Fraugde, 1884-1891, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1884-1891, Fraugde sogn, Aasum herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1884, 0501, Anders Larsen, ungkarl, 23, af Fraugde, født i Herringe 1860 og pige Johanne Maren Sofie Frederikke Richard, 30, af Fraugde, født i Odense 1853
1884, 1101, Kristian Pedersen, ungkarl, 34, af Birkum, født i Herrested 1849 og pige Maren Jørgensen, 32, af Birkum, født i Fraugde 1851
1884, 0202, Niels Rasmussen, ungkarl, 25, af Kjølstrup, født i Fraugde 1858 og pige Maren Eliasen, 32, af Fraugde Mark, født i Fraugde 1851
1884, 2302, Peder Kristensen, ungkarl, 24, af Marslev, født i Fraugde 1859 og pige Maren Charlotte Jørgensen, 21, tjener i Kjærby, født i Marslev 1862
1884, 1702, Peder Nielsen, ungkarl, 41, af Kappendrup, født i Rolfsted 1843 og enke Kirsten Hansen (efter Nyholm), 45, af Over Holluf, født i Højby 1839
1884, 1904, Rasmus Jørgensen, ungkarl og husmand, 29, i Allerup, født i Allerup 1854 og pige Karen Sofie Rasmussen, 29, af Birkum, født i Harndrup 1854
1884, 0608, Jens Peder Andersen, ungkarl og kobbersmed, 27, af Assens, født i Odense 1857 og jomfru Anne Hansine Sofie Krøger, 21, af Fraugde, født paa Valdemar Slot paa Taasinge 1863
1884, 1309, Niels Christensen Hansen, ungkarl og gaardejer, 44, af Balslev, født der 1840 og pige Karen Marie Madsen, 29, af Fraugde, født her 1855
1884, 2709, Jens Jensen, ungkarl og skomager, 24, i Fraugde, født i Kværndrup 1860 og pige Anne Kirstine Kristensen, 22, af Fraugde, født i Lunde 1861
1884, 0411, Rasmus Kristiansen, ungkarl, 50, af Fraugde, født der 1834 og pige Gjertrud Elisabeth Eriksen, 25, af Fraugde, født der 1858
1884, 3110, Niels Peder Rasmussen, ungkarl, 27, af Sønder Næraae, født i Birkende 1857 og pige Anne Marie Nielsen, 26, af Fraugde, født i Birkum 1858
1884, 0711, Rasmus Knudsen, ungkarl, 24, af Rønninge, født der 1860 og pige Maren Kirstine Rasmussen, 22, af Fraugde, født der 1862
1884, 0411, Karl Frederik Johansen, ungkarl, 26, af Hunderup, født i Hjallese 1858 og pige Benedikte Kristina Bengtsdotter, 28, tjener paa Landkildegaard, født i Enslof Hallanndslæn 1856
1884, 0512, Jens Vilhelm Nielsen, enkemand og husmand, 34, af Kjærby Mark, født i Aasum 1850 og pige Juliane Henriette Marie Andersen, 25, af Kjærby, født i Veflinge 1859
1884, 0512, Hans Jørgensen, ungkarl, 28, af Rovlund, født i Allerup 1856 og pige Maren Hansen, 34, af Birkum Mose, født i Fraugde 1850
1884, 1212, Jørgen Rasmussen, enkemand og enke, 42, af Birkum Mark, født i Fraugde 1842 og pige Ane Margrethe Hansen, 30, af Birkum Mark, født i Kjølstrup 1854
1885, 2401, Jens Hannibal Nielsen, ungkarl, 24, af Oover Holluf, født i Fraugde 1860 og pige Marie Cæcilie Rasmussen, 20, af Over Holluf, født i Allerup 1864
1885, 2802, Ole Jensen Daugaard, enkemand og husmand, 47, i Kjærby, født i Fredericia 1837 og pige Mette Marie Hansen, 25, af Fraugde, født her 1859
1885, 3103, Lars Jørgensen, ungkarl, 35, Tokelund Rolfsted Sogn, født i Søllinge Sogn 1850 og enke Maren Frederikke Sofie Rasmussen, 30, af Birkum Mark, født i Frue Sogn, Odense 1854
1885, 0205, Knud Madsen, ungkarl, 32, af Kjærby, født i Birkum 1853 og pige Kirsten Hansen, 27, af Kjærby, født i Fraugde 1858
1885, 3004, Kristoffer Jørgensen, ungkarl, 32, af Odense, født i Ringe 1853 og pige Maren Rasmussen, 25, af Birkum, født i Fraugde 1860
1885, 2205, Jens Pliniussen, ungkarl, 25, af Fraugde, født i Flødstrup Sogn 1860 og pige Anne Kristensen, 28, af Birkum Kohave, født i Fraugde 1857
1885, 2305, Anders Rasmussen, ungkarl, 25, af Heils Kolding Herred, født i Sønder Broby, Svendborg Amt 1860 og pige Karen Marie Nielsen, 23, af Neder Holluf, født i Sønder Næraa 1862
1885, 2407, Johan Hansen, ungkarl, 39, af Skjellerup, født der 1845 og enke Karen Hansen, 47, af Kjærby Mark, født i Fraugde 1839
1885, 0709, Mads Rasmussen, ungkarl og murer, 27, Kjærby, født i Fraugde 1858 og pige Marie Kirstine Povlsen, 17, af Fraugde, født her 1867
1885, 1010, Lars Hansen, ungkarl, 23, af Kallerup, født 1862 og pige Else Mariane Hansen, 21, af Kallerup, født i Haslunde 1864
1885, 3110, Peder Jensen, ungkarl, 34, Kjølstrup, født i Allerup 1851 og pige Johanne Marie Pedersen, 38, af Birkum, født i Fraugde 1847
1885, 0511, Frederik Hintze Lars Johansen, enkemand og boelsmand, 42, i Hudevad, født i Davinde 1843 og pige Gjertrud Rasmussen, 39, Langager, født i Fraugde 1846
1885, 0811, Mikkel Kristian Mikkelsen, ungkarl og bødker, 25, paa Hollufgaard, født i Grejs, Vejle Amt 1860 og pige Birgitte Andrea Nielsine Møller, 22, Hollufgaard, født i Birkende 1863
1885, 0811, Hans Peder Frandsen, ungkarl og maskinmester, 33, af Svendborg, født i Aarslev 1852 og pige Karen Sofie Rasmussen, 34, paa Fraugdegaard, født i Svendborg 1851
1886, 0602, Lars Jørgen Larsen, ungkarl, 35, af Beckleton Klecktat Country, Washhington Territorg, Nordamerika, født i Føns 1850 og pige Karen Marie Larsen, 21, Hollufgaard, født i Verninge 1864
1886, 1303, Johan Peter Hansen, ungkarl og detailist, 33, i Balslev, født 1853 og pige Sofie Jensine Pedersen, 25, af Fraugde, født her 1861
1886, 2104, Niels Hansen, ungkarl, 25, af Sønder Næraa, født dér 1860 og pige Mette Mathea Hansen, 25, af Fraugde, født dér 1860
1886, 1505, Mads Andersen, ungkarl og tømrer, 31, i Kjærby, født i Fraugde 1854 og pige Anne Kathrine Larsen, 22, af Kjærby, født i Rønninge 1863
1886, 2905, Peder Madsen, ungkarl, 26, af Tanbjerg, født i Odense, Sct. Hans Sogn 1860 og pige Maren Kirstine Hansen, 19, af Overholluf, født i Fraugde 1866
1886, 1906, Lars Kristian Larsen, ungkarl, 20, af Overholluf, født i Drigstrup 1866 og pige Anna Pedersdatter, 37, af Overholluf, født i Hoby Blekinge, Sverrig 1849
1886, 0409, Lars Nielsen, enkemand og husmand, 49, i Birkum Kohave, født i Aarslev 1837 og pige Anne Marie Andersdatter, 29, af Neder Holluf Mark, født i Allerup 1857
1886, 0412, Rasmus Jørgensen, ungkarl, opholder sig paa Fraugde Mark, født Fraugde Mark 1863 og pige Mette Petersen, opholder sig paa Fraugde Mark, født i Dærup, Flemløse Sogn 1853
1886, 3010, Lars Hansen, enkemand og husmand, 55, Birkum, født i Fraugde 1831 og enke Ane Marie Andersen, af Fraugde, født dér 1835
1887, 0506, Jørgen Kristian Hansen, tjenestekarl, 26, tjenende paa Hollufgaard, født i Sanderum og pige Johanne Eriksdatter, 25, hidtil tjenende paa Hollufgaard, født i Sverrig 1861
1887, 2105, Lars Pedersen, husmand og enkemand, 50, af Fraugde, født i Rynkeby Sogn 1836 og pige Ane Marie Frederiksen, 42, af Fraugde, født 1845 i Højby
1887, 2201, Johan Henrik Bøtcher, ungkarl og saddelmager, af Sønder Næraa, født 1853 i Sønder Næraa og pige Sine Dorthea Nielsen, af Birkum, født 1862 i Røjrup
1887, 2805, Hans Frederik Andreasen, ungkarl og murer, opholder sig i Odense St. Knuds Sogn, født i Ullerslev 1856 og pige Maren Nielsen, opholder sig i hjemmet, født 1861
1887, 0211, Rasmus Hansen, ungkarl, opholder sig for tiden i Kjærby, født 1865 Bogense Mark og pige Ane Kirstine Frandsen, tjener for tiden paa Birkum Mark, født i Tranekjær 1856
1887, 0211, Hans Rasmussen, ungkarl og husmand, Fraugde Mark, født 1858 og pige Maren Hansine Knudsen, af Tving, tjener for tiden paa Fraugde Mark, født i Fraugde 1865
1887, 0511, Christian Carl Christiansen, ungkarl, af Rødløve, født 1853 og pige Ane Marie Jensen, af Rødløve, tjener for tiden i Fraugde, født i Fraugde 1866
1887, 0212, Rasmus Andersen, ungkarl, Overholluf Mark, søn af gaardmand A. Schmidt Rasmussen i Kjærby, født 1852 og pige Ane Johanne Rasmussen, opholder sig paa Overholluf Mark, født i Haarby 1857
1887, 1009, Rasmus Frederiksen, enkemand og indsidder, af Sønder Næraa, født i Drigstrup 1833 og pige Gjertrud Larsen, Birkum Kohave, født i Sønder Næraa 1865
1887, 1211, Rasmus Peder Jørgensen, ungkarl, af Ryslinge, født i Vester Hæsinge 1859 og pige Ane Kathrine Knudsen, af Birkum Mark, født i Hillerslev 1859
1888, 1506, Anders Gotfred Rasmussen, ungkarl og saddelmager, i Overholluf, søn af husmand Lars Rasmussen paa Allerup Mark, født dér 1863 og pige Abelone Kathrine Jakobsen, datter af afdøde snedker Jakobsen i Horsens, født dér 1857
1888, 0504, Hans Nielsen, ungkarl, opholder sig i Kjærby, født 1859 og pige Ane Margrethe Hansen, ligeledes af Kjærby, født 1867
1888, 1205, Anders Sørensen, ungkarl, af Ullerslev, født 1853 og pige Kirsten Nielsen, af Kjærby, født 1861
1888, 1404, Jens Peder Hansen, ungkarl, Tving, født i Sønder Højrup 1857 og pige Ane Marie Knudsen, af Tving, født her 1863
1888, 2706, Erik Eriksen, ungkarl, af Birkende, født i Hillerslev Thisted Amt 1861 og pige Kathrine Frederikke Madsen, af Birkum, født i Fraugde 1864
1888, 0109, Peder Ambrosius Pedersen, ungkarl og møllersvend, af Birkum, født i Nyborg 1867 og pige Ane Hansine Hansen, af Birkum, født i Marslev 1862
1888, 1011, Jørgen Andersen, ungkarl, tjener paa Fraugdegaard, født i Vejle, Svendborg Amt 1864 og pige Hansine Laurine Holm, af Overholluf, født dér 1866
1888, 0812, Jens Andersen, ungkarl, tjener i Hjallese, født i Fraugde 1859 og pige Hansine Andersen, opholder sig paa Neder Holluf Mark, født i Allerup 1860
1889, 2903, Lars Peder Larsen, ungkarl, af Allerup, født dér 1869 og pige Thrine Hintzesen, af Tving, født dér 1863
1889, 2903, Peder Christian Michaelsen, ungkarl og møllersvend, af Odense, født 1867 i Nyborg og pige Karen Hansen, af Birkum, født i B. Kohave 1864
1888, 0112, Jens Nielsen Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 24 og pige Karen Rasmine Kristine Hansen, 27, af Fraugde Kjærby
1889, 0706, Jens Peter Jensen, ungkarl, opholder sig for tiden pa Kallerupgaarden, født 1862 i Paarup Sogn og pige Kathrine Rasmine Karoline Nielsen, opholder sig for tiden paa Kallerup, født i Kallerup 1864
1889, 1506, Jakob Rasmussen, ungkarl, søn af husmand Rasmus Jakobsen Palleshave Mark i Herringe, født dér 1865 og pige Ane Dorthea Kristine Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Chr. Christiansen, født i Kjølstrup Sogn 1868
1889, 0509, Oluf Laurids Harald Larsen, ungkarl, af Odense, født i St. Knuds Sogn 1861 og pige Sara Pedersen, af Birkum, født i Fraugde 1861
1890, 2704, Niels Christian Andersen, ungkarl og mursvend, af Bellinge, født 1861 og pige Dorthea Rasmussen, af Birkum Kohave, født 1861
1890, 1005, Hans Pedersen, ungkarl, 31, af Fraugde Mark, født 1858 og pige Gjertrud Marie Larsen, 25, Fraugde Mark, født i Revninge 1866
1890, 0802, Jens Christian Jensen, ungkarl, 24, Kjærby, født i Skeby 1865 og pige Nielsine Karoline Andersen, 25, af Kjærby, født i Birkende 1864
1890, 0410, Hans Jørgen Hansen, ungkarl, i Nyborg, født i Esholte Kirkerup Sogn 1862 af Frederikke Olsdatter og pige Mette Katrine Hansen, datter af husmand Hans Jensen paa Overholluf Mark, født 1867
1890, 2405, Rasmus Nielsen, ungkarl, af Odense, født i Veflinge og pige Karen Hansen, af Birkum, født i Fraugde 1867
1890, 2205, Christen Hansen, ungkarl, af Nørre Søby, født i Ellinge 1860 og pige Ane Kirstine Pedersen, af Birkum Mark, født i Fraugde 1864
1890, 1810, Lars Madsen, ungkarl, af Tarup, født i Næraa 1853 og pige Maren Rasmussen, af Birkum Mark, født i Fraugde 1856
1890, 0711, Svend Oluf Andersen, ungkarl og gartner, i Odense, søn af husmand Anders Olsen i Melstad, født dér 1860 og pige Kirsten Rasmussen, opholder sig paa Landkildegaard, født i Overholluf 1862
1890, 0811, Hans Peder Jensen, ungkarl, opholder sig i Ravnbjerg, født i Rødløve 1862 og pige Mette Katrine Gregersen, opholder sig i Blangsted Mølle, født i Nederholluf 1864
1890, 0411, Jens Hansen, enke og gaardmand, af Nørre Lyndelse, født dér 1848 og Ane Dorthea Poulsen, af Nederholluf, født dér 1861
1890, 2708, Rasmus Sørensen, ungkarl og husmand, født i Gislev 1857 og pige Karoline Jørgensen, født i Ringe 1851
1890, 1111, Morten Rasmussen Bom, ungkarl, 24, paa Fraugdegaard, født i Kjerteminde 1866 og pige Birthe Marie Pedersen, i hjemmet, født paa Overholluf Mark 1864
1890, 0111, Peder Karl Hansen, ungkarl, 36, Kærby, født i Fraugde 1854 og enke Mette Marie Hansen, 31, af Kjærby, født i Fraugde 1859
1891, 1805, Jens Kristian Jensen, ungkarl, i Nederholluf, søn af gaardmand Mads Jensen i Gjestelev, født 1856 og pige Ane Kirstine Hansen, i Nederholluf, datter af husmand Bertel Fr. Hansen paa Nørre Søby Mark 1859
1891, 2305, Kristoffer Hansen, ungkarl og husmand, Fraugde Mark, født 1859 i Fraugde Sogn og pige Maren Sofie Jensen, af Fraugde, født 1863 i Birkende
1891, 0905, Povl Christian Jensen, paa Birkum Mejeri, født i Rødløve 1860 og pige Marie Nielsen, paa Birkum Mejeri, født i Overholluf 1863
1891, 1912, Hans Peder Jessen, enkemand og møller, af Vejle Kjøbstad, født i Nordborg 1855 og pige Ane Marie Hansen, 26, af Birkum Mark, født i Fraugde 1865
1891, 1909, Niels Jakobsen, ungkarl og tømrer, 35, af Odense, født i Ullerslev 1855 og pige Anne Povlsen [pige], 25, af Fraugde Mark - født i Fraugde 1865
1891, 1010, Hans Peder Kristiansen [ungkarl og skrædder], , af Verninge - født 1865, Ane Kirstine Hansen, af Overholluf, født i Odense Frue Sogn 1868
1891, 1010, Niels Peder Eriksen, ungkarl og gaardejer, 25, af Sønder Næraa, født 1866 og pige Johanne Marie Jensen, 26, af Birkum, født i Fraugde 1865
1891, 2111, Rasmus Hansen, paa Nederholluf Mark, født i Rynkeby 1831 og enke Sofie Nielsen, paa Nederholluf Mark, født i Rønninge 1844
1891, 2507, Johan Peter Jespersen, ungkarl og gaardbestyrer, 38, af Kærby, født i Lunde 1853 og pige Anne Margrethe Nielsen, 32, af Kærby, født i Fraugde 1859
1891, 1411, Hans Jensen, ungkarl, 29, af Birkum, født 1861 og pige Karen Knudsen, 19, af Birkum, født dér 1872
1892, 2702, Jørgen Christian Christensen, ungkarl og tømrer, i Odense, født paa Lumby Mark 1863 og pige Lavrine Karen Kristine Hansen, i Fraugde, født i Brylle 1870