
Klinck, Ludvig Conrad – født 29.9.1819 i Odense, garversvend 20.3.1850, 18, 40, mestersykke garvermester 20.11.1850, 18, 50
Klinck, Rasmus Henrik Julius – født 30.10.1821 i Odense, malermester 6.3.1850, 18, 39, opsagt 28.1.1857, 19, 158
Klink, Morten Daniel – født 3.8.1825 i Kerteminde, snedkermester 24.3.1858, 18, 180
Kluge, Gustav Clemens – født 18.8.1826 i Glogau i Sachsen, tøjmagermester (1851-57 i Aarhus) 1.7.1857, 18, 165, detaillist 23.8.1865, 19, 86
Klüver, Adam Adolph Bernhard – født 20.12.1829 i Scheverin, skomagermester 4.4.1860, 18, 219
Kløverstrøm, Johan Vilhelm – født 5.2.1827 i Ulriksholm i Sverig, garvermester 7.7.1852, 18, 77, se ogsaa 77
Knudsen, Christian – født i Næsby, restauratør 15.9.1852, 19, 79, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, høker 2.7.1862, 19, 22, opsiger spiritusbevilling 5.6.1867, 19, 143
Knudsen, Christian J. A. – kobbersmed 17.1.1844, opsigelse 4.1.1882, 20, 77
Knudsen, Hans Peder Lindegaard – født 27.4.1824 i Odense, skomager 26.5.1852, 18, 74, i Lavet 1848
Knudsen, Jens Frederik – født 6.8.1833 i Nyborg, købmand med colonial og grove varer 16.12.1857, 18, 174, skænkeret 19.2.1862, 19, 9, 10, tillige værtshusholder 13.1.1869, 19, 185 (oo i Rønninge 18.10.1859)
Knudsen, Knud Julius – født 31.12.1826 i Odense, købmand manufacturvarer 13.4.1853, 18, 86
Knudsen, Lars – født 13.7.1830, i Odense, høker med udskænkning af øl og brændevin 25.8.1858, 18, 191, opsagt 23.12.1868, 19, 184
Knudsen, Ole Christian – født 25.10.1828 i Odense, kobbersmedsvend 1848 i Middelfart, mesterstykke 26.9.1855, 18, 129, kobbersmed 13.5.1857, 18, 163
Knudsen, Peder – født 17.3.1815 i Fravde Kærby, opsagt rugbrødsbager 21.11.1849, 18, 35, se 34, nu brændevinsbrænder 12.5.1852, 18, 72, opsagt 10.8.1853, 18, 93, paany i kraft 7.1.1857, 18, 157, skænkeret 12.2.1862, 8, enken Maren født Hansen værtshusholder 8.3.1865, 19, 76, opsagt udskænkning 25.10.1865, 19, 92
Knudsen, Peter – født 21.1.1827 i Høybærg, brændevinsbrænder 25.8.1858, 18, 192, uden skænkeret 21.12.1859, 18, 214
Knudsen, Rasmus – af Nørre Højrup, tjenestekarl, prøvestykke som rugbrødsbager 8.9.1858, 18, 192, 93 (192)
Knudsen, Rasmus – født 13.5.1793 i Aunslev, spisevært 2.10.1850, 18, 48
Knøfler, Hendrik Laurits – født 9.3.1838 i Gerninge, conditor 16.5.1860, 18, 222, opsagt 14.11.1860, 18, 233
Koch, Henrik August Delhaa - købmand 3.8.1853, 18, 92, fæstemand 14.12.1855, 18, 136, varermægler
Kock, … - restauratør i Assens, hans enke Karenstine Frandsen, værtshusholder 4.4.1860, 18, 220 (hidtil i Assens)
Koefoed, … - hans enke Marie Emilie 18.4.1860, ringe handel 18.4.1860, 180, 220
Koefoed, Lars – født paa Bornholm, vatfabrikant 1.12.1847, 18, 3
Kongsted, Johan Christian – født i Aalborg, restauratør 26.5.1852, 18, 74
Krumback, Johan Henrik Carl – født i Lautzfeld i Sachsen – Weimar, vævermester 18.2.1852, 18, 70 (1843-52 i Ringsted), handel med traad, garn m.m. 28.3.1860, 18, 219, opsiger væver 19.8.1863, 19, 46, detaillist 26.8.1863, 19, 46
Krüger, Joachim Hansen – født 25.5.1833 i Odense, malermester 22.5.1861, 18, 249
Krøll, Søren Christian Sommer – skibskaptejn af Bogense, reder ed 22.6.1854, 18, 109
Küster, Peder Johan Adolph – født 27.3.1819, slagter 17.5.1854, 18, 105
Køenig, Johan Gerhardt Frederik – farver og trykker 5.5.1841, 17, 125, opsagt 17.6.1857, 18, 165
Kølle, Peter Martin – købmand med colonial og grove varer 31.3.1858, 18, 182 (i Maribo 1844-57), spiritusbevilling opsagt 26.9.1860, 18, 228
La Cour, Carl August – født 17.9.1828 i Svenborg, købmand 22.3.1854, 18, 102, firma 21.4.1875, 19, 323
Lachmann, Israel – blikkenslager 4.1.1835, opsagt 17.3.1851, 18, 55
Lange, Andreas – handskemager 11.2.1829, opsagt af enken 15.6.1870, 19, 211
Langhoff, Hans Nicolai Gündermann – født i Odense, tømmermester 26.4.1848, 18, 11, i Lavet 1835
Langhoff, Mads – født 12.5.1824 i Odense, slagter 19.5.1852, 18, 73
Larsen, Anders – født 12.4.1834 i Fjellerup, høker 23.10.1861, 18, 257, detaillist 2.8.1865, 19, 85, opsagt 24.6.1874, 19, 303
Larsen, Anders – styrmand, skipper 21.8.1855, 18, 128, særlig skipper ed 22.8.1855
Larsen, Anders Christian – født i Odense, 40 aar, hvedebrødsbager 23.3.1859, 18, 202, i Lav 1851, opsigelse 2.2.1881, 20, 40
Larsen, Carl Christian – gørtlerlærling, svendeprøve 3.4.1850, 18, 41
Larsen, Carl Ferdinand – født 16.9.1818, købmand 3.11.1841, opsagt, nu gæstgiver 4.12.1861, 19, 4, opsagt af enken 29.6.1864, 19, 63
Larsen, Carl Harald Julius – født 14.7.1831 i København, detaillist 5.5.1858, 18, 186, ingen spiritusbevilling 21.6.1871, 19, 228
Larsen, Claus Christian – født 20.7.1806 i Norup, snedkermester 14.2.1849, 18, 25, opsagt 28.9.1864, 19, 68
Larsen, Clemen – spækhøker 27.11.1839 med skænkeret 12.2.1862, 8, opsiger skænkningsretten 1.10.1862, 19, 27, 28
Larsen, F. – brændevinsbrænder vil kun forhandle egne produxter 26.9.1861, 18, 229
Larsen, Frederik Martinus – født 22.7.1826 i Akker, Norge, her i landet 1852-1855 og fra 1860, skomagermester 2.7.1862, 19, 21
Larsen, Hans – født 23.10.1818 i Gestelev, pottemagermester 21.9.1853, 18, 96, hans enke Hanne Hansen, pantelaaner 30.10.1867, 19, 153, bevillingen inddraget af politiet 10.3.1886, 20, 256
Larsen, Hans – født 4.10.1828 i Vrangstrup, høker 20.6.1860, 19, 225, opsiger brændevinsalgsretten 25.7.1860, 18, 227, opsiger borgerskab for 1 aar fra 1.9.1860, - 15.8.1860, 18, 227
Larsen, Hans Bernhard – født 27.1.1836 i København, styrmand, borgerskab som skipper nægtet 22.11.1860, 18, 233
Larsen, Hans Peter – født 13.10.1827 i Haarslev Sogn, mel og grynhandler 23.7.1856, 18, 148
Larsen, Jacob – født 4.8.1825 i Odense, rugbrødsbager 22.9.1852, 18, 79v, se ogsaa 78v og 79v
Larsen, Jacob – født i Brylle Sogn, brændevinsbrænder 28.2.1855, 18, 122, enken fortsætter, men døv, og opsiges ved svigersønnen Hans Rasmussen 27.4.1881, 20, 47
Larsen, Jens – født i Ubberud, 26 aar, daglejer, rugbrødsbager 16.3.1859, 18, 201, prøvestykke samme dag 200
Larsen, Jens – lærling i hjulmagerprofessionen, prøvestykke 25.7.1855, 18, 127 (126)
Larsen, Johan Frederik – født 2.12.1816 i Brylle Sogn, jernstøber 20.2.1856, opsagt, nu brændevinsbrænder 14.12.1859, 18, 214, med skænkeret 19.2.1862, 19, 9, 10, opsagt og atter i kraft som detaillist 11.11.1874, 19, 312, opsagt 23.1.1884, 20, 168, ombyttet til kork og propskærer 9.2.1887, 20, 291
Larsen, Johan Peder Theodor – tobakspindersvend, mesterstykke (190)
Larsen, Jørgen – født 15.11.1819 i Nyborg, pottemagermester 24.4.1850, 18, 42, i Kerteminde 1846-1850, i Lav 1845
Larsen, Jørgen – født 26.4.1831 i Ubberud Sogn, værtshusholder 16.2.1859, 18, 200, høker 13.7.1859, 18, 207, uden skænkeret 21.12.1859, 18, 215, atter værtshusholder 20.5.1863, 19, 41, opsagt 22.3.1865, 19, 77
Larsen, Lars Christian – født 28.1.1836 i København, slagtermester 18.12.1861, 19, 5
Larsen, Lars Christian Henrik – født 16.9.1804 i Odense, instrumentmager 22.5.1861, 18, 249, opsagt af enken 6.12.1871, 19, 239
Larsen, Morten – født 23.8.1818 i Hundborg, Thisted Amt, skrædder 20.4.1853, 18, 87, opsagt 22.10.1862, 19, 29 (forlader byen)
Larsen, Niels – født 10.5.1808 i Lundby, Sjælland, spækhøker 5.4.1854, 18, 103, paategning 12.2.1862, enken Johanne Kirstine Nielsen detaillist 28.2.1866, 19, 102, afgaaet ved døden, borgerskab sat ud af kraft 18.12.1867, 19, 157
Larsen, Niels – født 3.6.1825 i Sanderum, invalid, høker 2.9.1857, 18, 168, med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, detaillist 21.2.1866, 19, 100
Larsen, Niels – spækhøker 12.5.1847, med skænkeret 11.2.1862, 19, 8, opsagt 7.3.1866, 19, 102
Larsen, Niels Christian – født 20.5.1827 i Odense bødkermester 4.1.1854, 18, 99
Larsen, Niels Jacob – født 24.9.1832, styrmand 22.10.1859, 18, 211, skipper tillige høker uden udskænkning eller udsalg af øl og brændevin 11.7.1860, 18, 226, opsagt skipper af hustruen 26.8.1863, 19, 46
Larsen, Peter – født i Gladsaxe, Jern og metalstøber 5.3.1851, 18, 54, opsagt 1.11.1858, nu brændevinsbrænder uden skænkeret 21.12.1859, 18, 214, dette borgerskab opsagt 7.11.1860, 18, 232
Larsen, Peter Christian – født 4.4.1824 i Odense, snedker frimester 24.3.1852, 18, 70, 71
Larsen, Rasmus – brændevinsbrænder 12.11.1856, 18, 154, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt 30.9.1868, 19, 174, atter i kraft 1.4.1874, 19, 298
Larsen, Søren – rugbrødsbager 30.11.1842, opsagt af enken 6.12.1871, 19, 239
Larsen, Søren Ludvig – født 7.4.1820 i Odense, skomager 2.5.1849, 18, 27, opsagt af enken 28.1.1880, 20, 9
Larsen, Vilhelm Christian – født 11.1.1829 i Odense, sadelmager og tapetmager 12.7.1854, 18, 111
Lassen, Frederik Ferdinand – født 22.11.1822 paa Grønnemosegaard, køb- og handelsmand 1.10.1851, 18, 61
Lassen, Henrik Christian Peder Martin – født 10.9.1833 i Rabenkerchen i Angel, pottemager 19.6.1861, 18, 250
Lassen, Mads – født 1829 i Stige, styrmand, skipper 16.12.1857, 18, 174
Lehn, Niels Christian Rasmussen – født 23.2.1835 i Odense, bødkermester 18.9.1861, 18, 254, i Lav 1856, opsagt 17.3.1869, 19, 189
Levin, Samuel – urmager 11.11.1857, 18, 171, 172 (1856-57 i Svenborg)
Limkilde, Clemens Christian Georg – født 16.4.1832 i Odense, købmand med colonial og grove varer 24.2.1859, 18, 178
Limkilde, Mathias Frederik – tobakspindersvend, prøvestykke 20.6.1849, 18, 29
Lind, Anders August – født 21.8.1816 i Gøteborg, ringe handel 10.10.1860, 18, 230 (hidtil kunsthandler i Odense)
Lindborg, Johan Frederik – født i Helsingør, buntmager 15.1.1851, 18, 52, mesterstykke 9.10.1850, 18, 48, hattemager 25.2.1874, 19, 295
Longhi, Frantz Christopher – født 3.10.1823 i København, skomager 28.8.1861, 18, 253, næringsbevis ringe handel, detaillist 20.7.1864, 19, 64, opsigelse 5.1.1870, 19, 205, atter i kraft 14.12.1870, 19, 220
Lorentzen, Andreas – født i Odense, gørtler og nyesølvsarbejder 19.4.1848, 18, 11
Lorentzen, Carl Christian Theodor – født 14.6.1834 i Odense, farver 19.6.1861, 18, 250, opsagt 3.7.1867, 19, 144 fra 1.8.1867 at regne
Lorentzen, Claus Henrich Christian – født 26.5.1830 i Faaborg, købmand, manufacturhandel 19.9.1855, 18, 129, opsagt 23.3.1859, 19, 201, 202
Lottes, Frederik August – født i Berlin, bomuldsvævermester 26.9.1855, 18, 129, prøvestykke 9.5.1855, 18, 124, hans forladte hustru Ane Kirstine Andresen født 13.7.1817 i Odense, marskandiser 3.11.1869, 19, 201, pantelaaner 6.2.1878 ,19, 395, firma 13.2.1878 ,19, 395v
Lotze, Ernst Gustav – født 1825 i København, apoteker, brændevinsbrænder 27.4.1853, 18, 87, opsagt 13.2.1856, 18, 139, signatur 8.10.1873, 19, 280, brændevinshandel 20.10.1880, 20, 30
Lund, Johannes - født i Odense, skomagermester 29.3.1848, 18, 9
Lund, Marius – født 19.10.1833 i Assens, tobakspinder 16.5.1860, 18, 222, opsagt 27.2.1861, 18, 241
Lund, Martha Christiane - næringsbevis til at fortsætte bogtrykkeriet 11.9.1861, 18, 253, opsigelse 27.12.1861, 19, 5 (enke efter M. C. Hempel)
Lund, Niels Juul – garverlærling, svendeprøve 30.10.1861, 18, 257 (255)
Lundgreen, Carl Christian – født 4.4.1821 i Nakskov, slagter 2.4.1851, 18, 55, opsagt 24.11.1869, 19, 203
Lyng, Peter Christian Vilhelm – født 20.2.1834 i Skovby, skrædermester 4.12.1861, 19, 3 4 (før i Bogense)
Lytjohan – Jean Adolph – slagtermester 9.9.1846, opsagt 7.6.1848, 18, 15
Løngreen, Frederik Wilhelm – født i Odense, 27½ aar, smedemester 2.11.1859, 18, 212
Løngreen, Niels – høker 11.4.1832, paategning 12.2.1862, 19, 8, opsagt 27.6.1866, 19, 111
Madsen, … - toldcontroleur, hans enke, næringsbevis, ringe handel 24.8.1859, 18, 208
Madsen, Anders – brændevinsbrænder 2.8.1843, paategning 19.2.1862, 19, 9, 10, ingen udskænkning 7.1.1863, 19, 32
Madsen, Anders – født 20.11.1820, brændevinsbrænder 8.2.1860, 18, 217, opsagt 26.9.1860, 18, 229, ombyttet til købmand 21.4.1886, 20, 261
Madsen, Anders – snedkersvend, stolemager, prøvestykke 6.10.1852, 18, 80 (80v)
Madsen, Andreas – gørtlerlærling, svendeprøve 29.7.1858, 19, 193, (192)
Madsen, Christian – væverlærling, svendestykke 17.6.1857, 18, 164, 165
Madsen, Hans – født i Agernæs i Krogsbølle, klodsemager 29.3.1848, 18, 8
Madsen, Henrik – født i Skovsgaarde, høker med udskænkning af øl og brændevin 17.11.1858, 18, 196, ingen udskænkningsret 27.7.1859, 18, 207, opsigelse 19.10.1859, 18, 210
Madsen, Jens – født 28.4.1829 i Orte, værtshusholder 8.5.1861, 18, 247, opsigelse 30.12.1876, 19, 362
Madsen, Jørgen – født 11.12.1830 i Odense, købmand, colonial og grove varer 10.4.1861, 18, 243
Madsen, Lars – født i Trøstrup Korup, 36 aar, handel med rug og hvedebrød 21.3.1860, 18, 218
Madsen, Mads – rugbrødsbager 23.8.1837, opsagt 10.5.1871, 19, 227
Madsen, Mads – væverlærling, svendeprøve 5.8.1857, 18, 167, væversvend, mesterprøvestykkke 26.8.1857, 18, 168
Madsen, Marius – firma 15.8.1866, 19, 115
Madsen, Martin – Jesper – født 20.3.1824 i Odense, købmand 7.11.1849, 18, 34
Madsen, Mathias – født 1.1.1814 i Vissenbjerg, mursvend 4.9.1861, 18, 253 ringe handel, murmester 21.3.1866, 19, 103
Madsen, Niels – bager 16.10. 1839, og gæstgiver 6.11.1872, 19, 256, opsagt 3.12.1873, 19, 288
Madsen, Peder – født i Agernæs, læsteskærer 6.6.1849, 18, 29
Madsen, Rasmus - født 13.3.1828 i Odense, tobakspindermester, tobaks- og cigarfabrikant (mesterstykke 146), 29.4.1857, 18, 162
Maegaard, Wilh. Rasmussen – født 25.4.1820, købmand, udenfor Frederiksport 13.2.1850, 18, 38, opsiger spiritusretten 30.6.1862, 19, 21, atter spiritusbevilling 26.8.1863, 19, 46, signatur 8.7.1868, 19, 170, signatur 28.8.1872, 19, 252, dito 2.7.1873, 20, 272, tillige værtshusholder 27.11.1873, 19, 287, signatur 19.8.1874, 19, 308, firma 29.11.1876, 19, 360, styrelsesmedlem 17.7.1878, 19, 406, 407, opsigelse af enken Johanne Maegaard født Frydendahl 25.1.1882, 20, 78, sønnen Johannes Hviid Frydendahl Maegaard indtræder i firma Wilh. R. Maegaard 25.1.1882, 20, 78
Malmqvist, Johan Ferdinand – født 21.3.1826 i København, manufacturhandler 29.11.1854, 18, 117, hidtil silke, uld og lærredkræmmer i København, opsagt 6.4.1864, 19, 59 (bortrejst)
Martens, Frederik Harald Theobald – født 19.10.1830 i Odense, købmand med colonial og grove varer 23.12.1857, 18, 174, 175
Mathiesen, Holger – født 2.2.1831 i Odense, skrædermester 5.3.1856, 18, 140, høker 28.10.1863, 19, 51, opsagt 29.6.1870, 19, 212
Mathou, Frederik Wilhelm – født 4.6.1822 i Lübeck, købmand 11.4.1849, 18, 27, opsigelse 15.10.1851, 18, 62
May, Carl Julius – rugbrødsbager, værtshusholder 17.5.1848, 18, 13, paategning 12.2.1862, 19, 8, opsagt 19.9.1866, 19, 117, atter i kraft 31.7.1867, 19, 145, opsagt 30.12.1870, 19, 221
Mellentin, Martin Frederik Sandhoff – født i Odense, skomagermester 30.1.1850, 18, 37
Meyer, Sophus Severin – født 22.4.1840 i Odense, murermester …
Midskov, Lars Andersen – h.e. Mette Cathrine … høker 12.4.1828, spiritusbevilling 15.4.1863, 19, 37, opsagt 3.5.1865, 19, 80
Mikkelsen, Anders Wilhelm – født 12.2.1823 i Gelsted Sogn, høker med brændevinsudskænkning 7.3.1860, 18, 218, værtshusholder 25.1.1865, 19, 75, opsagt 11.10.1865, 19, 89
Mikkelsen, Christian Frederik David – født 9.12.1827, bødkermester 31.3.1858, 18, 183, 184, i Lav 1855
Mikkelsen, Hans – bager 12.6.1850, opsigelse 25.8.1880, 20, 25
Mikkelsen, Hans – født i Orte, rugbrødsbager 12.6.1850, 18, 44, se 42v
Mikkelsen, Jochum Ferdinand – født 6.2.1825 i Vejle, franskbrødsbager 26.5.1852, 18, 74 (jfr. Jochum Frederik Mikkelsen)
Mikkelsen, Niels Christian – født 27.2.1830, tobakspinder 31.3.1858, 18, 183, mesterstykke (62v) gjort mesterstykke i København
Millinge, Niels Christian Theodor – født 9.3.1815, drejermester 12.7.1848, 18, 18, i Lav 1840
Milo, Hans Christian Andreas – født 19.1.1819 i Odense, bogbinder, boghandler 13.7.1853, 18, 91, 92, tillige bogtrykker 29.8.1860, 18, 227, 228
Mogensen Peter – født 18.10.1811 i Trøstrup Korup, høker med udskænkningsret 5.12.1860, 18, 234, opsagt 21.8.1867 19, 145
Mortensen, Claus – født 26.3.1807 i Dømmestrup, værtshusholder 28.9.1853, 18, 96, med skænkeret 12.2.1862, 19, opsagt 24.9.1862, 19, 27, hans enke Maren Jørgensen genoptager virksomheden 12.12.1866, 19, 125, opsigelse af enken 28.6.1882, 20, 94, paany i kraft ved datteren Caroline Snohr født Clausen 3.9.1884, 20, 191
Mortensen, Martin Christoffer – købmand, 16.10.1861, 18, 256, uden examen ogsaa handlende med spiritus, opsigelse 17.12.1862, 19, 31
Mortensen, Niels – født i Døllefjælde, Lolland, mel, gryn, vildt og frugthandler 22.11.1848, 18, 22, fuldstændig høkerhandel 30.5.1855, 18, 124, 125, detaillist 28.2.1866, 19, 101, opsagt 5.11.1873, 19, 285
Mortensen, Søren Peter – født 1.4.1818 i Odense, skomager 26.9.1849, 18, 32, værtshusholder 18.6.1873, 19, 271, opsigelse 31.3.1880, 20, 13, enken paany værtshusholder 6.7.1881, 20, 58, opsigelse 28.12.1881, 20 76, paany i kraft 5.4.1882, 20, 86, opsigelse 30.9.882, 20, 105, paany i kraft 2.7.1884, 20, 187, opsigelse 31.12.1884, 20, 207, paany i kraft uden brændevinsret 4.2.1885, 20, 210, paany brændevinsret 6.1.1886, 20, 252, opsigelse af brændevinsretten 24.3.1886, 20 257
Mouritzen, Søren – født 5.2.1819 i København, invalid, tobakshandler 27.7.1853, 18, 92
Muus, Elias B. – consul, købmand 10.8.1843, , opsagt 21.4.1858, 18, 185, korn, commissions, vexelforretning samt skibsreder 27.8.1862, 19, 25, firma 26.9.1866, 19, 117, handelshuset signatur 8.7.1868, 19, 170, overdrages 20.2.1878, 19, 396, forandring i firmaet 6.1.1886, 20, 252
Møller Peter Nielsen – skipper 21.6.1854, detailist 25.10.1876, 19, 356
Møller, Arendt Christian – skibsbygmester 22.6.1854, 18, 109, reder ed
Møller, Hans Carl - købmand, 10.11.1847, med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsiger spiritusretten 26.9.1866, 19, 117
Møller, Hans Christian Adolph – født 3.11.1814 i Odense, parykmager og frisørmester 26.7.1848, 18, 18, 19
Møller, Hans Jacob – født i Odense, hvedebrødsbager 9.7.1856, 18, 148 (1840, 56 i Nyborg), 47 aar, tillige gæstgiver og billardholder 4.11.1863, 19, 52, opsiger gæstgiver 30.3.1864, atter i kraft 8.5.1867, 19, 140, opsiger bager 8.5.1867, 19, 140 (se 30.3.1864, 19, 59), opsiger gæstgiver 12.3.1873, 19, 263
Møller, Lauritz Langhoff – født 25.11.1826 paa Lundegard, farver og trykker 7.9.1853, 18, 94, uldspinder 27.6.1877, 19, 376
Møller, Leontine – jomfru, 45 aar, handel med brød og kager 28.9.1859, 18, 209
Møller, Ludvig – født i Odense, bagermester 26.4.1848, 18, 12, i Lavet 1838
Møller, Peder Nielsen – styrmand, 21.6.1854, 18, 108, særlig skipper ed samme dag
Møller, Søren – født 4.10.1823 i Kolding, skomagermester 30.1.1850, 18, 37
Møller, Søren – født 4.10.1835 i Odense, manufacturhandler 26.10.1859, 18, 211, tillige fabrikant af rebslagergenstande og signatur samme dag 11.11.1874, 19, 312
Møllmann, Peder Adam – købmand, ølbrygger 23.1.1861, 18, 239, købmand med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt ølbrygger 26.3.1862, 19, 13, opsigelse af brændevinshandel 17.6.1885, 20, 227
Mørk, Emanuel Siegfred – billedskærer, finerhandler 19.9.1877, 19, 384, snedker
Maar, Jens Vilhelm – mægler 1841, opgivet 12.10.1864, 19, 68
Naskov, Albert Carl Ludvig – født 14.1.1834 i Odense, marskandiser 19.1.1859, 18, 198, opsagt 21.9.1859, 18, 209
Naskov, Lars Nicolas – skomager 9.7.1834, nu marskandiser 14.2.1855, 18, 121, opsagt 20.3.1873, 19, 264, firma 16.7.1873, 19, 274
Nathansen, Heilmann Moses – født i Assens, optiske og handel med ostindiske og chinesiske varer 6.12.1854, 18, 118
Nebeling, Johannes – nagelsmedesvend, mesterstykke 27.8.1851, 18, 60
Nicolaisen, Jens Peter – født 21.8.1830 i Odense, bomuldsvæver 12.5.1858, 18, 186, svendestykke 26.9.1849, 18, 31, mesterstykke 29.7.1857, 18, 166, høker 5.8.1863, 19, 45, opsagt 10.2.1864, 19, 57
Nielsdatter, Kirsten - brødhandel 8.9.1858, 18, 192 (enke efter brændselshandler Niels Petersen Høybye)
Nielsen, … - naalemagersvend, mesterprøve 16.4.1856, 18, 142, 143, (142v)
Nielsen, Anders – værtshusholder 28.8.1844, med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt 15.3.1871, 19, 223
Nielsen, Andreas – født 27.12.1825, skrædermester 31.3.1858, 18, 181, i Lavet 1854
Nielsen, Birgitte – 37 aar, brødhandel 18.5.1859, 18, 205
Nielsen, Carl Frederik – født 17.9.1825 i Odense, købmand med kolonial og grove varer 10.12.1851, 18, 65, skænkeret 1862/8, tillige værtshusholder 18.7.1866, 19, 113, opsagt af enken 5.7.1876, 19, 348
Nielsen, Carl Frederik – født i Stige, skipper 20.4.1830 (tilladelse 1846), spækhøker 4.4.1855, 18, 123, brændevinshandel 12.4.1862, skænkeretten opsagt 18.3.1874, 19, 296, opsigelse af enken 28.12.1881, 20, 76
Nielsen, Christian – hjulmagerlærling, svendeprøve 1.8.1855, 18, 127 (126)
Nielsen, Christian Hansen – skipper i Varde 1855, 15.11.1855, 18, 134, særlig skipper ed
Nielsen, Frands Christian – født 9.8 (10?).1820 i Odense, drejer frimester 31.10.1849, 18, 33, 34, tillige høker 19.2.1862, 19, 10, opsagt drejer 19.11.1873, 19, 286, værtshusholder 19.11.1873, 19, 286
Nielsen, Frederik – vævermester 3.9.1845, opsagt 9.5.1849, spækhøker 9.5.1849, 18, 28, med skænkeret 19.2.1862, 9, 10, opsagt af enken 15.4.1863, 19, 37
Nielsen, Guftorm – buntmagerlærling, svendestykke 3.11.1852, 18, 81
Nielsen, H. C. – købmand, consul 7.8.1854, 18, 107, reder ed samme 12.1.1855, 18, 120, samme 30.5.1855, 18, 124, hans enke Clausine født Thomsen 16.10.1861, næringsbevis til at drive det hendes tilhørende jernstøberi 18, 251
Nielsen, Hans – brændevinsbrænder 4.11.1844, paategning 19.2.1862, 19, 9, 10, opsagt 6.7.1864, 19, 64
Nielsen, Hans – født 5.5.1822 i Birkinge, mel og grynhandler 26.9.1855, 18, 129, høker 26.2.1862, 19, 11, opsagt 13.6.1866, 19, 111
Nielsen, Hans – født 8.3.1819 i Udby ved Kallundborg, toldassistent, handel med gamle bøger 13.3.1861, 18, 241
Nielsen, Hans – født i Harendrup, handel med brød og kager 21.7.1858, 18, 190
Nielsen, Hans Frederik – skibskaptejn, borger 1844, reder ed og tillige skipper ed 12.6.1854, 18, 108
Nielsen, Hans Frederik Hansen – skipper 26.2.1844, opsagt 8.2.1871, 19, 222
Nielsen, Hans Peter – født i Sanderum Sogn, detaillist 22.3.1822, 20, 82, opsigelse af brændevinsretten 1.9.1886, 20, 275
Nielsen, Hendrik Ferdinand – født 10.10.1823 i København, købmand, kolonial og grove varer 9.1.1850, 18, 36
Nielsen, I. V. – firmaanmeldelse af købmand I. V. Nielsens enke Kirstine Pouline født Clausen
Nielsen, Jens – født 1809 i Vissenbjerg, høker 22.9.1852, 18, 79, med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, ingen brændevinshandel 30.12.1876, 19, 362, paany brændevinshandel 3.1.1877, 19, 363
Nielsen, Jens – født 23.7.1817 i Fangel, klodsemager 20.9.1848, 18, 20
Nielsen, Jens Christian – født 5.7.1834 i Odense, marskandiser 5.12.1860, 18, 233, 234, opsagt nu købmand 4.6.1862, 19, 18
Nielsen, Jens Georg – født 28.12.1820 i Odense, køb- og handelsmand 2.5.1849, 18, 27, med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, ingen spiritusbevilling 26.8.1868, 19, 172
Nielsen, Jens Woldiderik – født 29.1.1832 i Skovby Sogn, købmand 26.10.1859, 18, 211, ingen spiritusbevilling 30.12.1870, 19, 221, atter i kraft 3.1.1872, 19, 241, tillige værtshusholder 10.1.1872, 19, 241, opsiger værtshusholder 16.7.1873, 19, 274
Nielsen, Jesper – født 25.4.1817 i Asperup, værtshusholder 23.10.1861, 18, 256 opsagt 25.6.1862, 19, 20, atter i kraft for enken Ane Dorthea Nielsen 27.10.1869, 19, 201, opsagt 6.4.1870, 19, 209
Nielsen, Johanne Kirstine – 5.4.1854 og 12.2.1862, detaillist 28.2.1866, 19, 102 (gift med Niels Larsen, se ham)
Nielsen, Julius Vilhelm – født 24.2.1831 i Odense, snedkermester 29.4.1857, 18, 162, opsagt 31.12.1877, 19, 392
Nielsen, Jørgen – skrædder 22.3.1848, 18, 7
Nielsen, Jørgen – værtshusholder 19.12.1860, 18, 236 (i København 17.6.1843-23.6.1860)
Nielsen, Jørgen Christian – født i Odense, urmager, mesterstykke samme dag 6.6.1855, 18, 125
Nielsen, Karen Marie – brødhandel 9.6.1858, 18, 188 (enke efter brændevinsbrænder Rasmus Nielsen)
Nielsen, Knud – født 21.8.1822 i Odense, smedesvend, kaffeskænker 9.5.1849, 18, 28, opsagt 9.5.1850, spisevært 20.11.1850, 18, 50, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, værtshusholder 17.6.1868, 19, 169
Nielsen, Lars – født i Hillerslev, væver, 29.3.1848, 18, 8
Nielsen, Lars – født i Jørgensøhus, Munkebo Sogn, styrmand 7.2.1857, 18, 158, 159, skipper opsagt 29.10.1873, 20, 284
Nielsen, Lars – høker, 15.11.1843, brændevinskarl opsagt 1.4.1874, 19, 298, borgerskab opsagt 11.10.1876, 19, 354
Nielsen, Lars Peter – født 8.8.1824 i Odense, sadelmager, spisevært 2.10.1850, 18, 49, paategning 12.2.1862, 19, 8, opsagt 27.9.1876, 19, 352, gæstgiver 6.6.1877, 19, 373
Nielsen, Ludvig – født i Rudkøbing, bagermester 13.11.1855, 18, 133 (fra 1851-1855 i Rudkøbing), opsagt 4.6.1856, 18, 146
Nielsen, Mads – karetmagerlærling, svendestykke 28.1.1857, 18, 158 (157)
Nielsen, Mads Jensen – født i Stige, styrmand, skipper 9.2.1859, 18, 200
Nielsen, Marie Cathrine født Sabroe – handel med brød 7.7.1858, 19, 189 (enke efter politibetjent Nielsen)
Nielsen, Martin – født 15.5.1836 i Odense, sadelmagermester 19.6.1861, 18, 250
Nielsen, Mikkel – værtshusholder 13.10.1830, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt 17.6.1863, 19, 43 (død)
Nielsen, N. – høker 20.12.1848, med skænkeret 12.2.1862, 19, 142, opsagt af enken Hanne født Behrens 29.5.1867, 19, 142
Nielsen, Niels – født 13.10.1824 i Vejlby, høker 26.9.1860, 18, 229, har tjent i byen i 6 aar, ingen spiritusbevilling 9.10.1867, 19, 149, detaillist 7.10.1868, 19, 175, opsagt 27.11.1878, 19, 416, paany i kraft 24.10.1883, 20, 160
Nielsen, Niels – født 23.10.1808 i Dalum Sogn, spækhøker 13.12.1848, 18, 23
Nielsen, Niels – født 25.6.1802 i Nørre Aaby, lejetjener, høker 16.5.1849, 18, 28, opsagt nu værtshusholder 6.8.1851, 18, 59, 60, med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, annulleret død 29.7.1863, 19, 45
Nielsen, Niels – født 3.2.1825 i Odense, mursvend, værtshusholder 28.4.1858, 18, 185, opsagt 27.3.1872, 19, 244
Nielsen, Niels – født i Søholm, Køng Sogn, rugbrødsbager 24.11.1858, 18, 196, prøvestykke samme dag (195)
Nielsen, Niels Christian – født 27.1.1831 i Odense, kleinsmed 26.5.1858, 18, 187
Nielsen, Niels Christian – født i Skovby, købmand med colonial og grove varer 19.4.1854, 18, 103, opsagt af enken 16.11.1859, 18, 213
Nielsen, Niels Peter Christian – født i Odense, bødkermester 10.5.1848, 18, 12
Nielsen, Olagus – født i Kalmar, 38 aar, smedemester 24.8.1859, 18, 208
Nielsen, Ole – født 26.1.1812, høker 8.6.1853, 18, 90, opsagt nu brændevinsbrænder 9.4.1856, 18, 142, opsagt 2.12.1857, 18, 173
Nielsen, Ole – født 3.4.1822, snedker 31.3.1858, 18, 181, lavet 1852
Nielsen, Peder – født i Eiby, 68 aar, høker 28.4.1858, 18, 185, ingen spiritusret 29.8.1860, 18, 228, i kraft 11.7.1866, 19, 113, værtshusholder 16.10.1867, 19, 151, opsagt 26.8.1868, 19, 173
Nielsen, Peter – født 6.10.1834 i Allese, smedemester 2.11.1859, 18, 212
Nielsen, Peter Christian Anton – født 18.3.1828 i København, bøssemager 29.9.1858, 18, 193 (hidtil Maribo)
Nielsen, Rasmus – født i Snøde, høker 23.4.1856, 18, 143 med skænkeret 12.2.1862, 19, 8
Nielsen, Sigismund Vilhelm Christian – født 13.2.1832 i Aarhus, skomager 24.3.1861, 18, 245, i Lav 1857
Nielsen, Søren – naalemager 15.4.1818, enken Kristine Christensen høker 17.12.1862, 19, 31, detaillist 27.6.1866, 19, 111, ingen spiritusbevilling 30.3.1872, 19, 245
Nielsen, Søren Vilhelm – naalemagermesterstykke 10.12.1851, 18, 66
Nietge, Johan Ludvig – kobbersmedmester 12.12.1827, opsagt 24.12.1852, 18, 83 (nu i Nyborg)
Nissen, Enoch Andreas – født 4.6.1821 i Aalborg, tobakspinder 25.2.1857, 18, 160, i Lavet i København
Nissen, Jens Henrik – urmagersvend, mesterprøve 11.2.1857, 18, 159 (155-156)
Nissen, Preben Ditlev – født 16.3.1830, fra Trolleborg Sogn, handelsbetjent, værtshusholder 18.4.1860, 18, 220
Nygaard, Christen – født i Stige, styrmand, skipper 7.2.1848, 18, 25
Næsted, Ole Peter – garver 14.10.1846, opsagt 11.3.1874, 19, 296
Nørholm, Morten – født 27.2.1821 i Nykøbing Mors, urmagermester 18.5.1853, 18, 88, 89, mesterstykke samme dag, se ogsaa 86v, opsagt 9.10.1872, 19, 254
Naarup, Niels Larsen – høker, 8.4.1840, med skænkeret 19.2.1862, 19, 9, 10, enken opsiger skænkeretten 8.10.1862, 19, 28
Olesen, Carl Christian – født 20.1.1834 i Odense, skomagermester 18.12.1861, 19, 4
Olivarius, J. de Fine – vejer og maaler 13.7.1859, 18, 207
Olsen, Anders – født i Alsønderup i Sjælland, spækhøker og smaahandler 20.12.1848, 18, 23, paategning 12.2.1862, 19,8, opsagt 17.6.1863, 19, 43
Olsen, Andreas – garverlærling, svendestykke 8.4.1857, 18 (161v)
Olsen, Christen – født 18.1.1824 i Valsømagle i Harrested, Sorø Amt, høker 2.3.1859, 18, 201
Olsen, Hendrik – født 18.1.1804 i Aalborg, skomagermester 31.10.1849, 18, 34, i lavet 1844
Olsen, Jens – født i København, spækhøker 12.3.1851, 18, 55, spiritusbevilling 12.2.1862, 19, 8, denne opsagt 30.6.1862, 19, 21, atter spiritusbevilling 18.11.1862, 19, 29, opsagt af enken 24.7.1867, 19, 145
Olsen, Jens Christian – født i Skibhusene, købmand med colonial og grove varer 19.12.1855, 18, 136
Olsen, Jens Christian – købmand, 19.12.1855, paategning 12.2.1862, 19, 8, ingen spiritusbevilling 10.12.1862, 19, 31, hans enke Ane Kirstine født Hansen født 26.1.1844 i Asperup, ringe handel 14.10.1885, 20, 241, brændevinsret paa mandens købmandsborgerskab 3.3.1886, 20, 256, opsigelse som købmand og brændevinsret 29.9.1886, 20, 278
Olsen, Ole Guldbrandsen – bomuldsvæver, mesterstykke 14.2.1849, 18, 25 (se 24)
Olsen, Peder – skipper i Kerteminde 1853, særlig skipper ed 13.11.1855, 18, 133
Olsen, Peter – født 25.4.1813 i Kalundborg, skomagermester 19.12.1860, 18, 237, i Lavet 1841
Pagh, Hans Theodor – født 16.8.1833 i …, købmand med colonial og grove varer 13.7.1859, 18, 207, intet spiritussalg 20.6.1860, 18, 225, ændret fra 1.7.1861, atter i kraft 7.2.1866, 19, 97, værtshusholder 9.12.1868, 19, 182, 183, brændevinsbrænder 23.5.1877, 19, 372
Pagh, Jens Christian Leonhardt – født 2.7.1830 i Aasum, sadelmager 25.7.1855, 18, 126 (mesterstykke i København)
Pagh, Rasmus Koph – født 12.9.1808, brændevinsbrænder 22.10.1840, paategning 12.2.1862, 19, 8, opsagt 14.12.1864, 19, 72, høker 27.11.1873, 19, 287, opsagt 31.12.1873, 19, 292, brændevinshandel uden udskænkningsret 4.3.1874, 19, 295, nu høker 23.6.1880, 20, 20
Panduro, Gregersine Olavia - værtshusholder 31.12.1873, 19, 291, opsigelse af brændevinsretten 29.9.1886, 20, 278 (enke efter rugbrødsbager Jørgen Hansen)
Pantmann, Villiam Hartvig Theodor – købmand af 1846, opsagt 14.9.1859, 18, 209
Pedersen, Anders – brændevinsbrænder og værtshusholder 25.6.1833, opsigelse af sønnen brændevinsbrænder H. P. Pedersen paa enkens vegne 19.12.1883, 20, 165
Pedersen, Anders – født i Ørsbjærg, Kerte Sogn, urtemand, værtshusholder 10.5.1848, 18, 12, opsagt af sønnen 18.11.1863, 19, 53 (efter Hans Hansen Wulfs enke)
Pedersen, Anders Christian – født 14.3.1834 i Odense, købmand med grove og colonial varer 10.3.1858, 18, 179, og værtshusholder 9.12.1868, 182, sidste opsagt 8.11.1876, 19, 358, procura til sønnen Hans Jørgen Anders Pedersen 6.6.1883, 20, 146
Pedersen, Christen – født 11.10.1820 i Nørre Broby, spisevært 22.2.1854, 18, 101, opsagt 12.2.1862, 19, 9, genoptaget 24.5.1865, 19, 82, opsagt 15.11.1871, 19, 237
Pedersen, Christian – født 26.2.1824 i Holse, værtshusholder 29.6.1859, 18, 206, opsagt 14.12.1859, 18, 214
Pedersen, Ditlev Christian – født i Fleninge, brændevinsbrænder 10.8.1853, 18, 93 efter Peder Knudsen i Søndergade, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, signatur som reder 17.1.1877, 19, 363
Pedersen, Hans – født 23.3.1812 i Mesinge, høker 2.8.1854, 18, 112, 113, tillige detaillist 12.2.1862, 19, 9, opsiger skænkeretten 26.11.1862, 19, 30
Pedersen, Hans – født 24.6.1826 i Holevad Sogn, næringsbevis paa ringe handel 26.6.1861, 18, 250, tillige høker med spiritusbevilling 12.3.1862, 19, 12, opsagt 9.8.1865, 19, 85
Pedersen, Hans – født 29.2.1808 i Nørre Lyndelse, høker 23.1.1861, 19, 439, skænkeret 5.3.1862, 19, 12, opsiger denne ret 28.6.1865, 19, 84, atter skænkeret 7.2.1866, 19, 98, opsigelse af enken 13.11.1867, 19, 155
Pedersen, Hans – født i Marslev, høker 15.9.1852, 18, 78, værtshusholder 29.1.1873, 19, 260, opsigelse af brændevinsretten 30.12.1882, 20, 125
Pedersen, Hans Christian – født 6.3.1831 i Marslev, brændevinsbrænder 27.1.1858, 18, 176, opsagt 12.9.1860, 18, 228
Pedersen, Hans Christian – født 6.5.1816 i Lustrup, Vester Nebel i Ribe Amt, handel med landkort, kobber, litografier og optiske sager 2.2.1853, 18, 84, opsagt 17.10.1860, 19, 231
Pedersen, Knud – født i Lumby Sogn, rugbrødsbager 21.9.1853, 18, 95, prøvestykke samme dag 95v
Pedersen, Lars – født i Sønder Karby i Ulvsborg i Ringkøbing Amt, værtshusholder 12.7.1854, 18, 111
Pedersen, Niels Peder Smørpøth – født 26.6.1853 i Starbjerg, Bøvling Sogn, slagter 31.1.1883, 20, 128
Pedersen, Peder – født 16.3.1835 i Anderup, bomuldsvæver 21.3.1860, 18, 219, mesterstykke 19.1.1859, 18, 198
Pedersen, Rasmus – født 25.5.1823, tømmermester 31.5.1848, 18, 14
Petersen, … - procurator 26.8.1857, 18, 168, borgerskab som ejer af en gaard
Petersen, Anders Peter – født 1.4.1830 i Odense, sadelmager 8.2.1860, 18, 217, opsigelse 26.7.1882, 20, 98, i lavet 1854
Petersen, Andreas – snedkermester 7.6.1820, opsagt 2.11.1871, 19, 237
Petersen, Carl Christian – født 24.5.1828 i Odense, snedker 24.3.1858, 18, 180
Petersen, Carl Christian – musicus, spiritusbevilling paa spisevært 25.4.1838, enken vil sælge brændevin 18.6.1862, 19, 20, opsagt 27.4.1870, 19, 210
Petersen, Carl Emil – manufacturhandler, 29.12.1847, ombyttet til købmand 10.12.1884, 20, 204, opsigelse 23.9.1885, 20, 235
Petersen, Carl Møller – født 1.8.1825 i Odense, kleinsmedmester 26.5.1852, 18, 74
Petersen, Christian – født 3.5.1825 i Skellerup Sogn, rugbrødsbager 19.12.1860, 18, 236, prøvestykke 17.8.1859, 18, 207, opsagt 27.5.1863, 19, 41
Petersen, Claus – maler, 29.4.1840, opsagt 27.1.1875, 19, 316
Petersen, Emil – født i Odense, manufacturhandler 29.12.1847, 18, 4
Petersen, Frederik Ferdinand – skomager 26.7.1837, værtshusholder 12.6.1862, opsagt 18.10.1871, 19, 235
Petersen, Hans – født 20.9.1822 i Engaa, ølbrygger 24.8.1859, 18, 208
Petersen, Hans Carl – født 7.1.1822 i Odense, malermester 26.7.1854, 18, 112, i Lav 1852
Petersen, Hans Christian – født i Odense, skomagermester 5.4.1848, 18, 10
Petersen, Hans Christian Georg – født 29.5.1822 i Odense, snedkermester 8.5.1861, 18, 247, i Lavet 1852, spejlfabrikant 10.12.1873, 19, 289
Petersen, Hans Peter – født 10.1.1807 i Odense, kleinsmedmester 4.7.1849, 18, 29, 30, i Lavet 1838
Petersen, Hans Peter – født 17.1.1828 i Odense, snedker 31.3.1858, 18, 181
Petersen, Hans Peter – født 20.10.1815 i Kølstrup, marskandiser 7.8.1861, 18, 252, tillige ringe handel 2.7.1862, 19, 21, detaillist 3.7.1872, 19, 249, paategning 10.7.1872, 19, 249
Petersen, Hans Peter Kingo – født 23.10.1832 i Nørre Aaby, købmand med skænkeret 23.10.1861, 18, 256, i Lavet 1856
Petersen, Jens – født 19.10.1826 i Odense, karetmager 3.12.1851, 18, 65, mesterstykke 8.11.1851, 18, 65 (se 61-63)
Petersen, Jens Christian – nagelsmedelærling, svendestykke 31.3.1858, 18, 184 (180, 181)
Petersen, Jens Peter – snedkersvend, mesterstykke som stolemager 4.5.1853, 18, 88, se 84
Petersen, Johannes Christian – isenkræmmer, 18.11.1844, opsagt 30.9.1863, 19, 48
Petersen, Jørgen – født 12.4.1805 i Nyborg, snedker frimester 23.6.1852, 18, 75
Petersen, Jørgen – født 31.5.1833 i Odense, hjul- og karetmager 8.5.1861, 18, 247, mesterstykke samme dag 246 (241), detaillist 23.8.1871, 19, 232, ingen spiritusbevilling 24.9.1873, 19, 277, ret til spiritushandel 5.5.1880, 20, 16, opsigelse af brændevinshandel ved hustruen 30.9.1882, 20, 105
Petersen, Knud – brændevinsbrænder 7.9.1842, med skænkeret 19.2.1862, 19, 9, 10, opsagt 28.12.1865, 19, 95
Petersen, Lars – brændevinshandel med skænkeret 4.2.1852, tillige høker 25.3.1874, 19, 297, opsigelse 31.12.1879, 20, 7
Petersen, Lars – født 2.11.1813 i Næsbyhoved Mølle, høker 4.2.1852, 18, 69
Petersen, Lars – værtshusholder 21.12.1852 (?), frasiger sig brændevinsretten 21.2.1883, 20, 129
Petersen, Lars – væverlærling, svendeprøve 29.3.1854, 18, 102
Petersen, Laura Andrea Vilhelmine – født 31.12.1823, ringe handel 15.10.1862, 19, 28
Petersen, Lorentz – født 15.6.1825 i Flensborg, børstenbinder 25.5.1859, 18, 205, mesterstykke samme dag (204-205)
Petersen, Mads – født i Rønninge, næringsbevis, handel med brød og kager 12.1.1859, 18, 198
Petersen, Mads – født i Sanderum, rugbrødsbager 26.5.1858, 18, 187, prøvestykke 19.5.1858, 18, 186 (185), opsagt 24.10.1860, 18, 231
Petersen, Mads – spækhøker 4.11.1840, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt 25.6.1862, 19, 20
Petersen, Martinus Wilhelm – født 10.12.1824 i Lillerød, karetmagermester 2.8.1848, 18, 19, se ogsaa 6, 14
Petersen, Morten – født 20.8.1825 i Vester Hæsinge, Sallinge Herred, rugbrødsbager 8.5.1861, 18, 248, prøvestykke 14.12.1859, 18, 214, opsagt 19.3.1862, 19, 12, 13
Petersen, Niels – farver og trykker 15.12.1858, 18, 197
Petersen, Niels – født i Odense, købmand, manufacturvarer 2.9.1857, 18, 168
Petersen, Niels Peter – brændevinsbrænder 26.2.1840, værtshusholder 14.1.1874, 19, 293, opsagt 20.10.1875, 19, 334, 335
Petersen, P. – skomager 25.7.1837, værtshusholder 27.6.1866, 19, 112, opsagt af enken 30.2.1868, 19, 184
Petersen, Peter – født 13.9.1823 i Odense, karetmagermester 14.9.1848, 18, 19, vognfabrikant 8.7.1874, 19, 305
Petersen, Peter – født 24.3.1826 i Odense, slagtermester 3.5.1854, 18, 104
Petersen, Peter – født 27.10.1817, snedkermester 31.3.1858, 18, 183
Petersen, Peter – guldsmed, 10.12.1834, opsagt 4.9.1850, 18, 47
Petersen, Peter – skipper, 3.7.1861, 18, 251 (i Faaborg 1847-61)
Petersen, Peter Christian – født 16.02.1836 i Odense, sadelmager og tapetmagermester 27.9.1859, 18, 207
Petersen, Peter Erik – født 26.5.1829 i Odense, kleinsmedmester 8.12.1858, 18, 197, i Lavet 1854
Petersen, Peter Nicolai – født 17.1.1828 i Odense, skomagermester 8.5.1861, 18, 246, i Lavet 1855
Petersen, Peter Thomas – født 26.10.1826 i Odense, købmand med colonial og grove varer 29.10.1856, 18, 154
Petersen, Rasmus – født i Søby, høker 13.3.1850, 18, 39, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, spiritusbevilling opsagt af enken 26.3.1873, 19, 263
Petersen, Stephani – født 4.6.1820 i Flensborg, bødkerfrimester 5.12.1860, 18, 234, tillige høker 16.10.1861, 18, 256, udskænkningsret 18.6.1862, 19, 19, høker opsagt 19.12.1866, 19, 127 (i Odense fra 1849)
Petersen, Søren – født 10.6.1829 i Odense, skrædermester 12.12.1860, 18, 235, i Lavet 1856
Petersen, Thomas Helm – født 15.12.1823 i Odense, bogbindermester 11.2.1852, 18, 69 ,70
Petersen, Thomas Peter – født 6.7.1799 i Adsbøl i de sundevedske, høker 12.10.1853, 18, 97, paategning 12.2.1862, 19, 8, møllebygger 31.10.1866, 19, 122
Philipsen, Moritz – født i København, boghandlercommis, papirhandler 10.4.1850, 18, 41
Plantener, Heinrich Wilhelm Friderich – født 8.12.1833 i Bürgdorff i Hannover, nagelsmedemester 17.4.1861, 18, 244, 245, mesterstykke 7.3.1860, 18, 218, tillige skifertækker 6.4.1881, 20, 43, handel med klude og ben 25.10.1882, 20, 109, detaillist 17.12.1884, 20, 205
Pouli, Carl Ludvig – født 31.8.1819, hvedebrødsbager 22.10.1856, 18, 152, værtshusholder 28.4.1869, 19, 192, opsagt 4.8.1869, 19, 197
Poulsen, Bernhardt Adolf Leonhard – født 7.6.1824 i Sct. Johannes Kloster i Slesvig, snedkerfrimester 8.5.1861, 18, 246
Poulsen, Frederik Ferdinand – handskemager 30.10.1844, opsagt 6.5.1857, 18, 163 (nu i Vejle)
Poulsen, Hans – født i Munkebo, 42 aar, høker i Skibhusene 23.2.1859, 18, 201, ej længere udsalg eller udskænkning af brændevin 9.5.1860, 18, 222, ingen spiritushandel 13.6.1860, 18, 224, genoptaget 3.7.1861, 18, 251, spiritusbevilling 24.9.1862, 19, 27, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt høker 30.6.1874, 19, 304
Poulsen, Hans – høker 9.9.1839, værtshusholder 9.1.1867, 19, 128, opsagt 1.4.1874, 19, 298
Poulsen, Hans – høker, fæstemand, 14.11.1855, 18, 133
Poulsen, Hans Peter – født 7.6.1826 i Odense, bomuldsvæver 31.3.1858, 18, 182, svendeprøve 24.7.1850, 18, 47, mesterstykke 22.10.1856, 18, 152, høker 21.11.1866, 19, 123, 124, værtshusholder 12.12.1866, 19, 126
Poulsen, Jacob – født 22.12.1819 i Flensborg, fh. brigade oboist, musiklærer (hans enke Margrethe Hedevig Hansen)
Poulsen, Jeppe – født 23.4.1827 i Egtved, væversvend, paraplymager 27.2.1861, 19, 241, hans enke Ane Marie født Petersen, ringe handel 8.12.1886, 20, 286
Poulsen, Johan Frederik – født 10.6.1821 i Faaborg, købmand, colonial og grove varer 30.10.1850, 18, 50, uden skænkeret 12.2.1862, 19, 9
Poulsen, Johan Martin – født 19.5.1824 i København, naalemagermester 23.12.1851, 18, 67, se ogsaa 65
Poulsen, Johannes – født 3.5.1830 i Munkebo, styrmand, skipper 23.1.1856, 18, 137
Poulsen, Jørgen – høker 29.11.1843, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, ingen spiritusbevilling 8.5.1867, 19, 140
Poulsen, Jørgen – skrædermester 20.4.1842, opsagt 15.8.1860, 18, 227
Poulsen, Knud Hansen – af Faaborg, skipper, 24.11.1847, 18, 2, 4.2.1843 i Faaborg, særlig skipper ed 5.3.1856, 18, 139
Poulsen, Mathias – født 26.10.1818, bomuldsvæver 31.3.1858, 18, 182, 183, mesterprøve 20.12.1854, 18, 118
Poulsen, Niels – født 9.7.1819 i Paarup Sogn, vævermester 20.12.1849, 18, 35
Poulsen, Niels Christian – født i Munkebo, 27 aar, styrmand, skipper 16.11.1859, 18, 212
Poulsen, Peter Julius – født 3.11.1828 i Odense, maler 24.3.1858, 18, 180, i lavet 1854
Poulsen, Rasmus – bomuldsvæverlærling, svendestykke 152, 153
Poulsen, Rasmus – klodsemager 29.3.1848, 18, 8, pottemager 19.12.1866, 19, 127, opsagt 15.10.1879, 19, 441
Poulsen, Sophus – født 30.5.1851, købmand, 27.4.1881, 20, 47, firmaanmeldelse S. Poulsen og Co. 4.5.1881, 20, 49
Prange, Johan Frederik – barber 15.9.1841, opsagt 29.3.1876, 19, 342
Preisler, Peter Carl Henrik – født 10.10.1827 paa Tiselholdt, købmand med colonial og grove varer 24.3.1858, 18, 180, tillige værtshusholder 9.12.1868, 19, 182, signatur 6.8.1873, 19, 275, 276, 2.12.1874, 19, 313, 14, 15
Prætorius, Abelhandler – prøvestykke som rugbrødsbager 19.3.1856, 18, 141 (140)
Prøvensen, Jacob Conrad Vilhlem – født i Odense, 43 aar, typograf, høker 2.3.1859, 18, 201, opsiger brændevinsalgsretten 12.6.1861, 18, 250, atter skænkeret 9.7.1862, 19, 22, ringe handel med brød, ingen spiritusbevilling 23.9.1863, 19, 48, opsagt paa ubestemt tid 28.8.1867, 19, 145, 146
Prøvensen, Martin Christian – født i Odense, købmand med colonial og grove varer 20.1.1858, 18, 176, i Kerteminde 1852, spiritusbevilling opsagt 26.9.1860, 18, 228, 229, grosserer signatur 26.9.1866, 19, 117, forretningsfører og kasserer i Handelsbanken 5.6.1875, 19, 327
Puck, Gabriel Henriksen – født 28.8.1820 i Kolding, sadelmager og tapetmager 23.6.1852, 18, 76
Puggaard, Christian Carl – karetmagerlærling, svendestykke 18.2.1857, 18, 160 (158)
Rasmussen, Anders – født 26.4.1826 i Odense, fyrbøder D. M. marskandiser 11.7.1860, 18, 226, værtshusholder 12.6.1867, 19, 143, opsagt 13.12.1871, 19, 240
Rasmussen, Christian – født 23.11.1823 i Odense, kleinsmedemester 6.12.1848, 18, 22
Rasmussen, Christian – født 30.6.1825 i Odense, conditor 19.5.1852, 18, 73, skænkeret 22.2.1862, 19, 8, værtshusholder 19.10.1870, 19, 218
Rasmussen, Christian – urmager, 11.6.1845, og instrumentmager 31.10.1877, 19, 389, opsigelse som instrumentmager 7.9.1881, 20, 63
Rasmussen, Frederik – født 15.5.1836 i Vester Egense, Grindløse Sogn, høker 23.10.1861, 18, 257, detaillist 28.2.1866, 19, 101, købmand og værtshusholder 7.4.1869, 19, 190, opsiger værtshusholder 30.12.1876, 19, 361, paany i kraft uden brændevinsret 18.7.1883, 20, 150
Rasmussen, Hans – født 1.10.1811 i Aarslev, brændevinsbrænder 18.12.1861, 19, 5, opsagt 26.11.1862, 19, 30
Rasmussen, Hans – født 1833 i Sønderse, snedker, 15.5.1861, 18, 248, 249
Rasmussen, Hans – født 30.4.1812 i Volderslev, Stenløse Sogn, høker 26.5.1852, 18, 74, paategning 19.2.1862, 19, 9, 10, ingen spiritussalg 28.1.1863, 19, 34
Rasmussen, Hans – født 8.11.1827 i Tommerup, lysestøber 14.9.1853, 18, 95
Rasmussen, Hans – tømmermester 19.8.1835, nu brændevinsbrænder og brændevinshandler, opsagt 12.1.1859, 18, 198, 3.5.1865, 19, 80
Rasmussen, Hans Christian – født 10.5.1823 i Odense, skomagermester 24.4.1861, 18, 245, 246, i Lav 1853
Rasmussen, Hans Christian – født 21.1.1828 i Gersø, Skeby Sogn, købmand, colonial og grove varer 4.5.1853, 18, 88, tillige brændevinsbrænder 25.8.1858, 18, 191, 192, opsiger sidste borgerskab 27.6.1860, 18, 225, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, brændevinsbrænder 7.12.1864, 19, 72, opsiger brændevinsbrænder og købmand 30.6.1875, 19, 328, værtshusholder 1.9.1875, 19, 330, opsigelse som værtshusholder og brændevinshandel 20.12.1882, 20, 120, paany værtshusholder 16.4.1884, 20, 178
Rasmussen, Hans Christian – født 24.11.1827 i Eskilstrup, Skovby Sogn, brændevinsbrænder 27.10.1858, 18, 194, opsagt 29.6.1859, 18, 206, høker uden ret til brændevinshandel og udskænkning 18.4.1860, 18, 220
Rasmussen, Hans Frederik – bager 22.9.1847, enken Juliane født Sillo tillige gæstgiver 20.11.1872, 19, 257, begge opsagte 14.1.1874, 19, 293, ikke opsagte af enken 29.10.1873, 19, 284
Rasmussen, Hans Hendrik – født 26.6.1821 i Odense, bødkermester 2.2.1848, 18, 5
Rasmussen, Hans Jørgen – født 17.9.1825, handel med colonial og grove varer 23.10.1850, 18, 50, købmand 20.10.1852, 18, 81, tillige ølbrygger med compagnon Halberstadt, reder ed 27.5.1854, 18, 106, købmand opsagt 30.8.1854, 18, 114 (rejser til Svenborg)
Rasmussen, Hans Jørgen Martvig – født 14.9.1836 i Esrum Schäfergaard, Esbønderup Sogn, købmand 23.10.1851, 18, 256, 257, uden ret til brændevinshandel opsagt 17.11.1869, 19, 202
Rasmussen, Jens – født 13.1.1832 i Flemløse, brændevinsbrænder 26.1.1859, 18, 199, ej udskænkning 21.12.1859, 18, 214, ligesaa 29.2.1860, 18, 217, opsagt 28.3.1860, 18, 219, bager 15.4.1868, 19, 164, ombyttet til detaillist 19.5.1886, 20, 266
Rasmussen, Jens – født 16.12.1814 i Vissenbjerg, høker uden skænkeret 10.4.1861, 18, 244, fremdeles brændevinshandel 12.2.1862, 19, 8, værtshusholder 6.2.1867, 19, 130, opsagt 30.12.1876, 19, 362, af enken ombyttet til slagteri 18.5.1877, 19, 372, opsagt 31.12.1877, 19, 392, atter i kraft ved enken Elisabeth Cathrine Nielsen 16.7.1879, 19, 434
Rasmussen, Jens – født 5.3.1824 i Odense, skomagerfrimester 15.8.1860, 18, 227, skomager 15.8.1860, ombyttet til barber 25.2.1885, 20, 212, næringsbevis at drive handel med legetøj 6.3.1872, 19, 243
Rasmussen, Jens Carl – født 28.6.1879? i Odense, jernstøber 13.2.1856, 18, 138, opsagt 26.3.1862, 19, 13 [fødselsåret må være en fejlskrivning?]
Rasmussen, Jeppe – spækhøker 25.2.1829, spiritusbevillingen opsagt af enken 27.12.1861, 19, 6
Rasmussen, Johan Christian – født i Odense, skrædder 18.4.1855, 18, 123 (hidtil i København)
Rasmussen, Johannes – født 19.5.1821 i Gestelev, kasketmager 7.11.1855, 18, 132, mesterstykke 8.1.1851, 18, 51, buntmagerstykke ikke antager 9.8.1854, 18, 113, buntmager 29.1.1862, 19, 8, hattemager 16.4.1862, 19, 14
Rasmussen, Johannes Augustinus – født i Odense, tømmermester 12.1.1859, 18, 198, i Lavet 1848
Rasmussen, Johannes Frederik – født 23.6.1829 i Odense, købmand colonial og grove varer 27.10.1852, 18, 81, jernstøberi Phønix 8.5.1861, 18, 246, tillige brændevinsbrænder og gærproduktion 16.5.1866, 19, 109 (død 259, tidligere indehaver af Phønix)
Rasmussen, Jørgen – født 7.6.1831 i Norup, snedkermester 17.4.1861, 18, 245, tillige glarmester 12.11.1873, 19, 285
Rasmussen, Jørgen – klejnsmed 23.1.1828, opsigelse af sønnen Ludvig Christian Rasmussen 4.11.1885, 20, 245
Rasmussen, Karen – født 1810 paa Højby Mark, næringsbevis som høker 20.6.1856, 18, 111, ingen spiritushandel, men atter spiritushandel 24.6.1874, 19, 303, opsagt 27.12.1876, 19, 361 (frasepareret filehugger Schandorph)
Rasmussen, Lars – født 28.9.1828 i Aasum, værtshusholder 19.1.1859, 18, 198, tillige billardholder 25.5.1859, 18, 205, brændevinsbrænder 31.10.1866, 19, 121, gæstgiver 23.1.1867, 19, 129
Rasmussen, Lars – spækhøker 6.2.1828, skænkeret 19.2.1862, 19, 9, 10, opsagt 7.12.1864, 19, 72
Rasmussen, Mads Christian – skipper 7.1.1852, 18, 68, opsagt 4.3.1874, 19, 295
Rasmussen, Niels – vævermester 31.8.1842, opsagt 28.11.1849, 18, 35, spækhøker
Rasmussen, Peder – født 10.9.1815 i Nørre Lyndelse, værtshusholder 18.1.1854, 18, 100, opsigelse 31.3.1880, 20, 13
Rasmussen, Peder – født 6.3.1813 i Blanke, Rorslev Sogn, brændevinskarl, værtshusholder 6.7.1859, 18, 206, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt 21.11.1866, 19, 124 (enken nu gift med Johs. Simonsen)
Rasmussen, Peder – født i Tommerup, brændevinsbrænder 11.10.1854, 18, 115, opsagt 15.5.1861, 18, 248
Rasmussen, R. S. – født 26.11.1820 i Odense, mursvend, borgerskab som husejer 27.5.1857, 18, 164
Rasmussen, Rasmus – bødker 1.9.1847, opsigelse 7.10.1885, 20, 238
Rasmussen, Rasmus – født 15.11.1821 i Allese, rugbrødsbager 5.3.1856, 18, 140, prøvestykke samme dag 139
Rasmussen, Rasmus – født 21.11.1819 i Strandby, arbejdsmand, rugbrødsbager 10.2.1858, 18, 178, prøvestykke samme dag 177
Rasmussen, Rasmus – født 4.3.1816 i Harendrup, brændevinsbrænder med egen producter 25.4.1860, 18, 221
Rasmussen, Rasmus – skibsbygger, borger 1843, 28.6.1854, 18, 110, særlig skippered, samme 18.10.1854, 18, 116
Rasmussen, Rasmus Christian – født i Allese, 28 aar, rugbrødsbager 18.4.1860, 18, 220, prøvestykke samme dag, opsagt 12.10.1864, 19, 68
Rasmussen, Rasmus Laurits Holm – født 23.1.1824 i Odense, skomagermester 16.5.1849, 18, 28, i Lavet 1846
Rasmussen, Rudolph Hendrik Arnaldus – født i Sparretorn ?, styrmand, skipper 15.3.1854, 18, 102, reder ed og særlig skipper ed 23.12.1854, 18, 119
Rasmussen, Thomas – født i Melby, mel og grynhandler 11.7.1855, 18, 126, høker 10.9.1856, 18, 151 (se Knud Frederiksen), skænkeret 29.10.1862, 19, 29, opsiger denne ret 21.6.1865, 19, 83, atter i kraft 15.4.1868, 19, 164, opsiger denne ret 21.7.1869, 19, 197, atter i kraft 19.4.1871, 19,225, opsiger borgerskab 31.12.1873, 19, 291
Rath, Jacob Frederik Ludvig – født 28.7.1832 i Eckernförde, pottemager 16.5.1860, 18, 222
Rath, Johan Martin Christian – født 17.10.1835 i Eckernförde, pottemager 20.11.1861, 19, 2, 3, opsagt 16.10.18767, 19, 150
Rennebarth, Wilhelm Edvin – født 30.3.1831 i Berlin, knapmagermester 30.9.1857, 18, 169
Rex, Andreas Martin – født i Odense, skomagermester 29.3.1848, 18, 9
Rex, Christian Wilhelm – født 16.5.1823 i Odense, skomagermester 5.7.1848, 18, 17
Richter, Frederik Henrik – spækhøker 7.10.1846, paategning 19.2.1862, 19, 9, 10, opsiger udskænkning 28.6.1865, 19, 84, atter i kraft 31.10.1866, 19, 121, 6.3.1867, 19, 132, opsiger høker 30.9.1868, 19, 175
Rimmer, Christian Christensen – født 3.4.1820 i Tyrsting, Haderslev Amt, smedesvend, mesterprøve som nagelsmed 30.6.1858, 18, 189 (188), nagelsmedemester 9.11.1859, 18, 212
Roe, Hans Christian Nielsen – sadelmager af 1835, opsagt nu tobakshandler 2.2.1859, 18, 199, garver 25.11.1863, 19, 54
Rohde, Frederik Christian – født 2.11.1819 i København, øltapper 30.7.1851, 18, 59
Rohde, Niels Thorsen – født i Skanderborg, bøssemagersvend 8.7.1857, 18, 166, marskandiser
Romb, Henrik Poul – født 2.12.1827 i Frederiksborg, glarmester 24.5.1854, 18, 106, forgylder 4.6.1873, 19, 270
Rosbach, Carl Frederik Christian – født 23.12.1818 i Odense, skomager 5.7.1848, 18 17, opsagt 31.10.1877, 19, 389
Rosbach, Hendrik Adolf Sophus – født 5.5.1824 i Odense, skomager 14.9.1853, 18, 95, i Lav 1850, detaillist 13.9.1865, 19, 87, opsigelse 31.12.1879, 20, 7
Rosbach, Jens Mathias – skomagermester, høker 4.4.1860, 18, 219, 220, ingen spiritusbevilling 16.10.1867, 19, 151, høker opsagt 25.11.1868, 19, 181
Rosbak, A. (se Rosbach) – skomagermester, tillige næringsbevis paa handel med legetøj, brød m.m., opsagt 19.10.1859, 18, 211
Rosenstand, Peter Eliser – tobakspindermester 12.3.1847, opsagt 15.3.1854, 18, 101
Rosham, August Heinrich – født 2.3.1822 i Pretz, vævermester 26.5.1853, 18, 89
Roulund, Rasmus – rebslager 26.10.1831, detaillist 31.3.1869, 19, 190
Rye, Simon Laurits – mægler, varemægler ed 24.11.1852, 18, 82
Rønnow, Christian Peter – født 14.2.1832 i Skive, handel med gamle bøger 26.1.1859, 18, 199
Rønsted, Alfred Julius – født 29.5.1828 i Stockholm, frisør og parykmager 27.6.1860, 18, 226, prøvestykke samme dag 216
Rørup, Frederik (Frits) Julius – født 1.10.1829 i Svenborg, manufacturhandler 20.9.1854, 18, 114 (.. i Odense 5.11)
Sabroe, Jens Jacob Frederik – buntmagerlærling, svendeprøvestykke 6.5.1857, 18, 163 (162)
Sabroe, Julius Frederik Carl Christian – karetmagerlærling, svendestykke 17.10.1860, 18, 231 (230)
Sabroe, Marie Cathrine – handlende med brød og kager 7.7.1858, 18, 189 (enke efter politibetjent Nielsen)
Sachs, Ludvig – kleinsmedemester 21.6.1843, opsagt 12.5.1852, 18, 72
Salomon, Ludvig – født i Frederichstadt, 22 aar, buntmagerlærling, svendestykke 27.4.1859, 18, 204 (203)
Saysette, Anton – født 14.4.1823 i Odense, pottemager 2.3.1853, 18, 85
Schandorff, Andreas – født 6.7.1810 i Brovst Sogn, filehugger, 15.9.1852, 18, 78, opsagt 20.7.1870, 19, 213, atter i kraft 30.11.1870, 19, 220, opsigelse 30.4.1884, 20, 181 (hans fraseparerede hustru Karen Rasmussen, se hende)
Schiær, Hans Peter – født 15.3.1828 i Allerup, tobakspindermester og tobaksfabrikant 8.4.1857, 18, 161, opsagt paa grund af bortrejse 27.10.1858, 18, 194
Schiær, Julius – født 25.7.1830 i Ollerup, hvedebrødsbager 10.10.1860, 18, 230, conditor 5.3.1873, 19, 262, opsiger bager 28.3.1877, 19, 367, atter i kraft 7.11.1877, 19, 390, opsiger spiritusretten 27.12.1882, 20, 122
Schiær, Poul Mourits – skrædder 20.11.1856, 18, 155, hidtil i Svenborg, opsagt nu tobakshandler 27.10.1858, 18, 154, opsagt 29.3.1871, 19, 224
Schiøtz, Ludvig Theodor – født 4.9.1821 i Herslev, brygger 8.5.1861, 18, 246
Schmidt, Caroline født Larsen – restauratrice 9.8.1882, 20, 99, opsigelse af brændevinsretten 29.9.1883, 20, 155, opsigelse af borgerskabet 31.10.1883, 20, 160, paany i kraft 2.4.1884, 20, 177, opsigelse af brændevinsretten 30.6.1886, 20, 270 (enke efter fyrpasser Julius Schmidt)
Schmidt, Christian – født 17.1.1821 i Odense, murerfrimester 15.8.1855, 18, 127
Schmidt, Frederik – købmand, 12.7.1854, 18, 111, entlediget som overformynder
Schmidt, Georg – urmager, 12.7.1854, 18, 111, overformynder 22.9.1858, 18, 193, entlediget som saadan
Schmidt, Hans Christian – født 14.3.1827 i Ringkøbing, skomager 22.5.1861, 18, 249, i Lav 1856
Schmidt, Hans Christian Carlsen – født i Stige, styrmand, skipper 7.2.1848, 18, 25
Schmidt, Jens Johansen – født 7.9.1834 i Odense, skrædermester 8.5.1861, 18, 247, i Lav 1856, marskandiser 11.3.1868, 19, 161, tillige snedker 2.3.1881, 20, 41
Schmidt, Niels Peter – garverlærling, svendestykke 12.9.1860, 18, 228
Schmidt, Søren – født i Odense, snedkersvend, kaffe og teskænker 17.5.1848, 18, 13
Schmidt, Zaver – født 1816 i Lindau i Bayern, kammager 6.1.1858, 18, 175, mesterstykke 22.11.1854, 18, 117
Schnakenburg, Emil Edvard – købmand, brændevinsbrænder 8.9.1858, 18, 192, ingen udskænkning 27.2.1867, 19, 131
Schnakenburg, Ferdinand August – født 24.10.1820 i Kollerup, Vejle Amt, købmand, colonial og grove varer 20.11.1861, 19, 3, værtshusholder 9.12.1868, 19, 182, signatur 20.2.1878, 19, 396, opsigelse som værtshusholder og spiritusretten som købmand 28.3.1883, 20, 137
Schrayh, Johan Frederik – født 10.11.1810 i Odense, marskandiser 31.3.1858, 18, 181
Schrøder, Johan Andreas – født 18.12.1817 i København, skomager 31.10.1849, 18, 33
Schrøder, Johan Christian – født 15.4.1813 i Odense, skomager 16.2.1848, 18, 6
Schuerer, Carl Frederik – født 1.11.1829, brændevinsbrænder 10.11.1856, 18, 154, opsagt 14.10.1857, 18, 170
Schwede, Robert Vicart – nagelsmed 14.8.1861, 18, 252, 253, 1857-1861 i Kerteminde, opsagt 24.9.1873, 19, 277, for bestandig 27.9.1882, 20, 103
Schweer, Frederik Philip – født 4.2.1818 i Gippingen i Württemberg, børstenbinder 27.5.1857, 18, 164, opsagt 20.10.1858, 18, 194
Schytte, Hans Peder Nielsen – født 17.4.1833 i Vester Hæsinge, tømmermester 2.5.1860, 18, 221
Schønberg, Henrik Christian – født i Odense, 30 aar, urmager 25.4.1860, 18, 221, mesterstykke 6.5.1857, 18, 158
Senker, Johan Vilhelm – født i Osnabrüch, stenhugger, mesterstykke 10.12.1851, 18, 66, se 59v, stenhugger 20.9.1854, 18, 114
Serve, Ludvig Ditlev – født 15.8.1820 i Odense, garvermester 29.5.1850, 18, 43, se 22.5
Serve, Niels Christian – født 26.7.1814 i Odense, garvermester 27.9.1848, 18, 20
Sillo, Carl Alexander – født i Odense, grosserer 9.1.1856, 8, 136, opsagt 10.6.1857, 18, 164
Sillo, Guillo – 6.1.1819, paraplyfabrikant, handel med landkort og kobber opsagt 28.5.1856, 18, 145
Sillo, Joseph Angelo – født i Odense, isenkræmmer og galanterihandler 14.1.1857, 18, 158, h.e. Ane Cathrine født Larsen fortsætter firmaet 5.6.1878, 19, 405
Sivertsen, Christian – født 17.6.1826 i Flensborg, i Odense fra 1851, stentrykker 15.3.1865, 19, 76, 77, signatur 8.10.1873, 19, 280, opsagt 15.10.1873, 19, 281
Slesviger, Peder Henriksen - reserve undermaaler 15.6.1864, 19, 62, entlediget 19.8.1874, 19, 307
Snorr, Joseph Christian Theodor – født 29.5.1826 i Lübeck, kurvemager 17.1.1855, 18, 120, 121, mesterstykke 20.12.1854, 18, 118, tillige instrumentmager 28.12.1864, 19, 73, 74
Sonnichsen, Sannich Jessen – skibskaptejn af Sønderbo, borger i Ribe, særlig skippered 22.6.1854, 18, 109
Sprogøe, Ludvig Stephansen – født 30.7.1827 i Korsør, sejlmager 5.4.1854, 18, 103, prøvestykke 18.2.1852, 18, 70, sejlfabrikant og detaillist 26.1.1876, 19, 339
Spøhr, Carl Frederik Edvard – født 14.4.1826 i Odense, garvermester 11.5.1853, 18, 88, prøvestykke 19.5.1852, 18, 73, opsagt 15.10.1879, 19, 441
Spøhr, Christian – garverlærling, svendestykke 8.4.1857, 18, 161 (161v)
Spøhr, Frederik Wilhelm Ferdinand – garverlærling, svendestykke 11.10.1854, 18, 116 (115)
Spøhr, Georg Julius – født 17.1.1822 i Odense, garvermester 28.6.1848, 18, 17
Stapel, Christian Frederik – født 14.11.1823 i Odense, købmand, manufacturvarer 14.5.1851, 18, 57
Steensen, Knud Bertelsen – født i Have i Stige, styrmand, skipper 8.10.1855, 18, 130
Steentoft, Christian Olesen – født 22.8.1817 i Ærøskøbing, skomagermester 8.5.1861, 18, 247, i Lavet 1854
Steffensen, Anders – født 27.5.1829 Næsbyhoved-Broby (Skovshøirup), værtshusholder 13.3.1861, 18, 241, 7 aar her, enken opsiger brændevinsretten 29.9.1886, 20, 278
Steffensen, Hans – født i Jorløse Sogn, værtshusholder 19.5.1858, 18, 186, opsagt og nu næringsbevis paa ringe handel med brød m.m. 3.8.1859, 18, 208
Steffensen, Steffen – brændevinsbrænder 24.8.1853, 18, 94, med skænkeret 12,2,1862, 19, 8, opsagt af enken 6.6.1866, 19, 110, enken hyrekusk o vognmand 4.7.1877, 19, 376
Steinfeldt, Wilhelm – født 16.9.1824 i Fritzlav i Kür Hessen, kunstdrejer 11.9.1850, 18, 48
Stokkebye, Joseph Jensen – købmand 4.8.1841, reder ed 27.5.1854, 18, 106, samme 5.3.1856, 18, 139, brændevinshandelen opsagt 12.2.1862, 19, 8, ingen spiritusbevilling 24.12.1873, 19, 290
Strøm, Rudolf Christian – født 9.12.1833 i Odense, købmand med colonial og grove varer 24.3.1858, 18, 180
Stub, Niels – blikkenslagerlæring, svendestykke 13.1.1858, 18, 175v
Stylsvig, Andreas Wilhelm – brændevinsbrænder 26.5.1819, opsagt spisevært og værtshusholder 9.5.1849, 18, 27
Stæhr, Christian Frederik – født 2.8.1820 i Juulsberg, snedkersvend, stolemager 14.5.1851, 18, 57, se 44 og 46
Sunddahl, Niels Henrik – født 11.9.1829 i Odense, snedkersvend, handel med brød og kager 21.7.1858, 18, 190, ombyttet med høker med udskænkning af øl og brændevin 4.8.1858, 18, 190, detaillist 21.2.1866, 19, 99, 100, købmand og værtshusholder 9.6.1869, 19, 194, opsigelse 27.9.1882, 20, 103 paany købmand 7.11.1883, 20, 161, opsigelse som købmand 19.3.1884, 20, 171
Svane, Hans Nielsen – 1851 skipper i Ærøskøbing, særlig skippered 14.6.1854, 18, 108
Svendsen, Aron – kobbersmedlærling, svendeprøvestykke 16.5.1860, 18, 222
Svendsen, Jørgen – født i Odense, mursvend 14.6.1854, 18, 108, rugbrødsbager, samme dag prøvestykke 107
Søefeld, Rasmus Ehrenfred – født i Odense, skomager 5.4.1848, 18, 10
Søholm, Hans Peter – kobbersmedlærling, svendestykke 2.10.1861, 1, 255 (254)
Sønderbroe, Daniel Zar Adolph – født 10.8.1829 i Faaborg, smedemester 24.8.1859, 18, 208
Sønderbye, Lars Christian – født 20.2.1823 i Citadellet i Frederikshavn, købmand, colonial og grove varer 29.10.1851, 18, 63, foreløbig ingen spiritushandel 22.1.1861, 19, 7
Sørensen, Christen – født 29.7.1818 i Horne, Skanderborg Amt, billardholder samt te og kaffeskænker 18.12.1856, 18, 156
Sørensen, Frederik Conrad – født 1.2.1825 i Frørup Sogn, handskemager 4.11.1868, 19, 178, til garver 10.10.1877, 19, 386
Sørensen, Hans Jacob – født 14.1.1829 i Odense, malermester 12.7.1854, 18, 111, fabrikant af symaskiner 11.10.1871, 19, 235, tillige ringe handel 13.12.1871, 19, 239
Sørensen, Hans Jørgen Adolph – født 3.8.1828 i Odense, kleinsmedemester 13.2.1856, 18, 138, 139, i Lavet 1853
Sørensen, Jens – vognmand, 29.3.1848, 18, 8
Sørensen, Jeppe – født 13.10.1810 i Bellinge, spisevært 1.10.1851, 18, 61, 62, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt 26.9.1866, 19, 117
Sørensen, Jørgen – født 2.8.1824 i Nørre Højrup, ølbrygger 17.11.1858, 18, 196, opsagt 24.8.1859, 18, 208
Sørensen, Jørgen – skrædermester 13.11.1841, opsagt nu høker 5.11.1857, 18, 171
Sørensen, Jørgen Christian – pottemager 30.11.1825, af sønnen P. C. Poulsen (se ham), paa enken Mette Kirstine Christensens vegne opsagt 9.1.1864, 19, 70, atter i kraft 5.121866, 19, 125, opsagt 16.7.1873, 19, 274
Sørensen, Jørgen Frederik – skomager 2.7.1834, opsagt 5.51875, 19, 325
Sørensen, Lars – født 1826 i Nordenhuse, styrmand, skipper 15.3.1854, 18, 102, særlig skippered 4.7.1854, 18, 111, opsigelse 1.3.1882, 20, 82, paany i kraft 5.9.1882, 20, 101, opsigelse 3.11.1886, 20, 284
Sørensen, Poul – skomagermester 20.4.1831, nu marskandiser 19.10,1853, 18, 97, opsagt 21.9.1864, 19, 67
Sørensen, Rasmus – født 26.11.1823 i Odense, skomagermester 29.6.1853, 18, 91, i Lavet 1849, detaillist 24.8.1864, 19, 66, ogsaa marskandiser 18.9.1872, 19, 253, begge opsagt 15.12.1880, 20, 35, detaillist 25.8.1886, 20, 274
Sørensen, Steffen – født i Stensby, 28 aar, urmagermester 29.4.1857, 18, 162, mesterstykke 18.2.1857, 18, 159, tillige instrumentmager 1.8.1877, 19, 379
Sørensen, Søren Julius – født 20.1.1823 i Odense, skrædermester 20.9.1848, 18, 20, opsagt 19.7.1852, 18, 77
Sørlie, Engel Martin – født 24.7.1820 i Christiania, urmager 2.8.1854, 18, 113, opsagt, nu
Tange, Frederik – født 102.1830 i Odense, skrædder 5.3.1856, 18, 140
Tange, Marius – garverlærling, svendemesterstykke 7.5.1856, 18, 144
Tange, Poul Adam Vilhelm – født 9.3.1829 i Odense, slagtermester 19.4.1854, 18, 104
Tangaard, Ditlev – født 4.11.1831 i Odense, skrædermester 15.5.1861, 18, 249, i Lav 1857, tillige ringe handel 22.7.1885, 20, 231
Teisen, Christian Cornelius – født 21.1.1837 i St. Hans Sogn, grosserer 20.2.1861, 18, 240, opsagt skænkeretten 28.8.1861, 18, 253, signatur 11.61873, 19, 270, 271, købmand og værtshusholder 9.7.1873, 19, 273, opsigelse 8.12.1880, 20, 35
Teisen, Engelbert – født 22.12.1827 i Tranekær sadelmagerfrimester 19.12.1860, 18, 237
Teisen, Henrik – købmand 25.4.1832, brændevinshandelen opsagt af enken 17.12.1873, 19, 290, firmaændring 27.4.1870, 19, 210, firma 11.6.1873, 19, 270, 271
Terkelsen, Jens Christian – født 30.10.1831 i Seden, købmand med colonial og grove varer 13.5.1857, 18, 163, stadig med skænkeret 14.5.1862, 19, 16, tillige værtshusholder 24.12.1873, 19, 290, opsigelse som værtshusholder og brændevinsretten som købmand 31.3.1884, 20, 174, paany værtshusholder med brændevinsret 20.10.1886, 20, 281
Tesch, Johan Heinrich Christian – født i Friedland i Mecklenburg-Strelitz, bagermester 3.8.1853, 18, 93, opsagt 2.5.1860, 18, 221
Thede, Johan Henrik – født 22.8.1820 i Bordeskolen ved Neumünster, dugmager 19.12.1860, 18, 237, i Fyn siden 1848
Theodorfsen, Hans (kaldet Baltzer) – født 1.10.1838 i Bellinge Sogn, bogbinder 19.1.1857, 20, 290
Thierlein, Frederik Wilhelm – født 9.6.1816 i Odense, skomager 21.2.1849, 18, 25
Thime, Christin Georg – buntmagerlærling, svendestykke 28.8.1850, 18, 47
Thomsen, Jens Jensen – skipper, borger i Ribe 31.5.1854, 18, 106, 107, reder ed
Thomsen, Johan Peter – født 1814 i Odense, skomager 12.3.1856, 18, 140, 141, i Lavet 1841
Thomsen, Niels Frederik – født 3.8.1841 i København, slagter 27.10.1875, 19, 335
Thorning, Andreas Peter – født 21.8.1825, farver og trykker (før i Skanderborg) 31.3.1858, 18, 183, opsagt 1.11.1858, 18, 195
Thrane, August Ferdinand – født 30.6.1827 i Odense, pottemagermester 30.4.1851, 18, 56, 57, vognmand 20.6.1877, 19, 374
Thrane, Jacob Jacobsen Juul – født 20.5,1835 i Odense, slagtermester 29.5.1861, 19, 249
Thrane, Jørgen Christian Frederik Georg – født 23.3.1821 i Odense, købmand med colonial og grove varer 21.4.1852, 18, 71
Thrane, Peter Carl Sigfred – født 10.7.1823 i Odense, farver og trykker 15.3.1854, 18, 101, opsagt 10.12.1873, 19, 289
Thrane, Thomas – købmand, 31.10.1827, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt af enken 31.12.1873, 19, 288
Thrane, Thomas – spækhøker 28.4.1847, opsagt 2.10.1861, 18, 255
Thuesen, Mads Jensen – født 13.11.1804 i Assens, tobakspindermester 28.4.1852, 1838-1852 i Nyborg, i Lav i København
Tollerlund, Peter – født i Odense, vævermester 30.1.1850, 18, 37, i Lavet 1842  
Torbohm, Friedrich Christian Wilhelm – borgerskab i Haderslev 9.7.1857, i Vejle 26.5.1865, kagebager 1.11.1882, 20, 111
Tornøe, Enevold – født 10.2.1826 i København, farver 11.10.1854, 18, 115, 116, opsagt 14.11.1860, 18, 232, 233, hans enke
Torp, Niels Eriksen – født 3.11.1824 i Middelfart, bagermester 6.6.1860, 18, 223
Traub, Ernst – født i Flensborg, eddikebrygger 18.6.1856, 18, 147
Truelsen, Niels Peter – født 21.5.1813 i Andrup i Vedsted Sogn, smaakører, høker 2.3.1859, 18, 201, ingen udskænkningret 21.2.1859, 18, 214, paategning 19.2.1862, 09, 9, 10, opsagt 12.12.1866, 19, 126
Tychsen, Peter – født 24.5.1840 i Flensborg, biscuit og sukkervarefabrikant, signatur samme dag 26.6.1860, 19, 144, forretningsfører 30.121874, 19, 314
Unserud, Frederik Ferdinand – født 5.4.1824 i Odense, slagtermester 18.4.1849, 18, 27
Urmager, … Jessen - urmager, hans enke Maren Christoffersen, ringe handel 27.10.1858, 18, 195
Valentin, Johan Gottfred – født i København, sæbesyder (kgl. Bevilling) 20.12.1848, 18, 23 kirkeværge, reder ed 1.61854, 18, 107, samme 12.1.1855, 18, 120, samme 30.5.1855, 18, 124, sæbefabrik forpagtning af Oliemølle, skibsfart m.v. 27.8.1862, 19, 25, firma 30.5.1866, 19, 110, ophører 27.1.1869, 19, 187
Veber, Ludvig – købmand 30.10.1861, paategning 17.6.1863, ingen spiritusbevilling 2.5.1866, 19, 107, opsigelse af borgerskab 1.8.1866, 19, 114
Vied, Frederik Emil – 27.12.1831, styrmand, skipper 12.11.1856, 18, 154, 155
Voigt, Johan Peter – brændevinsbrænder, 23.10.1844, med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt 14.9.1864, 19, 67
Wagner, Edvard Moritz – købmand 24.4.1835, brændevinsret 1861, genoptaget ikke 21.6.1865, 19, 83, 84, brændevinsbrænder opsagt 15.12.1875, 19, 338
Waidtløw, Rasmus – garversvend, prøvestykke 15.6.1853, 18, 90 (89v)
Waldstrøm, Ditlev Eggert Julius – født 27.2.1828 i Rendsborg, blikkenslager 25.9.1861, 18, 254, mesterstykke 18.9.1861, 18, 254
Warberg, Anna Christine Margrethe – jomfru, født 12.7.1829 i Odense, conditor 6.4.1859, 18, 203, brændevinsudskænkning 30.61874, 19, 304, detaillist 3.4.1878, 19, 400
Warberg, Johan Peter – født 24.7.1821 i Odense, købmand, colonialhandel og grove varer 9.10.1850, 18, 49, i Lav 1847
Weber, Rasmus Ludvig Anamarius – født 30.1.1831 i Odense, købmand 30.10.1861, 18, 257, med colonial og grove vare, dog uden ret til handel eller udskænkning af spiritus, spiritusbevilling 17.6.1863, 19, 42, opsigelse som købmand 1.8.1866, 19, atter i kraft 27.4.1870, 19, 210
Wederkink, Otto Jørgen Nicolai Frederik Christian – født ca 1800 i Rendsborg, tobaksudsalg 26.3.1856, 18, 141
Weeke, Johan Henrik Christian – købmand 5.10.1816, paategning 12.2.1862, 19, 8, ingen spiritusbevilling 17.3.1869, 19, 189, reder ed 14.8.1855, 18, 127, Weekes søn J. H. C. firma 25.11.1868, 19, 181
Weimann, Frederik Christian Johan – født 30.7.1827 i Odense, købmand 24.3.1858, 18, 181, i Lavet 1854
Wenck, Carl Eduard – født 2.4.1830 i Preussen, barber 10.4.1861, 18, 243, tidligere Hørsholm Birk, opsagt 27.6.1866, 19, 111
Wendel, Anders Nielsen – født i Odense, tobakspindermester 16.10.1850, 18, 49, se 44
Wendelboe, Hans Emil – født 3.1.1821 i Odense, smedemester 5.7.1848
Wendelboe, Jens Peter – født 4.10.1821 i Holstebro, skrædermester 30.1.1850, 18, 37
Wennervold, Theodor Heinrich – født 27.2.1834 i Itzehoe, barber 27.10.1858, 18, 194, 195, opsagt 10.4.1861, 18, 243
Werner, Carl Ludvig – født paa Tranekær Slot, gartner, høker 21.12.1853, 18, 98
West, Mikkel Jensen – købmand 5.5.1847, opsagt 28.6.1854, 18, 110
West, Rasmus Jensen - rugbrødsbager 14.6.1848, 18, 15, se ogsaa 7.6.1848
Westlund, Niels Wilhelm – garverlærling, svendestykke 18.1.1854, 18, 100 (99v)
Wilkens, Johan – bagermester i Ruskøbing 1836-1848, hvedebrødsbager 22.3.1848, 18, 7
Wirth, … - vejbetjent, spækhøker 18.10.1848, 18, 21
Wittroch, Hans Peter – født i Odense, smedemester 29.3.1848, 18, 9
Wittrup, Jens Frederik – bøssemager 13.11.1845, opsagt 18.10.1871, 19, 235
Wolder, Jens Balslev – født 16.7.1828 i Odense, bomuldsvæversvend mesterstykke 18, 253
Wolter, Henrich – garversvend, prøvestykke 29.6.1853, 19, 91 (90v)
Wuestenhagen, Ernst Gottfred Christoffer – født 6.9.1831 i Barenborg, stenhugger 14.3.1860, 18, 218, mesterstykke samme dag (215)
Wulff, Peter Henrik – født 29.4.1826 i Nyborg, købmand 3.9.1856, 18, 150, købmand med grove og colonial varer, med skænkeret 12.21862, 19, 8, opsagt 29.9.1869, 19, 199
Wøermer, Carl – født 4.1.1830 i Württemberg, skrædermester 12.12.1860, 18, 234, 235, her i Byen fra 1854
Zilmer, Frederik Albert Christian – født 22.2.1813 i Odense, bogtrykker sammen med Rasmus Jensen 5.3.1856, 18, 140
Æbelø, Peter Bruun Albrechtsen – styrmand, skibskaptajn 22.6.1850, 18, 45, særlig skipper ed 29.5.1854, 18, 106
Ørnstrup, Carl Christian – født 7.4.1824 i Odense, karetmager 26.10.1853, 18, 97, 98, prøvestykke 20.7.1853, 18, 92, opsagt af enken 22.10.1879, 19, 442, se enken
Østerby, Christin Carl Baltazar – født 14.11.1828 i Nyborg, farver og trykker 9.7.1856, 18, 148
Østerbye, Anders Christian – bagermester 14.11.1860, 18, 232, 1850-1860 i Asens, brændevinsbrænder 21.11.1866, 19, 124, udskænkning 30.1.1867, 19, 129, opsagt 23.2.1870, 19, 207
Østerbye, Niels Gram – bogbinder 9.12.1840, opsagt 13.5.1874, 19, 301
Østerbye, Niels Rask – født 19.5.1825 i Odense, malermester 23.6.1852, 18, 76
Østerbye, Peter Theodor – født 4.3.1823 i Odense, hvedebrødsbager 9.1.1856, 18, 137, i Middelfart til 1852
Aagard, Hans Christian - født 15.7.1820 i Odense, skomager 24.1.1849, 18, 24
Aarslev, Christen Laurits - født 30.1.1809 i Nyborg, handskemager 5.3.1856, 18, 139, 140