Fraugde, 1902-1911, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1902-1911, Fraugde sogn, Aasum herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

År/dato,måned/begr. dato, måned/navn/alder/erhverv/sted/forældre/efterlevende

1902, 2402, 0303, Jørgen Nielsen, arbejdsmand, 39, Kjærby Mark. Født i Ringe, Gudme Herred. Søn af husmand Niels Jørgensen og Maren Jensen. Hansine Kristine Jørgensen
1902, 3103, 0504, Hans Lykke Frederiksen, 11 uger, søn af Kirsten Margrete Frederiksen, Overholluf
1902, 0304, 0904, Anders Peter Kristensen, 2, søn af gaardmand Niels Peter Kristensen og Anne Margrete Hansen, Tving
1902, 2804, 0505, Hans Andersen, aftægtsmand, 71, i Radby. Født i Vissenbjerg Sogn. Søn af Anders Rasmussen og Johanne. Mette Kirstine Knudsen
1902, 3004, 0705, Karl Laurids Hansen, 14, søn af gaardmand Kristian Hansen og Ane Kirstine Pedersen
1902, 0407, 1007, Rasmus Hansen, staldkarl og enkemand, 79, paa Fraugdegaard, Overholluf. Født i Fraugde. Søn af husmand Hans Rasmussen og Mette Rasmusdatter. Gertrud Pedersdatter
1902, 1807, 2407, Knud Andersen, sognefoged og gaardmand, 62, i Kjærby. Født i Marslev. Søn af gaardmand Anders Knudsen og Anne Kristine Pedersen. Gjertrud Marie Hansen
1902, 0308, 0808, Niels Nikolaj Pedersen, 18. Født i Fraugde. Søn af Johanne Dorthea Pedersen
1902, 0109, 0609, Rasmus Madsen, gift aftægtsmand, 77, Birkum. Født i Hellerup. Søn af husmand Mads Thygesen og Johanne Nielsdatter
1902, 0309, 0809, Rasmus Larsen, gift husmand, 82, i Trællebjerg. Født i Ørbæk. Søn af husmand Lars Gundersen og Gjertrud Eriksdatter
1903, 2901, 0502, Lars Viggo Petersen, 7 maaneder, søn af møller Anders Kornelius Petersen og Karoline Vilhelmine Karlsen, Blangstedgaards Mølle
1903, 2303, 3003, Lars Jensen, husmand, 61, i Tving. Født i Fraugde. Søn af Kirsten Larsdatter og tjenestekarl Jens Hansen. Elisabet Nielsen
1903, 0504, 1104, Frederik Kristian Jørgensen, gift husmand, 38, Fraugde Mark. Søn af husmand Jørgen Kristiansen og Anne Kirstine Pedersen
1903, 1304, 1904, Dødfødt dreng, søn af husmand Poul Jensen og Marie Nielsen, Rødløve
1903, 2204, 2804, Niels Olaus Hansen, enkemand og aftægtsmand, 74, Birkum. Født i Rønninge Sogn. Søn af husmand Hans Kristoffer Rasmussen og Maren Rasmusdatter. Maren Tygesdatter
1903, 2504, 2904, Lars Hansen, 74, Fattiggaarden, Birkum. Født i Birkum. Søn af husmand Hans Jensen og Maren Knudsdatter
1903, 2806, 0307, Rasmus Madsen, husmand, 68, i Kærby. Født i Kærby. Søn af husmand Mads Hansen og Kirsten Eriksdatter. Maren Kirstine Jørgensen
1903, 3108, 0409, Rasmus Nielsen, enkemand, 68, Alderdomsasylet i Birkum. Født i Fangel. Søn af Anne Knudsdatter. Maren Rasmussen
1903, 0809, 1109, Johan Kristian Holm, arbejdsmand, 69, Fraugde. Født i Odense. Søn af Else Margrethe Holm. Maren Katrine Pedersen
1903, 2609, 0210, Hans Larsen, væver, 86, Overholluf. Født der. Søn af husmand Lars Andersen og Maren Hansdatter. Karen Pedersdatter
1903, 1010, 1510, Aage Karlo Kristian Jensen, 5 uger, søn af slagter Hans Kristian Jensen og Karen Sofie Andersen, Birkum
1903, 1812, 2412, Povl Hansen, 56, Birkum Mark. Født i Kølstrup Sogn. Søn af husmand Hans Thomsen og Kirsten Povlsdatter
1904, 0802, 1202, Axel Peter Jørgensen, 4 maaneder, søn af gaardmand Peter Jørgensen og Anne Andersen, Nørrebjerg. Født der
1904, 1403, 1903, Knud Hansen Larsen, aftægtsmand, 72, Birkum. Født i Veflinge Sogn. Søn af husmand Lars Hansen og Maren. Helene Kirstine Frederiksen
1904, 1803, 2303, Dødfødt dreng, søn af Emma Kristensen, Hollufgaards Skov
1904, 0604, 1204, Niels Peter Nielsen, enkemand og forhen husejer i Fraugde, 82, Asylet i Birkum. Født i Odense, St. Hans Sogn. Søn af Kirstine Smidt. Karen Madsdatter
1904, 1604, 2204, Vilhelm Jørgensen, enkemand og gaardmand, 66, i Rødløve. Født der. Søn af Jørgen Vilhelmsen og Hansine Pedersdatter. Hanne Andersen
1904, 2104, 2904, Gunnar Dam Nielsen, 5 maaneder, søn af læge Bertel Dam Nielsen og Gerda Kararina Hansen, Birkum
1904, 2504, 2904, Axel Rasmus Kristensen, 1 maaned, søn af Emma Hansine Kristensen, Fattiggaarden i Birkum. Født i Fraugde
1904, 2904, 0505, Peder Teodor Villiam Hansen, 1, søn af skrædder Niels Hansen og Maren Kristine Rasmussen, Birkum
1904, 3004, 0605, Niels Jørgensen, 67, Birkum. Født i Fraugde. Søn af gaardmand Jørgen Nielsen og Anne Dorthe Hansdatter
1904, 1405, 1905, Hans Kristian Knudsen, gift hjulmand, 52, Kærby. Født i Rynkeby Sogn. Søn af hjulmand Knud Hansen og Berta Kirstine Sørensdatter
1904, 2605, 3105, Jørgen Larsen, gift husmand, 68, Fraugde By og Sogn. Søn af husmand Lars Nielsen og Kristiane Jørgensdatter
1904, 2205, 2705, Hans Jensen, gift husmand, 88. Født i Dalum. Søn af gaardmand Jens Hansen
1904, 1006, 1406, Mads Andersen, gift arbejdsmand, 25, boede i Kærby. Født i Fraugde. Søn af husmand Rasmus Andersen og Marie Madsen
1904, 1506, 2006, Anders Rasmussen, aftægtsmand, 78, Fraugde Mark. Født i N. Lyndelse. Søn af Rasmus Nielsen og Maren Nielsdatter. Marie Pedersen
1904, 2006, 2406, Niels Andersen, 81, Asylet. Født i Lumby. Søn af arbejdsmand Anders Rasmussen og Maren Nielsdatter
1904, 2306, 2606, Dødfødt dreng, søn af husmand Povl Kristian Jensen og Marie Nielsen, Lille Rødløve
1904, 1208, 1908, Niels Kristian Kjeld Kasper Pedersen, 2½, søn af fabrikant Rasmus Kristian Pedersen og Hansine Marie Kristensen, Fraugde. Født i Birkum
1904, 2008, 2608, Hans Pedersen, aftægtshusmand, 70, i Kærby. Født i Højby, Aasum Herred. Karen Marie Nielsdatter
1904, 2410, 2710, Kristian Gregers Kristiansen, 21. Født i Fraugde. Søn af husmand, stiffader Frits Lavrits Hansen og Anne Marie Gregersen
1904, 2710, 0311, Søren Andersen, enkemand og husmand, 54, i Birkum Kohave. Født i Dalum. Søn af gaardmand Anders Frandsen og Maren Nielsdatter. Ane Marie Axelsen
1904, 0211, 0811, Karl Martin Matthiasen, 36. Født i Fraugde. Søn af husmand Matthias Hansen og Ane Kathrine Jensdatter, Fraugde
1905, 2001, 2501, Martin Johannes Frederiksen, 11, søn af karetmager Lars Frederiksen og Kristiane Eleonora Bang, Overholluf
1905, 2604, 0205, Rasmus Pedersen, 66. Født i Fraugde. Søn af bolsmand Peder Johansen og Maren Hansdatter
1905, 0105, 0705, Kristian Hansen, 7 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Peter Hansen og Andrea Nielsen. I pleje hos husmand Kr. Hansen, Birkum
1905, 3005, 0506, Rasmus Hansen, 79. Født i Birkum. Søn af husmand og snedker Hans Jørgen Rasmussen. Maren Andersdatter
1905, 0206, 0506, Christen Hansen, enkemand, 66. Søn af husmand Hans Knudsen og Karen Nielsdatter. Edel Marie Knudsen
1905, 0806, 1506, Niels Andersen, enkemand og husmand, 76. Født i Haarslev. Søn af husmand Anders Jeppesen og Johanne …. Karoline Sørensen
1905, 2206, 2706, Rasmus Peter Jørgensen, 35. Født i Allerup Sogn. Søn af husmand Jørgen Rasmussen
1905, 1707, 2207, Mads Knudsen, gift, 45. Født i Sønder Næraa. Søn af gaardmand Knud Madsen
1905, 2307, 2707, Rasmus Niels Peter Larsen, 16, søn af husmand Hans Larsen og Ane Katrine Hansen, Kildehusene
1905, 1808, 2008, Mads Jakobsen, gift og gaardmand, 57, i Kærby. Søn af gaardmand Jakob Madsen og Ane Dortea Knudsen
1905, 2008, 2408, Lars Hansen, enkemand, tømrer og husmand, 74, Tving Mark. Født i Fraugde. Søn af snedker Hans Rasmussen og Mette Rasmusdatter
1905, 1812, 2212, Hans Kristian Pedersen, 23. Søn af husmand Lars Pedersen og Anne Marie Hansen, Nørrebjerg
1905, 2912, 01011906, Regnar Dam Nielsen, søn af læge Bertel Dam Nielsen og Gerda Katarina Hansen
1906, 1901, 2301, Preben Bille Brahe, hofjægermester og baron, 51, ejer af Fraugdegaard. Født paa Bjørnemose, Tved Sogn. Søn af baron Erik Bille Brahe og Hedevig Schaffalizky de Muckadell. Frederikke Julie Elisabet f. Cederfeld de Simonsen
1906, 1502, 2102, Jens Nielsen, ladefoged, 65, paa Fraugdegaard. Født i Flødstrup Sogn. Søn af husmand Niels Sørensen og Johanne Jensdatter. Maren Hansen
1906, 2602, 0103, Holger Andreas Jensen, 2 dage, søn af arbejdsmand Hans Peter Jensen
1906, 1903, 2503, Niels Pedersen, fhv. fattiggaardsbestyrer, 76. Født i Ullerslev. Søn af bolsmand Peder Andersen
1906, 2403, 3003, Hans Vilhelm Nielsen, forhen møller, 77, i Hollufgaards Mølle. Født der. Søn af møller Niels Rasmussen og Gertrud Olsdatter
1906, 0604, 1204, Hans Jørgen Hjeresen, tjenestekarl, 29. Født i Haarslev, Skovby Herred. Søn af husmand Hjære Madsen og Maren Knudsen
1906, 0704, 0904, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Vilhelm Andersen og Anne Marie Jespersen
1906, 2905, 0206, Hans Peter Larsen, 26. Søn af husmand Lars Larsen
1906, 0706, 1106, Anders Jørgensen, gift, 73. Søn af husmand Jørgen Andersen og Maren Hansdatter
1906, 1307, 1807, Hans Rasmussen, aftægtsmand, 68. Født i Fraugde. Søn af gaardmand Rasmus Hansen og Anne Marie Larsdatter
1906, 2107, 2507, Udøbt dreng, ¼ time, søn af Maren Kirstine Jørgine Rasmussen, Kærby
1906, 0908, 1408, Kristoffer Nikolaus Gangelhoff, 78. Født i Töckendorf, Kieler Amt, Holsten. Søn af skomager Diderik Gangelhof og Henriette G.
1906, 1608, 1908, Johan Peter Dichman Karlsen, 11 dage, søn af fodermester Kristian Karlsen og Johanne
1906, 0310, 1010, Knud Hansen, gift, 76. Født i Fraugde. Søn af husmand Hans Knudsen og Karen Nielsdatter
1906, 1410, 1910, Anders Kristiansen, gaardmand, 68, i Fraugde. Søn af gaardmand Chr. Hansen. Sidsel Marie Hansen
1906, 2510, 3110, Niels Hansen, gift aftægtsmand, 84, i Overholluf. Født i Ringe. Søn af gaardmand Hans Rasmussen
1906, 1012, 1512, Bo Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 87. Født i Tanderup, Baag Herred. Søn af husmand Niels Nielsen og Anne Kirstine Bosdatter. Anne Kirstine Frederiksdatter
1906, 3112, Dødfødt dreng, søn af husmand Povl Nielsen og Marie …
1907, 0601, 1201, Niels Pedersen, 77. Født i Allerup. Søn af bolsmand Peder Nielsen og Ane Katrine Madsdatter
1907, 1801, 2201, Jørgen Hansen, enkemand og fattiglem, 76, fra Davinde. Født der. Søn af Hans Nielsen og Marie Jørgensdatter. Ane Kristiansen
1907, 1602, 2102, Peder Kristian Andersen, gift og fodermester, 48, paa Kærbygaard. Født i Middelfart. Søn af Petrine Andersen
1907, 2702, 0503, Peder Johansen, gift og fhv. vejmand, 78. Født i Birkende. Søn af Johan Kristian Pedersen og Maren Rasmussen
1907, 1003, 1603, Lars Knudsen, gift arbejdsmand, 58. Født i Søllinge. Søn af husmand Knud Andersen og Kristiane Albertine Jensdatter
1907, 2303, 2703, Johannes Kristensen, 9 dage, søn af gaardmand Kristen Kristensen, Tving
1907, 3003, 0604, Rasmus Jensen, enkemand, 85. Født i Allerup. Søn af Jens Rasmussen og Karen Pedersdatter
1907, 0706, 1206, August Leander Hartvig Nielsen, 19, søn af Johanne Marie Nielsen. Født i Fraugde. Plejesøn af skomager Niels Kr. Rasmussen, i Birkum
1907, 1806, 2406, Jens Larsen, husmand, 77, i Kærby. Født i Birkende. Søn af husmand Lars Hansen og Maren Hansdatter. Anne Katrine Andersen
1907, 2106, 2706, Jørgen Kristiansen, husejer, 79. Født i Fraugde. Søn af gaardmand Kristian Hansen og Johanne Nielsdatter. Anne Kirstine Pedersdatter
1907, 0607, 1107, Lars Nielsen, gift, 70, Birkum. Født i Aarslev. Søn af Niels Kristiansen og Anne Pedersdatter
1907, 1407, 1907, Rasmus Kristian Kristensen, gift og indsidder, 76, i Hollufgaards Skov. Født i Kølstrup Sogn. Søn af Anne Marie Nielsdatter
1907, 1407, 1907, Jørgen Andersen, enkemand og ejer af Kærbygaard, 74. Født i Fraugde. Søn af gaardmand Anders Jørgensen og Anne Kirstine Jensdatter. Anne Marie Larsen
1907, 1707, 2107, Rasmus Peter Markvard Hansen, 4, søn af husmand Niels Karl Hansen og Maren Hansen. Født i Uggerslev
1907, 2207, 2607, Karl Kristian Larsen, 7 dage, søn af husmand Rasmus Larsen og Anna Jensen
1907, 0911, 1511, Jens Kristiansen, gift, 78. Født i Fraugde. Søn af bolsmand Kristian Pedersen og Johanne Pedersdatter
1907, 0212, 0712, Kasper Pedersen, smed, 68, i Birkum. Født i Fraugde. Søn af smed Peder Nielsen og Sidsel Nielsen. Anne Marie Pedersen
1908, 0601, 1001, Jens Kristian Nielsen, enkemand og kapitalist, 79, ophold hos broderen gaardmand Niels Nielsen, i Birkum. Født i Birkum. Søn af bolsmand Niels Nikolaisen og Ane Marie Madsdatter. Karen Hansen
1908, 2202, 2802, Mads Peter Larsen, aftægtsmand, 89, ophold hos husmand Niels Peter Rasmussen, Birkum Mark. Født i Egvad, Nørre Norne Herred. Dortea Larsen
1908, 0403, 0903, Peder Andersen, enkemand, husmand og murer, 82, Neder Holluf. Født i Fraugde. Søn af husmand Anders Andersen. Mette Sofie Nielsen
1908, 1603, 2303, Frederik Kristian Nielsen, husmand, 86. Født i Fraugde. Mette Kristine Nielsdatter
1908, 0905, 1505, Niels Peter Jakobsen, 8 maaneder, søn af Bertha Nielsen og tømrer Jens Marius Jakobsen. I pleje hos husmand Niels Jakobsen
1908, 2708, 0209, Karl Viktor Køhler, 1 aar 2 maaneder, søn af smed Viktor Albin Køhler og Marie Kristine Jørgensen. Født i Fraugde
1908, 0509, -, Sigurd Henriksen, 4 uger, søn af Karen Sørensen og arbejdsmand Laust Henriksen
1908, 1010, 1710, Niels Kaspersen, husmand, 66, i Birkum. Søn af smed Kasper Rasmussen og Karen Rasmusdatter
1908, 1810, 2410, Peder Larsen, forhen gaardmand, 74. Født i Over Holluf. Søn af gaardmand Lars Pedersen og Mette Kirstine Nielsdatter. Mette Marie Larsen
1908, 2611, 0412, Hans Larsen, husmand, 63, Fraugde Kildehuse. Født i Fraugde. Ane Katrine Hansen
1908, 1212, 1712, Hans Martin Pedersen, arbejdsmand, 38, af Fraugde Kærby. Født i Fraugde Sogn. Line Andersen
1908, 1312, 1912, Hans Andersen, arbejdsmand, 80, af Neder Holluf Mark. Født paa Kosterslev Mark, Særslev Sogn. Søn af husmand Anders Hansen og Anne Cathrine Nielsdatter. Fhv. jordemoder Helene Olsen
1908, 2504, 0305, Ole Knudsen, aftægtsgaardmand, 76, Birkum. Født i Sønder Næraa. Maren Pedersen
1909, 0505, 1105, Aage Johannes Madsen, 4 søn af husmand Kristian Madsen og Laura Katrine Larsen. Født i Birkum Kohave
1909, 1106, 1706, Peter Erhard Andersen, 5, søn af gaardmand Hans Kristian Andersen og Karen Kirstine født Henriksen. Født i Fraugde
1909, 2007, 2407, Mathias Hansen, enkemand og aftægtsmand, 79, Fraugde By og Sogn. Født i Fraugde. Søn af snedker Hans Rasmussen og Maren Rasmussen. Ane Jensdatter
1909, 1907, 2607, Anders Pedersen, 33. Søn af gaardmand Lars Pedersen og Ane Katrine f. Andersen
1909, 1508, 2008, Knud Kristian Nielsen, 1 døgn, søn af gaardmand Hans Christian Nielsen og Anna Hansine Nielsen, Neder Holluf Mark
1909, 1708, 2308, Niels Hansen, enkemand og aftægtsmand, 91. Født i Tving. Søn af gaardmand Hans Jensen
1909, 0509, 1109, Ole Carlson, ledvogter, 69, Kærby. Født i Vestervang, Dalkøbing Len. Søn af gaardmand Carl Persson og Elna ….Inga Kaja Gudmundsen
1909, 2311, 3011, Peder Christiansen, arbejdsmand, 56, Birkum Kohave. Født i Skjellerup Sogn. Søn af tjener Christian Benjamin Vordenskjold og Maren Jakobsen
1909, 0112, 0712, Frederik Ferdinand Smith, lærer, 62, i Kærby. Født i Allerup. Søn af lærer Niels Smith og Juliane Vibeke Springer. Elisabeth Petrea Lorentine Mayland
1910, 0703, 1103, Laurits Kristian Larsen, 5 dage, søn af husmand Jens Jørgen Larsen og Ane Marie Andersen, Birkum Mark. Født samme steds
1910, 0503, 1103, Søren Hansen, husmand, 72, Harekær. Født paa Birkum Mark. Søn af bolsmand Hans Hansen og Anne Nielsdatter. Johanne Marie Hansen
1910, 2903, 0204, Udøbt dreng, 3 uger, søn af arbejdsmand Karl Laurits Nielsen og Bertha Marie Nielsen, Radby
1910, 1704, 2304, Jens Hansen, enkemand og fhv. gaardmand, 74, i Birkum. Født sammesteds. Søn af gaardmand Hans Jensen og Johanne Hansdatter. Ane Jespersen
1910, 1206, 1706, Christian Larsen, husmand, 73, Neder Holluf Mark. Født i Fraugde By. Søn af boelsmand Lars Hansen og Kristine Christiansdatter. Marie Kirstine Thomsen
1910, 1506, 1906, Ole Jørgensen Pedersen, 2 maaneder, søn af barber Peder Johannes Pedersen og Marie Kirstine Jørgensen, Over Holluf. Født sammesteds
1910, 0108, 0508, Elias Pedersen, fhv. landpost, 71. Født i Aunslev Sogn, Vindinge Herred. Søn af husmand Peder Eliasen og Maren Pedersen. Jensine Johanne Hansen
1910, 2608, 3008, Ejnar Valdemar Dewald Hansen, 12, dage, søn af lærer Hans Emil Hansen og Ane Cathrine Nielsen, Fraugde. Født sammesteds
1910, 1810, 2510, Carl Nielsen, tjenestekarl, 32, Davinde. Født i Fraugde Sogn. Søn af husmand Niels Jørgensen og Sofie Nielsen
1910, 2110, 2610, Jens Rasmussen, fhv. kreaturhandler og enkemand, 86, Radby. Født i Lunde. Søn af tømrer Rasmus Jensen og Abelone Marie Olsdatter. Johanne Marie Larsen
1910, 2212, 2912, Robert Villiam Korch, handelsrejsende, 33. Født i Overholluf. Søn af lærer Ole Rye Aarsleff Koch og Mette Kirstine Birgitte Sophie Raben
1910, 2712, 02011911, Claus Hansen, gaardmand, 51, Tving. Født i Davinde. Søn af gaardmand Hans Clausen og Johanne Dorthea Jespersen. Karen Marie Madsen
1911, 1502, 2102, Lars Nielsen, enkemand og fhv. kolportør, 78, Overholluf. Født i Balslev Sogn. Søn af arbejdsmand Niels Larsen og Anne Marie ….Maren Pedersdatter
1911, 1803, 2403, Rasmus Christian Gabrielsen, enkemand og tømrer, 72, Birkum By. Født i Lindebjerghuset ved Bogense. Søn af Anna Cathrine Christiansen og smedesvend Gabriel Rasmussen. Larsine Marie Jensen
1911, 1604, 2204, Anders Pedersen, gaardmand, 75, i Esbenderne, Fraugde Sogn. Født i Fraugde Sogn. Søn af boelsmand Peder Johannessen og Maren Hansdatter. Anne Marie Kristine Hansen
1911, 0205, 0805, Niels Nielsen, enkemand og fhv. gaardmand, 71, Ravnegaarden, Fraugde Sogn. Født i Birkum Kohave. Søn af bolsmand Niels Nikolajsen og Anne Marie Madsdatter. Anne Marie Knudsen
1911, 0805, 1305, Jens Nielsen, fhv. husmand, 80, Kærby Mark. Født i Brenderup. Søn af gaardejer Niels Jørgensen. Abelone Andersen
1911, 1406, 1806, Laurits Hansen, staldkarl, 55, Hollufgaard. Fraskilt fra Ane Kristine Andersen, Holsedore, Odense
1911, 1707, 2207, Knud Kristian Emil Knudsen, 23. Søn af gaardmand Peder Knudsen og Anna Hansine Hansen, Kærbygaard. Født i Herrested
1911, 0609, 1009, Alfred Jensen, 3 maaneder, søn af gaardmand Jens Stephan Jensen og Johanne Marie Abelone Hansen, Overholluf Mark. Født sammesteds
1911, 0710, 1310, Lars Pedersen, enkemand og husmand, 72, Nørrebjerg, Fraugde Sogn. Født i Allerup. Søn af husmand Peder Larsen og Ane Cathrine Nielsdatter. Ane Marie Hansen
1911, 0910, 1410, Christian Hansen, husejer, 68, Fraugde By og Sogn. Født i Nørre Lyndelse. Søn af arbejdsmand Hans Kristensen. Maren Kirstine Frederiksen
1902, 0203, 0703, Karen Kirstine Andersen, 42. Født i Verninge Sogn. Datter af Anders Larsen og Maren Hansdatter. Husmand Rasmus Kr. Jensen
1902, 1304, 1804, Marie Jensdatter, enke, 78. Født i Kølstrup. Datter af boelsmand Jens Nielsen og Ane Sørensdatter. Husmand Hans Kristensen
1902, 3004, 0705, Karoline Hansdatter, enke, 92. Født i Sønder Næraa. Datter af møller Hans Kristiansen og Ane Margrete Jørgensdatter. Gaardmand Hans Hansen
1902, 0806, 1506, Anne Dortea Pedersdatter, enke. Født i Fraugde. Datter af indsidder Peder Hansen og Anne Marie Hansdatter. Aftægtsmand Kristen Hansen
1902, 2608, 0109, Mette Sofie Nielsen, 74. Født i Assens. Datter af Niels Johansen og Karen Nielsen. Murer Peder Andersen
1902, 0212, 0812, Kirsten Kristiansdatter, 80. Født i Fraugde. Datter af gaardmand Kristian Madsen. Aftægtsmand Peder Bernhard Nielsen
1902, 0712, -, Anne Pedersen, 25. Datter af gaardmand Kristian Petersen og Marie, af Frøbjerg, Orte Sogn. Født dersteds
1902, 2412, 3112, Maren Kirstine Pedersdatter, 88. Datter af husmand Peder Jørgensen og Anna Pedersdatter, af Nederholluf
1903, 1801, 2301, Anne Rasmussen, 63. Datter af gaardmand Rasmus Hansen og Anne Marie Larsdatter. Født i Fraugde
1903, 2301, 2801, Edel Marie Knudsen, 66. Født i Sønder Næraa. Datter af gaardmand Knud Hansen og Elisabet Povlsen. Husmand Kristen Hansen
1903, 0502, 1102, Agnes Kristine Povlsen, 11 maaneder, datter af husmand Rasmus Povlsen og Karen Marie Eriksen
1903, 1702, 2402, Mette Kirstine Birgitte Sofie Raben, 62. Født i Fjelsted Sogn, Sønderjylland. Datter af lærer Søren Olesen Raben og Katrine Elisabet Korck. Skolelærer Ole Rye Aarslev Korch
1903, 2302, 0203, Anne Marie Larsen, 58, Trællebjerg. Født i Lindknud Sogn, Malt Herred. Datter af Lars Andersen og Kirstine. Husmand Lars Larsen
1903, 1503, 2003, Ane Katrine Rasmussen, enke, 81. Født i Davinde. Datter af Rasmus Jensen og Ane Marie Andersdatter. Husmand Hans Rasmussen
1903, 1503, 2103, Ane Marie Larsen, 75, Kærbygaard. Født i Rynkeby Sogn. Datter af gaardmand Lars Jeppesen og Anne Kristensen. Proprietær Jørgen Andersen
1903, 2304, 2904, Olga Marie Sehested, 79. Født paa Fraugdegaard. Datter af ritmester A. Sehested og Vilhelmine født Meyer
1903, 3105, 0506, Kristiane Margrete Nielsdatter, enke, 72. Født i Birkum. Datter af boelsmand Niels Hansen og Kirsten Andersdatter. Gaardmand Johan Diderik Hansen
1903, 1006, 1706, Karen Marie Andersen, 13, datter af husmand Niels Andersen
1903, 1308, 1908, Anne Marie Knudsen, 63. Født i Sønder Næraa. Datter af gaardmand Knud Hansen og Elisabet Povlsen. Gaardmand Niels Nielsen
1903, 1808, 2208, Else Marie Jespersen, 62. Født i Fraugde. Datter af gaardmand Jesper Hansen og Anne Larsdatter
1903, 0109, 0609, Mary Kristine Andersen, 8 uger, datter af Povline Kristine Andersen. I pleje hos arbejdsmand Andreas Rasmussen, Birkum Mose. Født i Kerteminde Landsogn
1903, 2009, 2609, Anne Marie Hansen, enke, 71. Født i Ullerslev. Datter af husmand Hans Andersen og Anne Pedersdatter. Husmand Jens Rasmussen
1903, 2809, 0210, Johanne Dortea Rasmussen, enke og asylboer, 88, i Birkum. Født i Ringe Sogn. Datter af Rasmus Hansen og Anne Marie Jensen. Husmand Søren Pedersen
1903, 1410, 2010, Ane Katrine Johansdatter, enke og asylgæst, 77, i Birkum. Født i Birkum. Datter af Anne Kirstine Hansdatter. Husmand Johansen
1903, 2010, 2610, Anne Sofie Pedersdatter, enke, 79, i Birkum. Født i Nederholluf. Datter af husmand Peder Jørgensen og Anne Pedersdatter. Husmand Lars Jørgensen
1903, 0911, 1411, Antonette Frederikke Kristiane Simonsen, 29. Født i Randlev Sogn, Hads Herred. Datter af husmand Peder Simonsen og Emilie Dortea Antonisen. Indsidder Jens Kristian Kristensen
1903, 1811, 2211, Udøbt pige, 9 dage, datter af gaardmand Søren Nielsen og Anne Rasmine Kristensen, Fraugde
1903, 3012, 08011904, Johanne Dortea Jespersen, enke, 68, Tving Mark. Født i Birkum. Datter af gaardmand Jesper Jensen. Gaardmand Hans Clausen
1903, 0702, 1202, Inger Larsdatter, enke, 79. Født i Fraugde. Datter af husmand Lars Petersen og Karen Hansdatter. Husmand Rasmus Rasmussen
1904, 1102, 1802, Ane Marie Fransdatter, enke, 84. Født i Fraugde. Datter af husmand Lars Jeppesen og Karen Sørensdatter. Hjulmand Lars Hansen
1904, 1103, 1603, Karen Hansen, 71. Datter af bødker Hans Rasmussen, Fraugde Mark. Forladt af Måns Hansen
1904, 1903, 2503, Marie Madsdatter, enke, 86. Født i Kværndrup, Svendborg Amt. Datter af husmand Mads Madsen og Karen Jørgensdatter. Anders Hansen
1904, 0404, 1004, Emma Hansine Kristensen, 28. Født i Kølstrup. Datter af vægter paa Hollufgaard Rasmus Kristensen og Anne Elisabeth Larsdatter
1904, 0804, 1204, Hilda Augusta Larsen, 5, datter af arbejdsmand Johan Steffen Larsen og Emma Cæcilie Olsen. Født i Fraugde
1904, 0705, 1405, Mette Kirstine Knudsen, enke, 65. Født i Radby. Datter af boelsmand Knud Andersen og Karen Kristiansdatter. Bolsmand Hans Andersen
1904, 1205, 1905, Lavra Viktoria Petersen, 10 maaneder, datter af møller Cornelius Pedersen, Blangsted Mølle
1904, 3105, 0606, Hansine Margrethe Nielsen, enke, 65, Overholluf. Født i Ringe. Datter af Karen Andersdatter. Husmand Hans Kristiansen
1904, 0907, 1407, Anne Katrine Rasmusdatter, enke, 95, Birkum. Født i Sønder Næraa. Datter af Karen Jensdatter. Husmand Otto Andersen
1904, 1507, 1907, Ingeborg Jenny Marie Jakobsen, 12, datter af bødker Peder Rudolf Jakobsen og Karoline Kristine Frederiksen, Nederholluf
1904, 1808, 2408, Karen Marie Jensen, 65, Kærby Mark. Datter af husmand Jens Larsen og Dortea Sørensdatter. Skrædder Niels Henriksen
1904, 3108, 0409, Johanne Andersen, 68, i Fraugde. Født i Marslev Sogn. Datter af husmand Anders Rasmussen og Vilhelmine Nielsdatter. Bødker Hans Rasmussen
1904, 0409, 0909, Ane Marie Hansdatter, fattiglem, 76, i Birkum. Født i Rolfsted Sogn. Datter af gaardmand Hans Knudsen og Ane Kristine Johansdatter
1904, 2912, 05011905, Kathrine Marie Nielsdatter, enke, 90, af Tving. Født i Vester Aaby. Datter af husmand Niels Johansen. Husmand Anders Andersen
1905, 1801, 2401, Johanne Kirstine Nielsdatter, enke, 78, Fraugde. Datter af gaardmand Niels Knudsen. Gaardmand Jakob Knudsen
1905, 1202, 1702, Anna Hansine Jakobsen, 16, datter af fabrikant Anders Jakobsen og Birte Marie Henriksen. Født i Fraugde
1905, 1103, 1703, Johanne Petersen, 52, Neder Holluf. Født i Vissenbjerg Sogn. Datter af gaardmand Jens Petersen og Ane Margrete Hansen. Gaardmand Niels Hansen
1905, 1903, 2803, Marie Rasmussen, enke, 75, Fraugde Sogn. Født i Davinde. Datter af Anders Rasmussen og Kirstine Andersen. Husmand Niels Pedersen
1905, 1404, 2004, Maren Katrine Holm f. Pedersen, enke, 76, H. C. Andersensgade 31, 1. Odense. Født i Vissenbjerg Sogn. Datter af arbejdsmand Peder Hendriksen og Karen Jensdatter. Arbejdsmand Johan Kristian Holm
1905, 2304, 3004, Ane Nielsdatter, 83, Fraugde Sogn. Datter af Sidsel Pedersdatter og tjenestekarl Niels Nielsen
1905, 1405, 1805, Sidsel Marie Hansdatter, 84, Fraugde Mark. Datter af indsidder Hans Nielsen og Ane Kirstine Olsdatter, Marslev
1905, 1109, 1809, Martha Vilhelmine Hansen, 9 uger, datter af gaardmand Lars Hansen og Else Marie Hansen, Kallerup
1905, 2911, 0412, Anna Katrine Jensen, 8 maaneder, datter af gaardmand Niels Peter Jensen, Kærby
1905, 1812, 2212, Karen Dortea Larsen, 20. Datter af husmand H. Kr. Larsen, Tving Mark. Født i Tving
1906, 0801, 1301, Anne Marie Pedersen, enke, 70, Fraugde Mark. Født i Fraugde. Datter af møller Peder Jensen og Sidsel Jensdatter. Gaardmand Anders Rasmussen
1906, 2302, 0103, Anna Katrine Nielsen, enke, 66, Radby. Født i Højby. Datter af Marie Pedersen og ungkarl Niels Hansen. Gaardmand Mads Nielsen
1906, 1505, 2005, Maren Christiansdatter, enke, 91, Fattiggaarden i Birkum. Født i Fraugde, datter af Christian Hansen og Johanne Nielsdatter
1906, 1408, 2008, Maren Christiansen, 59, Tingkærhuset. Datter af bolsmand Christian Carl Ottesen og Karen Olesdatter, Lille Rødløve
1906, 1709, 1909, Dødfødt pige, datter af boelsmand Rasmus Povlsen og Karen Marie Eriksen, 36, Fraugde
1906, 0510, 1110, Karen Marie Nielsdatter, enke, 79, Fraugde. Født i Aasum. Datter af husmand Niels Hansen
1906, 1310, 1810, Birthe Marie Caspersen f. Nielsen, jordemoder, 67, Fraugde. Født i Paarup Sogn. Datter af husmand Niels Nielsen og Dorthea Andersdatter
1906, 2612, 02011907, Kirsten Hansen, 67, Overholluf. Født i Højby. Datter af bødker Hans Hansen og Anne Pedersdatter. Gaardmand Peder Nielsen
1906, 3012, 05011907, Mette Kirstine Nikolajsen, 36, Birkum Mark. Født i Rolfsted. Datter af Nikolaj Hansen og Lovise Larsen. Husmand Knud Povlsen
1907, 1501, 2101, Claudine Marie Hansen f. Jørgensen, enke, 93, i Odense. Datter af kaptejn Jørgen Jørgensen og Kirsten Klestrup. Fhv. sognepræst, provst F. A. Hansen
1907, 2901, 0302, Astrid Valborg Jensen, 4 maaneder, datter af arbejdsmand Peder Jensen, Fraugde Sogn
1907, 0702, 1302, Ane Martinussen, 63, paa Trællebjerg. Født i Tommerup. Datter af boelsmand Martinus Jensen. Husmand Hans Hansen
1907, 0702, 1202, Petra Nielsine Rasmine Hansen, 24, Tving Mark. Født i Davinde. Datter af husmand Peder Hansen og Sofie Pedersen. Snedker Karl Jensen
1907, 1002, 1502, Andrea Schroll f. Bache, 48, Hollufgaard. Født i Fiurendal. Datter af forpagter Carl Emil Bache og Andrea Olivarius. Forpagter Frederik Schroll
1907, 2403, 3003, Johanne Rasmusdatter, enke, 84, Nederholluf. Født i Fraugde. Datter af Rasmus Rasmussen og Anne Marie Larsdatter. Rasmus Nielsen
1907, 2703, 0104, Marie Kirstine Jørgensen, 4 maaneder, datter af gaardmand Peder Jørgensen og Ane Andersen, Overholluf Mark
1907, 0204, 0804, Jelva Hubert f. Holm, fru og enke, 66, Nederholluf. Født i Nakskov. Datter af hotelejer Holm og Henriette Weyse. Sagfører Joh. Hubert
1907, 2604, 0305, Hansine Johanne Pedersen, 44, i Birkum. Født i Ullerslev. Skomager Niels Kr. Rasmussen
1907, 2904, 0405, Karen Andersen, 72. Født i Rynkeby
1907, 1305, 1705, Gertrud Marie Rasmusdatter, 84, Fraugde By og Sogn. Datter af gaardmand Rasmus Pedersen. Aftægtsmand Mathias Iversen
1907, 0108, 0808, Ane Katrine Pedersen, 68, Over Holluf. Født i Køng. Datter af husmand Peder Klavsen og Marie Madsen. Jørgen Pedersen
1907, 0708, 0908, Maja Marie Frederiksen, 3 maaneder, datter af karetmager L. Frederiksen og Rasmine Kristine Kristiansen, Over Holluf
1907, 0211, 0811, Gertrud Marie Sørensen, 6, datter af gaardmand Anders Sørensen, Fraugde Mark
1907, 1611, 2311, Karen Hansen, 61, Tving Mark. Født i Rolfsted. Datter af husmand Hans Madsen. Husmand Jørgen Povlsen
1907, 1212, -, Erna Kirstine Jørgensen, 1½ maaned, datter af husholderske Monika Emilie Jørgensen, Birkum Kohave. Født Birkum Kohave
1908, 1701, 2401, Ane Kirstine Nielsdatter, enke, 88, ophold hos broderen gaardmand Niels Nielsen, Birkum Kohave. Født i Højby. Gaardmand Søren Nielsen
1908, 2201, 2901, Marie Sofie Frederikke f. Aarenstrup, 56, Birkum Mose, Tving Mark. Født i Kerteminde. Datter af snedker Aarenstrup. Husmand H. Peder Jensen
1908, 0502, 0902, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Rasmus Peder Hansen, Hollufgaards Hus
1908, 2502, 0303, Johanne Marie f. Jakobsen, 61, Birkum Kohave. Født i Rønninge Sogn. Datter af skrædder Jakob Larsen og Maren Dinesdatter. Husmand Anders Ottesen
1908, 0403, -, Larsigne Hansdatter, enke, 82, ophold paa Birkum Asyl. Født i Hunslev Nymark. Datter af bødker Hans Larsen og Sidsel Marie Rasmusdatter. Husmand Niels Pedersen
1908, 1003, -, Johanne Nielsdatter, 85, Sønder Næraa. Født i Ryslinge. Datter af gaardmand Niels Jakobsen. Gaardmand Hans Larsen
1908, 2606, 0107, Anna Elisabeth Larsdatter, enke, 79, Over Holluf. Født i Skeby. Datter af husmand Lars Hansen og Abelone Eriksdatter. Rasm. Chr. Christensen
1908, 0407, 1007, Maren Povlsen, 78, Fraugde. Født i Dalby. Datter af husmand Povl Pedersen og Maren Pedersen født Nielsen. Husmand Kristian Hansen
1908, 1508, 2008, Karen Knudsen, enke, 84, Kærby. Født i Kølstrup Sogn. Datter af husmand Knud Hansen og Maren Povlsdatter. Husmand Anders Madsen
1908, 2708, 0309, Anne Larsdatter, enke, 82, Over Holluf Mark. Født i Rynkeby. Husmand Peder Knudsen
1908, 0510, 1010, Mette Kristensen, enke, 77, Birkum Mark. Datter af gaardmand Kr. Rasmussen og Mette Nielsen. Hans Mathisen
1908, 2210, 2910, Karen Rasmusdatter, enke, 88, Birkum. Født i Langaa. Datter af Rasmus Hansen og Ane Hansdatter. Jens Povlsen
1908, 1012, 1712, Elisabeth Pedersdatter, enke, 83, Birkum Kohave. Født i Fraugde. Datter af husmand Peder Nielsen og Kirsten Nielsdatter
1908, 1712, 2312, Ane Margrethe Knudsen, enke, 82, Tving Mark. Født i Ejlstrup. Husmand Rasmus Hansen
1909, 2301, 3001, Else Margrethe Larsdatter, 78, Birkum Kohave. Født i Søllinge. Væver Rasmus Peter Andersen
1909, 3101, 0602, Ane Jespersen, 71, Birkum. Født i Birkum. Datter af Jesper Kristiansen. Aftægtsmand Jens Hansen
1909, 0103, 0603, Petrine Henriette Pedersen, 24. Datter af væver Søren Pedersen og Betty Marie Bendiksen, Birkum
1909, 2704, 0405, Maren Katrine Tomasdatter, enke,82, Birkum. Født i Højby. Husmand Mads Pedersen
1909, 1105, 1805, Johanne Rasmussen, 72, Birkum. Født i Ulbølle Sogn. Datter af gaardmand Rasmus Pedersen og Kristiane Nielsdatter
1909, 2108, 2808, Ane Marie Nielsen f. Madsen, 75, Neder Holluf Mark. Født i Kogsbølle, Vindinge Sogn. Datter af Mads Slagter. Vejmand Niels Nielsen
1909, 2608, 3108, Nikoline Svendsen f. Nielsen, 59, Birkum Kohave. Født i Fladbjerg, Mariager Landsogn. Datter af husmand Niels Nielsen og Mette Pedersdatter. Fiskehandler Niels Nielsen Svendsen
1909, 0109, 0809, Anne Marie Hansine Hansen, 32, Fraugde By og Sogn. Født i Fraugde. Datter af gaardmand Anders Hansen og Sidsel Marie Hansen
1909, 2609, 0110, Ane Nielsen f. Rasmussen, 73, Nederholluf Mark. Født i Nordskov, Stubberup Sogn. Datter af husmand Rasmus Jeppesen. Fæster Jørgen Nielsen
1910, 0102, 0802, Anna Kathrine Jørgensen f. Larsen, 33, Rødløve. Født i Allerup Thorup. Datter af gaardejer Lars Rasmussen og Maren. Gaardejer Anders Kristian Jørgensen
1910, 1702, 2002, Anna Olsen, 1, datter af snedker Ole Olsen og Hansine Hansen, Kærby Mark. Født sammesteds
1910, 2903, 0204, Kirsten (Hansdatter) Knudsen f. Hansen, enke, 78, Tving. Født i Fraugde. Datter af gaardmand Hans Jørgensen og Maren Jensen. Husmand Hans Knudsen
1910, 2605, 3005, Inga Caisa Gudmundsdatter gift Carlsson, enke, 74, Kærby Mark. Født i Forsheda Forsamling, Jønkøping Len. Datter af Gudmund Danielsson og Anne Nielsdatter. Ledvogter Ola Carlson
1910, 2705, 3005, Maren Kirstine Nielsen, 1 døgn, datter af gaardmand Hans Kristian Nielsen og Anna Hansine Knudsen, Neder Holluf Mark. Født paa Holluf Mark
1910, 1006, 1606, Maren Jespersen f. Nielsen, 57, Fraugde. Født i Birkum. Datter af indsidder Niels Peter Nielsen og Karen Madsdatter. Arbejdsmand Lars Christian Jespersen
1910, 0507, 1107, Ane Margrethe Henriksen f. Rasmussen, enke, 78, Birkum Kohave. Født i Dalum Sogn. Datter af husmand Rasmus Larsen og Kirsten Larsdatter. Aftægtsmand Georg Christian Emil Henriksen
1910, 0109, 0409, Anna Hansine Jørgensen, 5 dage, datter af fodermester Marius Jørgensen og Johanne Kirstine Vilhelmine Rasmussen, Birkum. Født sammesteds
1910, 3108, 0409, Marie Kirstine Jørgensen gift Køhler, 26, Sdr. Boulevard 38, Odense. Født i Højme, Sanderum Sogn. Datter af arbejdsmand Karl Jørgensen og Kirstine Jørgensen. Smed Albin Victor Køhler
1910, 1610, 2110, Ane Kirstine Nielsen f. Nielsen, 37, Birkum Fattiggaard. Født i Gudbjerg. Datter af skovfoged Niels Peter Nielsen. Arbejdsmand Jens Peter Nielsen
1910, 2711, 0212, Mette Marie Larsen f. Larsdatter, enke, 89, Over Holluf. Født i Allerup Sogn. Datter af husmand Lars Pedersen og Else Marie Nielsdatter. Gaardmand Peder Larsen
1910, 2812, 03011911, Johanne Margrete Larsen f. Hansdatter, enke, 100, Fraugde Mark. Født i Aasum. Datter af husmand Hans Larsen. Husmand Søren Larsen
1911, 1302, 2002, Anine Sofie Gregersen, 13, datter af smed Esben Gregersen og Maren Oline Andersen, Nederholluf By. Født i Nederholluf
1911, 2302, 0103, Karen Larsen født Pedersdatter, enke, 88, Overholluf By. Født i Mullerup, Flødstrup Sogn. Datter af fæster Peder Jørgensen og Anna Dorthea Rasmusdatter. Væver Hans Larsen
1911, 0403, 0903, Karen Marie Villadsen, 12, datter af skomager Jens Christian Villadsen og Karoline Madsen, Overholluf By. Født i Odense, St. Knuds Sogn
1911, 0803, 1203, Ingeborg Cecilie Larsen, 2 uger, datter af husmand Jens Jørgen Larsen og Anna Marie Andersen, Langager. Født samme steds
1911, 2205, 2705, Laura Nielsen, 25, Birkum Kohave. Født i Birkum Kohave. Datter af Karen Kirstine Nielsen og korporal Karl Diderik Jørgensen
1911, 2806, 0407, Mette Katrine Christensen f. Larsen, 59, Harkær. Født sammesteds. Datter af murmester Lars Andersen og Maren Jensdatter. Husmand Hans Christensen
1911, 1307, 1907, Lisbeth Sophie Frederiksen f. Jørgensdatter, enke, 79, Odense, Frue Sogn. Født i Ellinge. Datter af gaardmand Jørgen Hansen og Johanne Rasmusdatter. Gaardmand Hans Frederiksen
1911, 0909, 1609, Caroline Hansen f. Danielsen, enke, 54, Tving. Født i Bregnemose, Verninge Sogn. Datter af husmand Daniel Jensen og Maren Dortea Jørgensdatter. Tømrer Christen Hansen
1911, 2009, 2609, Ane Marie Pedersen f. Hansen, 67, Nørrebjerg. Født i Allerup Thorup. Datter af stenhugger Hans Andersen og Maren Pedersdatter. Husmand Lars Petersen
1911, 2909, 0510, Karen Sofie Smidt f. Nielsen, enke, 87, Fraugde By. Født i Troense. Datter af smedemester Mikael Nielsen og Sofie. Skibskaptajn Lars Smidt
1911, 0210, 0710, Laura Kathrine Madsen f. Larsen, 37, Birkum Kohave. Født i Vissenbjerg Sogn. Datter af husmand Knud Hansen Larsen og Helene Frederiksen. Husmand Anders Christian Madsen
1911, 2210, 2810, Johanne Kirstine Hansen f. Jørgensen, enke, 73, Killerup, Frue Landsogn, Odense. Født i Fraugde Sogn. Datter af gaardmand Jørgen Andersen og Maren Hansdatter. Gaardmand Rasmus Hansen
1911, 2410, 3110, Abelone Nielsen f. Andersen, enke, 75, Kærby Mark. Født i Veflinge Sogn. Datter af træskomand Anders Christiansen. Husmand Jens Nielsen
1911, 2610, 0311, Maren Andersen f. Pedersen, 68, Birkum. Født i Herrested Sogn. Datter af bødker Peter Alexandersen og Kristiane Sørensen. Gaardmand Niels Andersen
1911, 2910, 0311, Ella Mary Nielsine Hansen, 5, datter af husmand Johan Hansen og Sidsel Andersen, Nederholluf By. Født i Vigerslev Sogn
1911, 2211, 2911, Anna Kirstine Christiansen f. Pedersen, enke, 80, Trællebjerg. Født i Fraugde. Datter af møller Peder Jensen og Sidsel Jensdatter. Husejer Jørgen Christian Christiansen