Odense, 1877-1887, borgerskab

Afskrift af borgerskabsprotokol
Odense Købstad 1877-1887
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Borgerskaberne findes indført i Raadstueprotokollerne

A. Dahl & Co. - firmaanmeldelse ved købmand Sophus Holm og detaillist Alexander Frederik Dahl 2.4.1884, 20, 176, forandring i bestyrelsen 17.12.1884, 20, 205
A/S Arbejdernes Fællesbageri - meddeler firma og bestyrelse, og fuldmægtig til forretningsfører L. Madsen 24.11.1886, 20, 284, borgerskab som bager 24.11.1886, 20, 285
A/S Dampsejladsen - paa Odense Aa, anmeldelse 21.6.1882, 20, 93, 13.9.1882, 20, 102, 4.7.1883, 20, 149, 26.3.1884, 20, 172
A/S Mary – skonnertbrig, firmaændring 8.10.1879, 19, 440, forandring i bestyrelsen 27.4.1881, 20, 49, selskabet hævet 6.7.1881, 20, 58
Abrahamsen, H. - forretningsfører for Munke Mølle, fabriker 4.12.1878, 19, 417, fratraadt 12.7.1882, 20, 96
Absalonsen, Ole - født 28.8.1844 i Ejlskov, bager 6.3.1884, 20, 173
Adamsen, Andreas Vilhelm - født 27.5.1852, i Ingslev Sogn, skræder 29.4.1885, 20, 220, opsigelse 3.2.1886, 20, 254
Adamsen, Julius - født 10.4.1859, i Vejrup, skomager 9.9.1885, 20, 234
Aftapningsanstalten Odin - firmaanmeldelse ved købmand Ingvard Madsen 12.8.1885, 20, 232
Albani Æghandel - firmaanmeldelse 26.5.1886, 20, 267
Albers, Herman Laurits Anton - født 5.6.1856 i Odense, tobaksfabrikant, tobakspinder 15.10.1884, 20, 198
Albrechtsen, Carl Frederik Anton - født 21.2.1855, skræder 15.6.1881, 20, 54
Albrechtsen, Frederik Christian Gregers - født 24.11.1824 paa Æbelø, snedker 16.5.1866, 19, 109
Andersdatter, Mariane Cathrine Elisabeth - født 19.9.1824, conditori 3.1.1877, 19, 362, opsigelse af brændevinsretten 30.9.1885, 20, 236
Andersen, Anders - født 16.4.1841 i Bellinge, detaillist 28.11.1883, 20, 163
Andersen, Anders - født 5.2.1851 i Odense, bager 9.11.1881, 20, 70
Andersen, Anders - født 9.6.1844 i Kavslunde, høker 7.9.1881, 20, 62, detaillist 28.11.1883, 163
Andersen, Anders Carl - født 25.3.1853 i Kerteminde, høker 4.11.1885, 20, 244, opsigelse 13.1.1886, 253
Andersen, Anders Christian - født 22.7.1859 i Snestrup, murer 7.7.1886, 20, 272
Andersen, Anders Jørgen - født 8.2.1842 i Kohaven, bager 2.1.1878, 19, 393, opsagt 7.5.1879, 19, 429
Andersen, Anders Morten - født 17.5.1826 i Odense, undermaaler 20.1.1878, 19, 416
Andersen, Anders Peter - født 24.10.1859 i Vester Hæsinge Sogn, farvefabrikant 20.5.1885, 20, 224, firmaanmeldelse Brdr. Andersen 20.5.1885, 20, 225
Andersen, Anders Peter Jens Christian - født 3.1.1859 i Odense, styrmand 13.8.1885, 20, 233
Andersen, Andreas Ferdinand - født 13.10.1844 i Odense, snedker 3.11.1880, 20, 32
Andersen, Ane Margrethe - født i Hasmark 1.7.1836, ringe handel 23.7.1884, 20, 188
Andersen, Ane Marie - født 14.5.1848 i Neder Holluf, ringe handel 28.10.1885, 20, 242, høker 23.6.1886, 20, 269 (enke efter møllerkusk Claus Jørgensen)
Andersen, Carl Johan - procura i firmaet Brødrene Andersen 20.5.1885, 20, 225
Andersen, Casper - født 13.3.1851 i Vester Kærby, bager 7.7.1880, 20, 22, opsigelse 2.4.1884, 20, 177
Andersen, Christopher - bager 30.4.1879, 19, 428, opsigelse 11.1.1882, 20, 77
Andersen, Emil Frederik Ferdinand - født 28.12.1836 i Odense, skomager 7.7.1880, 20, 22
Andersen, Frederik - født 30.8.1845 paa Aasum Mark, bager 23.4.1879, 19, 427, opsigelse 10.11.1880, 20, 33
Andersen, Frederik Carl Christian - født 16.12.1857 i Biskorup ved Odense, snedker 21.5.1884, 20, 183, opsigelse 15.4.1885, 20, 218
Andersen, Hans - døbt 7.6.1816, boelsmand af Kaadekilde, slagter 9.4.1879, 19, 425
Andersen, Hans - født 24.2.1835, ringe handel 19.3.1879, 19, 424
Andersen, Hans - født paa Aarslev Mark, ølbrygger 11.10.1882, 20, 107
Andersen, Hans Christian - født 2.2.1848, detaillist (i Middelfart 27.6.1873) 23.4.1879, 19, 427, købmand 13.4.1881, 20, 44, firmaanmeldelse med broderen købmand Laurits Chr. Andersen, Laurits Andersen og Co. 21.5.1884, 20, 183
Andersen, Hans Emil - født 7.7.1850, maler 14.5.1879, 19, 430
Andersen, Hans Frederik Kruse - høker og brændevinshandler 5.12.1877, 19, 391, opsagt 14.8.1878, 19, 408
Andersen, Hans Peter - født 28.5.1855 paa Bornholm, slagter 24.6.1885, 20, 228, opsigelse 24.2.1886, 20, 255
Andersen, Heinrich Christopher Martin - født 3.5.1843, i Frederikstad, barber 1.8.1877, 19, 379
Andersen, Henrik - født 9.7.1853, ringe handel 13.4.1881, 20, 45, ombyttet til høker 11.5.1881, 20, 51, opsigelse 25.6.1884, 20, 186
Andersen, Jens - detaillist 25.4.1877, 19, 370, brændevinshandel 23.5.1877, 19, 372
Andersen, Jens - født 18.6.1837, detaillist 25.4.1877, 19, 370
Andersen, Jens - født 26.3.1854 i Søllinge, ringe handel 28.10.1885, 20, 242, høker 31.3.1886, 20, 259
Andersen, Jens - født 3.10.1852 i Hasle sogn, Vejle Ámt, detaillist 16.9.1885, 20, 235
Andersen, Johan Carl Friedrich - født 1.6.1858 i Slesvig, slagter 14.10.1885, 20, 241
Andersen, Johan Frederik Knud - født 13.6.1862 i Odense, styrmand 31.10.1884, 20, 201
Andersen, Johanne Marie Christine - født 7.11.1846, detaillist 29.10.1879, 19, 443, firma samme dato
Andersen, Johannes Ludvig Vilhelm - født 25.8.1856 i Odense, detaillist 20.10.1886, 20, 281
Andersen, Johannes Preben - født 16.4.1854 i Odense, smed 14.4.1886, 20, 261
Andersen, jun. E. - købmand, bestyrelse 31.7.1878, 19, 407
Andersen, Jørgen - født 17.8.1842 i Ringe, skræder 2.7.1884, 20, 187
Andersen, Karen - født 23.3.1849 i Føns Sogn, ringe handel 18.11.1885, 20, 247
Andersen, Knud - af Fruens Bøge, født 26.11.1838 i Verninge, restauratør 30.1.1878, 19, 394
Andersen, Knud - født 13.10.1837 i Særslev, detaillist 28.4.1886, 20, 266
Andersen, Lars - født 29.11.1850 i Ravnebjerg, detaillist 28.2.1883, 20, 130, brændevinsret 16.5.1883, 20, 144, opsigelse af brændevinsretten 25.3.1885, 20, 215
Andersen, Lars Christian - født 24.9.1849 i Velje, købmand 21.5.1884, 20, 183, firmaanmeldelse Laurits Andersen og Co., Lars Andersen og Co., firmaanmeldelse købmand Hans Christian Andersen og broderen købmand Laurits Christian Andersen 21.5.1884, 20, 183
Andersen, Mads - født 21.11.1847 i Rynkeby Sogn, bager 18.3.1885, 20, 214, opsigelse 26.5.1886, 20, 267
Andersen, Mads - født 9.11.1844 i Rolsted Sogn, bager 10.11.1880, 20, 32
Andersen, Mikkel - født 1.7.1852 i Kaadekilde, detaillist 3.5.1882, 20, 90, firmabetegnelse Brødrene Talleruphus (med broderen And. Chr. Andersen Talleruphus)
Andersen, Niels Peder - født 9.7.1848 i Odense, skomager 9.7.1884, 20, 187
Andersen, Niels Peder Vilhelm - født 29.6.1854 i Løve, Gierslev Sogn, høker 14.11.1883, 20, 162, opsigelse af brændevinsretten 31.3.1886, 20, 259
Andersen, Niels Severin - født 11.1.1837 i Bredsten, købmand 30.8.1882, 20, 101, opsigelse 16.4.1884, 20, 179
Andersen, Niels Severin - født 17.4.1857 i Odense, købmand 29.4.1885, 20, 220
Andersen, Peder - født 13.7.1854 i Kørup Sogn, maler 13.10.1884, 20, 198
Andersen, Peder - født 18.12.1847 i Sønderby, murer 15.0.1884, 20, 197
Andersen, Peder - født 22.9.1845 i Søhusene, Flødstrup Sogn, ringe handel 18.4.1883, 20, 140
Andersen, Peder - født 3.1.1844 i Nordskov, bager 27.10.1880, 20, 32
Andersen, Peder Henrik - født 16.2.1843, skrædermester 31.10.1877, 19, 389, opsigelse ved enken Anne Magdelene Knudsen 15.6.1881, 20, 54
Andersen, Rasmus - detaillist 16.10.1878, 19, 413
Andersen, Rasmus - født 20.5.1841 i Gestelev, ringe handel 14.12.1881, 20, 72
Andersen, Rasmus - født 21.5.1854 i Kogsbølle, høker 19.11.1884, 20, 202
Andersen, Rasmus - født 4.12.1836 paa Lambechsgaard, Kavslunde Sogn, hyrdekusk og vognmand 11.5.1883, 20, 144, opsigelse 23.4.1884, 20, 180
Andersen, Rasmus - født 9.11.1837 i Harendrup, skræder 24.3.1878 ,19, 401
Andersen, Rasmus Peder - født 19.2.1856 i Lunde Sogn, handel med gamle bøger 22.8.1883, 20, 152, tillige detaillist 7.5.1884, 182
Andersen, Severin - Chr. Anderschous Eftf. firmaanmeldelse 6.5.1885, 20, 222
Andersen, Sophus - født 18.3.1852, bager 18.4.1877, 19, 369, opsagt 16.10.1878, 19, 412
Andersen, Theodor Alfred Laurentius - født 25.11.1846 i Randers, detaillist 30.10.1878, 19, 414 (1870 i København), firmaanmeldelse Modebazaren, Kongensgade 11, 18.7.1883, 20, 150
Andersens Eftf., Christian - firmaanmeldelse ved købmand Laurits Anton Gustav Petersen 23.6.1886, 20, 270
Andkjær, Thomas Sørensen - født 29.11.1844, værtshusholder 14.5.1879, 19, 430
Andreasdatter, Bodil - døbt 3.7.1819, gæstgiver 9.4.1879, 19, xix 425, opsigelse 25.1.1882, 20, 79 (enke efter Rasmus Jørgensen)
Andreasen, Ebbe - født 21.7.1855 i Sønderse, hyrekusk og vognmand 14.11.1883, 20, 162
Andreasen, Jens Christian - født 23.9.1862 i Odense, styrmand 24.9.1883, 20, 154 (faderen skibskaptejn Andreasen)
Andreasen, Lorentz Ferdinand - født 18.4.1847 i Odense, snedker 7.2.1877, 19, 364, tillige tapetseser og dekoratør 1.2.1882, 20, 79
Andresen, Hans Peter - født 23.8.1851 i Odense, snedker 5.3.1884, 20, 171
Andresen, Jens Ivar Christian - født 4.12.1854, skomager 10.12.1879, 20, 5
Anthonsen, Niels Christian Hansen - født 18.12.1852, detaillist 4.12.1878, 19, 417, opsigelse 4.6.1879, 19, 431, firmaanmeldelse 18.12.1878, 19, 418, firmaophævelse Sct. Jørgensgades Kolonialhandel 6.8.1884, 20, 189, detaillist paany 25.4.1883, 20, 141, opsigelse 30.9.1885, 20, 237
Aschenkremmer, Friedrick - født 23.1.1825 i Rendzen, høker 12.2.1879, 19, 421, opsigelse 31.8.1881, 20, 62
Askholm, Rasmus Rasmussen - født 15.4.1853, ringe handel 5.5.1880, 20, 16
Assam, Christian Anthon - possementmager 16.8.1842, opsigelse 14.1.1883, 20, 127
Assam, Henrich Michael - drejer 9.12.1846, tillige kammager 27.8.1879, 19, 437, opsigelse 30.12.1882, 20, 124
Assam, Maximilian Niels Christian Heinrich - født 23.9.1848, possementmager 22.8.1883, 20, 152
Assam, Thora – ringe handel 5.12.1883, 20, 163, gæstgiver 13.1.1886, 20, 253, opsigelse 21.4.1886, 20, 261 (gift med bogbinder Ludvig Henrik Hahn)
Assam, Valdemar Olaf Kaas - født 27.12.1849, drejer og kammager 24.12.1879, 20, 6
Augustinus, Ferdinand Adam Nicolaj - født i Odense, smed 5.5.1886, 20, 264, firmaanmeldelse F. L. Augustinus 5.5.1886, 20, 264
Augustinus, Peter Christian Bernt - født 26.10.1849 i Odense, smed 5.5.1886, 20, 264, firmaanmeldelse F. L. Augustinus 5.5.1886, 20, 264
Bachmand, Jens Hansen - født 22.5.1840 paa Elved Mark, hyrekusk og vognmand 29.5.1878, 19, 404
Bager, Heinrich Johann Andreas Georg - født 9.2.1856, barber 9.2.1881, 20, 40
Baggesen, ... - blikkenslagersvend, mesterstykke 18, 185
Bahnson, Carl Rudolf - født 28.4.1841, ringe handel 20.8.1879, 19, 436
Bajerholm, Peter Larsen Jensen - født 29.4.1846 i Stenderup, baadfører, ved hustruen høker 14.3.1883, 20, 133
Baltzer, Hans Theodorfsen (kaldet) - født 1.10.1838 i Bellinge, bogbinder 19.1.1887, 20, 290
Bang, Lauritz Wilhelm - født 26.8.1860 i Odense, detaillist 7.4.1886, 20, 260
Bang, Louis - født 28.7.1854, procura i firma Carl F. Bang 29.9.1880, 20, 27, købmand og værtshusholder 24.8.1881, 20, 61, opsigelse som værtshusholder 31.12.1885, 20, 251, forretning i sin faders firmanavn 23.11.1881, 20, 71
Bang, Niels Carl Christian - født 5.1.1859 i Odense, styrmand 10.1.1880, 20, 8, skipper 23.2.1883, 20, 130
Bang, Viggo Andreas Herman - født 20.1.1845 i Odense, straahattefabrikant 9.10.1878, 19, 412
Baumgarten, Otto Ludvig Votillius - født 4.11.1847, detaillist 18.9.1878, 19, 410, købmand 23.5.1881, 20, 52
Bay, Alfred August - født 4.10.1859, hyrekusk og vognmand 21.1.1885, 20, 209
Bayer, Friedrich Pobutus - født 29.9.1852 i Richvadt ? i Tyskland, slagter 9.1.1878, 19, 393
Bech, Søren Hansen - født 1.5.1857 i Nørre Broby Sogn, skomagermester 3.5.1882, 20, 91
Beck, Christian Frederik - født 4.3.1847 i København, detaillist 9.7.1884, 20, 187
Bekker, Frederik Georg - født 22.10.1854 i Odense, tømmermand 18.7.1883, 20, 150
Bekker, Johan Peter Christian Samuel - født 10.2.1852 i Odense, styrmandsattest 6.3.1878, 19, 397
Bekker, Mads Peter Christian - født 3.8.1857 i Odense, murer 23.1.1884, 20, 168
Belschner, Carl Johan Thomas - født 8.8.1845 i Odense, skræder 1.5.1878, 19, 402
Bencke, Anton Marius William - født 10.2.1858 i Odense, procura hos faderen købmand C. C. Bencke 19.10.1881, 20, 68, købmand 19.7.1882, 20, 97, firmaanmeldelse C. C. Benche 19.7.1882, 20, 97, tillige børstenbinder, med firmanavn Odense Gadekostefabrik 23.12.1885, 20, 250, opsigelse af borgerskab og firma 13.10.1886, 20, 280
Bencke, Oline Emilie - født 16.10.1830 i Korsør, detaillist 5.10.1881, 20, 66, opsigelse 27.2.1884, 20, 171
Bender, Carl Henrik - født 22.7.1846 i Sønder Broby, gæstgiver 25.6.1879, 19, 432, ombyttet til restauratør 27.12.1882, 20, 121, opsigelse 31.12.1884, 20, 207
Bertelsen, Niels - født 24.9.1818, i Gamby, ringe handel 10.5.1892, 20, 91
Berthelsen, Rasmus - født 6.4.1830, hyrekusk og vognmand 15.8.1877, 19, 381, opsigelse 31.8.1881, 20, 62
Bindslev, Frederik Christensen - født 2.9.1859 i Hjørring, bundtmager og hattemager 8.10.1884, 20, 196
Birkholm, Julius Anthon - født 26.7.1847 i Ærøskøbing, detaillist 29.11.1882, 20, 114, opsigelse 26.9.1883, 20, 1574
Bjelke, Peter Anton Marius - født 23.1.1852, børstenbinder 10.10.1877, 19, 387
Bjerre, Hans Carl August - procuraanmeldelse 18.4.1883, 20, 140 ved manufacturhandler og købmand Chr. Mogensen i firma Slotsgadens Dampvæveri
Black, Eduard Johannes - født 1.10.1850 i Sorø, maskinspinder og maskinvæver 12.5.1886, 20, 265
Block, Peter Harald Edvard - født 19.11.1855, slagter 21.12.1881, 20, 75
Blom, Peter Vilhelm Rudolph - født 13.9.1832 i Norrkøbing i Sverige, konditor 2.10.1878, 19, 411, sat ud af kraft paa grund af restance 24.12.1884, 20, 207
Blumensaadt, Niels Nicolaj - født i 7.3.1855 i Odense, procura 31.8.1881, 20, 62, sæbesyder og parfumefabrikant 23.5.1883, 20, 145, firmaanmeldelse Parfumeri Centrale Nicolas 23.5.1883, 20, 145
Blumensaadt, Oscar Emil - procura 31.8.1881, 20, 62
Bodecker, Frantz Viggo Frederik - født 15.10.1855 i København, hattemager 4.2.1885, 20, 210 (firma samme dato), handskemager 3.12.1886, 20, 286
Boelslund, Søren Pedersen - født 4.3.1856 i Hjadstrup, skomager 9.3.1881, 20, 42
Bolbro Maskinværksted - firmaanmeldelse 14.7.1886, 20, 272
Bom, Camilla Erikka Mathilde - født 30.6.1851 i Kerteminde, ringe handel 21.9.1881, 20, 65
Borchsenius, Johannes - født 6.6.1838 paa Lundsgaard, Revninge Sogn, ringe handel 16.2.1887, 20, 292
Brammer, Ludvig Mathias Anton - født 15.8.1834, detaillist 3.4.1878, 19, 399
Brandkjær, Mads Madsen - født 10.1.1831, detaillist 30.4.1884, 20, 181, gæstgiver, 8.10.1884, 20, 196, opsigelse af brændevinsretten 31.12.1884, 20, 207
Brandt & Co. - jernstøberfirma 6.3.1878, 19, 397
Brandt, K. Hansen - procura i Fa. Vestergades Wienerbageri ved bager Hans Rasmussen 12.12.1883, 20, 164
Brandt, Knud Gummesen - født 23.2.1853 i Odense, jernstøber 27.2.1878, 19, 396, firma 6.3.1878, 19, 397
Brandt, Niels Peter - fæstemand, 17.5.1884, 20, 183, opsigelse 11.1.1886, 20, 253
Brandt, Niels Peter - født 1.3.1840 i Ullerslev, høker 12.12.1883, 20, 164
Brandt, Søren Christian - født 27.8.1847, klædefabrikant 26.9.1877, 19, 385
Brandt, Vilhelm Morten - klædefabrikant 26.9.1877, 19, 385
Braunstein, Peter Christian - født 27.5.1854 i Flensborg, grosserer fra København, købmand 26.3.1884, 20, 172
Brdr. Limkilde – firmaanmeldelse, købmandshandel 21.4.1880, 20, 14 (Harald Limkilde), ophævelse af procura for Ludvig Limkilde 21.12.1881, 20, 74
Bretton, C. de - forretningsfører ved Odense Telefonselskab 6.2.1884, 20, 169
Breum, Peter Elias - født 31.5.1854, detaillist 20.10.1879, 19, 442, firma samme dato ombyttet til købmand 6.7.1881, 20, 56, P. Breum & Co forandring i firm aet 27.5.1885, 20, 225
Brodersen, Frederik Carl Christian - født 23.4.1845 i Odense, glarmester 2.7.1885, 20, 229
Broe, Laurits Julius Nielsen - født 27.7.1861 i Odense, slagter 3.11.1886, 20, 283
Brolm, Jens Jørgensen - født 22.1.1853, bager 14.5.1879, 19, 429, opsigelse 21.4.1880, 20, 14
Brugsforeningen i Odense -  købmand 18.7.1877, 19, 377, 378, opsagt og firmaet hævet 31.12.1878, 19, 419
Brugsforeningens Købmandshandel - firma 3.5.1877, 19, 371
Bruun, Carl Jensen - født 27.9.1859 i Sanderum, detaillist 29.12.1886, 20, 287
Bruun, Christian Conrad - kobbersmed 9.10.1844, opsigelse 10.10.1883, 20, 158
Bruun, Frederik Vilhelm - født 21.6.1835 i Odense, skræder, marskandiser 14.6.1882, 20, 93
Bruun, Jacob - født 3.4.1862 i Aabenraa, styrmand 9.7.1884, 20, 188
Bruun, Jens Jensen - skrædermester 13.1.1847, opsagt af enken 4.8.1880, 20, 24
Bruun, Theodor - født 22.11.1854 i Gislev, bager 17.11.1880, 20, 33, opsigelse 23.3.1881, 20, 42, ølbrygger 3.5.1882, 20, 91, opsigelse 25.8.1886, 20, 274
Brødrene Andersen - firmaanmeldelse ved farvefabrikant Anders Peter Andersen, procura til broderen Carl Johan Andersen 20.5.1885, 20, 225
Brødrene Hansen - firmaanmeldelse 31.3.1886, 20, 260, ved tobaksfabrikant Hans Christian Frederik Voigt Hansen og Viggo Ferdinand
Brøndum, Christian Marius - født 14.9.1860 i Millinge, købmand 18.2.1885, 20, 211, firmaanmeldelse G. A. Hoffgaards Eftf. 18.2.1885, 20, 211
Bunger, Hans Christian Gustav - født 4.10.1847 i Odense, smed 4.11.1885, 20, 244
Bunger, Niels Frederik - født 7.1.1855 i Odense, bager 20.10.1880, 20, 29, opsigelse 18.5.1881, 20, 52
Busch, Jørgen - født 18.2.1839 i Assens, skomager 31.1.1877, 19, 363, tillige ringe handel 11.7.1883, 20, 149
Bøgelund, Poul Nielsen - født 23.3.1848, vognmand 13.6.1877, 19, 374, ombyttet til restauratør 13.10.1880, 20, 29
Bøymler, Frederik Jørgensen - født 11.5.1841 i Sjøstrup Sogn, buntmager 8.5.1878, 19, 403
C. Nielsen & Co. – firmaanmeldelse 26.11.1884, 20, 203, ved købmand Christen Nielsen
Carolinekilde i Odense - firmaanmeldelse ved minaralsvandsfabrikant Frederik Vilhelm Petersen 19.5.1880, 20, 18, se ogsaa 26.11.1884, 20, 203
Carstens, Johan Gustav Hermann - født 23.3.1852 i Odense, snedker 11.4.1877, 19, 368
Carstens, Simon Christian Ulfert - født 6.2.1859 i Odense, snedker 1884, 20, 182
Caspersen, Olof Valdemar Carl - født i København, procurist 23.4.1879, 19, 427, se næste
Caspersohn, Valdemar Carl Olof - født i København, straahattefabrikant 29.9.1880, 20, 27, se forrige
Christensen, Abelone Frederikke født Rasmussen - født 5.1.1846, ringe handel 24.12.1884, 20, 207
Christensen, Anders - født 22.2.1861 i Allese, bager 17.3.1886, 20, 257, opsigelse 18.8.1886, 274
Christensen, Anders - født 8.10.1846, bager 25.4.1877, 19, 369
Christensen, Ane Kirstine født Jensen - handskemager 4.7.1879, firmaanmeldelse Jensen & Co og procura til Johan Heinrich Voss 19.4.1882, 20, 88 (murersvend Niels Christensens fraskilte hustru)
Christensen, Christen - født 1.12.1818, i Eilby, ringe handel 26.11.1884, 20, 213
Christensen, Hans - født 18.10.1833 i Haarby, gæstgiver 28.6.1882, 20, 94, ombyttet til værtshusholder 30.12.1882, 20, 125
Christensen, Hans - født 18.3.1853, sukkervarefabrikant 27.4.1881, 20, 47
Christensen, Hans - født 25.3.1844 i Skovby, høker 20.5.1885, 20, 224
Christensen, Hans - vand og gasmester 25.7.1877, 19, 378
Christensen, Hans Arnold - procuraanmeldelse i firma G. A. Hoffgaards Eftf. ved købmand Christian Marius Brøndum 18.2.1885, 20, 212
Christensen, J. L. & Co - firma anmeldes af cph Anders Jensen og cph Johan Ludvig Christensen 8.11.1882, 20, 122, Anders Jensen fratræder 12.1.1884, 20, 168
Christensen, Jens - født 12.3.1849 i Rye, detaillist 4.10.1882, 20, 106
Christensen, Johan Ludvig - født 10.7.1852 i Vedskølle By, detaillist 8.11.1882, 20, 112, firmaanmeldelse J. L. Christensen & Co. 8.11.1882, 20, 112
Christensen, Jørgen - født 31.5.1834, hyrekusk og vognmand 27.6.1877, 19, 376
Christensen, Lars Jørgen - født 22.7.1849 i Bellinge, murer 26.5.1880, 20, 19
Christensen, Maren - født 1.11.1856 i Aarslev, ringe handel 23.4.1884, 20, 180
Christensen, Marie Kirstine født Wintherlig - født 13.3.1824 i Odense, ringe handel 27.5.1885, 20, 225 (enke efter skræder Christensen)
Christensen, Morten - født 14.5.1843, ringe handel 19.1.1881, 20, 39
Christensen, Morten - født 14.7.1848 i Andebølle, snedker 7.5.1879, 19, 429
Christensen, Niels - murersvend, hans fraskilte hustru Ane Kirstine født Jensen, handskemager 4.7.1879 (næringsbevis), anmelder firma Jensen & Co. og procura til Johan Heinrich Voss 19.4.1882, 20, 88
Christensen, Niels Frederik - født 12.5.1827 i Odense, høker 18.5.1881, 20, 52
Christensen, Niels Marius - født 19.7.1857 i Odense, styrmand 1.5.1880, 20, 15
Christensen, Oscar Frederik - født 10.11.1855 i København, købmand 11.10.1882, 20, 107, opsigelse 9.5.1883, 20, 144
Christensen, Peder - født 13.6.1846, tømmermand 29.3.1882, 20, 84
Christensen, Peter - født 4.2.1860 i Aarslev, bager 7.10.1885, 20, 239, opsigelse 24.3.1886, 20, 257
Christensen, Peter Christian - født 7.11.1855 i Sødinge, bødker 15.8.1883, 20, 152
Christensen, Peter Marius - født 7.6.1848, ringe handel 30.4.1879, 19, 428
Christensen, Rasmus - født 5.2.1840 i Højme, bager 6.12.1882, 20, 117
Christensen, Søren - født 6.8.1854 paa Wedelsborg, gæstgiver og brændevinsbrænder 25.4.1883, 20, 141, opsigelse 24.12.1884, 20, 206
Christensen, Valentin Laurits - født 23.10.1856 i Assens, detaillist 20.10.1886, 20, 280
Christensen, Wilhelmine Sophie Frederikke født Nielsen - værtshusholder 24.6.1885, 20, 227 (enke efter værtshusholder Jens Christensen)
Christiansen, Anders - født 27.7.1832 i Torning Sogn, detaillist 19.5.1886, 20, 266, firmaanmeldelse Kongensgades Kolonialhandel 16.6.1886, 20, 269
Christiansen, Christen - født 22.3.1852 i Stegsted, detaillist 26.8.1885, 20, 233, opsigelse 31.3.1886, 20, 259
Christiansen, Eriksens Eftf. - firmaanmeldelse af købmand Hans Frederik Christiansen 3.10.1883, 20, 156, ophævelse 30.6.1886, 20, 271
Christiansen, Frantz - født 12.3.1843 af Højby, detaillist 13.4.1881, 20, 45, ombyttet til gæstgiver 2.7.1884, 20, 187
Christiansen, Hans - detaillist 1.5.1878, opsigelse af brændevinsretten 24.3.1880, 20, 12, opsigelse 21.4.1880, 20, 14
Christiansen, Hans - født 17.6.1846 i Maale, detaillist 1.5.1878, 19, 402
Christiansen, Hans - født 28.1.1827 i Sanderum Sogn, hyrekusk og vognmand 19.5.1886, 20, 266
Christiansen, Hans Frederik - født 12.7.1857 i Brylle, købmand 3.10.1883, 20, 156, firmaanmeldelse Christiansen, Eriksens Eft., fuldmagt til broderen handelskommis Ove Anders Christiansen, opsigelse som købmand 19.5.1886, 20, 266
Christiansen, Hans Jørgen - født 20.1.1852 i Faaborg, maler 2.5.1877, 19, 370
Christiansen, Hans Peter - født 14.10.1851 i Allested Sogn, drejer 6.2.1878, 19, 395, samt kammager 3.9.1879, 19, 437
Christiansen, Johan - født 2.9.1857 i Hudevad, Rolsted Sogn, detaillist 18.7.1883, 20, 150
Christiansen, Ludvig - født 8.12.1851 i Birkinge, skomager 5.9.1877, 19, 383
Christiansen, Niels - født 21.3.1845 i Herslev, Finderup Sogn, skræder 30.9.1882, 20, 105
Christiansen, Niels Christian - født 26.9.1855 i Skamby Sogn, hyrekusk og vognmand 27.5.1885, 20, 225
Christiansen, Niels Christian Anthon - født 20.6.1850 i Odense, købmand 25.10.1882, 30, 110
Christiansen, Ove Anders - født 15.11.1859 i Karhuse, Vissenbjerg, fuldmagt i firma Christian Eriksens Eft. 3.10.1883, 20, 156, opsigelse 30.6.1886, 20, 271, købmand 3.12.1884 ,20, 204, opsigelse 30.6.1886, 20, 271
Christiansen, Rasmus - høker 22.5.1862, bager 31.10.1866, 19, 121 (forrige?)
Christiansen, Rasmus Andersen - født 3.4.1850 i Ringe, detaillist 19.4.1882, 20, 87, ombyttet til købmand 4.2.1885, 20, 209
Christophersen, Albert Peder Frands - født 6.3.1859 i Odense, styrmand 4.12.1882, 20, 116, 118 (søn af guldsmed R. A. Christophersen)
Clausen, Claus - født 18.3.1846 i Saastrup, Sundeved, sætteskipper 1.8.1877, 19, 379
Clausen, Erik Peter - født 15.9.1851, bagermester 8.5.1878, 19, 403
Clausen, Hans William - født 4.11.1841 i Hjørring, drejer 5.8.1885, 20, 232
Clausen, Peter - høker og børstenbinder 20.10.1819, enken Ellen Michelsen, marskandiser 1.8.1877, 19, 380
Cronberg, Frederik Martin - født 31.3.1837, restauratør 29.10.1879, 19, 443, opsiger brændevinsretten 27.6.1883, 20, 147
Crone, Rasmus - født 14.12.1845, detaillist 23.10.1878, 19, 413, opsagt 6.8.1879, 19, 435
D. Mikkelsen – firmaanmeldelse 28.2.1883, 20, 130, af Dorin Peter Reche Michelsen 28.2.18836, 20, 130
Dahl, Alexander Frederik - født 3.9.1856 i Odense, detaillist 2.4.1884, 20, 176, firmaanmeldelse samme dag, forandring i bestyrelsen 17.12.1884, 20, 205, opsigelse 15.4.1885, 20, 218
Dahl, Jens diderich - født 19.11.1858 i København, købmand 22.11.1883, 20, 163, opsigelse af brændevinsretten paa grund af konkurs 24.3.1884, 20, 174
Dannesbo, Jens Christian - født 29.6.1855 i Odense, hyrekusk og vognmand 2.11.1881, 20, 69
Dantzer, Christian - anmeldelse fra Københavns Handelsbank som assistent i Odense Filialen 2.5.1883, 20, 142, fratrædelse 20.10.1883, 20, 159
De forenede Hvide Vare - forretningers lager i Odense 17.3.1880, 20, 11, firmeanmeldelse af Vett & Wessel
De fynske Købstæders Brandforsikringsforening - for rørlige ejendele, forandring i bestyrelsen 12.12.1883, 20, 164
Dehn, Poul Ludvig - født 8.6.1858 i Odense, sukkervarefabrikant 9.1.1884, 20, 167, opsigelse 9.4.1884, 20, 178
Deleuran, Emil - født 7.6.1834 i Fredericia, detaillist der 8.4.1880, detaillist her 29.11.1882, 20, 114
Delory, Carl Georg Friedrich - født 21.8.1857 i Flensborg, gæstgiver 1.4.1885, 216, opsigelse 30.9.1886, 20, 279, opsagt 16.2.1887, 20, 291
Demant, Frederik Martin Ludvig - født 27.1.1839 i Dalum, detaillist, opsigelse 31.3.1884, 20, 174
Demant, Johan Andreas - født 1.8.1823 i Hjallese, detaillist 27.10.1880, 20, 31, opsiger brændevinsretten 2.11.1881, 20, 69
Det fynske Mark frøkontor - i Odense, firmeanmeldelse ved Handelsgartner Christian Olsen 30.8.1882, 20, 101
Dichmann, Nicolai Hartvig - født 1.9.1830, broderihandler 30.1.1878, 19, 394
Didericksen, Hans - født 23.11.1854 i Nørre Broby, høker 16.4.1884, 20, 179
Dideriksen, Rasmus - født 16.7.1854 i Haagerup, hyrekusk og vognmand 8.10.1884, 20, 196
Dindler & Co. - firmaanmeldelse 17.2.1886, 20, 255 v. Filehugger Johan Jacob Dindler
Dindler, Johan Jacob - født 6.2.1858 i Odense, filehugger 17.2.1886, 20, 255, firmanavn Dindler & Co. 17.2.1886, 20, 255
Dinesen, Carl Andreas - født 2.3.1856 i Odense, detaillist 19.3.1884, 20, 172
Dinesen, Lars - født 23.8.1840, fotograf 15.8.1877, 19, 381
Dittmann, Ludvig Nicolai - født 10.10.1852 paa Trolleborg, detaillist 31.10.1877, 19, 390
Dittmann, Ludvig Nicolaj - detaillist 31.10.1877, ombyttet til købmand 27.7.1881, 20, 59
Dorch, Anne Kirstine Henriette - født 21.12.1852 i Odense, hattemager 23.4.1879, 19, 427
Dorch, Niels Peter - født i Odense, hattemager 12.4.1848, 18, 10, tillige bundtmager 23.5.1877, 19, 372, opsigelse som bundtmager 5.11.1879, 20, 2
Dreyer, Alfred Ferdinand Frederik - født 4.5.1850 i Odense, paraplymager og stokkefabrikant 31.3.1886, 20, 259
Dreyer, Wiggo Sophus - født 27.2.1855 i Odense, detaillist 8.9.1880, 20, 26, tillige garver 15.7.1885, 20, 230
Drivremmefabrikken - 6.11.1874m firmaændring 3.12.1884, 20, 204
Duch, Anna Mariette - født 20.2.1855 i Odense, detaillist 2.11.1881, 20, 70
Duch, Thorvald Hannibal - født 13.11.1852 i Odense, bunt- og hattemager 19.12.1877, 19, 392
Due, Peder Henriksen - født 3.9.1826 i Stenderup, høker 4.8.1880, 20, 24
Duer, Claus - procura i firma S. Grøn & Co. 20.4.1881, 20, 47
Dupont, Niels Peter - født 14.3.1852i Fredericia, drejer, 3.9.1879, 19, 437
Duus, Carl - procurafuldmagt i firma Chr. Faber 25.6.1884, 20, 186
Dæhnfeldt & Niss - firmaanmeldelse 29.4.1885, 20, 220, C. F. J. Niss udtraadt af firmaet 29.9.1886, 20, 278
Dæhnfeldt, L. - Odense, firmaanmeldelse ved Christian Lorentz Emil Dæhnfeldt 26.9.1883, 20, 155
Ebenhecht, Friedrich - født 17.7.1842 i Bayern, høker ved hustruen 14.3.1883, 20, 133
Eddikefabriken i Odense - firmaanmeldelse ved eddikebrygger Niels Lauritz Hviid Petersen 8.4.1885, 20, 217
Eefsen, Søren - født 4.6.1838, gæstgiver 15.10.1879, 19, 441, ombytter til restauratør 28.3.1883, 20, 136, opsigelse 29.9.1883, 20, 155
Eilersen, Mads - født 13.7.1847, detaillist 19.1.1881, 20, 39, ombyttet til restauratør 26.10.1881, 20, 69, opsigelse 23.8.1882, 20, 100, paany i kraft ved klodsemager Niels Petersen 1.12.1886, 20, 286, opsigelse 19.1.1887, 20, 290
Enderup, Peter - født 5.12.1852, handskemager 27.4.1881, 20, 48, opsigelse 19.4.1882, 20, 89
Eriksen, Anders Jørgen - født 15.2.1854, skomager 5.11.1879, 20, 2
Eriksen, Ane Cathrine - født 13.4.1842, ringe handel 27.10.1880, 20, 31 (enke efter jernbaneintreprenør Schott)
Eriksen, Carl Christian - født 24.1.1860, i Odense, købmand 29.7.1885, 20, 232
Eriksen, Carl Christian - født 5.7.1845 i Odense, snedker 30.4.1884, 20, 182
Eriksen, Emilie Christina - født 1.5.1846 i Odense, ringe handel 20.10.1880, 20, 30, opsigelse 9.2.1881, 20, 40
Eriksen, Hans Christian - født 7.6.1839 paa Sømosegaard, Sct. Hans Landsogn, tømrer 1.10.1879, 19, 440
Eriksen, Hans Peder - født 16.3.1846 i Munkebo, sætteskipper 7.8.1879, 19, 435
Eriksen, Søren Bendix - født 3.4.1853, maler 5.5.1880, 20, 16
Eriksen, Vilhelm Emil Valdemar - født 21.12.1857 i Odense, slagter 7.10.1885, 20, 238
Eriksens Efterfølger - firmaanmeldelse af Christen Jepsen Lambrethsen 30.6.1886, 20, 271
Ernlund, Carl Oscar - født 7.1.1855 i Odense, stukkaturfabrikant 15.8.1883, 20, 152
Ernst, Frederik Samuel - født 26.3.1852, sukkervarefabrikant 25.4.1877, 19, 370, firmaanmeldelse Odense Dessert og Sukkervarefabrik 15.12.1880, 20.36, ophævelse 7.2.1883, 20, 129, firmaanmeldelse Fabriken Royal 7.2.1883, 20, 129
Ernst, Ludvig Theodor - ringe handel 13.4.1881, 20, 44
Ertner, Frederik Clemens - født 26.5.1851 i Odense, snedker 31.10.1877, 19, 389
Eskildsen, Erik Leopold - født 18.5.1852, handskemager 14.4.1880, 20, 13, opsigelse 4.9.1881, 20, 63
Esmann & Co. - firmaanmeldelse Interessentskab 9.1.1884, 20, 167
Evald, Søren Jensen - født 7.12.1832, detaillist 3.1.1877, 19, 362
Faber, Mouritz - procurafuldmagt i firmaet Chr. Faber 25.6.1884, 20, 186
Fabricius, Henrik Jacob - født 11.2.1835 i Bogense, detaillist og restauratør 12.7.1883, og 15.9.1883, i Sallinge Herred, detaillist 9.12.1885, 20, 249
Fabricius, Jacob Adam Martin - født 24.3.1858 i Bogense, detaillist 27.9.1882, 20, 104
Fabriken Fyen - firmaanmeldelse ved farvefabrikant Thorvald Limaae 17.3.1886, 20, 257
Fabriken Royal - firmaanmeldelse ved Frederik Samuel Ernst 7.2.1883, 20, 129
Fahnøe og Koefoed - firma 3.4.1878, 19, 400
Fahnøe, Carl Brandt - procura 3.4.1878, 19, 400, tilbagekaldelse af procura i firma Julius Koefoed 21.1.1880, 20, 9
Farstrup, Hans - født 8.2.1835 i Veflinge, høker 20.10.1886, 20, 280
Feddersen, Jens - født 10.2.1839 i Bredsted, skomager 6.11.1878, 19, 414
Filter, Casper Fritz - født 21.2.1859 i Odense, possementmager, knapmager 15.4.1885, 20, 218
Flamand, Oscar Søren Emil - født i København, 14.8.1854, procurist 31.12.1878, 19, 418, maskinspinder og maskinvæver 16.11.1881, 20, 71, utrædelse af firmaet Odense Tricotagefabrik 14.12.1881, 20, 73
Flensborg, Johan Arent - procurafuldmagt i firma Hempelske Bog og Papirhandel 12.11.1884, 20, 202, bogbinder 24.12.1884, 20, 207, udtraadt af firmaet Hempelske Bog og Papirhandel 12.1.1887, 20, 289
Fogh, Harald Theodor - født 31.10.1841 i Odense, detaillist 1.9.1886, 20, 275
Fogtmann, Anders Andersen - født 25.11.1849 i Gram Sogn, farver 29.11.1882, 20, 114, opsigelse 24.3.1884, 20, 173
Forbrugsforening i Odense - forandringer 4.9.1878, 19, 410
Foss, Ole Olsen - født 24.1.1852 i Sogndalsfjorden, Norge, bager fra Horsens 17.11.1881, ringe handel 7.5.1884, 20, 182
Franck, Theodor Carl Ludvig - født 9.2.1850 i Levring, detaillist 12.12.1883, 20, 163
Frandsen, Ane Cathrine født Sørensen - høker 18.4.1865, opsagt 14.5.1879, 19, 429
Frandsen, Ib - født 7.1.1829 i Ryslinge, ølbrygger 6.8.1879, 19, 435, tillige destillatør 4.8.1880, 20, 24
Frandzen, K. - højskoleforstander, Lumby, signatur 18.7.1877, 19, 378
Frederiksen, Andreas Marius Viktor - født 11.5.1861 i Odense, slagter 4.11.1885, 20, 243
Frederiksen, August - født 13.5.1854, smed 14.5.1879, 19, 429
Frederiksen, Chr. Co - detailhandel 12.9.1877, 19, 384
Frederiksen, Christian - detaillist, fuldmagt 12.9.1877, 383, 384
Frederiksen, Christian - forretningsfører i Fa. Munke Mølles Klædefabrik 12.7.1882, 20, 96
Frederiksen, Christine Marie - født 20.11.1846 i Odense, detaillist 12.9.1877, firma samme dag 19, 383
Frederiksen, Frederik Anton Johan - født 1.1.1861 i Odense, slagter 24.2.1886, 20, 255
Frederiksen, Frederik Ferdinand - ritmester, brandinspektør, vatfabrikant 8.8.1877, 19, 380
Frederiksen, Hans - født 17.7.1834 i Allested, detaillist 11.11.1885, 20, 245
Frederiksen, Hans - født i Vantinge Sogn, detaillist 9.7.1884, 20, 187, firmaanmeldelse Nørregades Colonialforretning og fuldmagt til købmand Joh. W. Schrøder 3.3.1886, 20, 256
Frederiksen, Jesper - født 23.12.1853 i Vissenbjerg Sogn, detaillist 29.4.1885, 20, 221, opsigelse ved hustruen Maren født Sørensen 28.10.1885, 20, 243
Frederiksen, Jørgen - født 24.4.1851, ølbrygger 2.2.1881, 20, 40
Frederiksen, Peter - født 2.1.1842, værtshusholder 13.3.1878, 19, 398
Frederiksen, Rasmus - født 3.5.1848 i Haarslev, hyrekusk og vognmand 24.9.1884, 20, 193, ombyttet til høker 27.10.1886, 20, 282
Friis, Niels Peder - 1842, 60 bager i Nyborg, værtshusholder 18.4.1866, 19, 105, opsagt 9.10.1867, 19, 148, paany i kraft 28.6.1882, 20, 95, opsigelse 6.9.1882, 20, 102
Frost, Julius - født 24.4.1854, blikkenslager 30.4.1879, 19, 428
Frydendahl, Johannes Mathias - født 4.4.1856 i Odense, detaillist 29.3.1882, 20, 84, firma S. D. Hansen & Frydendahl, opsigelse 12.8.1885, 20, 232
Fyens Gødnings og foderstofforretning - firmaanmeldelse 26.9.1883, 20, 155
Fyens Humlemagasin - grosserer 18.9.1878, 19, 410
Gadeberg, Morten Petersen - født 8.12.1847 i Vandsbek, ringe handel 29.8.1883, 20, 153 (smedesvend), hans enke Anna Marie Laura Cathrine født Nielsen født 21.1.1850 i Bellinge, høker 13.10.1886, 20, 280
Gedde, Johan Christian Ulrik - født 5.9.1853 i Odense, smed 18.4.1883, 20, 139
Gerdrum, Andreas Julius - født 26.11.1853 i Odense, slagter 20.10.1880, 20, 30
Gerlach, Wilhelm - født 28.3.1856 i Randers, købmand 2.12.1885, 20, 248
Gernyx, Adolph Julius - født 24.8.1843 i Kolding, skomager 4.11.1885, 20, 244
Glückstadt, Marcus Isaae - født 2.7.1832 i Fredericia, bandagist 30.8.1882, 20, 100
Gredsted, Julius - født 6.3.1851 i København, detaillist 20.10.1880, 20, 29, opsigelse 27.4.1881, 20, 48
Gregersen, G. - bankbogholder, fuldmagt hævet 22.8.1877, 9, 381, procura i firma Odense Bødkervare Forretning 2.2.1881, 20, 39
Gress, Ludvig Vilhelm Christian - født 15.2.1843 i Voldby, handskemager 11.2.1885, 20, 211
Grossmand, Jens Christian - født 9.9.1845, handskemager 27.4.1881, 20, 48
Grundahl, Lauritz Jensen - detaillist fra Kolding, købmand 2.4.1883, købmand 11.4.1885, 20, 217
Grøn, S. & Co - firmaanmeldelse v/Søren Christian Henrik Grøn 20.4.1881, 20, 46
Grøn, Søren Christian Henrik - født 5.5.1853 i Horsens, detaillist 20.4.1881, 20, 46
Grønborg, Lars Nielsen - født 10.8.1856 paa Ravnebjerg Mark, høker 26.8.1885, 20, 233
Grønholt, Andreas Christian - født 12.7.1853, bødker 23.4.1879, 19, 427
Grønlund, Lauritz Balslev - født 10.9.1853 i Odense, købmand 25.1.1882, 20 ,79, tillige sukkervarefabrikant 11.7.1883, 20, 147, opsigelse som sukkervarefabrikant 5.12.1883, 20, 163
Grønning & Rasmussen - firma 13.3.1878 ,19, 398, hævet 10.9.1879, 19, 438
Grønning, Peter Olaf Adolph - født 27.10.1850, gørtler 25.4.1877, 19, 369
Gummer, Jørgen Peter - født 25.3.1836 paa Selchausdal, detaillist 22.10.1884, 20, 199
Gundestrup, Rasmus Christian Jensen - født 17.3.1849, værtshusholder 16.1.1878, 19, 394, opsagt 18.9.1878, 19, 410, atter i kraft 6.11.1878, 19, 415, opsagt 31.3.1880, 20, 12, paany i kraft 17.4.1882, 20, 87
Gædechen, Valdemar Emil - født 15.11.1861 i Odense, grosserer 5.5.1886, 20, 263
Gärtner, Frantz Georg Carl Christian - født 7.3.1852, barber 21.3.1877, 19, 366, opsigelse 14.10.1885, 20, 241
Götsche, Hans Peter - født 19.2.1836, vognmand 13.6.1877, 19, 373
Götsche, Hans Philip - født 20.11.1819 i Bred, detaillist 1.5.1878, 19, 402
Hage, A. - firma 27.8.1879, 19, 437
Hage, Anders Hansen - født 5.12.1847 i Tønder, detaillist 27.8.1879, firma se D.
Hage, Niels Andersen - procurist 27.8.1879, 19, 437
Hagen, Emil Valdemar Jørgen Ove - født 1843 paa Holmegaard Glasværk, skomager 16.4.1879, 19, 426
Haible, Simon Conrad - detaillist 23.4.1879, ombytter til købmand 255.5.1881, 20, 53
Haible, Simon Konrad - født 16.12.1851 i Odense, detaillist 23.4.1879, 19, 427
Hammerich, Christian Madsen - født 26.2.1837 i Gremmeløkke, vinhandler 27.3.1878, 19, 399, firma s. D. opsagt 9.7.1879, 19, 433
Handelsbanken København - anmelder fratrædelse af assistent L. C. Johansen og tiltrædelse af Chr. Dantzer 2.5.1883, 20, 142
Hansdatter, Anne – født 9.10.1827 i Tommerup, ringe handel 14.10.1885, 20, 240 (enke efter Peder Larsen)
Hansen & Frydendahl - firmaanmeldelse 29.3.1882, 20, 84, v. detaillist 29.3.1882 Johannes Mathias Frydendahl, og detaillist 15.10.1879, Jeppe Johansen, forandring i firmaet 15.7.1885, 20, 230
Hansen & Meibom - firmaanmeldelse ved Jern & Metalstøber Frederik Martin Julius Meibom og maskinfabrikant Peder Hansen 1.2.1882, 20, 79, ophævelse 29.12.1886, 20, 287
Hansen & Nicolin - firmaanmeldelse 24.11.1880, 20, 34
Hansen & Søn - firma 3.5.1882, 20, 90, ved Carl Hansen fh. konditor i Bogense, gæstgiver 26.4.1882, 20, 89, udtræder 4.10.1882, 20, 106 og sønnen Carl Julius Hansen fh. detaillist i Bogense, gæstgiver 26.4.1882, 20, 89, procura 4.10.1882, 20, 106
Hansen, Albert Emanuel Christian - snedker 10.4.1878, opsigelse af enken Marie født Andersen 4.4.1883, 20, 138
Hansen, Albert Immanuel Christian - født 6.4.1853 i Odense, snedkermester 10.4.1878, 19, 400
Hansen, Anders - født 30.5.1856 i Fravde, murer 7.3.1886, 20, 132
Hansen, Anders - født i Hjulby, høker 22.4.1885, 20, 220, opsigelse 21.10.1885, 20, 242
Hansen, Anders Christian - født 25.7.1847 i Øster Traun, restauratør 30.4.1879, 19, 428, ombyttet til gæstgiver 3.11.1886, 20, 283
Hansen, Anders Christian - født 6.10.1851 i Sanderum Sogn, detaillist 24.3.1886, 20, 258
Hansen, Anders Peter - født 27.5.1854, skræder 28.7.1880, 20, 23
Hansen, Andreas Edvard - født 4.4.1842 i Helsingør, maler 7.3.1883, 20, 131
Hansen, Ane Kirstine f. Henriksen - født 22.6.1839 paa Aarslev Mark, ringe handel 8.10.1884, 20, 196 (enke efter murersvend Chr. Hansen)
Hansen, Ane Marie - ugift, født i Brylle, ringe handel 29.9.1880, 20, 27
Hansen, Anna Marie Kirstine - født 14.9.1831 i Bogense, detaillist 20.10.1880, 20, 30 (enke efter karetmager Carl Christian Ørnstrup, opsigelse 27.10.1886, 20, 282)
Hansen, Bartholine - født 1.6.1858 i Odense, detaillist 17.9.1884, 20, 192
Hansen, Bertel - født 25.4.1852 i Vingsted, slagter 23.7.1879, 19, 434
Hansen, Carl - fh. conditor i Bogense, gæstgiver 26.4.1882, 20, 89, firmaanmeldelse Hansen & Søn 3.5.1882, 20, 90, udtræder af firma Hansen & Søn og afgiver procura til sønnen Carl Julius Hansen 4.10.1882, 20, 106
Hansen, Carl Christian - født 3.9.1842, smed 10.9.1879, 19, 438
Hansen, Carl Christian Alfred - født 13.12.1848 i Odense, tobaksfabrikant 31.7.1878, 19, 407, opsigelse 9.8.1882, 20, 99
Hansen, Carl Christian Ascanius - købmand og værtshusholder 24.11.1880, 20, 34, opsigelse 27.4.1881, 48, købmandshandel i forening med brændevinsbrænder Oscar Nickolin under firma Hansen & Nickolin 24.11.1880, 20, 34
Hansen, Carl Christian Henrik - født 21.12.1859 i Odense, slagter 20.10.1886, 20, 281
Hansen, Carl Ferdinand - født 22.3.1847 i København, smaahandlende 11.8.1886, 20, 273
Hansen, Carl Julius - fh. detaillist i Bogense, gæstgiver 26.4.1882, 20, 89, opsigelse 30.9.1882, 20, 104, firmaanmeldelse Hansen & Søn 3.5.1882, 20, 90, procura 4.10.1882, 20, 106
Hansen, Carl Ludvig Julius - født 18.5.1852 i Roskilde, købmand 10.8.1881, 20, 60, tillige skræder 5.10.1881, 20, 66
Hansen, Carl Martin - født 18.4.1851, slagter 9.4.1879, 19, 425
Hansen, Carl Martin - født 27.9.1844, detaillist 16.10.1878, 19, 413
Hansen, Christen - født 13.1.1854 i Stillinge Sogn, hyrekusk og vognmand 29.11.1882, 20, 114
Hansen, Christen - født 17.7.1849, bager 17.8.1881, 20, 60
Hansen, Christen - født 1849 i Nørre Lyndelse Sogn, skomager 29.8.1877, 19, 382
Hansen, Christen - født 27.12.1850 i Brendekilde, detaillist 2.4.1884, 20, 176, brændevinshandel 4.3.1885, 20, 212
Hansen, Christen - født 27.9.1853 i Nørre Lyndelse, ringe handel 23.5.1883, 20, 145
Hansen, Christian - født 11.8.1853 i Tommer Mølle, bager 18.4.1883, 20, 139, opsigelse ved hustruen Cathrine f. Jørgensen 14.10.71885, 20, 240
Hansen, Christian - født 12.4.1843 i Nørre Lyndelse, ringe handel 10.10.1883, 20, 158
Hansen, Christian - født 13.10.1857 i Diernæs, gæstgiver 24.12.1884, 20, 206, opsigelse af hustruen Dorthea f. Hansen 29.7.1885, 20, 231
Hansen, Christian - født 14.6.1838 i Fjelsted Sogn, murer 25.5.1882, 20, 92, opsigelse 16.9.1885, 20, 235
Hansen, Christian - født 23.7.1841 i Gudme Sogn, detaillist 14.10.1885, 20, 241
Hansen, Christian - murersvend, enken Ane Kirstine f. Henriksen, 22.6.1839 paa Aarslev Mark, ringe handel 8.10.1884, 20, 196
Hansen, Christian Nielsen _ født 1.3.1843 i Kjædeby, detaillist 31.10.1883, 250, 160, ombyttet til gæstgiver 26.8.1885, 20, 233
Hansen, Christian Peter - født 2.12.1851 i Nørre Aaby, hyrekusk og vognmand 23.8.1882, 20, 100
Hansen, Claus - arbejdsmand, hans enke Maren Kirstine Bendtine f. Hansen, født 23.3.1823, høker 4.7.1883, 20, 148, opsigelse 27.8.1884, 20, 190
Hansen, Edvard - født 1.10.1854, detaillist 28.1.1880, 20, 9, ombyttet til købmand 25.10.1882, 20, 111
Hansen, Emil Christian - født 6.3.1841 i Odense, høker 17.11.1880, 20, 33
Hansen, Erik - født 7.1.1837 i Hunderup, tømrer 28.2.1883, 20, 130
Hansen, Frederik Antonio - født 22.4.1852 i Odense, bager 2.5.1877, 19, 370, opsigelse 26.5.1880, 20, 19
Hansen, Frederik Gleerup - født 15.2.1854 i Vedelshave, Asperup Sogn, detaillist 9.4.1884, 20, 178, opsigelse af brændevinsretten 31.12.1885, 20, 252
Hansen, Gjertrud - født 20.10.1833 i Sanderum, ringe handel 5.10.1881, 20, 67
Hansen, Hans - født 11.5.1825 i Kerte, murermester 2.3.1881, 20, 41
Hansen, Hans - født 11.9.1844 i Fjellerup, bager 23.4.1879, 19, 427
Hansen, Hans - født 17.2.1834 i Ullerslev, slagter 11.8.1880, 20, 24, bager 19.1.1881, 20, 38, tillige slagter 2.2.1881, 20, 39
Hansen, Hans - født 22.1.1830, tømrermester 28.3.1877, 19, 367
Hansen, Hans - født 22.12.1851 i Bellinge, ringe handel 5.5.1886, 20, 263
Hansen, Hans - født 25.3.1843 i Kerteminde, restauratør 26.5.1880, 20, 18
Hansen, Hans - født 4.4.1858 i Sønder Vilstrup, ringe handel 10.12.1884 ,20, 205, ombyttet til gæstgiver 1.4.1885, 20, 216, opsigelse af brændevinsretten 24.6.1885, 20, 227
Hansen, Hans - født 6.10.1825 paa Anderup Mark, værtshusholder 29.3.1882, 20, 84
Hansen, Hans - født 6.2.1835 i Haarby, detaillist 21.10.1885, 20, 241
Hansen, Hans - født 7.5.1859 i Randers, købmand 26.3.1884, 20, 173, opsigelse af brændevinsret paa grund af konkurs 31.2.1884, 20, 208
Hansen, Hans Andreas - detallist fra Stege 16.8.1881, detaillist her 29.4.1885, 20, 220
Hansen, Hans Bendt - født 26.10.1851 i Bogense, glarmester og maler 5.9.1877, 19, 383, opsagt 29.10.1879, 19, 443
Hansen, Hans Christian - født 23.12.1849, detaillist 4.12.1878, 19, 416, købmand og værtshusholder 22.9.1880, 20, 26
Hansen, Hans Christian - født 24.6.1841 i Skiby Sogn, høker 23.4.1879, 19, 427, opsigelse 17.12.1879, 20, 5
Hansen, Hans Christian - født 29.12.1839 i Nørre Lyndelse, gæstgiver 31.10.1877, 19, 390, ombyttet til restauratør 30.12.1882, 20, 123, sat ud af kraft paa grund af restance 31.12.1886, 20, 288
Hansen, Hans Christian - født 3.1.1855 i Odense, hyrekusk og vognmand 8.7.1885, 20, 230
Hansen, Hans Christian - født 8.2.1855, murer 11.2.1880, 20, 10
Hansen, Hans Christian Frederik Voigt - født 8.6.1859 i Odense, tobaksfabrikant 31.3.1886, 20, 260
Hansen, Hans Christian Lind - født 24.2.1851 i Odense, snedker 30.6.1880, 20, 22
Hansen, Hans Conrad - født 1.4.1838, detaillist 22.10.1879, 19, 442, samt handel med huder og skind, procurafuldmagt til Ditlev Vitthardt Jørgensen 13.10.1880, 20, 29, opsigelse af borgerskab 19.4.1882, 20, 88
Hansen, Hans Henrik - født 10.4.1842, bager 9.4.1884, 20, 178
Hansen, Hans Henrik - født 14.11.1836 i Faaborg, gæstgiver 6.8.1884, 20, 189
Hansen, Hans Jacob - født 12.4.1831, bager 14.1.1880, 20, 9
Hansen, Hans Jørgen - født 13.6.1859 i Odense, styrmand 22.7.1880, 20, 23
Hansen, Hans Jørgen - født 13.6.1859 i Odense, træ og finerskærer samt drejer 6.8.1884, 20, 189, opsigelse som træ og finerskærer og bytter drejer til sætteskipper 7.2.1885, 20, 211, skipper 5.5.1886, 20, 264
Hansen, Hans Peter - født 16.10.1841 i Villestofte, bager 7.10.1885, 20, 239
Hansen, Hans Peter - født 2.5.1859 i Krogsbølle, ringe handel ved bogbinder C. Neumann 9.12.1885, 20, 249
Hansen, Hans Peter - rugbrødsbager 19.12.1845, opsagt 16.10.1878, 19, 412
Hansen, Hans Peter Julius - født 24.12.1843 i Odense, tapetserer 15.9.1880, 20, 26
Hansen, Henning Valdemar - født 14.8.1861 i Faaborg, slagter 1.12.1886, 20, 285
Hansen, Jacob Vilhelm - født 24.4.1842 i Kerteminde, handskemager 26.4.1882, 20, 90, opsigelse 9.4.1884, 20, 178
Hansen, Jens - født 15.1.1849 i Gislev Sogn, ringe handel 28.3.1883, 20, 137
Hansen, Jens - født 8.11.1858, tømrer 27.6.1877, 19, 375, opsigelse 12.1.1880, 20, 38
Hansen, Jens Christian - født 27.10.1842 i Vissenbjerg Sogn, høker 4.3.1885, 20, 213
Hansen, Jens Christian - født 29.10.1857 i Trunderup, skomager og marskandiser 29.11.1882, 20, 115
Hansen, Jeppe - født 1877 i Randers, detaillist 15.10.1879, 19, 41, firmaanmeldelse Hansen og Frydendahl 29.3.1882, 20, 84
Hansen, Jeppe Jørgen - født 8.4.1822, ringe handel 7.5.1879, 19, 429
Hansen, Jesper - født 10.9.1849 i Gestelev, slagter 25.4.1883, 20, 141
Hansen, Johan Christian - født 24.2.1860 i Tved, høker 12.5.1886, 20, 265
Hansen, Johan Frederik - født 19.2.1849, købmand 16.10.1878, 19, 413, procurist 23.1.1878, 19,394, ikke mere 31.7.1878, 19, 408
Hansen, Johan Marius - født 4.8.1858 i Odense, bager 10.11.1886, 20, 284
Hansen, Johanne Abelone - født 7.1.1856 i Munkebo, detaillist 28.3.1883, 20, 136
Hansen, Johanne Marie - født 1.10.1876 i Tommerup, smed 7.3.1877, 19, 365 (e.e. kleinsmedefrimester Johan Christian Petersen Smed)
Hansen, Johannes - født 13.3.1854 i Haarby, detaillist i Vends Herred 28.12.1880, detaillist her 23.11.1881, 20, 71, tillige brændevinshandler 15.2.1882, 20, 80, opsigelse af denne 27.12.1882, 20, 121, sukkervarefabrikant 24.12.1884, 20, 206, firmaanmeldelse 24.12.1884, 20, 206
Hansen, Johannes Martin - født 22.4.1848, snedker 27.6.1877, 19, 375
Hansen, Jørgen - født 13.1.1852 i Allerup, Lumby Sogn, murer 15.12.1880, 20, 360 ombyttet til detaillist 8.10.1884, 20, 196
Hansen, Jørgen - født 21.11.1855 i Fangel, restauratør 4.10.1882, 20, 106
Hansen, Jørgen - født 8.8.829 af Risingsminde, høker 25.4.1877, 19, 370, detaillist 10.10.1877, opsigelse 13.4.1881, 45
Hansen, Jørgen - født 9.5.1848 i Fløstrup, møller og bageriforpagter ved Marslev 7.3.1877, bager her 19, 366
Hansen, Karen - født 9.11.1827 i Eiby, høker, 14.11.1877, 19, 391
Hansen, Karen Kirstine - født 14.6.1835 i Bellinge, detaillist 2.1.1884, 20, 166, opsigelse 30.9.1884, 20, 194 (enke efter Ole Hansen)
Hansen, Karen Marie - født 25.1.1840 i Aborre, høker 30.9.1885, 20, 236
Hansen, Knud Christian - født 10.7.1852 i Skalbjerg, fuldmagt i Firma Carolinekilde i Odense 19.5.1880, 20, 18, mineralvandsfabrikant 1.4.1885, 20, 216, firmaanmeldelse Mineralvandsfabriken Sct. Knud 1.4.1885, 20, 216
Hansen, Lars - født 1.10.1845 i Harndrup, hyrekusk og vognmand 30.7.1884, 20, 189
Hansen, Lars - født 11.10.1850 i Ubberud Sogn, detaillist 20.8.1884, 20, 190
Hansen, Lars - født 11.11.1850, ringe handel 12.11.1879, 20, 3
Hansen, Lars - født 18.5.1857 i Rorslev sogn, købmand, 11.7.1883, 20, 149
Hansen, Lars - født 19.1.1852 i Vester Aaby, ringe handel 23.4.1884, 20, 180
Hansen, Lars - født 6.8.1848 i Allerup Sogn, skræder 14.11.1883, 20, 162
Hansen, Lars Christian - 48 aar, undermaaler og vejer 7.2.1877, 19, 364, afsked 19.1.1883, 20, 127
Hansen, Lars Christian - født 7.4.1851 i Odense, snedker 25.7.1879, 19, 435
Hansen, Lars Darus - født 30.12.1822 i Villestofte, værtshusholder 30.4.1879, 19, 428, opsagt af enken Karen Rasmussen 29.9.1880, 20, 28
Hansen, Lars Frandsen - værtshusholder 13.3.1833, detaillist 25.10.1882, 20, 110
Hansen, Mads Meulengracht - født 12.5.1861 i Ringgive Sogn, barber 9.12.1885, 20, 249
Hansen, Mads Peter - født 5.5.1852, i Gryderup, skomager 20.11.1878, 19, 415
Hansen, Maren Kirstine Bendline - født 23.3.1823, enke efter arbejdsmand Claus Hansen, høker 4.7.1883, 20, 148, opsigelse 27.8.1884, 20, 190
Hansen, Maren Kirstine Bendtine - født 23.3.1823, høker 4.7.1883, 20, 148, opsigelse 27.8.1884, 20, 190 (enke efter arbejdsmand Claus Hansen)
Hansen, Martin Sophus - født 13.1.1842 i Tved, værtshusholder 1.5.1878, 19, 402, opsagt 27.10.1880, 20, 31
Hansen, Morten - født 7.5.1847 i Støvring Sogn, slagter 21.7.1886, 20, 272
Hansen, Niels - arbejdsmand, hans enke Nielsine Kirstine født Hansen, født 5.12.1831 i Aborre, ringe handel 17.9.1884, 20, 192
Hansen, Niels - detaillist fra Klintebjerg 28.10.1881, købmand 23.1.1884, 20, 169
Hansen, Niels - født 20.1.1841, restauratør 18.6.1884, 20, 185
Hansen, Niels - født 20.3.1852, restauratør 9.6.1883, 20, 143
Hansen, Niels - født 21.6.1842 i Herringe, detaillist 26.5.1886, 20, 267
Hansen, Niels - født 27.10.1843, i Nyenlund, værtshusholder 28.10.1868, 19, 177, detaillist 20.1.1869, 19, 186
Hansen, Niels Carl Christian - født 1854 i Brænderup, gæstgiver 1.11.1882, 20, 111, ombyttet til restauratør 27.12.1882, 20, 121, opsigelse af brændevinsretten 31.3.1884, 20, 175
Hansen, Niels Christian - født 30.3.1854, hjul- og karetmager 27.4.1881, 20, 48, opsigelse 16.11.1881, 20, 71
Hansen, Niels Frederik - født 6.9.1850 i Skibhusene, skibs- og baadebygger 22.1.1878, 19, 420
Hansen, Niels Jacob - født 6.10.1830 i Langsted, gæstgiver 29.8.1877, 19, 383
Hansen, Niels Jørgen - født 16.8.1857 i Nørre Lyndelse, snedker 28.3.1883, 20, 136
Hansen, Niels Peter - født 12.3.1857 i Bolbro, gæstgiver 1.4.1885, 20, 216, opsigelse 23.12.1885, 20, 251
Hansen, Niels Peter - født 18.12.1841 i Bogense, skipper 1.10.1879, 19, 440
Hansen, Niels Peter - født 20.11.1852 i Killerup, smed 20.11.1878, 19, 416
Hansen, Niels Peter Christian - født 29.4.1858 i Odense St. Hans, styrmand 11.11.1880, 20, 33
Hansen, Nielsine Kirstine -  født 5.12.1831 i Aborre, ringe handel 17.9.1884, 20, 192 (enke efter arbejdsmand Niels Hansen)
Hansen, Nielsine Kirstine født Hansen - født 5.12.1831 i Aborre, ringe handel 17.9.1884, 20, 192 (enke efter Niels Hansen)
Hansen, Ole - hans enke Karen Kirstine født Hansen, født 14.6.1835 i Bellinge, detaillist 2.1.1884, 20, 166, opsigelse 30.9.1884, 20, 194
Hansen, Ole Peder - født 25.10.1844 i Hunstrup, slagter 16.2.1887, 20, 292
Hansen, opsigelse af brændevinsretten 30.3.1883, 20, 138 (enke efter brændevinsbrænder Lars Hansen)
Hansen, Peder - født 20.2.1853 i Ullerslev, ringe handel 20.10.1880, 20, 29
Hansen, Peder - født 22.3.1857 i Gislev, ringe handel 11.10.1882, 20, 107, høker 16.6.1886, 20, 269
Hansen, Peder - født 29.7.1837, murer 21.7.1880, 20, 23
Hansen, Peder - født i Odense, maskinfabrikant 1.2.1882, 20, 79, firmaanmeldelse Hansen & Meibom 1.2.1882, 20, 79
Hansen, Poul - født 10.4.1843 i Frørup, værtshusholder 28.9.1881, 20, 65
Hansen, Poul Christian Peder - født 22.11.1852 i Odense St. Hans, skipper 10.9.1884, 20, 191
Hansen, Poul Ernst - født 17.12.1846 i Kirke Værløse, høker 8.8.1877, 19, 380, tillige hyrekusk og vognmand 9.8.1882, 20, 99, ombytter høker med detaillist 16.4.1884, 20, 179
Hansen, R. - procura i Firma Vestergades Wienerbageri ved bager Hans Rasmussen 12.12.1883, 20, 164
Hansen, Rasmus - født 12.1.1850 i Vindinge, detaillist 10.4.1882, 20, 89
Hansen, Rasmus - født 15.1.1856 i Fangel Sogn, bager 30.9.1885, 20, 237
Hansen, Rasmus - født 21.10.1853 i Villestofte, detaillist 21.4.1880, 20, 14, opsigelse 19.10.1881, 20, 69, paany i kraft ved gartner Hans Jensen 15.10.1884, 20, 198
Hansen, Rasmus - født 26.3.1838 i Rønninge, hyrekusk og vognmand 1.4.1885, 20, 215
Hansen, Rasmus - født 30.5.1840, bager 6.3.1878, 19, 397
Hansen, Rasmus - født 7.4.1853, bager 16.10.1878, 19, 412, tillige konditor 17.1.1883, 20, 125, uden ret til spiritushandel, bevilling 18.4.1883, 20, 140
Hansen, Rasmus Christian - født i Aasum Sogn, snedker 20.1.1886, 20, 253
Hansen, Rasmus Jensen - født 30.8.1835 i Paarup, værtshusholder 23.8.1882, 20, 100
Hansen, Sophus Andreas - født 7.4.1851 i Odense, ringe handel 14.1.1885, 20, 209
Hansen, Stine Karen Line - født 28.2.1845, ringe handel 3.5.1882, 20, 91 (Jens Christoffersens fraseparerede hustru)
Hansen, Stine Karen Line - ringe handel 3.5.1882, 20, 91 (frasepareret fra Jens Christophersen)
Hansen, Søren - født 22.11.1848 i Holse, skomager 4.3.1885, 20, 213
Hansen, Søren - født 24.10.1849 i Stangerum, skomager 18.3.1885, 20, 214
Hansen, Søren - værtshusholder 3.5.1876, 19, 345, opsigelse 13.10.1880, 20, 29, paany i kraft 22.2.1882, 20, 81, opsigelse af enken 19.5.1886, 20, 266, sat ud af kraft paa grund af restance 30.6.1886, 20, 270
Hansen, Theodor Ludvig - født 3.2.1846 i Odense, gæstgiver 20.10.1886, 20, 280
Hansenmeyer, Ludvig Christoffer Laurentius - født 1.12.1858 i Brændekilde, købmand 2.4.1884, 20, 177, opsigelse 15.12.1886, 20, 287
Harder, Andreas Nicolaj - født 4.3.1842 i Skive, detaillist 20.10.1879, 19, 441, signatur 20.10.1879, 19, 442, ombyttet til købmand 6.7.1881, 20, 56, opsigelse 1.4.1885, 20, 216
Hardt, Axel - født 6.8.1859 i Bogense, detaillist 5.8.1885, 20, 232, opsigelse 30.6.1886, 20, 271
Hartz, Jens Henrik Edvard - født 21.2.1850 i Fredericia, skomager 27.10.1880, 20, 31
Hattemagerlauget i Odense - ang. dets ophævelse 21.11.1883, 20, 162
Haugaard, Andreas Jensen - født 4.5.1859 i Haderslev, detaillist 31.10.1883, 20, 160, opsigelse 31.3.1886, 20, 259
Hauptman, Joseph Albert Steen - født 3.1.1854, maler 24.3.1880, 20, 11
Heiden, Christian Vilhelm Andreas Johannes - født 31.7.1858 i Odense, skomager 4.8.1880, 20, 24, tillige buntmager og hattemager 16.3.1881, 20, 42, opsigelse af sidste borgerskaber 14.3.1883, 20, 134
Heiden, Peder Charles Emanuel - født 9.8.1857 i Odense, buntmager 14.3.1883, 20, 134
Heimdal, Ølboutilleringsforretning - firmaanmeldelse Niels Engelsted Zimmermann 4.3.1885, 20, 212
Hein, Christian Frederik - født 22.3.1848 i Tranekær, grosserer 2.1.1884, 20, 167
Hein, Frederik - procurist, 5.9.1877, 19, 383
Hellesen & Co - firma 15.10.1879, 19, 441, firmaet hævet af Jacob Georg Rudolph Limkilde 31.5.1882, 20, 93
Hellesen, ... - detaillist 15.10-1879, 19, 441, firma samme dato, brændevinsret 26.11.1881, 20, 5, opsigelse af borgerskabet ved købmand Jacob Limkilde 31.3.1882, 20, 85
Hellesen, Georg - født 27.6.1841, røgmand og salter 13.6.1877, 19, 374
Hempelske forlag - forlagsboghandel, firmaanmeldelse ved kancelliraad Søren Frederik Helm Petersen 31.12.1884, 20, 208
Hendriksen, Hans Christian - født i Anderup 6.12.1845, høker 1.8.1883, 20, 152
Henningsen, Henning - født 13.10.1841, tømmermand 27.4.1881, 20, 47
Henriksen, Ane Kirstine - født 22.6.1839 paa Aarslev Mark, ringe handel 8.10.1884, 20, 196 (enke efter murersvend Christian Hansen)
Henriksen, Carl Christian - født 18.9.1852 i Odense, restauratør 12.10.1881, 20, 67
Henriksen, Carl Frederik - født 31.10.1848, marskandiser 16.5.1877, 19, 371, tillige ringe handel 24.4.1878, 19, 401
Henriksen, Christian - født 22.12.1855 i Brylle, møllebygger 1.6.1881, 20, 54
Henriksen, Frederik - født 21.2.1827 i Lørup, ringe handel 15.6.1881, 20, 55
Henriksen, Hans Christian Gabriel - født 18.4.1851, detaillist 30.9.1885, 20, 237
Henriksen, I. J. - født 4.5.1840, vognmand 20.6.1877, 19, 375, restauratør 8.5.1878, 19, 403, opsagt 31.3.1879, 19, 424
Henriksen, Jens - født 1.3.1846, skræder 27.3.1878, 19, 399
Henriksen, Jens - født 27.1.1851 i Fravde Sogn, ringe handel 21.3.1883, 20, 135
Henriksen, Johannes Henrich Jens - født 3.6.1855 i Slesvig, ringe handel 3.6.1885, 20, 226
Henriksen, Jørgen - født 19.2.1853 i Lumby Sogn, bager 21.4.1886, 20, 261
Henriksen, Jørgen Anton - født 8.8.1849 i Madsnedø, styrmandsattest 27.10.1877, 19, 389
Henriksen, Lars - født 19.12.1841 i Lumby, bager 25.5.1881, 20, 53
Henriksen, Mads Peter - født 9.9.1864 i Tommerup sogn, styrmand 27.10.1886, 20, 282
Henriksen, Ole - født 4.5.1849 i Skamby, høker 29.3.1882, 20, 83, ombyttet til marskandiser 27.12.1882, 20, 121, ringe handel 17.1.1883, 20, 126, høker 27.1.1886, 20, 253
Henriksen, Peder - født i Aarslev, 17.11.1845, ringe handel 11.4.1883, 20, 139
Henriksen, Peter - født 3.9.1825, ringe handel 7.11.1877, 19, 390
Henriksen, Rasmus - født 20.5.1848 i Højme, detaillist 8.4.1885, 20, 217
Henriksen, Rasmus - født 26.6.1848 i Gestelev, murer 11.3.1885, 20, 213
Henssel, Johan Christian Schiellerup - født 16.10.1851 i Fredericia, købmand 7.6.1882, 20, 93, opsigelse af brændevinsretten paa grund af fallit 30.9.1884, 20, 194
Hermannsen, Peter Vilhelm - 29.5.1834, detaillist 14.5.1879, 19, 430
Hey, Frederik Larsen - født 21.2.1857 i Odense, købmand 1.9.1885, 20, 234
Hincke, Wilhelm - gartner, firmaanmeldelse Odense Markfrøforretning 14.9.1882, 20, 102, udtraadt af firmaet 2.5.1883, 20, 142
Hinrichsen, Peder - født i Frøsleefeld, Hanneved Sogn i Slesvig, skomager 6.10.1880, 20, 28
Hjort, Ole Jensen - født 25.9.1857 i Viborg, købmand 22.8.1883, 20, 152
Hoff, Christian Hansen - født 6.5.1836 i Hundslev, ølbrygger 5.3.1879, 19, 423, tillige bager 22.10.1884, 20, 198
Hoffgaards Eftf., P. A. - firmaanmeldelse ved Chr. Marius Brøndum 18.2.1885, 20, 211
Hoffmann, Carl - kunstberider, grundejer 8.12.1847, 18, 3
Holbeck, Niels - født 1831 i Budderupholm, skipper 22.2.1882, 20, 80, opsigelse 30.6.1883, 20, 148
Holbeck, Niels Alfred Erasmus - født 5.6.1854, købmand 11.6.1884, 20, 185, firmaanmeldelse Rasmus Holbeck & Søn 11.6.1884, 20, 185
Holck, Alfred Carl Christian - født 16.7.1857 i Odder, købmand 12.9.1883, 20, 154
Holm, Carl - født 29.11.1839 i Odense, slagter 28.12.1881, 20, 75, opsigelse ved hustruen Marie født Panduro 5.8.1885, 20, 232
Holm, Ingvard - procura i firma Rasmus Holbeck & Søns fajanceafdeling 7.10.1885, 20, 239
Holm, Ingvard Marius - født 14.10.1858 i Aarhus, købmand 15.7.1885, 20, 230
Holm, Niels - født 11.10.1833, tømmermester 31.10.1877, 19, 383
Holm, Rasmus Sørensen - født 27.10.1822 paa Vorgaards Mark, Heils Sogn, Slesvig, høker 12.5.1886, 20, 265, opsigelse 10.11.1886, 20, 284
Holm, Sophus - købmand, firmaanmeldelse A. Dahl & Co. 2.4.1884, 20, 176
Holst, Frederik Christian - født 17.11.1852 i Odense, skomager 27.10.1880, 20, 32
Holst, Henrik Peter Hansen - født 7.6.1830 i Ærøskøbing, købmand 29.8.1877, 19, 382
Holtermann, Anna Marie - født 9.3.1837, ringe handel 25.4.1883, 20, 141 (enke efter farver Enevold Thornøe)
Homann, Søren Kaas - født 13.2.1852 i Simested Sogn, detaillist 1.6.1881, 20, 54, opsigelse af brændevinsretten 30.9.1884, 20, 194
Hornung & Møller - firmaanmeldelse ved sagfører Schultz, fuldmagt til bestyrer N. Mathiesen 4.11.1885, 20, 245
Hotel, Sct. Knuds A/S - meddeler bestyrelse 22.7.1885, 20, 231
Hunderup, Hans Peter Frederik - født 19.1.1839 i Odense, detaillist 8.10.1884, 20, 197
Hvalsøe, Bernhard Christopher Hempel - født 22.5.1856 i Odense, farver 23.11.1881, 20, 71
Høecke, Hermann Emil - procura hos købmand Fr. Wil. Späht 22.6.1881, 20, 55, opsigelse 25.1.1882, 20, 79
Høier, Wilhelm Petersen - født 28.3.1857 i Haderslev, detaillist 11.4.1883, 20, 139
Høigaard, Jens Peter - af Dollerup, født 3.7.1823 i Hjørring, detaillist ved sønnen Knud Christian Højgaard 18.4.1883, 20, 139, opsigelse 2.7.1884, 20, 187
Høigaard, Knud Christian - født 13.9.1858 i Løgstør, detaillist 16.1.1884, 20, 168
Høybye, Hans Christian - født 10.6.1830, smedemester 13.6.1877, 19, 374
Ibsen, Georg - gartner, firmaanmeldelse Odense Markfrøforretning 14.9.1882, 20, 102, eneste ansvarlig deltager 2.5.1883, 20, 142
Ibsen, Rasmus - født 29.9.1845 paa Gislev Mark, hyrekusk og vognmand 20.5.1885, 20, 224
Illum, Peder Pedersen - født 31.7.1850 i Svanninge, detaillist 20.5.1885, 20, 224
Iversen, Christian Ludvig - født 2.2.1857 i København, detaillist 1.3.1882, 20, 81
Iversen, Erik Ernst - født 14.12.1856, glarmester 29.3.1882, 20, 83
Iversen, Gunild Marie født Andersen - født 10.8.1811 (enke efter malermester P. Iversen, fh. af Haderslev, glarmester 5.11.1879, 20, 2)
Iversen, Jacob - født 22.6.1856 i Aller Sogn, Slesvig, ringe handel 22.10.1884, 20, 199, tillige skomager 26.5.1886, 20, 267
Iversen, Peter - fædt 26.1.1845 i Haderslev Amt, snedker 17.4.1878, 19, 401, tillige glarmester 20.4.1881, 20, 46, opsigelse som glarmester 29.3.1882, 20, 83
Jacobsdatter, Ane - født 18.7.1866 i Otterup, høker 19, 114 (enke efter tømmermand R. Rasmussen, se ogsaa ham)
Jacobsen, Albrecht - født 2.10.1860 i Abild Sogn, Slesvig, slagter 7.10.1885, 20, 239, se ogsaa 218
Jacobsen, Carl Sophus Henrich - født 12.11.1847, forretningsfører i firma Odense Savmølle A/S 19.11.1879, 20, 4, træ og finerskærer samt kurvemager 15.8.1883, 20, 152
Jacobsen, Christen - født 1.12.1857, i Ryberg, urmager og instrumentmager 16.4.1884, 20, 179
Jacobsen, Gephardt Peter - født 28.11.1840 i Svindinge, fotograf 8.8.1877, 19, 380
Jacobsen, Hans - født 18.10.1846 i Køng, detaillist 10.11.1880, 20, 33, opsigelse 7.12.1881, 20, 72, tømmermand 17.12.1884, 20, 205
Jacobsen, Hans - født 21.2.1847, høker 27.6.1883, 20, 148
Jacobsen, Hans Christian - født 14.7.1853, i Pederstrup, skræder 6.10.1880, 20, 28
Jacobsen, Hans Christian - født 22.6.1854 i Odense, detaillist 3.11.1880, 20, 32, opsigelse 29.3.1882, 20, 84
Jacobsen, Hans Christian - født 25.9.1846, brændevinsbrænder og gæstgiver 2.10.1878, 19, 411, bytter gæstgiver med værtshusholder og erholder tillige borgerskab som købmand 26.5.1880, 20, 19
Jacobsen, Henrik Sophus - født i Odense, restauratør 16.10.1882, 20, 107, opsigelse 30.9.1884, 20, 193, restauratør 13.5.1885, 20, 223, opsigelse 31.3.1886, 20, 259, restauratør uden brændevinsret 28.4.1886, 20, 262, opsigelse af brændevinsretten 30.6.1886, 20, 272, brændevinsret 16.6.1886, 20, 269
Jacobsen, Jørgen Alexander - født 25.10.1830 i Holbæk, skræder og ringe handel 26.6.1878, 19, 405
Jacobsen, Jørgen Andreas - ved dom og straf udelukket fra at erholde borgerskab som værtshusholder 18.1.1882, 20, 78
Jacobsen, Lars Didrik - født i Odense, snedker 30.11.1881, 20, 72
Jacobsen, Sophie - født 19.7.1841 i Frørup Sogn, ringe handel 12.4.1882, 20, 86 (enke efter fyrbøder Knud Christian Hansen)
Jacobsen, Thomas - født 2.11.1824 i Gastrup, slagter v. sønnen Albrecht Jacobsen 15.4.1885, 20, 218, opsigelse 7.10.1885, 20, 239
Jantzen, Katinka Christiane - født 9.11.1844 i Odense, værtshusholderske 7.3.1877, 19, 366, opsigelse 28.12.1881, 20, 76
Jedrosky, Hans Frederik Christian - født 4.9.1838, vognmand 3.12.1879, 20, 5
Jensen & Co. - firmaanmeldelse 28.6.1882, 20, 94, ved marskandiser Søren Christian
Jensen & Co. - firmaanmeldelse fra Ane Kirstine født Jensen, murersvend Niels Christensens fraskilte hustru, handskemager, procura til Johann Heinrich Voss 19.4.1882, 20, 88
Jensen & Nørballe - firmaanmeldelse 19.4.1882, 20, 88, ophævelse 30.8.1882, 20, 101
Jensen og procura til Vilhelm Plambech
Jensen, Abelone Marie - født 5.2.1833 i Særslev, ringe handel 30.4.1879, 19, 428, opsigelse 16.11.1881, 20, 71
Jensen, Albert Christian - født 10.8.1851 i Odense, detaillist 4.8.1886, 20, 273
Jensen, Anders - født 5.6.1852 i København, detaillist 8.11.1882, 20, 112, firmaanmeldelse J. L. Christensen & Co. 8.11.1882, 20, 112, Anders Jensen opsigelse som detaillist 31.12.1883, 20, 166 og fratræder firmaet J. L. Christensen & Co. 12.1.1884, 20, 168
Jensen, Anders - født 9.2.1855 i Fravde, tømmermand 25.4.1883, 20, 141
Jensen, Anders Christian - undervejer og undermaaler 19.1.1883, 20, 127
Jensen, Andrew - procura i firma V. E. Rundin & Co. 4.8.1886, 20, 273
Jensen, Ane Kirstine født Hansen - født 28.3.1848 i Allested, ringe handel 25.8.1886, 20, 274, ombyttet til detaillist 1.12.1886, 20, 285 (enke efter arbejdsmand Jens Nielsen)
Jensen, Anne Kirstine - født 17.5.1841, handskemager 4.6.1879, 19, 431 (murersvend J. C. Christensens fraskilte hustru)
Jensen, Anne Kirstine - født 17.5.1841, handskemager 4.6.1879, 19, 431 (fraskilt mursvend I. N. Christensen)
Jensen, Carl Christian - født 15.5.1847 i Odense, maskinspinder og maskinvæver 4.11.1885, 20, 243
Jensen, Carl Christian - født 16.11.1850, sadelmager 25.4.1877, 19, 370, opsagt 4.12.1878, 19, 417, høker 29.10.1879, 19, 443, marskandiser 30.6.1880, 20, 21, opsigelse ved snedker Peter Ludvig Rask 26.4.1882, 20, 90
Jensen, Carl Villiam - født 8.5.1846, bager fra Vends Herred 17.3.1880, hyrekusk og vognmand 17.11.1882, 20, 113
Jensen, Caroline Amalie - født 5.4.1849 i Aalborg, købmand og brændevinshandler 12.5.1880, 20, 17, opsigelse ved mandens detaillist Axel Hardt 5.8.1885, 20, 232
Jensen, Christian - født 18.3.1833 i Herringe Sogn, høker 11.8.1886, 20, 273, detaillist 5.1.1887, 20, 288
Jensen, Elise Birgitte - født 16.3.1847 i København, broderihandler 24.10.1877, 19, 388, opsagt 30.9.1879, 19, 439
Jensen, Hans - forretningsfører 15.5.1878, 19, 404
Jensen, Hans - født 1.9.1842 i Taarnmark, Sæland, undermaaler 20.11.1878, 19, 416
Jensen, Hans - født 11.6.1850 i Gelsted Sogn, murer 20.5.1885, 20, 224
Jensen, Hans - født 12.12.1854 i Anderup, bager 21.4.1886, 20, 261
Jensen, Hans - født 12.6.1857 i Aasum, smed 22.4.1885, 20, 219
Jensen, Hans - født 14.1.1849 i Birkinge, værtshusholder 23.5.1881, 20, 52
Jensen, Hans - født 16.5.1844, handel med gamle bøger 27.11.1878, 19, 416, tillige detaillist 27.9.1882, 20, 103
Jensen, Hans - født 24.9.1824 i Nybølle, Hillerslev Sogn, høker 1.3.1883, 20, 131
Jensen, Hans - født 28.10.1846, hyrekusk og vognmand 20.8.1884, 20, 190
Jensen, Hans Christian - født 18.7.1855 i Draaby, detaillist 28.10.1885, 20, 243
Jensen, Hans Ove Vilhelm Alfred - født 2.8.1840 i Odense, bogbinder 17.11.1886, 20, 284
Jensen, Hans Peter - født 16.1.1853 i Odense, slagter 2.12.1885, 20, 248
Jensen, Hans Peter - født 23.2.1849 i Vester Hæsinge, slagter 18.11.1885, 20, 246, nu høker 3.3.1886, 20, 256
Jensen, Hans Peter Christian - undervejer og undermaaler 19.1.1883, 20, 127
Jensen, Jens - født 22.2.1849, barber 17.10.1877, 19, 387
Jensen, Jens - født i København, 20 aar, blikkenslagerlærling, svendestykke 18 (96v)
Jensen, Jens - gaardejer af Margrethelund, signatur 18.7.1877, 19, 377
Jensen, Jens Carl Marius - født 12.12.1856 i Odense, snedker 2.4.1884, 20, 177
Jensen, Jens Christian - født 22.9.1845 i Odense, detaillist 1.10.1879, 19, 440
Jensen, Jens Emil Evald - født 21.9.1847, maler 21.5.1879, 19, 431
Jensen, Jens Peter - født 17.12.1851 i Odense, detaillist 1.11.1882, 20, 111
Jensen, Jens Peter - født 17.12.1857 i Odense, cigarfabrikant 14.3.1883, 20, 134, tillige detaillist 27.6.1883, 20, 148, ombytter cigarfabrikant til tobaksfabrikant 7.4.1886, 20, 260
Jensen, Jens Peter - født 28.6.1854, detaillist 11.2.1880, 20, 9, opsigelse af brændevinsretten 30.12.1885, 20, 251
Jensen, Johan - opsagt af sønnen Jens Peter Jensen paa enkens vegne 29.9.1880, 20, 27, detaillist 29.10.1884, 20, 200
Jensen, Johan Viggo Nicolaj - født 15.1.1845, grosserer 7.1.1880, 20, 8, firmaanmeldelse Chr. Faber 7.1.1880, 20, 8, brændevinsret 9.12.1885, 20, 249
Jensen, Johanne - detaillist 23.4.1879, 19, 426, opsagt 1.8.1880, 20, 24 (enke efter kreaturhandler Nielsen)
Jensen, Jørgen - født 15.1.1849 i Ubberud, murer 1.3.1882, 20, 81
Jensen, Jørgen - født 19.7.1852 i Sønderse, detaillist 22.10.1884, 20, 199
Jensen, Jørgen - født 2.3.1855 i Stegsted, detaillist 4.5.1881, 20, 49, opsigelse 23.11.1881, 20, 71
Jensen, Knud - 29 aar, undermaaler, vejer 7.2.1877, 19, 364
Jensen, Lars - født 2.11.1854 i Davinge, ringe handel 17.10.1883, 20, 159
Jensen, Lars Jacob - født 14.6.1853 i Rynkeby, barber 29.9.1880, 20, 28, opsigelse 16.2.1881, 20, 41
Jensen, Lars Peder - født 28.11.1850 i Odense, slagter 25.11.1885, 20, 247
Jensen, Maren - født 5.4.1856 i Højme, ugift, ringe handel 22.4.1885, 20, 219
Jensen, Maren Jensine - født 7.6.1855 i Vigslev, ringe handel 1.2.1882, 20, 80
Jensen, Marius - født 23.1.1856 i Odense, købmand og værtshusholder 7.3.1883, 20, 132
Jensen, Mathilde Nielsine Elisabeth - født 22.11.1854 i Odense, ringe handel 28.6.1882, 20, 95, opsigelse ved bager Knud Peter Jensen 12.12.1882, 20, 119, paany i kraft 27.12.1882, 20, 121
Jensen, Niels - født 15.8.1851 i Horne, skipper 24.6.1885, 20, 228, opsigelse 12.1.1887, 20, 289
Jensen, Niels - født 20.12.1856 i Orte Sogn, detaillist 3.10.1883, 20, 156, opsigelse 22.10.1884, 20, 199
Jensen, Niels Christian - født 28.3.1862 i Odense, grosserer 14.10.1885, 20, 240
Jensen, Niels David - født 15.9.1850, vinhandler 1.9.1880, 20, 25, ombytter til købmand 22.9.1880, 20, 27, procurafuldmagt i fa. Niels Jensen & Co. 17.2.1886, 20, 254
Jensen, Niels Jacob Rude - født 10.12.1858, i Odense, pantelaaner 14.5.1884, 20, 182, detaillist og marskandiser 19.5.1886, 20, 267
Jensen, Niels Langager - født 22.5.186, skomager 28.4.1880, 20, 15
Jensen, Ole Hansen - født 8.11.1844 i Kristrup, hyrekusk og vognmand 12.5.1880, 20, 17
Jensen, Peder - født 1.5.1840, af Gelsted Torp, undervejer 20.11.1878, 19, 416, afsked 15.12.1881, 20, 73
Jensen, Peder - født 28.3.1841 i Blangstrup, sukkervarefabrikant 19.4.1882, 20, 88, opsigelse 25.10.1882, 20, 109, firmaanmeldelse Jensen & Nørballe 19.4.1882, 20, 88, ophævelse 230.8.1882, 20, 101
Jensen, Peter - født 14.6.1848 i Rolsted Sogn, værtshusholder 20.7.1881, 20, 59, opsigelse 31.12.1883, 20, 166
Jensen, Rasmus - født 29.10.1847 i Norup, ringe handel 11.10.1882, 20, 107
Jensen, Rasmus - født 30.9.1851 i Tommerup, sergeant, detaillist 31.12.1884, 20, 207
Jensen, Rasmus Vilhelm Sophus - født 31.10.1851 i Odense, styrmand 30.6.1880, 20, 22
Jensen, Simon - født 12.9.1834, farver 5.11.1884, 20, 201
Jensen, Simon Peter - født 3.10.1849 i Brahe Trolleborg Sogn, bager 22.4.1885, 20, 219
Jensen, Søren - født 28.6.1857 i Odense, styrmandsattest 28.8.1878, 19, 409
Jensen, Søren Christian - født 28.5.1854 i Vejle, marskandiser 26.4.1882, 20, 90, firmanavn C. Jensen & Co. procura til Vilhlem Plambech 28.6.1882, 20, 94, handel med klude og ben 25.10.1882, 20, 111, opsigelse af begge borgerskaber 27.12.1882, 20, 120
Jensen, Viggo - procurist 9.1.1878, 19, 393
Jeppesen, Christian – født 26.5.1842 i haarslev, værtshusholder 20.12.1882, 20, 120
Jeppesen, Hans – født 12.11.1842 i Husby Sogn, detaillist 11.9.1878, 19, 410, ombyttet til købmand og værtshusholder 15.3.1882, 20, 82, 31.3.1884, 20, 175, opsigelse af brændevinsretten som værtshusholder, opsigelse af borgerskaber 30.9.1885, 20, 238
Jespersen, Christian Ludvig – født 18.9.1852 i Skanderborg, detaillist 12.3.1879, 19, 423, købmand 1.6.1881, 20, 54
Jespersen, Hans – født 5.12.1836, slagter 20.2.1878, 19, 396
Jespersen, Hans Pakmester – født 30.9.1843 i Hjelmerup, detaillist 1.10.1884, 20, 195
Jespersen, Jens – født 25.1.1846 i Vejlby Skov, restauratør 30.10.1878, 19, 414, opsigelse 31.12.1880, 20, 37, restauratør 19.10.1881, 20, 68, opsigelse af brændevinsretten 27.12.1882, 20, 122, paany i kraft 2.7.1885, 20, 229, opsigelse af samme 30.9.1885, 20, 237
Jespersen, Lars Sophus Marius – født 7.12.1852, bødker 12.2.1879, 19, 421
Jespersen, Rasmus – født 14.5.1836, ringe handel 18.9.1878, 19, 410
Johansen, Hans – født 27.10.1842, tømrer 23.6.1880, 20, 21, opsigelse 15.4.1885, 20, 218
Johansen, Hans Peter – født 25.4.1856 i Gerup, Brahetrolleborg Sogn, læsteskærer 19.1.1887, 20, 290
Johansen, J. C. – konstitueret bogholder i Københavns Handelsbanks Odense Filial 6.4.1881, 20, 44
Johansen, Jens Peter – født 26.1.1844, slagter 21.5.1879, 19, 431
Johansen, Jens Peter – født 9.2.1842 i Sønder Næraa, ringe handel, oo Anne Kirstine Johansen 22.4.1885, 20, 219
Johansen, L. C. – fratræder som assistent i Handelsbankens Odense Filial 2.5.1883, 20, 142
Johansen, Ole – født 22.3.1847, skomager 11.4.1877, 19, 368
Johansen, Peder – født 20.6.1813 i Skibhusene, gæstgiver 21.4.1880, 20, 15, opsigelse ved kontorist Carl Madsen 23.5.1883, 20, 145
Johansen, Rasmus Christian – næringsbrug som værtshusholder 12.9.1881, 20, 63, opsigelse 21.5.1884, 20, 183
Jopp, A. & Co. – firmaanmeldelse ved Adolph Jopp (grosserer fra København) købmand i forening med Marius Rasmussen (grosserer fra København, købmand) 27.4.1881, 20, 49
Jopp, Adolph - grosserer fra København, købmand i forening med Johannes Marius Rasmussen (grosserer fra København) med firmebetegnelse A. Jopp & Co. 27.4.1881, 20, 49
Juhl, Hans Frederik – født 26.7.1848 i Odense, styrmandsattest 10.8.1878, 19, 408
Juhl, Nis Carstensen – født 15.8.1852 i Haderslev, detaillist 22.3.1882, 20, 82, opsigelse 28.3.1883, 20, 137
Justesen, Just Peter – procurist 13.6.1877, 19, 374
Jürgensen, Fritz Carl – procura i firma I. V. Nielsen 21.7.1880, 20, 23
Jürgensens Efterfølger, L. B. – firmaanmeldelse ved købmand Erik Adolph West 1.10.1884, 20, 195
Jørgensen, Anders – født 11.9.1855 paa Bred Mark, gibser 21.12.1881, 20, 75, opsigelse 24.3.1886, 20, 257
Jørgensen, Anders – født 28.9.1823, kurvemager 14.4.1880, 20, 13
Jørgensen, Andreas Peter – født 4.10.1857 i Holtsee, Sehested Sogn, Holsten, urmager 8.7.1885, 20, 229
Jørgensen, Ane Marie født Andersen – født 14.5.1848 i Neder Holluf, ringe handel 28.10.1885, 20, 242, høker 23.6.1886, 20, 269 (enke efter møllerkusk Claus Jørgensen)
Jørgensen, Bertel Peter – sergeant, ringe handel 12.7.1882, 20, 96
Jørgensen, C. F. – cand.polyt., fabrikant, procurafuldmagt i Odense Glasværk 20.10.1886, 20, 281
Jørgensen, Carl – firmaanmeldelse ved rebslager Nicolaj Peder Jørgensen 21.10.1885, 20, 241
Jørgensen, Carl Christian – født 8.7.1853 i Højby, vognmand 24.9.1879, 19, 439 (oo i Rolfsted 11.11.1879 med Maren Jensdatter)
Jørgensen, Christian – født 31.7.1857 i Hyllested Sogn, detaillist 24.5.1883, 20, 145
Jørgensen, Christian Constantin – født 2.7.1850 i Skalbjerg, handskemager 8.9.1886, 20, 276
Jørgensen, Christian Jacob – født 30.8.1852 i Odense, bogtrykker 12.3.1883, 20, 133
Jørgensen, Claus – møllerkusk, hans enke Ane Marie født Andersen født 14.5.1848 i Neder Holluf, ringe handel 28.10.1885, 20, 242, høker 23.6.1886, 20, 269
Jørgensen, Edvard Carl Anton – født 4.11.1855 i Odense, buntmager og hattemager 7.3.1883, 20, 131
Jørgensen, Ernst Urban – født 12.10.1855 i Odense, urmager 23.2.1881, 20, 41
Jørgensen, Hans – arbejdsmand, h.e. Mette Kirstine født 1.2.1845 i Skamby, ringe handel 14.11.1883, 20, 161, ombyttet til høker 4.2.1885, 20, 210
Jørgensen, Hans Peter – født i Odense, detaillist 20.9.1882, 20, 103, opsigelse af brændevinsretten paa grund af konkurs 30.9.1884, 20, 194
Jørgensen, Hans Peter Marius – født 13.10.1851 i Odense, snedker 13.7.1881, 20, 58, detaillist 12.1.1887, 20, 289
Jørgensen, Jens – født 8.1.1828 af Stegsted, brænderi 6.2.1856, 18, 138, med skænkeret 12.2.1862, 19, 8, opsigelse 1.11.1865, 19, 92, værtshusholder 29.4.1868, 19, 164, 165, opsagt 18.10.1871, 19, 235
Jørgensen, Jochum Marius – født 10.11.1855 i Bogense, smed 19.1.1881, 20, 39
Jørgensen, Jørgen – født 1.6.1841 i Rold, Vissenbjerg Sogn, detaillist 16.4.1884, 20, 178
Jørgensen, Jørgen – født 18.3.1853 i Odense, rebslager 1.10.1879, 19, 439
Jørgensen, Jørgen – født 26.11.1846 paa Trunderup Mark, gæstgiver og brændevinsbrænder 29.3.1882, 20, 83
Jørgensen, Jørgen – født 8.12.1837 i Rynkeby, detaillist 24.5.1882, 20, 92
Jørgensen, Jørgen – født 9.9.1820 i Aaeslev, murer 18.1.1882, 20, 77
Jørgensen, Jørgen Christian – født 4.3.1857 i Villestofte, pottemager 26.7.1882, 20, 98, detaillist 22.4.1885, 20, 219
Jørgensen, Jørgen Rasmus – født 25.5.1850 i Odense, murer 2.8.1882, 20, 99
Jørgensen, Karen – født 1.11.1844 i Horne, gæstgiver 12.12.1882, 20, 119
Jørgensen, Lars – født 14.12.1833 i Flødstrup, bager 7.2.1883, 20, 129
Jørgensen, Lars Peder – født 15.7.1836 i Bregnemose, Verninge Sogn, hyrekusk og vognmand 31.5.1884, 20, 184
Jørgensen, Mette Cathrine - værtshusholderske, opsigelse 27.9.1882, 20, 104, paany i kraft 2.7.1885, 20, 229 (enke efter arbejdsmand Rasmus Christensen)
Jørgensen, Mette Kirstine – født 1.2.1845 i Skamby, ringe handel 14.11.1883, 20, 161, ombyttet til høker 4.2.1885, 20, 210 (enke efter arbejdsmand Hans Jørgensen)
Jørgensen, Michael Christian – født 8.6.1838 i Honum Skov, bager 2.7.1879, 19, 433
Jørgensen, Nicolaj Henrik – født 27.6.1853, snedker 8.10.1879, 19, 440
Jørgensen, Nicolaj Peder – født 22.8.1860 i Odense, rebslager 21.10.1885, 20, 241, firmaanmeldelse Carl Jørgensen 21.10.1885, 20, 241
Jørgensen, Niels – født 13.4.1826 i Hjallese, ringe handel 14.10.1885, 20, 240, høker 4.11.1885, 20, 244, opsigelse ved enken 15.12.1886, 20, 287
Jørgensen, Niels – født 24.11.1850 i Skamby, detaillist 178.4.1883, 20, 139, opsigelse 17.10.1883, 20, 159, paany i kraft ved hustruen Cecilie Jørgensen 6.10.1886, 20, 279
Jørgensen, Niels – født 31.3.1831 i Sønderse, undermaaler 20.11.1878, 19, 415
Jørgensen, Niels – født 7.9.1817 i Vindinge Sogn, tømmermand, buntmager 15.1.1879, 19, 419, opsagt 7.3.1833, 20, 132
Jørgensen, Niels – snedkersvend, mesterstykke se 40
Jørgensen, Niels Peder – født 23.12.1854 i Rørup Sogn, detaillist 30.9.1885, 20, 237
Jørgensen, Niels Peter – født 11.4.1860 i Faaborg, detaillist 28.10.1885, 20, 243, opsigelse 28.7.1886, 20, 273
Jørgensen, Peder – født 25.10.1820 i Kissendrup, bager 9.3.1881, 20, 42
Jørgensen, Peder – født 30.10.1833 i Haarby, marskandiser 16.9.1885, 20, 235
Jørgensen, Peter – født 17.1.1820, gæstgiver 21.3.1877, 19, 366, opsagt 18.4.1877, 19, 369
Jørgensen, Rasmus – født 14.6.1848 i Amnidsbøl, Ødsted Sogn, hyrekusk og vognmand 11.3.1885, 20, 213
Jørgensen, Rasmus – født 26.2.1847 i Keldeby, Viglsev Sogn, skomager 2.9.1886, 20, 275
Jørgensen, Rasmus – født 29.11.1853 i Lumby Sogn, bager 28.4.1886, 20, 262
Jørgensen, Sophie Magdalene – født 24.7.1855, ringe handel 6.3.1878, 19, 397 (enke efter Johannes Thomsen)
Jørgensen, Søren Peter – 53 aar, vognmand 13.6.1877, 19, 374, opsagt 24.10.1877, 19, 388
Jørgensen, Vilhelm Frederik – født 17.12.1841, fra København, detaillist 16.10.1884, grosserer 3.2.1874, detaillist 30.6.1886, 20, 270
Kaehne, Eliesander – født 10.6.1851 i Middelfart, detaillist 31.10.1877, 19, 390
Kaisen, Frederich Peter – født 21.4.1851, detaillist 14.1.1880, 20, 9
Kanalpakhuset – i Odense, firmaanmeldelse 2.9.1885, 20, 234, ved konsul L. B. Muus og købmand Thor Hansen af firmaet Vilh. R. Maegaard
Kelsen, Peter – født 28.5.1850 i Nordborg, snedker 15.9.1880, 20, 26
Kierulff, Johan Theodor – født 27.3.1846 i Slagelse, detailist 6.10.1880, 20, 28, ombyttet til købmand 6.7.1881, 20, 57
Kipper, Christian Jensen – født 17.10.1840, detaillist med brændevinshandel 12.5.1880, 20, 17
Kjeldsen, C. M. S. – bogholder og kasserer, signatur 31.7.1878, 19, 408, fuldmagt 12.2.1879, 19, 421
Kjørbo, Carl August – forpagter af Eiby Mølle 26.5.1879, købmand ved fru Knudsen 12.10.1881, 20, 68
Klingenbergs Manufacturforretning – firmaanmeldelse ved købmand Jens Georg Hansen 1.10.1884, 20, 195
Kløverstrøm, Oscar Frederik – født 15.4.1854 i Odense, blikkenslager 26.5.1886, 20, 267
Knap, Abel Vilhelm Carl – født 5.3.1852, detaillist 19.11.1879, 20, 4
Knudsen, Anders – af Klintebjerg, født 2.7.1848, undervejer 20.11.1878, 19, 416
Knudsen, Anders Christian – født 8.1.1846 i Vigslev Sogn, detaillist 18.8.1880, 20, 24, opsigelse 31.12.1884, 20, 207
Knudsen, Christian –J. A. – kobbersmed 17.1.1844, opsigelse 4.1.1882, 20, 77
Knudsen, Fritz Marius – født 5.9.1859 i Odense, maskinfabrikant 6.5.1885, 20, 221
Knudsen, G. N. – mejeriforretning 25.6.1879, 19, 432
Knudsen, Hans – født 13.4.1829, smed 25.7.1877, 19, 378
Knudsen, Hans – født 27.11.1845 i Krogsbølle, detaillist 1.6.1881, 20, 53, opsigelse 30.6.1882, 20, 95, hyrekusk og vognmand 23.2.1884, 20, 170
Knudsen, Hans – født 27.4.1842, skrædder 5.2.1879, 19, 420
Knudsen, Hans – født 6.12.1842 i Gislev, ringe handel 27.10. 1880, 20, 31
Knudsen, Hendrik – født 25.6.1853, detaillist 1.12.1880, 20, 34 + 5.8.1881, 20, 64, sat ud af kraft 14.9.1881, 20, 64
Knudsen, Johan Frederik – født 28.3.1856 i Brudager, murer 2.1.1884, 20, 166
Knudsen, Jørgen – født 27.6.1848, værtshusholder 21.2.1877, 19, 365, opsagt 7.11.1877, 19, 391
Knudsen, Knud Peder – født 3.4.1857 i Sønder Broby Sogn, borgerskab 7.4.1886, 20, 261
Knudsen, Niels Samuel – født 23.6.1859 i Gudbjerg, gæstgiver 5.5.1886, 20, 263
Knudsen, Rasmus – født 17.5.1837 i Odense, gas og vandmester 19.9.1877, 19, 384
Knudsen, Rasmus Christian – født 4.6.1853 i Snestrup, smed 25.8.1886, 20, 275
Knützen, Hans Frederik Bruun – født 7.6.1864 i Odense, styrmand 4.12.1885, 20, 248
Knützen, Peter – procurafuldmagt i firma Niels Jensen & Co. 17.2.1886, 20, 254
Koch, Peter Anton – født 14.9.1858 i Nykøbing Falster, styrmand 15.4.1886, 20, 261
Koefoed, Daniel – født 8.5.1837, detaillist 19.4.1882, 20, 89
Koefoed, Julius – født 12.4.1851, købmand og værtshusholder 14.2.1877, 19, 364, firma 3.4.1878, 19, 400, tilbagekalder procura for Carl Brandt Fahnøe 21.1.1880, 20, 9, opsigelse 16.2.1881, 20, 41, købmand paany 14.9.1881, 20, 64
Kolonialhandel – firmaanmeldelse 16.6.1886, 20, 269, ved detaillist Anders Christiansen
Kragh, Niels Christian Frederik Emil – født 12.11.1859 i Kerteminde, styrmand 31.8.1882, 20, 101, paategning 11.2.1886, 20, 254
Krepke, Christian Ferdinand Albert – født 22.10.1854 i Odense, drejer 11.8.1886, 20, 273
Krog, Rasmus Nielsen – født 1.5.1841, vognmand 13.6.1877, 19, 374
Krohns, … hjulmager, hans fraskilte hustru Marie Sophie Snützer født 9.7.1824 i Faaborg, barber 19.4.1882, 20, 87
Kruse, Anders Christian – født 11.1.1849 i Bogense, piskefabrikant 9.4.1879, 19, 425, opsigelse 11.4.1883, 20, 139
Kruse, Anna Cathrine Marie – født 19.8.1829 i Gjelting, ringe handel 18.10.1882, 20, 108 (enke efter gartner Mads Nielsen)
Krøll, Johan Peter Møller – født 6.11.1859 i Bogense, garver 11.11.1885, 20, 245
Kühl, Ludvig Daniel Jacob – født 7.10.1855, detaillist 10.9.1879, 19, 438, kork og propskærer 2.5.1883, 20, 142, firma Odense Dampkorkvareskærefabrik 30.5.1883, 20, 145
Kühnel, Theodor Valdemar – vejer og maaler assistent 26.11.1878, 19, 415, entlediget 7.5.1879, 19, 429
Küster, Frederik Adolff – købmand og værtshusholder 11.12.1878, 19, 417
Københavns Handelsbank – Odense Filial, ophævelse af konstitution 26.11.1879, 20, 5, konstitution af P. Waidtløw, som forretningsfører og J. C. Johansen, som bogholder 6.4.1881, 20, 44
Kølle, Adrian Emil – født 9.12.1850 i Nysted, skrædder 13.2.1884, 20, 170
Lambrethsen, Christen Jepsen – født 31.1.1852 i Birk, Hammerup Herred, købmand 28.7.1880, 20, 23, opsigelse ved detaillist C. N. Nedergaard 3.12.1884, 20, 204, paany købmand 13.1.1886, 20, 253, firmaanmeldelse Eriksens Efterfølger 30.6.1886, 20, 271
Lange, Carl – født 3.1.1853 i Svenborg, urmager 4.9.1878, 19, 409
Lange, Carl Christian – født 7.6.1844 i Barkou, Holsten, slagter 7.10.1885, 20, 239
Lange, Christian Johannes Brorsen – født 3.4.1858 i Kerteminde, købmand 23.2.1887, 20, 293
Lange, Christian Ove Alexander Peter – født 5.2.1856 i Kerteminde, købmand 7.10.1885, 20, 240
Lange, Peter Vilhelm – født 18.5.1835 i Odense, kurvemager 28.3.1883, 136
Lange, Sophus Christian Lorentz – født 21.11.1851, købmand og værtshusholder 16.10.1878, 19, 413
Langkilde, Hans Valdemar – født 7.2.1848, skibs- og baadebygger 16.5.1877, 19, 371
Langkilde, Niels – født 16.9.1839 i Haldagermagle, detaillist 29.4.1885, 20, 221
Larsen & Co. – firmaanmeldelse 3.11.1886, 20, 283 ved købmand Carl Christian Larsen
Larsen & Michelsen – firmaophævelse 28.2.1883, 20, 130, ny firmaanmeldelse D. Michelsen ved Dorin Peter Recke Michelsen 28.2.1883, 20, 130
Larsen Jens Peder – født 10.6.1856 i Voldby ved Slagelse, gæstgiver 8.7.1885, 20, 230, opsigelse 24.3.1886, 20, 258
Larsen, … - høker, hans enke Mette Marie Rasmusdatter født 5.1.1828 i Ravnebjerg, ringe handel 12.4.1882, 20, 86
Larsen, Anders – født 1.10.1824, høker 21.3.1883, 20, 135
Larsen, Anders – født 11.10.1840 i Hundslev, købmand 1.9.1886, 20, 275, brændevinsret 2.2.1887, 20, 290
Larsen, Anders – født i Fløstrup 19.9.1855, bager 17.12.1884, 20, 205
Larsen, Carl Christian – født 20.7.1853 i Udby Sogn, købmand 3.11.1886, 20, 283, firmaanmeldelse Larsen & Co og fuldmagt til Lars Ludvig Larsen 3.11.1886, 20, 283
Larsen, Carl Frederik Emil – født 20.10.1845, købmand fra St. Hedinge, købmand 14.9.1881, 20, 63, opsigelse 31.3.1882, 20, 85, paany købmand 3.5.1882, 20, 91, opsigelse 31.3.1883, 20, 138, paany købmand 12.12.1883, 164, opsigelse ved købmand Sophus Hansen 10.12.1884, 20, 204
Larsen, Caroline – restauratrice 9.8.1882, 20, 99, opsigelse af brændevinshandel 29.9.1883, 20, 155, opsigelse af borgerskab 31.10.1883, 20, 160, paany i kraft 2.4.1884, 20, 177, opsigelse af brændevinsretten 30.6.1886, 20, 270 (enke efter fyrpasser Julius Schmidt)
Larsen, Christian August – født 24.3.1854, ringe handel 14.5.1879, 19, 429
Larsen, Frederik Carl Christian – født 9.3.1841, skomager 13.4.1881, 20, 45
Larsen, H. – firmaanmeldelse ved købmand Hans Larsen og købmand Niels Peter Maegaard Nielsen 1.9.1886, 20, 275
Larsen, Hans Christian – født 25.7.1827 paa Højme Mark, detaillist ved sønnen L. P. Hansen 21.4.1886, 20, 262
Larsen, Hendrik – født 26.6.1838 Odense, maler 7.8.1878, 19, 408, ombyttet til marskandiser og pantelaaner 7.1.1885, 20, 208
Larsen, Jens Christian – født 21.1.1829 i Ubberud, detaillist uden brændevinsret 5.4.1882, 20, 85, ret til brændevinshandel 2.4.1884, 20, 175
Larsen, Jens Frederik Ludvig – procurist 5.6.1878, 19, 405
Larsen, Jens Theodor – født 6.7.1845 i Odense, snedker, detaillist 20.10.1880, 20, 30, købmand og værtshusholder 25.10.1882, 20, 110, opsiger værtshusholder 22.12.1882, 20, 120, opsigelse af brændevinsretten som købmand 3.6.1885, 226
Larsen, Johan Peder Theodor – tobakspindersvend, mesterstykke (190)
Larsen, Julius Carl Christian – født 14.6.1851, detaillist 27.2.1878, 19, 396, opsagt 19.2.1879, 19, 422
Larsen, Jørgen – født 21.3.1834 i Sct. Hans Landsogn, ringe handel 28.10.1885, 20, 243, tillige bager 30.12.1885, 20, 251
Larsen, Jørgen Wilhelm – født 29.11.1834 i Fravde Sogn, høker 6.5.1885, 20, 222
Larsen, Kirsten – født 2.2.1849 i Stenløse Sogn, ringe handel 8.5.1878, 19, 403
Larsen, Lars – født 30.1.1841 i Damholte, marskandiser 24.9.1884, 20, 193
Larsen, Lars Ludvig – fuldmagt ved firma Larsen & Co. 3.11.1886, 20, 283
Larsen, Lars Philip – født 9.6.1851 i Ærøskøbing, skipper 26.9.1884, 20, 193
Larsen, Laus Peder Christian – udtræder af firmaet Laursen & Michelsen 28.2.1883, 20, 130
Larsen, Mads Christian – født 23.7.1853, i Skovby, ringe handel 19.4.1882, 20, 87, ombyttet til detaillist 2.4.1884, 20, 175
Larsen, Mads Jørgen – født 11.5.1845, stenhugger 18.2.1880, 20, 10
Larsen, Maren Boline Nielsen – født 22.5.1852, detaillist 12.11.1879, 20, 3, opsigelse 8.11.1882, 20, 113
Larsen, Martin Vilhelm – født 10.11.1856 i Odense, snedker 31.5.1882, 20, 93
Larsen, Mikkel – født 19.12.1840 i Holbæk, Randers Amt, detaillist 2.4.1884, 20, 177, opsigelse 18.6.1884, 20, 186
Larsen, Niels – født 27.11.1852 i Fravde, detaillist 12.4.1882, 20, 86, opsigelse 30.9.1882, 20, 104
Larsen, Niels – født 4.5.1857, skomager 7.1.1885, 20, 208, opsigelse 20.1.1886, 20, 281
Larsen, Niels Jacob – født 1860 i Munkebo, styrmand 14.12.1881, 20, 73
Larsen, Niels Martin – født 14.7.1822 i Odense, snedker 12.12.1883, 20 ,164
Larsen, Niels Peder – født 19.6.1852 i Orte, ringe handel 1.11.1882, 20, 111 ved hustruen Julie Anna Petrea født Holst
Larsen, Peder – født 30.10.1840 i Norup, ringe handel 28.9.1881, 20, 65, høker 12.7.1882, 20, 97
Larsen, Peder Christian – født 30.3.1856 i Sønderse, restauratør 18.10.1882, 20, 108
Larsen, Peder Jørgen – født 31.10.1840 i Asperup, detaillist 18.4.1877, 19, 369
Larsen, Peter Johan Andreas – født 22.7.1841, bager 19.11.1879, 20, 4, popsagt 31.12.1879, 20, 7
Larsen, Rasmus Peter – født 9.2.1842 i Revsvindinge, værtshusholder 15.8.1877, 19, 381, gæstgiver 19.2.1879, 19, 422, opsigelse 29.9.1880, 20, 28
Larsen, Sofus Bernhard – født 12.9.1855 i Aarhus, detaillist 31.3.1882, 20, 85
Larsen, Vilhelm – født 9.3.1848, instrumentmager 25.7.1877, 19, 378
Larsen, Vilhelm Valdemar Jørgen – født 3.5.1843, slagter 11.6.1879, 19, 432
Lassen, Ernst Kristian – født 2.12.1860 i Mosbjerg Sogn, styrmand 2.12.1885, 20, 247
Lau, Peder Christian – procurist 31.12.1878, 19, 418, opsigelse af procura i Odense Tricotagefabrik 14.12.1881, 20, 73
Lehmann, Ernst Otto – født 10.6.1844 i Bayern, sukkervarefabrikant 24.3.1880, 20, 12, opsigelse 9.2.1881, 20, 40
Leth, Hans Ferdinand Payngh – gæstgiver fra Aalborg 24.10.1882, gæstgiver 5.3.1885, 20, 213, opsigelse 28.6.1886, 20, 270, sat ud af kraft paa grund af restance 16.2.1887, 20, 291
Liebschner, Carl Vilhelm – født 5.12.1830 i Schønewald i Bøhmen, slagter 4.11.1885, 20, 245, opsigelse 8.9.1886, 20, 276
Ligbærerlauget i Odense – valg af formand 16.5.1885, 20, 223, beskikkelse af ligbærer 8.7.1885, 20, 229
Limkilde, H. & Co. – firmaanmeldelse ved købmand Harald Emil Limkilde 10.3.1886, 20, 256
Limkilde, Hans Sørensen – født 27.2.1855 i Odense, drejer 6.10.1880, 20, 28
Limkilde, Harald Emil – født 5.8.1854, købmand 14.4.1880, 20, 13, firmaanmeldelse Brødrene Limkilde 21.4.1880, 20, 14, firmaanmeldelse H. Limkilde & Co. 10.3.1886, 20, 256
Limkilde, Jacob – signatur 15.10.1879, 19, 441
Limkilde, Lauritz Andreas Ludvig – født 28.8.1852, ikke købmand 14.4.1880, 20, 14, procura i firma Brødrene Limkilde 21.4.1880, 20, 14, opsigelse 21.12.1881, 20, 74
Limaae, Thorvald – født 1.5.1855 i Odense, købmand fra Aalborg 21.1.1861, farvefabrikant 17.3.1886, 20, 257, firma Fabrikken Fyen 17.3.1886, 20, 257 [købmand fra Aalborg 1861, maa være en fejlskrivning]
Lind, Albert Thorvald Emil – født 19.8.1847 i Odense, styrmandsbevis 20.3.1878, 19, 398, 399, dito 5.2.1879, 19, 420
Linddahl, Anders Hansen – født 13.2.1835, ringe handel 13.11.1878, 19, 415
Linnemann, Søren Schjøth – født 9.11.1829 i Haughus ved Jellinge, høker ved kommissær J. Rasmussen 11.3.1885, 20, 213
Lohse, Heinrich – født 1832 i Holsten, ringe handel 2.5.1883, 20, 143
Longhi, Frederik Carl Christian – født 17.1.1849 i Odense, slagter 3.11.1880, 20, 32
Longhi, Søren Ludvig – født 15.1.1855 i Odense, handskemager 11.4.1883, 20, 139
Lorentzen, Frederik Carl Christoffer – født 10.5.1864 i Assens, styrmand 28.10.1885, 20, 242
Lund, Harald Frederik Leopold – født 16.9.1854 i Holstebro, købmand 15.9.1886, 20, 277
Lund, Henrik Ludvig Ferdinand – født 12.12.1835, urmager 22.10.1884, 20, 199, opsigelse 28.10.1884, 20, 243
Lund, Jens Martin – født 2.3.1853, sadelmager 5.5.1880, 20, 16
Lund, Johan Christian – procura i firma P. Jørgensens Sønner ved cancelliraad Adolph Jørgensen 23.8.1882, 20, 100
Lyberg, Jacob Larsen – født 17.2.1842 i Sverig, deteillist 3.10.1883, 20, 156
Lüders, Anders Bendix Vilhelm – født 3.11.1852 i Odense, marskandiser 20.4.1881, 20, 46, tillige skrædder 28.3.1883, 20, 136
Løndahl, Laurits Christian – født 21.8.1846 i Faaborg, bager 9.10.1878, 19, 411, tillige konditor 20.6.1883, 20, 147, uden ret til spiritushandel, ret til samme 13.2.1884, 20, 170, opsigelse af denne ret 30.9.1885, 20, 236
Madsdatter, Johanne – født 6.8.1833 i Saaderup, gæstgiver 16.4.1884, 20, 179
Madsen & Co. – firmaanmeldelse, 23.6.1880, 20, 21
Madsen, Anders – født 1.4.1833 i Otterup Sogn, ringe handel 19.10.1882, 20, 108
Madsen, Anders Johan Marius Mantius – født i Faaborg, handskemager 25.2.1880, 20, 10, firmaanmeldelse Madsen & Comp. 23.6.1880, 20, 21
Madsen, Ane Kirstine – født 18.5.1842, detaillist 8.10.1879, 19, 440, firma 29.10.1879, 19, 443
Madsen, Christen – født 12.12.1847, detaillist 4.7.1877, 19, 376, opsigelse 29.12.1880, 20, 36
Madsen, Erik Ludvig – født 3.4.1852 i Odense, læsteskærer 2.1.1878, 19, 393
Madsen, Frederik Christoffer Bender – født 7.8.1852 paa Herringe Mark, bager 18.4.1877, 19, 369
Madsen, Hans Hansen – født 19.11.1860 i Hjelmerup, skomager 5.1.1887, 20, 288
Madsen, Hans Jørgen – født 9.12.1850, snedker 24.11.1880, 20, 34, opsigelse 1.10.1884, 20, 195
Madsen, Jens Christian – født 12.11.1812 i Fruens Bøge, restauratør 23.1.1878, 19, 394
Madsen, Jens Christian – født 20.3.1851, sætteskipper 23.3.1878, 19, 399, opsagt 8.1.1879, 19, 417
Madsen, Jens Peter – født 10.1.1849 i Aasum, hjul- og karetmager 11.6.1879, 19, 432
Madsen, Jørgen – født 15.4.1834 i Gestelev Sogn, bager 17.10.1877, 19, 388
Madsen, Kirstine - født 28.1.1842 i Lumby Torup Sogn, ringe handel 5.5.1886, 20, 263, mandens borgerskab som skipper ombyttes til høker 12.5.1886, 20, 265 (enke efter skipper Peter Larsen)
Madsen, Kirstine – og Johanne Andersen, firma 29.10.1879, 19, 443
Madsen, Knud – født 27.9.1847 i Sanderum, detaillist 16.11.1881, 20, 70, ret til spiritushandel 24.6.1885, 20, 227
Madsen, Knud – født 6.9.1853, detaillist 13.11.1878, 19, 415, købmand 21.4.1880, 20, 14, opsigelse ved sagfører O. Olsen i Horsens 21.8.1880, 20, 25
Madsen, L. – forretningsfører for Arbejdernes Fællesbageri, fuldmagt 24.11.1886, 20, 284
Madsen, Lars – født 14.10.1854, bager 12.11.1879, 20, 3, opsigelse 4.1.1882, 20, 76
Madsen, Lars – født 25.2.1822, ringe handel 10.10.1877, 19, 387
Madsen, Lars Peter – født 13.1.1854 i Orte Sogn, skomager 5.5.1886, 20, 263
Madsen, Lars Rasmus – født i Odense, læsteskærer, med firmabetegnelse P. Hansens Læsteskæreri i Odense 7.12.1881, 20, 72
Madsen, Mads – født 16.2.1819 i Skeby Sogn, detaillist 6.5.1885, 20, 221
Madsen, Mads – født 21.9.1855 i Hesselager Sogn, høker 28.10.1885, 20, 243
Madsen, Niels – født 29.6.1848 i Odense, hyrekusk og vognmand 29.5.1878, 19, 404
Madsen, Niels Rasmus – født 9.9.1844 i Aahøjrup, ringe handel 23.4.1884, 20, 179
Madsen, Peder – født 4.2.1851, restauratør 13.11.1878, 19, 415, opsigelse af brændevinsretten 30.5.188, 20, 145
Madsen, R. – handskemager, procura i firma Madsen & Comp. 3.6.1880, 20, 21
Madsen, Rasmus – født 27.11.1846 i Haarby, pottemager 20.8.1879, 19, 436, opsigelse ved Jørgen Christian Jørgensen 26.7.1882, 20, 98
Madsen, Rasmus – født 31.1.1814 paa Brønserud Mark, detaillist 9.6.1886, 20, 268
Madsen, Rasmus – født 6.1.1855 i Tarup, bager, 18.4.1883, 20, 140, opsigelse 30.4.1884, 20, 181
Madsens Læsteskæreri – firmaanmeldelse ved Laurits Rasmus Madsen, født i Odense, læsteksærer, 7.12.1881, 20, 72
Maegaard, Johannes Hviid Frydendahl – født 29.11.1856 i Odense, købmand 25.1.1882, 20, 78, indtræder i firma Wilh. E. Maegaard 25.1.1882, 20, 78
Maegaard, Julius Frydendahl – født 27.1.1859 i Odense, bager 2.7.1885, 20, 229, firmaanmeldelse Odense Brødfabrik 2.7.1885, 20, 229
Maibom, Frederik Martin Julius – født 25.2.1856 i Odense, jern og metalstøber 1.2.1882, 20, 79, firmaanmeldelse Hansen & Meibom 1.2.1882, 20, 79, maskinfabrikant 29.12.1886, 20, 287
Maibom, Peter Christian – født i Kerteminde, 25.7.1852, skomager 9.7.1879, 19, 433
Mair, James – civilingeniør, h.e. Camilla født Steffen, født 11.11.1845 i Odense, røger og salter 9.10.1878, 19, 412
Marcussen, Johan Peter – født 18.9.1846 i Jellinge, ringe handel 1.11.1882, 20, 111, tillige bødker 14.3.1883, 20, 134
Maskinfabriken ’Phønix’ – firmaanmeldelse ved maskinfabrikant Elias Svend Svendsen 19.5.1886, 20, 266
Maskinværkstedet ’Bolbro’ – firmaanmeldelse 14.7.1886, 20, 272 ved smedemester Mads Mortensen
Mathiesen, N. – fuldmagt i firma Hornung og Møller 4.11.1885, 20, 245
Mathiesen, Peder Rasmussen – født 9.12.1835 i Bolmerod, barber 17.10.1883, 20, 159
Meiborg, Søren Hannibal – født 10.10.1852, farver 13.4.1881, 20, 45, opsigelse 27.9.1882, 20, 103
Meisner, Christian Francius – født 4.10.1854 i Købe, kobbersmed 6.4.1881, 20, 44, tillige ringe handel 18.11.1885, 20, 246
Meisner, Thomas Andersen – født 27.8.1827, fh. i Kerteminde, restauratør 14.4.1880, 20, 13, opsigelse 30.3.1881, 20, 43, paany i kraft ved enken Marie fød Hansen 24.6.1885, 20, 228, opsigelse 23.9.1885, 20, 235
Menck, Johan Peter – født 17.5.1852 i Svenborg, bager 30.5.1877, 19, 272
Mentzel, Julius Emanuel – født 4.1.1853 i København, skomager 15.5.1878, 19, 403
Meyer, C. E. – forretningsfører i Brødrene Tychsens Etablissement for confecture 2.2.1881, 20, 40
Meyer, Sophus Severin – født 22.4.1840 i Odense, murermester …
Michaelis, Johan Mathias Christian August – født 10.2.1832 i Langen-Holtensen, skrædder 24.8.1881, 20, 61
Michelsen, Ellen - marskandiser 1.8.1877, 19, 380 (enke efter børstenbinder Peter Clausen)
Midskov, Christian Carl – født 19.3.1828, bødker 26.5.1880, 20, 18
Mikkelsen, Christian – født 4.9.1859 i Badstuhus i Skeby Sogn, købmand 3.10.1884, 20, 196
Mikkelsen, Frederik Martin – født 14.2.1845, bødker 23.2.1881, 20, 41
Mikkelsen, Hans – bager 12.6.1850, opsigelse 25.8.1880, 20, 25
Mikkelsen, Morten – født 21.11.1852 i Turup, garver 9.1.1878, 19, 393
Mikkelsen, Peter – født 22.11.1848 i Turup, kork og propskærer 19.9.1877, 19, 384
Milo, Carl Christian – født 31.10.1851, bogtrykker og detaillist 4.1.1882, 20, 76
Mineralvandsfabriken Sct. Knud – firmaanmeldelse ved mineralvandsfabrikant Knud Kristian Hansen 1.4.1885, 20, 216
Mithmann, Herman Heinrich Christian – født 17.8.1859 i Odense, slagter 31.3.1886, 20, 259
Modebazaren, Kongensgade 11 – firmaanmeldelse ved detaillist Theodor Alfred Laurentius Adersen 18.7.1883, 20, 150, fuldmagt til kommis Ferdinand Nielsen, samme dag firmaoverdragelse til Ludvig Eugenius Winding af København, 2.4.1884, 20, 176, opsigelse af fuldmagt for kommis Ferdinand Nielsen 2.4.1884, 20, 176
Mogensen, Carl August – procuraanmeldelse 18.4.1883, 20, 140, ved manufacturhandel og købmand Chr. Mogensen, firma Slotsgades Dampvæveri 18.4.188, 20, 140
Mogensen, Christian – manufacturhandler, procuraanmeldels for Carl August Mogensen og Hans Carl August Bjerre 18.4.1883, 20, 140, i firma Slotsgadens Dampvæveri
Mogensen, Just Herman - født 23.5.1841 i Rudkøbing, købmand 25.10.1882, 20, 110, opsigelse af brændevinsret pga. konkurs 30.6.18843, 20, 186
Moresco, J. – af København, grosserer ved William Jeppesen 5.5.1886, 20, 23
Mortensen født Gerhardt fortsætter mandens næringsvej som detaillist, og opsiger retten til brændevinshandel 29.6.1881, 20, 56, paany brændevinshandel 2.11.1881, 20, 69, opsigelse 19.4.1882, 20, 89
Mortensen, Andrea født Gerhardt – detaillist paa afd. Mand Jens Mortensens borgerskab, men opsiger retten til brændevinshandel 29.6.1881, 20, 56, brændevinshandel paany 2.11.1881, 20, 69, opsigelse 19.4.1882, 20, 89
Mortensen, C. A. & Co. – litografiske etabblissement og æskefabrik, firmaanmeldelse ved Christian Andreas Mortensen 1.8.1883, 20, 151
Mortensen, Christen – født 16.8.1841, høker 14.5.1879, 19, 430, værtshusholder 15.10.1879, 19, 441, opsigelse 23.6.1880, 20, 21, høker ved hustruen Anne født Hansen 31.10.1883, 20, 161, opsigelse 29.10.1884, 20, 200 ved enken
Mortensen, Christian - født 29.8.1836 i Odense, ringe handel 9.12.1885, 20, 249
Mortensen, Christian Andreas – født 13.7.1852, detaillist 10.3.1880, 20, 10, ombyttes til købmand 6.7.1881, 20, 56, opsigelse 25.7.1883, 20, 151, som detaillist, pap & papirarbejder, tillige stentrykker (litografi) 1.8.1883, 20, 151, firmaanmeldelse C. A. Mortensen & Co. Litografiske etablissement og æskefabrik 1.8.1883, 20, 151
Mortensen, Hans Otto – født 20.4.1852 i Bukkerup, marskandiser 3.4.1878, 19, 400, detaillist 12.2.1879, 19, 421, opsiger retten til spiritushandel 30.8.1882, 20, 101, gæstgiver 6.5.1885, 20, 221
Mortensen, Laurits Anders – født 10.3.1850 i Odense, detaillist 28.4.1886, 20, 262
Mortensen, Mads – født 24.4.1849 i Fravde Kærby, smed 27.12.1883, 20, 165, firmaanmeldelse Maskinværtstedet Bolbro 14.7.1886, 20, 272
Mouritsen, Rasmus – født 2.3.1827 i Vester Hæsinge, gæstgiver 28.6.1882, 20, 95, restauratør 6.12.1882, 20, 117, opsigelse af brændevinsretten 20.6.1883, 20, 147
Munch, Abelone Margrethe født Sand – enke efter proprietær Jens Stokholm Munch, 41 aar gl., sukkervarefabrikant 4.5.1881, 20, 50, opsigelse 2.8.1882, 20, 99
Munch, Ludvig Andreas – født 28.8.1849 i Nexø, styrmand 11.11.1879, 20, 2
Møller, Adam Christoffer Pedersen – født 24.9.1857 i Vissenbjerg, detaillist 6.5.1885, 20, 222
Møller, Adolph Christian – født 19.11.1858 i Allested Sogn købmand 10.10.1883, 20, 158
Møller, Carl Frederik Emanuel – født 4.1.1859 i Odense, styrmand 10.5.1880, 20, 16
Møller, Carl Vilhelm – født 17.9.1844 i København, kurvemager 9.7.1879, 19, 433
Møller, Christian Pagh – født 27.11.1862 i Odense, styrmand 27.12.1883, 20, 165
Møller, Edvard – født 14.1.1847, detaillist 4.4.1877, 19, 367, 368, firma samme dag, opsagt 16.7.1879 19, 434
Møller, Hans – født 11.3.1836 i Farstrup, malermester 28.9.1881, 20, 65
Møller, Hans Jacob – født 27.8.1844 i Tisted, ringe handel 30.4.1879, 19, 428, ombyttet til høker 2.4.1884, 20, 175
Møller, Jens Christian – forretningbestyrer og procurist 19.2.1879, 19, 422
Møller, Jens Peter Adolph – født 28.1.1851, vognmand 13.6.1877, 19, 374
Møller, Lauritz Johan Jacob – født 19.6.1840, ringe handel 16.5.1877, 19, 371
Møller, Sigmund & Co. – firma 20.3.1878, 19, 398
Møller, Sigmund Frederik Sophus – født 3.11.1849 i Middelfart, købmand 20.3.1878, 19, 398, opsagt 31.12.1878, 19, 418
Møller, Søren Vilhelm – procurist 4.4.1877, 19, 368
Møller, Vilhelm – født 3.12.1852 i Taareby, smed 14.3.1883, 20, 134
Møller, Vilhelm Georg – født 23.10.1854 i Bogense, købmand 11.3.1885, 20, 213
Mørk, Emanuel Siegfred – billedskærer, finerhandler 19.9.1877, 19, 384, snedker
Neckelmann, Frederik Skjold – født 9.6.1855 i Viborg, detaillist 13.4.1881, 20, 45, opsigelse 30.9.1882, 20, 105
Nedder, Carl Vilhelm Johan – født 16.11.1854 i København, detaillist 3.10.1883, 20, 157
Nedergaard, Christian Nielsen – født 21.11.1850 i Aulum, detaillist 7.3.1877, 19, 365, ombyttet til købmand 26.1.1887, 20, 290
Neumann, Carl Julius Henrik – født 27.3.1852 i Slesvig, bogbinder 26.9.1877, 19, 385
Neumann, Julius Theodor – født 22.8.1850 i Assens, sadelmager 17.4.1878, 19, 401
Nickolin, Oscar – købmand og brændevinsbrænder 24.11.1880, 20, 34, opsigelse 27.4.1881, 20, 47, købmandshandel i forening med købmand og værtshusholder Carl Christian Ascanius Hansen under firmanavn Hans og Nickolin 24.11.1880, 20, 34
Nicolaisen, Poul – procuraanmeldelse i firma Hempelske Forlag 31.12.1884, 20, 208, fuldmagt i firma Hempelske Bog og Papirhandel 12.1.1887, 20, 289
Nicolajsen, Petrine Vilhelmine – født 21.4.1847 i Odense, ringe handel 30.8.1882, 20, 100 (enke efter … Reimers)
Nielsen (Rasmussen), Jes Theodor – detaillist 6.3.1878, opsagt 10.9.1879, 19, 438 (se ogsaa Rasmussen)
Nielsen, Anders – født 10.9.1846 i Tommerup, ringe handel 8.12.1886, 20, 286
Nielsen, Anders – født 17.9.1842 i Lundager, Gamtofte, bager 3.11.1886, 20, 283
Nielsen, Anders – født 22.11.1854 i Rønninge, skrædder 20.4.1881, 20, 45
Nielsen, Anders – født 4.1.1855 i Sønder Højrup, murer 9.8.1882, 20, 99, opsigelse 16.6.1886, 20, 269
Nielsen, Anders Jørgen – født 8.3.1860 i Odense, slagter 7.10.1885, 20, 238
Nielsen, Anders Vilhelm – født 13.10.1861 i Nørre Lyndelse, købmand 17.2.1886, 20, 254
Nielsen, Ane Kirstine født Hansen – født 28.3.1848 i Allested Sogn, ringe handel 25.8.1886, 20, 274, ombyttet til detaillist 1.121886, 20, 285 (enke efter arbejdsmand Jens Nielsen)
Nielsen, Anna Marie Laura Cathrine - født 21.1.1850 i Bellinge, høker 13.10.1886, 20, 280 (enke efter Morten Petersen Gadeberg)
Nielsen, Anna Petrine - født 23.6.1847 i Paarup Sogn slagter 27.10.1886, 20, 282 (enke efter Peter Duch)
Nielsen, August Hans Jacob – født 1.8.1856 i Kerteminde, restauratør 3.8.1881, 20, 60, opsigelse 18.10.1882, 20, 108, sat ud af kraft paa grund af restance 27.12.1882, 20, 123
Nielsen, Carl – født 21.10.1860 i Odense, bogbinder 15.10.1884, 20, 197
Nielsen, Carl – født i 15.3.1858 i Odense, grosserer 18.10.1884, 20, 198
Nielsen, Carl Edvard Valdemar – født 28.10.1848, skomagermester 16.5.1877, 19, 371
Nielsen, Carl Frederik – født 27.2.1851 i Silkeborg, ringe handel 24.4.1878, 19, 401
Nielsen, Carl Henrik – født i Skalkendrup 12.7.1853, detaillist 3.10.1883, 20, 156
Nielsen, Carl Olaf Oscar – født 7.9.1853, smed 21.5.1879, 19, 430
Nielsen, Christen – født 2.6.1847 i Ikast Sogn, købmand 26.11.1884, 20, 203, firmaanmeldelse C. Nielsen & Co. 26.11.1884, 20, 203
Nielsen, Christen – født 7.10.1846, ringe handel 10.3.1880, 20, 11
Nielsen, Christian – født 25.11.1825, hyrekusk og vognmand 27.6.1877, 19, 376
Nielsen, Christian Vilhelm – født 9.9.1855, snedkermester 31.12.1877, 19, 392
Nielsen, Christian Vilhelm – født 9.9.1855, snedkermester 31.12.1877, 19, 392
Nielsen, Edvard Gabriel – født 28.3.1851 i Odense, symaskinefabrikant 27.9.1882, 20, 104
Nielsen, Ferdinand – kommis, fuldmagt i firma Modebazaren, Kongensgade 11, 11.7.1883, 20, 150, opsigelse af guldmagt 2.4.1884, 20, 176
Nielsen, Frederik – født 10.8.1851 i Gevnø, smed 2.1.1884, 20, 166
Nielsen, H. – fuldmagt i Odense Ægforretning 24.3.1886, 20, 258
Nielsen, Hans – født 1.8.1831, hyrekusk og vognmand 27.6.1877, 19, 376
Nielsen, Hans – født 19.5.1836 i Odense, pottemager 26.11.1879, 20, 5, opsigelse 30.6.1886, 20, 271
Nielsen, Hans – født 20.5.1835 i Gærup, høker 12.10.1881, 20, 67
Nielsen, Hans – født 25.7.1802, murer 2.4.1879, 19, 425
Nielsen, Hans - født 8.3.1843, murer 24.10.1877, 19, 388
Nielsen, Hans Christian – født 17.6.1853 i Sønder Højrup, snedker 1.12.1886, 20, 285
Nielsen, Hans Christian – født 18.9.1852 i Ubberud, bager 19.4.1882, 20, 88
Nielsen, Hans Christian – født 23.11.1858 paa Uggerslev Mark, hyrekusk og vognmand 24.6.1885, 20, 228
Nielsen, Hans Jacob – skrædder 15.10.1879, 19, 441 (hidtil i Randers)
Nielsen, Hans Olsen – født 5.9.1846, gæstgiver 28.1.1880, 20, 9, opsigelse 30.3.1881, 20, 43, ombyttet til værtshusholder 3.12.1882, 20, 123, opsigelse 17.1.1883, 20, 126, paany i kraft 31.3.1884, 20, 176
Nielsen, Hans Peter – født 19.4.1853 i Ullerslev, høker 1.12.1886, 20, 285
Nielsen, Hans Peter – født 30.5.1836, høker 6.6.1877, 19, 373
Nielsen, Herman – født 10.9.1834 i Lunde Sogn, møller 5.5.1881, bager 25.8.1881, fra Odense Herred, høker 22.7.1885, 20, 231
Nielsen, I. V. – firmaanmeldelse af købmand I. V. Nielsens enke Kirstine Pouline født Clausen
Nielsen, Inger Marie Caroline – født 9.10.1854 i Døstrup, Skivum Sogn, detaillist ved kommis H. B. Nielsen 19.1.1887, 20, 290
Nielsen, Iver Christian – født 21.5.1845 i Gudbjerg, værtshusholder 12.5.1880, 20, 17, opsigelse 28.12.1881, 20, 75, sat ud af kraft paa grund af restance 29.11.1882, 20, 115
Nielsen, Jacob – født 15.12.1836, i Sanderum Sogn, gæstgiver 26.5.1886, 20, 267
Nielsen, Jens – født 10.8.1842 i Sønder Esterbølle, gæstgiver 27.5.1885, 20, 225, opsigelse af brændevinsretten 29.9.1886, 20, 277
Nielsen, Jens – født 14.2.1854, skomager 23.4.1879, 19, 427, opsigelse 25.10.1882, 20, 109
Nielsen, Jens – født 29.3.1846 i Nordrup, bager 6.6.1883, 20, 146
Nielsen, Jens Christian - født 3.12.1855 i Ubberud Sogn, maler 20.5.1885, 20, 224
Nielsen, Jens Jensen – født 1.11.1847 i Brønds, købmand 28.2.1877, 19, 365, tillige skrædder 22.8.1877, 19, 381
Nielsen, Jesper – født 20.11.1840 i Brændekilde, ringe handel 15.10.1884, 20, 197
Nielsen, Johan – født 18.3.1857 paa Helnæs, skrædder 28.3.1883, 20, 137
Nielsen, Johan Christian – født 9.11.1848, gas- og vandmester 24.12.1879, 20, 6, opsigelse 29.12.1880, 20, 37, ombyttet til detaillist 28.2.1883, 20, 130, opsigelse 29.8.1883, 20, 153
Nielsen, Johan Henrik – født 16.4.1852 i Svenborg, styrmandsattest 11.12.1877, 19, 392
Nielsen, Johanne født Jensen – født 13.10.1840, detaillist 23.4.1879, 19, 426, opsagt 77.8.1880, 20, 24 (enke efter kreaturhandler Nielsen)
Nielsen, Johannes – født 17.4.1852 i Ikast Sogn, detaillist 10.9.1884, 20, 191, firmaanmeldelse Odense Uldtricotage og Garnforretning 10.9.1884, 20, 191
Nielsen, Jørgen – født 16.7.1850 i Næsby, skipper 5.3.1879, 19, 423
Nielsen, Jørgen – født 21.4.1858 i Højby, gæstgiver 15.4.1885, 20, 218, opsigelse af brændevinsretten 29.12.1886, 20, 287
Nielsen, Jørgen – født 4.2.1846 i Raagelund, Aasum Sogn, borgerskab i Nyborg 1.11.1881, høker 18.4.1883, 20, 140, opsigelse 24.10.1883, 20, 160
Nielsen, Jørgen & Comp. – firma 4.9.1878, 19, 409
Nielsen, Karen Marie – født 20.9.1810, ringe handel 21.4.1880, 20, 14
Nielsen, Karentius – født 9.7.1852 i Svenborg, bager 5.9.1877, 19, 383, detaillist 30.10.1878, 19, 413, ombyttet til bager 5.12.1880, 20, 36, opsigelse 28.3.1883, 20, 137
Nielsen, Kirsten – født 22.5.1839 i Aarby, i Sjælland, ringe handel 29.6.1881, 20, 55 (enke efter arbejdsmand Anders Nielsen)
Nielsen, Kirsten – født 22.5.1839 i Aarby, Sjælland, ringe handel 29.6.1881, 20, 55 (enke efter arbejdsmand Anders Nielsen)
Nielsen, Knud Carl – født 12.4.1855 i Odense, snedker 19.3.1884, 20, 171
Nielsen, Lars – født 1.3.1830, glarmester 11.4.1877, 19, 368
Nielsen, Lars – født 17.12.1845 i Jørgenstrup paa Sanderum Mark, købmand og værtshusholder 25.10.1882, 20, 109
Nielsen, Lars – født 6.11.1850 paa Skarø, høker 10.10.1883, 20, 158, opsigelse 2.4.1884, 20, 175
Nielsen, Lars Christian – født i 1.9.1845 i Vævlinge, skrædder og buntmager fra Nysted, købmand 8.4.1885, 20, 217
Nielsen, Lars- husmand af Holme, Gelsted Sogn, undervejer og undermaaler 19.12.1881, 20, 74
Nielsen, Lars Jørgen – født 27.3.1828 i Odense, detaillist 20.4.1881, 20, 47
Nielsen, Lars Tinnes – født 23.1.1828, stenhugger 7.1.1880, 20, 8
Nielsen, Mads – født 21.6.1844 i Allested Sogn, værtshusholder 31.1.1883, 20, 128, opsigelse af brændevinsretten 30.9.1884, 20, 194
Nielsen, Marius – født 14.4.1859 paa Lime Mark, Nørup Sogn, Tørrild Herred, høker 8.9.1886, 20, 276
Nielsen, Mikkel – født 27.8.1852 i Troense, høker 30.4.1879, 19 ,428, opsagt 15.10.1879, 19, 441
Nielsen, Morten – født 14.8.1849, ringe handel 19.11.1879, 20, 4
Nielsen, Niels – født 13.3.1859 i Yding Sogn, ringe handel 16.4.1884, 20, 179
Nielsen, Niels – født 14.7.1829 i Odense, hyrekusk og vognmand 24.8.1881, 20, 61
Nielsen, Niels – født 23.10.1842, glarmester og forgylder 22.9.1880, 20, 27
Nielsen, Niels Christian – født 17.2.1859 i Svenborg, styrmand 8.10.1881, 20, 67
Nielsen, Niels Christian – født 17.8.1846 i Skive, undermaaler 20.11.1878, 19, 416
Nielsen, Niels Christian – født 19.5.1839, købmand og værtshusholder 6.6.1877, 19, 393, sidste opsagt 29.6.1878, 19, 406, atter begge dele 10.9.1879, 19, 438
Nielsen, Niels Christian – født 29.4.1851 i Aasum, detaillist 17.4.1878, 19, 401
Nielsen, Niels Christian – købmand og værtshusholder 6.6.1877, opsigelse som værtshusholder 31.12.1879, 20, 6, paany i kraft 5.7.1882, 20, 96, opsigelse af brændevinsretten 30.12.1882, 20, 123
Nielsen, Niels Frederik – født 23.8.1851 i Odense, murersvend, detaillist og marskandiser 1.2.1882, 20, 80, opsigelse 19.5.1886, 20, 266
Nielsen, Niels Johansen Jochenius – født 10.5.1850 i Ærøskøbing, købmand 12.3.1879, 19, 423
Nielsen, Niels Peter – født 14.8.1857 i Aarhus, købmand 24.1.1883, 20, 127, opsigelse 9.6.1886, 20, 268
Nielsen, Niels Peter Maegaard – født 30.1.1841 i Odense, købmand i Københavns Amt, Sønder Birk 6.5.1882, købmand 1.9.1886, 20, 275, firmaanmeldelse H. Larsen 1.9.1886, 20, 275
Nielsen, Peder – født 22.5.1840 i Odense, ringe handel 31.10.1883, 20, 161
Nielsen, Peder – født 27.3.1845 i Ubberud Sogn, ringe handel 4.9.1878, 19, 409
Nielsen, Peder Hansen – født 5.12.1851 i Aastrup, konditor 15.11.1882, 20, 113, opsigelse 24.9.1884, 20, 193, paany i kraft 27.10.1886, 20, 283
Nielsen, Peter Christian – født 24.10.1849 i Haderslev, købmand 23.2.1882, 20, 81
Nielsen, Poul – født 18.5.1836 paa Bred Mark, ringe handel 19.11.1884, 20, 202
Nielsen, Poul Georg Maximilian – født 26.8.1853 i Odense, urmager 23.9.1885, 20, 235
Nielsen, Poul Valdemar – født 16.7.1854 i Odense, tømrer 27.10.1880, 20, 31
Nielsen, R. – boghandler, udtraadt af styrelse 17.7.1878, 19, 406
Nielsen, Rasmus – født 13.2.1856 i Usmose, marskansdiser 24.9.1884, 20, 193, tillige detaillist 14.10.1885, 20, 241
Nielsen, Rasmus – født 23.9.1841 i Sønderse, hyrekusk og vognmand 13.5.1885, 20, 222
Nielsen, Rasmus – født 4.3.1855 i Brenderup, tømrer 9.3.1883, 20, 132
Nielsen, Rasmus – født 6.10.1853 i Køng Sogn, detaillist 22.10.1884, 20, 199, opsigelse 27.5.1885, 20, 225
Nielsen, Rasmus – født 7.4.1853 i Lumby, bager 23.7.1879, 19, 435, opsigelse 9.6.1880, 20, 20
Nielsen, Rasmus Jacob – født 23.3.1850 i Odense, ved hustruen Marie Kirstine født Hansen, ringe handel 28.4.1886, 20, 262
Nielsen, Rasmus Jørgen – født 14.10.1845, detaillist 23.10.1878, 19, 413, opsigelse 9.6.1880, 20, 19
Nielsen, Rasmus Jørgen – født 14.6.1839 i Lunge, murer 3.9.1884, 20, 191
Nielsen, S. & Co. – firma 13.6.1877, 19, 374
Nielsen, Sophie Frederikke – født 12.3.1842 i Odense, detaillist 28.8.1878, 19, 409, firma 4.9.1878, 19, 409, opsigelse ved broderen købmand Jørgen Nielsen 12.1.1887 ,20, 289
Nielsen, Sophus Peter Frederik – født 20.4.1827, møller 31.12.1880, 20, 37, firmaanmeldelse F. Christophersen & Co. 23.2.1887, 20, 293, brændevinsbrænder og gærfabrik 23.2.1887, 20, 293
Nielsen, Stine – født i Odense, ringe handel 19.4.1882, 20, 87
Nielsen, Søren – født 26.5.1843 i Ars og Skippinge Herreders Jurisdiction, farver 20.3.1878, 19, 398, ombyttet til detaillist 29.10.1884, 20, 200
Nielsen, Søren – født 30.12.1848, købmand og værtshusholder 6.6.1877, 19, 373, firma 13.6.1877, 19, 374, værtshusholder, opsagt paa grund af konkurs 29.5.1878, 19, 404
Nielsen, Søren Christian Jørgen Knud – født 6.10.1852 i Svenborg, købmand 24.8.1881, 20, 61
Nielsen, Valdemar – født 29.7.1857 i Odense, købmand 30.8.1882, 20, 100
Nordfynske Jernbaneselskab – meddeler bestyrelse og forretningsudvalg 4.5.1881, 20, 50
Nordisk Hattefabrik – i Odense, firmaanmeldelse 17.3.1880, 20, 11, ved Niels Hansen, glarmester, spejlfabrikant, forgylder tillige hattemager 10.3.1880, 20, 10
Nyenstad, Jens Rasmussen – født 4.10.1834 paa Eskildstrup Mark, detaillist 24.9.1884, 20, 193
Nygaard, Christian Frederik Thorvald – født 30.9.1856 i Skelskør, slagter 3.11.1886, 20, 283
Nørballe, Anders Hansen – født 5.11.1844 i Holck, Slesvig, bager 5.4.1882, 20, 86, firmaanmeldelse Jensen og Nørballe 19.4.1882, 20, 88, ophævelse 30.8.1882, 20, 101, Anders Hansen Nørballe opsigelse som bager 3.10.1883, 20, 156
Nørregades Colonialforretning – firmaanmeldelse ved detaillist Hans Frederiksen og fuldmagt til købmand Joh. W. Schrøder 3.3.1886, 20, 256
Odense Brødfabrik – firmaanmeldelse ved bager Julius Frydendahl Maegaard 2.7.1885, 20, 229
Odense Bypost – firmaanmeldelse ved maler Ludvig Rasmussen 28.1.1885, 20, 209
Odense Bødkervareforretning – firmaanmeldelse 2.2.1881, 20, 39
Odense Dampkorkvarefabrik – i Odense, firmaanmeldelse 30.5.1883, 20, 145, ved Ludvig Daniel Jacob Kühl
Odense Dessert og Sukkervarefabrik – firmaanmeldelse ved Frederik Samuel Ernst 15.12.1880, 20, 36, ophævet 7.2.1883, 20, 129
Odense Export Smørforretning – firma 20.2.1878, 19, 396, firmaophævelse 8.3.1882, 20, 82
Odense Export Ægforretning – firmaanmeldelse 9.5.1883, 20, 143, likvidation 30.9.1885, 20, 238
Odense Gadekostefabrik – firmaanmeldelse ved købmand og børstenbinder Anton Marius William Bencke 23.2.1885, 20, 250
Odense Markfrøforretning – firmaanmeldelse ved gartner Wilhelm Hincke og gartner Georg Ibsen 14.9.1882, 20, 102, forandring i ledelsen 2.5.1883, 20, 142
Odense Mælkeforsyning – firma 25.6.1879, 19, 432
Odense Smørforretning I/S – anmelder ved sagfører Thomsen 11.1.1882, 20, 77, 18.1.1882, 20, 78, forandring i bestyrelsen 7.2.1883, 20, 128, 19.3.1884, 20, 171, 17.2.1886, 20, 255
Odense Telefonselskab – anmelder bestyrelse 6.2.1884, 20, 169, forandring i bestyrelsen 29.10.1884, 20, 200
Odense Tændstikfabrik – firma 3.4.1878, 19, 400
Odense Uldtricotage og Garnforretning, firmaanmelselde ved detaillist Johannes Nielsen 10.9.1884, 20, 191
Odense Ægforretning – firmaanmeldelse 24.3.1886, 20, 258
Odin Aftapningsanstalt – 12.8.1885, 20, 232
Odin Sukkerfabriken – 24.12.1884, 20, 206
Offenhäusen, Gustav Hermann – født 30.4.1836 i Döbeln i Sachsen, kasketmager 24.12.1884, 20, 206
Ohrt, Waldemar – født 8.2.1856, købmand 5.7.1882, 20, 96, opsigelse 30.9.1882, 20, 104, paany købmand uden ret til brændevinshandel 28.3.1883, 20, 137, paany ret til brændevinshandel 4.4.1883, 20, 138, ombyttet til restauratør 4.7.1883, 20, 149
Olesen, Carl Christian – født 4.8.1830 i Odense, detaillist 25.9.1878, 19, 411, opsigelse ved hustruen Andersine født Nielsen 14.11.1883, 20, 161, paany i kraft 30.9.1885, 20, 236, ret til brændevinshandel 7.10.1885, 20, 238
Olesen, Niels – født 14.6.1832 i Dagstrup, ringe handel 24.10.1883, 20, 160, høker 28.10.1885, 20, 243
Olivarius, Holger Frederik Thyge de Fine – født 15.4.1858 i Odense, styrmand 18.7.1882, 20, 97
Olsen, … - købmand og værtshusholder 29.8.1877, 19, 382, opsigelse af brændevinsretten, som værtshusholder 31.12.1883, 20, 166, opsiglese af begge borgerskaber 26.3.1884, 20, 174, paany i kraft 22.4.1885, 20, 219, opsigelse af begge borgerskaber 29.9.1886, 20, 278
Olsen, Anders – gæstgiver 26.7.1882, 20, 98
Olsen, Anders Jensen – født 15.12.1858 i Ølgod sogn, detaillist 11.11.1885, 20, 246, firmaanmeldelse Brødrene Olesen og fuldmagt til Marinus Jensen Olesen 11.11.1885, 20, 246
Olsen, Andreas Høier – født 23.1.1848, skomager 24.4.1878, 19, 401
Olsen, Claus – født 30.4.1842 i Herrested, høker ved hustruen Emma født Ibsen 16.4.1884, 20, 178
Olsen, Hans Peter – født 14.3.1834, gæstgiver 6.3.1878, 19, 397, opsigelse 31.3.1885, 20, 215, paany i kraft 11.6.1885, 20, 284
Olsen, Jens Carl Georg – født 4.1.1854 i Kerteminde, styrmand og skipper 6.5.1886, 20, 265
Olsen, Marie – født i Martofte, ringe handel 25.10.1882, 20, 110 (enke efter Peder Christian Pedersen)
Olsen, Marinus Jensen – fuldmagt i firma Brødrene Olesen 11.11.1885, 20, 246
Olsen, Martin Frederik – født 26.9.1852 i Odense, skomager 14.2.1883, 20, 129
Olsen, Niels – født 15.11.1846 i Skørpinge, detaillist 3.12.1884, 20, 204
Olsen, Peder Christian – født 28.12.1842 i Viborg, ringe handel 5.11.1879, 20, 2, detaillist 25.5.1881, 20, 53
Ottesen, Hans – født 24.6.1832 i Tarup, Paarup Sogn, skrædder 31.5.1882, 20, 93
Ottesen, Jeppe – født 29.10.1850 paa Rønninge Mark, bager 3.3.1886, 20, 256
Overgades Sæbesyderi – og Odense Oliemølle firmaanmeldelse 7.1.1880, 20, 7, nye love 22.7.1885, 20, 231, forandring i ledelsen 4.11.1885, 20, 245, nye love 30.6.1886, 20, 271
Ovesen, Hans Peter – født 3.6.1843, detaillist 8.12.1880, 20, 35, opsigelse 28.3.1883, 20, 137
Pap & Papirarbejder i Forening med Stentrykker 21.5.1884, 20, 184, forandring i bestyrelsen 29.10.1884, 20, 200
Parfumerie Centrale Nicolas – firmaanmeldelse v. Niels Nicolaj Blumensaadt 23.5.1883, 20, 145
Patent Drivremmefabriken – firma 11.11.1874, 19, 312, forandring i firma 3.12.1884, 20, 204
Pedersen, A. Chr. – firmaanmeldelse ved Mariane Pedersen født Topp, procura til sønnen Hans Pedersen 1.10.1884, 20, 194 (enke efter købmand A. Chr. Pedersen)
Pedersen, Ane Kirstine født Hansen – født 1.5.1841, bevilling af 17.8.1880, fra Holbæk Amtstue om separation fra manden gaardejer Hans Pedersen af Hammerhusgaarden i Taastrup Sogn, detaillist 22.9.1880, 20, 27
Pedersen, Axel Siegfried Lefolii Bergiel – født 9.3.1857 i Odense, rebslager 3.12.1884, 20, 203
Pedersen, Carl Peder Christian – født 25.11.1858 i Fravde Sogn, bager 15.4.1885, 20, 218
Pedersen, Christian – født 15.7.1851 i Leerbekhus, høker 5.9.1883, 20, 153, opsigelse af brændevinshandel 27.12.1883, 20, 165, opsigelse af borgerskabet 30.4.1884, 20, 181, hyrekusk og vognmand ved hustruen Ane Kirstine født Hansen 4.11.1885, 20, 244
Pedersen, Christian – født 4.3.1854 i Gudbjerg, gæstgiver 13.5.1885, 20, 222
Pedersen, Christian – født 5.5.1854, købmand og værtshusholder 2.2.1881, 20, 40
Pedersen, Gjertrud – født 19.2.1849 i Blangstrup, gæstgiver uden brændevinsret 17.9.1884, 20, 192, opsigelse 30.9.1884, 20, 194
Pedersen, Hans – 32 aar, undervejer og maaler 7.2.1877, 19, 364
Pedersen, Hans – født 13.2.1847 i Aarslev, ringe handel 18.5.1881, 20, 52
Pedersen, Hans – født 21.9.1846, tømmermester 10.10.1877, 19, 387
Pedersen, Hans – født 5.1.1821 i Ølsted, høker 16.4.1879, 19, 426, opsagt 28.5.1879, 19, 431
Pedersen, Hans – født 5.4.1845 i Assenbølle, brændevinsbrænder og gæstgiver 24.10.1877, 19, 388, købmand og værtshusholder 30.10.1878 ,19, 414, opsagt værtshusholder 31.12.1879, 20, 6, opsagt købmand 30.6.1880, 20, 22
Pedersen, Hans – gaardejer af Hammerhusgaarden i Taastrup Sogn, se dennes fraseparerede hustru Ane Kirstine Pedersen født Hansen 22.9.1880, 20, 27
Pedersen, Hans – procurafuldmagt i firma A. Chr. Pedersen 1.10.1884, 20, 194 ved moderen Mariane Pedersen født Topp, enke efter købmand A. Chr. Pedersen
Pedersen, Hans Jørgen Anders – procura hos faderen købmand A. Chr. Pedersen 6.6.1883, 20, 146
Pedersen, Henrik – født 2.10.1837 i Rynkeby, detaillist 4.1.1882, 20, 76, opsigelse 28.3.1883, 20, 136
Pedersen, Jens – født 5.11.1843 i Fensmark, gæstgiver 15.4.1885, 20, 218, opsigelse 29.4.1885, 20, 220
Pedersen, Jens Frederik – født 14.2.1849 i Marslev, glarmester og forgylder 5.9.1883, 20, 153
Pedersen, Johanne Cathrine – født 28.3.1838 i Jorløse, ringe handel 18.5.1881, 20, 51, ombyttet til detaillist 20.7.1881, 20, 59
Pedersen, Jørgen – født 2.4.1850 i Lunde, væver og ringe handel 13.8.1884, 20, 190, opsigelse 22.4.1885, 20, 219
Pedersen, Jørgen Christian – født 17.3.1854, tømrer 23.6.1880, 20, 21
Pedersen, Lars – født 12.4.1852 i Radby, detaillist 20.2.1884, 20, 170
Pedersen, Mads – født 6.10.1820 i Vævlinge, klodsemager, nu ringe handel, nu ved hustruen Gjertrud Marie Mortensen 4.5.1881, 20, 49, købmand 15.4.1885, 20, 217
Pedersen, Mariane født Topp – firmaanmeldelse A. Chr. Pedersen og procura til sønnen Hans Pedersen 1.10.1884, 20, 194 (enke efter købmand A., Chr. Pedersen)
Pedersen, Mathias – født 26.2.1841 i Assenbølle, detaillist 28.5.1884, 20, 184
Pedersen, Niels Marius – født 1.12.1856 i Odense Sct. Hans, skomager 25.4.1883, 20, 141
Pedersen, Niels Meldgaard – født 20.7.1850 i Gjelleruplund, ringe handel ved hustruen Josephine Vilhelmine Pedersen 19.4.1882, 20, 87
Pedersen, Niels Peder Smørpøth – født 26.6.1853 i Starbjerg, Bøvling Sogn, slagter 31.1.1883, 20, 128
Pedersen, Ole – født 13.5.1853 i Ubberud, skrædder 15.1.1878, 19, 419
Pedersen, Peder – født 19.8.1829 i Paarup, høker 21.3.1883, 20, 135
Pedersen, Peder – født 26.10.1853 i Ringe Sogn, detaillist 28.10.1885, 20, 243, ret til spiritushandel 9.2.1887, 20, 291
Pedersen, Peder – født 27.9.1849 i Bredsted Sogn, tømmermand 25.3.1885, 20, 215
Pedersen, Peder – født 4.1.1842, vognmand og hyrekusk 22.8.1877, 19, 382
Pedersen, Peder – født 6.9.1851 i Dreslette Sogn, værtshusholder 5.7.1882, 20, 96, frasiger sig brændevinsretten ved hustruen 14.3.1883, 20, 133
Pedersen, Rasmus – født 1.6.1841 i Magleby Sogn paa Møen, høker 6.5.1885, 20, 222
Pedersen, Rasmus – født 4.10.1850 i Ravnebjerg, detaillist 30.7.1884, 20, 188
Pedersen, Rasmus – født 7.11.1839, garvermester, opsigelse 23.1.1884, 20, 168
Pedersen, Rasmus Jørgen – født 13.10.1860 i Vissenbjerg Sogn, bager 12.5.1886, 20, 265
Pedersen, Søren – født 25.5.1849, bødker 26.3.1879, 19, 424
Pedersen, Theodor – født 16.5.1850 i Odense, købmand 10.10.1883, 20, 158, firmaanmeldelse Korsgades Mel, Gryn og Foderstofforretning 10.10.1883, 20, 158
Pedersen, Thomas Jørgensen – født 23.8.1851 i Vejlby, købmand 7.2.1877, 19, 364, firma samme dag, tillige hyrekusk og vognmand 2.2.1887, 20, 291
Perrot, Frits Thomas – født 1.2.1850 i Odense, 20.10.1886, 20, 280
Petersen, Anna Sophie Johanne Fritze – født 15.7.1847 paa Biskopstorp, ringe handel 27.10.1886, 20, 282 (enke efter forpagter Peter Steffensen)
Petersen, Anton Carl Magnus – født 21.12.1855 i Aarhus, købmand 20.10.1880, 20, 30
Petersen, Anton Peter – født 14.6.1851 i Sønderborg, detaillist 8.10.1879, 19, 440, ombyttet til købmand 6.7.1881, 20, 57
Petersen, Brødrene – firma 7.2.1877, 19, 364
Petersen, Carl – født i Odense, ringe handel 25.10.1882, 20, 109
Petersen, Carl Anton – født 4.8.1860 i Odense, bager 24.11.1886, 20, 285
Petersen, Carl Emil – født 3.5.1850, restauratør 14.5.1879, 19, 430, opsigelse 30.9.1879, 19, 439, paany restauratør 12.5.1880, 20, 17, opsigelse 8.11.1882, 20, 113
Petersen, Carl Madsen – født 26.10.1856 i Hellevadt i Slesvig, detaillist 12.12.1882, 20, 119, opsigelse 9.1.1884, 20, 167, barber 7.10.1885, 20, 240
Petersen, Carl Magnus – født 17.8.1849 i Odense, detaillist 3.1.1883, 20, 125, opsigelse 28.11.1883, 20, 163
Petersen, Carl Peter – født 12.5.1854, skomager 28.1.1880, 20, 9
Petersen, Carl Sophus – født 27.1.1857 i Odense, handskemager 29.9.1886, 20, 278
Petersen, Carl Vilhelm – født 9.11.1853 i Næstved, pottemager 6.8.1879, 19, 435
Petersen, Caroline – født 5.4.1819 i Odense, detaillist 6.6.1883, 20, 146 (enke efter skolelærer Jens Adolph Petersen i Bred)
Petersen, Caroline – født 5.4.1819 i Odense, detaillist 6.6.1883, 20, 146 (enke efter skolelærer i Bred Jens Adolph Petersen)
Petersen, Claus – født 26.4.1854 paa Skellerup Mark, ringe handel 4.5.1881, 20, 50, høker 21.10.1885, 20, 242
Petersen, Edvard Severin – født 9.3.1837 i Næstved, conditor 7.11.1877, 19, 390
Petersen, Frederik Ferdinand – født 25.2.1847 i Næstved, possementmager 24.1.1883, 20, 127, opsigelse 5.9.1883, 20, 153
Petersen, Frederik Vilhelm – født 23.2.1853, mineralvandsfabrikant 19.5.1880, 20, 18, firmabetegnelse Carolinekilde i Odense, fuldmagt til Christian Knud Hansen 19.5.1880, 20, 18
Petersen, Frederik Vilhelm – født 3.6.1854 i Odense, garver 13.9.1882, 20, 102
Petersen, Friederich Hermann Theodor – født 14.7.1828 i København, oversergeant af 5te Batt., ringe handel 4.11.1885, 20, 244
Petersen, Fritz Ferdinand – født 25.7.1849, detaillist 31.7.1878, 19, 408
Petersen, Hans – født 12.10.1847 i Nørre Lyndelse, marskandiser og detaillist 23.4.1884, 20, 181
Petersen, Hans Carl – født 25.2.1848 ved Sandager Mark, ringe handel 20.8.1879, 19, 436
Petersen, Hans Carl Christian – født paa Hundslev Mark, ringe handel 17.12.1884, 20, 205
Petersen, Hans Christian – født 26.4.1841 i Seden, murer 2.1.1878, 19, 393
Petersen, Hans Peter – født 21.11.1845 i Odense, skomager 24.3.1886, 20, 258
Petersen, Hans Peter – født 6.2.1836, brændevinsbrænder 7.11.1883, 20, 161
Petersen, Jens – født 29.11.1850 i Eskelundhus, marskandiser 2.5.1883, 20, 142, tillige pantelaanerforretning, opsigelse som marskandiser 3.12.1884, 20, 204
Petersen, Jens Peter – født 11.1.1839 i G…, købmand og restauratør 7.11.1877, 19, 391
Petersen, Jens Peter – købmand og restauratør 7.11.1877, opsagt 31.12.1879, 7, købmand 28.4.1880, 20, 15, opsigelse 8.12.1880, 20, 35, restauratør ombyttes med hyrekusk og vognmand 23.4.1884, 20, 179, opsigelse 6.8.1884, 20, 190
Petersen, Johan Henrik – født 6.3.1830, snedker 23.5.1877, 19, 372
Petersen, Johannes Albert – født 29.9.1851 i København, borgerskab som fortepiano og orgelfabrikant 10.1.1882, instrumentmager 21.10.1885, 20, 242
Petersen, Julius Albert – født 19.10.1855 i Odense, ringe handel 3.9.1884, 20, 191
Petersen, Jørgen Christian – født 4.5.1849 i Odense, murer 17.5.1882, 20, 92
Petersen, Jørgen Lauritz Kamp – født 25.9.1827, skomager 17.10.1877, 19, 387
Petersen, Karen Marie – døbt 2.3.1834, farvefabrikant 12.11.1879, 20, 4, opsigelse 2.9.1885, 20, 234
Petersen, Knud – født 26.2.1844 i Ullerslev, undermaaler 20.11.1878, 19, 416
Petersen, Knud Peder – født 4.12.1840 i Odense, garver 23.1.1884, 20, 169
Petersen, Lars Anton Gustav – født 27.2.1855 i Odense, købmand 7.4.1886, 20, 260, firmaanmeldelse Chr. Andersens Eft. 23.6.1886, 20, 270
Petersen, Lars Jørgensen – født 21.9.1854 i Assens, tømrer 9.8.1882, 20, 99
Petersen, Mads – af Lunde, detaillist, meddelt af sønnen handelskommis Peter Marius Petersen 11.5.1881, 20, 50, opsigelse 21.3.1883, 20, 136
Petersen, Mads – født 9.9.1847 i Lille Kaadekilde, ringe handel 26.11.1884, 20, 203
Petersen, Mads Jørgen Peter – værtshusholder, dømt efter straffelovens § 182, 19.11.1884, 20, 202
Petersen, Niels – født 29.3.1844 i Strandby, ringe handel 6.6.1883, 20, 146
Petersen, Niels Julius Jørgen – født 2.2.1854 i Odense, slagter 19.2.1879, 19, 422
Petersen, Niels Lauritz Hviid – født 28.12.1847 paa Skjoldemose, eddikebrygger 1.4.1885, 20, 215, firmaanmeldelse Eddikefabriken Odense 8.4.1885, 20, 217, opsigelse 16.12.1885, 20, 250
Petersen, Niels Søren – født 20.6.1856 i Valby, gæstgiver 18.4.1883, 20, 140
Petersen, Peter – født 3.1.1859 i Espe Sogn, bager 7.4.1886, 20, 260
Petersen, Peter Hansen – født 5.6.1863 paa Rømø, styrmand 9.12.1885, 20, 248
Petersen, Peter Hansen – født 7.5.1858 i Halk i Slesvig, detaillist 21.10.1885, 20, 242
Petersen, Rasmus – født 18.9.1835 i Køng Sogn, ringe handel 8.5.1878, 19, 403
Petersen, Rasmus Margaard – født 3.3.1849 i Vejlby Sogn, ringe handel 18.6.1879, 19, 432
Petersen, Valdemar Jørgen – født 1.1.1855 i Slagelse, købmand 14.9.1881, 20, 64, opsigelse 17.10.1883, 20, 159
Petersen, Wilhelm – købmand, falleret, opsagt 11.6.1879, 19, 431
Pfeiffer, Heinrich Ditlef – født 24.7.1852 i Eckernførde, detaillist 9.7.1879, 19, 433, opsigelse 5.5.1880, 20, 16
Plambech, Vilhelm – procura i firma C. Jensen & Co. 28.6.1882, 20, 94
Plantener, Carl Heinrich Vilhelm – født 4.9.1859 i Odense, skiferdækker 8.10.1884, 20, 197, tillige blikkenslager 3.6.1885, 20, 226
Poulsen, Andreas – født 31.10.1859 i Odense, naalemager 5.11.1884, 20, 201
Poulsen, Anton – født 30.4.1853 i Horsens, slagter 4.8.1880, 20, 24
Poulsen, Carl Jacob – født 6.9.1854 i Fredericia, barber 12.4.1882, 20, 86
Poulsen, Christen – født 9.5.1858, detaillist, marskandiser, snedker 28.5.1884, 20, 184, opsigelse af borgerskaberne 24.3.1886, 20, 257
Poulsen, Christian – født 16.1.1822 i Salby, undermaaler 20.11.1878, 19, 416
Poulsen, Jacob – født 22.12.1819 i Flensborg, fh. brigade oboist, musiklærer (hans enke Margrethe Hedevig Hansen)
Poulsen, Johan – født 6.1.1842, detaillist 19.1.1881, 20, 39, opsigelse 31.3.1882, 20, 85
Poulsen, Johan Henrik – født 18.5.1857 i Haarslev, ringe handel 14.3.1883, 20, 133
Poulsen, Knud – født 9.5.1854 i Dræby, slagter 12.12.1883, 20, 164
Poulsen, Lars Christian – født 22.3.1849, detaillist 26.11.1879, 20, 4, marskandiser 24.12.1879, 20, 6, opsigelse af begge 28.5.1884, 20, 184
Poulsen, Niels – født 13.11.1847 i Freltofte, ringe handel 7.5.1884, 20, 182
Poulsen, Peder – født 20.3.1854 i Reistrup, Svenborg Amt, tømrer 5.4.1882, 20, 86
Poulsen, Poul Albert – født 12.1.1851, skrædder 17.3.1880, 20, 11
Poulsen, Rasmus – bomuldsvæverlærling, svendestykke 152, 153
Poulsen, S. & Co. – firmaanmeldelse 4.5.1881, 20, 49, e./ Sophus Poulsen Købmand
Poulsen, Sophus – født 30.5.1851, købmand, 27.4.1881, 20, 47, firmaanmeldelse S. Poulsen og Co. 4.5.1881, 20, 49
Probst, Johan Antoni – født 7.12.1860 i Rudkøbing, blikkenslager 9.12.1885, 20, 249
Quentin, Carl Vilhelm Andreas – født 21.10.1852 i Kornerup, bager 2.5.1883, 20, 142, ombyttet til konditor og opsigelse af brændevinsretten 6.6.1883, 20, 146
Rademacher, Viggo Julius – født 12.4.1852 i Nyborg, barber 23.4.1879, 19, 427, opsagt 4.6.1879, 19, 431
Raffenberg, Adolph – bogholder 25.10.1879, 19, 442, constitution tilbagekaldt 26.11.1879, 20, 5
Raffenberg, Peter Bonnich – født 21.5.1855 i Fjelsted Sogn, restauratør 6.4.1881, 20, 43, ombyttet til snedker 20.7.1881, 20, 59
Rask, Peter Ludvig – født 14.1.1850 i Odense, snedker 30.10.1878, 19, 414
Rasmusdatter, Ane Kirstine - snedker 15.12.1880, 20, 36, opsagt 28.6.1882, 20, 94 (enke efter væver Christian Peter Hansen)
Rasmusdatter, Mette Marie - født 5.1.1828 i Ravnebjerg, ringe handel 12.4.1882, 20, 86 (enke efter høker Larsen)
Rasmusdatter, Mette Marie – født 5.1.1828 i Ravnebjerg, ringe handel 12.4.1882, 20, 86 (enke efter høker … Larsen)
Rasmussen, Anders – født 10.3.1848, bager 22.10.1879, 19, 442, opsigelse 30.6.1880, 20, 22
Rasmussen, Anders – født 1830 i Fravde, maskinmester 26.7.1883, 20, 151
Rasmussen, Anders Christian – født 28.3.1853, restauratør 12.2.1879, 19, 421, opsigelse 29.12.1880, 20, 36, paany i kraft 6.7.1881, 20, 58, opsigelse 27.9.1882, 20, 103, paany i kraft 4.10.1882, 20, 105
Rasmussen, Ane Kirstine – født 27.8.1838 i Staaby, ugift, ringe handel 17.1.1883, 20, 126
Rasmussen, Annine Marie Elisabeth – født 1845 i Korsør, høker 14.3.1883, 20, 133 (enke efter patrouellebetjent Andreas Rasmussen)
Rasmussen, Anton Georg Marius – født 23.1.1856 i Odense, skomager 20.4.1881, 20, 46
Rasmussen, Carl – født 23.11.1844, urmager 7.11.1883, 20, 161 (ved hustruen Olivia født Duch)
Rasmussen, Carl Constans Henrik – født 27.5.1859 i Bogense, slagter 23.9.1886, 20, 277
Rasmussen, Christen – født 27.7.1853 i Vigslev, tømrer 1.6.1881, 20, 54
Rasmussen, Christen – født 6.9.1849 i Nyborg Landsogn, ølbrygger 3.5.1882, 20, 91
Rasmussen, Erik – født 20.4.1830 i Over Kærby, undermaaler 20.11.1878, 19, 416
Rasmussen, Frederik – født 4.5.1836 i Odense, skomager 19.9.1877, 19, 384
Rasmussen, Hans – født 16.7.1853 i Dalum Sogn, brændevinsbrænder og gæstgiver 10.11.1880, 20, 33, opsigelse som gæstgiver 30.12.1882, 20, 124, købmand 31.12.1885, 20, 252, opsigelse af borgerskab 22.12.1886, 20, 287
Rasmussen, Hans – født 18.12.1852 i Nørre Broby, detaillist 15.4.1885, 20, 217
Rasmussen, Hans – født 29.4.1825 i Hoby paa Lolland, bager 21.11.1883, 20, 162, firmaanmeldelse Vestergades Wienerbageri 12.12.1883, 20, 164
Rasmussen, Hans Peter – født 19.2.1827 i Svindinge, murer 19.12.1883, 20, 165
Rasmussen, Hans Peter – født 30.1.1839 i Odense, bager 11.9.1878, 19, 410, høker 30.7.1879, 19, 435, nu marskandiser 6.7.1881, 20, 57, antager som undermaaler 15.12.1881, 20, 73, afskedigelse 30.11.1882, 20, 116
Rasmussen, Hans Peter – handelsbetjent, detaillist 4.6.1879, 19, 431, købmand 24.9.1879, 19, 439, opsigelse 9.1.1884, 20, 167, paany købmand 7.5.1884, 20, 182
Rasmussen, Hans Peter Johan Frederik – født 20.8.1854 i Odense, sukkervarefabrikant 22.10.1884, 20, 199, opsigelse 31.3.1886, 20, 258
Rasmussen, Hintse – født 13.4.1826 i Rønninge, slagter 5.6.1878, 19, 405
Rasmussen, Jens Peter Christian – født 3.11.1850, detaillist 23.5.1877, 19, 372
Rasmussen, Jes Theodor Nielsen – født 21.3.1852 i Nakskov, detaillist 6.3.1878, 19, 397, opsagt firma 13.3.1878, 19, 398, hævet 10.9.1879, 19, 438, opsagt detaillist 10.9.1879, 19, 438
Rasmussen, Johannes Marius – grosserer fra København, købmand i foreng. med Adolph Japp m/firmabetegnelse A. Japp & Co. 27.4.1881, 20, 49
Rasmussen, Johannes Vilhelm – født 2.10.1850 i Seden, kort og propskærer 24.2.1886, 20, 255
Rasmussen, Jørgen – født 27.10.1850 i Tommerup, ringe handel 20.10.1880, 20, 29
Rasmussen, Jørgen – født 3.2.1836, hyrekusk og vognmand 27.6.1877, 19, 376, nu værtshusholder 31.3.1880, 20, 12, opsigelse af brændevinsretten 29.9.1886, 20, 277
Rasmussen, Jørgen – ophævelse af procurafuldmagt 11.6.1884, 20, 185 i firma Th. Thrane ved købmand Anders Martin Julius Thrane
Rasmussen, Jørgen Carl – født 5.12.1851 i Marslev, vinhandler 26.9.1877, 19, 385, opsagt paa grund af død 29.5.1878, 19, 404
Rasmussen, Knud – født 26.3.1837 i Nørre Højrup, detaillist 5.7.1882, 20, 95, opsigelse 19.5.1886, 20, 266
Rasmussen, Knud – født 3.10.1844 i Ore, detaillist 6.11.1878, 19, 415
Rasmussen, Knud – født 9.8.1853 i Birkinge, hyrekusk og vognmand 22.7.1885, 20, 231
Rasmussen, Lars – født 4.5.1834 i Haarslev, høker 11.11.1885, 20, 246
Rasmussen, Lars – født 7.5.1849 i Birkinge, hyrekusk og vognmand 2.9.1885, 20, 234
Rasmussen, Lars Christian – født 10.6.1857 i Odense, ringe handel 24.10.1883, 20, 160, tillige barber 2.4.1884, 20, 177, ombyttet til detaillist 28.4.1886, 20, 262
Rasmussen, Lars Christian – født 18.1.1859 i Vævlinge, detaillist 23.9.1885, 20, 235
Rasmussen, Lars Christian Graham – født 21.12.1859 i Odense, købmand 9.6.1886, 20, 268
Rasmussen, Lars Jensen – født 9.3.1841 i Fjellerup, Fjelsted Sogn, detaillist 8.11.1882, 20, 113
Rasmussen, Ludvig – maler, firmaanmeldelse Odense Bypost 28.1.1885, 20, 209
Rasmussen, Ludvig Christian – født 3.3.1837 i Odense, smed 4.11.1885, 20, 244
Rasmussen, Mads – født 4.8.1855 i Stegsted, detaillist 6.4.1881, 20, 43
Rasmussen, Mads – født 7.10.1850 i Vigslev, hyrekusk og vognmand 10.12.1884, 20, 204, opsigelse 10.12.1885, 20, 250, høker 5.5.1886, 20, 264
Rasmussen, Maren – født 15.1.1839 i Ørbæk, ringe handel 31.10.1883, 20, 161 (frasepareret fra husmand Christian Rasmussen)
Rasmussen, Martin – født 22.5.1854 i Vissenbjerg Sogn, tømrer 24.9.1879, 19, 438, ombyttet til snedker 26.4.1882, 20, 90, ombyttet til gæstgiver 13.10.1886, 20, 79
Rasmussen, Martin Gerhardt – født 17.1.1858 i Lumby, maler 17.1.1883, 20, 126
Rasmussen, Niels – født 25.11.1823 i Sønder Næraa, ølbrygger 13.4.1882, 20, 87
Rasmussen, Niels Carl Anton – født 4.12.1851 i Odense, vinhandler 25.6.1879, 19, 432
Rasmussen, Ole – født 30.3.1842 i Særslev, brændevinsbrænder og gæstgiver 31.7.1878, 19, 407, opsiger brændevinsretten, som gæstgiver 30.9.1885, 20, 237, paany i kraft ved hustruen Maren Rasmussen 6.10.1886, 20, 279
Rasmussen, Peder – født 1.10.1858 i Langaa Sogn, skomager 31.3.1886, 20, 259
Rasmussen, Peder – født 13.11.1850 paa Ærø, snedkermester 10.4.1878, 19, 400, opsigelse 27.9.1882, 20, 103
Rasmussen, Peder – født 22.11.1838 i Allested, gæstgiver 5.8.1885, 20, 232, opsigelse 5.5.1886, 20, 264
Rasmussen, Peder – født 28.4.1856 i Gislev Sogn, detaillist 28.4.1886, 20, 262
Rasmussen, Peder – født 28.9.1834 i Allested, ringe handel 28.4.1880, 20, 15
Rasmussen, Peder Christian – født 2.5.1836, detaillist 9.6.1880, 20, 20
Rasmussen, Peter – født 29.5.1852 i Højby, ringe handel 7.9.1881, 20, 63
Rasmussen, Petrosine Frederikke Kirstine – født 13.3.1849, høker 16.2.1881, 20, 41 (enke efter vildthandler … Jørgensen)
Rasmussen, Rasmus – bødker 1.9.1847, opsigelse 7.10.1885, 20, 238
Rasmussen, Rasmus – født 11.12.1842, handskemager 5.5.1880, 20, 16, opsigelse 1.12.1880, 20, 35
Rasmussen, Rasmus – født 16.4.1853, detaillist 5.11.1879, 20, 2
Rasmussen, Rasmus – født 26.12.1845, ringe handel 23.1.1878, 19, 254
Rasmussen, Rasmus – født 6.7.1843 i Bredbjerg, bager 28.1.1885, 20, 209
Rasmussen, Rasmus Anton – født 17.1.1849 i Skovs Højrup, møllebygger 10.10.1877
Rasmussen, Rasmus Ferdinand – født 4.8.1855, bødker 17.6.1885, 20, 227
Rasmussen, Rasmus Jørgen – født 31.1.1861 paa Aahøjrup Mark, Fyen, høker 13.10.1886, 20, 279
Rasmussen, Rasmus Martin – født 20.4.1849 i Gestelev, bager 12.1.1887, 20, 289
Rasmussen, Rasmus Peder – født 14.3.1846 i Odense, købmand og værtshusholder 4.10.1882, 20, 106
Rasmussen, Sophus Bernhard – født 20.8.1855, grosserer 2.1.1884, 20, 167
Ravens, Carl Ludvig Nicolaus – født 1857 i Søllinge, styrmand 4.7.1881, 20, 56
Rebslagerlauget i Odense – oprettelse af en sygekasse for lavet 11.12.1882, 20, 118, 157, 158
Recke, Carl Valdemar – født 9.2.1850, detaillist 21.3.1877, 19, 366, opsigelse 26.11.1879, 20, 5
Rex, Carl Marius Theodor – født 23.7.1855 i Odense, handskemager 22.4.1885, 20, 220
Riemann, Christiane Severine født Storm – født 8.11.1816, bødker 5.1.1881, 20, 37 (enke efter possementmager … Riemann)
Riis, Charles Frederik Gustav – født 11.5.1844, træ, finerskærer og kurvemager 7.1.1880, 20, 8, opsigelse 8.12.1880, 20, 35, firmabetegnelse samme dag Odense Dampsavskæreri og Kurvefabrik, fuldmagt til broderen Christian Holger riis, opsigelse 8.12.1880, 20, 35
Riis, Claus Damianus Christian Holger – født 8.4.1855 i Linaa, fuldmagt i Odense Dampsavskæreri og Kurvefabrik 7.1.1880, 20, 8, træ, finerskærer og kurvemager 8.12.1880, 20, 35, opsigelse 30.8.1882, 20, 101
Riis, Halvor Andreas Oscar – født 25.5.1853 i Linaa, maler 23.4.1879, 19, 427
Rolandsen, Morten – født i Onsbjerg Sogn, drejer 12.8.1885, 20, 233
Rosenbaum, Gustav Adolph – født 5.10.1854 i Gostrau i Sachsen, skrædder 18.3.1885, 20, 214 (gift 5.10.1880 i Guldbjerg)
Royal, Fabrikken – firmaanmeldelse ved sukkervarefabrikant Frederik Samuel Ernst 7.2.1883, 20, 129
Rundin, Viggo Emil – født 12.5.1858 i Helsinge, købmand 7.2.1883, 20, 128, firmaanmeldelse V. E. Rundin & Co. og procura til Andrew Jensen 4.8.1886, 20, 273
Ryberg, Carl Christian – født 14.12.1842 i Odense, skomager 18.6.1884, 20, 186
Rømer, Peter Julius – født 14.5.1832 i Holstebro, sennepsfabrikant 9.7.1879, 19, 434
Rønnow, Valdemar – født 22.10.1858 i Faaborg, købmand 18.7.1883, 20, 150
Sabroe, Christian Theodor – født 30.9.1848, købmand 6.6.1877, 19, 373, opsigelse af brændevinshandel 11.10.1882, 20, 107
Sand, Engvard Emil – født 13.4.1838 i Skive, købmand og værtshusholder 16.4.1878, 19, 265
Sandbrog, Carl Gustav Frederik – født 10.7.1845 i Christiansted, skrædder 1.8.1877, 19, 379
Schalburg, Christian Frederik – født 22.9.1841 i Nyborg, vinhandler 2.5.1877, 19, 371, opsagt 31.12.1877, 19, 392, atter i kraft 13.3.1878, 19, 398
Schalburg, junior Joh. Fr. – firma 27.3.1878, 19, 399
Schandorff, Adolph – født 3.8.1847 i Haderslev, filehugger 23.4.1884, 20, 180
Schaumann, Ludvig Johan – født 30.10.1850 i Husby, bager 16.4.1879, 19, 426, opsigelse 1.3.1883, 20, 131
Scheele, Heinrich Ernst Friedrich – født 12.6.1845 i Burgdorf i Hannover, skiferdækker 30.7.1884, 20, 189
Scheving, Vilhelm Carl Henry – født 7.5.1857 i Kollerup, købmand 10.5.1882, 20, 91
Schiørring, Sagfører – protest angaaende firmabetegnelse 26.11.1884, 20, 206
Schmidt, Caroline født Larsen – restauratrice 9.8.1882, 20, 99, opsigelse af brændevinsretten 29.9.1883, 20, 155, opsigelse af borgerskabet 31.10.1883, 20, 160, paany i kraft 2.4.1884, 20, 177, opsigelse af brændevinsretten 30.6.1886, 20, 270 (enke efter fyrpasser Julius Schmidt)
Schmidt, F. A. & Co. – skræderfirma 21.2.1877, 19, 365
Schmidt, Frederik Hans Adolph – procurist 21.2.1877, 19, 365
Schmidt, Hans – født 15.8.1851 i Odense, murer 15.9.1880, 20, 26
Schmidt, Ludvig Philip Albert – født 2.7.1853 i Middelfart, cigarfabrikant 10.5.1882, 20, 91, opsigelse 14.10.1885, 20, 240
Schnakenburg, Carl Henrik – fuldmagt 25.6.1879, 19, 432
Schnakenburg, Louis Emil – født 15.4.1855 i Odense, teglbrænder 16.12.1885, 20, 250, fuldmagt 25.6.1879, 20, 432
Schnurre, August Adolph Valentin – født 23.10.1823 i Aschenleben i Preussen, før i Kolding i Tyrsting, bager 23.10.1878, 19, 413, opsigelse 5.4.1882, 20, 86
Schou, Uldrik Jensen – født 22.3.1844 i Gl. Haderslev Sogn, købmand 29.4.1885, 20, 220
Schougaard, Marie Elise – født 26.9.1846 i København, detaillist 11.6.1884, 20, 185
Schrøder, Anne Helene Christence – født 1.10.1851 i Borup, detaillist ved broderen købmand Johs Vilhelm Schrøder 23.1.1884, 20, 168, firmaanmeldelse Sct. Jørgensgades Kolonialhandel 10.9.1884, 20, 192
Schrøder, Emanuel – født 8.8.1851 i Odense, skomager 18.7.1877, 19, 377
Schrøder, Johannes Vilhelm – født 4.9.1852 i Borup, værtshusholder 20.2.1878, 19, 395, procura i firma Sct. Jørgensgades Kolonialhandel ved søsteren detaillist Anne Helene Christence Schrøder 10.9.1884, 20, 192, fuldmagt i firma Nørregades Colonialforretning 3.3.1886, 20, 256
Schveki, Peter Vilhelm – født 16.4.1859 i København, ringe handel 2.12.1885, 20, 247, ombyttet til detaillist 10.11.1886, 20, 284
Schwanen, Anton Heinrich – født 8.8.1851 i Bogense, hattemager 2.6.1880, 20, 19
Sct. Knud Mineralvandsfabriken – 1.4.1885, 20, 216
Sct. Knuds, Hotel – se 22.7.1885, 20, 231
Serve, Niels Leonhard – født 26.6.1853 i Odense, detaillist 1.10.1879, ombyttet til købmand 6.7.1881, 20, 57
Sibbern, H. – fabrikbestyrer, signatur 31.7.1878, 19, 408, tilbagekaldt 12.2.1879, 19, 421
Sieburg, Peter Vilhelm – født 18.1.1856 i Haderslev, købmand 10.8.1881, 20, 60
Sieveke, Carl Frederik Møllendorf – født 19.12.1853 i Flensborg, borgerskab i København 4.7.1882, restauratør 11.6.1883, 20, 147
Sillo, G. & Co. – firma 5.6.1878, 19, 405
Simonsen, Jens Peter – født 21.1.1854 i Gerup, detaillist 22.1.1879, 19, 420
Simonsen, Jens Peter – født 22.8.1836 i Adserballe paa Als, detaillist 18.11.1885, 20, 246
Simonsen, Jørgen Lauritz – født 9.6.1855 i Klintebjerg, murer 28.3.1883, 20, 136
Simonsen, Simon Christian – født 1.9.1849 i Skiby ved Klintebjerg, murer 6.7.1881, 20, 58
Sivert, Adolph Frederik Wilhelm – født 21.11.1860 i Odense, skomager 12.1.1887, 20, 289
Skonnertbrig, Mary – firmaændring 8.10.1879, 19, 440
Smützer, Marie Sophie – født 9.7.1824 i Faaborg, barber 19.4.1882, 20, 87 (hjulmager Krohns fraskilte hustru)
Snützer, Marie Sophie – født 9.7.1824 i Faaborg, barber 19.4.1882, 20, 87 (fraskilt fra hjulmager Krohns)
Sohn, August Ferdinand – født 29.5.1840 i Odense, kammager 27.10.1886, 20, 282
Sohn, Franciska Ursula Sophie – født 13.6.1850 i Odense, ringe handel 2.4.1884, 20, 177
Spare og Laanekassen for Haandværkere – 14.8.1878, 19, 408, forandring i bestyrelsen 7.6.1882, 20, 93
Springer, Rasmine Caroline – født 6.2.1846 i Odense, broderihandel 11.4.1877, 19, 368
Spøhr, Carl Viggo – født 27.11.1852, detaillist 12.12.1877, 19, 392, nu købmand 1.6.1881, 20, 54
Spøhr, Jens Jacob – født 10.2.1854 i Odense, slagter 25.2.1880, 20, 10
Stahl, Gustaf Edvard – født 9.1.1835 i Stokholm, frisør og parykmager 29.8.1877, 19, 352
Starup, Harald Sophus – født 19.1.1849 i Stige, vinhandler 9.7.1879, opsigelse 12.4.1882, 20, 86, købmand 26.7.1882, 20, 98, opsigelse af brændevinsretten 23.4.1884, 20, 180, opsigelse af borgerskab 25.3.1885, 20, 215
Steenberg, Theodor Vilhelm – født 17.8.1834, slagter 13.6.1877, 19, 374
Steffen, Camilla - født 11.11.1845 i Odense, røger og salter 9.10.1878, 19, 412 (enke efter civilingeniør James Mair)
Steffensen, Anna Sophie Johanne Fritze født Petersen – født paa Biskoptorp 15.7.1847, ringe handel 27.10.1886, 20, 282 (enke efter forpagter Peter Steffensen)
Steffensen, Mette født Jørgensen – 13.7.1815, hyrekusk og vognmand 27.6.1877, 19, 376
Steinbæk, Heinrich Lauritz – født 5.8.1855 i Stenløse, barber og parykmager 12.10.1881, 20, 68
Steinfeldt, Peder Christian – født 17.1.1853 i Odense, drejer og kammager 4.11.1882, 20, 76
Stokkebye, Erik Peter – født 24.10.1854 i Rolsted Mølle, tobaksfabrikant 27.9.1882, 20, 104
Stolberg, Hans Martin Carl Christian – født 9.12.1854 i Odense, skomager 6.9.1882, 20, 102
Storm, Dorothea Magdalene Elisabeth født Fortmann – født 11.9.1846 i Bremen, høker 26.5.1886, 20, 267 (enke efter Carl Gustav Storm)
Storm, Rasmus Hansen – født 27.12.1854 paa Vester Hæsinge Mark, detaillist 28.4.1886, 200, 262
Stougaard, Niels Sørensen – født 18.9.1816 i Sønder Stenderup, høker 28.2.1883, 20, 131, detaillist 4.11.1885, 20, 244, ret til brændevinshandel 18.11.1885, 20, 246
Stougaard, Søren Nielsen – født 12.12.1846 i Gamby, bager 3.2.1886, 20, 254
Strecker, Augut Wilhelm Gustav – født 5.7.1831 i Steinbüsch i Brandenburg, detaillist 16.4.1884, 20, 179, opsigelse af brændevinsretten 30.12.1885, 20, 251
Struwe, Charlotte – værtshusholder i Fruens Bøge 30.5.1877, opsagt 15.5.1878, 19, 404
Sukkervarefabrikken Odin – firmaanmeldelse 24.12.1884, 20, 206, v. Johanne Hansen
Svane, Carl – født 24.3.1833 i Vordingborg, smed 2.3.1881, 20, 41
Svangreen, Johan Robert Rapp – født 9.3.1855 i Upsala Lehn i Sverige, skrædder 31.8.1881, 20, 62
Svendsen, Elias Svend – født 31.7.1839 i København, jernstøber 5.6.1878, 19, 405, firma samme dag, firmaanmeldelse Maskinfabriken Phønix 19.5.1886, 20, 266
Svendsen, Svend Lauridsen – født 15.3.1856 i Norby, Fanø, købmand 20.7.1881, 20, 59
Særslund, Niels Christian Knudsen – født 22.4.1845 i Østrup, tømmermand 18.3.1885, 20, 214
Søby, Marius Christian Michael – født 19.7.1858 i Rendsburg, styrmand 6.4.1881, 20, 44, paategning 12.4.1832, 20, 86
Sønderbye, Anders Christian – gørtler og vandmester i Horsens 1869, gas og vandmester samt gørtler og klokkestøber 24.10.1877, 19, 389
Sørensen, Adanirese Cecilie – født 15.10.1838 i Baardesø, ringe handel 28.2.1877, 19, 365 (enke efter Svend Johan Carl Ferdinand)
Sørensen, Anders Christian – født 26.1.1844 i Saltum, bager 11.5.1881, 20, 51, opsigelse 10.5.1882, 20, 92
Sørensen, Anders Christian Johan – født 20.3.1855 paa Klintebjerg, detaillist 9.8.1882, 20, 99
Sørensen, Andreas – født 29.9.1835, barber 20.6.1877, 19, 375
Sørensen, Andreas Severin – født 8.1.1856 i Odense, maler 24.6.1885, 20, 227
Sørensen, Carl Christian – født 13.7.1857 i Davinge, barber 14.10.1885, 20, 241
Sørensen, Hans Jacob Julius – født 13.5.1856 i Svenborg, detaillist 18.2.1885, 20, 212, opsigelse 11.8.1886, 20, 274
Sørensen, Hans Simon – født 24.10.1852 i Odense, detaillist fra Rønne 13.10.1883, detaillist her 20.5.1885, 20, 224
Sørensen, Jørgen – født 7.9.1856 i Tulstrup Sogn, gørtler 13.9.1882, 20, 102
Sørensen, Jørgen Christian – født 9.11.1826, murermester 15.5.1878, 19, 403
Sørensen, Mette Kirstine født Christensen – genoptager manden Jørgen Christian Sørensens pottemager, se ham
Sørensen, Niels – født 22.4.1860 i Fravde Sogn, skrædder 6.5.1885, 20, 222
Sørensen, Niels Peter – født 19.1.1856 i Fangel, børstenbinder 9.11,1881, 20, 70
Sørensen, Peder Brødsgaard – født 2.8.1828 i Andst Sogn, detaillist 7.10.1885, 20, 239
Sørensen, Peder Brøsgaard – født 16.4.1836 i Vamdrup, høker 9.5.1883, 20, 143, ombyttet til gæstgiver 20.5.1885, 20, 224, opsigelse af brændevinsretten 24.6.1885, 20, 228, paany brændevinsret 5.5.1886, 20, 264
Sørensen, Peder Jørgen – værtshusholder 17.10.1877, 19, 388
Sørensen, Rasmus – født 13.12.1852, købmand 14.2.1877, 19, 364, brændevinshandelsretten opsagt 24.8.1879, 20, 439, ombyttet til gæstgiver 5.11.1884, 20, 201, ret til brændevinshandel 15.4.1885, 20, 218
Sørensen, Rasmus – født 19.8.1856 i Odense, høker 5.11.1884, 20, 201
Sørensen, Rasmus Vilhelm – født 7.6.1856 i Brylle, bager 6.12.1882, 20, 117
Sørensen, Søren – født 20.5.1812 i Odense, smedemester 4.7.1877, 19, 376
Sørensen, Søren Bagger – født 11.4.1850 i Horsens, detaillist 9.10.1878, 19, 412, opsigelse 1.12.1880, 20, 35
Sørensen, Søren Christian – født 6.2.1850 i Aarhus, borgerskab der 22.11.1878, købmand her 3.10.1883, 20, 156
Talleruphus, Brødrene – firmaanmeldelse 3.5.1882, 20, 90 ved Anders Christian Andersen Talleruphus og broderen Mikkel Andersen
Tange, Frederik August Schilling – født 4.3.1855 i Odense, købmand og værtshusholder 6.4.1881, 20, 43, opsigelse som værtshusholder 29.3.1852, 20, 84, opsigelse som købmand, med stadig ret til brændevinshandel 25.10.1882, 20, 109, købmand og værtshusholder paany uden spiritusret 31.10.1883, 20, 160
Tange, Karen Margrethe født Hansen – født 29.8.1852 i Kerte, bager 16.6.1886, 20, 268, opsigelse 31.12.1886, 20, 288 (enke efter Niels Tange)
Thomsen, Niels Peter – født 14.9.1835, gæstgiver 30.4.1879, 19, 428, opsigelse 30.9.1882, 20, 105, værtshusholder 4.7.1883, 20, 149
Thomsen, Niels Peter – født 14.9.1835, gæstgiver 30.4.1879, 19, 428, opsigelse 30.9.1882, 20, 10, værtshusholder 4.7.1883, 20, 149
Thorvaldsen, Anne Kirstine Petrine – født 23.8.1835 i Odense, ringe handel 2.5.1883, 20, 142
Thorvaldsen, Carl Alfred Emil – født 18.12.1848 i Odense, detaillist 2.1.1878, 19, 393
Thrane, Alfred Viggo – født 21.10.1851 i Odense, slagter 9.12.1885, 20, 249
Thrane, Hans Mathias Fabritius – født 22.7.1860 i Odense, slagter 26.8.1885, 20, 233
Thrane, Niels Frederik Fabricius – født 29.11.1849, slagter 16.4.1879, 19, 426
Thrane, Rasmus Christian – født 7.1.1845 i Odense, pottemager 5.5.1886, 20, 263
Thrane, Thomas Vingaard – født 21.12.1854 i Odense, slagter 11.11.1885, 20, 246
Thybo, Joseph Julius – født 18.1.1855 i Nyborg, detaillist 4.10.1882, 20, 106
Thygesen, Christen – døbt 17.8.1811, konditor 14.6.1879, 19, 430, opsigelse 26.5.1880, 20, 19
Tommerup, Vilhelm Stephensen – født 6.4.1838 i Østrup, detaillist 2.5.1877, 19, 370
Tornøe, Marius Henrik Hans Christian – født 20.4.1858, detaillist 27.6.1883, 20, 147, opsigelse af brændevinsretten paa grund af konkurs 31.3.1884, 20, 174
Torp, Frantz Christian Julius Færre – procura i firma Odense Dessert og Sukkervarefabrik 15.12.1886, 20, 36, opsigelse 20.12.1882, 20, 119
Tychsen, Frantz Asmus Heinrich – født 22.1.1845 i Flensborg, detailist 4.9.1878, 19, 409, opsigelse 19.11.1879, 20, 4
Tøxen, Hans Christian William – født 13.5.1853, købmand 5.6.1878, 109, 405, brændevinshandel 10.9.1879, 19, 438, denne opsagt 8.10.1879, 19, 440
Ulrich, Jens Georg Stauning – født 9.3.1855 i Horne, Vennebjerg Herred, detaillist 27.10.1880, 20, 31
Unserod, Mathias Christian – født 19.8.1829 i Odense, og instrumentmager 17.10.1877, 19, 388
Vejning og Maaling – klage over udførelsen af samme 30.11.1882, 20, 115
Vesterbros Beklædningsudsalg – firma 24.9.1879, 19, 439
Vestergades Jernforretning – i Odense, firmaanmeldelse og bestyrelse 2.11.1882, 20, 112
Vestergades Wienerbageri – i Odense, firmaanmeldelse ved Hans Rasmussen Bager, samt procura til R. Hansen og R. Hansen Brandt 12.12.1883, 20, 164
Vilhelmsen, Carl Mathias Andreas – født 15.1.1852 i Odense, slagter 26.3.1884, 20, 173
Waidtløw, Carl Christian – født 16.6.1823 i Odense, skomager 19.12.1883, 20, 165
Wandschneider, Georg Louis Heinrich – borgerskab i Faaborg 14.9.1883, bager 29.9.1883, 20, 156
Warburg, Anthon – født 30.8.1845, grosserer 18.9.1878, 19, 410, firma samme dag, købmand 29.1.1879, 19, 420
Warming, Ludvig – født 20.4.1858 i Kolding, cand.pharm., mineralvandsfabrikant 30.1.1884, 20, 169
Wasselefsky, Antonius Christian – født 19.8.1859 i Odense, kobbersmed 15.10.1884, 20, 197
Wendelboe, Thomas Rasmus Sophus – født 20.10.1838, købmand 12.11.1879, 20, 3
West, Erik Adolph – født 14.11.1850 i Svindinge, købmand 1.10.1884, 20, 195, firma L. B. Jürgensens Efterfølger
Wiingard, Carl Thomas – født 9.5.1834 i Odense, slagter 21.6.1882, 20, 94
Wiingaard, Rudolph Theodor – født 7.5.1854 i Odense, detaillist 9.10.1878, 19, 412
Wiingaard, Viggo Emil – født 9.6.1855 i Odense, slagter 8.10.1884, 20, 197
Wilkens, Johann Heinrich Frederick – født 10.3.1838 i Ulzen i Hannover, sømfabrikant 14.4.1880, 20, 13
Windel, Anders Frederik – født 27.9.1852 i Odense, tobaksfabrikant 1.10.1879, 19, 439, firma 8.10.1879, 19, 440
Winding, Ludvig Eugenius – født 28.7.1839 i København, grosserer af København, detaillist 9.6.1880, 20, 20, firmaovertagelse Modebazaren Kongensgade 11 2.4.1884, 20, 176
Winther, Frederik Carl Christian – født 19.7.1857 i Brænderup, købmand 14.3.1883, 20, 134
Winther, Marie Elisabeth – født 19.6.1845 i Horsens, detaillist 5.11.1879, 20, 2
Wium, Christian Larsen – født 21.5.1843, fra Horsens?, detailist 13.3.1878, 19, 398, opsagt 5.6.1878, 19, 405
Wodskou, Julius Peter – født 25.7.1856 i Randers – købmand 1.10.1884, 20, 195, firma P. A. Møllmanns Eft.
Wodskou, Julius Peter – født 25.7.1856, købmand 1.10.1884, 20, 195, firma P. A. Møllmanns Eft.
Wohlleben, Bernhard – født 23.7.1828 i Einberg, ringe handel 31.10.1877, 19, 389, slagter 21.5.1879, 19, 431
Wolder, Anders Christian – født 27.11.1829, smedemester i Rudkøbing, gæstgiver 24.10.1877, 19, 388, opsagt af enken 13.11.1878, 19, 415
Wolder, Andreas Frederik – født 1.9.1852 i Odense, slagter 22.10.1886, 20, 281
Wolder, Jens Balslev – født 16.7.1828 i Odense, bomuldsvæversvend mesterstykke 18. 253
Wolder, Offer Marius – født 1.5.1856 i Odense Frue Sogn, slagter 30.11.1881, 20, 71
Woldiderich, Jens Lauritz Martin – født 24.6.1854 i Bogense, købmand 29.4.1885, 20, 221
Wolter, Henrich – garversvend, prøvestykke 29.6.1853, 19, 91 (90v)
Worm, Poul Frederik – født 3.2.1853, detaillist 3.4.1878, 19, 400, opsagt 7.5.1879, 19, 429
Wølggen, Peter Anton – født 23.4.1856 i Vejle, ringe handel 15.4.1885, 20, 217
Zehngraf, Johannes – født 18.4.1857 i Nykøbing Falster, fotograf 11.2.1884, 20, 211
Zilmer, Carl Frederik Jacob – født 8.3.1846 i Odense, handskemager 29.4.1885, 20, 221
Zimmermann, Niels Engelsted – født 30.4.1848 i Aalborg, købmand 4.3.1885, 20, 212, firmaanmeldelse ’Heimdal’ 4.3.1885, 20, 212, ret til spiritushandel 3.6.1885, 20, 225
Zinglersen, Andrea Jensine Christine Elisabeth – født 5.8.1844, ringe handel 30.5.1877, 19, 372
Øller, Conrad Christian – født i København, borgerskab 6.6.1878, fortepiano og orgelfabrikant, instrumentmager 21.10.1885, 20, 242, firmaanmeldelse Hornung og Møller 4.11.1885, 20, 245
Ølvang, Søren Christian Jensen – født 28.6.1852 i Østrup, høker 30.4.1884, 20, 181
Østerbye, J. – anmelder fra Københavns Handelsbank som assistent i Odense Filialen 20.10.1883, 20, 159
Østergaard, Carl Peter Emil Theodor – født 5.9.1855 i Nykøbing Falster, detaillist 8.9.1880, 20, 25
Aablad, Julius Alfred - født 11.7.1850 i Grumstrup, skomager 17.4.1878, 19, 401
Aagaard, Carl Otto - født 24.11.1851 i Odense, maler 30.4.1884, 20, 181
Aagaard, Jens Peter - krigsassessor, købmand 1816, opsigelse 10.12.1881, 18, 65
Aagaard, Niels Martin - født 21.1.1829, maler 10.10.1877, 19, 387