Odense, 1862-1876, borgerskab

Afskrift af borgerskabsprotokol
Odense Købstad 1862-1876
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Borgerskaberne findes indført i Raadstueprotokollerne

..., Ane - pantelaaner 23.10.1867, 19, 153 (gift med tømmermand Peter Hansen)
…, Boline – pantelaaner 23.10.1867, 19, 153 (enke efter naalemager Jacob Adrian Truelsen)
A/S Dalum Papirfabrik - 11.8.1873, 19, 276, ændringer 24.2.1875, 19, 318, samme 23.1.1878, 19, 394, samme 24.7.1878, 19, 407, samme 31.7.1878, 19, 408, samme 12.2.1879, 421, samme 17.3.1880, 20, 11, samme 1.4.1885, 20, 216
Abel, Adolph Emil - født 10.8.1839 ved Holmsland i Ringkøbing, skibs og baadebygger 16.5.1866, 19, 109
Actieselskabet Albani Bryggeri - bryggeri 10.6.1868, 19, 169, firma samme dato (se Albani Bryggeri)
Adamsen, Anders - født 30.10.1836 i Bellinge, ringe handel 20.1.1875, 19, 316
Adolphsen, A. - signatur 9.1.1871, 19, 221, procura annulleret 16.7.1873, 19, 274
Agedrup, Peter Christensen - paa Skibshusvejen, reserveundermaaler 29.11.1862, 19, 30
Aggeboe, Frederik Bielefeldt Theodor - født 20.7.1826 i Helsingør, pantelaaner 3.5.1871, 19, 226, 227, opsigelse som pantelaaner 31.12.1873, 19, 291, detaillist 14.9.1881, 20, 64, opsigelse af brændevinsretten 31.5.1882, 20, 92, opsigelse af borgerskab 6.12.1882, 20, 117
Ahrentzen, Rasmus - født 14.7.1814 i Horsens, bandagist 5.10.1870, 19, 216, opsagt 6.9.1871, 233
Albani Bryggeri - 29.8.1862, 19, 26, firma hævet 10.6.1868, 169 (se A/S Albani Bryggeri), forandring i bestyrelsen 23.2.1887, 20, 293
Albrechtsen, Frederik Christian Gregers - født 24.11.1824 paa Æbelø, snedker 16.5.1866, 19, 109
Allerup, M. P. - firma 30.8.1862, 19, 26
Alstrøm, Frederik Carl Christian - detaillist 7.10.1863, 19, 49, købmand 25.5.1881, 20, 53
Anderschau, Jørgen Carl Andersen - født 22.3.1835 i Odense, vinhandler 9.11.1864, 19, 70, opsagt 3.4.1867, 134
Anderschau, Rasmus Bastrup Vilhelm - født 15.10.1843 i Stige, skipper 1.11.1876, 19, opsagt 12.4.1882, 20, 86, skipper paany 9.10.1883, 157
Andersen og Wiistenhagen – billed- og stenhuggerfirma 27.8.1862, 19, 25
Andersen, Anders - født 14.11.1847 i Skydebjerg, detaillist 15.1.1873, 19, 259, værtshusholder 30.4.1873, 19, 267, opsigelse 31.12.1873, 19, 291
Andersen, Anders - høker med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsiger brændevinsretten 30.6.1874, 19, 304, opsiger borgerskab af enken 27.11.1878, 19, 416
Andersen, Anders Frederik - født 3.7.1850 i Odense, murermester 18, 45, signatur 19.8.1874, 19, 308
Andersen, Andreas - født 23.12.1841 i Møgeltønder, snedker 11.11.1868, 19, 180
Andersen, Carl – født 2.11.1810 Hinsholm, værtshusholder 29.7.1868, 19, 171
Andersen, Carl Vilhelm - født 15.4.1837 i Odense, malermester 28.5.1862, 19, 17
Andersen, Carl Vilhelm - født 2.6.1831 i Odense, malermester 4.7.1866, 19, 112
Andersen, Christen - født 17.10.1837 i Højrup, købmand 11.7.1866, 19, 112, værtshusholder 9.12.1868, 182
Andersen, Christian Frederik Theodor - født 2.12.1833 i Odense, skomager 20.6.1866, 19, 111
Andersen, Claus - født 19.10.1830 i Villumstrup, værtshusholder 7.10.1863, 19, 49, bager 27.12.1865, 19, 95, opsigelse 15.4.1868, 19, 164
Andersen, E. - gæstgiver med skænkeret 12.2.1862, opsigelse af enken 15.11.1871, 19, 237
Andersen, Fritz Eduard - født 17.10.1842, sadelmager 26.4.1876, 19, 344
Andersen, Hans - født 17.2.1837 i Odense, tømrer 25.3.1874, 19, 297
Andersen, Hans - født 31.3.1838, værtshusholder 29.4.1868, 19, 165, marskandiser 14.10.1868, 19, 176
Andersen, Hans - født 9.3.1849 i Svenborg, bagermester 7.4.1875, 19, 322
Andersen, Hans Adolph - født 13.7.1841 i København, blikkenslager 22.4.1874, 19, 300
Andersen, Hans Frederik Carl Christian - født 6.10.1833 i Odense, murer 19.9.1866, 19, 116, 117
Andersen, Hans Gustav - født 6.11.1819 i Vigslev, tømmersvend, værtshusholder 24.4.1867, 19, 137, opsagt 7.5.1873, 19, 268, tømmermester 15.3.1876, 19, 341, opsagt 10.5.1876, 19, 345
Andersen, Hans Peter - født 11.7.1842 i Stige, skipper 24.11.1871, 19, 239
Andersen, J. C. - skibskaptejn, rheder 27.11.1875, 19, 337
Andersen, Jacob Vilhelm Mathias - født 20.12.1837 i Odense, slagter 10.5.1871, 19, 227
Andersen, Jens - født 16.6.1828 i Ullerslev, værtshusholder 20.8.1862, 19, 24, 25, opsagt 10.12.1862, 19, 30
Andersen, Jens - født 6.10.1838 i Svenstrup, Kavslunde, detaillist 27.10.1875, 19, 335
Andersen, Jens Erik - født 15.11.1837 i Lumby, bager 26.10.1864, 19, 69, opsagt 30.8.1870, 19, 214, 215
Andersen, Jens Frederik - født 20.1.1836 i Nørre Aaby, skomager 14.3.1866, 19, 103
Andersen, Jens Gertus - født 19.2.1840 i Odense, købmand 17.6.1868, 19, 169, spiritusbevilling 27.10.1869, 201, tillige brændevinsbrænder 6.6.1877, 373, værtshusholder 29.8.1877, 382
Andersen, Johan Frederik - født 12.4.1843, købmand og værtshusholder 26.3.1873, 19, 264
Andersen, Johan Frederik - født 29.12.1821 i Vejlby, værtshusholder 24.6.1863, 19, 43, opsagt 21.11.1866, 124, atter i kraft 20.10.1869, 200, opsagt 23.3.1870, 208
Andersen, Jørgen - født 17.10.1842, værtshusholder 25.10.1876, 19, 356, opsagt 19.12.1877, 19, 392
Andersen, Jørgen - født 18.5.1832 i Hjallese, Dalum Sogn, detaillist 16.5.1866, 19, 109, opsagt 26.7.1871, 19, 230
Andersen, Jørgen - født 30.4.1824 i Brylle, ringe handel 16.4.1862, 19, 15
Andersen, Jørgen - født 4.4.1839 i Næsbyhoved Broby Sogn, bager 27.3.1872, 19, 244
Andersen, Jørgen - høker 23.11.1842, ingen spiritusret 31.12.1873, 19, 292
Andersen, Knud - født 29.8.1841 i Stenstrup, brændevinsbrænder 7.4.1875, 19, 321, nu ølbrygger 10.5.1882, 20, 92
Andersen, Lars - født 13.3.1839 i Vester Hæsinge, købmand 17.10.1866, 19, 120, værtshusholder 9.12.1868, 19, 183, opsigelse som værtshusholder 14.9.1881, 20, 64, købmand signatur 19.8.1874, 19, 308
Andersen, Lars Olau - født 19.11.1840 i Bergen, barber 26.8.1868, 19, 172, 173
Andersen, Ludvig Johannes - født 19.12.1838 i Odense, smed 12.12.1866, 19, 125, gas og vandmester 26.9.1877, 19, 385
Andersen, Marie født Bang - født 25.10.1841, ringe handel 25.10.1876, 19, 356
Andersen, Niels - født 16.3.1833, høker 3.3.1869, 19, 188
Andersen, Niels - født 27.4.1836 i Hjørring, ringe handel 12.2.1873, 19, 261, høker 17.2.1875, 19, 317, opsagt 17.10.1877, 19, 388
Andersen, Niels Jacob - født 16.4.1828 i Odense, murmester 27.4.1864, 19, 60
Andersen, Olaf - født 23.2.1822 i Slesvig, sætteskipper (Haderslev 1856) 24.1.1865, 19, 74
Andersen, Peder Christian Jacob Vedel - født 21.12.1842 i Odense, detaillist 26.4.1871, 19, 226, maskinspinder og maskinvæver 13.4.1881, 20, 45
Andersen, Peder Julius - født 27.5.1851 i Assens, detaillist fra Assens 10.10.1876, købmand 8.12.1886, 20, 286
Andersen, Rasmus - født 18.4.1841 i Ubberud, værtshusholder 6.10.1869, 19, 200
Andersen, Rasmus Hansen - kul og salt maaler 18.8.1871, 19, 231
Andersen, Rasmus Hansen - undervejer, maaler 19.8.1874, 19, 307
Anderskau, Carl Christian - født 26.4.1835 i Lumby Sogn, detaillist 26.4.1865, 19, 80, enken Vilhelmine Anderschau giver tilladelse til at knytte firmanavn Severin Andersen, Chr. Anderschaus Eftf. 6.5.1885, 20, 222, opsigelse af enken 1.9.1885, 234
Andkjær, Johan Peter - født 23.5.1843 i Odense, maler 9.3.1870, 19, 207
Andkjær, Theodor - født 18.6.1841 i Sandager Sogn, slagter 16.10.1867, 19, 151
Andreasen (eller Hansen), Carl Frederik - født 1834 i Have, skipper 4.1.1867, 19, 128
Andreasen, Ane Kirstine - født 13.6.1817 i Odense, marskandiser 3.11.1869, 19, 201, tillige detaillist 10.7.1872, 19, 249, pantelaaner 6.2.1878, 19, 395, firma 13.2.1878, 19, 395, opsigelse 16.6.1880, 20, 20, paany i kraft 19.12.1883, 20, 165 (bomuldsvæver Lottes efterladte hustru)
Andreasen, Carl - født 2.11.1810 paa Hinsholm, værtshusholder 29.7.1868, 19, 171, opsigelse 7.4.1880, 20, 13
Andreasen, Frederik - født 11.6.1831 i Hindevad, værtshusholder 17.8.1864, 19, 66, detaillist 1.5.1867, 19, 137, 138, atter værtshusholder 24.3.1869, 19, 190, opsigelse af brændevinsretten 26.9.1883, 20, 155
Andreasen, Jens - født 5.2.1835 i Neble, værtshusholder 7.10.1863, 19, 49, 50
Andreasen, Kirstine Dorthea f. Mathiesen - afdøde mands borgerskab som skomager 20.2.1867, sidst i kraft 25.10.1871, ombyttes med høker 21.12.1881, 20, 74
Andresen, Ane Kirstine - født 13.7.1817 i Odense, marskandiser 3.11.1869, 19, 201, pantelaaner 6.2.1878 ,19, 395, firma 13.2.1878 ,19, 395v (forladt hustru af Frederik August Lottes)
Andresen, Christian Julius - født 22.7.1822 i Odense, hidtil skomager i Faaborg, talglysestøber 22.11.1865, 19, 93, 94, skomager 20.2.1867, 19, 131, opsagt 30.11.1870, 19, 220, dette atter i kraft 25.10.1871, 19, 236
Angelo, Johan Carl Jacob - født 8.10.1845, detaillist 15.11.1871, 19, 238, opsagt 4.2.187, 19, 260
Angelo, Johan Gottfred - købmand 2.4.1845, paategning 19.2.1862, 19, 9, 10, ingen spiritusbevilling 6.12.1871, 19, 239
Appelby, Hans Christian - maler 1.6.1836, opsigelse 7.4.1875, 19, 321
Appeldorph, Lars Christian - født 21.3.1835 i Odense, detaillist 2.11.1871, 19, 237, ingen spiritusret 21.5.1873, 19, 269
Arctander, Gerhard Peter - født 7.6.1840, købmand 16.9.1868, 19, 173
Artler, Hans Peder - født 22.1.1839 i Sønderborg, bogbinder 9.1.1867, 19, 128
Augustinus, Frederik Ludvig - født 19.7.1840 i Odense, smed 9.5.1866, 19, 108, firmaanmeldelse 5.5.1886, 20 264 ved Smedene Ferdinand Adam Nicolaj Augustinus og Peter Christian Bernt Augustinus
Bagger, Carl Christian - født 20.12.1822 i Odense, murer 11.3.1863, 19, 36, opsigelse 16.5.1877, 19, 371
Bagger, Niels Peter - født 17.3.1827 i Odense, hyrekusk 15.1.1862, 19, 7, opsigelse 30.3.1864, 19, 59, murer 1.4.1874, 19, 293
Baggesen, ... - blikkenslagersvend, mesterstykke 18, 185
Ballin, Julius Simon - født 21.4.1822 i Horsens, farver 12.11.1873, 19, 285, opsigelse 7.12.1881, 20, 72
Balslev, Jørgen Carsten Blach - født 11.10.1835, værtshusholder 23.10.1872, 19, 255, gæstgiver 28.4.1875, 19, 374, værtshusholder 15.5.1878, 19, 404, detaillist 4.12.1878, 19, 417 (oo Charlotte Struwe)
Balslev, Mads Peter - født 26.4.1838 i Kerteminde, farver 18.4.1866, 19, 105, 106, opsigelse 13.5.1868, 19, 167, atter i kraft 2.11.1870, 19, 219, opsigelse 24.4.1872, 19, 246
Bang, Poul Christian - født 5.4.1821 i Aalborg, værtshusholder 25.10.1865, 19, 91, opsigelse 31.10.1866, 19, 121
Bang, Seneca Martin - født 1840 i Stige, skipper 6.3.1867 ,19, 132
Bardram, Anders - født 1828 i Middelfart, handskemager 29.6.1864, 19, 62, 63
Bardram, Hans Peter Hannibal - født 14.4.1835 i Odense, sadelmager og tapetserer 22.7.1863, 19, 44
Bardram, Jens Wilhelms Eft. - firma 9.9.1867, 19, 147, firmaet hævet 23.9.1868, 19, 173
Barløse, Niels Andersen - høker 13.11.1816, ingen spiritusret 5.2.1862, 19, 8
Baruel, Hans Chr. Jessen - født 12.11.1843 i København, detaillist 18.11.1868, 19, 180, opsagt af skifteretten 22.6.1870, 19, 212
Baumgarten, brødrene - firma 1.9.1875, 19, 330
Baumgarten, Lars Ludvig - født 30.12.1807 i Assens, detaillist 18.6.1862, 19, 19
Baumgarten, Oscar Carl - fuldmægtig 1.9.1875, 19, 330
Baumgarten, Peter Theodor - 30 aar gl. købmand 30.9.1868, 19, 175
Baumgarten, Reinholt Adolph - af Nyborg, født 8.4.1818 i Assens, detaillist 30.1.1867, 19, 129
Baumgarten, Theodor Valdemar - født 13.4.1848 i Nyborg, købmand 1.9.1875, firmanavn samme dato
Bay, Lars Hansen - født 15.4.1842 i Marstal, værtshusholder 1.11.1876, 19, 357, sætteskipper 13.12.1876, 19, 360, opsagt 6.2.1878, 19, 395, opsagt værtshusholder 30.6.1879, 19, 432, opsagt værtshusholder 30.6.1879, 19, 432, paany sætteskipper 4.3.1882, 20, 82
Bech, Georg Ilse - født 22.11.1850, fotograf 14.10.1874, 19, 309
Bech, Hans Christophersen - født 28.3.1844 i Brændekilde, bager 21.5.1873, 19, 269, opsagt 18.11.1874, 19, 312
Bech, Jens Marcus Galten - født 8.3.1843, købmand og værtshusholder 15.11.1871, 19, 238, opsagt værtshusholder 27.9.1876, 19 (indført under 11.10. 1876, 19, 354), opsigelse af brændevinsretten 31.3.1884, 20, 174
Bech, Niels Christian Jensen - født 5.4.1838 i Odense, skomagermester 15.4.1863, 19, 37, 38
Beck, Alexander - født 7.1.1842 i Nyborg, købmand 7.4.1875, 19, 321
Behrendt, Christian Frederik - født 14.10.1836 i Middelfart, købmand 1.10.1862, 19, 27, ingen udskænkning 11.10.1865, 19, 89
Benduen, August Carl - født 16.2.1839 i Søhus ved Esbønderup, vinhandel med siddende gæster 23.9.1863, 19, 48, opsagt 27.2.1867, 19, 131
Benduen, Poul - født 23.6.1827 i Vindinge, brændevinsbrænder 19.11.1862, 19, 30, keglebaneholder 10.6.1863, 19, 42, tillige gæstgiver 14.2.1866, 19, 98 ,99, værtshusholder 15.10.1873, 19, 280, 281, opsigelse som brændevinsbrænder 21.2.1883, 20, 129, opsigelse af brændevinsretten som værtshusholder 29.12.1886, 20, 288
Berg, Ole Edvard - født 2.7.1815 i Faaborg, bagermester 27.1.1864, 19, 57, opsagt 20.12.1865, 19, 94, hyrekusk og vognmand 11.9.1886, 20, 276
Berntsen, Klaus - friskolelærer i Høiby, signatur 2.7.1873, 19, 272, 299
Bertelsen, Christian - født 29.10.1843 i Odense, signatur 9.9.1867, 19, 147, fuldmagten tilbagekaldt 23.7.1868, 19, 173, købmand 4.11.1868, 19, 179, opsagt 22.6.1870, 19, 212
Bertelsen, Jens - født 27.3.1847, værtshusholder 29.4.1874, 19, 301, opsagt 9.12.1874, 19, 313
Bertelsen, Laurits - født 21.7.1826 i Odense, købmand og kommissionshandel (hidtil i Svendborg) 14.6.1865, 19, 83, firmaanmeldelse 9.9.1867, 19, 147
Beyer, Louis Vilhelm Theodor - født 3.6.1838 i Raslev i Preussen, handskemager 5.9.1866, 19, 116
Bierfreund, Peter Frederik Ludvig - signatur 9.1.1871, 19, 221
Birgittes Rhederi - 27.11.1875, 19, 337, forandring i bestyrelsen 11.10.1882, 20, 106
Bjelke, Severin - født 3.4.1806, mekaniker 25.10.1876, 19, 356
Bjørkegreen, Lars Johan Timotheus - født 5.12.1843 paa Gotland, farver 12.4.1876, 19, 343, handskemager 12.2.1879, 19, 421, opsigelse som handskemager 31.3.1884, 20, 174
Blad, Otto Willebald - født 2.8.1823 i København, ringe handel 18.2.1874, 19, 295, opsagt 19.3.1879, 19, 424
Blumensaadt, Nicolai Niemann - sæbesyder og destillatør 8.7.1836, skænkeret 17.2.1862, 19, 9, 10, firma 24.8.1871, 19, 232
Blædel, Ludvig Christian - bager 25.11.1868, 19, 181, opsagt 8.2.1871, 19, 222
Boch, Wilhelm Julius - født 21.10.1819, maskinvæver 6.1.1874, 19, 315, signatur samme dato, udtraadt som activ deltager af firma 8.2.1878, 18, 395
Bohr, Johan Frederik - født 14.5.1828 i Helsingør, detaillist 11.11.1874, 19, 312, købmand 13.7.1881, 20, 58
Bondo, Peter Emil - født 18.11.1823 i Svenborg, tobaksfabrikant 8.5.1867, 19, 140, opsagt 12.10.1870, 19, 217
Brandt, Christian Thomsen - født 19.6.1838 i Middelfart, brændevinsbrænder 30.9.1876, 19, 353, opsagt 31.12.1877, 19, 392
Brandt, Karen Kirstine Marie Nielsine - født 18.6.1844, ringe handel 1.10.1873, 19, 279
Brandt, P. L. - klædefabrikant 27.8.1862, 19, 25
Braunstein, Christian Emil - født 17.6.1838, detaillist 22.11.1871, 19, 238, købmand ved broderen Mathæus Braunstein 1.6.1881, 20, 53, opsigelse 23.4.1884, 20, 180
Bredballe, Hans Hansen - født 12.5.1845 i Bredballe, sætteskipper 10.6.1874, 19, 302
Brehm, Frantz Albert Anthon - født 1823 i Tyskland, høker 6.7.1864, 19, 63, 64, til værtshusholder 10.7.1872, 19, 250, høker 31.12.1873, 19, 292, brændevinshandel 25.3.1874, 19, 297, 298, opsagt 8.12.1875, 19, 337, høker 13.11.1878, 19, 415, opsagt 19.2.1879, 19, 422
Breum, Ignatz Florian Sebastian - født 9.3.1845 i Boddum Sogn, købmand 26.8.1868, 19, 172
Brinch, Jesper Carl - født 5.10.1829 i Odense, ringe handel 3.3.1871, 19, 223
Brockmann, Heinrich August Christian - født 22.2.1826 Meklenhorst i Hannover, gæstgiver 4.11.1863, 19, 52, opsagt 29.12.1875, 19, 338 (død)
Brummer, Peter Adolph - født 28.8.1822, værtshusholder 20.10.1875, 19, 384, opsigelse 7.12.1881, 20, 72
Brummer, S. - brygger, signatur 24.8.1871, 19, 232, signatur 17.12.1873, 19, 29,0 cand.pharm. signatur 30.12.1874, 19, 314
Bruun, Friderich Wilhelm Carl August - født 15.11.1834 i Augustenborg, ringe handel 23.4.1873, 19, 266, opsigelse 27.11.1873, 19, 287
Bryggeriet Odense - brygger 10.5.1876, 19, 345, forandring i bestyrelsen 23.4.1881, 20, 180
Brænder, Theodor Jensen - født 26.10.1842 i Varde, detaillist 10.12.1873
Brænderup, Anders Rasmussen - født 9.3.1831 i Frørup, værtshusholder 15.2.1871, 19, 222, 223, opsigelse 30.3.1881, 20, 43, paany i kraft12.10.1881, 20, 67, opsigelse 30.6.1882, 20, 95, paany i kraft 22.10.1884, 20, 199, opsigelse 17.12.1884, 20, 205
Brøndum, Nielsine Laurine - født 20.11.1843, skræder 13.12.1876, 19, 360, firma 21.2.1877, 19, 365
Bucholtz, Peter Frederik - født 17.6.1831, barber 14.8.1872, 19, 251, marskandiser 23.2.1876, 19, 341
Bugge, Julius Jesper - født 17.2.1838 i Fredericia, bagermester 11.6.1862, 19, 19
Busch, Johan Christian Gotlieb - født 2.1.1834 i Sazel ved Lützenburg, detaillist 25.4.1866, 19, 106, tillige brændevinshandel 25.4.1877, 19, 106, tillige brændevinshandel 25.4.1877, 19, 370, opsigelse ved enken Marie Busch født Jørgensen 24.11.1880, 20, 34
Bøgh, Harald Theodor - født 11.12.1849, fotograf 25.10.1876, 19, 356
Carlsen, Peter Linde - født 1821 ved Frederiksborg, tapetserer 3.6.1863, 19, 42
Carstens, Henrik - født 17.6.1820 i Odense, væver 13.5.1868, 19, 167
Carstensen, Christian - født 7.5.1841 i Odense, detaillist 22.10.1873, 19, 282, opsagt 6.10.1875, 19, 333, vognmand 27.6.1877, 19, 376
Carstensen, Peter Cornelius - født 17.12.1833 i Halsbøl, Slesvig, handel med gamle bøger 26.3.1862, 19, 13
Caspersen, Hans - født 11.8.1835, detaillist 24.4.1872, 19, 246, opsagt 5.6.1872, 19, 2
Christensen, Andreas Martin - født 27.10.1838 i Svenborg, tobaksfabrikant 4.10.1865, 19, 88, tillige detaillist 22.11.1865, 19, 93
Christensen, Ane Kirstine - født 11.10.1829 i Højme, høker med spiritusbevilling 16.4.1862, 19, 15 (separeret fra arbejdsmand Lars Larsen)
Christensen, C. - fabriksbestyrer, signatur 17.12.1873, 19, 290, tilbagekaldelse af fuldmagt af 17.12. 73, i Odense Gladværk 20.10.1886, 20, 281
Christensen, Christian Ludvig - født 10.2.1843 i Odense, snedker mester 10.2.1869, 19, 187, 188
Christensen, H. - spisevært, skænkeret 19.2.1862, 9, 10
Christensen, Hans - født 27.10.1830 i Sønder Broby, bager 13.4.1870, 19, 209
Christensen, Hans - født 29.9.1818 i Hjorslev, Otterup Sogn, værtshusholder 12.12.1866
Christensen, Hans Jørgen - detaillist 14.4.1875, 19, 322, opsagt 30.12.1876, 19, 362
Christensen, Hans Jørgen - født 28.3.1848 ved Bogense, detaillist 14.4.1875, 19, 322
Christensen, Iver - født 3.3.1844, skomager 1.10.1873, 19, 279
Christensen, Jens - født 1.12.1825 i Naarup, værtshusholder 27.5.1868, 19, 168, opsagt 30.6.1879, 19, 433, paany i kraft 4.5.1881, 20, 49, opsigelse ved gæstgiver Eefsen 28.9.1881, 20, 65, paany i kraft 5.4.1882, 20, 85, opsigelse 30.9.1882, 20, 105, paany i kraft 18.4.1883, 20, 140, opsigelse 9.5.1883, 20, 143, paany i kraft ved enken Wilhelmine Sophie Frederikke født Nielsen 24.6.1885, 20, 227
Christensen, Jens - født 1.4.1839 i Vantinge, bager 1.2.1865, 19, 75
Christensen, Jørgen - født 1.4.1841, bager, 12.10.1870, 19, 217
Christensen, Jørgen - født 29.12.1839 i Ringe, høker 10.11.1875, 19, 336
Christensen, K. - høker, skænkeret 12.2.1862, 19, 8
Christensen, Karen - 45 aar, detaillist 16.6.1875, 19, 327, opsagt 28.3.1877, 19, 367 (enke efter modelsnedker Groth)
Christensen, Kirstine - høker 7.12.1862, 19, detaillist 27.6.1866, 19, 111, opsiger brændevinsretten 30.3.1872, 19, 245 (enke efter naalemager Søren Nielsen 15.4.1818)
Christensen, Lars - født 25.5.1828 i Vissenbjerg, bager 23.9.1868, 19, 174, opsiger 2.11.1881, 20, 69, ombyttet til detaillist 19.4.1882, 20, 88, brændevinsret 3.6.1885, 20, 225, opsiger 30.6.1886, 20, 271
Christensen, N. - høker, skænkeret 12.2.1862, 19, 8
Christensen, Niels - født 30.8.1837 ved Silkeborg, ringe handel 21.5.1873, 19, 269
Christensen, Niels - født 31.7.1824 i He, kurvemager 3.10.1866 (1854 i Vejle)
Christensen, P. - entreprenør, signatur 8.5.1872, 19, 246 (Folkebanken), bestyrelsesmedlem 26.1.1875, 19, 316
Christensen, Peder - af Østrup Mark, reserveundermaaler 1.4.1868, 19, 163
Christensen, Peter - født 13.1.1828 i Allese, høker 7.5.1873, 19, 268
Christensen, Rasmus Vilhelm Thorvald - født 24.8.1838 i Odense, hjulmager 8.1.1868, 19, 159
Christiansen, ... - værtshusholder, billardafgift 10.6.1863, 19, 42
Christiansen, Ane Cathrine Dorothea - født 25.2.1845, broderihandel 29.4.1874, 19, 300
Christiansen, Christen - født 1821 i Nørreby, sætteskipper 15.7.1863, 19, 44, opsagt af enken 12.2.1879, 19, 421
Christiansen, Christian Jacob Hohlweeg - født 27.7.1833 i Frue Landdistrikt, købmand, manufacturhandler, signatur 4.7.1873, 19, 273, opsagt 20.9.1876, 19, 351
Christiansen, Hans - født 2.6.1824 i Bellinge, høker 14.6.1865, 19, 83, opsagt 7.7.1869, 19, 196
Christiansen, Hans Carl Laurits Emil - født 7.5.1843 i Eiby, guldsmed 6.5.1868, 19, 166, tillige vatfabrikant 29.4.1874, 19, 300, detaillist 2.4.1879, 19, 425
Christiansen, Lars - født 23.6.1834 i Lille Ubberud, værtshusholder 15.10.1873, 19, 281
Christiansen, Mads - født i Nørreby, sætteskipper 6.2.1863, 34, opsagt 6.1.1869, 19, 185, atter i kraft 17.3.1869, 19, 189
Christiansen, Niels - født 1840 i Nørreby, sætteskipper 15.11.1865, 19, 93
Christiansen, Niels - født 28.8.1838 i Vejle, Fyn, værtshusholder 1.4.1868, 19, 163, opsagt 8.5.1878, 19, 403, atter i kraft 29.5.1878, 19, 404, opsigelse af brændevinsretten 25.3.1885, 20, 215
Christiansen, Niels - født 6.10.1845 i Frue Landsogn, købmand og værtshusholder 1.11.1871, 19, 236
Christiansen, Niels - tømrer, undermaaler 29.11.1862, 19, 130
Christiansen, Peter - købmand, procurist 22.6.1870, 19, 347
Christiansen, Peter Theodor Alexander - født 10.7.1841, detaillist 30.8.1876, 19, 350, ombyttet til købmand 15.6.1881, 20, 55
Christiansen, Rasmus - født 26.11.1824 i Orte, høker 7.5.1862, 19, 16, opsigelse 20.12.1865, 19, 94
Christiansen, Rasmus - høker 22.5.1862, bager 31.10.1866, 19, 121 (forrige?)
Christophersen Jetmund Henrik - født 31.1.1833 i København, detaillist 2.5.1863, 19, 40
Christophersen, Carl Ludvig August - født 12.8.1830 i Odense, købmand med kolonial og grove varer, med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, tillige værtshusholder 10.12.1873, 19, 289
Christophersen, Christian - marskandiser 15.1.1840, opsagt 30.9.1872, 19, 254
Christophersen, Christopher - paa Sct. Hans Kirkegaard, undermaaler & formand 29.11.1862, 19, 30, død 14.10.1868, 176
Christophersen, F. & Co. - manufacturhandler 27.8.1862, 19, 25, direktør, signatur 22.7.1874, 19, 306, fratrædelse 4.12.1878, 19,417, firmaanmeldelse ved købmand F. Christophersen og møller Sophus Peter Frederik Nielsen
Christophersen, J. H. - detaillist 2.5.1863, opsagt af skifteretten 22.12.1869, 19, 204
Christophersen, Jens Peter - født 31.3.1845, murermester 26.4.1876, 19, 344
Christophersen, Maren - 47 aar, ringe handel 31.12.1873
Clausen, C. A. & Co. - firma 4.9.1872, 19, 252, C. A. Clausen født 3.7.1841 i Nakskov, grosserer 4.9.1872, 19, 252
Clausen, Ferdinand Sophus Thomas Grebe - født 21.7.1838 i Nykøbing Sjælland, bager 17.10.1866, 19, 119, ogsaa conditor 19.3.1873, 19, 263, opsagte 28.3.1877, 19, 367
Clausen, Hans - født 2.6.1834 i Odense, værtshusholder 19.10.1870, 19, 217, opsagt 28.12.1871, 19, 240
Clausen, Hans Christian - født 23.11.1839 i Odense, mægler 7.2.1.1866, 19, 97 og 11.4.1866, 19, 104, signatur 14.4.1866, 19, 104, 105
Clausen, Jens Christian - født 10.2.1829 i Odense, værtshusholder 14.10.1874, 19, 309
Clemmensen, Christian - mæglerforretning 5.1.1876, 19, 339 (se W. E. Petersen og H. C. Clemmensen)
Clemmensen, Peder Christian - født 1.10.1825 i Odense, sadelmager og tapetserer 22.1.1862, 19, 7
Conradsen, Dines - født 1822 i Avnslev Sogn, høker 28.10.1863, 19, 51, bager 18.10.1865, 19, 90, opsagt 9.10.1867, 19, 150, marskandiser 21.12.1867, 19, 157, opsagt 30.9.1868, 19, 175
Crone, Hans Carl Ludvig - født 29.7.1819 i Odense, ringe handel 15.6.1864, 19, 61
Crone, Henrich Christian - født 15.12.1830 i Lütken, Brunsvig, detaillist 24.10.1866, 19, 120, opsagt 22.1.1873, 19, 260
Danielsen, Frederik - født 1.8.1824 i Stubberup, høker 11.1.1865, 19, 74, detaillist 28.2.1866, 19, 101, opsigelse 10.9.1884, 20, 192, sat ud af kraft paa grund af restance 24.12.1884, 20, 207
Davidsen, Christian Johan - født 23.11.1842 nær Flensborg, farver 18.10.1871, 19, 236
De danske Sukkerfabrikker - rørsukkerhageris 5.11.1873, 19, 285
Dehn, Carl Ludvig - født 8.3.1828 i Odense, marskandiser 6.5.1868, 19, 166, pantelaaner 4.10.1868, 19, 175, opsiger pantelaaner 13.7.1870, 19, 213
Deleuran, Hans - født 15.2.1837 i Fredericia, tobaksfabrikant 27.9.1865, 19, 87, 88, detaillist 1.4.1868, 19, 163, opsagt 24.9.1873, 19, 277
Det Sydfynske Jernbaneselskab - 309, bestyrelse 11.10.1876, 19, 354, se Sydfynske Jernbaneselskab
Dinesen, Naamann Theodor - født 30.10.1830 i Bogense, slagter 23.10.1872, 19, 255
Dreyer, Carl Christian Frederik - født 7.2.1817 i Odense, vil ikke være detaillist 21.12.1867, 19, 157, detaillist 19.2.1868, 19, 161, enken tillige marskandiser 25.9.1872, 19, 253
Dreyer, Jørgen Christian - født 11.5.1832 i Gjøl Præstegaard, cancelliraad, cand.jur. fra 1.1.1862, bladudgiver 27.12.1861, 19, 5, bogtrykker
Drue, Heinrich Carl Christian - født 5.9.1844 i Odense, slagter 15.4.1874, 19, 299
Drøger, Hans Heinrich Joachim - født 8.2.1830 i Schvartau ved Lybeck, marskandiser 21.12.1867, 19, 158, opsagt 21.7.1869, 19, 197
Duch, Harald Ferdinand - født 23.5.1849 i Odense, buntmager og hattemager 14.4.1875, 19, 322, detaillist 7.11.1877, 19, 390
Duch, Theodor Sophus - født 13.4.1839 i Odense, sadelmager 4.12.1867, 19, 155
Due, Andreas - født 28.1.1838 i København, detaillist 25.10.1865, 19, 91, opsagt 24.4.1867, 19, 136
Due, Oluf Frederik - født 15.9.1836 i Kemminge, sukkervarefabrikant 25.4.1866, 19, 106
Dunau, Peter Heinrich - født 20.6.1834 i Neistadt, detaillist 15.11.1876, 19, 358, opsagt 18.4.1877, 19, 369, se ogsaa 375, paany i kraft 22.10.1884, 20, 198
Duus, Frederik Christian - født 2.2.1840, cigarfabrikant 25.10.1876, 19, 356, tillige detaillist 1.8.1877, 19, 379
Dyhr, ... - premierløjtnant, driftsbestyrer 11.10.1876, 19, 354, bestyrelsesmedlem 31.7.1878, 19, 408
Dyhr, Carl Martin - født 20.7.1849 i Grenaa, gørtler 22.7.1874, 19, 305
Dænker, Peter Henrik - født 18.4.1814 i Faugsted, høker 24.9.1873, 19, 278, ingen brændevinshandel 20.1.1875, 19, 316
Døllner, Johan Guldbrand - født 27.2.1812 i København, fabrikant af farver 29.4.1863, 19, 39
Eibye, Bertel Johan - født 5.5.1838 i Odense, smedemester 12.1.1870, 19, 205
Eibye, Carl - født 13.5.1841 i Odense, detaillist 6.11.1872, 19, 256, ombyttet til købmand 23.5.1883, 20, 144
Eibye, Rasmus - født 3.4.1836 i Odense, detaillist 19.12.1866, 19, 127, ingen spiritusbevilling 12.3.1873, 19, 262, opsigelse 29.3.1873, 19, 264
Eilersen, Hans - født 9.11.1828 i Landerslev, detaillist 20.7.1870, 19, 213, købmand og værtshusholder 11.2.1874, 19, 294, opsigelse som værtshusholder 24.12.1879, 20, 6, paany i kraft uden brændevinsret 4.4.1883, 20, 138
Eriksen, Anders - født 5.12.1837 i Salby, høker 22.10.1873, 19, 282, ingen brændevinsret 24.3.1875, 19, 320, hattemager 27.3.1878, 19, 399
Eriksen, Ferdinand Valdemar - født 8.4.1835 i Rudkøbing, drejermester 31.5.1865, 19, 82
Eriksen, Jens - født 1.9.1838 i Herning, detaillist 6.5.1874, 19, 301, købmand 10.1.1877, 19, 363, enken Johanne født Nielsen opsiger borgerskabet 3.10.1883, 20, 156. Tilladelse til købmand Christen Jepsen Lambrethsen, om benyttelse af afdøde mands firmanavn Eriksens Efterfølger 30.6.1886, 20, 271, enken købmand 1.12.1886, 20, 285 (født 27.10.1845 i Kirkeby i Gjellerup Sogn)
Eriksen, Jørgen - født 2.5.1824 i Biskorup, bager, 13.4.1864
Eriksen, Jørgen Friedrich Christian - født 24.12.1835 i Slesvig, stabssergeant, værtshusholder 28.4.1869, 19, 192, opsagt 30.9.1872, 19, 254
Eriksen, Niels - født 17.4.1844 i Vester Hæsinge, skræder 21.7.1869, 19, 197
Eriksen, Niels Christian - født 25.2.1828 i Skovby, Gjellerup, Ringkøbing Amt, værtshusholder 9.8.1865, 19, 85, opsagt 30.9.1879, 19, 439
Eriksen, Petrine - født 1.5.1840 i Odense, broderihandler 16.8.1871, 19, 231
Eriksen, Poul Christian - født 19.8.1841 i Munkebo, skipper 17.9.1873, 19, 277
Ernst, Johan Christian - født 10.6.1844 i Assens, bager 22.10.1873, 19, 283, opsagt 16.9.1874, 19, 308
Ernst, Johan Frederik - født 18.3.1851 i Assens, skomager 22.3.1876, 19, 342
Eskesen, Morten - friskolelærer, signatur 8.4.1874, 19, 299
Esmann, C. F.  - købmand, signatur 2.12.1874, 19, 313, 314 ,315
Faber, Albert Christian Heinrich Quaade - født 9.11.1837 i Odense, grosserer 20.8.1864, 19, 66, signatur 14.9.1864, 19, 67, firmaanmeldelse 7.1.1880, 20, 8, ret til brændevinshandel i firma Chr. Faber ved handelsfuldmægtig Moritz Faber 9.12.1885, 20, 249
Faber, Chr. - købmand, signatur 2.12.1874, 19, 313 ,314, 315, anmelder procurafuldmagt til Carl Duus og Mourits Faber i firma Chr. Faber 25.6.1884, 20, 186
Fabricius, Theodor - 35 aar gl., ringe handel 30.3.1870, 19, 208, 209, opsagt 18.5.1870, 19, 210
Fahnøe, Johan Henrik Koch - født 7.7.1839 i Bogense, pantelaaner 4.9.1872, 19, 252
Fahnøe, Rasmus Nicolai Vilhelm - født 23.6.1836 i Bogense, bagermester 24.12.1862, 19, 32, opsagt 16.11.1864, 19, 71, atter i kraft som værtshusholder 31.5.1871, 19, 228, opsagt 28.12.1871, 19, 240
Farøe, Carl Christian - født 2.3.1833 i København, ringe handel 2.9.1873, 19, 276
Filtenborg, Jens Christian - købmand i Aarhus 7.7.1868, købmand i Odense (ved urmager N. Lorentzen) 27.8.1884, 20, 190
Fischer, Mathias Jensen - født 12.2.1837 i Stige, styrmand, skipper 15.1.1862, 19, 7
Fiskeriselskabet Odense - firma 6.11.1867, 19, 154
Flensborg, C. - intendant, forretningsfører 31.12.1875, 19, 339
Folehave, Lars Frederik - født 23.3.1829 i Veflinge Sogn, brændevinsbrænder 9.12.1863, 19, 55
Forum, Peter Hansen - født 24.1.1843 i Varde, detaillist 8.7.1868, 19, 170
Frandsen, Ane Cathrine født Sørensen - høker 18.4.1865, opsagt 14.5.1879, 19, 429
Frandsen, Hans Henrik - født 1.5.1844 i Middelfart, skomager 5.5.1869, 19, 194
Frandsen, Søren Christopher - skipper 24.11.1869, 19, 203
Frederiksen, Frantz Hans - født 14.6.1840 i Odense, skomager 19.2.1868, 19, 150, 161, tillige ringe handel 22.5.1878, 19, 404
Frederiksen, Frederik Christian - født 14.9.1840 i Odense, detaillist 30.10.1866, 19, 118
Frederiksen, Jens Frederik - født 28.12.1841 i Odense, straahattefabrikant 27.2.1867, 19, 131, firma Straahattefabrikanter 23.4.1879, 19, 427, opsigelse af enken 29.9.1880, 20, 27
Frederiksen, Vilhelm - smed, 26.6.1872, 19, 248 (1847 Næstved senere vist Høisholm), ombyttet til detaillist 31.3.1886, 20, 259
Frier, Jens Sørensen - født 16.9.1841 i Kolby, høker 23.11.1870, 19, 220, opsagt 26.6.1872, 19, 248
Friis, Jens Emilius - født 18.3.1826 i Roskilde, smed 1.4.1874, 19, 298, gas og vandmester 26.9.1877, 19, 386
Friis, Niels Peder - 1842, 60 bager i Nyborg, værtshusholder 18.4.1866, 19, 105, opsagt 9.10.1867, 19, 148, paany i kraft 28.6.1882, 20, 95, opsigelse 6.9.1882, 20, 102
From, Christian la Motte - pantelaaner, 23.10.1867, 19, 153, fæstemand 17.5.1884, 20, 183
Frydendahl, Voigt - købmand og brændevinshandel, firma 27.8.1862, 19, 25, hævet 28.6.1871, 19, 229
Fuhrmann, Carl Frederik - født 5.11.1827, bogbinder 15.1.1862, 19, 7 (1854, 62 i Holbæk)
Funch, Marcus Mouritz - født 22.3.1851 i Nexø, skipper 27.9.1876, 19, 352
Fyens Discontokasse - 27.8.1862, 19, 25, ændringer 18.11.1874, 19, 312
Fyens Skibsassuranceforening - 28.8.1862, 19, 25, forandring i bestyrelsen 12.11.1879, 20, 3 og 19.10.1881, 20, 69
Fyens Stifts Sparekasse - firma 17.9.1862, 19, 27, pantelaaner 23.10.1867, 19, 153, anmeldelse af bestyrelsesmedlemmer 5.1.1881, 20, 37
Fyens Tidende - 8.4.1874, 19, 299, ændringer 22.8.1877, 19, 381, do 12.4.1879, 19, 425, 426
Fynske Kjøbstæders Brandforsikringsforening - 29.8.1862, 19, 26
Galle, Heinrich Emil - født 17.4.1839 i Arnsdorff ved Ruhland, Preussen, bundtmager 23.3.1870, 19, 208
Gammeltoft, Julius Christian Hansen - født 1.8.1840 i Løgstør, købmand 12.8.1868, 19, 171
Gandrup, Christian Michael - født 5.10.1834, købmand 8.9.1869, 19, 198, procurist 24.9.1879, 19, 439
Gandrup, Jens Nicolai - født 18.8.1837 i Kallundborg, skrædermester 6.4.1870, 19, 209
Geschke, Frederik August - født 1827 ved Leipzig, handskemager 1.12.1869, 19, 203
Gierahn, Frederik Valdemar - født 12.11.1835 i Odense, detaillist 7.5.1862, 19, 16, ingen spiritusbevilling 3.9.1862, 19, 27, opsigelse som detaillist 19.8.1863, 19, 46
Gislason, Daniel Jacob - født 25.3.1837, handskemager 22.1.1873, 19, 260
Gitz, Rudolph Peter Theodor - født 25.1.1841, maler 10.5.1876, 19, 345
Glerup, Inge Georg - født 28.3.1846 i Aalborg, buntmager 22.4.1874, 19, 300, hattemager 1.8.1877, 19, 379, opsagt af enken Gertrud født Crone 23.3.1881, 20, 42
Gommesen, Hans Cecilius - født 31.12.1845 i Kerteminde, skipper 13.10.1873, 19, 280
Gotfredsen, Maren - født 1831 i Hjadstrup, næringsbevis til ringe handel 14.10.1863, 19, 50, høker 28.10.1863, 19, 51, opsagt 7.1.1874, 19, 292
Gradhandt, Carl Joachim Heinrich - født 6.12.1834 i Malchom, Mecklenborg, barber 31.12.1862, 19, 32
Gradmann, Gerhard August - født 29.4.1840 i Helsingør, detaillist 10.6.1868, 19, 168, dertil brændevinshandel 14.7.1875, 19, 329, opsiger brændevinsretten 29.12.1875, 19, 338, opsiger borgerskab 17.8.1881, 20, 60
Grau, Peder Jørgensen - født 24.1.1827 i Hagenbjerg, detaillist 9.10.1867, 19, 149, købmand og værtshusholder 19.9.1868, 19, 172, opsiger brændevinsretten, som værtshusholder 25.6.1884, 20, 186
Gravenhorst, Jørgen Frederik Julius - født 20.5.1844 i Kolding, tobaksfabrikant 28.10.1874, 19, 311, tillige detaillist 30.10.1874, 19, 311
Gregersen, Johannes Vilhelm - født 21.6.1834 i Brænderup, snedker 16.6.1869, 19, 195
Grundtmann, Carl Emanuel - født 7.4.1831 i København, uldspinder 17.1.1866, 19, 96
Gruppe, Carl Adolph Christian - født 26.12.1835 i Hamborg, slagter 18.6.1862, 19, 20
Grønholm, Christian Frederik Joachim - født 3.9.1840 i København, handskemager 8.5.1872, 19, 246, 247, garver 1.8.1877, 19, 380, detaillist 30.7.1884, 20, 188
Grønning, Christian Vilhelm - født 11.3.1846 i Middelfart, købmand 22.4.1874, 19, 300, procurist 13.3.1878, 19, 398, ikke mere 10.9.1879, 19, 438
Grønning, Frederik Madsen - født 25.5.1839 i Fredericia, glarmester 26.10.1864, 19, 69
Gundelach, Georg - født 19.2.1836 i Kurt Hessen, ringe handel 24.4.1872, 19, 246
Gundestrup, Thorvald - født 11.9.1836 i København, detaillist 13.8.1862, 19, 24, tillige litograf 5.7.1871, 19, 230, ombyttet til købmand 6.7.1881, 20, 57
Hagen og Sivertsens Æskefabrik og Stentrykkeri - stentrykker 8.10.1873, 19, 279, meddeler Pap & Papirarbejder i Forening med Stentrykker 21.5.1884, 20, 184, forandring i bestyrelsen 29.10.1884, 20, 200
Hagen, C. A. - corpslæge, selskabsstifter og bestyrelsesmedlem 31.12.1875, 19, 339
Hagen, Peder Jacob - født 2.3.1818 i Husum, i Odense fra 1851, stentrykker 15.3.1865, 19, 77, opsagt 15.10.1873, 19, 280
Hahn, Ludvig Henrik - født 7.5.1836 i Espe, bogbinder 1.4.1863, 19, 37, opsagt 17.1.1866, 19, 96, atter i kraft 4.2.1867, 19, 155, opsagt 28.10.1868, 19, 178, atter i kraft 12.5.1880, 20, 17, hans hustru Thora Assam, ringe handel 5.12.1883, 20, 163, gæstgiver 13.1.1886, 20, 253, opsigelse 21.4.1886, 20, 261
Halberstadt og Rasmussen - korn og produkthandel 29.8.1862, 19, 26, 3.9.1862, 19, 26
Hall, Carl William - født 20.2.1831 i København, værtshusholder 23.10.1872, 19, 255, opsagt 12.5.1875, 19, 326, undervejer 20.11.1878, 19, 416, afskedigelse 8.9.1886, 20, 276
Halle, Hakon Thorvald Valdemar - født 1.1.1842 i Odense, detaillist 21.12.1870, 19, 220, opsagt paa grund af fallit 20.9.1876, 19, 351
Hammershøi, Chr. - København, fuldmagt 24.2.1875, 19, 318
Handelsbanken i Odense - 5.6.1875, 19, 327, 6.9.1876, 19, 351, ændringer 25.10.1879, 19, 422
Handelsbanken København - anmelder fratrædelse af assistent L. C. Johansen og tiltrædelse af Chr. Dantzer 2.5.1883, 20, 142
Hansen & Co - manufacturhandlerfirma 22.4.1875, 19, 323
Hansen & Jæger - firma 23.10.1867, 19, 152, hævet 7.9.1870, 19, 215
Hansen, Agathe - enkefru, detaillist, manufacturhandel 22.4.1875, 19, 323
Hansen, Anders - født 17.4.1847 paa Render Mark, bager 24.4.1872, 19, 245, opsagt 27.11.1872, 19, 257, atter i kraft 23.6.1877, 19, 375
Hansen, Anders - født 29.8.1835, værtshusholder 28.6.1875, 19, 348, opsigelse 31.12.1879, 20, 7
Hansen, Anders - født 29.9.1834 ved Slagelse, detaillist 23.4.1873, 19, 266
Hansen, Anders - født 3.1.1821 i Hjallese Hestehave, brændevinsbrænder 2.5.1866, 19, 107, udskænkningsret 20.3.1867, 19, 133, opsiglese 30.9.1868, 19, 175
Hansen, Andreas Christian - født 21.10.1841 i Odense, marskandiser 21.12.1867, 18, 157, tillige væver 1.4.1868, 19, 163, detaillist 10.7.1872, 19, 249
Hansen, Andreas Christian - pantelaaner 21.10.1868, 19, 177, firma 13.2.1878, 19, 395
Hansen, Andreas Sophus Christian - født 26.10.1839 i Odense, smed 17.1.1872, 19, 241
Hansen, Ane - pantelaaner 23.10.1867, 19, 153 (oo tømmersvend Peter H.)
Hansen, Ane Cathrine - født 6.8.1838, detaillist 30.8.1876, 19, 350, opsagt 1.8.1877, 19, 380, atter i kraft 6.11.1878, 19, 414
Hansen, Ane Marie - 57 aar, marskandiser 21.12.1867, 19, 157
Hansen, Ane Marie - født 28.11.1833 i Kerteminde, næringsbevis som høker 15.2.1869, 19, 204, opsagt 23.3.1870, 19, 208  
Hansen, Asmus - købmand 23.7.1817, opsigelse efter død 22.12.1869, 19, 204
Hansen, Carl - født 10.8.1844 i Rønninge, købmand fra Korsør 2.5.1874, høker 4.11.1885, 20, 244
Hansen, Carl Ludvig - født 23.12.1837 i Hørsholm, smedemester 8.1.1868, 19, 159
Hansen, Christian - født 11.10.1841 i Køln, frisør og parykmager 17.7.1867, 19, 144
Hansen, Christian Ludvig - høker 26.4.1865, værtshusholder 27.11.1867, 19, 155
Hansen, Christian Peter - født 15.10.1831 i Ryslinge, væver 14.5.1862, 19, 17, enken Ane Kirstine Rasmusdatter, snedker 15.12.1880, 20, 36, opsagt 28.6.1882, 20, 94
Hansen, Christine Louise Ingeborg Marie - 30 aar, pantelaaner 12.4.1876, 19, 343 ,344, ringe handel 31.10.1877, 19, 390
Hansen, Daniel - født 3.5.1828 i Ullerslev, brændevinsbrænder 25.4.1866, 19, 107, opsagt 17.10.1866, 19, 119, bager 28.8.1867, 19, 146, brygger 11.11.1868, 19, 179, opsagt af enken 6.11.1878, 19, 415
Hansen, Dorthea - født 1.3.1809 i Odense, næringsbevis som marskandiser 28.4.1869, 19, 192, tillige skræder 198.9.1872, 19, 253 (enke efter skomager P. Hansen)
Hansen, Edvard Julius - født 27.5.1843 i Nakskov, slagter 11.9.1872, 19, 252, slagtermester 1.11.1876, 19, 357
Hansen, Frederik - født 29.12.1818 i Aarslev Sogn, høker 11.11.1863, 19, 52, 53, detaillist 25.3.1874, 19, 297, opsigelse af brændevinsretten 31.3.1880, 20, 12
Hansen, Frederik Christian - født 27.3.1829 i Odense, murersvend, marskandiser 21.12.1867, 19, 157, ogsaa skræder 18.9.1872, 19, 253
Hansen, Frederik Ferdinand - født 17.5.1833, skomager 26.7.1865, 199, 85
Hansen, Fritz Vilhelm – kul og salt undermaaler, entlediget 18.8.1871, 19, 231, død, entlediget 9.8.1874, 19, 307
Hansen, Georg Theodor - født 18.12.1840 i tønder, høker 29.1.1873, 19, 260, købmand og conditor 19.9.1877, 19, 384 (sidste ændret til gæstgiver), tillige bager 4.11.1877, 19, 391, opsigelse af alle 31.12.1879, 20, 7
Hansen, Gustav - født 6.12.1842 i Odense, sadelmager 29.1.1868, 19, 160
Hansen, Hanne - pantelaaner 30.10.1867, 19, 153, bevillingen inddraget af politiet 10.3.1886, 20, 256 (enke efter pottemagermester Hans Larsen)
Hansen, Hans - født 14.5.1841 i Svenborg, købmand 16.10.1867, 19, 150, opsagt 22.5.1872, 19, 247
Hansen, Hans - født 15.10.1821 i Guldager, købmand 22.8.1866, 19, 115, opsagt af enken 26.6.1867, 19, 143
Hansen, Hans - født 16.11.1840 i Marslev, urmager 14.10.1868, 19, 176 og instrumentmager 24.9.1879, 19, 439
Hansen, Hans - født 2.10.1841 paa Langeland, detaillist 4.10.1871, 19, 234, ingen brændevinshandel 30.12.1876, 19, 362
Hansen, Hans - født 3.2.1825 i Grindløse, værtshusholder 14.9.1864, 19, 67, opsagt 3.5.1865, 19, 80
Hansen, Hans - født 3.2.1844 i Dalby, høker 13.7.1870, 19, 213, detaillist 29.10.1873, 19, 284, opsagt 17.2.1875, 19, 317
Hansen, Hans - født 3.7.1844, fotograf 22.11.1876, 19, 359
Hansen, Hans - født 9.2.1833 i Bred, brændevinsbrænder 4.11.1863, 19, 52, udskænkning 27.3.1867, 19, 133, gæstgiver 21.1.1880, 20, 9, ret til udskænkning og siddende gæster 30.12.1882, 20, 124
Hansen, Hans - signatur 17.6.1874, 19, 303, generalfuldmægler tilbagekaldt 13.10.1875, 19, 334 (Søren Nielsen)
Hansen, Hans - undermaaler, 15.11.1871, 19, 237, tilbagekaldelse 12.8.1874, 19, 307
Hansen, Hans Carl - født 15.2.1837 i København, malermester 25.4.1866, 19, 107, opsagt 18.12.1872, 19, 258
Hansen, Hans Christian - født 10.5.1841 i Skibhusene, detaillist 14.8.1867, 19, 145, nu købmand 11.5.1881, 20, 51
Hansen, Hans Christian - født 18.5.1832 i Odense, murermester 8.1.1862, 19, 6, enken værtshusholder 10.5.1876, 19, 345, opsigelse 31.3.1880, 20, 12
Hansen, Hans Christian - født 2.10.1850, bager fra Hjørring 27.6.1871, bager 11.6.1884, 20, 185, opsigelse 29.10.1884, 20, 200
Hansen, Hans Christian - født 7.9.1838 i Nyborg, købmand 10.2.1875, 19, 317, opsagt 21.4.1875, 19, 323 (rejst til America)
Hansen, Hans Christian - signatur for købmand 12.8.1863, Severin Hansen 45
Hansen, Hans Emilius - født 11.6.1834 i Nyborg, skibs og baadebygger 25.3.1868, 19, 162
Hansen, Hans Frederik (med tilnavn Nielsen) - skipper 26.2.1844, opsagt 8.2.1871, 19, 222
Hansen, Hans Frederik Christian - født 16.3.1843 ved Stærmose, drejer 22.9.1875, 19, 332, og kammager 27.8.1879 ,19, 437
Hansen, Hans Henning - født 4.6.1839 i Millinge, snedkermester 24.1.1866, 19, 97
Hansen, Hans Jørgen - født 21.1.1834 i Haarslev Sogn, detaillist 18.4.1866, 19, 105, opsigelse 12.9.1883, 20, 154
Hansen, Hans Peter - født 27.1.1842, værtshusholder 4.11.1874, 19, 311, opsagt 3.6.1876, 19, 345, atter i kraft 16.7.1879, 19, 434
Hansen, Hans Peter - født 28.1.1841 i Villestofte, bager 21.10.1874, 19, 310
Hansen, Hans Peter - født 28.8.1830 i Horsens, marskandiser 13.9.1865, 19, 86, 87, tillige skræder 4.9.1872, 19, 252, begge opsagt 21.5.1873, 19, 269
Hansen, Hans Thor Melbye - født 29.9.1848, købmand 28.11.1876, 19, 359, fuldmagt tilbagekaldt samme dag, firma samme dag, procurist 7.7.1875, 19, 329, indtræder i Firma Vilh. R. Maegaard 25.1.1882, 20, 78
Hansen, Henrik Christian - født 13.6.1813 i Tranekær, kleinsmedemester 19.3.1862, 19, 12 (hidtil Bogense)
Hansen, J. - spisevært, skænkeret 12.2.1862, 19, 8
Hansen, Jens - født 12.2.1823 i Skellerup, høker 23.2.1870, 19, 207, detaillist 25.3.1874, 19, 297
Hansen, Jens - født 16.1.1835 i Lille Langeberg, høker 7.5.1862, 19, 16, ingen spiritusbevilling 31.12.1873, 19, 291, købmand og værtshusholder 10.11.1875, 19, 336, opsiger værtshusholder 20.12.1876, 19, 361, atter i kraft 6.11.1878, 19, 414, atter opsagt 31.3.1879, 19, 424, borgerskaberne opsagt 24.9.1879, 19, 438
Hansen, Jens - født 17.1.1840 i Marslev, marskandiser 16.4.1873, 19, 265, nu snedker 12.11.1879, 20, 3
Hansen, Jens - født 22.12.1835 i Turup, sadelmager og tapetserer 15.11.1865, 19, 92
Hansen, Jens - født 27.7.1840 i Aarslev, snedker 25.10.1865, 19, 91, bager 22.6.1870, 19, 212, opsagt 24.3.1875, 19, 320
Hansen, Jens Christian - født 27.10.1842 i Vissenbjerg Sogn, sætterskipper 23.6.1876, 19, 345
Hansen, Jens Georg - født 9.9.1846 i Fredericia, aktionsholder 17.3.1875, 19, 319, købmand 14.7.1875, 19, 329, Firma Klingenbergs Manufacturforretning 1.10.1884, 20, 195
Hansen, Jens Larsen - født 23.4.1850, tømrer 26.4.1876, 19, 344
Hansen, Jens Peter - født 20.7.1827 i Middelfart, værtshusholder 25.10.1865, 19, 91, opsagt 18.4.1866, 19, 105, høker 20.10.1869, 19, 201, opsagt 30.9.1874, 19, 309
Hansen, Jens Peter - født 23.12.1843 paa Hastrupgaard ved Vejle, købmand 6.9.1867, 19, 146
Hansen, Jens Vilhelm - født 11.7.1843 i Odense, skipper 12.5.1869, 19, 194
Hansen, Jess - født 18.9.1834 ved Flensborg, markandiser tillige pantelaaner 22.10.1873, 19, 282
Hansen, Johan - født 23.6.1816 i Vævlinge, høker 24.10.1866, 19, 120, 21, opsagt 26.10.1870, 19, 218
Hansen, Johan Christian - født 28.12.1852 paa Turø, styrmandsattest 18.12.1875, 19, 318
Hansen, Johan Laurits - født 19.3.1847 i Nyborg, detaillist 12.8.1874, 19, 307, købmand 25.5.1881, 20, 52
Hansen, Johan Rasmus Ernst - født 29.7.1836 i Lumby Sogn, malermester 21.5.1862, 19, 17
Hansen, Johanne - enke, værtshusholderske 4.11.1868, 19, 178, 179, ved datteren Elisabeth Hansen, opsigelse af brændevinsretten 30.3.1883, 20, 138 (enke efter brændevinsbrænder Lars Hansen)
Hansen, Jørgen - født 2.5.1842 i Kerte Sogn, bogbinder 1.5.1867, 19, 138
Hansen, Jørgen - født 21.11.1833 i Birkinge, værtshusholder 13.1.1869, 19, 186, opsagt efter hans død 27.11.1873, 19, 287
Hansen, Jørgen - født 24.8.1838 i Orte Sogn, murer 14.6.1876, 19, 347
Hansen, Jørgen Christian - 27.7.1847 Tommerup, snedkermester 19.5.1875, 19, 326
Hansen, Jørgen Frederik - født ved Klintebjerg, 30 aar, undervejer og maaler 19.8.1874, 19, 307, afskediget 18.12.1878, 19
Hansen, Knud - født 11.3.1841 i Lumby, snedker, 30.8.1871, 19, 232
Hansen, Knud - født 29.3.1824 i Tvinge, Fravde Sogn, detaillist 13.11.1876, 19, 358
Hansen, Knud - født 30.4.1844 i Fravde Sogn, værtshusholder 29.10.1873, 20, 284, opsagt 25.9.1878 ,20, 411, høker 3.8.1881, 20, 60, opsagt 22.2.1882, 20, 80, købmand 14.9.1881, 20, 64
Hansen, Lars - 22.2.1831 Broby, bager 10.5.1871, 19, 227
Hansen, Lars - født 14.3.1844 i Skovby, høker 5.10.1870, 19, 216, opsagt 18.10.1871, 19, 235, værtshusholder 1.5.1872, 19, 246, opsagt 30.12.1872, 19, 259
Hansen, Lars - født 17.2.1829 i Højby, brændevinsbrænder 2.5.1866, 19, 108, tillige gæstgiver 13.12.1871, 19, 240
Hansen, Lars - født 17.9.1820 i Haarby, pottemager 19.12.1866, 19, 127
Hansen, Lars - født 23.8.1840, høker 8.10.1873, 19, 280, ingen brændevinshandel 31.12.1873, 19, 292, spiritushandel 14.1.1874, 19, 293, opsagt 24.3.1875, 19, 320
Hansen, Lars - født 24.4.1841 nær Nakskov, urmager 18.12.1867, 19, 156, opsagt 8.10.1873, 19, 279
Hansen, Lars - født 25.6.1805, barber 9.10.1867, 19, 148, slagter 26.8.1868, 19, 173, opsagt 27.1.1869, 19, 187
Hansen, Lars - født 28.3.1845 i Ringe Sogn, høker 14.4.1875, 19, 322, detaillist 18.10.1876, 19, 355
Hansen, Lars - født 9.12.1828, tømrer 6.10.1875, 19, 333
Hansen, Lars Christian - født 24.5.1829 i Brænderup, høker 16.9.1863, 19, 47, opsagt 30.12.1863, 19, 56
Hansen, Ludvig Christian - født 5.11.1824 i Odense, høker 26.4.1865, værtshusholder 27.11.1867, opsagt 31.12.187, 19, 292
Hansen, Mads - født 29.1.1840 paa Lolland, sergeant, ringe handel 9.2.1876, 19, 340
Hansen, Mads Christian - født 9.7.1832 i Brylle Sogn, værtshusholder 7.5.1862, 19, 16, opsagt 4.7.1866, 19, 112, atter i kraft 24.10.1866, 19, 120, opsagt 18.9.1867, 19, 147
Hansen, Mads Peder - født 7.12.1844 i Villestofte, snedker, 23.3.1871, 19, 208, opsagt 11.12.1872, 19, 258
Hansen, Mads Peter - pantelaaner 23.9.1868, 19, 174, opsagt 19.183
Hansen, Maren - værtshusholder 8.3.1865, 19, 76, opsagt udskænkning 25.10.1865, 19, 92 (enke efter Peder Knudsen)
Hansen, Margrethe - Hedevig - marskandiserske 29.11.1876, xix 359, tillige barger 9.10.1878, xix 412 (e.e. musiklærer Jacob Poulsen)
Hansen, Margrethe Hedevig – født 5.9.1820, marskandiser 29.11.1876, 19, 359, tillige barber 9.10.1878, 19, 412 (enke efter musiklærer … Poulsen)
Hansen, Margrethe Hedevig – ringe handel 18.5.1870, 19, 210, 211 (enke efter Jacob Poulsen, født 22.12.1819 i Flensborg, fh. brigade oboist, musiklærer)
Hansen, Marie Dorthea - født 6.3.1835 paa Kærsgaard, ringe handel 12.11.1873, 19, 286
Hansen, Martin - født 9.8.1841 i Snestrup, værtshusholder 27.4.1870, 19, 210, opsagt 20.10.1875, 19, 334, ringe handel 1810, 20, 108
Hansen, Niels - født 15.3.1852 i Odense, styrmandsattest 16.8.1876, 19, 350
Hansen, Niels - født 16.1.1840 i Gamtofte Sogn, detaillist 8.10.1873, 19, 280, opsagt 16.12.1874, 19, 313
Hansen, Niels - født 1804 i Fangel, værtshusholder 19.11.1862, 19, 30, opsagt 8.9.1875, 19, 331
Hansen, Niels - født 19.9.1832 i Odense, detaillist 16.8.1865, 19, 85
Hansen, Niels - født 2.12.1840 paa Højby Mark, værtshusholder 13.11.1872, 19, 257, opsagt 1.10.1873, 19, 279
Hansen, Niels - født 21.9.1831 i Ugerslev Sogn, pottemager 19.12.1866, 19, 127
Hansen, Niels - født 22.8.1800 i Næsby, detaillist 5.5.1869, 19, 193, ingen spiritusbevilling 16.3.1870, 19, 207, detaillist 5.4.1869, opsagt 27.3.1872, 19, 244
Hansen, Niels - født 23.7.1835 i Vissenbjerg Sogn, glarmester 13.5.1863, 19, 40, tillige spejlfabrikant 21.5.1873, 19, 269, opsagt 12.11.1873, 19, 286, atter i kraft 26.4.1876, 19, 344, hattemager 10.3.1880, 20, 10, ombyttet til detailist i forbindelse med glarmester 18.8.1886, 20, 274, Firma Nordisk Hattef. 17.3.1880, 20, 11
Hansen, Niels - født 27.10.1843, i Nyenlund, værtshusholder 28.10.1868, 19, 177, detaillist 20.1.1869, 19, 186
Hansen, Niels - født 4.8.1830 i Ubberud Sogn, sadelmager 6.9.1865, 19, 86, opsagt 30.9.1868, 19, 175
Hansen, Niels - født 5.5.1816 i Dalby, buntmager 28.4.1868, 19, 165, signatur samme dato, tillige hattemager 22.5.1872, 19, 247, detaillist 25.10.1876, 19, 355, opsagt 7.11.1877, 19, 390
Hansen, Niels - født 8.11.1811 i Vester Hæsinge, værtshusholder 9.10.1867, 19, 149, opsagt 19.9.1877, 19, 384
Hansen, Niels - født 8.4.1850, tømmermester 28.6.1876, 19, 348
Hansen, Niels - født 8.5.1828 i Fravde Sogn, detaillist 4.8.1869, 19, 198, købmand og værtshusholder 21.9.1870, 19, 215, enken opsiger værtshusholder, købmand 27.12.1882, 20, 122, opsigelse 22.4.1885, 20, 220
Hansen, Niels Christian - født 12.8.1848 i Odense, detaillist 29.10.1873, 19, 284
Hansen, Niels Peter - født i Nørre Broby, 2.4.1850, styrmands attest 20.3.1875, 19, 319, skipper 23.12.1885, 20, 250
Hansen, Octavius - O. R. S. København, signatur 11.8.1873, 19, 276, bestyrelsesformand 24.11.1875, 19, 337
Hansen, Peder - af Hasmark, reserve undermaaler 15.6.1864, 19, 62
Hansen, Peder - født 16.4.1818 i Elmelund, værtshusholder 31.10.1866, 19, 122, brændevinshandel 30.12.1876, 19, 362
Hansen, Peder - født 17.2.1835, skræder 25.10.1876, 19, 356
Hansen, Peder - født 9.8.1832 i Ravnebjerg, brændevinsbrænder 30.9.1868, 19, 174, opsagt 31.3.1877, 19, 367
Hansen, Peter - født 27.1.1817 i Barritshule, murmester 15.4.1863, 19, 37
Hansen, Peter - skomager 27.4.1831, værtshusholder 21.10.1863, 19, 50, opsagt 29.12.1875, 19, 338
Hansen, Peter - tømmermand, hans hustru Ane pantelaaner 23.10.1867, 19, 153
Hansen, Peter Henrik - født 4.7.1842 i Faaborg, købmand og værtshusholder 14.1.1874, 19, 293
Hansen, Peter Ludvig Julius - født 12.6.1825 i Slagelse, detaillist 24.4.1867, 19, 136, værtshusholder 8.2.1871, 19, 222, opsagt 15.11.1871, 19, 237
Hansen, Poul - født 31.5.1844 i Hundslev, værtshusholder 22.11.1871, 19, 238, opsagt 3.12.1873, 19, 288
Hansen, Rasmus - født 14.4.1840, ringe handel 18.8.1875, 19, 330
Hansen, Rasmus - født 14.4.1840, værtshusholder 23.5.1876, 19, 346, opsagt 18.12.1878 ,19, 418, atter i kraft og tillige købmand 23.7.1879, 19, 435, opsiger brændevinsretten og som værtshusholder 21.3.1883, 20, 135, paany i kraft 2.12.1885, 20, 247, opsigelse som købmand 31.3.1886, 20, 259, opsigelse af brændevinretten, som værtshusholder 23.6.1886, 20, 269
Hansen, Rasmus - født 17.5.1831 i Odense, skræder 6.4.1870, 19, 209
Hansen, Rasmus - født 18.2.1842 i Odense, bogbinder 26.6.1872, 19, 248
Hansen, Rasmus - født 25.11.1849 i Fravde, murermester 22.3.1876, 19, 342
Hansen, Rasmus - født 30.5.1847 i Nørre Lyndelse, snedker 22.7.1874, 19, 305
Hansen, Rasmus - født 5.4.1841, detaillist i Rude 1868-70, slagter 15.2.1871, 19, 222
Hansen, Rasmus - født 7.2.1828, ringe handel 17.2.1875, 19, 318
Hansen, Rasmus Christian - født 10.3.1836 i Odense, murermester 18.3.1868, 19, 161
Hansen, Rasmus Christian - født 8.12.1826 i Brændekilde, værtshusholder 13.5.1863, 19, 40, opsagt 30.9.1872, 19, 254, piskefabrikant 30.6.1880, 20, 21
Hansen, Severin - købmand Hans Chr. Hansen signatur 12.8.1863, 19, 45
Hansen, Simon - født 29.4.1826 i Ørsted, værtshusholder 31.10.1866, 19, 122, opsagt 31.12.1873, 19, 291, paany i kraft 2.7.1885, 20, 229, opsagt 30.9.1885, 20, 237
Hansen, Sophie Caroline Davide født Hansen - 28.2.1834, ringe handel 19.4.1876, 19, 344
Hansen, Sophus Emil - født 5.6.1838 i Odense, detaillist 27.6.1873, 19, 272, opsigelse 29.12.1886, 20, 287
Hansen, Sophus Ludvig - født 11.2.1844 i Sandby, borgerskab i Næstved 29.4.1871, købmand 2.5.1883, 20, 141
Hansen, Svend - født 3.5.1824 i Gilleleje, skomager 23.11.1864, 19, 71
Hansen, Søren - værtshusholder 3.5.1876, 19, 345, opsigelse 13.10.1880, 20, 29, paany i kraft 22.2.1882, 20, 81, opsigelse af enken 19.5.1886, 20, 266, sat ud af kraft paa grund af restance 30.6.1886, 20, 270
Hansen, Søren Urban - født 8.9.1850 i Odense, styrmandsattest 21.1.1874, skipper 26.1.1876, 19, 339
Hansen, Valdemar - født 1.1.1838 i Næsbyhoved Broby, købmand 20.5.1868, 19, 167, signatur 20.2.1878, 19, 396
Happel, Johann Meinert Hermann - født 7.1.1837 i Altona, barber 22.11.1871, 19, 238
Harboe, Jens Ludvig - født 13.8.1835 i Kerteminde, detaillist 20.4.1865, 19, 79, tillige tapetfabrikant 7.10.1868, 19, 175, købmand 23.7.1873, 20, 275
Harder, Carl Paulli - detaillist 16.8.1876, 19, 350
Hardt, Hans Christian - født 7.12.1832, bager 7.6.1876, 19, 347
Hartmann, Rasmus - født 8.4.1835 i Odense, skomager 22.4.1863, 19, 38
Hassing, Jens Peter Christian - født 11.2.1837 i Odense, slagter 24.8.1864, 19, 66, 67
Hassing, Lauritz Theodor - født 11.3.1846 i Odense, slagter 22.7.1874, 19, 305
Haugsted, Henrik Emil - født 24.1.1827 i Odense, brygger 9.5.1866, 19, 108, 109, opsagt 1.12.1869, 19, 203, skolekasserer, signatur 11.8.1873, 19, 276, udtraadt af bestyrelsen 24.11.1875, 19, 337, atter i kraft 16.9.1878, 19, 413, tillige kalkbrænder 2.2.1881, 20, 40
Hausen, Johan Fritz - født 26.9.1800 i Hamburg, værtshusholder 14.4.1869, 19, 191, opsagt efter hans død 27.8.1873, 19, 276
Hedemann, Lars Hansen - født 1838 i Skaane, skrædermester 30.8.1870, 19, 215
Heide, Niels Christian - født 14.5.1814 i Baardesø, værtshusholder 20.12.1871, 19, 240, opsagt 27.6.1873, 19, 271, ombyttet til høker 27.6.1883, 20, 147
Heidemann, Henrik Fritz - født 15.4.1826 i Svenborg, snedkermester 29.3.1865, 19, 77
Heiden, Nicoline - født 1834, ringe handel 27.9.1865, 19, 88
Hein, Jens Nordtorup - født 9.12.1845 i Odense, sadelmager 23.4.1873, 19, 266, opsagt 30.9.1874, 19, 309
Hein, Jørgen Frederik - høker 29.4.1874, opsagt 16.6.1875, paany i kraft 19.11.1879, 20, 4
Heitmann, Morten Thomsen - født 23.3.1834 i Svenborg, snedker 29.1.1862, 19, 8
Helgesen, Hans Helge Andreas - født 30.11.1832 i Odense, skipper 20.10.1865, 19, 90, værtshusholder 12.2.1877, 19, 382, opsiger brændevinsretten 30.6.1883, 20, 148, paany brændevinsret 21.11.1883, 20, 162
Helsing, Christopher - født 28.10.1829 i Nyborg, fotograf 31.5.1865, 19, 82, 83
Helweg, H. T.  - skibsreder, signatur 2.7.1873, 19, 272
Hempelske, Bog og Papirhandel - 29.8.1862, 19, 26, firma 28.7.1870, 19, 214, forandring i bestyrelsen 31.12.1884, 20, 208, 12.1.1887, 20, 289
Henneberg, Frederik Ludolph Sophus - født 30.4.1823 i Odense, bogbindermester 18.2.1863, 19, 35, opsigelse af enken 24.11.1886, 20, 285
Henningsen, Lars - Kullerup, 28.11.1836, bager, 9.8.1871, 19, 231, opsigelse 28.7.1880, 20, 23
Henriksen, Frederik - født 30.9.1819 i Odense, marskandiser 3.5.1871, 19, 227
Henriksen, Hans - født 14.1.1799 i Voldby, værtshusholder 23.7.1873, 19, 275, opsagt 25.3.1874, 19, 297, i kraft 1.7.1874, 19, 304, opsagt 31.3.1875, 19, 321, i kraft 7.7.1875, 19, 328, opsagt 28.3.1877, 19, i kraft 4.7.1877, 19, 376, opsagt 19.12.1877, 19, 392, i kraft 10.7.1878, 19, 406, opsagt 25.9.1878 ,19, 411, i kraft 2.7.1879, 19, 433, opsigelse 31.12.1879, 20, 6, paany i kraft uden brændevinsret 9.5.1883, 20, 143, ved enken Mette Kirstine født Busch ombyttet til detaillist 6.2.1884, 20, 169
Henriksen, Henrik Nielsen - født 14.1.1832 i Odense, detaillist 9.5.1866, 19, 109, købmand og værtshusholder 17.9.1880, 20, 26, opsigelse som værtshusholder og brændevinsretten, som købmand 29.3.1883, 20, 84, brændevinsret 30.9.1882, 20, 104
Henriksen, Henrik Peder - født 25.6.1838 i Odense, detaillist 6.10.1875, 19, 333, opsigelse paa grund af concurs 29.5.1878, 19, 404
Henriksen, Jens - født 1830, undermaaler 10.4.1867, 19, 134, entlediget 1.4.1868, 19, 163
Henriksen, Jens - født 24.9.1830 i Ladby, værtshusholder 24.5.1865, 19, 82, opsagt 24.4.1867, 19, 137, paany i kraft 24.6.1885, 20, 228, opsigelse af brændevinsretten 30.9.1885, 20, 236
Henriksen, Lars - født 14.1.1838 i Nørre Broby, bager, 11.11.1868, 19, 179, opsigelse 22.1.1873, 19, 260, vognmand og hyrekusk 15.5.1878, 19, 404
Henriksen, Marensine Rasmine - 53 aar, ringe handel 16.11.1870, 19, 220 (enke efter dyrlæge)
Henriksen, Rasmus - født 25.10.1833 i Ringe, høker 12.10.1864, 19, 68, spiritusbevilling 10.12.1873, 19, 289, værtshusholder og købmand 1.11.1876, 19, 351
Henriksen, Rasmus - født 3.8.1828 i Odense, marskandiser 19.6.1872, 19, 248, detaillist 9.4.1879, 19, 425, opsigelse 31.12.1879, 20, 7
Henriksen, Valdemar Alexander - født 17.1.1848, detaillist 13.3.1872, 19, 243
Hertel, Jørgen Peter - født 5.8.1834 i Besser, detaillist 21.4.1869, 19, 191, ingen spiritusbevilling 29.3.1871, 19, 224, detaillist opsagt 19.4.1871, 19, 225
Hestkjær, Niels Peter - født 3.9.1843, bandagist 21.4.1875, 19, 323
Hey, Frederik L. - fuldmagt 15.11.1876, 19, 358
Hey, Peter Christian Frederik - født 14.4.1844, købmand 22.1.1873, 19, 260
Heynsen, Christian Siegfried - født 25.2.1846 i Nybøl, høker 23.6.1875, 19, 328, vognmand 27.6.1877, 19, 376, slagter 3.9.1879, 19, 437
Hintsche, Christian Fraugott - født 25.9.1842 i Pölzig i Sachsen Altenberg, stenhugger 6.3.1872, 19, 243, opsigelse af enken 14.1.1880, 20, 9
Hiorth og Thomasen - firma 18.7.1866, 19, 114
Hiorth, Georg - født 10.7.1840 i Fredericia, købmand 18.7.1866, 19, 113, 114, signatur samme dag, købmand, tændstikfabrikant 3.4.1878, 19, 400
Hjæresen, Anders - født 4.7.1826 i Vissenbjerg, høker 15.1.1868, 19, 159, ingen spiritusbevilling 27.3.1872, 19, 244
Hoffmann, Carl Julius Frederik Ernst - født 24.10.1836 i Slesvig, conditor 4.11.1863, 19, 52
Holbeck, Hans Carl Georg - født 28.8.1828 i Odense, udførelsvarer, ene deltager i firma 23.3.1870, 19, 207
Holbeck, Rasmus - 23.3.1870, udtraadt af firma 207
Holbeck, Rasmus & Søn - en gros handel 27.8.1862, 19, 25, 23.3.1870, 19, 207, firmaanmeldelse 11.6.1884, 20, 185, i forbindelse hermed firmaanmeldelse Rasmus Holbeck & Søns fajanceafdeling 7.10.1885, 20, 239, firmaanmeldelse og procura til Ingvard Holm 7.10.1885, 20, 239
Holgersen, Carl Frederik Ernst Wilhelm - født 22.11.1836 i Skodborg, gørtler 20.12.1871, 19, 240, smed 21.5.1873, 19, 269, opsagt 12.11.1873, 19, 286
Holm, Carl Julius Alfred - født 18.7.1850 i København, detaillist 11.10.1876, 19, 353
Holm, Hans Martin - født 4.2.1837 i Haderslev, smedemester 26.4.1865, 19, 79, opsagt 10.4.1867, 19, 134
Holm, Ole Nielsen Blom - født 1.12.1837 i Sæby, detaillist 21.4.1869, 19, 191, 192, opsagt 19.1.1870, 19, 205, 206
Holm, Peter - født 26.1.1840 i Skydstrup, detaillist 30.10.1872, 19, 256, ingen spiritusbevilling 17.9.1873, 19, 277, spiritusbevilling 11.2.1874, 19, 294, opsagt 23.12.1874, 19, 314, paany i kraft 18.3.1885, 20, 214, opsigelse 21.10.1885, 20, 242
Holm, Rasmus Johan Michal - født 10.8.1842 i Ebeltoft, drejermester 8.5.1869, 19, 193
Holm, Rasmus Rasmussen - født 26.4.1825 i Nybo, Haagerup Sogn, hidtil kusk hos generallieutenant Juel, værtshusholder 13.8.1862, 19, 24, opsagt 28.12.1864, 19, 73
Holme, Christian Hansen - født 26.2.1839, brygger 23.5.1873 19, 346
Holmer, Sophus Alexander - født 1837 i Byrup paa Læsø, skipper 8.3.1866, 19, 103
Holst, Carl Rasmus Josias - født 29.4.1841 i Odense, skomager 19.1.1870, 19, 206
Holst, Christian Nielsen Theodor - født 15.11.1847 i Odense, skomager 9.7.1873, 19, 273, samt garver 19.9.1877, 19, 384, opsigelse som skomager 17.6.1885, 20, 227, opsigelse som garver af enken 16.9.1885, 20, 235
Holst, H. - høker, skænkeret 19.2.1862, 19, 9, 10
Holst, Niels Peter - født 17.11.1838 i Odense, skomager 19.4.1865, 19, 78
Holstebroe, Harald Bützow - født 18.7.1840 i København, fabrikant af kemiske præparater og syrer 12.4.1871, 19, 225, høker 31.12.1873, 19, 291, signatur samme dag
Holsted, Hans Rasmus Hansen - født i Ribe Amt, 49 aar, væver 9.8.1871, 19, 231, opsagt 28.2.1872, 19, 242
Honore, Cecilie - næringsbevis paa ringe handel 18.12.1872, 20, 258 (enke efter graver H. i Fredericia)
Honore, Severine - født 28.6.1814, brændevinshandel 12.7.1876, 19, 348, opsigelse 29.9.1880, 20, 28, detaillist 20.4.1881, 20, 46, opsigelse 30.9.1885, 20, 236, paany i kraft 3.2.1886, 20, 254, opsigelse af brændevinsretten 30.6.1886, 20, 270, opsigelse af borgerskab 28.7.1886, 20, 272 (enkemadam f. Sivert Hansen)
Hove, Joachim Ludvig Christian - født 31.1.1840 i Pløen, høker 17.10.1866, 19, 119, detaillist 7.11.1866, 19, 122, 123, opsagt 24.3.1869, 19, 190
Hullevad, Hans Marcussen - født 16.2.1817 i Faaborg, hattemager 21.4.1875, 19, 323, opsagt 31.5.1876, 19, 346
Hullevad, Hans Peter - født 7.3.1851, hattemager 31.5.1876, 19, 346
Hunæus, Jørgen Johan Villiam - detaillist 20.5.1868, 19, 167, 1868 købmand i Slagelse, opsagt 3.2.1869, 19, 187, atter i kraft 19.1.1870, 19, 205, opsagt 27.4.1870, 19, 210
Huus, Søren Carl Christian - født 15.11.1840, skomagermester 12.4.1876, 19, 343, opsigelse 18.8.1880, 20, 25
Hvidberg, Lauritz Nørgaard - født 18.12.1826 i Fræer, Hellum Sogn, detaillist 19.11.1862, 19, 29, spiritusbevilling 14.1.1863, 19, 33, opsagt 27.9.1865, 19, 88
Hvidberg, Micheline - 54 aar, næringsbevis, ringe handel 17.8.1864, 19, 65, 66
Hybel, Andreas Ferdinand - født 12.9.1840, sejlmager 24.6.1874, 19, 303, opsagt 17.5.1876, 19, 346
Hybschmann, Christen - født 6.11.1832 i Lille Nustrup, ringe handel 20.4.1867, 19, 135
Hüttemeier & Svendsen - 27.1.1875, 19, 316
Hüttemeier, Johan Edvard - født 13.10.1838 i København, maskinfabrikant 15.1.1873, 19, 259, signatur samme dato, død 25.11.1874, 19, 311, men enken Johanne Matholdt lever 27.1.1875, 19, 316, 5.6.1878, 19, 405
Høffner, Hans Peter Hugo - født 9.11.1829 i Faaborg, gørtler 19.7.1871
Haahr, Carl Christian Frederich - født 6.6.1846 i Haderslev, kammager 4.11.1874, 19, 311
Ibsen, Carl - født 11.9.1829 i Odense, slagter 24.5.1865, 19, 82
Ibsen, Jens Andreas Gottholdt Asser - født 24.11.1848 i Odense, detaillist 7.10.1874, 19, 309, opsagt 18.8.1875, 19, 330
Iversen, Erik - født 12.8.1841 i Haderslev, maler 15.3.1871, 19, 223, glarmester 3.1.1872, 19, 241, forgylder 9.8.1876, 19, 349, opsiger glarmester 5.11.1879, 20, 2
Iversen, Johan Frederik - født 28.11.1838 i København, drejermester 19.7.1865, 19, 84, 85, detaillist 5.4.1876, 19, 343
Iversen, Peter - født 17.9.1834 i Nørre Broby, detaillist 26.4.1871, 19, 226
Jacobs, Carl Frederik Gasper - født 18.4.1828 i Leppin Mecklenborg, Strelitz, skrædermester 15.6.1864, 19, 61
Jacobsdatter, Ane – født i Otterup, høker 18.7.1866, 19, 114, værtshusholderske 9.10.1867, 19, 149, opsagt 19.3.1873, 19, 263, atter i kraft 21.5.1873, 19, 269 (enke efter tømmersvend R. Rasmussen)
Jacobsen, Jacob Nielsen - født 6.4.1840 i Skelskør, købmand 16.6.1869, 19, 195, opsigelse 28.12.1881, 20, 75
Jacobsen, Johanne Pouline - født 1833 nær Odense, næringsbevis som handskemager 10.12.1862, 19, 30, opsagt 15.10.1873, 19, 281
Jacobsen, Niels - født 27.7.1833 i Allerup Sogn, ringe handel 8.5.1867, 19, 140, handel med gamle bøger, 24.2.1869, 19, 188, bogbinder 24.4.1872, 19, 245, høker 8.12.1886, 20, 286
Jacobsen, Peter - født 4.8.1843, detaillist 6.1.1875, 19, 315, opsagt 7.7.1875, 19, 328
Jantzen, Carl Christian - født 16.3.1829 paa Hellerup, børstenbinder 23.3.1864, 19, 58, 59
Jantzen, Frands Ludvig - født 23.6.1837 i Odense, rebslagermester 2.7.1862, 19, 21
Jantzen, Johan Theodor - rebslager 29.10.1845, værtshusholder 13.11.1867, 19, 154, marskandiser 21.2.1877, 19, 364, opsigelse af enken ved skomagermester Lauritz Stegmann 11.10.1882, 20, 107
Jensen & Thærøe - manufacturhandler, firma 4.3.1874, 19, 295, 96, ophævelse 3.2.1875, 19, 317
Jensen, Anders Christian - fh. købmand i Birkinge 5.2.1876, ringe handel 10.5.1882, 20, 92
Jensen, Anders Julius - født 7.7.1831 i Svenborg, rebslager 26.2.1862, 19, 11
Jensen, Andreas - født 31.5.1833 i Lumby, købmand og værtshusholder 11.10.1876, 19, 353, opsigelse af brændevinsretten, som værtshusholder 21.3.1883, 20, 135
Jensen, Ane Margrethe - født 19.1.1835 i Kertinge, ringe handel 6.3.1872, 19, 243
Jensen, Anton - født 27.11.1846 i Oens ved Horsens, skræder 23.7.1873, 20, 275
Jensen, Bernhard Daniel Heinrich Johan - født 5.11.1814 i Rendsborg, glarmester 15.5.1867, 19, 141
Jensen, C. T. & P. - tømmerhandel og kornhandel 27.8.1862, 19, 25, signatur 4.12.1872, 19, 258, forandring i firmaet 6.1.1886, 20, 252
Jensen, Carl - født 19.2.1847, slagtermester 4.10.1876, 19, 353
Jensen, Carl Thedor Urban - født 17.12.1851, købmand 4.3.1874, 19, 295, signatur samme dag
Jensen, Christian - født 24.12.1838 i Stoense, skomager 14.2.1866, 19, 99
Jensen, Fritz Sophus - født 24.7.1836 i Odense, købmand 10.9.1873, 19, 276, i København 1864-1969
Jensen, Fritz Vilhelm - født 24.10.1837 i Odense, tobaksfabrikant og detaillist 30.3.1870, 19, 208
Jensen, Hans - født 1.9.1842 i Fyrmdal Sogn, værtshusholder 21.2.1870, 19, 220, opsagt 27.12.1871, 19, 240
Jensen, Hans - født 20.4.1831 i Odense, marskandiser 21.12.1867, 19, 157, skræder 31.7.1872, 19, 250, sidste ændret til detaillist 22.9.1875, 19, 332, pantelaaner 30.9.1869, 19, 199, 200
Jensen, Hans - født 3.11.1840 i Voldtofte, værtshusholder 1.11.1871, 19, 236, opsagt 27.3.1872, 19, 244
Jensen, Hans - født 30.10.1831 i Odense, marskandiser 3.11.1875, 19, 336
Jensen, Hans Christian - født 11.6.1838 i Odense, smedemester 19.12.1866, 19, 127
Jensen, Hans Christian - høker 12.2.1845, handskemager 10.8.1864, 19, 65
Jensen, Hans Ludvig - født 6.2.1837 i København, blikkenslager 30.9.1868, 19, 174
Jensen, Hans Peter - født 12.11.1840 i Vigslev, bager 20.10.1875, 19, 335
Jensen, Hans Peter Madsen - født 13.3.1834 i Holstebro, høker 29.10.1873, 19, 284, opsiger 5.8.1874, 19, 307, sin hustrue Jens Jørgen Larsens enke borgerskab af 17.10.1866, høker borgerskab opsiges af enken Ane Kirstine 27.8.1884, 20, 191, paany høker 15.4.1885, 20, 218
Jensen, Jacob - født 21.8.1827 i Orte Sogn, værtshusholder 19.12.1866 ,19, 127, opsigelse 27.9.1882, 20, 103, værtshusholder 12.11.1884, 20, 202
Jensen, Jens - født 5.4.1850 ved Viborg, skomager 15.9.1875, 19, 331
Jensen, Jens - født i København, 20 aar, blikkenslagerlærling, svendestykke 18 (96v)
Jensen, Jens Carl Lauritz - født 8.6.1844 i Odense, detaillist 6.5.1874, 19, 301
Jensen, Jens Christian - født 19.10.1846 i Asperup, skomager 12.11.1873, 19, 286
Jensen, Jens Georg Vilhelm - født 13.8.1844, skomager 29.4.1874, 19, 301
Jensen, Jens Jacob Peter - født 1.6.1844 i Faaborg, detaillist 12.4.1876, 19, 343, opsagt 6.3.1878, 19, 397
Jensen, Jens Peder - født 2.8.1840 i Lendum Sogn, Horns Herred, høker 15.4.1868, 19, 164, værtshusholder 17.7.1872, 19, 250, enken ombytter borgerskabet til høker 17.3.1880, 20, 11, opsigelse af brændevinsretten 30.6.1880, 20, 21
Jensen, Jens Peter Martin - født 25.1.1841 i Odense, smed 7.2.1866, 19, 98, opsigelse 24.2.1869, 19, 188
Jensen, Johan - født 28.2.1819 i Tunderup paa Falster, værtshusholder 24.5.1865, 19, 82, opsagt 3.11.1875, 19, 335
Jensen, Johan - født 9.2.1818 i Blæsenborg ved Odense, værtshusholder 15.4.1868, 19, 164
Jensen, Johan - smed 19.7.1837, opsagt 1.10.1873, 19, 279
Jensen, Johan Peter - født 31.3.1815 i Aastrup, Falster, værtshusholder 27.4.1864, 19, 59, 60, opsagt 29.11.1876, 19, 359
Jensen, Johanne Christine Margrethe - født 25.7.1840 i Kolding, ringe handel 3.3.1873, 19, 261, 262
Jensen, Jørgen - født 9.4.1828 i Vindinge Sogn, værtshusholder 11.9.1867, 19, 147, opsagt 18.11.1868, 19, 180
Jensen, Knud - født 17.1.1837 i Korup, høker 4.5.1870, 19, 210, værtshusholder 19.10.1870, 19, 217, opsagt 17.1.1872, 19, 241, tømmermester 6.9.1876, 19, 351
Jensen, Knud Peter - født 1.10.1846, conditor 12.7.1876, frasiger sig brændevinsretten 12.12.1882, 20, 119, tillige bager 29.8.1883, 20, 153
Jensen, Laure Hortense - født 24.7.1846, ringe handel 10.11.1875, 19, 336
Jensen, Mads - født 10.5.1818 i Vævlinge, høker 15.6.1864, 19, 61 ,62, uden brændevinshandel 31.12.1873, 19, 292, opsagt 21.4.1875, 19, 323
Jensen, Mads - født 21.12.1840 i Dalum Sogn, værtshusholder 13.5.1868, 19, 166, opsagt 2.12.1868, 19, 181, marskandiser 3.11.1869, 19, 201, atter værtshusholder 20.4.1870, 19, 209, opsagt 8.11.1871, 19, 237, atter værtshusholder 23.1.1884, 20, 168
Jensen, Mads Christian - født 13.9.1823 i Jylland, høker 14.1.1863, 19, 33, ingen brændevinshandel 1.7.1874, 19, 305
Jensen, Marie Christiane - ringe handel 27.8.1867, 19, 131 (enke efter Petersen)
Jensen, Niels - af Trøstrup Mark, værtshusholder 24.4.1867, 19, 137, opsagt 20.12.1876, 19, 361, i kraft 17.10.1883, 20, 159, opsigelse af brændevinsret 31.12.1885, 20, 252
Jensen, Niels - født 6.11.1840, detaillist 18.11.1874, 19, 312, opsagt 3.3.1875, 19, 319
Jensen, Niels & Co. - vinhandel 21.8.1862, 19, 25, procurafuldmagt til Peter Knutzen og Niels David Jensen 17.2.1886, 20, 254
Jensen, Niels Peter - født 12.12.1808 i Sorø Amt, værtshusholder 13.3.1872, 19, 243
Jensen, P. - købmand, bestyrelsesmedlem 24.2.1875, 19, 318
Jensen, Peder - født 12.2.1828 i Mesinge, værtshusholder 17.4.1872, 19, 245
Jensen, Peder - født 24.11.1836, værtshusholder 29.11.1876 ,19, 359, opsigelse 30.9.1881, 20, 66
Jensen, Peder - født 28.5.1824 i Østerskovhus, Vends Herred, næringsbevis paa ringe handel 31.5.1865, 19, 83
Jensen, Rasmus - født 22.11.1826 i Nørre Broby, bager 1.5.1867, 19, 138, opsigelse 28.4.1869, 19, 192
Jensen, Rasmus Christensen - født 30.7.1819 i Odense, bager 28.2.1866, 19, 101, 102
Jensen, Siegfried Jensenius - farmaceut, detaillist 13.11.1867, 19, 155, opsagt 23.6.1869, 19, 195
Jensen, Simon - født 17.11.1844 i Hjallese, snedker 3.5.1871, 19, 227
Jensen, Stephan - født 19.11.1845 i Bedeslev, høker 29.11.1871, 19, 239, opsagt 12.3.1873, 19, 262, murer 8.10.1884, 20, 196
Jensen, Søren - født 22.7.1834 i Ravnebjerg, høker 15.9.1869, 19, 199, uden brændevinsret 31.12.1873, 19, 298, detaillist 22.7.1874, 19, 305, opsigelse 23.12.1885, 20, 250
Jensen, Søren - født 22.9.1847 i Kølstrup, snedkermester 18.8.1875, 19, 330, ombyttet til rullegardin- og persienne fabrikant 28.11.1883, 20, 163
Jensen, V. - grosserer 6.9.1876, 19, 351
Jentzth, Carl Edvard - født 22.5.1851, buntmager og hattemager 20.9.1876, 19, 352
Jeppesen, Anders - født 26.3.1833 i Haarslev Sogn, værtshusholder 1.5.1867, 19, 138, marskandiser 30.10. 1867, 19, 153, 154, skomager 24.7.1872, 19, 250
Jeppesen, Christian Frederik Sophus Henrik - født 15.2.1828 i Kællingbjærg, cigarfabrikant 17.4.1867, 19, 135, opsagt 1.7.1868, 19, 170
Jespersen, Lars – 44 aar, undermaaler 27.9.1865, 87, entlediget 15.11.1871, 19, 237
Jespersen, Niels Christian – født 27.7.1843 i Bogense, købmand 12.8.1868, 19, 171, tillige værtshusholder 9.12.1868, 19, 182, opsigelse af enken 12.7.1871, 19, 230
Joelsan, Frederik Isaac Lorentz – født 3.5.1848 i Helsingør, detaillist 4.5.1873, 19, 268, opsagt 6.2.1878, 19, 395
Johansen, Christian – født 3.6.1846 i Gelsted Sogn, urmager 3.11.1875, 19, 335
Johansen, Johan Theodor – født 9.7.1838, maler 30.3.1870, 19, 208
Johansen, Johanne Dorthea – enke, født 18.5.1821, værtshusholder 6.11.1867, 19, 15, høker 6.5.1868, 19, 166, ingen spiritusbevilling 17.11.1869, 19, 202, opsigelse 13.7.1870, 19, 213
Johansen, Knud – født 1.9.1834 i Lunde, bager 5.4.1865, 19, 77, købmand og værtshusholder 4.6.1873, 19, 270, opsagt til rugbrødsbager 31.12.1873, 19, 292
Johansen, Lars Christian – født 8.2.1838, slagter 21.1.1874, 19, 29, opsagt 19.8.1874, 19, 307
Johansen, Mathias – født 5.4.1824 i Davgaard, Ørum Sogn, møllebygger 21.10.1868, 19, 177
Johansen, Peter – født 15.12.1850, slagter 6.9.1876, 19, 351
Johansen, Rasmus Christian – født 1.6.1848, faar som umyndig ikke borgerskab 5.6.1872, 19, 247, værtshusholder 16.6.1880, 20, 20, opsigelse af enken 31.8.1881, 20, 62, ombygget til detaillist 21.5.1884, 20, 183
Johnsen, Christian – født 14.7.1829 i Fredensborg, gæstgiver 21.10.1874, 19, 310, opsagt 24.4.1878, 19, 402
Johnsen, Peder Qvist – født 15.4.1842 i Højbjærg Sogn, marskandiser i Viborg 1875, høker 7.5.1879, 19, 429, opsagt 6.8.1879, 19, 435, sat ud af kraft 23.6.1880, 20, 21
Jonassen, Ole – født 20.11.1838 i Vejlby, piskefabrikant 28.5.1873 ,19, 270
Joost, Johan Bernhardt – født 19.10.1848 i Næstved, hattemager 19.5.1875, 19, 326, tillige buntmager 2.11.1881, 20, 69, opsigelse som buntmager 12.9.1883, 19, 153
Juel, Hans Knudsen – født 6.9.1845 i Brylle, købmand og værtshusholder 5.10.1870, 19, 216, opsagt eller død 27.12.1871, 19, 240
Juhl, Maren Kirstine – født 19.10.1835 paa Nybølgaard, Skanderup Sogn, conditor 11.12.1872, 19, 258, opsagt 14.3.1877, 19, 366
Jung, Johan – født Bardram, Christiane Jacobine Sarine født 10.9.1839, marskandiser 13.1.1875, 19, 315
Jüngersen, Lauritz Kjellerup – født 1823 i Store Brøndum Præstegaard, ringe handel 15.7.1868, 19, 171
Jürgensen, Lauritz Christian – født 10.6.1842 i Odense, købmand 16.2.1872, signatur samme dag, ligesaa 26.6.1867, 19, 148
Jürgersen, Laurentius Bartholomæus – manufacturhdl. Firma 26.6.1867, 19, 143, signatur 26.6.1867, 19, 143, firma 16.2.1872, 19, 242, L. B. Jürgensen opsagt 16.2.1872, 19, 242, købmand
Jæger, Elias Georg Johan – født 8.8.1843, købmand 23.10.1867, 19, 152, signatur samme dag
Jørgensen, Albert Carl Christian – født 18.10.1849, detaillist 29.11.1876, 19, 359, opsagt paa grund af concurs 29.5.1878, 19, 404
Jørgensen, Anders – født 17.0.1833 i Tommerup Sogn, brændevinsbrænder 18.3.1863, 19, 36, opsagt 28.12.1864, 19, 73
Jørgensen, Carl August (kaldet Lokdam) – født 9.6.1850, snedkermester 1.9.1875, 19, 330, se ogsaa under L.
Jørgensen, Carl Christian – født 18.4.1842 i Odense, sadelmager 30.9.1868, opsagt 30.12.1870, 19, 221
Jørgensen, Christian – født 5.7.1834 i Bisserup ved Skelskør, styrmand, skipper 16.9.1863, 19, 47
Jørgensen, Ditlev Vilhardt – født 2.10.1809 i Bogense, signatur 23.1.1867, 19, 129, ligesaa 27.4.1870, 19, 210, tilbagekaldt 11.6.1873, 19, 274, procurafuldmagt ved detaillist Hans Conrad Hansen 13.10.1880, 20, 29, opsigelse 19.4.1882, 20, 88, detaillist 19.4.1882, 20, 89
Jørgensen, Frederik – født 9. 10.1846, slagter 24.4.1872, 19, 246
Jørgensen, Hans – født 20.4.1837 i Lundby Sogn, 8.10.1862, 19, 28
Jørgensen, Hans – født 28.2.1825 i Karby ved Kerteminde, næringsbevis, ringe handel 4.7.1866, 19, 112
Jørgensen, Hans – værtshusholder 5.1.1842, opsagt 17.10.1866, 19, 119
Jørgensen, Hans Christian – født 8.6.1827 i Nørre Lyndelse, tømmermester 10.6.1874, 19, 302, opsagt af enken 21.3.1883, 20, 136
Jørgensen, Hans Christian Walther – født 21.10.1846 i Allerup, urmager 29.10.1873, 19, 283, tillige instrumentmager 24.12.1884, 20, 206
Jørgensen, Johan Peter – født 14.2.1826 i Odense, murermester 18.2.1863, 19, 34
Jørgensen, Julius – født 25.12.1834 i Fravde Sogn, marskandiser 11.3.1874, 19, 296
Jørgensen, Julius Georg – født 1831 i Rudkøbing, skipper 6.3.1867, 19, 132
Jørgensen, Jørgen – født 17.6.1829 i Svenstrup, bager 18.10.1865, samt conditor 27.11.1873, 19, 287, opsagt 28.3.1877, 19, 367, paany conditor ved hustruen Mathilde født Møller 6.7.1881, 20, 57, opsigelse af ret til spiritushandel 30.12.1882, 20, 124
Jørgensen, Jørgen – født 19.9.1819 i Odense, murermester 27.4.1864, 19, 59, tillige pottemager 23.3.1870, 19, 208
Jørgensen, Jørgen – født 6.9.1810 i Odense, ringe handel 21.10.1874, 19, 310
Jørgensen, Jørgen Peter – født 8.12.1833 i Odense, felbereder 30.8.1871, 19, 232
Jørgensen, Knud – født 18.3.1821 i Vindinge Sogn, marskandiser 1.4.1868, 19, 163
Jørgensen, Knud Christian – født 5.5.1831 i Stige, værtshusholder 16.10.1867, 19, 150, 151, opsagt 24.9.1873, 19, 277
Jørgensen, Lars – født 13.2.1822 i Skeby Sogn, værtshusholder 16.10.1867, 19, 151
Jørgensen, Lars – født 28.7.1836 i Vigerslev, detaillist 6.11.1872, 19, 256, opsagt 28.5.1873, 19, 270
Jørgensen, Lars – født 8.3.1834 i Stegsted, Paarup Sogn, brændevinsbrænder 29.4.1863, 19, 39, værtshusholder 11.4.1866, 19, 104, opsagt 30.1.1867, 19, 129
Jørgensen, Lars – rugbrødsbager 14.12.1842, opsagt 20.10.1875, 19, 334
Jørgensen, Lars Christian – født 5.12.1829 i Odense, detaillist 15.4.1874, 19, 299, opsagt 16.12.1874, 19, 313, murer 12.11.1884, 20, 202
Jørgensen, Mads – født 1.5.1822 i Aarslev, høker 19.2.1862, 19, 10, 11, enken Anne Kirstine Nielsdatter ringe handel 16.12.1868, 19, 183, opsagt 24.3.1869, 19, 190, marskandiser 17.8.1870, 19, 214, opsagt 18.1.1871, 19, 221
Jørgensen, Mads – født 9.3.1829 i Lille Ubberud, værtshusholder 4.11.1863, 19, 51, 52, opsagt 26.6.1878, 19, 406
Jørgensen, Mads Christian – født 1839 i Stige, skipper 26.1.1870, 19, 206
Jørgensen, Margrethe – født 29.8.1829 i Odense, høker 10.10.1866, 19, 118, 19, opsigelse af brændevinssalget 18.10.1871, 19, 235
Jørgensen, Martin – født 16.3.1850 i Bogense, rebslager 8.3.1876, 19, 341, skomager 1.10.1879, 19, 437
Jørgensen, Mathias – født 14.11.1840 i Bogense, bager, 5.5.1869, 19, 194, høker 21.5.1873, 19, 269, detaillist 19.9.1877, 19, 384, opsigelse af bager og detaillist 13.8.1879, 19, 436
Jørgensen, Mathias – født 3.4.1834, detaillist med brændevinshandel 7.3.1866, 19, 102
Jørgensen, Mette Cathrine – enke efter arbejdsmand Rasmus Christensen, værtshusholder 9.7.1873, 19, 273, opsagt 18.12.1878 ,19, 418, i kraft 6.7.1881, 20, 57, opsagt 28.12.1881, 20, 75, værtshusholder paany 5.7.1882, 20, 96, opsagt 27.9.1882, 20, 104, i kraft 2.7.1885, 20, 229
Jørgensen, Niels – født 11.11.1849 i Brendekilde, detaillist 20.5.1874, 19, 301
Jørgensen, Niels – født 5.4.1828 paa Romsø, værtshusholder 9.5.1866, 19, 109, opsagt 16.6.1875, 19, 327
Jørgensen, Niels – født 6.9.1838, bager 29.4.1874, 19, 301
Jørgensen, Niels – snedkersvend, mesterstykke se 40
Jørgensen, Niels Hansen – født 11.5.1837 i Odense, garver 18.8.1869, 19, 198
Jørgensen, Niels Peder – født 19.7.1835 i Fyen, tømmermester 1.3.1871, 19, 223
Jørgensen, Peder – født 14.7.1838 i Lunde, bager 14.10.1868, 19, 176, opsagt 8.12.1869, 19, 204
Jørgensen, Peder – født 20.1.1837 i Fjellerup, værtshusholder 17.5.1865, 19, 81, opsigelse 31.10.1866, 19, 122
Jørgensen, Peter – født 30.10.1849 i Munkebo Sogn, skomagermester 17.3.1875, 19, 319
Jørgensen, Peter Christian – født 31.8.1834 i Odense, murermester 26.4.1865, 19, 79
Jørgensen, Peter Vilhelm – født 5.7.1842 i Stige, skipper 28.5.1875, 19, 327, opsagt 18.8.1875, 19, 330
Jørgensen, Poul – brændevinsbrænder 1.2.1826 med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt 27.9.1865, 19, 88
Jørgensen, R. – født 1.7.1825 i Odense, cand.pharm., brændevinsbrænder og brygger 6.7.1864, 19, 63
Jørgensen, Rasmus – født 26.11.1812 i Søllested, værtshusholder 9.11.1864, 19, 70, opsigelse 31.12.1879, 20, 7
Jørgensen, Rasmus – født 7.12.1826 i Ubberud, høker 27.12.1866, 19, 128, opsagt 5.5.1869, 19, 194, i kraft igen 8.2.1871, 19, 222, opsagt 15.3.1871, 19, 223
Jørgensen, Sophie Magdalene – født 24.7.1855, ringe handel 6.3.1878, 19, 397 (enke efter Johannes Thomsen)
Jørgensen, Vilhelm Frederich – født 13.10.1841 i Altona, detaillist 15.10.1873, 19, 281
Kamla, Henriette – født 1826, ringe handel 27.5.1863, 19, 41
Kaysen, Ingvard Martin – født 15.5.1843 ved Skive, slagter 16.4.1873, 19, 265
Kayser, Johan Frederich August – født 28.9.1832 i Hildesheim, instrumentmager 26.10.1864, 19, 69
Kierulff & Co. – cand.pharm., signatur fra apoteker Latze 14.8.1872, 19, 251
Kiesling, Erik Christian – født 26.4.1809 i København, skomager 14.11.1866, 19, 123, opsagt 30.9.1872, 19, 254
Kiesling, Erikke Lucia – født 3.10.1836 i København, handskemager 27.12.1876, 19, 362, opsagt 22.10.1879, 19, 442
Kiesling, Johannes Hermann – født 16.6.1842 i Flensborg, blikkenslager 22.12.1869, 19, 204
Kipper, Niels Jensen – født 7.5.1847 i Ny Stenderup, købmand og værtshusholder 26.3.1873, 19, 263, opsagt 28.2.1877, 19, 365
Kirschner, Heinrich – født 7.11.1830 i København, ringe handel 11.3.1874, 19, 296
Kjeldahl, Hans Jørgen Carl Christian – født 8.5.1837 paa Aarø (Ovrø) Isefjorden, skipper 2.10.1867, 19, 148
Kjeldsen, Erik – født 5.8.1829 i Højslev, værtshusholder 10.5.1865, 19, 81, opsagt 19.3.1873, 19, 263
Kjær, Niss – født 9.8.1827 i Haderslev Amt, dyrlæge, gæstgiver 17.7.1872, 19, 250, opsagt 11.6.1873, 19, 270, i kraft 18.7.1877, 19, 378, 381, opsagt 12.3.1879, 19, 423
Klixbüll, Julius Sørensen – født 7.5.1847 i Fredericia, detaillist 7.7.1875, 19, 328, opsigelse af brændevinshandel 31.12.1883, 20, 166
Klixbøll & Co. – firma 2.11.1870, 19, 218
Knudsen, Carl – født 3.12.1826 i Odense, pottemager 1.5.1867, 19, 138
Knudsen, Carl Frederik Antoni – født 14.11.1840 i Faaborg, mekaniker 18.10.1876, 19, 355, symaskinefabrikant 27.6.1877, 19, 375
Knudsen, Ferdinand – født 9.4.1845 i Nykøbing Falster, smed 10.5.1871, 19, 227, opsagt 9.8.1871, 19, 231, atter i kraft 6.10.1875, 19, 333
Knudsen, Ludvig Richardt – født 10.7.1823 i Aarhus, detaillist 23.11.1864, 19, 71, opsagt brændevinshandel 7.6.1865, 19, 83, opsagt detaillist 6.9.1865, 19, 86
Knudsen, Maren født Hansen – værtshusholder 8.3.1865, 19, 76 (enke efter brændevinsbrænder Peter Knudsen 7.1.1857)
Knudsen, Nicolaj – født 30.9.1835 i Svenborg, felbereder 14.5.1862, 19, 17
Knudsen, Niels – født 7.11.1843 i Alsted, værtshusholder 27.7.1870, 19, 213, opsagt 8.12.1875, 19, 337
Knudsen, Peder – arbejdsmand paa Sct. Hans Kirkegaard, undermaaler 29.11.1862, 19, 30, afgaaet 27.9.1865, 19, 87
Knudsen, Vilhelm Julius – signatur (Falkebanken) 8.5.1872, 19, 246
Koch, … - født 9.11.1839 i Vester (Vedsted) Sogn, ringe handel 20.4.1867, 19, 136
Koefoed, Andreas Carl – født 19.9.1851, købmand og værtshusholder 11.10.1876, 19, 354, paategning 16.7.1879, atter begge dele 20.8.1879, 19, 436, opsagt værtshusholder 16.7.1879, 19, 434, atter i kraft 20.8.1879, ombyttes til ølbrygger 10.12.1879, 20, 5
Kornbeck, Jens Adolf – født 28.10.1830 i Odense, murer 11.10.1871, 19, 235
Kragh, Frederik Carl –født 26.4.1829 paa Ring Kloster, fh. herredsfoged cand.jur. 29.11.1865, 19, 94, møller opsagt 7.5.1873, 19, 268
Kragh, Jens Olsen – født 27.2.1848, tømmermester 14.6.1876, 19, 347
Kragh, Rasmus – født 27.5.1832 i Mesinge, sætteskipper 10.6.1874, 19, 302
Krarup & Valeur – firma 26.6.1869, 19, 6, forandring 25.1.1871, 19, 221, 222, firmanavn ændret 6.9.1876, 19, 351 (se Johannes Valeur)
Krarup, Janus Peter – født 8.3.1835 i Ringkøbing, fabrikant af mineralske og mouserende vande 6.8.1862, 19, 23, 24, købmand, firma signatur 26.6.1869, 19, 195, 196, udtræder af firma Krarup og Valeur 25.1.1871, 19, 221, 222, ingen spiritus bevilling 25.1.1871, 19, 222
Krone, Hans Carl Ludvig – ringe handel 15.6.1864, detaillist 28.11.1866, 19, 124, 125
Kruse, Anna Cathrine Marie – født 19.8.1829 i Gelting, ringe handel 18.10.1882, 20, 108 (enke efter gartner Mads Nielsen)
Krüger, Ole Madsen – født 18.9.1816 i Ringsted, rebslager 29.4.1874, 19, 300
Krüger, Søren Martin – født 12.4.1848, 18, 10 i Odense, hattemager opsagt 29.3.1876, 19, 342
Krøll, Mads Jacobsen – født 1831 i Horsens, købmand 17.6.1863, 19, 43, ingen spiritusbevilling 19.8.1863, 19, 46, opsagt 13.1.1864, 19, 56, atter købmand 10.2.1864, 19, 57, opsagt 28.6.1868, 19, 84
Kühnel & Münster – firma Agentur, commisionsforretning samt spedition 8.10.1873, 19, 279, formaet hævet 20.1.1875, 19, 316
Kühnel, Theodor Valdemar – født 15.6.1845, købmand 8.10.1873, 19, 279, signatur 8.10.1873, 19, 279
Küker, Heinrich August Wilhelm – født 10.5.1834 i Hannover, gæstgiver 11.11.1868, 19, 179, opsagt 30.9.1872, 19, 254
Københavns Skotøjsfabrik – 22.3.1876, 19, 341, 42, se ogsaa 12.4.1876, 343, opsigelse 12.11.1879, 20, 3
Køhler, Gustav Christian – født 29.8.1843 i Odense, skomager 6.9.1871, 19, 233
La Cour & Tychsen – manufacturhandlerfirma 21.4.1875, 19, 323
Lambretsen & Nielsen – spediteurfirma 25.5.1870, 19, 211
Landau, J. S. – købmand, fuldmagt 3.9.1862, 19, 26, tilbagekaldt 7.10.1863, 19, 49, signatur 15.5.1868, 19, 167, fuldmagt tilbagekaldt 5.5.1869, 19, 194
Lange, Andreas – handskemager 11.2.1829, opsagt af enken 15.6.1870, 19, 211
Langendorff, Jens Nicolai – født 20.1.1837 i Ulderup, ringe handel 19.4.1871, 19, 225
Langkilde, … - etatsraad, amtsraadmedlem, direktør 3.3.1875, 19, 319
Langkilde, Christian – født 16.10.1834 paa Langkildegaard, gæstgiver 13.3.1872, 19, 244, opsagt 31.12.1878, 19, 418
Langkilde, Villiam Courtanne Mourier – født 1.8.1843, drejer 28.8.1867, 19, 145
Langsted, Andreas Lauritz – født 26.4.1828 i Gentofte, handskemager 7.3.1866, 19, 102
Lantow, Johan Frederik Christoph – født 7.4.1828 i Mecklenborg Schwerin, sukkervarefabrikant 19.1.1870, 19, 206, opsagt 18.10.1871, 19, 235
Larsen & Forum – firma 24.9.1866, 19, 117, ændret 11.7.1868, 19, 170, hæver 30.9.1868, 19, 174
Larsen & Thorvaldsen – firma 1.5.1867, 19, 139
Larsen, Andreas Sophus Theodor – født 26.12.1848 i Odense, styrmand 14.11.1871, 19, 237
Larsen, Arnt Rasmus – født 19.6.1839 i Flemløse, sadelmager 18.4.1866, 19, 106
Larsen, Carl – født 15.8.1836 i Odense, smedemester 11.10.1865, 19, 89
Larsen, Carl Ferdinand Adolph – født 22.9.1838 i Odense, detaillist 2.5.1866, 19, 107
Larsen, Christen – født 25.3.1841 i Verninge, detaillist 1.5.1867, 19, 137, signatur samme dag 139, opsagt 9.1.1878, 19, 393
Larsen, Christian Frederik – født 16.3.1846 i Odense, instrumentmager 29.3.1871, 19, 224
Larsen, Clemen – spækhøker 27.11.1839 med skænkeret 12.2.1862, 8, opsiger skænkningsretten 1.10.1862, 19, 27, 28
Larsen, Edvard – undermaaler, beskikkelsen kasseret 20.5.1868, 19, 167
Larsen, Frederik Hagen – født 6.10.1850 i København, bandagist 28.1.1874, 19, 294
Larsen, Gerhard Anton Christian – født 30.5.1841 i Odense, købmand 19.9.1866, 19, 117, manufacturhandler signatur 24.9.1866, 19, 117, udtræder af firma 30.9.1868, 19, 174
Larsen, Hans – født 17.9.1817 i Vejlby Sogn, værtshusholder 2.4.1873, 19, 264, ombyttet til ølbrygger 31.3.1882, 20, 85, værtshusholder paany 24.1.1883, 20, 127, uden ret til brændevinshandel
Larsen, Hans – født 19.3.1844 i Aunslev, værtshusholder 25.10.1871, 19, 236, gæstgiver 15.10.1879, 19, 441
Larsen, Hans – født 24.1.1837, købmand i Assens 22.8.1865, opsagt 9.9.1870, købmand her 21.9.1870, 19, 215
Larsen, Hans Christian – født 1.2.1835 i Odense, sadelmager 3.2.1869, 19, 187
Larsen, Hans Christian – født 29.5.1845 i Kongens Lyngby, barber 5.5.1875, 19, 325
Larsen, Hans Frederik – født 8.8.1817 i Odense, tømrermester 24.11.1875, 19, 337
Larsen, Ivar – i Blæsenborg, undermaaler 29.11.1862, 19, 30, afskediget 30.9.1868, 19, 174
Larsen, Jacob – født 7.11.1833 i Bogense, snedker 7.5.1873, 19, 268
Larsen, Jacob Vilhelm – født 20.1.1839 i Odense, farver 11.11.1868, 19, 179, opsagt 18.10.1871, 19, 235
Larsen, Jens – født 12.2.1823 i Stenløse Sogn, værtshusholder 2.11.1864, 19, 69, opsagt 15.7.1865, 19, 75
Larsen, Jens – født 25.7.1821 i Ore Sogn, værtshusholder 23.10.1867, 19, 152, ombyttet til gæstgiver 20.7.1881, 20, 59, paany værtshusholder 27.12.1882, 20, 121
Larsen, Jens – gaardmand, født 9.7.1821 i Frøbjerg, snedker 20.1.1875, 19, 316, opsagt 22.6.1876, 19, 347 (hans enke Maren Stine Madsdatter)
Larsen, Jens Christian – født 19.9.1840 i Stige, høker 7.2.1866, opsagt 26.6.1867, 19, 143
Larsen, Jens Jørgen – født 14.3.1827 i Vissenbjerg Sogn, høker 17.10.1866, 19, 119, 120, købmand og værtshusholder 3.8.1870, 19, 214, hans enke opsagt af hendes nuværende mand Hans Peter Madsen Jensen, se ham 5.8.1874, 19, 307
Larsen, Jeppe – født 5.10.1841 ved Assens, skipper 3.1.1870, 19, 205
Larsen, Johan Peder Theodor – tobakspindersvend, mesterstykke (190)
Larsen, Jørgen – født 7.5.1833 i Vesterby, Klinte Sogn, høker 11.7.1866, 19, 113, værtshusholder 24.4.1867, 19, 136, 137, gæstgiver 23.4.1879, 19, 427
Larsen, Lars – født 13.5.1837 i København, handskemager 13.7.1864, 19, 64
Larsen, Lars – født 22.2.1814, værtshusholder 25.7.1866, 19, 114, gæstgiver 18.11.1868, 19, 180, opsagt 17.7.1872, 19, 250
Larsen, Lars – signatur Folkebanken 8.5.1872, 19, 246, bankdirektør, signatur 8.4.1874, 19, 299, bestyrelsesformand 20.1.1875, 19, 316, signatur 5.1.1875 ,19, 315, udtraadt af styrelsen 17.7.1878, 19, 406
Larsen, Lars Christian – født 1.12.1849, bager 30.12.1874, 19, 314
Larsen, Lars Johansen – født 10.7.1843, mekaniker 17.5.1876, 19, 346
Larsen, Lars Peter – født 15.4.1815 i Vejle, smedemester der 19.6.1866, ringe handel 23.3.1882, 20, 83
Larsen, Morten – født 3.3.1802 i Kærby, ringe handel 3.5.1865, 19, 80
Larsen, Niels – født 2.2.1825 i Kølstrup, værtshusholder 31.10.1866, 19, 122, gæstgiver 26.9.1877, 19, 385, restauratør 27.12.1882, 20, 120
Larsen, Niels – født 5.3.1832 i Etterup, værtshusholder 13.1.1864, 19, 56, opsagt 6.7.1864, 19, 64, igen 24.8.1864, 19, 66, opsagt 26.10.1864,19, 69
Larsen, Niels – født i Kerteminde, 33 aar, undervejer og undermaaler 19.8.1874, 19, 307
Larsen, Niels – spækhøker 12.5.1847, med skænkeret 11.2.1862, 19, 8, opsagt 7.3.1866, 19, 102
Larsen, Niels Pedersen – født 23.5.1839 i Højby, værtshusholder 23.7.1873, 19, 275, ændret til vognmand 17.3.1875, 19, 319
Larsen, Peder – født 11.3.1822 i Kjærstrup, værtshusholder 12.12.1866, 19, 126, opsiger brændevinsretten 27.6.1883, 20, 148
Larsen, Peter – født 1841 i Munkebo, skipper 24.4.1867, 19, 136, hans enke Kirstine født Madsen, født 28.1.1842 i Lumby Torup Sogn, ringe handel 5.5.1886, 20, 263, mandens borgerskab som skipper ombyttes til høker 12.5.1886, 20, 265
Larsen, Peter Mathias – bager 11.9.1839, ogsaa gæstgiver 16.10.1872, 19, 255, opsagt 24.3.1875, 19, 320
Larsen, Rasmus – brændevinsbrænder 12.11.1856, 18, 154, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt 30.9.1868, 19, 174, atter i kraft 1.4.1874, 19, 298
Larsen, Rasmus – født 10.9.1824 i Bregnemosehus, detaillist 28.7.1875, 19, 329
Larsen, Rasmus – født 24.4.1837 i Ubberud Sogn, værtshusholder 21.10.1868, 19, 177, opsagt 1.4.1874, 19, 298
Larsen, Rasmus – født 28.9.1827 i Brylle Sogn, værtshusholder 20.10.1875, 19, 334, opsiglese af enken Else Marie Larsen 1.4.1885, 20, 216
Larsen, Rasmus – født 6.12.1843 i Stenløse, købmand og værtshusholder 28.10.1874, 19, 310, opsagt af enken Ane Marie Rasmussen 19.2.1879, 19, 422
Larsen, Rasmus Holst – født 21.4.1844 i Odense, skomagermester 13.11.1872, 19, 257, tillige ringe handel 29.8.1877, 19, 382
Larsen, Søren – født 31.8.1845, barber 17.11.1875, 19, 336
Larsen, Søren – rugbrødsbager 30.11.1842, opsagt af enken 6.12.1871, 19, 239
Larsen, Vilhelm – født 21.1.1843, bogbinder 26.7.1876, 19, 349
Lauesen, Anders – født 12.4.1848 i Nørup, snedker 3.2.1875, 19, 317
Lauesen, Laue Peter Christian – født 10.1.1848 i Middelfart, købmand 1.10.1873, 19, 278, signatur samme data
Laursen & Michelsen – firma 1.10.1873, 19, 278
Leidecker, Frederik August – født 14.9.1835 i Tyrstrup Sogn, værtshusholder 20.10.1875, 19, 334, opsagt 31.3.1880, 20, 12, paany i kraft som tobaksfabrikant 27.10.1880, 20, 32
Lendorf & Co. – arkitekt, selskabsstifter og bestyrelsesmedlem 31.12.1875, 19, 339
Leth, Vilhelm Peter – arkitekt, signatur 23.8.1871, 19, 231
Leth, Vilhelm Peter – født 30.11.1820 i Lyngby, fabrikant 12.4.1871, 19, 225, signatur 4.12.1872, 19, 258, popsagt 16.4.1879, 19, 426
Lieth, Ernst Peter Hugo v. d. – født 11.6.1844 i Sønderborg, købmand 8.9.1869, 19, 198
Lilieqvist, Lars Christian Carl – født 10.10.1826 i Helsingør, hattemager 11.9.1867, 19, 147, opsagt 22.4.1874, 19, 300
Limkilde, Frederik Anthon Bondo – født 28.12.1824, detaillist 3.12.1873, 19, 288, ingen bihandel 4.12.1878, 19, 417
Limkilde, Jacob Georg Rudolph – født 14.1.1836 i Odense, detaillist 12.2.1862, 19, 9, købmand 3.5.1877, 19, 371, tillige værtshusholder 12.7.1882, 20, 97, opsigelse af enken som værtshusholder og brændevinsretten 26.3.1884, 20, 172, paany værtshusholder uden brændevinsret ved enken Heriette f. Hellesen 29.9.1886, 20, 277
Limkilde, Johan Christian – 25.11.1808, købmand med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, casseret efter hans død 3.12.1873, 19, 288
Limkilde, L. C. Døchers efterfølger – 3.9.1862, 19, 26
Lindhardtsen, Knud – født 15.3.1844 i Svenborg Amt, høker 28.4.1875, 19, 324, detaillist 5.5.1875, 19, 324, slagter 29.9.1875, 19, 333, opsagt 12.4.1876, 19, 344
Lokdam, Carl August Jørgensen – snedker 1.9.1875, detaillist 1.8.1877, 19, 380, se C. A. J.
Lomborg og Hansen – firma 29.4.1868, 19, 165, hævet 13.4.1871, 19, 225
Lomborg, Carl Edvard – født 1.9.1841 i Tisted, buntmager 29.4.1868, 19, 165, signatur samme dag, drejer 7.6.1871, 19, 228
Lommer, Harald Valdemar – født 2.11.1838 i København, sadelmager 1.11.1865, 19, 92, opsigelse 17.10.1883, 20, 159
Lorentzen, Ludvig – født 2.6.1841 i København, købmand og værtshusholder 3.5.1871, 19, 226
Lorenzen, Nicolai – født 2.8.1842 i Vamdrup, urmager 12.10.1870, 19, 217
Lottes, Carl Robert – født 13.1.1850, maler 18.10.1876, 19, 355
Ludvigsen, Christian – født 24.12.1826 paa Fyn, fabrikant af kemiske syrer, præparater 12.8.1874, 19, 307
Lund, Carl Frederik Wilhelm – født 8.12.1838 i Majbølle, urmager 22.5.1867, 19, 142, instrumentmager 16.7.1873, 19, 274
Lund, Christian Peter – født i Odense, 26 aar, sadelmagermester 28.10.1863, 19, 51, opsagt 31.7.1867, 19, 145
Lund, Frederik Martin Peter – født 19.1.1840 i Odense, skrædder 8.11.1871, 19, 237
Lund, Hans – født 17.4.1847, høker 21.4.1875, 19, 323, opsigelse af enken 2.8.1882, 20, 99
Lund, Hans Christian Vilhelm Jørgensen – født 16.1.1833 i Brænderup Sogn, bager 21.11.1866, 19, 123, detaillist 11.4.1877, 19, 368
Lund, Jacob Johan – født 29.1.1844 i Nyborg, farver 22.10.1873, 19, 281, opsagt 27.3.1878 ,19, 399, paany i kraft 26.3.1884, 20, 173
Lund, Jens Christian Mouritz – født 22.9.1838 i Vævlinge, værtshusholder 1.5.1867, 19, 139, opsagt 29.9.1869, 19, 199
Lund, Mads Peter – født 19.10.1823 i Odense, høker med brændevinshandel 4.4.1866, 19, 104, ingen brændevinsudskænkning 20.12.1876, 19, 361
Lund, Peter Georg – født i Bogense, 46 aar, murmester 26.1.1876, 19, 339
Lundgreen, Theodor – født 4.8.1836 i Nakskov, slagter 2.5.1866, 19, 107, 108
Lüders, Johan Jacob – født 10.2.1824 i Odense, værtshusholder 13.2.1866, 19, 130, opsagt 1.4.1874, 19, 298
Lyng, Rasmus Frederik – født 26.10.1841 i Skovby, snedker 17.4.1872, 19, 245
Løngreen, Ernst Vilhelm – født 12.4.1844 i Odense, købmand 21.2.1872, 19, 242, tillige farvefabrikant 4.4.1883, 20, 138
Løngreen, Johan Christian – smedemester 25.4.1832, opsagt 2.12.1874, 19, 313
Løngreen, Niels – høker 11.4.1832, paategning 12.2.1862, 19, 8, opsagt 27.6.1866, 19, 111
Lørslev, Georg Frederik Palludan – født 1.4.1846 i Aalborg, skomager 7.8.1872, 19, 251
Løvig, Ole Henchel – født 17.1.1839 i Norge, købmand 19.4.1865, 19, 79
Løwert, Andreas Frederik – født 5.9.1828 i København, optiker 2.12.1868, 19, 181
Madsen, Adolph – papirhandler, signatur 8.10.1873, 19, 280
Madsen, Anders – brændevinsbrænder 2.8.1843, paategning 19.2.1862, 19, 9, 10, ingen udskænkning 7.1.1863, 19, 32
Madsen, Christian – født 11.3.1838 i Allerup, værtshusholder 1.5.1867, 19, 139
Madsen, Frederik Adolph – født 7.8.1834 i Herløv Sogn, rebslagermester 8.7.1863, 19, 44, ang. Rebslagerlaugets Sygekasse og Formue 9.10.1883, 20, 158
Madsen, Fritz Lorentz – født 23.5.1827 i Odense, murmester 26.2.1862, 19, 11
Madsen, Hans Peter – født 4.11.1839 i Ejby, Frue Landsogn, murer 18.7.1866, 19, 114, opsagt 7.6.1871, 19, 228
Madsen, Jens Peter Adolph – født 24.6.1839 i Horsens, købmand 15.8.1866, 19, 115, signatur samme dag
Madsen, Jeppe – født 13.9.1821 i Stenstrup Sogn, værtshusholder 17.5.1865, 19, 81, gæstgiver 20.3.1878, 19, 398, opsagt 18.6.1879 ,19, 432, paany i kraft 20.10.1880, 20, 30
Madsen, Jeppe – født 1827 i Ubberud, marskandiser 27.4.1870, 19, 210, tillige detaillist 26.3.1884, 20, 173
Madsen, Jørgen – firma 28.1.1874, 19, 294
Madsen, Jørgen – født 17.8.1821 i Ubberud Sogn, spækhøker 10.5.1865, 19, 81, brændevinshandel uden udskænkning 27.12.1876, 19, 361, ingen brændevinshandel 30.12.1876, 19, 362, høker 27.12.1876, enken opsiger brændevinsretten 10.9.1884, 20, 192
Madsen, Lars Marius – født 30.6.1836 i Horsens, købmand 30.4.1862, 19, 15
Madsen, Mads – rugbrødsbager 23.8.1837, opsagt 10.5.1871, 19, 227
Madsen, Mads Andersen – født 11.12.1834 i Odense, købmand 7.3.1866, 19, 102, ingen brændevinshandel 30.6.1869, 19, 196
Madsen, Marius – firma 15.8.1866, 19, 115
Madsen, Morten – født 22.2.1822 i Odense, værtshusholder 14.9.1870, 19, 215, opsagt 7.5.1873, 19, 268, i kraft 18.6.1873, 19, 271, opsagt 15.4.1874, 19, 299, i kraft 24.3.1875, 19, 320, opsagt 29.12.1875, 19, 338, i kraft 5.7.1876, 19, 248, opsagt 20.12.1876, 19, 361, i kraft 3.7.1878, 19, 406, opsagt 25.9.1878, 19, 411, i kraft 9.7.1879, 19, 433, opsagt 24.9.1879, 19, 438, (værtshusholder 13.9.1870) senest opsagt 24.9.1879, paany i kraft 13.4.1881, 20, 44, enken
Madsen, Niels – bager 16.10. 1839, og gæstgiver 6.11.1872, 19, 256, opsagt 3.12.1873, 19, 288
Madsen, Niels – født 29.6.1848 i Odense, hyrekusk og vognmand 29.5.1878, 19, 404
Madsen, Niels – født 4.3.1831 i Vissenbjerg, ringe handel 8.5.1867, 19, 140
Madsen, Niels – født 5.2.1841 i Købelev, ringe handel 20.3.1867, 19, 133
Madsen, Niels – født 6.1.1838 i Brylle, købmand og værtshusholder 4.11.1868, 19, 179, opsiger brændevinsretten for begge 27.12.1882, 20, 122
Madsen, Niels Ingvard – født 25.2.1847, detaillist 21.1.1874, 19, 294, sifnatur 28.1.1874, 19, 294, købmand og værtshusholder 11.8.1880, 20, 24
Madsen, Niels Rasmus – født 9.9.1844 i Aahøjrup, ringe handel 23.4.1884, 20, 179
Madsen, Peder – født 3.1.1820 i Odense, handskemager 13.5.1868, 19, 166
Madsen, Peder – født 4.2.1851, restauratør 13.11.1878, 19, 415, opsigelse af brændevinsretten 30.5.188, 20, 145
Madsen, Peder – værtshusholder, undermaaler 29.11.1862, 19, 30
Madsen, Peter Christian – født 25.2.1843 i Gislev Sogn, gæstgiver 5.3.1873, 19, 262, opsagt 28.3.1877, 19, 367, købmand 18.7.1877, 19, 377 (381), atter gæstgiver 1.5.1878, 19, 402, ombyttet til restauratør 3.5.1882, 20, 90, opsigelse 31.3.1885, 20, 215
Madsen, R. – handskemager, procura i firma Madsen & Comp. 3.6.1880, 20, 21
Madsen, Rasmus – født 11.10.1825 i Odense, handskemager 28.10.1874, 19, 310
Madsen, Rasmus – født 27.11.1846 i Haarby, pottemager 290.8.1879, 19, 436, opsigelse ved Jørgen Christian Jørgensen 26.7.1882, 20, 98
Madsen, Rasmus – født 31.1.1814 paa Brønserud Mark, detaillist 9.6.1886, 20, 268
Madsen, Rasmus – født 4.2.1839 i Trøstrup Korup, bager 24.5.1865, 19, 82, opsigelse 5.5.1886, 20, 263
Madsen, Rasmus – født 6.1.1855 i Tarup, bager, 18.4.1883, 20, 140, opsigelse 30.4.1884, 20, 181
Madsen, Simon Christian – født 26.6.1842 i Middelfart, tobaksfabrikant 23.10.1867, 19, 152, detaillist 25.3.1868, 19, 162
Madsens Læsteskæreri – firmaanmeldelse ved Laurits Rasmus Madsen, født i Odense, læsteksærer, 7.12.1881, 20, 72
Maegaard, Johannes Hviid Frydendahl – født 29.11.1856 i Odense, købmand 25.1.1882, 20, 78, indtræder i firma Wilh. E. Maegaard 25.1.1882, 20, 78
Maegaard, Julius Frydendahl – født 27.1.1859 i Odense, bager 2.7.1885, 20, 229, firmaanmeldelse Odense Brødfabrik 2.7.1885, 20, 229
Maibom, Frederik Martin Julius – født 25.2.1856 i Odense, jern og metalstøber 1.2.1882, 20, 79, firmaanmeldelse Hansen & Meibom 1.2.1882, 20, 79, maskinfabrikant 29.12.1886, 20, 287
Maibom, Peter Christian – født i Kerteminde, 25.7.1852, skomager 9.7.1879, 19, 433
Mailand, Johannes – født 12.6.1844 i Graderup Sogn, Slesvig, skipper 19.2.1873, 19, 261
Mair, James – civilingeniør, h.e. Camilla født Steffen, født 11.11.1845 i Odense, røger og salter 9.10.1878, 19, 412
Marcussen, Johan Peter – født 18.9.1846 i Jellinge, ringe handel 1.11.1882, 20, 111, tillige bødker 14.3.1883, 20, 134
Martens, Hans Hinrich – født 2.12.1830 i Lockfeld i Holsten, snedker 7.12.1864, 19, 72
Maskinfabriken ’Phønix’ – firmaanmeldelse ved maskinfabrikant Elias Svend Svendsen 19.5.1886, 20, 266
Maskinværkstedet ’Bolbro’ – firmaanmeldelse 14.7.1886, 20, 272 ved smedemester Mads Mortensen
Mathiasen, Rasmus Vilhelm – født 13.10.1839 i Odense, skomager 21.12.1864, 19, 73, opsagt 14.4.1869, 19, 191
Mathiesen, Hans Adolph – født 25.3.1826 i Odense, slagter ogsaa hestehandler 30.5.1862, 19, 18
Mathiesen, Knud Frederik Theodor – født 13.7.1829 i Odense, auktionsholder 17.8.1864, 19, 65, tillige ringe handel 24.11.1869, 19, 203
Mathiesen, N. – fuldmagt i firma Hornung og Møller 4.11.1885, 20, 245
Mathiesen, Niels Peter Herman – født 13.12.1833 i Odense, skomagermester 27.6.1866, 19, 112
Mathiesen, Peder Rasmussen – født 9.12.1835 i Bolmerod, barber 17.10.1883, 20, 159
May, Johan André Hugo – født 1.6.1839 i Vigslev Sogn, detaillist 19.4.1865, 19, 78, opsagt 31.12.1866, 19, 128
Mazanti, Hans Peter – født 14.5.1837 i Aalborg, skomagermester 28.5.1862, 19, 17, 18
Meiborg, Søren Hannibal – født 10.10.1852, farver 13.4.1881, 20, 45, opsigelse 27.9.1882, 20, 103
Meilgaard, Fritz (Frederik) Ludvig – født 11.5.1836 i Assens, marskandiser 10.11.1869, 19, 202, stillet i bero 17.11.1869, 19, 203, værtshusholder 13.7.1870, 19, 213
Meisner, Christian Francius – født 4.10.1854 i Købe, kobbersmed 6.4.1881, 20, 44, tillige ringe handel 18.11.1885, 20, 246
Meisner, Thomas Andersen – født 27.8.1827, fh. i Kerteminde, restauratør 14.4.1880, 20, 13, opsigelse 30.3.1881, 20, 43, paany i kraft ved enken Marie fød Hansen 24.6.1885, 20, 228, opsigelse 23.9.1885, 20, 235
Menck, Johan Peter – født 17.5.1852 i Svenborg, bager 30.5.1877, 19, 272
Mentzel, Julius Emanuel – født 4.1.1853 i København, skomager 15.5.1878, 19, 403
Meyer, C. E. – forretningsfører i Brødrene Tychsens Etablissement for confecture 2.2.1881, 20, 40
Meyer, Leopold – født 17.2.1837 i Slesvig (endnu i Flensborg), købmand 17.2.1863, 19, 38, firmaanmeldelse 13.5.1863, 19, 40
Meyer, Sophus Severin – født 22.4.1840 i Odense, murermester …
Meyers Eftf., Jacob – firma 13.5.1863, 19, 40
Meyling, Carl - født 28.11.1838 i Kerteminde, købmand 29.8.1866, opsiger brændevinshandel 1.4.1868, 19, 162, atter brændevinshandel 17.2.1875, 19, 318, tændstikfabrikant 3.4.1878, 19, 400, tillige værtshusholder 26.10.1881, 20, 69, opsigelse som værtshusholder 30.12.1882, 20, 124
Michaelis, Johan Mathias Christian August – født 10.2.1832 i Langen-Holtensen, skrædder 24.8.1881, 20, 61
Michaelsen, Albert – født 4.8.1822 i Sønderborg, værtshusholder 12.12.1866, 19, 126, opsagt 24.3.1875, 19, 320
Midskov, Christian Carl – født 19.3.1828, bødker 26.5.1880, 20, 18
Mikkelsen, Carl Johan – født 5.12.1838 i Bogense, bager 14.2.1872, 19, 241
Mikkelsen, Caroline – født 6.10.1819 i Odense, næringsbevis til ringe handel 11.9.1867, 19, 147
Mikkelsen, Christian – født 4.9.1859 i Badstuhus i Skeby Sogn, købmand 3.10.1884, 20, 196
Mikkelsen, Christian Frederik David – født 9.12.1827, bødkermester 31.3.1858, 18, 183, 184, i Lav 1855
Mikkelsen, Dorin Peter Recke – født 20.5.1846 i Bogense, købmand 1.10.1873, 19, 278, signatur samme dag
Mikkelsen, Frederik Martin – født 14.2.1845, bødker 23.2.1881, 20, 41
Mikkelsen, Hans – bager 12.6.1850, opsigelse 25.8.1880, 20, 25
Mikkelsen, Henrik Lund – født 24.5.1833 i Bogense, købmand 12.8.1866, 19, 116
Mikkelsen, Lars – født 19.9.1841 i Langsted, detaillist 9.11.1870, 19, 219, købmand og værtshusholder 27.11.1873, 19, 287, opsagt 6.6.1877, 19, 373
Mikkelsen, Lars – født 31.12.1852 i Vissenbjerg, styrmandsattest 8.9.1875, 19, 331
Mikkelsen, Lars – undermaaler entlediget 10.4.1867, 19, 134
Mikkelsen, Morten – født 21.11.1852 i Turup, garver 9.1.1878, 19, 393
Mikkelsen, N. – mæglerfuldmægtig 28.4.1869, 19, 193, constitution
Mikkelsen, Peter – født 22.11.1848 i Turup, kork og propskærer 19.9.1877, 19, 384
Milo, Carl Christian – født 31.10.1851, bogtrykker og detaillist 4.1.1882, 20, 76
Minden, Ludvig Wilhelm – født 8.8.1847 i Kerteminde, styrmandsbevis 3.7.1872, 19, 248, 249
Mineralvandsfabriken Sct. Knud – firmaanmeldelse ved mineralvandsfabrikant Knud Kristian Hansen 1.4.1885, 20, 216
Mithmann, Herman Heinrich Christian – født 17.8.1859 i Odense, slagter 31.3.1886, 20, 259
Modebazaren, Kongensgade 11 – firmaanmeldelse ved detaillist Theodor Alfred Laurentius Adersen 18.7.1883, 20, 150, fuldmagt til kommis Ferdinand Nielsen, samme dag firmaoverdragelse til Ludvig Eugenius Winding af København, 2.4.1884, 20, 176, opsigelse af fuldmagt for kommis Ferdinand Nielsen 2.4.1884, 20, 176
Mogensen, Carl August – procuraanmeldelse 18.4.1883, 20, 140, ved manufacturhandel og købmand Chr. Mogensen, firma Slotsgades Dampvæveri 18.4.188, 20, 140
Mogensen, Christian – manufacturhandler, procuraanmeldels for Carl August Mogensen og Hans Carl August Bjerre 18.4.1883, 20, 140, i firma Slotsgadens Dampvæveri
Mogensen, Christian Husum – født 30.10.1842 i Rudkøbing, detaillist 31.10.1867 19, 154, købmand 23.7.1873, 19, 274, tøjfabrikant 19.5.1875, 19, 326, firma 8.11.1876, 19, 358, ombytter købmand med grosserer 14.1.1885, 20, 209
Mogensen, Just Herman - født 23.5.1841 i Rudkøbing, købmand 25.10.1882, 20, 110, opsigelse af brændevinsret pga. konkurs 30.6.18843, 20, 186
Mogensen, Lars – født 24.8.1827 i Agedrup, høker 27.6.1866, 19, 111, 12
Moresco, J. – af København, grosserer ved William Jeppesen 5.5.1886, 20, 23
Mortensen, Andrea født Gerhardt – detaillist paa afd. Mand Jens Mortensens borgerskab, men opsiger retten til brændevinshandel 29.6.1881, 20, 56, brændevinshandel paany 2.11.1881, 20, 69, opsigelse 19.4.1882, 20, 89
Mortensen, brødrene – firma 29.4.1868 19, 165, ophævelse ved købmændene M. V. Mortensen og M. P. Mortensen 3.1.1883, 20, 125
Mortensen, C. A. & Co. – litografiske etabblissement og æskefabrik, firmaanmeldelse ved Christian Andreas Mortensen 1.8.1883, 20, 151
Mortensen, Christen – født 16.8.1841, høker 14.5.1879, 19, 430, værtshusholder 15.10.1879, 19, 441, opsigelse 23.6.1880, 20, 21, høker ved hustruen Anne født Hansen 31.10.1883, 20, 161, opsigelse 29.10.1884, 20, 200 ved enken
Mortensen, Christian - født 29.8.1836 i Odense, ringe handel 9.12.1885, 20, 249
Mortensen, Christian Andreas – født 13.7.1852, detaillist 10.3.1880, 20, 10, ombyttes til købmand 6.7.1881, 20, 56, opsigelse 25.7.1883, 20, 151, som detaillist, pap & papirarbejder, tillige stentrykker (litografi) 1.8.1883, 20, 151, firmaanmeldelse C. A. Mortensen & Co. Litografiske etablissement og æskefabrik 1.8.1883, 20, 151
Mortensen, Hans Otto – født 20.4.1852 i Bukkerup, marskandiser 3.4.1878, 19, 400, detaillist 12.2.1879, 19, 421, opsiger retten til spiritushandel 30.8.1882, 20, 101, gæstgiver 6.5.1885, 20, 221
Mortensen, Jacob - født 1.4.1825 i Bjernemark Taasinge, ringe handel 25.4.1866, 19, 107
Mortensen, Jens – født 30.10.1834 i Hjadstrup, detaillist 3.10.1866, 19, 118, enken Andreas Mortensen født Gerhardt fortsætter mandens næringsvej som detaillist, og opsiger retten til brændevinshandel 29.6.1881, 20, 56, paany brændevinshandel 2.11.1881, 20, 69, opsigelse 19.4.1882, 20, 89
Mortensen, Laurits Anders – født 10.3.1850 i Odense, detaillist 28.4.1886, 20, 262
Mortensen, Mads – født 24.4.1849 i Fravde Kærby, smed 27.12.1883, 20, 165, firmaanmeldelse Maskinværtstedet Bolbro 14.7.1886, 20, 272
Mortensen, Mads Peter – født 27.9.1842 i Odense, købmand 15.4.1868 19, 164, signatur 28.4.1868, 19, 165
Mortensen, Morten Vilhelm – født 6.6.1840 i Odense, købmand 15.4.1868, 19, 164, signatur 29.4.1868, 19, 165, værtshusholder 6.1.1869, 19, 185, opsigelse 8.11.1882, 20, 113, som købmand, opsigelse 21.2.1883, 20, 129, værtshusholder
Mortensen, Peter – født 2.3.1836 i Sønder Næraa, detaillist 14.4.1869, 19, 191, opsagt 10.11.1875, 19, 336, atter i kraft for enken 20.9.1876, 19, 351, opsagt 7.5.1879, 19, 429
Mortensen, Peter Severin – født 20.8.1847 i Fyn, guldsmed 5.5.1875, 19, 325
Mouritsen, Rasmus – født 2.3.1827 i Vester Hæsinge, gæstgiver 28.6.1882, 20, 95, restauratør 6.12.1882, 20, 117, opsigelse af brændevinsretten 20.6.1883, 20, 147
Mouritzen, Moritz – født 17.3.1837 i Wifkow i Preussiske Polen, buntmager 3.7.1872, 19, 248, ogsaa hattemager 5.3.1873, 19, 262, detaillist 29.1.1879, 19, 420
Mouritzen, Søren – født i København, 55 aar, undervejer og undermaaler 12.8.1874, 19, 306, afsked 15.12.1881, 20, 73
Mulvad, Emil Valentin – født 30.7.1843, murermester 6.1.1875, 19, 315
Munch, Abelone Margrethe født Sand – enke efter proprietær Jens Stokholm Munch, 41 aar gl., sukkervarefabrikant 4.5.1881, 20, 50, opsigelse 2.8.1882, 20, 99
Munch, Ludvig Andreas – født 28.8.1849 i Nexø, styrmand 11.11,1879, 20, 2
Munke Mølle Fabriker – firma 4.7.1873, 19, 273, klædefabrikation 22.7.1874, 19, 305, ændringer 4.12.1878, 19, 417, ophævelse af firmanavn, nyt firmanavn Munke Mølles Klædefabrik 12.7.1882, 20, 96, anmeldelse om navneforandring og bestyrelse, samt ny forretningsfører 12.7.1882, 20, 96, forandring i bestyrelsen 17.6.1885, 20, 226, købmands borgerskab 17.6.1885, 20, 226, med flere fakrikers udsalg, firmaanmeldelse 17.6.1885, 20, 226
Muus, Christian Lauritz – født 13.2.1841 i Sørupgaard, møller 8.7.1868, 19, 170, signetur samme dag, opsagt 12.6.1872, 19, 247, atter i kraft 2.5.1873, 19, 267, opsigelse ved bogholder Bjerre 18.5.1881, 20, 52
Muus, Lauritz Christian August Bruun – født 9.11.1837 i Kerteminde, købmand 26.9.1866, 19, 117, signatur samme dag, grosserer, signatur 8.7.1868, 19, 170, møller og brødfabrikant 28.8.1872, 19, 251, signatur 28.8.1872, 19, 252, consul signatur 11.8.1878, 19, 276
Münster, Niels Olaus Frands Vilhelm – født 24.12.1846 i Odense, købmand 21.5.1873, 19, 269, signatur 8.10.1873, 19, 279
Møller Otto Christian – født 14.9.1825 i Næstved, guldsmed 21.10.1868, 19, 17
Møller Thor Valdemar – født 24.1.1839 i Odense, skomager 21.3.1866, 19, 103
Møller, Adam Christoffer Pedersen – født 24.9.1857 i Vissenbjerg, detaillist 6.5.1885, 20, 222
Møller, Adolph Christian – født 19.11.1858 i Allested Sogn købmand 10.10.1883, 20, 158
Møller, August Frederik Albert – født 10.4.1839 i København, borgerskab 1.7.1869, instrumentmager, træ og finerskærer 21.10.1885, 20, 242, firmaanmeldelse Hornung og Møller 4.11.1885, 20, 245
Møller, Carl Frederik Emanuel – født 4.1.1859 i Odense, styrmand 10.5.1880, 20, 16
Møller, Carl Vilhelm – født 17.9.1844 i København, kurvemager 9.7.1879, 19, 433
Møller, Christen Jensen – født 24.6.1842, ringe handel 18.10.1876, 19, 355
Møller, Christian Pagh – født 27.11.1862 i Odense, styrmand 27.12.1883, 20, 165
Møller, E. W. – firma 4.4.1877, 19, 367, 368
Møller, Edvard – født 14.1.1847, detaillist 4.4.1877, 19, 367, firma samme dag, opsagt 16.7.1879 19, 434
Møller, Falle Jørgensen – født 21.8.1831 i Nustrup, ringe handel 17.4.1867, 19, 135
Møller, Hans – født 11.3.1836 i Farstrup, malermester 28.9.1881, 20, 65
Møller, Hans Jacob – født 27.8.1844 i Tisted, ringe handel 30.4.1879, 19, 428, ombyttet til høker 2.4.1884, 20, 175
Møller, Heinrich Christian – født 23.7.1840 i Rudkøbing, skibsfører 15.1.1868, 19, 159
Møller, Jens Christian – forretningbestyrer og procurist 19.2.1879, 19, 422
Møller, Jens Peter Adolph – født 28.1.1851, vognmand 13.6.1877, 19, 374
Møller, Johan Philip – født 19.9.1836, tømmermester 12.2.1873, 19, 261
Møller, Jørgen – firma, manfacturhandel 15.9.1875, 19, 331
Møller, Jørgen Carl – født 9.11.1837 i Stige, skipper 13.7.1866, 19, 113
Møller, Lauritz Johan Jacob – født 19.6.1840, ringe handel 16.5.1877, 19, 371
Møller, Mathias – 14.4.1842, i Vejle, bager 16.2.1870, 19, 207
Møller, Niels Peter – født 7.3.1851 paa Dræby Mark, styrmand 2.5.1873, 19, 267, skipper 28.9.1877, 19, 386, ombyttet til stentrykkker (litograph) 25.7.1883, 20, 151
Møller, Peter Nicolai – født 16.8.1841 i Lyngby, værtshusholder 1.5.1867, 19, 138, opsagt 16.6.1869, 19, 195
Møller, Sigmund & Co. – firma 20.3.1878, 19, 398
Møller, Sigmund Frederik Sophus – født 3.11.1849 i Middelfart, købmand 20.3.1878, 19, 398, opsagt 31.12.1878, 19, 418
Møller, Sophie Magdalene – købmand 15.9.1875. 19, 331, firma samme dag (enke efter skolelærer i Sanderum Hans Peder Møller født i København, 67 aar)
Møller, Søren Christophersen – født 6.1.1845 i Skamby, værtshusholder 18.10.1871, 19 235
Møller, Søren Vilhelm – født 23.2.1854 i Haderslev, detaillist 21.10.1874, 19, 310
Møller, Søren Vilhelm – procurist 4.4.1877, 19, 368
Møller, Vilhelm – født 3.12.1852 i Taareby, smed 14.3.1883, 20, 134
Møller, Vilhelm Georg – født 23.10.1854 i Bogense, købmand 11.3.1885, 20, 213
Mørk, Emanuel Siegfred – billedskærer, finerhandler 19.9.1877, 19, 384, snedker
Maar, Jens Vilhelm – mægler 1841, opgivet 12.10.1864, 19, 68
Nathan, Philip – født 1805 i Rendsborg, handskemager 2.9.1873, 19, 275
Nathansen, Hanne – født 5.7.1844 i Odense, næringsbevis marskandiser 4.12.1872, 19, 257
Nebel, Andreas Christian – født 7.11.1840 i Flensborg, stentrykker 23.3.1870, 19, 208
Neckelmann, Frederik Skjold – født 9.6.1855 i Viborg, detaillist 13.4.1881, 20, 45, opsigelse 30.9.1882, 20, 105
Nedder, Carl Vilhelm Johan – født 16.11.1854 i København, detaillist 3.10.1883, 20, 157
Nedergaard, Christian Nielsen – født 21.11.1850 i Aulum, detaillist 7.3.1877, 19, 365, ombyttet til købmand 26.1.1887, 20, 290
Nees, Jørgen Vilhelm – født 20.2.1839 i Varde, detaillist 20.10.1869, 19, 200, opsagt 1.6.1870, 19, 211
Nellemann, Christian – født 1833 paa Romsø, styrmand 26.7.1864, skipper 19, 64
Neumann, Carl Julius Henrik – født 27.3.1852 i Slesvig, bogbinder 26.9.1877, 19, 385
Neumann, Julius Theodor – født 22.8.1850 i Assens, sadelmager 17.4.1878, 19, 401
Nickolin, Oscar – købmand og brændevinsbrænder 24.11.1880, 20, 34, opsigelse 27.4.1881, 20, 47, købmandshandel i forening med købmand og værtshusholder Carl Christian Ascanius Hansen under firmanavn Hans og Nickolin 24.11.1880, 20, 34
Nicolaisen, Anna Dorthea – 45 aar, enke, ringe handel 18.11.1868, 19, 181
Nicolaisen, P. – signatur 28.7.1870, 19, 214
Nicolaisen, Poul – procuraanmeldelse i firma Hempelske Forlag 31.12.1884, 20, 208, fuldmagt i firma Hempelske Bog og Papirhandel 12.1.1887, 20, 289
Nielsdatter, Ane Kirstine –ringe handel 16.12.1868, 19, 183, opsagt 24.3.1869, 19, 190, marskandiser 17.8.1870, 19, 214, opsagt 18.1.1871, 19, 221 (enke efter høker Mads Jørgensen 19.2.1862)
Nielsdatter, Anne Kirstine - ringe handel 16.12.1868, 19, 183, opsagt 24.3.1869, 19, 190, marskandiser 17.8.1870, 19, 214, opsagt 18.1.1871, 19, 221 (enke efter høker Mads Jørgensen)
Nielsen & Rasmussen – firma 10.5.1871, 19, 227, herreekviperingsforretning
Nielsen & Wagner – firma 8.10.1862, 19, 28
Nielsen Johanne Kirstine - detaillist 28.2.1866, 19, 102, afgaaet ved døden, borgerskab sat ud af kraft 18.12.1867, 19, 157 (enke efter spækhøker Niels Larsen)
Nielsen, Anders – født 10.10.1826 i Tommerup, værtshusholder 6.11.1867, 19, 154, opsigelse af brændevinsretten 31.3.1886, 20, 258
Nielsen, Anders – født 10.9.1846 i Tommerup, ringe handel 8.12.1886, 20, 286
Nielsen, Anders – født 17.9.1842 i Lundager, Gamtofte, bager 3.11.1886, 20, 283
Nielsen, Anders – født 22.11.1854 i Rønninge, skrædder 20.4.1881, 20, 45
Nielsen, Anders – født 23.6.1832 i Odense, høker 18.11.1868, 19, 180, bager 20.10.1869, 19, 200
Nielsen, Anders – født 28.9.1832 i København, detaillist 28.2.1872, 19, 242
Nielsen, Anders – født 4.1.1855 i Sønder Højrup, murer 9.8.1882, 20, 99, opsigelse 16.6.1886, 20, 269
Nielsen, Anders – i Gislev, født i Sandager 7.5.1832, høker 19.10.1864, 19, 68, 69
Nielsen, Anders – værtshusholder 28.8.1844, med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt 15.3.1871, 19, 223
Nielsen, Anders Christian – født 11.11.1839 i Tommerup, høker 3.7.1867, 19, 144, opsagt 29.7.1868, 19, 171
Nielsen, Anders Jørgen – født 8.3.1860 i Odense, slagter 7.10.1885, 20, 238
Nielsen, Anders Martin – født 5.11.1843 i Odense, detaillist 26.4.1871, 19, 226 (se 10.7.1872, 19, 249)
Nielsen, Anders Rosenlund – født 5.4.1845 i Brylle, væver 23.8.1876, 19, 350
Nielsen, Anders Vilhelm – født 13.10.1861 i Nørre Lyndelse, købmand 17.2.1886, 20, 254
Nielsen, Ane Dorthea – værtshusholder 27.10.1869, 19, 201 (e.e. Jesper Nielsen)
Nielsen, Ane Kirstine født Hansen – født 28.3.1848 i Allested Sogn, ringe handel 25.8.1886, 20, 274, ombyttet til detaillist 1.121886, 20, 285 (enke efter arbejdsmand Jens Nielsen)
Nielsen, August Hans Jacob – født 1.8.1856 i Kerteminde, restauratør 3.8.1881, 20, 60, opsigelse 18.10.1882, 20, 108, sat ud af kraft paa grund af restance 27.12.1882, 20, 123
Nielsen, Carl – født 21.10.1860 i Odense, bogbinder 15.10.1884, 20, 197
Nielsen, Carl – født i 15.3.1858 i Odense, grosserer 18.10.1884, 20, 198
Nielsen, Carl Edvard Valdemar – født 28.10.1848, skomagermester 16.5.1877, 19, 371
Nielsen, Carl Frederik – født 27.2.1851 i Silkeborg, ringe handel 24.4.1878, 19, 401
Nielsen, Carl Frederik – født 30.1.1832 i Odense, sigtemager 18.11.1863, 19, 54, opsagt 12.4.1865, 19, 78, atter i kraft 18.2.1867, 19, 156 (flyttede til København 1875, meddelt af familien 1964)
Nielsen, Carl Henrik – født i Skalkendrup 12.7.1853, detaillist 3.10.1883, 20, 156
Nielsen, Carl Nicolai – 32 aar, sætteskipper 27.2.1863, 19, 35, værtshusholder 9.10.1867, 19, 148, opsagt 5.10.1870, 19, 216
Nielsen, Carl Olaf Oscar – født 7.9.1853, smed 21.5.1879, 19, 430
Nielsen, Christen – født 17.2.1838 i Øster Ulslev, værtshusholder 9.10.1867, 19, 149, opsagt 1.4.1868, 19, 162
Nielsen, Christen – født 2.6.1847 i Ikast Sogn, købmand 26.11.1884, 20, 203, firmaanmeldelse C. Nielsen & Co. 26.11.1884, 20, 203
Nielsen, Christen – født 7.10.1846, ringe handel 10.3.1880, 20, 11
Nielsen, Christian – født 18.2.1840, tømmermester 6.1.1869, 19, 185
Nielsen, Christian – født 21.1.1849 i Nørre Lyndelse, værtshusholder 11.10.1876, 19, 354, ombyttet til detaillist 30.6.1880, 20, 22, ombyttet til ølbrygger 28.3.1883, 20, 136
Nielsen, Christian – født 25.11.1825, hyrekusk og vognmand 27.6.1877, 19, 376
Nielsen, Christian – signatur 16.7.1873, 19, 274
Nielsen, Christian Vilhelm – født 9.9.1855, snedkermester 31.12.1877, 19, 392
Nielsen, Christin – født 27.9.1835 i Vissenbjerg, høker 15.3.1871, 19, 223, ingen brændevinshandel 31.12.1873, 19, 292
Nielsen, David – født 11.1.1817 i Sanderum, drejer 25.10.1865, 19, 91
Nielsen, Dorthea Marie – skrædder 29.9.1875, firmanavn samme dag (e.e. slagter Peter Hansen 65 aar)
Nielsen, Edvard Gabriel – født 28.3.1851 i Odense, symaskinefabrikant 27.9.1882, 20, 104
Nielsen, Else Kirstine - 44 aar, næringsbrev som blikkenslager 30.5.1866, 19, 110 (enke efter Carl Christian Albrechts)
Nielsen, Ferdinand – kommis, fuldmagt i firma Modebazaren, Kongensgade 11, 11.7.1883, 20, 150, opsigelse af guldmagt 2.4.1884, 20, 176
Nielsen, Frederik – født 10.8.1851 i Gevnø, smed 2.1.1884, 20, 166
Nielsen, Frederik – født 12.8.1834 i Erresø, skrædermester 5.5.1869, 19, 193 (i Hjørring 1862)
Nielsen, Frederik – født 28.1.1820, glarmester 14.7.1875, 19, 329
Nielsen, Frederik Christian – født 20.8.1849 i Odense, sadelmager 19.8.1874, 19, 307
Nielsen, Frits Helmer Benedict – født 11.2.1840, murmester 2.2.1876, 19, 340, opsigelse 19.5.1886, 20, 266
Nielsen, H. – fuldmagt i Odense Ægforretning 24.3.1886, 20, 258
Nielsen, H. – signatur 5.1.1875, 19, 315
Nielsen, Hans – født 1.6.1841 i Odense, tobaksfabrikant og detaillist 1.4.1868, 19, 163
Nielsen, Hans – født 1.8.1831, hyrekusk og vognmand 27.6.1877, 19, 376
Nielsen, Hans – født 19.5.1836 i Odense, pottemager 26.11.1879, 20, 5, opsigelse 30.6.1886, 20, 271
Nielsen, Hans – født 20.5.1835 i Gærup, høker 12.10.1881, 20, 67
Nielsen, Hans – født 24.8.1843 i Sanderum, værtshusholder 3.11.1875, 19, 336
Nielsen, Hans – født 25.7.1802, murer 2.4.1879, 19, 425
Nielsen, Hans – født 8.3.1819 i Udby ved Kallundborg, toldassistent, handel med gamle bøger 13.3.1861, 18, 241
Nielsen, Hans - født 8.3.1843, murer 24.10.1877, 19, 388
Nielsen, Hans Christian – født 17.6.1853 i Sønder Højrup, snedker 1.12.1886, 20, 285
Nielsen, Hans Christian – født 18.9.1852 i Ubberud, bager 19.4.1882, 20, 88
Nielsen, Hans Christian – født 23.11.1858 paa Uggerslev Mark, hyrekusk og vognmand 24.6.1885, 20, 228
Nielsen, Hans Christian Laurits – født 30.1.1847, detaillist 30.4.1873, 19, 267, ingen brændevinsret 30.9.1878, 19, 411
Nielsen, Hans Jacob – skrædder 15.10.1879, 19, 441 (hidtil i Randers)
Nielsen, Hans Olsen – født 5.9.1846, gæstgiver 28.1.1880, 20, 9, opsigelse 30.3.1881, 20, 43, ombyttet til værtshusholder 3.12.1882, 20, 123, opsigelse 17.1.1883, 20, 126, paany i kraft 31.3.1884, 20, 176
Nielsen, Hans Peter – født 16.12.1845 i Odense, styrmandsattest 28.1.1874, 19, 294, skipper 25.3.1874, 19, 297, opsagt 27.9.1876, 19, 352, vognmand 20.6.1877, 19, 375
Nielsen, Hans Peter – født 17.1.1843, bager 6.11.1872, 19, 256, opsigelse 26.3.1873, 19, 263
Nielsen, Hans Peter – født 19.4.1853 i Ullerslev, høker 1.12.1886, 20, 285
Nielsen, Hans Peter – født 30.5.1836, høker 6.6.1877, 19, 373
Nielsen, Harald Valdemar – født 29.7.1839 i Odense, detaillist 28.12.1864, 19, 73, ingen udskænkning 9.1.1867, 19, 129, vejer og maaler assistent 20.11.1878, 19, 416  
Nielsen, Herman – født 10.9.1834 i Lunde Sogn, møller 5.5.1881, bager 25.8.1881, fra Odense Herred, høker 22.7.1885, 20, 231
Nielsen, I. V. – firmaanmeldelse af købmand I. V. Nielsens enke Kirstine Pouline født Clausen
Nielsen, Inger Marie Caroline – født 9.10.1854 i Døstrup, Skivum Sogn, detaillist ved kommis H. B. Nielsen 19.1.1887, 20, 290
Nielsen, Iver Christian – født 21.5.1845 i Gudbjerg, værtshusholder 12.5.1880, 20, 17, opsigelse 28.12.1881, 20, 75, sat ud af kraft paa grund af restance 29.11.1882, 20, 115
Nielsen, Jacob – født 15.12.1836, i Sanderum Sogn, gæstgiver 26.5.1886, 20, 267
Nielsen, Jens – født 10.8.1842 i Sønder Esterbølle, gæstgiver 27.5.1885, 20, 225, opsigelse af brændevinsretten 29.9.1886, 20, 277
Nielsen, Jens – født 14.2.1854, skomager 23.4.1879, 19, 427, opsigelse 25.10.1882, 20, 109
Nielsen, Jens – født 29.3.1846 i Nordrup, bager 6.6.1883, 20, 146
Nielsen, Jens Christian - født 1.12.1823 i Verninge, detaillist 10.7.1872, 19, 249, pantelaaner 3.12.1873, 19, 288
Nielsen, Jens Christian - født 3.12.1855 i Ubberud Sogn, maler 20.5.1885, 20, 224
Nielsen, Jens Jensen – født 1.11.1847 i Brønds, købmand 28.2.1877, 19, 365, tillige skrædder 22.8.1877, 19, 381
Nielsen, Jeppe – født 3.9.1841 i Brylle, guldsmed 27.10.1869, 19, 201, opsagt 30.9.1874, 19, 309
Nielsen, Jesper – født 20.11.1840 i Brændekilde, ringe handel 15.10.1884, 20, 197
Nielsen, Johan – født 18.3.1857 paa Helnæs, skrædder 28.3.1883, 20, 137
Nielsen, Johan Andreas – født 2.6.1830 i Tommerup, høker 3.5.1865, 19, 80, detailhandler 15.5.1867, 19, 141, opsigelse af brændevinsretten 17.3.1880, 20, 11, paany brændevinsret 29.12.1880, 20, 37
Nielsen, Johan Christian – født 9.11.1848, gas- og vandmester 24.12.1879, 20, 6, opsigelse 29.12.1880, 20, 37, ombyttet til detaillist 28.2.1883, 20, 130, opsigelse 29.8.1883, 20, 153
Nielsen, Johan Henrik – født 16.4.1852 i Svenborg, styrmandsattest 11.12.1877, 19, 392
Nielsen, Johan Peter Christian – født 13.10.1834 i Odense, købmand uden brændevinsret 22.7.1863, 19, 45
Nielsen, Johanne født Jensen – født 13.10.1840, detaillist 23.4.1879, 19, 426, opsagt 77.8.1880, 20, 24 (enke efter kreaturhandler Nielsen)
Nielsen, Johanne Kirstine – 5.4.1854 og 12.2.1862, detaillist 28.2.1866, 19, 102 (gift med Niels Larsen, se ham)
Nielsen, Johannes – født 17.4.1852 i Ikast Sogn, detaillist 10.9.1884, 20, 191, firmaanmeldelse Odense Uldtricotage og Garnforretning 10.9.1884, 20, 191
Nielsen, Julius Valdemar – født 6.1.1848 i Vedbæk, købmand 14.6.1873, 20, 271, signatur samme dag
Nielsen, Jørgen – født 14.8.1834 i Odense, skomagermester 16.2.1876, 19, 340
Nielsen, Jørgen – født 15.6.1836 i Verninge, ringe handel 6.6.1866, 19, 110
Nielsen, Jørgen – født 16.7.1850 i Næsby, skipper 5.3.1879, 19, 423
Nielsen, Jørgen – født 21.4.1858 i Højby, gæstgiver 15.4.1885, 20, 218, opsigelse af brændevinsretten 29.12.1886, 20, 287
Nielsen, Jørgen – født 22.5.1845, bager 22.11.1876, 19, 358, opsagt 3.10.1877, 19, 386
Nielsen, Jørgen – født 4.2.1846 i Raagelund, Aasum Sogn, borgerskab i Nyborg 1.11.1881, høker 18.4.1883, 20, 140, opsigelse 24.10.1883, 20, 160
Nielsen, Jørgen – født 5.11.1822 i Frøbjerg, Orte Sogn, væver 28.4.1869, 19, 192
Nielsen, Jørgen – skrædder 22.3.1848, 18, 7
Nielsen, Jørgen & Comp. – firma 4.9.1878, 19, 409
Nielsen, Jørgen Rudolph Georg – født 14.7.1848 i Odense, detaillist 22.4.1874, 19, 300
Nielsen, Karen Marie – 50 aar, ringe handel 3.2.1869, 19, 187 (fraseparered fra klodsemager Schydt)
Nielsen, Karen Marie – 50 aar, ringe handel 3.2.1869, 19, 187 (skilt fra klodsemager Schydts)
Nielsen, Karen Marie – født 20.9.1810, ringe handel 21.4.1880, 20, 14
Nielsen, Karentius – født 9.7.1852 i Svenborg, bager 5.9.1877, 19, 383, detaillist 30.10.1878, 19, 413, ombyttet til bager 5.12.1880, 20, 36, opsigelse 28.3.1883, 20, 137
Nielsen, Kirsten – født 22.5.1839 i Aarby, i Sjælland, ringe handel 29.6.1881, 20, 55 (enke efter arbejdsmand Anders Nielsen)
Nielsen, Kirstine født Christensen – næringsbevis som høker 17.12.1862, 19, 31, ombytet til detaillist 27.6.1866, 19, 111, ingen spiritusbevilling 30.3.1872, 19, 245 (enke efter naalemager Søren Nielsen)
Nielsen, Knud – født 21.1.1837 i Holevad, detaillist 13.4.1870, 19, 209
Nielsen, Knud Carl – født 12.4.1855 i Odense, snedker 19.3.1884, 20, 171
Nielsen, Knud Frederik – født 28.1.1828 ved Ejby Mølle, i 19 aar tømmersvend i Odense, høker med udskænkning 2.4.1862, 19, 14, detaillist 28.2.1866, 19, 101
Nielsen, L. – høker, med skænkeret 19.2.1862, 19, 9, 10
Nielsen, Lars – født 1.3.1830, glarmester 11.4.1877, 19, 368
Nielsen, Lars – født 10.2.1833 i Dalum Sogn, høker 30.10.1867, 19, 153, spiritusbevilling 31.12.1873, 19, 291, tillige vognmand 20.6.1877, 19, 374, 75, ombyttet til detaillist 22.10.1884, 20, 198
Nielsen, Lars – født 17.12.1845 i Jørgenstrup paa Sanderum mark, købmand og værtshusholder 25.10.1882, 20, 109
Nielsen, Lars – født 25.6.1844 i Sjælland, bager 19.10.1870, 19, 217
Nielsen, Lars – født 6.11.1850 paa Skarø, høker 10.10.1883, 20, 158, opsigelse 2.4.1884, 20, 175
Nielsen, Lars - husmand af Holme, Gelsted Sogn, undervejer og undermaaler 19.12.1881, 20, 74
Nielsen, Lars – høker, 15.11.1843, brændevinskarl opsagt 1.4.1874, 19, 298, borgerskab opsagt 11.10.1876, 19, 354
Nielsen, Lars Anton – født 24.9.1837 i Odense, murermester 24.12.1873, 19, 290
Nielsen, Lars Christian – født i 1.9.1845 i Vævlinge, skrædder og buntmager fra Nysted, købmand 8.4.1885, 20, 217
Nielsen, Lars Jørgen – født 27.3.1828 i Odense, detaillist 20.4.1881, 20, 47
Nielsen, Lars Tinnes – født 23.1.1828, stenhugger 7.1.1880, 20, 8
Nielsen, Mads – født 20.3.1838 i Vejrup, brændevinsbrænder 11.11.1868, 19, 179, 180, købmand og værtshusholder 2.11.1870, 19, 218, opsigelse som værtshusholder 30.9.1881, 20, 66, paany værtshusholder uden brændevinsret 13.2.1884, 20, 170
Nielsen, Mads – født 21.6.1844 i Allested Sogn, værtshusholder 31.1.1883, 20, 128, opsigelse af brændevinsretten 30.9.1884, 20, 194
Nielsen, Mads – født 23.8.1842 i Orte Sogn, høker 13.5.1868, 19, 166, 167, købmand og værtshusholder 2.9.1868, 19, 173, opsagt 1.8.1873, 19, 275
Nielsen, Mads – født 5.7.1828 i Fyen, bandagist 28.9.1870, 19, 216
Nielsen, Margreta – skomager 26.4.1865, 19, 80, opsagt 23.1.1867, 19, 129 (enke efter skipper Mads Jensen Nielsen)
Nielsen, Margretha – næringsbevis som skomager 26.4.1865, 19, 80, opsagt 23.1.1867, 19, 129 (enke efter skipper Mads Jensen Nielsen)
Nielsen, Marie – pantelaaner 22.1.1868, 19, 160 (fraskilt fra klodsemager Schiøttz)
Nielsen, Marie – pantelaaner 22.1.1868, 19, 160 (skilt fra klodsemager Schiøtz)
Nielsen, Marie Christiane – født 20.6.1847 i Odense, detaillist 18.10.1876, 19, 355
Nielsen, Marius – født 14.4.1859 paa Lime Mark, Nørup Sogn, Tørrild Herred, høker 8.9.1886, 20, 276
Nielsen, Martin – født 31.12.1845 i Bjærge Herred, smed 4.3.1874, 19, 295
Nielsen, Mikkel – født 27.8.1852 i Troense, høker 30.4.1879, 19 ,428, opsagt 15.10.1879, 19, 441
Nielsen, Morten – født 14.8.1849, ringe handel 19.11.1879, 20, 4
Nielsen, N. – høker 20.12.1848, med skænkeret 12.2.1862, 19, 142, opsagt af enken Hanne født Behrens 29.5.1867, 19, 142
Nielsen, Niels – født 13.3.1859 i Yding Sogn, ringe handel 16.4.1884, 20, 179
Nielsen, Niels – født 14.7.1829 i Odense, hyrekusk og vognmand 24.8.1881, 20, 61
Nielsen, Niels – født 22.1.1844 i Langsted, værtshusholder 28.4.1869, 19, 192, 193, opsagt 30.8.1871, 19, 232
Nielsen, Niels – født 23.10.1842, glarmester og forgylder 22.9.1880, 20, 27
Nielsen, Niels – født 27.9.1836 i Vissenbjerg, sadelmager 17.5.1865, 19, 81
Nielsen, Niels Christian – født 17.2.1859 i Svenborg, styrmand 8.10.1881, 20, 67
Nielsen, Niels Christian – født 17.3.1841 i Munkebo, detaillist 25.5.1870, 19, 211 speditør samme da, signatur samme dag
Nielsen, Niels Christian – født 17.8.1846 i Skive, undermaaler 20.11.1878, 19, 416
Nielsen, Niels Christian – født 19.5.1839, købmand og værtshusholder 6.6.1877, 19, 393, sidste opsagt 29.6.1878, 19, 406, atter begge dele 10.9.1879, 19, 438
Nielsen, Niels Christian – født 26.10.1839 i Odense, sadelmager 9.11.1869, marskandiser 15.4.1873 i København, detaillist ved broderen købmand W. M. Nielsen 20.8.1884, 20, 190
Nielsen, Niels Christian – født 29.4.1851 i Aasum, detaillist 17.4.1878, 19, 401
Nielsen, Niels Christian – født 3.1.1831 i Paarup Sogn, høker 3.1.1866, opsagt 4.12.1872, 19, 257, atter i kraft 19.7.1876, 19, 349
Nielsen, Niels Christian – født 30.3.1845 i Fredericia, bager og conditor 14.1.1874, 19, 293, opsagt 27.3.1878, 19, 399
Nielsen, Niels Christian – født 5.10.1821, gørtler 29.4.1868, 19, 165, gas og vandmester 26.9.1877, 19, 385
Nielsen, Niels Christian – født 8.5.1832 i Hindevad, murmester 17.5.1865, 19, 81
Nielsen, Niels Christian – købmand og værtshusholder 6.6.1877, opsigelse som værtshusholder 31.12.1879, 20, 6, paany i kraft 5.7.1882, 20, 96, opsigelse af brændevinsretten 30.12.1882, 20, 123
Nielsen, Niels Frederik – født 23.8.1851 i Odense, murersvend, detaillist og marskandiser 1.2.1882, 20, 80, opsigelse 19.5.1886, 20, 266
Nielsen, Niels Gottlieb – født 11.1.1847 i Fredericia, detaillist 26.4.1871, 19, 226, signatur 10.5.1871, 19, 227, ops. 4.10.1871, 19, 234
Nielsen, Niels Johansen Jochenius – født 10.5.1850 i Ærøskøbing, købmand 12.3.1879, 19, 423
Nielsen, Niels Ole – født 9.2.1846 i Svenborg, styrmands attest 20.6.1876, 19, 347
Nielsen, Niels Peter – født 14.8.1857 i Aarhus, købmand 24.1.1883, 20, 127, opsigelse 9.6.1886, 20, 268
Nielsen, Niels Peter – født 18.12.1831 i Odense, skomager 20.5.1863, 19, 41
Nielsen, Niels Peter – født 6.6.1837 i Rudkøbing, snedker 21.3.1866, 19, 103, 104, opsagt 18.10.1871, 19, 235
Nielsen, Niels Peter Maegaard – født 30.1.1841 i Odense, købmand i Københavns Amt, Sønder Birk 6.5.1882, købmand 1.9.1886, 20, 275, firmaanmeldelse H. Larsen 1.9.1886, 20, 275
Nielsen, Offer – født i Nørre Aaby Sogn, 57 aar, værtshusholder 28.10.1863, 19, 50, 51, opsagt 27.12.1865, 19, 95
Nielsen, Ole – født 8.11.1840 i Hasmark, hattemager 5.5.1869, 19, 193 (1867 i Nyborg)
Nielsen, Peder – født 22.5.1840 i Odense, ringe handel 31.10.1883, 20, 161
Nielsen, Peder – født 25.12.1833 i Brændekilde, ringe handel 1.4.1868, 19, 162, værtshusholder 16.4.1873, 19, 265
Nielsen, Peder – født 27.3.1845 i Ubberud Sogn, ringe handel 4.9.1878, 19, 409
Nielsen, Peder – født 31.3.1827 i Gudme Sogn, værtshusholder 28.7.1869, 19, 197
Nielsen, Peder Christian – født 2.9.1841 i Vissenbjerg, sadelmager 23.9.1868, 19, 174, tillige marskandiser 4.1.1882, 20, 76
Nielsen, Peder Hansen – født 5.12.1851 i Aastrup, konditor 15.11.1882, 20, 113, opsigelse 24.9.1884, 20, 193, paany i kraft 27.10.1886, 20, 283
Nielsen, Peter – døbt 5.1.1823 i Dreslette, bager 16.4.1862, 19, 15
Nielsen, Peter – født 3.12.1835 i Odense, detaillist 13.9.1865, 19, 87
Nielsen, Peter – født 3.5.1818 i Vissenbjerg, væver 14.10.1863, 19, 50
Nielsen, Peter Christian – født 24.10.1849 i Haderslev, købmand 23.2.1882, 20, 81
Nielsen, Peter Christian Anton – født 18.3.1828 i København, bøssemager 29.9.1858, 18, 193 (hidtil Maribo)
Nielsen, Poul – født 18.5.1836 paa Bred Mark, ringe handel 19.11.1884, 20, 202
Nielsen, Poul Georg Maximilian – født 26.8.1853 i Odense, urmager 23.9.1885, 20, 235
Nielsen, Rasmus – født 2.5.1838 i Stige, fører af dansk skib 10.3.1868, 19, 188
Nielsen, Rasmus – født 2.7.1815 i Odense, bager 10.4.1867, 19, 134, opsagt 5.1.1870, 19, 205, værtshusholder 27.4.1870, 19, 210, opsagt 17.8.1870, 19, 214, gibser 9.7.1879, 19, 433, opsigelse 21.12.1881, 20, 75
Nielsen, Rasmus – født 20.5.1824 i Saaderup, værtshusholder 29.4.1863, 19, 39, opsagt 17.5.1865, 19, 81, 82
Nielsen, Rasmus – født 21.6.1835 i Gamtofte Sogn, ringe handel 25.10.1865, 19, 91, tillige med gamle bøger 7.2.1866, 19, 98, bogbinder 8.2.1871, 19, 222
Nielsen, Rasmus – født 25.5.1836 i Bregnør, fotograf 31.7.1872, 19, 250, opsagt 23.7.1873, 19, 274
Nielsen, Rasmus – født 29.10.1827 i Sanderum, sadelmager 22.5.1867, 19, 142
Nielsen, Rasmus – født 4.7.1850, hattemager 29.3.1876, 19, 342
Nielsen, Rasmus – født 6.8.1832 i Tommerup, købmand med colonial og grove varer 8.10.1862, 19, 28, firma samme dag, udtraadt af firma 13.1.1864, 19, 57, tillige brændevinsbrænder 25.8.1880, 20, 25, værtshusholder 11.5.1881, 20, 50
Nielsen, Rasmus – høker 12.10.1842, paategning 12.2.1862, 19, 8, brændevinshadelsretten opsagt 17.4.1872, 19, 245
Nielsen, Rasmus – signatur (Folkebanken) 8.5.1872, 19, 245
Nielsen, Rasmus Peder – født 28.3.1848 i Hundslev, smed 8.12.1875, 19, 337
Nielsen, Simon – født 17.7.1843 i Krogsbølle Sogn, urmager 7.4.1869, 19, 190, opsagt 1.4.1874, 19, 298
Nielsen, Stephan Julius – født 16.11.1830 i Eiby ved Odense, værtshusholder 26.10.1864, 19, 69, opsigelse 28.12.1865, 19, 95, paany i kraft uden brændevinsret 23.12.1885, 20, 251
Nielsen, Svend – født 5.3.1839 i Sverige, detaillist tillige marskandiser 16.4.1873, 19, 266 og 23.4.1873, 266, ombyttes til købmand 13.7.1881, 20, 58, tillige bevilling af 22.2.1879, til af føre navnet Sven Nielssön Falk
Nielsen, Søren – født 20.11.1821 i Munkebo, næringsbevis ringe handel 9.12.1863, 19, 54, 55
Nielsen, Søren – født 24.10.1830 ved Fredericia, skrædermester 1.12.1869, 19, 204, værtshusholder 7.3.1873 ,19, 268, opsagt 17.9.1873, 19, 277
Nielsen, Søren – faar generalfuldmagt 13.10.1875, 19, 334, tilbagekaldt 6.6.1877, 19, 373
Nielsen, Søren – naalemager 15.4.1818, enken Kristine Christensen høker 17.12.1862, 19, 31, detaillist 27.6.1866, 19, 111, ingen spiritusbevilling 30.3.1872, 19, 245
Nielsen, Viggo Marius – født 25.2.1843 i Odense, tobaksfabrikant og detaillist 18.3.1868, 19, 101, tobaksfabrikant opsagt 20.9.1876, 19, 352, optager igen sidstnævnte borgerskab og bytter begge borgerskaber med købmand 8.9.1880, 20, 25
Nilsson, Sven – født 5.3.1839 i Sverige, detaillist 16.4.1873, 19, 266, tillige marskandiser 23.4.1873, 19, 266, ombyttet til købmand 13.7.1881, 20, 58 (se ogsaa Svend Nielsen)
Nissen, … - værtshusholder, billardafgift 10.6.1863, 19, 42
Nissen, Christine Lovise Ingeborg Marie – født 9.9.1845 i Bastrup, værtshusholder 17.5.1871, 19, 228, opsagt 5.11.1873, 19, 285 (se ogsaa C. L. J. M. Hansen)
Nissen, Jørgen Peter – født 1826 i Bov, værtshusholder 24.4.1872, 19, 246, opsagt 31.3.1875, 19, 320, atter i kraft 14.7.1875, 19, 329, opsagt 29.3.1876, 19, 343, atter i kraft 5.7.1876, 19, 348, sat ud af kraft paa grund af restance 17.8.1881, 20, 61
Nissen, Preben – født 23.9.1837 i Bøjden, detaillist 15.5.1867, 19, 141
Nisted, Hans Michael – født 16.6.1836 i Skibhusene, købmand 15.6.1864, 19, 61, spiritusbevilling 18.11.1868, 19, 180, tillige værtshusholder 16.12.1868, 19, 183, opsagt 22.6.1870, 19, 212, slagter, røgmand og salter 14.5.1879, 19 ,430
Nitzsche, Friderich August – født 19.7.1833 i Sachsen, strømpefabrikant 24.6.1863, 19, 43
Norden, Albert Samuel Christian – født 15.1.1839 i Odense, skipper 11.10.1865, 19, 88
Næsted, Ole Peter – garver 14.10.1846, opsagt 11.3.1874, 19, 296
Odense Dampmølle – firma 8.7.1868, 19, 170, firma 28.8.1872, 19, 252, møller og bager 5.3.1879, 19, 423, forandring i bestyrelsen 4.5.1881, 20, 50, 18.3.1885, 20, 214
Odense Dampsavskæreri – firma 23.8.1871, 19, 231, firmaet ophævet 4.12.1872, 19, 252
Odense Glasværk – fabrikation af glasvarer 17.12.1873, 19, 290, forandring i bestyrelsen 4.2.1885, 20, 210, 3.6.1885, 20, 226, fuldmagt & procura 20.10.1886, 20, 281
Odense Gødnings og Foderstofforretning – firmaændring 27.12.1876, 19, 361, 362
Odense Gødningsforretning – firma 2.12.1874, 19, 313, 314, 315
Odense Savmølle - firma 4.12.1872, 19, 258, træ og finerskærer 2.4.1879, 19, 425, fuldmagt til Carl Sophus Henrich Jacobsen 19.11.1879, 20, 4, forandring i bestyrelsen 24.6.1885, 20, 228
Odense Skibsfartselskab – firma 2.7.1871, 19, 272, ændringer 17.7.1878, 19, 407, forandring i bestyrelsen 12.11.1879, 20, 3, 16.9.1882, 20, 103
Odense Tricotagefabrik – firma 6.1.1875, 19, 315, ændringer 8.2.1878, 19, 395, 31.12.1878, 19, 418, opsigelse af procura for Søren Emil Oscar Flamand 14.12.1881, 20, 73 og P. C. Lau 14.12.1881, 20, 73
Odense Ølbouteillerings Compagni – firma 31.12.1873, 20, 291
Odense, Bryggeriet – 27.11.1874, 5.1.1875, 19, 315, ændringer 17.7.1878, 19, 406, 29.9.1879, love 22.10.1879, 19, 442
Odense, Oliemølle – firma 1.8.1873, 19, 275, se ogsaa 6.8., oliemølle og raffinaderi, sæbesyder og talglysestøber 7.1.1880, 20, 7, firmaanmeldelse samme data, Overgades Sæbesyderi og Odense Oliemølle
Olesen, Brødrene – detailhandlerfirma 5.8.1874, 19, 306
Olsen, Anton – født 21.2.1842 i Helsingør, detaillist 28.4.1869, 19, 192, købmand 3.7.1872, 19, 248, ingen brændvinshandel 27.9.1876, 19, 352, atter brændevinshandel 27.2.1878, 19, 397, ingen brændevinshandel 19.2.1879, 19, 421, atter brændevinshandel 22.10.1879, 19, 442, procurist 5.8.1874, 19, 306, signatur 3.5.1877, 19, 371, ingen brændevinshandel 31.12.1879, 20, 7, opsigelse som købmand 11.10.1882, 20, 107
Olsen, Frederik Ferdinand – født 9.4.1838 i København, detaillist med broderisager 24.10.1866, 19, 120, opsigelse 11.4.1877, 19, 368, atter i kraft 1.8.1877, 19, 379
Olsen, Frederik Vilhelm – født 31.5.1833 i Slagelse, guldsmed 14.10.1863, 19, 50
Olsen, J. Chr. – gaardejer i Allerup Torp, sognefoged, signatur 2.7.1873, 19, 272
Olsen, Jens Kjær – født 23.1.1846 i Ribe, skomager 9.4.1873, 19, 264, 65
Olsen, Jens Peder - født 28.9.1832 i Odense, brændevinsbrænder 5.12.1866, 19, 125, udskænkning 3.12.1873, 19, 287
Olsen, Marcus Alexander – født 23.23.1844 i Helsingør, detaillist 28.8.1872, 19, 251, opsagt 15.10.1873, 19, 281, atter i kraft 5.8.1874, 19, 306, signatur samme dato, opsiger brændevinsretten 11.6.1879, 19, 431, signatur 5.1.1875, 19, 315
Olsen, N. – signatur 5.1.1875, 19, 315
Olsen, Ole – født 11.1.1828 i Nykøbing Falster, skomager 11.1.1865, 19, 74
Olsen, Peder Valdemar – født 29.4.1842 i Nakskov, styrmand 18.1.1871, 19, 221
Olsen, Peter Anton – født 3.3.1839 i Odense, skomager 21.4.1869, 19, 191
Olsen, Søren – født 17.4.1840 i Gaarslev ved Vejle, høker 20.3.1872, 19, 244, skomager 9.10.1872, 19, 254, opsigelse 4.8.1882, 20, 189
Olsen, Thomas – født 20.5.1824 i Fredericia, værtshusholder 2.7.1873, 19, 272
opsagt 31.5.1876, 19, 347
Orlob, August – snedkersvend, pantelaaner 22.1.1868, 19, 160
Osterhammel, Carl Wilhelm – født 17.4.1823 i Preussen, klædefabrikant 1.10.1873, 19, 278, signatur 4.7.1873, 19, 273, tillige detaillist 22.11.1882, 20, 114
Overgades Sæbesyderi – firma 27.1.1869, 19, 187
P. Jørgensens sønner – handel med grove og colonialvarer 27.8.1862, 19, 25, samt brændevinsbryggeri, firma 14.2.1866, 19, 98, procuraanmeldelse 23.8.1882, 20, 100
Pagh, Theodor – købmand, signatur 17.12.1873, 19, 290, signatur 2.12.1874, 19, 313, 314, 315
Panduro, Gregersine Olavia - værtshusholder 31.12.1873, 19, 291, opsigelse af brændevinsretten 29.9.1886, 20, 278 (enke efter rugbrødsbager Jørgen Hansen)
Patent Drivremmefabriken – firma 11.11.1874, 19, 312, forandring i firma 3.12.1884, 20, 204
Pedersdatter, Jørgine Frederikke – født 12.9.1821, værtshusholder 14.7.1875, 19, 329, opsagt 29.11.1876, 19, 359, atter i kraft 11.7.1877, 19, 377, opsagt 26.9.1877, 19, 386 (enke efter arbejdsmand Anders Pedersen)
Pedersdatter, Karen – 59 aar, næringsbevis som høker 30.4.1862, 19, 15, 16, opsagt 16.12.1863, 19, 56 (enke efter sognefoged Hans Knudsen)
Pedersen, A. – brændevinshandler, skænkeret 12.2.1862, 19, 8
Pedersen, Christopher –reserve undermaaler 15.6.1864, 19, 62
Pedersen, Hans – født 11.3.1825 paa Falster, høker 29.4.1863, 19, 39, detaillist 25.3.1871, 19, 224, opsigelse af brændevinsretten 31.12.1879, 20, 7
Pedersen, Hans – født 9.12.1827 i Stenløse, værtshusholder 16.2.1870, 19, 206, 207, opsagt 30.12.1870, 19, 221
Pedersen, Jens – født 18.9.1827 i Odense, maler 26.3.1862, 19, 13, detaillist 16.4.1879, 19, 426
Pedersen, Jens Andreas – født 22.12.1848 i Odense, skomager 10.6.1874, 19, 302
Pedersen, Lars – født 23.12.1844 i Vissenbjærg Sogn, slagter 10.1.1872, 19, 241
Pedersen, Mads – født 16.11.1851, værtshusholder 22.11.1876, 19, 358, restauratør 29.8.1877, 19, 382
Pedersen, Mads Jørgen Peder – født 21.3.1841 i Odense, detaillist 3.11.1864, 19, 201, opsagt 31.3.1879, 19, 424
Pedersen, Peder – født 1.6.1845 i Odense, slagter 25.5.1870, 19, 211
Pedersen, Rasmus – født 17.6.1824 i Fyn, værtshusholder 7.11.1870, 19, 219, opsagt 31.3.1875, 19, 320
Pedersen, Rasmus – født 29.9.1833 i Bellinge, smed 10.3.1869, 19, 189, opsagt 30.11.1870, 19, 220
Pedersen, Søren – født 15.10.1833, fabrikant af mekaniske arbejder 26.1.1876, 19, 339, opsagt 11.7.1877, 19, 377
Petersen … - signatur 5.1.1875, 19, 315
Petersen og Clemmensen – firma ændring 15.6.1870, 19, 212
Petersen og Co. – manufacturhandlerfirma 27.8.1862, 19, 25
Petersen og Co. – skræderfirma 29.9.1875, 19, 332
Petersen, Anders Cornelius – født 20.1.1839 i Villestofte, købmand og værtshusholder 16.4.1873, 19, 265, opsagt 30.12.1874, 19, 314
Petersen, Anders Frederik Jeppesen – født 2.5.1841 i Sjælland, skomager 5.8.1874, 19, 306
Petersen, Anders Peter – født 1819 i Odense, sætteskipper 25.2.1863, 19, 35, opsagt 6.1.1869, 19, 185
Petersen, Anders Peter Nyborg – født 1.9.1849 i Odense, bogbinder 14.4.1875, 19, 322
Petersen, Anton Martin Christian – født 1835 paa Biskopstorp, Skellerup Sogn, hjul- og karetmager 4.11.1863, 19, 51, signatur 2.12.1868, 19, 182, udtræder af firmaet Brødrene Petersen 18.8.1869, 19, 198
Petersen, Brødrene – hjul- og karetmager, firma 2.12.1868, 19, 182, ændret 18.8.1869, 19, 198
Petersen, Carl – født 26.1.1843 i Svenborg, skomager 30.3.1870, 19, 209
Petersen, Carl – født 31.3.1836 i Svenborg, styrmand, skipper 2.10.1863, 19, 48
Petersen, Carl August – født 12.8.1848 ved Assens, farver 21.10.1874, 19, 310, opsagt 22.8.1877, 19, 382, nu stenhugger 19.4.1882, 20, 89, opsigelse 4.10.1882, 20, 105, detaillist ved hustruen Anne Cathrine 12.9.1883, 20, 153, opsigelse 9.4.1884, 20, 178
Petersen, Carl Christian – født 18.6.1841 i Odense, murermester 29.12.1875, 19, 338
Petersen, Carl Johan Ahrent – født 28.11.1842 paa Samsø, bager 28.10.1868, 19, 178, opsagt 16.12.1868, 19, 183, atter i kraft 12.4.1871, 19, 224, conditor 5.3.1873, 19, 262, opsagt 25.3.1874, 19, 297, atter i kraft 31.3.1874, 19, 321, frasiger sig brændevinsretter 12.12.1882, 20, 119
Petersen, Carl Theodor – født 9.8.1838 i Kolding, fotograf 3.5.1865, 19, 80
Petersen, Dines Larsen – født 1.12.1821 i Skrøbelev, detailist 4.11.1868, 19, 178
Petersen, F. – spisevært, skænkeret 12.2.1862, 19, 8
Petersen, Frands Christian – født 6.12.1835 i Fravde Sogn, væver 9.7.1862, 19, 22, tillige ringe handel 20.4.1881, 20, 47, ombyttet til ølbrygger 27.4.1881, 20, 48
Petersen, Frederik Mathiesen – født 20.10.1842 i Assens, skibsfører 23.11.1864, 19, 71
Petersen, Hans – født 14.5.1839 i Revninge, skrædder 1.5.1867, 19, 138, tillige ringe handel 19.11.1884, 20, 202
Petersen, Hans – født 1812 i Sønderse Sogn, høker 27.5.1863, 19, 41, opsagt 14.4.1875, 19, 322
Petersen, Hans Christian – født 14.3.1844 i Veilby, høker 23.4.1873, 19, 266, værtshusholder og købmand 23.5.1876, 19, 346, værtshusholder opsagt 1.5.1878, 19, 402
Petersen, Hans Frederik Julius – født 10.4.1828 i Kolding, værtshusholder 26.4.1865, 19, 79, 80, opsagt 23.12.1868, 19, 184, atter i kraft 25.5.1870, 19, 211, opsagt 8.2.1871, 19, 222, atter i kraft 9.7.1873, 19, 273, opsagt 9.9.1874, 19, 308, atter i kraft 5.5.1875, 19, 324, opsigelse af hustruen Mette Marie Pouline født Christensen 21.12.1881, 20, 74, forbrudt ved dom 18.1.1882, 20, 78
Petersen, Hans Jacob – født 25.10.1849 i Brylle Sogn, bogbinder 4.11.1874, 19, 311, skrædder 31.5.1876, 19, 346, samt marskandiser 25.4.1877, 19, 369, atter bogbinder 8.1.1879, 19, 419, kun dette borgerskab 20.8.1879, 19, 436
Petersen, Hans Jørgen – født 15.9.1839 i Tølløse Sogn, skrædder 25.9.1872, 19, 254, opsagt 11.12.1872, 19, 258
Petersen, Henrik – født 5.10.1817, tømmermester 28.6.1876, 19, 348
Petersen, Jacobus Valdemar – født 17.5.1840 i Odense, malermester 19.4.1871, 19, 225, tillige detaillist 26.3.1884, 20, 173
Petersen, Jens – født 13.1.1840 i Bullerup, skrædder 17.5.1871, 19, 228, værtshusholder 31.3.1875, 19, 321, skrædder 29.9.1875, 19, 333
Petersen, Jens – født 22.10.1835, detaillist 22.4.1864, 19, 164
Petersen, Jens – født 26.7.1834 i Bolbro, detaillist 19.11.1873, 19, 286, opsagt 14.3.1877, 19, 366
Petersen, Jens Asenius – født 29.3.1832 paa Endelave, bager 19.2.1862, 19, 10, opsagt 14.11.1866, 19, 123, paany i kraft 11.7.1883, 20, 149
Petersen, Jens Christian Heinrich – født 19.4.1839 i Odense, købmand 11.11.1868, 19, 180
Petersen, Jens Frederik – født 21.1.1829 i København, værtshusholder 3.9.1862, 19, 26, opsagt 4.4.1866, 19, 104, detaillist 25.10.1871, 19, 236, atter værtshusholder 217.4.1872, 19, 245, opsagt 8.4.1874, 19, 299
Petersen, Jes – apoteker 11.1.1871, 19, 221, ingen spiritusret
Petersen, Julius Anton Kingo – født 1836 i Nørre Aaby, detaillist 12.8.1863, 19, 45
Petersen, Jørgen – født 12.11.1837 i Lumby Sogn, detaillist 16.4.1873, 19, 265
Petersen, Lars – døbt 16.12.1810 i Brænderup, over 20 aar i Odense, høker med spiritusbevilling 16.4.1862, 19, 14, 15, opsagt 7.12.1864, 19, 72, atter i kraft 7.11.1866, 19, 123, opsigelse 15.1.1868, 19, 159
Petersen, Lars Christian Hvid – født 24.4.1849, detaillist 1.3.1876, 19, 341, opsagt 7.3.1877, 19, 366
Petersen, Laura Andrea Vilhelmine – født 31.12.1823, ringe handel 15.10.1862, 19, 28
Petersen, Mads – spækhøker 4.11.1840, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt 25.6.1862, 19, 20
Petersen, Maren – værtshusholder 2.7.1873, 19, opsagt 18.9.1878, 19, 410 (hun er død, enke efter Hans Peter Petersen)
Petersen, Marie Christine født Jensen – næringsbevis til ringe handel 27.2.1867, 19, 131
Petersen, Mathias – født 23.5.1830 i Odense, tømmermester 10.4.1867, 19, 134, opsagt 4.5.1870, 19, 210
Petersen, N. C. – undervejer og maaler, beskikkelse tilbagekaldt 12.8.1874, 19, 306
Petersen, N. P. – høker, skænkeret 12.2.1862, 19, 8
Petersen, Niels – født 13.8.1829 i Ullerslev, værtshusholder 6.5.1863, 19, 40, opsagt 28.6.1865, 19, 84, paany i kraft 24.1.1866, 19 ,97, opsagt 16.6.1869, 19, 195
Petersen, Niels – født 25.1.1809 i Odense, gæstgiver 23.3.1864, 19, 58, opsagt 27.3.1867, 19, 133, atter i kraft 30.10.1867, 19, 153, opsagt 30.12.1868, 19, 184
Petersen, Niels – født 27.9.1841 i Stegsted, skrædermester 30.4.1873, 19, 266
Petersen, Niels – født 8.6.1837 i Agedrup, værtshusholder 14.10.1868, 19, 175, 176, opsagt 30.12.1874, 19, 314
Petersen, Niels – signatur 29.9.1875, 19, 332
Petersen, Niels Algreen – født 7.5.1837 i Nørre Søby, bogbinder 25.10.1865, 19, 90, 91, ved hustruen tillige ringe handel 31.3.1886, 20, 258
Petersen, Niels Rasmus – født 16.6.1848 i København, købmand og værtshusholder 2.2.1876, 19, 340, værtshusholder opsagt 18.12.1878, 19, 418, paany værtshusholder 12.5.1880, 20, 17, opsagt paany 28.12.1881, 20, 75
Petersen, Nis Iver – født 1.5.1839, værtshusholder 16.7.1873, 19, 274, opsagt 31.12.1873, 19, 291, ombyttet til slagter 30.3.1881, 20, 43
Petersen, Otte Andreas Alexander – født 1838 i Odense, styrmand 27.9.1865, 19, 87
Petersen, Otto Villiam – født 10.1.1831 i København, straahattefabrikant 28.2.1872, 19, 243
Petersen, P. – skomager 25.7.1837, værtshusholder 27.6.1866, 19, 112, opsagt af enken 30.2.1868, 19, 184
Petersen, Peter – født 23.9.1820 i Odense, høker 14.10.1863, 19, 50, ingen spiritusbevilling 26.6.1867, 19, 143, opsagt 18.9.1867, 19, 147, 148
Petersen, Peter – født 3.7.1844 i Ormeslev, skrædder 19.5.1875, 19, 326
Petersen, Peter Carl Emil – født 15.3.1841 i København, malermester 13.3.1867, 19, 132, opsagt 6.10.1869, 19, 200
Petersen, Peter Christian – født 8.10.1843 i Odense, maler 7.4.1875, 19, 321
Petersen, Peter Cornelius – født 8.1.1842 i Odense, købmand 30.6.1869, 19, 196, tillige værtshusholder 12.11.1873, 19, 286
Petersen, Peter Holger – købmand 24.3.1841, paategning 12.2.1862, ingen brændevinshandel 15.11.1876, 19, 358, reder ed 29.5.1854, 18, 106, 28.6.1854, 18, 110, 18.10.1854, 18, 116, 22.10.1855, 18, 131, signatur 2.7.1873, 19, 272, udtraadt af bestyrelse 17.7.1878, 19, 407, opsigelse som købmand 17.1.1883, 20, 126
Petersen, Rasmus Peter – født 25.4.1832 paa Biskoptorp, vognfabrikant 2.12.1868, 19, 182, signatur samme dag, opsagt 22.6.1870, 19, 212
Petersen, Steffen – født 2.3.1836 i Ringe, marskandiser 16.7.1873, 19, 274, signatur samme dag
Petersen, Søren Frederik Helm – født 25.9.1838 i Odense, boghandler Hempels Boghandel signatur 11.8.1873, 19, 276, udtraadt af bestyrelse 24.4.1875, 19, 318, tillige bogbinder 2.1.1884, 20, 167, procuraanmeldelse til forretningsfører Johan Ahrent Flensborg 12.11.1884, 20, 202
Petersen, Vilhelm – født 2.10.1851, detaillist 4.10.1876, 19, 353
Petersen, Vilhelm Emil – født 24.6.1839 i Odense, mægler 20.4.1865, 19, 79, samme 8.6.1865, 19, 83, signetur 14.4.1866, 19, 104, 105, af firmaet Petersen og Clemmensen (er død) 25.6.1870, 19, 212, mæglerfirmaet ophævet 5.1.1876, 19, 339, se Chr. Clemmensen
Petersen, W. – etatsraad og grosserer, signatur 22.5.1872, 19, 217, samme 5.11.1873, 19, 285
Philipsen, Anders Justinus – født 4.5.1839 i Vigslev Sogn, ringe handel 29.4.1868, 19, 165
Phønix Jærnstøberi – se 27.8.1862, 19, 25, firma 15.1.1873, 19, 259, ændringer 25.11.1874, 19, 313, se Hüttemeier og Svendsen 27.1.1875, 19, 316, firma hævet 5.6.1878, 19, 405, maskinfabrikken Phønix, firmaanmeldelse 19.5.1886, 20, 266
Ploug, Arendt Peter Andersen – født 17.3.1851, slagter 6.9.1876, 19, 351
Plötz, Herman Otto – født 8.3.1833 i Pommern, bagermester 24.4.1863, 19, 38, 39
Pohlmann, Johann Heinrich – født 16.2.1845, blikkenslager 21.4.1875, 19, 323
Poulsen, Brødrene – colonial og kornhandel 15.4.1874, 19, 299
Poulsen, Carl Poul – født 15.8.1843 i Odense, købmand og værtshusholder 15.4.1874, 19, 299, signatur samme dag, sidste opsagt paa grund af concurs 29.5.1878, 19, 404
Poulsen, Hans – født 11.10.1833 i Rønninge, brændevinsbrænder 31.10.1866, 19, 122, gæstgiver 3.4.1867, 19, 134, opsagt 24.7.1878, 19, 407
Poulsen, Hans Christian – født 26.2.1819 i København, skrædermester 19.4.1865, 19, 78
Poulsen, Hans Mogensen – født 25.2.1852 i Odense, skipper 11.10.1876, 19, 354
Poulsen, Hans Peter – født i Fredericia, detaillist 1.5.1868, 19, 165, 166, opsagt 26.4.1876, 19, 344, atter i kraft 24.4.1878, 19, 401, 28.9.1881, 20, 65
Poulsen, Johannes Jørgensen – født 16.3.1842 i Kolsnap, ringe handel 20.4.1867, 19, 136, 36
Poulsen, Jørgen – høker 29.11.1843, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, ingen spiritusbevilling 8.5.1867, 19, 140
Poulsen, K. C. & Comp. – manufacturhandler 27.8.1862, 19, 25
Poulsen, Lorentz Christian – født 24.2.1843, købmand 1.11.1876, 19, 357
Poulsen, Ludvig Casper – født 10.8.1846 i Odense, købmand 15.4.1874, 19, 299, signatur samme dag
Poulsen, Niels Christian – født 9.5.1839 i Ubberud, maler 27.3.1872, 19, 244
Poulsen, Peter – født 4.9.1831 i Odense, murermester 4.7.1866, 19, 112
Poulsen, Poul Christian – født 31.3.1824 i Odense, pottemager 9.11.1864, 19, 70 (efter faderen Jørgen Chr. Sørensen)
Poulsen, Rasmus – bomuldsvæverlærling, svendestykke 152, 153
Poulsen, Søren Mathiasen – født 14.2.1847 i Middelfart, bager 18.10.1876, 19, 355, opsagt 18.78.19, 418
Præmie Obligations foreningen i Odense – firma 22.5.1872, 19, 247
Prøvensen, Ane Gunild Kirstine – født 30.4.1824 i Odense, næringsbevis, ringe handel 4.12.1867, 19, 156
Puggaard, Andreas – født 15.4.1830 i Varde, farver 29.4.1863, 19, 39, opsagt 2.9.1863, 19, 47
Puggaard, Christian Carl – karetmagerlærling, svendestykke 18.2.1857, 18, 160 (158)
Quentin, Carl Vilhelm Andreas – født 21.10.1852 i Kornerup, bager 2.5.1883, 20, 142,
Rahbek, J. A.  – intendant, signatur 19.8.1874, 19, 308
Rambusch, Regner Valdemar Conrad – født 14.11.1850 ved Varde, styrmand, 10.12.1873, 19, 289
Rasmussen, Anders – født 11.6.1836, skomager 18.6.1862, 19, 19, opsagt 18.4.1877, 19, 369, atter i kraft 6.11.1878, 19, 414
Rasmussen, Anders – født 12.6.1834 i Sønder Næraa, drejer 18.10.1865, 19, 89, 90
Rasmussen, Anders Albjerg – født 3.5.1848 i Svenborg, detaillist 27.9.1876, 19, 352, opsagt 16.1.1878, 19, 394
Rasmussen, Anders Andersen – født i 24.10.1826 i Ejby ved Middelfart, værtshusholder 23.3.1870, 19, 208, opsagt 1.2.1871, 19, 222
Rasmussen, Anders Jacob – født 27.10.1844 i Bellinge, bager 5.1.1870, 19, 205, opsagt 21.9.1870, 19, 216, nu hyrekusk og vognmand 28.4.1880, 20, 15, opsigelse 17.10.1883, 20, 159, paany i kraft 21.5.1884, 20, 154, opsigelse 31.3.1886, 20, 259
Rasmussen, Andreas Julius Lauritz – født 3.3.1839 i Odense, snedkermester 21.2.1866, 19, 100
Rasmussen, Ane Petrine – født 26.2.1848 i Kerteminde, detaillist 28.10.1874, 19, 311
Rasmussen, Bodil Dorthea – enkemadame, ringe handel 16.6.1869, 19, 195 (enke efter …)
Rasmussen, Carl Henrik – født i Alsted, gæstgiver i Stige til 1862, værtshusholder i Odense 16.10.1867, 19, 151, opsagt 11.11.1874, 19, 312, atter i kraft ved enken 28.4.1875, 19, 324, opsagt 16.5.1877, 19, 371
Rasmussen, Christian – født 14.8.1830 i Brænderup, snedkermester 29.8.1866, 19, 116
Rasmussen, Christian – født 23.10.1833 i Gildsbro Mølle ved Bogense, købmand 3.7.1862, 19, 22, opsigelse ved hustruen 14.7.1886, 20, 272, paany købmand 15.9.1886, 20, 277, opsigelse 27.10.1886, 20, 282
Rasmussen, Christopher – født 15.5.1844 i Store Dalby, Herrested Sogn, slagtermester 26.6.1872, 19, 248
Rasmussen, Frederik – født 15.5.1836 i Vester Egense, Grindløse Sogn, høker 23.10.1861, 18, 257, detaillist 28.2.1866, 19, 101, købmand og værtshusholder 7.4.1869, 19, 190, opsiger værtshusholder 30.12.1876, 19, 361, paany i kraft uden brændevinsret 18.7.1883, 20, 150
Rasmussen, Frederik – født 1841 i Saaderup, fører af dansk skib 11.11.1869, 19, 202
Rasmussen, Frederik – født 3.12.1828 i Odense, smed 5.1.1870, 19, 205
Rasmussen, Frederik – født 6.3.1831 i Føns Sogn, skomager 25.6.1862, 19, 20
Rasmussen, Frederik Carl Christian – født 1.11.1828 i Odense, maler 4.3.1863, 19, 36
Rasmussen, Frederik Vilhelm – født 14.4.1833 i Odense, købmand 3.10.1866, 19, 118, signatur 17.10.1866, 19, 120, opsigelse af brændevinsretten 31.12.1879, 20, 7, opsigelse af borgerskab 11.1.1882, 20, 77, firmaophævelse 11.1.1882, 20, 77 (efter faderen J. O. R.)
Rasmussen, Frits Carl Herman – født 28.2.1848 i Odense, buntmager 22.10.1873, 19, 282
Rasmussen, Gottfred – født 11.4.1827 i Lykkeby, Langeland, værtshusholder 3.5.1865, 19, 80, opsagt 17.10.1866, 19, 119
Rasmussen, H. & Co. Jærnstøberi – 29.8.1862, 19, 26, købmand Ernst Brandt udtraadt af firmaet 6.3.1878, 19, 397
Rasmussen, Hans – født 20.12.1825 i Odense, jernstøber 6.1.1864, 19, 56
Rasmussen, Hans – født 20.2.1829 i Ringe, høker 2.5.1866, 19, 107
Rasmussen, Hans – født 21.5.1840 i Assens, bager 23.9.1874, 19, 308, marskandiser 25.10.1876, 19, 356, opsagt 4.7.1877, 19, 377, atter i kraft som bager 27.2.1878, 19, 396, opsigelse 6.10.1880, 20, 28
Rasmussen, Hans – født 27.9.1836 i Dræby, værtshusholder 28.10.1868, 19, 178, opsagt 28.4.1869, 19, 193, bager 7.9.1870, 19, 215, opsagt 13.3.1872, 19, 243
Rasmussen, hans – født 5.7.1826 i Davinge Sogn, værtshusholder 8.4.1874, 19, 298, opsagt 4.11.1874, 19, 311
Rasmussen, Hans – født i Søndergade, undermaaler 29.11.1862, 19, 30
Rasmussen, Hans – høker 2.5.1866, 19, 107, opsagt 31.10.1866, 19, 121, atter i kraft 29.7.1868, 19, 171, opsagt 24.4.1872, 19, 246, atter i kraft 30.10.1872, 19, 256, ingen spiritushandel 24.6.1874, 19, 303
Rasmussen, Hans – undervejer og maaler, beskikkelsen tilbagekaldt 12.8.1874, 19, 307
Rasmussen, Hans Christian – født 15.4.1827 i Skibhusene, sætteskipper 13.5.1863, 19, 40, opsagt af konen Karen … 25.4.1866, 19, 106
Rasmussen, Hans Christian – født 15.6.1840, værtshusholder 13.10.1875, 19, 333, opsigelse 27.12.1882, 20, 121
Rasmussen, Hans Christian – født 23.3.1826, skomager 21.12.1864, 19, 73, opsagt af enken 20.10.1875, 19, 334
Rasmussen, Hans Frederik – bager 22.9.1847, enken Juliane født Sillo tillige gæstgiver 20.11.1872, 19, 257, begge opsagte 14.1.1874, 19, 293, ikke opsagte af enken 29.10.1873, 19, 284
Rasmussen, Ivar Valentin – født 14.9.1838 i Odense, urmager 20.9.1865, 19, 87
Rasmussen, J. A. – kalkbrænderiejer, forretningsfører 19.8.1874, 19, 308
Rasmussen, Jens – født 15.8.1839 i Gelsted, snedker 31.7.1867, 19, 145
Rasmussen, Jens – født 6.1.1834 i Odense, pottemager 8.11.1871, 19, 237
Rasmussen, Jens – hjælpemaaler 14.10.1868, 19, 176, fast maaler, entlediget 15.11.1871, 19, 237
Rasmussen, Jens Christian – født 2.5.1840 i Rerslev, skomager 12.4.1876, 19, 343
Rasmussen, Jens Ole – købmand, 20.5.1818, skænkeret 12.2.1862, 198, opsagt af sønnen Frederik Vilhelm R. se ham 3.10.1866, 19, 118
Rasmussen, Jens Peter – født 5.6.1843 i Vissenbjerg, sadelmager 24.6.1868, 19, 169, 170
Rasmussen, Johan Henrik – født 1.9.1827 i Odense, skomager 3.10.1866, 19, 118
Rasmussen, Johannes – født 22.4.1842, skrædder 26.3.1873, 19, 263, ombyttet til detaillist 31.8.1881, 20, 62, opsiger brændevinsretten 28.6.1882, 20, 94, opsigelse som detaillist 11.10.1882, 20, 106
Rasmussen, Julius Frederik – født 19.9.1850, garver 6.12.1876, 19, 360
Rasmussen, Jørgen – født 25.4.1825 i Brændekilde, værtshusholder 22.10.1862, 19, 29
Rasmussen, Jørgen – født 8.1.1841 i Højby, værtshusholder 20.10.1875, 19, 334
Rasmussen, Jørgen – handelsbetjent, procurist 18.3.1874, 19, 296
Rasmussen, Lars – født 11.3.1835 i Dræby, styrmand 27.1.1864, skipper 19, 57, opsagt 18.12.1878, 19, 418
Rasmussen, Lars – født 12.5.1849 i Lunde, skomager 11.10.1876, 19, 353 (oo i Lunde, Sydfyn 22.9.1876)
Rasmussen, Lars – født 6.9.1835 i Tullebølle, skrædder 16.11.1864, 19, 71, opsagt 29.3.1865, 19, 77
Rasmussen, Lars – født 9.1.1810 i Havndrup, detaillist 17.4.1867, 19, 135, opsagt 9.12.1868, 19, 182, atter i kraft 14.4.1875, 19, 322, opsagt 3.11.1875, 19, 335
Rasmussen, Lars – spækhøker 6.2.1828, skænkeret 19.2.1862, 19, 9, 10, opsagt 7.12.1864, 19, 72
Rasmussen, Lars Christian – født 6.8.1844 i Fyn, værtshusholder 12.4.1871, 19, 225, restauratør 29.8.1877, 19, 382, opsigelse ved købmand Olsens enke 21.6.1882, 20, 93, sat ud af kraft paa grund af restance 29.11.1882, 20, 115
Rasmussen, Lars Peter – født 12.7.1812 i København, oversergeant, buntmager 6.3.1872, 19, 243, hattemager 22.5.1872, 19, 247, opsagt 14.1.1874, 19, 293
Rasmussen, Mads – født 24.1.1814 i Mesinge, ringe handel 23.6.1869, 19, 195
Rasmussen, Mads Christian – født 22.11.1827 i Fjellebro Mølle, Fjelsted Sogn, brygger 23.7.1862, 19, 23, detaillist 9.10.1867, 19, 149, detaillist opsagt 10.11.1869, 19, 202, atter i kraft 22.12.1869, 10, 204, ingen spiritusbevilling 24.6.1874, 19, 303, fotograf 8.8.1877, 19, 380
Rasmussen, Mads Peter – født 20.9.1841 i Faaborg, sætteskipper 20.3.1872, 19, 244
Rasmussen, Marius – signatur 10.5.1871, 227
Rasmussen, Niels – født 27.6.1838, pottemager 3.4.1872, 19, 245
Rasmussen, Niels Christian Viggo – født 13.7.1847 i Odense, bødker 2.7.1873, 19, 272
Rasmussen, Peder – født 10.8.1841, værtshusholder 2.12.1868, 19, 182, opsagt 28.10.1874, 19, 311 og 29.9.1875, 19, 333
Rasmussen, Peder – født 12.6.1836 i Ringe, høker 7.1.1874, 19, 292, ingen brændevinshandel 27.6.1877, 19, 376
Rasmussen, Peder – født 6.2.1837 i Ferreslev, rugbrødsbager 6.12.1876, 19, 360
Rasmussen, Peder – født 6.3.1813 i Blanke, Rorslev Sogn, brændevinskarl, værtshusholder 6.7.1813?, 18, 206, skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsagt 21.11.1866, 19, 124 (enken nu gift med Johs. Simonsen) [Året 1813 som brændevinskarl og værtshusholder må være en fejlskrivning?]
Rasmussen, Peder – købmand 18.5.1825, med forbeholdt udskænkningsret 12.2.1862, 19, 8, denne suspenderet 25.7.1862, 19, 23
Rasmussen, Peter – firma 21.12.1864, 19, 73
Rasmussen, Peter – født 14.2.1851, skomager 3.5.1876, 19, 345, opsagt 7.8.1878, 19, 408
Rasmussen, Peter Ludvig – født 22.1.1837 i Odense, købmand 7.2.1866, 19, 98, procurist 21.12.1864, 19, 73, tillige værtshusholder 9.12.1868, 19, 182, værtshusholder og retten til brændevinshandel, opsagt 17.12.1873, 19, 290
Rasmussen, Rasmus – født 14.11.1830 i Odense, skipper 14.2.1866, 19, 99
Rasmussen, Rasmus – født 16.8.1830 i Vesterlunde, værtshusholder 16.8.1865, 19, 86, brændevinsbrænder 31.10.1866, 19, 121, udskænkningsret 13.2.1867, 19, 130, opsigelse 26.7.1882, 20, 98
Rasmussen, Rasmus – født 29.11.1834 i Sønderbroby, værtshusholder 29.10.1873, 19, 283, opsagt 28.10.1874, 19, 311
Rasmussen, Rasmus – født 4.11.1825 i Flemløse, bager 26.3.1862, 19, 13, ombyttet til høker 22.7.1885, 20, 230
Rasmussen, Rasmus – født 4.6.1819 i Lyndelse, slagter 14.2.1866, 19, 99
Rasmussen, Rasmus – maaler 30.9.1868, 19, 174, 175, undervejer og maaler tilbagekaldt 12.8.1874, 19, 307
Rasmussen, Rasmus Christian – født 15.1.1847 i Odense, skomager 27.5.1874, 19, 302
Rasmussen, Rasmus Christian – undermaaler 15.11.1871, 19, 237, tilbagekaldt 12.8.1874, 19, 307
Rasmussen, Rasmus Stephan – født 11.2.1837 i Odense, sadelmager 23.11.1864, 19, 71
Rasmussen, Sophus Christian – født 22.1.1828 i Odense, murermester 7.4.1875, 19, 321
Rasmussens Søn J. O. – firma 17.10.1866, 19, 120, firmaophævelse 11.1.1882, 20, 77, ved købmand Frederik Vilhelm Rasmussen
Rasmussens, P. sønner – købmandshandel, brænderi og jærnstøberi Phønix, firma 27.8.1862, 19, 25
Rasmussne, Christopher – født 15.5.1844 i Store Dalby i Herrested Sogn, slagtermester 26.6.1872, 19, 248
Rath, Johan Martin Christian – født 17.10.1835 i Eckernförde, pottemager 20.11.1861, 19, 2, 3, opsagt 16.10.18767, 19, 150
Ree, Sigfried – af Aarhus, købmand 15.3.1871, 19, 223
Reitzel, Fritz Carl – født 22.2.1841 i København, købmand 1.4.1868, 19, 162, værtshusholder 16.12.1868, 19, 183, opsagt 22.6.1870, 19, 212, sidste opsagt 17.4.1878, 19, 401, ingen brændevinshandel 31.12.1878, 19, 419, købmand opsagt værtshusholder i kraft 23.4.1879, 19, 427, opsigelse af brændevinsretten 31.3.1884, 20, 174
Riber, Holger Vilhelm – født 1835 i Ringe, købmand 4.5.1864, 19, 60, tillige værtshusholder 9.12.1868, 19, 182, ingen spiritusbevilling 24.9.1873, 19, 278, opsagt 10.5.1876, 19, 345
Rieke, Frederik Vilhelm – fh. detaillist i Lunde og Skam Herreder 11.3.1874, detaillist 12.10.1881, 20, 68, bager 14.12.1881, 20, 73, opsigelse 23.5.1883, 20, 144, paany bager 26.9.1883, 20, 155
Riemann, Frederich Georg – født 9.3.1844, detaillist 21.6.1871, 19, 229, ingen spiritus bevilling 27.11.1872, 19, 257, opsagt 29.10.1873, 19, 284
Riger, Jacob Bertholin – født 31.12.1840 i Svenborg, detaillist 21.10.1868, 19, 177, opsagt 29.9.1869, 19, 199, spiritusbevilling 3.5.1871, 19, 227, atter opsagt 14.8.1872, 19, 251
Ringe, Christian – født 12.9.1838 i Villestofte, ringe handel 5.11.1873, 19, 285
Rode, Stephan Severin – født 13.6.1842 i Odense, købmand og værtshusholder 5.7.1871, 19, 229
Roe, Henrik – født 5.6.1836, detaillist 19.10.1870, 19, 217
Roe, Niels Johannes – født 5.6.1836 i Faaborg, skomager 29.10.1873, 19, 283
Roloff, Frederik Ludvig – født 6.1.1835 i Bützow i Mecklenburg, barber 21.1.1863, 19, 33, tillige bandagist 17.1.1872, 19, 241
Rosbach, Vilhelmine – født 1816 i Odense, ringe handel 27.10.1869, 19, 201
Rosenberg, Gustav Julius – født 6.6.1820 i Faaborg, værtshusholder 10.12.1862, 19, 31
Rosengaard, Niels Peder – født 24.10.1845 i Ringkøbing, detaillist 20.9.1871, 19, 234, ombyttes til købmand 15.6.1881, 20, 55
Rosselmann, August Christian – født 13.1.1826 i Tyskland, 1846 i Odense, væver 12.7.1865, 19, 84
Roulund, Henrik Christopher – født 17.8.1836 i Odense, urmager 15.11.1865, 19, 92, 93
Roulund, Johan Peter Albrecht – født 20.2.1839, rebslager 31.3.1869, 19, 190, signatur 11.11.1874, 19, 312, tillige raffinadeur 3.7.1878, 19, 406, og detaillist 4.9.1878, 19, 409
Rude, Hans Christian Olsen – født 12.10.1835 i Kerteminde, skipper 10.8.1866, 19, 115
Rye, E. – fotograf 22.3.1865, 19, 77
Rønnow, Carl Christian Frederik – født 20.8.1846 i Faaborg, skipper 24.9.1876, 19, 277, opsagt 7.4.1875, 19, 321, atter i kraft 7.2.1877, 19, 364
Sachs, Albert – født 30.6.1846 i Odense, grosserer 16.8.1876, 19, 350, forretningsfører signatur 6.8.1873, 19, 275, 276, opsigelse som grosserer 3.3.1886, 20, 256
Samsøe, Peter Michael – født 10.9.1851, detaillist 20.9.1876, 19, 352, opsagt 27.2.1878, 19, 396, atter i kraft 19.3.1879, 19, 422, købmand 15.6.1881, 20, 54, opsigelse 17.1.1883, 20, 126
Sander, Johan Jacob – født 28.2.1833 i Odense, urmager 18.2.1863, 19, 34, 35
Schack, Brochenhuus - amtmand, greve, signatur 30.9.1874, 19, 309
Schang, Hans Peter Severin – født 9.10.1843 i Assens, skomager 23.6.1869, 19, 195
Schierbek, Vilhelm – født 12.1.1837 i Nykøbing Falster, civilingeniør, jernstøber 18.11.1863, 19, 53
Schiær, Mouritz – snedkermester 26.11.1845, opsagt 9.12.1874, 19, 313
Schiønning, Christian Andreas Gottlieb – født 12.12.1834 i København, fabrikant af medicinske elektriske apparater 22.1.1873, 19, 259, 60 (260?)
Schiøttz, Brødrene – firma 20.3.1867, 19, 132, 133, 5.2.1870, 19, 206, 6.9.1871, 19, 233
Schiøttz, Ludvig Emil – født 21.8.1844 i Præstø, vinhandler 5.2.1870, 19, 206, signatur samme dag, samme 20.3.1867, 19 ,132 ,133, udtraadt af firma 6.9.1871, 19, 233
Schjerbek, Frederik Vilhelm – født 26.11.1839 i Odense, styrmandsbevis 18.11.1863, 19, 53, skipper 28.11.1866, 19, 124
Schjøtts, Frederikke Georgine – købmand, udstedet fuldmagt 17.6.1874, 19, 303, og 13.10.1875, 19, 334 (373), (enke efter Lars Mikkelsen)
Schjøttz, Carl Christian – født i Allerslev ved Præstø, vinhandler 17.2.1867, 19, 130, 131, signatur 20.3.1867, 19, 132, 33, signatur 5.2.1870, 19, 206, eneindehaver 6.9.1871, 19, 233
Schmidt, Anders Christian Sophus – født 18.1.1843 i Odense, snedker 26.7.1871, 19, 230, murer 12.3.1879, 19, 423
Schmidt, Carl Johan – født 30.7.1827, barber 12.4.1871, 19, 224, opsagt 26.3.1873, 19, 264, atter i kraft 5.11.1873, 19, 284
Schmidt, Christian Julius – født 24.12.1831 i Odense, 8 aar i Australien, bagermester 26.3.1862, 19, 13, værtshusholder 9.5.1866, 19, 108, opsigelse af brændevinshandel 30.12.1882, 20, 124
Schmidt, Edvard – født 30.8.1839 i Odense, detaillist 9.5.1866, 19, 108, opsagt 25.9.1872, 19, 253
Schmidt, Hans Peter – født 18.2.1845 i Svenborg, handskemager 14.2.1872, 19, 241, 242
Schmidt, Henrik – født 11.2.1841 i Haderslev, stenhugger 14.2.1866, 19, 99, svendestykke 13.4.1859, 18, 201
Schmidt, Johannes Poulsen – født 15.4.1841 i Nustrup, ringe handel 9.1.1867, 19, 128
Schmidt, Peter – født 14.2.1817 i Odense, murer 4.3.1874, 19, 296
Schmidt, Peter Edvard Jacob Lorentzen –født 9.6.1844 i Middelfart, købmand 27.9.1871, 19, 234
Schnakenburg, Brødrene – firma 27.8.1862, 19, 25, ændringer 25.6.1879, 19, 432
Schneider, Emil August Thomas – født 14.11.1813 i Augustenborg, ringe handel 1.5.1867, 19, 138, værtshusholder 28.8.1867, 19, 146, opsagt 1.4.1868, 19, 162
Schou, Albert Thorvald – født 6.1.1844 paa Vadsbygaard, vilde være fotograf 10.5.1865, 19, 80, 81, kunde ikke bevilges
Schou, Andreas Jensen – detaillist 16.5.1866, 19, 109, 1856-1866 i Vejle, spiritusbevilling 8.8.1866, 19, 114, 115, opsagt 9.12.1868, 19, 182, spiritusbevilling 25.2.1874, 19, 295, opsagt 31.10.1877, 19, 390, spiritusbevilling 19.7.1882, 20, 98, opsiger spiritusbevilling 2.5.1883, 20, 142
Schou, Carl – født 8.9.1838 i Odense, ringe handel 3.12.1873, 19, 288
Schou, Christian Emanuel – født 24.7.1833 i København, broderihandel 11.4.1866, 19, 104
Schrøder, Christian Peter – født 7.3.1841 i Odense, slagter 7.3.1866, 19, 102
Schrøder, Johan Andreas – født 3.2.1848 i Odense, skomager 14.5.1873, 19, 268
Schultz, Peter Rosenstand Voldiche – født 21.8.1831, smed 29.4.1874, 19, 300
Schwartz, Carl Adolph – procurist 28.8.1872, 19, 252
Schytt, Jens Christian – restauratør i København, gæstgiver 23.4.1870, gæstgiver her 21.5.1879, 19, 431, opsagt 26.4.1882, 20, 90, enken Else Margrethe Bartholine født Bertelsen paany gæstgiver 25.10.1882, 20, 109, restauratør 27.12.1882, 20, 120, opsigelse 27.6.1883, 20, 148
Schytte, O. – signatur 27.1.1869, 19, 187
Schütten, A. & Co. – firma 1.12.1869, 19, 204, ændret 27.1.1875, 19, 316
Schütten, Antonius Franciscus – født 27.6.1840 i Thisted, detaillist 24.11.1869, 19, 203, signatur 1.12.1869, 19, 204, købmand 29.11.1876, 19, 359
Sct. Jørgens Colonialhandel – firma 5.5.1875, 19, 325, hævet 11.12.1878, 19, 417, firma 18.12.1878 ,19, 418, hævet ved detaillist N. Chr. Anthonsen 6.8.1884, 20, 189, firmaanmeldelse ved detaillist Anne Helene Christence Schrøder, procura til broderen købmand Johannes Wilhelm Schrøder 10.9.1884, 20, 192
Serve, Niels Leonhard – født 26.6.1853 i Odense, detaillist 1.10.1879, ombyttet til købmand 6.7.1881, 20, 57
Simonsen, Carl Mathias – født 29.7.1845 i Kerteminde, styrmand 14.5.1873, 19, 268, skipper 11.3.1875, 19, 319
Simonsen, Jens Peter – født 21.1.1854 i Gerup, detaillist 22.1.1879, 19, 420
Simonsen, Johannes – født 16.3.1822 i Sørup i Sorø Amt, fh. gendarm, værtshusholder 21.11.1866, 19, 124, Peder Rasmussens enke se dér opsagt 29.4.1874, 19, 300
Simonsen, Lars – født 10.12.1829 i Revninge, værtshusholder 28.10.1868, 19, 178, opsagt 22.6.1870, 19, 212
Simonsen, Lars – født 18.3.1820 i Norup, Verninge Sogn, arbejdsmand, ringe handel 12.3.1862, 19, 12
Simonsen, Marie Louise Petræa født Dreyer – født 10.7.1831, skomagerske 3.5.1876, 19, 344 (enke efter organist Simonsen)
Simonsen, Rasmus – født 5.4.1825 i Sønder Broby, værtshusholder 2.5.1866, 19, 108, 1834-1866 i Middelfart, opsagt 31.12.1866, 19, 128
Sivertsen, Christian – født 17.6.1826 i Flensborg, i Odense fra 1851, stentrykker 15.3.1865, 19, 76, 77, signatur 8.10.1873, 19, 280, opsagt 15.10.1873, 19, 281
Slesviger, Peder Henriksen - reserve undermaaler 15.6.1864, 19, 62, entlediget 19.8.1874, 19, 307
Slesviger, Peder Henriksen – reserve undermaaler 15.6.1864, 19, 62
Slotsgades Dampvæveri – firma 8.11.1876, 19, 358
Sohn, Simon – kammager 20.5.1840, tillige børstenbinder 18.12.1867, 19, 156
Spies, Henrik August Hans Georg – 25 aar, skomager 3.5.1876, 19, 345
Springer, Fritz Marius – født 5.5.1852 i Odense, købmand og værtshusholder 17.11.1875, 19, 337, opsigelse som værtshusholder 23.3.1881, 20, 42, opsigelse som købmand 30.6.1882, 20, 95
Springer, Gjertrudine Elfriede – født 12.11.1844 i Odense, broderihandel 13.9.1871, 19, 233, opsagt 11.4.1877, 19, 368
Springer, Julius Theodor Hannibal – født 26.3.1848 i Odense, snedkermester 30.4.1873, 19, 267
Spøhr, Frederik Wilhelm Gotlieb – født 9.3.1839 i Odense, købmand 13.11.1867, 19, 155, meddeler procura til Hermann Emil Høeche 22.6.1881, 20, 55, opsigelse som købmand ved købmand Grønlund 25.1.1882, 20, 79, tilbagekaldelse af procura for Hermann Emil Høeche 25.1.1882, 20, 79
Spøhr, Vilhelm – signatur 2.10.1872, 19, 254, udtræder af firma 30.6.1875, 19, 328
Stadager, Peter Nicolai – født 29.1.1831 i Høier, ti aar her i byen, snedkermester 11.2.1863, 19, 34, opsigelse 24.8.1881, 20, 62
Stahl, Gustaf Edvard – født 9.1.1835 i Stokholm, frisør og parykmager 29.8.1877, 19, 352
Stahnke, Frederik Wilhelm – født 6.4.1839 i Flensborg, detaillist 4.11.1870, 19, 219, nu købmand 25.5.1881, 20, 53
Starup, Frederik Christian – født 25.2.1828 i Odense, materialist 31.10.1866, 19, 121, ingen spiritusbevilling 26.6.1867, 19, 143
Steen, Peter Frederik – født 30.11.1845 i Flensborg, bager 28.4.1869, 19, 193, conditor 27.2.1873, 19, 261 opsagte 30.12.21874, 19, 314
Steenbach, … - jægermester til Aaløkkegaard, signatur v. Vicar 6.9.1876, 19, 351
Steffen, Camilla - født 11.11.1845 i Odense, røger og salter 9.10.1878, 19, 412 (enke efter civilingeniør James Mair)
Steffensen, Hans Peter Vilhelm – født 8.6.1835 i Ullerslev, detaillist 6.8.1862, 19, 23
Steffensen, Jørgen – født 20.3.1836 i Skovshøjrup, høker 24.4.1867, 19, 137, værtshusholder 9.10.1867, 19, 149, tillige købmand 14.4.1869, 19, 191
Steffensen, Peter Christian Lorentz – født 5.3.1848 i Odense, vognmand 28.4.1875, 19, 324
Stegmann, Anders Jørgen Yding – født 30.7.1844 i Horsens, handskemager 23.10.1872, 19, 255
Stegmann, Lauritz Peter Christian – født 27.2.1846 i Odense, skomager 6.9.1871, 19, 232
Stegmann, Peter Hartvig – født 1.5.1837 i Odense, snedker 29.10.1873, 19, 283
Stegmann, Viggo Harald Theodor – født 2.4.1843 i Odense, stentrykker 12.71871, 19, 230
Stolberg, Carl August Albert Adelharth – født 29.12.1825 i Odense, spækhøker 2.3.1865, 19, 76 ingen udskænkning 21.2.1866, 19, 99, atter i kraft 17.10.1866, 19, 119, værtshusholder 31.10.1866, 19, 121, marskandiser samt ringe handel 24.121867, 19, 158, værtshusholder 24.6.1868 19, 169, opsagt 1.12.1869, 19, 203
Stolberg, Carl Richard Malegies – næringsbevis, ringe handel 31.5.1865, 19, 83, 1863 i København
Stolberg, Richard Stefanius Albert – pantelaaner 21.12.1867, 19, 157
Storrjohann, Jochum – født 31.5.1834 i Tyskland, garver 19.2.1868, 19, 160
Strygendahl, Hans Peter – født 19.3.1851, detaillist 3.5.1876, 19, 345, firma P. Wiile, ombyttet til restauratør 18.5.1881, 20, 51
Stuben, Heinrich Peter Gotlieb –født 20.1.1824 i Slesvig By, blikkenslager 10.11.1869, 10, 202, tillige ringe handel 7.5.1879, 19, 428, høker 26.5.1880, 20, 18
Støyer, Jens Nielsen – født 21.10.1848 i Haderslev, skomager 6.10.1869, 19, 200
Staarup, Ole Nielsen – født 12.2.1818, værtshusholder 17.1.1866, 19, 96, opsagt 1.4.1874, 19, 298
Sukkerkogeriet Odense – 5.11.1873, 19, 285
Svendsen Eliasine – marskandiser 21.12.1867, 19, 157 (enke efter maskinmester Jørgen Petersen)
Svendsen, Carl Emil – født 13.7.1846, maskinfabrikant 15.1.1873, 19, 259, signatur samme dag, eneindehaver 25.11.1874, 19, 313, rettet 27.1.1875, 19, 316, signatur 5.6.1878, 19, 405, firma samme dag, ophævelse 19.5.1886, 20, 266, købmand 2.6.1886, 20, 268
Svendsen, Frederik Ferdinand – født 22.3.1811 i København, farver 3.6.1868, 19, 168 (tidligere i Middelfart)
Svendsen, Hans Christian – født 13.3.1841 i Odense, murermester 2.2.1876, 19, 340
Svendsen, Jørgen Christian – født i Odense, 39 aar, bogbinder 27.9.1865, 19, 88
Svendsen, Svend Andreas – født 17.12.1847 i Odense, murermester 23.2.1876, 19, 341
Svendsen, Svend Christian – født 15.5.1841 i Odense, malermester 7.11.1866, 19, 123, opsagt 26.7.1871, 19, 231, atter i kraft 13.121876, 19, 360
Svendson, Ola – født 6.1.1833 i Tygelsjø, i Sverige, gæstgiver 17.2.1864, 19, 58, opsagt 26.4.1865, 19, 79
Sydfynske Jernbaneselskab – 309, 5.6.1874, 19, 302, ændringer 3.5.1875, 19, 319, direktør, repræsentantskab, suppleanter 11.10.1876, 19, 354, forandring i bestyrelsen 23.2.1887, 20, 292
Søderlund, Carl August – født 24.8.1830 i Landskrona, Sverig, skomager 26.4.1865, 19, 79
Søeborg, Sophus Theodor Magdalus – født 18.6.1835 i Øl ved Viborg, detaillist 12.9.1866, 19, 116
Sønderbye, Anders Christian – gørtler og vandmester i Horsens 1869, gas og vandmester samt gørtler og klokkestøber 24.10.1877, 19, 389
Søndergaard, Albrecht – fh. gaardejer, født 21.4.1834 i Skrydstrup, gæstgiver 18.4.1866, 19, 105, opsagt 14.10.1874, 19, 309
Sønderup, Hensi Thor Brochdorff – bandagist 27.6.1873, 19, 271, 72 (1868 i København)
Sørensen, Anders Larsen – født 15.2.1859 i Kavslunde, hyrekusk og vognmand 23.4.1774, 20, 180
Sørensen, Ane Cathrine - høker 18.4.1866, 19, 106 (enke efter skipper Hans Christian Frandsen)
Sørensen, Ane Cathrine – høker 18.4.1866, 19, 106, opsagt 14.5.1879, 19, 429 (enke efter skipper Hans Christian Frandsen)
Sørensen, Anine Petrine – født 25.7.1830 i Aarhus, detaillist 22.9.1875, 19, 332
Sørensen, August Johansen – født 15.8.1835 paa Langeland, ringe handel 12.6.1872, 19, 247
Sørensen, Birgitte født Hansen – ringe handel 29.12.1875, 19, 338
Sørensen, Christian – født 21.6.1834 i Seest, skomager 19.3.1862, 19, 12
Sørensen, Frederik Conrad – født 1.2.1825 i Frørup Sogn, handskemager 4.11.1868, 19, 178, til garver 10.10.1877, 19, 386
Sørensen, H. – vægtfabrikant, byraadsmedlem, signatur 8.4.1874, 19, 299, udtraadt af bestyrelse 20.1.1875, 19, 316
Sørensen, Hans Peter – født 6.7.1846 i Lumby, bødker 22.3.1871, 19, 224 opsagt 18.121872, 19, 258
Sørensen, Jens Christian – født 14.7.1833 i Hjørring Amt, spækhøker 19.2.1862, 19, 10, værtshusholder 13.3.1867, 19, 132, tillige sætteskipper 11.6.1884, 20, 185
Sørensen, Julius August – født 21.4.1834 i Avnslev, styrmand 3.8.1864, 19, 65, skipper
Sørensen, Niels Frederik Lauritz – født 25.8.1844, skomager 24.3.1875, 19, 320, opsagt 22.9.1875, 19, 332, bødker 19.5.1880, 20, 17
Sørensen, Peder – født 10.1.1828 i Dalum Sogn, bager 23.10.1867, 19, 152
Sørensen, Søren – født 20.5.1812 i Odense, smedemester 4.7.1877, 19, 376
Sørensen, Søren Julius – født 27.2.1846 i Odense, urmager 16.10.1872, 19, 255
Sørensen, Søren Just – født 3.7.1850 i Assens, skomager 22.9.1875, 19, 331
Sørensen, Søren Peter – født 28.8.1830 i Odense, skomager 5.5.1875, 19, 325
Saabye, Heinrich – født 13.8.1846 i København, bandagist 1.10.1873, 19, 278
Talleruphus, Anders Christian Andersen – født 16.10.1847 i Vissenbjerg Sogn, detaillist 29.9.1875, 19, 332, ingen brændevinshandel 27.12.1876, 19, 361, atter brændevinshandel 31.1.1877, 19, 363, opsigelse 23.6.1880, 20, 20, detaillist paany 5.10.1881, 20, 66, opsigelse af brændevinsretten 27.2.1884, 20, 171, firmaanmeldelse 3.5.1882, 20, 90 Brødrene Talleruphus med broderen Mikkel Andersen
Talleruphus, Peter Andersen – født 6.8.1844, detaillist 4.10.1876, 19, 353
Tange, A. og Kl. Bentsen – signatur 8.4.1874, 19, 299
Tappel, August – født 4.8.1839 i Holsten, skomager 3.1.1866, 19, 95, opsigelse 5.11881, 20, 37
Teisen, Chr. & Co. – firma 23.1.1867, 19, 129
Teisen, Ludvig Henrik – fuldmagt 27.8.1862, 19, hævet 27.4.1870, 19, 210
Terp, Olof – født 9.5.1849 i Aalborg, detaillist 11.10.1876, 19, 353
Thang, Jens Christian Lauritz Møller – født 3.7.1839 i Odense, slagtermester 27.7.1864, 18, 64, 65
Theisen, Hans – født 20.3.1832 i Odense, købmand med colonial og grove varer 12.2.1862, 19, 8, værtshusholder 13.11869, 19, 185, opsagte 24.6.1874, 19, 304
Thiis, Johannes Andreas – født 4.5.1835 i Aalborg, pantelaaner 23.10.1867, 19, 153, marskandiser 8.51872, 19, 246, tillige detaillist 26.3.1884, 20, 172
Thillerup & Tychsen – firma, bogtrykkeri 17.2.1875, 19, 318, firmaet hævet 2.8.1876, 19, 349
Thillerup, Frederik Ludvig – født 3.10.1835, bogtrykker 29.4.1874, 19, 300, signatur 17.21875, 19, 318
Thomasen, Jens – født 18.12.1809 i Fjelsted Sogn, bagermester 13.8.1862, 19, 24, opsagt 24.10.1877, 19, 388
Thomsen Bennet – født 27.2.1843 i Varde, købmand 16.9.1868, 19, 173
Thomsen, Jens – født 13.10.1819 i Skamby, værtshusholder 1.11.1865, 19, 92, opsagt 13.12.1876, 19, 360, atter i kraft 16.4.1879, 19, 426, opsagt 31.12.1879, 20, 6, atter i kraft 1.4.1885, 20, 216, opsigelse 29.7.1885, 20, 231
Thomsen, Kirsten – født 13.12.1840, modehandlerinde 3.3.1869, 19, 188
Thomsen, Martin Emil – født 14.1.1846 i Odense, maler 26.1.1876, 19, 339
Thomsen, Niels Frederik – født 3.8.1841 i København, slagter 27.10.1875, 19, 335
Thomsen, Peder – 47 aar, undermaaler 21.2.1866, 19, 100
Thomsen, Simon Christian – født 10.3.1843 i Rødby, detaillist 21.10.1868, 19, 176
Thomsen, Th. – gæstgiver, skænkeret 19.2.1862, 19, 9, 10
Thomsen, Thomas Michal – født 30.7.1838, detaillist 25.10.1876, 19, 356
Thorsen, Chr. & Co. – isenkram og galanterihandel, firma 2.10.1872, 19, 254, ændret 30.6.1875, 19, 328
Thorsen, Christian Larsen – født 18.4.1848, detaillist 10.7.1872, 19, 249, signatur 2.10.1872, 19, 254, opsagt 20.2.1878, 19, 396
Thorsløv, Jens Peter Theodor – født 16.2.1830 i København, værtshusholder 12.12.1866, 19, 126, ringe handel 9.101867, 19, 149, 150
Thorvaldsen, Fritz Martin – født 20.5.1835 i Odense, skomager 26.10.1864, 19, 69
Thorvaldsen, Fritz Severin Sophus – signatur 1.5.1867, 19, 139, tilbagekaldt 30.91868, 19, 174
Thrane, Anders Martin Julius – født 25.1.1834, købmand 3.12.1873, 20, 288, signatur samme dag, firmaet Th. Thrane, ophævelse af procura for handelsbetjent Jørgen Rasmussen 11.6.1884, 20, 185
Thrane, Carl Emil – født 18.9.1847, slagter 25.3.1874, 19, 297
Thrane, Carl Emil Valdemar – født 26.1.1845 i Odense, slagter 26.4.1871, 19, 226
Thrane, Hans Peter – født 11.3.1834 i Odense, murermester 11.3.1863, 19, 36
Thrane, Nicoline Marie – firmaanmeldelse 18.2.1863, 19, 35
Thrane, O. – født i Odense, skomager, værtshusholder 9.7.1873, 19, 273, enken opsiger brændevinsretten 30.121885, 20, 251
Thrane, Th. – firma 3.12.1873, 19, 288
Thuesen, I. M. – født 1.5.1818, tobaksfabrikant af Nyborg, detaillist 6.12.1876, 19, 360
Thærøe, Andreas Lauritzen – født 23.9.1847 i Ærøskøbing, købmand 4.3.1874, 19, 295, signatur samme dag
Thøgersen, Niels Hansen – født 19.9.1845 i Sønderho, styrmand 30.11.1866, 19, 125
Thøn, Poul – født 8.2.1845 i Schweiz, 1873 i København, conditor 2.6.1875, 19, 327, fallit og
Tiedje, Johann Joachim Carl – født 14.6.1822 i Frederikstad, bogtrykker 18.10.1865, 19, 89
Tornøe, Niels – født 11.4.1841 i Stige, styrmandsbevis 28.8.1867, 19, 146
Torp, Chr. H. – reder 27.11.1875, 19, 338
Torp, Julius Bernhard – født 28.7.1825 i Svenborg, gæstgiver 19.2.1873, 19, 261, detaillist 25.7.1877, 19, 378, paany gæstgiver 4.4.1883, 20, 138
Torp, Rasmus Jensen – født 11.5.1838 i Svenborg, sejl, flag og kompasmager 10.5.1865, 19, 81
Troest, Johan Frederik – født 1830 i Ærøskøbing, styrmand, skipper 2.12.1864, 19, 72
Trolle, Herman – bogholder, procurist 24.2.1875, 19, 318, tilbagekaldt 23.1.1878 19, 394
Truelsen, Jacob Adrian – naalemager, h.e. Boline, pantelaaner 23.10.1867, 19, 153
Tychsen, Brødrene – firma 26.6.1867 ,19, 144, etablissement for confecture, aktieselskab 30.12.1874, 19, 314, forandring i ledelsen 12.11.1879, 20, 3, 2.2.1881, 20, 40, 11.3.1885, 20, 213
Tychsen, Christian Carl – født 12.12.1837 i Flensborg, biscuit og sukkervarefabrikant 26.6.1867, 19, 144, signatur samme dag, bogtrykker 17.2.1875, 19, 318, signatur samme dag, fuldmagt i A/S Brødrene Tychsens Etablissement for Confecture 12.11.1879, 20, 3, opsigelse som bogtrykker 7.2.1883, 20, 128
Tychsen, Georg Peter Christian – født 7.6.1834 i Odense, købmand 10.3.1869, 19, 189, firmamedindehaver 21.41875, 19, 323
Tychsen, Henrik – bogholder 30.12.1874, 19, 314
Tychsen, Ludvig Carl Frederik – født 10.11.1837 i Odense, købmand 21.10.1868, 19, 177, signatur 2.7.1869, 19, 196
Tørring, Niels – født 2.5.1837 i Haderslev, tobaksfabrikant 8.5.1867, 19, 140, detaillist 1.4.1868, 19, 163
Ulrich, Friedrich Hermann Hempel – født 23.8.1829 i Grünstubel i Erzgebirge, værtshusholder 25.10.1865, 19, 90
Valentin, Carl – født 22.4.1834 i Randers, gæstgiver 29.12.1875, 19, 338
Valeur, Johannes – signatur 26.6.1869, 19, 196, firmanavn 6.9.1876, 19, 351, se Krarup og Valeur
Valeur, Johannes Meller – født 5.4.1844 i Vesterby, detaillist 25.1.1871, 19, 221, se Krarup & Valeur, signatur samme dag, købmand 19.3.1879, 19, 424
Vett & Wessel – firma 2.11.1870, 18, 218, forandring 14.6.1873, 19, 271, firmaanmeldelse De forenede Hvide Vare Forretningers Lager i Odense 17.3.1880, 20, 11, forandring 12.3.1883, 20, 132
Vils, Vilhelm Bernhard – født 27.6.1837 i Odense, fotograf 13.5.1868, 19, 166
Voigt, Christen Julius – født 11.3.1838 i Fredericia, købmand 9.7.1862, 19, 22, tillige værtshusholder 28.6.871, 19, 229, opsagt af enken 7.5.1879, 19, 429
Voigt, Juliane Sophie – født 29.1.1810 Høtser i Fredericia, detaillist 5.5.1875, 19, 325, signatur samme dag, opsagt 11.12.1878, 19, 417
Volder, Jens Christian Theodor – født 1.3.1842 i Odense, ikke slagter 6.3.1867, 19, 131, 132, slagter 13.3.1867, 19, 132, hesteslagter 4.11.1868, 19, 178, forbudt 17.10.1874, 19, 309
Volder, Julius – født 26.4.1831 i Odense, skomagermester 25.4.1866, 19, 106
Voss, Johann Heinrich – født 1833 i Wesloe ved Lübech, handskemagermester 11.5.1864, 19, 60, procura i firma Jensen & Co. 19.4.1882, 20, 88
Wagner, A. – købmand 13.1.1864, 9, 57, tegner firma
Wagner, Adolph Conrad Michael – født 10.12.1835 i Odense, købmand 8.10.1862, 19, 28, opsagt 15.12.1875, 19, 338
Waidtløff, Jens Carl Johannes – født 17.7.1835 i Kerteminde, købmand 25.10.1865, 19, 90
Waidtløff, Peter Martin – født 6.11.1838 i Kerteminde, købmand 3.4.1867, 19, 134, tillige værtshusholder 9.12.1868, 19, 182, signatur 6.8,1873, 19, 275, 276, samme 2.12.1874, 19, 313, 314, 315, bogholder i Handelsbanken 5.6.1875, 19, 327, signatur 20.2.1878, 19, 396, forretningsfører 25.10.1879, 19, 442, constitution tilbagekaldt 26.11.1879, 20, 5, constitueret forretningsfører i Handelsbanken 6.4.1881, 20, 44
Waidtløv, … - fæstemand, 27.10.1870, entlediget 19.8.1874, 19, 307
Waidtløv, Hans Jørgen Philip – født 10.4.1837, købmand 12.5.1875, 19, 325, værtshusholder 12.5.1875, 19, 325, opsiger brændevinsretten som værtshusholder 7.3.1883, 20, 131
Waidtløv, Johan Haae – født 14.10.1844 i Talleruplund, skipper 20.10.1869, 19, 200
Waidtløw, Johannes – født 21.12.1827 i Odense, skomager 15.11.1865, 19, 92
Waidtløw, Jørgen Ulrich – fæstemand, 27.10.1870, 19, 218
Waidtløw, Peter Urban Bruun – født 25.10.1839 i Odense, snedkermester 4.1,1865, 19, 74, opsagt 21.7,1869, 19, 197, atter i kraft 13.3.1872, 19, 243
Walsøe, Napoleon – født 11.4.1828 ved Roskilde, værtshusholder 19.3.1873, 19, 263, opsiger brændevinsretten 17.1.1883, 20, 126
Wamberg, Ludvig Otto – født 25.1.1847 i Rønne, kurvemager 26.3.1873, 19, 264
Wasselefsky, Mathias Fastau – født 13.12.1832 i Nyborg, kobbersmed 5.10.1870, 19, 216, svendeprøve 16.6.1852, 18, 75
Weber, Henrik Christian Theodor – født 25.8.1824 i Odense, købmand med spiritusbevilling, i Lavet 1853, brændevinsbrænder 8.1.1862, 19, 6, opsigelse af borgerskab 29.9.1880, 20, 28
Weber, M. & Søn – firma 27.8.1862, 19, 25
Weeke, Heinrich Alfred – købmand 18.11.1868, 19, 180, opsagt 23.9.1874, 19, 308
Wehner, Carl Gottlop – født i Neustadt an der Oder, skomagermester 23.9.1864, 19, 67
Weilblund, Hans Christian – født 5.12.1847 i Assens, skipper 27.10.1875, 19, 335
Weimann, Joh – købmand, signatur 4.7.1873, 19, 273
Weimann, Wilhelm Carl Augustus – født 22.8.1828 i Odense detaillist 11.11.1863, 19, 53
Wein, Jørgen Frederik – født 26.5.1846 paa Als, høker 29.4.1874, 19, 301, opsagt 16.6.1875, 19, 327
Wendelboe, Thomas – fabriksbestyrer, signatur 24.8.1871, 19, 232, samme 30.12.1874, 19, 314
Wessel, Theodor Vilhelm – født 27.2.1842 i Odense, købmand 2.11.1870 (Vett & Wessel) 19, 218, signatur samme dag
Westergaard, Caroline Avgusta – født 7.1.1828 i Korsør, marskandiser 22.10.1873, 19, 283, samt pantelaaner
Westrin, Andreas Olivius – født 16.5.1837 i Odense, skomager 10.12.1862, 19, 31
Westrin, Christian Leo – født 5.2.1826 i Odense, bogtrykker 22.10.1862, 19, 29
Westring, Andreas Jørgen – født 27.2.1837 i Odense, skomagermester 8.4.1863, 19, 37
Wick, Viggo Harald – født 24.12.1839 i Odense, urmager 6.11.1867, 19, 154
Wiile, P. – firma 3.5.1876, 19, 345
Winther, Henrik Julius Torckel – født 6.8.1837 i Horsens, grosserer 25.8.1869, 19, 198
Wolder, Christian Vilhelm – født 3.5.1840 i Odense, hesteslagter 8.8.1866, 19, 115
Wolder, Jens Balslev – født 16.7.1828 i Odense, bomuldsvæversvend mesterstykke 18. 253
Worsøe & Co. – manufacturhandlerfirma 30.3.1867, 19, 133, firmaet ophævet 5.12.1868, 19, 160
Worsøe, Vilhelm Adolph Leopold – født 29.10.1842 i Kalundborg, manufacturhandler 20.3.1867, 19, 133, signatur 30.3,1867, 19, 133
Zachariasen, Jens – født 8.9.1840 i Fyen, værtshusholder 2.11.1870, 19, 219, opsagt 27.10.1875, 19, 335, atter i kraft 20.9.1876, 19, 351
Zinglersen, Andreas Frederik Carl Christian – født 11.12.1848, 18, 312, bager 11.11.1874, 19, 312, opsigelse 17.10.1883, 20, 159, paany bager 21.5.1884, 20, 184
Øller, Conrad Christian – født i København, borgerskab 6.6.1878, fortepiano og orgelfabrikant, instrumentmager 21.10.1885, 20, 242, firmaanmeldelse Hornung og Møller 4.11.1885, 20, 245
Østerbye, Rasmus – født 24.9.1827, conditor 19.7.1876, 19, 349, opsigelse af enken 24.3.1800, 20, 12, paany i kraft 2.4.1884, 20, 176
Østergaard, Ane Helene – født 11.1.1812 i Øster Hæsinge, detaillist 18.4.1866, 19, 105, spiritushandel 25.2.1874, 19, 295, borgerskabet opsagt 16.6.1875, 19, 327